Changeset 543


Ignore:
Timestamp:
Feb 18, 2006, 7:32:12 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено 100%. Когато заменяш "страница" с "подпрозорец" - заменяй навсякъде, където следва.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-terminal.HEAD.bg.po

  r540 r543  
  1212"Project-Id-Version: gnome-terminal HEAD\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2006-02-10 00:00+0100\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-02-18 19:33+0200\n"
  1515"PO-Revision-Date: 2006-02-15 20:46+0200\n"
  1616"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
   
  1919"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2020"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2222
  2323#: ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:121
   
  5353#: ../src/eggcellrendererkeys.c:330 ../src/eggcellrendererkeys.c:564
  5454msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
  55 msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете клавиша „Backspace“ за изчистване"
   55msgstr ""
   56"Въведете нов бърз клавиш или натиснете клавиша „Backspace“ за изчистване"
  5657
  5758#: ../src/eggcellrendererkeys.c:567
   
  210211"changes. (%s)\n"
  211212msgstr ""
  212 "Грешка при записване за промени в списъка с кодови таблици на терминала. (%s)\n"
   213"Грешка при записване за промени в списъка с кодови таблици на терминала. (%"
   214"s)\n"
  213215
  214216#: ../src/gnome-terminal.glade2.h:1
   
  253255"them.</i></small>"
  254256msgstr ""
  255 "<small><i><b>Бележка:</b> Приложенията в терминала разполагат с тези цветове.</i></small>"
   257"<small><i><b>Бележка:</b> Приложенията в терминала разполагат с тези цветове."
   258"</i></small>"
  256259
  257260#: ../src/gnome-terminal.glade2.h:11
   
  363366#: ../src/gnome-terminal.glade2.h:35
  364367msgid "Disable all me_nu access keys (such as Alt+f to open File menu)"
  365 msgstr "Изключване на всички бързи _клавиши на менюто (като Alt+f за менюто Файл)"
   368msgstr ""
   369"Изключване на всички бързи _клавиши на менюто (като Alt+f за менюто Файл)"
  366370
  367371#: ../src/gnome-terminal.glade2.h:36
   
  741745#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:31
  742746msgid "Icon to use for tabs/windows containing this profile."
  743 msgstr "Икона за страници и прозорци с този профил."
   747msgstr "Икона за прозорци и подпрозорци с този профил."
  744748
  745749#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:32
   
  14211425msgstr ""
  14221426"Ако е зададено, показалецът ще мига в терминали с фокус, за прозорци и "
  1423 "страници с този профил."
   1427"подпрозорци с този профил."
  14241428
  14251429#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:126
   
  15451549#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:148
  15461550msgid "Whether to use the colors from the theme for the terminal widget"
  1547 msgstr "Дали да се използват цветовете от темата за графичния обект за терминала"
   1551msgstr ""
   1552"Дали да се използват цветовете от темата за графичния обект за терминала"
  15481553
  15491554#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:149
   
  16821687#: ../src/skey-popup.c:122
  16831688msgid "The text you clicked on doesn't seem to be a valid S/Key challenge."
  1684 msgstr "Изглежда че текстът, който натиснахте, не е предизвикателство на S/Key."
   1689msgstr ""
   1690"Изглежда че текстът, който натиснахте, не е предизвикателство на S/Key."
  16851691
  16861692#: ../src/skey-popup.c:133
   
  22852291#, c-format
  22862292msgid "This window has one tab open. Closing the window will close it."
   2293msgid_plural ""
  22872294"This window has %d tabs open. Closing the window will also close all of its "
  22882295"tabs."
  2289 msgstr ""
   2296msgstr[0] ""
  22902297"В този прозорец има един отворен подпрозорец. Затварянето му затваря и "
  22912298"подпрозорците."
   2299msgstr[1] ""
  22922300"В този прозорец има %d отворени подпрозорци. Затварянето му затваря и "
  22932301"подпрозорците."
   
  23012309msgstr "Затваряне на _всички подпрозорци"
  23022310
  2303 #: ../src/terminal-window.c:2833
   2311#: ../src/terminal-window.c:2852
  23042312msgid "GNOME Terminal"
  23052313msgstr "Терминалът на GNOME"
  23062314
  2307 #: ../src/terminal-window.c:2834
   2315#: ../src/terminal-window.c:2853
  23082316msgid "A terminal emulator for the GNOME desktop"
  23092317msgstr "Емулатор на терминал към GNOME"
  23102318
  2311 #: ../src/terminal-window.c:2838
   2319#: ../src/terminal-window.c:2857
  23122320msgid "translator-credits"
  23132321msgstr ""
   
  27672775msgstr ""
  27682776"Неуспех при получаването на терминален сървър от сървъра за активиране\n"
  2769 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.