Changeset 575


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2006, 6:07:40 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено, но ТРЯБВА да се обнови. Ростиславе - обновявал съм всички ръководства, но това вече ми дойде нанагорно. Оправил съм го донякъде. Можеш ли да го довършиш?

Location:
help/ekiga
Files:
18 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/ekiga/ekiga.HEAD.bg.po

  r574 r575  
  22msgid ""
  33msgstr ""
  4 "Project-Id-Version: gnomemeeting manual\n"
   4"Project-Id-Version: ekiga manual\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2005-08-20 10:27+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:18+0200\n"
   6"POT-Creation-Date: 2006-03-03 16:51+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2006-03-03 17:05+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  13 
  14 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:12(title)
  15 msgid "<application>GnomeMeeting</application> Manual 1.2"
  16 msgstr "Ръководство за <application>GnomeMeeting</application>, версия 1.2"
  17 
  18 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:14(year) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:15(year) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:16(year)
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   13
   14#: ../C/ekiga.xml:12(title)
   15msgid "<application>Ekiga</application> Manual 2.00"
   16msgstr "Ръководство за <application>Ekiga</application>, версия 2.0"
   17
   18#: ../C/ekiga.xml:14(year)
   19msgid "2003-2006"
   20msgstr "2003-2006"
   21
   22#: ../C/ekiga.xml:14(holder) ../C/ekiga.xml:31(para)
   23#: ../C/ekiga.xml:37(publishername)
   24msgid "Damien Sandras"
   25msgstr "Damien Sandras"
   26
   27#: ../C/ekiga.xml:15(year) ../C/ekiga.xml:16(year)
  1928msgid "2003-2004"
  2029msgstr "2003-2004"
  2130
  22 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:14(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:45(publishername)
   31#: ../C/ekiga.xml:15(holder) ../C/ekiga.xml:45(publishername)
  2332msgid "Matthias Redlich"
  2433msgstr "Matthias Redlich"
  2534
  26 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:15(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:41(publishername)
  27 msgid "Damien Sandras"
  28 msgstr "Damien Sandras"
  29 
  30 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:16(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:31(para) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:37(publishername)
   35#: ../C/ekiga.xml:16(holder) ../C/ekiga.xml:41(publishername)
  3136msgid "Christopher Warner"
  3237msgstr "Christopher Warner"
  3338
  34 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:28(revnumber)
  35 msgid "GnomeMeeting Manual 1.0"
  36 msgstr "Ръководство за GnomeMeeting, версия 1.0"
  37 
  38 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:29(date)
  39 msgid "2004-02-19"
  40 msgstr "19-02-2004"
  41 
  42 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:38(email)
   39#: ../C/ekiga.xml:28(revnumber)
   40msgid "Ekiga Manual 2.0"
   41msgstr "Ръководство за Ekiga, версия 2.0"
   42
   43#: ../C/ekiga.xml:29(date)
   44msgid "2006-01-22"
   45msgstr "01.22.2006"
   46
   47#: ../C/ekiga.xml:38(email)
   48msgid "dsandras@seconix.com"
   49msgstr "dsandras@seconix.com"
   50
   51#: ../C/ekiga.xml:42(email)
  4352msgid "zanee@kernelcode.com"
  4453msgstr "zanee@kernelcode.com"
  4554
  46 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:42(email)
  47 msgid "dsandras@seconix.com"
  48 msgstr "dsandras@seconix.com"
  49 
  50 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:46(email)
   55#: ../C/ekiga.xml:46(email)
  5156msgid "m-redlich@t-online.de"
  5257msgstr "m-redlich@t-online.de"
  5358
  54 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:51(firstname)
   59#: ../C/ekiga.xml:51(firstname)
   60msgid "Damien"
   61msgstr "Damien"
   62
   63#: ../C/ekiga.xml:52(surname)
   64msgid "Sandras"
   65msgstr "Sandras"
   66
   67#: ../C/ekiga.xml:55(firstname)
  5568msgid "Christopher"
  5669msgstr "Christopher"
  5770
  58 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:52(surname)
   71#: ../C/ekiga.xml:56(surname)
  5972msgid "Warner"
  6073msgstr "Warner"
  6174
  62 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:53(othername)
   75#: ../C/ekiga.xml:57(othername)
  6376msgid "zanee"
  6477msgstr "zanee"
  6578
  66 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:56(firstname)
   79#: ../C/ekiga.xml:60(firstname)
  6780msgid "Matthias"
  6881msgstr "Matthias"
  6982
  70 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:57(surname)
   83#: ../C/ekiga.xml:61(surname)
  7184msgid "Redlich"
  7285msgstr "Redlich"
  7386
  74 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:60(firstname)
  75 msgid "Damien"
  76 msgstr "Damien"
  77 
  78 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:61(surname)
  79 msgid "Sandras"
  80 msgstr "Sandras"
  81 
  82 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:65(releaseinfo)
  83 msgid "This documentation is for version 1.2 of GnomeMeeting."
  84 msgstr "Тази документация е за версия 1.2 на GnomeMeeting."
  85 
  86 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:70(para)
  87 msgid "User manual for the GnomeMeeting videoconferencing, IP Telephony and VoIP application"
  88 msgstr "Ръководство за програмата за видеоконференции, IP телефония и VoIP GnomeMeeting"
  89 
  90 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:75(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:765(application)
  91 msgid "GnomeMeeting"
  92 msgstr "GnomeMeeting"
  93 
  94 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:78(primary)
  95 msgid "gnomemeeting"
  96 msgstr "gnomemeeting"
  97 
  98 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:81(primary)
  99 msgid "Gnomemeeting"
  100 msgstr "Gnomemeeting"
  101 
  102 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:88(title)
   87#: ../C/ekiga.xml:65(releaseinfo)
   88msgid "This documentation is for version 2.00 of Ekiga."
   89msgstr "Тази документация е за версия 2.0 на Ekiga"
   90
   91#: ../C/ekiga.xml:70(para)
   92msgid ""
   93"User manual for the Ekiga Voice over IP, IP Telephony and Video-Conferencing "
   94"application"
   95msgstr ""
   96"Ръководство за програмата за видеоконференции, IP телефония и VoIP - Ekiga"
   97
   98#: ../C/ekiga.xml:78(primary) ../C/ekiga.xml:81(primary)
   99#: ../C/ekiga.xml:90(title)
   100msgid "Ekiga"
   101msgstr "Ekiga"
   102
   103#: ../C/ekiga.xml:88(title)
  103104msgid "Introduction"
  104105msgstr "Въведение"
  105106
  106 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:89(para)
  107 msgid "<application>GnomeMeeting</application> is a free audio/video-conferencing application for Linux and other Unices (e.g BSD or MacOSX). It was written by Damien Sandras and is licensed under the GNU/GPL."
  108 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> e свободна програма за аудио/видео конференции за Линукс и другите свободни Unix-подобни (примерно BSD или MacOSX). Написана е от Damien·Sandras и е лицензирана под GNU/GPL лиценза."
  109 
  110 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:92(para)
  111 msgid "It is based on the H.323 ITU standard and allows you to make audio and video calls to remote users with H.323 hardware or software (such as Microsoft Netmeeting). It also supports all modern videoconferencing features, such as registering to an Internet Locator Service (ILS) directory, gatekeeper support, making multi-user conference calls using an external Multipoint Control Unit (MCU), using modern Quicknet telephony cards and making PC-To-Phone calls."
  112 msgstr "Базирана е на стандарта H.323 ITU и позволява да правите аудио и видео обаждания до отдалечени потребители с H.323 хардуер или софтуер (като например Microsoft Netmeeting). Също така поддържа всички модерни видеоконферентни функции, като регистриране в Интернет Локаторна Услуга (ILS), поддръжка на gatekeeper, мултимедийни конференции използвайки външa Мултиточкова Контролна Единица (MCU), използвайки модерни Quicknet карти за телефония и провеждането на PC-до-PC разговори."
  113 
  114 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:101(title)
   107#: ../C/ekiga.xml:91(para)
   108msgid ""
   109"<application>Ekiga</application> is a free Voice over IP, IP Telephony and "
   110"Video-Conferencing application for Linux and other Unices (e.g BSD, "
   111"OpenSolaris or MacOSX). It was written by Damien Sandras and is licensed "
   112"under the GNU/GPL."
   113msgstr ""
   114"<application>Ekiga</application> e свободна програма за аудио/видео "
   115"конференции за Линукс и другите свободни Unix-подобни (примерно BSD или "
   116"MacOSX). Написана е от Damien Sandras и е лицензирана под GNU/GPL лиценза."
   117
   118#: ../C/ekiga.xml:94(para)
   119msgid ""
   120"Ekiga is able to use modern Voice over IP protocols like SIP, and H.323. It "
   121"supports all major features defined by those protocols like <emphasis>call "
   122"hold</emphasis>, <emphasis>call transfer</emphasis>, <emphasis>call "
   123"forwarding</emphasis>, ... It also supports basic <emphasis>instant "
   124"messaging</emphasis>, and has advanced support for <emphasis>NAT traversal</"
   125"emphasis>. Ekiga supports the best <emphasis>free</emphasis> audio and video "
   126"codecs, and has wideband support for a superior audio quality, together with "
   127"echo cancellation."
   128msgstr ""
   129
   130#: ../C/ekiga.xml:99(title)
   131msgid "SIP and H.323"
   132msgstr ""
   133
   134#: ../C/ekiga.xml:100(para)
   135msgid ""
   136"The Session Initiation Protocol (SIP) is a protocol developed by the IETF "
   137"MMUSIC Working Group and proposed standard for initiating, modifying, and "
   138"terminating an interactive user session that involves multimedia elements "
   139"such as video, voice, instant messaging, online games, and virtual reality. "
   140"In November 2000, SIP was accepted as a 3GPP signaling protocol and "
   141"permanent element of the IMS architecture. It is one of the leading "
   142"signalling protocols for Voice over IP."
   143msgstr ""
   144
   145#: ../C/ekiga.xml:104(para)
   146msgid ""
   147"H.323 was originally created to provide a mechanism for transporting "
   148"multimedia applications over LANs but it has rapidly evolved to address the "
   149"growing needs of VoIP networks. One strength of H.323 was the relatively "
   150"early availability of a set of standards, not only defining the basic call "
   151"model, but in addition the supplementary services, needed to address "
   152"business communication expectations. H.323 was the first VoIP standard to "
   153"adopt the IETF standard RTP to transport audio and video over IP networks. "
   154"H.323 is based on the ISDN Q.931 protocol and is suited for interworking "
   155"scenarios between IP and ISDN, respectively between IP and QSIG. A call "
   156"model, similar to the ISDN call model, eases the introduction of IP "
   157"Telephony into existing networks of ISDN based PBX systems."
   158msgstr ""
   159
   160#: ../C/ekiga.xml:113(title)
  115161msgid "Getting Started"
  116162msgstr "Първи стъпки"
  117163
  118 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:102(para)
  119 msgid "When starting <application>GnomeMeeting</application> for the first time the configuration assistant will show automatically. The Configuration Assistant is a step-by-step questionnaire that will guide you through all the steps involved in creating the basic configuration you will need to operate <application>GnomeMeeting</application>. You should go through all of these steps properly, otherwise the assistant will re-appear (when it has not been completed) or Gnomemeeting will not function appropriately (if some of your answers have not been correct). You may run the Configuration Assistant at any time from the Edit menu."
  120 msgstr "Когато стартирате <application>GnomeMeeting</application> за пръв път, помощникът по конфигурацията ще се стартира автоматично. Помощникът по конфигурацията е въпросник с няколко стъпки, който ще Ви води през всички стъпки нужни, за да се създаде основната конфигурация, която ще е нужна на <application>GnomeMeeting</application>, за да работи."
  121 
  122 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:111(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:342(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:423(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:451(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:490(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:715(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:725(title)
   164#: ../C/ekiga.xml:114(para)
   165#, fuzzy
   166msgid ""
   167"When starting <application>Ekiga</application> for the first time the "
   168"configuration assistant will show automatically. The Configuration Assistant "
   169"is a step-by-step questionnaire that will guide you through all the steps "
   170"involved in creating the basic configuration you will need to operate "
   171"<application>Ekiga</application>. You should go through all of these steps "
   172"properly, otherwise the assistant will re-appear (when it has not been "
   173"completed) or <application>Ekiga</application> will not function "
   174"appropriately (if some of your answers have not been correct). You may run "
   175"the Configuration Assistant at any time from the Edit menu."
   176msgstr ""
   177"Когато стартирате <application>Ekiga</application> за пръв път, помощникът "
   178"по конфигурацията ще се стартира автоматично. Помощникът по конфигурацията е "
   179"въпросник с няколко стъпки, който ще Ви води през всички стъпки нужни, за да "
   180"се създаде основната конфигурация, която ще е нужна на <application>Ekiga</"
   181"application>, за да работи."
   182
   183#: ../C/ekiga.xml:120(title) ../C/ekiga.xml:284(title)
   184#: ../C/ekiga.xml:296(title) ../C/ekiga.xml:313(title)
   185#: ../C/ekiga.xml:376(title) ../C/ekiga.xml:415(title)
   186#: ../C/ekiga.xml:451(title) ../C/ekiga.xml:535(title)
  123187msgid "Tip"
  124188msgstr "Полезно"
  125189
  126 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:111(para)
   190#: ../C/ekiga.xml:120(para)
  127191msgid "All settings can be changed via the preferences window at anytime."
  128 msgstr "Всички настройки могат да бъдат променяни по всяко време от прозореца за настройките."
  129 
  130 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:117(emphasis)
   192msgstr ""
   193"Всички настройки могат да бъдат променяни по всяко време от прозореца за "
   194"настройките."
   195
   196#: ../C/ekiga.xml:123(title)
  131197msgid "Configuration Assistant Introduction"
  132198msgstr "Въвеждане към помощника по конфигурацията"
  133199
  134 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:119(para)
  135 msgid "Throughout the entire configuration process navigation is available at the bottom of the window. You will be able to navigate through the questions using Back, Forward and Cancel. If you hit Cancel during the setup Gnomemeeting will not be affected by your changes and all entered information will be discarded."
  136 msgstr "По време на целия процес по настройването, навигацията е налична от дъното на прозореца. Можете да навигирате през въпросите, използвайки Назад, Напред или Отказ. Ако натиснете Отказ по време на настройването GnomeMeeting няма да бъде засегнат от промените и всичката въведена информация няма да се вземе предвид."
  137 
  138 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:126(para)
  139 msgid "This page welcomes you to the Configuration Assistant. There is nothing to change or edit here. Press the 'Forward' button towards the bottom of the window to start the configuration."
  140 msgstr "Тази страница Ви посреща в помощника за конфигуриране. Няма какво да се променя или редактира тук. Натиснете \"Напред\", за да започнете настройването."
  141 
  142 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:137(emphasis)
   200#: ../C/ekiga.xml:129(para)
   201msgid ""
   202"Throughout the entire configuration process navigation is available at the "
   203"bottom of the window. You will be able to navigate through the questions "
   204"using Back, Forward and Cancel. If you hit Cancel during the setup "
   205"<application>Ekiga</application> will not be affected by your changes and "
   206"all entered information will be discarded."
   207msgstr ""
   208"По време на целия процес по настройването, навигацията е налична от дъното "
   209"на прозореца. Можете да навигирате през въпросите, използвайки Назад, Напред "
   210"или Отказ. Ако натиснете Отказ по време на настройването <application>Ekiga</"
   211"application> няма да бъде засегнат от промените и всичката въведена "
   212"информация няма да се вземе предвид."
   213
   214#: ../C/ekiga.xml:134(para)
   215msgid ""
   216"This page welcomes you to the Configuration Assistant. There is nothing to "
   217"change or edit here. Press the 'Forward' button towards the bottom of the "
   218"window to start the configuration."
   219msgstr ""
   220"Тази страница Ви посреща в помощника за конфигуриране. Няма какво да се "
   221"променя или редактира тук. Натиснете \"Напред\", за да започнете "
   222"настройването."
   223
   224#: ../C/ekiga.xml:140(title)
  143225msgid "Personal information"
  144226msgstr "Лична информация"
  145227
  146 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:139(para)
  147 msgid "The Personal Information window requires you to supply personal information for GM usage. This information is necessary for basic functionality when connecting to other audio/video conferencing applications, as well as additional services such as user directories or gatekeepers. As user directories do require a First Name, Surname and Email-Address, you must enter them here, before proceeding."
  148 msgstr "Прозорецът за лична информация изисква от Вас да предоставите лична информация за употребата на GM. Тази информация е нужна за основна функционалност, когато се свързвате към други програми за видео/аудио конференции, както и за допълнителни услуги като потребителски директории или gatekeeper. Тъй като потребителските директории изискват първо име, презиме и адрес на е-поща, трябва да ги въведете преди да продължите."
  149 
  150 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:154(emphasis)
  151 msgid "Callto URL"
  152 msgstr "URL за обаждане"
  153 
  154 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:156(para)
  155 msgid "The Callto URL; Enter an email address for a callto://address (eg: callto:ils.seconix.com/user@domain.com). If you leave the checkbox unchecked, your personal information will be published on the user directory of online Gnomemeeting users and you will be visible to other Gnomemeeting users. If checked then you will not be registered and other users will have to know your IP address to contact you. Please press 'Forward' after having entered all required information to continue."
  156 msgstr "URL за обаждане; Въведете адрес на е-поща за callto:// адрес (примерно callto:ils.seconix.com/potrebitel@website.com). Ако оставите полето с отметка неотметнато, личната Ви информация ще бъде публикувана в потребителската директория на Gnomemeeting потребители на линия и ще бъдете видими за други Gnomemeeting потребители. Ако поставите отметка, тогава няма да бъдете региртсиран и другите потребители ще трябва да знаят IP адреса Ви, за да се свържат с Вас. Натиснете \"Напред\" след като сте въвели всичката нужна информация."
  157 
  158 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:169(emphasis)
   228#: ../C/ekiga.xml:146(para)
   229msgid ""
   230"The Personal Information window requires you to supply personal information "
   231"to use <application>Ekiga</application>. This information is displayed when "
   232"connecting to other audio/video applications."
   233msgstr ""
   234
   235#: ../C/ekiga.xml:153(title)
   236msgid "ekiga.net Account"
   237msgstr ""
   238
   239#: ../C/ekiga.xml:159(para)
   240msgid ""
   241"ekiga.net is a free SIP services platform provided to <application>Ekiga</"
   242"application> users. If you want to call other users and to be callable, you "
   243"need a SIP address. You can get one from <ulink url=\"http://www.ekiga.net\" "
   244"type=\"http\">http://www.ekiga.net</ulink>. ekiga.net also offers additional "
   245"services like conference rooms, voice mail or online white pages. Please see "
   246"<ulink url=\"http://www.ekiga.net\" type=\"http\">http://www.ekiga.net</"
   247"ulink> for more information."
   248msgstr ""
   249
   250#: ../C/ekiga.xml:165(para)
   251msgid ""
   252"Just follow the link given in the dialog to get an account if you do not "
   253"have one, then fill in your username and password. Please press 'Forward' "
   254"after having entered all required information to continue."
   255msgstr ""
   256
   257#: ../C/ekiga.xml:171(title)
  159258msgid "Connection Type"
  160259msgstr "Вид връзка"
  161260
  162 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:171(para)
  163 msgid "<application>GnomeMeeting</application> supports several audio and video codecs. It includes codecs with excellent quality as well as codecs with medium to good quality. The higher the quality of a codec, the more bandwidth it requires. Thus, not every codec will work properly with a very slow network connection. This option is necessary in the initial configuration of Gnomemeeting so that it chooses the optimal codec suited for your network connection and so that it adjusts the video quality settings. If your connection type is not mentioned in the list you should select the one closest to your network connect and adjust Gnomemeeting manually with the preferences window (codecs section) later on."
  164 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> поддържа няколко аудио и видео кодека. Включени са кодеци с чудесно качество, както и кодеци със средно до добро качество. Колкото по-добро е качеството на кодек, толкова повече връзка заема. Следователно, не всеки кодек ще работи добре с много слаби мрежови връзки. Тази опция е нужна в началната конфигурация на Gnomemeeting, така че да се изберете оптималния кодек подходящ за мрежовата Ви връзка и така, че да се настрои качеството на видеото. Ако Вашият вид връзка не е споменат в списъка, трябва да изберете най-близката до Вашата мрежова връзка и да настроите ръчно Gnomemeeting от прозореца за настройки (раздела за кодеци) по-късно."
  165 
  166 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:188(emphasis)
   261#: ../C/ekiga.xml:177(para)
   262#, fuzzy
   263msgid ""
   264"<application>Ekiga</application> supports several audio and video codecs. It "
   265"includes codecs with excellent quality as well as codecs with medium to good "
   266"quality. The higher the quality of a codec, the more bandwidth it requires. "
   267"Moreover, video codecs can adapt their quality to the available bandwidth. "
   268"This option is necessary in the initial configuration of <application>Ekiga</"
   269"application> so that it chooses the optimal codec suited to your network "
   270"connection and so that it adjusts the video quality settings. If your "
   271"connection type is not mentioned in the list you should select the one "
   272"closest to your network connection and adjust <application>Ekiga</"
   273"application> manually with the preferences window (codecs section) later on."
   274msgstr ""
   275"<application>Ekiga</application> поддържа няколко аудио и видео кодека. "
   276"Включени са кодеци с чудесно качество, както и кодеци със средно до добро "
   277"качество. Колкото по-добро е качеството на кодек, толкова повече връзка "
   278"заема. Следователно, не всеки кодек ще работи добре с много слаби мрежови "
   279"връзки. Тази опция е нужна в началната конфигурация на <application>Ekiga</"
   280"application>, така че да се изберете оптималния кодек подходящ за мрежовата "
   281"Ви връзка и така, че да се настрои качеството на видеото. Ако Вашият вид "
   282"връзка не е споменат в списъка, трябва да изберете най-близката до Вашата "
   283"мрежова връзка и да настроите ръчно <application>Ekiga</application> от "
   284"прозореца за настройки (раздела за кодеци) по-късно."
   285
   286#: ../C/ekiga.xml:183(title)
  167287msgid "NAT Type"
  168288msgstr "Вид NAT"
  169289
  170 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:190(para)
  171 msgid "The NAT Type detection page will allow you to detect which type of NAT you are using (if any) and help configure GnomeMeeting appropriately. Clicking on the detection button will bring a popup indicating which type of NAT was detected. This will help to describe the most appropriate way to configure GnomeMeeting allowing it to operate best with your NAT configuration. No configuration should be required in most cases, however some NAT routers will require the administrator to forward a few TCP and UDP ports to the internal computer running GnomeMeeting. Please refer to the GnomeMeeting <ulink url=\"http://www.gnomemeeting.org\" type=\"http\">FAQ</ulink> for configuration examples."
  172 msgstr "Страницата за засичане на NAT ще Ви позволи да засечете кои вид NAT използвате (ако използвате) и да помогне при правилното конфигуриране на GnomeMeeting. Натискайте върху бутона за засичане, ще изкара индикация за това кой NAT е засечен. Това ще помогне да се опише най-подходящата настройка на GnomeMeeting, позволявайки да се работи най-добре с текущата NAT конфигурация. В повечето случаи не се налага никаква конфигурация, въпреки това някои NAT рутери изискват администратор да препраща част от TCP и UDP портовете към вътрешния компютър пуснал GnomeMeeting. Обръщайте се към <ulink·url=\"http://www.gnomemeeting.org\"·type=\"http\">ЧЗВ</ulink> на GnomeMeeting, за примерни настройки."
  173 
  174 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:199(emphasis)
   290#: ../C/ekiga.xml:189(para)
   291#, fuzzy
   292msgid ""
   293"<application>Ekiga</application> has extended support for NAT. The NAT Type "
   294"detection page will allow you to detect which type of NAT you are using (if "
   295"any) and help configuring <application>Ekiga</application> appropriately. "
   296"Clicking on the detection button will bring a popup indicating which type of "
   297"NAT was detected and automatically configure <application>Ekiga</"
   298"application> to transparently cross your router. In most of the cases, it "
   299"will be totally transparent. Please refer to the <application>Ekiga</"
   300"application><ulink url=\"http://www.ekiga.org\" type=\"http\">FAQ</ulink> "
   301"for more information."
   302msgstr ""
   303"Страницата за засичане на NAT ще Ви позволи да засечете кои вид NAT "
   304"използвате (ако използвате) и да помогне при правилното конфигуриране на "
   305"<application>Ekiga</application>. Натискайте върху бутона за засичане, ще "
   306"изкара индикация за това кой NAT е засечен. Това ще помогне да се опише най-"
   307"подходящата настройка на <application>Ekiga</application>, позволявайки да "
   308"се работи най-добре с текущата NAT конфигурация. В повечето случаи не се "
   309"налага никаква конфигурация, въпреки това някои NAT рутери изискват "
   310"администратор да препраща част от TCP и UDP портовете към вътрешния компютър "
   311"пуснал <application>Ekiga</application>. Обръщайте се към <ulink url="
   312"\"http://www.ekiga.org\" type=\"http\">ЧЗВ</ulink> на <application>Ekiga</"
   313"application>, за примерни настройки."
   314
   315#: ../C/ekiga.xml:194(title)
  175316msgid "Audio Manager"
  176317msgstr "Аудио мениджър"
  177318
  178 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:201(para)
  179 msgid "The Audio manager manages everything audio. It can be ALSA, OSS or even Quicknet to manage a Quicknet card. The recommended Audio Manager is ALSA."
  180 msgstr "Аудио мениджърът управлява всичко, което е аудио. Може да е ALSA, OSS или дори Quicknet, за управление на Quicknet карта. Препоръчителният е ALSA."
  181 
  182 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:211(emphasis)
   319#: ../C/ekiga.xml:200(para)
   320msgid ""
   321"The Audio manager manages everything audio. It is dependant on the operating "
   322"system on which <application>Ekiga</application> is running, and some "
   323"operating systems offer different alternatives."
   324msgstr ""
   325
   326#: ../C/ekiga.xml:205(title)
  183327msgid "Audio Devices"
  184328msgstr "Аудио устройства"
  185329
  186 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:212(para)
  187 msgid "Gnomemeeting requires audio devices to play and record sound. The audio output device ouputs the incoming sound stream during a call. Please select the device that your headset or speakers are connected to. The audio input device is where your microphone is connected to. These settings might be the same as the settings for the audio player if you have only one soundcard. But please note that it is also possible to record sound via another device (e.g. internal microphone in a webcam) too. It is generally recommended that you test your settings after having selected all the appropriate devices. Please press the 'Test those settings' button on the right. If this test was successful you can continue on to the next page in the Configuration Assistant. Otherwise you should change your devices and test your configuration again until you have a setup that works for you."
  188 msgstr "Gnomemeeting се нуждае от аудио устройства, за да чувате и записвате звук. Изходното аудио устройство възпроизвежда идващия звуков поток по време на разговор. Изберете устройството, към което са свързани слушалките или колонките Ви. Входното аудио устройство е където е свързан микрофонът Ви. Тези настройки може да са същите, ако имате само една звукова карта. Забележете, че също е възможно да записвате звук от друго устройство (примерно вътрешен микрофон в уебкамера). Като цяло е препоръчително да тествате настройките след като сте избрали всички подходящи устройства. Натиснете \"Изпробване на настройките\". Ако тестът е успешен, може да продължите към следващата страница на помощника по конфигурацията. Ако не е, трябва да промените устройствата и да тествате конфигурацията отново, докато имате такава, която работи."
  189 
  190 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:236(emphasis)
   330#: ../C/ekiga.xml:211(para)
   331#, fuzzy
   332msgid ""
   333"<application>Ekiga</application> requires audio devices to play and record "
   334"sound. The audio output device ouputs the incoming sound stream during a "
   335"call. Please select the device that your headset or speakers are connected "
   336"to. The audio input device is where your microphone is connected to. These "
   337"settings might be the same as the settings for the audio player if you have "
   338"only one soundcard. But please note that it is also possible to record sound "
   339"via another device (e.g. internal microphone in a webcam) too. It is "
   340"generally recommended that you test your settings after having selected all "
   341"the appropriate devices. Please press the 'Test Settings' button on the "
   342"right. If this test was successful you can continue on to the next page in "
   343"the Configuration Assistant. Otherwise you should change your devices and "
   344"test your configuration again until you have a setup that works for you."
   345msgstr ""
   346"<application>Ekiga</application> се нуждае от аудио устройства, за да чувате "
   347"и записвате звук. Изходното аудио устройство възпроизвежда идващия звуков "
   348"поток по време на разговор. Изберете устройството, към което са свързани "
   349"слушалките или колонките Ви. Входното аудио устройство е където е свързан "
   350"микрофонът Ви. Тези настройки може да са същите, ако имате само една звукова "
   351"карта. Забележете, че също е възможно да записвате звук от друго устройство "
   352"(примерно вътрешен микрофон в уебкамера). Като цяло е препоръчително да "
   353"тествате настройките след като сте избрали всички подходящи устройства. "
   354"Натиснете \"Изпробване на настройките\". Ако тестът е успешен, може да "
   355"продължите към следващата страница на помощника по конфигурацията. Ако не е, "
   356"трябва да промените устройствата и да тествате конфигурацията отново, докато "
   357"имате такава, която работи."
   358
   359#: ../C/ekiga.xml:220(title)
  191360msgid "Video Manager"
  192361msgstr "Видео мениджър"
  193362
  194 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:238(para)
  195 msgid "Please select the Video Manager from the list. It can be Video4Linux to manage webcams, or AVC / DC for Firewire cameras."
  196 msgstr "Изберете видео мениджъра от списъка. Може да бъде Video4Linux за управление на уеб камери или AVC/DC за Firewire камери."
  197 
  198 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:248(emphasis)
   363#: ../C/ekiga.xml:226(para)
   364#, fuzzy
   365msgid ""
   366"Please select the Video Manager from the list. It can be Video4Linux to "
   367"manage webcams, or AVC / DC for Firewire cameras, or any other choice "
   368"depending on the operating system on which <application>Ekiga</application> "
   369"is running."
   370msgstr ""
   371"Изберете видео мениджъра от списъка. Може да бъде Video4Linux за управление "
   372"на уеб камери или AVC/DC за Firewire камери."
   373
   374#: ../C/ekiga.xml:231(title)
  199375msgid "Video Devices"
  200376msgstr "Видео устройства"
  201377
  202 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:250(para)
  203 msgid "This step is optional and concerns users with video devices (e.g. webcams) only. If you do not have any video devices you may skip this page. If you have a video device but it's not showing up in the selection list or you want help in setting up your video device you may refer to the following links."
  204 msgstr "Тази стъпка е по желание и засяга потребители, които имат видео устройства (примерно уебкамери). Ако нямате видео устройство, можете да пропуснете тази стъпка. Ако имате видео устройство, но то не се появява в списъка или се нуждаете от помощ при настройването на видео устройството, може да се обърнете към следните уебсайтове."
  205 
  206 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:257(para)
  207 msgid "If you have a webcam or video device in the list you may select it here."
  208 msgstr "Ако имате уеб камера или видео устройство в списъка, може я изберете от там."
  209 
  210 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:259(para)
  211 msgid "Please hit the \"Test those settings\" button to ensure that your device works with <application>GnomeMeeting</application> if so, continue on with the Configuration."
  212 msgstr "Натиснете \"Изпробване на настройките\", за да се уверите, че устройството Ви работи с <application>GnomeMeeting</application> и продължете с конфигурацията."
  213 
  214 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:269(emphasis)
   378#: ../C/ekiga.xml:237(para)
   379#, fuzzy
   380msgid ""
   381"This step is optional and concerns users with video devices (e.g. webcams) "
   382"only. If you do not have any video devices you may skip this page."
   383msgstr ""
   384"Тази стъпка е по желание и засяга потребители, които имат видео устройства "
   385"(примерно уебкамери). Ако нямате видео устройство, можете да пропуснете тази "
   386"стъпка. Ако имате видео устройство, но то не се появява в списъка или се "
   387"нуждаете от помощ при настройването на видео устройството, може да се "
   388"обърнете към следните уебсайтове."
   389
   390#: ../C/ekiga.xml:241(para)
   391msgid ""
   392"If you have a webcam or video device in the list you may select it here."
   393msgstr ""
   394"Ако имате уеб камера или видео устройство в списъка, може я изберете от там."
   395
   396#: ../C/ekiga.xml:243(para)
   397#, fuzzy
   398msgid ""
   399"Please hit the \"Test Settings\" button to ensure that your device works "
   400"with <application>Ekiga</application>, if so, continue on with the "
   401"Configuration."
   402msgstr ""
   403"Натиснете \"Изпробване на настройките\", за да се уверите, че устройството "
   404"Ви работи с <application>Ekiga</application> и продължете с конфигурацията."
   405
   406#: ../C/ekiga.xml:248(title)
  215407msgid "Configuration Complete"
  216408msgstr "Конфигурацията завършена"
  217409
  218 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:271(para)
  219 msgid "The configuration of Gnomemeeting is now completed. The last window only shows a short configuration summary of the settings you have chosen. Please verify that all these settings are correct. If something is incorrect you may use the 'Back' button in the lower right hand corner of the window to move to any page of the assistant and correct the mistake."
  220 msgstr "Конфигурацията на GnomeMeeting е завършена. Последният прозорец показва само кратко обобщение на настройките, които сте избрали. Уверете се, че всички настройки са правилни. Ако нещо е неправилно, може да използвате бутона \"Назад\" долу в дясно и да отидете, към която искате страница от помощника и да поправите грешката."
  221 
  222 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:278(para)
  223 msgid "If everything is correct please press the 'Apply' button to save the configuration. The assistant will be closed and the Main Window of Gnomemeeting will now appear. Remember, all settings can be changed via the preferences window at anytime."
  224 msgstr "Ако всичко е правилно, натиснете бутона \"Прилагане\", за да запазите конфигурацията. Помощникът ще бъде затворен и ще се появи главният прозорец на Gnomemeeting. Запомнете, че всички настройки могат да бъдат променени по всяко време през прозореца за настройките."
  225 
  226 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:287(title)
   410#: ../C/ekiga.xml:254(para)
   411#, fuzzy
   412msgid ""
   413"The configuration of <application>Ekiga</application> is now completed. The "
   414"last window only shows a short configuration summary of the settings you "
   415"have chosen. Please verify that all these settings are correct. If something "
   416"is incorrect you may use the 'Back' button in the lower right hand corner of "
   417"the window to move to any page of the assistant and correct the mistake."
   418msgstr ""
   419"Конфигурацията на <application>Ekiga</application> е завършена. Последният "
   420"прозорец показва само кратко обобщение на настройките, които сте избрали. "
   421"Уверете се, че всички настройки са правилни. Ако нещо е неправилно, може да "
   422"използвате бутона \"Назад\" долу в дясно и да отидете, към която искате "
   423"страница от помощника и да поправите грешката."
   424
   425#: ../C/ekiga.xml:258(para)
   426#, fuzzy
   427msgid ""
   428"If everything is correct please press the 'Apply' button to save the "
   429"configuration. The assistant will be closed and the main Window of "
   430"<application>Ekiga</application> will now appear. Remember, all settings can "
   431"be changed via the preferences window at anytime."
   432msgstr ""
   433"Ако всичко е правилно, натиснете бутона \"Прилагане\", за да запазите "
   434"конфигурацията. Помощникът ще бъде затворен и ще се появи главният прозорец "
   435"на <application>Ekiga</application>. Запомнете, че всички настройки могат да "
   436"бъдат променени по всяко време през прозореца за настройките."
   437
   438#: ../C/ekiga.xml:268(title)
  227439msgid "Basic Usage"
  228440msgstr "Основна употреба"
  229441
  230 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:290(title)
  231 msgid "To Call Other Users"
  232 msgstr "Обаждане на други потребители"
  233 
  234 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:294(para)
  235 msgid "Calling other users via Gnomemeeting is available in different forms and is done primarily through the use of URL's. <application>GnomeMeeting</application> supports two different kinds of URLs: h323:// and callto://. Callto URL's were used by Microsoft for Netmeeting, and H.323 URLs respect the H.323 standard and are thus the default for <application>GnomeMeeting</application>."
  236 msgstr "Обаждането към други потребители през Gnomemeeting е налично под много форми и се прави предимно чрез използването на адреси (URL). <application>GnomeMeeting</application> поддържа два вида адреси: h323:// и callto://. Адреси за обаждане се използват от Microsoft за Netmeeting и H.323 адресите следят H.323 стандартите и са следователно стандартните за <application>GnomeMeeting</application>."
  237 
  238 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:296(emphasis)
   442#: ../C/ekiga.xml:271(title)
   443msgid "Calling and being called"
   444msgstr ""
   445
   446#: ../C/ekiga.xml:275(title)
   447msgid "From computer to computer (PC-To-PC)"
   448msgstr ""
   449
   450#: ../C/ekiga.xml:276(para)
   451msgid ""
   452"If you want to call other users and to be callable, you need a SIP address. "
   453"You can get a SIP address from <ulink url=\"http://www.ekiga.net\" type="
   454"\"http\">http://www.ekiga.net</ulink> as described above."
   455msgstr ""
   456
   457#: ../C/ekiga.xml:278(para)
   458msgid ""
   459"The SIP address can be used by other users to call you. Similarly, you can "
   460"use the SIP address of your friends and family to call them. You can for "
   461"example use <emphasis>sip:dsandras@ekiga.net</emphasis> to call the author "
   462"of Ekiga."
   463msgstr ""
   464
   465#: ../C/ekiga.xml:280(para)
   466msgid ""
   467"You can use the online address book of <application>Ekiga</application> to "
   468"find the SIP addresses of other <application>Ekiga</application> users. It "
   469"is of course possible to call users who are using another provider than "
   470"ekiga.net. You can actually call any user using SIP software or hardware, "
   471"and registered to any public SIP provider"
   472msgstr ""
   473
   474#: ../C/ekiga.xml:282(para)
   475#, fuzzy
   476msgid ""
   477"If you know the URL address of the party that you wish to call, you may "
   478"enter that URL into the sip: input box at the top of the screen and press "
   479"the Connect button; eg: sip:foo@ekiga.net and pressing the Connect button "
   480"would call the user at that address. With the default setup, you can simply "
   481"type sip:foo to call user foo@ekiga.net."
   482msgstr ""
   483"Ако знаете адреса на линията, на която искате да се обадите, може да "
   484"въведете този адрес в полето за въвеждане на h323: или callto: в горната "
   485"част на екрана и натиснете бутона за Свързване; (той изглежда като изключен "
   486"от мрежата щепсъл и се намира удобно от дясно на полето). Примерно, "
   487"h323:192.168.100.1 и натискане на бутона за Свързване, ще направи обаждане "
   488"към потребителя на съответния IP адрес."
   489
   490#: ../C/ekiga.xml:284(para)
   491msgid ""
   492"<application>Ekiga</application> also supports H.323 and as such can call "
   493"any H.323 software or hardware. Please refer to the section related to URLs "
   494"to learn more about the various types of URLs that can be used to call "
   495"remote H.323 and SIP users."
   496msgstr ""
   497
   498#: ../C/ekiga.xml:286(title)
   499msgid "From computer to real phones (PC-To-Phone)"
   500msgstr ""
   501
   502#: ../C/ekiga.xml:287(para)
   503msgid ""
   504"<application>Ekiga</application> can be used with several Internet Telephony "
   505"Service Providers. Those providers will allow calling real phones from your "
   506"computer using <application>Ekiga</application> at interesting rates. We are "
   507"recommending you to use the default <application>Ekiga</application> "
   508"provider."
   509msgstr ""
   510
   511#: ../C/ekiga.xml:289(para)
   512msgid ""
   513"If you want to create an account and use it to call your friends and family "
   514"using regular phones at interesting rates, simply go in the Tools menu, and "
   515"select the \"PC-To-Phone Account\" menu item. A dialog will appear allowing "
   516"you to create an account using the \"Get an Ekiga PC-to-Phone account\". "
   517"Once the account has been created, you will receive a login and a password "
   518"by e-mail. Simply enter them in the dialog, enable \"Use PC-To-Phone service"
   519"\", and you are ready to call regular phones using <application>Ekiga</"
   520"application>"
   521msgstr ""
   522
   523#: ../C/ekiga.xml:291(para)
   524msgid ""
   525"With the default setup, you can simply use sip:003210444555 to call the real "
   526"phone number 003210444555, 00 is the international dialing code, 32 is the "
   527"country code, 10444555 is the number to call."
   528msgstr ""
   529
   530#: ../C/ekiga.xml:293(title)
   531msgid "From real phone to computer (Phone-To-PC)"
   532msgstr ""
   533
   534#: ../C/ekiga.xml:294(para)
   535msgid ""
   536"<application>Ekiga</application> can be used to receive incoming calls from "
   537"regular phones. To allow this, you can simply login to your PC-To-Phone "
   538"account using the Tools menu as described above, and buy a phone number in "
   539"the country of your choice. <application>Ekiga</application> will ring when "
   540"people will call that phone number."
   541msgstr ""
   542
   543#: ../C/ekiga.xml:296(para)
   544msgid ""
   545"You can actually use any H.323 or SIP ITSP provider, including your own PBX "
   546"at work. However we recommend using the integrated provider."
   547msgstr ""
   548
   549#: ../C/ekiga.xml:301(title)
   550msgid "Sending instant messages"
   551msgstr ""
   552
   553#: ../C/ekiga.xml:305(para)
   554msgid ""
   555"<application>Ekiga</application> allows you to send instant messages to "
   556"remote users provided that you know their URL. You can by opening the chat "
   557"window by selecting Tools -&gt; Chat Window. To send a text message to an "
   558"user, simply enter his SIP address in the URL field, enter your text "
   559"message, and click on Send. You can later decide to call that user by "
   560"clicking on Call User."
   561msgstr ""
   562
   563#: ../C/ekiga.xml:309(para)
   564msgid ""
   565"You can also use the white pages described later to send instant messages to "
   566"online users. To do this, simply highlight an user, and select Contact -&gt; "
   567"Send Message. The chat window will appear and allow you to do a conversation "
   568"with the selected remote user."
   569msgstr ""
   570
   571#: ../C/ekiga.xml:313(para)
   572msgid ""
   573"You can also exchanges text messages with H.323 <application>Ekiga</"
   574"application> users, but only while being in a call. To do this, simply click "
   575"on the new tab icon, and a new tab will automatically be created allowing a "
   576"conversation with the user you are in a call with."
   577msgstr ""
   578
   579#: ../C/ekiga.xml:318(title)
   580#, fuzzy
   581msgid "Managing Calls"
   582msgstr "Управление на разговори"
   583
   584#: ../C/ekiga.xml:320(title)
   585msgid "Understanding the statistics"
   586msgstr "Разбиране на статистиката"
   587
   588#: ../C/ekiga.xml:324(para)
   589msgid ""
   590"To view the statistics, please select the Statistics tab in the control "
   591"panel."
   592msgstr ""
   593"За да видите статистиката, изберете раздела Статистики в контролния панел."
   594
   595#: ../C/ekiga.xml:326(para)
   596#, fuzzy
   597msgid ""
   598"The statistic visualizes the network traffic caused by <application>Ekiga</"
   599"application>. It draws a graph for each RTP stream. This means that - if "
   600"audio and video are enabled in <application>Ekiga</application> and the "
   601"client of the remote party - you will see four different graphs. (incoming "
   602"audio stream, incoming video stream, outgoing audio stream, outgoing video "
   603"stream)"
   604msgstr ""
   605"Статистиката визуализира мрежовия трафик направен от <application>Ekiga</"
   606"application>. Рисуват се графики за всеки RTP поток. Това означава, че ако "
   607"са включени и аудио, и видео и от двете страни на разговора, ще виждате 4 "
   608"различни графики. (пристигащият аудио поток, пристигащият видео поток, "
   609"изпращаният аудио поток, приеманият аудио поток)"
   610
   611#: ../C/ekiga.xml:330(para)
   612msgid ""
   613"Lost packets: The percentage of lost packets, ie of packets from the remote "
   614"user that you did not receive. A too high packets loss during the reception "
   615"can result in voice and/or video distortion and is usually caused by a bad "
   616"network provider or by settings requiring much bandwidth."
   617msgstr ""
   618"Загубени пакети: Процентът изгубени пакети, пакетите от отдалечения "
   619"потребител, които не сте получили. Много висока загуба на пакетите по време "
   620"на приемане може да доведе до изкривяване на звука и/или картината и "
   621"обикновено е причинено от лош мрежови доставчик или от настройки изискващи "
   622"по-голяма скорост."
   623
   624#: ../C/ekiga.xml:334(para)
   625#, fuzzy
   626msgid ""
   627"Late packets: The percentage of late packets, ie of packets from the remote "
   628"user that you received but too late to be taken into account, "
   629"<application>Ekiga</application> being sending and receiving real-time video "
   630"and audio."
   631msgstr ""
   632"Закъснели пакети: Процентът на закъснелите пакети, пакетите от отдалечения "
   633"потребител, които сте получили твърде късно, за да се вземат предвид, защото "
   634"<application>Ekiga</application> изпраща и приема видео и аудио в реално "
   635"време."
   636
   637#: ../C/ekiga.xml:338(para)
   638msgid ""
   639"Round-trip delay: The required time for a packet to arrive at its "
   640"destination and come back. You can see the Round-Trip delay during a call as "
   641"a connection quality indicator together with the Lost and Late packets "
   642"statistics."
   643msgstr ""
   644"Закъснение при връщане: Нужното на пакет време да пристигне при дестинацията "
   645"си и да се върне. Може да гледате на това закъснение по време на разговор "
   646"като на индикатор за качеството на връзката, заедно с статистиката за "
   647"закъснели и загубени пакети."
   648
   649#: ../C/ekiga.xml:342(para)
   650msgid ""
   651"Jitter buffer: The Jitter buffer is the buffer where received sound packets "
   652"are accumulated. When the buffer is full, then the sound is played. If your "
   653"network is of bad quality, then you need a big jitter buffer, ie a big delay "
   654"before sound is played back, because you need more time before being able to "
   655"play audio back."
   656msgstr ""
   657"Защитен буфер: Защитният буфер е буфер, където се акумулират получените "
   658"звукови пакети. Когато буферът е пълен, звукът се изпълнява. Ако мрежата Ви "
   659"е некачествена, тогава имате нужда от голям защитен буфер, тоест голямо "
   660"забавяне преди да се изпълни звукът, защото Ви е нужно повече време преди да "
   661"може да получите звука."
   662
   663#: ../C/ekiga.xml:346(title)
   664msgid "Adjusting the audio and video settings"
   665msgstr "Променяне на аудио и видео настройките"
   666
   667#: ../C/ekiga.xml:348(para)
   668msgid ""
   669"Your audio and video settings can be adjusted through the control panel "
   670"while you are in a call. If you want to change the audio input or output "
   671"devices during a call, simply select the Audio tab in the panel. The "
   672"brightness, whiteness, color and contrast of your video input device are "
   673"changed via the Video tab."
   674msgstr ""
   675"Вашите аудио и видео настройки могат да бъдат променени през контролния "
   676"панел, докато водите разговор. Ако искате да промените входните или изходни "
   677"устройства по време на разговор, просто изберете раздела Звук в панела. "
   678"Осветеността, цветът, контраста и нивата на бялото се променят от раздела "
   679"Картина."
   680
   681#: ../C/ekiga.xml:350(title)
   682msgid "Controlling the call"
   683msgstr "Контролиране на разговора"
   684
   685#: ../C/ekiga.xml:352(para)
   686#, fuzzy
   687msgid ""
   688"<application>Ekiga</application> supports several actions which can be "
   689"performed when in a call. These actions enable you to control active "
   690"sessions."
   691msgstr ""
   692"<application>Ekiga</application> поддържа няколко действия, които могат да "
   693"бъдат изпълнение по време на разговор. Тези действия Ви позволяват да "
   694"контролирате активните сесии."
   695
   696#: ../C/ekiga.xml:356(para)
   697msgid ""
   698"Ending a call: The communication to the remote user can be ended by "
   699"selecting Call-&gt;Disconnect."
   700msgstr ""
   701"Прекратяване на разговор: Комуникацията с отдалечения потребител може да "
   702"бъде прекратена като изберете Набиране-&gt;Прекъсване на връзката."
   703
   704#: ../C/ekiga.xml:360(para)
   705msgid ""
   706"Holding a call: You can hold a remote party call by selecting Call-&gt;Hold. "
   707"This effectively pauses Video and Audio transmission, to continue "
   708"transmission again you select Call-&gt;Retrieve Call and Video and Audio "
   709"Transmission will begin again."
   710msgstr ""
   711"Задържане на разговор: Може да задържате на линията отдалечената страна, "
   712"като изберете Набиране-&gt;Задържане на обаждането. Това ефективно паузира "
   713"предаването на аудио и видео. За да продължите разговора отново, изберете "
   714"Набиране-&gt;Приемане обаждане. Аудио и видео предаването ще продължат "
   715"отново."
   716
   717#: ../C/ekiga.xml:364(para)
   718msgid ""
   719"Mute Audio: This effectively prevents all Audio communication to your "
   720"respective party."
   721msgstr ""
   722"Спиране на звука: Това ефективно спира аудио комуникацията с отдалечената "
   723"страна."
   724
   725#: ../C/ekiga.xml:368(para)
   726msgid ""
   727"Suspend Video: This effectively prevents all Video transmission to your "
   728"respective party."
   729msgstr ""
   730"Спиране на видео: Това ефективно спира видео комуникацията с отдалечената "
   731"страна."
   732
   733#: ../C/ekiga.xml:372(para)
   734msgid ""
   735"Transferring the remote party: You can transfer the remote user to another "
   736"H.323 or CALLTO URL by using the appropriate menu entry in the Call menu or "
   737"by double-clicking on an user in your address book, or in the calls history."
   738msgstr ""
   739"Прехвърляне на отдалечената страна: Може да прехвърлите отдалечения "
   740"потребител към друг H.323 или CALLTO адрес, като използвате съответния запис "
   741"от менюто или като натиснете два пъти върху потребител в адресника или "
   742"историята на обажданията."
   743
   744#: ../C/ekiga.xml:376(para)
   745#, fuzzy
   746msgid ""
   747"All URLs supported by <application>Ekiga</application> (SIP, H.323, CALLTO "
   748"and Speed Dials) can be used for call transfer."
   749msgstr ""
   750"Всички адреси поддържани от <application>Ekiga</application> (H.323, CALLTO "
   751"и бързо набиране) могат да се използват за прехвърляне на разговор."
   752
   753#: ../C/ekiga.xml:378(title)
   754msgid "Taking a snapshot"
   755msgstr "Записване на текущата картина"
   756
   757#: ../C/ekiga.xml:380(para)
   758#, fuzzy
   759msgid ""
   760"While in a call you can take a snapshot of the remote party via Call -&gt; "
   761"Save Current Picture. A PNG-file will be saved in the current directory. The "
   762"filename consists of three parts: the save_prefix, date and current time. (e."
   763"g. <application>Ekiga</application>-snap-2003_06_19-024316.png)."
   764msgstr ""
   765"Може да запазите един кадър от разговора си с отдалечената страна през "
   766"Набиране -&gtk; Запазване на текущата картина. PNG  файл ще бъде запазен в "
   767"текущата папка. Файловото име се състои от 3 части: представка на "
   768"запазването, дата и час. (примерно - <application>Ekiga</application>-snap-"
   769"2003_06_19-024316.png)."
   770
   771#: ../C/ekiga.xml:382(title)
   772msgid "Watching calls execution using the history windows"
   773msgstr "Преглеждане изпълнението на разговори през прозореца на историята"
   774
   775#: ../C/ekiga.xml:384(para)
   776#, fuzzy
   777msgid ""
   778"History windows in <application>Ekiga</application> are comparable to "
   779"logfiles. They keep chronological track of actions performed by "
   780"<application>Ekiga</application> and provide additional information to the "
   781"user."
   782msgstr ""
   783"Прозорците за историята на <application>Ekiga</application> са като журнални "
   784"файлове. Те държат хронологичен списък на действията извършени от "
   785"<application>Ekiga</application> и предоставят допълнителна информация за "
   786"потребителя."
   787
   788#: ../C/ekiga.xml:386(title)
   789msgid "General History"
   790msgstr "История на обажданията"
   791
   792#: ../C/ekiga.xml:388(para)
   793#, fuzzy
   794msgid ""
   795"The General History window keeps track of many operations which are mainly "
   796"performed in the background. It displays information about audio and video "
   797"devices, calls, codecs and other details. The latest operations can be found "
   798"at the bottom, older entries are shown on the top. You can access this "
   799"information by opening Tools-&gt;Generic History."
   800msgstr ""
   801"Прозорецът на общата история държи записи на много операции, които са "
   802"предимно изпълнявани във фона. Той показва информация за аудио и видео "
   803"устройствата, връзките към ILS директории или gatekeeper, кодеци и друга "
   804"информация. Последните операции се намират на дъното, старите записи са "
   805"показани по-горе. Може да достигнете тази информация като отворите "
   806"Инструменти -&gt; Обща история."
   807
   808#: ../C/ekiga.xml:391(title)
   809msgid "Calls History"
   810msgstr "История на обажданията"
   811
   812#: ../C/ekiga.xml:396(para)
   813#, fuzzy
   814msgid ""
   815"Received calls contains all incoming calls which were accepted by "
   816"<application>Ekiga</application>"
   817msgstr ""
   818"Получените обаждания показват всички входящи обаждания, които сте приели от "
   819"<application>Ekiga</application>"
   820
   821#: ../C/ekiga.xml:402(para)
   822#, fuzzy
   823msgid ""
   824"Placed calls keeps track of all attempts - succesful or not - to call "
   825"another user."
   826msgstr ""
   827"Направените обаждания записват всички опити (успешни или не) да се обадите "
   828"на друг потребител."
   829
   830#: ../C/ekiga.xml:408(para)
   831#, fuzzy
   832msgid ""
   833"Unanswered calls shows incoming calls which timed out or were rejected (if "
   834"Do Not Disturb is enabled, for instance) by <application>Ekiga</application>."
   835msgstr ""
   836"Пропуснатите обаждания показват входящите обаждания, които не са били "
   837"отговорени или са били отказани (ако например сте имали статус \"Не ме "
   838"безпокойте\") от <application>Ekiga</application>."
   839
   840#: ../C/ekiga.xml:393(para)
   841#, fuzzy
   842msgid ""
   843"The Calls History window stores information (date, duration, URL, Software, "
   844"Remote user) about all outgoing and incoming calls. They are divided into "
   845"three groups - Received calls, Placed calls and Unanswered calls. "
   846"<placeholder-1/>"
   847msgstr ""
   848"Историята на обажданията пази информация (дата, продължителност, адрес, "
   849"софтуер, отдалечен потребител) относно всички входящи и изходящи обаждания. "
   850"Разделени са на три групи - Получени, Направени и Пропуснати обаждания. "
   851"<placeholder-1/>"
   852
   853#: ../C/ekiga.xml:415(para)
   854#, fuzzy
   855msgid ""
   856"Double-clicking on a row in the Calls History will call back the selected "
   857"user or transfer any active call to that user. Notice that you can also drag "
   858"and drop entries from the Calls History into the Address Book to store "
   859"contact information."
   860msgstr ""
   861"Двойно натискане върху ред в историята на обажданията ще набере избрания "
   862"адрес или ще прехвърли всяко активно обаждане към този адрес. Забележете, че "
   863"можете също да изтеглята и пускате записи от историята на обажданията в "
   864"адресника."
   865
   866#: ../C/ekiga.xml:417(para)
   867msgid ""
   868"This information can be accessed by opening Tools-&gt;Calls History and by "
   869"switching between the three tabs."
   870msgstr ""
   871"Тази информация е достъпа през Инструменти -&gt; История на обажданията и "
   872"после превключване между трите раздела."
   873
   874#: ../C/ekiga.xml:424(title)
   875#, fuzzy
   876msgid "Managing Contacts"
   877msgstr "Управление на контакти"
   878
   879#: ../C/ekiga.xml:425(title)
   880msgid "Managing my contacts with the Address Book"
   881msgstr "Управление на контактите с Указателя"
   882
   883#: ../C/ekiga.xml:426(para)
   884#, fuzzy
   885msgid ""
   886"The Address Book is a feature which allows you to find users to call and/or "
   887"to save locally your list of persons that you call on a regular basis. It "
   888"respectively loads the list of users from the LDAP directory and will store "
   889"locally their addresses and associated speed dials (if any)."
   890msgstr ""
   891"Указателят е функция, която Ви позволява да откривате потребители, да се "
   892"обаждате и/или да запазвате списъка от хора, които набирате често, в \"Група"
   893"\". Той зарежда списъка с потребители от ILS директорията и запазва локално "
   894"CALLTO и H.323 адреси и ги асоциира с бързо набиране, както и адресите от "
   895"ILS директориите."
   896
   897#: ../C/ekiga.xml:430(title)
   898msgid "Basics of the Address Book"
   899msgstr "Основни неща за Указателя"
   900
   901#: ../C/ekiga.xml:431(para)
   902#, fuzzy
   903msgid ""
   904"To open the Address Book, select Tools -&gt; Address Book and the "
   905"<application>Ekiga</application> Addressbook window should appear. To your "
   906"left there will be a list dialog showing the Servers you have added to the "
   907"list as well as a list of local Address Books. The defaults are the "
   908"<application>Ekiga</application> white pages, the contacts near you, and the "
   909"personal address book from <ulink url=\"http://www.novell.com/products/"
   910"evolution\" type=\"http\">Novell Evolution</ulink>."
   911msgstr ""
   912"За да отворите Указателя, изберете Инструменти -&gt; Указател и "
   913"<application>Ekiga</application> ще отвори прозорецът за адресника"
   914"(указателя). От ляво ще видите списък показващ сървърите, които имате "
   915"добавени, както и списък с групите. Стандартните стойности са ils.seconix."
   916"com за сървъри и Лични."
   917
   918#: ../C/ekiga.xml:435(para)
   919#, fuzzy
   920msgid ""
   921"<application>Ekiga</application> is able to use several types of address "
   922"books, allowing to search for remote contacts, and bookmark local contacts. "
   923"The most common address book type is the LDAP directory where you can find "
   924"information about registered users. <application>Ekiga</application> is able "
   925"to browse any LDAP directory and use a specific attribute as calling URL. "
   926"For example, you could have an LDAP directory in your company, with a "
   927"specific attribute containing the local extensions of all your colleagues. "
   928"<application>Ekiga</application> is able to use such an LDAP directory. "
   929"Simply select in File -&gt; New Address Book, and choose remote LDAP as type."
   930msgstr ""
   931"<application>Ekiga</application> може да използва няколко вида адресни "
   932"книги. Най-срещният вид е ILS директория, където може да намирате информация "
   933"относно регистрирани потребители. <application>Ekiga</application> съсщо "
   934"може да разглежда истински LDAP директории и да използва специфични атрибути "
   935"като обаждане на адрес. Примерно, може да имате gatekeeper във Вашата "
   936"компания, където всички потребители са регистрирани с техните адреси на е-"
   937"поща. Всички потребители ще бъдат също записани в LDAP сървъра и двойно "
   938"натискане на определен потребител ще започне набиране през gatekeeper "
   939"използвайки адреса на е-пощата на дадения потребител."
   940
   941#: ../C/ekiga.xml:439(para)
   942#, fuzzy
   943msgid ""
   944"<application>Ekiga</application> is also able to detect other "
   945"<application>Ekiga</application> users on the LAN using the Bonjour "
   946"technology popularized by Apple (tm). That supposes you have a local "
   947"mDNSResponder daemon running on your computer. Finally, <application>Ekiga</"
   948"application> is able to bookmark contacts in the local address book, shared "
   949"with the <ulink url=\"http://www.novell.com/products/evolution\" type=\"http"
   950"\">Novell Evolution</ulink> suite."
   951msgstr ""
   952"<application>Ekiga</application> умее да засича други <application>Ekiga</"
   953"application> потребители в локалната мрежа използвайки технологията Rendez-"
   954"Vous, популяризирана от Apple (tm). Това предполага да имате локален "
   955"mDNSResponder демон вървящ на компютъра Ви. накрая, <application>Ekiga</"
   956"application> може да добавя отметки за контакти в локалния адресник, "
   957"споделени с Evolution."
   958
   959#: ../C/ekiga.xml:443(para)
   960#, fuzzy
   961msgid ""
   962"To refresh the list of users for a specific address book, simply click the "
   963"Find button. It will search for all users in that address book. You can "
   964"contact people by double clicking on their highlighted field. You can also "
   965"Drag-and-Drop to call a specific party by selecting the highlighted field "
   966"and dragging it into the Main Window."
   967msgstr ""
   968"За да получите списък с потребителите на даден ILS или LDAP сървър, "
   969"натиснете с дясното копче на него и изберете \"Опресняване\". Това ще "
   970"направи връзка към сървъра, например ils.seconix.com и ще вземе списъка с "
   971"потребители. После ще се сортират потребителите по callto:// адрес и може да "
   972"започнете да се свързвате с хора като натискете два пъти върху осветеното "
   973"поле. Може също да изтегляте и пускате определени хора, за да им се "
   974"обаждате, като избирате осветеното поле и го пускате в главния прозорец."
   975
   976#: ../C/ekiga.xml:447(para)
   977msgid ""
   978"In certain cases you will want to search specifically for a person name, his "
   979"or her call URL, or his location in the <application>Ekiga</application> "
   980"white pages. The address book window allows you to apply filters when "
   981"searching for contacts."
   982msgstr ""
   983
   984#: ../C/ekiga.xml:451(para)
   985msgid ""
   986"The <application>Ekiga</application> white pages will allow you to look for "
   987"users in your region. It returns a limited number of results corresponding "
   988"to your search. If the user is associated to a red icon, it means that he is "
   989"online. If he is associated to a greyed out icon, it means he is offline. "
   990"You can then add him to your personal address book to call him later."
   991msgstr ""
   992
   993#: ../C/ekiga.xml:453(title)
   994#, fuzzy
   995msgid "Managing remote and local contacts"
   996msgstr "Организиране на сървъри, групи и контакти"
   997
   998#: ../C/ekiga.xml:454(para)
   999msgid ""
   1000"To add an address book, select File -&gt; New Address Book. A dialog will "
   1001"appear. You then select the type of address book you want to add. The type "
   1002"can be Local, or remote LDAP or remote ILS. Enter the server name. Enter the "
   1003"name, the various parameters and select 'OK' and the new address book should "
   1004"now appear in the address books list. If you do not know what parameters to "
   1005"use for a remote LDAP address book, please ask them to your administrator. "
   1006"The address book parameters can be changed at any time by selecting File -"
   1007"&gt; Properties when the address book is highlighted. It can also be deleted "
   1008"by selecting File -&gt; Delete."
   1009msgstr ""
   1010
   1011#: ../C/ekiga.xml:458(para)
   1012msgid ""
   1013"To add a contact to one of your local address books, simply select the "
   1014"address book you wish to add the contact and select Contact -&gt; New "
   1015"Contact. The option of adding a New Contact will appear and you may now "
   1016"enter his name and VoIP URL as well as other settings. After complete select "
   1017"'OK' and now your contact has been added. You can only add contacts to local "
   1018"address books. The contact parameters can be changed at any time by "
   1019"selecting File -&gt; Properties when the contact is highlighted. He can also "
   1020"be deleted by selecting File -&gt; Delete."
   1021msgstr ""
   1022
   1023#: ../C/ekiga.xml:462(para)
   1024#, fuzzy
   1025msgid ""
   1026"You can also add a contact from the white pages (or any other local or "
   1027"remote address book) by selecting the highlighted contact and dragging him "
   1028"to the specific local address book you wish to add him to or by selecting "
   1029"Contact -&gt; Add Contact to Address Book when selecting that contact."
   1030msgstr ""
   1031"Може да добавите контакт от списъка с ILS директории, като изберете осветен "
   1032"контакт и го изтеглите върху специфичната група, където искате да го "
   1033"добавите или от менюто при натискане на дясното копче, когато сте избрали "
   1034"контакта."
   1035
   1036#: ../C/ekiga.xml:466(para)
   1037msgid ""
   1038"Finally, you can edit the groups your users belong to using the User "
   1039"Properties dialog from the main menu or from the right-click menu, or using "
   1040"drag-and-drop between groups."
   1041msgstr ""
   1042"Накрая, може да редактирате групите към които потребителите Ви принадлежат, "
   1043"използвайки прозорецът за настройка на потребител от главното меню или от "
   1044"меню с дясно натискане, или използвайки изтегляне и пускане в различни групи."
   1045
   1046#: ../C/ekiga.xml:473(title)
   1047#, fuzzy
   1048msgid "Managing Incoming Calls"
   1049msgstr "Управление на входящи обаждания"
   1050
   1051#: ../C/ekiga.xml:474(title)
   1052msgid "Managing incoming calls"
   1053msgstr "Управление на входящи обаждания"
   1054
   1055#: ../C/ekiga.xml:476(para)
   1056#, fuzzy
   1057msgid ""
   1058"<application>Ekiga</application> supports different policies for incoming "
   1059"calls. Per default it displays a popup window which allows you to decide "
   1060"whether you want to refuse or accept the request for an incoming call. "
   1061"Furthermore <application>Ekiga</application> offers three additional "
   1062"behaviors: Busy mode, Free for Chat and Forward."
   1063msgstr ""
   1064"<application>Ekiga</application> поддържа различни политики за входящите "
   1065"обаждания. По подразбиране показва изскачащ прозорец, който позволява да "
   1066"решите дали искате да откажете или приемете искането за обаждане. Освен "
   1067"това, <application>Ekiga</application> предлага три допълнителни вида "
   1068"поведение: Режим \"Зает\", \"Свободен за разговори\" и \"Препращане\"."
   1069
   1070#: ../C/ekiga.xml:481(title)
   1071msgid "Busy mode"
   1072msgstr "Режим \"заето\""
   1073
   1074#: ../C/ekiga.xml:483(para)
   1075#, fuzzy
   1076msgid ""
   1077"If this mode is enabled <application>Ekiga</application> refuses all "
   1078"incoming requests and only allows outgoing calls. You are not able to "
   1079"receive any call and do not notice if another user tries to contact you "
   1080"except when looking at the Calls History."
   1081msgstr ""
   1082"Ако този режим е включен, <application>Ekiga</application> отказва всички "
   1083"входящи обаждания и позволява само изходящи такива. Няма да можете да "
   1084"получавате обаждания и няма да забелязвате, ако някой се опитва да Ви "
   1085"потърси, освен ако не погледнете историята на обажданията."
   1086
   1087#: ../C/ekiga.xml:486(para)
   1088msgid ""
   1089"This mode can be enabled by selecting Call -&gt; Busy in the main window."
   1090msgstr ""
   1091"Този режим може да бъде включен, като изберете Набиране -&gt; Не ме "
   1092"безпокойте."
   1093
   1094#: ../C/ekiga.xml:488(title)
   1095msgid "Free for Chat mode"
   1096msgstr "Режим \"свободен за разговори\""
   1097
   1098#: ../C/ekiga.xml:490(para)
   1099#, fuzzy
   1100msgid ""
   1101"If this behavior is activated <application>Ekiga</application> accepts all "
   1102"incoming calls. It does not display a popup window but tries to establish "
   1103"the connection to the remote party immediately."
   1104msgstr ""
   1105"Ако това поведение е активирано, <application>Ekiga</application> приема "
   1106"всички входящи разговори. Не показва съобщение, а директно се опитва да "
   1107"установи връзка с отдалечената страна."
   1108
   1109#: ../C/ekiga.xml:493(para)
   1110msgid ""
   1111"This mode can be enabled by selecting Call -&gt; Free For Chat in the main "
   1112"window menu."
   1113msgstr ""
   1114"Този режим може да бъде включен, като изберете Набиране -&gt; Автоматично "
   1115"отговаряне."
   1116
   1117#: ../C/ekiga.xml:495(title)
   1118msgid "Forward"
   1119msgstr "Прехвърляне"
   1120
   1121#: ../C/ekiga.xml:497(para)
   1122#, fuzzy
   1123msgid ""
   1124"<application>Ekiga</application> has the ability to forward calls to another "
   1125"host. Which allows you to configure <application>Ekiga</application> to "
   1126"forward all incoming calls to a specified URL. Furthermore it is able to "
   1127"forward calls interactively when you do not answer the call after a "
   1128"configurable amount of time or when you are busy."
   1129msgstr ""
   1130"<application>Ekiga</application> има възможността да пренасочва обаждания "
   1131"(H.323 пренасочване на разговори) към друг хост. Това Ви позволява да "
   1132"конфигурирате <application>Ekiga</application> да пренасочва всички входящи "
   1133"обаждания към определен адрес. Освен това, възможно е да препращате "
   1134"обажданията интерактивно, когато не отговаряте на обаждане след "
   1135"конфигурируемо количество време или когато сте заети."
   1136
   1137#: ../C/ekiga.xml:500(para)
   1138msgid ""
   1139"Call Forwarding can be configured by selecting Call -&gt; Forward in the "
   1140"main menu or through the preferences window. Notice that you need to specify "
   1141"an URL where to forward calls in the preferences to be able to activate tht "
   1142"option. Open the preferences window by choosing Edit -&gt; Preferences in "
   1143"the main window and select Call Forwarding on the left. You will now see the "
   1144"appropriate section. It contains three checkboxes for the three cases "
   1145"described above and one textfield for the IP address/hostname of the host "
   1146"the calls shall be forwarded to."
   1147msgstr ""
   1148"Пренасочването на обаждания може да бъде конфигурирано, като изберете "
   1149"Набиране -&gt; Прехвърляне или през настройките. Забележете, че трябва да "
   1150"определите адрес на прехвърляне в настройките, за да можете да активирате "
   1151"опцията. Отворете прозореца за настройки като изберете Редактиране -&gt; "
   1152"Настройки и изберете Прехвърляне на обаждания. Ще видите подходящия раздел. "
   1153"Съдържа три полета за отметки за три различни случаи описани горе и едно "
   1154"текстово поле за IP адреса/името на хоста, където да се прехвърлят "
   1155"обажданията."
   1156
   1157#: ../C/ekiga.xml:507(title)
   1158msgid "Advanced Usage"
   1159msgstr "Употреба за напреднали"
   1160
   1161#: ../C/ekiga.xml:510(title)
   1162msgid "Registering Additional Accounts"
   1163msgstr ""
   1164
   1165#: ../C/ekiga.xml:512(title)
   1166msgid "The accounts window"
   1167msgstr ""
   1168
   1169#: ../C/ekiga.xml:516(para)
   1170msgid ""
   1171"You can open the accounts window by selecting Edit -&gt; Accounts. This will "
   1172"open the Accounts Window. The Accounts Window will allow you to add SIP and "
   1173"H.323 accounts and to register to them. An account descibes the user login "
   1174"and password parameters to register to SIP and H.323 services. Those "
   1175"<emphasis>services</emphasis> can be an Internet Telephony Service provider "
   1176"(like ekiga.net), or an IPBX (like CISCO, Nortel, or Asterisk)."
   1177msgstr ""
   1178
   1179#: ../C/ekiga.xml:521(title)
   1180msgid "Adding a SIP account"
   1181msgstr ""
   1182
   1183#: ../C/ekiga.xml:528(para) ../C/ekiga.xml:554(para)
   1184msgid "<emphasis>Account Name:</emphasis> You can enter the account name."
   1185msgstr ""
   1186
   1187#: ../C/ekiga.xml:529(para)
   1188msgid "<emphasis>Protocol:</emphasis> You can choose SIP."
   1189msgstr ""
   1190
   1191#: ../C/ekiga.xml:530(para)
   1192msgid ""
   1193"<emphasis>Registrar:</emphasis> The registrar to which you want to register. "
   1194"This is usually an IP address or an host name that will be given to you by "
   1195"your Internet Telephony Service Provider, or by your administrator if you "
   1196"are trying to register to a SIP IPBX."
   1197msgstr ""
   1198
   1199#: ../C/ekiga.xml:531(para) ../C/ekiga.xml:557(para)
   1200msgid "<emphasis>User:</emphasis> You can enter your login."
   1201msgstr ""
   1202
   1203#: ../C/ekiga.xml:532(para) ../C/ekiga.xml:558(para)
   1204msgid "<emphasis>Password:</emphasis> You can enter your password"
   1205msgstr ""
   1206
   1207#: ../C/ekiga.xml:535(para)
   1208msgid ""
   1209"<application>Ekiga</application> will do a best guess concerning the "
   1210"identity that will be used when calling out. Sometimes, you will need to "
   1211"force that identity. You can do this by specifying the identity in the user "
   1212"field. e.g.: dsandras@ekiga.net to force dsandras@ekiga.net to be used as "
   1213"outgoing identity for that account."
   1214msgstr ""
   1215
   1216#: ../C/ekiga.xml:525(para)
   1217msgid ""
   1218"To add a SIP account, simply click on the Add button. A dialog will appear "
   1219"and allow you to enter several parameters: <placeholder-1/><placeholder-2/>"
   1220msgstr ""
   1221
   1222#: ../C/ekiga.xml:541(para)
   1223msgid ""
   1224"<emphasis>Authentication Login:</emphasis> If it is different from the user "
   1225"parameter you provided above. In that case, the user field will be used to "
   1226"control the outgoing identity for the account you are adding, while the "
   1227"login will be used during the authentication phase."
   1228msgstr ""
   1229
   1230#: ../C/ekiga.xml:542(para)
   1231msgid ""
   1232"<emphasis>Realm/Domain:</emphasis> It is globally unique and dependant on "
   1233"the ITSP or the IPBX. It is generally identical to the registrar domain."
   1234msgstr ""
   1235
   1236#: ../C/ekiga.xml:543(para) ../C/ekiga.xml:565(para)
   1237msgid ""
   1238"<emphasis>Registration Timeout:</emphasis> The timeout after which the "
   1239"registration should be updated."
   1240msgstr ""
   1241
   1242#: ../C/ekiga.xml:538(para)
   1243msgid ""
   1244"You can also control some advanced parameters. Like the Registrar, User and "
   1245"Password, they will be given to you by the ITSP you are using or by your "
   1246"administrator. Those parameters are: <placeholder-1/>"
   1247msgstr ""
   1248
   1249#: ../C/ekiga.xml:547(title)
   1250msgid "Adding an H.323 account"
   1251msgstr ""
   1252
   1253#: ../C/ekiga.xml:555(para)
   1254msgid "<emphasis>Protocol:</emphasis> You can choose H.323."
   1255msgstr ""
   1256
   1257#: ../C/ekiga.xml:556(para)
   1258msgid ""
   1259"<emphasis>Gatekeeper:</emphasis> The gatekeeper to which you want to "
   1260"register. This is usually an IP address or an host name that will be given "
   1261"to you by your Internet Telephony Service Provider, or by your administrator "
   1262"if you are trying to register to an H.323 IPBX."
   1263msgstr ""
   1264
   1265#: ../C/ekiga.xml:564(para)
   1266msgid "<emphasis>Gatekeeper ID:</emphasis> The gatekeeper ID, if any."
   1267msgstr ""
   1268
   1269#: ../C/ekiga.xml:561(para)
   1270msgid ""
   1271"You can also control some advanced parameters. Those parameters are: "
   1272"<placeholder-1/>"
   1273msgstr ""
   1274
   1275#: ../C/ekiga.xml:551(para)
   1276msgid ""
   1277"To add an H.323 account, simply click on the Add button. A dialog will "
   1278"appear and allow you to enter several parameters: <placeholder-1/"
   1279"><placeholder-2/>"
   1280msgstr ""
   1281
   1282#: ../C/ekiga.xml:574(title)
   1283#, fuzzy
   1284msgid "Understanding URLs"
   1285msgstr "Разбиране на статистиката"
   1286
   1287#: ../C/ekiga.xml:576(title)
   1288#, fuzzy
   1289msgid "SIP URL's"
   1290msgstr "H.323 адреси"
   1291
   1292#: ../C/ekiga.xml:578(para)
   1293#, fuzzy
   1294msgid "SIP URL's are formatted as such \"sip:user@[host[:port]]\""
   1295msgstr "H.323 адресите са форматирани така \"h323:[потребител@][хост[:порт]]\""
   1296
   1297#: ../C/ekiga.xml:580(para)
   1298#, fuzzy
   1299msgid ""
   1300"This permits you to call the given user or extension on the specified SIP "
   1301"proxy: <emphasis>sip:jonita@ekiga.net</emphasis>"
   1302msgstr ""
   1303"Да се обаждате на потребител, използвайки неговия прякор през специфичен "
   1304"портал или сървър посредник: <emphasis>h323:ivan@gateway.seconix.com</"
   1305"emphasis>"
   1306
   1307#: ../C/ekiga.xml:583(title)
  2391308msgid "H.323 URL's"
  2401309msgstr "H.323 адреси"
  2411310
  242 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:298(para)
   1311#: ../C/ekiga.xml:585(para)
  2431312msgid "H.323 URL's are formatted as such \"h323:[user@][host[:port]]\""
  2441313msgstr "H.323 адресите са форматирани така \"h323:[потребител@][хост[:порт]]\""
  2451314
  246 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:302(para)
  247 msgid "Call a given host on a port different from the default port which is 1720: <emphasis>h323:seconix.com:1740</emphasis>"
  248 msgstr "Да се обаждате на определен порт, различен от стандартния, който е 1720: <emphasis>h323:seconix.com:1740</emphasis>"
  249 
  250 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:303(para)
  251 msgid "Call a given user using their respective alias if registered to a gatekeeper: <emphasis>h323:jonita</emphasis>"
  252 msgstr "Да се обаждате на потребител, използвайки прякора му, ако е регистриран в gatekeeper: <emphasis>h323:ivan</emphasis>"
  253 
  254 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:304(para)
  255 msgid "Call a given phone number if you are registered to a gatekeeper for a PC-To-Phone provider, or if that user has an ENUM record associated to an H.323 URL: <emphasis>h323:003210111222</emphasis>"
  256 msgstr "Да се обаждате на определен телефонен номер, ако сте регистриран към gatekeeper на доставчик на PC-към-PC-телефония или ако потребителят има ENUM запис асоцииран с H.323 адрес: <emphasis>h323:003210111222</emphasis>"
  257 
  258 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:305(para)
  259 msgid "Call a given user using their alias through a specific gateway or proxy: <emphasis>h323:jonita@gateway.seconix.com</emphasis>"
  260 msgstr "Да се обаждате на потребител, използвайки неговия прякор през специфичен портал или сървър посредник: <emphasis>h323:ivan@gateway.seconix.com</emphasis>"
  261 
  262 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:306(para)
  263 msgid "Call an MCU and join a specific room: <emphasis>h323:myfriendsroom@mcu.seconix.com</emphasis>"
  264 msgstr "Да се обаждате на MCU и да се приседините към определена стая: <emphasis>h323:stayanapriyateli@mcu.seconix.com</emphasis>"
  265 
  266 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:300(para)
   1315#: ../C/ekiga.xml:589(para)
   1316msgid ""
   1317"Call a given host on a port different from the default port which is 1720: "
   1318"<emphasis>h323:seconix.com:1740</emphasis>"
   1319msgstr ""
   1320"Да се обаждате на определен порт, различен от стандартния, който е 1720: "
   1321"<emphasis>h323:seconix.com:1740</emphasis>"
   1322
   1323#: ../C/ekiga.xml:590(para)
   1324msgid ""
   1325"Call a given user using their respective alias if registered to a "
   1326"gatekeeper: <emphasis>h323:jonita</emphasis>"
   1327msgstr ""
   1328"Да се обаждате на потребител, използвайки прякора му, ако е регистриран в "
   1329"gatekeeper: <emphasis>h323:ivan</emphasis>"
   1330
   1331#: ../C/ekiga.xml:591(para)
   1332msgid ""
   1333"Call a given phone number if you are registered to a gatekeeper for a PC-To-"
   1334"Phone provider, or if that user has an ENUM record associated to an H.323 "
   1335"URL: <emphasis>h323:003210111222</emphasis>"
   1336msgstr ""
   1337"Да се обаждате на определен телефонен номер, ако сте регистриран към "
   1338"gatekeeper на доставчик на PC-към-PC-телефония или ако потребителят има ENUM "
   1339"запис асоцииран с H.323 адрес: <emphasis>h323:003210111222</emphasis>"
   1340
   1341#: ../C/ekiga.xml:592(para)
   1342msgid ""
   1343"Call a given user using their alias through a specific gateway or proxy: "
   1344"<emphasis>h323:jonita@gateway.seconix.com</emphasis>"
   1345msgstr ""
   1346"Да се обаждате на потребител, използвайки неговия прякор през специфичен "
   1347"портал или сървър посредник: <emphasis>h323:ivan@gateway.seconix.com</"
   1348"emphasis>"
   1349
   1350#: ../C/ekiga.xml:593(para)
   1351msgid ""
   1352"Call an MCU and join a specific room: <emphasis>h323:myfriendsroom@mcu."
   1353"seconix.com</emphasis>"
   1354msgstr ""
   1355"Да се обаждате на MCU и да се приседините към определена стая: "
   1356"<emphasis>h323:stayanapriyateli@mcu.seconix.com</emphasis>"
   1357
   1358#: ../C/ekiga.xml:587(para)
  2671359msgid "This permits you to: <placeholder-1/>"
  2681360msgstr "Това Ви позволява да: <placeholder-1/>"
  2691361
  270 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:310(emphasis)
   1362#: ../C/ekiga.xml:597(title)
  2711363msgid "CALLTO URL's"
  2721364msgstr "Адреси (URL) за обаждане"
  2731365
  274 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:312(para)
   1366#: ../C/ekiga.xml:598(para)
  2751367msgid "Callto URL's are formatted as such \"callto:[user@][host[:port]]\""
  276 msgstr "Адресите за обаждане са форматирани, както следва \"callto:[потребител@][хост[:порт]]\""
  277 
  278 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:314(para)
  279 msgid "Callto URL's and H.323 URL's are formatted exactly the same except however callto urls also support ILS lookups through callto URLS of the type: callto:ils_server/user_mail."
  280 msgstr "Адресите за обаждане и H.323 адресите са форматирани по същият начин, с изключение на това, че адресите са обаждане поддържат ILS търсения през адреси от вида: callto:ils_server/potrebitel_e-poshta."
  281 
  282 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:316(para)
  283 msgid "For example, calling <emphasis>callto:ils.seconix.com/joe.user@somedomain.com</emphasis> will look for the user with the joe.user@somedomain.com email address on the ILS server ils.seconix.com and proceed to initate a call."
  284 msgstr "Примерно, обаждайки се на <emphasis>callto:ils.seconix.com/ivan@nyakade.com</emphasis> ще търси потребител с е-поща ivan@nyakade.com на ILS сървъра ils.seconix.com и ще продължи с инициирането на разговора."
  285 
  286 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:318(para)
  287 msgid "Callto URL's also support more advanced parameters that are also supported by <application>GnomeMeeting</application>, all parameters are defined in the Microsoft documentation and should be seperated by a '+' in the URL."
  288 msgstr "Адресите за обаждания също поддържат повече допълнителни параметри, които са също поддържани от <application>GnomeMeeting</application>, всички параметри са определени в документацията на Microsoft и трябва да се разделят с \"+\" в адреса."
  289 
  290 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:323(para)
  291 msgid "callto:joe@gw.seconix.com"
  292 msgstr "callto:ivan@gw.seconix.com"
  293 
  294 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:324(para)
  295 msgid "callto:joe+gateway=gw.seconix.com"
  296 msgstr "callto:ivan+gateway=gw.seconix.com"
  297 
  298 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:325(para)
  299 msgid "h323:joe@gw.seconix.com"
  300 msgstr "h323:ivan@gw.seconix.com"
  301 
  302 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:326(para)
  303 msgid "callto:joe if you specified gw.seconix.com as gateway in the <application>GnomeMeeting</application> preferences"
  304 msgstr "callto:ivan, ако сте определили gw.seconix.com като портал в настройките на <application>GnomeMeeting</application>"
  305 
  306 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:327(para)
  307 msgid "h323:joe if you specified gw.seconix.com as gateway in the <application>GnomeMeeting</application> preferences"
  308 msgstr "h323:ivan, ако сте определили gw.seconix.com, като портал в настройките на <application>GnomeMeeting</application>"
  309 
  310 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:320(para)
  311 msgid "There are for example five different ways using <application>GnomeMeeting</application> to call the user joe on the gateway gw.seconix.com: <placeholder-1/>"
  312 msgstr "Например, има пет различни начини да използвате <application>GnomeMeeting</application>, за да се обаждате на потребителя ivan на портала gw.seconix.com: <placeholder-1/>"
  313 
  314 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:331(emphasis)
   1368msgstr ""
   1369"Адресите за обаждане са форматирани, както следва \"callto:[потребител@][хост"
   1370"[:порт]]\""
   1371
   1372#: ../C/ekiga.xml:600(para)
   1373msgid ""
   1374"Callto URL's and H.323 URL's are formatted exactly the same except however "
   1375"callto urls also support ILS lookups through callto URLS of the type: callto:"
   1376"ils_server/user_mail."
   1377msgstr ""
   1378"Адресите за обаждане и H.323 адресите са форматирани по същият начин, с "
   1379"изключение на това, че адресите са обаждане поддържат ILS търсения през "
   1380"адреси от вида: callto:ils_server/potrebitel_e-poshta."
   1381
   1382#: ../C/ekiga.xml:602(para)
   1383msgid ""
   1384"For example, calling <emphasis>callto:ils.seconix.com/joe.user@somedomain."
   1385"com</emphasis> will look for the user with the joe.user@somedomain.com email "
   1386"address on the ILS server ils.seconix.com and proceed to initate a call."
   1387msgstr ""
   1388"Примерно, обаждайки се на <emphasis>callto:ils.seconix.com/ivan@nyakade.com</"
   1389"emphasis> ще търси потребител с е-поща ivan@nyakade.com на ILS сървъра ils."
   1390"seconix.com и ще продължи с инициирането на разговора."
   1391
   1392#: ../C/ekiga.xml:604(title)
  3151393msgid "Speed dials"
  3161394msgstr "Бързо набиране"
  3171395
  318 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:333(para)
  319 msgid "<application>GnomeMeeting</application> is able to associate speed dials with URLs using the address book. You can thus for example associate the speed dial <emphasis>1</emphasis> to the URL <emphasis>callto:ils.seconix.com/jonita@jxys.net</emphasis>. That speed dial can then be used as an H.323 or as a callto URL provided that it ends with <emphasis>#</emphasis>. For example, calling <emphasis>callto:1#</emphasis> will call <emphasis>callto:ils.seconix.com/jonita@jxys.net</emphasis> provided that both are associated together in the address book. Quicknet cards users will just have to dial 1 then hit the # key on the phone keypad to trigger the call to the associated URL."
  320 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> може да асоциира бързо набиране с адреси, използвайки адресника. Така например можете да асоциирате бързо набиране <emphasis>1</emphasis> с адреса <emphasis>callto:ils.seconix.com/ivan@nyakade.com</emphasis>. После това бързо набиране може да се използва като H.323 или адрес за обаждане, ако завършва на <emphasis>#</emphasis>. Примерно, обаждайки се на <emphasis>callto:1#</emphasis> ще е обаждане до <emphasis>callto:ils.seconix.com/ivan@nyakade.com</emphasis>, ако разбира се я има асоциацията между двете в адресника. Потребителите на  Quicknet карти трябва само да наберат 1 и после да натиснат клавиша  # на телефонната клавиатура, за да наберат асоциирания адрес."
  321 
  322 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:337(emphasis)
  323 msgid "Calling URLs"
  324 msgstr "Обаждания до адреси"
  325 
  326 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:339(para)
  327 msgid "If you know the URL address of the party that you wish to call, you may enter that URL into the h323: or callto: input box at the top of the screen and press the Connect button; (which looks like an unplugged power socket and is conviently located to the right of the input box). eg: h323:192.168.100.1 and pressing the Connect button would call the user at that respective IP. When the call is connected and you have started communication with your party, the Connect button will now resemble a power plug connected to a socket."
  328 msgstr "Ако знаете адреса на линията, на която искате да се обадите, може да въведете този адрес в полето за въвеждане на h323: или callto: в горната част на екрана и натиснете бутона за Свързване; (той изглежда като изключен от мрежата щепсъл и се намира удобно от дясно на полето). Примерно, h323:192.168.100.1 и натискане на бутона за Свързване, ще направи обаждане към потребителя на съответния IP адрес."
  329 
  330 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:342(para)
  331 msgid "If you use literal IPv6-addresses, square brackets are required around them so that the last part of the address won't be mistaken for a port: h323:[2001:638:500:200:210:5aff:fe4c:cfd1] or h323:[2001:638:500:200:210:5aff:fe4c:cfd1]:1740"
  332 msgstr "Нужни са квадратни скоби около адреса, ако използвате буквални IPv6 адреси,така че последната част от адреса да не бъде сбъркана за порт: h323:[2001:638:500:200:210:5aff:fe4c:cfd1] или h323:[2001:638:500:200:210:5aff:fe4c:cfd1]:1740"
  333 
  334 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:351(emphasis)
  335 msgid "Calling normal phones using PC-to-Phone"
  336 msgstr "Обаждания до обикновени телефони използвайки PC-към-телефон"
  337 
  338 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:352(para)
  339 msgid "When you are doing PC-to-Phone calls, you are generally registered to a gatekeeper. It is thus enough to call the remote user using his phone number."
  340 msgstr "Като правите обаждания PC-към-телефон, обикновено сте регистрирани в gatekeeper. Следователно е достатъчно да наберете телефонния номер на потребителя, за да му се обадите."
  341 
  342 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:354(emphasis)
  343 msgid "Calling users from the online address book"
  344 msgstr "Обаждания до потребители от онлайн адресник"
  345 
  346 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:356(para)
  347 msgid "The online address book will permit you to call online users registered to an ILS server. You can bookmark their callto URL using drag-and-drop or the appropriate menus. See Managing contacts with the Address Book for further information."
  348 msgstr "Онлайн адресника ще Ви позволи да се обаждате на потребители регистрирани към ILS сървър. Може да сложите отметка за техния адрес за обаждане, използвайки изтегляне и пускане или подходящите менюта. Вижте Управление на контакти в Адресника за повече информация."
  349 
  350 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:358(emphasis)
  351 msgid "Calling users from the offline address book"
  352 msgstr "Обаждания до потребители от локален адресник"
  353 
  354 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:360(para)
  355 msgid "The offline address book permits you to bookmark your favorite users with their h323 or callto URLs."
  356 msgstr "Локалният адресник Ви позволява да слагате отметки за любимите Ви потребители с техните h323 или callto адреси."
  357 
  358 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:362(emphasis)
  359 msgid "Calling users from the calls history"
  360 msgstr "Обаждания до потребители от списъка с разговори"
  361 
  362 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:363(para)
  363 msgid "The calls history remembers the callto and h323 URLs that have been used when giving or receiving calls. You can call any user again that is already present in your calls history by double-clicking on his entry in the history."
  364 msgstr "Историята на разговорите запомня callto и h323 адресите, които са били използвани при приети или изходящи разговори. Можете да се обадите на всеки потребител отново, ако Ви се е обаждал, само чрез двойно натискане на записа за разговора с него."
  365 
  366 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:367(title)
  367 msgid "To be Reached by Other Users"
  368 msgstr "Намирането Ви от други потребители"
  369 
  370 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:369(para)
  371 msgid "There are several ways to get a universally reachable address that other clients can use to call you. The most classical ones will be described here."
  372 msgstr "Има няколко начини да получи универсално достижим адрес, който другите клиенти да могат да използват, за да получите обаждания. Най-класическите ще бъдат описани тук."
  373 
  374 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:371(emphasis)
  375 msgid "Using an ILS directory"
  376 msgstr "Иползване на ILS директория"
  377 
  378 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:372(para)
  379 msgid "If you are registering to an ILS directory like <emphasis>ils.seconix.com</emphasis>, then other users will be able to call you using an URL such as <emphasis>callto:ils.seconix.com/myself@example.com</emphasis> whatever your IP address is."
  380 msgstr "Ако се регистрирате в ILS директория като <emphasis>ils.seconix.com</emphasis>, другите потребители ще могат да Ви се обаждат използвайки адрес като <emphasis>callto:ils.seconix.com/myself@example.com</emphasis> какъвто и да е IP адресът Ви."
  381 
  382 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:374(emphasis)
  383 msgid "Using a dynamic hostname"
  384 msgstr "Изполвайки динамичен хост"
  385 
  386 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:375(para)
  387 msgid "You can also register to a service providing DNS services for dynamic IP's. That way, your machine will always be associated to the registered hostname. This way other users will not need to know your IP address to be able to call you."
  388 msgstr "Можете също да се регистрирате за услуга, която предоставя DNS услуги за динамични IP адреси. Така машината Ви, ще бъде винаги асоциирана с регистрираното име на хост. Другите потребители няма да има нужда да знаят IP адреса Ви, за да ви достигнат."
  389 
  390 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:377(emphasis)
  391 msgid "Using a gatekeeper"
  392 msgstr "Използвайки gatekeeper"
  393 
  394 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:378(para)
  395 msgid "If your company is running an H.323 gatekeeper on a public IP, it can be configured to accept calls and redirect them to the correct GnomeMeeting client based on the called URL. For example, if a gatekeeper is installed on <emphasis>example.com</emphasis> and user <emphasis>joe</emphasis> is registered to that gatekeeper, then other users will be able to call <emphasis>joe</emphasis> using the following URL: <emphasis>h323:joe@example.com</emphasis>."
  396 msgstr "Ако компанията Ви поддържа H.323 gatekeeper на публично IP, той може да бъде конфигуриран да приема разговори и да ги пренасочва към правилния GnomeMeeting клиент базиран на набраното URL. Примерно, ако има инсталиран gatekeeper на <emphasis>primer.com</emphasis> и потребителя <emphasis>ivan</emphasis> е регистриран на този gatekeeper, тогава другите потребители ще могат да му се обаждат на <emphasis>h323:ivan@primer.com</emphasis>."
  397 
  398 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:380(emphasis)
  399 msgid "Using an ENUM record"
  400 msgstr "Използвайки ENUM запис"
  401 
  402 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:381(para)
  403 msgid "You can register an ENUM record on <ulink url=\"http://www.e164.org\" type=\"http\">www.e164.org</ulink>. That will permit you to associate your real phone number to any valid H.323 URL, and other users will be able to call you using your real phone number. For example, <emphasis>+3210444555</emphasis> will be directly linked to <emphasis>h323:myhostname.com</emphasis> and other users will be able to call you using <emphasis>h323:3210444555</emphasis>."
  404 msgstr "Може да регистрирате ENUM запис на <ulink·url=\"http://www.e164.org\"·type=\"http\">www.e164.org</ulink>. Това ще Ви позволи да асоциирате истинският си телефонен номер с всеки валиден H.323 адрес и другите потребители ще могат да Ви се обаждат използвайки телефонния Ви номер. Примерно, <emphasis>+3210444555</emphasis> ще бъде директно свързан с <emphasis>h323:moyathost.com</emphasis> и другите потребители ще могат да Ви се обаждат на <emphasis>h323:3210444555</emphasis>."
  405 
  406 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:387(title)
  407 msgid "To Manage Calls"
  408 msgstr "Управление на разговори"
  409 
  410 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:389(emphasis)
  411 msgid "Understanding the statistics"
  412 msgstr "Разбиране на статистиката"
  413 
  414 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:393(para)
  415 msgid "To view the statistics, please select the Statistics tab in the control panel."
  416 msgstr "За да видите статистиката, изберете раздела Статистики в контролния панел."
  417 
  418 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:395(para)
  419 msgid "The statistic visualizes the network traffic caused by <application>GnomeMeeting</application>. It draws a graph for each RTP stream. This means that - if audio and video are enabled in <application>GnomeMeeting</application> and the client of the remote party - you will see four different graphs. (incoming audio stream, incoming video stream, outgoing audio stream, outgoing video stream)"
  420 msgstr "Статистиката визуализира мрежовия трафик направен от <application>GnomeMeeting</application>. Рисуват се графики за всеки RTP поток. Това означава, че ако са включени и аудио, и видео и от двете страни на разговора, ще виждате 4 различни графики. (пристигащият аудио поток, пристигащият видео поток, изпращаният аудио поток, приеманият аудио поток)"
  421 
  422 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:399(para)
  423 msgid "Lost packets: The percentage of lost packets, ie of packets from the remote user that you did not receive. A too high packets loss during the reception can result in voice and/or video distortion and is usually caused by a bad network provider or by settings requiring much bandwidth."
  424 msgstr "Загубени пакети: Процентът изгубени пакети, пакетите от отдалечения потребител, които не сте получили. Много висока загуба на пакетите по време на приемане може да доведе до изкривяване на звука и/или картината и обикновено е причинено от лош мрежови доставчик или от настройки изискващи по-голяма скорост."
  425 
  426 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:403(para)
  427 msgid "Late packets: The percentage of late packets, ie of packets from the remote user that you received but too late to be taken into account, <application>GnomeMeeting</application> being sending and receiving real-time video and audio."
  428 msgstr "Закъснели пакети: Процентът на закъснелите пакети, пакетите от отдалечения потребител, които сте получили твърде късно, за да се вземат предвид, защото <application>GnomeMeeting</application> изпраща и приема видео и аудио в реално време."
  429 
  430 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:407(para)
  431 msgid "Round-trip delay: The required time for a packet to arrive at its destination and come back. You can see the Round-Trip delay during a call as a connection quality indicator together with the Lost and Late packets statistics."
  432 msgstr "Закъснение при връщане: Нужното на пакет време да пристигне при дестинацията си и да се върне. Може да гледате на това закъснение по време на разговор като на индикатор за качеството на връзката, заедно с статистиката за закъснели и загубени пакети."
  433 
  434 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:411(para)
  435 msgid "Jitter buffer: The Jitter buffer is the buffer where received sound packets are accumulated. When the buffer is full, then the sound is played. If your network is of bad quality, then you need a big jitter buffer, ie a big delay before sound is played back, because you need more time before being able to play audio back."
  436 msgstr "Защитен буфер: Защитният буфер е буфер, където се акумулират получените звукови пакети. Когато буферът е пълен, звукът се изпълнява. Ако мрежата Ви е некачествена, тогава имате нужда от голям защитен буфер, тоест голямо забавяне преди да се изпълни звукът, защото Ви е нужно повече време преди да може да получите звука."
  437 
  438 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:415(emphasis)
  439 msgid "Adjusting the audio and video settings"
  440 msgstr "Променяне на аудио и видео настройките"
  441 
  442 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:417(para)
  443 msgid "Your audio and video settings can be adjusted through the control panel while you are in a call. If you want to change the audio input or output devices during a call, simply select the Audio tab in the panel. The brightness, whiteness, color and contrast of your video input device are changed via the Video tab."
  444 msgstr "Вашите аудио и видео настройки могат да бъдат променени през контролния панел, докато водите разговор. Ако искате да промените входните или изходни устройства по време на разговор, просто изберете раздела Звук в панела. Осветеността, цветът, контраста и нивата на бялото се променят от раздела Картина."
  445 
  446 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:419(emphasis)
  447 msgid "Using text chat"
  448 msgstr "Текстов разговор"
  449 
  450 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:423(para)
  451 msgid "Text chat works with <application>GnomeMeeting</application> to <application>GnomeMeeting</application> clients only."
  452 msgstr "Текстовият разговор работи само при използване на <application>GnomeMeeting</application> от двете страни на разговора."
  453 
  454 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:421(para)
  455 msgid "Besides the communication through live audio and video streams <application>GnomeMeeting</application> also provides a text chat interface. This panel is opened via the text chat button in the control bar of the main window. Enter your message into the text entry box under the chat window and press enter to send it to the remote party. <placeholder-1/>"
  456 msgstr "Освен комуникирането чрез аудио и видео, <application>GnomeMeeting</application> също предоставя интерфейс за текстови разговори. Този панел се отваря през бутона за текстов разговор от контролната лента на главния прозорец. Въведете съобщението Си в полето за текста и натиснете Enter, за да го изпратите към отдалечената страна. <placeholder-1/>"
  457 
  458 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:425(emphasis)
  459 msgid "Controlling the call"
  460 msgstr "Контролиране на разговора"
  461 
  462 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:427(para)
  463 msgid "<application>GnomeMeeting</application> supports several actions which can be performed when in a call. These actions enable you to control active sessions."
  464 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> поддържа няколко действия, които могат да бъдат изпълнение по време на разговор. Тези действия Ви позволяват да контролирате активните сесии."
  465 
  466 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:431(para)
  467 msgid "Ending a call: The communication to the remote user can be ended by selecting Call-&gt;Disconnect."
  468 msgstr "Прекратяване на разговор: Комуникацията с отдалечения потребител може да бъде прекратена като изберете Набиране-&gt;Прекъсване на връзката."
  469 
  470 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:435(para)
  471 msgid "Holding a call: You can hold a remote party call by selecting Call-&gt;Hold. This effectively pauses Video and Audio transmission, to continue transmission again you select Call-&gt;Retrieve Call and Video and Audio Transmission will begin again."
  472 msgstr "Задържане на разговор: Може да задържате на линията отдалечената страна, като изберете Набиране-&gt;Задържане на обаждането. Това ефективно паузира предаването на аудио и видео. За да продължите разговора отново, изберете Набиране-&gt;Приемане обаждане. Аудио и видео предаването ще продължат отново."
  473 
  474 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:439(para)
  475 msgid "Mute Audio: This effectively prevents all Audio communication to your respective party."
  476 msgstr "Спиране на звука: Това ефективно спира аудио комуникацията с отдалечената страна."
  477 
  478 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:443(para)
  479 msgid "Suspend Video: This effectively prevents all Video transmission to your respective party."
  480 msgstr "Спиране на видео: Това ефективно спира видео комуникацията с отдалечената страна."
  481 
  482 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:447(para)
  483 msgid "Transferring the remote party: You can transfer the remote user to another H.323 or CALLTO URL by using the appropriate menu entry in the Call menu or by double-clicking on an user in your address book, or in the calls history."
  484 msgstr "Прехвърляне на отдалечената страна: Може да прехвърлите отдалечения потребител към друг H.323 или CALLTO адрес, като използвате съответния запис от менюто или като натиснете два пъти върху потребител в адресника или историята на обажданията."
  485 
  486 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:451(para)
  487 msgid "All URLs supported by <application>GnomeMeeting</application> (H.323, CALLTO and Speed Dials) can be used for call transfer."
  488 msgstr "Всички адреси поддържани от <application>GnomeMeeting</application> (H.323, CALLTO и бързо набиране) могат да се използват за прехвърляне на разговор."
  489 
  490 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:453(emphasis)
  491 msgid "Taking a snapshot"
  492 msgstr "Записване на текущата картина"
  493 
  494 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:455(para)
  495 msgid "While in a call you can take a snapshot of the remote party via Call -&gt; Save Current Picture. A PNG-file will be saved in the current directory. The filename consists of three parts: the save_prefix, date and current time. (e.g. gnomemeeting-snap-2003_06_19-024316.png)."
  496 msgstr "Може да запазите един кадър от разговора си с отдалечената страна през Набиране -&gtk; Запазване на текущата картина. PNG  файл ще бъде запазен в текущата папка. Файловото име се състои от 3 части: представка на запазването, дата и час. (примерно - gnomemeeting-snap-2003_06_19-024316.png)."
  497 
  498 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:457(emphasis)
  499 msgid "Watching calls execution using the history windows"
  500 msgstr "Преглеждане изпълнението на разговори през прозореца на историята"
  501 
  502 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:459(para)
  503 msgid "History windows in <application>GnomeMeeting</application> are comparable to logfiles. They keep chronological track of actions performed by <application>GnomeMeeting</application> and provide additional information to the user."
  504 msgstr "Прозорците за историята на <application>GnomeMeeting</application> са като журнални файлове. Те държат хронологичен списък на действията извършени от <application>GnomeMeeting</application> и предоставят допълнителна информация за потребителя."
  505 
  506 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:461(emphasis)
  507 msgid "General History"
  508 msgstr "История на обажданията"
  509 
  510 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:463(para)
  511 msgid "The General History window keeps track of many operations which are mainly performed in the background. It displays information about audio and video devices, connections to ILS directories and gatkeepers, codecs and other details. The latest operations can be found at the bottom, older entries are shown on the top. You can access this information by opening Tools-&gt;Generic History."
  512 msgstr "Прозорецът на общата история държи записи на много операции, които са предимно изпълнявани във фона. Той показва информация за аудио и видео устройствата, връзките към ILS директории или gatekeeper, кодеци и друга информация. Последните операции се намират на дъното, старите записи са показани по-горе. Може да достигнете тази информация като отворите Инструменти -&gt; Обща история."
  513 
  514 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:466(emphasis)
  515 msgid "Calls History"
  516 msgstr "История на обажданията"
  517 
  518 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:471(para)
  519 msgid "Received calls contains all incoming calls which were accepted by <application>GnomeMeeting</application>"
  520 msgstr "Получените обаждания показват всички входящи обаждания, които сте приели от <application>GnomeMeeting</application>"
  521 
  522 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:477(para)
  523 msgid "Given calls keeps track of all attempts - succesful or not - to call another user."
  524 msgstr "Направените обаждания записват всички опити (успешни или не) да се обадите на друг потребител."
  525 
  526 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:483(para)
  527 msgid "Unanswered calls shows incoming calls which timed out or were rejected (if Do Not Disturb is enabled, for instance) by <application>GnomeMeeting</application>."
  528 msgstr "Пропуснатите обаждания показват входящите обаждания, които не са били отговорени или са били отказани (ако например сте имали статус \"Не ме безпокойте\") от <application>GnomeMeeting</application>."
  529 
  530 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:468(para)
  531 msgid "The Calls History window stores information (date, duration, URL, Software, Remote user) about all outgoing and incoming calls. They are divided into three groups - Received calls, Given calls and Unanswered calls. <placeholder-1/>"
  532 msgstr "Историята на обажданията пази информация (дата, продължителност, адрес, софтуер, отдалечен потребител) относно всички входящи и изходящи обаждания. Разделени са на три групи - Получени, Направени и Пропуснати обаждания. <placeholder-1/>"
  533 
  534 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:490(para)
  535 msgid "Double-clicking on a row in the Calls History will call the selected URL or transfer any active call to that URL. Notice that you can also drag and drop entries from the Calls History into the address book."
  536 msgstr "Двойно натискане върху ред в историята на обажданията ще набере избрания адрес или ще прехвърли всяко активно обаждане към този адрес. Забележете, че можете също да изтеглята и пускате записи от историята на обажданията в адресника."
  537 
  538 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:492(para)
  539 msgid "This information can be accessed by opening Tools-&gt;Calls History and by switching between the three tabs."
  540 msgstr "Тази информация е достъпа през Инструменти -&gt; История на обажданията и после превключване между трите раздела."
  541 
  542 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:496(title)
  543 msgid "To Register to ILS Directories"
  544 msgstr "Регистриране в ILS директории"
  545 
  546 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:497(emphasis)
  547 msgid "Registering to ILS directories"
  548 msgstr "Регистриране в ILS директории"
  549 
  550 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:499(para)
  551 msgid "This section describes what ILS directories are and how you can register to them."
  552 msgstr "Тази секция описва какво са ILS директориите и как да се регистрирате в тях."
  553 
  554 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:501(emphasis)
  555 msgid "What is an ILS directory?"
  556 msgstr "Какво е ILS директория?"
  557 
  558 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:503(para)
  559 msgid "The Internet Locator Service (ILS) is a directory similar to a telephone directory. Think of it as a phone book, when you want to call someone you just look up the number for that particular person and dial away. The ILS directory operates on the same concept except in this case the number you're looking up is an IP address."
  560 msgstr "Интернет Локаторната Услуга (ILS) е директория подобна на телефонен указател. Възприемайте я, като телефонен указател, когато искате да се обадите на някой, търсите името му там и набирате. ILS директорията работи на същия принцип, с изключение в случая, когато търсите IP адрес."
  561 
  562 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:505(para)
  563 msgid "The default ILS directory for Gnomemeeting users is ils.seconix.com, you can use any ILS directory of your choice."
  564 msgstr "Стандартната ILS директория за потребителите на  Gnomemeeting е ils.seconix.com. Можете да използвате всяка ILS директория по ваш избор."
  565 
  566 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:507(emphasis)
  567 msgid "Registering to an ILS directory"
  568 msgstr "Регистриране в ILS директория"
  569 
  570 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:509(para)
  571 msgid "<application>GnomeMeeting</application> allows you to register to one ILS directory at a time. All settings can be configured with the preferences window. You can register to an ILS server with the following steps:"
  572 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> Ви позволява да се регистрирате само в една ILS директория наведнъж. Всички настройки могат да бъдат променени от прозореца за настройки. Може да се регистрирате в ILS сървър, следвайки следните стъпки:"
  573 
  574 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:513(para)
  575 msgid "Start Gnomemeeting"
  576 msgstr "Стартирайте Gnomemeeting"
  577 
  578 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:516(para)
  579 msgid "Select Edit -&gt; Preferences and choose \"Directory Settings\" (located in the General subcategory) to your left."
  580 msgstr "Изберете Редактиране -&gt; Настройки и изберете \"Настройки за базата данни с потребители\" (в категорията Общи)."
  581 
  582 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:519(para)
  583 msgid "* Enter in the 'User Directory' input box the hostname or IP address of the ILS server you wish to register with."
  584 msgstr "* Въведете в полето \"Папка на потребителите\" името на хоста или IP адреса на ILS сървъра, където искате да се регистрирате."
  585 
  586 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:522(para)
  587 msgid "* Ensure that the 'Enable Registering' check box is selected."
  588 msgstr "* Уверете се, че \"Включване на регистриране\" е включено."
  589 
  590 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:525(para)
  591 msgid "* You may also choose to allow other registered users to view your details (as defined in the Personal Data settings) in the user directory. If you do not select the last check box you will be invisible from other users but your callto:// address will still be functional."
  592 msgstr "* Също така може да изберете да позволите други регистрирани потребители да виждат Вашите данни (както са описани в настройките на Личните данни). Ако не изберете последната отметка, ще бъдете невидим за другите потребители, но callto:// адресът Ви ще бъде функционален."
  593 
  594 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:530(emphasis)
  595 msgid "Browsing an ILS directory"
  596 msgstr "Разглеждане на ILS директория"
  597 
  598 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:532(para)
  599 msgid "The ILS directory can be browsed by selecting the menu option Tools -&gt; Address Book or by selecting the ILS address book icon from the main window. To view the updated contents of the directory click on the 'Find' box."
  600 msgstr "ILS директория може да се разглежда като се избере опцията от менюто Инструменти -&gt; Указател или като изберете иконата за ILS адресник в главния прозорец. За да видите обновеното съдържания на директорията, натиснете на полето \"Търсене\"."
  601 
  602 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:537(emphasis)
  603 msgid "Searching for users"
  604 msgstr "Търсене на потребители"
  605 
  606 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:539(para)
  607 msgid "The address book can be searched on the first name, last name and email address fields. Select the field you wish to search, enter the search query and press enter."
  608 msgstr "Указателят може да се претърсва по първо име, фамилия и адрес на е-поща. Изберете полето, по което искате да търсите, въведете търсеното и натиснете Enter."
  609 
  610 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:546(title)
  611 msgid "To Manage Contacts"
  612 msgstr "Управление на контакти"
  613 
  614 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:547(emphasis)
  615 msgid "Managing my contacts with the Address Book"
  616 msgstr "Управление на контактите с Указателя"
  617 
  618 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:549(para)
  619 msgid "The Address Book is a feature which allows you to find users to call and/or to save your list of persons that you call on a regular basis in a 'Group'. It loads the list of users from the ILS directory and will store locally CALLTO and H.323 URLS and associated speed dials as well as addresses of ILS directories."
  620 msgstr "Указателят е функция, която Ви позволява да откривате потребители, да се обаждате и/или да запазвате списъка от хора, които набирате често, в \"Група\". Той зарежда списъка с потребители от ILS директорията и запазва локално CALLTO и H.323 адреси и ги асоциира с бързо набиране, както и адресите от ILS директориите."
  621 
  622 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:554(emphasis)
  623 msgid "Basics of the Address Book"
  624 msgstr "Основни неща за Указателя"
  625 
  626 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:555(para)
  627 msgid "To open the Address Book select Tools -&gt; Address Book and the GnomeMeeting Addressbook window should appear. To your left there will be a list dialog showing the Servers you have added to the list as well as a list of Groups. The defaults are ils.seconix.com for Servers and the Personal address book."
  628 msgstr "За да отворите Указателя, изберете Инструменти -&gt; Указател и GnomeMeeting ще отвори прозорецът за адресника(указателя). От ляво ще видите списък показващ сървърите, които имате добавени, както и списък с групите. Стандартните стойности са ils.seconix.com за сървъри и Лични."
  629 
  630 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:560(para)
  631 msgid "GnomeMeeting is able to use several types of address books. The most common address book type is the ILS directory where you can find information about registered users. GnomeMeeting is also able to browse real LDAP directories and use a specific attribute as calling URL. For example, you could have a gatekeeper in your company where all users are registering using their email address. All users would also be listed in the company's LDAP server, and a double-click on a specific user would trigger a call through the gatekeeper using the selected user's e-mail address."
  632 msgstr "GnomeMeeting може да използва няколко вида адресни книги. Най-срещният вид е ILS директория, където може да намирате информация относно регистрирани потребители. GnomeMeeting съсщо може да разглежда истински LDAP директории и да използва специфични атрибути като обаждане на адрес. Примерно, може да имате gatekeeper във Вашата компания, където всички потребители са регистрирани с техните адреси на е-поща. Всички потребители ще бъдат също записани в LDAP сървъра и двойно натискане на определен потребител ще започне набиране през gatekeeper използвайки адреса на е-пощата на дадения потребител."
  633 
  634 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:564(para)
  635 msgid "GnomeMeeting is also able to detect other GnomeMeeting users on the LAN using Rendez-Vous technology popularized by Apple (tm). That supposes you have a local mDNSResponder daemon running on your computer. Finally, GnomeMeeting is able to bookmark contacts in the local address book, shared with the Evolution suite."
  636 msgstr "GnomeMeeting умее да засича други GnomeMeeting потребители в локалната мрежа използвайки технологията Rendez-Vous, популяризирана от Apple (tm). Това предполага да имате локален mDNSResponder демон вървящ на компютъра Ви. накрая, GnomeMeeting може да добавя отметки за контакти в локалния адресник, споделени с Evolution."
  637 
  638 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:568(para)
  639 msgid "To receive a list of users on a certain ILS or LDAP server, right click on the server in question and select 'Refresh'. This will contact the server, eg: ils.seconix.com and fetch its user list. It will then sort the user list by callto:// URL and you can now begin to contact people by double clicking on their highlighted field. You can also Drag-N-Drop to call a specific party by selecting the highlighted field and dragging it into the Main Window."
  640 msgstr "За да получите списък с потребителите на даден ILS или LDAP сървър, натиснете с дясното копче на него и изберете \"Опресняване\". Това ще направи връзка към сървъра, например ils.seconix.com и ще вземе списъка с потребители. После ще се сортират потребителите по callto:// адрес и може да започнете да се свързвате с хора като натискете два пъти върху осветеното поле. Може също да изтегляте и пускате определени хора, за да им се обаждате, като избирате осветеното поле и го пускате в главния прозорец."
  641 
  642 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:575(para)
  643 msgid "If the persons name is in the color 'gray' it means that this person is in Busy mode or currently already involved in a Gnomemeeting call with another user, the Status field 'S' will show a phone that is off the hook."
  644 msgstr "Ако името е оцветено в свио, това означава, че този човек е в режим \"Зает\" или в момента провежда разговор с друг потребител. Статус полето ще показва телефон, който е изключен."
  645 
  646 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:581(para)
  647 msgid "In certain cases you'll want to search specifically for a persons name or email on a ILS directory. For instance an ILS directory might have a large amount of people and to scroll through each and every single name looking for the one you wish to call would be time consuming. With the Addressbook you can do this by selecting from the drop down list the persons First Name, Last Name or What their Email Contains and entering the appropriate search item into the input box then select 'Refresh'."
  648 msgstr "В определени случаи ще искате да търсите точно определени хора по име или адрес на е-поща в ILS директория. Например, една ILS директория може да има голямо количество хора и да разглеждате всяко отделно име търсейки едно ще отнема много време. С указателя можете изберете от падащите списъци първо име, фамилия или какво съдържа адреса на е-пощата им и да въведете подходящи критерии за търсене. След това трябва да натиснете \"Опресняване\"."
  649 
  650 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:590(emphasis)
  651 msgid "Managing servers, groups and contacts"
  652 msgstr "Организиране на сървъри, групи и контакти"
  653 
  654 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:592(para)
  655 msgid "To add a server, highlight 'Servers' and right click. The option of adding a New server will appear. You then click on 'New Server' and at this point a dialog will appear asking you to enter the server name. Enter the name and select 'OK' and the new server should now appear in the Servers list."
  656 msgstr "За да добавите сървър, изберете \"Сървъри\" и натиснете с десния бутон на мишката. Опцията за добавяне на нов сървър ще се появи. Изберете я и ще се появи прозорец за въвеждане на име за новия сървър. Въведете име и натиснете \"Добре\". Новият сървър ще се появи в списъка със сървъри."
  657 
  658 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:598(para)
  659 msgid "To add a group, highlight 'Groups' and right click. The option of adding a New group will appear. You then click on 'New group' and at this point a dialog will appear asking you to enter the group name. Enter the name and select 'OK' and the new group should now appear in the Groups list."
  660 msgstr "За да добавите група, изберете \"Групи\" и натиснете с десния бутон на мишката. Ще се появи опцията за добавяне на нова група. Изберете я и в прозореца за създаване на нова група въведете нейното име. После натиснете \"Добре\" и новата група ще се появи в списъка за групи."
  661 
  662 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:605(para)
  663 msgid "To add a contact to one of your Groups you would select the Group you wish to add the contact to and right click. The option of adding a New Contact will appear and you may now enter the Contacts name and CALLTO or H.323 URL. After complete select 'OK' and now your contact is added to the list in that group."
  664 msgstr "За да добавите контакт в една от Вашите групи, трябва да изберете групата, към която искате да добавите контакт и да настинете с десния бутон на мишката върху нея. Ще се появи опцията за добавяне на нов контакт. Можете да въведете името и CALLTO или H.323 адреса. След като приключите натиснете \"Добре\" и вече имате нов контакт добавен в списъка за тази група."
  665 
  666 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:612(para)
  667 msgid "You can also add a contact from the ILS directory list by selecting the highlighted Contact and dragging them to the specific group you wish to add them to or by using the right-click menu when selecting that contact."
  668 msgstr "Може да добавите контакт от списъка с ILS директории, като изберете осветен контакт и го изтеглите върху специфичната група, където искате да го добавите или от менюто при натискане на дясното копче, когато сте избрали контакта."
  669 
  670 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:617(para)
  671 msgid "Finally, you can edit the groups your users belong to using the User Properties dialog from the main menu or from the right-click menu, or using drag-and-drop between groups."
  672 msgstr "Накрая, може да редактирате групите към които потребителите Ви принадлежат, използвайки прозорецът за настройка на потребител от главното меню или от меню с дясно натискане, или използвайки изтегляне и пускане в различни групи."
  673 
  674 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:624(title)
  675 msgid "To Manage Incoming Calls"
  676 msgstr "Управление на входящи обаждания"
  677 
  678 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:625(emphasis)
  679 msgid "Managing incoming calls"
  680 msgstr "Управление на входящи обаждания"
  681 
  682 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:627(para)
  683 msgid "<application>GnomeMeeting</application> supports different policies for incoming calls. Per default it displays a popup window which allows you to decide whether you want to refuse or accept the request for an incoming call. Furthermore Gnomemeeting offers three additional behaviors: Busy mode, Free for Chat and Forward."
  684 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> поддържа различни политики за входящите обаждания. По подразбиране показва изскачащ прозорец, който позволява да решите дали искате да откажете или приемете искането за обаждане. Освен това, GnomeMeeting предлага три допълнителни вида поведение: Режим \"Зает\", \"Свободен за разговори\" и \"Препращане\"."
  685 
  686 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:632(emphasis)
  687 msgid "Busy mode"
  688 msgstr "Режим \"заето\""
  689 
  690 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:634(para)
  691 msgid "If this mode is enabled Gnomemeeting refuses all incoming requests and only allows outgoing calls. You are not able to receive any call and do not notice if another user tries to contact you except when looking at the Calls History."
  692 msgstr "Ако този режим е включен, GnomeMeeting отказва всички входящи обаждания и позволява само изходящи такива. Няма да можете да получавате обаждания и няма да забелязвате, ако някой се опитва да Ви потърси, освен ако не погледнете историята на обажданията."
  693 
  694 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:637(para)
  695 msgid "This mode can be enabled by selecting Call -&gt; Busy in the main window."
  696 msgstr "Този режим може да бъде включен, като изберете Набиране -&gt; Не ме безпокойте."
  697 
  698 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:639(emphasis)
  699 msgid "Free for Chat mode"
  700 msgstr "Режим \"свободен за разговори\""
  701 
  702 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:641(para)
  703 msgid "If this behavior is activated Gnomemeeting accepts all incoming calls. It does not display a popup window but tries to establish the connection to the remote party immediately."
  704 msgstr "Ако това поведение е активирано, GnomeMeeting приема всички входящи разговори. Не показва съобщение, а директно се опитва да установи връзка с отдалечената страна."
  705 
  706 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:644(para)
  707 msgid "This mode can be enabled by selecting Call -&gt; Free For Chat in the main window menu."
  708 msgstr "Този режим може да бъде включен, като изберете Набиране -&gt; Автоматично отговаряне."
  709 
  710 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:646(emphasis)
  711 msgid "Forward"
  712 msgstr "Прехвърляне"
  713 
  714 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:648(para)
  715 msgid "Gnomemeeting has the ability to forward calls (H.323 Call Forwarding) to another host. Which allows you to configure Gnomemeeting to forward all incoming calls to a specified URL. Furthermore it is able to forward calls interactively when you do not answer the call after a configurable amount of time or when you are busy."
  716 msgstr "GnomeMeeting има възможността да пренасочва обаждания (H.323 пренасочване на разговори) към друг хост. Това Ви позволява да конфигурирате GnomeMeeting да пренасочва всички входящи обаждания към определен адрес. Освен това, възможно е да препращате обажданията интерактивно, когато не отговаряте на обаждане след конфигурируемо количество време или когато сте заети."
  717 
  718 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:653(para)
  719 msgid "Call Forwarding can be configured by selecting Call -&gt; Forward in the main menu or through the preferences window. Notice that you need to specify an URL where to forward calls in the preferences to be able to activate tht option. Open the preferences window by choosing Edit -&gt; Preferences in the main window and select Call Forwarding on the left. You will now see the appropriate section. It contains three checkboxes for the three cases described above and one textfield for the IP address/hostname of the host the calls shall be forwarded to."
  720 msgstr "Пренасочването на обаждания може да бъде конфигурирано, като изберете Набиране -&gt; Прехвърляне или през настройките. Забележете, че трябва да определите адрес на прехвърляне в настройките, за да можете да активирате опцията. Отворете прозореца за настройки като изберете Редактиране -&gt; Настройки и изберете Прехвърляне на обаждания. Ще видите подходящия раздел. Съдържа три полета за отметки за три различни случаи описани горе и едно текстово поле за IP адреса/името на хоста, където да се прехвърлят обажданията."
  721 
  722 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:662(title)
  723 msgid "Advanced Usage"
  724 msgstr "Употреба за напреднали"
  725 
  726 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:665(title)
  727 msgid "To Register to Gatekeepers"
  728 msgstr "Регистриране в Gatekeeper"
  729 
  730 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:666(emphasis)
  731 msgid "Registering to Gatekeepers"
  732 msgstr "Регистриране в Gatekeeper"
  733 
  734 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:668(para)
  735 msgid "This section describes what gatekeepers are and how you can register to them."
  736 msgstr "Тази секция описва какво е gatekeeper и как да се регистрате в такъв."
  737 
  738 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:670(emphasis)
  739 msgid "What is a gatekeeper?"
  740 msgstr "Какво е gatekeeper?"
  741 
  742 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:672(para)
  743 msgid "A H.323 gatekeeper controls all H.323 clients (e.g. <application>GnomeMeeting</application> or NetMeeting) in its zone. Although gatekeepers have a large range of different features, one of their most important functions is to perform address translation between symbolic alias addresses and IP addresses. This means that you can use aliases instead of IP addresses to call another user."
  744 msgstr "H.323 gatekeeper контролира всички H.323 клиенти (например <application>GnomeMeeting</application> или NetMeeting) в зоната си. Въпреки, че има голям обсег от различни функции, една от най-важните е, че може да извършва превод на адреси между символни препращащи адреси и IP адреси. Това означава, че можете да използвате прякори вместо IP адреси, за да се обаждате на друг потребител."
  745 
  746 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:674(para)
  747 msgid "For instance, if you want to call the user \"Damien\" but you do not know his current IP address (dynamic IP addresses) you can easily use his alias at the gatekeeper. The gatekeeper will now direct your call to the correct IP address."
  748 msgstr "Например, ако искате да се обадите на потребителя \"Ivan\", но не знаете сегашния му IP адрес (динамичен IP адрес), можете лесно да използвате прякора му в gatekeeper. Gatekeeper ще пренасочи обаждането Ви към правилния IP адрес."
  749 
  750 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:676(para)
  751 msgid "There are many reasons for users to register to a gatekeeper. An alias at a gatekeeper requires a registration, for example. Some gatekeepers do not allow unregistered users access to any of their features, in such a case you may not be able to call any user with an alias via the gatekeeper."
  752 msgstr "Има много причини потребителите да се регистрират в gatekeeper. Прякор при gatekeeper изисква регистрация, например. Някои gatekeeper сървъри не позволяват нерегистрирани потребители да имат достъп до функциите им, в такъв случаи няма да можете да се обадите на нито един потребител с прякор на този сървър."
  753 
  754 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:678(emphasis)
  755 msgid "Registering to gatekeepers"
  756 msgstr "Регистриране в gatekeeper сървъри"
  757 
  758 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:680(para)
  759 msgid "<application>GnomeMeeting</application> allows you to register to one gatekeeper. All settings can be configured with the preferences window. Please select Edit-&gt; Preferences and choose Gatekeeper Settings (located in the H.323 Settings subcategory) on the left. The display window contains all information necessary for a correct registration to a gatekeeper."
  760 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> Ви позволява да се регистрирате в един gatekeeper сървър. Всички настройки могат да бъдат конфигурирани през прозореца за настройки. Изберете Редактиране -&gt; Настройки и изберете Настройки на Gatekeeper (в категорията H.323 настройки). Там е цялата нужна информация за правилна регистрация в gatekeeper."
  761 
  762 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:682(para)
  763 msgid "<application>GnomeMeeting</application> provides three different methods to register to a gatekeeper. Available values for the Registration method are as follows:"
  764 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> предоставя три различни метода за регистрация в gatekeeper. Наличните стойности за регистрационен метод са следните:"
  765 
  766 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:685(para)
  767 msgid "Gatekeeper host - This method should be chosen when you know the hostname or IP address of the gatekeeper. <application>GnomeMeeting</application> will directly connect to the gatekeeper."
  768 msgstr "Хост на gatekeeper сървър - Този метод трябва да се избира, когато знаете името на хост или IP адреса на gatekeeper сървъра. <application>GnomeMeeting</application> ще се свърже автоматично с него."
  769 
  770 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:686(para)
  771 msgid "Gatekeeper ID - This method should be used when you have a valid ID at a gatekeeper but you do not its hostname or IP address. In this case <application>GnomeMeeting</application> broadcasts a message and registers to the gatekeeper which answers to your ID."
  772 msgstr "Gatekeeper·ID - Този метод трябва да се използва, когато имате валидно ID на gatekeeper сървър, но не знаете името на хоста или IP адреса. В този случай <application>GnomeMeeting</application> излъчва съобщение и се регистрира в gatekeeper сървъра, който отговори на това ID."
  773 
  774 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:687(para)
  775 msgid "Automatically discover - If you are not sure which method to choose you can select this method. But please be aware that this method does not always work and is not recommended."
  776 msgstr "Автоматично откриване - Ако не сте сигурен кой метод да изберете, може да изберете този метод. Но бъдете наясно, че този метод не винаги работи и не е препоръчителен."
  777 
  778 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:690(para)
  779 msgid "After having chosen the Registration method there are still four further fields - Gatekeeper ID, Gatekeeper host, Gatekeeper alias and Gatekeeper password. The four fields should contain the following information:"
  780 msgstr "След като сте избрали метод на регистрация, все още има четири други полета - Gatekeeper ID, хост на gatekeeper сървъра, псевдоним на gatekeepr и парола на gatekeeper. Четирите полета трябва да съдържат следната информация:"
  781 
  782 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:693(para)
  783 msgid "Gatekeeper ID - The Gatekeeper identifier to register with. This field is required when you have chosen Gatekeeper ID as the Registration method."
  784 msgstr "ID на gatekeeper - Идентификатора на gatekeeper сървъра, където ще се регистрирате. Това поле се изисква, когато сте избрали ID на gatekeeper, като регистрационен метод."
  785 
  786 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:694(para)
  787 msgid "Gatekeeper host - Hostname or IP address of the gatekeeper. This field is required when you have chosen Gatekeeper host as the Registration method."
  788 msgstr "Хост на gatekeeper - Името на хоста или IP адреса на gatekeeper сървъра,·където·ще·се·регистрирате. Това поле се изисква, когато сте избрали·Хост на gatekeeper, като регистрационен метод."
  789 
  790 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:695(para)
  791 msgid "Gatekeeper alias - Gatekeeper alias to use when registering."
  792 msgstr "Псевдоним на gatekeeper - Псевдоним на gatekeeper сървъра, който да се използва при регистрацията."
  793 
  794 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:696(para)
  795 msgid "Gatekeeper password - Password to use for H.235 authentication when registering to the gatekeeper."
  796 msgstr "Парола на gatekeeper - Парола, която да се използва за H.235 идентификация, когато се регистрирате при gatekeeper сървъра."
  797 
  798 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:699(para)
  799 msgid "Gnomemeeting will automatically register/unregister to the gatekeeper when it is started/closed."
  800 msgstr "Gnomemeeting ще се запише/отпише в gatekeeper сървъра автоматично на стартиране/затваряне."
  801 
  802 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:706(title)
  803 msgid "To Do Calls Using a Gateway/Proxy"
  804 msgstr "Провеждане на разговори използвайки портал/сървър посредник"
  805 
  806 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:708(emphasis)
  807 msgid "What is a gateway/proxy?"
  808 msgstr "Какво е портал/сървър посредник?"
  809 
  810 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:710(para)
  811 msgid "An H.323 gateway/proxy is software or hardware that will route and/or proxy calls and translate them from one protocol to another. A gateway translating from H.323 on IP to ISDN is an example and the Open Source PBX Asterisk is another example of gateway."
  812 msgstr "H.323 портал/сървър посредник е софтуер или хардуер, който рутира и/или прикрива обаждания и ги превежда от един протокол в друг. Порталът превеждащ от H.323 на IP към ISDN е пример и отвореният PBX Asterisk е друг пример за портал."
  813 
  814 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:712(emphasis)
  815 msgid "Doing calls using a gateway"
  816 msgstr "Провеждане на разговори използвайки портал"
  817 
  818 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:715(para)
  819 msgid "You can not use CALLTO URLs looking on an ILS server when using a gateway or proxy. Notice also that it might be conflicting with your Gatekeeper following your Gatekeeper configuration."
  820 msgstr "Не може да използвате CALLTO адреси гледайки ILS сървър, докато използвате портал или сървър посредник. Забележете също, че това може да бъде в конфликт с Вашият gatekeeper сървър следващ gatekeeper конфигурацията."
  821 
  822 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:714(para)
  823 msgid "Doing calls using a gateway is very simple. You can fill in the gateway hostname or IP address in the Gateway/Proxy section of the <application>GnomeMeeting</application> preferences, and then simply use classical H.323 or CALLTO URL's to call users using your gateway or proxy. <placeholder-1/>"
  824 msgstr "Провеждането на разговори, използвайки портал, е много лесно. Може да попълните името на хост или IP адреса на портала в съответната секция на настройките на <application>GnomeMeeting</application> и после просто да използвате класически H.323 или CALLTO адреси, за да се обадите на потребители използващи Вашия портал или сървър посредник. <placeholder-1/>"
  825 
  826 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:721(title)
  827 msgid "To Use a Quicknet Card"
  828 msgstr "Използване на Quicknet карта"
  829 
  830 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:722(para)
  831 msgid "A Quicknet card is hardware that can be used to replace your soundcard. It has several features that are not available to normal soundcard users like echo cancellation, G.723.1 audio codec support, POTS - Plain Old Telephone System - management."
  832 msgstr "Quicknet картата е хардуер, който може да се използва за замяна на звуковата карта. Има определени функции, които не са налични на обикновените звукови карти, като изчистване на ехото, поддръжка G.723.1 аудио кодека, POTS управление."
  833 
  834 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:725(para)
  835 msgid "You can use the '*' sign of the keypad of your phone to replace the '.' if you want to dial IPv4 addresses. Notice also that if you want to dial complex URLs, you can associate them to speed dials in the address book, and simply dial the given speed dial followed by '#' to immediately start calling that URL."
  836 msgstr "Може да използвате знака \"*\" на телефонната си клавиатура, за да замените \".\", ако искате да използвате IPv4 адреси. Забележете също, че ако искате да набирате сложни адреси, може да ги асоциирате с бързо набиране в указателя и после просто да набирате съответното бързо набиране последвано от \"#\", което ще започне набирането на съответния адрес."
  837 
  838 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:724(para)
  839 msgid "When using a Quicknet card, you can use either an old phone plugged into the card or an headset. You will need to select Quicknet as plugin in the Audio Devices section of the preferences, select the required Audio Input Device and then indicate if you are using a POTS or a headset with your Quicknet card. If you are using a phone, simply plug its cable into the Quicknet card and you are ready to do <application>GnomeMeeting</application>-managed calls with your phone. <placeholder-1/>"
  840 msgstr "Когато използвате Quicknet карта, може да използвате или стар телефон включен в нея или слушалки с микрофон. Трябва да изберете Quicknet като приставка в секцията на настройките за аудио устройство. Изберете изискваното аудио входно устройство и после укажете, че използвате POTS или комплект слушалки с микрофон за Quicknet карта. Ако използвате телефон, просто включете кабела му в Quicknet картата и сте готови да правите обаждания с телефона си през <application>GnomeMeeting</application>. <placeholder-1/>"
  841 
  842 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:730(title)
  843 msgid "To Control the Video Bandwidth"
   1396#: ../C/ekiga.xml:605(para)
   1397#, fuzzy
   1398msgid ""
   1399"<application>Ekiga</application> is able to associate speed dials with URLs "
   1400"using the address book. You can thus for example associate the speed dial "
   1401"<emphasis>1</emphasis> to the URL <emphasis>sip:600000@ekiga.net</emphasis>. "
   1402"That speed dial can then be used as URL. For example, calling "
   1403"<emphasis>sip:1#</emphasis> will call <emphasis>sip:600000@ekiga.net</"
   1404"emphasis> provided that both are associated together in the address book."
   1405msgstr ""
   1406"<application>Ekiga</application> може да асоциира бързо набиране с адреси, "
   1407"използвайки адресника. Така например можете да асоциирате бързо набиране "
   1408"<emphasis>1</emphasis> с адреса <emphasis>callto:ils.seconix.com/"
   1409"ivan@nyakade.com</emphasis>. После това бързо набиране може да се използва "
   1410"като H.323 или адрес за обаждане, ако завършва на <emphasis>#</emphasis>. "
   1411"Примерно, обаждайки се на <emphasis>callto:1#</emphasis> ще е обаждане до "
   1412"<emphasis>callto:ils.seconix.com/ivan@nyakade.com</emphasis>, ако разбира се "
   1413"я има асоциацията между двете в адресника. Потребителите на  Quicknet карти "
   1414"трябва само да наберат 1 и после да натиснат клавиша  # на телефонната "
   1415"клавиатура, за да наберат асоциирания адрес."
   1416
   1417#: ../C/ekiga.xml:613(title)
   1418#, fuzzy
   1419msgid "Controlling the Video Bandwidth"
  8441420msgstr "Контролиране на скоростта на видео връзката"
  8451421
  846 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:732(para)
  847 msgid "<application>GnomeMeeting</application> is using a best-effort algorithm to maintain a low bandwidth when transmitting video. You can adjust the video quality between 1 and 100%, and the number of transmitted images per second in the Video Codecs section of the preferences. It will permit <application>GnomeMeeting</application> to dynamically adjust the video bandwidth and the number of transmitted images per second during a call while trying to respect the requested video bandwidth."
  848 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> използва алгоритъм за най-добри усилия, за да поддържа ниско използването на мрежата, когато се предава видео. Може да настроите видео качеството между 1 и 100% и номера на предадени изображения в секунда в секцията на настройките за Видео кодеците. Това ще позволи на <application>GnomeMeeting</application> динамично да настройва нужната скорост за видео и броят предадени изображения за секунда по време на разговор, докато се опитва да се уважи изискваното ограничение в скоростта на връзката при предаване на видео."
  849 
  850 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:734(para)
  851 msgid "Notice that the algorithm is a best-effort algorithm, which means that if you are giving too high values for the minimum video quality and frames per seconds to transmit, it will be impossible to respect the requested video bandwidth. However, if the video bandwidth permits to transmit with a better quality, or faster than the requested values, then <application>GnomeMeeting</application> will dynamically increase them so that the quality and the framerate are always the best possible."
  852 msgstr "Забележете, че алгоритъма е с най-добри усилия, което означава, че ако давате големи стойности за минимално видео качество и предавани кадри в секунда, няма да бъде възможно да се уважи изискваното ограничение в скоростта. Въпреки това, ако скоростта позволява предаването с по-добро качество или по-бързо от изискваните стойности, тогава <application>GnomeMeeting</application> динамично ще ги увеличи, така че качеството и нивото на кадрите да са винаги възможно най-добрите."
  853 
  854 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:736(para)
  855 msgid "Choosing a higher framerate and a lower quality will have the same result in terms of video bandwidth than choosing a higher quality with a lower framerate. It depends if you prefer using your bandwidth to transmit more lower quality images or fewer big quality images."
  856 msgstr "Избирането на повече кадри в секунда и по-ниско качество ще има същите резултати, ако говорим за заемане на мрежата, както и избирането на високо качество и малко на брой кадри в секунда. Зависи дали предпочитате да предавате повече изображения с ниско качество или по-малко с добро."
  857 
  858 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:741(title)
  859 msgid "To Manage Codecs"
   1422#: ../C/ekiga.xml:615(para)
   1423#, fuzzy
   1424msgid ""
   1425"<application>Ekiga</application> is using a best-effort algorithm to "
   1426"maintain a low bandwidth when transmitting video. You can adjust the video "
   1427"quality settings following you prefer to have a good frame rate, or a good "
   1428"picture quality. It will permit <application>Ekiga</application> to "
   1429"dynamically adjust the video bandwidth and the number of transmitted images "
   1430"per second during a call while trying to respect the requested video "
   1431"bandwidth."
   1432msgstr ""
   1433"<application>Ekiga</application> използва алгоритъм за най-добри усилия, за "
   1434"да поддържа ниско използването на мрежата, когато се предава видео. Може да "
   1435"настроите видео качеството между 1 и 100% и номера на предадени изображения "
   1436"в секунда в секцията на настройките за Видео кодеците. Това ще позволи на "
   1437"<application>Ekiga</application> динамично да настройва нужната скорост за "
   1438"видео и броят предадени изображения за секунда по време на разговор, докато "
   1439"се опитва да се уважи изискваното ограничение в скоростта на връзката при "
   1440"предаване на видео."
   1441
   1442#: ../C/ekiga.xml:617(para)
   1443#, fuzzy
   1444msgid ""
   1445"Notice that the algorithm is a best-effort algorithm, which means that if "
   1446"you specify too low video bandwidth settings, it can be impossible to "
   1447"respect them. However, if the video bandwidth permits to transmit with a "
   1448"better quality, or faster than the requested values, then "
   1449"<application>Ekiga</application> will dynamically increase them so that the "
   1450"quality and the framerate are always the best possible."
   1451msgstr ""
   1452"Забележете, че алгоритъма е с най-добри усилия, което означава, че ако "
   1453"давате големи стойности за минимално видео качество и предавани кадри в "
   1454"секунда, няма да бъде възможно да се уважи изискваното ограничение в "
   1455"скоростта. Въпреки това, ако скоростта позволява предаването с по-добро "
   1456"качество или по-бързо от изискваните стойности, тогава <application>Ekiga</"
   1457"application> динамично ще ги увеличи, така че качеството и нивото на кадрите "
   1458"да са винаги възможно най-добрите."
   1459
   1460#: ../C/ekiga.xml:619(para)
   1461msgid ""
   1462"Choosing a higher framerate and a lower quality will have the same result in "
   1463"terms of video bandwidth than choosing a higher quality with a lower "
   1464"framerate. It depends if you prefer using your bandwidth to transmit more "
   1465"lower quality images or fewer big quality images."
   1466msgstr ""
   1467"Избирането на повече кадри в секунда и по-ниско качество ще има същите "
   1468"резултати, ако говорим за заемане на мрежата, както и избирането на високо "
   1469"качество и малко на брой кадри в секунда. Зависи дали предпочитате да "
   1470"предавате повече изображения с ниско качество или по-малко с добро."
   1471
   1472#: ../C/ekiga.xml:624(title)
   1473#, fuzzy
   1474msgid "Managing Codecs"
  8601475msgstr "Управление на кодеци"
  8611476
  862 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:744(emphasis)
   1477#: ../C/ekiga.xml:627(title)
  8631478msgid "Audio Codecs"
  8641479msgstr "Аудио кодеци"
  8651480
  866 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:745(para)
  867 msgid "The <application>GnomeMeeting</application> audio codecs table in the preferences permits you to change the codecs order as well as disabling the codecs you don't want to use. Each codec has strong and weak points. For example, G.711 will give the best voice quality but will use the most bandwidth while Speex-8k will give an average voice quality but requiring a very low bandwidth usage."
  868 msgstr "Таблицата с аудио кодеците на <application>GnomeMeeting</application> Ви позволява да променяте реда на кодеците, както и да изключвате кодеци, които не искате да използвате. Всеки кодек има силни и слаби страни. Например, G.711 ще Ви даде най-доброто качество на глас, но ще използва и много от капацитета на мрежата, докато Speex-8k ще даде средно качество на гласа, но ще изисква много малко от мрежата."
  869 
  870 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:748(emphasis)
   1481#: ../C/ekiga.xml:628(para)
   1482#, fuzzy
   1483msgid ""
   1484"The <application>Ekiga</application> audio codecs table in the preferences "
   1485"permits you to change the codecs order as well as disabling the codecs you "
   1486"don't want to use. Each codec has strong and weak points. For example, G.711 "
   1487"will give the best voice quality but will use the most bandwidth while SPEEX "
   1488"will give an average voice quality but requiring a very low bandwidth usage. "
   1489"Notice that there are two versions of SPEEX, one of them is SPEEX WideBand. "
   1490"You can see that to the 16 kHz clock rate."
   1491msgstr ""
   1492"Таблицата с аудио кодеците на <application>Ekiga</application> Ви позволява "
   1493"да променяте реда на кодеците, както и да изключвате кодеци, които не искате "
   1494"да използвате. Всеки кодек има силни и слаби страни. Например, G.711 ще Ви "
   1495"даде най-доброто качество на глас, но ще използва и много от капацитета на "
   1496"мрежата, докато Speex-8k ще даде средно качество на гласа, но ще изисква "
   1497"много малко от мрежата."
   1498
   1499#: ../C/ekiga.xml:631(title)
  8711500msgid "Reordering the codecs"
  8721501msgstr "Пренареждане на кодеците"
  8731502
  874 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:749(para)
  875 msgid "When you reorder the codecs, you are reordering the local capabilities table, ie the codecs you will use for sending. You will always transmit audio using the first codec in the table that is in common with the remote user. The remote user will transmit audio using the first codec in his table that is common with you."
  876 msgstr "Когато пренареждате кодеците, пренареждате локалната таблица за възможностите, тоест кодеците, които ще използвате за изпращане. Винаги ще изпращате звук, използвайки първия кодек в таблицата, който е общ с отдалечения потребител. Отдалечения потребител ще предава звук, използвайки първия кодек в неговата таблица, който е общ с Ваш."
  877 
  878 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:752(emphasis)
   1503#: ../C/ekiga.xml:632(para)
   1504msgid ""
   1505"When you reorder the codecs, you are reordering the local capabilities "
   1506"table, ie the codecs you will use for sending. You will always transmit "
   1507"audio using the first codec in the table that is in common with the remote "
   1508"user. The remote user will transmit audio using the first codec in his table "
   1509"that is common with you."
   1510msgstr ""
   1511"Когато пренареждате кодеците, пренареждате локалната таблица за "
   1512"възможностите, тоест кодеците, които ще използвате за изпращане. Винаги ще "
   1513"изпращате звук, използвайки първия кодек в таблицата, който е общ с "
   1514"отдалечения потребител. Отдалечения потребител ще предава звук, използвайки "
   1515"първия кодек в неговата таблица, който е общ с Ваш."
   1516
   1517#: ../C/ekiga.xml:635(title)
  8791518msgid "Forcing the use of a specific codec"
  8801519msgstr "Принуждаване да се използва определен кодек"
  8811520
  882 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:753(para)
  883 msgid "You can force the use of a specific codec by disabling all other codecs, but it will result in failed calls if the remote user doesn't allow that specific codec. The best is to put your prefered codecs at the top of the list so that you always transmit with them if the remote user allows it and to disable the codecs that you don't want to use for transmission and reception."
  884 msgstr "Може да принудите използването на специфичен кодек, като изключите всички останали, но това ще се прояви в пропаднали разговори, ако отдалечения потребител не позволява специфични кодеци. Най-добрия вариант е да сложите предпочитаните си кодеци на върха на списъка, така че винаги ще ги изпращате, ако отдалечения потребител го позволи и да изключите кодеците, които не искате да използват за предаване и приемане."
  885 
  886 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:756(emphasis)
  887 msgid "Adjusting the delay"
   1521#: ../C/ekiga.xml:636(para)
   1522msgid ""
   1523"You can force the use of a specific codec by disabling all other codecs, but "
   1524"it will result in failed calls if the remote user doesn't allow that "
   1525"specific codec. The best is to put your prefered codecs at the top of the "
   1526"list so that you always transmit with them if the remote user allows it and "
   1527"to disable the codecs that you don't want to use for transmission and "
   1528"reception."
   1529msgstr ""
   1530"Може да принудите използването на специфичен кодек, като изключите всички "
   1531"останали, но това ще се прояви в пропаднали разговори, ако отдалечения "
   1532"потребител не позволява специфични кодеци. Най-добрия вариант е да сложите "
   1533"предпочитаните си кодеци на върха на списъка, така че винаги ще ги "
   1534"изпращате, ако отдалечения потребител го позволи и да изключите кодеците, "
   1535"които не искате да използват за предаване и приемане."
   1536
   1537#: ../C/ekiga.xml:639(title)
   1538#, fuzzy
   1539msgid "Adjusting the jitter buffer"
  8881540msgstr "Настройване на забавянето"
  8891541
  890 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:757(para)
  891 msgid "You can adjust the delay to wait before playing the sound buffers that you have received using the jitter buffer adjustment. If there is too much packets loss, the delay required to have received all packets could be so important that it will exceed the jitter buffer. In such a case, the sound you are receiving will be of bad quality. A solution to that problem would be to increase the maximum limit of the jitter buffer to a few seconds, resulting in a big delay but in an improved voice quality. Notice that the jitter buffer will readapt itself to the lowest delay allowing for optimum transmission, and that a bad voice quality in reception is not due to a too low jitter buffer value, but to bad internet connection quality."
  892 msgstr "Може да настройвате забавянето при изпълнението на звука, който получавате, като използвате различни настройки за защитния буфер. Ако има прекалено много загуба на пакети, нужното забавяне за получаване на всички пакети е толкова важно, че да надвишава защитния буфер. В такъв случай, звукът който получавате ще бъде с лошо качество. Решение на този проблем ще бъде да се увеличи максималния лимит на защитни буфер, до няколко секунди, проявявайки се в голямо забавяне, но подобрено качество на звука. Забележете, че защитния буфер ще се реадаптира сам към най-малкото збавяне, което позволява оптимално предаване и че лошото качество на звука не се дължи на малък защитен буфер, а на лоша Интернет връзка."
  893 
  894 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:763(title)
  895 msgid "To Define Ports"
  896 msgstr "Определяне на портове"
  897 
  898 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:765(emphasis)
  899 msgid "Setting <placeholder-1/> up to use Different Ports"
  900 msgstr "Настройване на <placeholder-1/> да използва различни портове"
  901 
  902 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:766(para)
  903 msgid "The main port listening for incoming connections in <application>GnomeMeeting</application> is port 1720, to change this port you need to load \"gconf-editor\". Open gconf-editor, select apps from the left hand side menu and then select gnomemeeting. Then select \"ports\" it should give you a list in the corresponding window to your right. Select listen_port and change it to your desired value. You can also change the UDP/RTP port range, The TCP port range and the UDP port range used to register to a gatekeeper. These are described in detail below."
  904 msgstr ""
  905 
  906 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:775(emphasis)
  907 msgid "Explanation of Port Ranges"
   1542#: ../C/ekiga.xml:640(para)
   1543msgid ""
   1544"You can adjust the delay to wait before playing the sound buffers that you "
   1545"have received using the jitter buffer adjustment. If there is too much "
   1546"packets loss, the delay required to have received all packets could be so "
   1547"important that it will exceed the jitter buffer. In such a case, the sound "
   1548"you are receiving will be of bad quality. A solution to that problem would "
   1549"be to increase the maximum limit of the jitter buffer to a few seconds, "
   1550"resulting in a big delay but in an improved voice quality. Notice that the "
   1551"jitter buffer will readapt itself to the lowest delay allowing for optimum "
   1552"transmission, and that a bad voice quality in reception is not due to a too "
   1553"low jitter buffer value, but to bad internet connection quality."
   1554msgstr ""
   1555"Може да настройвате забавянето при изпълнението на звука, който получавате, "
   1556"като използвате различни настройки за защитния буфер. Ако има прекалено "
   1557"много загуба на пакети, нужното забавяне за получаване на всички пакети е "
   1558"толкова важно, че да надвишава защитния буфер. В такъв случай, звукът който "
   1559"получавате ще бъде с лошо качество. Решение на този проблем ще бъде да се "
   1560"увеличи максималния лимит на защитни буфер, до няколко секунди, проявявайки "
   1561"се в голямо забавяне, но подобрено качество на звука. Забележете, че "
   1562"защитния буфер ще се реадаптира сам към най-малкото збавяне, което позволява "
   1563"оптимално предаване и че лошото качество на звука не се дължи на малък "
   1564"защитен буфер, а на лоша Интернет връзка."
   1565
   1566#: ../C/ekiga.xml:648(title)
   1567msgid "Changing Ports"
   1568msgstr ""
   1569
   1570#: ../C/ekiga.xml:650(title)
   1571msgid "The listen ports"
   1572msgstr ""
   1573
   1574#: ../C/ekiga.xml:651(para)
   1575msgid ""
   1576"The main port listening for incoming connections in <application>Ekiga</"
   1577"application> for SIP is port 5060 (UDP), while 1720 (TCP) is used by H.323. "
   1578"To change those ports you need to load \"gconf-editor\". Open gconf-editor, "
   1579"select apps from the left hand side menu and then select <application>Ekiga</"
   1580"application>. Then select \"sip\" or \"h323\", it should give you a list in "
   1581"the corresponding window to your right. Select listen_port and change it to "
   1582"your desired value. You can also change the UDP/RTP port ranges."
   1583msgstr ""
   1584
   1585#: ../C/ekiga.xml:655(title)
   1586#, fuzzy
   1587msgid "Explanation of the port ranges"
  9081588msgstr "Обяснение на обхватите от портове"
  9091589
  910 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:777(para)
  911 msgid "1. The \"listen_port\" value is the port <application>GnomeMeeting</application> will listen for incoming connections on."
  912 msgstr "1. Стойността на \"listen_port\" е портът, където <application>GnomeMeeting</application> ще слуша за пристигащи връзки."
  913 
  914 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:779(para)
  915 msgid "2. The \"rtp_port_range\" value is the range of UDP ports that <application>GnomeMeeting</application> will use for RTP (audio and video communication channels). You can change the UDP port range if you are using IP translation and if you need to have several <application>GnomeMeeting</application> running behind your NAT/PAT router. <application>GnomeMeeting</application> needs to be restarted for the new values to take effect."
  916 msgstr ""
  917 
  918 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:781(para)
  919 msgid "3. The \"tcp_port_range\" value is the range of TCP ports beside the listen_port that <application>GnomeMeeting</application> will use for the H.245 channel. You can change the TCP port range if you are using IP translation and if you need to have several <application>GnomeMeeting</application> running behind your NAT/PAT router. <application>GnomeMeeting</application> needs to be restarted for the new values to take effect. This port range has no effect if both participants to the conference are using H.245 Tunneling."
  920 msgstr ""
  921 
  922 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:783(para)
  923 msgid "4. The \"udp_port_range\" value is the range of UDP ports that <application>GnomeMeeting</application> will use when registering to gatekeepers. You can change the UDP port range if you are using IP translation and if you need to have several <application>GnomeMeeting</application> running behind your NAT/PAT router. <application>GnomeMeeting</application> needs to be restarted for the new values to take effect. This port range has no effect if you are not registering to a gatekeeper."
  924 msgstr ""
  925 
  926 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:787(title)
  927 msgid "To Control the H.323 Advanced Settings"
   1590#: ../C/ekiga.xml:657(para)
   1591#, fuzzy
   1592msgid ""
   1593"1. The \"listen_port\" value is the port <application>Ekiga</application> "
   1594"will listen for incoming connections on. It is different for SIP and H.323."
   1595msgstr ""
   1596"1. Стойността на \"listen_port\" е портът, където <application>Ekiga</"
   1597"application> ще слуша за пристигащи връзки."
   1598
   1599#: ../C/ekiga.xml:659(para)
   1600msgid ""
   1601"2. The \"rtp_port_range\" value is the range of UDP ports that "
   1602"<application>Ekiga</application> will use for RTP (audio and video "
   1603"communication channels). <application>Ekiga</application> needs to be "
   1604"restarted for the new values to take effect."
   1605msgstr ""
   1606
   1607#: ../C/ekiga.xml:661(para)
   1608#, fuzzy
   1609msgid ""
   1610"3. The \"udp_port_range\" value is the range of UDP ports that "
   1611"<application>Ekiga</application> will use for SIP signalling or when "
   1612"registering to H.323 gatekeepers."
   1613msgstr ""
   1614"1. Стойността на \"listen_port\" е портът, където <application>Ekiga</"
   1615"application> ще слуша за пристигащи връзки."
   1616
   1617#: ../C/ekiga.xml:663(para)
   1618msgid ""
   1619"4. The \"tcp_port_range\" value is the range of TCP ports beside the "
   1620"listen_port that <application>Ekiga</application> will use for the H.245 "
   1621"channel with the H.323 protocol. That port range is not used by SIP. It is "
   1622"not used either when H.245 Tunneling is enabled, which is in general always "
   1623"the case, except when calling old H.323 implementations like Netmeeting."
   1624msgstr ""
   1625
   1626#: ../C/ekiga.xml:668(title)
   1627#, fuzzy
   1628msgid "Controlling the SIP Settings"
   1629msgstr "Контролиране на разговора"
   1630
   1631#: ../C/ekiga.xml:670(title) ../C/ekiga.xml:683(title)
   1632msgid "Misc Settings"
   1633msgstr ""
   1634
   1635#: ../C/ekiga.xml:671(emphasis)
   1636msgid "Outbound Proxy"
   1637msgstr ""
   1638
   1639#: ../C/ekiga.xml:672(para)
   1640msgid ""
   1641"The outbound proxy is the SIP proxy that will relay your calls. The behavior "
   1642"of a SIP proxy is similar to the behavior of an HTTP proxy, ie some entity "
   1643"that issues the requests on your behalve and proxies the streams."
   1644msgstr ""
   1645
   1646#: ../C/ekiga.xml:674(emphasis) ../C/ekiga.xml:687(emphasis)
   1647#, fuzzy
   1648msgid "Forward URL"
   1649msgstr "Прехвърляне"
   1650
   1651#: ../C/ekiga.xml:675(para)
   1652msgid ""
   1653"The URL to which SIP incoming calls should be forwarded if configured in the "
   1654"preferences."
   1655msgstr ""
   1656
   1657#: ../C/ekiga.xml:681(title)
   1658#, fuzzy
   1659msgid "Controlling the H.323 Settings"
  9281660msgstr "Контролиране на допълнителните H.323 настройки"
  9291661
  930 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:789(para)
  931 msgid "<application>GnomeMeeting</application> permits a fine control of the H.323 settings in the Advanced H.323 Settings section of the preferences. You can enable H.245 Tunneling, Early H.245 and Fast Start."
  932 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> позволява фин контрол на H.323 настройките в секцията за Допълнителни H.323 настройки. Може да включите H.245 тунелиране, ранен H.245 и бързо стартиране."
  933 
  934 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:791(emphasis)
   1662#: ../C/ekiga.xml:684(emphasis)
   1663msgid "Default gateway"
   1664msgstr ""
   1665
   1666#: ../C/ekiga.xml:685(para)
   1667msgid ""
   1668"The default gateway is the H.323 gateway to use when doing calls. For "
   1669"example, if you are calling <emphasis>h323:123443</emphasis> with a default "
   1670"gateway set to <emphasis>foo</emphasis>, gateway foo will dial 123443 on "
   1671"your behalve. Usually, you will be registered to a gatekeeper, and gateway "
   1672"is not used."
   1673msgstr ""
   1674
   1675#: ../C/ekiga.xml:688(para)
   1676msgid ""
   1677"The URL to which H.323 incoming calls should be forwarded if configured in "
   1678"the preferences."
   1679msgstr ""
   1680
   1681#: ../C/ekiga.xml:690(title)
   1682#, fuzzy
   1683msgid "Advanced Settings"
   1684msgstr "Употреба за напреднали"
   1685
   1686#: ../C/ekiga.xml:691(para)
   1687#, fuzzy
   1688msgid ""
   1689"<application>Ekiga</application> permits a fine control of the H.323 "
   1690"settings in the Advanced H.323 Settings section of the preferences. You can "
   1691"enable H.245 Tunneling, Early H.245 and Fast Start."
   1692msgstr ""
   1693"<application>Ekiga</application> позволява фин контрол на H.323 настройките "
   1694"в секцията за Допълнителни H.323 настройки. Може да включите H.245 "
   1695"тунелиране, ранен H.245 и бързо стартиране."
   1696
   1697#: ../C/ekiga.xml:693(emphasis)
  9351698msgid "H.245 Tunneling"
  9361699msgstr "H.245 тунелиране"
  9371700
  938 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:793(para)
  939 msgid "H.245 Tunneling is the encapsulation of H.245 messages within H.225/Q.931 messages (H.245 Tunneling). If you have a firewall and enable H.245 Tunneling, there is one less TCP port that you need to allow for incoming connections."
  940 msgstr "H.245 тунелирането е капсулиране на H.245 съобщения в H.225/Q.931 съобщения (H.245 тунелиране). Ако имате firewall и включено H.245 тунелиране, има един TCP порт по-малко, който трябва да позволявате за входящи връзки."
  941 
  942 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:795(emphasis)
   1701#: ../C/ekiga.xml:695(para)
   1702msgid ""
   1703"H.245 Tunneling is the encapsulation of H.245 messages within H.225/Q.931 "
   1704"messages (H.245 Tunneling). If you have a firewall and enable H.245 "
   1705"Tunneling, there is one less TCP port that you need to allow for incoming "
   1706"connections."
   1707msgstr ""
   1708"H.245 тунелирането е капсулиране на H.245 съобщения в H.225/Q.931 съобщения "
   1709"(H.245 тунелиране). Ако имате firewall и включено H.245 тунелиране, има един "
   1710"TCP порт по-малко, който трябва да позволявате за входящи връзки."
   1711
   1712#: ../C/ekiga.xml:697(emphasis)
  9431713msgid "Early H.245"
  9441714msgstr "Ранен H.245"
  9451715
  946 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:797(para)
  947 msgid "This enables H.245 early in the setup and permits to achieve faster call initiation."
  948 msgstr "Това позволява ранен H.245 в настройките и разрешава по-бързо започване на разговор."
  949 
  950 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:799(emphasis)
   1716#: ../C/ekiga.xml:699(para)
   1717msgid ""
   1718"This enables H.245 early in the setup and permits to achieve faster call "
   1719"initiation."
   1720msgstr ""
   1721"Това позволява ранен H.245 в настройките и разрешава по-бързо започване на "
   1722"разговор."
   1723
   1724#: ../C/ekiga.xml:701(emphasis)
  9511725msgid "Fast Start"
  9521726msgstr "Бързо стартиране"
  9531727
  954 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:801(para)
  955 msgid "Fast Connect is a new method of call setup that bypasses some usual steps in order to make it faster. In addition to the speed improvement, Fast Connect allows the media channels to be operational before the CONNECT message is sent, which is a requirement for certain billing procedures. It was introduced in H.323 version 2."
  956 msgstr ""
  957 
  958 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:808(title)
  959 msgid "About <application>GnomeMeeting</application>"
  960 msgstr "Относно <application>GnomeMeeting</application>"
  961 
  962 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:809(para)
  963 msgid "<application>GnomeMeeting</application> is written by Damien Sandras (<email>dsandras@seconix.com</email>). To find more information about <application>GnomeMeeting</application>, please visit the <ulink url=\"http://www.gnomemeeting.org\" type=\"http\"><application>GnomeMeeting</application> Home Page</ulink>."
  964 msgstr "<application>GnomeMeeting</application> е написан от Damien Sandras (<email>dsandras@seconix.com</email>). За да намерите още информация относно <application>GnomeMeeting</application>, посетете <ulink url=\"http://www.gnomemeeting.org\" type=\"http\">сайта на <application>GnomeMeeting</application></ulink>."
  965 
  966 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:813(para)
  967 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
  968 msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата или това ръководство, следвайте указанията, описани в този <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">документ</ulink>."
  969 
  970 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:817(para)
  971 msgid "This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of this license can be found at this <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or in the file COPYING included with the source code of this program."
  972 msgstr ""
  973 
  974 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:822(title)
   1728#: ../C/ekiga.xml:703(para)
   1729msgid ""
   1730"Fast Connect is a new method of call setup that bypasses some usual steps in "
   1731"order to make it faster. In addition to the speed improvement, Fast Connect "
   1732"allows the media channels to be operational before the CONNECT message is "
   1733"sent, which is a requirement for certain billing procedures. It was "
   1734"introduced in H.323 version 2."
   1735msgstr ""
   1736
   1737#: ../C/ekiga.xml:710(title)
   1738msgid "About <application>Ekiga</application>"
   1739msgstr "Относно <application>Ekiga</application>"
   1740
   1741#: ../C/ekiga.xml:711(para)
   1742msgid ""
   1743"<application>Ekiga</application> is written by Damien Sandras "
   1744"(<email>dsandras@seconix.com</email>). To find more information about "
   1745"<application>Ekiga</application>, please visit the <ulink url=\"http://www."
   1746"ekiga.org\" type=\"http\"><application>Ekiga</application> Home Page</ulink>."
   1747msgstr ""
   1748"<application>Ekiga</application> е написан от Damien Sandras "
   1749"(<email>dsandras@seconix.com</email>). За да намерите още информация относно "
   1750"<application>Ekiga</application>, посетете <ulink url=\"http://www.ekiga.org"
   1751"\" type=\"http\">сайта на <application>Ekiga</application></ulink>."
   1752
   1753#: ../C/ekiga.xml:715(para)
   1754msgid ""
   1755"To report a bug or make a suggestion regarding this application or this "
   1756"manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" "
   1757"type=\"help\">document</ulink>."
   1758msgstr ""
   1759"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата "
   1760"или това ръководство, следвайте указанията, описани в този <ulink url="
   1761"\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">документ</ulink>."
   1762
   1763#: ../C/ekiga.xml:719(para)
   1764msgid ""
   1765"This program is distributed under the terms of the GNU General Public "
   1766"license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of "
   1767"the License, or (at your option) any later version. A copy of this license "
   1768"can be found at this <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or "
   1769"in the file COPYING included with the source code of this program."
   1770msgstr ""
   1771
   1772#: ../C/ekiga.xml:724(title)
  9751773msgid "Appendix"
  9761774msgstr "Приложение"
  9771775
  978 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:825(title)
   1776#: ../C/ekiga.xml:727(title)
  9791777msgid "Related Software"
  9801778msgstr "Софтуер свързан с темата"
  9811779
  982 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:827(emphasis)
  983 msgid "Gatekeepers, Gateways and Proxies"
  984 msgstr "Gatekeeper-и, Портали и Сървъри посредници"
  985 
  986 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:830(para)
   1780#: ../C/ekiga.xml:729(emphasis)
   1781msgid "IPBX"
   1782msgstr ""
   1783
   1784#: ../C/ekiga.xml:731(para)
   1785msgid "Asterisk PBX: http://asterisk.org"
   1786msgstr "Asterisk PBX: http://asterisk.org"
   1787
   1788#: ../C/ekiga.xml:734(emphasis)
   1789msgid "SIP"
   1790msgstr "SIP"
   1791
   1792#: ../C/ekiga.xml:736(para)
   1793msgid "SIP Express Router: http://www.iptel.org/ser"
   1794msgstr ""
   1795
   1796#: ../C/ekiga.xml:739(emphasis)
   1797msgid "H.323"
   1798msgstr "H.323"
   1799
   1800#: ../C/ekiga.xml:741(para)
  9871801msgid "OpenH323 Gatekeeper: http://www.openh323.org"
  9881802msgstr "OpenH323 Gatekeeper: http://www.openh323.org"
  9891803
  990 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:831(para)
   1804#: ../C/ekiga.xml:742(para)
  9911805msgid "GNU Gatekeeper: http://www.gnugk.org"
  9921806msgstr "GNU Gatekeeper: http://www.gnugk.org"
  9931807
  994 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:832(para)
   1808#: ../C/ekiga.xml:743(para)
  9951809msgid "OpenH323 Proxy: http://openh323.sourceforge.net"
  9961810msgstr "OpenH323 Proxy: http://openh323.sourceforge.net"
  9971811
  998 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:833(para)
   1812#: ../C/ekiga.xml:744(para)
  9991813msgid "H323 - ISDN Gateway: http://www.telos.de/linux/H323/"
  10001814msgstr "H323 - ISDN Gateway: http://www.telos.de/linux/H323/"
  10011815
  1002 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:836(emphasis)
   1816#: ../C/ekiga.xml:747(emphasis)
  10031817msgid "Conferencing/VoIP Software"
  10041818msgstr "Конференции/VoIP софтуер"
  10051819
  1006 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:839(para)
   1820#: ../C/ekiga.xml:750(para)
  10071821msgid "OpenMCU: http://www.openh323.org"
  10081822msgstr "OpenMCU: http://www.openh323.org"
  10091823
  1010 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:840(para)
  1011 msgid "Asterisk PBX: http://asterisk.org"
  1012 msgstr "Asterisk PBX: http://asterisk.org"
  1013 
  1014 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:843(emphasis)
  1015 msgid "Other H.323 Clients"
  1016 msgstr "Други H.323 клиенти"
  1017 
  1018 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:846(para)
   1824#: ../C/ekiga.xml:753(emphasis)
   1825msgid "Similar Clients"
   1826msgstr ""
   1827
   1828#: ../C/ekiga.xml:756(para) ../C/ekiga.xml:757(para)
   1829msgid "XTen: http://www.xten.com"
   1830msgstr "XTen: http://www.xten.com"
   1831
   1832#: ../C/ekiga.xml:758(para)
   1833msgid "SJPhone: http://www.sjlabs.com/"
   1834msgstr "SJPhone: http://www.sjlabs.com/"
   1835
   1836#: ../C/ekiga.xml:759(para)
  10191837msgid "OpenPhone: http://www.openh323.org"
  10201838msgstr "OpenPhone: http://www.openh323.org"
  10211839
  1022 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:847(para)
   1840#: ../C/ekiga.xml:760(para)
  10231841msgid "Netmeeting: http://www.microsoft.com"
  10241842msgstr "Netmeeting: http://www.microsoft.com"
  10251843
  1026 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:848(para)
  1027 msgid "SJPhone: http://www.sjlabs.com/"
  1028 msgstr "SJPhone: http://www.sjlabs.com/"
  1029 
  10301844#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  1031 #: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:0(None)
   1845#: ../C/ekiga.xml:0(None)
  10321846msgid "translator-credits"
  10331847msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
  1034 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.