Changeset 550


Ignore:
Timestamp:
Feb 24, 2006, 9:33:16 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Просто синхронизирм с версия 2.2.7 на gkrellm.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/gkrellm.bg.po

  r549 r550  
  88"Project-Id-Version: Bg1\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2005-05-23 23:06-0500\n"
   10"POT-Creation-Date: 2006-02-24 20:15+0200\n"
  1111"PO-Revision-Date: 2006-02-23 14:39+0200\n"
  1212"Last-Translator: Vasil Vasilev <Ekspert@mbox.contact.bg>\n"
   
  202202
  203203#: src/battery.c:1110
  204 msgid " clicking anywhere on the Battery panel also toggles the display mode.\n"
   204msgid ""
   205" clicking anywhere on the Battery panel also toggles the display mode.\n"
  205206msgstr ""
  206207"  бутон също превключва режимите при кликване където\n"
   
  480481#: src/cpu.c:1313
  481482msgid "Apply any CPU chart config height change to all CPU charts"
  482 msgstr "Използвай височината на диграмата на Процесора към другите диаграми на Процесори"
   483msgstr ""
   484"Използвай височината на диграмата на Процесора към другите диаграми на "
   485"Процесори"
  483486
  484487#: src/cpu.c:1315
   
  682685"\t/etc/fstab\". Записът в /etc/fstab трябва да има параметър \n"
  683686" \"потребител user\" или \"собственик owner\",\n"
  684 "\tза да се осигурят такива права (изключение когато GKrellM е стартиран от Root).\n"
  685 "\tНапример ако сте старттирали GKrellM като обикновен потребител и искате възможност\n "
  686 "\tза монтиране на флопи, в /etc/fstab трябва да има или\n"
   687"\tза да се осигурят такива права (изключение когато GKrellM е стартиран от "
   688"Root).\n"
   689"\tНапример ако сте старттирали GKrellM като обикновен потребител и искате "
   690"възможност\n"
   691" \tза монтиране на флопи, в /etc/fstab трябва да има или\n"
  687692
  688693#: src/fs.c:2358
   
  764769"\n"
  765770msgstr ""
  766 "Мониторите на файловата система могат да бъдат зададени като основни (винаги\n"
   771"Мониторите на файловата система могат да бъдат зададени като основни "
   772"(винаги\n"
  767773"видими) и допълнителни, които могат да се скрият и после да се покажат\n"
  768774"в случай на необходимост.Например може да направите основени монитори за\n"
   
  771777"floppy, zip, backup-раздел, експортирани файлови системи и т.н.\n"
  772778"Допълнителните монитори също така могат да се настроят така че да бъдат\n"
  773 "винаги видими след монтирането с отмятане на опцията\"Покажи ако е монтирано\".\n"
   779"винаги видими след монтирането с отмятане на опцията\"Покажи ако е монтирано"
   780"\".\n"
  774781"Използвайки тази възможност Вие можете да покажете група допълнителни\n"
  775782"монитори, да монтирате файлова система и да оставите нейния монитор видим\n"
  776783"даже ако скриете другите допълнителни монитори монтирания\n"
  777 "CD-ROM винаги ще е показан като 100% занет, монитор за него може да се създаде \n"
   784"CD-ROM винаги ще е показан като 100% занет, монитор за него може да се "
   785"създаде \n"
  778786"просто за удобство при монтиране/размонтиране.\n"
  779787"\n"
   
  826834msgid "\t\tof file system capacities (default is total and free space).\n"
  827835msgstr ""
  828 "\t\tтекста за вместимоста на файловата системе (по подразбиране - целия обем\n"
   836"\t\tтекста за вместимоста на файловата системе (по подразбиране - целия "
   837"обем\n"
  829838"\t\tи свободното място).\n"
  830839"\n"
   
  10471056
  10481057#: src/gui.c:990
  1049 msgid "\t\\D0   bottom of charts first data view (D2 for second data view ...)\n"
   1058msgid ""
   1059"\t\\D0   bottom of charts first data view (D2 for second data view ...)\n"
  10501060msgstr "\t\\D0   първите данни се показват долу (D2 - следващите данни...)\n"
  10511061
   
  11281138
  11291139#: src/gui.c:1063
  1130 msgid "Make gkrellm a topmost window (restart gkrellm for this to take effect)."
   1140msgid ""
   1141"Make gkrellm a topmost window (restart gkrellm for this to take effect)."
  11311142msgstr "Винаги да е на преден план (нужно е да се рестартира gkrellm)."
  11321143
   
  18141825#: src/mail.c:4048
  18151826msgid "Reset remote message counts when message count button is pressed."
  1816 msgstr "Нулиране на брояча на писмата на сървъра при натискане на бутона на брояча"
   1827msgstr ""
   1828"Нулиране на брояча на писмата на сървъра при натискане на бутона на брояча"
  18171829
  18181830#: src/mail.c:4053
   
  18221834#: src/mail.c:4058
  18231835msgid "Mute mode inhibits all mail checking, not just notify (sound) program"
  1824 msgstr "Режимът 'тихо' прекратява проверката за поща, а не само (звуковото) известяване"
   1836msgstr ""
   1837"Режимът 'тихо' прекратява проверката за поща, а не само (звуковото) "
   1838"известяване"
  18251839
  18261840#: src/mail.c:4063
   
  19091923"   -g, --geometry +x+y      Положение на прозореца на екрана.\n"
  19101924"       --wm                 Разреши декорации на прозорците.\n"
  1911 "       --m2                 'Сгъване на прозореца с ляв бутон намишката по рамката\n"
   1925"       --m2                 'Сгъване на прозореца с ляв бутон намишката по "
   1926"рамката\n"
  19121927"                            (за двубутонни мишки).\n"
  19131928"       --nt                 Без прозрачност.\n"
  19141929"   -w, --withdrawn          Стартиране на GKrellM в скрит режим.\n"
  1915 "   -c, --config suffix      Исползване на  алтернативни файлове за конфигурация,\n"
   1930"   -c, --config suffix      Исползване на  алтернативни файлове за "
   1931"конфигурация,\n"
  19161932"                            получавани с добавяне \"suffix\" към имената на\n"
  19171933"                            файловете.\n"
  19181934"   -f, --force-host-config  Създава конфигурационни файлове с добавяне на\n"
  1919 "                            името на машината към имената на файловете. Следващите\n"
   1935"                            името на машината към имената на файловете. "
   1936"Следващите\n"
  19201937"                            стартирания ще използват автоматично тези\n"
  19211938"                            файлове, ако не е указано с опцията --config.\n"
  1922 "                            Това е удобно за отдалечено стартиране на различни\n"
  1923 "                            машини в една домашна директория, името на машината\n"
   1939"                            Това е удобно за отдалечено стартиране на "
   1940"различни\n"
   1941"                            машини в една домашна директория, името на "
   1942"машината\n"
  19241943"                            се показва в заглавието.\n"
  19251944"   -s, --server hostname    Старттира се в клиентски режим, включва се към\n"
  19261945"                            \"hostname\" и получава даните от сървъра "
  19271946"gkrellmd.\n"
  1928 "   -P, --port server_port   Исползва \"server_port\" за свързване със сървъра.\n"
  1929 "       --nc                 Блокира възможноста да се промени конфигурацията.\n"
   1947"   -P, --port server_port   Исползва \"server_port\" за свързване със "
   1948"сървъра.\n"
   1949"       --nc                 Блокира възможноста да се промени "
   1950"конфигурацията.\n"
  19301951"   -p, --plugin plugin.so   При разработка зареди свой плъгин за тест.\n"
  19311952"       --demo               Включва множество монитори, така че\n"
  1932 "                            разработчците им могат да ги видят. Съхраняването на\n"
   1953"                            разработчците им могат да ги видят. "
   1954"Съхраняването на\n"
  19331955"                            конфигурацията е невъзможно.\n"
  19341956"   -v, --version            Въведи номер на версията на GKrellM и излез.\n"
   
  26602682msgid "Warning: -w flag is ignored when the window dock type is set"
  26612683msgstr "Внимание: флаг -w се игнорира при исползване на тип прозорец 'dock'"
  2662 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.