Changeset 564


Ignore:
Timestamp:
Mar 1, 2006, 7:17:08 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновено и подадено.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r489 r564  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-01-22 20:42+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-01-22 20:42+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-03-01 07:21+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-03-01 07:20+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  186186msgstr "%s: Игнориране на подозрителния файл с бисквитка %s"
  187187
  188 #: ../daemon/auth.c:895 ../daemon/gdm.c:1361 ../daemon/gdm.c:1725
   188#: ../daemon/auth.c:895 ../daemon/gdm.c:1364 ../daemon/gdm.c:1728
  189189#, c-format
  190190msgid "Can't write to %s: %s"
   
  290290"администратора."
  291291
  292 #: ../daemon/gdm-net.c:270
   292#: ../daemon/gdm-net.c:332
  293293#, c-format
  294294msgid "%s: Could not make socket"
  295295msgstr "%s: Неуспех при създаването на гнездо"
  296296
  297 #: ../daemon/gdm-net.c:301
   297#: ../daemon/gdm-net.c:363
  298298#, c-format
  299299msgid "%s: Could not bind socket"
  300300msgstr "%s: Неуспех при привързването към гнездо"
  301301
  302 #: ../daemon/gdm-net.c:387
   302#: ../daemon/gdm-net.c:449
  303303#, c-format
  304304msgid "%s: Could not make FIFO"
  305305msgstr "%s: Неуспех при създаването на именуван канал"
  306306
  307 #: ../daemon/gdm-net.c:395
   307#: ../daemon/gdm-net.c:457
  308308#, c-format
  309309msgid "%s: Could not open FIFO"
   
  311311
  312312#. FIXME: how to handle this?
  313 #: ../daemon/gdm.c:198 ../daemon/gdm.c:206 ../daemon/gdm.c:1495
  314 #: ../daemon/gdm.c:1503
   313#: ../daemon/gdm.c:198 ../daemon/gdm.c:206 ../daemon/gdm.c:1498
   314#: ../daemon/gdm.c:1506
  315315#, c-format
  316316msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s\n"
   
  319319"пространство на диска. Грешката е: %s\n"
  320320
  321 #: ../daemon/gdm.c:200 ../daemon/gdm.c:208 ../daemon/gdm.c:1497
  322 #: ../daemon/gdm.c:1505
   321#: ../daemon/gdm.c:200 ../daemon/gdm.c:208 ../daemon/gdm.c:1500
   322#: ../daemon/gdm.c:1508
  323323#, c-format
  324324msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s"
   
  373373"време. Засега дисплей %s бива забранен"
  374374
  375 #: ../daemon/gdm.c:569 ../daemon/gdm.c:2295
   375#: ../daemon/gdm.c:569 ../daemon/gdm.c:2298
  376376msgid "Master suspending..."
  377377msgstr "Компютърът преминава в състояние на заспиване..."
   
  405405msgstr "%s: Неуспешно рестартиране: %s"
  406406
  407 #: ../daemon/gdm.c:771
   407#: ../daemon/gdm.c:774
  408408#, c-format
  409409msgid ""
   
  414414"когато няма системно меню от дисплей %s"
  415415
  416 #: ../daemon/gdm.c:780
   416#: ../daemon/gdm.c:783
  417417#, c-format
  418418msgid ""
   
  424424
  425425#. Bury this display for good
  426 #: ../daemon/gdm.c:846
   426#: ../daemon/gdm.c:849
  427427#, c-format
  428428msgid "%s: Aborting display %s"
  429429msgstr "%s: Отказ на дисплей %s"
  430430
  431 #: ../daemon/gdm.c:997
   431#: ../daemon/gdm.c:1000
  432432msgid "GDM restarting ..."
  433433msgstr "GDM се рестартира ..."
  434434
  435 #: ../daemon/gdm.c:1001
   435#: ../daemon/gdm.c:1004
  436436msgid "Failed to restart self"
  437437msgstr "Неуспех при рестартирането на GDM"
  438438
  439439#. FIXME: note that this could mean out of memory
  440 #: ../daemon/gdm.c:1075
   440#: ../daemon/gdm.c:1078
  441441msgid "main daemon: Got SIGABRT. Something went very wrong. Going down!"
  442442msgstr ""
   
  444444"Програмата спира!"
  445445
  446 #: ../daemon/gdm.c:1233
   446#: ../daemon/gdm.c:1236
  447447msgid "Do not fork into the background"
  448448msgstr "Без преминаване във фонов режим"
  449449
  450 #: ../daemon/gdm.c:1235
   450#: ../daemon/gdm.c:1238
  451451msgid "No console (static) servers to be run"
  452452msgstr "Няма конзолни (статични) сървъри, които да се стартират"
  453453
  454 #: ../daemon/gdm.c:1237
   454#: ../daemon/gdm.c:1240
  455455msgid "Alternative configuration file"
  456456msgstr "Алтернативен конфигурационен файл"
  457457
  458 #: ../daemon/gdm.c:1237
   458#: ../daemon/gdm.c:1240
  459459msgid "CONFIGFILE"
  460460msgstr "КОНФИГУРАЦИОНЕН_ФАЙЛ"
  461461
  462 #: ../daemon/gdm.c:1239
   462#: ../daemon/gdm.c:1242
  463463msgid "Preserve LD_* variables"
  464464msgstr "Запазване на променливите LD_*"
  465465
  466 #: ../daemon/gdm.c:1241
   466#: ../daemon/gdm.c:1244
  467467msgid "Print GDM version"
  468468msgstr "Показване на версията на GDM"
  469469
  470 #: ../daemon/gdm.c:1243
   470#: ../daemon/gdm.c:1246
  471471msgid "Start the first X server but then halt until we get a GO in the fifo"
  472472msgstr ""
   
  474474"получаване на съобщение в програмния канал"
  475475
  476 #: ../daemon/gdm.c:1350 ../daemon/gdm.c:1694
   476#: ../daemon/gdm.c:1353 ../daemon/gdm.c:1697
  477477#, c-format
  478478msgid "Can't open %s for writing"
  479479msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  480480
  481 #: ../daemon/gdm.c:1408 ../gui/gdmchooser.c:1932
   481#: ../daemon/gdm.c:1411 ../gui/gdmchooser.c:1971
  482482#, c-format
  483483msgid ""
   
  490490
  491491#. make sure the pid file doesn't get wiped
  492 #: ../daemon/gdm.c:1430
   492#: ../daemon/gdm.c:1433
  493493msgid "Only root wants to run GDM\n"
  494494msgstr "Само администраторът може да изпълни GDM\n"
  495495
  496 #: ../daemon/gdm.c:1446 ../daemon/gdm.c:1450 ../daemon/gdm.c:1533
  497 #: ../daemon/gdm.c:1537 ../daemon/gdm.c:1541 ../daemon/gdm.c:1545
  498 #: ../daemon/gdm.c:1555 ../daemon/gdm.c:1561 ../daemon/gdm.c:1572
   496#: ../daemon/gdm.c:1449 ../daemon/gdm.c:1453 ../daemon/gdm.c:1536
   497#: ../daemon/gdm.c:1540 ../daemon/gdm.c:1544 ../daemon/gdm.c:1548
   498#: ../daemon/gdm.c:1558 ../daemon/gdm.c:1564 ../daemon/gdm.c:1575
  499499#: ../daemon/misc.c:1771 ../daemon/misc.c:1775 ../daemon/misc.c:1779
  500500#: ../daemon/misc.c:1786 ../daemon/misc.c:1790 ../daemon/misc.c:1794
  501501#: ../daemon/server.c:522 ../daemon/server.c:535 ../daemon/slave.c:780
  502502#: ../daemon/slave.c:794 ../daemon/slave.c:804 ../daemon/slave.c:814
  503 #: ../daemon/slave.c:826 ../gui/gdmchooser.c:1841 ../gui/gdmchooser.c:1844
  504 #: ../gui/gdmchooser.c:1847 ../gui/gdmlogin.c:3388 ../gui/gdmlogin.c:3398
  505 #: ../gui/gdmlogin.c:3403 ../gui/greeter/greeter.c:1003
  506 #: ../gui/greeter/greeter.c:1011 ../gui/greeter/greeter.c:1014
   503#: ../daemon/slave.c:826 ../gui/gdmlogin.c:3523 ../gui/gdmlogin.c:3534
   504#: ../gui/gdmlogin.c:3540
  507505#, c-format
  508506msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
  509507msgstr "%s: Грешка при задаване на обработката на сигнал %s: %s"
  510508
  511 #: ../daemon/gdm.c:1477
   509#: ../daemon/gdm.c:1480
  512510msgid "GDM already running. Aborting!"
  513511msgstr "GDM вече е стартиран. Преустановяване на действието!"
  514512
  515 #: ../daemon/gdm.c:1581
   513#: ../daemon/gdm.c:1584
  516514#, c-format
  517515msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
  518516msgstr "%s: Грешка при задаване на обработка на сигнал CHLD"
  519517
  520 #: ../daemon/gdm.c:2709
   518#: ../daemon/gdm.c:2713
  521519msgid "DYNAMIC request denied: Not authenticated"
  522520msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  523521
  524 #: ../daemon/gdm.c:2860 ../daemon/gdm.c:2878 ../daemon/gdm.c:3138
  525 #: ../daemon/gdm.c:3189 ../daemon/gdm.c:3241 ../daemon/gdm.c:3282
  526 #: ../daemon/gdm.c:3308
   522#: ../daemon/gdm.c:2879 ../daemon/gdm.c:2897 ../daemon/gdm.c:3157
   523#: ../daemon/gdm.c:3208 ../daemon/gdm.c:3260 ../daemon/gdm.c:3301
   524#: ../daemon/gdm.c:3327
  527525#, c-format
  528526msgid "%s request denied: Not authenticated"
   
  531529#. Don't print the name to syslog as it might be
  532530#. * long and dangerous
  533 #: ../daemon/gdm.c:2896
   531#: ../daemon/gdm.c:2915
  534532msgid "Unknown server type requested; using standard server."
  535533msgstr "Заявка за неизвестен вид сървър, използва се стандартен сървър."
  536534
  537 #: ../daemon/gdm.c:2900
   535#: ../daemon/gdm.c:2919
  538536#, c-format
  539537msgid ""
   
  544542"стандартен сървър."
  545543
  546 #: ../daemon/gdmconfig.c:542 ../daemon/gdmconfig.c:549
   544#: ../daemon/gdmconfig.c:551 ../daemon/gdmconfig.c:558
  547545#, c-format
  548546msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
   
  551549"подразбиране."
  552550
  553 #: ../daemon/gdmconfig.c:845
   551#: ../daemon/gdmconfig.c:852
  554552#, c-format
  555553msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  556554msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  557555
  558 #: ../daemon/gdmconfig.c:878
   556#: ../daemon/gdmconfig.c:885
  559557#, c-format
  560558msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  561559msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  562560
  563 #: ../daemon/gdmconfig.c:937
   561#: ../daemon/gdmconfig.c:944
  564562#, c-format
  565563msgid "%s: No greeter specified."
  566564msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  567565
  568 #: ../daemon/gdmconfig.c:939
   566#: ../daemon/gdmconfig.c:946
  569567#, c-format
  570568msgid "%s: No remote greeter specified."
  571569msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  572570
  573 #: ../daemon/gdmconfig.c:941
   571#: ../daemon/gdmconfig.c:948
  574572#, c-format
  575573msgid "%s: No sessions directory specified."
  576574msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  577575
  578 #: ../daemon/gdmconfig.c:1025
   576#: ../daemon/gdmconfig.c:1032
  579577#, c-format
  580578msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  583581"изключва."
  584582
  585 #: ../daemon/gdmconfig.c:1086
   583#: ../daemon/gdmconfig.c:1093
  586584#, c-format
  587585msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  588586msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  589587
  590 #: ../daemon/gdmconfig.c:1322
   588#: ../daemon/gdmconfig.c:1331
  591589#, c-format
  592590msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
   
  594592"%s: Приоритетът е извън рамките на допустимите стойности. Променен е на %d"
  595593
  596 #: ../daemon/gdmconfig.c:1328
   594#: ../daemon/gdmconfig.c:1337
  597595#, c-format
  598596msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  599597msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  600598
  601 #: ../daemon/gdmconfig.c:1527
   599#: ../daemon/gdmconfig.c:1536
  602600#, c-format
  603601msgid ""
   
  607605"ServAuthDir %s."
  608606
  609 #: ../daemon/gdmconfig.c:1543
   607#: ../daemon/gdmconfig.c:1553
  610608#, c-format
  611609msgid ""
   
  616614"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  617615
  618 #: ../daemon/gdmconfig.c:1552
   616#: ../daemon/gdmconfig.c:1564
  619617#, c-format
  620618msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  621619msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  622620
  623 #: ../daemon/gdmconfig.c:1557
   621#: ../daemon/gdmconfig.c:1570
  624622#, c-format
  625623msgid ""
   
  630628"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  631629
  632 #: ../daemon/gdmconfig.c:1566
   630#: ../daemon/gdmconfig.c:1581
  633631#, c-format
  634632msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  635633msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  636634
  637 #: ../daemon/gdmconfig.c:1639
   635#: ../daemon/gdmconfig.c:1654
  638636#, c-format
  639637msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  640638msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  641639
  642 #: ../daemon/gdmconfig.c:1762 ../daemon/gdmconfig.c:1800
   640#: ../daemon/gdmconfig.c:1776 ../daemon/gdmconfig.c:1817
  643641#, c-format
  644642msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  648646#. start
  649647#. server uid
  650 #: ../daemon/gdmconfig.c:1780
   648#: ../daemon/gdmconfig.c:1794
  651649#, c-format
  652650msgid ""
   
  657655"d, за да е възможно конфигуриране!"
  658656
  659 #: ../daemon/gdmconfig.c:1792
   657#: ../daemon/gdmconfig.c:1807
  660658msgid ""
  661659"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  665663"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  666664
  667 #: ../daemon/gdmconfig.c:1817
   665#: ../daemon/gdmconfig.c:1836
  668666#, c-format
  669667msgid ""
   
  674672"рестартирайте."
  675673
  676 #: ../daemon/gdmconfig.c:1825
   674#: ../daemon/gdmconfig.c:1844
  677675#, c-format
  678676msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  679677msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  680678
  681 #: ../daemon/gdmconfig.c:1831
   679#: ../daemon/gdmconfig.c:1851
  682680msgid ""
  683681"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  687685"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  688686
  689 #: ../daemon/gdmconfig.c:1840
   687#: ../daemon/gdmconfig.c:1862
  690688#, c-format
  691689msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  692690msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  693691
  694 #: ../daemon/gdmconfig.c:1846
   692#: ../daemon/gdmconfig.c:1869
  695693#, c-format
  696694msgid ""
   
  701699"рестартирайте GDM."
  702700
  703 #: ../daemon/gdmconfig.c:1853
   701#: ../daemon/gdmconfig.c:1877
  704702#, c-format
  705703msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  706704msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  707705
  708 #: ../daemon/gdmconfig.c:1859
   706#: ../daemon/gdmconfig.c:1884
  709707msgid ""
  710708"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  714712"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  715713
  716 #: ../daemon/gdmconfig.c:1868
   714#: ../daemon/gdmconfig.c:1894
  717715#, c-format
  718716msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  719717msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  720718
  721 #: ../daemon/gdmconfig.c:1877
   719#: ../daemon/gdmconfig.c:1903
  722720#, c-format
  723721msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  726724"потребителя за GDM"
  727725
  728 #: ../daemon/gdmconfig.c:1883
   726#: ../daemon/gdmconfig.c:1909
  729727#, c-format
  730728msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  733731"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  734732
  735 #: ../daemon/gdmconfig.c:1891
   733#: ../daemon/gdmconfig.c:1917
  736734#, c-format
  737735msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  740738"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  741739
  742 #: ../daemon/gdmconfig.c:1900
   740#: ../daemon/gdmconfig.c:1926
  743741msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  744742msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  745743
  746 #: ../daemon/gdmconfig.c:1902
   744#: ../daemon/gdmconfig.c:1929
  747745#, c-format
  748746msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  749747msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  750748
  751 #: ../daemon/gdmconfig.c:1925
   749#: ../daemon/gdmconfig.c:1953
  752750#, c-format
  753751msgid ""
   
  760758"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  761759
  762 #: ../daemon/gdmconfig.c:1935
   760#: ../daemon/gdmconfig.c:1965
  763761#, c-format
  764762msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  767765"Програмата спира!"
  768766
  769 #: ../daemon/gdmconfig.c:1940
   767#: ../daemon/gdmconfig.c:1971
  770768#, c-format
  771769msgid ""
   
  778776"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  779777
  780 #: ../daemon/gdmconfig.c:1952
   778#: ../daemon/gdmconfig.c:1984
  781779#, c-format
  782780msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  14121410
  14131411#: ../daemon/verify-crypt.c:73 ../daemon/verify-pam.c:1129
  1414 #: ../daemon/verify-shadow.c:74 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1101
   1412#: ../daemon/verify-shadow.c:74 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1106
  14151413msgid "Caps Lock is on."
  14161414msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат!"
  14171415
  14181416#: ../daemon/verify-crypt.c:118 ../daemon/verify-pam.c:525
  1419 #: ../daemon/verify-shadow.c:117 ../gui/gdmlogin.c:2773
   1417#: ../daemon/verify-shadow.c:117 ../gui/gdmlogin.c:2782
  14201418msgid "Please enter your username"
  14211419msgstr "Въведете Вашето потребителско име"
   
  14251423#: ../daemon/verify-pam.c:426 ../daemon/verify-pam.c:427
  14261424#: ../daemon/verify-pam.c:512 ../daemon/verify-pam.c:854
  1427 #: ../daemon/verify-shadow.c:118 ../gui/gdmlogin.c:996 ../gui/gdmlogin.c:1010
  1428 #: ../gui/gdmlogin.c:1624 ../gui/gdmlogin.c:2104 ../gui/greeter/greeter.c:172
  1429 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1120
   1425#: ../daemon/verify-shadow.c:118 ../gui/gdmlogin.c:1005 ../gui/gdmlogin.c:1019
   1426#: ../gui/gdmlogin.c:1633 ../gui/gdmlogin.c:2113 ../gui/greeter/greeter.c:173
   1427#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1125
  14301428msgid "Username:"
  14311429msgstr "Потребител:"
   
  14331431#: ../daemon/verify-crypt.c:157 ../daemon/verify-pam.c:428
  14341432#: ../daemon/verify-pam.c:429 ../daemon/verify-pam.c:573
  1435 #: ../daemon/verify-shadow.c:175 ../gui/gdmlogin.c:1659
  1436 #: ../gui/greeter/greeter.c:190
   1433#: ../daemon/verify-shadow.c:175 ../gui/gdmlogin.c:1668
   1434#: ../gui/greeter/greeter.c:192
  14371435msgid "Password:"
  14381436msgstr "Парола:"
   
  19091907msgstr "Без проверка за работещ GDM"
  19101908
  1911 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:510
   1909#: ../gui/gdmXnestchooser.c:513
  19121910msgid "Xnest doesn't exist."
  19131911msgstr "Xnest не съществува."
  19141912
  1915 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:511
   1913#: ../gui/gdmXnestchooser.c:514
  19161914msgid "Please ask your system administrator to install it."
  19171915msgstr "Помолете Вашия системен администратор да го инсталира."
  19181916
  1919 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:536
   1917#: ../gui/gdmXnestchooser.c:539
  19201918msgid "Indirect XDMCP is not enabled"
  19211919msgstr "Непрекият режим на XDMCP не е включен"
  19221920
  1923 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:537 ../gui/gdmXnestchooser.c:555
   1921#: ../gui/gdmXnestchooser.c:540 ../gui/gdmXnestchooser.c:558
  19241922msgid "Please ask your system administrator to enable this feature."
  19251923msgstr "Помолете Вашия системен администратор да включи тази възможност."
  19261924
  1927 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:554
   1925#: ../gui/gdmXnestchooser.c:557
  19281926msgid "XDMCP is not enabled"
  19291927msgstr "XDMCP не е включен"
  19301928
  1931 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:586
   1929#: ../gui/gdmXnestchooser.c:589
  19321930msgid "GDM is not running"
  19331931msgstr "GDM не е стартиран"
  19341932
  1935 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:587
   1933#: ../gui/gdmXnestchooser.c:590
  19361934msgid "Please ask your system administrator to start it."
  19371935msgstr "Помолете системния администратор да го стартира."
  19381936
  1939 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:603
   1937#: ../gui/gdmXnestchooser.c:606
  19401938msgid "Could not find a free display number"
  19411939msgstr "Неуспех при намирането на свободен номер за дисплей"
  19421940
  1943 #: ../gui/gdmchooser.c:83
   1941#: ../gui/gdmchooser.c:85
  19441942msgid "Please wait: scanning local network..."
  19451943msgstr "Изчакайте: локалната мрежа се сканира..."
  19461944
  1947 #: ../gui/gdmchooser.c:84
   1945#: ../gui/gdmchooser.c:86
  19481946msgid "No serving hosts were found."
  19491947msgstr "Не са намерени обслужващи хостове."
  19501948
  1951 #: ../gui/gdmchooser.c:85
   1949#: ../gui/gdmchooser.c:87
  19521950msgid "Choose a ho_st to connect to:"
  19531951msgstr "Избор на хост за връзка:"
  19541952
  1955 #: ../gui/gdmchooser.c:621
   1953#: ../gui/gdmchooser.c:620
  19561954#, c-format
  19571955msgid ""
   
  19601958msgstr "В момента не са позволени влизания в хоста „%s“. Опитайте по-късно."
  19611959
  1962 #: ../gui/gdmchooser.c:631
   1960#: ../gui/gdmchooser.c:630
  19631961msgid "Cannot connect to remote server"
  19641962msgstr "Не може да осъществи връзка към отдалечен сървър"
  19651963
  1966 #: ../gui/gdmchooser.c:1253
   1964#: ../gui/gdmchooser.c:1282
  19671965#, c-format
  19681966msgid ""
   
  19741972"е изключен или да не са позволени влизания в момента. Опитайте по-късно."
  19751973
  1976 #: ../gui/gdmchooser.c:1266
   1974#: ../gui/gdmchooser.c:1295
  19771975msgid "Did not receive response from server"
  19781976msgstr "Отговор от сървър не е получен"
  19791977
  1980 #: ../gui/gdmchooser.c:1368
   1978#: ../gui/gdmchooser.c:1397
  19811979#, c-format
  19821980msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
  19831981msgstr "Неуспех при откриването на хоста „%s“. Може би сте го написали грешно."
  19841982
  1985 #: ../gui/gdmchooser.c:1377
   1983#: ../gui/gdmchooser.c:1406
  19861984msgid "Cannot find host"
  19871985msgstr "Неуспех при откриването на хост"
  19881986
  1989 #: ../gui/gdmchooser.c:1615
   1987#: ../gui/gdmchooser.c:1611
  19901988msgid ""
  19911989"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
   
  20052003"към тази машина."
  20062004
  2007 #: ../gui/gdmchooser.c:1665
  2008 #, c-format
  2009 msgid "Can't open default host icon: %s"
  2010 msgstr "Неуспех при отварянето на икона по подразбиране на хост: %s"
  2011 
  2012 #: ../gui/gdmchooser.c:1855 ../gui/gdmlogin.c:3413
  2013 #: ../gui/greeter/greeter.c:1022 ../gui/greeter/greeter.c:1029
  2014 msgid "Could not set signal mask!"
  2015 msgstr "Неуспех при задаването на маска на сигнала!"
  2016 
  2017 #: ../gui/gdmchooser.c:1861
   2005#: ../gui/gdmchooser.c:1900
  20182006msgid "Socket for xdm communication"
  20192007msgstr "Гнездо за комуникация тип xdm"
  20202008
  2021 #: ../gui/gdmchooser.c:1861
   2009#: ../gui/gdmchooser.c:1900
  20222010msgid "SOCKET"
  20232011msgstr "ГНЕЗДО"
  20242012
  2025 #: ../gui/gdmchooser.c:1864
   2013#: ../gui/gdmchooser.c:1903
  20262014msgid "Client address to return in response to xdm"
  20272015msgstr "Клиентски адрес за връщане при отговор на xdm"
  20282016
  2029 #: ../gui/gdmchooser.c:1864
   2017#: ../gui/gdmchooser.c:1903
  20302018msgid "ADDRESS"
  20312019msgstr "АДРЕС"
  20322020
  2033 #: ../gui/gdmchooser.c:1867
   2021#: ../gui/gdmchooser.c:1906
  20342022msgid "Connection type to return in response to xdm"
  20352023msgstr "Тип на връзка за връщане при отговор на xdm"
  20362024
  2037 #: ../gui/gdmchooser.c:1867
   2025#: ../gui/gdmchooser.c:1906
  20382026msgid "TYPE"
  20392027msgstr "ТИП"
  20402028
  2041 #: ../gui/gdmchooser.c:1987
   2029#: ../gui/gdmchooser.c:2029
  20422030#, c-format
  20432031msgid ""
   
  20492037"рестартирайте компютъра."
  20502038
  2051 #: ../gui/gdmchooser.c:1997
   2039#: ../gui/gdmchooser.c:2039
  20522040msgid "Cannot run chooser"
  20532041msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
   
  20942082msgstr "_Добавяне"
  20952083
  2096 #: ../gui/gdmcomm.c:424
   2084#: ../gui/gdmcomm.c:590
  20972085msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
  20982086msgstr "GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME) не е стартирана."
  20992087
  2100 #: ../gui/gdmcomm.c:426
   2088#: ../gui/gdmcomm.c:592
  21012089msgid ""
  21022090"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
   
  21092097"за това."
  21102098
  2111 #: ../gui/gdmcomm.c:450 ../gui/gdmflexiserver.c:774
   2099#: ../gui/gdmcomm.c:616 ../gui/gdmflexiserver.c:784
  21122100msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  21132101msgstr ""
  21142102"Неуспех при свързване с GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME)"
  21152103
  2116 #: ../gui/gdmcomm.c:452 ../gui/gdmflexiserver.c:776
   2104#: ../gui/gdmcomm.c:618 ../gui/gdmflexiserver.c:786
  21172105msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  21182106msgstr "Може би вече е стартирана стара версия на GDM."
  21192107
  2120 #: ../gui/gdmcomm.c:469 ../gui/gdmcomm.c:472
   2108#: ../gui/gdmcomm.c:635 ../gui/gdmcomm.c:638
  21212109msgid "Cannot communicate with GDM. Perhaps you have an old version running."
  21222110msgstr ""
  21232111"Не може да се комуникира с GDM. Може би в момента е стартирана стара версия."
  21242112
  2125 #: ../gui/gdmcomm.c:475
   2113#: ../gui/gdmcomm.c:641
  21262114msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
  21272115msgstr "Достигнат е лимита на гъвкави X сървъри."
  21282116
  2129 #: ../gui/gdmcomm.c:477
   2117#: ../gui/gdmcomm.c:643
  21302118msgid "There were errors trying to start the X server."
  21312119msgstr "Имаше грешки при опит за стартиране на X сървъра."
  21322120
  2133 #: ../gui/gdmcomm.c:479
   2121#: ../gui/gdmcomm.c:645
  21342122msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
  21352123msgstr "Неуспешно стартиране на X сървъра. Може би не е конфигуриран добре."
  21362124
  2137 #: ../gui/gdmcomm.c:482
   2125#: ../gui/gdmcomm.c:648
  21382126msgid "Too many X sessions running."
  21392127msgstr "Твърде много работещи сесии на X."
  21402128
  2141 #: ../gui/gdmcomm.c:484
   2129#: ../gui/gdmcomm.c:650
  21422130msgid ""
  21432131"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
   
  21472135"би липсва файла за упълномощаване."
  21482136
  2149 #: ../gui/gdmcomm.c:489
   2137#: ../gui/gdmcomm.c:655
  21502138msgid ""
  21512139"The nested X server (Xnest) is not available, or GDM is badly configured.\n"
   
  21552143"Инсталирайте пакета с Xnest, за да ползвате вложени влизания."
  21562144
  2157 #: ../gui/gdmcomm.c:494
   2145#: ../gui/gdmcomm.c:660
  21582146msgid "The X server is not available. GDM may be misconfigured."
  21592147msgstr "Липсва X сървър. Най-вероятно GDM е лошо конфигуриран."
  21602148
  2161 #: ../gui/gdmcomm.c:497
   2149#: ../gui/gdmcomm.c:663
  21622150msgid ""
  21632151"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
   
  21672155"действие, което не е достъпно."
  21682156
  2169 #: ../gui/gdmcomm.c:500
   2157#: ../gui/gdmcomm.c:666
  21702158msgid "Virtual terminals not supported."
  21712159msgstr "Не се поддържат виртуални терминали."
  21722160
  2173 #: ../gui/gdmcomm.c:502
   2161#: ../gui/gdmcomm.c:668
  21742162msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
  21752163msgstr "Опит да се премине към невалиден номер на виртуален терминал."
  21762164
  2177 #: ../gui/gdmcomm.c:504
   2165#: ../gui/gdmcomm.c:670
  21782166msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
  21792167msgstr "Опит да се обнови неподдържан конфигурационен ключ."
  21802168
  2181 #: ../gui/gdmcomm.c:506
   2169#: ../gui/gdmcomm.c:672
  21822170msgid ""
  21832171"You do not seem to have the authentication needed for this operation.  "
   
  21872175"Xauthority не е коректен."
  21882176
  2189 #: ../gui/gdmcomm.c:510
   2177#: ../gui/gdmcomm.c:676
  21902178msgid "Too many messages were sent to GDM and it hung up on us."
  21912179msgstr "Прекалено много съобщения бяха пратени към GDM и той заби."
  21922180
  2193 #: ../gui/gdmcomm.c:513
   2181#: ../gui/gdmcomm.c:679
  21942182msgid "Unknown error occurred."
  21952183msgstr "Появи се неизвестна грешка."
  21962184
  2197 #. Value is "auto" (default), thus select according to
  2198 #. "locale" settings.
  2199 #. Translators: Translate this to '12-hour', or
  2200 #. '24-hour'. Meaning of the translation is the
  2201 #. default time format in your locale.
  2202 #: ../gui/gdmcommon.c:301
  2203 msgid "24-hour"
  2204 msgstr "24-hour"
  2205 
  2206 #: ../gui/gdmcommon.c:446
   2185#: ../gui/gdmcommon.c:567
  22072186msgid "%a %b %d, %H:%M"
  22082187msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
   
  22122191#. equivalent.  Note: %l is a strftime option for
  22132192#. 12-hour clock format
  2214 #: ../gui/gdmcommon.c:452
   2193#: ../gui/gdmcommon.c:573
  22152194msgid "%a %b %d, %l:%M %p"
  22162195msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  22172196
  2218 #: ../gui/gdmcommon.c:560
   2197#: ../gui/gdmcommon.c:681
  22192198msgid " seconds"
  22202199msgstr " секунди"
  22212200
  2222 #: ../gui/gdmcommon.c:562
   2201#: ../gui/gdmcommon.c:683
  22232202msgid " second"
  22242203msgstr " секунда"
   2204
   2205#: ../gui/gdmdynamic.c:48
   2206#, c-format
   2207msgid "Usage: %s [-b][-v] and one of the following:\n"
   2208msgstr "Употреба: %s [-b][-v] и някой от следните варианти:\n"
   2209
   2210#: ../gui/gdmdynamic.c:49
   2211#, c-format
   2212msgid "\t-a display\n"
   2213msgstr "\t-a дисплей\n"
   2214
   2215#: ../gui/gdmdynamic.c:50
   2216#, c-format
   2217msgid "\t-r display\n"
   2218msgstr "\t-r дисплей\n"
   2219
   2220#: ../gui/gdmdynamic.c:51
   2221#, c-format
   2222msgid "\t-d display\n"
   2223msgstr "\t-d дисплей\n"
   2224
   2225#: ../gui/gdmdynamic.c:52
   2226#, c-format
   2227msgid "\t-l [server_name]\n"
   2228msgstr "\t-l [име_на_сървър]\n"
   2229
   2230#: ../gui/gdmdynamic.c:53
   2231#, c-format
   2232msgid "\t-t maximum tries to connect (default 15)\n"
   2233msgstr "\t-t максимален_брой_опити_за_свързване (по подразбиране е 15)\n"
   2234
   2235#: ../gui/gdmdynamic.c:54
   2236#, c-format
   2237msgid "\t-s sleep value (default 8)\n"
   2238msgstr "\t-s време_за_изчакване (по подразбиране е 8)\n"
   2239
   2240#: ../gui/gdmdynamic.c:217
   2241msgid "Server busy, will sleep.\n"
   2242msgstr "Сървърът е зает, ще се изчаква.\n"
   2243
   2244#: ../gui/gdmdynamic.c:304
   2245#, c-format
   2246msgid "Connection to daemon failed, sleeping for %d seconds.  Retry %d of %d\n"
   2247msgstr ""
   2248"Неуспех при свързването към демона. Ще се бездейства %d секунди. Опит %d от %"
   2249"d\n"
   2250
   2251#. This is a serious error, so print a message even if verbose is off
   2252#: ../gui/gdmdynamic.c:327
   2253#, c-format
   2254msgid "Failed to connect to server after %d retries\n"
   2255msgstr "Свързването към сървър, дори след %d опита, е невъзможно\n"
  22252256
  22262257#: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.h:1
   
  22502281msgstr "Вложен дисплей %s на виртуален терминал %d<"
  22512282
  2252 #: ../gui/gdmflexiserver.c:250 ../gui/gdmlogin.c:2621
  2253 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:245
   2283#: ../gui/gdmflexiserver.c:250 ../gui/gdmlogin.c:2630
   2284#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:241
  22542285msgid "Username"
  22552286msgstr "Потребителско име"
   
  23212352msgstr "Начало на нова гъвкава сесия, да не се показва изскачащ прозорец"
  23222353
  2323 #: ../gui/gdmflexiserver.c:800
   2354#: ../gui/gdmflexiserver.c:831
  23242355msgid "You do not seem to have the authentication needed for this operation"
  23252356msgstr "Изглежда нямате идентификация за тази операция."
  23262357
  2327 #: ../gui/gdmflexiserver.c:803
   2358#: ../gui/gdmflexiserver.c:834
  23282359msgid "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  23292360msgstr "Може би Вашият файл .Xauthority не е коректен"
  23302361
  2331 #: ../gui/gdmflexiserver.c:826
   2362#: ../gui/gdmflexiserver.c:860
  23322363msgid "You do not seem to be logged in on the console"
  23332364msgstr "Изглежда не сте влезли в конзолата."
  23342365
  2335 #: ../gui/gdmflexiserver.c:828
   2366#: ../gui/gdmflexiserver.c:862
  23362367msgid "Starting a new login only works correctly on the console."
  23372368msgstr "Стартирането на ново влизане работи само на конзолата"
  23382369
  2339 #: ../gui/gdmflexiserver.c:871
   2370#: ../gui/gdmflexiserver.c:908
  23402371msgid "Cannot start new display"
  23412372msgstr "Неуспех при стартирането на нов дисплей"
   
  28112842msgstr "Л-Я"
  28122843
  2813 #: ../gui/gdmlogin.c:350
   2844#: ../gui/gdmlogin.c:352
  28142845#, c-format
  28152846msgid "Cannot run command '%s': %s."
  28162847msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „%s“: %s."
  28172848
  2818 #: ../gui/gdmlogin.c:358
   2849#: ../gui/gdmlogin.c:360
  28192850msgid "Cannot start background application"
  28202851msgstr "Неуспех при стартирането на програмата за фона"
  28212852
  2822 #: ../gui/gdmlogin.c:432 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1106
   2853#: ../gui/gdmlogin.c:434 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1111
  28232854msgid "User %u will login in %t"
  28242855msgstr "Потребителят %u ще влезе след %t"
  28252856
  2826 #: ../gui/gdmlogin.c:649 ../gui/greeter/greeter_system.c:67
   2857#: ../gui/gdmlogin.c:652 ../gui/greeter/greeter_system.c:71
  28272858msgid "Are you sure you want to restart the computer?"
  28282859msgstr "Сигурни ли сте, че искате да рестартирате компютъра?"
  28292860
  2830 #: ../gui/gdmlogin.c:650 ../gui/gdmlogin.c:2494
  2831 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1086 ../gui/greeter/greeter_system.c:68
  2832 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:187
   2861#: ../gui/gdmlogin.c:653 ../gui/gdmlogin.c:2503
   2862#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1086 ../gui/greeter/greeter_system.c:72
   2863#: ../gui/greeter/greeter_system.c:178
  28332864msgid "_Restart"
  28342865msgstr "_Рестартиране"
  28352866
  2836 #: ../gui/gdmlogin.c:662 ../gui/greeter/greeter_system.c:79
   2867#: ../gui/gdmlogin.c:667 ../gui/greeter/greeter_system.c:83
  28372868msgid "Are you sure you want to Shut Down the computer?"
  28382869msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете компютъра?"
  28392870
  2840 #: ../gui/gdmlogin.c:663 ../gui/gdmlogin.c:2504
  2841 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1076 ../gui/greeter/greeter_system.c:80
  2842 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:199
   2871#: ../gui/gdmlogin.c:668 ../gui/gdmlogin.c:2513
   2872#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1076 ../gui/greeter/greeter_system.c:84
   2873#: ../gui/greeter/greeter_system.c:187
  28432874msgid "Shut _Down"
  28442875msgstr "_Спиране"
  28452876
  2846 #: ../gui/gdmlogin.c:683 ../gui/greeter/greeter_system.c:90
   2877#: ../gui/gdmlogin.c:690 ../gui/greeter/greeter_system.c:94
  28472878msgid "Are you sure you want to suspend the computer?"
  28482879msgstr "Сигурни ли сте, че искате да приспите компютъра?"
  28492880
  2850 #: ../gui/gdmlogin.c:684 ../gui/gdmlogin.c:2514
  2851 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:91
   2881#: ../gui/gdmlogin.c:691 ../gui/gdmlogin.c:2523
   2882#: ../gui/greeter/greeter_system.c:95
  28522883msgid "_Suspend"
  28532884msgstr "_Приспиване"
   
  28572888#. untranslated
  28582889#. markup
  2859 #: ../gui/gdmlogin.c:767 ../gui/gdmlogin.c:796 ../gui/gdmlogin.c:879
   2890#: ../gui/gdmlogin.c:775 ../gui/gdmlogin.c:804 ../gui/gdmlogin.c:887
  28602891#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:158
  2861 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:119 ../gui/greeter/greeter_session.c:149
   2892#: ../gui/greeter/greeter_session.c:119 ../gui/greeter/greeter_session.c:150
  28622893#, c-format
  28632894msgid "Do you wish to make %s the default for future sessions?"
  28642895msgstr "Искате ли да направите %s сесия по подразбиране?"
  28652896
  2866 #: ../gui/gdmlogin.c:770 ../gui/greeter/greeter_session.c:122
   2897#: ../gui/gdmlogin.c:778 ../gui/greeter/greeter_session.c:122
  28672898#, c-format
  28682899msgid "Your preferred session type %s is not installed on this computer."
  28692900msgstr "Сесията предпочитана от Вас %s не е инсталирана на тази машина."
  28702901
  2871 #: ../gui/gdmlogin.c:775 ../gui/gdmlogin.c:806 ../gui/gdmlogin.c:886
  2872 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:165
  2873 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:125 ../gui/greeter/greeter_session.c:157
   2902#: ../gui/gdmlogin.c:783 ../gui/gdmlogin.c:814 ../gui/gdmlogin.c:895
   2903#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:166
   2904#: ../gui/greeter/greeter_session.c:126 ../gui/greeter/greeter_session.c:159
  28742905msgid "Make _Default"
  28752906msgstr "_Задаване по подразбиране"
  28762907
  2877 #: ../gui/gdmlogin.c:775 ../gui/greeter/greeter_session.c:125
   2908#: ../gui/gdmlogin.c:783 ../gui/greeter/greeter_session.c:126
  28782909msgid "Just _Log In"
  28792910msgstr "Само _влизане"
  28802911
  2881 #: ../gui/gdmlogin.c:800 ../gui/gdmlogin.c:881
   2912#: ../gui/gdmlogin.c:808 ../gui/gdmlogin.c:889
  28822913#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:160
  2883 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:152
   2914#: ../gui/greeter/greeter_session.c:153
  28842915#, c-format
  28852916msgid "You have chosen %s for this session, but your default setting is %s."
  28862917msgstr "Избрахте %s за тази сесия, но по подразбиране е %s."
  28872918
  2888 #: ../gui/gdmlogin.c:806 ../gui/gdmlogin.c:886
  2889 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:165
  2890 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:157
   2919#: ../gui/gdmlogin.c:814 ../gui/gdmlogin.c:895
   2920#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:166
   2921#: ../gui/greeter/greeter_session.c:159
  28912922msgid "Just For _This Session"
  28922923msgstr "Само за _тази сесия"
  28932924
  2894 #: ../gui/gdmlogin.c:817
   2925#: ../gui/gdmlogin.c:825
  28952926#, c-format
  28962927msgid "You have chosen %s for this session."
  28972928msgstr "Избрали сте „%s“ за тази сесия."
  28982929
  2899 #: ../gui/gdmlogin.c:820
   2930#: ../gui/gdmlogin.c:828
  29002931#, c-format
  29012932msgid ""
   
  29062937"„switchdesk“ (Система->Инструмент за превключване от менюто на панела)."
  29072938
  2908 #: ../gui/gdmlogin.c:861 ../gui/gdmlogin.c:870
   2939#: ../gui/gdmlogin.c:869 ../gui/gdmlogin.c:878
  29092940#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:73
  29102941#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:142
   
  29132944msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  29142945
  2915 #: ../gui/gdmlogin.c:997 ../gui/gdmlogin.c:1011 ../gui/gdmlogin.c:1628
  2916 #: ../gui/gdmlogin.c:2105 ../gui/gdmlogin.c:2726
   2946#: ../gui/gdmlogin.c:1006 ../gui/gdmlogin.c:1020 ../gui/gdmlogin.c:1637
   2947#: ../gui/gdmlogin.c:2114 ../gui/gdmlogin.c:2735
  29172948msgid "_Username:"
  29182949msgstr "_Потребителско име:"
  29192950
  2920 #: ../gui/gdmlogin.c:1085
   2951#: ../gui/gdmlogin.c:1094
  29212952#, c-format
  29222953msgid "%s session selected"
  29232954msgstr "Избрана е сесията %s"
  29242955
  2925 #: ../gui/gdmlogin.c:1106 ../gui/gdmlogin.c:1224
   2956#: ../gui/gdmlogin.c:1115 ../gui/gdmlogin.c:1233
  29262957msgid "_Last"
  29272958msgstr "_Последна"
   
  29312962#. untranslated
  29322963#. makrup
  2933 #: ../gui/gdmlogin.c:1189
   2964#: ../gui/gdmlogin.c:1198
  29342965#, c-format
  29352966msgid "%s language selected"
  29362967msgstr "Езикът %s е избран"
  29372968
  2938 #: ../gui/gdmlogin.c:1235
   2969#: ../gui/gdmlogin.c:1244
  29392970msgid "_System Default"
  29402971msgstr "_Системни настройки по подразбиране"
  29412972
  2942 #: ../gui/gdmlogin.c:1267
   2973#: ../gui/gdmlogin.c:1276
  29432974msgid "_Other"
  29442975msgstr "_Друг"
  29452976
  2946 #: ../gui/gdmlogin.c:1660
   2977#: ../gui/gdmlogin.c:1669
  29472978msgid "_Password:"
  29482979msgstr "_Парола:"
   
  29502981#. translators:  This is a nice and evil eggie text, translate
  29512982#. * to your favourite currency
  2952 #: ../gui/gdmlogin.c:1891 ../gui/greeter/greeter.c:338
   2983#: ../gui/gdmlogin.c:1900 ../gui/greeter/greeter.c:340
  29532984msgid "Please insert 25 cents to log in."
  29542985msgstr "Поставете 50 стотинки, за да влезете."
  29552986
  2956 #: ../gui/gdmlogin.c:2225
   2987#: ../gui/gdmlogin.c:2234
  29572988msgid "GNOME Desktop Manager"
  29582989msgstr "Мениджър на дисплеи на GNOME"
  29592990
  2960 #: ../gui/gdmlogin.c:2291
   2991#: ../gui/gdmlogin.c:2300
  29612992msgid "Finger"
  29622993msgstr "Finger"
  29632994
  2964 #: ../gui/gdmlogin.c:2409
   2995#: ../gui/gdmlogin.c:2418
  29652996msgid "GDM Login"
  29662997msgstr "Влизане в системата чрез GDM"
  29672998
  2968 #: ../gui/gdmlogin.c:2452 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1056
   2999#: ../gui/gdmlogin.c:2461 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1056
  29693000msgid "_Session"
  29703001msgstr "_Сесия"
  29713002
  2972 #: ../gui/gdmlogin.c:2459 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1051
   3003#: ../gui/gdmlogin.c:2468 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1051
  29733004msgid "_Language"
  29743005msgstr "_Език"
  29753006
  2976 #: ../gui/gdmlogin.c:2473 ../gui/greeter/greeter_system.c:153
  2977 msgid "_XDMCP Chooser..."
  2978 msgstr "Програма за избор чрез _XDMCP..."
  2979 
  2980 #: ../gui/gdmlogin.c:2484 ../gui/greeter/greeter_system.c:168
   3007#: ../gui/gdmlogin.c:2482 ../gui/greeter/greeter_system.c:153
   3008msgid "Remote Login via _XDMCP..."
   3009msgstr "Отдалечено влизане през _XDMCP..."
   3010
   3011#: ../gui/gdmlogin.c:2493
  29813012msgid "_Configure Login Manager..."
  29823013msgstr "_Конфигуриране на входната програма..."
  29833014
  2984 #: ../gui/gdmlogin.c:2524 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1061
   3015#: ../gui/gdmlogin.c:2533 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1061
  29853016msgid "_Actions"
  29863017msgstr "_Действия"
  29873018
  2988 #: ../gui/gdmlogin.c:2533
   3019#: ../gui/gdmlogin.c:2542
  29893020msgid "_Theme"
  29903021msgstr "_Тема"
  29913022
  2992 #: ../gui/gdmlogin.c:2544 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
   3023#: ../gui/gdmlogin.c:2553 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
  29933024#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1071
  29943025msgid "_Quit"
  29953026msgstr "_Изход"
  29963027
  2997 #: ../gui/gdmlogin.c:2546 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
   3028#: ../gui/gdmlogin.c:2555 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
  29983029#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1066
  29993030msgid "D_isconnect"
  30003031msgstr "Р_азкачване"
  30013032
  3002 #: ../gui/gdmlogin.c:2614 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:239
   3033#: ../gui/gdmlogin.c:2623 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:235
  30033034msgid "Icon"
  30043035msgstr "Икона"
  30053036
  3006 #: ../gui/gdmlogin.c:3231 ../gui/gdmlogin.c:3265 ../gui/greeter/greeter.c:575
   3037#: ../gui/gdmlogin.c:3367 ../gui/gdmlogin.c:3401 ../gui/greeter/greeter.c:581
  30073038#, c-format
  30083039msgid ""
   
  30143045"рестартирайте компютъра."
  30153046
  3016 #: ../gui/gdmlogin.c:3241 ../gui/gdmlogin.c:3275 ../gui/gdmlogin.c:3323
  3017 #: ../gui/greeter/greeter.c:585 ../gui/greeter/greeter.c:620
  3018 #: ../gui/greeter/greeter.c:669
   3047#: ../gui/gdmlogin.c:3377 ../gui/gdmlogin.c:3411 ../gui/gdmlogin.c:3459
   3048#: ../gui/greeter/greeter.c:591 ../gui/greeter/greeter.c:626
   3049#: ../gui/greeter/greeter.c:675
  30193050msgid "Cannot start the greeter"
  30203051msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
  30213052
  3022 #: ../gui/gdmlogin.c:3280
   3053#: ../gui/gdmlogin.c:3416
  30233054msgid "Restart"
  30243055msgstr "Рестартиране"
  30253056
  3026 #: ../gui/gdmlogin.c:3313 ../gui/greeter/greeter.c:659
   3057#: ../gui/gdmlogin.c:3449 ../gui/greeter/greeter.c:665
  30273058#, c-format
  30283059msgid ""
   
  30343065"рестартирайте компютъра."
  30353066
  3036 #: ../gui/gdmlogin.c:3328 ../gui/greeter/greeter.c:674
   3067#: ../gui/gdmlogin.c:3464 ../gui/greeter/greeter.c:680
  30373068msgid "Restart GDM"
  30383069msgstr "Рестартиране на GDM"
  30393070
  3040 #: ../gui/gdmlogin.c:3330
   3071#: ../gui/gdmlogin.c:3466
  30413072msgid "Restart computer"
  30423073msgstr "Рестартиране на компютъра"
  30433074
  3044 #: ../gui/gdmlogin.c:3365
  3045 #, c-format
  3046 msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
  3047 msgstr ""
  3048 "Неуспех при отваряне на стандартно изображение: %s. Лентата с лицата ще бъде "
  3049 "изключена!"
  3050 
  3051 #: ../gui/gdmlogin.c:3528 ../gui/greeter/greeter.c:1255
   3075#: ../gui/gdmlogin.c:3551
   3076msgid "Could not set signal mask!"
   3077msgstr "Неуспех при задаването на маска на сигнала!"
   3078
   3079#: ../gui/gdmlogin.c:3666 ../gui/greeter/greeter.c:1360
  30523080msgid "Session directory is missing"
  30533081msgstr "Папката за сесии липсва"
  30543082
  3055 #: ../gui/gdmlogin.c:3529
   3083#: ../gui/gdmlogin.c:3667
  30563084msgid ""
  30573085"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   
  30623090"да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на GDM."
  30633091
  3064 #: ../gui/gdmlogin.c:3552 ../gui/greeter/greeter.c:1280
   3092#: ../gui/gdmlogin.c:3690 ../gui/greeter/greeter.c:1385
  30653093msgid "Configuration is not correct"
  30663094msgstr "Конфигурацията е грешна"
  30673095
  3068 #: ../gui/gdmlogin.c:3553 ../gui/greeter/greeter.c:1281
   3096#: ../gui/gdmlogin.c:3691 ../gui/greeter/greeter.c:1386
  30693097msgid ""
  30703098"The configuration file contains an invalid command line for the login "
   
  30743102"затова беше изпълнена командата по подразбиране. Оправете конфигурацията."
  30753103
  3076 #: ../gui/gdmphotosetup.c:187
   3104#: ../gui/gdmphotosetup.c:188
  30773105#, c-format
  30783106msgid "File %s cannot be opened for writing."
  30793107msgstr "Файлът %s не може да бъде отворен за писане."
  30803108
  3081 #: ../gui/gdmphotosetup.c:194
   3109#: ../gui/gdmphotosetup.c:195
  30823110msgid "Cannot open file"
  30833111msgstr "Файлът не може да бъде отворен"
  30843112
  3085 #: ../gui/gdmphotosetup.c:248
   3113#: ../gui/gdmphotosetup.c:249
  30863114msgid "Select User Image"
  30873115msgstr "Избор на изображение"
  30883116
  3089 #: ../gui/gdmphotosetup.c:272 ../gui/gdmsetup.c:5582 ../gui/gdmsetup.c:5704
  3090 #: ../gui/gdmsetup.c:5857 ../gui/gdmsetup.c:5979
   3117#: ../gui/gdmphotosetup.c:273 ../gui/gdmsetup.c:5592 ../gui/gdmsetup.c:5714
   3118#: ../gui/gdmsetup.c:5867 ../gui/gdmsetup.c:5989
  30913119msgid "Images"
  30923120msgstr "Изображения"
  30933121
  3094 #: ../gui/gdmphotosetup.c:277 ../gui/gdmsetup.c:3046 ../gui/gdmsetup.c:5587
  3095 #: ../gui/gdmsetup.c:5709 ../gui/gdmsetup.c:5862 ../gui/gdmsetup.c:5984
   3122#: ../gui/gdmphotosetup.c:278 ../gui/gdmsetup.c:3048 ../gui/gdmsetup.c:5597
   3123#: ../gui/gdmsetup.c:5719 ../gui/gdmsetup.c:5872 ../gui/gdmsetup.c:5994
  30963124msgid "All Files"
  30973125msgstr "Всички файлове"
   
  31153143msgstr "Настройки на снимката за екрана за идентификация"
  31163144
  3117 #: ../gui/gdmsession.c:125 ../gui/gdmsession.c:294
   3145#: ../gui/gdmsession.c:125 ../gui/gdmsession.c:296
  31183146msgid "Failsafe _GNOME"
  31193147msgstr "Аварийна сесия на _GNOME"
  31203148
  3121 #: ../gui/gdmsession.c:126 ../gui/gdmsession.c:295
   3149#: ../gui/gdmsession.c:126 ../gui/gdmsession.c:297
  31223150msgid ""
  31233151"This is a failsafe session that will log you into GNOME. No startup scripts "
   
  31293157"влезете по друг начин. GNOME ще използва сесията по подразбиране."
  31303158
  3131 #: ../gui/gdmsession.c:136 ../gui/gdmsession.c:305
   3159#: ../gui/gdmsession.c:136 ../gui/gdmsession.c:308
  31323160msgid "Failsafe _Terminal"
  31333161msgstr "Авариен _терминал"
  31343162
  3135 #: ../gui/gdmsession.c:137 ../gui/gdmsession.c:306
   3163#: ../gui/gdmsession.c:137 ../gui/gdmsession.c:309
  31363164msgid ""
  31373165"This is a failsafe session that will log you into a terminal.  No startup "
   
  31423170"изпълнят стартовите скриптове. Тя се използва, само когато не може да "
  31433171"влезете по друг начин. За да излезете от терминала, напишете „exit“."
  3144 
  3145 #: ../gui/gdmsession.c:275
  3146 #, c-format
  3147 msgid "%s: Session directory %s not found!"
  3148 msgstr "%s: Папката за сесии %s не е намерена!"
  3149 
  3150 #: ../gui/gdmsession.c:283
  3151 msgid "Yikes, nothing found in the session directory."
  3152 msgstr "Грешка - в папката за сесии не е открито нищо."
  3153 
  3154 #: ../gui/gdmsession.c:322
  3155 msgid "No default session link found. Using Failsafe GNOME.\n"
  3156 msgstr ""
  3157 "Няма връзка към сесия по подразбиране. Ползва се аварийна сесия на GNOME.\n"
  31583172
  31593173#: ../gui/gdmsetup.c:260
   
  31843198"определено време."
  31853199
  3186 #: ../gui/gdmsetup.c:1792
   3200#: ../gui/gdmsetup.c:1794
  31873201#, c-format
  31883202msgid "The \"%s\" user already exists in the include list."
  31893203msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за включване."
  31903204
  3191 #: ../gui/gdmsetup.c:1802 ../gui/gdmsetup.c:1832 ../gui/gdmsetup.c:1869
   3205#: ../gui/gdmsetup.c:1804 ../gui/gdmsetup.c:1834 ../gui/gdmsetup.c:1871
  31923206msgid "Cannot add user"
  31933207msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за включване."
  31943208
  3195 #: ../gui/gdmsetup.c:1822
   3209#: ../gui/gdmsetup.c:1824
  31963210#, c-format
  31973211msgid "The \"%s\" user already exists in the exclude list."
  31983212msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за изключване."
  31993213
  3200 #: ../gui/gdmsetup.c:1859
   3214#: ../gui/gdmsetup.c:1861
  32013215#, c-format
  32023216msgid "The \"%s\" user does not exist."
  32033217msgstr "Потребителят „%s“ не съществува."
  32043218
  3205 #: ../gui/gdmsetup.c:3041 ../gui/gdmsetup.glade.h:73
   3219#: ../gui/gdmsetup.c:3043 ../gui/gdmsetup.glade.h:73
  32063220msgid "Sounds"
  32073221msgstr "Звуци"
  32083222
  3209 #: ../gui/gdmsetup.c:3245 ../gui/gdmsetup.c:3303
   3223#: ../gui/gdmsetup.c:3252 ../gui/gdmsetup.c:3310
  32103224msgid "None"
  32113225msgstr "Без"
  32123226
  3213 #: ../gui/gdmsetup.c:3736
   3227#: ../gui/gdmsetup.c:3743
  32143228msgid "Archive is not of a subdirectory"
  32153229msgstr "Архивът не е на подпапка"
  32163230
  3217 #: ../gui/gdmsetup.c:3744
   3231#: ../gui/gdmsetup.c:3751
  32183232msgid "Archive is not of a single subdirectory"
  32193233msgstr "Архивът не е на една подпапка"
  32203234
  3221 #: ../gui/gdmsetup.c:3768 ../gui/gdmsetup.c:3846
   3235#: ../gui/gdmsetup.c:3775 ../gui/gdmsetup.c:3853
  32223236msgid "File not a tar.gz or tar archive"
  32233237msgstr "Файлът не е във формат tar.gz или tar"
  32243238
  3225 #: ../gui/gdmsetup.c:3770
   3239#: ../gui/gdmsetup.c:3777
  32263240msgid "Archive does not include a GdmGreeterTheme.info file"
  32273241msgstr "В архив липсва файл GdmGreeterTheme.info"
  32283242
  3229 #: ../gui/gdmsetup.c:3792
   3243#: ../gui/gdmsetup.c:3799
  32303244msgid "File does not exist"
  32313245msgstr "Файлът не съществува"
  32323246
  3233 #: ../gui/gdmsetup.c:3912
   3247#: ../gui/gdmsetup.c:3919
  32343248#, c-format
  32353249msgid "%s"
  32363250msgstr "%s"
  32373251
  3238 #: ../gui/gdmsetup.c:3919
   3252#: ../gui/gdmsetup.c:3926
  32393253msgid "Not a theme archive"
  32403254msgstr "Не е архив с тема"
   
  32423256#. FIXME: if exists already perhaps we could also have an
  32433257#. * option to change the dir name
  3244 #: ../gui/gdmsetup.c:3941
   3258#: ../gui/gdmsetup.c:3948
  32453259#, c-format
  32463260msgid ""
   
  32503264"повторна инсталация?"
  32513265
  3252 #: ../gui/gdmsetup.c:4033
   3266#: ../gui/gdmsetup.c:4040
  32533267msgid "Some error occurred when installing the theme"
  32543268msgstr "Появи се някаква грешка при инсталиране на темата"
  32553269
  3256 #: ../gui/gdmsetup.c:4089
   3270#: ../gui/gdmsetup.c:4096
  32573271msgid "No file selected"
  32583272msgstr "Не е избран файл"
  32593273
  3260 #: ../gui/gdmsetup.c:4110
   3274#: ../gui/gdmsetup.c:4117
  32613275msgid "Select Theme Archive"
  32623276msgstr "Избор на архив с тема"
  32633277
  3264 #: ../gui/gdmsetup.c:4114 ../gui/gdmsetup.c:5103
   3278#: ../gui/gdmsetup.c:4121 ../gui/gdmsetup.c:5112
  32653279msgid "_Install"
  32663280msgstr "_Инсталиране"
  32673281
  3268 #: ../gui/gdmsetup.c:4205
   3282#: ../gui/gdmsetup.c:4212
  32693283#, c-format
  32703284msgid "Remove the \"%s\" theme?"
  32713285msgstr "Премахване на темата „%s“?"
  32723286
  3273 #: ../gui/gdmsetup.c:4214
   3287#: ../gui/gdmsetup.c:4221
  32743288msgid "If you choose to remove the theme, it will be permanently lost."
  32753289msgstr "Темата ще бъде окончателно изтрита, ако я премахнете."
  32763290
  3277 #: ../gui/gdmsetup.c:4222
   3291#: ../gui/gdmsetup.c:4229
  32783292msgid "_Remove Theme"
  32793293msgstr "П_ремахване на тема"
  32803294
  3281 #: ../gui/gdmsetup.c:5092
   3295#: ../gui/gdmsetup.c:5101
  32823296#, c-format
  32833297msgid "Install the theme from '%s'?"
  32843298msgstr "Инсталиране на темата от „%s“?"
  32853299
  3286 #: ../gui/gdmsetup.c:5093
   3300#: ../gui/gdmsetup.c:5102
  32873301#, c-format
  32883302msgid "Select install to add the theme from the file '%s'."
   
  32903304
  32913305#. This is the temporary help dialog
  3292 #: ../gui/gdmsetup.c:5354
   3306#: ../gui/gdmsetup.c:5364
  32933307#, c-format
  32943308msgid ""
   
  33133327"„Работен плот.“"
  33143328
  3315 #: ../gui/gdmsetup.c:6400
   3329#: ../gui/gdmsetup.c:6410
  33163330msgid "Apply the changes to users before closing?"
  33173331msgstr "Прилагане на промените по потребителите преди затваряне?"
  33183332
  3319 #: ../gui/gdmsetup.c:6401
   3333#: ../gui/gdmsetup.c:6411
  33203334msgid ""
  33213335"If you don't apply, the changes made on the Users tab will be disregarded."
   
  33233337"Ако не ги приложите, промените в таба за потребителите ще бъдат изгубени."
  33243338
  3325 #: ../gui/gdmsetup.c:6404
   3339#: ../gui/gdmsetup.c:6414
  33263340msgid "Close _without Applying"
  33273341msgstr "Затваряне _без прилагане"
  33283342
  3329 #: ../gui/gdmsetup.c:6452
   3343#: ../gui/gdmsetup.c:6462
  33303344msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
  33313345msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
  33323346
  3333 #: ../gui/gdmsetup.c:6496
   3347#: ../gui/gdmsetup.c:6506
  33343348msgid "You must be the root user to configure GDM."
  33353349msgstr ""
   
  37633777msgstr "Прекалено много потребители..."
  37643778
  3765 #: ../gui/greeter/greeter.c:610
   3779#: ../gui/greeter/greeter.c:616
  37663780#, c-format
  37673781msgid ""
   
  37733787"рестартирайте компютъра."
  37743788
  3775 #: ../gui/greeter/greeter.c:625 ../gui/greeter/greeter.c:676
   3789#: ../gui/greeter/greeter.c:631 ../gui/greeter/greeter.c:682
  37763790msgid "Restart Machine"
  37773791msgstr "Рестартиране на компютъра"
  37783792
  3779 #: ../gui/greeter/greeter.c:1099
   3793#: ../gui/greeter/greeter.c:1204
  37803794#, c-format
  37813795msgid "There was an error loading the theme %s"
  37823796msgstr "Грешка при зареждането на темата %s"
  37833797
  3784 #: ../gui/greeter/greeter.c:1151
   3798#: ../gui/greeter/greeter.c:1256
  37853799msgid "The greeter theme is corrupt"
  37863800msgstr "Темата за програмата за посрещане е развалена"
  37873801
  3788 #: ../gui/greeter/greeter.c:1152
   3802#: ../gui/greeter/greeter.c:1257
  37893803msgid ""
  37903804"The theme does not contain definition for the username/password entry "
   
  37943808"въвеждане на потребителско име/парола."
  37953809
  3796 #: ../gui/greeter/greeter.c:1185
   3810#: ../gui/greeter/greeter.c:1290
  37973811msgid ""
  37983812"There was an error loading the theme, and the default theme could not be "
   
  38023816"може да се зареди. Стартиране на стандартната програма за посрещане."
  38033817
  3804 #: ../gui/greeter/greeter.c:1207
   3818#: ../gui/greeter/greeter.c:1312
  38053819msgid ""
  38063820"The GTK+ greeter could not be started.  This display will abort and you may "
   
  38113825"инсталацията на GDM"
  38123826
  3813 #: ../gui/greeter/greeter.c:1256
   3827#: ../gui/greeter/greeter.c:1361
  38143828msgid ""
  38153829"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   
  38243838msgstr "Последно избран език"
  38253839
  3826 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:223
   3840#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:227
  38273841msgid "Select a Language"
  38283842msgstr "Избор на език"
  38293843
  3830 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:233
   3844#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:237
  38313845msgid "Change _Language"
  38323846msgstr "Смяна на _език"
  38333847
  3834 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:253
   3848#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:257
  38353849msgid "_Select the language for your session to use:"
  38363850msgstr "_Избиране на език за Вашата сесия:"
   
  38443858msgstr "Избор на _сесия..."
  38453859
  3846 #: ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:394
   3860#: ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:428
  38473861msgid "Answer questions here and press Enter when done.  For a menu press F10."
  38483862msgstr ""
   
  38503864"настинете F10."
  38513865
  3852 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:118
  3853 #, c-format
  3854 msgid "Can't open DefaultImage: %s!"
  3855 msgstr "Неуспех при отваряне на изображението по подразбиране: %s!"
  3856 
  3857 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:152
   3866#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:150
  38583867msgid "Already logged in"
  38593868msgstr "Вече е влязъл"
  38603869
  3861 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:195
  3862 msgid "Theme broken: must have pam-message label!"
  3863 msgstr ""
  3864 "Темата е развалена: в нея трябва да има етикет за съобщение на системата pam "
  3865 "(pam-message)."
  3866 
  3867 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1081 ../gui/greeter/greeter_system.c:212
   3870#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1081 ../gui/greeter/greeter_system.c:196
  38683871msgid "Sus_pend"
  38693872msgstr "Прис_пиване"
  38703873
  38713874#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1091
  3872 msgid "_XDMCP Chooser"
  3873 msgstr "Интерфейс за избор на _XDMCP"
   3875msgid "Remote Login via _XDMCP"
   3876msgstr "Отдалечено влизане през _XDMCP..."
  38743877
  38753878#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1096
  3876 msgid "_Configure"
   3879msgid "Confi_gure"
  38773880msgstr "_Настройки"
  38783881
  3879 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1125
   3882#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1101
   3883msgid "Op_tions"
   3884msgstr "_Опции"
   3885
   3886#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1130
  38803887msgid "_OK"
  38813888msgstr "_Да"
  38823889
  3883 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1130
   3890#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1135
  38843891msgid "_Cancel"
  38853892msgstr "_Отказ"
  38863893
  3887 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:170
   3894#: ../gui/greeter/greeter_session.c:172
  38883895#, c-format
  38893896msgid "You have chosen %s for this session"
  38903897msgstr "Избрали сте „%s“ за тази сесия"
  38913898
  3892 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:173
   3899#: ../gui/greeter/greeter_session.c:175
  38933900#, c-format
  38943901msgid ""
   
  38993906"„switchdesk“ (Система->Инструмент за превключване от менюто на панела)."
  39003907
  3901 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:226
   3908#: ../gui/greeter/greeter_session.c:228
  39023909msgid "Change _Session"
  39033910msgstr "_Смяна на сесия"
  39043911
  3905 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:248
   3912#: ../gui/greeter/greeter_session.c:250
  39063913msgid "Sessions"
  39073914msgstr "Сесии"
  39083915
  3909 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:268
   3916#: ../gui/greeter/greeter_session.c:270
  39103917msgid "_Last session"
  39113918msgstr "_Последно избрана сесия"
  39123919
  3913 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:274
   3920#: ../gui/greeter/greeter_session.c:276
  39143921msgid "Log in using the session that you have used last time you logged in"
  39153922msgstr "Влизане в системата с последната работна сесия"
  39163923
  3917 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:160 ../gui/greeter/greeter_system.c:356
   3924#: ../gui/greeter/greeter_system.c:163
   3925msgid "Confi_gure Login Manager..."
   3926msgstr "_Конфигуриране на входната програма..."
   3927
   3928#: ../gui/greeter/greeter_system.c:260
   3929msgid "Choose an Action"
   3930msgstr "Избор на действие"
   3931
   3932#: ../gui/greeter/greeter_system.c:282
   3933msgid "Shut _down the computer"
   3934msgstr "_Спиране на компютъра"
   3935
   3936#: ../gui/greeter/greeter_system.c:285
   3937msgid "Shut Down your computer so that you may turn it off."
   3938msgstr "Спиране на компютъра, за да го загасите."
   3939
   3940#: ../gui/greeter/greeter_system.c:300
   3941msgid "_Restart the computer"
   3942msgstr "_Рестартиране на компютъра"
   3943
   3944#: ../gui/greeter/greeter_system.c:303
   3945msgid "Restart your computer"
   3946msgstr "Рестартиране на компютъра"
   3947
   3948#: ../gui/greeter/greeter_system.c:317
   3949msgid "Sus_pend the computer"
   3950msgstr "Прис_пиване на компютъра"
   3951
   3952#: ../gui/greeter/greeter_system.c:320
   3953msgid "Suspend your computer"
   3954msgstr "Приспиване на компютъра"
   3955
   3956#: ../gui/greeter/greeter_system.c:334
   3957msgid "Run _XDMCP chooser"
   3958msgstr "Стартирана на програмата за избор чрез XDMCP"
   3959
   3960#: ../gui/greeter/greeter_system.c:337
  39183961msgid ""
  39193962"Run an XDMCP chooser which will allow you to log into available remote "
   
  39233966"наличните отдалечени машини, ако има такива."
  39243967
  3925 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:175 ../gui/greeter/greeter_system.c:376
   3968#: ../gui/greeter/greeter_system.c:354
   3969msgid "Confi_gure the login manager"
   3970msgstr "Нас_тройване на програмата за вход"
   3971
   3972#: ../gui/greeter/greeter_system.c:357
  39263973msgid ""
  39273974"Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
   
  39293976"Конфигуриране на GDM (тази програма за вход). Това изисква паролата на "
  39303977"потребителя „root“."
  3931 
  3932 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:194 ../gui/greeter/greeter_system.c:322
  3933 msgid "Restart your computer"
  3934 msgstr "Рестартиране на компютъра"
  3935 
  3936 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:206
  3937 msgid "Shut Down the system so that you may safely turn off the computer."
  3938 msgstr "Спиране на компютъра, така че спокойно да можете да го загасите."
  3939 
  3940 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:219 ../gui/greeter/greeter_system.c:339
  3941 msgid "Suspend your computer"
  3942 msgstr "Приспиване на компютъра"
  3943 
  3944 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:279
  3945 msgid "Choose an Action"
  3946 msgstr "Избор на действие"
  3947 
  3948 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:301
  3949 msgid "Shut _down the computer"
  3950 msgstr "_Спиране на компютъра"
  3951 
  3952 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:304
  3953 msgid "Shut Down your computer so that you may turn it off."
  3954 msgstr "Спиране на компютъра, за да го загасите."
  3955 
  3956 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:319
  3957 msgid "_Restart the computer"
  3958 msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  3959 
  3960 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:336
  3961 msgid "Sus_pend the computer"
  3962 msgstr "Прис_пиване на компютъра"
  3963 
  3964 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:353
  3965 msgid "Run _XDMCP chooser"
  3966 msgstr "Стартирана на програмата за избор чрез XDMCP"
  3967 
  3968 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:373
  3969 msgid "Confi_gure the login manager"
  3970 msgstr "Нас_тройване на програмата за вход"
  39713978
  39723979#: ../gui/greeter/themes/circles/GdmGreeterTheme.desktop.in.h:1
   
  40274034msgstr "Файлът с жестовете не може да бъде отворен: %s"
  40284035
  4029 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:37
   4036#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:38
  40304037msgid "DMX display to migrate to"
  40314038msgstr "Към кой дисплей с DMX да се мигрира"
  40324039
  4033 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:38 ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:43
   4040#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:39 ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:44
  40344041msgid "DISPLAY"
  40354042msgstr "ДИСПЛЕЙ"
  40364043
  4037 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:42
   4044#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:43
  40384045msgid "Backend display name"
  40394046msgstr "Име на дисплея на заден режим"
  40404047
  4041 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:47
   4048#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:48
  40424049msgid "Xauthority file for destination display"
  40434050msgstr "Файл за упълномощаване Xauthority за целевия дисплей"
  40444051
  4045 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:48 ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:53
   4052#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:49 ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:54
  40464053msgid "AUTHFILE"
  40474054msgstr "ФАЙЛ_УПЪЛНОМОЩАВАНЕ"
  40484055
  4049 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:52
   4056#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:53
  40504057msgid "Xauthority file for backend display"
  40514058msgstr "Файл за упълномощаване за дисплея на заден режим"
  40524059
  4053 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:70
   4060#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:71
  40544061#, c-format
  40554062msgid "Failed to open display \"%s\"\n"
  40564063msgstr "Невъзможно е да се отвори дисплей „%s“\n"
  40574064
  4058 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:74
   4065#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:75
  40594066#, c-format
  40604067msgid "DMX extension not present on \"%s\"\n"
  40614068msgstr "Разширението DMX липсва на „%s“\n"
  40624069
  4063 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:97
   4070#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:98
  40644071msgid "- migrate a backend display from one DMX display to another"
  40654072msgstr "- мигриране на дисплей на заден режим от един дисплей с DMX към друг"
  40664073
  4067 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:103
   4074#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:104
  40684075#, c-format
  40694076msgid "You must specify a destination DMX display using %s\n"
  40704077msgstr "Трябва да укажете целеви дисплей с DMX като ползвате %s\n"
  40714078
  4072 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:108
   4079#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:109
  40734080#, c-format
  40744081msgid "You must specify a backend display by using %s\n"
   
  40774084"\n"
  40784085
  4079 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:123
   4086#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:124
  40804087#, c-format
  40814088msgid "DMXAddScreen \"%s\" failed on \"%s\"\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.