Changeset 542


Ignore:
Timestamp:
Feb 18, 2006, 7:25:14 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Преводът е завършен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/ekiga.HEAD.bg.po

  r528 r542  
  1111"Project-Id-Version: ekiga HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-02-07 09:27+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-02-07 08:24+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-02-18 19:27+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-02-18 19:27+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2020"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  22 #. Add the window icon and title
  23 #: ../ekiga.desktop.in.in.h:1 ../src/gui/main.cpp:3922
  24 #: ../src/gui/main.cpp:4101
  25 msgid "Ekiga"
  26 msgstr "Ekiga"
   22#: ../ekiga.desktop.in.in.h:1
   23msgid "Ekiga Softphone"
   24msgstr "Телефон по Интернет - Ekiga"
  2725
  2826#: ../ekiga.desktop.in.in.h:2
  29 msgid "IP Telephony and VoIP"
  30 msgstr "Телефония и глас по IP"
   27msgid "IP Telephony, VoIP and Video Conferencing"
   28msgstr "Телефония по IP, VoIP и видео конференции"
  3129
  3230#: ../ekiga.desktop.in.in.h:3
   
  6664msgstr "Автоматично махане на ехото"
  6765
  68 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:745
   66#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:742
  6967msgid ""
  7068"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
  7169"the specified amount of time (in seconds)"
  7270msgstr ""
  73 "Автоматично отхвърляне или прехвърляне на входящи обаждания, ако няма "
  74 "отговор в рамките на посочения брой секунди"
   71"Автоматично отказване или прехвърляне на входящи обаждания, ако няма отговор "
   72"в рамките на посочения брой секунди"
  7573
  7674#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
   
  105103"versions of Netmeeting"
  106104msgstr ""
  107 "Връзката ще бъде осъществена в режим \"Бързо стартиране\". Това е нов начин "
  108 "за по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
  109 "Netmeeting и ако се използва заедно с тунелиране по H.245, може да забие "
   105"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
   106"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
   107"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
  110108"някои версии на Netmeeting"
  111109
   
  124122#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
  125123msgid "Enable 'Fast Start'"
  126 msgstr "Включване на \"Бързо стартиране\""
   124msgstr "Включване на „Бързо набиране“"
  127125
  128126#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
   
  140138#: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
  141139msgid "Enable early H.245"
  142 msgstr "Включване на раннен H.245"
   140msgstr "Включване на ранен H.245"
  143141
  144142#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
  145143msgid "Enable echo cancelation"
  146 msgstr "Премахване на ехото"
   144msgstr "Включване на премахването на ехото"
  147145
  148146#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
   
  156154#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
  157155msgid "Enable silence detection"
  158 msgstr "Включване откриване на тишина"
   156msgstr "Включване на откриването на тишина"
  159157
  160158#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
  161159msgid "Enable video support"
  162 msgstr "Включване на поддържката на видео"
   160msgstr "Включване на поддръжката на видео"
  163161
  164162#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
   
  167165"of your host"
  168166msgstr ""
  169 "Въведете валиден адрес-УРЛ за връзка към уеб програма, която показва "
  170 "публичния адрес (IP) на Вашия хост"
   167"Въведете валиден адрес-УРЛ за връзка към програма работеща през уеб, която "
   168"показва публичния адрес (IP) на Вашия хост"
  171169
  172170#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
   
  175173"binding when STUN is being used"
  176174msgstr ""
  177 "Въведете боря секунди, които Ekiga трябва да изчака преди обновяване на NAT "
  178 "при използване на STUN"
   175"Въведете броя секунди, които Ekiga трябва да изчака преди обновяване на "
   176"правилата за NAT при използване на STUN"
  179177
  180178#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30
   
  182180"Enter the public IP of your NAT/PAT router if you want to use IP translation"
  183181msgstr ""
  184 "Въведете публичния адрес (IP) на Вашия рутър с NAT/PAT, ако искате да има "
  185 "преобразуване на адреси по IP"
  186 
  187 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:31 ../src/gui/preferences.cpp:640
   182"Въведете публичния адрес по IP на Вашия маршрутизатор с NAT/PAT, ако искате "
   183"да има преобразуване на адреси по IP"
   184
   185#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31 ../src/gui/preferences.cpp:637
  188186msgid "Enter your first name"
  189187msgstr "Въведете собственото си име"
   
  199197#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
  200198msgid "Forward calls to host"
  201 msgstr "Прехвърляне на разговори към хост"
   199msgstr "Прехвърляне на обаждания към хост"
  202200
  203201#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
  204202msgid "Forward calls to the given host if busy"
  205 msgstr "Прехвърляне на разговори към даден хост при заето"
   203msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при заето"
  206204
  207205#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
  208206msgid "Forward calls to the given host if no answer"
  209 msgstr "Прехвърляне на разговори към даден хост при липса на отговор"
   207msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при липса на отговор"
  210208
  211209#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37
   
  214212
  215213# FIXME
  216 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:38 ../src/gui/preferences.cpp:690
   214#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38 ../src/gui/preferences.cpp:687
  217215msgid ""
  218216"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
  219217"present in the GNOME panel"
  220218msgstr ""
  221 "Ако е включено, Ekiga ще се стартира скрит, ако зоната за уведомяване на "
  222 "Gnome е включена"
   219"Ако е включено, а зоната за уведомяване на Gnome работи, Ekiga ще се "
   220"стартира скрита"
  223221
  224222#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
   
  226224"If enabled, a popup window will be displayed when receiving an incoming call"
  227225msgstr ""
  228 "Ако е включено, ще изкача прозорец уведомяващ ви за пристигащо обаждане"
   226"Ако е включено, изскачащ прозорец ще Ви уведомява за входящите обаждания"
  229227
  230228#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
   
  233231"specified in the field below"
  234232msgstr ""
  235 "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
   233"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
  236234"определен в полето долу"
  237235
   
  242240"Do Not Disturb mode"
  243241msgstr ""
  244 "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
  245 "определен в полето долу, ако вече сте в разговор или ако сте в режим \"Не ме "
  246 "безпокойте\""
   242"Ако е включено и вече сте отговорили на обаждане или сте в режим „Не ме "
   243"безпокойте“, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
   244"определен в полето долу"
  247245
  248246#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
   
  251249"specified in the field below if you do not answer the call"
  252250msgstr ""
  253 "Ако е избрано, всички входящи разговори ще бъдат прехвърляни към хоста, "
  254 ойто е определен в полето долу, в случай че не отговорите на обаждането."
   251"Ако е включено, обажданията, на които не отговорите, ще бъдат прехвърлени "
   252ъм хоста, който е определен в полето долу"
  255253
  256254#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
  257255msgid "If enabled, allows video during calls"
  258 msgstr "Ако е включено, видеото е позволено по време на разговор"
  259 
  260 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:44 ../src/gui/preferences.cpp:743
   256msgstr "Ако е включено, видеото е позволено по време на обаждане"
   257
   258#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44 ../src/gui/preferences.cpp:740
  261259msgid ""
  262260"If enabled, calls for which no audio and video has been received in the last "
  263261"30 seconds are automatically cleared"
  264262msgstr ""
  265 "Ако е включено, разговори, за които през последните 30 секунди няма получен "
  266 "звук или картина ще се изчистват"
   263"Ако е включено, обаждания, при които през последните 30 секунди няма получен "
   264"звук или картина, ще се изчистват автоматично"
  267265
  268266#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
   
  272270#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
  273271msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
  274 msgstr "Ако е включено, тишината се открива с кодеците, които поддържат това"
   272msgstr "Ако е включено, тишината се открива с кодерите, които поддържат това"
  275273
  276274#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
   
  288286#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
  289287msgid "Listen port"
  290 msgstr "Слушане на порт"
   288msgstr "Порт, на който да се слуша"
  291289
  292290#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
   
  296294#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52
  297295msgid "Maximum jitter buffer"
  298 msgstr "Максималният защитен буфер"
   296msgstr "Максимален защитен буфер"
  299297
  300298#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53
   
  304302#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54
  305303msgid "Minimum jitter buffer"
  306 msgstr "Минималният защитен буфер"
   304msgstr "Минимален защитен буфер"
  307305
  308306#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55
  309307msgid "Minimum transmitted video quality"
  310 msgstr "Минимално видео качество на предаване"
   308msgstr "Минимално качество на предаване на видео"
  311309
  312310#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
   
  320318#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
  321319msgid "No answer timeout"
  322 msgstr "Време без отговор"
   320msgstr "Време, след което се счита, че е нямало отговор"
  323321
  324322#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
   
  332330#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
  333331msgid "Number of frames transmitted in each packet for the G.711 codec"
  334 msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет за G.711 кодека"
   332msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет на кодера за G.711"
  335333
  336334#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
  337335msgid "Number of frames transmitted in each packet for the GSM codec"
  338 msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет за GSM кодека"
   336msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет на кодера за GSM"
  339337
  340338#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
  341339msgid "Outbound Proxy"
  342 msgstr "Изходящ последник"
   340msgstr "Изходящ посредник"
  343341
  344342#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
   
  346344msgstr "Вид на изходното устройство"
  347345
  348 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:65 ../src/gui/preferences.cpp:698
   346#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65 ../src/gui/preferences.cpp:695
  349347msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
  350348msgstr ""
  351 "Поставя прозорци показващи видео картина над всички останали по време на "
  352 "разговори"
   349"Прозорците с видео картината да са над всички останали по време на обаждания"
  353350
  354351#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
   
  356353msgstr "История на направените обаждания"
  357354
  358 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:67 ../src/gui/preferences.cpp:1829
   355#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67 ../src/gui/preferences.cpp:1866
  359356msgid "Play busy tone"
  360357msgstr "Пускане на сигнал за заето"
  361358
  362 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:68 ../src/gui/preferences.cpp:1820
   359#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68 ../src/gui/preferences.cpp:1857
  363360msgid "Play ring tone"
  364361msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
  365362
  366 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:69 ../src/gui/preferences.cpp:1811
   363#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69 ../src/gui/preferences.cpp:1848
  367364msgid "Play sound on incoming calls"
  368 msgstr "Пускане на звук на пристигащо обаждане"
   365msgstr "Пускане на звук при входящо обаждане"
  369366
  370367#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70
  371368msgid "Play sound on new message"
  372 msgstr "Пускане на звук при ново обаждане"
   369msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
  373370
  374371#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
   
  382379#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
  383380msgid "Position on the screen of the PC-To-Phone window"
  384 msgstr "Позицията на екрана на прозореца за PC-към-телефон"
   381msgstr "Позицията на екрана на прозореца за „компютър към телефон“"
  385382
  386383#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74
   
  414411#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
  415412msgid "Public IP of the NAT/PAT router"
  416 msgstr "Публично IP на NAT/PAT рутера"
   413msgstr "Публичен адрес по IP на маршрутизатора за NAT/PAT"
  417414
  418415#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
   
  422419#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
  423420msgid "Registration timeout"
  424 msgstr "Времето за регистриране изтече"
   421msgstr "Време, след което се счита, че регистрирането е неуспешно"
  425422
  426423#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
   
  434431#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
  435432msgid "Revision of the schema file"
  436 msgstr "Поправка на файла със схема"
   433msgstr "Версия на файла със схема"
  437434
  438435#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
   
  440437msgstr "Избор на алтернативно изходно звуково устройство за звуковите ефекти."
  441438
  442 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:88 ../src/gui/preferences.cpp:1084
   439#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88 ../src/gui/preferences.cpp:1093
  443440msgid "Select the audio input device to use"
  444441msgstr "Избор на входното звуково устройство"
  445442
  446 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:1077
   443#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:1086
  447444msgid "Select the audio output device to use"
  448445msgstr "Избор на изходното звуково устройство"
  449446
  450 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:90 ../src/gui/preferences.cpp:943
   447#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90 ../src/gui/preferences.cpp:952
  451448msgid ""
  452449"Select the desired method for NAT traversal (STUN is strongly suggested)"
  453450msgstr "Предпочитан метод за преминаване през NAT (силно се препоръчва STUN)"
  454451
  455 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:91 ../src/gui/preferences.cpp:1156
   452#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91 ../src/gui/preferences.cpp:1170
  456453msgid ""
  457454"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
  458 msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето USB камери)"
   455msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето камери с USB)"
  459456
  460457#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
   
  463460"352x288)"
  464461msgstr ""
  465 "Избор на размера на предаваната видео картина: Малък (QCIF 176x144) или "
  466 "Голям (CIF 352x288)"
  467 
  468 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:93 ../src/gui/preferences.cpp:1146
   462"Избор на размера на предаваната видео картина: нормален (QCIF 176x144) или "
   463"голям (CIF 352x288)"
   464
   465#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93 ../src/gui/preferences.cpp:1160
  469466msgid ""
  470467"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
  471468"device a test picture will be transmitted."
  472469msgstr ""
  473 "Изберете входното видео устройство, което да се използва. Ако се появи "
   470"Избор на входното видео устройство, което да се използва. Ако се появи "
  474471"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
  475472
  476473#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
  477474msgid "Size of the PC-To-Phone window"
  478 msgstr "Размер на PC-към-телефон прозореца"
   475msgstr "Размер на прозореца за „компютър към телефон“"
  479476
  480477#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
   
  484481#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
  485482msgid "Size of the calls history window"
  486 msgstr "Размер на прозореца за историята на разговорите"
   483msgstr "Размер на прозореца за историята на обажданията"
  487484
  488485#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
   
  496493#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
  497494msgid "Size of the log window"
  498 msgstr "Размер на прозореца за логовете"
   495msgstr "Размер на прозореца за дневниците"
  499496
  500497#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
  501498msgid "Size of the preferences window"
  502 msgstr "Размера на прозореца с настройките"
   499msgstr "Размер на прозореца с настройките"
  503500
  504501#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
   
  506503msgstr "Стартиране скрито"
  507504
  508 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:102 ../src/gui/main.cpp:1076
  509 #: ../src/gui/main.cpp:1560 ../src/gui/main.cpp:1585
   505#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102 ../src/gui/main.cpp:1084
   506#: ../src/gui/main.cpp:1568 ../src/gui/main.cpp:1593
  510507msgid "Switch to fullscreen"
  511508msgstr "Превключване към пълен екран"
   
  513510#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
  514511msgid "TCP port range"
  515 msgstr "Обхват TCP портове"
   512msgstr "Диапазон на портове по TCP"
  516513
  517514#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
   
  525522"for best quality."
  526523msgstr ""
  527 "Нивото на автоматично премахване на ехото: \"Off\" (изключено), \"Low"
  528 "\" (ниско), \"Medium\" (средно), \"High\" (високо), \"Automatic Gain "
  529 "Compensation\" (автоматична компенсация на усилването). Автоматичната "
   524"Нивото на автоматично премахване на ехото: „Off“ (изключено), „Low“ (ниско), "
   525"„Medium“ (средно), „High“ (високо), „Automatic Gain "
   526"Compensation (автоматична компенсация на усилването). Автоматичната "
  530527"компенсация модулира силата на звука за постигане на най-добро качество."
  531528
  532 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:106 ../src/gui/preferences.cpp:970
   529#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106 ../src/gui/preferences.cpp:979
  533530msgid ""
  534531"The Gateway host is the host to use to do H.323 calls through a gateway that "
  535532"will relay calls"
  536533msgstr ""
  537 "Gateway хостът е хоста, който ще се използва да се правят H.323 обаждания "
  538 "през gateway, който ще разпределя обажданията."
   534"Шлюзът е хостът, който ще се използва за препредаване на обаждания с H.323"
  539535
  540536#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
  541537msgid "The NAT method"
  542 msgstr "NAT методът"
  543 
  544 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:108 ../src/gui/preferences.cpp:1021
   538msgstr "Методът на NAT"
   539
   540#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108 ../src/gui/preferences.cpp:1030
  545541msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
  546 msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите разговори"
   542msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите обаждания"
  547543
  548544#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
   
  566562"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them"
  567563msgstr ""
  568 "Аудио приставката, която ще бъде използван за откриване и управление на "
  569 "устройствата"
   564"Аудио приставката, която ще бъде използвана за откриване и управление на "
   565"аудио устройствата"
  570566
  571567#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
   
  583579#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
  584580msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
  585 msgstr "Избраният звук ще се пуска при пристигащи обаждания, ако е включено"
   581msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска при входящи обаждания"
  586582
  587583#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
   
  589585"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
  590586"enabled"
  591 msgstr "Избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
   587msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
  592588
  593589#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
  594590msgid ""
  595591"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
  596 msgstr "Избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
   592msgstr ""
   593"Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
  597594
  598595#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
  599596msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
  600 msgstr ""
  601 "Избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой, ако е включено"
   597msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
  602598
  603599#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
  604600msgid "The default video view"
  605 msgstr "Стандартният видео преглед"
   601msgstr "Стандартният видео изглед"
  606602
  607603#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
   
  610606"local video in a separate window, 4: Both)"
  611607msgstr ""
  612 "Стандартния видео изглед (0: Локален; 1: Отдалечен; 2: И двете заедно; 3: И "
  613 "двете, като локалния видео сигнал е в отделен прозорец; 4: И двете)"
   608"Стандартния видео изглед (0: локален; 1: отдалечен; 2: и двата, локалното "
   609"видео изображение е вградено в прозореца на отдалеченото; 3: и двата, като "
   610"локалното видео изображение е в отделен прозорец; 4: и двата)"
  614611
  615612#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
   
  619616#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
  620617msgid "The history of the last 100 missed calls"
  621 msgstr "История за последните 100 пропуснати обаждания"
   618msgstr "История на последните 100 пропуснати обаждания"
  622619
  623620#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
  624621msgid "The history of the last 100 placed calls"
  625 msgstr "История за последните 100 набрани номера"
   622msgstr "История на последните 100 набрани номера"
  626623
  627624#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
  628625msgid "The history of the last 100 received calls"
  629 msgstr "История за последните 100 приети обаждания"
  630 
  631 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:125 ../src/gui/preferences.cpp:973
  632 #: ../src/gui/preferences.cpp:1029
   626msgstr "История на последните 100 приети обаждания"
   627
   628#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125 ../src/gui/preferences.cpp:982
   629#: ../src/gui/preferences.cpp:1038
  633630msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
  634631msgstr ""
  635 "Хостът, към който обажданията трябва да бъдат прехвърляни, когато тази "
  636 "възможност е включена"
  637 
  638 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:126 ../src/gui/preferences.cpp:1159
   632"Хостът, към който обажданията трябва да бъдат прехвърляни, когато "
   633"прехвърлянето е включено"
   634
   635#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
  639636msgid ""
  640637"The image to transmit if \"Picture\" is selected as video plugin or if the "
   
  642639msgstr ""
  643640"Изображението, което да се предава, ако за видео приставка е избрано "
  644 "\"Изображение\" или има проблем с видео устройството. Ако не е попълнено "
  645 "нищо, ще се използва стандартното лого на Ekiga."
   641"„Изображение“ или има проблем с видео устройството. Ако не е попълнено нищо, "
   642"ще се използва стандартното лого на Ekiga."
  646643
  647644#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
  648645msgid "The incoming call sound"
  649 msgstr "Звукът за пристигащо обаждане"
   646msgstr "Звукът за входящо обаждане"
  650647
  651648#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
   
  659656#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
  660657msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
  661 msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в мс)"
   658msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
  662659
  663660#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
   
  669666"Максимална широчина на лентата за видео в kB/s. Качеството на видео "
  670667"изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
  671 "регулирана по време на разговорите, за да се минимизира широчината на "
  672 "ползваната лента до указаната стойност без да се преминава под минимума"
   668"регулирана по време на обажданията, за да се минимизира широчината на "
   669"ползваната лента до указаната стойност, без да се преминава под минимума"
  673670
  674671#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
  675672msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
  676 msgstr "Минималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в мс)"
   673msgstr "Минималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
  677674
  678675#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134
   
  683680"worst quality"
  684681msgstr ""
  685 "Минималното качество на видеото, което да се преминава при опитите за "
   682"Минималното качество на видеото, което да не се преминава при опитите за "
  686683"минимизиране на широчината на ползваната лента: използвайте 100% при локална "
  687684"мрежа за най-добро качество. 1% е най-лошо качество."
   
  691688msgstr "Мрежови интерфейс"
  692689
  693 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:136 ../src/gui/preferences.cpp:934
   690#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136 ../src/gui/preferences.cpp:943
  694691msgid "The network interface to listen on"
  695692msgstr "Мрежовият интерфейс, на който да се слуша"
   
  708705"card. It can be either a POTS (Plain Old Telephone System) or a headset."
  709706msgstr ""
  710 "Типът на изходящото устройство е вида на устройството свързано към Вашата "
  711 "ката Quicknet. Може да бъде POTS (просто остарялата телефонна система) или "
   707"Типът на изходящото устройство е видът на устройството свързано към Вашата "
   708"карта Quicknet. Може да бъде POTS (просто остарялата телефонна система) или "
  712709"телефонни слушалки."
  713710
   
  717714"for the new value to take effect"
  718715msgstr ""
  719 "Порт за очакване на входящи връзки. За да влезе в сила тази настройка, "
  720 "програмата Ekiga трябва да бъде рестартирана"
   716"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
   717"новата настройка да влезе в сила."
  721718
  722719#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
   
  725722"for the new value to take effect."
  726723msgstr ""
  727 "Порт за очакване на входящи връзки. За да влезе в сила тази настройка, "
  728 "програмата Ekiga трябва да бъде рестартирана."
   724"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
   725"новата настройка да влезе в сила."
  729726
  730727#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
   
  741738"prefix is followed by the snapshot number."
  742739msgstr ""
  743 "Представката, която ще се използва за имена на снимките на екрана. Ще бъде "
  744 "следвана от поредния номер на снимката."
   740"Представката, която ще се използва за имена на снимките от обаждането. Ще "
   741"бъде следвана от поредния номер на снимката."
  745742
  746743#: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
   
  751748"Tunneling."
  752749msgstr ""
  753 "Обхвата от портове по TCP, които Ekiga ще използва за канала H.245 за H.323. "
  754 "Трябва да рестартирате Ekiga, за да могат новите настройки да влязат в сила. "
  755 "Този обхват от портове няма никакво значение, ако и дваматра участника в "
  756 "разговора използват тунелиране на H.245."
   750"Диапазон от портове по TCP, които Ekiga ще използва за канала H.245 за "
   751"H.323. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може новата настройка да влезе в "
   752"сила. Този диапазон от портове няма никакво значение, ако и двамата "
   753"участника в обаждането използват тунелиране на H.245."
  757754
  758755#: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
   
  763760msgstr ""
  764761"Диапазон на портовете по UDP, които Ekiga ще използва за RTP (аудио и видео "
  765 "канали за връзка). За да влезе в сила тази настройка, програмата Ekiga "
  766 "трябва да бъде рестартирана."
   762"канали за връзка). Трябва да рестартирате Ekiga, за да може новата настройка "
   763"да влезе в сила."
  767764
  768765#: ../ekiga.schemas.in.in.h:147
   
  773770msgstr ""
  774771"Диапазон на портовете по UDP, които Ekiga ще използва за сигнализиране по "
  775 "SIP и при регистриране към шлюзовете. За да влезе в сила тази настройка, "
  776 "програмата Ekiga трябва да бъде рестартирана."
   772"SIP и при регистриране към сървърите-портиери. Трябва да рестартирате Ekiga, "
   773"за да може новата настройка да влезе в сила."
  777774
  778775#: ../ekiga.schemas.in.in.h:148
   
  782779#: ../ekiga.schemas.in.in.h:149
  783780msgid "The save prefix"
  784 msgstr "Окончанието при запазване"
   781msgstr "Представката при запазване"
  785782
  786783#: ../ekiga.schemas.in.in.h:150
  787784msgid "The size of the local video window"
  788 msgstr "Размера на прозореца за локалния видео сигнал"
   785msgstr "Размерът на прозореца за локалния видео сигнал"
  789786
  790787#: ../ekiga.schemas.in.in.h:151
  791788msgid "The size of the remote video window"
  792 msgstr "Големината на прозореца за отдалечената видео картина"
   789msgstr "Размерът на прозореца за отдалечената видео картина"
  793790
  794791#: ../ekiga.schemas.in.in.h:152
   
  797794"who is busy, if enabled"
  798795msgstr ""
  799 "Звукът, който ще се пуска на края на всяко обаждане или когато се обаждате "
  800 "на някой и дава заето, ако е включена тази опция"
   796"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска в края на всяко обаждане или "
   797"когато се обаждате на някой и Ви дава заето"
  801798
  802799#: ../ekiga.schemas.in.in.h:153
  803800msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
  804 msgstr "Звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
   801msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
  805802
  806803#: ../ekiga.schemas.in.in.h:154
  807804msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
  808 msgstr "Звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
   805msgstr ""
   806"Ако е включено е звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
  809807
  810808#: ../ekiga.schemas.in.in.h:155
  811809msgid ""
  812810"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
  813 msgstr "Звукът, който ще се пуска, при ново съобщение"
   811msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска, при ново съобщение"
  814812
  815813#: ../ekiga.schemas.in.in.h:156
  816814msgid ""
  817815"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
  818 msgstr "Звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
   816msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
  819817
  820818#: ../ekiga.schemas.in.in.h:157
   
  825823#: ../ekiga.schemas.in.in.h:158
  826824msgid "The two-letter country code of your country (e.g.: BE, UK, FR, DE, ...)"
  827 msgstr "Двубуквеният код за вашата страна (примерно: BE, UK, BG, FR, DE, ...)"
  828 
  829 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:159 ../src/gui/preferences.cpp:1150
   825msgstr "Двубуквеният код на Вашата страна (например: BG, UK, FR, DE, ...)"
   826
   827#: ../ekiga.schemas.in.in.h:159 ../src/gui/preferences.cpp:1164
  830828msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
  831829msgstr ""
   
  833831"или друг източник)"
  834832
  835 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:160 ../src/gui/preferences.cpp:1134
   833#: ../ekiga.schemas.in.in.h:160 ../src/gui/preferences.cpp:1148
  836834msgid ""
  837835"The video plugin that will be used to detect the devices and manage them"
   
  844842"to the given URL, if any"
  845843msgstr ""
  846 "Начина, по който да се реагира при пристигащо обаждане: 0 показва прозорче, "
  847 "1 автоматично отговаря на обаждането, 2 автоматично го отхвърля и 3 го "
  848 "прехвърля към дадено URL, ако има"
   844"Начинът, по който да се реагира при входящо обаждане: „0“ - показване на "
   845"прозорче, „1“ автоматично отговаряне на обаждането, „2“ автоматично "
   846"отказване и „3“ - прехвърля към зададения адрес-УРЛ"
  849847
  850848#: ../ekiga.schemas.in.in.h:162
  851849msgid "The zoom value"
  852 msgstr "Мащаб за увеличение"
   850msgstr "Мащаб на увеличение"
  853851
  854852#: ../ekiga.schemas.in.in.h:163
   
  857855"be 0.50, 1.00, or 2.00)"
  858856msgstr ""
  859 "Мащаб на изображенията, показвани в основния прозорец (възможни стойности: "
  860 "0.50, 1.00 или 2.00)"
   857"Мащаб на изображенията, показвани в прозореца за локално видео (възможни "
   858"стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
  861859
  862860#: ../ekiga.schemas.in.in.h:164
   
  873871"be 0.50, 1.00, or 2.00)"
  874872msgstr ""
  875 "Мащаб на изображенията, показвани в прозореца за отдалечената картина "
  876 "(възможни стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
  877 
  878 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:166 ../src/gui/preferences.cpp:985
   873"Мащаб на изображенията, показвани в прозореца за отдалечено видео (възможни "
   874"стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
   875
   876#: ../ekiga.schemas.in.in.h:166 ../src/gui/preferences.cpp:994
  879877msgid ""
  880878"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
   
  886884"Това включва тунелирането на H.245. В този режим съобщенията за H.245 се "
  887885"вграждат в канала за H.225 (порт 1720). Това спестява една връзка по TCP по "
  888 "време на разговор. Тунелирането на H.245 бе въведено с H.323v2 и Netmeeting "
  889 "не го поддържа. Използването на бързото набиране и тунелирането на H.245 "
  890 "може да срине някои версии на Netmeeting."
  891 
  892 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:167 ../src/gui/preferences.cpp:987
   886"време на обаждане. Тунелирането на H.245 бе въведено с H.323v2 и Netmeeting "
   887"не го поддържа. Ползването на „Бързо набиране“ и тунелирането по H.245, може "
   888"да забие някои версии на Netmeeting."
   889
   890#: ../ekiga.schemas.in.in.h:167 ../src/gui/preferences.cpp:996
  893891msgid "This enables H.245 early in the setup"
  894 msgstr "Това включва ранния H.245 в настройките"
   892msgstr "Това включва ранния H.245 при осъществяване на връзка"
  895893
  896894#: ../ekiga.schemas.in.in.h:168
   
  899897"IP Translation is enabled."
  900898msgstr ""
  901 "Това включва проверката на IP адреса към ekiga.com. Полученият IP адрес се "
   899"Това включва проверката на адреса по IP към ekiga.com. Полученият адрес се "
  902900"използва, само когато NAT е включен."
  903901
   
  908906msgstr ""
  909907"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Единствената "
  910 "валидна стойност е \"RFC2833\" (0)"
   908"валидна стойност е „RFC2833“ (0)"
  911909
  912910#: ../ekiga.schemas.in.in.h:170
   
  917915msgstr ""
  918916"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
  919 "стойности са \"String\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) "
  920 "(по подразбиране е \"String\" - низ). Ако изберете стойност различна от "
  921 "\"String\" - няма да можете да пращате текстови съобщения"
   917"стойности са „String“ (0), „Tone“ (1), „RFC2833“ (2), „Q.931“ (3) (по "
   918"подразбиране е „String“ - низ). Ако изберете стойност различна от „String“, "
   919"няма да можете да пращате текстови съобщения"
  922920
  923921#: ../ekiga.schemas.in.in.h:171
  924922msgid "UDP port range"
  925 msgstr "Обхват на UDP порт"
   923msgstr "Диапазон на портове по UDP"
  926924
  927925#: ../ekiga.schemas.in.in.h:172
  928926msgid "User directory"
  929 msgstr "База данни с потребители"
   927msgstr "Регистър с потребители"
  930928
  931929#: ../ekiga.schemas.in.in.h:173
   
  971969#: ../lib/about/gnome-about.c:250
  972970msgid "Documented by"
  973 msgstr "Документирано от"
   971msgstr "Документатори"
  974972
  975973#: ../lib/about/gnome-about.c:265
  976974msgid "Translated by"
  977 msgstr "Преведено от"
   975msgstr "Преводачи"
  978976
  979977#. Add the credits button
   
  992990#: ../lib/about/gnome-about.c:421
  993991msgid "Documenter entry"
  994 msgstr "Запис за документатор"
   992msgstr "Член в списъка на документатори"
  995993
  996994#: ../lib/about/gnome-about.c:422
  997995msgid "A single documenter entry"
  998 msgstr "Отделен запис за документатор"
   996msgstr "Един член в списъка на документатори"
  999997
  1000998#: ../lib/about/gnome-about.c:518
   
  10091007msgstr ""
  10101008"Имаше грешка при програмата за конфигуриране.\n"
  1011 "Може би някои от настройките ви няма да бъдат запазени."
   1009"Може би някои от настройките Ви няма да бъдат запазени."
  10121010
  10131011#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-avahi.cpp:284
   
  10171015#: ../lib/gui/gmdialog.c:457
  10181016msgid "Do not show this dialog again"
  1019 msgstr "Да не се показва отново"
  1020 
  1021 #: ../src/clients/ils.cpp:104 ../src/gui/tools.cpp:169
   1017msgstr "Прозорецът да не се показва отново"
   1018
   1019#: ../src/clients/ils.cpp:104 ../src/gui/tools.cpp:173
  10221020msgid "Invalid parameters"
  10231021msgstr "Невалидни параметри"
   
  10281026"order to be able to register to the users directory."
  10291027msgstr ""
  1030 "Въведете първото си име и е-пощата в раздела за лична информация, за да "
  1031 "можете да се регистрирате в базата данни за потребители."
   1028"Въведете първото си име и е-пощата в раздела за лични данни, за да можете да "
   1029"се регистрирате в регистъра за потребители"
  10321030
  10331031#: ../src/clients/ils.cpp:143
  10341032msgid "Invalid users directory"
  1035 msgstr "Невалидна база данни с потребители"
   1033msgstr "Невалиден регистър с потребители"
  10361034
  10371035#: ../src/clients/ils.cpp:143
  10381036msgid "Operation impossible since there is no users directory specified."
  1039 msgstr ""
  1040 "Операцията не е възможна, тъй като няма избрана база данни с потребители."
   1037msgstr "Действието е невъзможно, тъй като няма избран регистър с потребители."
  10411038
  10421039#: ../src/clients/ils.cpp:232
  10431040msgid "Failed to parse XML file"
  1044 msgstr "Неуспех при прегледа на XML файл"
   1041msgstr "Неуспех при анализа на файл с XML"
  10451042
  10461043#: ../src/clients/ils.cpp:232
   
  10491046"correctly installed in your system."
  10501047msgstr ""
  1051 "Грешка при обработката на XML файла. Проверете дали е инсталиран правилно на "
  1052 "системата ви."
   1048"Грешка при анализа на файла с XML. Проверете дали е инсталиран правилно на "
   1049"системата Ви."
  10531050
  10541051#: ../src/clients/ils.cpp:243
   
  10591056#, c-format
  10601057msgid "Bad LDAP information from XML file: %s."
  1061 msgstr "Грешна LDAP информация от XML файла: %s."
   1058msgstr "Грешна информация за LDAP от файла с XML: %s."
  10621059
  10631060#: ../src/clients/ils.cpp:251
  10641061#, c-format
  10651062msgid "ILS registration failed: unable to connect to %s"
  1066 msgstr "ILS registration failed: unable to connect to %s"
   1063msgstr "Грешка при регистрация по ILS: свързването към %s е невъзможно"
  10671064
  10681065#: ../src/clients/ils.cpp:264
  10691066msgid "ILS registration failed: unable to set time limit on operations"
  10701067msgstr ""
  1071 "Грешка при ILS регистрацията: невъзможно задаване на времево ограничение на "
  1072 "операциите"
   1068"Грешка при регистрация по ILS: не може да се зададе ограничение по време на "
   1069"действията"
  10731070
  10741071#: ../src/clients/ils.cpp:276
  10751072#, c-format
  10761073msgid "ILS registration failed: failed to bind to %s"
  1077 msgstr "ILS registration failed: failed to bind to %s"
   1074msgstr "Грешка при регистрация по ILS: неуспех при свързването към %s"
  10781075
  10791076#: ../src/clients/ils.cpp:304
  10801077#, c-format
  10811078msgid "Updated information on %s"
  1082 msgstr "Обновени са данните в %s."
  1083 
  1084 #: ../src/clients/ils.cpp:308 ../src/endpoints/accountshandler.cpp:328
   1079msgstr "Данните за %s са обновени"
   1080
   1081#: ../src/clients/ils.cpp:308 ../src/endpoints/accountshandler.cpp:331
  10851082#: ../src/endpoints/sip.cpp:209
  10861083#, c-format
   
  10881085msgstr "Прекъсване на регистрацията към %s"
  10891086
  1090 #: ../src/clients/stun.cpp:101
   1087#: ../src/clients/stun.cpp:103
  10911088#, c-format
  10921089msgid "STUN server set to %s"
  1093 msgstr "Сървърът за STUN да е %s"
  1094 
  1095 #: ../src/clients/stun.cpp:110
   1090msgstr "Задаване на сървъра за STUN да е %s"
   1091
   1092#: ../src/clients/stun.cpp:112
  10961093msgid "Removed STUN server"
  10971094msgstr "Премахнат сървър за STUN"
  10981095
  1099 #: ../src/clients/stun.cpp:139
   1096#: ../src/clients/stun.cpp:141
  11001097#, c-format
  11011098msgid ""
   
  11161113"стена."
  11171114
  1118 #: ../src/clients/stun.cpp:145
   1115#: ../src/clients/stun.cpp:147
  11191116#, c-format
  11201117msgid ""
   
  11291126"локална защитна стена, която да блокира портовете, използвани от Ekiga."
  11301127
  1131 #: ../src/clients/stun.cpp:150
   1128#: ../src/clients/stun.cpp:152
  11321129msgid ""
  11331130"Ekiga detected Symmetric NAT. The most appropriate method, if your router "
   
  11411138"Ekiga откри симетричен NAT. Ако маршрутизаторът Ви не поддържа SIP или "
  11421139"H.323, най добре е да пренасочите нужните портове към Вашата вътрешна машина "
  1143 "и така да превърнете симетричния NAT в несиметричен (Cone NAT). Повторното "
  1144 "изпълнение на тази проверка след настройката на пренасочването на портовете "
  1145 "трябва да открие несиметричния NAT, което ще позволи използването на Ekiga "
  1146 "със STUN. Ако тогава не се открие несиметричен NAT, значи има някакъв "
  1147 "проблем с правилата за пренасочване."
  1148 
  1149 #: ../src/clients/stun.cpp:155
   1140"и така да превърнете симетричния NAT в такъв с резервирани портове (Cone "
   1141"NAT). Повторното изпълнение на тази проверка след настройката на "
   1142"пренасочването на портовете трябва да открие несиметричния NAT, което ще "
   1143"позволи използването на Ekiga със STUN. Ако тогава не се открие "
   1144"резервирането на портовете за NAT, значи има някакъв проблем с правилата за "
   1145"пренасочване."
   1146
   1147#: ../src/clients/stun.cpp:156
   1148#, c-format
   1149msgid ""
   1150"STUN test result: %s.\n"
   1151"\n"
   1152"You do not seem to be using a NAT router. STUN support is not required."
   1153msgstr ""
   1154"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
   1155"\n"
   1156"Изглежда, че не използвате маршрутизатор с NAT. Няма нужда от поддръжка на "
   1157"STUN."
   1158
   1159#: ../src/clients/stun.cpp:161
  11501160#, c-format
  11511161msgid ""
   
  11591169"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
  11601170"\n"
  1161 "Използването на сървър за STUN вероятно е най-подходящият начин, ако "
  1162 "маршрутизаторът Wи не поддържа вътрешно SIP или H.323.\n"
   1171"Използването на сървър за STUN вероятно е най-подходящият начин, ако сте зад "
   1172"маршрутизатор, който не поддържа правилно SIP или H.323.\n"
  11631173"\n"
  11641174"Да се включи ли поддръжката на STUN?"
  11651175
  1166 #: ../src/clients/stun.cpp:164 ../src/clients/stun.cpp:177
   1176#: ../src/clients/stun.cpp:170 ../src/clients/stun.cpp:183
  11671177msgid "NAT Detection Finished"
  11681178msgstr "Откриването на NAT приключи"
  11691179
  1170 #: ../src/clients/stun.cpp:188
   1180#: ../src/clients/stun.cpp:194
  11711181msgid "The detection of your NAT type is finished"
  11721182msgstr "Откриването на вида на NAT приключи"
  11731183
  1174 #: ../src/clients/stun.cpp:255
   1184#: ../src/clients/stun.cpp:261
  11751185msgid "Unknown NAT"
  11761186msgstr "Неизвестен NAT"
  11771187
  1178 #: ../src/clients/stun.cpp:256
   1188#: ../src/clients/stun.cpp:262
  11791189msgid "Open NAT"
  11801190msgstr "Отваряне на NAT"
  11811191
  1182 #: ../src/clients/stun.cpp:257
   1192#: ../src/clients/stun.cpp:263
  11831193msgid "Cone NAT"
  1184 msgstr "Несиметричен NAT"
  1185 
  1186 #: ../src/clients/stun.cpp:258
   1194msgstr "NAT с резервирани портове"
   1195
   1196#: ../src/clients/stun.cpp:264
  11871197msgid "Restricted NAT"
  11881198msgstr "Ограничен NAT"
  11891199
  1190 #: ../src/clients/stun.cpp:259
   1200#: ../src/clients/stun.cpp:265
  11911201msgid "Port Restricted NAT"
  11921202msgstr "NAT с ограничаване по портове"
  11931203
  1194 #: ../src/clients/stun.cpp:260
   1204#: ../src/clients/stun.cpp:266
  11951205msgid "Symmetric NAT"
  11961206msgstr "Симетричен NAT"
  11971207
  1198 #: ../src/clients/stun.cpp:261
   1208#: ../src/clients/stun.cpp:267
  11991209msgid "Symmetric Firewall"
  12001210msgstr "Симетрична защитна стена"
  12011211
  1202 #: ../src/clients/stun.cpp:262
   1212#: ../src/clients/stun.cpp:268
  12031213msgid "Blocked"
  12041214msgstr "Блокиран"
  12051215
  1206 #: ../src/clients/stun.cpp:263
   1216#: ../src/clients/stun.cpp:269
  12071217msgid "Partially Blocked"
  12081218msgstr "Частично блокиран"
  12091219
  1210 #: ../src/clients/stun.cpp:306
   1220#: ../src/clients/stun.cpp:270
   1221msgid "No NAT"
   1222msgstr "Без NAT"
   1223
   1224#: ../src/clients/stun.cpp:321
  12111225msgid "Detection in progress"
  1212 msgstr "Засичането тече"
  1213 
  1214 #: ../src/clients/stun.cpp:307
   1226msgstr "В момента тече откриването"
   1227
   1228#: ../src/clients/stun.cpp:322
  12151229msgid "Please wait while your type of NAT is being detected."
  1216 msgstr "Изчакайте докато вида на Вашия NAT бъде открит"
  1217 
  1218 #: ../src/clients/stun.cpp:327
   1230msgstr "Изчакайте докато вида на Вашия NAT бъде открит."
   1231
   1232#: ../src/clients/stun.cpp:373
  12191233#, c-format
  12201234msgid "Set STUN server to %s (%s)"
  12211235msgstr "Задаване на сървъра за STUN да е %s (%s)"
   1236
   1237#: ../src/clients/stun.cpp:375
   1238#, c-format
   1239msgid "Ignored STUN server (%s)"
   1240msgstr "Сървърът за STUN бе игнориран (%s)"
  12221241
  12231242#: ../src/components/bonobo.cpp:115
   
  12301249"callto address, please use \"ekiga -c address\"."
  12311250msgstr ""
  1232 "Ekiga вече е стартирана. Ако искате да се обадите на даден SIP или адрес за "
  1233 "H.323, използвайте \"ekiga -c УРЛ-адрес\"."
   1251"Ekiga вече е стартирана. Ако искате да се обадите на даден адрес "
   1252"(включително за SIP или H.323), използвайте „ekiga -c адрес“."
  12341253
  12351254#: ../src/components/bonobo.cpp:168
   
  12461265msgstr ""
  12471266"Грешка при регистриране на Ekiga към услугата за активиране. Режимът за "
  1248 "дабрика се изключва.\n"
   1267"фабрика се изключва.\n"
  12491268
  12501269#: ../src/components/bonobo.cpp:212
   
  12541273#: ../src/devices/audio.cpp:282
  12551274msgid "Opening device for playing"
  1256 msgstr "Отваря се устройство за възпроизвеждане"
   1275msgstr "Отваряне на устройство за възпроизвеждане"
  12571276
  12581277#: ../src/devices/audio.cpp:284
   
  12721291msgstr ""
  12731292"Не е възможно да се отвори избраното звуково устройство (%s) за запис. "
  1274 "Проверете звуковите настройки, разрешенията и дали устройството не е заето."
   1293"Проверете звуковите настройки, правата за достъп и дали устройството не е "
   1294"заето."
  12751295
  12761296#: ../src/devices/audio.cpp:297
   
  12801300"your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
  12811301msgstr ""
  1282 "Невъзможно да се отвори избраното звуково устройство (%s). Проверете "
  1283 "звуковите настройки, привилегиите и дали устройството не е заето."
   1302"Не е възможно да се отвори избраното звуково устройство (%s). Проверете "
   1303"звуковите настройки, правата за достъп и дали устройството не е заето."
  12841304
  12851305#: ../src/devices/audio.cpp:313 ../src/devices/audio.cpp:382
  12861306msgid "Cannot use the audio device"
  1287 msgstr "Не може да се използва звуковото устройство"
   1307msgstr "Звуковото устройство не може да се използва"
  12881308
  12891309#: ../src/devices/audio.cpp:313
   
  12931313"to read data from this device. Please check your audio setup."
  12941314msgstr ""
  1295 "Избраното звуково устройство (%s) е успешно заредено, но е невъзможно "
  1296 "получаването на данни от него. Проверете звуковите настройки на системата си."
   1315"Избраното звуково устройство (%s) е успешно заредено, но получаването на "
   1316"данни от него е невъзможно. Проверете звуковите настройки на системата си."
  12971317
  12981318#: ../src/devices/audio.cpp:322
  12991319msgid "Recording your voice"
  1300 msgstr "Записване на гласа ви"
   1320msgstr "Записване на гласа Ви"
  13011321
  13021322#: ../src/devices/audio.cpp:361
   
  13111331msgstr ""
  13121332"Избраното звуково устройство (%s) беше успешно отворено, но е невъзможно да "
  1313 "се записва в него. Проверете звуковите настройки."
  1314 
  1315 #: ../src/devices/audio.cpp:481 ../src/devices/audio.cpp:482
   1333"се записва с него. Проверете звуковите настройки."
   1334
   1335#: ../src/devices/audio.cpp:478 ../src/devices/audio.cpp:479
  13161336#: ../src/devices/videoinput.cpp:310 ../src/devices/videoinput.cpp:581
  1317 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:288 ../src/endpoints/ekiga.cpp:290
  1318 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:292 ../src/endpoints/pcss.cpp:210
  1319 #: ../src/gui/druid.cpp:1799 ../src/gui/druid.cpp:1813
  1320 #: ../src/gui/druid.cpp:1873
   1337#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:294 ../src/endpoints/ekiga.cpp:296
   1338#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:298 ../src/endpoints/pcss.cpp:216
   1339#: ../src/gui/druid.cpp:1784 ../src/gui/druid.cpp:1798
   1340#: ../src/gui/druid.cpp:1858
  13211341msgid "No device found"
  13221342msgstr "Не беше открито устройство"
  13231343
  1324 #: ../src/devices/audio.cpp:500
   1344#: ../src/devices/audio.cpp:497
  13251345#, c-format
  13261346msgid ""
   
  13291349"speakers with a four-second delay."
  13301350msgstr ""
  1331 "Ekiga записва от %s и възпроизвежда през %s. Кажете в микрофона \"1, 2, 3 - "
  1332 "Екига, супер си!\" и след 4 секунди трябва да чуете гласа си в слушалките."
   1351"Ekiga записва от %s и възпроизвежда през %s. Кажете в микрофона 1, 2, 3 - "
   1352"Екига, супер си! и след 4 секунди трябва да чуете гласа си в слушалките."
  13331353
  13341354#: ../src/devices/videoinput.cpp:319
  13351355#, c-format
  13361356msgid "Opening video device %s with plugin %s"
  1337 msgstr "Отвяряне на видео устройството %s с приставката %s"
   1357msgstr "Отваряне на видео устройството %s с приставката %s"
  13381358
  13391359#: ../src/devices/videoinput.cpp:347
  13401360#, c-format
  13411361msgid "Successfully opened video device %s, channel %d"
  1342 msgstr "Успешно се отвори видео устройство %s, канал %d"
   1362msgstr "Видео устройството %s, канал %d, се отвори успешно"
  13431363
  13441364#: ../src/devices/videoinput.cpp:358
   
  13551375msgstr ""
  13561376"По време на обажданията ще се предава подвижно лого. Винаги можете да "
  1357 "смените предаваното изображение като изберете за видео приставка - \"Picture"
  1358 "\", а за устройство - \"MovingLogo\" (подвижно лого) или \"StaticPicture"
  1359 "\" (неподвижна картинка)."
   1377"смените предаваното изображение като изберете за видео приставка - "
   1378"„Изображение“, а за устройство - „MovingLogo“ (подвижно лого) или "
   1379"„StaticPicture“ (неподвижна картинка)."
  13601380
  13611381#: ../src/devices/videoinput.cpp:364
   
  13691389msgstr ""
  13701390"Имаше грешка при отваряне на устройството. Проверете правата за достъп до "
  1371 "файловете и се уверете, че е зареден правилният драйвер."
   1391"файловете и дали е зареден правилният драйвер."
  13721392
  13731393#: ../src/devices/videoinput.cpp:372 ../src/devices/videoinput.cpp:682
  13741394msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
  1375 msgstr "Видео драйверът ви не поддържа избрания видео формат."
   1395msgstr "Видео драйверът Ви не поддържа избрания видео формат."
  13761396
  13771397#: ../src/devices/videoinput.cpp:376
   
  13861406"Palette is supported."
  13871407msgstr ""
  1388 "Вашият драйвер изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
   1408"Драйверът Ви изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
  13891409"Ekiga.\n"
  13901410"Проверете документацията за драйвера в ядрото, за да разберете коя палитра "
   
  14011421#: ../src/devices/videoinput.cpp:428
  14021422msgid "Opened the video device using the \"Picture\" video plugin"
  1403 msgstr "Видео устройството отворено с видео приставката \"Изображение\""
   1423msgstr "Видео устройството е отворено с видео приставката „Изображение“"
  14041424
  14051425#: ../src/devices/videoinput.cpp:582
   
  14591479
  14601480#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:210
  1461 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:319 ../src/endpoints/sip.cpp:295
   1481#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:322 ../src/endpoints/sip.cpp:295
  14621482#: ../src/endpoints/sip.cpp:307
  14631483msgid "Registration failed"
   
  14651485
  14661486#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:224
  1467 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:334
   1487#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:337
  14681488msgid "Unregistering"
  1469 msgstr "Прекъсване на регистрацята"
  1470 
  1471 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:290
   1489msgstr "Прекъсване на регистрацията"
   1490
   1491#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:293
  14721492msgid "Gatekeeper registration failed: duplicate alias"
  1473 msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper: дублиране на псевдоним"
  1474 
  1475 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:294
   1493msgstr "Грешка при регистриране към сървър-портиер: дублиране на псевдоним"
   1494
   1495#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:297
  14761496msgid "Gatekeeper registration failed: bad username/password"
  14771497msgstr ""
  1478 "Регистрацията на Gatekeeper е неуспешна: грешно потребителско име/      "
  1479 "парола"
  1480 
  1481 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:297
   1498"Регистрацията към сървър-портиер е неуспешна: грешно потребителско име/парола"
   1499
   1500#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:300
  14821501msgid "Gatekeeper registration failed: transport error"
  1483 msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper: грешка в транспорта"
  1484 
  1485 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:300
  1486 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:305
   1502msgstr "Грешка при регистриране към сървър-портиер: грешка в транспорта"
   1503
   1504#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:303
   1505#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:308
  14871506msgid "Gatekeeper registration failed"
  1488 msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper"
  1489 
  1490 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:308 ../src/endpoints/sip.cpp:198
   1507msgstr "Грешка при регистриране към сървър-портиер"
   1508
   1509#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:311 ../src/endpoints/sip.cpp:198
  14911510#, c-format
  14921511msgid "Registered to %s"
  1493 msgstr "Регистриран в %s"
  1494 
  1495 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:318 ../src/endpoints/sip.cpp:204
   1512msgstr "Регистриран към %s"
   1513
   1514#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:321 ../src/endpoints/sip.cpp:204
  14961515msgid "Registered"
  14971516msgstr "Регистриран"
  14981517
  1499 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:348 ../src/endpoints/sip.cpp:215
   1518#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:351 ../src/endpoints/sip.cpp:215
  15001519msgid "Unregistered"
  15011520msgstr "Нерегистриран"
  15021521
  1503 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:122
   1522#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:128
  15041523msgid "Answering incoming call"
  15051524msgstr "Отговаряне на входящо обаждане"
  15061525
  15071526#. Init the address book
  1508 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:437
   1527#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:443
  15091528msgid "On This Computer"
  15101529msgstr "На този компютър"
  15111530
  1512 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:437
   1531#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:443
  15131532msgid "Personal"
  1514 msgstr "Лична"
  1515 
  1516 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:466
   1533msgstr "Личен"
   1534
   1535#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:472
  15171536#, c-format
  15181537msgid "Started Ekiga %d.%d.%d for user %s"
  15191538msgstr "Заредена е Ekiga %d.%d.%d за потребител %s"
  15201539
  1521 #: ../src/endpoints/manager.cpp:671
   1540#: ../src/endpoints/manager.cpp:664
  15221541#, c-format
  15231542msgid "Forwarding call to %s"
   
  15251544
  15261545#. Update the log and status bar
  1527 #: ../src/endpoints/manager.cpp:825
   1546#: ../src/endpoints/manager.cpp:818
  15281547#, c-format
  15291548msgid "Call from %s"
  15301549msgstr "Обаждане от %s"
  15311550
  1532 #: ../src/endpoints/manager.cpp:839
   1551#: ../src/endpoints/manager.cpp:832
  15331552msgid "Rejecting incoming call"
  15341553msgstr "Отказване на входящо обаждане"
  15351554
  1536 #: ../src/endpoints/manager.cpp:841
   1555#: ../src/endpoints/manager.cpp:834
  15371556#, c-format
  15381557msgid "Rejecting incoming call from %s"
  15391558msgstr "Отказване на входящо обаждане от %s"
  15401559
  1541 #: ../src/endpoints/manager.cpp:847
   1560#: ../src/endpoints/manager.cpp:840
  15421561msgid "Forwarding incoming call"
  15431562msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане"
  15441563
  1545 #: ../src/endpoints/manager.cpp:849
   1564#: ../src/endpoints/manager.cpp:842
  15461565#, c-format
  15471566msgid "Forwarding incoming call from %s to %s"
  15481567msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане от %s към %s"
  15491568
  1550 #: ../src/endpoints/manager.cpp:855
   1569#: ../src/endpoints/manager.cpp:848
  15511570msgid "Auto-Answering incoming call"
  15521571msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане"
  15531572
  1554 #: ../src/endpoints/manager.cpp:856
   1573#: ../src/endpoints/manager.cpp:849
  15551574#, c-format
  15561575msgid "Auto-Answering incoming call from %s"
  15571576msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане от %s"
  15581577
  1559 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1010
   1578#: ../src/endpoints/manager.cpp:1003
  15601579#, c-format
  15611580msgid "Connected with %s using %s"
  15621581msgstr "Свързан с %s чрез %s"
  15631582
  1564 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1012
   1583#: ../src/endpoints/manager.cpp:1005
  15651584#, c-format
  15661585msgid "Connected with %s"
  15671586msgstr "Свързан с %s"
  15681587
  1569 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1116 ../src/gui/main.cpp:4025
   1588#: ../src/endpoints/manager.cpp:1107 ../src/gui/main.cpp:4033
  15701589msgid "Standby"
  1571 msgstr "Изчакаване"
  1572 
  1573 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1175
   1590msgstr "Изчакване"
   1591
   1592#: ../src/endpoints/manager.cpp:1166
  15741593msgid "Local user cleared the call"
  15751594msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
  15761595
  1577 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1178 ../src/endpoints/manager.cpp:1181
   1596#: ../src/endpoints/manager.cpp:1169 ../src/endpoints/manager.cpp:1172
  15781597msgid "Local user rejected the call"
  15791598msgstr "Локалният потребител отказа обаждането"
  15801599
  1581 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1184
   1600#: ../src/endpoints/manager.cpp:1175
  15821601msgid "Remote user cleared the call"
  15831602msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
  15841603
  1585 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1187
   1604#: ../src/endpoints/manager.cpp:1178
  15861605msgid "Remote user rejected the call"
  15871606msgstr "Отдалеченият потребител отказа обаждането"
  15881607
  1589 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1190
   1608#: ../src/endpoints/manager.cpp:1181
  15901609msgid "Call not answered in the required time"
  15911610msgstr "Не е отговорено навреме на обаждането"
  15921611
  1593 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1193
   1612#: ../src/endpoints/manager.cpp:1184
  15941613msgid "Remote user has stopped calling"
  15951614msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
  15961615
  1597 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1196
   1616#: ../src/endpoints/manager.cpp:1187
  15981617msgid "Abnormal call termination"
  15991618msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
  16001619
  1601 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1199
   1620#: ../src/endpoints/manager.cpp:1190
  16021621msgid "Could not connect to remote host"
  16031622msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
  16041623
  1605 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1202
   1624#: ../src/endpoints/manager.cpp:1193
  16061625msgid "The Gatekeeper cleared the call"
  1607 msgstr "Gatekeeper-ът изчисти обаждането"
  1608 
  1609 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1205 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:548
  1610 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:553
   1626msgstr "Сървърът-портиер изчисти обаждането"
   1627
   1628#: ../src/endpoints/manager.cpp:1196 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:547
   1629#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:552
  16111630msgid "User not found"
  16121631msgstr "Потребителят не е намерен"
  16131632
   1633#: ../src/endpoints/manager.cpp:1199
   1634msgid "Insufficient bandwidth"
   1635msgstr "Недостатъчна скорост на връзката"
   1636
   1637#: ../src/endpoints/manager.cpp:1202
   1638msgid "No common codec"
   1639msgstr "Няма подходящ кодер"
   1640
   1641#: ../src/endpoints/manager.cpp:1205
   1642msgid "Call forwarded"
   1643msgstr "Обаждането е прехвърлено"
   1644
  16141645#: ../src/endpoints/manager.cpp:1208
  1615 msgid "Insufficient bandwidth"
  1616 msgstr "Недостатъчна бързина на връзката"
  1617 
  1618 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1211
  1619 msgid "No common codec"
  1620 msgstr "Няма подходящ кодек"
  1621 
  1622 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1214
  1623 msgid "Call forwarded"
  1624 msgstr "Обаждане прехвърлено"
  1625 
  1626 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1217
  16271646msgid "Security check failed"
  16281647msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
  16291648
  1630 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1220
   1649#: ../src/endpoints/manager.cpp:1211
  16311650msgid "Local user is busy"
  16321651msgstr "Локалният потребител е зает"
  16331652
  1634 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1223 ../src/endpoints/manager.cpp:1229
   1653#: ../src/endpoints/manager.cpp:1214 ../src/endpoints/manager.cpp:1220
  16351654msgid "Congested link to remote party"
  16361655msgstr "Задръстена линия към отсрещната страна"
  16371656
  1638 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1226
   1657#: ../src/endpoints/manager.cpp:1217
  16391658msgid "Remote user is busy"
  1640 msgstr "Дава заето!"
  1641 
  1642 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1232 ../src/endpoints/manager.cpp:1235
   1659msgstr "Отдалеченият потребител е зает"
   1660
   1661#: ../src/endpoints/manager.cpp:1223 ../src/endpoints/manager.cpp:1226
  16431662msgid "Remote user is unreachable"
  16441663msgstr "Отдалеченият потребител не е достъпен"
  16451664
  1646 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1238
   1665#: ../src/endpoints/manager.cpp:1229
  16471666msgid "Remote host is offline"
  16481667msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
  16491668
  1650 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1241
   1669#: ../src/endpoints/manager.cpp:1232
  16511670msgid "Remote user is offline"
  16521671msgstr "Отдалеченият потребител не е в мрежата"
  16531672
  1654 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1245
   1673#: ../src/endpoints/manager.cpp:1236
  16551674msgid "Call completed"
  1656 msgstr "Разговорът завърши"
  1657 
  1658 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1598
   1675msgstr "Обаждането завърши"
   1676
   1677#: ../src/endpoints/manager.cpp:1588
  16591678msgid "Error while starting the listener for the H.323 protocol"
  1660 msgstr "Портовете за H.323 не могат да се отворят"
  1661 
  1662 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1598
   1679msgstr "Портовете, на които да се слуша за H.323, не могат да се отворят"
   1680
   1681#: ../src/endpoints/manager.cpp:1588
  16631682msgid ""
  16641683"You will not be able to receive incoming H.323 calls. Please check that no "
   
  16681687"програма не е заела порта използван от Ekiga."
  16691688
  1670 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1612
   1689#: ../src/endpoints/manager.cpp:1602
  16711690msgid "Error while starting the listener for the SIP protocol"
  1672 msgstr "Портовете за SIP не могат да се отворят"
  1673 
  1674 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1612
   1691msgstr "Портовете, на които да се слуша за SIP, не могат да се отворят"
   1692
   1693#: ../src/endpoints/manager.cpp:1602
  16751694msgid ""
  16761695"You will not be able to receive incoming SIP calls. Please check that no "
   
  16801699"програма не е заела порта използван от Ekiga."
  16811700
  1682 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1778
   1701#: ../src/endpoints/manager.cpp:1768
  16831702#, c-format
  16841703msgid "Opened codec %s for transmission"
  1685 msgstr "Отваряне на кодека %s за предаване"
  1686 
  1687 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1789
   1704msgstr "Отваряне на кодера %s за предаване"
   1705
   1706#: ../src/endpoints/manager.cpp:1779
  16881707#, c-format
  16891708msgid "Closed codec %s which was opened for transmission"
  1690 msgstr "Затваряне на кодека %s, който беше отворен за предаване"
  1691 
  1692 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1803
   1709msgstr "Затваряне на кодера %s, който беше отворен за предаване"
   1710
   1711#: ../src/endpoints/manager.cpp:1793
  16931712#, c-format
  16941713msgid "Opened codec %s for reception"
  1695 msgstr "Отваряне на кодека %s за приемане"
  1696 
  1697 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1814
   1714msgstr "Отваряне на кодера %s за приемане"
   1715
   1716#: ../src/endpoints/manager.cpp:1804
  16981717#, c-format
  16991718msgid "Closed codec %s which was opened for reception"
  1700 msgstr "Затваряне на кодека %s, който беше отворен за приемане"
  1701 
  1702 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1959
   1719msgstr "Затваряне на кодера %s, който беше отворен за приемане"
   1720
   1721#: ../src/endpoints/manager.cpp:1949
  17031722#, c-format
  17041723msgid "%.2ld:%.2ld:%.2ld  A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
  1705 msgstr "%.2ld:%.2ld:%.2ld  A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
  1706 
  1707 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:235
   1724msgstr ""
   1725"%.2ldч.%.2ldм.%.2ldс.|ср. ск-ст изпр./пол. %.2f/%.2f|ск-ст изпр./пол. %.2f/"
   1726"%.2f"
   1727
   1728#: ../src/endpoints/pcss.cpp:241
  17081729#, c-format
  17091730msgid "Opened %s for recording with plugin %s"
  1710 msgstr "Отворен %s за запис с пприставката %s"
  1711 
  1712 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:236
   1731msgstr "%s е отворен за запис с приставката %s"
   1732
   1733#: ../src/endpoints/pcss.cpp:242
  17131734#, c-format
  17141735msgid "Opened %s for playing with plugin %s"
  1715 msgstr "Отворен %s за възпроизвеждане с пприставката %s"
  1716 
  1717 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:251
   1736msgstr "%s е отворен за възпроизвеждане с приставката %s"
   1737
   1738#: ../src/endpoints/pcss.cpp:260
  17181739msgid "Could not open audio channel for audio transmission"
  17191740msgstr "Неуспех при отваряне на аудио канала за аудио предаване"
  17201741
  1721 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:251
   1742#: ../src/endpoints/pcss.cpp:260
  17221743msgid ""
  17231744"An error occured while trying to record from the soundcard for the audio "
   
  17271748msgstr ""
  17281749"Възникна грешка при опита за запис от звуковата карта за предаване на глас. "
  1729 "Проверете дали звуковата Ви карта не е заета от друга рограма и че драйверът "
  1730 "й подържа пълен дуплекс.\n"
   1750"Проверете дали тя не е заета от друга програма и дали драйверът й поддържа "
   1751"пълен дуплекс.\n"
  17311752"Предаването на глас е изключено."
  17321753
  1733 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:253
   1754#: ../src/endpoints/pcss.cpp:262
  17341755msgid "Could not open audio channel for audio reception"
  17351756msgstr "Звуковият канал не може да бъде отворен за приемане"
  17361757
  1737 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:253
   1758#: ../src/endpoints/pcss.cpp:262
  17381759msgid ""
  17391760"An error occured while trying to play audio to the soundcard for the audio "
   
  17421763"The audio reception has been disabled."
  17431764msgstr ""
  1744 "Възникна грешка при опита за пускане на звук към звуковата карта за приемане "
  1745 "на глас. Проверете дали звуковата Ви карта не е заета от друга рограма и че "
  1746 "драйверът й подържа пълен дуплекс.\n"
   1765"Възникна грешка при опита за възпроизвеждане на звук към звуковата карта за "
   1766"приемане на глас. Проверете дали тя не е заета от друга програма и дали "
   1767"драйверът й поддържа пълен дуплекс.\n"
  17471768"Приемането на глас е изключено."
  17481769
   
  17571778#: ../src/endpoints/sip.cpp:275
  17581779msgid "Forbidden"
  1759 msgstr "Забранен"
   1780msgstr "Забранено е"
  17601781
  17611782#: ../src/endpoints/sip.cpp:279
   
  17651786#: ../src/endpoints/sip.cpp:283
  17661787msgid "Conflict"
  1767 msgstr "Конфликт"
   1788msgstr "Има конфликт"
  17681789
  17691790#: ../src/endpoints/sip.cpp:287
  17701791msgid "Temporarily unavailable"
  1771 msgstr "Временно недостъпен"
   1792msgstr "Временно недостъпна услуга"
  17721793
  17731794#: ../src/endpoints/sip.cpp:291
  17741795msgid "Not Acceptable"
  1775 msgstr "Неприемливо"
   1796msgstr "Не може да се приеме"
  17761797
  17771798#: ../src/endpoints/sip.cpp:300
   
  18051826msgstr "Грешка: Изтичане на времето"
  18061827
  1807 #: ../src/endpoints/sip.cpp:524 ../src/gui/chat.cpp:990
   1828#: ../src/endpoints/sip.cpp:524 ../src/gui/chat.cpp:1003
  18081829msgid "Error: Failed to transmit message"
  18091830msgstr "Грешка: Неуспех при изпращането на съобщение"
  18101831
  1811 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:429
   1832#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:428
  18121833msgid "Invalid URL handler"
  1813 msgstr "Невалиден URL handler"
  1814 
  1815 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:429
   1834msgstr "Невалидна програма за обработка на адреси-УРЛ"
   1835
   1836#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:428
  18161837msgid ""
  18171838"Please specify a valid URL handler. Currently both h323: and callto: are "
  18181839"supported."
  1819 msgstr "Уточнете URL указател на протокола. Поддържат се h323: и callto:."
  1820 
  1821 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:487
   1840msgstr ""
   1841"Укажете програма за обработка на поддържани в момента видове адреси-УРЛ - "
   1842"h323: и callto:."
   1843
   1844#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:486
  18221845#, c-format
  18231846msgid "Calling %s"
  18241847msgstr "Обаждане на %s"
  18251848
  1826 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:490
   1849#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:489
  18271850#, c-format
  18281851msgid "Transferring call to %s"
  18291852msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
  18301853
  1831 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:559 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:564
   1854#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:558 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:563
  18321855msgid "Failed to call user"
  18331856msgstr "Неуспех при обаждането на потребител"
   
  18351858#: ../src/gui/accounts.cpp:407
  18361859msgid "Edit the Account Information"
  1837 msgstr "Редактиране данните на абонамента"
   1860msgstr "Редактиране данните на регистрацията"
  18381861
  18391862#. Account Name
  18401863#: ../src/gui/accounts.cpp:430
  18411864msgid "Account Name:"
  1842 msgstr "Име на абонамента:"
   1865msgstr "Име на регистрацията:"
  18431866
  18441867#: ../src/gui/accounts.cpp:442
   
  18521875#: ../src/gui/accounts.cpp:465 ../src/gui/accounts.cpp:937
  18531876msgid "Gatekeeper:"
  1854 msgstr "Gatekeeper:"
   1877msgstr "Сървър-портиер:"
  18551878
  18561879#. User
   
  18791902#: ../src/gui/accounts.cpp:537 ../src/gui/accounts.cpp:938
  18801903msgid "Gatekeeper ID:"
  1881 msgstr "Идентификатор на Gatekeeper:"
   1904msgstr "Идентификатор пред сървър-портиер:"
  18821905
  18831906#. Timeout
   
  18891912#. H323
  18901913#: ../src/gui/accounts.cpp:653 ../src/gui/accounts.cpp:655
  1891 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3019 ../src/gui/addressbook.cpp:3495
   1914#: ../src/gui/addressbook.cpp:3022 ../src/gui/addressbook.cpp:3498
  18921915msgid "Missing information"
  1893 msgstr "Липсващи данни"
   1916msgstr "Липсват данни"
  18941917
  18951918#: ../src/gui/accounts.cpp:653
   
  19251948#: ../src/gui/accounts.cpp:1438
  19261949msgid "Status"
  1927 msgstr "Статус"
   1950msgstr "Състояние"
  19281951
  19291952#: ../src/gui/accounts.cpp:1449
   
  19311954msgstr "Регистрации"
  19321955
  1933 #: ../src/gui/accounts.cpp:1485 ../src/gui/preferences.cpp:473
   1956#: ../src/gui/accounts.cpp:1485 ../src/gui/preferences.cpp:470
  19341957#: ../src/gui/preferences.cpp:814
  19351958msgid "A"
  1936 msgstr "A"
   1959msgstr "А"
  19371960
  19381961#: ../src/gui/accounts.cpp:1585
   
  19421965#: ../src/gui/addressbook.cpp:809
  19431966msgid "Contact collision"
  1944 msgstr "Колизия на контакти"
   1967msgstr "Несъвместимост между контакти"
  19451968
  19461969#: ../src/gui/addressbook.cpp:811
   
  19541977"<b>Speed Dial</b>: %s\n"
  19551978msgstr ""
  1956 "Друг контакт със същото бързо набиране вече съществува в указателя:\n"
   1979"В указателя вече съществува друг контакт със същото бързо набиране:\n"
  19571980"\n"
  19581981"<b>Име на контакта</b>: %s\n"
  1959 "<b>URL за връзка</b>: %s\n"
   1982"<b>Адрес-УРЛ за връзка</b>: %s\n"
  19601983"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
  19611984
  19621985#: ../src/gui/addressbook.cpp:811 ../src/gui/addressbook.cpp:813
  1963 #: ../src/gui/druid.cpp:1935 ../src/gui/preferences.cpp:914
   1986#: ../src/gui/druid.cpp:1920 ../src/gui/preferences.cpp:923
  19641987msgid "None"
  19651988msgstr "Няма"
   
  19772000"Do you still want to add the contact?"
  19782001msgstr ""
  1979 "Друг контакт с подобна информация вече присъства в указателя:\n"
   2002"В указателя вече съществува друг контакт с подобна информация:\n"
  19802003"\n"
  19812004"<b>Име на контакта</b>: %s\n"
  1982 "<b>URL за връзка</b>: %s\n"
   2005"<b>Адрес-УРЛ за връзка</b>: %s\n"
  19832006"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
  19842007"\n"
   
  19882011#: ../src/gui/addressbook.cpp:981
  19892012msgid "S"
  1990 msgstr "S"
  1991 
  1992 #: ../src/gui/addressbook.cpp:992 ../src/gui/preferences.cpp:487
   2013msgstr "С"
   2014
   2015#: ../src/gui/addressbook.cpp:992 ../src/gui/preferences.cpp:484
  19932016msgid "Name"
  19942017msgstr "Име"
   
  19982021msgstr "Коментар"
  19992022
  2000 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1022 ../src/gui/callshistory.cpp:741
   2023#: ../src/gui/addressbook.cpp:1022 ../src/gui/callshistory.cpp:743
  20012024msgid "Software"
  20022025msgstr "Софтуер"
   
  20282051#: ../src/gui/addressbook.cpp:1123
  20292052msgid "URL contains"
  2030 msgstr "URL съдържа"
   2053msgstr "Адресът-УРЛ съдържа"
  20312054
  20322055#: ../src/gui/addressbook.cpp:1125
   
  20342057msgstr "Принадлежи към категория"
  20352058
   2059#: ../src/gui/addressbook.cpp:1127
   2060msgid "Location contains"
   2061msgstr "Адресът съдържа"
   2062
  20362063#. call a contact, usage: general
  2037 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1520 ../src/gui/addressbook.cpp:2517
  2038 #: ../src/gui/callshistory.cpp:285 ../src/gui/chat.cpp:666
   2064#: ../src/gui/addressbook.cpp:1523 ../src/gui/addressbook.cpp:2520
   2065#: ../src/gui/callshistory.cpp:285 ../src/gui/chat.cpp:675
  20392066msgid "C_all Contact"
  2040 msgstr "Набиране на контакта"
   2067msgstr "_Набиране на контакта"
  20412068
  20422069#. copy a contact's URL to clipboard, usage: general
  2043 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1527 ../src/gui/chat.cpp:661
  2044 #: ../src/gui/chat.cpp:666
   2070#: ../src/gui/addressbook.cpp:1530 ../src/gui/chat.cpp:670
   2071#: ../src/gui/chat.cpp:675
  20452072msgid "_Copy URL to Clipboard"
  2046 msgstr "_Копиране на URL в буфера за обмен"
  2047 
  2048 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1533
   2073msgstr "_Копиране на адрес-УРЛ в буфера за обмен"
   2074
   2075#: ../src/gui/addressbook.cpp:1536
  20492076msgid "_Write e-Mail"
  20502077msgstr "_Писане на е-писмо"
  20512078
  20522079#. add a contact to the local addressbook, usage: remote contacts only
  2053 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1540 ../src/gui/addressbook.cpp:2527
  2054 #: ../src/gui/callshistory.cpp:292 ../src/gui/chat.cpp:666
   2080#: ../src/gui/addressbook.cpp:1543 ../src/gui/addressbook.cpp:2530
   2081#: ../src/gui/callshistory.cpp:292 ../src/gui/chat.cpp:675
  20552082msgid "Add Contact to _Address Book"
  2056 msgstr "Добавяне на контакт към указателя"
   2083msgstr "Добавяне на контакт към _указателя"
  20572084
  20582085#. send a contact a (SIP!) message, usage: SIP contacts only
  2059 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1547
   2086#: ../src/gui/addressbook.cpp:1550
  20602087msgid "_Send Message"
  20612088msgstr "_Изпращане на съобщение"
  20622089
  20632090#. edit a local contact's addressbook entry, usage: local contacts
  2064 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1554 ../src/gui/addressbook.cpp:1679
  2065 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2503
   2091#: ../src/gui/addressbook.cpp:1557 ../src/gui/addressbook.cpp:1682
   2092#: ../src/gui/addressbook.cpp:2506
  20662093msgid "_Properties"
  2067 msgstr "Настройки"
   2094msgstr "_Настройки"
  20682095
  20692096#. delete a local contact entry, usage: local contacts
  2070 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1561 ../src/gui/addressbook.cpp:1686
  2071 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2498
   2097#: ../src/gui/addressbook.cpp:1564 ../src/gui/addressbook.cpp:1689
   2098#: ../src/gui/addressbook.cpp:2501
  20722099msgid "_Delete"
  2073 msgstr "Изтриване"
  2074 
  2075 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1568 ../src/gui/addressbook.cpp:2523
   2100msgstr "_Изтриване"
   2101
   2102#: ../src/gui/addressbook.cpp:1571 ../src/gui/addressbook.cpp:2526
  20762103msgid "New _Contact"
  2077 msgstr "Нов контакт"
  2078 
  2079 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1976
   2104msgstr "Нов _контакт"
   2105
   2106#: ../src/gui/addressbook.cpp:1979
  20802107#, c-format
  20812108msgid "Error while fetching users list from %s"
  20822109msgstr "Грешка при получаване списъка с включените потребители от %s"
  20832110
  2084 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1980
   2111#: ../src/gui/addressbook.cpp:1983
  20852112#, c-format
  20862113msgid "Found %d user in %s"
   
  20892116msgstr[1] "Намерени са %d потребителя в %s"
  20902117
  2091 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1984
   2118#: ../src/gui/addressbook.cpp:1987
  20922119#, c-format
  20932120msgid "Found %d user in %s for a total of %d users"
  20942121msgid_plural "Found %d users in %s for a total of %d users"
  2095 msgstr[0] "Намерени са %1$d потребител от общо %3$d потребител(я) от %2$s"
  2096 msgstr[1] "Намерени са %1$d потребителя от общо %3$d потребителя от %2$s"
  2097 
  2098 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2462
   2122msgstr[0] "Намерен е %1$d потребител от общо %3$d потребители в %2$s"
   2123msgstr[1] "Намерени са %1$d потребителя от общо %3$d потребители в %2$s"
   2124
   2125#: ../src/gui/addressbook.cpp:2465
  20992126msgid "Address Book"
  21002127msgstr "Указател"
  21012128
  2102 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2489
   2129#: ../src/gui/addressbook.cpp:2492
  21032130msgid "_File"
  2104 msgstr "Файл"
  2105 
  2106 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2491
   2131msgstr "_Файл"
   2132
   2133#: ../src/gui/addressbook.cpp:2494
  21072134msgid "New _Address Book"
  2108 msgstr "Нов Указател"
  2109 
  2110 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2510 ../src/gui/main.cpp:942
   2135msgstr "Нов казател"
   2136
   2137#: ../src/gui/addressbook.cpp:2513 ../src/gui/main.cpp:950
  21112138msgid "_Close"
  2112 msgstr "Затваряне"
  2113 
  2114 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2515
   2139msgstr "_Затваряне"
   2140
   2141#: ../src/gui/addressbook.cpp:2518
  21152142msgid "C_ontact"
  2116 msgstr "Контакт"
  2117 
  2118 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2600
   2143msgstr "_Контакт"
   2144
   2145#: ../src/gui/addressbook.cpp:2603
  21192146msgid "Remote Contacts"
  21202147msgstr "Отдалечени контакти"
  21212148
  2122 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2608
   2149#: ../src/gui/addressbook.cpp:2611
  21232150msgid "Local Contacts"
  21242151msgstr "Локални контакти"
  21252152
  2126 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2731
   2153#: ../src/gui/addressbook.cpp:2734
  21272154msgid "Edit the Contact Information"
  21282155msgstr "Редактиране данните на контакта"
  21292156
  2130 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2752 ../src/gui/addressbook.cpp:3210
   2157#: ../src/gui/addressbook.cpp:2755 ../src/gui/addressbook.cpp:3213
  21312158msgid "Name:"
  21322159msgstr "Име:"
  21332160
  2134 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2772
   2161#: ../src/gui/addressbook.cpp:2775
  21352162msgid "VoIP URL:"
  21362163msgstr "Адрес за VoIP:"
  21372164
  2138 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2794
   2165#: ../src/gui/addressbook.cpp:2797
  21392166msgid "Email:"
  21402167msgstr "Е-поща:"
  21412168
  2142 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2815
   2169#: ../src/gui/addressbook.cpp:2818
  21432170msgid "Speed Dial:"
  21442171msgstr "Бързо набиране:"
  21452172
  2146 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2837
   2173#: ../src/gui/addressbook.cpp:2840
  21472174msgid "Categories:"
  21482175msgstr "Категории:"
  21492176
  2150 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2862
   2177#: ../src/gui/addressbook.cpp:2865
  21512178msgid "Local Addressbook:"
  21522179msgstr "Локален указател:"
  21532180
  2154 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3019
   2181#: ../src/gui/addressbook.cpp:3022
  21552182msgid ""
  21562183"Please make sure to provide at least a full name or an URL for the contact."
  2157 msgstr "Задайте поне име и URL за контакта."
  2158 
  2159 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3065
   2184msgstr "Задайте поне име и адрес-УРЛ за контакта."
   2185
   2186#: ../src/gui/addressbook.cpp:3068
  21602187#, c-format
  21612188msgid "Are you sure you want to delete %s from %s?"
  21622189msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от %s?"
  21632190
  2164 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3189
   2191#: ../src/gui/addressbook.cpp:3192
  21652192msgid "Edit an address book"
  2166 msgstr "Редакция на адресник"
  2167 
  2168 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3190
   2193msgstr "Редактиране на указател"
   2194
   2195#: ../src/gui/addressbook.cpp:3193
  21692196msgid "Add an address book"
  21702197msgstr "Добавяне на указател"
  21712198
  2172 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3235
   2199#: ../src/gui/addressbook.cpp:3238
  21732200msgid "Type:"
  21742201msgstr "Вид:"
  21752202
  2176 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3241
   2203#: ../src/gui/addressbook.cpp:3244
  21772204msgid "Local"
  21782205msgstr "Локален"
  21792206
  2180 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3242
   2207#: ../src/gui/addressbook.cpp:3245
  21812208msgid "Remote LDAP"
  2182 msgstr "Отдалечен LDAP"
  2183 
  2184 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3243
   2209msgstr "Отдалечен по LDAP"
   2210
   2211#: ../src/gui/addressbook.cpp:3246
  21852212msgid "Remote ILS"
  2186 msgstr "Отдалечен ILS"
  2187 
  2188 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3274
   2213msgstr "Отдалечен по ILS"
   2214
   2215#: ../src/gui/addressbook.cpp:3277
  21892216msgid "Hostname:"
  21902217msgstr "Хост:"
  21912218
  2192 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3297
   2219#: ../src/gui/addressbook.cpp:3300
  21932220msgid "Port:"
  21942221msgstr "Порт:"
  21952222
  2196 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3322
   2223#: ../src/gui/addressbook.cpp:3325
  21972224msgid "Base DN:"
  21982225msgstr "Базов DN:"
  21992226
  2200 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3345
   2227#: ../src/gui/addressbook.cpp:3348
  22012228msgid "Search Scope:"
  22022229msgstr "Обхват на търсене:"
  22032230
  2204 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3351
   2231#: ../src/gui/addressbook.cpp:3354
  22052232msgid "Subtree"
  22062233msgstr "Поддърво"
  22072234
  2208 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3352
   2235#: ../src/gui/addressbook.cpp:3355
  22092236msgid "One Level"
  22102237msgstr "Едно ниво"
  22112238
  2212 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3382
   2239#: ../src/gui/addressbook.cpp:3385
  22132240msgid "Search Attribute:"
  22142241msgstr "Атрибут за търсене:"
  22152242
  2216 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3495
   2243#: ../src/gui/addressbook.cpp:3498
  22172244msgid "Please make sure you fill in all required fields."
  22182245msgstr "Попълнете всички задължителни полета."
  22192246
  2220 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3540
   2247#: ../src/gui/addressbook.cpp:3543
  22212248#, c-format
  22222249msgid "Are you sure you want to delete %s and all its contacts?"
   
  22242251"Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата %s и всичките контакти в нея?"
  22252252
  2226 #: ../src/gui/callbacks.cpp:126
  2227 msgid "Code contributors:"
  2228 msgstr "Допринесли към програмния код:"
  2229 
  2230 #: ../src/gui/callbacks.cpp:140
   2253#: ../src/gui/callbacks.cpp:135
   2254msgid "Contributors:"
   2255msgstr "Допринесли:"
   2256
   2257#: ../src/gui/callbacks.cpp:142
  22312258msgid "Artwork:"
  22322259msgstr "Дизайн:"
  22332260
  2234 #: ../src/gui/callbacks.cpp:144
  2235 msgid "Contributors:"
  2236 msgstr "Допринесли:"
   2261#: ../src/gui/callbacks.cpp:147
   2262msgid "See AUTHORS file for full credits"
   2263msgstr "За пълния списък погледнете файла AUTHORS"
  22372264
  22382265#. Translators: Please write translator credits here, and
  22392266#. * seperate names with \n
  2240 #: ../src/gui/callbacks.cpp:180
   2267#: ../src/gui/callbacks.cpp:164
  22412268msgid "translator-credits"
  22422269msgstr ""
  22432270"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
  22442271"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  2245 "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
   2272"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
  22462273"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
  22472274"\n"
   
  22522279#. Translators: Please test to see if your translation
  22532280#. * looks OK and fits within the box
  2254 #: ../src/gui/callbacks.cpp:191
   2281#: ../src/gui/callbacks.cpp:175
  22552282msgid ""
  22562283"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
   
  22582285"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
  22592286msgstr ""
  2260 "Ekiga e многофункционална програма съвместима със SIP и H.323 за "
  2261 "видеоконференции, VoIP- и IP-телефония. Тя позволява да се осъществяват "
  2262 "аудио и видео връзки към отдалечени потребители, които имат хардуеър или "
  2263 "софтуер поддържащи SIP или H.323."
  2264 
  2265 #: ../src/gui/callshistory.cpp:650
   2287"Ekiga e многофункционална програма съвместима със SIP и H.323 за видео "
   2288"конференции и телефония по VoIP и IP. Тя позволява да се осъществяват аудио "
   2289"и видео връзки към отдалечени потребители, които имат хардуер или софтуер "
   2290"поддържащи SIP или H.323."
   2291
   2292#: ../src/gui/callshistory.cpp:652
  22662293msgid "Received Calls"
  22672294msgstr "Получени обаждания"
  22682295
  2269 #: ../src/gui/callshistory.cpp:650
   2296#: ../src/gui/callshistory.cpp:652
  22702297msgid "Placed Calls"
  22712298msgstr "Направени обаждания"
  22722299
  2273 #: ../src/gui/callshistory.cpp:650
   2300#: ../src/gui/callshistory.cpp:652
  22742301msgid "Missed Calls"
  22752302msgstr "Пропуснати обаждания"
  22762303
  2277 #: ../src/gui/callshistory.cpp:662 ../src/gui/main.cpp:1103
  2278 #: ../src/gui/statusicon.cpp:143
   2304#: ../src/gui/callshistory.cpp:664 ../src/gui/main.cpp:1111
   2305#: ../src/gui/statusicon.cpp:144
  22792306msgid "Calls History"
  22802307msgstr "История на обажданията"
  22812308
  2282 #: ../src/gui/callshistory.cpp:705
   2309#: ../src/gui/callshistory.cpp:707
  22832310msgid "Date"
  22842311msgstr "Дата"
  22852312
  2286 #: ../src/gui/callshistory.cpp:713
   2313#: ../src/gui/callshistory.cpp:715
  22872314msgid "Remote User"
  22882315msgstr "Отдалечен потребител"
  22892316
  2290 #: ../src/gui/callshistory.cpp:722
   2317#: ../src/gui/callshistory.cpp:724
  22912318msgid "Call Duration"
  2292 msgstr "Продължителност на разговора"
  2293 
  2294 #: ../src/gui/callshistory.cpp:732
   2319msgstr "Продължителност на обаждането"
   2320
   2321#: ../src/gui/callshistory.cpp:734
  22952322msgid "Call End Reason"
  22962323msgstr "Причина за края на обаждането"
  22972324
  2298 #: ../src/gui/chat.cpp:609
   2325#: ../src/gui/chat.cpp:618
  22992326msgid "Hang _up"
  23002327msgstr "_Затваряне"
  23012328
  2302 #: ../src/gui/chat.cpp:610
   2329#: ../src/gui/chat.cpp:619
  23032330msgid "_Call user"
  23042331msgstr "_Обаждане"
  23052332
  2306 #: ../src/gui/chat.cpp:611
   2333#: ../src/gui/chat.cpp:620
  23072334msgid "Call this user"
  23082335msgstr "Обаждане на този потребител"
  23092336
  2310 #: ../src/gui/chat.cpp:619
   2337#: ../src/gui/chat.cpp:628
  23112338msgid "_Send"
  23122339msgstr "_Изпращане"
  23132340
  2314 #: ../src/gui/chat.cpp:624
   2341#: ../src/gui/chat.cpp:633
  23152342msgid "Send message"
  23162343msgstr "Изпращане на съобщение"
  23172344
  2318 #: ../src/gui/chat.cpp:661
   2345#: ../src/gui/chat.cpp:670
  23192346msgid "_Open URL"
  2320 msgstr "Отваряне на _адрес"
  2321 
  2322 #: ../src/gui/chat.cpp:689
   2347msgstr "Отваряне на _адрес-УРЛ"
   2348
   2349#: ../src/gui/chat.cpp:698
  23232350msgid "_Copy Equation"
  23242351msgstr "_Копиране на уравнение"
  23252352
  2326 #: ../src/gui/chat.cpp:1321
   2353#: ../src/gui/chat.cpp:1334
  23272354msgid "You"
  23282355msgstr "Вие"
  23292356
  23302357#. Translators: "He says", "You say"
  2331 #: ../src/gui/chat.cpp:1323
   2358#: ../src/gui/chat.cpp:1336
  23322359msgid "says:"
  2333 msgstr "казва"
  2334 
  2335 #: ../src/gui/chat.cpp:1323
   2360msgstr "каза"
   2361
   2362#: ../src/gui/chat.cpp:1336
  23362363msgid "say:"
  2337 msgstr "казвате"
  2338 
  2339 #: ../src/gui/chat.cpp:1375
   2364msgstr "казахте"
   2365
   2366#: ../src/gui/chat.cpp:1388
  23402367msgid "Chat Window"
  2341 msgstr "Прозорец за разговор"
  2342 
  2343 #: ../src/gui/chat.cpp:1447
   2368msgstr "Прозорец за текстови съобщения"
   2369
   2370#: ../src/gui/chat.cpp:1460
  23442371msgid "New Remote User"
  23452372msgstr "Нов отдалечен потребител"
  23462373
  2347 #: ../src/gui/config.cpp:235
   2374#: ../src/gui/config.cpp:237
  23482375msgid "Changing this setting will only affect new calls"
  2349 msgstr "Промяна в тази настройки ще влияе само на нови обаждания"
  2350 
  2351 #: ../src/gui/config.cpp:236
   2376msgstr "Промяната в тази настройки ще влияе само на нови обаждания"
   2377
   2378#: ../src/gui/config.cpp:238
  23522379msgid ""
  23532380"Ekiga cannot apply one or more changes to the current call. Your new "
   
  23572384"настройки ще се използват от следващото обаждане."
  23582385
  2359 #: ../src/gui/config.cpp:330
   2386#: ../src/gui/config.cpp:332
  23602387msgid "H.245 Tunneling disabled"
  2361 msgstr "H.245 тунелиране изключено"
  2362 
  2363 #: ../src/gui/config.cpp:331
   2388msgstr "Тунелирането по H.245 е изключено"
   2389
   2390#: ../src/gui/config.cpp:333
  23642391msgid "H.245 Tunneling enabled"
  2365 msgstr "H.245 тунелиране включено"
  2366 
  2367 #: ../src/gui/config.cpp:363
   2392msgstr "Тунелирането по H.245 е включено"
   2393
   2394#: ../src/gui/config.cpp:365
  23682395msgid "Early H.245 disabled"
  2369 msgstr "Ранен H.245 тунелиране изключено"
  2370 
  2371 #: ../src/gui/config.cpp:364
   2396msgstr "Ранното тунелиране по H.245 е изключено"
   2397
   2398#: ../src/gui/config.cpp:366
  23722399msgid "Early H.245 enabled"
  2373 msgstr "Ранен H.245 тунелиране включено"
  2374 
  2375 #: ../src/gui/config.cpp:397
   2400msgstr "Ранното тунелиране по H.245 е включено"
   2401
   2402#: ../src/gui/config.cpp:399
  23762403msgid "Fast Start disabled"
  2377 msgstr "Бързо стартиране изключено"
  2378 
  2379 #: ../src/gui/config.cpp:398
   2404msgstr "Бързото набиране е изключено"
   2405
   2406#: ../src/gui/config.cpp:400
  23802407msgid "Fast Start enabled"
  2381 msgstr "Бързо стартиране включено"
  2382 
  2383 #: ../src/gui/config.cpp:505
   2408msgstr "Бързото набиране е включено"
   2409
   2410#: ../src/gui/config.cpp:507
  23842411msgid "Enabled silence detection"
  2385 msgstr "Включване откриването на тишина"
  2386 
  2387 #: ../src/gui/config.cpp:511
   2412msgstr "Откриването на тишина е включено"
   2413
   2414#: ../src/gui/config.cpp:513
  23882415msgid "Disabled silence detection"
  2389 msgstr "Изключване откриването на тишина"
  2390 
  2391 #: ../src/gui/config.cpp:570
   2416msgstr "Откриването на тишина е изключено"
   2417
   2418#: ../src/gui/config.cpp:572
  23922419msgid "Enabled echo cancelation"
  23932420msgstr "Премахването на ехото е включено"
  23942421
  2395 #: ../src/gui/config.cpp:576
   2422#: ../src/gui/config.cpp:578
  23962423msgid "Disabled echo cancelation"
  23972424msgstr "Премахването на ехото е изключено"
  23982425
  2399 #: ../src/gui/druid.cpp:627
  2400 msgid ""
  2401 "This is the Ekiga general configuration druid. The following steps will set "
  2402 "up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
   2426#: ../src/gui/druid.cpp:611
   2427msgid ""
   2428"This is the Ekiga general configuration assistant. The following steps will "
   2429"set up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
  24032430"\n"
  24042431"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
   
  24082435"програмата ще бъде настроена чрез няколко прости въпроса.\n"
  24092436"\n"
  2410 "След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките "
  2411 "от \"Настройки\" на менюто \"Редактиране\"."
  2412 
  2413 #: ../src/gui/druid.cpp:639
  2414 #, c-format
  2415 msgid "Configuration Druid - page 1/%d"
   2437"След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките в "
   2438"меню „Редактиране“ и в него - „Настройки“."
   2439
   2440#: ../src/gui/druid.cpp:623
   2441#, c-format
   2442msgid "Configuration Assistant - page 1/%d"
  24162443msgstr "Помощник за настройки - страница 1 от %d"
  24172444
  2418 #: ../src/gui/druid.cpp:681
   2445#: ../src/gui/druid.cpp:665
  24192446#, c-format
  24202447msgid "Personal Information - page %d/%d"
  2421 msgstr "Лична информация - страница %d от %d"
   2448msgstr "Лични данни - страница %d от %d"
  24222449
  24232450#. The user fields
  2424 #: ../src/gui/druid.cpp:694
   2451#: ../src/gui/druid.cpp:678
  24252452msgid "Please enter your first name and your surname:"
  24262453msgstr "Въведете името и фамилията си:"
  24272454
  2428 #: ../src/gui/druid.cpp:703
   2455#: ../src/gui/druid.cpp:687
  24292456msgid ""
  24302457"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
   
  24342461"програми за VoIP и видео конференция."
  24352462
  2436 #: ../src/gui/druid.cpp:749
  2437 #, c-format
  2438 msgid "ekiga.net URL - page %d/%d"
  2439 msgstr "URL на ekiga.net - страница %d от %d"
  2440 
  2441 #: ../src/gui/druid.cpp:760
   2463#: ../src/gui/druid.cpp:733
   2464#, c-format
   2465msgid "ekiga.net Account - page %d/%d"
   2466msgstr "Регистрация в ekiga.net - страница %d от %d"
   2467
   2468#: ../src/gui/druid.cpp:744
  24422469msgid "Please enter your username:"
  24432470msgstr "Въведете Вашето потребителско име:"
  24442471
  2445 #: ../src/gui/druid.cpp:768
   2472#: ../src/gui/druid.cpp:752
  24462473msgid "Please enter your password:"
  24472474msgstr "Въведете Вашата парола:"
  24482475
  2449 #: ../src/gui/druid.cpp:779
  2450 msgid ""
  2451 "Your username and password are used to register to the ekiga.net SIP "
  2452 "service. It will provide you a SIP address that you can give to your friends "
  2453 "and family so that they can call you."
   2476#: ../src/gui/druid.cpp:763
   2477msgid ""
   2478"The username and password are used to login to your existing account at the "
   2479"ekiga.net free SIP service. If you do not have an ekiga.net SIP address yet, "
   2480"you may first create an account below. This will provide a SIP address that "
   2481"allows people to call you.\n"
   2482"\n"
   2483"You may skip this step if you use an alternative SIP service, or if you "
   2484"would prefer to specify the login details later."
  24542485msgstr ""
  24552486"Потребителското Ви име и паролата Ви се използват, за да се регистрирате към "
  2456 "услугата за SIP към ekiga.net. Това Ви дава адрес за SIP, който можете да "
  2457 "дадете на семейството и приятелите си - така те ще могат да Ви се обаждат."
  2458 
  2459 #: ../src/gui/druid.cpp:789
   2487"услугата за SIP към ekiga.net. Ако все още нямате адрес за SIP от ekiga.net, "
   2488"можете да създадете такъв с възможностите по-долу. На такъв адрес ще може да "
   2489"Ви се обаждат.\n"
   2490"Може да пропуснете тази стъпка, ако използвате различен сървър за SIP или "
   2491"искате по-късно да попълните детайлите."
   2492
   2493#: ../src/gui/druid.cpp:773
  24602494msgid "Get an ekiga.net SIP account"
  24612495msgstr "Регистриране за SIP към ekiga.net"
  24622496
  2463 #: ../src/gui/druid.cpp:799
   2497#: ../src/gui/druid.cpp:783
  24642498msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
  24652499msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
  24662500
  2467 #: ../src/gui/druid.cpp:852
   2501#: ../src/gui/druid.cpp:836
  24682502#, c-format
  24692503msgid "Connection Type - page %d/%d"
   
  24712505
  24722506#. The connection type
  2473 #: ../src/gui/druid.cpp:864
   2507#: ../src/gui/druid.cpp:848
  24742508msgid "Please choose your connection type:"
  2475 msgstr "Изберете вида на вашата връзка:"
  2476 
  2477 #: ../src/gui/druid.cpp:872
   2509msgstr "Изберете вида на Вашата връзка:"
   2510
   2511#: ../src/gui/druid.cpp:856
  24782512msgid ""
  24792513"The connection type will permit determining the best quality settings that "
   
  24852519"прозореца за настройки."
  24862520
  2487 #: ../src/gui/druid.cpp:910
   2521#: ../src/gui/druid.cpp:894
  24882522#, c-format
  24892523msgid "NAT Type - page %d/%d"
  2490 msgstr "Вид NAT - страница %d от %d"
  2491 
  2492 #: ../src/gui/druid.cpp:920
   2524msgstr "Вид на NAT - страница %d от %d"
   2525
   2526#: ../src/gui/druid.cpp:904
  24932527msgid "Click here to detect your NAT Type:"
  24942528msgstr "Натиснете тук за откриване вида на NAT:"
  24952529
  2496 #: ../src/gui/druid.cpp:924
   2530#: ../src/gui/druid.cpp:908
  24972531msgid "Detect NAT Type"
  24982532msgstr "Откриване вида на NAT"
  24992533
  2500 #: ../src/gui/druid.cpp:928
   2534#: ../src/gui/druid.cpp:912
  25012535msgid ""
  25022536"The NAT type detection will permit to assist you in configuring your NAT "
   
  25062540"през маршрутизатора Ви за NAT."
  25072541
  2508 #: ../src/gui/druid.cpp:973
  2509 #, c-format
  2510 msgid "Audio Endpoint - page %d/%d"
   2542#: ../src/gui/druid.cpp:957
   2543#, c-format
   2544msgid "Audio Manager - page %d/%d"
  25112545msgstr "Аудио мениджър - страница %d от %d"
  25122546
  25132547#. The Audio devices
  2514 #: ../src/gui/druid.cpp:985
   2548#: ../src/gui/druid.cpp:969
  25152549msgid "Please choose your audio manager:"
  2516 msgstr "Изберете вашия аудио мениджър:"
  2517 
  2518 #: ../src/gui/druid.cpp:994
   2550msgstr "Изберете аудио мениджър:"
   2551
   2552#: ../src/gui/druid.cpp:978
  25192553msgid ""
  25202554"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. "
  25212555"WindowsMultimedia is probably the best choice when available."
  25222556msgstr ""
  2523 "Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства. "
   2557"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява Вашите аудио устройства. "
  25242558"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е WindowsMultimedia."
  25252559
  2526 #: ../src/gui/druid.cpp:996
   2560#: ../src/gui/druid.cpp:980
  25272561msgid ""
  25282562"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. ALSA is "
   
  25322566"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е ALSA."
  25332567
  2534 #: ../src/gui/druid.cpp:1036
   2568#: ../src/gui/druid.cpp:1020
  25352569#, c-format
  25362570msgid "Audio Devices - page %d/%d"
  2537 msgstr "Звукови устройства - страница %d от %d"
   2571msgstr "Аудио устройства - страница %d от %d"
  25382572
  25392573#. The Audio devices
  2540 #: ../src/gui/druid.cpp:1048
   2574#: ../src/gui/druid.cpp:1032
  25412575msgid "Please choose the audio output device:"
  25422576msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
  25432577
  2544 #: ../src/gui/druid.cpp:1056
   2578#: ../src/gui/druid.cpp:1040
  25452579msgid ""
  25462580"The audio output device is the device managed by the audio manager that will "
  25472581"be used to play audio."
  25482582msgstr ""
  2549 "Това е звуковото устройство, което ще се използва за възпроизвеждане на звук."
  2550 
  2551 #: ../src/gui/druid.cpp:1066
   2583"Това е изходното аудио устройство, което се управлява от аудио мениджъра и "
   2584"ще се използва за възпроизвеждане на звук."
   2585
   2586#: ../src/gui/druid.cpp:1050
  25522587msgid "Please choose the audio input device:"
  25532588msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
  25542589
  2555 #: ../src/gui/druid.cpp:1074
   2590#: ../src/gui/druid.cpp:1058
  25562591msgid ""
  25572592"The audio input device is the device managed by the audio manager that will "
  25582593"be used to record your voice."
  25592594msgstr ""
  2560 "Това е звуковото устройство, което ще се използва за записване на гласа ви."
  2561 
  2562 #: ../src/gui/druid.cpp:1087 ../src/gui/druid.cpp:1221
   2595"Това е входното аудио устройство, което се управлява от аудио мениджъра и ще "
   2596"се използва за записване на гласа Ви."
   2597
   2598#: ../src/gui/druid.cpp:1071 ../src/gui/druid.cpp:1205
  25632599msgid "Test Settings"
  25642600msgstr "Изпробване на настройките"
  25652601
  2566 #: ../src/gui/druid.cpp:1131
  2567 #, c-format
  2568 msgid "Video Endpoint - page %d/%d"
   2602#: ../src/gui/druid.cpp:1115
   2603#, c-format
   2604msgid "Video Manager - page %d/%d"
  25692605msgstr "Видео мениджър - страница %d от %d"
  25702606
  25712607#. The Audio devices
  2572 #: ../src/gui/druid.cpp:1143
   2608#: ../src/gui/druid.cpp:1127
  25732609msgid "Please choose your video manager:"
  25742610msgstr "Изберете видео мениджър:"
  25752611
  2576 #: ../src/gui/druid.cpp:1151
   2612#: ../src/gui/druid.cpp:1135
  25772613msgid ""
  25782614"The video manager is the plugin that will manage your video devices, "
  25792615"Video4Linux is the most common choice if you own a webcam."
  25802616msgstr ""
  2581 "Това е приставката, която ще управлява видео устройствата ви. Video4Linux е "
  2582 "подходящият избор, ако използвате уеб-камера."
  2583 
  2584 #: ../src/gui/druid.cpp:1189
   2617"Видео мениджърът е приставката, която ще управлява Вашите видео устройства. "
   2618"Ако имате уеб камера, вероятно най-добрият избор е Video4Linux."
   2619
   2620#: ../src/gui/druid.cpp:1173
  25852621#, c-format
  25862622msgid "Video Devices - page %d/%d"
   
  25882624
  25892625#. The Video devices
  2590 #: ../src/gui/druid.cpp:1201
   2626#: ../src/gui/druid.cpp:1185
  25912627msgid "Please choose the video input device:"
  2592 msgstr "Въведете входното видео устройство:"
  2593 
  2594 #: ../src/gui/druid.cpp:1209
   2628msgstr "Изберете входното видео устройство:"
   2629
   2630#: ../src/gui/druid.cpp:1193
  25952631msgid ""
  25962632"The video input device is the device managed by the video manager that will "
  25972633"be used to capture video."
  25982634msgstr ""
  2599 "Това е видео устройството, което ще бъде използвано за заснемане на образа "
  2600 "ви."
  2601 
  2602 #: ../src/gui/druid.cpp:1257
   2635"Това е входното видео устройство, което се управлява от видео мениджъра и ще "
   2636"се използва за заснемане на образа."
   2637
   2638#: ../src/gui/druid.cpp:1241
  26032639#, c-format
  26042640msgid "Configuration complete - page %d/%d"
  2605 msgstr "Конфигурация завършена - страница %d от %d"
  2606 
  2607 #: ../src/gui/druid.cpp:1651
   2641msgstr "Настройването на Ekiga приключи - страница %d от %d"
   2642
   2643#: ../src/gui/druid.cpp:1635
  26082644msgid "56k Modem"
  2609 msgstr "56k Модем"
  2610 
  2611 #: ../src/gui/druid.cpp:1652
   2645msgstr "56k модем"
   2646
   2647#: ../src/gui/druid.cpp:1636
  26122648msgid "ISDN"
  26132649msgstr "ISDN"
  26142650
  2615 #: ../src/gui/druid.cpp:1653
   2651#: ../src/gui/druid.cpp:1637
  26162652msgid "xDSL/Cable"
  2617 msgstr "xDSL/Cable"
  2618 
  2619 #: ../src/gui/druid.cpp:1654
   2653msgstr "xDSL/кабел"
   2654
   2655#: ../src/gui/druid.cpp:1638
  26202656msgid "T1/LAN"
  26212657msgstr "T1/LAN"
  26222658
  2623 #: ../src/gui/druid.cpp:1655
   2659#: ../src/gui/druid.cpp:1639
  26242660msgid "Keep current settings"
  26252661msgstr "Запазване на текущите настройки"
  26262662
  2627 #: ../src/gui/druid.cpp:1935
   2663#: ../src/gui/druid.cpp:1920
  26282664#, c-format
  26292665msgid ""
   
  26442680msgstr ""
  26452681"Програмата Ekiga вече е настроена. Всички конфигурации могат да бъдат "
  2646 "променени от \"Настройки\" в Ekiga. Ползвайте програмата със здраве!\n"
   2682"променяни от меню „Редактиране“ и в него - „Настройки“. Ползвайте програмата "
   2683"със здраве!\n"
  26472684"\n"
  26482685"\n"
  26492686"Обобщение на настройките:\n"
  26502687"\n"
  2651 "Потребителско име:  %s\n"
  2652 "Вид връзка:  %s\n"
  2653 "Аудио мениджър:  %s\n"
  2654 "Аудио плейър: %s\n"
  2655 "Аудио записване: %s\n"
  2656 "Видео мениджър:  %s\n"
  2657 "Видео вход:  %s\n"
  2658 "URL за SIP: %s\n"
  2659 
  2660 #: ../src/gui/druid.cpp:1994
  2661 msgid "First Time Configuration Druid"
   2688"Потребителско име: %s\n"
   2689"Вид връзка: %s\n"
   2690"Аудио мениджър: %s\n"
   2691"Аудио изход: %s\n"
   2692"Аудио вход: %s\n"
   2693"Видео мениджър: %s\n"
   2694"Видео вход: %s\n"
   2695"Адрес-УРЛ за SIP: %s\n"
   2696
   2697#: ../src/gui/druid.cpp:1979
   2698msgid "First Time Configuration Assistant"
  26622699msgstr "Помощник за първоначално настройване"
  26632700
  2664 #: ../src/gui/history.cpp:126 ../src/gui/main.cpp:1098
   2701#: ../src/gui/history.cpp:126 ../src/gui/main.cpp:1106
  26652702msgid "General History"
  26662703msgstr "Обща история"
  26672704
  2668 #: ../src/gui/main.cpp:634
   2705#: ../src/gui/main.cpp:642
  26692706msgid "Enter a URL on the left, and click this button to place a call"
  2670 msgstr "Вляво въведете URL и натиснете този бутон, за да се свържете към него."
  2671 
  2672 #: ../src/gui/main.cpp:678
   2707msgstr ""
   2708"Вляво въведете адрес-УРЛ и натиснете този бутон, за да се свържете към него."
   2709
   2710#: ../src/gui/main.cpp:686
  26732711msgid "Open text chat"
  2674 msgstr "Отваряне на текстов разговор"
  2675 
  2676 #: ../src/gui/main.cpp:702
   2712msgstr "Отваряне на прозорец за текстови съобщения"
   2713
   2714#: ../src/gui/main.cpp:710
  26772715msgid "Change the view mode"
  26782716msgstr "Промяна на изгледа"
  26792717
  2680 #: ../src/gui/main.cpp:721
   2718#: ../src/gui/main.cpp:729
  26812719msgid "Open address book"
  26822720msgstr "Отваряне на указателя"
  26832721
  2684 #: ../src/gui/main.cpp:742
   2722#: ../src/gui/main.cpp:750
  26852723msgid "Display images from your camera device"
  2686 msgstr "Показване на изображение от вашата камера"
  2687 
  2688 #: ../src/gui/main.cpp:765
   2724msgstr "Показване на изображения от Вашата камера"
   2725
   2726#: ../src/gui/main.cpp:773
  26892727msgid ""
  26902728"Audio transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
  26912729"the audio transmission."
  26922730msgstr ""
  2693 "Състояние на звуковото предаване. По време на разговор натиснете тук, за да "
  2694 "спрете или продължите звуковото предаване."
  2695 
  2696 #: ../src/gui/main.cpp:788
   2731"Състояние на предаването на аудио. По време на обаждане натиснете тук, за да "
   2732"спрете или продължите предаването на звук."
   2733
   2734#: ../src/gui/main.cpp:796
  26972735msgid ""
  26982736"Video transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
  26992737"the video transmission."
  27002738msgstr ""
  2701 татус на видео предаването. По време на обаждане натиснете тук, за да "
  2702 "спрете или да продължите видео предаването."
  2703 
  2704 #: ../src/gui/main.cpp:868
   2739ъстояние на предаването на видео. По време на обаждане натиснете тук, за да "
   2740"спрете или да продължите предаването на видео."
   2741
   2742#: ../src/gui/main.cpp:876
  27052743msgid "C_all"
  2706 msgstr "Набиране"
  2707 
  2708 #: ../src/gui/main.cpp:870
   2744msgstr "_Набиране"
   2745
   2746#: ../src/gui/main.cpp:878
  27092747msgid "Ca_ll"
  27102748msgstr "_Набиране"
  27112749
  2712 #: ../src/gui/main.cpp:870 ../src/gui/statusicon.cpp:99
   2750#: ../src/gui/main.cpp:878 ../src/gui/statusicon.cpp:100
  27132751msgid "Place a new call"
  27142752msgstr "Ново набиране"
  27152753
  2716 #: ../src/gui/main.cpp:873 ../src/gui/statusicon.cpp:102
   2754#: ../src/gui/main.cpp:881 ../src/gui/statusicon.cpp:103
  27172755msgid "_Hang up"
  27182756msgstr "_Прекъсване"
  27192757
  2720 #: ../src/gui/main.cpp:874 ../src/gui/statusicon.cpp:103
   2758#: ../src/gui/main.cpp:882 ../src/gui/statusicon.cpp:104
  27212759msgid "Terminate the current call"
  2722 msgstr "Прекратяване на текущия разговор"
  2723 
  2724 #: ../src/gui/main.cpp:880 ../src/gui/statusicon.cpp:109
   2760msgstr "Прекратяване на текущото обаждане"
   2761
   2762#: ../src/gui/main.cpp:888 ../src/gui/statusicon.cpp:110
  27252763msgid "_Available"
  27262764msgstr "_Свободен"
  27272765
  2728 #: ../src/gui/main.cpp:881 ../src/gui/statusicon.cpp:110
   2766#: ../src/gui/main.cpp:889 ../src/gui/statusicon.cpp:111
  27292767msgid "Display a popup to accept the call"
  2730 msgstr "Изскачане на прозорец за приемане на разговора"
  2731 
  2732 #: ../src/gui/main.cpp:886 ../src/gui/statusicon.cpp:115
   2768msgstr "Изскачане на прозорец за приемане на обаждането"
   2769
   2770#: ../src/gui/main.cpp:894 ../src/gui/statusicon.cpp:116
  27332771msgid "Aut_o Answer"
  27342772msgstr "Автоматичн_о отговаряне"
  27352773
  2736 #: ../src/gui/main.cpp:887 ../src/gui/statusicon.cpp:116
   2774#: ../src/gui/main.cpp:895 ../src/gui/statusicon.cpp:117
  27372775msgid "Auto answer calls"
  27382776msgstr "Автоматично отговаряне на обаждания"
  27392777
  2740 #: ../src/gui/main.cpp:892 ../src/gui/statusicon.cpp:121
   2778#: ../src/gui/main.cpp:900 ../src/gui/statusicon.cpp:122
  27412779msgid "_Do Not Disturb"
  27422780msgstr "_Не ме безпокойте"
  27432781
  2744 #: ../src/gui/main.cpp:893 ../src/gui/statusicon.cpp:122
   2782#: ../src/gui/main.cpp:901 ../src/gui/statusicon.cpp:123
  27452783msgid "Reject calls"
  2746 msgstr "Отхвърляне на обаждания"
  2747 
  2748 #: ../src/gui/main.cpp:898 ../src/gui/statusicon.cpp:127
   2784msgstr "Отказване на обаждания"
   2785
   2786#: ../src/gui/main.cpp:906 ../src/gui/statusicon.cpp:128
  27492787msgid "_Forward"
  2750 msgstr "Прехвърляне"
  2751 
  2752 #: ../src/gui/main.cpp:898 ../src/gui/statusicon.cpp:127
   2788msgstr "_Прехвърляне"
   2789
   2790#: ../src/gui/main.cpp:906 ../src/gui/statusicon.cpp:128
  27532791msgid "Forward calls"
  27542792msgstr "Прехвърляне на обаждания"
  27552793
  2756 #: ../src/gui/main.cpp:906
   2794#: ../src/gui/main.cpp:914
  27572795msgid "Speed dials"
  27582796msgstr "Бързо набиране"
  27592797
  2760 #: ../src/gui/main.cpp:910 ../src/gui/main.cpp:3039
   2798#: ../src/gui/main.cpp:918 ../src/gui/main.cpp:3043
  27612799msgid "_Hold Call"
  2762 msgstr "Задържане на обаждането"
  2763 
  2764 #: ../src/gui/main.cpp:910
   2800msgstr "_Задържане на обаждането"
   2801
   2802#: ../src/gui/main.cpp:918
  27652803msgid "Hold the current call"
  27662804msgstr "Задържане на текущото обаждане"
  27672805
  2768 #: ../src/gui/main.cpp:914
   2806#: ../src/gui/main.cpp:922
  27692807msgid "_Transfer Call"
  2770 msgstr "Прехвърляне на обаждане"
  2771 
  2772 #: ../src/gui/main.cpp:915
   2808msgstr "_Прехвърляне на обаждане"
   2809
   2810#: ../src/gui/main.cpp:923
  27732811msgid "Transfer the current call"
  27742812msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
  27752813
  2776 #: ../src/gui/main.cpp:922 ../src/gui/main.cpp:3073
   2814#: ../src/gui/main.cpp:930 ../src/gui/main.cpp:3077
  27772815msgid "Suspend _Audio"
  2778 msgstr "Спиране на звука"
  2779 
  2780 #: ../src/gui/main.cpp:923
   2816msgstr "Спиране на _звука"
   2817
   2818#: ../src/gui/main.cpp:931
  27812819msgid "Suspend or resume the audio transmission"
  2782 msgstr "Спиране или продължаване на звуковото предаване"
  2783 
  2784 #: ../src/gui/main.cpp:927 ../src/gui/main.cpp:3075
   2820msgstr "Спиране или продължаване на предаването на аудио"
   2821
   2822#: ../src/gui/main.cpp:935 ../src/gui/main.cpp:3079
  27852823msgid "Suspend _Video"
  2786 msgstr "Спиране на видео"
  2787 
  2788 #: ../src/gui/main.cpp:928
   2824msgstr "Спиране на _видеото"
   2825
   2826#: ../src/gui/main.cpp:936
  27892827msgid "Suspend or resume the video transmission"
  2790 msgstr "Спиране или продължаване на видео предаването"
  2791 
  2792 #: ../src/gui/main.cpp:935
   2828msgstr "Спиране или продължаване на предаването на видео"
   2829
   2830#: ../src/gui/main.cpp:943
  27932831msgid "_Save Current Picture"
  2794 msgstr "Записване на текущата картинка"
  2795 
  2796 #: ../src/gui/main.cpp:936
   2832msgstr "_Записване на текущата картинка"
   2833
   2834#: ../src/gui/main.cpp:944
  27972835msgid "Save a snapshot of the current video"
  27982836msgstr "Записване на снимка от текущото видео"
  27992837
  2800 #: ../src/gui/main.cpp:942
   2838#: ../src/gui/main.cpp:950
  28012839msgid "Close the Ekiga window"
  28022840msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
  28032841
  2804 #: ../src/gui/main.cpp:949 ../src/gui/statusicon.cpp:184
   2842#: ../src/gui/main.cpp:957 ../src/gui/statusicon.cpp:185
  28052843msgid "_Quit"
  28062844msgstr "_Спиране на програмата"
  28072845
  2808 #: ../src/gui/main.cpp:949 ../src/gui/statusicon.cpp:185
   2846#: ../src/gui/main.cpp:957 ../src/gui/statusicon.cpp:186
  28092847msgid "Quit Ekiga"
  28102848msgstr "Спиране на програмата"
  28112849
  2812 #: ../src/gui/main.cpp:953
   2850#: ../src/gui/main.cpp:961
  28132851msgid "_Edit"
  28142852msgstr "_Редактиране"
  28152853
  2816 #: ../src/gui/main.cpp:955
   2854#: ../src/gui/main.cpp:963
  28172855msgid "Configuration Druid"
  28182856msgstr "Помощник за настройките"
  28192857
  2820 #: ../src/gui/main.cpp:956
   2858#: ../src/gui/main.cpp:964
  28212859msgid "Run the configuration druid"
  28222860msgstr "Пускане на помощника за настройките"
  28232861
  2824 #: ../src/gui/main.cpp:963
   2862#: ../src/gui/main.cpp:971
  28252863msgid "_Accounts"
  28262864msgstr "_Регистрации"
  28272865
  2828 #: ../src/gui/main.cpp:964
   2866#: ../src/gui/main.cpp:972
  28292867msgid "Edit your accounts"
  28302868msgstr "Редактиране на регистрации"
  28312869
  2832 #: ../src/gui/main.cpp:969 ../src/gui/statusicon.cpp:151
   2870#: ../src/gui/main.cpp:977 ../src/gui/statusicon.cpp:152
  28332871msgid "_Preferences"
  2834 msgstr "Настройки"
  2835 
  2836 #: ../src/gui/main.cpp:970 ../src/gui/statusicon.cpp:152
   2872msgstr "_Настройки"
   2873
   2874#: ../src/gui/main.cpp:978 ../src/gui/statusicon.cpp:153
  28372875msgid "Change your preferences"
  28382876msgstr "Промяна на настройките"
  28392877
  2840 #: ../src/gui/main.cpp:975
   2878#: ../src/gui/main.cpp:983
  28412879msgid "_View"
  28422880msgstr "_Изглед"
  28432881
  2844 #: ../src/gui/main.cpp:977
   2882#: ../src/gui/main.cpp:985
  28452883msgid "View _Mode"
  28462884msgstr "Режим на _изгледа"
  28472885
  2848 #: ../src/gui/main.cpp:979
   2886#: ../src/gui/main.cpp:987
  28492887msgid "Softp_hone"
  28502888msgstr "_Софтфон"
  28512889
  2852 #: ../src/gui/main.cpp:980
   2890#: ../src/gui/main.cpp:988
  28532891msgid "Show the softphone view"
  28542892msgstr "Показване на изгледа на софтуерен телефон"
  28552893
  2856 #: ../src/gui/main.cpp:985
   2894#: ../src/gui/main.cpp:993
  28572895msgid "_Videophone"
  28582896msgstr "_Видеофон"
  28592897
  2860 #: ../src/gui/main.cpp:986
   2898#: ../src/gui/main.cpp:994
  28612899msgid "Show the videophone view"
  28622900msgstr "Показване на изгледа на видеофон"
  28632901
  2864 #: ../src/gui/main.cpp:991
   2902#: ../src/gui/main.cpp:999
  28652903msgid "_Full View"
  28662904msgstr "_Пълен изглед"
  28672905
  2868 #: ../src/gui/main.cpp:992
   2906#: ../src/gui/main.cpp:1000
  28692907msgid "View all components"
  28702908msgstr "Показване на всички компоненти"
  28712909
  2872 #: ../src/gui/main.cpp:1000
   2910#: ../src/gui/main.cpp:1008
  28732911msgid "Control Panel"
  28742912msgstr "Контролен панел"
  28752913
  2876 #: ../src/gui/main.cpp:1002
   2914#: ../src/gui/main.cpp:1010
  28772915msgid "_Dialpad"
  2878 msgstr "Панел за набиране"
  2879 
  2880 #: ../src/gui/main.cpp:1002
   2916msgstr "_Циферблат"
   2917
   2918#: ../src/gui/main.cpp:1010
  28812919msgid "View the dialpad"
  2882 msgstr "Показване на панела за набиране"
  2883 
  2884 #: ../src/gui/main.cpp:1007
   2920msgstr "Показване на циферблата"
   2921
   2922#: ../src/gui/main.cpp:1015
  28852923msgid "_Audio Settings"
  2886 msgstr "Звукови настройки"
  2887 
  2888 #: ../src/gui/main.cpp:1008
   2924msgstr "_Аудио настройки"
   2925
   2926#: ../src/gui/main.cpp:1016
  28892927msgid "View audio settings"
  28902928msgstr "Показване на аудио настройките"
  28912929
  2892 #: ../src/gui/main.cpp:1013
   2930#: ../src/gui/main.cpp:1021
  28932931msgid "_Video Settings"
  2894 msgstr "Видео настройки"
  2895 
  2896 #: ../src/gui/main.cpp:1014
   2932msgstr "_Видео настройки"
   2933
   2934#: ../src/gui/main.cpp:1022
  28972935msgid "View video settings"
  28982936msgstr "Показване на видео настройките"
  28992937
  2900 #: ../src/gui/main.cpp:1019 ../src/gui/main.cpp:1205
   2938#: ../src/gui/main.cpp:1027 ../src/gui/main.cpp:1213
  29012939msgid "Statistics"
  29022940msgstr "Статистики"
  29032941
  2904 #: ../src/gui/main.cpp:1020
   2942#: ../src/gui/main.cpp:1028
  29052943msgid "View audio/video transmission and reception statistics"
  2906 msgstr "Показване на статистика за предаването и приемането на звук и картина"
  2907 
  2908 #: ../src/gui/main.cpp:1028 ../src/gui/main.cpp:4082
   2944msgstr "Показване на статистика за предаването и приемането на аудио и видео"
   2945
   2946#: ../src/gui/main.cpp:1036 ../src/gui/main.cpp:4095
  29092947msgid "Local Video"
  2910 msgstr "Локален видео сигнал"
  2911 
  2912 #: ../src/gui/main.cpp:1029
   2948msgstr "Локално видео"
   2949
   2950#: ../src/gui/main.cpp:1037
  29132951msgid "Local video image"
  2914 msgstr "Локална видео картина"
  2915 
  2916 #: ../src/gui/main.cpp:1034 ../src/gui/main.cpp:4088
   2952msgstr "Локално видео изображение"
   2953
   2954#: ../src/gui/main.cpp:1042 ../src/gui/main.cpp:4102
  29172955msgid "Remote Video"
  2918 msgstr "Отдалечен видео сигнал"
  2919 
  2920 #: ../src/gui/main.cpp:1035
   2956msgstr "Отдалечено видео"
   2957
   2958#: ../src/gui/main.cpp:1043
  29212959msgid "Remote video image"
  2922 msgstr "Отдалечена видео картина"
  2923 
  2924 #: ../src/gui/main.cpp:1040
   2960msgstr "Отдалечено видео изображение"
   2961
   2962#: ../src/gui/main.cpp:1048
  29252963msgid "Both (Picture-in-Picture)"
  2926 msgstr "И двата (Picture-in-Picture)"
  2927 
  2928 #: ../src/gui/main.cpp:1041 ../src/gui/main.cpp:1047 ../src/gui/main.cpp:1054
   2964msgstr "И двете (локалното е в отдалеченото)"
   2965
   2966#: ../src/gui/main.cpp:1049 ../src/gui/main.cpp:1055 ../src/gui/main.cpp:1062
  29292967msgid "Both video images"
  2930 msgstr "И двете видео картини"
  2931 
  2932 #: ../src/gui/main.cpp:1046
   2968msgstr "И двете видео изображения"
   2969
   2970#: ../src/gui/main.cpp:1054
  29332971msgid "Both (Side-by-Side)"
  2934 msgstr "И двата (Side-by-Side)"
  2935 
  2936 #: ../src/gui/main.cpp:1053
   2972msgstr "И двете (едно до друго)"
   2973
   2974#: ../src/gui/main.cpp:1061
  29372975msgid "Both (Both in New Windows)"
  2938 msgstr "И двата (и двата в нови прозорци)"
  2939 
  2940 #: ../src/gui/main.cpp:1062 ../src/gui/main.cpp:1546 ../src/gui/main.cpp:1571
   2976msgstr "И двете (всяко в нов прозорец)"
   2977
   2978#: ../src/gui/main.cpp:1070 ../src/gui/main.cpp:1554 ../src/gui/main.cpp:1579
  29412979msgid "Zoom In"
  29422980msgstr "Увеличаване"
  29432981
  2944 #: ../src/gui/main.cpp:1062 ../src/gui/main.cpp:1546 ../src/gui/main.cpp:1571
   2982#: ../src/gui/main.cpp:1070 ../src/gui/main.cpp:1554 ../src/gui/main.cpp:1579
  29452983msgid "Zoom in"
  29462984msgstr "Увеличаване"
  29472985
  2948 #: ../src/gui/main.cpp:1066 ../src/gui/main.cpp:1550 ../src/gui/main.cpp:1575
   2986#: ../src/gui/main.cpp:1074 ../src/gui/main.cpp:1558 ../src/gui/main.cpp:1583
  29492987msgid "Zoom Out"
  29502988msgstr "Намаляване"
  29512989
  2952 #: ../src/gui/main.cpp:1066 ../src/gui/main.cpp:1550 ../src/gui/main.cpp:1575
   2990#: ../src/gui/main.cpp:1074 ../src/gui/main.cpp:1558 ../src/gui/main.cpp:1583
  29532991msgid "Zoom out"
  29542992msgstr "Намаляване"
  29552993
  2956 #: ../src/gui/main.cpp:1070 ../src/gui/main.cpp:1554 ../src/gui/main.cpp:1579
   2994#: ../src/gui/main.cpp:1078 ../src/gui/main.cpp:1562 ../src/gui/main.cpp:1587
  29572995msgid "Normal Size"
  29582996msgstr "Нормален размер"
  29592997
  2960 #: ../src/gui/main.cpp:1070 ../src/gui/main.cpp:1554 ../src/gui/main.cpp:1579
   2998#: ../src/gui/main.cpp:1078 ../src/gui/main.cpp:1562 ../src/gui/main.cpp:1587
  29612999msgid "Normal size"
  29623000msgstr "Нормален размер"
  29633001
  2964 #: ../src/gui/main.cpp:1076 ../src/gui/main.cpp:1560 ../src/gui/main.cpp:1585
   3002#: ../src/gui/main.cpp:1084 ../src/gui/main.cpp:1568 ../src/gui/main.cpp:1593
  29653003msgid "Fullscreen"
  2966 msgstr "Пълен екран"
  2967 
  2968 #: ../src/gui/main.cpp:1082
   3004msgstr "На цял екран"
   3005
   3006#: ../src/gui/main.cpp:1090
  29693007msgid "_Tools"
  2970 msgstr "Инструменти"
  2971 
  2972 #: ../src/gui/main.cpp:1084 ../src/gui/statusicon.cpp:135
   3008msgstr "_Инструменти"
   3009
   3010#: ../src/gui/main.cpp:1092 ../src/gui/statusicon.cpp:136
  29733011msgid "Address _Book"
  2974 msgstr "Указател"
  2975 
  2976 #: ../src/gui/main.cpp:1085 ../src/gui/statusicon.cpp:136
   3012msgstr "_Указател"
   3013
   3014#: ../src/gui/main.cpp:1093 ../src/gui/statusicon.cpp:137
  29773015msgid "Open the address book"
  29783016msgstr "Отваряне на указателя"
  29793017
  2980 #: ../src/gui/main.cpp:1092
   3018#: ../src/gui/main.cpp:1100
  29813019msgid "C_hat Window"
  29823020msgstr "_Текстови съобщения"
  29833021
  2984 #: ../src/gui/main.cpp:1093
   3022#: ../src/gui/main.cpp:1101
  29853023msgid "Open the chat window"
  29863024msgstr "Показване на прозореца за текстови съобщения"
  29873025
  2988 #: ../src/gui/main.cpp:1099
   3026#: ../src/gui/main.cpp:1107
  29893027msgid "View the operations history"
  2990 msgstr "Преглед на историята на операциите"
  2991 
  2992 #: ../src/gui/main.cpp:1104 ../src/gui/statusicon.cpp:144
   3028msgstr "Преглед на историята на действията"
   3029
   3030#: ../src/gui/main.cpp:1112 ../src/gui/statusicon.cpp:145
  29933031msgid "View the calls history"
  29943032msgstr "Преглед на история на обажданията"
  29953033
  2996 #: ../src/gui/main.cpp:1111
   3034#: ../src/gui/main.cpp:1119
  29973035msgid "PC-To-Phone Account"
  2998 msgstr "Сметка за разговор компютър - телефон"
  2999 
  3000 #: ../src/gui/main.cpp:1112
   3036msgstr "Регистрация за обаждане „компютър към телефон“"
   3037
   3038#: ../src/gui/main.cpp:1120
  30013039msgid "Manage your PC-To-Phone account"
  3002 msgstr "Управление на сметката ви за разговор компютър - телефон"
  3003 
  3004 #: ../src/gui/main.cpp:1117
   3040msgstr "Управление на регистрацията Ви за обаждане „компютър към телефон“"
   3041
   3042#: ../src/gui/main.cpp:1125
  30053043msgid "_Help"
  3006 msgstr "Помощ"
  3007 
  3008 #: ../src/gui/main.cpp:1120 ../src/gui/main.cpp:1131
  3009 #: ../src/gui/statusicon.cpp:160 ../src/gui/statusicon.cpp:171
   3044msgstr "_Помощ"
   3045
   3046#: ../src/gui/main.cpp:1128 ../src/gui/main.cpp:1139
   3047#: ../src/gui/statusicon.cpp:161 ../src/gui/statusicon.cpp:172
  30103048msgid "_Contents"
  3011 msgstr "Ръководство"
  3012 
  3013 #: ../src/gui/main.cpp:1121 ../src/gui/main.cpp:1132
  3014 #: ../src/gui/statusicon.cpp:161 ../src/gui/statusicon.cpp:172
   3049msgstr "_Ръководство"
   3050
   3051#: ../src/gui/main.cpp:1129 ../src/gui/main.cpp:1140
   3052#: ../src/gui/statusicon.cpp:162 ../src/gui/statusicon.cpp:173
  30153053msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
  30163054msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
  30173055
  3018 #: ../src/gui/main.cpp:1125 ../src/gui/main.cpp:1136
  3019 #: ../src/gui/statusicon.cpp:165 ../src/gui/statusicon.cpp:176
   3056#: ../src/gui/main.cpp:1133 ../src/gui/main.cpp:1144
   3057#: ../src/gui/statusicon.cpp:166 ../src/gui/statusicon.cpp:177
  30203058msgid "_About"
  30213059msgstr "_Относно"
  30223060
  3023 #: ../src/gui/main.cpp:1126 ../src/gui/main.cpp:1137
  3024 #: ../src/gui/statusicon.cpp:166 ../src/gui/statusicon.cpp:177
   3061#: ../src/gui/main.cpp:1134 ../src/gui/main.cpp:1145
   3062#: ../src/gui/statusicon.cpp:167 ../src/gui/statusicon.cpp:178
  30253063msgid "View information about Ekiga"
  30263064msgstr "Показване на информация за Ekiga"
  30273065
  3028 #: ../src/gui/main.cpp:1288
   3066#: ../src/gui/main.cpp:1296
  30293067msgid "Dialpad"
  3030 msgstr "Панел за набиране"
  3031 
  3032 #: ../src/gui/main.cpp:1341
   3068msgstr "Циферблат"
   3069
   3070#: ../src/gui/main.cpp:1349
  30333071msgid "Adjust brightness"
  3034 msgstr "Настройване на осветеността"
  3035 
  3036 #: ../src/gui/main.cpp:1363
   3072msgstr "Настройване на яркостта"
   3073
   3074#: ../src/gui/main.cpp:1371
  30373075msgid "Adjust whiteness"
  3038 msgstr "Настройване на нивата на бялото"
  3039 
  3040 #: ../src/gui/main.cpp:1385
   3076msgstr "Настройване на нивото на бялото"
   3077
   3078#: ../src/gui/main.cpp:1393
  30413079msgid "Adjust color"
  30423080msgstr "Настройване на цветовете"
  30433081
  3044 #: ../src/gui/main.cpp:1407
   3082#: ../src/gui/main.cpp:1415
  30453083msgid "Adjust contrast"
  30463084msgstr "Настройване на контраста"
  30473085
  3048 #: ../src/gui/main.cpp:1413
   3086#: ../src/gui/main.cpp:1421
  30493087msgid "Video"
  3050 msgstr "Картина"
  3051 
  3052 #: ../src/gui/main.cpp:1497
   3088msgstr "Видео"
   3089
   3090#: ../src/gui/main.cpp:1505
  30533091msgid "Audio"
  3054 msgstr "Звук"
  3055 
  3056 #: ../src/gui/main.cpp:1737
   3092msgstr "Аудио"
   3093
   3094#: ../src/gui/main.cpp:1745
  30573095msgid "Notification area not detected"
  30583096msgstr "Зоната за уведомяване не е открита"
  30593097
  3060 #: ../src/gui/main.cpp:1737
   3098#: ../src/gui/main.cpp:1745
  30613099msgid ""
  30623100"The notification area is not present in your panel, so Ekiga cannot start "
   
  30663104"да се стартира скрита."
  30673105
  3068 #: ../src/gui/main.cpp:2045
   3106#: ../src/gui/main.cpp:2058
  30693107#, c-format
  30703108msgid "Sent DTMF %c"
  3071 msgstr "DTMF е изпратен: %c"
  3072 
  3073 #: ../src/gui/main.cpp:2252 ../src/gui/main.cpp:4177
   3109msgstr "Изпратен е DTMF: %c"
   3110
   3111#: ../src/gui/main.cpp:2265 ../src/gui/main.cpp:4185
  30743112#, c-format
  30753113msgid "Missed calls: %d - Voice Mails: %s"
  30763114msgstr "%d пропуснати обаждания и %s гласови съобщения"
  30773115
  3078 #: ../src/gui/main.cpp:3023
   3116#: ../src/gui/main.cpp:3027
  30793117msgid "_Retrieve Call"
  30803118msgstr "_Приемане на обаждане"
  30813119
  3082 #: ../src/gui/main.cpp:3077
   3120#: ../src/gui/main.cpp:3081
  30833121msgid "Resume _Audio"
  3084 msgstr "Пускане на звук"
  3085 
  3086 #: ../src/gui/main.cpp:3079
   3122msgstr "Пускане на _звука"
   3123
   3124#: ../src/gui/main.cpp:3083
  30873125msgid "Resume _Video"
  3088 msgstr "Пускане на картина"
  3089 
  3090 #: ../src/gui/main.cpp:3596
   3126msgstr "Пускане на _видеото"
   3127
   3128#: ../src/gui/main.cpp:3604
  30913129msgid "Out:"
  30923130msgstr "Изход:"
  30933131
  3094 #: ../src/gui/main.cpp:3599
   3132#: ../src/gui/main.cpp:3607
  30953133msgid "In:"
  30963134msgstr "Вход:"
  30973135
  3098 #: ../src/gui/main.cpp:3623
   3136#: ../src/gui/main.cpp:3631
  30993137msgid "Registered accounts:"
  31003138msgstr "Съществуващи регистрации:"
  31013139
  3102 #: ../src/gui/main.cpp:3753
   3140#: ../src/gui/main.cpp:3761
  31033141msgid "Transfer call to:"
  31043142msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
  31053143
  3106 #: ../src/gui/main.cpp:3754 ../src/gui/main.cpp:3819
   3144#: ../src/gui/main.cpp:3762 ../src/gui/main.cpp:3827
  31073145msgid "Transfer"
  31083146msgstr "Прехвърляне"
  31093147
  3110 #: ../src/gui/main.cpp:3817
   3148#: ../src/gui/main.cpp:3825
  31113149msgid "Reject"
  3112 msgstr "Отхвърляне"
  3113 
  3114 #: ../src/gui/main.cpp:3821
   3150msgstr "Отказване"
   3151
   3152#: ../src/gui/main.cpp:3829
  31153153msgid "Accept"
  31163154msgstr "Приемане"
  31173155
  3118 #: ../src/gui/main.cpp:3828
   3156#: ../src/gui/main.cpp:3836
  31193157msgid "Incoming call from"
  31203158msgstr "Входящо обаждане от"
  31213159
  3122 #: ../src/gui/main.cpp:3841
   3160#: ../src/gui/main.cpp:3849
  31233161msgid "Remote URL:"
  3124 msgstr "Отдалечено URL:"
  3125 
  3126 #: ../src/gui/main.cpp:3853
   3162msgstr "Отдалечен адрес-УРЛ:"
   3163
   3164#: ../src/gui/main.cpp:3861
  31273165msgid "Remote Application:"
  31283166msgstr "Отдалечена програма:"
  31293167
  3130 #: ../src/gui/main.cpp:4332
   3168#. Add the window icon and title
   3169#: ../src/gui/main.cpp:3930 ../src/gui/main.cpp:4115
   3170msgid "Ekiga"
   3171msgstr "Ekiga"
   3172
   3173#: ../src/gui/main.cpp:4340
  31313174#, c-format
  31323175msgid ""
   
  31413184"Защитен буфер: %d ms"
  31423185
  3143 #: ../src/gui/main.cpp:4460 ../src/gui/main.cpp:4480
   3186#: ../src/gui/main.cpp:4452 ../src/gui/main.cpp:4472
  31443187msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 6)"
  3145 msgstr "Показване в конзолата съобщенията за грешка (нива между 1 и 6)"
  3146 
  3147 #: ../src/gui/main.cpp:4463 ../src/gui/main.cpp:4485
   3188msgstr "Показване на съобщенията за грешка в конзолата (нива между 1 и 6)"
   3189
   3190#: ../src/gui/main.cpp:4455 ../src/gui/main.cpp:4477
  31483191msgid "Makes Ekiga call the given URL"
  31493192msgstr "Кара Ekiga да набере даденото URL"
  31503193
  3151 #: ../src/gui/main.cpp:4520
   3194#: ../src/gui/main.cpp:4512
  31523195msgid "No usable audio plugin detected"
  3153 msgstr "Не беше открита използваема звукова приставка"
  3154 
  3155 #: ../src/gui/main.cpp:4520
   3196msgstr "Не беше открита използваема аудио приставка"
   3197
   3198#: ../src/gui/main.cpp:4512
  31563199msgid ""
  31573200"Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
  31583201"is correct."
  31593202msgstr ""
  3160 "Ekiga не успя да открие използваема звукова приставка. Проверете дали "
   3203"Ekiga не успя да открие използваема аудио приставка. Проверете дали "
  31613204"инсталацията Ви е правилна."
  31623205
  3163 #: ../src/gui/main.cpp:4540
   3206#: ../src/gui/main.cpp:4532
  31643207#, c-format
  31653208msgid ""
   
  31833226"mail.gnome.org)."
  31843227
  3185 #: ../src/gui/main.cpp:4543
   3228#: ../src/gui/main.cpp:4535
  31863229msgid "Gconf key error"
  3187 msgstr "GConf key грешка"
   3230msgstr "Грешка в ключ на GConf"
  31883231
  31893232#: ../src/gui/misc.cpp:115
   
  31913234msgstr "Грешка"
  31923235
  3193 #: ../src/gui/preferences.cpp:498
   3236#: ../src/gui/preferences.cpp:495
  31943237msgid "Bandwidth"
  31953238msgstr "Скорост на връзката"
  31963239
  3197 #: ../src/gui/preferences.cpp:508
   3240#: ../src/gui/preferences.cpp:505
  31983241msgid "Clock Rate"
  31993242msgstr "Скорост на часовника"
  32003243
   3244#: ../src/gui/preferences.cpp:632
   3245msgid "Personal Information"
   3246msgstr "Лични данни"
   3247
  32013248#: ../src/gui/preferences.cpp:635
  3202 msgid "Personal Information"
  3203 msgstr "Лична информация"
  3204 
  3205 #: ../src/gui/preferences.cpp:638
  32063249msgid "_First name:"
  32073250msgstr "_Собствено име:"
  32083251
  3209 #: ../src/gui/preferences.cpp:645
   3252#: ../src/gui/preferences.cpp:642
  32103253msgid "Sur_name:"
  32113254msgstr "_Фамилия:"
  32123255
  3213 #: ../src/gui/preferences.cpp:647
   3256#: ../src/gui/preferences.cpp:644
  32143257msgid "Enter your surname"
  32153258msgstr "Въведете фамилията си"
  32163259
  3217 #: ../src/gui/preferences.cpp:653
   3260#: ../src/gui/preferences.cpp:650
  32183261msgid "E-_mail address:"
  32193262msgstr "Адрес на е-поща:"
  32203263
  3221 #: ../src/gui/preferences.cpp:655
   3264#: ../src/gui/preferences.cpp:652
  32223265msgid "Enter your e-mail address"
  3223 msgstr "Въведете вашия адрес на е-поща"
  3224 
  3225 #: ../src/gui/preferences.cpp:660
   3266msgstr "Въведете адреса на Вашата е-поща"
   3267
   3268#: ../src/gui/preferences.cpp:657
  32263269msgid "_Comment:"
  32273270msgstr "_Коментар:"
  32283271
  3229 #: ../src/gui/preferences.cpp:662
   3272#: ../src/gui/preferences.cpp:659
  32303273msgid "Enter a comment about yourself"
  32313274msgstr "Въведете коментар за себе си"
  32323275
  3233 #: ../src/gui/preferences.cpp:667
   3276#: ../src/gui/preferences.cpp:664
  32343277msgid "_Location:"
  32353278msgstr "_Местонахождение:"
  32363279
  3237 #: ../src/gui/preferences.cpp:669
   3280#: ../src/gui/preferences.cpp:666
  32383281msgid "Enter your country or city"
  32393282msgstr "Въведете Вашата страна или град"
  32403283
  32413284#. Add the update button
  3242 #: ../src/gui/preferences.cpp:674 ../src/gui/preferences.cpp:947
   3285#: ../src/gui/preferences.cpp:671 ../src/gui/preferences.cpp:956
  32433286msgid "_Apply"
  32443287msgstr "_Прилагане"
  32453288
  3246 #: ../src/gui/preferences.cpp:674
   3289#: ../src/gui/preferences.cpp:671
  32473290msgid ""
  32483291"Click here to update the users directory you are registered to with the new "
  32493292"First Name, Last Name, E-Mail, Comment and Location"
  32503293msgstr ""
  3251 "Натиснете тук, за да обновите директорния указател, в който сте регистриран "
  3252 "с новото си собствено и фамилно име, адрес за е-поща, коментар и "
  3253 "местоположение"
  3254 
  3255 #: ../src/gui/preferences.cpp:688
   3294"Натиснете тук, за да обновите указателя на регистъра, в който сте "
   3295"регистриран, с новото си собствено и фамилно име, адрес на е-поща, коментар "
   3296"и местонахождение"
   3297
   3298#: ../src/gui/preferences.cpp:685
  32563299msgid "Ekiga GUI"
  32573300msgstr "ГПИ на Ekiga"
  32583301
  3259 #: ../src/gui/preferences.cpp:690
   3302#: ../src/gui/preferences.cpp:687
  32603303msgid "Start _hidden"
  3261 msgstr "Стартиране скрит"
  3262 
  3263 #: ../src/gui/preferences.cpp:696
   3304msgstr "Стартиране в _скрито състояние"
   3305
   3306#: ../src/gui/preferences.cpp:693
  32643307msgid "Video Display"
  32653308msgstr "Видео дисплей"
  32663309
  3267 #: ../src/gui/preferences.cpp:698
   3310#: ../src/gui/preferences.cpp:695
  32683311msgid "Place windows displaying video _above other windows"
  3269 msgstr "Поставяне на прозорци показващи видео над другите прозорци"
  3270 
  3271 #: ../src/gui/preferences.cpp:711
   3312msgstr "Поставяне на прозорците за видео над другите прозорци"
   3313
   3314#: ../src/gui/preferences.cpp:708
  32723315msgid "Users Directory"
  3273 msgstr "Папка на потребителите"
   3316msgstr "Регистър на потребителите"
  32743317
  32753318#. Add all the fields
  3276 #: ../src/gui/preferences.cpp:715
   3319#: ../src/gui/preferences.cpp:712
  32773320msgid "Users directory:"
  3278 msgstr "Папка на потребителите:"
  3279 
  3280 #: ../src/gui/preferences.cpp:715
   3321msgstr "Регистър на потребителите:"
   3322
   3323#: ../src/gui/preferences.cpp:712
  32813324msgid "The users directory server to register with"
  3282 msgstr "Сървър с база данни с потребители, в която да се регистрира"
  3283 
  3284 #: ../src/gui/preferences.cpp:717
   3325msgstr ""
   3326"Директориен сървър - регистър с потребители, в която да се регистрирате"
   3327
   3328#: ../src/gui/preferences.cpp:714
  32853329msgid "Enable _registering"
  3286 msgstr "Включване на регистриране"
  3287 
  3288 #: ../src/gui/preferences.cpp:717
   3330msgstr "_Включване на регистриране"
   3331
   3332#: ../src/gui/preferences.cpp:714
  32893333msgid "If enabled, register with the selected users directory"
  32903334msgstr "Ако е избрано, се регистрирате в избрания регистър с потребители"
  32913335
  3292 #: ../src/gui/preferences.cpp:719
   3336#: ../src/gui/preferences.cpp:716
  32933337msgid "_Publish my details in the users directory when registering"
  32943338msgstr ""
  3295 "Публикуване на информацията ви в базата данни за потребители при регистрация"
  3296 
  3297 #: ../src/gui/preferences.cpp:719
   3339"Публикуване на информацията Ви в регистъра за потребители при регистрация"
   3340
   3341#: ../src/gui/preferences.cpp:716
  32983342msgid ""
  32993343"If enabled, your details are shown to people browsing the users directory. "
   
  33013345"they can still use the callto URL to call you."
  33023346msgstr ""
  3303 "Ако е включено, информацията ви ще се показва на хора разглеждащи базата "
  3304 "данни за потребители. Ако е изключено, няма да сте видими за тях, но все още "
  3305 "могат да ползват URL-то за обаждане към вас."
  3306 
  3307 #: ../src/gui/preferences.cpp:730
   3347"Ако е включено, информацията за Вас ще се вижда от разглеждащите регистъра с "
   3348"потребители. Ако е изключено, информацията няма да се вижда, но другите все "
   3349"още ще могат да се свързват с Вас, ако знаят точния Ви адрес-УРЛ, на който "
   3350"да Ви търсят."
   3351
   3352#: ../src/gui/preferences.cpp:727
  33083353msgid "Call Forwarding"
  33093354msgstr "Прехвърляне на обаждания"
  33103355
  3311 #: ../src/gui/preferences.cpp:732
   3356#: ../src/gui/preferences.cpp:729
  33123357msgid "_Always forward calls to the given host"
  3313 msgstr "Винаги прехвърля обажданията към избрания хост"
  3314 
  3315 #: ../src/gui/preferences.cpp:732
   3358msgstr "Обажданията _винаги да се прехвърлят към избрания хост"
   3359
   3360#: ../src/gui/preferences.cpp:729
  33163361msgid ""
  33173362"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
  33183363"specified in the protocol settings"
  33193364msgstr ""
  3320 "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
   3365"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
  33213366"който е зададен в настройките на протокола."
  33223367
  3323 #: ../src/gui/preferences.cpp:734
   3368#: ../src/gui/preferences.cpp:731
  33243369msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
  3325 msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост ако няма отговор"
  3326 
  3327 #: ../src/gui/preferences.cpp:734
   3370msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако _няма отговор"
   3371
   3372#: ../src/gui/preferences.cpp:731
  33283373msgid ""
  33293374"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
  33303375"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
  33313376msgstr ""
  3332 "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
  3333 "който е зададен в настройките на протокола, ако не приемете обаждането."
  3334 
  3335 #: ../src/gui/preferences.cpp:736
   3377"Ако е включено и не приемете входящо обаждане, то ще бъде прехвърляно към "
   3378"хоста, който е зададен в настройките на протокола."
   3379
   3380#: ../src/gui/preferences.cpp:733
  33363381msgid "Forward calls to the given host if _busy"
  3337 msgstr "Прехвърляне на обаждания към дадения хост ако е заето"
  3338 
  3339 #: ../src/gui/preferences.cpp:736
   3382msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако е _заето"
   3383
   3384#: ../src/gui/preferences.cpp:733
  33403385msgid ""
  33413386"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  33433388"are in Do Not Disturb mode"
  33443389msgstr ""
  3345 "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни на хоста, "
  3346 "който е зададен в настройките на протокола, ако вече говорите с някой или "
  3347 "сте в режим \"Не ме безпокойте\"."
  3348 
  3349 #: ../src/gui/preferences.cpp:740 ../src/gui/preferences.cpp:1908
   3390"Ако е включено и вече говорите с някой или сте в режим „Не ме безпокойте“, "
   3391"входящите обаждания ще бъдат прехвърляни на хоста, който е зададен в "
   3392"настройките на протокола."
   3393
   3394#: ../src/gui/preferences.cpp:737 ../src/gui/preferences.cpp:1945
  33503395msgid "Call Options"
  33513396msgstr "Настройки на обажданията"
  33523397
  33533398#. Add all the fields
  3354 #: ../src/gui/preferences.cpp:743
   3399#: ../src/gui/preferences.cpp:740
  33553400msgid "Automatically _clear calls after 30 seconds of inactivity"
  3356 msgstr "Автоматично изчистване на обаждания след 30 секунди неактивност"
  3357 
  3358 #: ../src/gui/preferences.cpp:745
   3401msgstr "_Автоматично изчистване на обажданията след 30 секунди неактивност"
   3402
   3403#: ../src/gui/preferences.cpp:742
  33593404msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
  33603405msgstr ""
  3361 "Време след което да се прекъснат или прехвърлят неприетите входящи обаждания "
  3362 "[s]:"
   3406"Време, след което да се прекъснат или прехвърлят неприетите входящи "
   3407"обаждания (в секунди):"
  33633408
  33643409#: ../src/gui/preferences.cpp:777
   
  33713416msgstr "Събитие"
  33723417
  3373 #: ../src/gui/preferences.cpp:855
  3374 msgid "Sound to play:"
  3375 msgstr "Звук за пускане:"
  3376 
  3377 #: ../src/gui/preferences.cpp:868
   3418#: ../src/gui/preferences.cpp:856
   3419msgid "Choose a sound"
   3420msgstr "Избор на звук"
   3421
   3422#: ../src/gui/preferences.cpp:861
   3423msgid "Wavefiles"
   3424msgstr "Аудио файлове във формат wav"
   3425
   3426#: ../src/gui/preferences.cpp:867 ../src/gui/preferences.cpp:886
  33783427msgid "Play"
  33793428msgstr "Изпълнение"
  33803429
  3381 #: ../src/gui/preferences.cpp:891
   3430#: ../src/gui/preferences.cpp:900
  33823431msgid "Alternative Output Device"
  33833432msgstr "Алтернативно изходно устройство"
  33843433
  3385 #: ../src/gui/preferences.cpp:897
   3434#: ../src/gui/preferences.cpp:906
  33863435msgid "Alternative output device:"
  33873436msgstr "Алтернативно изходно устройство:"
  33883437
  3389 #: ../src/gui/preferences.cpp:897
   3438#: ../src/gui/preferences.cpp:906
  33903439msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events"
  3391 msgstr "Избор на алтернативно изходно, аудио устройство за звуковите събития"
  3392 
  3393 #: ../src/gui/preferences.cpp:915
   3440msgstr "Избор на алтернативно изходно аудио устройство за звуковите събития"
   3441
   3442#: ../src/gui/preferences.cpp:924
  33943443msgid "STUN"
  33953444msgstr "STUN"
  33963445
  3397 #: ../src/gui/preferences.cpp:916
   3446#: ../src/gui/preferences.cpp:925
  33983447msgid "IP Translation"
  33993448msgstr "Транслиране на IP"
  34003449
  3401 #: ../src/gui/preferences.cpp:929
   3450#: ../src/gui/preferences.cpp:938
  34023451msgid "Network Interface"
  34033452msgstr "Мрежови интерфейс"
  34043453
  3405 #: ../src/gui/preferences.cpp:934
   3454#: ../src/gui/preferences.cpp:943
  34063455msgid "Listen on:"
  3407 msgstr "Слушане на:"
  3408 
  3409 #: ../src/gui/preferences.cpp:941
   3456msgstr "Слушане за връзка на:"
   3457
   3458#: ../src/gui/preferences.cpp:950
  34103459msgid "NAT Settings"
  3411 msgstr "NAT настройки"
  3412 
  3413 #: ../src/gui/preferences.cpp:943
   3460msgstr "Настройки на NAT"
   3461
   3462#: ../src/gui/preferences.cpp:952
  34143463msgid "NAT Traversal Method:"
  34153464msgstr "Метод за преминаване през NAT:"
  34163465
  3417 #: ../src/gui/preferences.cpp:945
   3466#: ../src/gui/preferences.cpp:954
  34183467msgid "STUN Se_rver:"
  3419 msgstr "STUN сър_вър:"
  3420 
  3421 #: ../src/gui/preferences.cpp:945
   3468msgstr "_Сървър за STUN:"
   3469
   3470#: ../src/gui/preferences.cpp:954
  34223471msgid "The STUN server to use for STUN Support."
  3423 msgstr "Сървъра за STUN, който да се ползва."
  3424 
  3425 #: ../src/gui/preferences.cpp:947
   3472msgstr "Сървърът за STUN, който да се ползва."
   3473
   3474#: ../src/gui/preferences.cpp:956
  34263475msgid "Click here to update your NAT settings"
  3427 msgstr "Натиснете тук за обновяване настройките Ви за NAT"
  3428 
  3429 #: ../src/gui/preferences.cpp:959
   3476msgstr "Натиснете тук за обновяване на настройките Ви за NAT"
   3477
   3478#: ../src/gui/preferences.cpp:968
  34303479msgid "String"
  34313480msgstr "Низ"
  34323481
  3433 #: ../src/gui/preferences.cpp:960
   3482#: ../src/gui/preferences.cpp:969
  34343483msgid "Tone"
  34353484msgstr "Тон"
  34363485
  3437 #: ../src/gui/preferences.cpp:961 ../src/gui/preferences.cpp:1011
   3486#: ../src/gui/preferences.cpp:970 ../src/gui/preferences.cpp:1020
  34383487msgid "RFC2833"
  34393488msgstr "RFC2833"
  34403489
  3441 #: ../src/gui/preferences.cpp:962
   3490#: ../src/gui/preferences.cpp:971
  34423491msgid "Q.931"
  34433492msgstr "Q.931"
  34443493
  3445 #: ../src/gui/preferences.cpp:968 ../src/gui/preferences.cpp:1026
   3494#: ../src/gui/preferences.cpp:977 ../src/gui/preferences.cpp:1035
  34463495msgid "Misc Settings"
  34473496msgstr "Разни настройки"
  34483497
  3449 #: ../src/gui/preferences.cpp:970
   3498#: ../src/gui/preferences.cpp:979
  34503499msgid "Default _gateway:"
  3451 msgstr "_Шлюз по подраздиране:"
  3452 
  3453 #: ../src/gui/preferences.cpp:973 ../src/gui/preferences.cpp:1029
   3500msgstr "_Шлюз по подразбиране:"
   3501
   3502#: ../src/gui/preferences.cpp:982 ../src/gui/preferences.cpp:1038
  34543503msgid "Forward _URL:"
  34553504msgstr "_Адрес-УРЛ за прехвърляне:"
  34563505
  3457 #: ../src/gui/preferences.cpp:982
   3506#: ../src/gui/preferences.cpp:991
  34583507msgid "Advanced Settings"
  34593508msgstr "Допълнителни настройки"
  34603509
  34613510#. The toggles
  3462 #: ../src/gui/preferences.cpp:985
   3511#: ../src/gui/preferences.cpp:994
  34633512msgid "Enable H.245 _tunneling"
  3464 msgstr "Включване на H.245 тунелиране"
  3465 
  3466 #: ../src/gui/preferences.cpp:987
   3513msgstr "Включване на _тунелиране по H.245"
   3514
   3515#: ../src/gui/preferences.cpp:996
  34673516msgid "Enable _early H.245"
  3468 msgstr "Включване на ранния H.245"
  3469 
  3470 #: ../src/gui/preferences.cpp:989
   3517msgstr "Включване на _ранния H.245"
   3518
   3519#: ../src/gui/preferences.cpp:998
  34713520msgid "Enable fast _start procedure"
  3472 msgstr "Включване на процедурата \"Бързо стартиране\""
  3473 
  3474 #: ../src/gui/preferences.cpp:989
   3521msgstr "Включване на процедурата „_Бързо стартиране“"
   3522
   3523#: ../src/gui/preferences.cpp:998
  34753524msgid ""
  34763525"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
   
  34793528"versions of Netmeeting."
  34803529msgstr ""
  3481 "Връзката ще се осъществи в режим \"Бързо стартиране\". Това е нов начин за "
  3482 "по-бързо започване на разговорите и беше въведен с H.323v2.  Не се поддържа "
  3483 "от Netmeeting и ако се използва заедно с тунелиране по H.245, може да забие "
   3530"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
   3531"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
   3532"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
  34843533"някои версии на Netmeeting"
  34853534
  3486 #: ../src/gui/preferences.cpp:995 ../src/gui/preferences.cpp:1037
   3535#: ../src/gui/preferences.cpp:1004 ../src/gui/preferences.cpp:1046
  34873536msgid "DTMF Mode"
  34883537msgstr "Режим за DTMF"
  34893538
  3490 #: ../src/gui/preferences.cpp:997 ../src/gui/preferences.cpp:1039
   3539#: ../src/gui/preferences.cpp:1006 ../src/gui/preferences.cpp:1048
  34913540msgid "_Send DTMF as:"
  34923541msgstr "_Изпращане на DTMF като:"
  34933542
  3494 #: ../src/gui/preferences.cpp:997
   3543#: ../src/gui/preferences.cpp:1006
  34953544msgid ""
  34963545"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"String"
   
  34993548msgstr ""
  35003549"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
  3501 "стойности са \"String\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) "
  3502 "(по подразбиране е \"String\" - низ). Ако изберете стойност различна от "
  3503 "\"String\" - няма да можете да пращате текстови съобщения."
  3504 
  3505 #: ../src/gui/preferences.cpp:1019
   3550"стойности са „String“ (0), „Tone“ (1), „RFC2833“ (2), „Q.931“ (3) (по "
   3551"подразбиране е „String“ - низ). Ако изберете стойност различна от „String“ - "
   3552"няма да можете да пращате текстови съобщения."
   3553
   3554#: ../src/gui/preferences.cpp:1028
  35063555msgid "SIP Outbound Proxy"
  3507 msgstr "Озходящ посредник за SIP"
  3508 
  3509 #: ../src/gui/preferences.cpp:1021
   3556msgstr "Изходящ посредник за SIP"
   3557
   3558#: ../src/gui/preferences.cpp:1030
  35103559msgid "_Outbound Proxy:"
  35113560msgstr "Изходящ _посредник:"
  35123561
  3513 #: ../src/gui/preferences.cpp:1039
   3562#: ../src/gui/preferences.cpp:1048
  35143563msgid ""
  35153564"This permits to set the mode for DTMFs sending. The value can be \"RFC2833"
   
  35173566msgstr ""
  35183567"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Единствената "
  3519 "валидна стойност е \"RFC2833\" (0)."
  3520 
  3521 #: ../src/gui/preferences.cpp:1059
   3568"валидна стойност е „RFC2833“ (0)."
   3569
   3570#: ../src/gui/preferences.cpp:1068
  35223571msgid "Audio Plugin"
  3523 msgstr "Звукова приставка"
  3524 
  3525 #: ../src/gui/preferences.cpp:1064
   3572msgstr "Аудио приставка"
   3573
   3574#: ../src/gui/preferences.cpp:1073
  35263575msgid "Audio plugin:"
  3527 msgstr "Звукова приставка:"
  3528 
  3529 #: ../src/gui/preferences.cpp:1064
   3576msgstr "Аудио приставка:"
   3577
   3578#: ../src/gui/preferences.cpp:1073
  35303579msgid ""
  35313580"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them."
  3532 msgstr "Звукова приставка за откриване и управление на устройствата."
  3533 
  3534 #: ../src/gui/preferences.cpp:1070 ../src/gui/preferences.cpp:1944
   3581msgstr "Аудио приставка за откриване и управление на устройствата."
   3582
   3583#: ../src/gui/preferences.cpp:1079 ../src/gui/preferences.cpp:1981
  35353584msgid "Audio Devices"
  3536 msgstr "Звукови устройства"
  3537 
  3538 #: ../src/gui/preferences.cpp:1077
   3585msgstr "Аудио устройства"
   3586
   3587#: ../src/gui/preferences.cpp:1086
  35393588msgid "Output device:"
  35403589msgstr "Изходно устройство:"
  35413590
  3542 #: ../src/gui/preferences.cpp:1084 ../src/gui/preferences.cpp:1146
   3591#: ../src/gui/preferences.cpp:1093 ../src/gui/preferences.cpp:1160
  35433592msgid "Input device:"
  35443593msgstr "Входно устройство:"
  35453594
  35463595#. That button will refresh the devices list
  3547 #: ../src/gui/preferences.cpp:1089 ../src/gui/preferences.cpp:1173
   3596#: ../src/gui/preferences.cpp:1098 ../src/gui/preferences.cpp:1219
  35483597msgid "_Detect devices"
  3549 msgstr "Откриване на устройствата"
  3550 
  3551 #: ../src/gui/preferences.cpp:1089
   3598msgstr "_Откриване на устройствата"
   3599
   3600#: ../src/gui/preferences.cpp:1098
  35523601msgid "Click here to refresh the devices list"
  35533602msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройствата"
  35543603
  3555 #: ../src/gui/preferences.cpp:1110
   3604#: ../src/gui/preferences.cpp:1124
  35563605msgid "Normal"
  35573606msgstr "Нормален"
  35583607
  3559 #: ../src/gui/preferences.cpp:1111
   3608#: ../src/gui/preferences.cpp:1125
  35603609msgid "Large"
  3561 msgstr "Голямо"
  3562 
  3563 #: ../src/gui/preferences.cpp:1117
   3610msgstr "Голям"
   3611
   3612#: ../src/gui/preferences.cpp:1131
  35643613msgid "PAL (Europe)"
  35653614msgstr "PAL (Европа)"
  35663615
  3567 #: ../src/gui/preferences.cpp:1118
   3616#: ../src/gui/preferences.cpp:1132
  35683617msgid "NTSC (America)"
  35693618msgstr "NTSC (Америка)"
  35703619
  3571 #: ../src/gui/preferences.cpp:1119
   3620#: ../src/gui/preferences.cpp:1133
  35723621msgid "SECAM (France)"
  35733622msgstr "SECAM (Франция)"
  35743623
  3575 #: ../src/gui/preferences.cpp:1120
   3624#: ../src/gui/preferences.cpp:1134
  35763625msgid "Auto"
  35773626msgstr "Автоматично"
  35783627
  3579 #: ../src/gui/preferences.cpp:1130
   3628#: ../src/gui/preferences.cpp:1144
  35803629msgid "Video Plugin"
  35813630msgstr "Видео приставка"
  35823631
  3583 #: ../src/gui/preferences.cpp:1134
   3632#: ../src/gui/preferences.cpp:1148
  35843633msgid "Video plugin:"
  35853634msgstr "Видео приставка:"
  35863635
  3587 #: ../src/gui/preferences.cpp:1140 ../src/gui/preferences.cpp:1948
   3636#: ../src/gui/preferences.cpp:1154 ../src/gui/preferences.cpp:1985
  35883637msgid "Video Devices"
  35893638msgstr "Видео устройства"
  35903639
  35913640#. Video Channel
  3592 #: ../src/gui/preferences.cpp:1150
   3641#: ../src/gui/preferences.cpp:1164
  35933642msgid "Channel:"
  35943643msgstr "Канал:"
  35953644
  3596 #: ../src/gui/preferences.cpp:1153
   3645#: ../src/gui/preferences.cpp:1167
  35973646msgid "Size:"
  35983647msgstr "Размер:"
  35993648
  3600 #: ../src/gui/preferences.cpp:1153
   3649#: ../src/gui/preferences.cpp:1167
  36013650msgid ""
  36023651"Select the transmitted video size: Normal (QCIF 176x144) or Large (CIF "
   
  36063655"(CIF 352x288)"
  36073656
  3608 #: ../src/gui/preferences.cpp:1156
   3657#: ../src/gui/preferences.cpp:1170
  36093658msgid "Format:"
  36103659msgstr "Формат:"
  36113660
  3612 #: ../src/gui/preferences.cpp:1159
   3661#. The file selector button
   3662#: ../src/gui/preferences.cpp:1173
  36133663msgid "Image:"
  36143664msgstr "Изображение:"
  36153665
  3616 #: ../src/gui/preferences.cpp:1173
   3666#: ../src/gui/preferences.cpp:1175
   3667msgid "Choose a Picture"
   3668msgstr "Избор на изображение"
   3669
   3670#: ../src/gui/preferences.cpp:1178
   3671msgid "Preview"
   3672msgstr "Преглед"
   3673
   3674#: ../src/gui/preferences.cpp:1188
   3675msgid "Images"
   3676msgstr "Изображения"
   3677
   3678#: ../src/gui/preferences.cpp:1219
  36173679msgid "Click here to refresh the devices list."
  36183680msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства."
  36193681
  3620 #: ../src/gui/preferences.cpp:1196
   3682#: ../src/gui/preferences.cpp:1242
  36213683msgid "Available Audio Codecs"
  3622 msgstr "Налични звукови декодери"
  3623 
  3624 #: ../src/gui/preferences.cpp:1211
   3684msgstr "Налични звукови кодери"
   3685
   3686#: ../src/gui/preferences.cpp:1257
  36253687msgid "Audio Codecs Settings"
  3626 msgstr "Настройки на звуковите декодери"
   3688msgstr "Настройки на звуковите кодери"
  36273689
  36283690#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
  36293691#. between X and Y ms
  3630 #: ../src/gui/preferences.cpp:1215
   3692#: ../src/gui/preferences.cpp:1261
  36313693msgid "Automatically adjust _jitter buffer between"
  3632 msgstr "Автоматична настройка на защитния буфер между"
  3633 
  3634 #: ../src/gui/preferences.cpp:1215
   3694msgstr "Автоматично настройване на _защитния буфер между"
   3695
   3696#: ../src/gui/preferences.cpp:1261
  36353697msgid "and"
  36363698msgstr "и"
  36373699
  3638 #: ../src/gui/preferences.cpp:1215
   3700#: ../src/gui/preferences.cpp:1261
  36393701msgid "ms"
  36403702msgstr "ms"
  36413703
  3642 #: ../src/gui/preferences.cpp:1215
   3704#: ../src/gui/preferences.cpp:1261
  36433705msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
  36443706msgstr "Минималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
  36453707
  3646 #: ../src/gui/preferences.cpp:1215
   3708#: ../src/gui/preferences.cpp:1261
  36473709msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
  36483710msgstr "Максималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
  36493711
  3650 #: ../src/gui/preferences.cpp:1217
   3712#: ../src/gui/preferences.cpp:1263
  36513713msgid "Enable silence _detection"
  36523714msgstr "_Откриване на тишина"
  36533715
  3654 #: ../src/gui/preferences.cpp:1217
   3716#: ../src/gui/preferences.cpp:1263
  36553717msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it."
  3656 msgstr "Откриване на тишина с кодеците, които поддържат тази възможност."
  3657 
  3658 #: ../src/gui/preferences.cpp:1219
   3718msgstr "Откриване на тишина с кодерите, които поддържат тази възможност."
   3719
   3720#: ../src/gui/preferences.cpp:1265
  36593721msgid "Enable echo can_celation"
  36603722msgstr "Премахване на _ехото"
  36613723
  3662 #: ../src/gui/preferences.cpp:1219
   3724#: ../src/gui/preferences.cpp:1265
  36633725msgid "If enabled, use echo cancelation."
  36643726msgstr "Автоматично махане на ехото."
  36653727
  3666 #: ../src/gui/preferences.cpp:1232 ../src/gui/preferences.cpp:1897
   3728#: ../src/gui/preferences.cpp:1278 ../src/gui/preferences.cpp:1934
  36673729msgid "General Settings"
  36683730msgstr "Общи настройки"
  36693731
  3670 #: ../src/gui/preferences.cpp:1234
   3732#: ../src/gui/preferences.cpp:1280
  36713733msgid "Enable _video support"
  36723734msgstr "Включване на поддръжката на _видео"
  36733735
  3674 #: ../src/gui/preferences.cpp:1234
   3736#: ../src/gui/preferences.cpp:1280
  36753737msgid "If enabled, allows video during calls."
  3676 msgstr "Ако е включено, видеото е разрено по време на обаждане."
  3677 
  3678 #: ../src/gui/preferences.cpp:1238
   3738msgstr "Ако е включено, видеото е разрешено по време на обаждане."
   3739
   3740#: ../src/gui/preferences.cpp:1284
  36793741msgid "Bandwidth Control"
  36803742msgstr "Контрол на скоростта на връзката"
  36813743
  3682 #: ../src/gui/preferences.cpp:1240
   3744#: ../src/gui/preferences.cpp:1286
  36833745msgid "Maximum video _bandwidth (in kB/s):"
  3684 msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото [kB/s]:"
  3685 
  3686 #: ../src/gui/preferences.cpp:1240
   3746msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото (в kB/s):"
   3747
   3748#: ../src/gui/preferences.cpp:1286
  36873749msgid ""
  36883750"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
   
  36913753msgstr ""
  36923754"Максимална широчина на лентата за видео в kB/s. Качеството на видео "
  3693 "изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
  3694 "регулирана по време на разговорите, за да се минимизира широчината на "
  3695 "ползваната лента до указаната стойност без да се преминава под минимума."
  3696 
  3697 #: ../src/gui/preferences.cpp:1245
   3755"изображението и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
   3756"регулирана по време на обаждането, за да се минимизира широчината на "
   3757"ползваната лента до указаната стойност, без да се преминава под минимума."
   3758
   3759#: ../src/gui/preferences.cpp:1291
  36983760msgid "Advanced Quality Settings"
  36993761msgstr "Допълнителни настройки за качество"
  37003762
  37013763#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
  3702 #: ../src/gui/preferences.cpp:1248
   3764#: ../src/gui/preferences.cpp:1294
  37033765msgid "Frame Rate"
  37043766msgstr "Честота на кадрите"
  37053767
  3706 #: ../src/gui/preferences.cpp:1248
   3768#: ../src/gui/preferences.cpp:1294
  37073769msgid "Picture Quality"
  37083770msgstr "Качество на картината"
  37093771
  3710 #: ../src/gui/preferences.cpp:1248
   3772#: ../src/gui/preferences.cpp:1294
  37113773msgid ""
  37123774"Choose if you want to favour speed or quality for the transmitted video."
  37133775msgstr ""
  3714 "Изберете, ако искате скоростта или качеството да взимат превес при "
  3715 "предаването на картина"
  3716 
  3717 #: ../src/gui/preferences.cpp:1432 ../src/gui/preferences.cpp:1454
  3718 msgid "Choose a Picture"
  3719 msgstr "Избор на снимка"
  3720 
  3721 #: ../src/gui/preferences.cpp:1838
   3776"Изберете кое предпочитате да взема превес при предаването на картина - "
   3777"скоростта или качеството?"
   3778
   3779#: ../src/gui/preferences.cpp:1875
  37223780msgid "Play sound for new voice mails"
  37233781msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
  37243782
  3725 #: ../src/gui/preferences.cpp:1847
   3783#: ../src/gui/preferences.cpp:1884
  37263784msgid "Play sound for new instant messages"
  37273785msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
  37283786
  3729 #: ../src/gui/preferences.cpp:1876
   3787#: ../src/gui/preferences.cpp:1913
  37303788msgid "Ekiga Preferences"
  37313789msgstr "Настройки на Ekiga"
  37323790
  3733 #: ../src/gui/preferences.cpp:1891
   3791#: ../src/gui/preferences.cpp:1928
  37343792msgid "General"
  37353793msgstr "Общи"
  37363794
  3737 #: ../src/gui/preferences.cpp:1892
   3795#: ../src/gui/preferences.cpp:1929
  37383796msgid "Personal Data"
  3739 msgstr "Лична информация"
  3740 
  3741 #: ../src/gui/preferences.cpp:1903
   3797msgstr "Лични данни"
   3798
   3799#: ../src/gui/preferences.cpp:1940
  37423800msgid "Directory Settings"
  3743 msgstr "Настройки за базата данни с потребители"
  3744 
  3745 #: ../src/gui/preferences.cpp:1913
   3801msgstr "Настройки на регистъра с потребители"
   3802
   3803#: ../src/gui/preferences.cpp:1950
  37463804msgid "Sound Events"
  37473805msgstr "Звукови събития"
  37483806
  3749 #: ../src/gui/preferences.cpp:1917
   3807#: ../src/gui/preferences.cpp:1954
  37503808msgid "Protocols"
  37513809msgstr "Протоколи"
  37523810
  3753 #: ../src/gui/preferences.cpp:1919
   3811#: ../src/gui/preferences.cpp:1956
  37543812msgid "Network Settings"
  37553813msgstr "Мрежови настройки"
  37563814
  3757 #: ../src/gui/preferences.cpp:1924
   3815#: ../src/gui/preferences.cpp:1961
  37583816msgid "SIP Settings"
  37593817msgstr "Настройки за SIP"
  37603818
  3761 #: ../src/gui/preferences.cpp:1929
   3819#: ../src/gui/preferences.cpp:1966
  37623820msgid "H.323 Settings"
  37633821msgstr "Настройки за H.323"
  37643822
  3765 #: ../src/gui/preferences.cpp:1933
   3823#: ../src/gui/preferences.cpp:1970
  37663824msgid "Codecs"
  3767 msgstr "Декодери"
  3768 
  3769 #: ../src/gui/preferences.cpp:1935
   3825msgstr "Кодери"
   3826
   3827#: ../src/gui/preferences.cpp:1972
  37703828msgid "Audio Codecs"
  3771 msgstr "Звукови декодери"
  3772 
  3773 #: ../src/gui/preferences.cpp:1939
   3829msgstr "Звукови кодери"
   3830
   3831#: ../src/gui/preferences.cpp:1976
  37743832msgid "Video Codecs"
  3775 msgstr "Видео декодери"
  3776 
  3777 #: ../src/gui/preferences.cpp:1943
   3833msgstr "Видео кодери"
   3834
   3835#: ../src/gui/preferences.cpp:1980
  37783836msgid "Devices"
  37793837msgstr "Устройства"
  37803838
  3781 #: ../src/gui/tools.cpp:169
   3839#: ../src/gui/tools.cpp:173
  37823840msgid ""
  37833841"Please provide your username and password in order to be able to use the PC-"
   
  37853843msgstr ""
  37863844"Въведете потребителското име и паролата си, за да използвате услугата за "
  3787 "обаждане \"компютър до телефон\"."
  3788 
  3789 #: ../src/gui/tools.cpp:296 ../src/gui/tools.cpp:318
   3845"обаждане „компютър към телефон“."
   3846
   3847#: ../src/gui/tools.cpp:312 ../src/gui/tools.cpp:334
  37903848msgid "PC-To-Phone Settings"
  3791 msgstr "Настройки на \"компютър към телефон\""
   3849msgstr "Настройки на „компютър към телефон“"
  37923850
  37933851#. Introduction label
  3794 #: ../src/gui/tools.cpp:309
   3852#: ../src/gui/tools.cpp:325
  37953853msgid ""
  37963854"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using Ekiga. "
   
  38023860"dialog."
  38033861msgstr ""
  3804 "Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят, като "
   3862"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят като "
  38053863"използвате Ekiga. За да се възползвате от тази възможност, трябва да "
  3806 "направите три неща. Първо, реистрирайте се на адреса-УРЛ посочен отдолу. "
  3807 "След това въведете номера и паролата на регистрацията си. След това включете "
  3808 "регистрацията си отдолу.\n"
   3864"направите три неща:\n"
   3865"1. Регистрирайте се на адреса-УРЛ посочен отдолу;\n"
   3866"2. Въведете номера и паролата на регистрацията си;\n"
   3867"3. Включете регистрацията си отдолу.\n"
  38093868"\n"
  3810 "Тази услуга работи, само ако се регистрацията е направена чрез адреса в този "
  3811 "прозорец."
  3812 
  3813 #: ../src/gui/tools.cpp:320
   3869"Тази услуга работи, само ако регистрацията е направена чрез адреса-УРЛ в "
   3870"този прозорец."
   3871
   3872#: ../src/gui/tools.cpp:336
  38143873msgid "Account _number:"
  3815 msgstr "Номер на акаунта:"
  3816 
  3817 #: ../src/gui/tools.cpp:337
   3874msgstr "_Номер на регистрацията:"
   3875
   3876#: ../src/gui/tools.cpp:353
  38183877msgid "_Password:"
  38193878msgstr "_Парола:"
  38203879
  3821 #: ../src/gui/tools.cpp:356
   3880#: ../src/gui/tools.cpp:372
  38223881msgid "Use PC-To-Phone service"
  3823 msgstr "Използване на PC-към-телефон услугата"
  3824 
  3825 #: ../src/gui/tools.cpp:368
   3882msgstr "Използване на услугата „компютър към телефон“"
   3883
   3884#: ../src/gui/tools.cpp:384
  38263885msgid ""
  38273886"Click on one of the following links to get more information about your "
  38283887"existing Ekiga PC-To-Phone account, or to create a new account."
  38293888msgstr ""
  3830 "Натиснете някоя от връзките по-долу за повече информация за сметката Ви към "
  3831 "Ekiga за обаждания \"компютър до телефон\" или за създаване на нова сметка."
  3832 
  3833 #: ../src/gui/tools.cpp:376
   3889"Натиснете някоя от връзките по-долу за повече информация за регистрацията Ви "
   3890"към Ekiga за обаждания „компютър към телефон“ или за създаване на нова "
   3891"регистрация."
   3892
   3893#: ../src/gui/tools.cpp:392
  38343894msgid "Get an Ekiga PC-To-Phone account"
  3835 msgstr "Получаване на сметка към Ekiga за разговори \"компютър до телефон\""
  3836 
  3837 #: ../src/gui/tools.cpp:389
   3895msgstr ""
   3896"Получаване на регистрация към Ekiga за обаждания „компютър към телефон“"
   3897
   3898#: ../src/gui/tools.cpp:406
  38383899msgid "Recharge the account"
  3839 msgstr "Презареждане на абонамент"
  3840 
  3841 #: ../src/gui/tools.cpp:402
   3900msgstr "Презареждане на регистрация"
   3901
   3902#: ../src/gui/tools.cpp:420
  38423903msgid "Consult the balance history"
  38433904msgstr "Справка с баланса"
  38443905
  3845 #: ../src/gui/tools.cpp:415
   3906#: ../src/gui/tools.cpp:434
  38463907msgid "Consult the calls history"
  38473908msgstr "Справка с историята на обажданията"
  38483909
  3849 #: ../src/gui/statusicon.cpp:99
   3910#: ../src/gui/statusicon.cpp:100
  38503911msgid "_Call"
  38513912msgstr "_Набиране"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.