Ignore:
Timestamp:
Feb 6, 2006, 12:03:30 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновил съм до 100%. Подал съм.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/gimp-plug-ins.HEAD.bg.po

  r521 r526  
  11# translation of gimp-plug-ins.HEAD.po to Bulgarian
  22# Bulgarian translation of gimp-plugins
  3 # Copyright (C) 2005 THE GIMP'S COPYRIGHT HOLDER
   3# Copyright (C) 2005, 2006 THE GIMP'S COPYRIGHT HOLDER
  44# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
  55# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
  6 # Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005.
   6# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005, 2006.
   7#
   8#
  79msgid ""
  810msgstr ""
  911"Project-Id-Version: gimp-plug-ins.HEAD\n"
  1012"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 18:54+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-02-04 13:29+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-02-06 11:08+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-02-06 10:59+0200\n"
  1315"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
  1416"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   
  1618"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1719"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1921
  2022#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:529
   
  110112"Change the iteration value. The higher it is, the more details will be "
  111113"calculated, which will take more time"
  112 msgstr "Промяна стойността на взаимодействие. Колкото по-висока е тя, толкова повече детайли ще бъдат изчислени, но ще отнеме повече време"
   114msgstr ""
   115"Промяна стойността на взаимодействие. Колкото по-висока е тя, толкова повече "
   116"детайли ще бъдат изчислени, но ще отнеме повече време"
  113117
  114118#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:764
   
  120124"Change the CX value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
  121125"but Mandelbrot and Sierpinski)"
  122 msgstr "Промяна на СХ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
   126msgstr ""
   127"Промяна на СХ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки "
   128"фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
  123129
  124130#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:776
   
  130136"Change the CY value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
  131137"but Mandelbrot and Sierpinski)"
  132 msgstr "Промяна на СУ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
   138msgstr ""
   139"Промяна на СУ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки "
   140"фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
  133141
  134142#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:796
   
  209217#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:924
  210218msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
  211 msgstr "Използване на постепенно заглаждане за да се избегнат „ивици“ в резултата"
   219msgstr ""
   220"Използване на постепенно заглаждане за да се избегнат „ивици“ в резултата"
  212221
  213222#. Color Density frame
   
  250259#. Redmode radio frame
  251260#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:978
  252 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:536 ../plug-ins/common/decompose.c:138
   261#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:529 ../plug-ins/common/decompose.c:138
  253262msgid "Red"
  254263msgstr "Червено"
   
  271280#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:399
  272281#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:421
  273 #: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3162
  274 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3174 ../plug-ins/common/psp.c:421
   282#: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3168
   283#: ../plug-ins/common/postscript.c:3180 ../plug-ins/common/psp.c:421
  275284#: ../plug-ins/fits/fits.c:1019
  276285msgid "None"
   
  295304"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
  296305"channel"
  297 msgstr "Използване на линейна, вместо каквато и да е тригонометрична функция за този цветови канал"
   306msgstr ""
   307"Използване на линейна, вместо каквато и да е тригонометрична функция за този "
   308"цветови канал"
  298309
  299310#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1006
   
  309320"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
  310321"ones and vice versa"
  311 msgstr "Ако включите това, по-високите цветови стойности ще бъдат заменени от по-ниските и обратно"
   322msgstr ""
   323"Ако включите това, по-високите цветови стойности ще бъдат заменени от по-"
   324"ниските и обратно"
  312325
  313326#. Greenmode radio frame
  314327#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1019
  315 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:541 ../plug-ins/common/decompose.c:139
   328#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:534 ../plug-ins/common/decompose.c:139
  316329msgid "Green"
  317330msgstr "Зелено"
   
  319332#. Bluemode radio frame
  320333#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1060
  321 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:546 ../plug-ins/common/decompose.c:140
   334#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:539 ../plug-ins/common/decompose.c:140
  322335msgid "Blue"
  323336msgstr "Синьо"
   
  336349"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
  337350"function). The result is visible in the preview image"
  338 msgstr "Създаване на цветова карта с посочените горе настройки (цветова плътност/ функция). Резултатът е видим в предварителния преглед"
   351msgstr ""
   352"Създаване на цветова карта с посочените горе настройки (цветова плътност/ "
   353"функция). Резултатът е видим в предварителния преглед"
  339354
  340355#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1132
   
  344359#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1144
  345360msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
  346 msgstr "Създаване на цветова карта, въз основа на преливка от редактора на преливки"
   361msgstr ""
   362"Създаване на цветова карта, въз основа на преливка от редактора на преливки"
  347363
  348364#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1155
   
  357373#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1160 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:200
  358374#: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2013
  359 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1065 ../plug-ins/common/compressor.c:410
  360 #: ../plug-ins/common/compressor.c:541 ../plug-ins/common/curve_bend.c:860
   375#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1071 ../plug-ins/common/compressor.c:410
   376#: ../plug-ins/common/compressor.c:541 ../plug-ins/common/curve_bend.c:839
  361377#: ../plug-ins/common/dicom.c:650 ../plug-ins/common/gbr.c:616
  362378#: ../plug-ins/common/gif.c:1000 ../plug-ins/common/gih.c:1258
   
  364380#: ../plug-ins/common/mng.c:953 ../plug-ins/common/pat.c:451
  365381#: ../plug-ins/common/pcx.c:588 ../plug-ins/common/pix.c:508
  366 #: ../plug-ins/common/png.c:1221 ../plug-ins/common/pnm.c:817
  367 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1184 ../plug-ins/common/psd_save.c:1349
   382#: ../plug-ins/common/png.c:1260 ../plug-ins/common/pnm.c:819
   383#: ../plug-ins/common/postscript.c:1185 ../plug-ins/common/psd_save.c:1349
  368384#: ../plug-ins/common/raw.c:530 ../plug-ins/common/raw.c:557
  369385#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2119 ../plug-ins/common/sunras.c:507
   
  372388#: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
  373389#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:787 ../plug-ins/gfli/gfli.c:714
  374 #: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2387 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:267
  375 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:222
   390#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2387 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
   391#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:268
  376392#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:244 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1272
  377393#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1706
   
  399415#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1304 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:152
  400416#: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2233
  401 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:982 ../plug-ins/common/curve_bend.c:912
   417#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:988 ../plug-ins/common/curve_bend.c:891
  402418#: ../plug-ins/common/dicom.c:295 ../plug-ins/common/gbr.c:348
  403419#: ../plug-ins/common/gifload.c:297 ../plug-ins/common/gih.c:649
   
  405421#: ../plug-ins/common/pcx.c:309 ../plug-ins/common/pix.c:329
  406422#: ../plug-ins/common/png.c:720 ../plug-ins/common/pnm.c:442
  407 #: ../plug-ins/common/poppler.c:366 ../plug-ins/common/postscript.c:1011
  408 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2976 ../plug-ins/common/psd.c:1880
   423#: ../plug-ins/common/poppler.c:368 ../plug-ins/common/postscript.c:1012
   424#: ../plug-ins/common/postscript.c:2977 ../plug-ins/common/psd.c:1880
  409425#: ../plug-ins/common/psp.c:1463 ../plug-ins/common/raw.c:242
  410426#: ../plug-ins/common/raw.c:647 ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2009
  411427#: ../plug-ins/common/sunras.c:379 ../plug-ins/common/svg.c:313
  412 #: ../plug-ins/common/svg.c:708 ../plug-ins/common/tga.c:414
   428#: ../plug-ins/common/svg.c:715 ../plug-ins/common/tga.c:414
  413429#: ../plug-ins/common/tiff.c:530 ../plug-ins/common/xbm.c:720
  414430#: ../plug-ins/common/xwd.c:420 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
   
  417433#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:463 ../plug-ins/help/domain.c:426
  418434#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:85 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:871
  419 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:211
   435#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:257
  420436#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:135 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2530
  421437#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2538
   
  501517#. General options
  502518#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:277
  503 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:470
   519#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:473
  504520msgid "General Options"
  505521msgstr "Общи настройки"
   
  518534
  519535#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:308
  520 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:544
   536#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:547
  521537msgid "Create a new image when applying filter"
  522538msgstr "Създаване на ново изображение с прилагането на филтъра"
   
  535551
  536552#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:361
  537 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:623
   553#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:626
  538554msgid "Light Settings"
  539555msgstr "Настройки на светлината"
   
  582598
  583599#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:416
  584 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:651
   600#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:654
  585601msgid "Type of light source to apply"
  586602msgstr "Тип на светлинния източник"
  587603
  588604#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:418
  589 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:653
   605#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:656
  590606msgid "Select lightsource color"
  591607msgstr "Избор на цвят на светлинния източник"
  592608
  593609#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:430
  594 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:666
   610#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:669
  595611msgid "Set light source color"
  596612msgstr "Задаване цвят на светлинния източник"
   
  605621
  606622#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:447
  607 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:668
  608 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:995
   623#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:671
   624#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:998
  609625#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:475
  610626msgid "Position"
  611627msgstr "Позиция"
  612628
  613 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:456 ../plug-ins/common/flarefx.c:761
   629#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:456 ../plug-ins/common/flarefx.c:760
  614630#: ../plug-ins/common/mblur.c:992 ../plug-ins/common/nova.c:456
  615631#: ../plug-ins/common/papertile.c:273 ../plug-ins/flame/flame.c:1223
   
  619635
  620636#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:462
  621 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:692
   637#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:695
  622638msgid "Light source X position in XYZ space"
  623 msgstr "Местоположение на светлинния източник по хоризонтал в координатната система"
  624 
  625 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 ../plug-ins/common/flarefx.c:766
   639msgstr ""
   640"Местоположение на светлинния източник по хоризонтал в координатната система"
   641
   642#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 ../plug-ins/common/flarefx.c:765
  626643#: ../plug-ins/common/mblur.c:997 ../plug-ins/common/nova.c:461
  627644#: ../plug-ins/common/papertile.c:282 ../plug-ins/flame/flame.c:1237
   
  631648
  632649#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:475
  633 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:706
   650#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:709
  634651msgid "Light source Y position in XYZ space"
  635 msgstr "Местоположение на светлинния източник по вертикал в координатната система"
   652msgstr ""
   653"Местоположение на светлинния източник по вертикал в координатната система"
  636654
  637655#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:482
   
  640658
  641659#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:488
  642 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:720
   660#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:723
  643661msgid "Light source Z position in XYZ space"
  644 msgstr "Местоположение на светлинния източник по дълбочина в координатната система"
   662msgstr ""
   663"Местоположение на светлинния източник по дълбочина в координатната система"
  645664
  646665#. *****************************************************
   
  654673#. X
  655674#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499
  656 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:684
  657 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:738
  658 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1006
  659 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1055
   675#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:687
   676#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:741
   677#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1009
   678#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1058
  660679#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:527
  661680msgid "X:"
   
  663682
  664683#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:505
  665 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:746
   684#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:749
  666685msgid "Light source X direction in XYZ space"
  667686msgstr "Хоризонтална посока на светлинния източник в координатната система"
   
  669688#. Y
  670689#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:511
  671 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:698
  672 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:751
  673 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1019
  674 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1066
  675 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1164
   690#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:701
   691#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:754
   692#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1022
   693#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1069
   694#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1167
  676695#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:541
  677696msgid "Y:"
   
  679698
  680699#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:517
  681 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:759
   700#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:762
  682701msgid "Light source Y direction in XYZ space"
  683702msgstr "Вертикална посока на светлинния източник в координатната система"
  684703
  685704#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:523
  686 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:712
  687 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:764
  688 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1032
  689 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1077
  690 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1176
   705#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:715
   706#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:767
   707#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1035
   708#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1080
   709#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1179
  691710msgid "Z:"
  692711msgstr "Дълбочина:"
  693712
  694713#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:529
  695 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:772
   714#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:775
  696715msgid "Light source Z direction in XYZ space"
  697716msgstr "Дълбочинна посока на светлинния източник в координатната система"
   
  714733
  715734#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:622
  716 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:833
   735#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:836
  717736msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
  718737msgstr "Количество на оригиналния цвят, където не попада директна светлина"
   
  723742
  724743#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:651
  725 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:862
   744#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:865
  726745msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
  727746msgstr "Интензитет на оригиналния цвят, където е осветен"
   
  732751
  733752#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:680
  734 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:934
   753#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:937
  735754msgid "Controls how intense the highlights will be"
  736755msgstr "Контролира колко да са интензивни светлите зони"
   
  741760
  742761#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:708
  743 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:963
   762#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:966
  744763msgid "Higher values makes the highlights more focused"
  745764msgstr "Високи стойности правят осветените зони по-фокусирани"
   
  815834
  816835#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:905
  817 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1300
   836#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1303
  818837msgid "_Light"
  819838msgstr "_Светлина"
  820839
  821840#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:909
  822 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1304
   841#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1307
  823842msgid "_Material"
  824843msgstr "_Материал"
   
  840859
  841860#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1033
  842 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1405
   861#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1409
  843862msgid "Recompute preview image"
  844863msgstr "Преизчисляване на предварителния предлед"
   
  876895msgstr "Карта към цилиндър"
  877896
  878 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:200
   897#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:198
  879898msgid "Map _Object..."
  880899msgstr "Обвиване на _обект..."
  881900
  882901#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:248
  883 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1314
   902#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1317
  884903msgid "_Box"
  885904msgstr "_Кутия"
  886905
  887906#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:266
  888 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1320
   907#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1323
  889908msgid "C_ylinder"
  890909msgstr "_Цилиндър"
  891910
  892 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:482
   911#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:485
  893912msgid "Map to:"
  894913msgstr "Обвиване на:"
  895914
  896 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:486
   915#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:489
  897916msgid "Plane"
  898917msgstr "Плоскост"
  899918
  900 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:487
   919#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:490
  901920msgid "Sphere"
  902921msgstr "Сфера"
  903922
  904 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:488
   923#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:491
  905924msgid "Box"
  906925msgstr "Кутия"
  907926
  908 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:489
   927#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:492
  909928msgid "Cylinder"
  910929msgstr "Цилиндър"
  911930
  912 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:504
   931#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:507
  913932msgid "Type of object to map to"
  914933msgstr "Тип на обекта за обвиване"
  915934
  916 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:506
   935#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:509
  917936msgid "Transparent background"
  918937msgstr "Прозрачен фон"
  919938
  920 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:517
   939#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:520
  921940msgid "Make image transparent outside object"
  922941msgstr "Прозрачно изображение извън обекта"
  923942
  924 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:519
   943#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:522
  925944msgid "Tile source image"
  926945msgstr "Повторение на изходното изображение"
  927946
  928 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:530
   947#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:533
  929948msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
  930949msgstr "Повторение на изходното изображение: полезно за безкрайни равнини"
  931950
  932 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:533
   951#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:536
  933952msgid "Create new image"
  934953msgstr "Създаване на ново изображение"
  935954
  936 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:552
   955#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:555
  937956msgid "Enable _antialiasing"
  938957msgstr "Включване на _заглаждането"
  939958
  940 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:559
   959#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:562
  941960msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
  942961msgstr "Включване/изключване премахването на назъбените ръбове (заглаждане)"
  943962
  944 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:576 ../plug-ins/common/bumpmap.c:984
   963#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:579 ../plug-ins/common/bumpmap.c:984
  945964#: ../plug-ins/common/emboss.c:528 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:792
  946965#: ../plug-ins/common/struc.c:1326
   
  948967msgstr "_Дълбочина:"
  949968
  950 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:579
   969#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:582
  951970msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
  952971msgstr "Качество на заглаждането. По-високо е по-добре, но по-бавно"
  953972
  954 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:588 ../plug-ins/common/unsharp.c:695
   973#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:591 ../plug-ins/common/unsharp.c:695
  955974#: ../plug-ins/common/wind.c:1008 ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:441
  956975msgid "_Threshold:"
  957976msgstr "_Праг:"
  958977
  959 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:596
   978#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:599
  960979msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
  961980msgstr "Спиране, когато разликата между пикселите е по-малка от тази стойност"
  962981
  963 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:632
   982#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:635
  964983msgid "Point light"
  965984msgstr "Точкова светлина"
  966985
  967 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:633
   986#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:636
  968987msgid "Directional light"
  969988msgstr "Насочена светлина"
  970989
  971 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:634
   990#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:637
  972991msgid "No light"
  973992msgstr "Без светлина"
  974993
  975 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:648
   994#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:651
  976995msgid "Lightsource type:"
  977996msgstr "Тип на светлинния източник:"
  978997
  979 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:658
   998#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:661
  980999msgid "Lightsource color:"
  9811000msgstr "Цвят на светлинния източник:"
  9821001
  983 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:723
   1002#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:726
  9841003msgid "Direction Vector"
  9851004msgstr "Вектор на посока"
  9861005
  987 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:799
   1006#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:802
  9881007msgid "Intensity Levels"
  9891008msgstr "Нива на интензитет"
  9901009
  991 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:818
   1010#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:821
  9921011msgid "Ambient:"
  9931012msgstr "Обкръжение:"
  9941013
  995 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:847
  996 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:890
   1014#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:850
   1015#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:893
  9971016msgid "Diffuse:"
  9981017msgstr "Разсейване:"
  9991018
  1000 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:871
   1019#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:874
  10011020msgid "Reflectivity"
  10021021msgstr "Отражаемост"
  10031022
  1004 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:905
   1023#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:908
  10051024msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
  1006 msgstr "По-високи стойности карат обекта да отразява повече светлина (изглежда по-светъл)"
  1007 
  1008 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:919
   1025msgstr ""
   1026"По-високи стойности карат обекта да отразява повече светлина (изглежда по-"
   1027"светъл)"
   1028
   1029#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:922
  10091030msgid "Specular:"
  10101031msgstr "Фонова:"
  10111032
  1012 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:948
   1033#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:951
  10131034msgid "Highlight:"
  10141035msgstr "Светли петна:"
  10151036
  1016 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1009
   1037#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1012
  10171038msgid "Object X position in XYZ space"
  10181039msgstr "Позиция на обекта по хоризонтал в пространството"
  10191040
  1020 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1022
   1041#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1025
  10211042msgid "Object Y position in XYZ space"
  10221043msgstr "Позиция на обекта по вертикал в пространството"
  10231044
  1024 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1035
   1045#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1038
  10251046msgid "Object Z position in XYZ space"
  10261047msgstr "Позиция на обекта в дълбочина в пространството"
  10271048
  10281049#. Rotation
  1029 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1044
  1030 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3359
   1050#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1047
   1051#: ../plug-ins/common/postscript.c:3365
  10311052msgid "Rotation"
  10321053msgstr "Завъртане"
  10331054
  1034 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1058
   1055#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1061
  10351056msgid "Rotation angle about X axis"
  10361057msgstr "Завъртане по хоризонтал"
  10371058
  1038 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1069
   1059#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1072
  10391060msgid "Rotation angle about Y axis"
  10401061msgstr "Завъртане по вертикал"
  10411062
  1042 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1080
   1063#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1083
  10431064msgid "Rotation angle about Z axis"
  10441065msgstr "Завъртане в дълбочина"
  10451066
  1046 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1106
   1067#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1109
  10471068msgid "Front:"
  10481069msgstr "Отпред:"
  10491070
  1050 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1106
   1071#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1109
  10511072msgid "Back:"
  10521073msgstr "Отзад:"
  10531074
  1054 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1107
   1075#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1110
  10551076#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:534
  10561077msgid "Top:"
  10571078msgstr "Горе:"
  10581079
  1059 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1107
   1080#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1110
  10601081#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:575
  10611082msgid "Bottom:"
  10621083msgstr "Долу:"
  10631084
  1064 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1108
   1085#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1111
  10651086#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:521
  10661087msgid "Left:"
  10671088msgstr "Ляво:"
  10681089
  1069 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1108
   1090#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1111
  10701091#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:547
  10711092msgid "Right:"
  10721093msgstr "Дясно:"
  10731094
  1074 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1114
   1095#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1117
  10751096msgid "Map Images to Box Faces"
  10761097msgstr "Разполагане на изображенията по стените на кутията"
  10771098
  1078 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1152
   1099#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1155
  10791100#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2771
  10801101msgid "Scale X:"
  10811102msgstr "Мащабиране по хоризонтал:"
  10821103
  1083 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1155
   1104#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1158
  10841105msgid "X scale (size)"
  10851106msgstr "Мащабиране по хоризонтал (размер)"
  10861107
  1087 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1167
   1108#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1170
  10881109msgid "Y scale (size)"
  10891110msgstr "Мащабиране по вертикал (размер)"
  10901111
  1091 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1179
   1112#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1182
  10921113msgid "Z scale (size)"
  10931114msgstr "Мащабиране в дълбочина (размер)"
  10941115
  1095 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1202
   1116#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1205
  10961117msgid "_Top:"
  10971118msgstr "_Горе:"
  10981119
  1099 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1202
   1120#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1205
  11001121msgid "_Bottom:"
  11011122msgstr "_Долу:"
  11021123
  1103 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1207
   1124#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1210
  11041125msgid "Images for the Cap Faces"
  11051126msgstr "Изображения за лицата на капаците"
  11061127
  1107 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1236
   1128#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1239
  11081129#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1119
  11091130msgid "Size"
  11101131msgstr "Размер"
  11111132
  1112 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1247
   1133#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1250
  11131134msgid "R_adius:"
  11141135msgstr "_Радиус:"
  11151136
  1116 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1251
   1137#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1254
  11171138msgid "Cylinder radius"
  11181139msgstr "Радиус на цилиндъра"
  11191140
  1120 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1261 ../plug-ins/common/mblur.c:1023
   1141#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1264 ../plug-ins/common/mblur.c:1023
  11211142msgid "L_ength:"
  11221143msgstr "_Дължина:"
  11231144
  1124 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1265
   1145#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1268
  11251146msgid "Cylinder length"
  11261147msgstr "Дължина на цилиндъра"
  11271148
  1128 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1296
   1149#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1299
  11291150msgid "O_ptions"
  11301151msgstr "_Настройки"
  11311152
  1132 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1308
   1153#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1311
  11331154msgid "O_rientation"
  11341155msgstr "_Ориентация"
  11351156
  1136 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1343
   1157#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1347
  11371158msgid "Map to Object"
  11381159msgstr "Обвиване на обекта"
  11391160
  1140 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1396
   1161#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1400
  11411162#: ../plug-ins/common/diffraction.c:477
  11421163msgid "_Preview!"
  11431164msgstr "_Предварителен преглед!"
  11441165
  1145 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1421
   1166#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1427
  11461167msgid "Show preview _wireframe"
  11471168msgstr "Показване _скелета на обекта"
   
  11641185#: ../plug-ins/common/pat.c:326 ../plug-ins/common/pcx.c:314
  11651186#: ../plug-ins/common/pix.c:334 ../plug-ins/common/png.c:727
  1166 #: ../plug-ins/common/pnm.c:447 ../plug-ins/common/poppler.c:463
  1167 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1017 ../plug-ins/common/psd.c:1885
   1187#: ../plug-ins/common/pnm.c:447 ../plug-ins/common/poppler.c:465
   1188#: ../plug-ins/common/postscript.c:1018 ../plug-ins/common/psd.c:1885
  11681189#: ../plug-ins/common/raw.c:652 ../plug-ins/common/sunras.c:433
  11691190#: ../plug-ins/common/tga.c:419 ../plug-ins/common/tiff.c:535
   
  12131234#: ../plug-ins/common/psd.c:2291 ../plug-ins/common/raw.c:687
  12141235#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:257 ../plug-ins/common/sunras.c:917
  1215 #: ../plug-ins/common/tga.c:926 ../plug-ins/common/tiff.c:886
   1236#: ../plug-ins/common/tga.c:927 ../plug-ins/common/tiff.c:886
  12161237#: ../plug-ins/common/tile.c:266 ../plug-ins/common/xbm.c:866
  12171238#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:464 ../plug-ins/fits/fits.c:508
   
  12421263#: ../plug-ins/common/gih.c:1263 ../plug-ins/common/gtm.c:245
  12431264#: ../plug-ins/common/pat.c:456 ../plug-ins/common/pcx.c:550
  1244 #: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1228
  1245 #: ../plug-ins/common/pnm.c:822 ../plug-ins/common/postscript.c:1189
   1265#: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1267
   1266#: ../plug-ins/common/pnm.c:824 ../plug-ins/common/postscript.c:1190
  12461267#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1354 ../plug-ins/common/sunras.c:512
  12471268#: ../plug-ins/common/tga.c:1031 ../plug-ins/common/tiff.c:1925
  12481269#: ../plug-ins/common/xbm.c:1007 ../plug-ins/common/xpm.c:623
  12491270#: ../plug-ins/common/xwd.c:570 ../plug-ins/fits/fits.c:459
  1250 #: ../plug-ins/gfli/gfli.c:683 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:225
   1271#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:683 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:226
  12511272#: ../plug-ins/sgi/sgi.c:537 ../plug-ins/winicon/icosave.c:977
  12521273#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1689
   
  13361357
  13371358#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:188
  1338 msgid "Alien Map _2..."
  1339 msgstr "Извънземна карта _2..."
   1359msgid "_Alien Map..."
   1360msgstr "_Извънземна карта ..."
  13401361
  13411362#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:320
  1342 msgid "AlienMap2: Transforming"
  1343 msgstr "ИзвънземнаКарта2: Трансформиране"
   1363msgid "Alien Map: Transforming"
   1364msgstr "Извънземна карта: Трансформиране"
  13441365
  13451366#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:393
  1346 msgid "AlienMap2"
  1347 msgstr "ИзвънземнаКарта2"
   1367msgid "Alien Map"
   1368msgstr "Извънземна карта"
  13481369
  13491370#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:440 ../plug-ins/common/AlienMap2.c:464
   
  13591380#. Propagate Mode
  13601381#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:514 ../plug-ins/common/hot.c:595
  1361 #: ../plug-ins/common/vpropagate.c:1086 ../plug-ins/common/waves.c:272
   1382#: ../plug-ins/common/vpropagate.c:1086 ../plug-ins/common/waves.c:273
  13621383msgid "Mode"
  13631384msgstr "Режим"
   
  16771698msgstr ""
  16781699"Бутона „Фиксирано посяване“ е измислен от мен.\n"
  1679 "Едно и също посяване създава едно и също изображение, ако (1) ширините на изображенията са еднакви (ето защо финалното изображение е различно от предварителния преглед) и (2) всички стойности на мутации са равни на нула."
   1700"Едно и също посяване създава едно и също изображение, ако (1) ширините на "
   1701"изображенията са еднакви (ето защо финалното изображение е различно от "
   1702"предварителния преглед) и (2) всички стойности на мутации са равни на нула."
  16801703
  16811704#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1412
   
  17891812
  17901813#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2068
  1791 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1073
   1814#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1079
  17921815#, c-format
  17931816msgid "Parameters were saved to '%s'"
   
  17991822
  18001823#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2103
  1801 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1104
   1824#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1110
  18021825#, c-format
  18031826msgid ""
   
  18281851#, c-format
  18291852msgid "Warning: '%s' is a parameter file for newer CML_explorer than me."
  1830 msgstr "Внимание: „%s“ е файл с параметри за по-нова версия на СКР_четеца от текущата."
   1853msgstr ""
   1854"Внимание: „%s“ е файл с параметри за по-нова версия на СКР_четеца от "
   1855"текущата."
  18311856
  18321857#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2328
   
  19711996msgstr "_Оптимизиране (разлика)"
  19721997
  1973 #: ../plug-ins/common/animoptimize.c:180
  1974 msgid "_UnOptimize"
  1975 msgstr "_ДеОптимизиране"
  1976 
  1977 #: ../plug-ins/common/animoptimize.c:200
   1998#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:178
   1999msgid "_Unoptimize"
   2000msgstr "_Деоптимизиране"
   2001
   2002#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:198
  19782003msgid "_Remove Backdrop"
  19792004msgstr "_Премахване на задна точка"
  19802005
  1981 #: ../plug-ins/common/animoptimize.c:216
   2006#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:214
  19822007msgid "_Find Backdrop"
  19832008msgstr "_Намиране на задна точка"
  19842009
  1985 #: ../plug-ins/common/animoptimize.c:429
   2010#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:427
  19862011msgid "Unoptimizing animation"
  19872012msgstr "ДеОптимизиране на анимацията"
  19882013
  1989 #: ../plug-ins/common/animoptimize.c:432
   2014#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:430
  19902015msgid "Removing animation background"
  19912016msgstr "Премахване фона на анимацията"
  19922017
  1993 #: ../plug-ins/common/animoptimize.c:435
   2018#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:433
  19942019msgid "Finding animation background"
  19952020msgstr "Намиране фон на анимацията"
  19962021
  1997 #: ../plug-ins/common/animoptimize.c:439
   2022#: ../plug-ins/common/animoptimize.c:437
  19982023msgid "Optimizing animation"
  19992024msgstr "Оптимизиране на анимацията"
   
  20072032msgstr "Прилагане на лещи"
  20082033
  2009 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:393
   2034#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:394
  20102035msgid "Lens Effect"
  20112036msgstr "Ефект на лещи"
  20122037
  2013 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:426
   2038#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:427
  20142039msgid "_Keep original surroundings"
  20152040msgstr "_Запазване на оригиналните обкръжения"
  20162041
  2017 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:441
   2042#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:442
  20182043msgid "_Set surroundings to index 0"
  20192044msgstr "Задаване на обкръженията към индекс 0"
  20202045
  2021 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:442
   2046#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:443
  20222047msgid "_Set surroundings to background color"
  20232048msgstr "_Задаване на обкръженията към цвета на фона"
  20242049
  2025 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:457
   2050#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:458
  20262051msgid "_Make surroundings transparent"
  20272052msgstr "_Задаване на обкръженията като прозрачни"
  20282053
  2029 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:474
   2054#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:475
  20302055msgid "_Lens refraction index:"
  20312056msgstr "_Индекс на пречупване за лещите:"
   
  20532078#: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:194
  20542079msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL!  Quitting...\n"
  2055 msgstr "автоматично разтягане по _hsv: цветовата карта беше празна.  Прекратяване...\n"
   2080msgstr ""
   2081"автоматично разтягане по _hsv: цветовата карта беше празна.  "
   2082"Прекратяване...\n"
  20562083
  20572084#: ../plug-ins/common/blinds.c:123
   
  20682095
  20692096#. Orientation toggle box
  2070 #: ../plug-ins/common/blinds.c:261 ../plug-ins/common/ripple.c:543
   2097#: ../plug-ins/common/blinds.c:261 ../plug-ins/common/ripple.c:532
  20712098msgid "Orientation"
  20722099msgstr "Ориентация"
  20732100
  2074 #: ../plug-ins/common/blinds.c:265 ../plug-ins/common/ripple.c:547
   2101#: ../plug-ins/common/blinds.c:265 ../plug-ins/common/ripple.c:536
  20752102#: ../plug-ins/common/tileit.c:426 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:534
  20762103msgid "_Horizontal"
  20772104msgstr "_Хоризонтално"
  20782105
  2079 #: ../plug-ins/common/blinds.c:266 ../plug-ins/common/ripple.c:548
   2106#: ../plug-ins/common/blinds.c:266 ../plug-ins/common/ripple.c:537
  20802107#: ../plug-ins/common/tileit.c:436 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:533
  20812108msgid "_Vertical"
   
  21702197msgstr "_Издигане:"
  21712198
  2172 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:998 ../plug-ins/common/postscript.c:3313
   2199#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:998 ../plug-ins/common/postscript.c:3319
  21732200msgid "_X offset:"
  21742201msgstr "Отместване по _хоризонтал:"
   
  21782205"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
  21792206"button."
  2180 msgstr "Отместването може да се нагласи чрез влачене на предварителния преглед със средния бутон на мишката."
  2181 
  2182 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1012 ../plug-ins/common/postscript.c:3322
   2207msgstr ""
   2208"Отместването може да се нагласи чрез влачене на предварителния преглед със "
   2209"средния бутон на мишката."
   2210
   2211#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1012 ../plug-ins/common/postscript.c:3328
  21832212msgid "_Y offset:"
  21842213msgstr "Отместване по _вертикал:"
   
  22022231#: ../plug-ins/common/c_astretch.c:154
  22032232msgid "c_astretch: cmap was NULL!  Quitting...\n"
  2204 msgstr "_автоматично разтягане: цветовата карта няма стойност.  Прекратяване...\n"
   2233msgstr ""
   2234"_автоматично разтягане: цветовата карта няма стойност.  Прекратяване...\n"
  22052235
  22062236#: ../plug-ins/common/cartoon.c:149
   
  22832313#. param[3].data.d_int32, mix.black.red_gain,
  22842314#. mix.black.green_gain, mix.black.blue_gain);
  2285 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:277
  2286 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:491
   2315#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:271
   2316#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:484
  22872317msgid "Channel Mixer"
  22882318msgstr "Смесване на канали"
  22892319
  2290 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:527
   2320#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:520
  22912321msgid "O_utput channel:"
  22922322msgstr "_Краен канал:"
  22932323
  2294 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:581 ../plug-ins/common/compose.c:185
   2324#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:574 ../plug-ins/common/compose.c:185
  22952325#: ../plug-ins/common/compose.c:196 ../plug-ins/common/diffraction.c:501
  22962326#: ../plug-ins/common/diffraction.c:539 ../plug-ins/common/diffraction.c:577
   
  23002330msgstr "_Червен:"
  23012331
  2302 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:599 ../plug-ins/common/compose.c:186
   2332#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:592 ../plug-ins/common/compose.c:186
  23032333#: ../plug-ins/common/compose.c:197 ../plug-ins/common/diffraction.c:510
  23042334#: ../plug-ins/common/diffraction.c:548 ../plug-ins/common/diffraction.c:586
   
  23082338msgstr "_Зелен:"
  23092339
  2310 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:618 ../plug-ins/common/compose.c:187
   2340#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:611 ../plug-ins/common/compose.c:187
  23112341#: ../plug-ins/common/compose.c:198 ../plug-ins/common/diffraction.c:519
  23122342#: ../plug-ins/common/diffraction.c:557 ../plug-ins/common/diffraction.c:595
   
  23172347
  23182348#. The monochrome toggle
  2319 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:629
   2349#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:622
  23202350msgid "_Monochrome"
  23212351msgstr "_Едноцветно"
  23222352
  2323 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:641
   2353#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:635
  23242354msgid "Preserve _luminosity"
  23252355msgstr "Запазване на _светлинността"
  23262356
  2327 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:878
   2357#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:884
  23282358msgid "Load Channel Mixer Settings"
  23292359msgstr "Зареждане настройки за смесване на канали"
  23302360
  2331 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1005
   2361#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1011
  23322362msgid "Save Channel Mixer Settings"
  23332363msgstr "Запазване настройките за смесване на канали"
  23342364
  2335 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1089
   2365#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1095
  23362366msgid "Channel Mixer File Operation Warning"
  23372367msgstr "Предупреждение от смесването на канали при работа с файл"
   
  25322562"You can only run 'Recompose' if the active image was originally produced by "
  25332563"'Decompose'."
  2534 msgstr "Можете да „Пре-съставите“ само ако активното изображение преди това е било „Разбито“."
   2564msgstr ""
   2565"Можете да „Пре-съставите“ само ако активното изображение преди това е било "
   2566"„Разбито“."
  25352567
  25362568#: ../plug-ins/common/compose.c:486
  25372569msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
  2538 msgstr "Грешка при сканиране за допълнението „данни за разбиване“: намерени са твърде малко слоеве."
   2570msgstr ""
   2571"Грешка при сканиране за допълнението „данни за разбиване“: намерени са "
   2572"твърде малко слоеве."
  25392573
  25402574#: ../plug-ins/common/compose.c:517
   
  26392673msgstr "_Разширяване"
  26402674
  2641 #: ../plug-ins/common/convmatrix.c:87 ../plug-ins/common/displace.c:459
  2642 #: ../plug-ins/common/edge.c:719 ../plug-ins/common/ripple.c:568
   2675#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:87 ../plug-ins/common/displace.c:475
   2676#: ../plug-ins/common/edge.c:700 ../plug-ins/common/ripple.c:557
  26432677msgid "_Wrap"
  26442678msgstr "_Обвиване"
   
  26722706msgstr "_Делител:"
  26732707
  2674 #: ../plug-ins/common/convmatrix.c:970 ../plug-ins/common/depthmerge.c:752
   2708#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:970 ../plug-ins/common/depthmerge.c:769
  26752709#: ../plug-ins/common/raw.c:987
  26762710msgid "O_ffset:"
   
  27672801msgstr "Кубистична трансформация"
  27682802
  2769 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:566
   2803#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:545
  27702804msgid "_Curve Bend..."
  27712805msgstr "_Деформиране по крива..."
  27722806
  2773 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:702
   2807#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:681
  27742808msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
  2775 msgstr "Може да работи само върху слоеве (опит да се приложи върху канал или маска)."
  2776 
  2777 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:720
   2809msgstr ""
   2810"Може да работи само върху слоеве (опит да се приложи върху канал или маска)."
   2811
   2812#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:699
  27782813msgid "Cannot operate on layers with masks."
  27792814msgstr "Не работи върху слоеве с маски."
  27802815
  2781 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:735
   2816#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:714
  27822817msgid "Cannot operate on empty selections."
  27832818msgstr "Не работи върху празни селекции."
   
  27852820#. Possibly retrieve data from a previous run
  27862821#. The shell and main vbox
  2787 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1238 ../plug-ins/common/curve_bend.c:2955
   2822#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1217 ../plug-ins/common/curve_bend.c:2934
  27882823msgid "Curve Bend"
  27892824msgstr "Деформиране по крива"
  27902825
  27912826#. Preview area, top of column
  2792 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1274
   2827#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1253
  27932828#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:574
  27942829#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:443
   
  27972832
  27982833#. The preview button
  2799 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1303
   2834#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1282
  28002835msgid "_Preview Once"
  28012836msgstr "_Предварителен преглед веднъж"
  28022837
  28032838#. The preview toggle
  2804 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1312
   2839#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1291
  28052840msgid "Automatic pre_view"
  28062841msgstr "_Автоматичен предварителен преглед"
   
  28092844#. the vertical box and its toggle buttons
  28102845#. Options section
  2811 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1322 ../plug-ins/common/mosaic.c:623
  2812 #: ../plug-ins/common/ripple.c:509 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1213
   2846#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1301 ../plug-ins/common/mosaic.c:623
   2847#: ../plug-ins/common/ripple.c:498 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1213
  28132848msgid "Options"
  28142849msgstr "Настройки"
  28152850
  28162851#. Rotate spinbutton
  2817 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1336
   2852#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1315
  28182853msgid "Rotat_e:"
  28192854msgstr "За_въртане:"
  28202855
  28212856#. The smoothing toggle
  2822 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1354
   2857#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1333
  28232858msgid "Smoo_thing"
  28242859msgstr "_Изглаждане"
  28252860
  28262861#. The antialiasing toggle
  2827 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1364 ../plug-ins/common/gqbist.c:836
  2828 #: ../plug-ins/common/mosaic.c:629 ../plug-ins/common/ripple.c:518
   2862#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1343 ../plug-ins/common/gqbist.c:836
   2863#: ../plug-ins/common/mosaic.c:629 ../plug-ins/common/ripple.c:507
  28292864msgid "_Antialiasing"
  28302865msgstr "За_глаждане"
  28312866
  28322867#. The work_on_copy toggle
  2833 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1374
   2868#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1353
  28342869msgid "Work on cop_y"
  28352870msgstr "В _копие"
  28362871
  28372872#. The curves graph
  2838 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1384
   2873#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1363
  28392874msgid "Modify Curves"
  28402875msgstr "Промяна на кривите"
  28412876
  2842 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1412
   2877#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1391
  28432878msgid "Curve for Border"
  28442879msgstr "Крива за рамка"
  28452880
  2846 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1416
   2881#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1395
  28472882msgid "_Upper"
  28482883msgstr "_Горно"
  28492884
  2850 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1417
   2885#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1396
  28512886msgid "_Lower"
  28522887msgstr "_Долно"
  28532888
  2854 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1427
   2889#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1406
  28552890msgid "Curve Type"
  28562891msgstr "Вид на кривата"
  28572892
  2858 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1431
   2893#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1410
  28592894msgid "Smoot_h"
  28602895msgstr "_Изглаждане"
  28612896
  2862 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1432
   2897#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1411
  28632898msgid "_Free"
  28642899msgstr "_Свободно"
  28652900
  28662901#. The Copy button
  2867 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1447
   2902#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1426
  28682903msgid "_Copy"
  28692904msgstr "_Копие"
  28702905
  2871 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1452
   2906#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1431
  28722907msgid "Copy the active curve to the other border"
  28732908msgstr "Копиране на активната крива в друга рамка"
  28742909
  28752910#. The CopyInv button
  2876 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1459
   2911#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1438
  28772912msgid "_Mirror"
  28782913msgstr "_Огледало"
  28792914
  2880 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1464
   2915#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1443
  28812916msgid "Mirror the active curve to the other border"
  28822917msgstr "Огледало на активната крива в друга рамка"
  28832918
  28842919#. The Swap button
  2885 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1472
   2920#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1451
  28862921msgid "S_wap"
  28872922msgstr "_Размяна"
  28882923
  2889 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1477
   2924#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1456
  28902925msgid "Swap the two curves"
  28912926msgstr "Размяна на двете криви"
  28922927
  2893 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1489
   2928#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1468
  28942929msgid "Reset the active curve"
  28952930msgstr "Връщане на активната крива към начална позиция"
  28962931
  2897 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1506
   2932#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1485
  28982933msgid "Load the curves from a file"
  28992934msgstr "Зареждане на кривите от файл"
  29002935
  2901 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1518
   2936#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1497
  29022937msgid "Save the curves to a file"
  29032938msgstr "Запазване на кривите като файл"
  29042939
  2905 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2053
   2940#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2032
  29062941msgid "Load Curve Points from File"
  29072942msgstr "Зареждане точките на кривата от файл"
  29082943
  2909 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2088
   2944#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2067
  29102945msgid "Save Curve Points to File"
  29112946msgstr "Запазване точките на кривата като файл"
   
  30823117msgstr "Запазване на _четните полета"
  30833118
  3084 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:187
   3119#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:194
  30853120msgid "_Depth Merge..."
  30863121msgstr "_Фино смесване..."
  30873122
  3088 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:377
   3123#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:388
  30893124msgid "Depth-merging"
  30903125msgstr "Фино смесване"
  30913126
  3092 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:628
   3127#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:645
  30933128msgid "Depth Merge"
  30943129msgstr "Фино смесване"
  30953130
  3096 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:680
   3131#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:697
  30973132msgid "Source 1:"
  30983133msgstr "Източник 1:"
  30993134
  3100 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:695 ../plug-ins/common/depthmerge.c:725
   3135#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:712 ../plug-ins/common/depthmerge.c:742
  31013136msgid "Depth map:"
  31023137msgstr "Карта за дълбочина:"
  31033138
  3104 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:710
   3139#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:727
  31053140msgid "Source 2:"
  31063141msgstr "Източник 2:"
  31073142
  3108 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:742
   3143#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:759
  31093144msgid "O_verlap:"
  31103145msgstr "_Шлифоване:"
  31113146
  3112 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:762
   3147#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:779
  31133148msgid "Sc_ale 1:"
  31143149msgstr "Мащабиране 1:"
  31153150
  3116 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:772
   3151#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:789
  31173152msgid "Sca_le 2:"
  31183153msgstr "Мащабиране 2:"
   
  31663201
  31673202#: ../plug-ins/common/destripe.c:472 ../plug-ins/common/gtm.c:583
  3168 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3087 ../plug-ins/common/postscript.c:3295
   3203#: ../plug-ins/common/postscript.c:3093 ../plug-ins/common/postscript.c:3301
  31693204#: ../plug-ins/common/raw.c:1000 ../plug-ins/common/smooth_palette.c:436
  31703205#: ../plug-ins/common/tile.c:424 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:167
   
  31943229msgstr "Не могат да се запазват изображения с канал за прозрачност."
  31953230
  3196 #: ../plug-ins/common/dicom.c:635 ../plug-ins/common/postscript.c:1175
   3231#: ../plug-ins/common/dicom.c:635 ../plug-ins/common/postscript.c:1176
  31973232#: ../plug-ins/common/xwd.c:556 ../plug-ins/fits/fits.c:445
  31983233#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1684
   
  32613296msgstr "_Разместване..."
  32623297
  3263 #: ../plug-ins/common/displace.c:277
   3298#: ../plug-ins/common/displace.c:293
  32643299msgid "Displacing"
  32653300msgstr "Разместване"
  32663301
  3267 #: ../plug-ins/common/displace.c:313
   3302#: ../plug-ins/common/displace.c:329
  32683303msgid "Displace"
  32693304msgstr "Разместване"
  32703305
  32713306#. X options
  3272 #: ../plug-ins/common/displace.c:349
   3307#: ../plug-ins/common/displace.c:365
  32733308msgid "_X displacement:"
  32743309msgstr "Разместване по _хоризонтал:"
  32753310
  32763311#. Y Options
  3277 #: ../plug-ins/common/displace.c:396
   3312#: ../plug-ins/common/displace.c:412
  32783313msgid "_Y displacement:"
  32793314msgstr "Разместване по _вертикал:"
  32803315
  3281 #: ../plug-ins/common/displace.c:446
   3316#: ../plug-ins/common/displace.c:462
  32823317msgid "Displacement Mode"
  32833318msgstr "Тип на разместването"
  32843319
  3285 #: ../plug-ins/common/displace.c:449
   3320#: ../plug-ins/common/displace.c:465
  32863321msgid "_Cartesian"
  32873322msgstr "_Картезианско"
  32883323
  3289 #: ../plug-ins/common/displace.c:450
   3324#: ../plug-ins/common/displace.c:466
  32903325msgid "_Polar"
  32913326msgstr "_Полярно"
  32923327
  3293 #: ../plug-ins/common/displace.c:455
   3328#: ../plug-ins/common/displace.c:471
  32943329msgid "Edge Behavior"
  32953330msgstr "Поведение на ръбовете"
  32963331
  3297 #: ../plug-ins/common/displace.c:461 ../plug-ins/common/edge.c:732
  3298 #: ../plug-ins/common/ripple.c:569 ../plug-ins/common/waves.c:276
   3332#: ../plug-ins/common/displace.c:477 ../plug-ins/common/edge.c:713
   3333#: ../plug-ins/common/ripple.c:558 ../plug-ins/common/waves.c:277
  32993334msgid "_Smear"
  33003335msgstr "_Замазване"
  33013336
  3302 #: ../plug-ins/common/displace.c:463 ../plug-ins/common/edge.c:745
   3337#: ../plug-ins/common/displace.c:479 ../plug-ins/common/edge.c:726
  33033338#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:736 ../plug-ins/common/newsprint.c:400
  3304 #: ../plug-ins/common/ripple.c:570
  33053339msgid "_Black"
  33063340msgstr "_Черно"
   
  33343368msgstr "_Обръщане"
  33353369
  3336 #: ../plug-ins/common/edge.c:158
   3370#: ../plug-ins/common/edge.c:159
  33373371msgid "_Edge..."
  33383372msgstr "_Ръб..."
  33393373
  3340 #: ../plug-ins/common/edge.c:230
   3374#: ../plug-ins/common/edge.c:231
  33413375msgid "Edge detection"
  33423376msgstr "Откриване на ръбове"
  33433377
  3344 #: ../plug-ins/common/edge.c:644
   3378#: ../plug-ins/common/edge.c:625
  33453379msgid "Edge Detection"
  33463380msgstr "Откриване на ръбове"
  33473381
  3348 #: ../plug-ins/common/edge.c:678
   3382#: ../plug-ins/common/edge.c:659
  33493383msgid "Sobel"
  33503384msgstr "Собел"
  33513385
  3352 #: ../plug-ins/common/edge.c:679
  3353 msgid "Prewitt"
  3354 msgstr "Превит"
  3355 
  3356 #: ../plug-ins/common/edge.c:680 ../plug-ins/common/sinus.c:904
   3386#: ../plug-ins/common/edge.c:660
   3387msgid "Prewitt compass"
   3388msgstr "Компас на Превит"
   3389
   3390#: ../plug-ins/common/edge.c:661 ../plug-ins/common/sinus.c:904
  33573391msgid "Gradient"
  33583392msgstr "Преливка"
  33593393
  3360 #: ../plug-ins/common/edge.c:681
   3394#: ../plug-ins/common/edge.c:662
  33613395msgid "Roberts"
  33623396msgstr "Робъртс"
  33633397
  3364 #: ../plug-ins/common/edge.c:682
   3398#: ../plug-ins/common/edge.c:663
  33653399msgid "Differential"
  33663400msgstr "Диференциал"
  33673401
  3368 #: ../plug-ins/common/edge.c:683 ../plug-ins/common/laplace.c:245
   3402#: ../plug-ins/common/edge.c:664 ../plug-ins/common/laplace.c:245
  33693403msgid "Laplace"
  33703404msgstr "Лаплас"
  33713405
  3372 #: ../plug-ins/common/edge.c:692
   3406#: ../plug-ins/common/edge.c:673
  33733407msgid "_Algorithm:"
  33743408msgstr "_Алгоритъм:"
  33753409
  3376 #: ../plug-ins/common/edge.c:700
   3410#: ../plug-ins/common/edge.c:681
  33773411msgid "A_mount:"
  33783412msgstr "_Количество:"
   
  34153449
  34163450#: ../plug-ins/common/engrave.c:245 ../plug-ins/common/film.c:1201
  3417 #: ../plug-ins/common/gtm.c:599 ../plug-ins/common/postscript.c:3096
  3418 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3304 ../plug-ins/common/raw.c:1013
   3451#: ../plug-ins/common/gtm.c:599 ../plug-ins/common/postscript.c:3102
   3452#: ../plug-ins/common/postscript.c:3310 ../plug-ins/common/raw.c:1013
  34193453#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:441 ../plug-ins/common/tile.c:428
  34203454#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:177
   
  34373471#: ../plug-ins/common/exchange.c:310
  34383472msgid "Middle-Click Inside Preview to Pick \"From Color\""
  3439 msgstr "Натиснете със средния бутон на мишката в предварителния преглед, за да вземете „Начален цвят“"
   3473msgstr ""
   3474"Натиснете със средния бутон на мишката в предварителния преглед, за да "
   3475"вземете „Начален цвят“"
  34403476
  34413477#: ../plug-ins/common/exchange.c:348
   
  34803516
  34813517#: ../plug-ins/common/film.c:436 ../plug-ins/common/guillotine.c:187
  3482 #: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:831
   3518#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:841
  34833519msgid "Untitled"
  34843520msgstr "Неозаглавено"
   
  34993535#. Create selection
  35003536#: ../plug-ins/common/film.c:1164 ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:366
  3501 #: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:173
   3537#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:173 ../plug-ins/sel2path/sel2path.c:523
  35023538msgid "Selection"
  35033539msgstr "Селекция"
   
  35913627
  35923628#: ../plug-ins/common/flarefx.c:195
  3593 msgid "_FlareFX..."
  3594 msgstr "_Отблясък..."
   3629msgid "Lens _Flare..."
   3630msgstr "_Отблясък на леща..."
  35953631
  35963632#: ../plug-ins/common/flarefx.c:270
  3597 msgid "Render flare"
  3598 msgstr "Генериране на отблясък"
  3599 
  3600 #: ../plug-ins/common/flarefx.c:307
  3601 msgid "FlareFX"
  3602 msgstr "Отблясък"
  3603 
  3604 #: ../plug-ins/common/flarefx.c:746
   3633msgid "Render lens flare"
   3634msgstr "Генериране на отблясък на леща"
   3635
   3636#: ../plug-ins/common/flarefx.c:306
   3637msgid "Lens Flare"
   3638msgstr "Отблясък на леща"
   3639
   3640#: ../plug-ins/common/flarefx.c:745
  36053641msgid "Center of Flare Effect"
  36063642msgstr "Център на ефекта на отблясък"
  36073643
  3608 #: ../plug-ins/common/flarefx.c:782
  3609 msgid "_Show cursor"
  3610 msgstr "_Показване на показалеца"
   3644#: ../plug-ins/common/flarefx.c:781 ../plug-ins/common/nova.c:477
   3645msgid "Show _position"
   3646msgstr "_Показване на позиция"
  36113647
  36123648#: ../plug-ins/common/fp.c:230 ../plug-ins/print/gimp_color_window.c:307
   
  38833919
  38843920#: ../plug-ins/common/gbr.c:742 ../plug-ins/common/gih.c:910
  3885 #: ../plug-ins/common/pat.c:544 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:651
   3921#: ../plug-ins/common/pat.c:544 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:646
  38863922msgid "Description:"
  38873923msgstr "Описание:"
   
  39153951#: ../plug-ins/common/gif.c:694
  39163952msgid "Couldn't simply reduce colors further. Saving as opaque."
  3917 msgstr "Не може просто да се намалят цветовете още повече. Запазва се като непрозрачно."
   3953msgstr ""
   3954"Не може просто да се намалят цветовете още повече. Запазва се като "
   3955"непрозрачно."
  39183956
  39193957#: ../plug-ins/common/gif.c:915
   
  39213959"The GIF format only supports comments in 7bit ASCII encoding. No comment is "
  39223960"saved."
  3923 msgstr "Формата GIF, поддържа само коментари със 7-битово ASCII кодиране. Не е запазен коментар."
   3961msgstr ""
   3962"Формата GIF, поддържа само коментари със 7-битово ASCII кодиране. Не е "
   3963"запазен коментар."
  39243964
  39253965#: ../plug-ins/common/gif.c:976
  3926 msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
  3927 msgstr "Не могат да се запишат изображения в ЧЗС цветове. Първо ги трансформирайте в индексирани цветове или степени на сивото."
   3966msgid ""
   3967"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
   3968msgstr ""
   3969"Не могат да се запишат изображения в ЧЗС цветове. Първо ги трансформирайте в "
   3970"индексирани цветове или степени на сивото."
  39283971
  39293972#: ../plug-ins/common/gif.c:1117
   
  39343977msgstr ""
  39353978"Внимание:\n"
  3936 "Прозрачността в записания файл може да не бъде видяна правилно от програми, неподдържащи прозрачност."
   3979"Прозрачността в записания файл може да не бъде видяна правилно от програми, "
   3980"неподдържащи прозрачност."
  39373981
  39383982#: ../plug-ins/common/gif.c:1156
  39393983msgid "Delay inserted to prevent evil CPU-sucking anim."
  3940 msgstr "Вмъкнато е забавяне в анимацията, с цел избягване прекалена консумация ресурсите на процесора."
   3984msgstr ""
   3985"Вмъкнато е забавяне в анимацията, с цел избягване прекалена консумация "
   3986"ресурсите на процесора."
  39413987
  39423988#: ../plug-ins/common/gif.c:1198
   
  40434089msgstr "Фон (%d%s)"
  40444090
  4045 #: ../plug-ins/common/gifload.c:918 ../plug-ins/common/iwarp.c:780
  4046 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:815
   4091#: ../plug-ins/common/gifload.c:918 ../plug-ins/common/iwarp.c:797
   4092#: ../plug-ins/common/iwarp.c:832
  40474093#, c-format
  40484094msgid "Frame %d"
   
  40594105"GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled.  Animation might not "
  40604106"play or re-save perfectly."
  4061 msgstr "GIF: Недокументиран GIF съставен тип %d не се поддържа. Анимацията може да не се записва или възпроизвежда или презаписва чисто."
   4107msgstr ""
   4108"GIF: Недокументиран GIF съставен тип %d не се поддържа. Анимацията може да "
   4109"не се записва или възпроизвежда или презаписва чисто."
  40624110
  40634111#: ../plug-ins/common/gih.c:207 ../plug-ins/common/gih.c:228
   
  41454193msgid "Tile _height:"
  41464194msgstr "_Височина на плочката:"
   4195
   4196#: ../plug-ins/common/gnomeprint.c:93
   4197msgid "_GNOME Print..."
   4198msgstr "_Разпечатване чрез GNOME..."
   4199
   4200#: ../plug-ins/common/gnomeprint.c:161
   4201msgid "Print"
   4202msgstr "_Разпечатване"
   4203
   4204#: ../plug-ins/common/gnomeprint.c:182
   4205msgid "Print Preview"
   4206msgstr "Предварителен преглед"
  41474207
  41484208#: ../plug-ins/common/gqbist.c:407
   
  42084268
  42094269#. Width and Height
  4210 #: ../plug-ins/common/grid.c:724 ../plug-ins/common/svg.c:781
   4270#: ../plug-ins/common/grid.c:724 ../plug-ins/common/svg.c:788
  42114271#: ../plug-ins/common/wmf.c:549 ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1009
  42124272#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1216
   
  42674327"If checked GTM will output a full HTML document with <HTML>, <BODY>, etc. "
  42684328"tags instead of just the table html."
  4269 msgstr "Ако е маркирано, GTM ще създаде пълен HTML документ със <HTML>, <BODY>, и прочие тагове, вместо просто html таблица."
   4329msgstr ""
   4330"Ако е маркирано, GTM ще създаде пълен HTML документ със <HTML>, <BODY>, и "
   4331"прочие тагове, вместо просто html таблица."
  42704332
  42714333#. HTML Table Creation Options
   
  42824344"If checked GTM will replace any rectangular sections of identically colored "
  42834345"blocks with one large cell with ROWSPAN and COLSPAN values."
  4284 msgstr "Ако е маркирано, GTM ще замени всяка правоъгълна селекция от еднакво оцветени участъци с една голяма клетка със ROWSPAN и COLSPAN стойности."
   4346msgstr ""
   4347"Ако е маркирано, GTM ще замени всяка правоъгълна селекция от еднакво "
   4348"оцветени участъци с една голяма клетка със ROWSPAN и COLSPAN стойности."
  42854349
  42864350#: ../plug-ins/common/gtm.c:493
   
  42934357"and the cellcontent.  This is only necessary for pixel level positioning "
  42944358"control."
  4295 msgstr "Маркирането на това ще накара GTM да не оставя празни пространства между TD таговете и съдържанието на клетките.  Това е необходимо само за контрол на позиционирането до пиксел."
   4359msgstr ""
   4360"Маркирането на това ще накара GTM да не оставя празни пространства между TD "
   4361"таговете и съдържанието на клетките.  Това е необходимо само за контрол на "
   4362"позиционирането до пиксел."
  42964363
  42974364#: ../plug-ins/common/gtm.c:509
   
  43884455msgstr "Намаляване на _насищането"
  43894456
  4390 #: ../plug-ins/common/hot.c:622 ../plug-ins/common/waves.c:277
   4457#: ../plug-ins/common/hot.c:622 ../plug-ins/common/waves.c:278
  43914458msgid "_Blacken"
  43924459msgstr "По_черняне"
   
  44124479msgstr "Режим _2"
  44134480
  4414 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:252
   4481#: ../plug-ins/common/iwarp.c:269
  44154482msgid "_IWarp..."
  44164483msgstr "_Разкривяване..."
  44174484
  4418 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:686
   4485#: ../plug-ins/common/iwarp.c:703
  44194486msgid "Warping"
  44204487msgstr "Разкривяване"
  44214488
  4422 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:791
   4489#: ../plug-ins/common/iwarp.c:808
  44234490#, c-format
  44244491msgid "Warping Frame %d"
  44254492msgstr "Разкривяване на кадър %d"
  44264493
  4427 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:803
   4494#: ../plug-ins/common/iwarp.c:820
  44284495msgid "Ping pong"
  44294496msgstr "Пинг понг"
  44304497
  4431 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:939
   4498#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1026
  44324499msgid "A_nimate"
  44334500msgstr "А_нимиране"
  44344501
  4435 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:958
   4502#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1045
  44364503msgid "Number of _frames:"
  44374504msgstr "Брой _кадри:"
  44384505
  4439 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:967
   4506#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1054
  44404507msgid "R_everse"
  44414508msgstr "_Обратно"
  44424509
  4443 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:976
   4510#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1063
  44444511msgid "_Ping pong"
  44454512msgstr "_Пинг понг"
  44464513
  4447 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:989
   4514#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1076
  44484515msgid "_Animate"
  44494516msgstr "_Анимиране"
  44504517
  4451 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1010
   4518#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1097
  44524519msgid "Deform Mode"
  44534520msgstr "Тип деформация"
  44544521
  4455 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1023
   4522#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1110
  44564523msgid "_Move"
  44574524msgstr "_Местене"
  44584525
  4459 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1024
   4526#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1111
  44604527msgid "_Grow"
  44614528msgstr "_Издуване"
  44624529
  4463 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1025
   4530#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1112
  44644531msgid "S_wirl CCW"
  44654532msgstr "За_вихряне ОЧС"
  44664533
  4467 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1026
   4534#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1113
  44684535msgid "Remo_ve"
  44694536msgstr "_Премахване"
  44704537
  4471 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1027
   4538#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1114
  44724539msgid "S_hrink"
  44734540msgstr "_Свиване"
  44744541
  4475 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1028
   4542#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1115
  44764543msgid "Sw_irl CW"
  44774544msgstr "Завихряне ЧС"
  44784545
  4479 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1057
   4546#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1144
  44804547msgid "_Deform radius:"
  44814548msgstr "Радиус на _деформация:"
  44824549
  4483 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1067
   4550#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1154
  44844551msgid "D_eform amount:"
  44854552msgstr "Сила на _деформация:"
  44864553
  4487 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1076
   4554#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1163
  44884555msgid "_Bilinear"
  44894556msgstr "_Двулинейно"
  44904557
  4491 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1090
   4558#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1177
  44924559msgid "Adaptive s_upersample"
  44934560msgstr "Адаптивно _суперсемплиране"
  44944561
  4495 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1110
   4562#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1197
  44964563msgid "Ma_x depth:"
  44974564msgstr "_Максимална дълбочина:"
  44984565
  4499 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1120
   4566#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1207
  45004567msgid "Thresho_ld:"
  45014568msgstr "_Праг:"
  45024569
  4503 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1133 ../plug-ins/common/sinus.c:771
   4570#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1220 ../plug-ins/common/sinus.c:771
  45044571#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2797
  45054572msgid "_Settings"
  45064573msgstr "_Настройки"
  45074574
  4508 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1151
   4575#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1270
  45094576msgid "IWarp"
  45104577msgstr "Разкривяване"
  45114578
  4512 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1214
   4579#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1307
  45134580msgid ""
  45144581"Click and drag in the preview to define the distortions to apply to the "
  45154582"image."
  4516 msgstr "Деформациите се създават с натискане и влачене върху предварителния преглед."
   4583msgstr ""
   4584"Деформациите се създават с натискане и влачене върху предварителния преглед."
  45174585
  45184586#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:361
   
  47334801#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:215 ../plug-ins/common/mapcolor.c:508
  47344802msgid "Cannot operate on gray or indexed color images."
  4735 msgstr "Не работи върху изображения в степени на сивото или индексирани цветове."
   4803msgstr ""
   4804"Не работи върху изображения в степени на сивото или индексирани цветове."
  47364805
  47374806#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:236
   
  48324901#. Inform the user that we couldn't losslessly save the
  48334902#. * transparency & just use the full palette
  4834 #: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1611
   4903#: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1676
  48354904msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
  48364905msgstr "Не може бъде записана прозрачност без загуби, записване като плътно."
   
  49084977msgstr "Ниво на PNG компресията:"
  49094978
  4910 #: ../plug-ins/common/mng.c:1465 ../plug-ins/common/png.c:1762
   4979#: ../plug-ins/common/mng.c:1465 ../plug-ins/common/png.c:1827
  49114980msgid "Choose a high compression level for small file size"
  49124981msgstr "С високо ниво на компресия се получава малък размер на файла"
   
  52095278
  52105279#: ../plug-ins/common/nova.c:176
  5211 msgid "Su_perNova..."
   5280msgid "Su_pernova..."
  52125281msgstr "_Свръхнова..."
  52135282
  52145283#: ../plug-ins/common/nova.c:260
  5215 msgid "Rendering SuperNova"
   5284msgid "Rendering supernova"
  52165285msgstr "Генериране на свръхнова"
  52175286
  52185287#: ../plug-ins/common/nova.c:303
  5219 msgid "SuperNova"
  5220 msgstr "Свръхнова."
   5288msgid "Supernova"
   5289msgstr "Свръхнова"
  52215290
  52225291#: ../plug-ins/common/nova.c:347
  5223 msgid "SuperNova Color Picker"
  5224 msgstr "Свръхнова.избор на цвят"
   5292msgid "Supernova Color Picker"
   5293msgstr "Избор на цвят за свръхнова"
  52255294
  52265295#: ../plug-ins/common/nova.c:376
   
  52335302
  52345303#: ../plug-ins/common/nova.c:443
  5235 msgid "Center of SuperNova"
   5304msgid "Center of Nova"
  52365305msgstr "Център на свръхновата"
  52375306
  5238 #: ../plug-ins/common/nova.c:477
  5239 msgid "S_how cursor"
  5240 msgstr "_Показване на показалеца"
  5241 
  5242 #: ../plug-ins/common/oilify.c:109
   5307#: ../plug-ins/common/oilify.c:105
  52435308msgid "Oili_fy..."
  52445309msgstr "_Масленост..."
  52455310
  5246 #: ../plug-ins/common/oilify.c:187
   5311#: ../plug-ins/common/oilify.c:183
  52475312msgid "Oil painting"
  52485313msgstr "Маслени бои"
  52495314
  5250 #: ../plug-ins/common/oilify.c:475
   5315#: ../plug-ins/common/oilify.c:471
  52515316msgid "Oilify"
  52525317msgstr "Масленост"
  52535318
  5254 #: ../plug-ins/common/oilify.c:509
   5319#: ../plug-ins/common/oilify.c:505
  52555320msgid "_Mask size:"
  52565321msgstr "_Размер на маската:"
  52575322
  5258 #: ../plug-ins/common/oilify.c:520
  5259 msgid "_Use intensity algorithm"
  5260 msgstr "_Използване на алгоритъм за интензитет"
   5323#: ../plug-ins/common/oilify.c:516
   5324msgid "_Use intensity"
   5325msgstr "_Интензитет на омасляване"
  52615326
  52625327#: ../plug-ins/common/papertile.c:234 ../plug-ins/common/papertile.c:533
   
  54275492msgid "T_urbulence:"
  54285493msgstr "_Турболентност:"
   5494
   5495#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:144
   5496msgid "_Plug-In Browser"
   5497msgstr "_Четец на помощта на GIMP"
   5498
   5499#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:372
   5500msgid "Searching by name"
   5501msgstr "Търсене по име"
   5502
   5503#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:386
   5504#, c-format
   5505msgid "%d plug-ins"
   5506msgstr "%d приставки"
   5507
   5508#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:393
   5509msgid "No matches for your query"
   5510msgstr "Няма намерени съвпадения"
   5511
   5512#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:396
   5513#, c-format
   5514msgid "%d plug-in matches your query"
   5515msgid_plural "%d plug-ins match your query"
   5516msgstr[0] "Намерена е %d приставка по описанието"
   5517msgstr[1] "Намерени са %d приставки по описанието"
   5518
   5519#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:527
   5520msgid "No matches"
   5521msgstr "Няма съвпадения"
   5522
   5523#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:552
   5524msgid "Plug-In Browser"
   5525msgstr "Разглеждане на приставки"
   5526
   5527#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:595
   5528msgid "Name"
   5529msgstr "Име"
   5530
   5531#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:603
   5532#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:666
   5533msgid "Menu Path"
   5534msgstr "Път на менюто"
   5535
   5536#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:611
   5537#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:675
   5538msgid "Image Types"
   5539msgstr "Вид на изображенията:"
   5540
   5541#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:621
   5542#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:684
   5543msgid "Installation Date"
   5544msgstr "Дата на инсталацията"
   5545
   5546#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:645
   5547msgid "List View"
   5548msgstr "Преглед като списък"
   5549
   5550#: ../plug-ins/common/plugin-browser.c:707
   5551msgid "Tree View"
   5552msgstr "Преглед като дърво"
  54295553
  54305554#: ../plug-ins/common/png.c:264 ../plug-ins/common/png.c:285
   
  54505574msgstr "PNG файлът съдържа отместване, което изкарва слой извън изображението."
  54515575
  5452 #: ../plug-ins/common/png.c:1206
   5576#: ../plug-ins/common/png.c:1245
  54535577#, c-format
  54545578msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
  54555579msgstr "Грешка при запис на „%s“. Не може да бъде запазено изображението."
  54565580
  5457 #: ../plug-ins/common/png.c:1641
   5581#: ../plug-ins/common/png.c:1706
  54585582msgid "Save as PNG"
  54595583msgstr "Запазване като PNG"
  54605584
  5461 #: ../plug-ins/common/png.c:1645
   5585#: ../plug-ins/common/png.c:1710
  54625586msgid "_Load defaults"
  54635587msgstr "_Зареждане ст. по подр."
  54645588
  5465 #: ../plug-ins/common/png.c:1646
   5589#: ../plug-ins/common/png.c:1711
  54665590msgid "_Save defaults"
  54675591msgstr "За_пазване като ст. по подр."
  54685592
  5469 #: ../plug-ins/common/png.c:1676
   5593#: ../plug-ins/common/png.c:1741
  54705594msgid "_Interlacing (Adam7)"
  54715595msgstr "_Преплитане (Adam7)"
  54725596
  5473 #: ../plug-ins/common/png.c:1687
   5597#: ../plug-ins/common/png.c:1752
  54745598msgid "Save _background color"
  54755599msgstr "Запазване на _фонов цвят"
  54765600
  5477 #: ../plug-ins/common/png.c:1695
   5601#: ../plug-ins/common/png.c:1760
  54785602msgid "Save _gamma"
  54795603msgstr "Запазване на _гама"
  54805604
  5481 #: ../plug-ins/common/png.c:1704
   5605#: ../plug-ins/common/png.c:1769
  54825606msgid "Save layer o_ffset"
  54835607msgstr "Запазване _отместването на слоевете"
  54845608
  5485 #: ../plug-ins/common/png.c:1713
   5609#: ../plug-ins/common/png.c:1778
  54865610msgid "Save _resolution"
  54875611msgstr "Запазване на _резолюцията"
  54885612
  5489 #: ../plug-ins/common/png.c:1722
   5613#: ../plug-ins/common/png.c:1787
  54905614msgid "Save creation _time"
  54915615msgstr "Запазване времето на _създаване"
  54925616
  5493 #: ../plug-ins/common/png.c:1730
   5617#: ../plug-ins/common/png.c:1795
  54945618msgid "Save comme_nt"
  54955619msgstr "Запазване на _коментар"
  54965620
  5497 #: ../plug-ins/common/png.c:1745
   5621#: ../plug-ins/common/png.c:1810
  54985622msgid "Save color _values from transparent pixels"
  54995623msgstr "Запазване на цветовите _стойности за прозрачни пиксели"
  55005624
  5501 #: ../plug-ins/common/png.c:1758
   5625#: ../plug-ins/common/png.c:1823
  55025626msgid "Co_mpression level:"
  55035627msgstr "Ниво на _компресия:"
  55045628
  5505 #: ../plug-ins/common/png.c:1878
   5629#: ../plug-ins/common/png.c:1943
  55065630msgid "Could not load PNG defaults"
  55075631msgstr "Не могат да бъдат заредени стойностите по подразбиране за PNG"
   
  55255649#: ../plug-ins/common/pnm.c:473 ../plug-ins/common/pnm.c:495
  55265650#: ../plug-ins/common/pnm.c:502 ../plug-ins/common/pnm.c:511
  5527 #: ../plug-ins/common/pnm.c:586 ../plug-ins/common/pnm.c:642
   5651#: ../plug-ins/common/pnm.c:586 ../plug-ins/common/pnm.c:644
  55285652msgid "PNM: Premature end of file."
  55295653msgstr "PNM: Неочакван край на файла."
   
  55495673msgstr "PNM: Невалидна максимална стойност."
  55505674
  5551 #: ../plug-ins/common/pnm.c:693
   5675#: ../plug-ins/common/pnm.c:695
  55525676msgid "PNM: Error reading file."
  55535677msgstr "PNM: Грешка при четене на файл."
  55545678
  5555 #: ../plug-ins/common/pnm.c:808
   5679#: ../plug-ins/common/pnm.c:810
  55565680msgid "PNM save cannot handle images with alpha channels."
  55575681msgstr "PNM не поддържа изображения с канали за прозрачност при запис."
  55585682
  5559 #: ../plug-ins/common/pnm.c:955
   5683#: ../plug-ins/common/pnm.c:963
  55605684msgid "Save as PNM"
  55615685msgstr "Запазване като PNM"
  55625686
  55635687#. file save type
  5564 #: ../plug-ins/common/pnm.c:972
   5688#: ../plug-ins/common/pnm.c:980
  55655689msgid "Data formatting"
  55665690msgstr "Формат на данните"
  55675691
  5568 #: ../plug-ins/common/pnm.c:976
   5692#: ../plug-ins/common/pnm.c:984
  55695693msgid "Raw"
  55705694msgstr "Суров"
  55715695
  5572 #: ../plug-ins/common/pnm.c:977
   5696#: ../plug-ins/common/pnm.c:985
  55735697msgid "Ascii"
  55745698msgstr "Ascii"
  55755699
  55765700#: ../plug-ins/common/polar.c:161
  5577 msgid "P_olar Coords..."
  5578 msgstr "_Полярна карта..."
   5701msgid "P_olar Coordinates..."
   5702msgstr "_Полярни координати..."
  55795703
  55805704#: ../plug-ins/common/polar.c:349
  5581 msgid "Polarizing"
  5582 msgstr "Поляризиране"
   5705msgid "Polar coordinates"
   5706msgstr "Полярни координати"
  55835707
  55845708#: ../plug-ins/common/polar.c:581
  5585 msgid "Polarize"
  5586 msgstr "Поляризиране"
   5709msgid "Polar Coordinates"
   5710msgstr "Полярни координати"
  55875711
  55885712#: ../plug-ins/common/polar.c:619
   
  56025726"If checked the mapping will begin at the right side, as opposed to beginning "
  56035727"at the left."
  5604 msgstr "Ако е маркирано, картата ще започне откъм дясната страна, обратно на нормалното от лявата."
   5728msgstr ""
   5729"Ако е маркирано, картата ще започне откъм дясната страна, обратно на "
   5730"нормалното от лявата."
  56055731
  56065732#: ../plug-ins/common/polar.c:663
   
  56125738"If unchecked the mapping will put the bottom row in the middle and the top "
  56135739"row on the outside.  If checked it will be the opposite."
  5614 msgstr "Ако е немаркирано, картирането ще постави долната редица в средата и горната редица отвън. Ако е маркирано, ще е обратното."
   5740msgstr ""
   5741"Ако е немаркирано, картирането ще постави долната редица в средата и горната "
   5742"редица отвън. Ако е маркирано, ще е обратното."
  56155743
  56165744#: ../plug-ins/common/polar.c:681
   
  56225750"If unchecked the image will be circularly mapped onto a rectangle.  If "
  56235751"checked the image will be mapped onto a circle."
  5624 msgstr "Ако е немаркирано, изображението ще бъде кръгово картирано в правоъгълник. Ако е маркирано - в кръг."
  5625 
  5626 #: ../plug-ins/common/poppler.c:145
   5752msgstr ""
   5753"Ако е немаркирано, изображението ще бъде кръгово картирано в правоъгълник. "
   5754"Ако е маркирано - в кръг."
   5755
   5756#: ../plug-ins/common/poppler.c:147
  56275757msgid "Portable Document Format"
  56285758msgstr "Портативен Документен Формат (PDF)"
  56295759
  5630 #: ../plug-ins/common/poppler.c:501
   5760#: ../plug-ins/common/poppler.c:503
  56315761#, c-format
  56325762msgid "%s-%s"
  56335763msgstr "%s-%s"
  56345764
  5635 #: ../plug-ins/common/poppler.c:503 ../plug-ins/common/postscript.c:1099
   5765#: ../plug-ins/common/poppler.c:505 ../plug-ins/common/postscript.c:1100
  56365766#, c-format
  56375767msgid "%s-pages"
  56385768msgstr "%s-страници"
  56395769
  5640 #: ../plug-ins/common/poppler.c:698
   5770#: ../plug-ins/common/poppler.c:701
  56415771msgid "Import from PDF"
  56425772msgstr "Импортиране от PDF"
  56435773
  5644 #: ../plug-ins/common/poppler.c:703 ../plug-ins/common/postscript.c:3031
   5774#: ../plug-ins/common/poppler.c:706 ../plug-ins/common/postscript.c:3032
  56455775msgid "_Import"
  56465776msgstr "_Импортиране"
  56475777
  5648 #: ../plug-ins/common/poppler.c:760
   5778#: ../plug-ins/common/poppler.c:767
  56495779msgid "_Width (pixels):"
  56505780msgstr "_Ширина (пиксели):"
  56515781
  5652 #: ../plug-ins/common/poppler.c:761
   5782#: ../plug-ins/common/poppler.c:768
  56535783msgid "_Height (pixels):"
  56545784msgstr "_Височина (пиксели)"
  56555785
  5656 #: ../plug-ins/common/poppler.c:764 ../plug-ins/common/poppler.c:765
   5786#: ../plug-ins/common/poppler.c:771 ../plug-ins/common/poppler.c:772
  56575787msgid "_Resolution:"
  56585788msgstr "_Резолюция:"
  56595789
  56605790#. Antialiasing
  5661 #: ../plug-ins/common/poppler.c:779
   5791#: ../plug-ins/common/poppler.c:786
  56625792msgid "A_ntialiasing"
  56635793msgstr "_Заглаждане"
  56645794
  5665 #: ../plug-ins/common/postscript.c:587 ../plug-ins/common/postscript.c:679
   5795#: ../plug-ins/common/postscript.c:588 ../plug-ins/common/postscript.c:680
  56665796msgid "PostScript document"
  56675797msgstr "PostScript документ"
  56685798
  5669 #: ../plug-ins/common/postscript.c:606 ../plug-ins/common/postscript.c:695
   5799#: ../plug-ins/common/postscript.c:607 ../plug-ins/common/postscript.c:696
  56705800msgid "Encapsulated PostScript image"
  56715801msgstr "Encapsulated PostScript изображение (EPS)"
  56725802
  5673 #: ../plug-ins/common/postscript.c:626
   5803#: ../plug-ins/common/postscript.c:627
  56745804msgid "PDF document"
  56755805msgstr "PDF документ"
  56765806
  5677 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1024
   5807#: ../plug-ins/common/postscript.c:1025
  56785808#, c-format
  56795809msgid "Could not interpret '%s'"
  56805810msgstr "Неразбираем „%s“"
  56815811
  5682 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1164
   5812#: ../plug-ins/common/postscript.c:1165
  56835813msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
  5684 msgstr "Запазването като PostScript не потддържа изображения с канали за прозрачност"
  5685 
  5686 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1691
   5814msgstr ""
   5815"Запазването като PostScript не потддържа изображения с канали за прозрачност"
   5816
   5817#: ../plug-ins/common/postscript.c:1692
  56875818#, c-format
  56885819msgid "Error starting ghostscript (%s)"
  56895820msgstr "Грешка при стартиране на ghostscript (%s)"
  56905821
  5691 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1721
   5822#: ../plug-ins/common/postscript.c:1722
  56925823#, c-format
  56935824msgid "Error starting ghostscript: %s"
  56945825msgstr "Грешка при стартиране на ghostscript: %s"
  56955826
  5696 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1885 ../plug-ins/common/tiff.c:888
   5827#: ../plug-ins/common/postscript.c:1886 ../plug-ins/common/tiff.c:888
  56975828#, c-format
  56985829msgid "Page %d"
  56995830msgstr "Страница %d"
  57005831
  5701 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2537 ../plug-ins/common/postscript.c:2670
  5702 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2822 ../plug-ins/common/postscript.c:2951
   5832#: ../plug-ins/common/postscript.c:2538 ../plug-ins/common/postscript.c:2671
   5833#: ../plug-ins/common/postscript.c:2823 ../plug-ins/common/postscript.c:2952
  57035834#: ../plug-ins/common/sunras.c:1446 ../plug-ins/common/sunras.c:1554
  57045835#: ../plug-ins/fits/fits.c:828 ../plug-ins/fits/fits.c:952
   
  57065837msgstr "Грешка при запис"
  57075838
  5708 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3026
   5839#: ../plug-ins/common/postscript.c:3027
  57095840msgid "Import from PostScript"
  57105841msgstr "Импорт от PostScript"
  57115842
  57125843#. Rendering
  5713 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3062
   5844#: ../plug-ins/common/postscript.c:3068
  57145845msgid "Rendering"
  57155846msgstr "Генериране"
  57165847
  57175848#. Resolution
  5718 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3078 ../plug-ins/common/svg.c:902
   5849#: ../plug-ins/common/postscript.c:3084 ../plug-ins/common/svg.c:909
  57195850#: ../plug-ins/common/wmf.c:670 ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1104
  57205851msgid "Resolution:"
  57215852msgstr "Резолюция:"
  57225853
  5723 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3108
   5854#: ../plug-ins/common/postscript.c:3114
  57245855msgid "Pages:"
  57255856msgstr "Страници:"
  57265857
  5727 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3115
   5858#: ../plug-ins/common/postscript.c:3121
  57285859msgid "Pages to load (e.g.: 1-4 or 1,3,5-7)"
  57295860msgstr "Страници за зареждане (например: 1-4 или 1,3,5-7)"
  57305861
  5731 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3119
   5862#: ../plug-ins/common/postscript.c:3125
  57325863#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2621
  57335864msgid "Layers"
  57345865msgstr "Слоеве"
  57355866
  5736 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3121
   5867#: ../plug-ins/common/postscript.c:3127
  57375868msgid "Images"
  57385869msgstr "Изображения"
  57395870
  5740 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3124
   5871#: ../plug-ins/common/postscript.c:3130
  57415872msgid "Open as"
  57425873msgstr "Отваряне като"
  57435874
  5744 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3128
   5875#: ../plug-ins/common/postscript.c:3134
  57455876msgid "Try Bounding Box"
  57465877msgstr "Опит с ограждаща кутия"
  57475878
  57485879#. Colouring
  5749 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3141
   5880#: ../plug-ins/common/postscript.c:3147
  57505881msgid "Coloring"
  57515882msgstr "Оцветяване"
  57525883
  5753 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3145
   5884#: ../plug-ins/common/postscript.c:3151
  57545885msgid "B/W"
  57555886msgstr "Ч/Б"
  57565887
  5757 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3146 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:419
   5888#: ../plug-ins/common/postscript.c:3152 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:419
  57585889msgid "Gray"
  57595890msgstr "Сиво"
  57605891
  5761 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3147 ../plug-ins/common/xpm.c:468
   5892#: ../plug-ins/common/postscript.c:3153 ../plug-ins/common/xpm.c:468
  57625893#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:48
  57635894#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:151
   
  57665897msgstr "Цвят"
  57675898
  5768 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3148 ../plug-ins/fits/fits.c:1007
   5899#: ../plug-ins/common/postscript.c:3154 ../plug-ins/fits/fits.c:1007
  57695900msgid "Automatic"
  57705901msgstr "Автоматично"
  57715902
  5772 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3158
   5903#: ../plug-ins/common/postscript.c:3164
  57735904msgid "Text antialiasing"
  57745905msgstr "Заглаждане на текста"
  57755906
  5776 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3163 ../plug-ins/common/postscript.c:3175
   5907#: ../plug-ins/common/postscript.c:3169 ../plug-ins/common/postscript.c:3181
  57775908msgid "Weak"
  57785909msgstr "Слабо"
  57795910
  5780 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3164 ../plug-ins/common/postscript.c:3176
   5911#: ../plug-ins/common/postscript.c:3170 ../plug-ins/common/postscript.c:3182
  57815912msgid "Strong"
  57825913msgstr "Силно"
  57835914
  5784 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3170
   5915#: ../plug-ins/common/postscript.c:3176
  57855916msgid "Graphic antialiasing"
  57865917msgstr "Заглаждане на графиките"
  57875918
  5788 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3248
   5919#: ../plug-ins/common/postscript.c:3254
  57895920msgid "Save as PostScript"
  57905921msgstr "Запазване както PostScript"
  57915922
  57925923#. Image Size
  5793 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3279
   5924#: ../plug-ins/common/postscript.c:3285
  57945925msgid "Image Size"
  57955926msgstr "Размер на изображението"
  57965927
  5797 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3328
   5928#: ../plug-ins/common/postscript.c:3334
  57985929msgid "_Keep aspect ratio"
  57995930msgstr "_Запазване на пропорцията"
  58005931
  5801 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3334
   5932#: ../plug-ins/common/postscript.c:3340
  58025933msgid ""
  58035934"When toggled, the resulting image will be scaled to fit into the given size "
  58045935"without changing the aspect ratio."
  5805 msgstr "Когато е включено, крайното изображение ще бъде мащабирано, за да се вмести в даден размер без промяна на пропорцията."
   5936msgstr ""
   5937"Когато е включено, крайното изображение ще бъде мащабирано, за да се вмести "
   5938"в даден размер без промяна на пропорцията."
  58065939
  58075940#. Unit
  5808 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3343
   5941#: ../plug-ins/common/postscript.c:3349
  58095942msgid "Unit"
  58105943msgstr "Единица"
  58115944
  5812 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3347
   5945#: ../plug-ins/common/postscript.c:3353
  58135946msgid "_Inch"
  58145947msgstr "_Инч"
  58155948
  5816 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3348
   5949#: ../plug-ins/common/postscript.c:3354
  58175950msgid "_Millimeter"
  58185951msgstr "_Милиметър"
  58195952
  58205953#. Format
  5821 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3374
   5954#: ../plug-ins/common/postscript.c:3380
  58225955msgid "Output"
  58235956msgstr "Изходящ"
  58245957
  5825 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3380
   5958#: ../plug-ins/common/postscript.c:3386
  58265959msgid "_PostScript level 2"
  58275960msgstr "_PostScript ниво 2"
  58285961
  5829 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3389
   5962#: ../plug-ins/common/postscript.c:3395
  58305963msgid "_Encapsulated PostScript"
  58315964msgstr "_Encapsulated PostScript"
  58325965
  5833 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3398
   5966#: ../plug-ins/common/postscript.c:3404
  58345967msgid "P_review"
  58355968msgstr "_Предварителен преглед"
  58365969
  5837 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3419
   5970#: ../plug-ins/common/postscript.c:3425
  58385971msgid "Preview _size:"
  58395972msgstr "_Размер на предварителния преглед:"
   5973
   5974#: ../plug-ins/common/procedure-browser.c:88
   5975msgid "Procedure _Browser"
   5976msgstr "_Разглеждане на процедури"
   5977
   5978#: ../plug-ins/common/procedure-browser.c:126
   5979msgid "Procedure Browser"
   5980msgstr "Разглеждане на процедури"
  58405981
  58415982#: ../plug-ins/common/psd.c:524
   
  58525993"Unable to save '%s'.  The psd file format does not support images that are "
  58535994"more than 30000 pixels wide or tall."
  5854 msgstr "Не може да бъде запазен „%s“.  Файловия формат psd не поддържа изображения, които са над 30000 пиксела на височина или ширина."
   5995msgstr ""
   5996"Не може да бъде запазен „%s“.  Файловия формат psd не поддържа изображения, "
   5997"които са над 30000 пиксела на височина или ширина."
  58555998
  58565999#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1337
   
  58596002"Unable to save '%s'.  The psd file format does not support images with "
  58606003"layers that are more than 30000 pixels wide or tall."
  5861 msgstr "Не може да бъде запазен „%s“. Файловия формат psd не поддържа изображения със слоеве, които са над 30000 пиксела на височина или ширина."
   6004msgstr ""
   6005"Не може да бъде запазен „%s“. Файловия формат psd не поддържа изображения "
   6006"със слоеве, които са над 30000 пиксела на височина или ширина."
  58626007
  58636008#: ../plug-ins/common/psp.c:359 ../plug-ins/common/psp.c:383
   
  60426187msgstr "Ретинекс: филтриране"
  60436188
  6044 #: ../plug-ins/common/ripple.c:139
   6189#: ../plug-ins/common/ripple.c:136
  60456190msgid "_Ripple..."
  60466191msgstr "_Вълнички..."
  60476192
  6048 #: ../plug-ins/common/ripple.c:223
   6193#: ../plug-ins/common/ripple.c:220
  60496194msgid "Rippling"
  60506195msgstr "Прилагане на вълнички"
  60516196
  6052 #: ../plug-ins/common/ripple.c:473
   6197#: ../plug-ins/common/ripple.c:462
  60536198msgid "Ripple"
  60546199msgstr "Вълнички"
  60556200
  6056 #: ../plug-ins/common/ripple.c:530
   6201#: ../plug-ins/common/ripple.c:519
  60576202msgid "_Retain tilability"
  60586203msgstr "_Запазване на повтаряемостта"
  60596204
  60606205#. Edges toggle box
  6061 #: ../plug-ins/common/ripple.c:564
   6206#: ../plug-ins/common/ripple.c:553
  60626207msgid "Edges"
  60636208msgstr "Ръбове"
  60646209
   6210#: ../plug-ins/common/ripple.c:559
   6211msgid "_Blank"
   6212msgstr "_Празно"
   6213
  60656214#. Wave toggle box
  6066 #: ../plug-ins/common/ripple.c:592
   6215#: ../plug-ins/common/ripple.c:581
  60676216msgid "Wave Type"
  60686217msgstr "Тип на вълничката"
  60696218
  6070 #: ../plug-ins/common/ripple.c:596
   6219#: ../plug-ins/common/ripple.c:585
  60716220msgid "Saw_tooth"
  60726221msgstr "_Остри"
  60736222
  6074 #: ../plug-ins/common/ripple.c:597
   6223#: ../plug-ins/common/ripple.c:586
  60756224msgid "S_ine"
  60766225msgstr "_Плавни"
  60776226
  6078 #: ../plug-ins/common/ripple.c:620
   6227#: ../plug-ins/common/ripple.c:609
  60796228msgid "_Period:"
  60806229msgstr "_Дължина:"
  60816230
  6082 #: ../plug-ins/common/ripple.c:633
   6231#: ../plug-ins/common/ripple.c:622
  60836232msgid "A_mplitude:"
  60846233msgstr "_Амплитуда:"
   
  61986347msgstr "_Тон:"
  61996348
  6200 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:239
   6349#: ../plug-ins/common/screenshot.c:240
  62016350msgid "_Screenshot..."
  62026351msgstr "_Снимка на екрана..."
  62036352
  6204 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:423
   6353#: ../plug-ins/common/screenshot.c:424
  62056354msgid "Error grabbing the pointer"
  62066355msgstr "Грешка при прихващане на показалеца"
  62076356
  6208 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:602
   6357#: ../plug-ins/common/screenshot.c:603
  62096358msgid "Importing screenshot"
  62106359msgstr "Вмъкване снимка на екрана"
  62116360
  6212 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:609 ../plug-ins/common/screenshot.c:781
   6361#: ../plug-ins/common/screenshot.c:610 ../plug-ins/common/screenshot.c:777
  62136362msgid "Screenshot"
  62146363msgstr "Снимка на екрана"
  62156364
  6216 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:717
   6365#: ../plug-ins/common/screenshot.c:718
  62176366msgid "Specified window not found"
  62186367msgstr "Посоченият прозорец не е намерен"
  62196368
  6220 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:744
   6369#: ../plug-ins/common/screenshot.c:745
  62216370msgid "There was an error taking the screenshot."
  62226371msgstr "Грешка при прихващането на екрана."
  62236372
  6224 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:790
   6373#: ../plug-ins/common/screenshot.c:786
  62256374msgid "_Grab"
  62266375msgstr "_Прихващане"
  62276376
  6228 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:812
   6377#: ../plug-ins/common/screenshot.c:807
   6378msgid "Area"
   6379msgstr "Област"
   6380
   6381#: ../plug-ins/common/screenshot.c:818
  62296382msgid "Take a screenshot of a single _window"
  62306383msgstr "Вземане снимка на определен _прозорец"
  62316384
  6232 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:833
  6233 msgid "Include window decoration"
  6234 msgstr "Включване украсата на прозореца"
  6235 
  6236 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:848
  6237 msgid "Take a screenshot of your _desktop"
  6238 msgstr "Вземане снимка на целия _екран"
  6239 
  6240 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:869
  6241 msgid "Select a region"
  6242 msgstr "Избиране на област"
  6243 
  6244 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:874
   6385#: ../plug-ins/common/screenshot.c:839
   6386msgid "Include window _decoration"
   6387msgstr "_Включване украсата на прозореца"
   6388
   6389#: ../plug-ins/common/screenshot.c:855
   6390msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
   6391msgstr "Вземане снимка на целия екран"
   6392
   6393#: ../plug-ins/common/screenshot.c:873
   6394msgid "Select a _region to grab"
   6395msgstr "Избиране на област за снемане"
   6396
   6397#: ../plug-ins/common/screenshot.c:880
  62456398msgid ""
  62466399"If enabled, you can use the mouse to select a rectangular region of the "
  62476400"screen."
  6248 msgstr "Ако е избрано, можете да използвате показалеца за да изберете правоъгълна област от екрана."
  6249 
  6250 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:889
   6401msgstr ""
   6402"Ако е избрано, можете да използвате показалеца за да изберете правоъгълна "
   6403"област от екрана."
   6404
   6405#. grab delay
   6406#: ../plug-ins/common/screenshot.c:893
   6407msgid "Delay"
   6408msgstr "Забавяне"
   6409
   6410#. this string is part of "Wait [spinbutton] seconds before grabbing"
   6411#: ../plug-ins/common/screenshot.c:906
  62516412msgid "W_ait"
  62526413msgstr "Из_чакване"
  62536414
  6254 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:904
   6415#. this string is part of "Wait [spinbutton] seconds before grabbing"
   6416#: ../plug-ins/common/screenshot.c:922
  62556417msgid "seconds before grabbing"
  62566418msgstr "секунди преди прихващане"
  62576419
  6258 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:908
   6420#: ../plug-ins/common/screenshot.c:926
  62596421msgid ""
  62606422"The number of seconds to wait after selecting the window or region and "
  62616423"actually taking the screenshot."
  6262 msgstr "Брой секунди след избирането на прозорец или област и преди снимането на екрана."
   6424msgstr ""
   6425"Брой секунди след избирането на прозорец или област и преди снимането на "
   6426"екрана."
  62636427
  62646428#: ../plug-ins/common/sel_gauss.c:109
   
  69197083msgstr "Мащабируемо SVG изображение"
  69207084
  6921 #: ../plug-ins/common/svg.c:315 ../plug-ins/common/svg.c:710
   7085#: ../plug-ins/common/svg.c:315 ../plug-ins/common/svg.c:717
  69227086msgid "Unknown reason"
  69237087msgstr "Неизвестна причина"
   
  69317095msgstr "Визуализирано SVG"
  69327096
  6933 #: ../plug-ins/common/svg.c:500
   7097#: ../plug-ins/common/svg.c:513
  69347098msgid ""
  69357099"SVG file does not\n"
  69367100"specify a size!"
  6937 msgstr "SVG файлът не\n"
   7101msgstr ""
   7102"SVG файлът не\n"
  69387103"посочва размер!"
  69397104
  6940 #: ../plug-ins/common/svg.c:506 ../plug-ins/common/wmf.c:338
   7105#: ../plug-ins/common/svg.c:519 ../plug-ins/common/wmf.c:338
  69417106#, c-format
  69427107msgid "%d x %d"
   
  69447109
  69457110#. Scalable Vector Graphics is SVG, should perhaps not be translated
  6946 #: ../plug-ins/common/svg.c:717
   7111#: ../plug-ins/common/svg.c:724
  69477112msgid "Render Scalable Vector Graphics"
  69487113msgstr "Визуализиране на Scalable Vector Graphics"
  69497114
  6950 #: ../plug-ins/common/svg.c:787 ../plug-ins/common/wmf.c:555
   7115#: ../plug-ins/common/svg.c:794 ../plug-ins/common/wmf.c:555
  69517116#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1026
  69527117#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1229
   
  69547119msgstr "Височина:"
  69557120
  6956 #: ../plug-ins/common/svg.c:861 ../plug-ins/common/wmf.c:629
   7121#: ../plug-ins/common/svg.c:868 ../plug-ins/common/wmf.c:629
  69577122msgid "_X ratio:"
  69587123msgstr "Пропорция по _хоризонтал:"
  69597124
  6960 #: ../plug-ins/common/svg.c:883 ../plug-ins/common/wmf.c:651
   7125#: ../plug-ins/common/svg.c:890 ../plug-ins/common/wmf.c:651
  69617126msgid "_Y ratio:"
  69627127msgstr "Пропорция по _вертикал:"
  69637128
  6964 #: ../plug-ins/common/svg.c:897 ../plug-ins/common/wmf.c:665
   7129#: ../plug-ins/common/svg.c:904 ../plug-ins/common/wmf.c:665
  69657130msgid "Constrain aspect ratio"
  69667131msgstr "Запазване на пропорцията"
  69677132
  6968 #: ../plug-ins/common/svg.c:908 ../plug-ins/common/wmf.c:676
   7133#: ../plug-ins/common/svg.c:915 ../plug-ins/common/wmf.c:676
  69697134#, c-format
  69707135msgid "pixels/%a"
   
  69727137
  69737138#. Path Import
  6974 #: ../plug-ins/common/svg.c:928
   7139#: ../plug-ins/common/svg.c:935
  69757140msgid "Import _paths"
  69767141msgstr "Внасяне на _пътища"
  69777142
  6978 #: ../plug-ins/common/svg.c:934
  6979 msgid "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
  6980 msgstr "Внасяне на елементите пътища от SVG така че да могат да бъдат използвани от инструмента за пътища на GIMP"
  6981 
  6982 #: ../plug-ins/common/svg.c:947
   7143#: ../plug-ins/common/svg.c:941
   7144msgid ""
   7145"Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
   7146msgstr ""
   7147"Внасяне на елементите пътища от SVG така че да могат да бъдат използвани от "
   7148"инструмента за пътища на GIMP"
   7149
   7150#: ../plug-ins/common/svg.c:954
  69837151msgid "Merge imported paths"
  69847152msgstr "Сливане на внесените пътища"
   
  69987166msgstr "Не може да бъде прочетено разширението на „%s“"
  69997167
  7000 #: ../plug-ins/common/tga.c:1188
   7168#: ../plug-ins/common/tga.c:1185
  70017169msgid "Save as TGA"
  70027170msgstr "Запазване както TGA"
  70037171
  70047172#. rle
  7005 #: ../plug-ins/common/tga.c:1211
   7173#: ../plug-ins/common/tga.c:1208
  70067174msgid "_RLE compression"
  70077175msgstr "_RLE компресия"
  70087176
  70097177#. origin
  7010 #: ../plug-ins/common/tga.c:1221
   7178#: ../plug-ins/common/tga.c:1218
  70117179msgid "Or_igin at bottom left"
  70127180msgstr "_Начало от долу-ляво"
   
  70517219"bit, so it will be converted for you. Information will be lost because of "
  70527220"this conversion."
  7053 msgstr "Предупреждение:\n"
  7054 "Изображението, което зареждате има 16 бита на канал. GIMP може а работи единствено с 8-битови, така че то ще бъде конвертирано автоматично. Ще бъде изгубена част от информацията."
   7221msgstr ""
   7222"Предупреждение:\n"
   7223"Изображението, което зареждате има 16 бита на канал. GIMP може а работи "
   7224"единствено с 8-битови, така че то ще бъде конвертирано автоматично. Ще бъде "
   7225"изгубена част от информацията."
  70557226
  70567227#: ../plug-ins/common/tiff.c:2085
   
  70587229"The TIFF format only supports comments in\n"
  70597230"7bit ASCII encoding. No comment is saved."
  7060 msgstr "Форматът TIFF поддържа само коментари в\n"
   7231msgstr ""
   7232"Форматът TIFF поддържа само коментари в\n"
  70617233"7-битово ASCII кодиране. Не са запазени коментари."
  70627234
   
  71837355"A unit definition will only be saved before GIMP exits if this column is "
  71847356"checked."
  7185 msgstr "Дефинирането на единица ще бъде запазено при спиране на GIMP, ако тази колона е избрана."
   7357msgstr ""
   7358"Дефинирането на единица ще бъде запазено при спиране на GIMP, ако тази "
   7359"колона е избрана."
  71867360
  71877361#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:96
   
  71907364
  71917365#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:96
  7192 msgid "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
  7193 msgstr "Този низ ще бъде използван за да индентифицира единица в конфигурационните файлове на GIMP."
   7366msgid ""
   7367"This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
   7368msgstr ""
   7369"Този низ ще бъде използван за да индентифицира единица в конфигурационните "
   7370"файлове на GIMP."
  71947371
  71957372#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:98
   
  72107387"decimal digits the input field should provide to get approximately the same "
  72117388"accuracy as an \"inch\" input field with two decimal digits."
  7212 msgstr "Това поле е подсказка за цифрови полета за въвеждане. Показва колко десетични цифри трябва да има полето, за да има приблизителната точност на поле за въвеждане на инчове с две цифри след запетаята."
   7389msgstr ""
   7390"Това поле е подсказка за цифрови полета за въвеждане. Показва колко "
   7391"десетични цифри трябва да има полето, за да има приблизителната точност на "
   7392"поле за въвеждане на инчове с две цифри след запетаята."
  72137393
  72147394#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:104
   
  72207400"The unit's symbol if it has one (e.g. \"'\" for inches). The unit's "
  72217401"abbreviation is used if doesn't have a symbol."
  7222 msgstr "Символа на единицата, ако има такъв (например \"'\" за инчове). Използва се абревиатура ако няма символ."
   7402msgstr ""
   7403"Символа на единицата, ако има такъв (например \"'\" за инчове). Използва се "
   7404"абревиатура ако няма символ."
  72237405
  72247406#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:107
   
  72517433
  72527434#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:127
  7253 msgid "Create a new unit with the currently selected unit as template."
   7435msgid "Create a new unit using the currently selected unit as template."
  72547436msgstr "Създаване на нова единица въз основа на текущо избраната."
  72557437
  7256 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:151
   7438#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:150
  72577439msgid "_Unit Editor"
  72587440msgstr "_Редактор на единици"
  72597441
  7260 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:210
  7261 msgid "New Unit"
   7442#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:209
   7443msgid "Add a New Unit"
  72627444msgstr "Нова единица"
  72637445
  7264 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:239
   7446#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:238
  72657447msgid "_ID:"
  72667448msgstr "_Индентификатор:"
  72677449
  7268 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:250
   7450#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:249
  72697451msgid "_Factor:"
  72707452msgstr "_Фактор:"
  72717453
  7272 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:260
   7454#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:259
  72737455msgid "_Digits:"
  72747456msgstr "_Цифри:"
  72757457
  7276 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:272
   7458#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:271
  72777459msgid "_Symbol:"
  72787460msgstr "_Символ:"
  72797461
  7280 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:284
   7462#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:283
  72817463msgid "_Abbreviation:"
  72827464msgstr "_Абревиатура:"
  72837465
  7284 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:296
   7466#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:295
  72857467msgid "Si_ngular:"
  72867468msgstr "_Единствено число:"
  72877469
  7288 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:308
   7470#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:307
  72897471msgid "_Plural:"
  72907472msgstr "_Множествено число:"
  72917473
  7292 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:344
  7293 msgid "Unit factor must not be 0."
  7294 msgstr "Фактора на единицата не бива да е 0."
  7295 
  7296 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:354
  7297 msgid "All text fields must contain a value."
  7298 msgstr "Всички текстови полета, трябва да съдържат стойност."
  7299 
  7300 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:408
   7474#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:350
   7475msgid "Incomplete input"
   7476msgstr "Липсват необходими данни"
   7477
   7478#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:353
   7479msgid "Please fill in all text fields."
   7480msgstr "Попълнете всички текстови полета"
   7481
   7482#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:410
  73017483msgid "Unit Editor"
  73027484msgstr "Редактор на единици"
   
  75897771
  75907772#. calculate new X,Y Displacement image maps
  7591 #: ../plug-ins/common/warp.c:1236
   7773#: ../plug-ins/common/warp.c:1234
  75927774msgid "Finding XY gradient"
  75937775msgstr "Намиране на преливка"
  75947776
  7595 #: ../plug-ins/common/warp.c:1261
   7777#: ../plug-ins/common/warp.c:1259
  75967778#, c-format
  75977779msgid "Flow step %d"
  75987780msgstr "Етап %d"
  75997781
  7600 #: ../plug-ins/common/waves.c:122
   7782#: ../plug-ins/common/waves.c:123
  76017783msgid "_Waves..."
  76027784msgstr "В_ълнички..."
  76037785
  7604 #: ../plug-ins/common/waves.c:244
   7786#: ../plug-ins/common/waves.c:245
  76057787msgid "Waves"
  76067788msgstr "Вълнички"
  76077789
  7608 #: ../plug-ins/common/waves.c:289
   7790#: ../plug-ins/common/waves.c:290
  76097791msgid "_Reflective"
  76107792msgstr "_Отразяващи"
  76117793
  7612 #: ../plug-ins/common/waves.c:308
   7794#: ../plug-ins/common/waves.c:309
  76137795msgid "_Amplitude:"
  76147796msgstr "_Амплитуда:"
  76157797
  7616 #: ../plug-ins/common/waves.c:320
   7798#: ../plug-ins/common/waves.c:321
  76177799msgid "_Phase:"
  76187800msgstr "_Фаза:"
  76197801
  7620 #: ../plug-ins/common/waves.c:332
   7802#: ../plug-ins/common/waves.c:333
  76217803msgid "_Wavelength:"
  76227804msgstr "_Дължина на вълната:"
  76237805
  7624 #: ../plug-ins/common/waves.c:432
   7806#: ../plug-ins/common/waves.c:433
  76257807msgid "Waving"
  76267808msgstr "Развълнуване"
   
  78708052"Please convert it to a black and white (1-bit) indexed image and try again."
  78718053msgstr ""
  7872 "Изображението, което се опитвате да запазите като XBM съдържа повече от два цвята.\n"
   8054"Изображението, което се опитвате да запазите като XBM съдържа повече от два "
   8055"цвята.\n"
  78738056"\n"
  7874 "Превърнете го в черно-бяло (1-битово) индексирано изображение и опитайте отново."
   8057"Превърнете го в черно-бяло (1-битово) индексирано изображение и опитайте "
   8058"отново."
  78758059
  78768060#: ../plug-ins/common/xbm.c:977
   
  79668150"not supported."
  79678151msgstr ""
  7968 "XWD файла %s има формат %d, дълбочина %d и %d бита на пиксел. За момента това не се поддържа."
   8152"XWD файла %s има формат %d, дълбочина %d и %d бита на пиксел. За момента "
   8153"това не се поддържа."
  79698154
  79708155#: ../plug-ins/common/xwd.c:545
   
  81698354#: ../plug-ins/gfig/gfig-bezier.c:457
  81708355msgid "Draws lines between the control points. Only during curve creation"
  8171 msgstr "Рисува линии между контролни точки. Единствено по време на създаване на кривата."
   8356msgstr ""
   8357"Рисува линии между контролни точки. Единствено по време на създаване на "
   8358"кривата."
  81728359
  81738360#. Start building the dialog up
   
  83108497#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:946
  83118498msgid "Create bezier curve. Shift + Button ends object creation."
  8312 msgstr "Създаване на крива на Беазие. Shift + бутон завършва създаването на обекта."
   8499msgstr ""
   8500"Създаване на крива на Беазие. Shift + бутон завършва създаването на обекта."
  83138501
  83148502#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:950 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:48
   
  84908678
  84918679#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:724
  8492 msgid "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
  8493 msgstr "Грешка при опит да се запази фигура като допълнение: не може да се прикрепи допълнение към рисуваемо."
   8680msgid ""
   8681"Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
   8682msgstr ""
   8683"Грешка при опит да се запази фигура като допълнение: не може да се прикрепи "
   8684"допълнение към рисуваемо."
  84948685
  84958686#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:751
  84968687#, c-format
  84978688msgid "Error trying to open temporary file '%s' for parasite loading: %s"
  8498 msgstr "Грешка при опит за отваряне на временен файл „%s“ за зареждане на допълнение: %s"
   8689msgstr ""
   8690"Грешка при опит за отваряне на временен файл „%s“ за зареждане на "
   8691"допълнение: %s"
  84998692
  85008693#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:557
   
  85418734"GFlare „%s“ не е запазен. Ако добавите ново „%s“, като:\n"
  85428735"(gflare-път „%s“)\n"
  8543 "и създадете папка „%s“, можете да запазвате собствени GFlare-файлове в тази папка."
   8736"и създадете папка „%s“, можете да запазвате собствени GFlare-файлове в тази "
   8737"папка."
  85448738
  85458739#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:1479
   
  87738967#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:679
  87748968msgid "Sorry, I can save only INDEXED and GRAY images."
  8775 msgstr "За съжаление могат да се запазват само индексирани изображения, или такива в степени на сивото."
   8969msgstr ""
   8970"За съжаление могат да се запазват само индексирани изображения, или такива в "
   8971"степени на сивото."
  87768972
  87778973#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:810
   
  88249020#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:192
  88259021msgid "Specifies the amount of embossing to apply to the image (in percent)"
  8826 msgstr "Избор на количеството релефност, което да се добави на изображението (в проценти)"
   9022msgstr ""
   9023"Избор на количеството релефност, което да се добави на изображението (в "
   9024"проценти)"
  88279025
  88289026#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:42
   
  88409038#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:61
  88419039msgid "Color is computed from the average of all pixels under the brush"
  8842 msgstr "Цветовете се изчисляват въз основа осредняването на всички пиксели под четката"
   9040msgstr ""
   9041"Цветовете се изчисляват въз основа осредняването на всички пиксели под "
   9042"четката"
  88439043
  88449044#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:65
   
  89249124
  89259125#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:243
  8926 msgid "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
   9126msgid ""
   9127"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
  89279128msgstr "Дълбочина на хвърлената сянка, т.е. колко да е отдалечена от обекта"
  89289129
   
  89889189"stroke"
  89899190msgstr ""
  8990 "Оставяне на стойността (светлина) на областта да определи посоката на рисунъка"
   9191"Оставяне на стойността (светлина) на областта да определи посоката на "
   9192"рисунъка"
  89919193
  89929194#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:142
   
  89999201"The distance from the center of the image determines the direction of the "
  90009202"stroke"
  9001 msgstr ""
  9002 "Разстоянието от центъра на изображението определя посоката на рисунъка"
   9203msgstr "Разстоянието от центъра на изображението определя посоката на рисунъка"
  90039204
  90049205#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:147
   
  90649265"it towards mouse, Middle-click to add a new vector."
  90659266msgstr ""
  9066 "Векторното поле.·Натиснете за преместване на избраният вектор,·натиснете с десен бутон за да го насочите срещу мишката,·със среден за да добавите нов вектор."
   9267"Векторното поле.·Натиснете за преместване на избраният вектор,·натиснете с "
   9268"десен бутон за да го насочите срещу мишката,·със среден за да добавите нов "
   9269"вектор."
  90679270
  90689271#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:572
   
  92279430msgstr "Грешка при запис на PPM файл „%s“: %s"
  92289431
  9229 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:625
   9432#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:620
  92309433msgid "Save Current"
  92319434msgstr "Запазване на текущото"
  92329435
  9233 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:874
   9436#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:870
  92349437msgid "Gimpressionist Defaults"
  92359438msgstr "Стойности по подразбиране"
  92369439
  9237 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:995
   9440#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:991
  92389441msgid "_Presets"
  92399442msgstr "_Шаблони"
  92409443
  9241 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1010
   9444#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1006
  92429445msgid "Save Current..."
  92439446msgstr "Запазване на текущото..."
  92449447
  9245 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1015
   9448#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1014
  92469449msgid "Save the current settings to the specified file"
  92479450msgstr "Запазване на настройките във файла"
  92489451
  9249 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1043
   9452#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1042
  92509453msgid "Reads the selected Preset into memory"
  92519454msgstr "Четене на избраните шаблони в паметта"
  92529455
  9253 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1049
   9456#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1048
  92549457msgid "Deletes the selected Preset"
  92559458msgstr "Изтриване на избрания шаблон"
  92569459
  9257 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1055
   9460#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1054
  92589461msgid "Reread the folder of Presets"
  92599462msgstr "Ново четене на папката със шаблоните"
   
  93009503
  93019504#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:142
  9302 msgid "Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
   9505msgid ""
   9506"Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
  93039507msgstr "Размерът на четката се определя от стойността (светлина) на областта"
  93049508
  93059509#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:146
  9306 msgid "The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
  9307 msgstr "Размерът на четката се определя от разстоянието до центъра на изображението"
   9510msgid ""
   9511"The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
   9512msgstr ""
   9513"Размерът на четката се определя от разстоянието до центъра на изображението"
  93089514
  93099515#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:150
   
  93449550"point it towards mouse, Middle-click to add a new smvector."
  93459551msgstr ""
  9346 "Поле за КРвектори. Натиснете с ляв бутон за преместване на КРвектор, Натиснете с десен за да го насочите срещу показалеца, Със среден за добавяне на нов КРвектор."
   9552"Поле за КРвектори. Натиснете с ляв бутон за преместване на КРвектор, "
   9553"Натиснете с десен за да го насочите срещу показалеца, Със среден за добавяне "
   9554"на нов КРвектор."
  93479555
  93489556#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:463
   
  93949602"http://docs.gimp.org/."
  93959603msgstr ""
  9396 "Можете да инсталирате допълнителният пакет с помощ или да използвате уеб ръководството на http://docs.gimp.org/."
   9604"Можете да инсталирате допълнителният пакет с помощ или да използвате уеб "
   9605"ръководството на http://docs.gimp.org/."
  93979606
  93989607#: ../plug-ins/help/domain.c:184
   
  96099818msgstr "Отваряне файл на IFS Фрактал"
  96109819
  9611 #: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:44
   9820#: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:45
  96129821msgid "Copyright(c) 1999-2005 by Maurits Rijk"
  96139822msgstr "Copyright(c) 1999-2005 на Maurits Rijk"
  96149823
  9615 #: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:47
   9824#: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:48
  96169825msgid "Released under the GNU General Public License"
  96179826msgstr "Издадено под GNU General Public License"
   
  97249933"suitable for navigation bars."
  97259934msgstr ""
  9726 "Водачите са предефинирани правоъгълници, покриващи изображението. "
  9727 "Дефинирате ги чрез техните ширина, височина и разстояния между тях. "
  9728 "Това позволява бързото създаване на най-използвания тип - колекция от"
  9729 "„умалени копия“, подходящи за навигация."
   9935"Водачите са предефинирани правоъгълници, покриващи изображението. Дефинирате "
   9936"ги чрез техните ширина, височина и разстояния между тях. Това позволява "
   9937"бързото създаване на най-използвания тип - колекция от„умалени копия“, "
   9938"подходящи за навигация."
  97309939
  97319940#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:172
   
  991410123
  991510124#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:68
  9916 msgid "Load Imagemap"
   10125msgid "Load Image Map"
  991710126msgstr "Зареждане карта на избражението"
  991810127
   
  992610135
  992710136#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:170
  9928 msgid "Save Imagemap"
   10137msgid "Save Image Map"
  992910138msgstr "Запазване картата на изображението"
  993010139
   
  998210191
  998310192#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:124
  9984 msgid "_ImageMap..."
   10193msgid "_Image Map..."
  998510194msgstr "_Карта на изображението..."
  998610195
   
  1024110450msgstr "Размер на файла: %02.01f kB"
  1024210451
  10243 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:664 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:765
   10452#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:579
   10453msgid "Calculating file size..."
   10454msgstr "Изчисляване на размера на файла..."
   10455
   10456#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:670 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:771
  1024410457msgid "File size: unknown"
  1024510458msgstr "Размер на файла: неизвестен"
  1024610459
  10247 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:717
   10460#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:723
  1024810461msgid "Save as JPEG"
  1024910462msgstr "Запазване като JPEG"
  1025010463
  10251 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:744
   10464#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:750
  1025210465msgid "_Quality:"
  1025310466msgstr "_Качество:"
  1025410467
  10255 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:748
   10468#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:754
  1025610469msgid "JPEG quality parameter"
  1025710470msgstr "Параметър за качество на JPEG"
  1025810471
  10259 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:763
   10472#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:769
  1026010473msgid "Enable preview to obtain the file size."
  1026110474msgstr "Включете предварителния преглед, за да получите размера на файла."
  1026210475
  10263 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:774
   10476#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:780
  1026410477msgid "Show _preview in image window"
  1026510478msgstr "Показване на _предварителен преглед в прозореца на изображението"
  1026610479
  10267 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:786
   10480#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:792
  1026810481msgid "_Advanced Options"
  1026910482msgstr "_Фини настройки"
  1027010483
  10271 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:814
   10484#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:820
  1027210485msgid "_Smoothing:"
  1027310486msgstr "_Заглаждане:"
  1027410487
  10275 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:827
   10488#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:833
  1027610489msgid "Frequency (rows):"
  1027710490msgstr "Честота (редове):"
  1027810491
  10279 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:841
   10492#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:847
  1028010493msgid "Use restart markers"
  1028110494msgstr "Маркери за рестартиране"
  1028210495
  10283 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:857 ../plug-ins/xjt/xjt.c:869
   10496#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:863 ../plug-ins/xjt/xjt.c:869
  1028410497msgid "Optimize"
  1028510498msgstr "Оптимизиране"
  1028610499
  10287 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:870
   10500#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:876
  1028810501msgid "Progressive"
  1028910502msgstr "Прогресивно"
  1029010503
  10291 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:884
   10504#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:890
  1029210505msgid "Force baseline JPEG"
  1029310506msgstr "Принудително базолинейно JPEG"
  1029410507
  10295 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:899
   10508#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:905
  1029610509msgid "Save EXIF data"
  1029710510msgstr "Запазване на EXIF данни"
  1029810511
  10299 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:915
   10512#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:921
  1030010513msgid "Save thumbnail"
  1030110514msgstr "Запазване на умалено копие"
  1030210515
  1030310516#. XMP metadata
  10304 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:931
   10517#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:937
  1030510518msgid "Save XMP data"
  1030610519msgstr "Запазване на XMP данни"
  1030710520
  1030810521#. Subsampling
  10309 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:944
   10522#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:950
  1031010523msgid "Subsampling:"
  1031110524msgstr "Субсемплиране"
  1031210525
  1031310526#. DCT method
  10314 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:967
   10527#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:973
  1031510528msgid "DCT method:"
  1031610529msgstr "DCT метод:"
  1031710530
  10318 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:973
   10531#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:979
  1031910532msgid "Fast Integer"
  1032010533msgstr "Бърз целочислен"
  1032110534
  10322 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:974
   10535#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:980
  1032310536msgid "Integer"
  1032410537msgstr "Целочислен"
  1032510538
  10326 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:975
   10539#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:981
  1032710540msgid "Floating-Point"
  1032810541msgstr "Плаваща запетая"
  1032910542
  10330 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:989
   10543#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:995
  1033110544msgid "Comment"
  1033210545msgstr "Коментар"
   
  1062210835"Set the brightness of the print.\n"
  1062310836"0 is solid black, 2 is solid white"
  10624 msgstr "Задаване светлинност на разпечатката.\n"
   10837msgstr ""
   10838"Задаване светлинност на разпечатката.\n"
  1062510839"0 е напълно черно, 2 е чисто бяло"
  1062610840
   
  1066910883"regions are not solid."
  1067010884msgstr ""
  10671 "Настройване на гъстотата (количеството мастило) на разпечатката."
  10672 "Намалете гъстотата, ако мастилото се размива; увеличете гъстотата "
  10673 "ако черните области не са пълни."
   10885"Настройване на гъстотата (количеството мастило) на разпечатката.Намалете "
   10886"гъстотата, ако мастилото се размива; увеличете гъстотата ако черните области "
   10887"не са пълни."
  1067410888
  1067510889#: ../plug-ins/print/gimp_color_window.c:415
   
  1067910893"Black and white will remain the same, unlike with the brightness adjustment."
  1068010894msgstr ""
  10681 "Настройване гамата на разпечатката. По-високи стойности ще доведат"
  10682 "до по-светла разпечатка, докато по-ниски - по-тъмна. "
  10683 "Черното и бялото ще се запазят, за разлика от настройката на светлинността."
   10895"Настройване гамата на разпечатката. По-високи стойности ще доведатдо по-"
   10896"светла разпечатка, докато по-ниски - по-тъмна. Черното и бялото ще се "
   10897"запазят, за разлика от настройката на светлинността."
  1068410898
  1068510899#: ../plug-ins/print/gimp_color_window.c:432
   
  1074210956"Позициониране на изображението върху страницата.\n"
  1074310957"Натиснете и влачете с основния бутон на мишката за позициониране.\n"
  10744 "Натиснете и влачете с втория бутон на мишката за донагласяне;"
  10745 "всяко натискане премества изображението с един пункт (1/72\")\n"
  10746 "Натиснете и влачете с третия (среден) бутон за преместване"
  10747 "в единиците зададени за изображението.\n"
  10748 "Задържането на клавиша shift по време на натискане и влачене"
  10749 "ограничава движението само по хоризонтал или вертикал.\n"
  10750 "Ако натиснете друг бутон по време на влачене, изображението"
  10751 "ще се върне в изходна позиция."
   10958"Натиснете и влачете с втория бутон на мишката за донагласяне;всяко натискане "
   10959"премества изображението с един пункт (1/72\")\n"
   10960"Натиснете и влачете с третия (среден) бутон за преместванев единиците "
   10961"зададени за изображението.\n"
   10962"Задържането на клавиша shift по време на натискане и влаченеограничава "
   10963"движението само по хоризонтал или вертикал.\n"
   10964"Ако натиснете друг бутон по време на влачене, изображениетоще се върне в "
   10965"изходна позиция."
  1075210966
  1075310967#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:492
   
  1077510989"Select the orientation: portrait, landscape, upside down, or seascape "
  1077610990"(upside down landscape)"
  10777 msgstr ""
  10778 "Избор на ориентация: портрет, пейзаж, на дължина, или ширина"
   10991msgstr "Избор на ориентация: портрет, пейзаж, на дължина, или ширина"
  1077910992
  1078010993#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:525
   
  1088411097"l' or `-oraw' from the command string, or printing will probably fail!"
  1088511098msgstr ""
  10886 "Въвеждане на команда за отпечатване към принтера. Бележка: Да е се премахва „-l“ или „-oraw“ от командния стринг!"
   11099"Въвеждане на команда за отпечатване към принтера. Бележка: Да е се премахва "
   11100"„-l“ или „-oraw“ от командния стринг!"
  1088711101
  1088811102#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:792
   
  1098111195"Choose the printer model, PPD file, and command that is used to print to "
  1098211196"this printer"
  10983 msgstr ""
  10984 "Избор на модел принтер, PPD файл и команда, с която ще се разпечатва"
   11197msgstr "Избор на модел принтер, PPD файл и команда, с която ще се разпечатва"
  1098511198
  1098611199#.
   
  1099611209"settings that you wish to remember for future use."
  1099711210msgstr ""
  10998 "Дефиниране на нов логически принтер. Това може да се използва за име на"
  10999 "набор настройки, които може да запомните за бъдеща употреба."
   11211"Дефиниране на нов логически принтер. Това може да се използва за име нанабор "
   11212"настройки, които може да запомните за бъдеща употреба."
  1100011213
  1100111214#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:994
   
  1106411277"number of output dots per inch"
  1106511278msgstr ""
  11066 "Избор дали мащабирането да се измерва в проценти от страницата или"
  11067 "броя точки на инч"
   11279"Избор дали мащабирането да се измерва в проценти от страницата илиброя точки "
   11280"на инч"
  1106811281
  1106911282#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1179
   
  1116711380"and photographs"
  1116811381msgstr ""
  11169 "Най-бавно, но най-точно и с красиви цветове за изображения с отсенки "
  11170 "и фотографии"
   11382"Най-бавно, но най-точно и с красиви цветове за изображения с отсенки и "
   11383"фотографии"
  1117111384
  1117211385#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1406
   
  1120611419
  1120711420#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1466
  11208 msgid "Adjust color balance, brightness, contrast, saturation, and dither algorithm"
  11209 msgstr "Настройка на цветовия баланс, светлостта, контраста, "
  11210 "насищането и алгоритъма за колебанията"
   11421msgid ""
   11422"Adjust color balance, brightness, contrast, saturation, and dither algorithm"
   11423msgstr ""
   11424"Настройка на цветовия баланс, светлостта, контраста, насищането и алгоритъма "
   11425"за колебанията"
  1121111426
  1121211427#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1500
   
  1136711582"(не се поддържа от  SGI)"
  1136811583
  11369 #: ../plug-ins/twain/twain.c:313
  11370 msgid "TWAIN (Dump)..."
  11371 msgstr "TWAIN (Изчистване)..."
  11372 
  11373 #: ../plug-ins/twain/twain.c:333
  11374 msgid "TWAIN (Read)..."
  11375 msgstr "TWAIN (Четене)..."
  11376 
  1137711584#: ../plug-ins/twain/twain.c:354
  11378 msgid "_TWAIN..."
  11379 msgstr "_TWAIN..."
   11585msgid "_Scanner/Camera..."
   11586msgstr "_Скенер/фотоапарат..."
  1138011587
  1138111588#. Initialize our progress dialog
  1138211589#: ../plug-ins/twain/twain.c:492
  11383 msgid "Transferring TWAIN data"
  11384 msgstr "Прехвърляне на TWAIN данните"
  11385 
  11386 #: ../plug-ins/uri/uri.c:116 ../plug-ins/uri/uri.c:137
   11590msgid "Transferring data from scanner/camera"
   11591msgstr "Прехвърляне на данни от скенер/фотоапарат"
   11592
   11593#: ../plug-ins/uri/uri.c:117 ../plug-ins/uri/uri.c:138
  1138711594msgid "URI"
  1138811595msgstr "URI"
  1138911596
  11390 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:103
   11597#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:148
  1139111598#, c-format
  1139211599msgid "Downloading %s of image data..."
  1139311600msgstr "Изтегляне %s от данни за изображение..."
  1139411601
  11395 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:104
  11396 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:321
   11602#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:149
   11603#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:331
  1139711604#, c-format
  1139811605msgid "Downloaded %s of image data"
  1139911606msgstr "Изтегляне %s от данни за изображение"
  1140011607
  11401 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:122
   11608#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:167
  1140211609#, c-format
  1140311610msgid "Uploading %s of image data..."
  1140411611msgstr "Качване %s от данни за изображение..."
  1140511612
  11406 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:123
   11613#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:168
  1140711614#, c-format
  1140811615msgid "Uploaded %s of image data"
  1140911616msgstr "Качване %s от данни за изображение"
  1141011617
  11411 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:192
  11412 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:170
   11618#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:238
   11619#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:180
  1141311620msgid "Connecting to server"
  1141411621msgstr "Свързване към сървър"
  1141511622
  11416 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:251
   11623#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:297
  1141711624#, c-format
  1141811625msgid "Failed to read %s from '%s': %s"
  1141911626msgstr "Грешка при четене на  %s от „%s“: %s"
  1142011627
  11421 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:300
   11628#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:346
  1142211629#, c-format
  1142311630msgid "Failed to write %s to '%s': %s"
  1142411631msgstr "Грешка при запис на  %s в „%s“: %s"
  1142511632
  11426 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:139
  11427 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:159
  11428 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:176
  11429 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:199
  11430 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:228
   11633#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:147
   11634#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:167
   11635#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:186
   11636#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:209
   11637#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:238
  1143111638#, c-format
  1143211639msgid "wget exited abnormally on URI '%s'"
   
  1143411641
  1143511642#. The third line is "Connecting to..."
  11436 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:167
  11437 #, c-format
  11438 msgid "(timeout is %s seconds)"
  11439 msgstr "(таймаутът е %s секунди)"
   11643#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:175
   11644#, c-format
   11645msgid "(timeout is %d second)"
   11646msgid_plural "(timeout is %d seconds)"
   11647msgstr[0] "(таймаутът е %d секунда)"
   11648msgstr[1] "(таймаутът е %d секунди)"
  1144011649
  1144111650#. The fourth line is either the network request or an error
  11442 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:194
   11651#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:204
  1144311652msgid "Opening URI"
  1144411653msgstr "Отваряне на URI"
  1144511654
  11446 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:205
  11447 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:238
   11655#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:215
   11656#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:248
  1144811657#, c-format
  1144911658msgid "A network error occurred: %s"
  1145011659msgstr "Грешка при свързване: %s"
  1145111660
  11452 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:278
   11661#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:288
  1145311662#, c-format
  1145411663msgid "Downloading %s of image data"
  1145511664msgstr "Изтегляне на %s от данни за изображение"
  1145611665
  11457 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:283
   11666#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:293
  1145811667msgid "Downloading unknown amount of image data"
  1145911668msgstr "Изтегляне на неизвестно количество данни за изображение"
   
  1159211801msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
  1159311802msgstr "Грешка: XJT файлът с настройки „%s“ е празен."
  11594 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.