Changeset 551


Ignore:
Timestamp:
Feb 24, 2006, 9:34:38 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Поправки, обновяване - запетаи, двойно н, член в ж.р., кавички, заповедни форми. Има още работа.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/gkrellm.bg.po

  r550 r551  
  1 # translation of Bg1.po to
  2 # translation of ru.po to
  3 # Russian Translation of GKrellM.
  4 # Grigory Batalov <bga@altlinux.ru>, 2001-03.
   1# Bulgarian translation of gkrellm po file
   2# This file is distributed under the same license as the gkrellm package.
  53# Vasil Vasilev <Ekspert@mbox.contact.bg>, 2006.
   4
  65msgid ""
  76msgstr ""
   
  98"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  109"POT-Creation-Date: 2006-02-24 20:15+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2006-02-23 14:39+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2006-02-24 21:14+0200\n"
  1211"Last-Translator: Vasil Vasilev <Ekspert@mbox.contact.bg>\n"
  13 "Language-Team:  <en@li.org>\n"
   12"Language-Team:  Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1413"MIME-Version: 1.0\n"
  1514"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1615"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   16"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1717"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
  1818
   
  5151#: src/alerts.c:1225
  5252msgid "Seconds limit conditions must exist to have an alert"
  53 msgstr "За да заработи сигнала е нужно да се укажe интервал от секунди"
   53msgstr "За да заработи сигнала, е нужно да се укаже интервал от секунди"
  5454
  5555#: src/alerts.c:1237
   
  8181msgstr ""
  8282"Показанията на батериите са недостъпни. Можете\n"
  83 "да включите опция Расчет на Време."
   83"да включите опция \"Разчет на време\"."
  8484
  8585#: src/battery.c:798 src/battery.c:805 src/battery.c:1194 src/battery.c:1210
   
  9393#: src/battery.c:806
  9494msgid "Battery Minutes Remaining Limits"
  95 msgstr "Оставащо време на работа, на батериите в минути"
   95msgstr "Оставащо време на работа на батериите в минути"
  9696
  9797#: src/battery.c:972
   
  121121"от BIOS-а или тези показания са недостатъчно точни, включете \n"
  122122"тази опция. Тогава заряда на батерията и времето на зареждане\n"
  123 "ще се измерва с учитане на текущото състояние на батерията и\n"
   123"ще се измерва с отчитане на текущото състояние на батерията и\n"
  124124"указаните от потребителя стойности за пълно \n"
  125 "зареждане/разреждане с помоща на линейна екстраполация.\n"
   125"зареждане/разреждане с помощта на линейна екстраполация.\n"
  126126
  127127#: src/battery.c:1086
   
  134134"battery.\n"
  135135msgstr ""
  136 "Укажете типичните значения за пълното време на работа и\n"
  137 "времето на пълно зареждане на вашата батерия.\n"
   136"Укажете типичните времена на работа и\n"
   137"пълно зареждане на Вашата батерия.\n"
  138138
  139139#: src/battery.c:1090
   
  148148"Select the exponential model for more accuracy in this case.\n"
  149149msgstr ""
  150 "В някои системи заряда на батерията нараства експоненциално, затова\n"
  151 "обикновенния линеен метод силно ще занижава времето на зареждане\n"
  152 "В такива случаи експоненциалния метод ще даде поыточен резултат\n"
   150"В някои системи зарядът на батерията нараства експоненциално, затова\n"
   151"обикновения линеен метод силно ще занижава времето на зареждане\n"
   152"В такива случаи експоненциалния метод ще даде по-точен резултат\n"
  153153
  154154#: src/battery.c:1098 src/cpu.c:1269 src/disk.c:1326 src/fs.c:2409
   
  156156msgid "Substitution variables may be used in alert commands.\n"
  157157msgstr ""
  158 "Променливите може да се  исползуват за формат\n"
   158"Променливите може да се използват за формат\n"
  159159"на командните.\n"
  160160
  161161#: src/battery.c:1099
  162162msgid "\t$p    battery percent level.\n"
  163 msgstr "\t$p    зареждане на батерията в проценти.\n"
   163msgstr "\t$p    заряд на батерията в проценти.\n"
  164164
  165165#: src/battery.c:1100
   
  177177#: src/battery.c:1103
  178178msgid "\t$c    charging state (boolean).\n"
  179 msgstr "\t$c    режим зарядки (да/нет).\n"
   179msgstr "\t$c    режим на зареждане (да/не).\n"
  180180
  181181#: src/battery.c:1105 src/fs.c:2411 src/inet.c:1793 src/mem.c:1252
  182182msgid "<h>Mouse Button Actions:\n"
  183 msgstr "<h>Действия кнопок мыши:\n"
   183msgstr "<h>Действия на бутоните на мишката:\n"
  184184
  185185#: src/battery.c:1106 src/fs.c:2412 src/gui.c:1003 src/inet.c:1794
   
  194194msgstr ""
  195195"  бутон превключва режим между минути, проценти\n"
  196 "\t\tи скоростта на зареждане, ако кликнете по\n"
   196"\t\tи скоростта на зареждане, ако натиснете\n"
  197197"\t\tиконката на батерията.\n"
  198198
   
  205205" clicking anywhere on the Battery panel also toggles the display mode.\n"
  206206msgstr ""
  207 "  бутон също превключва режимите при кликване където\n"
   207"  бутон също превключва режимите при натискане където\n"
  208208"\t\tи да е в панела на\n"
  209 "\t\tБатерията.\n"
   209"\t\tбатерията.\n"
  210210
  211211#: src/battery.c:1125 src/clock.c:665 src/cpu.c:1292 src/disk.c:1351
   
  213213#: src/proc.c:905 src/sensors.c:2727 src/uptime.c:264
  214214msgid "Options"
  215 msgstr "Опции"
   215msgstr "Настройки"
  216216
  217217#: src/battery.c:1130 src/clock.c:671 src/clock.c:678 src/disk.c:1364
   
  230230#: src/battery.c:1145
  231231msgid "Enable Battery"
  232 msgstr "Вкл. на Батерията"
   232msgstr "Вкл. на батерията"
  233233
  234234#: src/battery.c:1154
  235235msgid "Display estimated time remaining and time to charge"
  236 msgstr "Показывать расчётное время зарядки/разрядки"
   236msgstr "Прогнозно време за зареждане или разреждане на батерията"
  237237
  238238#: src/battery.c:1162
   
  280280#: src/chart.c:2290 src/chart.c:2441
  281281msgid "/Control/Auto mode recalibrate"
  282 msgstr "/Настройка/Пересмятане автомтичен-режим"
   282msgstr "/Настройка/Пресмятане автоматичен-режим"
  283283
  284284#: src/chart.c:2439
   
  292292#: src/chart.c:2446 src/chart.c:2450 src/chart.c:2477
  293293msgid "/Control/Sequence.../1 2 5"
  294 msgstr "/Настрой/Последователност/1 2 5"
   294msgstr "/Настройка/Последователност/1 2 5"
  295295
  296296#: src/chart.c:2448 src/chart.c:2479
  297297msgid "/Control/Sequence.../1 1.5 2 3 5 7"
  298 msgstr "/Настрой/Последователност/1 1.5 2 3 5 7"
   298msgstr "/Настройка/Последователност/1 1.5 2 3 5 7"
  299299
  300300#: src/chart.c:2514
   
  316316#: src/chart.c:2562
  317317msgid "Hide"
  318 msgstr "Скрий"
   318msgstr "Скриване"
  319319
  320320#: src/chart.c:2577
  321321msgid "Resolution per Grid"
  322 msgstr "Резолюция на линиите"
   322msgstr "Разделителна способност на линиите"
  323323
  324324#: src/chart.c:2597
   
  352352#: src/clock.c:683
  353353msgid "Display 24 hour instead of 12 hour time"
  354 msgstr "Покажи 24 часа вместо 12 am / 12 pm"
   354msgstr "Показване на 24 часа вместо 12 am / 12 pm"
  355355
  356356#: src/clock.c:690
  357357msgid "Show seconds instead of am/pm in 12 hour time mode"
  358 msgstr "В режим 12 часа покажи секунди вместо am/pm"
   358msgstr "В режим 12 часа показване на секунди вместо am/pm"
  359359
  360360#: src/clock.c:697
  361361msgid "Show seconds in 24 hour time mode"
  362 msgstr "Покажи секунди в режим 24 часа"
   362msgstr "Показване на секунди в режим 24 часа"
  363363
  364364#: src/clock.c:704
   
  449449#: src/cpu.c:1263
  450450msgid "\t$L    the CPU label\n"
  451 msgstr "\t$L    Заглавие Процесор\n"
   451msgstr "\t$L    Заглавие процесор\n"
  452452
  453453#: src/cpu.c:1264
   
  469469#: src/cpu.c:1296
  470470msgid "Enable CPU"
  471 msgstr "Покажи Процесор"
   471msgstr "Показване на процесор"
  472472
  473473#: src/cpu.c:1301
   
  477477#: src/cpu.c:1306 src/proc.c:915
  478478msgid "Draw fan and temperature values separately (not alternating)."
  479 msgstr "Покажи температурата и оборотите на вентилатора поотеделно."
   479msgstr "Показване на температурата и оборотите на вентилатора поотделно."
  480480
  481481#: src/cpu.c:1313
  482482msgid "Apply any CPU chart config height change to all CPU charts"
  483 msgstr ""
  484 "Използвай височината на диграмата на Процесора към другите диаграми на "
  485 "Процесори"
   483msgstr "Използване на височината на диаграмата на процесора към другите диаграми на процесори"
  486484
  487485#: src/cpu.c:1315
   
  491489#: src/cpu.c:1318
  492490msgid "Real CPUs."
  493 msgstr "Реални Процесори"
   491msgstr "Реални процесори"
  494492
  495493#: src/cpu.c:1323
  496494msgid "Composite CPU."
  497 msgstr "Комбиниран Процесор."
   495msgstr "Комбиниран процесор."
  498496
  499497#: src/cpu.c:1329
  500498msgid "Composite and real"
  501 msgstr "Комбинирани и Реални"
   499msgstr "Комбинирани и реални"
  502500
  503501#: src/cpu.c:1345 src/disk.c:1398 src/inet.c:1989 src/mem.c:1313
   
  530528#: src/disk.c:735 src/disk.c:1197
  531529msgid "Write bytes"
  532 msgstr "Записано байтове"
   530msgstr "Записани байтове"
  533531
  534532#: src/disk.c:736 src/disk.c:1194
   
  538536#: src/disk.c:747
  539537msgid "Disk I/O blocks per sec"
  540 msgstr "Входящи/Изходящи пакети в секунда "
   538msgstr "Входящи/изходящи пакети в секунда "
  541539
  542540#: src/disk.c:747
  543541msgid "Disk I/O bytes per sec"
  544 msgstr "Входящи/Изходящи байта в секунда"
   542msgstr "Входящи/изходящи байтове в секунда"
  545543
  546544#: src/disk.c:863 src/net.c:2395
   
  554552#: src/disk.c:1321 src/inet.c:1784 src/mem.c:1227 src/net.c:2891
  555553msgid "\t$M    maximum chart value\n"
  556 msgstr "\t$M    максимална стойнос на диаграмата\n"
   554msgstr "\t$M    максимална стойност на диаграмата\n"
  557555
  558556#: src/disk.c:1322
   
  597595"secondary ones.\n"
  598596msgstr ""
  599 "В крайна сметка трябва да има един основен монитор за да може\n"
   597"В крайна сметка трябва да има един основен датчик, за да може\n"
  600598"да се покаже с допълнително щракване на мишката\n"
  601599
   
  623621#: src/fs.c:2231
  624622msgid "Show if mounted"
  625 msgstr "Покажи ако е монтирано"
   623msgstr "Показване, ако е монтирано"
  626624
  627625#: src/fs.c:2237
  628626msgid "Enable /etc/fstab mounting"
  629 msgstr "Вземи от: /etc/fstab"
   627msgstr "Вземане от /etc/fstab"
  630628
  631629#: src/fs.c:2251
   
  658656msgstr ""
  659657"Укажете точката на монтиране и етикет за описването и\n"
  660 " показва съотношението на използуваните и достъпни блокове\n"
   658" показва съотношението на използуваните и достъпни блокове.\n"
  661659"Командите за монтиране за всяка точка могат да се укажат с\n"
  662660"един от тези способи:\n"
   
  665663#: src/fs.c:2346
  666664msgid "<b>\t1) Mounting using /etc/fstab: "
  667 msgstr "<b>\t1) С помоща на /etc/fstab: "
   665msgstr "<b>\t1) С помощта на /etc/fstab: "
  668666
  669667#: src/fs.c:2348
   
  680678msgstr ""
  681679"\tАко точката на монтиране присъства в  /etc/fstab,\n"
  682 "\tи имате права за монтиране и размонтиране тогава командите за\n"
  683 "монтиране и размонтиране за дадена точка могат да се укажат и'\n"
  684 "\tизпълнят с поставяне на опция \"Вземи от\n"
   680"\tи имате права за монтиране и демонтиране, тогава командите за\n"
   681"монтиране и демонтиране за дадена точка могат да се укажат и\n"
   682"\tизпълнят с поставяне на опция \"Вземане от\n"
  685683"\t/etc/fstab\". Записът в /etc/fstab трябва да има параметър \n"
  686684" \"потребител user\" или \"собственик owner\",\n"
  687 "\tза да се осигурят такива права (изключение когато GKrellM е стартиран от "
  688 "Root).\n"
  689 "\tНапример ако сте старттирали GKrellM като обикновен потребител и искате "
  690 "възможност\n"
   685"\tза да се осигурят такива права (изключение когато GKrellM е стартиран от Root).\n"
   686"\tНапример ако сте стартирали GKrellM като обикновен потребител и искате възможност\n"
  691687" \tза монтиране на флопи, в /etc/fstab трябва да има или\n"
  692688
   
  719715"\tmethod.  Example mount and umount entries using sudo:\n"
  720716msgstr ""
  721 "\tАко GKrellM е стартиран от root-а\n"
  722 "\tили имате sudo-права за  mount, командата за монтиране може да\n"
  723 "\tбъде записана в полето\"mount command\".Ако използвате този метод тогава\n"
  724 "\tреадктирайте и полето \"umount command\". Пример за монтиране и\n"
  725 "\tразмонтиране при с помоща на sudo:\n"
   717"\tАко GKrellM е стартиран от системния администратор (root)\n"
   718"\tили имате права чрез sudo за  mount, командата за монтиране може да\n"
   719"\tбъде записана в полето\"mount command\".Ако използвате този метод, тогава\n"
   720"\tредактирайте и полето \"umount command\". Пример за монтиране и\n"
   721"\tдемонтиране с помощта на sudo:\n"
  726722
  727723#: src/fs.c:2369
   
  731727#: src/fs.c:2370
  732728msgid "<i>\t\tsudo /bin/umount /mnt/A\n"
  733 msgstr ""
   729msgstr "<i>\t\tsudo /bin/umount /mnt/A\n"
  734730
  735731#: src/fs.c:2372
   
  742738msgstr ""
  743739"\tЗабележка: точката на монтиране,указана в полето \"mount comand\"\n"
  744 "\t( /mnt/A в този пример), трябва да съвпада с указаното в полето \"Къде:\"\n"
  745 "\tВие трябва да поставите опция NOPASSWD в /etc/sudoers, ако използвате\n"
   740"\t(в примера е /mnt/A), трябва да съвпада с указаното в полето \"Къде:\"\n"
   741"\tТрябва да зададете опция NOPASSWD в /etc/sudoers, ако използвате\n"
  746742"\tsudo.\n"
  747743"\n"
   
  749745#: src/fs.c:2377
  750746msgid "<h>Primary and Secondary Monitors\n"
  751 msgstr "<h>Основни и допълнителни монитори\n"
   747msgstr "<h>Основни и допълнителни датчици\n"
  752748
  753749#: src/fs.c:2378
   
  769765"\n"
  770766msgstr ""
  771 "Мониторите на файловата система могат да бъдат зададени като основни "
  772 "(винаги\n"
   767"Датчиците на файловата система могат да бъдат зададени като основни (винаги\n"
  773768"видими) и допълнителни, които могат да се скрият и после да се покажат\n"
  774 "в случай на необходимост.Например може да направите основени монитори за\n"
   769"в случай на необходимост. Например може да направите основни датчици за\n"
  775770"root, home или user,така че те да са винаги видими, и допълнителни \n"
  776 "монитори за поымалко използваните точки на монтиране като\n"
  777 "floppy, zip, backup-раздел, експортирани файлови системи и т.н.\n"
  778 "Допълнителните монитори също така могат да се настроят така че да бъдат\n"
  779 "винаги видими след монтирането с отмятане на опцията\"Покажи ако е монтирано"
  780 "\".\n"
  781 "Използвайки тази възможност Вие можете да покажете група допълнителни\n"
  782 "монитори, да монтирате файлова система и да оставите нейния монитор видим\n"
  783 "даже ако скриете другите допълнителни монитори монтирания\n"
  784 "CD-ROM винаги ще е показан като 100% занет, монитор за него може да се "
  785 "създаде \n"
  786 "просто за удобство при монтиране/размонтиране.\n"
   771"датчици за по-малко използваните точки на монтиране като\n"
   772"floppy, zip, дял за backup, експортирани файлови системи и т.н.\n"
   773"Допълнителните датчици също така могат да се настроят така че да бъдат\n"
   774"винаги видими след монтирането с отмятане на опцията\"Покажи ако е монтирано\".\n"
   775"Чрез тази възможност можете да покажете група допълнителни\n"
   776"датчици, да монтирате файлова система и да оставите нейния датчик видим\n"
   777"даже ако скриете другите допълнителни датчици монтирания\n"
   778"CD-ROM винаги ще е показан като 100% зает, датчик за него може да се създаде \n"
   779"просто за удобство при монтиране/демонтиране.\n"
  787780"\n"
  788781
  789782#: src/fs.c:2395 src/mem.c:1232
  790783msgid "<h>Panel Labels\n"
  791 msgstr "<h>Етикети на Панелите\n"
   784msgstr "<h>Етикети на панелите\n"
  792785
  793786#: src/fs.c:2396
   
  829822#: src/fs.c:2413
  830823msgid "click on a panel to scroll a programmable display\n"
  831 msgstr "щракнете на панела за да включите скролирането на дадения ред\n"
   824msgstr "щракнете на панела за да включите прелистването на дадения ред\n"
  832825
  833826#: src/fs.c:2414
  834827msgid "\t\tof file system capacities (default is total and free space).\n"
  835828msgstr ""
  836 "\t\tтекста за вместимоста на файловата системе (по подразбиране - целия "
  837 "обем\n"
   829"\t\tтекста за вместимостта на файловата система (по подразбиране - целия обем\n"
  838830"\t\tи свободното място).\n"
  839831"\n"
   
  841833#: src/fs.c:2415
  842834msgid "<b>\tWheel "
  843 msgstr "<b>\tСкрол "
   835msgstr "<b>\tКолелце "
  844836
  845837#: src/fs.c:2416
  846838msgid "Shows and hides the secondary file system monitors.\n"
  847 msgstr "Скрий/покажи допънителните монитори.\n"
   839msgstr "Скриване/показване на допълнителните датчици.\n"
  848840
  849841#: src/fs.c:2436
   
  853845#: src/fs.c:2452
  854846msgid "Use binary units (MiB, GiG) for reporting disk capacities."
  855 msgstr "Използвай двоични еквиваленти (MiB, GiG) за размер на дисковете."
   847msgstr "Използване на двоични еквиваленти (MiB, GiG) за размер на дисковете."
  856848
  857849#: src/fs.c:2458
  858850msgid "Auto eject when ejectable devices are unmounted"
  859 msgstr "Извади при демонтиране"
   851msgstr "Изваждане при демонтиране"
  860852
  861853#: src/fs.c:2467
   
  869861#: src/fs.c:2475 src/mem.c:1337
  870862msgid "Format String for Panel Labels"
  871 msgstr "Покажи информация за:"
   863msgstr "Показване на информация за:"
  872864
  873865#: src/fs.c:2483 src/mem.c:1346 src/mem.c:1366
   
  885877#: src/fs.c:2510
  886878msgid "File System"
  887 msgstr "Файлова Система"
   879msgstr "Файлова система"
  888880
  889881#: src/gui.c:391
   
  915907"http://gkrellm.net\n"
  916908"\n"
  917 "Распространява се под GNU General Public License"
   909"Разпространява се под GNU General Public License"
  918910
  919911#: src/gui.c:769
   
  963955#: src/gui.c:961
  964956msgid "<h>Krells\n"
  965 msgstr "<h>Крелове\n"
   957msgstr "<h>Крели\n"
  966958
  967959#: src/gui.c:962
   
  971963"response data rates, a percentage of some capacity, or something else.\n"
  972964msgstr ""
  973 "Крел - това са хоризонтални индикатори отдолу на всяка диаграма и на\n"
  974 "измерващите монитори.В зависимост от монитора те показват\n"
  975 "скороста на обновяване, процент от някакъв объем или нещо друго.\n"
   965"Крелите са хоризонталните индикатори под всяка диаграма и на\n"
   966"измерващите датчици. В зависимост от датчика те показват\n"
   967"скоростта на обновяване, процент от някакъв обем или нещо друго.\n"
  976968
  977969#: src/gui.c:966
   
  988980msgstr ""
  989981"По подразбиране повечето диаграми автоматично променят количеството на\n"
  990 "линиите и резолюцията им за по-добро показване на данните\n"
  991 "Вие можете да поставите фиксирано кличество линии от 1 до 5\n"
  992 "и/или фиксирана резлюция в прозореца за настройак на диаграмата. Но\n"
  993 "някои комбинации с автоматичен режим могат да дадат поыдобър резултат.\n"
   982"линиите и разделителната им способност за по-добро показване на данните\n"
   983"Можете да поставите фиксирано количество линии от 1 до 5\n"
   984"и/или фиксирана резлюция в прозореца за настройка на диаграмата. Но\n"
   985"някои комбинации с автоматичен режим могат да дадат по-добър резултат.\n"
  994986
  995987#: src/gui.c:973 src/gui.c:999
   
  10331025#: src/gui.c:984
  10341026msgid "\t\\r    right justify\n"
  1035 msgstr "\t\\r    изравняване от дясно\n"
   1027msgstr "\t\\r    подравняване отдясно\n"
  10361028
  10371029#: src/gui.c:985
  10381030msgid "\t\\f    use alternate font for the next string\n"
  1039 msgstr "\t\\f    исползване на алтернативен шрифт за текста\n"
   1031msgstr "\t\\f    използване на алтернативен шрифт за текста\n"
  10401032
  10411033#: src/gui.c:986
  10421034msgid "\t\\w    use the following string to define a field width\n"
  1043 msgstr "\t\\w    определять следующим текстом ширину поля\n"
   1035msgstr ""
  10441036
  10451037#: src/gui.c:987
  10461038msgid "\t\\a    draw left justified in the defined field width\n"
  1047 msgstr "\t\\a    изравни на ляво по указаната ширина на полето\n"
   1039msgstr "\t\\a    подравняване отляво по указаната ширина на полето\n"
  10481040
  10491041#: src/gui.c:988
  10501042msgid "\t\\e    draw right justified in the defined field width\n"
  1051 msgstr "\t\\e    изравни на дясно по указаната ширина на полето\n"
   1043msgstr "\t\\e    подравняване отдясно по указаната ширина на полето\n"
  10521044
  10531045#: src/gui.c:989
   
  10581050msgid ""
  10591051"\t\\D0   bottom of charts first data view (D2 for second data view ...)\n"
  1060 msgstr "\t\\D0   първите данни се показват долу (D2 - следващите данни...)\n"
   1052msgstr "\t\\D0   първите данни се показват отдолу (D2 - следващите данни...)\n"
  10611053
  10621054#: src/gui.c:991
   
  10811073"\n"
  10821074msgstr ""
  1083 "Много от мониторите може да се настроят за стартиране на команди.\n"
  1084 "Въведете командата в полето \"команда\" и коментар за нея ако искате\n"
  1085 "да има подсказка за нея. След като командата за монитора е въведена\n"
  1086 "бутона за нея става активен при преместване на мишката в областа на \n"
  1087 "монитора\n"
   1075"Много от датчиците може да се настроят за стартиране на команди.\n"
   1076"Въведете командата в полето \"команда\" и коментар за нея, ако искате\n"
   1077"да има подсказка за нея. След като командата за датчика е въведена\n"
   1078"бутона за нея става активен при преместване на мишката в областта на \n"
   1079"датчика\n"
  10881080
  10891081#: src/gui.c:1002 src/mail.c:3662
   
  10981090msgid "clicking on charts will toggle a display of some extra info.\n"
  10991091msgstr ""
  1100 "Бутона включва на монитора допълнителна\n"
  1101 "\t\t\tинформация.\n"
   1092"Бутонът включва допълнителна\n"
   1093"\t\t\tинформация от датчика.\n"
  11021094
  11031095#: src/gui.c:1005 src/gui.c:1007
   
  11081100msgid "clicking on charts brings up a chart configuration window.\n"
  11091101msgstr ""
  1110 "  бутон при кликване върху диаграма изважда диалог\n"
   1102"  бутон при натискане върху диаграма изважда диалог\n"
  11111103"\t\t\tконфигурация на диаграма.\n"
  11121104
   
  11141106msgid "clicking on many panels opens its monitor configuration window.\n"
  11151107msgstr ""
  1116 "  бутон при кликване на панела на монитора отваря прозорец\n"
  1117 "\t\t\tконфигурации на монитора.\n"
   1108"  бутон при натискане на панела на датчика отваря прозорец\n"
   1109"\t\t\tконфигурации на датчика.\n"
  11181110
  11191111#: src/gui.c:1034
  11201112msgid "Hostname display"
  1121 msgstr "Покажи името на хоста"
   1113msgstr "Показване на името на хоста"
  11221114
  11231115#: src/gui.c:1040
   
  11271119#: src/gui.c:1045
  11281120msgid "System name display"
  1129 msgstr "Покажи името на ОС и използваното ядро"
   1121msgstr "Показване на името на ОС и използваното ядро"
  11301122
  11311123#: src/gui.c:1050
  11321124msgid "Remember screen location at exit and move to it at next startup"
  1133 msgstr "Запомни положението на екрана при изход"
   1125msgstr "Запомняне на положението на екрана при изход"
  11341126
  11351127#: src/gui.c:1056
  11361128msgid "Allow multiple instances"
  1137 msgstr "Разреши няколко копия"
   1129msgstr "Разрешаване на няколко копия"
  11381130
  11391131#: src/gui.c:1063
   
  11481140#: src/gui.c:1080
  11491141msgid "Krell and LED updates per second."
  1150 msgstr "Обновявания на креловете и индикаторите в сек."
   1142msgstr "Обновявания на крелите и индикаторите в сек."
  11511143
  11521144#: src/gui.c:1086
   
  11721164#: src/gui.c:1106
  11731165msgid "Set window type to be a dock or panel"
  1174 msgstr "Задай тип на прозорреца dock или panel"
   1166msgstr "Задай тип на прозореца dock или panel"
  11751167
  11761168#: src/gui.c:1111
   
  11921184msgstr ""
  11931185"Някои от тези опции изискват съвместимост със стандартния\n"
  1194 "изгед на прозорците. Може да се наложи рестарт на gkrellm\n"
   1186"изглед на прозорците. Може да се наложи рестартиране на gkrellm,\n"
  11951187"за да влязат в сила промените\n"
  11961188
   
  12221214#: src/gui.c:1893
  12231215msgid "Scale"
  1224 msgstr "Мащтаб"
   1216msgstr "Мащаб"
  12251217
  12261218#: src/gui.c:1899
   
  12671259#: src/gui.c:2303 src/plugins.c:1599
  12681260msgid "Plugins"
  1269 msgstr "Плъгини"
   1261msgstr "Приставки"
  12701262
  12711263#: src/gui.c:2308
   
  12791271#: src/gui.c:2338
  12801272msgid "Monitors"
  1281 msgstr "Монитори"
   1273msgstr "Датчици"
  12821274
  12831275#: src/gui.c:2410 src/gui.c:2421
   
  13421334"For example, if you created an inet monitor:\n"
  13431335msgstr ""
  1344 "Графиките Интернет показват историята на опитите наTCP по портове на\n"
  1345 "минутен или часов график. Под графика има полоса, на която\n"
  1346 "се показват исканията с интервал през една секунада. Krell има\n"
   1336"Графиките за Интернет показват историята на опитите на TCP по портове на\n"
   1337"минутен или часов график. Под графика има лента, на която\n"
   1338"се показват исканията с интервал през една секунда. Krell има\n"
  13471339"максимално значение 5 запитвания и събира данните веднъж в секунда.\n"
  13481340"Допълнителната информация показва текущите TCP-съединения.\n"
  13491341"\n"
  1350 "За всеки монитор можете да укажете два типа на съединения, с един или\n"
  1351 "два ненулеви порта за всеки тип. Може да сеукажат два порта понеже някои\n"
   1342"За всеки датчик можете да укажете два типа на съединения, с един или\n"
   1343"два ненулеви порта за всеки тип. Може да се укажат два порта понеже някои\n"
  13521344"портове са взаимно свързани, и вие да ги групирате. Номерата на портовете\n"
  13531345"вижте в /etc/services.\n"
  13541346"\n"
  1355 "Да предположим че сте създали монитор:\n"
   1347"Да предположим, че сте създали датчик:\n"
  13561348
  13571349#: src/inet.c:1773
   
  13661358"\n"
  13671359msgstr ""
  1368 "Http hits on the standard http port 80 and www web caching service\n"
  1369 "on port 8080 are combined and plotted in the one color.  Ftp hits\n"
  1370 "on the single ftp port 21 are plotted in another color.\n"
  1371 "\n"
  13721360
  13731361#: src/inet.c:1779
   
  13771365"\n"
  13781366msgstr ""
  1379 "Ако е отментната точката \"диапазон\", то всички портове с номера между\n"
   1367"Ако е отметната точката \"диапазон\", то всички портове с номера между\n"
  13801368"Порт 0 и Порт 1 се проверяват и изобразяват на графиката\n"
  13811369
  13821370#: src/inet.c:1785
  13831371msgid "\t$a    current active connections for Data0\n"
  1384 msgstr "\t$a    други активни връзки за Данни-0\n"
   1372msgstr "\t$a    други активни връзки за данни-0\n"
  13851373
  13861374#: src/inet.c:1786
  13871375msgid "\t$cN   total connections in last N minutes (or hours) for Data0\n"
  1388 msgstr "\t$cN   връзки за последните N минути (или часове) за Данни-0\n"
   1376msgstr "\t$cN   връзки за последните N минути (или часове) за данни-0\n"
  13891377
  13901378#: src/inet.c:1787
  13911379msgid "\t$l    label for Data0\n"
  1392 msgstr "\t$l     Етикет на Данни-0\n"
   1380msgstr "\t$l     Етикет на данни-0\n"
  13931381
  13941382#: src/inet.c:1788
  13951383msgid "\t$A    current active connections for Data1\n"
  1396 msgstr "\t$A    активни връзки за Данни-1\n"
   1384msgstr "\t$A    активни връзки за данни-1\n"
  13971385
  13981386#: src/inet.c:1789
  13991387msgid "\t$CN   total connections in last N minutes (or hours) for Data1\n"
  1400 msgstr "\t$CN   връзки за последните N минути (или часове) за Данни-1\n"
   1388msgstr "\t$CN   връзки за последните N минути (или часове) за данни-1\n"
  14011389
  14021390#: src/inet.c:1790
  14031391msgid "\t$L    label for Data1\n"
  1404 msgstr "\t$L     Етикет на Данни-1\n"
   1392msgstr "\t$L     Етикет на данни-1\n"
  14051393
  14061394#: src/inet.c:1795
   
  14401428#: src/inet.c:1885 src/inet.c:1890
  14411429msgid "Port0 - Port1 is a range"
  1442 msgstr "Порт 0-Порт 1 - това е диапазон"
   1430msgstr "Порт0 - Порт1 - това е диапазон"
  14431431
  14441432#: src/inet.c:2037
   
  14531441#: src/mail.c:645
  14541442msgid "Bad response after connect."
  1455 msgstr "Лош отговор след 'свързване'."
   1443msgstr "Лош отговор след \"свързване\"."
  14561444
  14571445#: src/mail.c:646
  14581446msgid "Bad response after username."
  1459 msgstr "Лош отговор след 'username'."
   1447msgstr "Лош отговор след \"username\"."
  14601448
  14611449#: src/mail.c:647
  14621450msgid "Bad response after password."
  1463 msgstr "Лош отговор след 'password'."
   1451msgstr "Лош отговор след \"password\"."
  14641452
  14651453#: src/mail.c:648
   
  14821470#, c-format
  14831471msgid "Mail TCP Error: %s - %s\n"
  1484 msgstr "Грешка TCP в поща: %s - %s\n"
   1472msgstr "Грешка по TCP в поща: %s - %s\n"
  14851473
  14861474#: src/mail.c:733
   
  14901478#: src/mail.c:737
  14911479msgid "Cannot initialize SSL server certificate handler."
  1492 msgstr "Cannot initialize SSL server certificate handler."
   1480msgstr ""
  14931481
  14941482#: src/mail.c:743
  14951483msgid "Cannot initialize SSL handler."
  1496 msgstr "Cannot initialize SSL handler."
   1484msgstr ""
  14971485
  14981486#: src/mail.c:869 src/mail.c:942
   
  15031491#, c-format
  15041492msgid "decoded as %s\n"
  1505 msgstr "расшифрирано като %s\n"
   1493msgstr "дешифрирано като %s\n"
  15061494
  15071495#: src/mail.c:993
   
  15451533#: src/mail.c:3614
  15461534msgid "Mailboxes to monitor can be local or remote mailbox types.\n"
  1547 msgstr "Пощите могат да са локални или далечни.\n"
   1535msgstr "Пощите могат да са локални или отдалечени.\n"
  15481536
  15491537#: src/mail.c:3615
   
  15641552"it can be launched by clicking on the mail monitor message count button.\n"
  15651553msgstr ""
  1566 "Ако вие укажете програма за поща (Ваша поща или MUA),\n"
   1554"Ако Вие укажете програма за поща (Ваша поща или MUA),\n"
  15671555"тя може да се пуска с щракване на мишката по брояча на писма.\n"
  15681556
   
  15891577msgstr ""
  15901578"Ако искате да изтегляте поща или да проверявате за нова, без да използвате\n"
  1591 "вградения POP3- или IMAP-агент, както се подразбира вкладке\n"
   1579"вградения POP3- или IMAP-агент, което се настройва в\n"
  15921580
  15931581#: src/mail.c:3638 src/mail.c:3656
   
  16081596"Options tab:\n"
  16091597msgstr ""
  1610 ", сделайте это, указав команду проверки почты. Например, можно\n"
  1611 "периодически забирать письма с удаленного сервера при помощи\n"
  1612 "fetchmail и складывать в локальный ящик, где GKreelM может\n"
  1613 "сосчитать их.\n"
  1614 "\n"
  1615 "Также, GKrellM может считывать вывод какой-нибудь программы,\n"
  1616 "проверяющей локальные или удаленные письма, и выводить результаты.\n"
  1617 "Если Вы указываете команду, подобную этой, которая проверяет почту\n"
  1618 "без скачивания, Вы должны сообщить GKrellM об этом, отметив \n"
  1619 "во вкладке \"Опции\" пункт\n"
  16201598
  16211599#: src/mail.c:3649
   
  16291607msgstr ""
  16301608"За проверка за писма на отдалечен сървър GKrellM може\n"
  1631 "считывать вывод программы "
   1609"да се използва изхода от програмата "
  16321610
  16331611#: src/mail.c:3652
   
  16441622"POP3 mailbox in the "
  16451623msgstr ""
  1646 "Но не исползувайте заедно тези методи за една поща! Ако\n"
   1624"Но не използвайте заедно тези методи за една поща! Ако\n"
  16471625"сте настроили POP3 във отметките "
  16481626
   
  16751653"\t\tchecking.\n"
  16761654msgstr ""
  1677 "щракнете по панела на монитора, за да\n"
   1655"щракнете по панела на датчика, за да\n"
  16781656"\t\tвключите/изключите програмата за звуково известяване и,\n"
  1679 "\t\tако е указано в Опциите, проверка на пощата.\n"
   1657"\t\tако е указано в опциите, проверка на пощата.\n"
  16801658
  16811659#: src/mail.c:3711
  16821660msgid "Enable Mailcheck"
  1683 msgstr "Включване на проверка заПоща"
   1661msgstr "Включване на проверка за поща"
  16841662
  16851663#: src/mail.c:3723
  16861664msgid "Mail reading program:"
  1687 msgstr "Пощенска програма"
   1665msgstr "Програма за е-поща"
  16881666
  16891667#: src/mail.c:3738
   
  16931671#: src/mail.c:3755
  16941672msgid "Mail fetch/check program:"
  1695 msgstr "Программа за проверка на поща"
   1673msgstr "Програма за проверка на е-поща:"
  16961674
  16971675#: src/mail.c:3774
  16981676msgid "Run fetch/check program at local interval"
  1699 msgstr "Стартирай проверка за поща на интервал от:"
   1677msgstr "Стартиране на проверка за е-поща на интервал от:"
  17001678
  17011679#: src/mail.c:3784
   
  17291707#: src/mail.c:3843
  17301708msgid "Server"
  1731 msgstr "Съвър"
   1709msgstr "Сървър"
  17321710
  17331711#: src/mail.c:3850
  17341712msgid "User name"
  1735 msgstr "ID на потребителя"
   1713msgstr "Потребителско име"
  17361714
  17371715#: src/mail.c:3857
   
  17691747#: src/mail.c:3966
  17701748msgid "Mailbox"
  1771 msgstr "Поща - Кутия"
   1749msgstr "Поща - кутия"
  17721750
  17731751#: src/mail.c:3977
   
  18011779#: src/mail.c:4011
  18021780msgid "Run animation continuously as long as there is a new mail count"
  1803 msgstr "Показвай анимация докато има нови писма"
   1781msgstr "Показване на анимация докато има нови писма"
  18041782
  18051783#: src/mail.c:4017
   
  18211799#: src/mail.c:4043
  18221800msgid "Fetch/check program checks messages only (see Mail Info tab)"
  1823 msgstr "Программата за проверка на поща не изтегля писма (виж. Инфо)"
   1801msgstr "Програмата за проверка на поща не изтегля писма (виж. Инфо)"
  18241802
  18251803#: src/mail.c:4048
   
  18301808#: src/mail.c:4053
  18311809msgid "Count accessed but unseen mail as new (if this status is available)"
  1832 msgstr "Приемай стара но непрочетена поща като нова (ако е възможно)"
   1810msgstr "Приемане на стара, но непрочетена поща като нова (ако е възможно)"
  18331811
  18341812#: src/mail.c:4058
   
  18441822#: src/mail.c:4068
  18451823msgid "Allow multiple launches of the mail reader program"
  1846 msgstr "Разреши пускането на няколко пощенски програми"
   1824msgstr "Разрешаване на пускането на няколко пощенски програми"
  18471825
  18481826#: src/mail.c:4073
  18491827msgid "List mailboxes containing new mail in a tooltip"
  1850 msgstr "Показвай новите писма като подсказки"
   1828msgstr "Показване на новите писма като подсказки"
  18511829
  18521830#: src/mail.c:4079
  18531831msgid "Ignore .mh_sequences when checking MH mail."
  1854 msgstr "Игнорирай .mh_sequences при проверка на MH-поща"
   1832msgstr "Игнориране на .mh_sequences при проверка на MH-поща"
  18551833
  18561834#: src/mail.c:4102
   
  18741852#: src/main.c:162
  18751853msgid "Error: Could not load all fonts.\n"
  1876 msgstr "Грешка: Не мога да заредя никакъв шрифт.\n"
   1854msgstr "Грешка: Не може да се зареди никакъв шрифт.\n"
  18771855
  18781856#: src/main.c:1684
   
  18811859
  18821860#: src/main.c:1761
   1861#, fuzzy
  18831862msgid ""
  18841863"usage: gkrellm [options]\n"
   
  19181897"\n"
  19191898msgstr ""
  1920 сползване: gkrellm [опции]\n"
   1899зползване: gkrellm [опции]\n"
  19211900"опции:\n"
  19221901"   -t, --theme theme_dir    Укажете директория с теми.\n"
  19231902"   -g, --geometry +x+y      Положение на прозореца на екрана.\n"
  19241903"       --wm                 Разреши декорации на прозорците.\n"
  1925 "       --m2                 'Сгъване на прозореца с ляв бутон намишката по "
   1904"       --m2                 Сгъване на прозореца с ляв бутон на мишката по "
  19261905"рамката\n"
  19271906"                            (за двубутонни мишки).\n"
  19281907"       --nt                 Без прозрачност.\n"
  19291908"   -w, --withdrawn          Стартиране на GKrellM в скрит режим.\n"
  1930 "   -c, --config suffix      Исползване на алтернативни файлове за "
   1909"   -c, --config suffix      Използване на алтернативни файлове за "
  19311910"конфигурация,\n"
  19321911"                            получавани с добавяне \"suffix\" към имената на\n"
   
  19421921"машината\n"
  19431922"                            се показва в заглавието.\n"
  1944 "   -s, --server hostname    Старттира се в клиентски режим, включва се към\n"
  1945 "                            \"hostname\" и получава даните от сървъра "
   1923"   -s, --server hostname    Стартира се в клиентски режим, включва се към\n"
   1924"                            \"hostname\" и получава данните от сървъра "
  19461925"gkrellmd.\n"
  1947 "   -P, --port server_port   Исползва \"server_port\" за свързване със "
   1926"   -P, --port server_port   Използване на \"server_port\" за свързване със "
  19481927"сървъра.\n"
  1949 "       --nc                 Блокира възможноста да се промени "
   1928"       --nc                 Блокиране на възможността за промени по"
  19501929"конфигурацията.\n"
  1951 "   -p, --plugin plugin.so   При разработка зареди свой плъгин за тест.\n"
  1952 "       --demo               Включва множество монитори, така че\n"
  1953 "                            разработчците им могат да ги видят. "
   1930"   -p, --plugin plugin.so   При разработка зареди своя приставка за тест.\n"
   1931"       --demo               Включва множество датчици, така че\n"
   1932"                            разработчиците им могат да ги видят. "
  19541933"Съхраняването на\n"
  19551934"                            конфигурацията е невъзможно.\n"
  1956 "   -v, --version            Въведи номер на версията на GKrellM и излез.\n"
   1935"   -v, --version            Извеждане версията на GKrellM и изход.\n"
  19571936"   -d, --debug-level n      Изключи отладку определенных частей кода.\n"
  19581937"\n"
   
  19661945#: src/main.c:1981
  19671946msgid "segmentation fault"
  1968 msgstr "segmentation fault"
   1947msgstr ""
  19691948
  19701949#: src/main.c:1983
  19711950msgid "floating point exception"
  1972 msgstr "floating point exception"
   1951msgstr ""
  19731952
  19741953#: src/main.c:1985
   
  19781957#: src/main.c:1988
  19791958msgid "initializing"
  1980 msgstr "initializing"
   1959msgstr "инициализиране"
  19811960
  19821961#: src/main.c:2156
   
  19871966#: src/mem.c:685
  19881967msgid "Swap Out"
  1989 msgstr "От Временната памет"
   1968msgstr "От временната памет"
  19901969
  19911970#: src/mem.c:686
  19921971msgid "Swap In"
  1993 msgstr "Във Временната памет"
   1972msgstr "Във временната памет"
  19941973
  19951974#: src/mem.c:695
  19961975msgid "Swap in/out pages per sec"
  1997 msgstr "Swap in/out pages per sec"
   1976msgstr ""
  19981977
  19991978#: src/mem.c:804 src/mem.c:1356 src/mem.c:1384
  20001979msgid "Mem"
  2001 msgstr "Оперативна Памет (RAM)"
   1980msgstr "Оперативна памет (RAM)"
  20021981
  20031982#: src/mem.c:880 src/mem.c:973 src/mem.c:1278 src/mem.c:1375 src/mem.c:1391
   
  20071986#: src/mem.c:971 src/mem.c:1294 src/mem.c:1414
  20081987msgid "Memory"
  2009 msgstr "Оперативна Памет (RAM)"
   1988msgstr "Оперативна памет (RAM)"
  20101989
  20111990#: src/mem.c:1218
  20121991msgid "<h>Used and Free\n"
  2013 msgstr "<h>Заето и Свободно\n"
   1992msgstr "<h>Заето и свободно\n"
  20141993
  20151994#: src/mem.c:1219
   
  20262005"командата free. Ако имате три крела Оперативна Памет (RAM),\n"
  20272006"то данните от ядрото \"raw free\" (свободно)\n"
  2028 "- това разтояние за най-вярно от креловете.\n"
   2007"- това разстояние за най-вярно от крелите.\n"
  20292008
  20302009#: src/mem.c:1228
  20312010msgid "\t$T    total swap in blocks + swap out blocks\n"
  2032 msgstr "\t$T    всичко блокове ВЪВ временната + ОТ временната памет\n"
   2011msgstr "\t$T    всичко блокове във временната + ОТ временната памет\n"
  20332012
  20342013#: src/mem.c:1229
   
  20502029#: src/mem.c:1236
  20512030msgid "For memory and swap:\n"
  2052 msgstr "За Оперативна и Временна памет:\n"
   2031msgstr "За оперативна и временна памет:\n"
  20532032
  20542033#: src/mem.c:1237
   
  20982077#: src/mem.c:1282
  20992078msgid "Enable swap pages in/out chart"
  2100 msgstr "Включи диаграма на страницата за Временна памет"
   2079msgstr "Включване на диаграма на страницата за временна памет"
  21012080
  21022081#: src/mem.c:1288
  21032082msgid "Enable swap meter"
  2104 msgstr "Включи датчикна на временна памет"
   2083msgstr "Включване на датчик на временна памет"
  21052084
  21062085#: src/mem.c:1300
  21072086msgid "Enable memory meter"
  2108 msgstr "Включи датчикна на оперативна памет"
   2087msgstr "Включване на датчик на оперативна памет"
  21092088
  21102089#: src/mem.c:1308
  21112090msgid "Show three memory krells:   [used | buffers | cache | raw free]"
  2112 msgstr "Покажи три крелла за Памет: [заето | буфер | кеш | свободно]"
   2091msgstr "Показване на три крела за памет: [заета | буфери | кеш | свободна]"
  21132092
  21142093#: src/mem.c:1348
   
  21642143#, c-format
  21652144msgid "get_connect_state changed from %d to %d  (check=%d)\n"
  2166 msgstr "get_connect_state changed from %d to %d  (check=%d)\n"
   2145msgstr ""
  21672146
  21682147#: src/net.c:826
  21692148#, c-format
  21702149msgid "set_timer_button_state from %d to %d (check=%d)\n"
  2171 msgstr "set_timer_button_state from %d to %d (check=%d)\n"
   2150msgstr ""
  21722151
  21732152#: src/net.c:839
  21742153#, c-format
  21752154msgid "update_timer_button net_timed old_state=%d new_state=%d\n"
  2176 msgstr "update_timer_button net_timed old_state=%d new_state=%d\n"
   2155msgstr ""
  21772156
  21782157#: src/net.c:900
   
  22032182"\tbutton colors can show connect states:\n"
  22042183msgstr ""
  2205 "\tБутона може да се използува като самостоятелен таймер\n"
  2206 "\tс командите старт и стоп, макар че обикновенно го свързват с\n"
   2184"\tБутонът може да се използува като самостоятелен таймер\n"
   2185"\tс командите старт и стоп, макар че обикновено го свързват с\n"
  22072186"\tкомутируем мрежов интерфейс. Командите могат да управляват\n"
  22082187"\tинтерфейса, а различните цветове на бутона означават състояние\n"
   
  22212200"\t\"включено\" - когато ppp-съединение е установено. Блокировка\n"
  22222201"\tна телефонната линия се определя от наличието на lock-файла на модема\n"
  2223 "\t/var/lock/LCK..modem. Ако вашия pppd-демон не исползува\n"
   2202"\t/var/lock/LCK..modem. Ако вашия pppd-демон не използва\n"
  22242203"\t/dev/modem, Вие можете да настроите алтернативен вариант:\n"
  22252204
   
  22342213"\tthe time stamp of this file is the base for the on line time.\n"
  22352214msgstr ""
  2236 "\tкъдето ttySx - това е tty-устройство, исползувано от Вашия модем.\n"
   2215"\tкъдето ttySx - това е tty-устройство, използувано от Вашия модем.\n"
  22372216"\tРежим \"включено\" се определя от наличието на файла\n"
  22382217"\t/var/run/pppX.pid, а времето на създаването му се явява начало на\n"
   
  22472226"\tstate\n"
  22482227msgstr ""
  2249 "Режим изчакване на бутона на таймера не е применим за isdn-\n"
   2228"Режим изчакване на бутона на таймера не е приложим за isdn-\n"
  22502229"\tинтерфейси, които винаги се маршрутизират. Режим\n"
  22512230"\t\"включено\" - това е isdn online при маршрутизиран\n"
   
  22802259#: src/net.c:2898
  22812260msgid "\t$L    the optional chart label\n"
  2282 msgstr "\t$L    необезателено име за диаграма\n"
   2261msgstr "\t$L    незадължително име за диаграма\n"
  22832262
  22842263#: src/net.c:2899
   
  23032282#: src/net.c:2933
  23042283msgid "Enable timer button"
  2305 msgstr "Включи Бутона на таймера"
   2284msgstr "Включване на бутона на таймера"
  23062285
  23072286#: src/net.c:2938
  23082287msgid "Show seconds"
  2309 msgstr "Покажи секунди"
   2288msgstr "Показване на секунди"
  23102289
  23112290#: src/net.c:2948
  23122291msgid "none"
  2313 msgstr "none"
   2292msgstr ""
  23142293
  23152294#: src/net.c:2962
  23162295msgid "Interface to link to the timer button"
  2317 msgstr "Свържи бутонана таймера с интерфейса"
   2296msgstr "Свързване на бутона на таймера с интерфейса"
  23182297
  23192298#: src/net.c:2973
   
  23322311#: src/net.c:3015
  23332312msgid "Force chart to be always shown even if interface is not routed."
  2334 msgstr "Винаги показвай даграмата даже ако интерфейса не се маршрутизира."
   2313msgstr "Винаги да се показва диаграмата, даже ако интерфейсът не се маршрутизира."
  23352314
  23362315#: src/net.c:3028
   
  23822361#: src/plugins.c:827
  23832362msgid "\tOoops! plugin returned NULL, aborting\n"
  2384 msgstr "\tУуупс! плъгина върна NULL, отменям\n"
   2363msgstr "\tОпа! Приставката върна NULL, отмяна\n"
  23852364
  23862365#: src/plugins.c:839
   
  24022381#: src/plugins.c:1106
  24032382msgid "Ignoring duplicate plugin "
  2404 msgstr "Игнорира повтарящ се плъгин "
   2383msgstr "Игнориране на повтаряща се приставка "
  24052384
  24062385#: src/plugins.c:1138
  24072386msgid "*** Command line plugin:\n"
  2408 msgstr "*** Плъгин в команден ред:\n"
   2387msgstr "*** Приставка в команден ред:\n"
  24092388
  24102389#: src/plugins.c:1392
  24112390msgid "GKrellM Place Plugin"
  2412 msgstr "Място на плъгина на GKrellM"
   2391msgstr "Място на приставката на GKrellM"
  24132392
  24142393#: src/plugins.c:1403
  24152394msgid "Builtin Monitors"
  2416 msgstr "Вградени монитори"
   2395msgstr "Вградени датчици"
  24172396
  24182397#: src/plugins.c:1433
  24192398msgid "Place Plugin"
  2420 msgstr "Премести плъгин"
   2399msgstr "Преместване на приставка"
  24212400
  24222401#: src/plugins.c:1439
  24232402msgid "Before selected builtin monitor"
  2424 msgstr "Пред указания вграден монитор"
   2403msgstr "Пред указаната вградена приставка"
  24252404
  24262405#: src/plugins.c:1446
  24272406msgid "With gravity"
  2428 msgstr "With gravity"
   2407msgstr ""
  24292408
  24302409#: src/plugins.c:1451
  24312410msgid "After selected builtin monitor"
  2432 msgstr "След указания вграден монитор"
   2411msgstr "След указаната вградена приставка"
  24332412
  24342413#: src/plugins.c:1459
  24352414msgid "Plugin Defaults"
  2436 msgstr "Плъгин по подразбиране "
   2415msgstr "Приставка по подразбиране "
  24372416
  24382417#: src/plugins.c:1562
   
  24422421#: src/plugins.c:1619
  24432422msgid "Plugin"
  2444 msgstr "Плъгин"
   2423msgstr "Приставка"
  24452424
  24462425#: src/plugins.c:1640
  24472426msgid "Place"
  2448 msgstr "НА Място"
   2427msgstr "На Място"
  24492428
  24502429#: src/plugins.c:1647
  24512430msgid "Install Log"
  2452 msgstr "Лог на инсталацията"
   2431msgstr "Дневник на инсталацията"
  24532432
  24542433#: src/plugins.c:1655
  24552434msgid "No plugins found."
  2456 msgstr "Плъгини не са намерени."
   2435msgstr "Не са намерени приставки."
  24572436
  24582437#: src/proc.c:544 src/proc.c:644 src/proc.c:935
   
  24832462msgid "The krell shows process forks with a full scale value of 10 forks.\n"
  24842463msgstr ""
  2485 "Крелл показва разколконенията на процесите с максимални значения\n"
   2464"Крелът показва разклоненията на процесите с максимални значения\n"
  24862465"10 разклонения.\n"
  24872466
   
  24942473msgstr ""
  24952474"Когато данните от зареждане и разклоненията се показват на диаграмата\n"
  2496 езолюцията може да се настрои само за зареждането.\n"
  2497 езолюцията на разклоненията се настройва в 10 режим -на\n"
   2475азделителната способност може да се настрои само за зареждането.\n"
   2476азделителната способност на разклоненията се настройва в 10 режим -на\n"
  24982477"автоматична настройка и 50 делено на числото на линиите \n"
  24992478"в режим на фиксирано количество линии\n"
   
  25392518#, c-format
  25402519msgid "Can't find a %s panel to relocate sensor to."
  2541 msgstr "Can't find a %s panel to relocate sensor to."
   2520msgstr ""
  25422521
  25432522#: src/sensors.c:1607 src/sensors.c:2806
   
  25512530#: src/sensors.c:1672
  25522531msgid "Sensor Temperature Limits (in displayed degree units)"
  2553 msgstr "Граници на датчика за температуры ( в градуси)"
   2532msgstr "Граници на датчика за температура (в градуси)"
  25542533
  25552534#: src/sensors.c:1676
   
  25752554"Run gkrellm -d 0x80 for debug output.\n"
  25762555msgstr ""
  2577 "Can't read sensor data from mbmon daemon.\n"
  2578 "Check mbmon port number and '-r' option.\n"
  2579 "Run gkrellm -d 0x80 for debug output.\n"
  25802556
  25812557#: src/sensors.c:2575
   
  25892565"see the GKrellM README for more information.\n"
  25902566msgstr ""
  2591 "Укажете мащтаб и отместването на показанията на датчика, ако значенията по\n"
   2567"Укажете мащаб и отместването на показанията на датчика, ако значенията по\n"
  25922568"подразбиране не съответстват на вашето дъно. За подробности\n"
  2593 "вижте в 'man gkrellm' или в файла README\n"
   2569"вижте в \"man gkrellm\" или във файла README\n"
  25942570
  25952571#: src/sensors.c:2585
   
  26072583#: src/sensors.c:2589
  26082584msgid "Temperature offset values must be in centigrade units.\n"
  2609 msgstr "Температурната стойност се отчита  по Целзий.\n"
   2585msgstr "Температурната стойност се отчита по Целзий.\n"
  26102586
  26112587#: src/sensors.c:2592
   
  26192595#: src/sensors.c:2653
  26202596msgid "Sensor"
  2621 msgstr "Сензор"
   2597msgstr "Датчик"
  26222598
  26232599#: src/sensors.c:2691
   
  26392615#: src/sensors.c:2740
  26402616msgid "Normal with labels"
  2641 msgstr "Обикновенни заедно с етикети"
   2617msgstr "Обикновени заедно с етикети"
  26422618
  26432619#: src/sensors.c:2750
   
  26472623#: src/sensors.c:2761
  26482624msgid "MBmon Daemon Port"
  2649 msgstr "MBmon Daemon Port"
   2625msgstr ""
  26502626
  26512627#: src/sensors.c:2766
   
  26542630"where 'port' must match the port number entered here:</small>"
  26552631msgstr ""
  2656 "<small>Daemon command must be: <b>mbmon -r -P port</b>\n"
  2657 "where 'port' must match the port number entered here:</small>"
  26582632
  26592633#: src/uptime.c:269
   
  26812655#: src/winops-x11.c:435
  26822656msgid "Warning: -w flag is ignored when the window dock type is set"
  2683 msgstr "Внимание: флаг -w се игнорира при исползване на тип прозорец 'dock'"
   2657msgstr "Внимание: флаг -w се игнорира при използване на тип прозорец \"dock\""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.