Changeset 528


Ignore:
Timestamp:
Feb 7, 2006, 9:28:02 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

100% превод. Остава да се подобри още мног. Ще го мина още веднъж.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/ekiga.HEAD.bg.po

  r508 r528  
  1111"Project-Id-Version: ekiga HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-01-31 09:24+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-01-31 07:40+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-02-07 09:27+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-02-07 08:24+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2121
  2222#. Add the window icon and title
  23 #: ../ekiga.desktop.in.in.h:1 ../src/gui/main.cpp:3923
  24 #: ../src/gui/main.cpp:4102
   23#: ../ekiga.desktop.in.in.h:1 ../src/gui/main.cpp:3922
   24#: ../src/gui/main.cpp:4101
  2525msgid "Ekiga"
  2626msgstr "Ekiga"
   
  3939
  4040#: ../ekiga.schemas.in.in.h:2
  41 #, fuzzy
  4241msgid "Address of public IP detector"
  43 msgstr "Адрес или публичен IP детектор"
   42msgstr "Адрес на публичен детектор на IP"
  4443
  4544#: ../ekiga.schemas.in.in.h:3
   
  7271"the specified amount of time (in seconds)"
  7372msgstr ""
  74 "Автоматично отхвърляне или препращане на входящи обаждания, ако няма отговор "
  75 "в рамките на посочения брой секунди"
   73"Автоматично отхвърляне или прехвърляне на входящи обаждания, ако няма "
   74"отговор в рамките на посочения брой секунди"
  7675
  7776#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
   
  8483
  8584#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
  86 #, fuzzy
  8785msgid "Change the control panel section"
  8886msgstr "Промяна на секцията за контролния панел"
   
  217215# FIXME
  218216#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38 ../src/gui/preferences.cpp:690
  219 #, fuzzy
  220217msgid ""
  221218"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
  222219"present in the GNOME panel"
  223220msgstr ""
  224 "Ако е включено, Ekiga ще се стартира скрит ако района за съобщения на Gnome "
  225 "е включен"
   221"Ако е включено, Ekiga ще се стартира скрит, ако зоната за уведомяване на "
   222"Gnome е включена"
  226223
  227224#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
   
  236233"specified in the field below"
  237234msgstr ""
  238 "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат препращани към хоста "
   235"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
  239236"определен в полето долу"
  240237
   
  245242"Do Not Disturb mode"
  246243msgstr ""
  247 "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат препращани към хоста "
   244"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
  248245"определен в полето долу, ако вече сте в разговор или ако сте в режим \"Не ме "
  249246"безпокойте\""
   
  254251"specified in the field below if you do not answer the call"
  255252msgstr ""
  256 "Ако е избрано, всички входящи разговори ще бъдат препращани към хоста, който "
  257 "е определен в полето долу, в случай че не отговорите на обаждането."
   253"Ако е избрано, всички входящи разговори ще бъдат прехвърляни към хоста, "
   254"който е определен в полето долу, в случай че не отговорите на обаждането."
  258255
  259256#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
  260 #, fuzzy
  261257msgid "If enabled, allows video during calls"
  262 msgstr "Ако е включено, позволява видео приемане по време на разговор"
   258msgstr "Ако е включено, видеото е позволено по време на разговор"
  263259
  264260#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44 ../src/gui/preferences.cpp:743
   
  271267
  272268#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
  273 #, fuzzy
  274269msgid "If enabled, use echo cancelation"
  275 msgstr "Автоматично махане на ехото"
   270msgstr "Ако е включено, ехото се маха автоматично"
  276271
  277272#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
  278 #, fuzzy
  279273msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
  280 msgstr ""
  281 "Ако е включено, се използва откриване на тишината с GSM и G.711 кодеците"
   274msgstr "Ако е включено, тишината се открива с кодеците, които поддържат това"
  282275
  283276#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
   
  287280#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
  288281msgid "Kind of network selected in the druid"
  289 msgstr "Вид избрана мрежа"
   282msgstr "Вид мрежа избрана в помощника"
  290283
  291284#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
   
  307300#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53
  308301msgid "Maximum video bandwidth"
  309 msgstr ""
   302msgstr "Максимална широчина на лентата за видео"
  310303
  311304#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54
   
  323316#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
  324317msgid "NAT Binding Timeout"
  325 msgstr ""
   318msgstr "Максимално време за свързване към NAT"
  326319
  327320#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
   
  347340#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
  348341msgid "Outbound Proxy"
  349 msgstr ""
   342msgstr "Изходящ последник"
  350343
  351344#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
   
  405398#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
  406399msgid "Position on the screen of the druid window"
  407 msgstr "Позиция на екрана за прозореца с настройките"
   400msgstr "Позиция на екрана за прозореца с помощника за настройките"
  408401
  409402#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
   
  444437
  445438#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
  446 #, fuzzy
  447439msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
  448 msgstr "Избор на изходно звуково устройство за звънене"
   440msgstr "Избор на алтернативно изходно звуково устройство за звуковите ефекти."
  449441
  450442#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88 ../src/gui/preferences.cpp:1084
   
  459451msgid ""
  460452"Select the desired method for NAT traversal (STUN is strongly suggested)"
  461 msgstr ""
   453msgstr "Предпочитан метод за преминаване през NAT (силно се препоръчва STUN)"
  462454
  463455#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91 ../src/gui/preferences.cpp:1156
   
  500492#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
  501493msgid "Size of the druid window"
  502 msgstr "Размер на прозореца за настройките"
   494msgstr "Размер на прозореца за помощника за настройките"
  503495
  504496#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
   
  514506msgstr "Стартиране скрито"
  515507
  516 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:102 ../src/gui/main.cpp:1077
  517 #: ../src/gui/main.cpp:1561 ../src/gui/main.cpp:1586
   508#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102 ../src/gui/main.cpp:1076
   509#: ../src/gui/main.cpp:1560 ../src/gui/main.cpp:1585
  518510msgid "Switch to fullscreen"
  519511msgstr "Превключване към пълен екран"
   
  533525"for best quality."
  534526msgstr ""
   527"Нивото на автоматично премахване на ехото: \"Off\" (изключено), \"Low"
   528"\" (ниско), \"Medium\" (средно), \"High\" (високо), \"Automatic Gain "
   529"Compensation\" (автоматична компенсация на усилването). Автоматичната "
   530"компенсация модулира силата на звука за постигане на най-добро качество."
  535531
  536532#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106 ../src/gui/preferences.cpp:970
   
  548544#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108 ../src/gui/preferences.cpp:1021
  549545msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
  550 msgstr ""
   546msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите разговори"
  551547
  552548#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
   
  645641"opening of the device fails. Leave blank to use the default Ekiga logo."
  646642msgstr ""
   643"Изображението, което да се предава, ако за видео приставка е избрано "
   644"\"Изображение\" или има проблем с видео устройството. Ако не е попълнено "
   645"нищо, ще се използва стандартното лого на Ekiga."
  647646
  648647#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
  649648msgid "The incoming call sound"
  650 msgstr "Звука за пристигащо обаждане"
   649msgstr "Звукът за пристигащо обаждане"
  651650
  652651#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
  653652msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
  654 msgstr ""
   653msgstr "Списък на регистрациите, към които Ekiga трябва да се включи"
  655654
  656655#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
   
  668667"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value"
  669668msgstr ""
   669"Максимална широчина на лентата за видео в kB/s. Качеството на видео "
   670"изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
   671"регулирана по време на разговорите, за да се минимизира широчината на "
   672"ползваната лента до указаната стойност без да се преминава под минимума"
  670673
  671674#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
   
  680683"worst quality"
  681684msgstr ""
   685"Минималното качество на видеото, което да се преминава при опитите за "
   686"минимизиране на широчината на ползваната лента: използвайте 100% при локална "
   687"мрежа за най-добро качество. 1% е най-лошо качество."
  682688
  683689#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
  684690msgid "The network interface"
  685 msgstr ""
   691msgstr "Мрежови интерфейс"
  686692
  687693#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136 ../src/gui/preferences.cpp:934
  688694msgid "The network interface to listen on"
  689 msgstr ""
   695msgstr "Мрежовият интерфейс, на който да се слуша"
  690696
  691697#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
   
  702708"card. It can be either a POTS (Plain Old Telephone System) or a headset."
  703709msgstr ""
   710"Типът на изходящото устройство е вида на устройството свързано към Вашата "
   711"ката Quicknet. Може да бъде POTS (просто остарялата телефонна система) или "
   712"телефонни слушалки."
  704713
  705714#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
   
  742751"Tunneling."
  743752msgstr ""
   753"Обхвата от портове по TCP, които Ekiga ще използва за канала H.245 за H.323. "
   754"Трябва да рестартирате Ekiga, за да могат новите настройки да влязат в сила. "
   755"Този обхват от портове няма никакво значение, ако и дваматра участника в "
   756"разговора използват тунелиране на H.245."
  744757
  745758#: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
   
  808821msgid ""
  809822"The time after which Ekiga will renew its registration with the registrar"
  810 msgstr ""
   823msgstr "Времето, след което Ekiga ще поднови регистрацията"
  811824
  812825#: ../ekiga.schemas.in.in.h:158
   
  871884"can crash some versions of Netmeeting."
  872885msgstr ""
   886"Това включва тунелирането на H.245. В този режим съобщенията за H.245 се "
   887"вграждат в канала за H.225 (порт 1720). Това спестява една връзка по TCP по "
   888"време на разговор. Тунелирането на H.245 бе въведено с H.323v2 и Netmeeting "
   889"не го поддържа. Използването на бързото набиране и тунелирането на H.245 "
   890"може да срине някои версии на Netmeeting."
  873891
  874892#: ../ekiga.schemas.in.in.h:167 ../src/gui/preferences.cpp:987
   
  889907"\" (0) only"
  890908msgstr ""
   909"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Единствената "
   910"валидна стойност е \"RFC2833\" (0)"
  891911
  892912#: ../ekiga.schemas.in.in.h:170
   
  896916"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat"
  897917msgstr ""
   918"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
   919"стойности са \"String\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) "
   920"(по подразбиране е \"String\" - низ). Ако изберете стойност различна от "
   921"\"String\" - няма да можете да пращате текстови съобщения"
  898922
  899923#: ../ekiga.schemas.in.in.h:171
   
  9871011"Може би някои от настройките ви няма да бъдат запазени."
  9881012
  989 #: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-avahi.cpp:277
   1013#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-avahi.cpp:284
  9901014msgid "Contacts Near Me"
  9911015msgstr "Контакти, които са близо до мен"
   
  10041028"order to be able to register to the users directory."
  10051029msgstr ""
  1006 "Моля, въведете първото си име и е-пощата в раздела за лична информация, за "
  1007 "да можете да се регистрирате в базата данни за потребители."
   1030"Въведете първото си име и е-пощата в раздела за лична информация, за да "
   1031"можете да се регистрирате в базата данни за потребители."
  10081032
  10091033#: ../src/clients/ils.cpp:143
   
  10621086#, c-format
  10631087msgid "Unregistered from %s"
  1064 msgstr "Отрегистриран от %s"
   1088msgstr "Прекъсване на регистрацията към %s"
  10651089
  10661090#: ../src/clients/stun.cpp:101
   
  11061130
  11071131#: ../src/clients/stun.cpp:150
  1108 #, fuzzy
  11091132msgid ""
  11101133"Ekiga detected Symmetric NAT. The most appropriate method, if your router "
   
  11161139"problem in your forwarding rules."
  11171140msgstr ""
  1118 "Ekiga откри симетричен NAT. Най-подходящият начин да промените симетричния "
  1119 "NAT в Cone NAT, ако маршрутизаторът ви не поддържа вътрешно H.323, е да "
  1120 "пренасочвате нужните портове към вашата вътрешна машина. Изпълнението на "
  1121 "тази проверка отново след настройката на пренасочването ще трябва да покаже "
  1122 "откриване на Cone NAT, което ще позволи използването на Ekiga с включена "
  1123 "настройка за STUN (Simple Traversal of UDP through NATs). Ако тогава не се "
  1124 "открие Cone NAT, значи има някакъв проблем с правилатави за пренасочване."
   1141"Ekiga откри симетричен NAT. Ако маршрутизаторът Ви не поддържа SIP или "
   1142"H.323, най добре е да пренасочите нужните портове към Вашата вътрешна машина "
   1143"и така да превърнете симетричния NAT в несиметричен (Cone NAT). Повторното "
   1144"изпълнение на тази проверка след настройката на пренасочването на портовете "
   1145"трябва да открие несиметричния NAT, което ще позволи използването на Ekiga "
   1146"със STUN. Ако тогава не се открие несиметричен NAT, значи има някакъв "
   1147"проблем с правилата за пренасочване."
  11251148
  11261149#: ../src/clients/stun.cpp:155
  1127 #, fuzzy, c-format
   1150#, c-format
  11281151msgid ""
  11291152"STUN test result: %s.\n"
   
  11361159"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
  11371160"\n"
  1138 "Използването на STUN сървър най-вероятно е най-подходящият начин, ако "
  1139 "маршрутизаторът ви не поддържа вътрешно H.323.\n"
  1140 "Все пак поддръжката на STUN не е достатъчна за свързване с H.323 клиенти, "
  1141 "които не поддържат H.245 тунелиране, какъвто е например NetMeeting. В такива "
  1142 "случаи ще трябва да използвате нормално IP превеждане и правила за "
  1143 "пренасочване на портове.\n"
   1161"Използването на сървър за STUN вероятно е най-подходящият начин, ако "
   1162"маршрутизаторът Wи не поддържа вътрешно SIP или H.323.\n"
  11441163"\n"
  11451164"Да се включи ли поддръжката на STUN?"
   
  11511170#: ../src/clients/stun.cpp:188
  11521171msgid "The detection of your NAT type is finished"
  1153 msgstr ""
   1172msgstr "Откриването на вида на NAT приключи"
  11541173
  11551174#: ../src/clients/stun.cpp:255
   
  11631182#: ../src/clients/stun.cpp:257
  11641183msgid "Cone NAT"
  1165 msgstr "Cone NAT"
   1184msgstr "Несиметричен NAT"
  11661185
  11671186#: ../src/clients/stun.cpp:258
   
  11951214#: ../src/clients/stun.cpp:307
  11961215msgid "Please wait while your type of NAT is being detected."
  1197 msgstr ""
   1216msgstr "Изчакайте докато вида на Вашия NAT бъде открит"
  11981217
  11991218#: ../src/clients/stun.cpp:327
  12001219#, c-format
  12011220msgid "Set STUN server to %s (%s)"
  1202 msgstr ""
   1221msgstr "Задаване на сървъра за STUN да е %s (%s)"
  12031222
  12041223#: ../src/components/bonobo.cpp:115
   
  12191238"Factory mode disabled.\n"
  12201239msgstr ""
   1240"Изглежда, че ekiga.server не е инсталиран на правилното място. Режимът за "
   1241"фабрика се изключва.\n"
  12211242
  12221243#: ../src/components/bonobo.cpp:172
   
  12241245"Error registering Ekiga with the activation service; factory mode disabled.\n"
  12251246msgstr ""
   1247"Грешка при регистриране на Ekiga към услугата за активиране. Режимът за "
   1248"дабрика се изключва.\n"
  12261249
  12271250#: ../src/components/bonobo.cpp:212
  12281251msgid "Failed to retrieve Ekiga server from activation server\n"
  1229 msgstr ""
   1252msgstr "Грешка при получаване на сървъра на Ekiga от услугата за активиране.\n"
  12301253
  12311254#: ../src/devices/audio.cpp:282
   
  12481271"check your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
  12491272msgstr ""
  1250 "Не е възможно да се отвори избраното звуково устройство (%s) за запис. Моля, "
  1251 "проверете звуковите настройки, разрешенията и дали устройството не е заето."
   1273"Не е възможно да се отвори избраното звуково устройство (%s) за запис. "
   1274"Проверете звуковите настройки, разрешенията и дали устройството не е заето."
  12521275
  12531276#: ../src/devices/audio.cpp:297
   
  12571280"your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
  12581281msgstr ""
  1259 "Невъзможно да се отвори избраното звуково устройство (%s). Моля, проверете "
  1260 "вашите звукови настройки, привилегиите и дали устройството не е заето."
   1282"Невъзможно да се отвори избраното звуково устройство (%s). Проверете "
   1283"звуковите настройки, привилегиите и дали устройството не е заето."
  12611284
  12621285#: ../src/devices/audio.cpp:313 ../src/devices/audio.cpp:382
   
  12921315#: ../src/devices/audio.cpp:481 ../src/devices/audio.cpp:482
  12931316#: ../src/devices/videoinput.cpp:310 ../src/devices/videoinput.cpp:581
  1294 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:297 ../src/endpoints/ekiga.cpp:299
  1295 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:301 ../src/endpoints/pcss.cpp:210
   1317#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:288 ../src/endpoints/ekiga.cpp:290
   1318#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:292 ../src/endpoints/pcss.cpp:210
  12961319#: ../src/gui/druid.cpp:1799 ../src/gui/druid.cpp:1813
  12971320#: ../src/gui/druid.cpp:1873
   
  13001323
  13011324#: ../src/devices/audio.cpp:500
  1302 #, fuzzy, c-format
   1325#, c-format
  13031326msgid ""
  13041327"Ekiga is now recording from %s and playing back to %s. Please say \"1, 2, 3, "
   
  13061329"speakers with a four-second delay."
  13071330msgstr ""
  1308 "Ekiga записва от %s и възпроизвежда през %s. Кажете в микрофона \"1 2 3\" и "
  1309 "след 4 секунди трябва да чуете гласа си в слушалките."
   1331"Ekiga записва от %s и възпроизвежда през %s. Кажете в микрофона \"1, 2, 3 - "
   1332"Екига, супер си!\" и след 4 секунди трябва да чуете гласа си в слушалките."
  13101333
  13111334#: ../src/devices/videoinput.cpp:319
   
  13261349#. Translators: Do not translate MovingLogo and Picture
  13271350#: ../src/devices/videoinput.cpp:362
  1328 #, fuzzy
  13291351msgid ""
  13301352"A moving logo will be transmitted during calls. Notice that you can always "
   
  13321354"plugin and \"MovingLogo\" or \"StaticPicture\" as device."
  13331355msgstr ""
  1334 "Движещо се лого на Ekiga ще бъде показвано по време на обажданията. "
  1335 "Забележете, че винаги можете да показвате дадено изображение или логото като "
  1336 "изберете \"Изображение\" като видео приставка и \"Движещо се лого\" или "
  1337 "\"Статично изображение\" като устройство."
   1356"По време на обажданията ще се предава подвижно лого. Винаги можете да "
   1357"смените предаваното изображение като изберете за видео приставка - \"Picture"
   1358"\", а за устройство - \"MovingLogo\" (подвижно лого) или \"StaticPicture"
   1359"\" (неподвижна картинка)."
  13381360
  13391361#: ../src/devices/videoinput.cpp:364
   
  13461368"and make sure that the appropriate driver is loaded."
  13471369msgstr ""
  1348 "Имаше грешка при отваряне на устройството. Моля проверете вашите файлови "
  1349 "привилегии и бъдете сигурни, че правилния драйвер е зареден."
   1370"Имаше грешка при отваряне на устройството. Проверете правата за достъп до "
   1371"файловете и се уверете, че е зареден правилният драйвер."
  13501372
  13511373#: ../src/devices/videoinput.cpp:372 ../src/devices/videoinput.cpp:682
   
  13581380
  13591381#: ../src/devices/videoinput.cpp:380
  1360 #, fuzzy
  13611382msgid ""
  13621383"Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
   
  13651386"Palette is supported."
  13661387msgstr ""
  1367 "Вашия драйвер изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
   1388"Вашият драйвер изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
  13681389"Ekiga.\n"
  1369 " Моля, проверете документацията за кърнъл драйвера, за да разберете коя "
  1370 "Palette е поддържана."
   1390"Проверете документацията за драйвера в ядрото, за да разберете коя палитра "
   1391"се поддържа."
  13711392
  13721393#: ../src/devices/videoinput.cpp:384
   
  13801401#: ../src/devices/videoinput.cpp:428
  13811402msgid "Opened the video device using the \"Picture\" video plugin"
  1382 msgstr "Видео устройството отворено с \"Картинка\" видео приставката"
   1403msgstr "Видео устройството отворено с видео приставката \"Изображение\""
  13831404
  13841405#: ../src/devices/videoinput.cpp:582
   
  14461467#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:334
  14471468msgid "Unregistering"
  1448 msgstr ""
   1469msgstr "Прекъсване на регистрацята"
  14491470
  14501471#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:290
   
  14531474
  14541475#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:294
  1455 #, fuzzy
  14561476msgid "Gatekeeper registration failed: bad username/password"
  14571477msgstr ""
  1458 "Регистрацията на Gatekeeper е неуспешна: не вярно потребителско име или "
   1478"Регистрацията на Gatekeeper е неуспешна: грешно потребителско име/      "
  14591479"парола"
  14601480
   
  14811501msgstr "Нерегистриран"
  14821502
  1483 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:126
   1503#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:122
  14841504msgid "Answering incoming call"
  14851505msgstr "Отговаряне на входящо обаждане"
  14861506
  14871507#. Init the address book
  1488 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:446
   1508#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:437
  14891509msgid "On This Computer"
  14901510msgstr "На този компютър"
  14911511
  1492 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:446
   1512#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:437
  14931513msgid "Personal"
  14941514msgstr "Лична"
  14951515
  1496 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:475
   1516#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:466
  14971517#, c-format
  14981518msgid "Started Ekiga %d.%d.%d for user %s"
   
  15471567msgstr "Свързан с %s"
  15481568
  1549 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1116 ../src/gui/main.cpp:4026
   1569#: ../src/endpoints/manager.cpp:1116 ../src/gui/main.cpp:4025
  15501570msgid "Standby"
  15511571msgstr "Изчакаване"
   
  15681588
  15691589#: ../src/endpoints/manager.cpp:1190
  1570 #, fuzzy
  15711590msgid "Call not answered in the required time"
  1572 msgstr "Обаждането отговорено в нужното време"
   1591msgstr "Не е отговорено навреме на обаждането"
  15731592
  15741593#: ../src/endpoints/manager.cpp:1193
   
  16151634#: ../src/endpoints/manager.cpp:1223 ../src/endpoints/manager.cpp:1229
  16161635msgid "Congested link to remote party"
  1617 msgstr ""
   1636msgstr "Задръстена линия към отсрещната страна"
  16181637
  16191638#: ../src/endpoints/manager.cpp:1226
   
  16301649
  16311650#: ../src/endpoints/manager.cpp:1241
  1632 #, fuzzy
  16331651msgid "Remote user is offline"
  1634 msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
   1652msgstr "Отдалеченият потребител не е в мрежата"
  16351653
  16361654#: ../src/endpoints/manager.cpp:1245
  16371655msgid "Call completed"
  1638 msgstr "Разговорът е завършен"
   1656msgstr "Разговорът завърши"
  16391657
  16401658#: ../src/endpoints/manager.cpp:1598
  1641 #, fuzzy
  16421659msgid "Error while starting the listener for the H.323 protocol"
  1643 msgstr "Грешка при стартиране на слушането"
   1660msgstr "Портовете за H.323 не могат да се отворят"
  16441661
  16451662#: ../src/endpoints/manager.cpp:1598
  1646 #, fuzzy
  16471663msgid ""
  16481664"You will not be able to receive incoming H.323 calls. Please check that no "
  16491665"other program is already running on the port used by Ekiga."
  16501666msgstr ""
  1651 "Няма да можете да приемате обаждания. Моля, проверете дали някоя друга "
  1652 "програма не върви на този порт използван от Ekiga."
   1667"Няма да можете да приемате обаждания по H.323. Проверете дали някоя друга "
   1668"програма не е заела порта използван от Ekiga."
  16531669
  16541670#: ../src/endpoints/manager.cpp:1612
  1655 #, fuzzy
  16561671msgid "Error while starting the listener for the SIP protocol"
  1657 msgstr "Грешка при стартиране на слушането"
   1672msgstr "Портовете за SIP не могат да се отворят"
  16581673
  16591674#: ../src/endpoints/manager.cpp:1612
  1660 #, fuzzy
  16611675msgid ""
  16621676"You will not be able to receive incoming SIP calls. Please check that no "
  16631677"other program is already running on the port used by Ekiga."
  16641678msgstr ""
  1665 "Няма да можете да приемате обаждания. Моля, проверете дали някоя друга "
  1666 "програма не върви на този порт използван от Ekiga."
   1679"Няма да можете да приемате обаждания по SIP. Проверете дали някоя друга "
   1680"програма не е заела порта използван от Ekiga."
  16671681
  16681682#: ../src/endpoints/manager.cpp:1778
   
  17121726"The audio transmission has been disabled."
  17131727msgstr ""
   1728"Възникна грешка при опита за запис от звуковата карта за предаване на глас. "
   1729"Проверете дали звуковата Ви карта не е заета от друга рограма и че драйверът "
   1730"й подържа пълен дуплекс.\n"
   1731"Предаването на глас е изключено."
  17141732
  17151733#: ../src/endpoints/pcss.cpp:253
   
  17241742"The audio reception has been disabled."
  17251743msgstr ""
   1744"Възникна грешка при опита за пускане на звук към звуковата карта за приемане "
   1745"на глас. Проверете дали звуковата Ви карта не е заета от друга рограма и че "
   1746"драйверът й подържа пълен дуплекс.\n"
   1747"Приемането на глас е изключено."
  17261748
  17271749#: ../src/endpoints/sip.cpp:266
  17281750msgid "Bad request"
  1729 msgstr ""
   1751msgstr "Лоша заявка"
  17301752
  17311753#: ../src/endpoints/sip.cpp:270
   
  17391761#: ../src/endpoints/sip.cpp:279
  17401762msgid "Timeout"
  1741 msgstr ""
   1763msgstr "Изтичане на времето"
  17421764
  17431765#: ../src/endpoints/sip.cpp:283
   
  17461768
  17471769#: ../src/endpoints/sip.cpp:287
  1748 #, fuzzy
  17491770msgid "Temporarily unavailable"
  1750 msgstr "Временно пропадане"
   1771msgstr "Временно недостъпен"
  17511772
  17521773#: ../src/endpoints/sip.cpp:291
   
  17551776
  17561777#: ../src/endpoints/sip.cpp:300
  1757 #, fuzzy, c-format
   1778#, c-format
  17581779msgid "Registration failed: %s"
  1759 msgstr "Времето за регистриране изтече"
   1780msgstr "Неуспешно регистриране: %s"
  17601781
  17611782#: ../src/endpoints/sip.cpp:312
  1762 #, fuzzy, c-format
   1783#, c-format
  17631784msgid "Unregistration failed: %s"
  1764 msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper"
   1785msgstr "Неуспешно прекъсване на регистрацията: %s"
  17651786
  17661787#: ../src/endpoints/sip.cpp:319
  1767 #, fuzzy
  17681788msgid "Unregistration failed"
  1769 msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper"
   1789msgstr "Неуспешно прекъсване на регистрацията"
  17701790
  17711791#: ../src/endpoints/sip.cpp:507
  1772 #, fuzzy
  17731792msgid "Error: User not found"
  1774 msgstr "Потребителят не е намерен"
   1793msgstr "Грешка: Потребителят не е намерен"
  17751794
  17761795#: ../src/endpoints/sip.cpp:511
  17771796msgid "Error: User offline"
  1778 msgstr ""
   1797msgstr "Грешка: Потребителят не е в мрежата"
  17791798
  17801799#: ../src/endpoints/sip.cpp:516
  17811800msgid "Error: Forbidden"
  1782 msgstr ""
   1801msgstr "Грешка: Забранено"
  17831802
  17841803#: ../src/endpoints/sip.cpp:520
  17851804msgid "Error: Timeout"
  1786 msgstr ""
   1805msgstr "Грешка: Изтичане на времето"
  17871806
  17881807#: ../src/endpoints/sip.cpp:524 ../src/gui/chat.cpp:990
  17891808msgid "Error: Failed to transmit message"
  1790 msgstr ""
   1809msgstr "Грешка: Неуспех при изпращането на съобщение"
  17911810
  17921811#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:429
   
  18111830
  18121831#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:559 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:564
  1813 #, fuzzy
  18141832msgid "Failed to call user"
  1815 msgstr "Неуспех при прегледа на XML файл"
  1816 
  1817 #: ../src/gui/accounts.cpp:397
  1818 #, fuzzy
   1833msgstr "Неуспех при обаждането на потребител"
   1834
   1835#: ../src/gui/accounts.cpp:407
  18191836msgid "Edit the Account Information"
  1820 msgstr "Редактиране данните на контакта"
   1837msgstr "Редактиране данните на абонамента"
  18211838
  18221839#. Account Name
  1823 #: ../src/gui/accounts.cpp:420
  1824 #, fuzzy
   1840#: ../src/gui/accounts.cpp:430
  18251841msgid "Account Name:"
  1826 msgstr "Номер на акаунта:"
  1827 
  1828 #: ../src/gui/accounts.cpp:432
   1842msgstr "Име на абонамента:"
   1843
   1844#: ../src/gui/accounts.cpp:442
  18291845msgid "Protocol:"
  18301846msgstr "Протокол:"
  18311847
  1832 #: ../src/gui/accounts.cpp:453 ../src/gui/accounts.cpp:920
   1848#: ../src/gui/accounts.cpp:463 ../src/gui/accounts.cpp:930
  18331849msgid "Registrar:"
  1834 msgstr ""
  1835 
  1836 #: ../src/gui/accounts.cpp:455 ../src/gui/accounts.cpp:927
  1837 #, fuzzy
   1850msgstr "Регистър:"
   1851
   1852#: ../src/gui/accounts.cpp:465 ../src/gui/accounts.cpp:937
  18381853msgid "Gatekeeper:"
  1839 msgstr "Gatekeeper"
   1854msgstr "Gatekeeper:"
  18401855
  18411856#. User
  1842 #: ../src/gui/accounts.cpp:467
  1843 #, fuzzy
   1857#: ../src/gui/accounts.cpp:477
  18441858msgid "User:"
  1845 msgstr "Име:"
   1859msgstr "Потребителско име:"
  18461860
  18471861#. Password
  1848 #: ../src/gui/accounts.cpp:480
   1862#: ../src/gui/accounts.cpp:490
  18491863msgid "Password:"
  18501864msgstr "Парола:"
  18511865
  18521866#. Advanced Options
  1853 #: ../src/gui/accounts.cpp:495
  1854 #, fuzzy
   1867#: ../src/gui/accounts.cpp:505
  18551868msgid "More _Options"
  1856 msgstr "Настройки на обажданията"
  1857 
  1858 #: ../src/gui/accounts.cpp:507
   1869msgstr "_Допълнителни настройки"
   1870
   1871#: ../src/gui/accounts.cpp:517
  18591872msgid "Authentication Login:"
  1860 msgstr ""
  1861 
  1862 #: ../src/gui/accounts.cpp:525 ../src/gui/accounts.cpp:921
   1873msgstr "Влизане за идентификация:"
   1874
   1875#: ../src/gui/accounts.cpp:535 ../src/gui/accounts.cpp:931
  18631876msgid "Realm/Domain:"
  1864 msgstr ""
  1865 
  1866 #: ../src/gui/accounts.cpp:527 ../src/gui/accounts.cpp:928
  1867 #, fuzzy
   1877msgstr "Област/домейн:"
   1878
   1879#: ../src/gui/accounts.cpp:537 ../src/gui/accounts.cpp:938
  18681880msgid "Gatekeeper ID:"
  1869 msgstr "_ID на Gatekeeper:"
   1881msgstr "Идентификатор на Gatekeeper:"
  18701882
  18711883#. Timeout
  1872 #: ../src/gui/accounts.cpp:539
  1873 #, fuzzy
   1884#: ../src/gui/accounts.cpp:549
  18741885msgid "Registration Timeout:"
  1875 msgstr "Времето за регистриране изтече"
   1886msgstr "Времето за регистриране изтече:"
  18761887
  18771888#. SIP
  18781889#. H323
  1879 #: ../src/gui/accounts.cpp:643 ../src/gui/accounts.cpp:645
  1880 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3006 ../src/gui/addressbook.cpp:3482
   1890#: ../src/gui/accounts.cpp:653 ../src/gui/accounts.cpp:655
   1891#: ../src/gui/addressbook.cpp:3019 ../src/gui/addressbook.cpp:3495
  18811892msgid "Missing information"
  18821893msgstr "Липсващи данни"
  18831894
  1884 #: ../src/gui/accounts.cpp:643
  1885 #, fuzzy
   1895#: ../src/gui/accounts.cpp:653
  18861896msgid ""
  18871897"Please make sure to provide a valid account name, host name, and user name."
  1888 msgstr "Задайте поне име и URL за контакта."
  1889 
  1890 #: ../src/gui/accounts.cpp:645
  1891 #, fuzzy
   1898msgstr "Задайте валидно име на регистрацията, името на хоста и на потребителя."
   1899
   1900#: ../src/gui/accounts.cpp:655
  18921901msgid ""
  18931902"Please make sure to provide a valid account name, host name and registration "
  18941903"timeout."
  1895 msgstr "Задайте поне име и URL за контакта."
  1896 
  1897 #: ../src/gui/accounts.cpp:674
  1898 #, fuzzy, c-format
   1904msgstr ""
   1905"Задайте валидно име на регистрацията, името на хоста и максимално време за "
   1906"регистрация."
   1907
   1908#: ../src/gui/accounts.cpp:684
   1909#, c-format
  18991910msgid "Are you sure you want to delete account %s?"
  1900 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от %s?"
  1901 
  1902 #: ../src/gui/accounts.cpp:1417
   1911msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията %s?"
   1912
   1913#: ../src/gui/accounts.cpp:1427
  19031914msgid "Account Name"
  19041915msgstr "Име на регистрацията"
  19051916
  1906 #: ../src/gui/accounts.cpp:1418
   1917#: ../src/gui/accounts.cpp:1428
  19071918msgid "Protocol"
  19081919msgstr "Протокол"
  19091920
  1910 #: ../src/gui/accounts.cpp:1427
   1921#: ../src/gui/accounts.cpp:1437
  19111922msgid "Voice Mails"
  19121923msgstr "Гласова поща"
  19131924
  1914 #: ../src/gui/accounts.cpp:1428
   1925#: ../src/gui/accounts.cpp:1438
  19151926msgid "Status"
  19161927msgstr "Статус"
  19171928
  1918 #: ../src/gui/accounts.cpp:1439
   1929#: ../src/gui/accounts.cpp:1449
  19191930msgid "Accounts"
  19201931msgstr "Регистрации"
  19211932
  1922 #: ../src/gui/accounts.cpp:1475 ../src/gui/preferences.cpp:473
   1933#: ../src/gui/accounts.cpp:1485 ../src/gui/preferences.cpp:473
  19231934#: ../src/gui/preferences.cpp:814
  19241935msgid "A"
  19251936msgstr "A"
  19261937
  1927 #: ../src/gui/accounts.cpp:1575
   1938#: ../src/gui/accounts.cpp:1585
  19281939msgid "_Default"
  19291940msgstr "_По подразбиране"
  19301941
  1931 #: ../src/gui/addressbook.cpp:805
   1942#: ../src/gui/addressbook.cpp:809
  19321943msgid "Contact collision"
  19331944msgstr "Колизия на контакти"
  19341945
  1935 #: ../src/gui/addressbook.cpp:807
   1946#: ../src/gui/addressbook.cpp:811
  19361947#, c-format
  19371948msgid ""
   
  19491960"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
  19501961
  1951 #: ../src/gui/addressbook.cpp:807 ../src/gui/addressbook.cpp:809
   1962#: ../src/gui/addressbook.cpp:811 ../src/gui/addressbook.cpp:813
  19521963#: ../src/gui/druid.cpp:1935 ../src/gui/preferences.cpp:914
  19531964msgid "None"
  19541965msgstr "Няма"
  19551966
  1956 #: ../src/gui/addressbook.cpp:809
   1967#: ../src/gui/addressbook.cpp:813
  19571968#, c-format
  19581969msgid ""
   
  19751986
  19761987#. Translators: This is "S" as in "Status"
  1977 #: ../src/gui/addressbook.cpp:978
   1988#: ../src/gui/addressbook.cpp:981
  19781989msgid "S"
  19791990msgstr "S"
  19801991
  1981 #: ../src/gui/addressbook.cpp:989 ../src/gui/preferences.cpp:487
   1992#: ../src/gui/addressbook.cpp:992 ../src/gui/preferences.cpp:487
  19821993msgid "Name"
  19831994msgstr "Име"
  19841995
  1985 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1004
   1996#: ../src/gui/addressbook.cpp:1007
  19861997msgid "Comment"
  19871998msgstr "Коментар"
  19881999
  1989 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1019 ../src/gui/callshistory.cpp:741
   2000#: ../src/gui/addressbook.cpp:1022 ../src/gui/callshistory.cpp:741
  19902001msgid "Software"
  19912002msgstr "Софтуер"
  19922003
  1993 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1033
   2004#: ../src/gui/addressbook.cpp:1036
  19942005msgid "VoIP URL"
  19952006msgstr "Адрес за VoIP"
  19962007
  1997 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1049
   2008#: ../src/gui/addressbook.cpp:1052
  19982009msgid "E-Mail"
  19992010msgstr "Е-поща"
  20002011
  2001 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1063
   2012#: ../src/gui/addressbook.cpp:1066
  20022013msgid "Location"
  20032014msgstr "Местонахождение"
  20042015
  2005 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1077
   2016#: ../src/gui/addressbook.cpp:1080
  20062017msgid "Categories"
  20072018msgstr "Категории"
  20082019
  2009 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1090
   2020#: ../src/gui/addressbook.cpp:1093
  20102021msgid "Speed Dial"
  20112022msgstr "Бързо набиране"
  20122023
  2013 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1123
   2024#: ../src/gui/addressbook.cpp:1122
  20142025msgid "Name contains"
  20152026msgstr "Името съдържа"
  20162027
  2017 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1124
   2028#: ../src/gui/addressbook.cpp:1123
  20182029msgid "URL contains"
  20192030msgstr "URL съдържа"
  20202031
  2021 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1126
   2032#: ../src/gui/addressbook.cpp:1125
  20222033msgid "Belongs to category"
  20232034msgstr "Принадлежи към категория"
  20242035
  20252036#. call a contact, usage: general
  2026 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1520 ../src/gui/addressbook.cpp:2504
   2037#: ../src/gui/addressbook.cpp:1520 ../src/gui/addressbook.cpp:2517
  20272038#: ../src/gui/callshistory.cpp:285 ../src/gui/chat.cpp:666
  20282039msgid "C_all Contact"
   
  20322043#: ../src/gui/addressbook.cpp:1527 ../src/gui/chat.cpp:661
  20332044#: ../src/gui/chat.cpp:666
  2034 #, fuzzy
  20352045msgid "_Copy URL to Clipboard"
  2036 msgstr "Копиране на URL във временната памет"
   2046msgstr "_Копиране на URL в буфера за обмен"
  20372047
  20382048#: ../src/gui/addressbook.cpp:1533
   
  20412051
  20422052#. add a contact to the local addressbook, usage: remote contacts only
  2043 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1540 ../src/gui/addressbook.cpp:2514
   2053#: ../src/gui/addressbook.cpp:1540 ../src/gui/addressbook.cpp:2527
  20442054#: ../src/gui/callshistory.cpp:292 ../src/gui/chat.cpp:666
  20452055msgid "Add Contact to _Address Book"
   
  20532063#. edit a local contact's addressbook entry, usage: local contacts
  20542064#: ../src/gui/addressbook.cpp:1554 ../src/gui/addressbook.cpp:1679
  2055 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2490
   2065#: ../src/gui/addressbook.cpp:2503
  20562066msgid "_Properties"
  20572067msgstr "Настройки"
   
  20592069#. delete a local contact entry, usage: local contacts
  20602070#: ../src/gui/addressbook.cpp:1561 ../src/gui/addressbook.cpp:1686
  2061 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2485
   2071#: ../src/gui/addressbook.cpp:2498
  20622072msgid "_Delete"
  20632073msgstr "Изтриване"
  20642074
  2065 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1568 ../src/gui/addressbook.cpp:2510
   2075#: ../src/gui/addressbook.cpp:1568 ../src/gui/addressbook.cpp:2523
  20662076msgid "New _Contact"
  20672077msgstr "Нов контакт"
  20682078
  2069 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1971
   2079#: ../src/gui/addressbook.cpp:1976
  20702080#, c-format
  20712081msgid "Error while fetching users list from %s"
  20722082msgstr "Грешка при получаване списъка с включените потребители от %s"
  20732083
  2074 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1975
   2084#: ../src/gui/addressbook.cpp:1980
  20752085#, c-format
  20762086msgid "Found %d user in %s"
   
  20792089msgstr[1] "Намерени са %d потребителя в %s"
  20802090
  2081 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1979
   2091#: ../src/gui/addressbook.cpp:1984
  20822092#, c-format
  20832093msgid "Found %d user in %s for a total of %d users"
   
  20862096msgstr[1] "Намерени са %1$d потребителя от общо %3$d потребителя от %2$s"
  20872097
  2088 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2449
   2098#: ../src/gui/addressbook.cpp:2462
  20892099msgid "Address Book"
  20902100msgstr "Указател"
  20912101
  2092 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2476
   2102#: ../src/gui/addressbook.cpp:2489
  20932103msgid "_File"
  20942104msgstr "Файл"
  20952105
  2096 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2478
   2106#: ../src/gui/addressbook.cpp:2491
  20972107msgid "New _Address Book"
  20982108msgstr "Нов Указател"
  20992109
  2100 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2497 ../src/gui/main.cpp:943
   2110#: ../src/gui/addressbook.cpp:2510 ../src/gui/main.cpp:942
  21012111msgid "_Close"
  21022112msgstr "Затваряне"
  21032113
  2104 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2502
   2114#: ../src/gui/addressbook.cpp:2515
  21052115msgid "C_ontact"
  21062116msgstr "Контакт"
  21072117
  2108 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2587
   2118#: ../src/gui/addressbook.cpp:2600
  21092119msgid "Remote Contacts"
  21102120msgstr "Отдалечени контакти"
  21112121
  2112 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2595
   2122#: ../src/gui/addressbook.cpp:2608
  21132123msgid "Local Contacts"
  21142124msgstr "Локални контакти"
  21152125
  2116 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2718
   2126#: ../src/gui/addressbook.cpp:2731
  21172127msgid "Edit the Contact Information"
  21182128msgstr "Редактиране данните на контакта"
  21192129
  2120 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2739 ../src/gui/addressbook.cpp:3197
   2130#: ../src/gui/addressbook.cpp:2752 ../src/gui/addressbook.cpp:3210
  21212131msgid "Name:"
  21222132msgstr "Име:"
  21232133
  2124 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2759
   2134#: ../src/gui/addressbook.cpp:2772
  21252135msgid "VoIP URL:"
  21262136msgstr "Адрес за VoIP:"
  21272137
  2128 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2781
   2138#: ../src/gui/addressbook.cpp:2794
  21292139msgid "Email:"
  21302140msgstr "Е-поща:"
  21312141
  2132 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2802
   2142#: ../src/gui/addressbook.cpp:2815
  21332143msgid "Speed Dial:"
  21342144msgstr "Бързо набиране:"
  21352145
  2136 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2824
   2146#: ../src/gui/addressbook.cpp:2837
  21372147msgid "Categories:"
  21382148msgstr "Категории:"
  21392149
  2140 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2849
   2150#: ../src/gui/addressbook.cpp:2862
  21412151msgid "Local Addressbook:"
  21422152msgstr "Локален указател:"
  21432153
  2144 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3006
   2154#: ../src/gui/addressbook.cpp:3019
  21452155msgid ""
  21462156"Please make sure to provide at least a full name or an URL for the contact."
  21472157msgstr "Задайте поне име и URL за контакта."
  21482158
  2149 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3052
   2159#: ../src/gui/addressbook.cpp:3065
  21502160#, c-format
  21512161msgid "Are you sure you want to delete %s from %s?"
  21522162msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от %s?"
  21532163
  2154 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3176
   2164#: ../src/gui/addressbook.cpp:3189
  21552165msgid "Edit an address book"
  21562166msgstr "Редакция на адресник"
  21572167
  2158 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3177
   2168#: ../src/gui/addressbook.cpp:3190
  21592169msgid "Add an address book"
  21602170msgstr "Добавяне на указател"
  21612171
  2162 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3222
   2172#: ../src/gui/addressbook.cpp:3235
  21632173msgid "Type:"
  21642174msgstr "Вид:"
  21652175
  2166 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3228
   2176#: ../src/gui/addressbook.cpp:3241
  21672177msgid "Local"
  21682178msgstr "Локален"
  21692179
  2170 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3229
   2180#: ../src/gui/addressbook.cpp:3242
  21712181msgid "Remote LDAP"
  21722182msgstr "Отдалечен LDAP"
  21732183
  2174 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3230
   2184#: ../src/gui/addressbook.cpp:3243
  21752185msgid "Remote ILS"
  21762186msgstr "Отдалечен ILS"
  21772187
  2178 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3261
   2188#: ../src/gui/addressbook.cpp:3274
  21792189msgid "Hostname:"
  21802190msgstr "Хост:"
  21812191
  2182 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3284
   2192#: ../src/gui/addressbook.cpp:3297
  21832193msgid "Port:"
  21842194msgstr "Порт:"
  21852195
  2186 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3309
   2196#: ../src/gui/addressbook.cpp:3322
  21872197msgid "Base DN:"
  2188 msgstr ""
  2189 
  2190 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3332
   2198msgstr "Базов DN:"
   2199
   2200#: ../src/gui/addressbook.cpp:3345
  21912201msgid "Search Scope:"
  21922202msgstr "Обхват на търсене:"
  21932203
  2194 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3338
   2204#: ../src/gui/addressbook.cpp:3351
  21952205msgid "Subtree"
  21962206msgstr "Поддърво"
  21972207
  2198 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3339
   2208#: ../src/gui/addressbook.cpp:3352
  21992209msgid "One Level"
  22002210msgstr "Едно ниво"
  22012211
  2202 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3369
   2212#: ../src/gui/addressbook.cpp:3382
  22032213msgid "Search Attribute:"
  22042214msgstr "Атрибут за търсене:"
  22052215
  2206 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3482
  2207 #, fuzzy
   2216#: ../src/gui/addressbook.cpp:3495
  22082217msgid "Please make sure you fill in all required fields."
  22092218msgstr "Попълнете всички задължителни полета."
  22102219
  2211 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3527
   2220#: ../src/gui/addressbook.cpp:3540
  22122221#, c-format
  22132222msgid "Are you sure you want to delete %s and all its contacts?"
   
  22442253#. * looks OK and fits within the box
  22452254#: ../src/gui/callbacks.cpp:191
  2246 #, fuzzy
  22472255msgid ""
  22482256"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
   
  22502258"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
  22512259msgstr ""
  2252 "Ekiga e многофункционална H.323 съвместима програма за видеоконференции,VoIP "
  2253 "и IP-телефония, която позволява да се правят аудио и видео обаждания към "
  2254 "отдалечени потребители с H.323 хардуеър или софтуеър."
   2260"Ekiga e многофункционална програма съвместима със SIP и H.323 за "
   2261"видеоконференции, VoIP- и IP-телефония. Тя позволява да се осъществяват "
   2262"аудио и видео връзки към отдалечени потребители, които имат хардуеър или "
   2263"софтуер поддържащи SIP или H.323."
  22552264
  22562265#: ../src/gui/callshistory.cpp:650
   
  22662275msgstr "Пропуснати обаждания"
  22672276
  2268 #: ../src/gui/callshistory.cpp:662 ../src/gui/main.cpp:1104
   2277#: ../src/gui/callshistory.cpp:662 ../src/gui/main.cpp:1103
  22692278#: ../src/gui/statusicon.cpp:143
  22702279msgid "Calls History"
   
  22892298#: ../src/gui/chat.cpp:609
  22902299msgid "Hang _up"
  2291 msgstr ""
   2300msgstr "_Затваряне"
  22922301
  22932302#: ../src/gui/chat.cpp:610
  2294 #, fuzzy
  22952303msgid "_Call user"
  2296 msgstr "Затваряне"
   2304msgstr "_Обаждане"
  22972305
  22982306#: ../src/gui/chat.cpp:611
  2299 #, fuzzy
  23002307msgid "Call this user"
  2301 msgstr "Настройки на обажданията"
   2308msgstr "Обаждане на този потребител"
  23022309
  23032310#: ../src/gui/chat.cpp:619
   
  23062313
  23072314#: ../src/gui/chat.cpp:624
  2308 #, fuzzy
  23092315msgid "Send message"
  2310 msgstr "Изпращане на съобщение:"
   2316msgstr "Изпращане на съобщение"
  23112317
  23122318#: ../src/gui/chat.cpp:661
   
  23442350
  23452351#: ../src/gui/config.cpp:236
  2346 #, fuzzy
  23472352msgid ""
  23482353"Ekiga cannot apply one or more changes to the current call. Your new "
  23492354"settings will take effect for the next call."
  23502355msgstr ""
  2351 "Променили сте настройка, която не позволява на Ekiga да прилага промени към "
  2352 "текущото обаждане. Вашите нови настройки ще се използват от следващото "
  2353 "обаждане."
   2356"Ekiga не може да приложи някои промени към текущото обаждане. Новите "
   2357"настройки ще се използват от следващото обаждане."
  23542358
  23552359#: ../src/gui/config.cpp:330
   
  23862390
  23872391#: ../src/gui/config.cpp:570
  2388 #, fuzzy
  23892392msgid "Enabled echo cancelation"
  2390 msgstr "Премахване на ехото:"
   2393msgstr "Премахването на ехото е включено"
  23912394
  23922395#: ../src/gui/config.cpp:576
  2393 #, fuzzy
  23942396msgid "Disabled echo cancelation"
  2395 msgstr "Автоматично махане на ехото"
   2397msgstr "Премахването на ехото е изключено"
  23962398
  23972399#: ../src/gui/druid.cpp:627
  2398 #, fuzzy
  23992400msgid ""
  24002401"This is the Ekiga general configuration druid. The following steps will set "
   
  24042405"selecting Preferences in the Edit menu."
  24052406msgstr ""
  2406 "Това е помощникът за настройки на Ekiga. В следващите страници програмата ще "
  2407 "бъде настроена с няколко проси въпроса.\n"
   2407"Това е помощникът за общите настройки на Ekiga. В следващите страници "
   2408"програмата ще бъде настроена чрез няколко прости въпроса.\n"
  24082409"\n"
  24092410"След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките "
   
  24132414#, c-format
  24142415msgid "Configuration Druid - page 1/%d"
  2415 msgstr "Програма за настройки - страница 1/%d"
   2416msgstr "Помощник за настройки - страница 1 от %d"
  24162417
  24172418#: ../src/gui/druid.cpp:681
  24182419#, c-format
  24192420msgid "Personal Information - page %d/%d"
  2420 msgstr "Лична информация - страница %d/%d"
   2421msgstr "Лична информация - страница %d от %d"
  24212422
  24222423#. The user fields
  24232424#: ../src/gui/druid.cpp:694
  24242425msgid "Please enter your first name and your surname:"
  2425 msgstr "Моля, въведете името и фамилията си:"
   2426msgstr "Въведете името и фамилията си:"
  24262427
  24272428#: ../src/gui/druid.cpp:703
   
  24342435
  24352436#: ../src/gui/druid.cpp:749
  2436 #, fuzzy, c-format
   2437#, c-format
  24372438msgid "ekiga.net URL - page %d/%d"
  2438 msgstr "URL за обаждане към - страница %d/%d"
   2439msgstr "URL на ekiga.net - страница %d от %d"
  24392440
  24402441#: ../src/gui/druid.cpp:760
  2441 #, fuzzy
  24422442msgid "Please enter your username:"
  2443 msgstr "Моля, въведете вашия имейл адрес:"
   2443msgstr "Въведете Вашето потребителско име:"
  24442444
  24452445#: ../src/gui/druid.cpp:768
  2446 #, fuzzy
  24472446msgid "Please enter your password:"
  2448 msgstr "Моля, въведете вашия имейл адрес:"
   2447msgstr "Въведете Вашата парола:"
  24492448
  24502449#: ../src/gui/druid.cpp:779
   
  24542453"and family so that they can call you."
  24552454msgstr ""
   2455"Потребителското Ви име и паролата Ви се използват, за да се регистрирате към "
   2456"услугата за SIP към ekiga.net. Това Ви дава адрес за SIP, който можете да "
   2457"дадете на семейството и приятелите си - така те ще могат да Ви се обаждат."
  24562458
  24572459#: ../src/gui/druid.cpp:789
  2458 #, fuzzy
  24592460msgid "Get an ekiga.net SIP account"
  2460 msgstr "Получаване на сметка са разговори с компютър до телефон"
   2461msgstr "Регистриране за SIP към ekiga.net"
  24612462
  24622463#: ../src/gui/druid.cpp:799
  2463 #, fuzzy
  24642464msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
  2465 msgstr ""
  2466 "Не искам да се регистрирам в списъка с потребители на Ekiga и да получавам "
  2467 "номер за обаждания."
   2465msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
  24682466
  24692467#: ../src/gui/druid.cpp:852
  24702468#, c-format
  24712469msgid "Connection Type - page %d/%d"
  2472 msgstr "Вид връзка - страница %d/%d"
   2470msgstr "Вид връзка - страница %d от %d"
  24732471
  24742472#. The connection type
  24752473#: ../src/gui/druid.cpp:864
  24762474msgid "Please choose your connection type:"
  2477 msgstr "Моля, изберете вида на вашата връзка:"
   2475msgstr "Изберете вида на вашата връзка:"
  24782476
  24792477#: ../src/gui/druid.cpp:872
  2480 #, fuzzy
  24812478msgid ""
  24822479"The connection type will permit determining the best quality settings that "
   
  25022499
  25032500#: ../src/gui/druid.cpp:928
  2504 #, fuzzy
  25052501msgid ""
  25062502"The NAT type detection will permit to assist you in configuring your NAT "
  25072503"router to be able to do calls with Ekiga."
  25082504msgstr ""
  2509 "Откриването на вида на NAT ще помогне в настройката на маршрутизатора ви за "
  2510 "обработка на обаждания през Ekiga."
   2505"Откриването на вида на NAT ще помогне да се позволят обаждания чрез Ekiga "
   2506"през маршрутизатора Ви за NAT."
  25112507
  25122508#: ../src/gui/druid.cpp:973
  2513 #, fuzzy, c-format
   2509#, c-format
  25142510msgid "Audio Endpoint - page %d/%d"
  2515 msgstr "Аудио мениджър - страница %d/%d"
   2511msgstr "Аудио мениджър - страница %d от %d"
  25162512
  25172513#. The Audio devices
  25182514#: ../src/gui/druid.cpp:985
  25192515msgid "Please choose your audio manager:"
  2520 msgstr "Моля, изберете вашия аудио мениджър:"
   2516msgstr "Изберете вашия аудио мениджър:"
  25212517
  25222518#: ../src/gui/druid.cpp:994
  2523 #, fuzzy
  25242519msgid ""
  25252520"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. "
  25262521"WindowsMultimedia is probably the best choice when available."
  25272522msgstr ""
  2528 "Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства, "
  2529 "ALSA е може би най-добрият избор, ако е наличен."
   2523"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства. "
   2524"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е WindowsMultimedia."
  25302525
  25312526#: ../src/gui/druid.cpp:996
  2532 #, fuzzy
  25332527msgid ""
  25342528"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. ALSA is "
  25352529"probably the best choice when available."
  25362530msgstr ""
  2537 "Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства, "
  2538 "ALSA е може би най-добрият избор, ако е наличен."
   2531"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства. "
   2532"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е ALSA."
  25392533
  25402534#: ../src/gui/druid.cpp:1036
  25412535#, c-format
  25422536msgid "Audio Devices - page %d/%d"
  2543 msgstr "Звукови устройства - страница %d/%d"
   2537msgstr "Звукови устройства - страница %d от %d"
  25442538
  25452539#. The Audio devices
  25462540#: ../src/gui/druid.cpp:1048
  25472541msgid "Please choose the audio output device:"
  2548 msgstr "Моля, изберете изходното аудио устройство:"
   2542msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
  25492543
  25502544#: ../src/gui/druid.cpp:1056
   
  25572551#: ../src/gui/druid.cpp:1066
  25582552msgid "Please choose the audio input device:"
  2559 msgstr "Моля, изберете входното аудио устройство:"
   2553msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
  25602554
  25612555#: ../src/gui/druid.cpp:1074
   
  25712565
  25722566#: ../src/gui/druid.cpp:1131
  2573 #, fuzzy, c-format
   2567#, c-format
  25742568msgid "Video Endpoint - page %d/%d"
  2575 msgstr "Видео мениджър - страница %d/%d"
   2569msgstr "Видео мениджър - страница %d от %d"
  25762570
  25772571#. The Audio devices
  25782572#: ../src/gui/druid.cpp:1143
  25792573msgid "Please choose your video manager:"
  2580 msgstr "Моля, изберете видео мениджър:"
   2574msgstr "Изберете видео мениджър:"
  25812575
  25822576#: ../src/gui/druid.cpp:1151
   
  25912585#, c-format
  25922586msgid "Video Devices - page %d/%d"
  2593 msgstr "Видео устройства - страница %d/%d"
   2587msgstr "Видео устройства - страница %d от %d"
  25942588
  25952589#. The Video devices
  25962590#: ../src/gui/druid.cpp:1201
  25972591msgid "Please choose the video input device:"
  2598 msgstr "Моля, въведете входното видео устройство:"
   2592msgstr "Въведете входното видео устройство:"
  25992593
  26002594#: ../src/gui/druid.cpp:1209
   
  26092603#, c-format
  26102604msgid "Configuration complete - page %d/%d"
  2611 msgstr "Конфигурация завършена - страница %d/%d"
   2605msgstr "Конфигурация завършена - страница %d от %d"
  26122606
  26132607#: ../src/gui/druid.cpp:1651
   
  26322626
  26332627#: ../src/gui/druid.cpp:1935
  2634 #, fuzzy, c-format
   2628#, c-format
  26352629msgid ""
  26362630"You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
   
  26492643"SIP URL: %s\n"
  26502644msgstr ""
  2651 "Завършихте конфигурацията на Ekiga. Всички настройки могат да бъдат "
  2652 "променени от Настройки в Ekiga. Забавлявайте се!\n"
   2645"Програмата Ekiga вече е настроена. Всички конфигурации могат да бъдат "
   2646"променени от \"Настройки\" в Ekiga. Ползвайте програмата със здраве!\n"
  26532647"\n"
  26542648"\n"
   
  26622656"Видео мениджър:  %s\n"
  26632657"Видео вход:  %s\n"
  2664 "URL за обаждане към:  %s\n"
   2658"URL за SIP:  %s\n"
  26652659
  26662660#: ../src/gui/druid.cpp:1994
  26672661msgid "First Time Configuration Druid"
  2668 msgstr "Конфигурация за първи път"
  2669 
  2670 #: ../src/gui/history.cpp:126 ../src/gui/main.cpp:1099
   2662msgstr "Помощник за първоначално настройване"
   2663
   2664#: ../src/gui/history.cpp:126 ../src/gui/main.cpp:1098
  26712665msgid "General History"
  26722666msgstr "Обща история"
  26732667
  2674 #: ../src/gui/main.cpp:635
  2675 #, fuzzy
   2668#: ../src/gui/main.cpp:634
  26762669msgid "Enter a URL on the left, and click this button to place a call"
  2677 msgstr ""
  2678 "Вляво въведете URL, което да бъде избрано и натиснете този бутон, за да се "
  2679 "свържете към това URL."
  2680 
  2681 #: ../src/gui/main.cpp:679
   2670msgstr "Вляво въведете URL и натиснете този бутон, за да се свържете към него."
   2671
   2672#: ../src/gui/main.cpp:678
  26822673msgid "Open text chat"
  26832674msgstr "Отваряне на текстов разговор"
  26842675
  2685 #: ../src/gui/main.cpp:703
   2676#: ../src/gui/main.cpp:702
  26862677msgid "Change the view mode"
  2687 msgstr ""
  2688 
  2689 #: ../src/gui/main.cpp:722
   2678msgstr "Промяна на изгледа"
   2679
   2680#: ../src/gui/main.cpp:721
  26902681msgid "Open address book"
  26912682msgstr "Отваряне на указателя"
  26922683
  2693 #: ../src/gui/main.cpp:743
   2684#: ../src/gui/main.cpp:742
  26942685msgid "Display images from your camera device"
  26952686msgstr "Показване на изображение от вашата камера"
  26962687
  2697 #: ../src/gui/main.cpp:766
   2688#: ../src/gui/main.cpp:765
  26982689msgid ""
  26992690"Audio transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
   
  27032694"спрете или продължите звуковото предаване."
  27042695
  2705 #: ../src/gui/main.cpp:789
   2696#: ../src/gui/main.cpp:788
  27062697msgid ""
  27072698"Video transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
   
  27112702"спрете или да продължите видео предаването."
  27122703
  2713 #: ../src/gui/main.cpp:869
   2704#: ../src/gui/main.cpp:868
  27142705msgid "C_all"
  27152706msgstr "Набиране"
  27162707
  2717 #: ../src/gui/main.cpp:871
  2718 #, fuzzy
   2708#: ../src/gui/main.cpp:870
  27192709msgid "Ca_ll"
  2720 msgstr "Набиране"
  2721 
  2722 #: ../src/gui/main.cpp:871 ../src/gui/statusicon.cpp:99
  2723 #, fuzzy
   2710msgstr "_Набиране"
   2711
   2712#: ../src/gui/main.cpp:870 ../src/gui/statusicon.cpp:99
  27242713msgid "Place a new call"
  2725 msgstr "Направени обаждания"
  2726 
  2727 #: ../src/gui/main.cpp:874 ../src/gui/statusicon.cpp:102
   2714msgstr "Ново набиране"
   2715
   2716#: ../src/gui/main.cpp:873 ../src/gui/statusicon.cpp:102
  27282717msgid "_Hang up"
  2729 msgstr ""
  2730 
  2731 #: ../src/gui/main.cpp:875 ../src/gui/statusicon.cpp:103
  2732 #, fuzzy
   2718msgstr "_Прекъсване"
   2719
   2720#: ../src/gui/main.cpp:874 ../src/gui/statusicon.cpp:103
  27332721msgid "Terminate the current call"
  2734 msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
  2735 
  2736 #: ../src/gui/main.cpp:881 ../src/gui/statusicon.cpp:109
   2722msgstr "Прекратяване на текущия разговор"
   2723
   2724#: ../src/gui/main.cpp:880 ../src/gui/statusicon.cpp:109
  27372725msgid "_Available"
  2738 msgstr "Свободен"
  2739 
  2740 #: ../src/gui/main.cpp:882 ../src/gui/statusicon.cpp:110
   2726msgstr "_Свободен"
   2727
   2728#: ../src/gui/main.cpp:881 ../src/gui/statusicon.cpp:110
  27412729msgid "Display a popup to accept the call"
  27422730msgstr "Изскачане на прозорец за приемане на разговора"
  27432731
  2744 #: ../src/gui/main.cpp:887 ../src/gui/statusicon.cpp:115
   2732#: ../src/gui/main.cpp:886 ../src/gui/statusicon.cpp:115
  27452733msgid "Aut_o Answer"
  27462734msgstr "Автоматичн_о отговаряне"
  27472735
  2748 #: ../src/gui/main.cpp:888 ../src/gui/statusicon.cpp:116
   2736#: ../src/gui/main.cpp:887 ../src/gui/statusicon.cpp:116
  27492737msgid "Auto answer calls"
  27502738msgstr "Автоматично отговаряне на обаждания"
  27512739
  2752 #: ../src/gui/main.cpp:893 ../src/gui/statusicon.cpp:121
   2740#: ../src/gui/main.cpp:892 ../src/gui/statusicon.cpp:121
  27532741msgid "_Do Not Disturb"
  27542742msgstr "_Не ме безпокойте"
  27552743
  2756 #: ../src/gui/main.cpp:894 ../src/gui/statusicon.cpp:122
   2744#: ../src/gui/main.cpp:893 ../src/gui/statusicon.cpp:122
  27572745msgid "Reject calls"
  27582746msgstr "Отхвърляне на обаждания"
  27592747
  2760 #: ../src/gui/main.cpp:899 ../src/gui/statusicon.cpp:127
   2748#: ../src/gui/main.cpp:898 ../src/gui/statusicon.cpp:127
  27612749msgid "_Forward"
  27622750msgstr "Прехвърляне"
  27632751
  2764 #: ../src/gui/main.cpp:899 ../src/gui/statusicon.cpp:127
   2752#: ../src/gui/main.cpp:898 ../src/gui/statusicon.cpp:127
  27652753msgid "Forward calls"
  27662754msgstr "Прехвърляне на обаждания"
  27672755
  2768 #: ../src/gui/main.cpp:907
   2756#: ../src/gui/main.cpp:906
  27692757msgid "Speed dials"
  27702758msgstr "Бързо набиране"
  27712759
  2772 #: ../src/gui/main.cpp:911 ../src/gui/main.cpp:3040
   2760#: ../src/gui/main.cpp:910 ../src/gui/main.cpp:3039
  27732761msgid "_Hold Call"
  27742762msgstr "Задържане на обаждането"
  27752763
  2776 #: ../src/gui/main.cpp:911
   2764#: ../src/gui/main.cpp:910
  27772765msgid "Hold the current call"
  27782766msgstr "Задържане на текущото обаждане"
  27792767
  2780 #: ../src/gui/main.cpp:915
   2768#: ../src/gui/main.cpp:914
  27812769msgid "_Transfer Call"
  27822770msgstr "Прехвърляне на обаждане"
  27832771
  2784 #: ../src/gui/main.cpp:916
   2772#: ../src/gui/main.cpp:915
  27852773msgid "Transfer the current call"
  27862774msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
  27872775
  2788 #: ../src/gui/main.cpp:923 ../src/gui/main.cpp:3074
   2776#: ../src/gui/main.cpp:922 ../src/gui/main.cpp:3073
  27892777msgid "Suspend _Audio"
  27902778msgstr "Спиране на звука"
  27912779
  2792 #: ../src/gui/main.cpp:924
   2780#: ../src/gui/main.cpp:923
  27932781msgid "Suspend or resume the audio transmission"
  27942782msgstr "Спиране или продължаване на звуковото предаване"
  27952783
  2796 #: ../src/gui/main.cpp:928 ../src/gui/main.cpp:3076
   2784#: ../src/gui/main.cpp:927 ../src/gui/main.cpp:3075
  27972785msgid "Suspend _Video"
  27982786msgstr "Спиране на видео"
  27992787
  2800 #: ../src/gui/main.cpp:929
   2788#: ../src/gui/main.cpp:928
  28012789msgid "Suspend or resume the video transmission"
  28022790msgstr "Спиране или продължаване на видео предаването"
  28032791
  2804 #: ../src/gui/main.cpp:936
   2792#: ../src/gui/main.cpp:935
  28052793msgid "_Save Current Picture"
  28062794msgstr "Записване на текущата картинка"
  28072795
  2808 #: ../src/gui/main.cpp:937
   2796#: ../src/gui/main.cpp:936
  28092797msgid "Save a snapshot of the current video"
  2810 msgstr "Записване на снапшот от текущото видео"
  2811 
  2812 #: ../src/gui/main.cpp:943
  2813 #, fuzzy
   2798msgstr "Записване на снимка от текущото видео"
   2799
   2800#: ../src/gui/main.cpp:942
  28142801msgid "Close the Ekiga window"
  2815 msgstr "Затваряне на Ekiga прозореца"
  2816 
  2817 #: ../src/gui/main.cpp:950 ../src/gui/statusicon.cpp:184
   2802msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
   2803
   2804#: ../src/gui/main.cpp:949 ../src/gui/statusicon.cpp:184
  28182805msgid "_Quit"
  2819 msgstr "Изход"
  2820 
  2821 #: ../src/gui/main.cpp:950 ../src/gui/statusicon.cpp:185
   2806msgstr "_Спиране на програмата"
   2807
   2808#: ../src/gui/main.cpp:949 ../src/gui/statusicon.cpp:185
  28222809msgid "Quit Ekiga"
  2823 msgstr ""
  2824 
  2825 #: ../src/gui/main.cpp:954
   2810msgstr "Спиране на програмата"
   2811
   2812#: ../src/gui/main.cpp:953
  28262813msgid "_Edit"
  2827 msgstr "Редактиране"
   2814msgstr "_Редактиране"
   2815
   2816#: ../src/gui/main.cpp:955
   2817msgid "Configuration Druid"
   2818msgstr "Помощник за настройките"
  28282819
  28292820#: ../src/gui/main.cpp:956
  2830 msgid "Configuration Druid"
  2831 msgstr "Програма за настройките"
  2832 
  2833 #: ../src/gui/main.cpp:957
  28342821msgid "Run the configuration druid"
  2835 msgstr "Пускане на програмата за настройките"
  2836 
  2837 #: ../src/gui/main.cpp:964
   2822msgstr "Пускане на помощника за настройките"
   2823
   2824#: ../src/gui/main.cpp:963
  28382825msgid "_Accounts"
  28392826msgstr "_Регистрации"
  28402827
  2841 #: ../src/gui/main.cpp:965
   2828#: ../src/gui/main.cpp:964
  28422829msgid "Edit your accounts"
  28432830msgstr "Редактиране на регистрации"
  28442831
  2845 #: ../src/gui/main.cpp:970 ../src/gui/statusicon.cpp:151
   2832#: ../src/gui/main.cpp:969 ../src/gui/statusicon.cpp:151
  28462833msgid "_Preferences"
  28472834msgstr "Настройки"
  28482835
  2849 #: ../src/gui/main.cpp:971 ../src/gui/statusicon.cpp:152
   2836#: ../src/gui/main.cpp:970 ../src/gui/statusicon.cpp:152
  28502837msgid "Change your preferences"
  28512838msgstr "Промяна на настройките"
  28522839
  2853 #: ../src/gui/main.cpp:976
   2840#: ../src/gui/main.cpp:975
  28542841msgid "_View"
  2855 msgstr "Преглед"
  2856 
  2857 #: ../src/gui/main.cpp:978
  2858 #, fuzzy
   2842msgstr "_Изглед"
   2843
   2844#: ../src/gui/main.cpp:977
  28592845msgid "View _Mode"
  2860 msgstr "Видео декодери"
   2846msgstr "Режим на _изгледа"
   2847
   2848#: ../src/gui/main.cpp:979
   2849msgid "Softp_hone"
   2850msgstr "_Софтфон"
  28612851
  28622852#: ../src/gui/main.cpp:980
  2863 msgid "Softp_hone"
  2864 msgstr ""
  2865 
  2866 #: ../src/gui/main.cpp:981
  28672853msgid "Show the softphone view"
  2868 msgstr ""
  2869 
  2870 #: ../src/gui/main.cpp:986
   2854msgstr "Показване на изгледа на софтуерен телефон"
   2855
   2856#: ../src/gui/main.cpp:985
  28712857msgid "_Videophone"
  28722858msgstr "_Видеофон"
  28732859
  2874 #: ../src/gui/main.cpp:987
  2875 #, fuzzy
   2860#: ../src/gui/main.cpp:986
  28762861msgid "Show the videophone view"
  2877 msgstr "Стандартният видео преглед"
   2862msgstr "Показване на изгледа на видеофон"
   2863
   2864#: ../src/gui/main.cpp:991
   2865msgid "_Full View"
   2866msgstr "_Пълен изглед"
  28782867
  28792868#: ../src/gui/main.cpp:992
  2880 #, fuzzy
  2881 msgid "_Full View"
  2882 msgstr "Преглед"
  2883 
  2884 #: ../src/gui/main.cpp:993
  2885 #, fuzzy
  28862869msgid "View all components"
  2887 msgstr "Разговорът е завършен"
  2888 
  2889 #: ../src/gui/main.cpp:1001
   2870msgstr "Показване на всички компоненти"
   2871
   2872#: ../src/gui/main.cpp:1000
  28902873msgid "Control Panel"
  28912874msgstr "Контролен панел"
  28922875
  2893 #: ../src/gui/main.cpp:1003
   2876#: ../src/gui/main.cpp:1002
  28942877msgid "_Dialpad"
  28952878msgstr "Панел за набиране"
  28962879
  2897 #: ../src/gui/main.cpp:1003
   2880#: ../src/gui/main.cpp:1002
  28982881msgid "View the dialpad"
  28992882msgstr "Показване на панела за набиране"
  29002883
  2901 #: ../src/gui/main.cpp:1008
   2884#: ../src/gui/main.cpp:1007
  29022885msgid "_Audio Settings"
  29032886msgstr "Звукови настройки"
  29042887
  2905 #: ../src/gui/main.cpp:1009
   2888#: ../src/gui/main.cpp:1008
  29062889msgid "View audio settings"
  29072890msgstr "Показване на аудио настройките"
  29082891
  2909 #: ../src/gui/main.cpp:1014
   2892#: ../src/gui/main.cpp:1013
  29102893msgid "_Video Settings"
  29112894msgstr "Видео настройки"
  29122895
  2913 #: ../src/gui/main.cpp:1015
   2896#: ../src/gui/main.cpp:1014
  29142897msgid "View video settings"
  29152898msgstr "Показване на видео настройките"
  29162899
  2917 #: ../src/gui/main.cpp:1020 ../src/gui/main.cpp:1206
   2900#: ../src/gui/main.cpp:1019 ../src/gui/main.cpp:1205
  29182901msgid "Statistics"
  29192902msgstr "Статистики"
  29202903
  2921 #: ../src/gui/main.cpp:1021
   2904#: ../src/gui/main.cpp:1020
  29222905msgid "View audio/video transmission and reception statistics"
  29232906msgstr "Показване на статистика за предаването и приемането на звук и картина"
  29242907
  2925 #: ../src/gui/main.cpp:1029 ../src/gui/main.cpp:4083
   2908#: ../src/gui/main.cpp:1028 ../src/gui/main.cpp:4082
  29262909msgid "Local Video"
  29272910msgstr "Локален видео сигнал"
  29282911
  2929 #: ../src/gui/main.cpp:1030
   2912#: ../src/gui/main.cpp:1029
  29302913msgid "Local video image"
  29312914msgstr "Локална видео картина"
  29322915
  2933 #: ../src/gui/main.cpp:1035 ../src/gui/main.cpp:4089
   2916#: ../src/gui/main.cpp:1034 ../src/gui/main.cpp:4088
  29342917msgid "Remote Video"
  29352918msgstr "Отдалечен видео сигнал"
  29362919
  2937 #: ../src/gui/main.cpp:1036
   2920#: ../src/gui/main.cpp:1035
  29382921msgid "Remote video image"
  29392922msgstr "Отдалечена видео картина"
  29402923
  2941 #: ../src/gui/main.cpp:1041
   2924#: ../src/gui/main.cpp:1040
  29422925msgid "Both (Picture-in-Picture)"
  29432926msgstr "И двата (Picture-in-Picture)"
  29442927
  2945 #: ../src/gui/main.cpp:1042 ../src/gui/main.cpp:1048 ../src/gui/main.cpp:1055
   2928#: ../src/gui/main.cpp:1041 ../src/gui/main.cpp:1047 ../src/gui/main.cpp:1054
  29462929msgid "Both video images"
  29472930msgstr "И двете видео картини"
  29482931
  2949 #: ../src/gui/main.cpp:1047
   2932#: ../src/gui/main.cpp:1046
  29502933msgid "Both (Side-by-Side)"
  29512934msgstr "И двата (Side-by-Side)"
  29522935
  2953 #: ../src/gui/main.cpp:1054
   2936#: ../src/gui/main.cpp:1053
  29542937msgid "Both (Both in New Windows)"
  29552938msgstr "И двата (и двата в нови прозорци)"
  29562939
  2957 #: ../src/gui/main.cpp:1063 ../src/gui/main.cpp:1547 ../src/gui/main.cpp:1572
   2940#: ../src/gui/main.cpp:1062 ../src/gui/main.cpp:1546 ../src/gui/main.cpp:1571
  29582941msgid "Zoom In"
  29592942msgstr "Увеличаване"
  29602943
  2961 #: ../src/gui/main.cpp:1063 ../src/gui/main.cpp:1547 ../src/gui/main.cpp:1572
   2944#: ../src/gui/main.cpp:1062 ../src/gui/main.cpp:1546 ../src/gui/main.cpp:1571
  29622945msgid "Zoom in"
  29632946msgstr "Увеличаване"
  29642947
  2965 #: ../src/gui/main.cpp:1067 ../src/gui/main.cpp:1551 ../src/gui/main.cpp:1576
   2948#: ../src/gui/main.cpp:1066 ../src/gui/main.cpp:1550 ../src/gui/main.cpp:1575
  29662949msgid "Zoom Out"
  29672950msgstr "Намаляване"
  29682951
  2969 #: ../src/gui/main.cpp:1067 ../src/gui/main.cpp:1551 ../src/gui/main.cpp:1576
   2952#: ../src/gui/main.cpp:1066 ../src/gui/main.cpp:1550 ../src/gui/main.cpp:1575
  29702953msgid "Zoom out"
  29712954msgstr "Намаляване"
  29722955
  2973 #: ../src/gui/main.cpp:1071 ../src/gui/main.cpp:1555 ../src/gui/main.cpp:1580
   2956#: ../src/gui/main.cpp:1070 ../src/gui/main.cpp:1554 ../src/gui/main.cpp:1579
  29742957msgid "Normal Size"
  29752958msgstr "Нормален размер"
  29762959
  2977 #: ../src/gui/main.cpp:1071 ../src/gui/main.cpp:1555 ../src/gui/main.cpp:1580
   2960#: ../src/gui/main.cpp:1070 ../src/gui/main.cpp:1554 ../src/gui/main.cpp:1579
  29782961msgid "Normal size"
  29792962msgstr "Нормален размер"
  29802963
  2981 #: ../src/gui/main.cpp:1077 ../src/gui/main.cpp:1561 ../src/gui/main.cpp:1586
   2964#: ../src/gui/main.cpp:1076 ../src/gui/main.cpp:1560 ../src/gui/main.cpp:1585
  29822965msgid "Fullscreen"
  29832966msgstr "Пълен екран"
  29842967
  2985 #: ../src/gui/main.cpp:1083
   2968#: ../src/gui/main.cpp:1082
  29862969msgid "_Tools"
  29872970msgstr "Инструменти"
  29882971
  2989 #: ../src/gui/main.cpp:1085 ../src/gui/statusicon.cpp:135
   2972#: ../src/gui/main.cpp:1084 ../src/gui/statusicon.cpp:135
  29902973msgid "Address _Book"
  29912974msgstr "Указател"
  29922975
  2993 #: ../src/gui/main.cpp:1086 ../src/gui/statusicon.cpp:136
   2976#: ../src/gui/main.cpp:1085 ../src/gui/statusicon.cpp:136
  29942977msgid "Open the address book"
  29952978msgstr "Отваряне на указателя"
  29962979
   2980#: ../src/gui/main.cpp:1092
   2981msgid "C_hat Window"
   2982msgstr "_Текстови съобщения"
   2983
  29972984#: ../src/gui/main.cpp:1093
  2998 #, fuzzy
  2999 msgid "C_hat Window"
  3000 msgstr "Показване на чат прозореца"
  3001 
  3002 #: ../src/gui/main.cpp:1094
  3003 #, fuzzy
  30042985msgid "Open the chat window"
  3005 msgstr "Показване на чат прозореца"
  3006 
  3007 #: ../src/gui/main.cpp:1100
   2986msgstr "Показване на прозореца за текстови съобщения"
   2987
   2988#: ../src/gui/main.cpp:1099
  30082989msgid "View the operations history"
  30092990msgstr "Преглед на историята на операциите"
  30102991
  3011 #: ../src/gui/main.cpp:1105 ../src/gui/statusicon.cpp:144
   2992#: ../src/gui/main.cpp:1104 ../src/gui/statusicon.cpp:144
  30122993msgid "View the calls history"
  30132994msgstr "Преглед на история на обажданията"
  30142995
  3015 #: ../src/gui/main.cpp:1112
   2996#: ../src/gui/main.cpp:1111
  30162997msgid "PC-To-Phone Account"
  30172998msgstr "Сметка за разговор компютър - телефон"
  30182999
  3019 #: ../src/gui/main.cpp:1113
   3000#: ../src/gui/main.cpp:1112
  30203001msgid "Manage your PC-To-Phone account"
  30213002msgstr "Управление на сметката ви за разговор компютър - телефон"
  30223003
  3023 #: ../src/gui/main.cpp:1118
   3004#: ../src/gui/main.cpp:1117
  30243005msgid "_Help"
  30253006msgstr "Помощ"
  30263007
  3027 #: ../src/gui/main.cpp:1121 ../src/gui/main.cpp:1132
   3008#: ../src/gui/main.cpp:1120 ../src/gui/main.cpp:1131
  30283009#: ../src/gui/statusicon.cpp:160 ../src/gui/statusicon.cpp:171
  30293010msgid "_Contents"
  30303011msgstr "Ръководство"
  30313012
  3032 #: ../src/gui/main.cpp:1122 ../src/gui/main.cpp:1133
   3013#: ../src/gui/main.cpp:1121 ../src/gui/main.cpp:1132
  30333014#: ../src/gui/statusicon.cpp:161 ../src/gui/statusicon.cpp:172
  3034 #, fuzzy
  30353015msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
  3036 msgstr "За да си помогнете прочетете ръководството на Ekiga"
  3037 
  3038 #: ../src/gui/main.cpp:1126 ../src/gui/main.cpp:1137
   3016msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
   3017
   3018#: ../src/gui/main.cpp:1125 ../src/gui/main.cpp:1136
  30393019#: ../src/gui/statusicon.cpp:165 ../src/gui/statusicon.cpp:176
  30403020msgid "_About"
  3041 msgstr "Относно"
  3042 
  3043 #: ../src/gui/main.cpp:1127 ../src/gui/main.cpp:1138
   3021msgstr "_Относно"
   3022
   3023#: ../src/gui/main.cpp:1126 ../src/gui/main.cpp:1137
  30443024#: ../src/gui/statusicon.cpp:166 ../src/gui/statusicon.cpp:177
  3045 #, fuzzy
  30463025msgid "View information about Ekiga"
  3047 msgstr "Вижте информация относно Ekiga"
  3048 
  3049 #: ../src/gui/main.cpp:1289
   3026msgstr "Показване на информация за Ekiga"
   3027
   3028#: ../src/gui/main.cpp:1288
  30503029msgid "Dialpad"
  30513030msgstr "Панел за набиране"
  30523031
  3053 #: ../src/gui/main.cpp:1342
   3032#: ../src/gui/main.cpp:1341
  30543033msgid "Adjust brightness"
  30553034msgstr "Настройване на осветеността"
  30563035
  3057 #: ../src/gui/main.cpp:1364
   3036#: ../src/gui/main.cpp:1363
  30583037msgid "Adjust whiteness"
  30593038msgstr "Настройване на нивата на бялото"
  30603039
  3061 #: ../src/gui/main.cpp:1386
   3040#: ../src/gui/main.cpp:1385
  30623041msgid "Adjust color"
  30633042msgstr "Настройване на цветовете"
  30643043
  3065 #: ../src/gui/main.cpp:1408
   3044#: ../src/gui/main.cpp:1407
  30663045msgid "Adjust contrast"
  30673046msgstr "Настройване на контраста"
  30683047
  3069 #: ../src/gui/main.cpp:1414
   3048#: ../src/gui/main.cpp:1413
  30703049msgid "Video"
  30713050msgstr "Картина"
  30723051
  3073 #: ../src/gui/main.cpp:1498
   3052#: ../src/gui/main.cpp:1497
  30743053msgid "Audio"
  30753054msgstr "Звук"
  30763055
  3077 #: ../src/gui/main.cpp:1738
   3056#: ../src/gui/main.cpp:1737
  30783057msgid "Notification area not detected"
  3079 msgstr "Областта за съобщения не е открита"
  3080 
  3081 #: ../src/gui/main.cpp:1738
  3082 #, fuzzy
   3058msgstr "Зоната за уведомяване не е открита"
   3059
   3060#: ../src/gui/main.cpp:1737
  30833061msgid ""
  30843062"The notification area is not present in your panel, so Ekiga cannot start "
  30853063"hidden."
  30863064msgstr ""
  3087 "Избрали сте да стартирате Ekiga скрит, само че района за съобщения не "
  3088 "присъства на вашия панел, затова Ekiga не може да се стартира скрит."
  3089 
  3090 #: ../src/gui/main.cpp:2046
  3091 #, fuzzy, c-format
   3065"Няма зона за уведомяване във Вашите панели, затова програмата Ekiga не може "
   3066"да се стартира скрита."
   3067
   3068#: ../src/gui/main.cpp:2045
   3069#, c-format
  30923070msgid "Sent DTMF %c"
  3093 msgstr "Изпращане на DTMF %s"
  3094 
  3095 #: ../src/gui/main.cpp:2253 ../src/gui/main.cpp:4178
   3071msgstr "DTMF е изпратен: %c"
   3072
   3073#: ../src/gui/main.cpp:2252 ../src/gui/main.cpp:4177
  30963074#, c-format
  30973075msgid "Missed calls: %d - Voice Mails: %s"
  3098 msgstr ""
  3099 
  3100 #: ../src/gui/main.cpp:3024
   3076msgstr "%d пропуснати обаждания и %s гласови съобщения"
   3077
   3078#: ../src/gui/main.cpp:3023
  31013079msgid "_Retrieve Call"
  31023080msgstr "_Приемане на обаждане"
  31033081
  3104 #: ../src/gui/main.cpp:3078
   3082#: ../src/gui/main.cpp:3077
  31053083msgid "Resume _Audio"
  31063084msgstr "Пускане на звук"
  31073085
  3108 #: ../src/gui/main.cpp:3080
   3086#: ../src/gui/main.cpp:3079
  31093087msgid "Resume _Video"
  31103088msgstr "Пускане на картина"
  31113089
  3112 #: ../src/gui/main.cpp:3597
   3090#: ../src/gui/main.cpp:3596
  31133091msgid "Out:"
  3114 msgstr ""
  3115 
  3116 #: ../src/gui/main.cpp:3600
   3092msgstr "Изход:"
   3093
   3094#: ../src/gui/main.cpp:3599
  31173095msgid "In:"
  3118 msgstr ""
  3119 
  3120 #: ../src/gui/main.cpp:3624
  3121 #, fuzzy
   3096msgstr "Вход:"
   3097
   3098#: ../src/gui/main.cpp:3623
  31223099msgid "Registered accounts:"
  3123 msgstr "Презареждане на абонамент"
  3124 
  3125 #: ../src/gui/main.cpp:3754
   3100msgstr "Съществуващи регистрации:"
   3101
   3102#: ../src/gui/main.cpp:3753
  31263103msgid "Transfer call to:"
  31273104msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
  31283105
  3129 #: ../src/gui/main.cpp:3755 ../src/gui/main.cpp:3820
   3106#: ../src/gui/main.cpp:3754 ../src/gui/main.cpp:3819
  31303107msgid "Transfer"
  31313108msgstr "Прехвърляне"
  31323109
  3133 #: ../src/gui/main.cpp:3818
   3110#: ../src/gui/main.cpp:3817
  31343111msgid "Reject"
  31353112msgstr "Отхвърляне"
  31363113
  3137 #: ../src/gui/main.cpp:3822
   3114#: ../src/gui/main.cpp:3821
  31383115msgid "Accept"
  31393116msgstr "Приемане"
  31403117
  3141 #: ../src/gui/main.cpp:3829
   3118#: ../src/gui/main.cpp:3828
  31423119msgid "Incoming call from"
  31433120msgstr "Входящо обаждане от"
  31443121
  3145 #: ../src/gui/main.cpp:3842
   3122#: ../src/gui/main.cpp:3841
  31463123msgid "Remote URL:"
  31473124msgstr "Отдалечено URL:"
  31483125
  3149 #: ../src/gui/main.cpp:3854
   3126#: ../src/gui/main.cpp:3853
  31503127msgid "Remote Application:"
  31513128msgstr "Отдалечена програма:"
  31523129
  3153 #: ../src/gui/main.cpp:4333
  3154 #, fuzzy, c-format
   3130#: ../src/gui/main.cpp:4332
   3131#, c-format
  31553132msgid ""
  31563133"Lost packets: %.1f %%\n"
   
  31603137msgstr ""
  31613138"Загубени пакети: %.1f %%\n"
  3162 "Закъсняли пакети: %.1f %%\n"
  3163 "Закъснение при връщане: %d ms\n"
   3139"Закъснели пакети: %.1f %%\n"
   3140"Непоследователни пакети: %.1f %%\n"
  31643141"Защитен буфер: %d ms"
  31653142
  3166 #: ../src/gui/main.cpp:4444 ../src/gui/main.cpp:4464
   3143#: ../src/gui/main.cpp:4460 ../src/gui/main.cpp:4480
  31673144msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 6)"
  31683145msgstr "Показване в конзолата съобщенията за грешка (нива между 1 и 6)"
  31693146
  3170 #: ../src/gui/main.cpp:4447 ../src/gui/main.cpp:4469
  3171 #, fuzzy
   3147#: ../src/gui/main.cpp:4463 ../src/gui/main.cpp:4485
  31723148msgid "Makes Ekiga call the given URL"
  3173 msgstr "Кара Ekiga да набере избраното URL"
  3174 
  3175 #: ../src/gui/main.cpp:4504
   3149msgstr "Кара Ekiga да набере даденото URL"
   3150
   3151#: ../src/gui/main.cpp:4520
  31763152msgid "No usable audio plugin detected"
  31773153msgstr "Не беше открита използваема звукова приставка"
  31783154
  3179 #: ../src/gui/main.cpp:4504
  3180 #, fuzzy
   3155#: ../src/gui/main.cpp:4520
  31813156msgid ""
  31823157"Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
   
  31843159msgstr ""
  31853160"Ekiga не успя да открие използваема звукова приставка. Проверете дали "
  3186 "инсталацията ви е правилна."
  3187 
  3188 #: ../src/gui/main.cpp:4524
  3189 #, fuzzy, c-format
   3161"инсталацията Ви е правилна."
   3162
   3163#: ../src/gui/main.cpp:4540
   3164#, c-format
  31903165msgid ""
  31913166"Ekiga got an invalid value for the GConf key %s.\n"
   
  31983173"archives for more information (http://mail.gnome.org) about this problem."
  31993174msgstr ""
  3200 "Ekiga получи неправилна стойност за GConf ключа %s.\n"
   3175"Ekiga получи неправилна стойност за ключа на GConf %s.\n"
  32013176"\n"
  3202 "Най-вероятно това се дължи на неправилна инсталация на GConf схемите или на "
  3203 еподходящи права за достъп.\n"
   3177"Най-вероятно това се дължи на неправилна инсталация на схемите на GConf или "
   3178а неподходящи права за достъп.\n"
  32043179"\n"
  3205 "Проверете за повече информация често задаваните въпроси (http://www.ekiga."
  3206 "org/faq.php), разделът за справяне с проблеми в страницата на GConf (http://"
   3180"За повече информация проверете често задаваните въпроси (http://www.ekiga."
   3181"org/faq.php), раздела за справяне с проблеми в страницата на GConf (http://"
  32073182"www.gnome.org/projects/gconf/) или архивите на пощенските списъци (http://"
  32083183"mail.gnome.org)."
  32093184
  3210 #: ../src/gui/main.cpp:4527
   3185#: ../src/gui/main.cpp:4543
  32113186msgid "Gconf key error"
  32123187msgstr "GConf key грешка"
   
  32223197#: ../src/gui/preferences.cpp:508
  32233198msgid "Clock Rate"
  3224 msgstr ""
   3199msgstr "Скорост на часовника"
  32253200
  32263201#: ../src/gui/preferences.cpp:635
   
  32743249"First Name, Last Name, E-Mail, Comment and Location"
  32753250msgstr ""
   3251"Натиснете тук, за да обновите директорния указател, в който сте регистриран "
   3252"с новото си собствено и фамилно име, адрес за е-поща, коментар и "
   3253"местоположение"
  32763254
  32773255#: ../src/gui/preferences.cpp:688
  32783256msgid "Ekiga GUI"
  3279 msgstr ""
   3257msgstr "ГПИ на Ekiga"
  32803258
  32813259#: ../src/gui/preferences.cpp:690
   
  33363314
  33373315#: ../src/gui/preferences.cpp:732
  3338 #, fuzzy
  33393316msgid ""
  33403317"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
  33413318"specified in the protocol settings"
  33423319msgstr ""
  3343 "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат препращани към хоста "
  3344 "определен в полето долу"
   3320"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
   3321"който е зададен в настройките на протокола."
  33453322
  33463323#: ../src/gui/preferences.cpp:734
   
  33493326
  33503327#: ../src/gui/preferences.cpp:734
  3351 #, fuzzy
  33523328msgid ""
  33533329"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
  33543330"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
  33553331msgstr ""
  3356 "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хостът,"
  3357 "който е избран в полето горе, ако не отговорите на обаждането"
   3332"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
   3333"който е зададен в настройките на протокола, ако не приемете обаждането."
  33583334
  33593335#: ../src/gui/preferences.cpp:736
   
  33623338
  33633339#: ../src/gui/preferences.cpp:736
  3364 #, fuzzy
  33653340msgid ""
  33663341"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  33683343"are in Do Not Disturb mode"
  33693344msgstr ""
  3370 "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни на хостът,"
  3371 "който е избран в полето горе, ако вече говорите с някой или сте в режим \"Не "
  3372 "ме безпокойте\"."
   3345"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни на хоста, "
   3346"който е зададен в настройките на протокола, ако вече говорите с някой или "
   3347"сте в режим \"Не ме безпокойте\"."
  33733348
  33743349#: ../src/gui/preferences.cpp:740 ../src/gui/preferences.cpp:1908
   
  33823357
  33833358#: ../src/gui/preferences.cpp:745
  3384 #, fuzzy
  33853359msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
  3386 msgstr "Прекъсване или препращане на неотговорени обаждания след "
   3360msgstr ""
   3361"Време след което да се прекъснат или прехвърлят неприетите входящи обаждания "
   3362"[s]:"
  33873363
  33883364#: ../src/gui/preferences.cpp:777
  3389 #, fuzzy
  33903365msgid "Ekiga Sound Events"
  3391 msgstr "Звукови събития"
   3366msgstr "Звукови събития на Ekiga"
  33923367
  33933368#: ../src/gui/preferences.cpp:826 ../src/gui/preferences.cpp:835
   
  34053380
  34063381#: ../src/gui/preferences.cpp:891
  3407 #, fuzzy
  34083382msgid "Alternative Output Device"
  3409 msgstr "Звуково устройство за звънене"
   3383msgstr "Алтернативно изходно устройство"
  34103384
  34113385#: ../src/gui/preferences.cpp:897
  3412 #, fuzzy
  34133386msgid "Alternative output device:"
  3414 msgstr "Изходно звуково устройство"
   3387msgstr "Алтернативно изходно устройство:"
  34153388
  34163389#: ../src/gui/preferences.cpp:897
  3417 #, fuzzy
  34183390msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events"
  3419 msgstr "Избор на изходно звуково устройство за звънене"
   3391msgstr "Избор на алтернативно изходно, аудио устройство за звуковите събития"
  34203392
  34213393#: ../src/gui/preferences.cpp:915
   
  34293401#: ../src/gui/preferences.cpp:929
  34303402msgid "Network Interface"
  3431 msgstr ""
   3403msgstr "Мрежови интерфейс"
  34323404
  34333405#: ../src/gui/preferences.cpp:934
  3434 #, fuzzy
  34353406msgid "Listen on:"
  3436 msgstr "Слушане на порт"
   3407msgstr "Слушане на:"
  34373408
  34383409#: ../src/gui/preferences.cpp:941
   
  34423413#: ../src/gui/preferences.cpp:943
  34433414msgid "NAT Traversal Method:"
  3444 msgstr ""
   3415msgstr "Метод за преминаване през NAT:"
  34453416
  34463417#: ../src/gui/preferences.cpp:945
   
  34503421#: ../src/gui/preferences.cpp:945
  34513422msgid "The STUN server to use for STUN Support."
  3452 msgstr ""
   3423msgstr "Сървъра за STUN, който да се ползва."
  34533424
  34543425#: ../src/gui/preferences.cpp:947
  3455 #, fuzzy
  34563426msgid "Click here to update your NAT settings"
  3457 msgstr "Натиснете тук за обновяване настройките ви за STUN сървър"
   3427msgstr "Натиснете тук за обновяване настройките Ви за NAT"
  34583428
  34593429#: ../src/gui/preferences.cpp:959
   
  34623432
  34633433#: ../src/gui/preferences.cpp:960
  3464 #, fuzzy
  34653434msgid "Tone"
  3466 msgstr "Няма"
   3435msgstr "Тон"
  34673436
  34683437#: ../src/gui/preferences.cpp:961 ../src/gui/preferences.cpp:1011
   
  34753444
  34763445#: ../src/gui/preferences.cpp:968 ../src/gui/preferences.cpp:1026
  3477 #, fuzzy
  34783446msgid "Misc Settings"
  3479 msgstr "Изпробване на настройките"
   3447msgstr "Разни настройки"
  34803448
  34813449#: ../src/gui/preferences.cpp:970
  3482 #, fuzzy
  34833450msgid "Default _gateway:"
  3484 msgstr "Използване на шлюз"
   3451msgstr "_Шлюз по подраздиране:"
  34853452
  34863453#: ../src/gui/preferences.cpp:973 ../src/gui/preferences.cpp:1029
  3487 #, fuzzy
  34883454msgid "Forward _URL:"
  3489 msgstr "Прехвърляне"
   3455msgstr "_Адрес-УРЛ за прехвърляне:"
  34903456
  34913457#: ../src/gui/preferences.cpp:982
   
  35133479"versions of Netmeeting."
  35143480msgstr ""
   3481"Връзката ще се осъществи в режим \"Бързо стартиране\". Това е нов начин за "
   3482"по-бързо започване на разговорите и беше въведен с H.323v2.  Не се поддържа "
   3483"от Netmeeting и ако се използва заедно с тунелиране по H.245, може да забие "
   3484"някои версии на Netmeeting"
  35153485
  35163486#: ../src/gui/preferences.cpp:995 ../src/gui/preferences.cpp:1037
  35173487msgid "DTMF Mode"
  3518 msgstr "DTMF режим"
   3488msgstr "Режим за DTMF"
  35193489
  35203490#: ../src/gui/preferences.cpp:997 ../src/gui/preferences.cpp:1039
  35213491msgid "_Send DTMF as:"
  3522 msgstr "Изпращане на DTMF като:"
   3492msgstr "_Изпращане на DTMF като:"
  35233493
  35243494#: ../src/gui/preferences.cpp:997
   
  35283498"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat."
  35293499msgstr ""
   3500"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
   3501"стойности са \"String\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) "
   3502"(по подразбиране е \"String\" - низ). Ако изберете стойност различна от "
   3503"\"String\" - няма да можете да пращате текстови съобщения."
  35303504
  35313505#: ../src/gui/preferences.cpp:1019
  35323506msgid "SIP Outbound Proxy"
  3533 msgstr ""
   3507msgstr "Озходящ посредник за SIP"
  35343508
  35353509#: ../src/gui/preferences.cpp:1021
  35363510msgid "_Outbound Proxy:"
  3537 msgstr ""
   3511msgstr "Изходящ _посредник:"
  35383512
  35393513#: ../src/gui/preferences.cpp:1039
   
  35423516"\" (0) only."
  35433517msgstr ""
   3518"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Единствената "
   3519"валидна стойност е \"RFC2833\" (0)."
  35443520
  35453521#: ../src/gui/preferences.cpp:1059
   
  36233599
  36243600#: ../src/gui/preferences.cpp:1153
  3625 #, fuzzy
  36263601msgid ""
  36273602"Select the transmitted video size: Normal (QCIF 176x144) or Large (CIF "
  36283603"352x288)"
  36293604msgstr ""
  3630 "Избор на размера на предаваната видео картина: Малък (QCIF 176x144) или "
  3631 "Голям (CIF 352x288)"
   3605"Избор на размера на предаваната картина: нормален (QCIF 176x144) или голям "
   3606"(CIF 352x288)"
  36323607
  36333608#: ../src/gui/preferences.cpp:1156
   
  36983673
  36993674#: ../src/gui/preferences.cpp:1234
  3700 #, fuzzy
  37013675msgid "If enabled, allows video during calls."
  3702 msgstr ""
  3703 "Ако е включено, се разрешава приемането на видео картина по време на "
  3704 "обаждане."
   3676msgstr "Ако е включено, видеото е разрено по време на обаждане."
  37053677
  37063678#: ../src/gui/preferences.cpp:1238
   
  37103682#: ../src/gui/preferences.cpp:1240
  37113683msgid "Maximum video _bandwidth (in kB/s):"
  3712 msgstr ""
   3684msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото [kB/s]:"
  37133685
  37143686#: ../src/gui/preferences.cpp:1240
   
  37183690"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value."
  37193691msgstr ""
   3692"Максимална широчина на лентата за видео в kB/s. Качеството на видео "
   3693"изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
   3694"регулирана по време на разговорите, за да се минимизира широчината на "
   3695"ползваната лента до указаната стойност без да се преминава под минимума."
  37203696
  37213697#: ../src/gui/preferences.cpp:1245
   
  38043780
  38053781#: ../src/gui/tools.cpp:169
  3806 #, fuzzy
  38073782msgid ""
  38083783"Please provide your username and password in order to be able to use the PC-"
  38093784"To-Phone service."
  38103785msgstr ""
  3811 "Моля, въведете първото си име и е-пощата в раздела за лична информация, за "
  3812 "да можете да се регистрирате в базата данни за потребители."
   3786"Въведете потребителското име и паролата си, за да използвате услугата за "
   3787"обаждане \"компютър до телефон\"."
  38133788
  38143789#: ../src/gui/tools.cpp:296 ../src/gui/tools.cpp:318
   
  38183793#. Introduction label
  38193794#: ../src/gui/tools.cpp:309
  3820 #, fuzzy
  38213795msgid ""
  38223796"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using Ekiga. "
   
  38293803msgstr ""
  38303804"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят, като "
  3831 "използвате Ekiga и услугите на MicroTelco от Quicknet Technologies. За да "
  3832 "направите това, трябва да въведете номера на вашата MicroTelco сметка и "
  3833 "нейния ПИН. След това включете използването на услугата.\n"
   3805"използвате Ekiga. За да се възползвате от тази възможност, трябва да "
   3806"направите три неща. Първо, реистрирайте се на адреса-УРЛ посочен отдолу. "
   3807"След това въведете номера и паролата на регистрацията си. След това включете "
   3808"регистрацията си отдолу.\n"
  38343809"\n"
  3835 "Моля вземете сметката си от дадения по-долу адрес, иначе услугата няма да "
  3836 "работи."
   3810"Тази услуга работи, само ако се регистрацията е направена чрез адреса в този "
   3811"прозорец."
  38373812
  38383813#: ../src/gui/tools.cpp:320
   
  38493824
  38503825#: ../src/gui/tools.cpp:368
  3851 #, fuzzy
  38523826msgid ""
  38533827"Click on one of the following links to get more information about your "
  38543828"existing Ekiga PC-To-Phone account, or to create a new account."
  38553829msgstr ""
  3856 "Проследете някоя от връзките по-долу за повече информация за сметката ви за "
  3857 "обаждания от компютър до телефон или за създаване на нова сметка."
   3830"Натиснете някоя от връзките по-долу за повече информация за сметката Ви към "
   3831"Ekiga за обаждания \"компютър до телефон\" или за създаване на нова сметка."
  38583832
  38593833#: ../src/gui/tools.cpp:376
  3860 #, fuzzy
  38613834msgid "Get an Ekiga PC-To-Phone account"
  3862 msgstr "Получаване на сметка са разговори с компютър до телефон"
   3835msgstr "Получаване на сметка към Ekiga за разговори \"компютър до телефон\""
  38633836
  38643837#: ../src/gui/tools.cpp:389
   
  38753848
  38763849#: ../src/gui/statusicon.cpp:99
  3877 #, fuzzy
  38783850msgid "_Call"
  3879 msgstr "Набиране"
  3880 
  3881 #, fuzzy
  3882 #~ msgid "If enabled, the splash screen will be displayed when Ekiga starts"
  3883 #~ msgstr ""
  3884 #~ "Ако е включено, при зареждане ще се показва стартовата картинка на Ekiga"
  3885 
  3886 #~ msgid "Show splash screen at startup"
  3887 #~ msgstr "Показване на стартова картинка на стартиране"
  3888 
  3889 #, fuzzy
  3890 #~ msgid "Cl_ear call"
  3891 #~ msgstr "Изчистване на неактивни обаждания"
  3892 
  3893 #~ msgid "C_onnect"
  3894 #~ msgstr "Свързване"
  3895 
  3896 #~ msgid "Create a new connection"
  3897 #~ msgstr "Създаване на нова връзка"
  3898 
  3899 #~ msgid "_Disconnect"
  3900 #~ msgstr "Прекъсване на връзката"
  3901 
  3902 #~ msgid "Close the current connection"
  3903 #~ msgstr "Затваряне на текущата връзка"
  3904 
  3905 #~ msgid "_Show splash screen"
  3906 #~ msgstr "Показване на начален екран"
  3907 
  3908 #~ msgid ""
  3909 #~ "If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
  3910 #~ "specified in the field above"
  3911 #~ msgstr ""
  3912 #~ "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърлени към "
  3913 #~ "хоста написан в полето отгоре"
  3914 
  3915 #~ msgid "_Connect"
  3916 #~ msgstr "_Набиране"
   3851msgstr "_Набиране"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.