Ignore:
Timestamp:
Feb 4, 2006, 2:17:55 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

GIMP - пълен и стандартизиран превод на програмата. Превод от Виктор Дачев, стандартизиране и поправки от мен.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/gimp-plug-ins.HEAD.bg.po

  r463 r521  
  44# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
  55# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
  6 # Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005, 2006.
  7 #
   6# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005.
  87msgid ""
  98msgstr ""
  109"Project-Id-Version: gimp-plug-ins.HEAD\n"
  1110"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-01-10 19:56+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-01-10 19:57+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-10-07 18:54+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-02-04 13:29+0200\n"
  1413"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
  15 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   14"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
  1615"MIME-Version: 1.0\n"
  1716"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1817"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
  2019
  2120#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:529
   
  3130"Няма %s в gimprc:\n"
  3231"Трябва да въведете стойност като\n"
  33 "(%s \"%s\")\n"
   32"(%s „%s“)\n"
  3433"във файла %s."
  3534
   
  111110"Change the iteration value. The higher it is, the more details will be "
  112111"calculated, which will take more time"
  113 msgstr ""
  114 "Промяна стойността на взаимодействие. Колкото по-висока е тя, толкова повече "
  115 "детайли ще бъдат изчислени, но ще отнеме повече време"
   112msgstr "Промяна стойността на взаимодействие. Колкото по-висока е тя, толкова повече детайли ще бъдат изчислени, но ще отнеме повече време"
  116113
  117114#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:764
   
  123120"Change the CX value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
  124121"but Mandelbrot and Sierpinski)"
  125 msgstr ""
  126 "Промяна на СХ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки "
  127 "фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
   122msgstr "Промяна на СХ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
  128123
  129124#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:776
   
  135130"Change the CY value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
  136131"but Mandelbrot and Sierpinski)"
  137 msgstr ""
  138 "Промяна на СУ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки "
  139 "фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
   132msgstr "Промяна на СУ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
  140133
  141134#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:796
   
  216209#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:924
  217210msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
  218 msgstr ""
  219 "Използване на постепенно заглаждане за да се избегнат \"ивици\" в резултата"
   211msgstr "Използване на постепенно заглаждане за да се избегнат „ивици“ в резултата"
  220212
  221213#. Color Density frame
   
  258250#. Redmode radio frame
  259251#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:978
  260 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:529 ../plug-ins/common/decompose.c:138
   252#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:536 ../plug-ins/common/decompose.c:138
  261253msgid "Red"
  262254msgstr "Червено"
   
  279271#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:399
  280272#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:421
  281 #: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3168
  282 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3180 ../plug-ins/common/psp.c:421
   273#: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3162
   274#: ../plug-ins/common/postscript.c:3174 ../plug-ins/common/psp.c:421
  283275#: ../plug-ins/fits/fits.c:1019
  284276msgid "None"
   
  303295"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
  304296"channel"
  305 msgstr ""
  306 "Използване на линейна, вместо каквато и да е тригонометрична функция за този "
  307 "цветови канал"
   297msgstr "Използване на линейна, вместо каквато и да е тригонометрична функция за този цветови канал"
  308298
  309299#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1006
   
  319309"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
  320310"ones and vice versa"
  321 msgstr ""
  322 "Ако включите това, по-високите цветови стойности ще бъдат заменени от по-"
  323 "ниските и обратно"
   311msgstr "Ако включите това, по-високите цветови стойности ще бъдат заменени от по-ниските и обратно"
  324312
  325313#. Greenmode radio frame
  326314#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1019
  327 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:534 ../plug-ins/common/decompose.c:139
   315#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:541 ../plug-ins/common/decompose.c:139
  328316msgid "Green"
  329317msgstr "Зелено"
   
  331319#. Bluemode radio frame
  332320#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1060
  333 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:539 ../plug-ins/common/decompose.c:140
   321#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:546 ../plug-ins/common/decompose.c:140
  334322msgid "Blue"
  335323msgstr "Синьо"
   
  348336"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
  349337"function). The result is visible in the preview image"
  350 msgstr ""
  351 "Създаване на цветова карта с посочените горе настройки (цветова плътност/ "
  352 "функция). Резултатът е видим в предварителния преглед"
   338msgstr "Създаване на цветова карта с посочените горе настройки (цветова плътност/ функция). Резултатът е видим в предварителния преглед"
  353339
  354340#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1132
   
  358344#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1144
  359345msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
  360 msgstr ""
  361 "Създаване на цветова карта, въз основа на преливка от редактора на преливки"
   346msgstr "Създаване на цветова карта, въз основа на преливка от редактора на преливки"
  362347
  363348#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1155
   
  372357#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1160 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:200
  373358#: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2013
  374 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1071 ../plug-ins/common/compressor.c:410
  375 #: ../plug-ins/common/compressor.c:541 ../plug-ins/common/curve_bend.c:839
   359#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1065 ../plug-ins/common/compressor.c:410
   360#: ../plug-ins/common/compressor.c:541 ../plug-ins/common/curve_bend.c:860
  376361#: ../plug-ins/common/dicom.c:650 ../plug-ins/common/gbr.c:616
  377362#: ../plug-ins/common/gif.c:1000 ../plug-ins/common/gih.c:1258
   
  379364#: ../plug-ins/common/mng.c:953 ../plug-ins/common/pat.c:451
  380365#: ../plug-ins/common/pcx.c:588 ../plug-ins/common/pix.c:508
  381 #: ../plug-ins/common/png.c:1260 ../plug-ins/common/pnm.c:817
  382 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1185 ../plug-ins/common/psd_save.c:1349
   366#: ../plug-ins/common/png.c:1221 ../plug-ins/common/pnm.c:817
   367#: ../plug-ins/common/postscript.c:1184 ../plug-ins/common/psd_save.c:1349
  383368#: ../plug-ins/common/raw.c:530 ../plug-ins/common/raw.c:557
  384369#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2119 ../plug-ins/common/sunras.c:507
   
  387372#: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
  388373#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:787 ../plug-ins/gfli/gfli.c:714
  389 #: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2387 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
  390 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:268
   374#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2387 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:267
   375#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:222
  391376#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:244 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1272
  392377#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1706
  393378#, c-format
  394379msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
  395 msgstr "Не може да се отвори '%s' за записване: %s"
   380msgstr "Не може да се отвори „%s“ за записване: %s"
  396381
  397382#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1710
  398383#, c-format
  399384msgid "Could not write '%s': %s"
  400 msgstr "Не може да се запише '%s': %s"
   385msgstr "Не може да се запише „%s“: %s"
  401386
  402387#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1763
   
  414399#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1304 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:152
  415400#: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2233
  416 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:988 ../plug-ins/common/curve_bend.c:891
   401#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:982 ../plug-ins/common/curve_bend.c:912
  417402#: ../plug-ins/common/dicom.c:295 ../plug-ins/common/gbr.c:348
  418403#: ../plug-ins/common/gifload.c:297 ../plug-ins/common/gih.c:649
   
  420405#: ../plug-ins/common/pcx.c:309 ../plug-ins/common/pix.c:329
  421406#: ../plug-ins/common/png.c:720 ../plug-ins/common/pnm.c:442
  422 #: ../plug-ins/common/poppler.c:368 ../plug-ins/common/postscript.c:1012
  423 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2977 ../plug-ins/common/psd.c:1880
   407#: ../plug-ins/common/poppler.c:366 ../plug-ins/common/postscript.c:1011
   408#: ../plug-ins/common/postscript.c:2976 ../plug-ins/common/psd.c:1880
  424409#: ../plug-ins/common/psp.c:1463 ../plug-ins/common/raw.c:242
  425410#: ../plug-ins/common/raw.c:647 ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2009
  426411#: ../plug-ins/common/sunras.c:379 ../plug-ins/common/svg.c:313
  427 #: ../plug-ins/common/svg.c:715 ../plug-ins/common/tga.c:414
   412#: ../plug-ins/common/svg.c:708 ../plug-ins/common/tga.c:414
  428413#: ../plug-ins/common/tiff.c:530 ../plug-ins/common/xbm.c:720
  429414#: ../plug-ins/common/xwd.c:420 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
   
  432417#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:463 ../plug-ins/help/domain.c:426
  433418#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:85 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:871
  434 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:257
   419#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:211
  435420#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:135 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2530
  436421#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2538
  437422#, c-format
  438423msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
  439 msgstr "Не може да се отвори '%s' за четене: %s"
   424msgstr "Не може да се отвори „%s“ за четене: %s"
  440425
  441426#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2013
  442427#, c-format
  443428msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
  444 msgstr "'%s' не е файл на браузъра за фрактали"
   429msgstr "„%s“ не е файл на браузъра за фрактали"
  445430
  446431#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2019
  447432#, c-format
  448433msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
  449 msgstr "'%s' е повреден. Редът %d за избор на опция е неправилен"
   434msgstr "„%s“ е повреден. Редът %d за избор на опция е неправилен"
  450435
  451436#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:249
   
  461446#, c-format
  462447msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
  463 msgstr "Сигурни ли сте че искате да изтриете \"%s\" от списъка и от диска?"
   448msgstr "Сигурни ли сте че искате да изтриете „%s“ от списъка и от диска?"
  464449
  465450#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:747
   
  470455#, c-format
  471456msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
  472 msgstr "Файлът '%s' не е файл на браузъра за фрактали"
   457msgstr "Файлът „%s“ не е файл на браузъра за фрактали"
  473458
  474459#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:947
   
  478463"Line %d Option section incorrect"
  479464msgstr ""
  480 "Файлът '%s' е повреден.\n"
   465"Файлът „%s“ е повреден.\n"
  481466"Редът %d за избор на опция е неправилен"
  482467
   
  516501#. General options
  517502#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:277
  518 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:473
   503#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:470
  519504msgid "General Options"
  520505msgstr "Общи настройки"
   
  533518
  534519#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:308
  535 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:547
   520#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:544
  536521msgid "Create a new image when applying filter"
  537522msgstr "Създаване на ново изображение с прилагането на филтъра"
   
  550535
  551536#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:361
  552 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:626
   537#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:623
  553538msgid "Light Settings"
  554539msgstr "Настройки на светлината"
   
  597582
  598583#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:416
  599 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:654
   584#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:651
  600585msgid "Type of light source to apply"
  601586msgstr "Тип на светлинния източник"
  602587
  603588#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:418
  604 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:656
   589#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:653
  605590msgid "Select lightsource color"
  606591msgstr "Избор на цвят на светлинния източник"
  607592
  608593#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:430
  609 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:669
   594#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:666
  610595msgid "Set light source color"
  611596msgstr "Задаване цвят на светлинния източник"
   
  620605
  621606#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:447
  622 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:671
  623 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:998
   607#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:668
   608#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:995
  624609#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:475
  625610msgid "Position"
   
  634619
  635620#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:462
  636 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:695
   621#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:692
  637622msgid "Light source X position in XYZ space"
  638 msgstr ""
  639 "Местоположение на светлинния източник по хоризонтал в координатната система"
   623msgstr "Местоположение на светлинния източник по хоризонтал в координатната система"
  640624
  641625#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 ../plug-ins/common/flarefx.c:766
   
  647631
  648632#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:475
  649 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:709
   633#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:706
  650634msgid "Light source Y position in XYZ space"
  651 msgstr ""
  652 "Местоположение на светлинния източник по вертикал в координатната система"
   635msgstr "Местоположение на светлинния източник по вертикал в координатната система"
  653636
  654637#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:482
   
  657640
  658641#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:488
  659 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:723
   642#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:720
  660643msgid "Light source Z position in XYZ space"
  661 msgstr ""
  662 "Местоположение на светлинния източник по дълбочина в координатната система"
   644msgstr "Местоположение на светлинния източник по дълбочина в координатната система"
  663645
  664646#. *****************************************************
   
  672654#. X
  673655#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499
  674 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:687
  675 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:741
  676 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1009
  677 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1058
   656#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:684
   657#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:738
   658#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1006
   659#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1055
  678660#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:527
  679661msgid "X:"
   
  681663
  682664#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:505
  683 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:749
   665#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:746
  684666msgid "Light source X direction in XYZ space"
  685667msgstr "Хоризонтална посока на светлинния източник в координатната система"
   
  687669#. Y
  688670#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:511
  689 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:701
  690 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:754
  691 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1022
  692 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1069
  693 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1167
   671#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:698
   672#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:751
   673#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1019
   674#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1066
   675#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1164
  694676#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:541
  695677msgid "Y:"
   
  697679
  698680#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:517
  699 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:762
   681#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:759
  700682msgid "Light source Y direction in XYZ space"
  701683msgstr "Вертикална посока на светлинния източник в координатната система"
  702684
  703685#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:523
  704 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:715
  705 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:767
  706 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1035
  707 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1080
  708 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1179
   686#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:712
   687#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:764
   688#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1032
   689#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1077
   690#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1176
  709691msgid "Z:"
  710692msgstr "Дълбочина:"
  711693
  712694#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:529
  713 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:775
   695#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:772
  714696msgid "Light source Z direction in XYZ space"
  715697msgstr "Дълбочинна посока на светлинния източник в координатната система"
   
  732714
  733715#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:622
  734 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:836
   716#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:833
  735717msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
  736718msgstr "Количество на оригиналния цвят, където не попада директна светлина"
   
  741723
  742724#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:651
  743 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:865
   725#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:862
  744726msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
  745727msgstr "Интензитет на оригиналния цвят, където е осветен"
   
  750732
  751733#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:680
  752 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:937
   734#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:934
  753735msgid "Controls how intense the highlights will be"
  754736msgstr "Контролира колко да са интензивни светлите зони"
   
  759741
  760742#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:708
  761 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:966
   743#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:963
  762744msgid "Higher values makes the highlights more focused"
  763745msgstr "Високи стойности правят осветените зони по-фокусирани"
   
  833815
  834816#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:905
  835 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1303
   817#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1300
  836818msgid "_Light"
  837819msgstr "_Светлина"
  838820
  839821#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:909
  840 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1307
   822#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1304
  841823msgid "_Material"
  842824msgstr "_Материал"
   
  858840
  859841#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1033
  860 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1409
   842#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1405
  861843msgid "Recompute preview image"
  862844msgstr "Преизчисляване на предварителния предлед"
   
  894876msgstr "Карта към цилиндър"
  895877
  896 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:198
   878#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:200
  897879msgid "Map _Object..."
  898880msgstr "Обвиване на _обект..."
  899881
  900882#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:248
  901 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1317
   883#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1314
  902884msgid "_Box"
  903885msgstr "_Кутия"
  904886
  905887#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:266
  906 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1323
   888#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1320
  907889msgid "C_ylinder"
  908890msgstr "_Цилиндър"
  909891
  910 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:485
   892#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:482
  911893msgid "Map to:"
  912894msgstr "Обвиване на:"
  913895
  914 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:489
   896#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:486
  915897msgid "Plane"
  916898msgstr "Плоскост"
  917899
  918 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:490
   900#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:487
  919901msgid "Sphere"
  920902msgstr "Сфера"
  921903
  922 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:491
   904#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:488
  923905msgid "Box"
  924906msgstr "Кутия"
  925907
  926 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:492
   908#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:489
  927909msgid "Cylinder"
  928910msgstr "Цилиндър"
  929911
  930 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:507
   912#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:504
  931913msgid "Type of object to map to"
  932914msgstr "Тип на обекта за обвиване"
  933915
  934 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:509
   916#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:506
  935917msgid "Transparent background"
  936918msgstr "Прозрачен фон"
  937919
  938 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:520
   920#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:517
  939921msgid "Make image transparent outside object"
  940922msgstr "Прозрачно изображение извън обекта"
  941923
  942 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:522
   924#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:519
  943925msgid "Tile source image"
  944926msgstr "Повторение на изходното изображение"
  945927
  946 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:533
   928#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:530
  947929msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
  948930msgstr "Повторение на изходното изображение: полезно за безкрайни равнини"
  949931
  950 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:536
   932#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:533
  951933msgid "Create new image"
  952934msgstr "Създаване на ново изображение"
  953935
  954 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:555
   936#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:552
  955937msgid "Enable _antialiasing"
  956938msgstr "Включване на _заглаждането"
  957939
  958 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:562
   940#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:559
  959941msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
  960942msgstr "Включване/изключване премахването на назъбените ръбове (заглаждане)"
  961943
  962 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:579 ../plug-ins/common/bumpmap.c:984
   944#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:576 ../plug-ins/common/bumpmap.c:984
  963945#: ../plug-ins/common/emboss.c:528 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:792
  964946#: ../plug-ins/common/struc.c:1326
   
  966948msgstr "_Дълбочина:"
  967949
  968 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:582
   950#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:579
  969951msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
  970952msgstr "Качество на заглаждането. По-високо е по-добре, но по-бавно"
  971953
  972 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:591 ../plug-ins/common/unsharp.c:695
   954#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:588 ../plug-ins/common/unsharp.c:695
  973955#: ../plug-ins/common/wind.c:1008 ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:441
  974956msgid "_Threshold:"
  975957msgstr "_Праг:"
  976958
  977 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:599
   959#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:596
  978960msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
  979961msgstr "Спиране, когато разликата между пикселите е по-малка от тази стойност"
  980962
  981 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:635
   963#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:632
  982964msgid "Point light"
  983965msgstr "Точкова светлина"
  984966
  985 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:636
   967#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:633
  986968msgid "Directional light"
  987969msgstr "Насочена светлина"
  988970
  989 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:637
   971#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:634
  990972msgid "No light"
  991973msgstr "Без светлина"
  992974
  993 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:651
   975#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:648
  994976msgid "Lightsource type:"
  995977msgstr "Тип на светлинния източник:"
  996978
  997 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:661
   979#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:658
  998980msgid "Lightsource color:"
  999981msgstr "Цвят на светлинния източник:"
  1000982
  1001 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:726
   983#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:723
  1002984msgid "Direction Vector"
  1003985msgstr "Вектор на посока"
  1004986
  1005 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:802
   987#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:799
  1006988msgid "Intensity Levels"
  1007989msgstr "Нива на интензитет"
  1008990
  1009 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:821
   991#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:818
  1010992msgid "Ambient:"
  1011993msgstr "Обкръжение:"
  1012994
  1013 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:850
  1014 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:893
   995#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:847
   996#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:890
  1015997msgid "Diffuse:"
  1016998msgstr "Разсейване:"
  1017999
  1018 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:874
   1000#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:871
  10191001msgid "Reflectivity"
  10201002msgstr "Отражаемост"
  10211003
  1022 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:908
   1004#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:905
  10231005msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
  1024 msgstr ""
  1025 "По-високи стойности карат обекта да отразява повече светлина (изглежда по-"
  1026 "светъл)"
  1027 
  1028 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:922
   1006msgstr "По-високи стойности карат обекта да отразява повече светлина (изглежда по-светъл)"
   1007
   1008#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:919
  10291009msgid "Specular:"
  10301010msgstr "Фонова:"
  10311011
  1032 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:951
   1012#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:948
  10331013msgid "Highlight:"
  10341014msgstr "Светли петна:"
  10351015
  1036 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1012
   1016#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1009
  10371017msgid "Object X position in XYZ space"
  10381018msgstr "Позиция на обекта по хоризонтал в пространството"
  10391019
  1040 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1025
   1020#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1022
  10411021msgid "Object Y position in XYZ space"
  10421022msgstr "Позиция на обекта по вертикал в пространството"
  10431023
  1044 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1038
   1024#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1035
  10451025msgid "Object Z position in XYZ space"
  10461026msgstr "Позиция на обекта в дълбочина в пространството"
  10471027
  10481028#. Rotation
  1049 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1047
  1050 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3365
   1029#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1044
   1030#: ../plug-ins/common/postscript.c:3359
  10511031msgid "Rotation"
  10521032msgstr "Завъртане"
  10531033
  1054 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1061
   1034#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1058
  10551035msgid "Rotation angle about X axis"
  10561036msgstr "Завъртане по хоризонтал"
  10571037
  1058 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1072
   1038#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1069
  10591039msgid "Rotation angle about Y axis"
  10601040msgstr "Завъртане по вертикал"
  10611041
  1062 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1083
   1042#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1080
  10631043msgid "Rotation angle about Z axis"
  10641044msgstr "Завъртане в дълбочина"
  10651045
  1066 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1109
   1046#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1106
  10671047msgid "Front:"
  10681048msgstr "Отпред:"
  10691049
  1070 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1109
   1050#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1106
  10711051msgid "Back:"
  10721052msgstr "Отзад:"
  10731053
  1074 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1110
   1054#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1107
  10751055#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:534
  10761056msgid "Top:"
  10771057msgstr "Горе:"
  10781058
  1079 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1110
   1059#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1107
  10801060#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:575
  10811061msgid "Bottom:"
  10821062msgstr "Долу:"
  10831063
  1084 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1111
   1064#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1108
  10851065#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:521
  10861066msgid "Left:"
  10871067msgstr "Ляво:"
  10881068
  1089 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1111
   1069#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1108
  10901070#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:547
  10911071msgid "Right:"
  10921072msgstr "Дясно:"
  10931073
  1094 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1117
   1074#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1114
  10951075msgid "Map Images to Box Faces"
  10961076msgstr "Разполагане на изображенията по стените на кутията"
  10971077
  1098 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1155
   1078#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1152
  10991079#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2771
  11001080msgid "Scale X:"
  11011081msgstr "Мащабиране по хоризонтал:"
  11021082
  1103 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1158
   1083#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1155
  11041084msgid "X scale (size)"
  11051085msgstr "Мащабиране по хоризонтал (размер)"
  11061086
  1107 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1170
   1087#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1167
  11081088msgid "Y scale (size)"
  11091089msgstr "Мащабиране по вертикал (размер)"
  11101090
  1111 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1182
   1091#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1179
  11121092msgid "Z scale (size)"
  11131093msgstr "Мащабиране в дълбочина (размер)"
  11141094
  1115 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1205
   1095#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1202
  11161096msgid "_Top:"
  11171097msgstr "_Горе:"
  11181098
  1119 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1205
   1099#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1202
  11201100msgid "_Bottom:"
  11211101msgstr "_Долу:"
  11221102
  1123 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1210
   1103#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1207
  11241104msgid "Images for the Cap Faces"
  11251105msgstr "Изображения за лицата на капаците"
  11261106
  1127 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1239
   1107#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1236
  11281108#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1119
  11291109msgid "Size"
  11301110msgstr "Размер"
  11311111
  1132 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1250
   1112#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1247
  11331113msgid "R_adius:"
  11341114msgstr "_Радиус:"
  11351115
  1136 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1254
   1116#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1251
  11371117msgid "Cylinder radius"
  11381118msgstr "Радиус на цилиндъра"
  11391119
  1140 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1264 ../plug-ins/common/mblur.c:1023
   1120#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1261 ../plug-ins/common/mblur.c:1023
  11411121msgid "L_ength:"
  11421122msgstr "_Дължина:"
  11431123
  1144 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1268
   1124#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1265
  11451125msgid "Cylinder length"
  11461126msgstr "Дължина на цилиндъра"
  11471127
  1148 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1299
   1128#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1296
  11491129msgid "O_ptions"
  11501130msgstr "_Настройки"
  11511131
  1152 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1311
   1132#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1308
  11531133msgid "O_rientation"
  11541134msgstr "_Ориентация"
  11551135
  1156 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1347
   1136#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1343
  11571137msgid "Map to Object"
  11581138msgstr "Обвиване на обекта"
  11591139
  1160 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1400
   1140#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1396
  11611141#: ../plug-ins/common/diffraction.c:477
  11621142msgid "_Preview!"
  11631143msgstr "_Предварителен преглед!"
  11641144
  1165 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1427
   1145#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1421
  11661146msgid "Show preview _wireframe"
  11671147msgstr "Показване _скелета на обекта"
   
  11841164#: ../plug-ins/common/pat.c:326 ../plug-ins/common/pcx.c:314
  11851165#: ../plug-ins/common/pix.c:334 ../plug-ins/common/png.c:727
  1186 #: ../plug-ins/common/pnm.c:447 ../plug-ins/common/poppler.c:465
  1187 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1018 ../plug-ins/common/psd.c:1885
   1166#: ../plug-ins/common/pnm.c:447 ../plug-ins/common/poppler.c:463
   1167#: ../plug-ins/common/postscript.c:1017 ../plug-ins/common/psd.c:1885
  11881168#: ../plug-ins/common/raw.c:652 ../plug-ins/common/sunras.c:433
  11891169#: ../plug-ins/common/tga.c:419 ../plug-ins/common/tiff.c:535
   
  11951175#, c-format
  11961176msgid "Opening '%s'"
  1197 msgstr "Отваряне на '%s'"
   1177msgstr "Отваряне на „%s“"
  11981178
  11991179#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:167 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:176
   
  12031183#, c-format
  12041184msgid "'%s' is not a valid BMP file"
  1205 msgstr "'%s' не е валиден BMP файл"
   1185msgstr "„%s“ не е валиден BMP файл"
  12061186
  12071187#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:217 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:236
   
  12111191#, c-format
  12121192msgid "Error reading BMP file header from '%s'"
  1213 msgstr "Грешка при четене началото на BMP файл от '%s'"
   1193msgstr "Грешка при четене началото на BMP файл от „%s“"
  12141194
  12151195#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:447
   
  12331213#: ../plug-ins/common/psd.c:2291 ../plug-ins/common/raw.c:687
  12341214#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:257 ../plug-ins/common/sunras.c:917
  1235 #: ../plug-ins/common/tga.c:927 ../plug-ins/common/tiff.c:886
   1215#: ../plug-ins/common/tga.c:926 ../plug-ins/common/tiff.c:886
  12361216#: ../plug-ins/common/tile.c:266 ../plug-ins/common/xbm.c:866
  12371217#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:464 ../plug-ins/fits/fits.c:508
   
  12621242#: ../plug-ins/common/gih.c:1263 ../plug-ins/common/gtm.c:245
  12631243#: ../plug-ins/common/pat.c:456 ../plug-ins/common/pcx.c:550
  1264 #: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1267
  1265 #: ../plug-ins/common/pnm.c:822 ../plug-ins/common/postscript.c:1190
   1244#: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1228
   1245#: ../plug-ins/common/pnm.c:822 ../plug-ins/common/postscript.c:1189
  12661246#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1354 ../plug-ins/common/sunras.c:512
  12671247#: ../plug-ins/common/tga.c:1031 ../plug-ins/common/tiff.c:1925
  12681248#: ../plug-ins/common/xbm.c:1007 ../plug-ins/common/xpm.c:623
  12691249#: ../plug-ins/common/xwd.c:570 ../plug-ins/fits/fits.c:459
  1270 #: ../plug-ins/gfli/gfli.c:683 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:226
   1250#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:683 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:225
  12711251#: ../plug-ins/sgi/sgi.c:537 ../plug-ins/winicon/icosave.c:977
  12721252#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1689
  12731253#, c-format
  12741254msgid "Saving '%s'"
  1275 msgstr "Запазване на '%s'"
   1255msgstr "Запазване на „%s“"
  12761256
  12771257#: ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:583
   
  13561336
  13571337#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:188
  1358 msgid "_Alien Map..."
  1359 msgstr "_Извънземна карта..."
   1338msgid "Alien Map _2..."
   1339msgstr "Извънземна карта _2..."
  13601340
  13611341#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:320
  1362 msgid "Alien Map: Transforming"
  1363 msgstr "Извънземна карта: Трансформиране"
   1342msgid "AlienMap2: Transforming"
   1343msgstr "ИзвънземнаКарта2: Трансформиране"
  13641344
  13651345#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:393
  1366 msgid "Alien Map"
  1367 msgstr "Извънземна карта"
   1346msgid "AlienMap2"
   1347msgstr "ИзвънземнаКарта2"
  13681348
  13691349#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:440 ../plug-ins/common/AlienMap2.c:464
   
  13791359#. Propagate Mode
  13801360#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:514 ../plug-ins/common/hot.c:595
  1381 #: ../plug-ins/common/vpropagate.c:1086 ../plug-ins/common/waves.c:273
   1361#: ../plug-ins/common/vpropagate.c:1086 ../plug-ins/common/waves.c:272
  13821362msgid "Mode"
  13831363msgstr "Режим"
   
  16791659#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1368
  16801660msgid "Seed of Random (only for \"From Seed\" Modes)"
  1681 msgstr "Произволно посяване (само за режимите \"От посяване\")"
   1661msgstr "Произволно посяване (само за режимите „От посяване“)"
  16821662
  16831663#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1379 ../plug-ins/maze/maze_face.c:300
  16841664msgid "Seed:"
  1685 msgstr "Посяване:"
   1665msgstr "Разпръскване:"
  16861666
  16871667#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1392
  16881668msgid "Switch to \"From seed\" With the Last Seed"
  1689 msgstr "Превключване към \"От посяване\" в последно посяване"
   1669msgstr "Превключване към „От посяване“ в последно посяване"
  16901670
  16911671#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1404
   
  16961676"(2) all mutation rates equal to zero."
  16971677msgstr ""
  1698 "Бутона \"Фиксирано посяване\" е измислен от мен.\n"
  1699 "Едно и също посяване създава едно и също изображение, ако (1) ширините на "
  1700 "изображенията са еднакви (ето защо финалното изображение е различно от "
  1701 "предварителния преглед) и (2) всички стойности на мутации са равни на нула."
   1678"Бутона „Фиксирано посяване“ е измислен от мен.\n"
   1679"Едно и също посяване създава едно и също изображение, ако (1) ширините на изображенията са еднакви (ето защо финалното изображение е различно от предварителния преглед) и (2) всички стойности на мутации са равни на нула."
  17021680
  17031681#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1412
   
  18111789
  18121790#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2068
  1813 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1079
   1791#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1073
  18141792#, c-format
  18151793msgid "Parameters were saved to '%s'"
  1816 msgstr "Параметрите са запазени в '%s'"
   1794msgstr "Параметрите са запазени в „%s“"
  18171795
  18181796#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2089
   
  18211799
  18221800#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2103
  1823 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1110
   1801#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1104
  18241802#, c-format
  18251803msgid ""
   
  18271805"Overwrite it?"
  18281806msgstr ""
  1829 "Файла '%s' съществува.\n"
   1807"Файла „%s“ съществува.\n"
  18301808"Презаписване?"
  18311809
   
  18451823#, c-format
  18461824msgid "Warning: '%s' is an old format file."
  1847 msgstr "Внимание: файлът '%s' е в стар формат."
   1825msgstr "Внимание: файлът „%s“ е в стар формат."
  18481826
  18491827#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2265
  18501828#, c-format
  18511829msgid "Warning: '%s' is a parameter file for newer CML_explorer than me."
  1852 msgstr ""
  1853 "Внимание: '%s' е файл с параметри за по-нова версия на СКР_четеца от "
  1854 "текущата."
   1830msgstr "Внимание: „%s“ е файл с параметри за по-нова версия на СКР_четеца от текущата."
  18551831
  18561832#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2328
   
  19641940#: ../plug-ins/common/animationplay.c:397
  19651941msgid "Start/Stop playback"
  1966 msgstr "Пускане/Спиране"
   1942msgstr "Стартиране/спиране"
  19671943
  19681944#: ../plug-ins/common/animationplay.c:401
   
  20312007msgstr "Прилагане на лещи"
  20322008
  2033 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:394
   2009#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:393
  20342010msgid "Lens Effect"
  20352011msgstr "Ефект на лещи"
  20362012
  2037 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:427
   2013#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:426
  20382014msgid "_Keep original surroundings"
  20392015msgstr "_Запазване на оригиналните обкръжения"
  20402016
  2041 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:442
   2017#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:441
  20422018msgid "_Set surroundings to index 0"
  20432019msgstr "Задаване на обкръженията към индекс 0"
  20442020
  2045 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:443
   2021#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:442
  20462022msgid "_Set surroundings to background color"
  20472023msgstr "_Задаване на обкръженията към цвета на фона"
  20482024
  2049 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:458
   2025#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:457
  20502026msgid "_Make surroundings transparent"
  20512027msgstr "_Задаване на обкръженията като прозрачни"
  20522028
  2053 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:475
   2029#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:474
  20542030msgid "_Lens refraction index:"
  20552031msgstr "_Индекс на пречупване за лещите:"
   
  20772053#: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:194
  20782054msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL!  Quitting...\n"
  2079 msgstr ""
  2080 "автоматично разтягане по _hsv: цветовата карта беше празна.  "
  2081 "Прекратяване...\n"
   2055msgstr "автоматично разтягане по _hsv: цветовата карта беше празна.  Прекратяване...\n"
  20822056
  20832057#: ../plug-ins/common/blinds.c:123
   
  21962170msgstr "_Издигане:"
  21972171
  2198 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:998 ../plug-ins/common/postscript.c:3319
   2172#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:998 ../plug-ins/common/postscript.c:3313
  21992173msgid "_X offset:"
  22002174msgstr "Отместване по _хоризонтал:"
   
  22042178"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
  22052179"button."
  2206 msgstr ""
  2207 "Отместването може да се нагласи чрез влачене на предварителния преглед със "
  2208 "средния бутон на мишката."
  2209 
  2210 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1012 ../plug-ins/common/postscript.c:3328
   2180msgstr "Отместването може да се нагласи чрез влачене на предварителния преглед със средния бутон на мишката."
   2181
   2182#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1012 ../plug-ins/common/postscript.c:3322
  22112183msgid "_Y offset:"
  22122184msgstr "Отместване по _вертикал:"
   
  22302202#: ../plug-ins/common/c_astretch.c:154
  22312203msgid "c_astretch: cmap was NULL!  Quitting...\n"
  2232 msgstr ""
  2233 "_автоматично разтягане: цветовата карта няма стойност.  Прекратяване...\n"
   2204msgstr "_автоматично разтягане: цветовата карта няма стойност.  Прекратяване...\n"
  22342205
  22352206#: ../plug-ins/common/cartoon.c:149
   
  23122283#. param[3].data.d_int32, mix.black.red_gain,
  23132284#. mix.black.green_gain, mix.black.blue_gain);
  2314 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:271
  2315 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:484
   2285#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:277
   2286#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:491
  23162287msgid "Channel Mixer"
  23172288msgstr "Смесване на канали"
  23182289
  2319 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:520
   2290#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:527
  23202291msgid "O_utput channel:"
  23212292msgstr "_Краен канал:"
  23222293
  2323 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:574 ../plug-ins/common/compose.c:185
   2294#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:581 ../plug-ins/common/compose.c:185
  23242295#: ../plug-ins/common/compose.c:196 ../plug-ins/common/diffraction.c:501
  23252296#: ../plug-ins/common/diffraction.c:539 ../plug-ins/common/diffraction.c:577
   
  23292300msgstr "_Червен:"
  23302301
  2331 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:592 ../plug-ins/common/compose.c:186
   2302#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:599 ../plug-ins/common/compose.c:186
  23322303#: ../plug-ins/common/compose.c:197 ../plug-ins/common/diffraction.c:510
  23332304#: ../plug-ins/common/diffraction.c:548 ../plug-ins/common/diffraction.c:586
   
  23372308msgstr "_Зелен:"
  23382309
  2339 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:611 ../plug-ins/common/compose.c:187
   2310#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:618 ../plug-ins/common/compose.c:187
  23402311#: ../plug-ins/common/compose.c:198 ../plug-ins/common/diffraction.c:519
  23412312#: ../plug-ins/common/diffraction.c:557 ../plug-ins/common/diffraction.c:595
   
  23462317
  23472318#. The monochrome toggle
  2348 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:622
   2319#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:629
  23492320msgid "_Monochrome"
  23502321msgstr "_Едноцветно"
  23512322
  2352 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:635
   2323#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:641
  23532324msgid "Preserve _luminosity"
  23542325msgstr "Запазване на _светлинността"
  23552326
  2356 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:884
   2327#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:878
  23572328msgid "Load Channel Mixer Settings"
  23582329msgstr "Зареждане настройки за смесване на канали"
  23592330
  2360 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1011
   2331#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1005
  23612332msgid "Save Channel Mixer Settings"
  23622333msgstr "Запазване настройките за смесване на канали"
  23632334
  2364 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1095
   2335#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1089
  23652336msgid "Channel Mixer File Operation Warning"
  23662337msgstr "Предупреждение от смесването на канали при работа с файл"
   
  25612532"You can only run 'Recompose' if the active image was originally produced by "
  25622533"'Decompose'."
  2563 msgstr ""
  2564 "Можете да \"Пресъставите\" само ако активното изображение преди това е било "
  2565 "\"Разбито\"."
   2534msgstr "Можете да „Пре-съставите“ само ако активното изображение преди това е било „Разбито“."
  25662535
  25672536#: ../plug-ins/common/compose.c:486
  25682537msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
  2569 msgstr ""
  2570 "Грешка при сканиране за допълнението 'данни за разбиване': намерени са "
  2571 "твърде малко слоеве."
   2538msgstr "Грешка при сканиране за допълнението „данни за разбиване“: намерени са твърде малко слоеве."
  25722539
  25732540#: ../plug-ins/common/compose.c:517
  25742541#, c-format
  25752542msgid "Could not get layers for image %d"
  2576 msgstr "Не могат да бъдат взети слоеве за изображението  %d"
   2543msgstr "Не могат да бъдат взети слоеве за изображението %d"
  25772544
  25782545#: ../plug-ins/common/compose.c:588
   
  26722639msgstr "_Разширяване"
  26732640
  2674 #: ../plug-ins/common/convmatrix.c:87 ../plug-ins/common/displace.c:475
  2675 #: ../plug-ins/common/edge.c:700 ../plug-ins/common/ripple.c:568
   2641#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:87 ../plug-ins/common/displace.c:459
   2642#: ../plug-ins/common/edge.c:719 ../plug-ins/common/ripple.c:568
  26762643msgid "_Wrap"
  26772644msgstr "_Обвиване"
   
  27052672msgstr "_Делител:"
  27062673
  2707 #: ../plug-ins/common/convmatrix.c:970 ../plug-ins/common/depthmerge.c:769
   2674#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:970 ../plug-ins/common/depthmerge.c:752
  27082675#: ../plug-ins/common/raw.c:987
  27092676msgid "O_ffset:"
   
  28002767msgstr "Кубистична трансформация"
  28012768
  2802 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:545
   2769#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:566
  28032770msgid "_Curve Bend..."
  28042771msgstr "_Деформиране по крива..."
  28052772
  2806 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:681
   2773#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:702
  28072774msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
  2808 msgstr ""
  2809 "Може да работи само върху слоеве (опит да се приложи върху канал или маска)."
  2810 
  2811 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:699
   2775msgstr "Може да работи само върху слоеве (опит да се приложи върху канал или маска)."
   2776
   2777#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:720
  28122778msgid "Cannot operate on layers with masks."
  28132779msgstr "Не работи върху слоеве с маски."
  28142780
  2815 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:714
   2781#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:735
  28162782msgid "Cannot operate on empty selections."
  28172783msgstr "Не работи върху празни селекции."
   
  28192785#. Possibly retrieve data from a previous run
  28202786#. The shell and main vbox
  2821 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1217 ../plug-ins/common/curve_bend.c:2934
   2787#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1238 ../plug-ins/common/curve_bend.c:2955
  28222788msgid "Curve Bend"
  28232789msgstr "Деформиране по крива"
  28242790
  28252791#. Preview area, top of column
  2826 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1253
   2792#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1274
  28272793#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:574
  28282794#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:443
   
  28312797
  28322798#. The preview button
  2833 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1282
   2799#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1303
  28342800msgid "_Preview Once"
  28352801msgstr "_Предварителен преглед веднъж"
  28362802
  28372803#. The preview toggle
  2838 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1291
   2804#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1312
  28392805msgid "Automatic pre_view"
  28402806msgstr "_Автоматичен предварителен преглед"
   
  28432809#. the vertical box and its toggle buttons
  28442810#. Options section
  2845 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1301 ../plug-ins/common/mosaic.c:623
   2811#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1322 ../plug-ins/common/mosaic.c:623
  28462812#: ../plug-ins/common/ripple.c:509 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1213
  28472813msgid "Options"
   
  28492815
  28502816#. Rotate spinbutton
  2851 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1315
   2817#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1336
  28522818msgid "Rotat_e:"
  28532819msgstr "За_въртане:"
  28542820
  28552821#. The smoothing toggle
  2856 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1333
   2822#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1354
  28572823msgid "Smoo_thing"
  28582824msgstr "_Изглаждане"
  28592825
  28602826#. The antialiasing toggle
  2861 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1343 ../plug-ins/common/gqbist.c:836
   2827#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1364 ../plug-ins/common/gqbist.c:836
  28622828#: ../plug-ins/common/mosaic.c:629 ../plug-ins/common/ripple.c:518
  28632829msgid "_Antialiasing"
   
  28652831
  28662832#. The work_on_copy toggle
  2867 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1353
   2833#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1374
  28682834msgid "Work on cop_y"
  28692835msgstr "В _копие"
  28702836
  28712837#. The curves graph
  2872 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1363
   2838#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1384
  28732839msgid "Modify Curves"
  28742840msgstr "Промяна на кривите"
  28752841
  2876 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1391
   2842#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1412
  28772843msgid "Curve for Border"
  28782844msgstr "Крива за рамка"
  28792845
  2880 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1395
   2846#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1416
  28812847msgid "_Upper"
  28822848msgstr "_Горно"
  28832849
  2884 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1396
   2850#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1417
  28852851msgid "_Lower"
  28862852msgstr "_Долно"
  28872853
  2888 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1406
   2854#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1427
  28892855msgid "Curve Type"
  28902856msgstr "Вид на кривата"
  28912857
  2892 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1410
   2858#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1431
  28932859msgid "Smoot_h"
  28942860msgstr "_Изглаждане"
  28952861
  2896 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1411
   2862#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1432
  28972863msgid "_Free"
  28982864msgstr "_Свободно"
  28992865
  29002866#. The Copy button
  2901 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1426
   2867#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1447
  29022868msgid "_Copy"
  29032869msgstr "_Копие"
  29042870
  2905 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1431
   2871#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1452
  29062872msgid "Copy the active curve to the other border"
  29072873msgstr "Копиране на активната крива в друга рамка"
  29082874
  29092875#. The CopyInv button
  2910 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1438
   2876#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1459
  29112877msgid "_Mirror"
  29122878msgstr "_Огледало"
  29132879
  2914 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1443
   2880#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1464
  29152881msgid "Mirror the active curve to the other border"
  29162882msgstr "Огледало на активната крива в друга рамка"
  29172883
  29182884#. The Swap button
  2919 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1451
   2885#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1472
  29202886msgid "S_wap"
  29212887msgstr "_Размяна"
  29222888
  2923 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1456
   2889#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1477
  29242890msgid "Swap the two curves"
  29252891msgstr "Размяна на двете криви"
  29262892
  2927 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1468
   2893#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1489
  29282894msgid "Reset the active curve"
  29292895msgstr "Връщане на активната крива към начална позиция"
  29302896
  2931 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1485
   2897#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1506
  29322898msgid "Load the curves from a file"
  29332899msgstr "Зареждане на кривите от файл"
  29342900
  2935 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1497
   2901#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1518
  29362902msgid "Save the curves to a file"
  29372903msgstr "Запазване на кривите като файл"
  29382904
  2939 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2032
   2905#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2053
  29402906msgid "Load Curve Points from File"
  29412907msgstr "Зареждане точките на кривата от файл"
  29422908
  2943 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2067
   2909#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:2088
  29442910msgid "Save Curve Points to File"
  29452911msgstr "Запазване точките на кривата като файл"
   
  31163082msgstr "Запазване на _четните полета"
  31173083
  3118 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:194
   3084#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:187
  31193085msgid "_Depth Merge..."
  31203086msgstr "_Фино смесване..."
  31213087
  3122 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:388
   3088#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:377
  31233089msgid "Depth-merging"
  31243090msgstr "Фино смесване"
  31253091
  3126 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:645
   3092#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:628
  31273093msgid "Depth Merge"
  31283094msgstr "Фино смесване"
  31293095
  3130 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:697
   3096#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:680
  31313097msgid "Source 1:"
  31323098msgstr "Източник 1:"
  31333099
  3134 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:712 ../plug-ins/common/depthmerge.c:742
   3100#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:695 ../plug-ins/common/depthmerge.c:725
  31353101msgid "Depth map:"
  31363102msgstr "Карта за дълбочина:"
  31373103
  3138 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:727
   3104#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:710
  31393105msgid "Source 2:"
  31403106msgstr "Източник 2:"
  31413107
  3142 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:759
   3108#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:742
  31433109msgid "O_verlap:"
  31443110msgstr "_Шлифоване:"
  31453111
  3146 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:779
   3112#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:762
  31473113msgid "Sc_ale 1:"
  31483114msgstr "Мащабиране 1:"
  31493115
  3150 #: ../plug-ins/common/depthmerge.c:789
   3116#: ../plug-ins/common/depthmerge.c:772
  31513117msgid "Sca_le 2:"
  31523118msgstr "Мащабиране 2:"
   
  32003166
  32013167#: ../plug-ins/common/destripe.c:472 ../plug-ins/common/gtm.c:583
  3202 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3093 ../plug-ins/common/postscript.c:3301
   3168#: ../plug-ins/common/postscript.c:3087 ../plug-ins/common/postscript.c:3295
  32033169#: ../plug-ins/common/raw.c:1000 ../plug-ins/common/smooth_palette.c:436
  32043170#: ../plug-ins/common/tile.c:424 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:167
   
  32223188#, c-format
  32233189msgid "'%s' is not a DICOM file."
  3224 msgstr "'%s' не е DICOM файл"
   3190msgstr "„%s“ не е DICOM файл"
  32253191
  32263192#: ../plug-ins/common/dicom.c:620 ../plug-ins/common/pcx.c:582
   
  32283194msgstr "Не могат да се запазват изображения с канал за прозрачност."
  32293195
  3230 #: ../plug-ins/common/dicom.c:635 ../plug-ins/common/postscript.c:1176
   3196#: ../plug-ins/common/dicom.c:635 ../plug-ins/common/postscript.c:1175
  32313197#: ../plug-ins/common/xwd.c:556 ../plug-ins/fits/fits.c:445
  32323198#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1684
   
  32953261msgstr "_Разместване..."
  32963262
  3297 #: ../plug-ins/common/displace.c:293
   3263#: ../plug-ins/common/displace.c:277
  32983264msgid "Displacing"
  32993265msgstr "Разместване"
  33003266
  3301 #: ../plug-ins/common/displace.c:329
   3267#: ../plug-ins/common/displace.c:313
  33023268msgid "Displace"
  33033269msgstr "Разместване"
  33043270
  33053271#. X options
  3306 #: ../plug-ins/common/displace.c:365
   3272#: ../plug-ins/common/displace.c:349
  33073273msgid "_X displacement:"
  33083274msgstr "Разместване по _хоризонтал:"
  33093275
  33103276#. Y Options
  3311 #: ../plug-ins/common/displace.c:412
   3277#: ../plug-ins/common/displace.c:396
  33123278msgid "_Y displacement:"
  33133279msgstr "Разместване по _вертикал:"
  33143280
  3315 #: ../plug-ins/common/displace.c:462
   3281#: ../plug-ins/common/displace.c:446
  33163282msgid "Displacement Mode"
  33173283msgstr "Тип на разместването"
  33183284
  3319 #: ../plug-ins/common/displace.c:465
   3285#: ../plug-ins/common/displace.c:449
  33203286msgid "_Cartesian"
  33213287msgstr "_Картезианско"
  33223288
  3323 #: ../plug-ins/common/displace.c:466
   3289#: ../plug-ins/common/displace.c:450
  33243290msgid "_Polar"
  33253291msgstr "_Полярно"
  33263292
  3327 #: ../plug-ins/common/displace.c:471
   3293#: ../plug-ins/common/displace.c:455
  33283294msgid "Edge Behavior"
  33293295msgstr "Поведение на ръбовете"
  33303296
  3331 #: ../plug-ins/common/displace.c:477 ../plug-ins/common/edge.c:713
  3332 #: ../plug-ins/common/ripple.c:569 ../plug-ins/common/waves.c:277
   3297#: ../plug-ins/common/displace.c:461 ../plug-ins/common/edge.c:732
   3298#: ../plug-ins/common/ripple.c:569 ../plug-ins/common/waves.c:276
  33333299msgid "_Smear"
  33343300msgstr "_Замазване"
  33353301
  3336 #: ../plug-ins/common/displace.c:479 ../plug-ins/common/edge.c:726
   3302#: ../plug-ins/common/displace.c:463 ../plug-ins/common/edge.c:745
  33373303#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:736 ../plug-ins/common/newsprint.c:400
  33383304#: ../plug-ins/common/ripple.c:570
   
  33683334msgstr "_Обръщане"
  33693335
  3370 #: ../plug-ins/common/edge.c:159
   3336#: ../plug-ins/common/edge.c:158
  33713337msgid "_Edge..."
  33723338msgstr "_Ръб..."
  33733339
  3374 #: ../plug-ins/common/edge.c:231
   3340#: ../plug-ins/common/edge.c:230
  33753341msgid "Edge detection"
  33763342msgstr "Откриване на ръбове"
  33773343
  3378 #: ../plug-ins/common/edge.c:625
   3344#: ../plug-ins/common/edge.c:644
  33793345msgid "Edge Detection"
  33803346msgstr "Откриване на ръбове"
  33813347
  3382 #: ../plug-ins/common/edge.c:659
   3348#: ../plug-ins/common/edge.c:678
  33833349msgid "Sobel"
  33843350msgstr "Собел"
  33853351
  3386 #: ../plug-ins/common/edge.c:660
  3387 #, fuzzy
  3388 msgid "Prewitt compass"
   3352#: ../plug-ins/common/edge.c:679
   3353msgid "Prewitt"
  33893354msgstr "Превит"
  33903355
  3391 #: ../plug-ins/common/edge.c:661 ../plug-ins/common/sinus.c:904
   3356#: ../plug-ins/common/edge.c:680 ../plug-ins/common/sinus.c:904
  33923357msgid "Gradient"
  33933358msgstr "Преливка"
  33943359
  3395 #: ../plug-ins/common/edge.c:662
   3360#: ../plug-ins/common/edge.c:681
  33963361msgid "Roberts"
  33973362msgstr "Робъртс"
  33983363
  3399 #: ../plug-ins/common/edge.c:663
   3364#: ../plug-ins/common/edge.c:682
  34003365msgid "Differential"
  34013366msgstr "Диференциал"
  34023367
  3403 #: ../plug-ins/common/edge.c:664 ../plug-ins/common/laplace.c:245
   3368#: ../plug-ins/common/edge.c:683 ../plug-ins/common/laplace.c:245
  34043369msgid "Laplace"
  34053370msgstr "Лаплас"
  34063371
  3407 #: ../plug-ins/common/edge.c:673
   3372#: ../plug-ins/common/edge.c:692
  34083373msgid "_Algorithm:"
  34093374msgstr "_Алгоритъм:"
  34103375
  3411 #: ../plug-ins/common/edge.c:681
   3376#: ../plug-ins/common/edge.c:700
  34123377msgid "A_mount:"
  34133378msgstr "_Количество:"
   
  34503415
  34513416#: ../plug-ins/common/engrave.c:245 ../plug-ins/common/film.c:1201
  3452 #: ../plug-ins/common/gtm.c:599 ../plug-ins/common/postscript.c:3102
  3453 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3310 ../plug-ins/common/raw.c:1013
   3417#: ../plug-ins/common/gtm.c:599 ../plug-ins/common/postscript.c:3096
   3418#: ../plug-ins/common/postscript.c:3304 ../plug-ins/common/raw.c:1013
  34543419#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:441 ../plug-ins/common/tile.c:428
  34553420#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:177
   
  34723437#: ../plug-ins/common/exchange.c:310
  34733438msgid "Middle-Click Inside Preview to Pick \"From Color\""
  3474 msgstr ""
  3475 "Натиснете със средния бутон на мишката в предварителния преглед, за да "
  3476 "вземете \"Начален цвят\""
   3439msgstr "Натиснете със средния бутон на мишката в предварителния преглед, за да вземете „Начален цвят“"
  34773440
  34783441#: ../plug-ins/common/exchange.c:348
   
  35173480
  35183481#: ../plug-ins/common/film.c:436 ../plug-ins/common/guillotine.c:187
  3519 #: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:841
   3482#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:831
  35203483msgid "Untitled"
  35213484msgstr "Неозаглавено"
   
  35363499#. Create selection
  35373500#: ../plug-ins/common/film.c:1164 ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:366
  3538 #: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:173 ../plug-ins/sel2path/sel2path.c:523
   3501#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:173
  35393502msgid "Selection"
  35403503msgstr "Селекция"
   
  36733636#: ../plug-ins/common/fp.c:238
  36743637msgid "Less Sat:"
  3675 msgstr "По-малко насищане\""
   3638msgstr "По-малко насищане:"
  36763639
  36773640#: ../plug-ins/common/fp.c:240 ../plug-ins/common/fp.c:530
   
  38943857#, c-format
  38953858msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
  3896 msgstr "Грешка във GIMP файл с четки '%s'"
   3859msgstr "Грешка във GIMP файл с четки „%s“"
  38973860
  38983861#: ../plug-ins/common/gbr.c:419
  38993862#, c-format
  39003863msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
  3901 msgstr "Невалиден UTF-8 низ във файла с четки '%s'."
   3864msgstr "Невалиден UTF-8 низ във файла с четки „%s“."
  39023865
  39033866#: ../plug-ins/common/gbr.c:425 ../plug-ins/common/gih.c:499
   
  39203883
  39213884#: ../plug-ins/common/gbr.c:742 ../plug-ins/common/gih.c:910
  3922 #: ../plug-ins/common/pat.c:544 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:646
   3885#: ../plug-ins/common/pat.c:544 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:651
  39233886msgid "Description:"
  39243887msgstr "Описание:"
   
  39303893#: ../plug-ins/common/gee.c:168 ../plug-ins/common/gee_zoom.c:192
  39313894msgid "Thank You for Choosing GIMP"
  3932 msgstr "Благодарим Ви за избора на GIMP"
   3895msgstr "Благодарим Ви, че избрахте на GIMP"
  39333896
  39343897#: ../plug-ins/common/gee.c:175
   
  39523915#: ../plug-ins/common/gif.c:694
  39533916msgid "Couldn't simply reduce colors further. Saving as opaque."
  3954 msgstr ""
  3955 "Не може просто да се намалят цветовете още повече. Запазва се като "
  3956 "непрозрачно."
   3917msgstr "Не може просто да се намалят цветовете още повече. Запазва се като непрозрачно."
  39573918
  39583919#: ../plug-ins/common/gif.c:915
   
  39603921"The GIF format only supports comments in 7bit ASCII encoding. No comment is "
  39613922"saved."
  3962 msgstr ""
  3963 "Формата GIF, поддържа само коментари със 7-битово ASCII кодиране. Не е "
  3964 "запазен коментар."
   3923msgstr "Формата GIF, поддържа само коментари със 7-битово ASCII кодиране. Не е запазен коментар."
  39653924
  39663925#: ../plug-ins/common/gif.c:976
  3967 msgid ""
  3968 "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
  3969 msgstr ""
  3970 "Не могат да се запишат изображения в ЧЗС цветове. Първо ги трансформирайте в "
  3971 "индексирани цветове или степени на сивото."
   3926msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
   3927msgstr "Не могат да се запишат изображения в ЧЗС цветове. Първо ги трансформирайте в индексирани цветове или степени на сивото."
  39723928
  39733929#: ../plug-ins/common/gif.c:1117
   
  39783934msgstr ""
  39793935"Внимание:\n"
  3980 "Прозрачността в записания файл може да не бъде видяна правилно от програми, "
  3981 "неподдържащи прозрачност."
   3936"Прозрачността в записания файл може да не бъде видяна правилно от програми, неподдържащи прозрачност."
  39823937
  39833938#: ../plug-ins/common/gif.c:1156
  39843939msgid "Delay inserted to prevent evil CPU-sucking anim."
  3985 msgstr ""
  3986 "Вмъкнато е забавяне в анимацията, с цел избягване прекалена консумация "
  3987 "ресурсите на процесора."
   3940msgstr "Вмъкнато е забавяне в анимацията, с цел избягване прекалена консумация ресурсите на процесора."
  39883941
  39893942#: ../plug-ins/common/gif.c:1198
   
  40904043msgstr "Фон (%d%s)"
  40914044
  4092 #: ../plug-ins/common/gifload.c:918 ../plug-ins/common/iwarp.c:797
  4093 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:832
   4045#: ../plug-ins/common/gifload.c:918 ../plug-ins/common/iwarp.c:780
   4046#: ../plug-ins/common/iwarp.c:815
  40944047#, c-format
  40954048msgid "Frame %d"
   
  41064059"GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled.  Animation might not "
  41074060"play or re-save perfectly."
  4108 msgstr ""
  4109 "GIF: Недокументиран GIF съставен тип %d не се поддържа. Анимацията може да "
  4110 "не се записва или възпроизвежда или презаписва чисто."
   4061msgstr "GIF: Недокументиран GIF съставен тип %d не се поддържа. Анимацията може да не се записва или възпроизвежда или презаписва чисто."
  41114062
  41124063#: ../plug-ins/common/gih.c:207 ../plug-ins/common/gih.c:228
   
  42574208
  42584209#. Width and Height
  4259 #: ../plug-ins/common/grid.c:724 ../plug-ins/common/svg.c:788
   4210#: ../plug-ins/common/grid.c:724 ../plug-ins/common/svg.c:781
  42604211#: ../plug-ins/common/wmf.c:549 ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1009
  42614212#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1216
   
  43014252"Ще създадете голям\n"
  43024253"HTML файл, който вероятно\n"
  4303 "ще блокира уеб-четеца."
   4254"ще блокира Интернет браузъра."
  43044255
  43054256#. HTML Page Options
   
  43164267"If checked GTM will output a full HTML document with <HTML>, <BODY>, etc. "
  43174268"tags instead of just the table html."
  4318 msgstr ""
  4319 "Ако е маркирано, GTM ще създаде пълен HTML документ със <HTML>, <BODY>, и "
  4320 "прочие тагове, вместо просто html таблица."
   4269msgstr "Ако е маркирано, GTM ще създаде пълен HTML документ със <HTML>, <BODY>, и прочие тагове, вместо просто html таблица."
  43214270
  43224271#. HTML Table Creation Options
   
  43334282"If checked GTM will replace any rectangular sections of identically colored "
  43344283"blocks with one large cell with ROWSPAN and COLSPAN values."
  4335 msgstr ""
  4336 "Ако е маркирано, GTM ще замени всяка правоъгълна селекция от еднакво "
  4337 "оцветени участъци с една голяма клетка със ROWSPAN и COLSPAN стойности."
   4284msgstr "Ако е маркирано, GTM ще замени всяка правоъгълна селекция от еднакво оцветени участъци с една голяма клетка със ROWSPAN и COLSPAN стойности."
  43384285
  43394286#: ../plug-ins/common/gtm.c:493
   
  43464293"and the cellcontent.  This is only necessary for pixel level positioning "
  43474294"control."
  4348 msgstr ""
  4349 "Маркирането на това ще накара GTM да не оставя празни пространства между TD "
  4350 "таговете и съдържанието на клетките.  Това е необходимо само за контрол на "
  4351 "позиционирането до пиксел."
   4295msgstr "Маркирането на това ще накара GTM да не оставя празни пространства между TD таговете и съдържанието на клетките.  Това е необходимо само за контрол на позиционирането до пиксел."
  43524296
  43534297#: ../plug-ins/common/gtm.c:509
   
  44444388msgstr "Намаляване на _насищането"
  44454389
  4446 #: ../plug-ins/common/hot.c:622 ../plug-ins/common/waves.c:278
   4390#: ../plug-ins/common/hot.c:622 ../plug-ins/common/waves.c:277
  44474391msgid "_Blacken"
  44484392msgstr "По_черняне"
   
  44684412msgstr "Режим _2"
  44694413
  4470 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:269
   4414#: ../plug-ins/common/iwarp.c:252
  44714415msgid "_IWarp..."
  44724416msgstr "_Разкривяване..."
  44734417
  4474 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:703
   4418#: ../plug-ins/common/iwarp.c:686
  44754419msgid "Warping"
  44764420msgstr "Разкривяване"
  44774421
  4478 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:808
   4422#: ../plug-ins/common/iwarp.c:791
  44794423#, c-format
  44804424msgid "Warping Frame %d"
  44814425msgstr "Разкривяване на кадър %d"
  44824426
  4483 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:820
   4427#: ../plug-ins/common/iwarp.c:803
  44844428msgid "Ping pong"
  44854429msgstr "Пинг понг"
  44864430
  4487 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1026
   4431#: ../plug-ins/common/iwarp.c:939
  44884432msgid "A_nimate"
  44894433msgstr "А_нимиране"
  44904434
  4491 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1045
   4435#: ../plug-ins/common/iwarp.c:958
  44924436msgid "Number of _frames:"
  44934437msgstr "Брой _кадри:"
  44944438
  4495 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1054
   4439#: ../plug-ins/common/iwarp.c:967
  44964440msgid "R_everse"
  44974441msgstr "_Обратно"
  44984442
  4499 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1063
   4443#: ../plug-ins/common/iwarp.c:976
  45004444msgid "_Ping pong"
  45014445msgstr "_Пинг понг"
  45024446
  4503 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1076
   4447#: ../plug-ins/common/iwarp.c:989
  45044448msgid "_Animate"
  45054449msgstr "_Анимиране"
  45064450
  4507 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1097
   4451#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1010
  45084452msgid "Deform Mode"
  45094453msgstr "Тип деформация"
  45104454
  4511 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1110
   4455#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1023
  45124456msgid "_Move"
  45134457msgstr "_Местене"
  45144458
  4515 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1111
   4459#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1024
  45164460msgid "_Grow"
  45174461msgstr "_Издуване"
  45184462
  4519 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1112
   4463#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1025
  45204464msgid "S_wirl CCW"
  45214465msgstr "За_вихряне ОЧС"
  45224466
  4523 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1113
   4467#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1026
  45244468msgid "Remo_ve"
  45254469msgstr "_Премахване"
  45264470
  4527 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1114
   4471#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1027
  45284472msgid "S_hrink"
  45294473msgstr "_Свиване"
  45304474
  4531 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1115
   4475#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1028
  45324476msgid "Sw_irl CW"
  45334477msgstr "Завихряне ЧС"
  45344478
  4535 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1144
   4479#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1057
  45364480msgid "_Deform radius:"
  45374481msgstr "Радиус на _деформация:"
  45384482
  4539 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1154
   4483#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1067
  45404484msgid "D_eform amount:"
  45414485msgstr "Сила на _деформация:"
  45424486
  4543 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1163
   4487#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1076
  45444488msgid "_Bilinear"
  45454489msgstr "_Двулинейно"
  45464490
  4547 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1177
   4491#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1090
  45484492msgid "Adaptive s_upersample"
  45494493msgstr "Адаптивно _суперсемплиране"
  45504494
  4551 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1197
   4495#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1110
  45524496msgid "Ma_x depth:"
  45534497msgstr "_Максимална дълбочина:"
  45544498
  4555 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1207
   4499#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1120
  45564500msgid "Thresho_ld:"
  45574501msgstr "_Праг:"
  45584502
  4559 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1220 ../plug-ins/common/sinus.c:771
   4503#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1133 ../plug-ins/common/sinus.c:771
  45604504#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2797
  45614505msgid "_Settings"
  45624506msgstr "_Настройки"
  45634507
  4564 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1270
   4508#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1151
  45654509msgid "IWarp"
  45664510msgstr "Разкривяване"
  45674511
  4568 #: ../plug-ins/common/iwarp.c:1307
   4512#: ../plug-ins/common/iwarp.c:1214
  45694513msgid ""
  45704514"Click and drag in the preview to define the distortions to apply to the "
  45714515"image."
  4572 msgstr ""
  4573 "Деформациите се създават с натискане и влачене втрху предварителния прглед."
   4516msgstr "Деформациите се създават с натискане и влачене върху предварителния преглед."
  45744517
  45754518#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:361
   
  47904733#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:215 ../plug-ins/common/mapcolor.c:508
  47914734msgid "Cannot operate on gray or indexed color images."
  4792 msgstr ""
  4793 "Не работи върхъ изображения в степени на сивото или индексирани цветове."
   4735msgstr "Не работи върху изображения в степени на сивото или индексирани цветове."
  47944736
  47954737#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:236
   
  48904832#. Inform the user that we couldn't losslessly save the
  48914833#. * transparency & just use the full palette
  4892 #: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1676
   4834#: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1611
  48934835msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
  48944836msgstr "Не може бъде записана прозрачност без загуби, записване като плътно."
   
  49664908msgstr "Ниво на PNG компресията:"
  49674909
  4968 #: ../plug-ins/common/mng.c:1465 ../plug-ins/common/png.c:1827
   4910#: ../plug-ins/common/mng.c:1465 ../plug-ins/common/png.c:1762
  49694911msgid "Choose a high compression level for small file size"
  49704912msgstr "С високо ниво на компресия се получава малък размер на файла"
   
  52985240msgstr "_Показване на показалеца"
  52995241
  5300 #: ../plug-ins/common/oilify.c:105
   5242#: ../plug-ins/common/oilify.c:109
  53015243msgid "Oili_fy..."
  53025244msgstr "_Масленост..."
  53035245
  5304 #: ../plug-ins/common/oilify.c:183
   5246#: ../plug-ins/common/oilify.c:187
  53055247msgid "Oil painting"
  53065248msgstr "Маслени бои"
  53075249
  5308 #: ../plug-ins/common/oilify.c:471
   5250#: ../plug-ins/common/oilify.c:475
  53095251msgid "Oilify"
  53105252msgstr "Масленост"
  53115253
  5312 #: ../plug-ins/common/oilify.c:505
   5254#: ../plug-ins/common/oilify.c:509
  53135255msgid "_Mask size:"
  53145256msgstr "_Размер на маската:"
  53155257
  5316 #: ../plug-ins/common/oilify.c:516
  5317 #, fuzzy
  5318 msgid "_Use intensity"
  5319 msgstr "Интензитет на _пламъка:"
   5258#: ../plug-ins/common/oilify.c:520
   5259msgid "_Use intensity algorithm"
   5260msgstr "_Използване на алгоритъм за интензитет"
  53205261
  53215262#: ../plug-ins/common/papertile.c:234 ../plug-ins/common/papertile.c:533
   
  54025343#, c-format
  54035344msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
  5404 msgstr "Невалиден UTF-8 низ във файла с шарка '%s'."
   5345msgstr "Невалиден UTF-8 низ във файла с шарка „%s“."
  54055346
  54065347#: ../plug-ins/common/pat.c:517
   
  54155356#, c-format
  54165357msgid "Could not read header from '%s'"
  5417 msgstr "Не може да бъде прочетено началото на '%s'"
   5358msgstr "Не може да бъде прочетено началото на „%s“"
  54185359
  54195360#: ../plug-ins/common/pcx.c:326
  54205361#, c-format
  54215362msgid "'%s' is not a PCX file"
  5422 msgstr "'%s' не е PCX файл"
   5363msgstr "„%s“ не е PCX файл"
  54235364
  54245365#: ../plug-ins/common/pcx.c:380
   
  54955436#, c-format
  54965437msgid "Error while reading '%s'. File corrupted?"
  5497 msgstr "Грешка при четене на '%s'. Повреден файл?"
   5438msgstr "Грешка при четене на „%s“. Повреден файл?"
  54985439
  54995440#. Aie! Unknown type
   
  55015442#, c-format
  55025443msgid "Unknown color model in PNG file '%s'."
  5503 msgstr "Непознат цветови модел в PNG файл '%s'."
   5444msgstr "Непознат цветови модел в PNG файл „%s“."
  55045445
  55055446#: ../plug-ins/common/png.c:890
   
  55095450msgstr "PNG файлът съдържа отместване, което изкарва слой извън изображението."
  55105451
  5511 #: ../plug-ins/common/png.c:1245
   5452#: ../plug-ins/common/png.c:1206
  55125453#, c-format
  55135454msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
  5514 msgstr "Грешка при запис на '%s'. Не може да бъде запазено изображението."
  5515 
  5516 #: ../plug-ins/common/png.c:1706
   5455msgstr "Грешка при запис на „%s“. Не може да бъде запазено изображението."
   5456
   5457#: ../plug-ins/common/png.c:1641
  55175458msgid "Save as PNG"
  55185459msgstr "Запазване като PNG"
  55195460
  5520 #: ../plug-ins/common/png.c:1710
   5461#: ../plug-ins/common/png.c:1645
  55215462msgid "_Load defaults"
  55225463msgstr "_Зареждане ст. по подр."
  55235464
  5524 #: ../plug-ins/common/png.c:1711
   5465#: ../plug-ins/common/png.c:1646
  55255466msgid "_Save defaults"
  55265467msgstr "За_пазване като ст. по подр."
  55275468
  5528 #: ../plug-ins/common/png.c:1741
   5469#: ../plug-ins/common/png.c:1676
  55295470msgid "_Interlacing (Adam7)"
  55305471msgstr "_Преплитане (Adam7)"
  55315472
  5532 #: ../plug-ins/common/png.c:1752
   5473#: ../plug-ins/common/png.c:1687
  55335474msgid "Save _background color"
  55345475msgstr "Запазване на _фонов цвят"
  55355476
  5536 #: ../plug-ins/common/png.c:1760
   5477#: ../plug-ins/common/png.c:1695
  55375478msgid "Save _gamma"
  55385479msgstr "Запазване на _гама"
  55395480
  5540 #: ../plug-ins/common/png.c:1769
   5481#: ../plug-ins/common/png.c:1704
  55415482msgid "Save layer o_ffset"
  55425483msgstr "Запазване _отместването на слоевете"
  55435484
  5544 #: ../plug-ins/common/png.c:1778
   5485#: ../plug-ins/common/png.c:1713
  55455486msgid "Save _resolution"
  55465487msgstr "Запазване на _резолюцията"
  55475488
  5548 #: ../plug-ins/common/png.c:1787
   5489#: ../plug-ins/common/png.c:1722
  55495490msgid "Save creation _time"
  55505491msgstr "Запазване времето на _създаване"
  55515492
  5552 #: ../plug-ins/common/png.c:1795
   5493#: ../plug-ins/common/png.c:1730
  55535494msgid "Save comme_nt"
  55545495msgstr "Запазване на _коментар"
  55555496
  5556 #: ../plug-ins/common/png.c:1810
   5497#: ../plug-ins/common/png.c:1745
  55575498msgid "Save color _values from transparent pixels"
  55585499msgstr "Запазване на цветовите _стойности за прозрачни пиксели"
  55595500
  5560 #: ../plug-ins/common/png.c:1823
   5501#: ../plug-ins/common/png.c:1758
  55615502msgid "Co_mpression level:"
  55625503msgstr "Ниво на _компресия:"
  55635504
  5564 #: ../plug-ins/common/png.c:1943
   5505#: ../plug-ins/common/png.c:1878
  55655506msgid "Could not load PNG defaults"
  55665507msgstr "Не могат да бъдат заредени стойностите по подразбиране за PNG"
   
  56615602"If checked the mapping will begin at the right side, as opposed to beginning "
  56625603"at the left."
  5663 msgstr ""
  5664 "Ако е маркирано, картата ще започне откъм дясната страна, обратно на "
  5665 "нормалното от лявата."
   5604msgstr "Ако е маркирано, картата ще започне откъм дясната страна, обратно на нормалното от лявата."
  56665605
  56675606#: ../plug-ins/common/polar.c:663
   
  56735612"If unchecked the mapping will put the bottom row in the middle and the top "
  56745613"row on the outside.  If checked it will be the opposite."
  5675 msgstr ""
  5676 "Ако е немаркирано, картирането ще постави долната редица в средата и горната "
  5677 "редица отвън. Ако е маркирано, ще е обратното."
   5614msgstr "Ако е немаркирано, картирането ще постави долната редица в средата и горната редица отвън. Ако е маркирано, ще е обратното."
  56785615
  56795616#: ../plug-ins/common/polar.c:681
   
  56855622"If unchecked the image will be circularly mapped onto a rectangle.  If "
  56865623"checked the image will be mapped onto a circle."
  5687 msgstr ""
  5688 "Ако е немаркирано, изображението ще бъде кръгово картирано в правоъгълник. "
  5689 "Ако е маркирано - в кръг."
  5690 
  5691 #: ../plug-ins/common/poppler.c:147
   5624msgstr "Ако е немаркирано, изображението ще бъде кръгово картирано в правоъгълник. Ако е маркирано - в кръг."
   5625
   5626#: ../plug-ins/common/poppler.c:145
  56925627msgid "Portable Document Format"
  56935628msgstr "Портативен Документен Формат (PDF)"
  56945629
  5695 #: ../plug-ins/common/poppler.c:503
   5630#: ../plug-ins/common/poppler.c:501
  56965631#, c-format
  56975632msgid "%s-%s"
  56985633msgstr "%s-%s"
  56995634
  5700 #: ../plug-ins/common/poppler.c:505 ../plug-ins/common/postscript.c:1100
   5635#: ../plug-ins/common/poppler.c:503 ../plug-ins/common/postscript.c:1099
  57015636#, c-format
  57025637msgid "%s-pages"
  57035638msgstr "%s-страници"
  57045639
  5705 #: ../plug-ins/common/poppler.c:701
   5640#: ../plug-ins/common/poppler.c:698
  57065641msgid "Import from PDF"
  57075642msgstr "Импортиране от PDF"
  57085643
  5709 #: ../plug-ins/common/poppler.c:706 ../plug-ins/common/postscript.c:3032
   5644#: ../plug-ins/common/poppler.c:703 ../plug-ins/common/postscript.c:3031
  57105645msgid "_Import"
  57115646msgstr "_Импортиране"
  57125647
  5713 #: ../plug-ins/common/poppler.c:767
   5648#: ../plug-ins/common/poppler.c:760
  57145649msgid "_Width (pixels):"
  57155650msgstr "_Ширина (пиксели):"
  57165651
  5717 #: ../plug-ins/common/poppler.c:768
   5652#: ../plug-ins/common/poppler.c:761
  57185653msgid "_Height (pixels):"
  57195654msgstr "_Височина (пиксели)"
  57205655
  5721 #: ../plug-ins/common/poppler.c:771 ../plug-ins/common/poppler.c:772
   5656#: ../plug-ins/common/poppler.c:764 ../plug-ins/common/poppler.c:765
  57225657msgid "_Resolution:"
  57235658msgstr "_Резолюция:"
  57245659
  57255660#. Antialiasing
  5726 #: ../plug-ins/common/poppler.c:786
   5661#: ../plug-ins/common/poppler.c:779
  57275662msgid "A_ntialiasing"
  57285663msgstr "_Заглаждане"
  57295664
  5730 #: ../plug-ins/common/postscript.c:588 ../plug-ins/common/postscript.c:680
   5665#: ../plug-ins/common/postscript.c:587 ../plug-ins/common/postscript.c:679
  57315666msgid "PostScript document"
  57325667msgstr "PostScript документ"
  57335668
  5734 #: ../plug-ins/common/postscript.c:607 ../plug-ins/common/postscript.c:696
   5669#: ../plug-ins/common/postscript.c:606 ../plug-ins/common/postscript.c:695
  57355670msgid "Encapsulated PostScript image"
  57365671msgstr "Encapsulated PostScript изображение (EPS)"
  57375672
  5738 #: ../plug-ins/common/postscript.c:627
   5673#: ../plug-ins/common/postscript.c:626
  57395674msgid "PDF document"
  57405675msgstr "PDF документ"
  57415676
  5742 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1025
   5677#: ../plug-ins/common/postscript.c:1024
  57435678#, c-format
  57445679msgid "Could not interpret '%s'"
  5745 msgstr "Неразбираем '%s'"
  5746 
  5747 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1165
   5680msgstr "Неразбираем „%s“"
   5681
   5682#: ../plug-ins/common/postscript.c:1164
  57485683msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
  5749 msgstr ""
  5750 "Запазването като PostScript не потддържа изображения с канали за прозрачност"
  5751 
  5752 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1692
   5684msgstr "Запазването като PostScript не потддържа изображения с канали за прозрачност"
   5685
   5686#: ../plug-ins/common/postscript.c:1691
  57535687#, c-format
  57545688msgid "Error starting ghostscript (%s)"
  57555689msgstr "Грешка при стартиране на ghostscript (%s)"
  57565690
  5757 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1722
   5691#: ../plug-ins/common/postscript.c:1721
  57585692#, c-format
  57595693msgid "Error starting ghostscript: %s"
  57605694msgstr "Грешка при стартиране на ghostscript: %s"
  57615695
  5762 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1886 ../plug-ins/common/tiff.c:888
   5696#: ../plug-ins/common/postscript.c:1885 ../plug-ins/common/tiff.c:888
  57635697#, c-format
  57645698msgid "Page %d"
  57655699msgstr "Страница %d"
  57665700
  5767 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2538 ../plug-ins/common/postscript.c:2671
  5768 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2823 ../plug-ins/common/postscript.c:2952
   5701#: ../plug-ins/common/postscript.c:2537 ../plug-ins/common/postscript.c:2670
   5702#: ../plug-ins/common/postscript.c:2822 ../plug-ins/common/postscript.c:2951
  57695703#: ../plug-ins/common/sunras.c:1446 ../plug-ins/common/sunras.c:1554
  57705704#: ../plug-ins/fits/fits.c:828 ../plug-ins/fits/fits.c:952
   
  57725706msgstr "Грешка при запис"
  57735707
  5774 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3027
   5708#: ../plug-ins/common/postscript.c:3026
  57755709msgid "Import from PostScript"
  57765710msgstr "Импорт от PostScript"
  57775711
  57785712#. Rendering
  5779 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3068
   5713#: ../plug-ins/common/postscript.c:3062
  57805714msgid "Rendering"
  57815715msgstr "Генериране"
  57825716
  57835717#. Resolution
  5784 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3084 ../plug-ins/common/svg.c:909
   5718#: ../plug-ins/common/postscript.c:3078 ../plug-ins/common/svg.c:902
  57855719#: ../plug-ins/common/wmf.c:670 ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1104
  57865720msgid "Resolution:"
  57875721msgstr "Резолюция:"
  57885722
  5789 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3114
   5723#: ../plug-ins/common/postscript.c:3108
  57905724msgid "Pages:"
  57915725msgstr "Страници:"
  57925726
  5793 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3121
   5727#: ../plug-ins/common/postscript.c:3115
  57945728msgid "Pages to load (e.g.: 1-4 or 1,3,5-7)"
  5795 msgstr "Страници за зареждане (например:: 1-4 или 1,3,5-7)"
  5796 
  5797 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3125
   5729msgstr "Страници за зареждане (например: 1-4 или 1,3,5-7)"
   5730
   5731#: ../plug-ins/common/postscript.c:3119
  57985732#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2621
  57995733msgid "Layers"
  58005734msgstr "Слоеве"
  58015735
  5802 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3127
   5736#: ../plug-ins/common/postscript.c:3121
  58035737msgid "Images"
  58045738msgstr "Изображения"
  58055739
  5806 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3130
   5740#: ../plug-ins/common/postscript.c:3124
  58075741msgid "Open as"
  58085742msgstr "Отваряне като"
  58095743
  5810 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3134
   5744#: ../plug-ins/common/postscript.c:3128
  58115745msgid "Try Bounding Box"
  58125746msgstr "Опит с ограждаща кутия"
  58135747
  58145748#. Colouring
  5815 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3147
   5749#: ../plug-ins/common/postscript.c:3141
  58165750msgid "Coloring"
  58175751msgstr "Оцветяване"
  58185752
  5819 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3151
   5753#: ../plug-ins/common/postscript.c:3145
  58205754msgid "B/W"
  58215755msgstr "Ч/Б"
  58225756
  5823 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3152 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:419
   5757#: ../plug-ins/common/postscript.c:3146 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:419
  58245758msgid "Gray"
  58255759msgstr "Сиво"
  58265760
  5827 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3153 ../plug-ins/common/xpm.c:468
   5761#: ../plug-ins/common/postscript.c:3147 ../plug-ins/common/xpm.c:468
  58285762#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:48
  58295763#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:151
   
  58325766msgstr "Цвят"
  58335767
  5834 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3154 ../plug-ins/fits/fits.c:1007
   5768#: ../plug-ins/common/postscript.c:3148 ../plug-ins/fits/fits.c:1007
  58355769msgid "Automatic"
  58365770msgstr "Автоматично"
  58375771
  5838 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3164
   5772#: ../plug-ins/common/postscript.c:3158
  58395773msgid "Text antialiasing"
  58405774msgstr "Заглаждане на текста"
  58415775
  5842 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3169 ../plug-ins/common/postscript.c:3181
   5776#: ../plug-ins/common/postscript.c:3163 ../plug-ins/common/postscript.c:3175
  58435777msgid "Weak"
  58445778msgstr "Слабо"
  58455779
  5846 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3170 ../plug-ins/common/postscript.c:3182
   5780#: ../plug-ins/common/postscript.c:3164 ../plug-ins/common/postscript.c:3176
  58475781msgid "Strong"
  58485782msgstr "Силно"
  58495783
  5850 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3176
   5784#: ../plug-ins/common/postscript.c:3170
  58515785msgid "Graphic antialiasing"
  58525786msgstr "Заглаждане на графиките"
  58535787
  5854 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3254
   5788#: ../plug-ins/common/postscript.c:3248
  58555789msgid "Save as PostScript"
  58565790msgstr "Запазване както PostScript"
  58575791
  58585792#. Image Size
  5859 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3285
   5793#: ../plug-ins/common/postscript.c:3279
  58605794msgid "Image Size"
  58615795msgstr "Размер на изображението"
  58625796
  5863 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3334
   5797#: ../plug-ins/common/postscript.c:3328
  58645798msgid "_Keep aspect ratio"
  58655799msgstr "_Запазване на пропорцията"
  58665800
  5867 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3340
   5801#: ../plug-ins/common/postscript.c:3334
  58685802msgid ""
  58695803"When toggled, the resulting image will be scaled to fit into the given size "
  58705804"without changing the aspect ratio."
  5871 msgstr ""
  5872 "Когато е включено, крайното изображение ще бъде мащабирано, за да се вмести "
  5873 "в даден размер без промяна на пропорцията."
   5805msgstr "Когато е включено, крайното изображение ще бъде мащабирано, за да се вмести в даден размер без промяна на пропорцията."
  58745806
  58755807#. Unit
  5876 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3349
   5808#: ../plug-ins/common/postscript.c:3343
  58775809msgid "Unit"
  58785810msgstr "Единица"
  58795811
  5880 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3353
   5812#: ../plug-ins/common/postscript.c:3347
  58815813msgid "_Inch"
  58825814msgstr "_Инч"
  58835815
  5884 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3354
   5816#: ../plug-ins/common/postscript.c:3348
  58855817msgid "_Millimeter"
  58865818msgstr "_Милиметър"
  58875819
  58885820#. Format
  5889 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3380
   5821#: ../plug-ins/common/postscript.c:3374
  58905822msgid "Output"
  58915823msgstr "Изходящ"
  58925824
  5893 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3386
   5825#: ../plug-ins/common/postscript.c:3380
  58945826msgid "_PostScript level 2"
  58955827msgstr "_PostScript ниво 2"
  58965828
  5897 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3395
   5829#: ../plug-ins/common/postscript.c:3389
  58985830msgid "_Encapsulated PostScript"
  58995831msgstr "_Encapsulated PostScript"
  59005832
  5901 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3404
   5833#: ../plug-ins/common/postscript.c:3398
  59025834msgid "P_review"
  59035835msgstr "_Предварителен преглед"
  59045836
  5905 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3425
   5837#: ../plug-ins/common/postscript.c:3419
  59065838msgid "Preview _size:"
  59075839msgstr "_Размер на предварителния преглед:"
   
  59205852"Unable to save '%s'.  The psd file format does not support images that are "
  59215853"more than 30000 pixels wide or tall."
  5922 msgstr ""
  5923 "Не може да бъде запазен '%s'.  Файловия формат psd не поддържа изображения, "
  5924 "които са над 30000 пиксела на височина или ширина."
   5854msgstr "Не може да бъде запазен „%s“.  Файловия формат psd не поддържа изображения, които са над 30000 пиксела на височина или ширина."
  59255855
  59265856#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1337
   
  59295859"Unable to save '%s'.  The psd file format does not support images with "
  59305860"layers that are more than 30000 pixels wide or tall."
  5931 msgstr ""
  5932 "Не може да бъде запазен '%s'.  Файловия формат psd не поддържа изображения "
  5933 "със слоеве, които са над 30000 пиксела на височина или ширина."
   5861msgstr "Не може да бъде запазен „%s“. Файловия формат psd не поддържа изображения със слоеве, които са над 30000 пиксела на височина или ширина."
  59345862
  59355863#: ../plug-ins/common/psp.c:359 ../plug-ins/common/psp.c:383
   
  62706198msgstr "_Тон:"
  62716199
  6272 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:240
   6200#: ../plug-ins/common/screenshot.c:239
  62736201msgid "_Screenshot..."
  62746202msgstr "_Снимка на екрана..."
  62756203
  6276 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:424
   6204#: ../plug-ins/common/screenshot.c:423
  62776205msgid "Error grabbing the pointer"
  62786206msgstr "Грешка при прихващане на показалеца"
  62796207
  6280 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:603
   6208#: ../plug-ins/common/screenshot.c:602
  62816209msgid "Importing screenshot"
  62826210msgstr "Вмъкване снимка на екрана"
  62836211
  6284 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:610 ../plug-ins/common/screenshot.c:777
   6212#: ../plug-ins/common/screenshot.c:609 ../plug-ins/common/screenshot.c:781
  62856213msgid "Screenshot"
  62866214msgstr "Снимка на екрана"
  62876215
  6288 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:718
   6216#: ../plug-ins/common/screenshot.c:717
  62896217msgid "Specified window not found"
  62906218msgstr "Посоченият прозорец не е намерен"
  62916219
  6292 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:745
   6220#: ../plug-ins/common/screenshot.c:744
  62936221msgid "There was an error taking the screenshot."
  62946222msgstr "Грешка при прихващането на екрана."
  62956223
  6296 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:786
   6224#: ../plug-ins/common/screenshot.c:790
  62976225msgid "_Grab"
  62986226msgstr "_Прихващане"
  62996227
  6300 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:807
  6301 #, fuzzy
  6302 msgid "Area"
  6303 msgstr "Скреж"
  6304 
  6305 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:818
   6228#: ../plug-ins/common/screenshot.c:812
  63066229msgid "Take a screenshot of a single _window"
  63076230msgstr "Вземане снимка на определен _прозорец"
  63086231
  6309 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:839
  6310 #, fuzzy
  6311 msgid "Include window _decoration"
   6232#: ../plug-ins/common/screenshot.c:833
   6233msgid "Include window decoration"
  63126234msgstr "Включване украсата на прозореца"
  63136235
  6314 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:855
  6315 #, fuzzy
  6316 msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
  6317 msgstr "Вземане снимка на определен _прозорец"
  6318 
  6319 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:873
  6320 #, fuzzy
  6321 msgid "Select a _region to grab"
   6236#: ../plug-ins/common/screenshot.c:848
   6237msgid "Take a screenshot of your _desktop"
   6238msgstr "Вземане снимка на целия _екран"
   6239
   6240#: ../plug-ins/common/screenshot.c:869
   6241msgid "Select a region"
  63226242msgstr "Избиране на област"
  63236243
  6324 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:880
   6244#: ../plug-ins/common/screenshot.c:874
  63256245msgid ""
  63266246"If enabled, you can use the mouse to select a rectangular region of the "
  63276247"screen."
  6328 msgstr ""
  6329 "Ако е избрано, можете да използвате показалеца за да изберете правоъгълна "
  6330 "област от екрана."
  6331 
  6332 #. grab delay
  6333 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:893
  6334 #, fuzzy
  6335 msgid "Delay"
  6336 msgstr "Покриване"
  6337 
  6338 #. this string is part of "Wait [spinbutton] seconds before grabbing"
  6339 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:906
   6248msgstr "Ако е избрано, можете да използвате показалеца за да изберете правоъгълна област от екрана."
   6249
   6250#: ../plug-ins/common/screenshot.c:889
  63406251msgid "W_ait"
  63416252msgstr "Из_чакване"
  63426253
  6343 #. this string is part of "Wait [spinbutton] seconds before grabbing"
  6344 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:922
   6254#: ../plug-ins/common/screenshot.c:904
  63456255msgid "seconds before grabbing"
  63466256msgstr "секунди преди прихващане"
  63476257
  6348 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:926
   6258#: ../plug-ins/common/screenshot.c:908
  63496259msgid ""
  63506260"The number of seconds to wait after selecting the window or region and "
  63516261"actually taking the screenshot."
  6352 msgstr ""
  6353 "Брой секунди след избирането на прозорец или област и преди снимането на "
  6354 "екрана."
   6262msgstr "Брой секунди след избирането на прозорец или област и преди снимането на екрана."
  63556263
  63566264#: ../plug-ins/common/sel_gauss.c:109
   
  64416349#: ../plug-ins/common/sinus.c:709
  64426350msgid "_Y scale:"
  6443 msgstr "Мащабиране по _веретикал:"
   6351msgstr "Мащабиране по _вертикал:"
  64446352
  64456353#: ../plug-ins/common/sinus.c:718
   
  67556663#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:147
  67566664msgid "Solid"
  6757 msgstr "Солидно"
   6665msgstr "Плътно"
  67586666
  67596667#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:292
   
  68066714#, c-format
  68076715msgid "File '%s' is not a valid save file."
  6808 msgstr "Файлът '%s' е повреден."
   6716msgstr "Файлът „%s“ е повреден."
  68096717
  68106718#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2195
   
  69596867#, c-format
  69606868msgid "Could not open '%s' as SUN-raster-file"
  6961 msgstr "'%s' не може да бъде отворен както SUN растерно изображение"
   6869msgstr "„%s“ не може да бъде отворен както SUN растерно изображение"
  69626870
  69636871#: ../plug-ins/common/sunras.c:397
   
  69686876#, c-format
  69696877msgid "Could not read color entries from '%s'"
  6970 msgstr "Не може да бъде прочетена цветовата информация от '%s'"
   6878msgstr "Не може да бъде прочетена цветовата информация от „%s“"
  69716879
  69726880#: ../plug-ins/common/sunras.c:428
   
  70116919msgstr "Мащабируемо SVG изображение"
  70126920
  7013 #: ../plug-ins/common/svg.c:315 ../plug-ins/common/svg.c:717
   6921#: ../plug-ins/common/svg.c:315 ../plug-ins/common/svg.c:710
  70146922msgid "Unknown reason"
  70156923msgstr "Неизвестна причина"
   
  70236931msgstr "Визуализирано SVG"
  70246932
  7025 #: ../plug-ins/common/svg.c:513
   6933#: ../plug-ins/common/svg.c:500
  70266934msgid ""
  70276935"SVG file does not\n"
  70286936"specify a size!"
  7029 msgstr ""
  7030 "SVG файлът не\n"
   6937msgstr "SVG файлът не\n"
  70316938"посочва размер!"
  70326939
  7033 #: ../plug-ins/common/svg.c:519 ../plug-ins/common/wmf.c:338
   6940#: ../plug-ins/common/svg.c:506 ../plug-ins/common/wmf.c:338
  70346941#, c-format
  70356942msgid "%d x %d"
   
  70376944
  70386945#. Scalable Vector Graphics is SVG, should perhaps not be translated
  7039 #: ../plug-ins/common/svg.c:724
   6946#: ../plug-ins/common/svg.c:717
  70406947msgid "Render Scalable Vector Graphics"
  70416948msgstr "Визуализиране на Scalable Vector Graphics"
  70426949
  7043 #: ../plug-ins/common/svg.c:794 ../plug-ins/common/wmf.c:555
   6950#: ../plug-ins/common/svg.c:787 ../plug-ins/common/wmf.c:555
  70446951#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1026
  70456952#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1229
   
  70476954msgstr "Височина:"
  70486955
  7049 #: ../plug-ins/common/svg.c:868 ../plug-ins/common/wmf.c:629
   6956#: ../plug-ins/common/svg.c:861 ../plug-ins/common/wmf.c:629
  70506957msgid "_X ratio:"
  70516958msgstr "Пропорция по _хоризонтал:"
  70526959
  7053 #: ../plug-ins/common/svg.c:890 ../plug-ins/common/wmf.c:651
   6960#: ../plug-ins/common/svg.c:883 ../plug-ins/common/wmf.c:651
  70546961msgid "_Y ratio:"
  70556962msgstr "Пропорция по _вертикал:"
  70566963
  7057 #: ../plug-ins/common/svg.c:904 ../plug-ins/common/wmf.c:665
   6964#: ../plug-ins/common/svg.c:897 ../plug-ins/common/wmf.c:665
  70586965msgid "Constrain aspect ratio"
  70596966msgstr "Запазване на пропорцията"
  70606967
  7061 #: ../plug-ins/common/svg.c:915 ../plug-ins/common/wmf.c:676
   6968#: ../plug-ins/common/svg.c:908 ../plug-ins/common/wmf.c:676
  70626969#, c-format
  70636970msgid "pixels/%a"
   
  70656972
  70666973#. Path Import
  7067 #: ../plug-ins/common/svg.c:935
   6974#: ../plug-ins/common/svg.c:928
  70686975msgid "Import _paths"
  70696976msgstr "Внасяне на _пътища"
  70706977
  7071 #: ../plug-ins/common/svg.c:941
  7072 msgid ""
  7073 "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
  7074 msgstr ""
  7075 "Внасяне на елементите пътища от SVG така че да могат да бъдат използвани от "
  7076 "инструмента за пътища на GIMP"
  7077 
  7078 #: ../plug-ins/common/svg.c:954
   6978#: ../plug-ins/common/svg.c:934
   6979msgid "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
   6980msgstr "Внасяне на елементите пътища от SVG така че да могат да бъдат използвани от инструмента за пътища на GIMP"
   6981
   6982#: ../plug-ins/common/svg.c:947
  70796983msgid "Merge imported paths"
  70806984msgstr "Сливане на внесените пътища"
   
  70926996#, c-format
  70936997msgid "Cannot read extension from '%s'"
  7094 msgstr "Не може да бъде прочетено разширението на  '%s'"
  7095 
  7096 #: ../plug-ins/common/tga.c:1185
   6998msgstr "Не може да бъде прочетено разширението на „%s“"
   6999
   7000#: ../plug-ins/common/tga.c:1188
  70977001msgid "Save as TGA"
  70987002msgstr "Запазване както TGA"
  70997003
  71007004#. rle
  7101 #: ../plug-ins/common/tga.c:1208
   7005#: ../plug-ins/common/tga.c:1211
  71027006msgid "_RLE compression"
  71037007msgstr "_RLE компресия"
  71047008
  71057009#. origin
  7106 #: ../plug-ins/common/tga.c:1218
   7010#: ../plug-ins/common/tga.c:1221
  71077011msgid "Or_igin at bottom left"
  71087012msgstr "_Начало от долу-ляво"
   
  71477051"bit, so it will be converted for you. Information will be lost because of "
  71487052"this conversion."
  7149 msgstr ""
  7150 "Предупреждение:\n"
  7151 "Изображението, което зареждате има 16 бита на канал. GIMP може а работи "
  7152 "единствено с 8-битови, така че то ще бъде конвертирано автоматично. Ще бъде "
  7153 "изгубена част от информацията."
   7053msgstr "Предупреждение:\n"
   7054"Изображението, което зареждате има 16 бита на канал. GIMP може а работи единствено с 8-битови, така че то ще бъде конвертирано автоматично. Ще бъде изгубена част от информацията."
  71547055
  71557056#: ../plug-ins/common/tiff.c:2085
   
  71577058"The TIFF format only supports comments in\n"
  71587059"7bit ASCII encoding. No comment is saved."
  7159 msgstr ""
  7160 "Форматът TIFF поддържа само коментари в\n"
   7060msgstr "Форматът TIFF поддържа само коментари в\n"
  71617061"7-битово ASCII кодиране. Не са запазени коментари."
  71627062
   
  72837183"A unit definition will only be saved before GIMP exits if this column is "
  72847184"checked."
  7285 msgstr ""
  7286 "Дефинирането на единица ще бъде запазено при спиране на GIMP, ако тази "
  7287 "колона е избрана."
   7185msgstr "Дефинирането на единица ще бъде запазено при спиране на GIMP, ако тази колона е избрана."
  72887186
  72897187#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:96
   
  72927190
  72937191#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:96
  7294 msgid ""
  7295 "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
  7296 msgstr ""
  7297 "Този низ ще бъде използван за да индентифицира единица в конфигурационните "
  7298 "файлове на GIMP."
   7192msgid "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
   7193msgstr "Този низ ще бъде използван за да индентифицира единица в конфигурационните файлове на GIMP."
  72997194
  73007195#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:98
   
  73157210"decimal digits the input field should provide to get approximately the same "
  73167211"accuracy as an \"inch\" input field with two decimal digits."
  7317 msgstr ""
  7318 "Това поле е подсказка за цифрови полета за въвеждане. Показва колко "
  7319 "десетични цифри трябва да има полето, за да има приблизителната точност на "
  7320 "поле за въвеждане на инчове с две цифри след запетаята."
   7212msgstr "Това поле е подсказка за цифрови полета за въвеждане. Показва колко десетични цифри трябва да има полето, за да има приблизителната точност на поле за въвеждане на инчове с две цифри след запетаята."
  73217213
  73227214#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:104
   
  73287220"The unit's symbol if it has one (e.g. \"'\" for inches). The unit's "
  73297221"abbreviation is used if doesn't have a symbol."
  7330 msgstr ""
  7331 "Символа на единицата, ако има такъв (например \"'\" за инчове). Използва се "
  7332 "абревиатура ако няма символ."
   7222msgstr "Символа на единицата, ако има такъв (например \"'\" за инчове). Използва се абревиатура ако няма символ."
  73337223
  73347224#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:107
   
  73387228#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:107
  73397229msgid "The unit's abbreviation (e.g. \"cm\" for centimeters)."
  7340 msgstr "Абревиатура на единицата (например \"cm\" за сантиметри)."
   7230msgstr "Абревиатура на единицата (например „cm“ за сантиметри)."
  73417231
  73427232#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:109
   
  73617251
  73627252#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:127
  7363 #, fuzzy
  7364 msgid "Create a new unit using the currently selected unit as template."
   7253msgid "Create a new unit with the currently selected unit as template."
  73657254msgstr "Създаване на нова единица въз основа на текущо избраната."
  73667255
  7367 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:150
   7256#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:151
  73687257msgid "_Unit Editor"
  73697258msgstr "_Редактор на единици"
  73707259
  7371 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:209
  7372 #, fuzzy
  7373 msgid "Add a New Unit"
   7260#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:210
   7261msgid "New Unit"
  73747262msgstr "Нова единица"
  73757263
  7376 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:238
   7264#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:239
  73777265msgid "_ID:"
  73787266msgstr "_Индентификатор:"
  73797267
  7380 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:249
   7268#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:250
  73817269msgid "_Factor:"
  73827270msgstr "_Фактор:"
  73837271
  7384 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:259
   7272#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:260
  73857273msgid "_Digits:"
  73867274msgstr "_Цифри:"
  73877275
  7388 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:271
   7276#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:272
  73897277msgid "_Symbol:"
  73907278msgstr "_Символ:"
  73917279
  7392 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:283
   7280#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:284
  73937281msgid "_Abbreviation:"
  73947282msgstr "_Абревиатура:"
  73957283
  7396 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:295
   7284#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:296
  73977285msgid "Si_ngular:"
  73987286msgstr "_Единствено число:"
  73997287
  7400 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:307
   7288#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:308
  74017289msgid "_Plural:"
  74027290msgstr "_Множествено число:"
  74037291
  7404 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:350
  7405 msgid "Incomplete input"
  7406 msgstr ""
  7407 
  7408 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:353
  7409 msgid "Please fill in all text fields."
  7410 msgstr ""
  7411 
  7412 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:410
   7292#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:344
   7293msgid "Unit factor must not be 0."
   7294msgstr "Фактора на единицата не бива да е 0."
   7295
   7296#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:354
   7297msgid "All text fields must contain a value."
   7298msgstr "Всички текстови полета, трябва да съдържат стойност."
   7299
   7300#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:408
  74137301msgid "Unit Editor"
  74147302msgstr "Редактор на единици"
   
  77017589
  77027590#. calculate new X,Y Displacement image maps
  7703 #: ../plug-ins/common/warp.c:1234
   7591#: ../plug-ins/common/warp.c:1236
  77047592msgid "Finding XY gradient"
  77057593msgstr "Намиране на преливка"
  77067594
  7707 #: ../plug-ins/common/warp.c:1259
   7595#: ../plug-ins/common/warp.c:1261
  77087596#, c-format
  77097597msgid "Flow step %d"
  77107598msgstr "Етап %d"
  77117599
  7712 #: ../plug-ins/common/waves.c:123
   7600#: ../plug-ins/common/waves.c:122
  77137601msgid "_Waves..."
  77147602msgstr "В_ълнички..."
  77157603
  7716 #: ../plug-ins/common/waves.c:245
   7604#: ../plug-ins/common/waves.c:244
  77177605msgid "Waves"
  77187606msgstr "Вълнички"
  77197607
  7720 #: ../plug-ins/common/waves.c:290
   7608#: ../plug-ins/common/waves.c:289
  77217609msgid "_Reflective"
  77227610msgstr "_Отразяващи"
  77237611
  7724 #: ../plug-ins/common/waves.c:309
   7612#: ../plug-ins/common/waves.c:308
  77257613msgid "_Amplitude:"
  77267614msgstr "_Амплитуда:"
  77277615
  7728 #: ../plug-ins/common/waves.c:321
   7616#: ../plug-ins/common/waves.c:320
  77297617msgid "_Phase:"
  77307618msgstr "_Фаза:"
  77317619
  7732 #: ../plug-ins/common/waves.c:333
   7620#: ../plug-ins/common/waves.c:332
  77337621msgid "_Wavelength:"
  77347622msgstr "_Дължина на вълната:"
  77357623
  7736 #: ../plug-ins/common/waves.c:433
   7624#: ../plug-ins/common/waves.c:432
  77377625msgid "Waving"
  77387626msgstr "Развълнуване"
   
  77527640"%s"
  77537641msgstr ""
  7754 "Не може да се прочете посочената команда за уеб-четец:\n"
   7642"Не може да се прочете посочената команда за Интернет браузър:\n"
  77557643"%s"
  77567644
   
  77617649"%s"
  77627650msgstr ""
  7763 "Не може да се стартира посоченият уеб-четец:\n"
   7651"Не може да се стартира посоченият Интернет браузър:\n"
  77647652"%s"
  77657653
   
  79287816#, c-format
  79297817msgid "Could not open '%s' for reading."
  7930 msgstr "Не може да бъде отворен '%s' за визуализиране."
   7818msgstr "Не може да бъде отворен „%s“ за визуализиране."
  79317819
  79327820#: ../plug-ins/common/wmf.c:961
   
  79447832"Could not read header (ftell == %ld)"
  79457833msgstr ""
  7946 "'%s':\n"
   7834"„%s“:\n"
  79477835"Не може да се прочете началото (ftell == %ld)"
  79487836
   
  79537841"No image width specified"
  79547842msgstr ""
  7955 "'%s':\n"
   7843"„%s“:\n"
  79567844"Не е посочена ширина"
  79577845
   
  79627850"No image height specified"
  79637851msgstr ""
  7964 "'%s':\n"
   7852"„%s“:\n"
  79657853"Не е посочена височина"
  79667854
   
  79717859"No image data type specified"
  79727860msgstr ""
  7973 "'%s':\n"
   7861"„%s“:\n"
  79747862"Не е тип на изображението"
  79757863
   
  79827870"Please convert it to a black and white (1-bit) indexed image and try again."
  79837871msgstr ""
  7984 "Изображението, което се опитвате да запазите като XBM съдържа повече от два "
  7985 "цвята.\n"
   7872"Изображението, което се опитвате да запазите като XBM съдържа повече от два цвята.\n"
  79867873"\n"
  7987 "Превърнете го в черно-бяло (1-битово) индексирано изображение и опитайте "
  7988 "отново."
   7874"Превърнете го в черно-бяло (1-битово) индексирано изображение и опитайте отново."
  79897875
  79907876#: ../plug-ins/common/xbm.c:977
   
  80477933#, c-format
  80487934msgid "Error opening file '%s'"
  8049 msgstr "Грешка при отваряне на '%s'"
   7935msgstr "Грешка при отваряне на „%s“"
  80507936
  80517937#: ../plug-ins/common/xpm.c:358
   
  80687954#, c-format
  80697955msgid "Could not read XWD header from '%s'"
  8070 msgstr "Не може да се прочете XWD началото на '%s'"
   7956msgstr "Не може да се прочете XWD началото на „%s“"
  80717957
  80727958#: ../plug-ins/common/xwd.c:466
   
  80807966"not supported."
  80817967msgstr ""
  8082 "XWD файла %s има формат %d, дълбочина %d и %d бита на пиксел. За момента "
  8083 "това не се поддържа."
   7968"XWD файла %s има формат %d, дълбочина %d и %d бита на пиксел. За момента това не се поддържа."
  80847969
  80857970#: ../plug-ins/common/xwd.c:545
   
  81678052#, c-format
  81688053msgid "'%s' is not a regular file"
  8169 msgstr "'%s' не е нормален огън"
   8054msgstr "„%s“ не е нормален огън"
  81708055
  81718056#: ../plug-ins/flame/flame.c:641
   
  82848169#: ../plug-ins/gfig/gfig-bezier.c:457
  82858170msgid "Draws lines between the control points. Only during curve creation"
  8286 msgstr ""
  8287 "Рисува линии между контролни точки. Единствено по време на създаване на "
  8288 "кривата."
   8171msgstr "Рисува линии между контролни точки. Единствено по време на създаване на кривата."
  82898172
  82908173#. Start building the dialog up
   
  84278310#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:946
  84288311msgid "Create bezier curve. Shift + Button ends object creation."
  8429 msgstr ""
  8430 "Създаване на крива на Беазие. Shift + бутон завършва създаването на обекта."
   8312msgstr "Създаване на крива на Беазие. Shift + бутон завършва създаването на обекта."
  84318313
  84328314#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:950 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:48
   
  86088490
  86098491#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:724
  8610 msgid ""
  8611 "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
  8612 msgstr ""
  8613 "Грешка при опит да се запази фигура като допълнение: не може да се прикрепи "
  8614 "допълнение към рисуваемо."
   8492msgid "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
   8493msgstr "Грешка при опит да се запази фигура като допълнение: не може да се прикрепи допълнение към рисуваемо."
  86158494
  86168495#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:751
  86178496#, c-format
  86188497msgid "Error trying to open temporary file '%s' for parasite loading: %s"
  8619 msgstr ""
  8620 "Грешка при опит за отваряне на временен файл '%s' за зареждане на "
  8621 "допълнение: %s"
   8498msgstr "Грешка при опит за отваряне на временен файл „%s“ за зареждане на допълнение: %s"
  86228499
  86238500#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:557
   
  86438520#, c-format
  86448521msgid "Failed to open GFlare file '%s': %s"
  8645 msgstr "Грешка при отваряне на GFlare файл '%s': %s"
   8522msgstr "Грешка при отваряне на GFlare файл „%s“: %s"
  86468523
  86478524#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:1267
  86488525#, c-format
  86498526msgid "'%s' is not a valid GFlare file."
  8650 msgstr "'%s' не е валиден GFlare файл."
   8527msgstr "„%s“ не е валиден GFlare файл."
  86518528
  86528529#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:1321
  86538530#, c-format
  86548531msgid "invalid formatted GFlare file: %s\n"
  8655 msgstr ""
   8532msgstr "неправилно форматиран GFlare файл:·%s\n"
  86568533
  86578534#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:1446
   
  86628539"and make a folder '%s', then you can save your own GFlares into that folder."
  86638540msgstr ""
   8541"GFlare „%s“ не е запазен. Ако добавите ново „%s“, като:\n"
   8542"(gflare-път „%s“)\n"
   8543"и създадете папка „%s“, можете да запазвате собствени GFlare-файлове в тази папка."
  86648544
  86658545#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:1479
  86668546#, c-format
  86678547msgid "Failed to write GFlare file '%s': %s"
  8668 msgstr ""
   8548msgstr "Грешка при записване на GFlare·файл·„%s“:·%s"
  86698549
  86708550#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2348
  86718551msgid "A_uto update preview"
  8672 msgstr ""
   8552msgstr "_Автоматично обновяване на предварителния преглед"
  86738553
  86748554#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2399
  86758555msgid "`Default' is created."
  8676 msgstr ""
   8556msgstr "Създадени са нови стойности на „по подразбиране“."
  86778557
  86788558#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2400
  86798559msgid "Default"
  8680 msgstr ""
   8560msgstr "По подразбиране"
  86818561
  86828562#.
   
  86898569#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3617 ../plug-ins/gflare/gflare.c:3754
  86908570msgid "Parameters"
  8691 msgstr ""
   8571msgstr "Параметри"
  86928572
  86938573#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2701
  86948574msgid "Ro_tation:"
  8695 msgstr ""
   8575msgstr "_Завъртане:"
  86968576
  86978577#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2713
  86988578msgid "_Hue rotation:"
  8699 msgstr ""
   8579msgstr "Завъртане на _тона:"
  87008580
  87018581#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2725
  87028582msgid "Vector _angle:"
  8703 msgstr ""
   8583msgstr "_Ъгъл на вектора:"
  87048584
  87058585#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2737
  87068586msgid "Vector _length:"
  8707 msgstr ""
   8587msgstr "_Дължина на вектора:"
  87088588
  87098589#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2758
  87108590msgid "A_daptive supersampling"
  8711 msgstr ""
   8591msgstr "_Адаптивно суперсемплиране:"
  87128592
  87138593#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2777
  87148594msgid "_Max depth:"
  8715 msgstr ""
   8595msgstr "_Максимална дълбочина:"
  87168596
  87178597#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2787
  87188598msgid "_Threshold"
  8719 msgstr ""
   8599msgstr "_Праг"
  87208600
  87218601#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2925
  87228602msgid "S_elector"
  8723 msgstr ""
   8603msgstr "_Селектор"
  87248604
  87258605#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2989
  87268606msgid "New Gradient Flare"
  8727 msgstr ""
   8607msgstr "Нов отблясък с преливка"
  87288608
  87298609#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2992
  87308610msgid "Enter a name for the new GFlare"
  8731 msgstr ""
   8611msgstr "Въвеждане на име за новия отблясък"
  87328612
  87338613#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3012
  87348614#, c-format
  87358615msgid "The name '%s' is used already!"
  8736 msgstr ""
   8616msgstr "Името „%s“ вече се използва!"
  87378617
  87388618#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3068
  87398619msgid "Copy Gradient Flare"
  8740 msgstr ""
   8620msgstr "Копиране на отблясъка"
  87418621
  87428622#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3071
  87438623msgid "Enter a name for the copied GFlare"
  8744 msgstr ""
   8624msgstr "Въвеждане име за копираният отблясък"
  87458625
  87468626#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3093
  87478627#, c-format
  87488628msgid "The name `%s' is used already!"
  8749 msgstr ""
   8629msgstr "Името „%s“ вече се използва!"
  87508630
  87518631#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3124
  87528632msgid "Cannot delete!! There must be at least one GFlare."
  8753 msgstr ""
   8633msgstr "Не може да бъде изтрито! Трябва да има поне един отблясък."
  87548634
  87558635#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3134
  87568636msgid "Delete Gradient Flare"
  8757 msgstr ""
   8637msgstr "Изриване на отблясък"
  87588638
  87598639#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3206
  87608640#, c-format
  87618641msgid "not found %s in gflares_list"
  8762 msgstr ""
   8642msgstr "%s·не е намерен в gflares_list"
  87638643
  87648644#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3247
  87658645msgid "Gradient Flare Editor"
  8766 msgstr ""
   8646msgstr "Редактор на отблясъци с преливка"
  87678647
  87688648#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3251
  87698649msgid "Rescan Gradients"
  8770 msgstr ""
   8650msgstr "Ново четене на преливките"
  87718651
  87728652#. Glow
  87738653#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3376
  87748654msgid "Glow Paint Options"
  8775 msgstr ""
   8655msgstr "Настройки на сиянието"
  87768656
  87778657#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3387 ../plug-ins/gflare/gflare.c:3415
  87788658#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3443
  87798659msgid "Opacity:"
  8780 msgstr ""
   8660msgstr "Плътност:"
  87818661
  87828662#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3400 ../plug-ins/gflare/gflare.c:3428
  87838663#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3456
  87848664msgid "Paint mode:"
  8785 msgstr ""
   8665msgstr "Тип:"
  87868666
  87878667#. Rays
  87888668#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3404
  87898669msgid "Rays Paint Options"
  8790 msgstr ""
   8670msgstr "Настройки на лъчите"
  87918671
  87928672#. Rays
  87938673#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3432
  87948674msgid "Second Flares Paint Options"
  8795 msgstr ""
   8675msgstr "Настройки на вторичните лъчи"
  87968676
  87978677#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3459 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:115
  87988678msgid "_General"
  8799 msgstr ""
   8679msgstr "_Общи"
  88008680
  88018681#.
   
  88058685#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3727
  88068686msgid "Gradients"
  8807 msgstr ""
   8687msgstr "Преливки"
  88088688
  88098689#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3496 ../plug-ins/gflare/gflare.c:3601
  88108690#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3738
  88118691msgid "Radial gradient:"
  8812 msgstr ""
   8692msgstr "Кръгова преливка:"
  88138693
  88148694#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3500 ../plug-ins/gflare/gflare.c:3605
  88158695msgid "Angular gradient:"
  8816 msgstr ""
   8696msgstr "Ъглова преливка:"
  88178697
  88188698#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3504 ../plug-ins/gflare/gflare.c:3609
  88198699msgid "Angular size gradient:"
  8820 msgstr ""
   8700msgstr "Ъглова спирална преливка:"
  88218701
  88228702#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3524 ../plug-ins/gflare/gflare.c:3629
  88238703#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3766
  88248704msgid "Size (%):"
  8825 msgstr ""
   8705msgstr "Размер (%):"
  88268706
  88278707#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3536 ../plug-ins/gflare/gflare.c:3641
  88288708#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3778
  88298709msgid "Rotation:"
  8830 msgstr ""
   8710msgstr "Завъртане:"
  88318711
  88328712#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3548 ../plug-ins/gflare/gflare.c:3654
  88338713#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3791
  88348714msgid "Hue rotation:"
  8835 msgstr ""
   8715msgstr "Завъртане на тона:"
  88368716
  88378717#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3562
  88388718msgid "G_low"
  8839 msgstr ""
   8719msgstr "_Сияние"
  88408720
  88418721#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3666
  88428722msgid "# of Spikes:"
  8843 msgstr ""
   8723msgstr "Брой лъчи:"
  88448724
  88458725#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3678
  88468726msgid "Spike thickness:"
  8847 msgstr ""
   8727msgstr "Разлика между лъчите:"
  88488728
  88498729#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3692
  88508730msgid "_Rays"
  8851 msgstr ""
   8731msgstr "_Лъчи"
  88528732
  88538733#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3742
  88548734msgid "Size factor gradient:"
  8855 msgstr ""
   8735msgstr "Преливка за размера:"
  88568736
  88578737#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3746
  88588738msgid "Probability gradient:"
  8859 msgstr ""
   8739msgstr "Преливка за вероятността:"
  88608740
  88618741#.
   
  88648744#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3808
  88658745msgid "Shape of Second Flares"
  8866 msgstr ""
   8746msgstr "Форма на вторичните отблясъци"
  88678747
  88688748#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3816
  88698749msgid "Circle"
  8870 msgstr ""
   8750msgstr "Кръг"
  88718751
  88728752#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3833
  88738753msgid "Polygon"
  8874 msgstr ""
   8754msgstr "Полигон"
  88758755
  88768756#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3866
  88778757msgid "Random seed:"
  8878 msgstr ""
   8758msgstr "Разпръскване:"
  88798759
  88808760#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3880
  88818761msgid "_Second Flares"
  8882 msgstr ""
   8762msgstr "_Вторични отблясъци"
  88838763
  88848764#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:162 ../plug-ins/gfli/gfli.c:182
  88858765msgid "AutoDesk FLIC animation"
  8886 msgstr ""
   8766msgstr "AutoDesk FLIC анимация"
  88878767
  88888768#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:528
  88898769#, c-format
  88908770msgid "Frame (%i)"
  8891 msgstr ""
   8771msgstr "Кадър (%i)"
  88928772
  88938773#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:679
  88948774msgid "Sorry, I can save only INDEXED and GRAY images."
  8895 msgstr ""
   8775msgstr "За съжаление могат да се запазват само индексирани изображения, или такива в степени на сивото."
  88968776
  88978777#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:810
  88988778msgid "GFLI 1.3 - Load framestack"
  8899 msgstr ""
   8779msgstr "GFLI 1.3 - Зареждане на пакет кадри"
  89008780
  89018781#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:878
  89028782msgid "GFLI 1.3 - Save framestack"
  8903 msgstr ""
   8783msgstr "GFLI 1.3 - Запазване на пакет кадри"
  89048784
  89058785#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:230
  89068786msgid "Can only save drawables!"
  8907 msgstr ""
   8787msgstr "Могат да се запазват само рисуваеми!"
  89088788
  89098789#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:235
  89108790msgid "Save Brush"
  8911 msgstr ""
   8791msgstr "Запазване на четката"
  89128792
  89138793#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:488
  89148794msgid "_Brush"
  8915 msgstr ""
   8795msgstr "_Четка"
  89168796
  89178797#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:525
   
  89228802#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:543
  89238803msgid "Changes the gamma (brightness) of the selected brush"
  8924 msgstr ""
   8804msgstr "Променя гамата (светлостта) на избраната четка"
  89258805
  89268806#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:551
  89278807msgid "Select:"
  8928 msgstr ""
   8808msgstr "Избор:"
  89298809
  89308810#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:580
  89318811msgid "Aspect ratio:"
  8932 msgstr ""
   8812msgstr "Разтегляне:"
  89338813
  89348814#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:584
  89358815msgid "Specifies the aspect ratio of the brush"
  8936 msgstr ""
   8816msgstr "Избор на разтегляне за четката"
  89378817
  89388818#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:593
  89398819#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:188
  89408820msgid "Relief:"
  8941 msgstr ""
   8821msgstr "Релеф:"
  89428822
  89438823#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:597
  89448824#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:192
  89458825msgid "Specifies the amount of embossing to apply to the image (in percent)"
  8946 msgstr ""
   8826msgstr "Избор на количеството релефност, което да се добави на изображението (в проценти)"
  89478827
  89488828#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:42
  89498829msgid "Co_lor"
  8950 msgstr ""
   8830msgstr "_Цвят"
  89518831
  89528832#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:52
  89538833msgid "A_verage under brush"
  8954 msgstr ""
   8834msgstr "_Средно под четката"
  89558835
  89568836#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:54
  89578837msgid "C_enter of brush"
  8958 msgstr ""
   8838msgstr "В _центъра на четката"
  89598839
  89608840#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:61
  89618841msgid "Color is computed from the average of all pixels under the brush"
  8962 msgstr ""
   8842msgstr "Цветовете се изчисляват въз основа осредняването на всички пиксели под четката"
  89638843
  89648844#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:65
  89658845msgid "Samples the color from the pixel in the center of the brush"
  8966 msgstr ""
   8846msgstr "Взема се цвета на пиксела в центъра на четката"
  89678847
  89688848#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:76
  89698849msgid "Color _noise:"
  8970 msgstr ""
   8850msgstr "Цветови _шум:"
  89718851
  89728852#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:80
  89738853msgid "Adds random noise to the color"
  8974 msgstr ""
   8854msgstr "Добавя се произволен шум към цвета"
  89758855
  89768856#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:131
  89778857msgid "Keep original"
  8978 msgstr ""
   8858msgstr "Запазване на оригинала"
  89798859
  89808860#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:132
  89818861msgid "Preserve the original image as a background"
  8982 msgstr ""
   8862msgstr "Запазване на оригиналното изображение както фон"
  89838863
  89848864#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:137
  89858865msgid "From paper"
  8986 msgstr ""
   8866msgstr "От хартията"
  89878867
  89888868#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:138
  89898869msgid "Copy the texture of the selected paper as a background"
  8990 msgstr ""
   8870msgstr "Копиране текстурата на избраната хартия като фон"
  89918871
  89928872#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:148
  89938873msgid "Solid colored background"
  8994 msgstr ""
   8874msgstr "Плътно оцветен фон"
  89958875
  89968876#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:167
  89978877msgid "Use a transparent background; Only the strokes painted will be visible"
  8998 msgstr ""
   8878msgstr "Използване на прозрачен фон; Ще бъде видимо само нарисуваното"
  89998879
  90008880#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:184
  90018881msgid "Paint edges"
  9002 msgstr ""
   8882msgstr "Рисуване на краищата"
  90038883
  90048884#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:189
  90058885msgid "Selects if to place strokes all the way out to the edges of the image"
  9006 msgstr ""
   8886msgstr "Ако е избрано се поставят рисунъци до края на изображението"
  90078887
  90088888#. Tileable checkbox
  90098889#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:194 ../plug-ins/maze/maze_face.c:317
  90108890msgid "Tileable"
  9011 msgstr ""
   8891msgstr "Повтаряемо"
  90128892
  90138893#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:198
  90148894msgid "Selects if the resulting image should be seamlessly tileable"
  9015 msgstr ""
   8895msgstr "Ако е избрано, крайното изображение ще бъде лесно повтаряемо"
  90168896
  90178897#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:203
  90188898msgid "Drop shadow"
  9019 msgstr ""
   8899msgstr "Хвърляне на сянка"
  90208900
  90218901#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:208
  90228902msgid "Adds a shadow effect to each brush stroke"
  9023 msgstr ""
   8903msgstr "Добавя ефект на сянка към всеки рисунък на четката"
  90248904
  90258905#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:221
  90268906msgid "Edge darken:"
  9027 msgstr ""
   8907msgstr "Потъмняване на краищата:"
  90288908
  90298909#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:225
  90308910msgid "How much to \"darken\" the edges of each brush stroke"
  9031 msgstr ""
   8911msgstr "Колко да се „потъмняват“ краищата на всеки рисунък на четката"
  90328912
  90338913#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:230
  90348914msgid "Shadow darken:"
  9035 msgstr ""
   8915msgstr "Потъмняване на сянката:"
  90368916
  90378917#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:234
  90388918msgid "How much to \"darken\" the drop shadow"
  9039 msgstr ""
   8919msgstr "Колко да се „потъмняват“ хвърлените сенки"
  90408920
  90418921#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:239
  90428922msgid "Shadow depth:"
  9043 msgstr ""
   8923msgstr "Дълбочина на сянката:"
  90448924
  90458925#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:243
  9046 msgid ""
  9047 "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
  9048 msgstr ""
   8926msgid "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
   8927msgstr "Дълбочина на хвърлената сянка, т.е. колко да е отдалечена от обекта"
  90498928
  90508929#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:248
  90518930msgid "Shadow blur:"
  9052 msgstr ""
   8931msgstr "Замъгляване на сянката:"
  90538932
  90548933#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:252
  90558934msgid "How much to blur the drop shadow"
  9056 msgstr ""
   8935msgstr "Колко да се замъгли хвърлената сянка"
  90578936
  90588937#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:257
  90598938msgid "Deviation threshold:"
  9060 msgstr ""
   8939msgstr "Граници на отклоненията:"
  90618940
  90628941#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:261
  90638942msgid "A bailout-value for adaptive selections"
  9064 msgstr ""
   8943msgstr "Променлива стойност за адаптивни селекции"
  90658944
  90668945#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:79
  90678946msgid "_GIMPressionist..."
  9068 msgstr ""
   8947msgstr "_GIMPресионист..."
  90698948
  90708949#: ../plug-ins/gimpressionist/gimp.c:350
  90718950msgid "Painting"
  9072 msgstr ""
   8951msgstr "Рисуване"
  90738952
  90748953#: ../plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:121
  90758954msgid "GIMPressionist"
  9076 msgstr ""
   8955msgstr "GIMPресионист"
  90778956
  90788957#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:74
  90798958msgid "Or_ientation"
  9080 msgstr ""
   8959msgstr "_Ориентиция"
  90818960
  90828961#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:88
  90838962msgid "Directions:"
  9084 msgstr ""
   8963msgstr "Посоки:"
  90858964
  90868965#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:92
  90878966msgid "The number of directions (i.e. brushes) to use"
  9088 msgstr ""
   8967msgstr "Брой на посоките (напр. на четките), които да се използват"
  90898968
  90908969#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:100
  90918970msgid "Start angle:"
  9092 msgstr ""
   8971msgstr "Начален ъгъл:"
  90938972
  90948973#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:104
  90958974msgid "The starting angle of the first brush to create"
  9096 msgstr ""
   8975msgstr "Началният ъгъл на първата четка"
  90978976
  90988977#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:112
  90998978msgid "Angle span:"
  9100 msgstr ""
   8979msgstr "Обхват на ъглите:"
  91018980
  91028981#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:116
  91038982msgid "The angle span of the first brush to create"
  9104 msgstr ""
   8983msgstr "Обхват на ъгъла на първата четка"
  91058984
  91068985#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:139
   
  91098988"stroke"
  91108989msgstr ""
   8990"Оставяне на стойността (светлина) на областта да определи посоката на рисунъка"
  91118991
  91128992#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:142
  91138993#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:145
  91148994msgid "Radius"
  9115 msgstr ""
   8995msgstr "Радиус"
  91168996
  91178997#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:143
   
  91209000"stroke"
  91219001msgstr ""
   9002"Разстоянието от центъра на изображението определя посоката на рисунъка"
  91229003
  91239004#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:147
  91249005msgid "Selects a random direction of each stroke"
  9125 msgstr ""
   9006msgstr "Избира произволна посока за всяка линия"
  91269007
  91279008#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:150
  91289009#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:153
  91299010msgid "Radial"
  9130 msgstr ""
   9011msgstr "Радиоално"
  91319012
  91329013#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:151
  91339014msgid "Let the direction from the center determine the direction of the stroke"
  9134 msgstr ""
   9015msgstr "Посоката на рисунъка се определя от посоката към центъра"
  91359016
  91369017#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:158
  91379018#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:161
  91389019msgid "Flowing"
  9139 msgstr ""
   9020msgstr "Поток"
  91409021
  91419022#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:159
  91429023#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:162
  91439024msgid "The strokes follow a \"flowing\" pattern"
  9144 msgstr ""
   9025msgstr "Линиите следват алгоритъм за „потичане“"
  91459026
  91469027#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:163
  91479028msgid "The hue of the region determines the direction of the stroke"
  9148 msgstr ""
   9029msgstr "Тонът на областта определя посоката на линията"
  91499030
  91509031#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:166
  91519032#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:169
  91529033msgid "Adaptive"
  9153 msgstr ""
   9034msgstr "Адаптивно"
  91549035
  91559036#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:167
  91569037msgid "The direction that matches the original image the closest is selected"
  9157 msgstr ""
   9038msgstr "Следва се посока, възможно най-близка до оригиналното изображение"
  91589039
  91599040#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:174
  91609041#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:178
  91619042msgid "Manual"
  9162 msgstr ""
   9043msgstr "Ръчно"
  91639044
  91649045#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:175
  91659046msgid "Manually specify the stroke orientation"
  9166 msgstr ""
   9047msgstr "Ръчно задаване ориентацията на линиите"
  91679048
  91689049#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:186
  91699050msgid "Opens up the Orientation Map Editor"
  9170 msgstr ""
   9051msgstr "Отваря редактора на карти за посока"
  91719052
  91729053#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:508
  91739054msgid "Orientation Map Editor"
  9174 msgstr ""
   9055msgstr "Редактор на карти за посока"
  91759056
  91769057#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:537
  91779058msgid "Vectors"
  9178 msgstr ""
   9059msgstr "Вектори"
  91799060
  91809061#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:549
   
  91839064"it towards mouse, Middle-click to add a new vector."
  91849065msgstr ""
   9066"Векторното поле.·Натиснете за преместване на избраният вектор,·натиснете с десен бутон за да го насочите срещу мишката,·със среден за да добавите нов вектор."
  91859067
  91869068#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:572
  91879069#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:441
  91889070msgid "Adjust the preview's brightness"
  9189 msgstr ""
   9071msgstr "Настройка светлостта на предварителния преглед"
  91909072
  91919073#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:594
  91929074msgid "Select previous vector"
  9193 msgstr ""
   9075msgstr "Избиране на предишен вектор"
  91949076
  91959077#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:600
  91969078msgid "Select next vector"
  9197 msgstr ""
   9079msgstr "Избиране на следващ вектор"
  91989080
  91999081#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:602
  92009082#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:472
  92019083msgid "A_dd"
  9202 msgstr ""
   9084msgstr "_Добавяне"
  92039085
  92049086#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:606
  92059087msgid "Add new vector"
  9206 msgstr ""
   9088msgstr "Добавяне на нов вектор"
  92079089
  92089090#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:608
  92099091#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:479
  92109092msgid "_Kill"
  9211 msgstr ""
   9093msgstr "_Убиване"
  92129094
  92139095#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:612
  92149096msgid "Delete selected vector"
  9215 msgstr ""
   9097msgstr "Изтриване на избрания вектор"
  92169098
  92179099#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:623
  92189100msgid "Type"
  9219 msgstr ""
   9101msgstr "Тип"
  92209102
  92219103#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:627
  92229104msgid "_Normal"
  9223 msgstr ""
   9105msgstr "_Нормално"
  92249106
  92259107#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:628
  92269108msgid "Vorte_x"
  9227 msgstr ""
   9109msgstr "Ви_хър"
  92289110
  92299111#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:629
  92309112msgid "Vortex_2"
  9231 msgstr ""
   9113msgstr "Вихър_2"
  92329114
  92339115#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:630
  92349116msgid "Vortex_3"
  9235 msgstr ""
   9117msgstr "Вихър_3"
  92369118
  92379119#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:636
  92389120#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:524
  92399121msgid "_Voronoi"
  9240 msgstr ""
   9122msgstr "_Вороной"
  92419123
  92429124#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:644
   
  92459127"influence"
  92469128msgstr ""
   9129"В режим Вороной само вектори близки до зададената точка биват повлияни."
  92479130
  92489131#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:654
  92499132msgid "A_ngle:"
  9250 msgstr ""
   9133msgstr "_Ъгъл"
  92519134
  92529135#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:658
  92539136msgid "Change the angle of the selected vector"
  9254 msgstr ""
   9137msgstr "Промяна ъгъла на избрания вектор"
  92559138
  92569139#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:665
  92579140msgid "Ang_le offset:"
  9258 msgstr ""
   9141msgstr "От_местване на ъгъла:"
  92599142
  92609143#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:669
  92619144msgid "Offset all vectors with a given angle"
  9262 msgstr ""
   9145msgstr "Отмества всички вектори с даден ъгъл"
  92639146
  92649147#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:680
  92659148msgid "Change the strength of the selected vector"
  9266 msgstr ""
   9149msgstr "Промяна силата на избрания вектор"
  92679150
  92689151#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:687
  92699152msgid "S_trength exp.:"
  9270 msgstr ""
   9153msgstr "_Експ. на силата:"
  92719154
  92729155#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:691
  92739156#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:519
  92749157msgid "Change the exponent of the strength"
  9275 msgstr ""
   9158msgstr "Променя експонента на силата"
  92769159
  92779160#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:120
  92789161msgid "P_aper"
  9279 msgstr ""
   9162msgstr "_Хартия"
  92809163
  92819164#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:155
  92829165msgid "Inverts the Papers texture"
  9283 msgstr ""
   9166msgstr "Обръща стойностите на текстурата за хартия"
  92849167
  92859168#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:159
  92869169msgid "O_verlay"
  9287 msgstr ""
   9170msgstr "_Подложка"
  92889171
  92899172#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:164
  92909173msgid "Applies the paper as it is (without embossing it)"
  9291 msgstr ""
   9174msgstr "Прилага хартията каквато е (без деформации)"
  92929175
  92939176#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:180
  92949177msgid "Specifies the scale of the texture (in percent of original file)"
  9295 msgstr ""
   9178msgstr "Задава мащабирането на текстурата (в проценти от оригиналния файл)"
  92969179
  92979180#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:49
  92989181msgid "Pl_acement"
  9299 msgstr ""
   9182msgstr "Раз_пределение"
  93009183
  93019184#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:55
  93029185msgid "Placement"
  9303 msgstr ""
   9186msgstr "Разпределение"
  93049187
  93059188#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:59
  93069189msgid "Randomly"
  9307 msgstr ""
   9190msgstr "Случайно"
  93089191
  93099192#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:63
  93109193msgid "Evenly distributed"
  9311 msgstr ""
   9194msgstr "Подреждане"
  93129195
  93139196#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:71
  93149197msgid "Place strokes randomly around the image"
  9315 msgstr ""
   9198msgstr "Разпределя рисунъците на случаен принцип по изображението"
  93169199
  93179200#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:75
  93189201msgid "The strokes are evenly distributed across the image"
  9319 msgstr ""
   9202msgstr "Рисунъците са подредени по изображението"
  93209203
  93219204#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:84
  93229205msgid "Centered"
  9323 msgstr ""
   9206msgstr "Центрирано"
  93249207
  93259208#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:90
  93269209msgid "Focus the brush strokes around the center of the image"
  9327 msgstr ""
   9210msgstr "Фокусира рисунъците на четката около центъра на изображението"
  93289211
  93299212#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:102
  93309213msgid "Stroke _density:"
  9331 msgstr ""
   9214msgstr "_Гъстота на линиите:"
  93329215
  93339216#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:106
  93349217msgid "The relative density of the brush strokes"
  9335 msgstr ""
   9218msgstr "Относителна гъстота на линиите"
  93369219
  93379220#.
   
  93429225#, c-format
  93439226msgid "Failed to save PPM file '%s': %s"
  9344 msgstr ""
  9345 
  9346 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:620
   9227msgstr "Грешка при запис на PPM файл „%s“: %s"
   9228
   9229#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:625
  93479230msgid "Save Current"
  9348 msgstr ""
  9349 
  9350 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:870
   9231msgstr "Запазване на текущото"
   9232
   9233#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:874
  93519234msgid "Gimpressionist Defaults"
  9352 msgstr ""
  9353 
  9354 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:991
   9235msgstr "Стойности по подразбиране"
   9236
   9237#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:995
  93559238msgid "_Presets"
  9356 msgstr ""
  9357 
  9358 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1006
   9239msgstr "_Шаблони"
   9240
   9241#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1010
  93599242msgid "Save Current..."
  9360 msgstr ""
  9361 
  9362 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1014
   9243msgstr "Запазване на текущото..."
   9244
   9245#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1015
  93639246msgid "Save the current settings to the specified file"
  9364 msgstr ""
  9365 
  9366 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1042
   9247msgstr "Запазване на настройките във файла"
   9248
   9249#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1043
  93679250msgid "Reads the selected Preset into memory"
  9368 msgstr ""
  9369 
  9370 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1048
   9251msgstr "Четене на избраните шаблони в паметта"
   9252
   9253#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1049
  93719254msgid "Deletes the selected Preset"
  9372 msgstr ""
  9373 
  9374 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1054
   9255msgstr "Изтриване на избрания шаблон"
   9256
   9257#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1055
  93759258msgid "Reread the folder of Presets"
  9376 msgstr ""
   9259msgstr "Ново четене на папката със шаблоните"
  93779260
  93789261#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:191
  93799262msgid "Refresh the Preview window"
  9380 msgstr ""
   9263msgstr "Обновяване на прозореца за предварителен преглед"
  93819264
  93829265#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:199
  93839266msgid "Revert to the original image"
  9384 msgstr ""
   9267msgstr "Връщане към оригиналното изображение"
  93859268
  93869269#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:77
  93879270msgid "_Size"
  9388 msgstr ""
   9271msgstr "_Размер"
  93899272
  93909273#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:91
  93919274msgid "Sizes:"
  9392 msgstr ""
   9275msgstr "Размери:"
  93939276
  93949277#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:95
  93959278msgid "The number of sizes of brushes to use"
  9396 msgstr ""
   9279msgstr "Брой размери на четките"
  93979280
  93989281#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:103
  93999282msgid "Minimum size:"
  9400 msgstr ""
   9283msgstr "Минимален размер:"
  94019284
  94029285#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:107
  94039286msgid "The smallest brush to create"
  9404 msgstr ""
   9287msgstr "Размер на най-малката четка"
  94059288
  94069289#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:115
  94079290msgid "Maximum size:"
  9408 msgstr ""
   9291msgstr "Максимален размер:"
  94099292
  94109293#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:119
  94119294msgid "The largest brush to create"
  9412 msgstr ""
   9295msgstr "Размер на най-голямата четка"
  94139296
  94149297#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:133
  94159298msgid "Size:"
  9416 msgstr ""
   9299msgstr "Размер:"
  94179300
  94189301#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:142
  9419 msgid ""
  9420 "Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
  9421 msgstr ""
   9302msgid "Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
   9303msgstr "Размерът на четката се определя от стойността (светлина) на областта"
  94229304
  94239305#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:146
  9424 msgid ""
  9425 "The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
  9426 msgstr ""
   9306msgid "The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
   9307msgstr "Размерът на четката се определя от разстоянието до центъра на изображението"
  94279308
  94289309#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:150
  94299310msgid "Selects a random size for each stroke"
  9430 msgstr ""
   9311msgstr "Произволни размери на рисунъците"
  94319312
  94329313#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:154
  94339314msgid "Let the direction from the center determine the size of the stroke"
  9434 msgstr ""
   9315msgstr "Размерът на четката се определя от посоката на центъра"
  94359316
  94369317#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:166
  94379318msgid "The hue of the region determines the size of the stroke"
  9438 msgstr ""
   9319msgstr "Размерът на четката се определя от тона на областта"
  94399320
  94409321#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:170
  94419322msgid "The brush-size that matches the original image the closest is selected"
  9442 msgstr ""
   9323msgstr "Размерът на четката се променя за по-добро съответствие с оригинала"
  94439324
  94449325#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:179
  94459326msgid "Manually specify the stroke size"
  9446 msgstr ""
   9327msgstr "Ръчно задаване размера на линиите"
  94479328
  94489329#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:190
  94499330msgid "Opens up the Size Map Editor"
  9450 msgstr ""
   9331msgstr "Отваря редактора на карти за размер"
  94519332
  94529333#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:383
  94539334msgid "Size Map Editor"
  9454 msgstr ""
   9335msgstr "Редактор на карти за размер"
  94559336
  94569337#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:411
  94579338msgid "Smvectors"
  9458 msgstr ""
   9339msgstr "КРвектори"
  94599340
  94609341#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:421
   
  94639344"point it towards mouse, Middle-click to add a new smvector."
  94649345msgstr ""
   9346"Поле за КРвектори. Натиснете с ляв бутон за преместване на КРвектор, Натиснете с десен за да го насочите срещу показалеца, Със среден за добавяне на нов КРвектор."
  94659347
  94669348#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:463
  94679349msgid "Select previous smvector"
  9468 msgstr ""
   9350msgstr "Избор на предишния КРвектор"
  94699351
  94709352#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:470
  94719353msgid "Select next smvector"
  9472 msgstr ""
   9354msgstr "Избор на следващия КРвектор"
  94739355
  94749356#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:477
  94759357msgid "Add new smvector"
  9476 msgstr ""
   9358msgstr "Добавяне на нов КРвектор"
  94779359
  94789360#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:484
  94799361msgid "Delete selected smvector"
  9480 msgstr ""
   9362msgstr "Изтриване на избрания КРвектор"
  94819363
  94829364#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:497
  94839365msgid "Change the angle of the selected smvector"
  9484 msgstr ""
   9366msgstr "Промяна на ъгъла на избрания КРвектор"
  94859367
  94869368#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:504
  94879369msgid "S_trength:"
  9488 msgstr ""
   9370msgstr "_Сила:"
  94899371
  94909372#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:508
  94919373msgid "Change the strength of the selected smvector"
  9492 msgstr ""
   9374msgstr "Промяна на силата на избрания КРвектор"
  94939375
  94949376#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:515
  94959377msgid "St_rength exp.:"
  9496 msgstr ""
   9378msgstr "_Експ. на силата:"
  94979379
  94989380#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:531
   
  95019383"influence"
  95029384msgstr ""
   9385"В режим Вороной само КРвектори близки до зададената точка биват повлияни."
  95039386
  95049387#: ../plug-ins/help/domain.c:177
  95059388msgid "The GIMP help files are not found."
  9506 msgstr ""
   9389msgstr "Помощните файлове на GIMP не са намерени."
  95079390
  95089391#: ../plug-ins/help/domain.c:178
   
  95119394"http://docs.gimp.org/."
  95129395msgstr ""
   9396"Можете да инсталирате допълнителният пакет с помощ или да използвате уеб ръководството на http://docs.gimp.org/."
  95139397
  95149398#: ../plug-ins/help/domain.c:184
  95159399msgid "There is a problem with the GIMP help files."
  9516 msgstr ""
   9400msgstr "Има проблем с помощните файлове на GIMP."
  95179401
  95189402#: ../plug-ins/help/domain.c:186
  95199403msgid "Please check your installation."
  9520 msgstr ""
   9404msgstr "Проверете инсталацията си."
  95219405
  95229406#: ../plug-ins/help/domain.c:195
  95239407#, c-format
  95249408msgid "Help ID '%s' unknown"
  9525 msgstr ""
   9409msgstr "Неизвестен идентификационен номер „%s“ на помощта"
  95269410
  95279411#: ../plug-ins/help/domain.c:452
   
  95319415"%s"
  95329416msgstr ""
   9417"Грешка при четене в „%s“:\n"
   9418"%s"
  95339419
  95349420#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:190
  95359421msgid "GIMP Help Browser"
  9536 msgstr ""
   9422msgstr "GIMP четец на помощта"
  95379423
  95389424#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:254
  95399425msgid "Drag and drop this icon to a web browser"
  9540 msgstr ""
   9426msgstr "Провлачете тази икона до четеца на помощта"
  95419427
  95429428#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:465
  95439429msgid "Go back one page"
  9544 msgstr ""
   9430msgstr "Връщане с една страница назад"
  95459431
  95469432#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:469
  95479433msgid "Go forward one page"
  9548 msgstr ""
   9434msgstr "Отиване с една страница напред"
  95499435
  95509436#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:473
  95519437msgid "Go to the index page"
  9552 msgstr ""
   9438msgstr "Отиване до началната страница"
  95539439
  95549440#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:503
  95559441msgid "Visit the GIMP documentation website"
  9556 msgstr ""
   9442msgstr "Посетете сайта с документацията на GIMP"
  95579443
  95589444#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:577
  95599445msgid "Document not found"
  9560 msgstr ""
   9446msgstr "Документът не е намерен"
  95619447
  95629448#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:579
  95639449msgid "The requested URL could not be loaded:"
  9564 msgstr ""
   9450msgstr "Адресът не може да бъде зареден:"
  95659451
  95669452#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:347
  95679453msgid "_IFS Fractal..."
  9568 msgstr ""
   9454msgstr "_IFS Фрактал..."
  95699455
  95709456#. Asym
  95719457#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:583
  95729458msgid "Asymmetry:"
  9573 msgstr ""
   9459msgstr "Асиметрия:"
  95749460
  95759461#. Shear
  95769462#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:597
  95779463msgid "Shear:"
  9578 msgstr ""
   9464msgstr "Деформация:"
  95799465
  95809466#. Simple color control section
  95819467#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:642
  95829468msgid "Simple"
  9583 msgstr ""
   9469msgstr "Просто"
  95849470
  95859471#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:651
  95869472msgid "IFS Fractal: Target"
  9587 msgstr ""
   9473msgstr "IFS Фрактал: Цел"
  95889474
  95899475#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:657
  95909476msgid "Scale hue by:"
  9591 msgstr ""
   9477msgstr "Мащабиране на тоновете по:"
  95929478
  95939479#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:672
  95949480msgid "Scale value by:"
  9595 msgstr ""
   9481msgstr "Мащабиране на стойностите по:"
  95969482
  95979483#. Full color control section
  95989484#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:689
  95999485msgid "Full"
  9600 msgstr ""
   9486msgstr "Пълно"
  96019487
  96029488#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:697
  96039489msgid "IFS Fractal: Red"
  9604 msgstr ""
   9490msgstr "IFS Фрактал:Червено"
  96059491
  96069492#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:705
  96079493msgid "IFS Fractal: Green"
  9608 msgstr ""
   9494msgstr "IFS Фрактал: Зелено"
  96099495
  96109496#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:713
  96119497msgid "IFS Fractal: Blue"
  9612 msgstr ""
   9498msgstr "IFS Фрактал: Синьо"
  96139499
  96149500#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:721
  96159501msgid "IFS Fractal: Black"
  9616 msgstr ""
   9502msgstr "IFS Фрактал: Черно"
  96179503
  96189504#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:771
  96199505msgid "IFS Fractal"
  9620 msgstr ""
   9506msgstr "IFS Фрактал"
  96219507
  96229508#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:869
  96239509msgid "Spatial Transformation"
  9624 msgstr ""
   9510msgstr "Трансформация на разпръскване"
  96259511
  96269512#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:875
  96279513msgid "Color Transformation"
  9628 msgstr ""
   9514msgstr "Трансформация на цветове"
  96299515
  96309516#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:885
  96319517msgid "Relative probability:"
  9632 msgstr ""
   9518msgstr "Относителна вероятност"
  96339519
  96349520#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1060
  96359521msgid "Select _All"
  9636 msgstr ""
   9522msgstr "_Всичко"
  96379523
  96389524#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1064
  96399525msgid "Re_center"
  9640 msgstr ""
   9526msgstr "Ре_центриране"
  96419527
  96429528#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1064
  96439529msgid "Recompute Center"
  9644 msgstr ""
   9530msgstr "Преизчисляване на центъра"
  96459531
  96469532#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1068
  96479533msgid "Render Options"
  9648 msgstr ""
   9534msgstr "Настройки"
  96499535
  96509536#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1074
   
  96529538#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_object_move.c:57
  96539539msgid "Move"
  9654 msgstr ""
   9540msgstr "Местене"
  96559541
  96569542#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1077
  96579543msgid "Rotate"
  9658 msgstr ""
   9544msgstr "Въртене"
  96599545
  96609546#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1077
  96619547msgid "Rotate / Scale"
  9662 msgstr ""
   9548msgstr "Въртене / мащабиране"
  96639549
  96649550#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1080
  96659551msgid "Stretch"
  9666 msgstr ""
   9552msgstr "Разтягане"
  96679553
  96689554#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1178
  96699555msgid "IFS Fractal Render Options"
  9670 msgstr ""
   9556msgstr "Настройки за генериране на IFS Фрактрал"
  96719557
  96729558#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1199
  96739559msgid "Max. memory:"
  9674 msgstr ""
   9560msgstr "Макс. памет:"
  96759561
  96769562#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1226
  96779563msgid "Subdivide:"
  9678 msgstr ""
   9564msgstr "Подразделяне:"
  96799565
  96809566#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1239
  96819567msgid "Spot radius:"
  9682 msgstr ""
   9568msgstr "Радиус на петната:"
  96839569
  96849570#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1306
  96859571#, c-format
  96869572msgid "Rendering IFS (%d/%d)"
  9687 msgstr ""
   9573msgstr "Генерирана на IFS (%d/%d)"
  96889574
  96899575#. transfer the image to the drawable
   
  96919577#, c-format
  96929578msgid "Copying IFS to image (%d/%d)"
  9693 msgstr ""
   9579msgstr "Копиране на IFS в изображението (%d/%d)"
  96949580
  96959581#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1479
  96969582#, c-format
  96979583msgid "Transformation %s"
  9698 msgstr ""
   9584msgstr "Трансформация %s"
  96999585
  97009586#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2392
  97019587#: ../plug-ins/metadata/interface.c:563 ../plug-ins/metadata/interface.c:573
  97029588msgid "Save failed"
  9703 msgstr ""
   9589msgstr "Грешка при запис"
  97049590
  97059591#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2473
   
  97089594#: ../plug-ins/metadata/interface.c:548
  97099595msgid "Open failed"
  9710 msgstr ""
   9596msgstr "Грешка при отваряне"
  97119597
  97129598#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2481
  97139599#, c-format
  97149600msgid "File '%s' doesn't seem to be an IFS Fractal file."
  9715 msgstr ""
   9601msgstr "Файлът „%s“ не прилича на IFS."
  97169602
  97179603#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2521
  97189604msgid "Save as IFS Fractal file"
  9719 msgstr ""
   9605msgstr "Запазване както файл на IFS Фрактал"
  97209606
  97219607#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2556
  97229608msgid "Open IFS Fractal file"
  9723 msgstr ""
   9609msgstr "Отваряне файл на IFS Фрактал"
  97249610
  97259611#: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:44
  97269612msgid "Copyright(c) 1999-2005 by Maurits Rijk"
  9727 msgstr ""
   9613msgstr "Copyright(c) 1999-2005 на Maurits Rijk"
  97289614
  97299615#: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:47
  97309616msgid "Released under the GNU General Public License"
  9731 msgstr ""
   9617msgstr "Издадено под GNU General Public License"
  97329618
  97339619#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:64
  97349620msgid "C_ircle"
  9735 msgstr ""
   9621msgstr "_Кръг"
  97369622
  97379623#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:264
  97389624msgid "Center _x:"
  9739 msgstr ""
   9625msgstr "Център по _хоризонтал"
  97409626
  97419627#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:269
   
  97509636#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:415
  97519637msgid "pixels"
  9752 msgstr ""
   9638msgstr "пиксела"
  97539639
  97549640#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:271
  97559641msgid "Center _y:"
  9756 msgstr ""
   9642msgstr "Център по _вертикал:"
  97579643
  97589644#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_clear.c:51
  97599645msgid "Clear"
  9760 msgstr ""
   9646msgstr "Изчистване"
  97619647
  97629648#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_create.c:58
  97639649#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:151
  97649650msgid "Create"
  9765 msgstr ""
   9651msgstr "Създаване"
  97669652
  97679653#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_cut.c:55
  97689654#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_cut_object.c:51
  97699655msgid "Cut"
  9770 msgstr ""
   9656msgstr "Отрязване"
  97719657
  97729658#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_delete.c:57
  97739659msgid "Delete"
  9774 msgstr ""
   9660msgstr "Изтриване"
  97759661
  97769662#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_delete_point.c:61
  97779663msgid "Delete Point"
  9778 msgstr ""
   9664msgstr "Изтриване на точка"
  97799665
  97809666#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_edit_object.c:54
  97819667msgid "Edit Object"
  9782 msgstr ""
   9668msgstr "Редактиране на обект"
  97839669
  97849670#. Create the areas
   
  97879673#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:251
  97889674msgid "Use Gimp Guides"
  9789 msgstr ""
   9675msgstr "Използване водачите на Gimp"
  97909676
  97919677#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:160
  97929678msgid "Al_ternate"
  9793 msgstr ""
   9679msgstr "_Алтернативни"
  97949680
  97959681#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:165
  97969682msgid "A_ll"
  9797 msgstr ""
   9683msgstr "_Всички"
  97989684
  97999685#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:169
  98009686msgid "Add Additional Guides"
  9801 msgstr ""
   9687msgstr "Добавяне на допълнителни водачи"
  98029688
  98039689#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:177
  98049690msgid "L_eft border"
  9805 msgstr ""
   9691msgstr "_Лява граница"
  98069692
  98079693#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:181
  98089694msgid "_Right border"
  9809 msgstr ""
   9695msgstr "_Дясна граница"
  98109696
  98119697#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:185
  98129698msgid "_Upper border"
  9813 msgstr ""
   9699msgstr "_Горна граница"
  98149700
  98159701#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:189
  98169702msgid "Lo_wer border"
  9817 msgstr ""
   9703msgstr "Д_олна граница"
  98189704
  98199705#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_gimp_guides.c:197
  98209706msgid "_Base URL:"
  9821 msgstr ""
   9707msgstr "_Базов URL:"
  98229708
  98239709#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:72
  98249710#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:138
  98259711msgid "Create Guides"
  9826 msgstr ""
   9712msgstr "Създаване на водачи"
  98279713
  98289714#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:111
  98299715#, c-format
  98309716msgid "Resulting Guide Bounds: %d,%d to %d,%d (%d areas)"
  9831 msgstr ""
   9717msgstr "Граници на получените водачи:·%d,%d·до·%d,%d·(%d·области)"
  98329718
  98339719#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:142
   
  98389724"suitable for navigation bars."
  98399725msgstr ""
   9726"Водачите са предефинирани правоъгълници, покриващи изображението. "
   9727"Дефинирате ги чрез техните ширина, височина и разстояния между тях. "
   9728"Това позволява бързото създаване на най-използвания тип - колекция от"
   9729"„умалени копия“, подходящи за навигация."
  98409730
  98419731#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:172
  98429732msgid "_Left start at:"
  9843 msgstr ""
   9733msgstr "_Ляво начало от:"
  98449734
  98459735#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:182
  98469736msgid "_Top start at:"
  9847 msgstr ""
   9737msgstr "_Горно начало от:"
  98489738
  98499739#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:187
  98509740msgid "_Horz. spacing:"
  9851 msgstr ""
   9741msgstr "_Хор. интервал:"
  98529742
  98539743#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:193
  98549744msgid "_No. across:"
  9855 msgstr ""
   9745msgstr "_Брой по хор.:"
  98569746
  98579747#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:199
  98589748msgid "_Vert. spacing:"
  9859 msgstr ""
   9749msgstr "_Верт. интервал:"
  98609750
  98619751#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:205
  98629752msgid "No. _down:"
  9863 msgstr ""
   9753msgstr "_Брой по верт.:"
  98649754
  98659755#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:214
  98669756msgid "Base _URL:"
  9867 msgstr ""
   9757msgstr "Начален _URL:"
  98689758
  98699759#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:238
  98709760msgid "Resulting Guide Bounds: 0,0 to 0,0 (0 areas)"
  9871 msgstr ""
   9761msgstr "Крайни граници на водачите: 0,0 до 0,0 (0 области)"
  98729762
  98739763#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:273
  98749764msgid "Guides"
  9875 msgstr ""
   9765msgstr "Водачи"
  98769766
  98779767#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_insert_point.c:62
  98789768msgid "Insert Point"
  9879 msgstr ""
   9769msgstr "Добавяне на точка"
  98809770
  98819771#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_down.c:53
  98829772#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_object_down.c:55
  98839773msgid "Move Down"
  9884 msgstr ""
   9774msgstr "Преместване надолу"
  98859775
  98869776#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_sash.c:68
  98879777msgid "Move Sash"
  9888 msgstr ""
   9778msgstr "Преместване на рамката"
  98899779
  98909780#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_selected.c:56
  98919781msgid "Move Selected Objects"
  9892 msgstr ""
   9782msgstr "Преместване на избраният обект"
  98939783
  98949784#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_to_front.c:51
  98959785msgid "Move To Front"
  9896 msgstr ""
   9786msgstr "Преместване отпред"
  98979787
  98989788#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_up.c:53
  98999789#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_object_up.c:55
  99009790msgid "Move Up"
  9901 msgstr ""
   9791msgstr "Преместване нагоре"
  99029792
  99039793#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_paste.c:51
  99049794msgid "Paste"
  9905 msgstr ""
   9795msgstr "Вмъкване"
  99069796
  99079797#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select.c:53
  99089798msgid "Select"
  9909 msgstr ""
   9799msgstr "Избиране"
  99109800
  99119801#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select_all.c:51
  99129802#: ../plug-ins/rcm/rcm_stock.c:41
  99139803msgid "Select All"
  9914 msgstr ""
   9804msgstr "Избиране на всичко"
  99159805
  99169806#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select_next.c:51
  99179807msgid "Select Next"
  9918 msgstr ""
   9808msgstr "Избиране на следващо"
  99199809
  99209810#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select_prev.c:51
  99219811msgid "Select Previous"
  9922 msgstr ""
   9812msgstr "Избиране на предишно"
  99239813
  99249814#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_select_region.c:64
  99259815msgid "Select Region"
  9926 msgstr ""
   9816msgstr "Избиране на област"
  99279817
  99289818#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_send_to_back.c:51
  99299819msgid "Send To Back"
  9930 msgstr ""
   9820msgstr "Преместване отзад"
  99319821
  99329822#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_unselect.c:53
  99339823msgid "Unselect"
  9934 msgstr ""
   9824msgstr "Неизбиране"
  99359825
  99369826#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_unselect_all.c:56
  99379827msgid "Unselect All"
  9938 msgstr ""
   9828msgstr "Неизбиране на всички"
  99399829
  99409830#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:196
  99419831msgid "Link Type"
  9942 msgstr ""
   9832msgstr "Тип на връзката"
  99439833
  99449834#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:205
  99459835msgid "_Web Site"
  9946 msgstr ""
   9836msgstr "_Уеб сайт"
  99479837
  99489838#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:211
  99499839msgid "_Ftp Site"
  9950 msgstr ""
   9840msgstr "_Ftp сайт"
  99519841
  99529842#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:217
  99539843msgid "_Gopher"
  9954 msgstr ""
   9844msgstr "_Gopher"
  99559845
  99569846#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:223
  99579847msgid "Ot_her"
  9958 msgstr ""
   9848msgstr "_Друго"
  99599849
  99609850#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:229
  99619851msgid "F_ile"
  9962 msgstr ""
   9852msgstr "_Файл"
  99639853
  99649854#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:235
  99659855msgid "WAI_S"
  9966 msgstr ""
   9856msgstr "WAI_S"
  99679857
  99689858#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:241
  99699859msgid "Tel_net"
  9970 msgstr ""
   9860msgstr "Tel_net"
  99719861
  99729862#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:247
  99739863msgid "e-_mail"
  9974 msgstr ""
   9864msgstr "_Поща"
  99759865
  99769866#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:253
  99779867msgid "_URL to activate when this area is clicked: (required)"
  9978 msgstr ""
   9868msgstr "_URL за активиране, когато областта е натисната: (задължително)"
  99799869
  99809870#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:255
  99819871msgid "Select HTML file"
  9982 msgstr ""
   9872msgstr "Избор на HTML файл"
  99839873
  99849874#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:264
  99859875msgid "Relati_ve link"
  9986 msgstr ""
   9876msgstr "_Относителен линк"
  99879877
  99889878#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:270
  99899879msgid "_Target frame name/ID: (optional - used for FRAMES only)"
  9990 msgstr ""
   9880msgstr "_Име/ID на целта: (по желание - използва се за рамки)"
  99919881
  99929882#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:273
  99939883msgid "ALT te_xt: (optional)"
  9994 msgstr ""
   9884msgstr "ALT _текст: (по желание)"
  99959885
  99969886#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:276
  99979887msgid "_Link"
  9998 msgstr ""
   9888msgstr "_Връзка"
  99999889
  100009890#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:310
  100019891msgid "Dimensions"
  10002 msgstr ""
   9892msgstr "Размери"
  100039893
  100049894#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:314
  100059895msgid "Pre_view"
  10006 msgstr ""
   9896msgstr "Предварителен _преглед"
  100079897
  100089898#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:352
  100099899msgid "_JavaScript"
  10010 msgstr ""
   9900msgstr "_JavaScript"
  100119901
  100129902#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:451
  100139903msgid "Area Settings"
  10014 msgstr ""
   9904msgstr "Настройки на област"
  100159905
  100169906#: ../plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:493
  100179907#, c-format
  100189908msgid "Area #%d Settings"
  10019 msgstr ""
   9909msgstr "Настройки на областта #%d."
  100209910
  100219911#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:48 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:93
  100229912msgid "Error opening file"
  10023 msgstr ""
   9913msgstr "Грешка при отваряне на файл"
  100249914
  100259915#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:68
  100269916msgid "Load Imagemap"
  10027 msgstr ""
   9917msgstr "Зареждане карта на избражението"
  100289918
  100299919#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:121
  100309920msgid "File already exists"
  10031 msgstr ""
   9921msgstr "Файлът вече съществува"
  100329922
  100339923#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:122
  100349924msgid "Do you really want to overwrite?"
  10035 msgstr ""
   9925msgstr "Наистина ли искате да го презапишете?"
  100369926
  100379927#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:170
  100389928msgid "Save Imagemap"
  10039 msgstr ""
   9929msgstr "Запазване картата на изображението"
  100409930
  100419931#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:197
  100429932msgid "Grid Settings"
  10043 msgstr ""
   9933msgstr "Настройки на мрежата"
  100449934
  100459935#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:201
  100469936msgid "_Snap-to grid enabled"
  10047 msgstr ""
   9937msgstr "_Прилепването към мрежата включено"
  100489938
  100499939#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:207
  100509940msgid "Grid Visibility and Type"
  10051 msgstr ""
   9941msgstr "Видимост и тип на мрежата"
  100529942
  100539943#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:214
  100549944msgid "_Hidden"
  10055 msgstr ""
   9945msgstr "_Скрита"
  100569946
  100579947#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:222
  100589948msgid "_Lines"
  10059 msgstr ""
   9949msgstr "_Линии"
  100609950
  100619951#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:231
  100629952msgid "C_rosses"
  10063 msgstr ""
   9953msgstr "_Кръстове"
  100649954
  100659955#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:239
  100669956msgid "Grid Granularity"
  10067 msgstr ""
   9957msgstr "Кутийки на мрежата"
  100689958
  100699959#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:246
  100709960msgid "_Width"
  10071 msgstr ""
   9961msgstr "_Ширина"
  100729962
  100739963#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:252
  100749964msgid "_Height"
  10075 msgstr ""
   9965msgstr "_Височина"
  100769966
  100779967#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:266
  100789968msgid "Grid Offset"
  10079 msgstr ""
   9969msgstr "Отместване на мрежата"
  100809970
  100819971#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:273
  100829972msgid "pixels from l_eft"
  10083 msgstr ""
   9973msgstr "пиксела от _ляво"
  100849974
  100859975#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:278
  100869976msgid "pixels from _top"
  10087 msgstr ""
   9977msgstr "пиксела от _горе"
  100889978
  100899979#: ../plug-ins/imagemap/imap_grid.c:289
   
  100939983#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:124
  100949984msgid "_ImageMap..."
  10095 msgstr ""
   9985msgstr "_Карта на изображението..."
  100969986
  100979987#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:603
  100989988#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:171
  100999989msgid "<Untitled>"
  10100 msgstr ""
   9990msgstr "<Неозаглавено>"
  101019991
  101029992#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:747
  101039993msgid "Some data has been changed!"
  10104 msgstr ""
   9994msgstr "Направени са промени!"
  101059995
  101069996#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:748
  101079997msgid "Do you really want to discard your changes?"
  10108 msgstr ""
   9998msgstr "Наистина ли искате да отмените промените?"
  101099999
  1011010000#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:960
  1011110001#, c-format
  1011210002msgid "File \"%s\" saved."
  10113 msgstr ""
   10003msgstr "Файлът „%s“ е запазен."
  1011410004
  1011510005#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:964
  1011610006msgid "Couldn't save file:"
  10117 msgstr ""
   10007msgstr "Файлът не може да бъде запазен:"
  1011810008
  1011910009#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:977
  1012010010msgid "Image size has changed."
  10121 msgstr ""
   10011msgstr "Размерът на изображението е променен"
  1012210012
  1012310013#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:978
  1012410014msgid "Resize area's?"
  10125 msgstr ""
   10015msgstr "Преоразмеряване на областите?"
  1012610016
  1012710017#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:1012
  1012810018msgid "Couldn't read file:"
  10129 msgstr ""
   10019msgstr "Файлът не може да бъде прочетен:"
  1013010020
  1013110021#: ../plug-ins/imagemap/imap_main.c:1061
  1013210022#, c-format
  1013310023msgid "URL: %s"
  10134 msgstr ""
   10024msgstr "URL: %s"
  1013510025
  1013610026#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:127
  1013710027#, c-format
  1013810028msgid "_Undo %s"
  10139 msgstr ""
   10029msgstr "_Отмяна %s"
  1014010030
  1014110031#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:143
  1014210032#, c-format
  1014310033msgid "_Redo %s"
  10144 msgstr ""
   10034msgstr "_Връщане %s"
  1014510035
  1014610036#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:72
  1014710037msgid "_Polygon"
  10148 msgstr ""
   10038msgstr "_Полигон"
  1014910039
  1015010040#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:474
  1015110041msgid "x (pixels)"
  10152 msgstr ""
   10042msgstr "хоризонтал (пиксели)"
  1015310043
  1015410044#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:483
  1015510045msgid "y (pixels)"
  10156 msgstr ""
   10046msgstr "Вертикал (пиксели)"
  1015710047
  1015810048#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:521
  1015910049msgid "_Insert"
  10160 msgstr ""
   10050msgstr "_Свиване"
  1016110051
  1016210052#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:527
  1016310053msgid "A_ppend"
  10164 msgstr ""
   10054msgstr "_Разширяване"
  1016510055
  1016610056#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:533
  1016710057msgid "_Remove"
  10168 msgstr ""
   10058msgstr "_Премахване"
  1016910059
  1017010060#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:236
  1017110061msgid "Couldn't save resource file:"
  10172 msgstr ""
   10062msgstr "Не може да бъде запазен файла с ресурси:"
  1017310063
  1017410064#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:350
  1017510065msgid "General"
  10176 msgstr ""
   10066msgstr "Общи"
  1017710067
  1017810068#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:354
  1017910069msgid "Default Map Type"
  10180 msgstr ""
   10070msgstr "Тип на картата по подразбиране"
  1018110071
  1018210072#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:373
  1018310073msgid "_Prompt for area info"
  10184 msgstr ""
   10074msgstr "_Питане за информация за областта"
  1018510075
  1018610076#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:375
  1018710077msgid "_Require default URL"
  10188 msgstr ""
   10078msgstr "_Изискване на URL по подразбиране"
  1018910079
  1019010080#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:377
  1019110081msgid "Show area _handles"
  10192 msgstr ""
   10082msgstr "Показване на _манипулатори на областта"
  1019310083
  1019410084#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:379
  1019510085msgid "_Keep NCSA circles true"
  10196 msgstr ""
   10086msgstr "_Запазване на NCSA кръговете"
  1019710087
  1019810088#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:381
  1019910089msgid "Show area URL _tip"
  10200 msgstr ""
   10090msgstr "Показване на _подсказка за URL"
  1020110091
  1020210092#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:384
  1020310093msgid "_Use double-sized grab handles"
  10204 msgstr ""
   10094msgstr "Използване на манипулатори с _двоен размер"
  1020510095
  1020610096#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:391
  1020710097msgid "Menu"
  10208 msgstr ""
   10098msgstr "Меню"
  1020910099
  1021010100#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:395
  1021110101msgid "Number of _undo levels (1 - 99):"
  10212 msgstr ""
   10102msgstr "Брой на стъпките за _отмяна (1 - 99):"
  1021310103
  1021410104#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:400
  1021510105msgid "Number of M_RU entries (1 - 16):"
  10216 msgstr ""
   10106msgstr "Брой на стъпките за _връщане (1 - 16):"
  1021710107
  1021810108#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:409
  1021910109msgid "Select Color"
  10220 msgstr ""
   10110msgstr "Избор на цвят"
  1022110111
  1022210112#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:424
  1022310113msgid "Normal:"
  10224 msgstr ""
   10114msgstr "Нормално:"
  1022510115
  1022610116#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:428
  1022710117msgid "Selected:"
  10228 msgstr ""
   10118msgstr "Избрано:"
  1022910119
  1023010120#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:437
  1023110121msgid "Co_ntiguous Region"
  10232 msgstr ""
   10122msgstr "_Продължаваща област"
  1023310123
  1023410124#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:443
  1023510125msgid "_Automatically convert"
  10236 msgstr ""
   10126msgstr "_Автоматично конвертиране"
  1023710127
  1023810128#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:454
  1023910129msgid "General Preferences"
  10240 msgstr ""
   10130msgstr "Общи предпочитания"
  1024110131
  1024210132#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:69
  1024310133msgid "_Rectangle"
  10244 msgstr ""
   10134msgstr "_Правоъгълник"
  1024510135
  1024610136#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:389
  1024710137msgid "Upper left _x:"
  10248 msgstr ""
   10138msgstr "Горен ляв ъгъл по _хоризонтал:"
  1024910139
  1025010140#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:396
  1025110141msgid "Upper left _y:"
  10252 msgstr ""
   10142msgstr "Горен ляв ъгъл по _вертикал:"
  1025310143
  1025410144#: ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:376
  1025510145msgid "#"
  10256 msgstr ""
   10146msgstr "#"
  1025710147
  1025810148#: ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:387
  1025910149msgid "URL"
  10260 msgstr ""
   10150msgstr "URL"
  1026110151
  1026210152#: ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:405
  1026310153msgid "ALT Text"
  10264 msgstr ""
   10154msgstr "ALT Текст"
  1026510155
  1026610156#: ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:415
  1026710157msgid "Target"
  10268 msgstr ""
   10158msgstr "Цел"
  1026910159
  1027010160#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:90
  1027110161msgid "Settings for this Mapfile"
  10272 msgstr ""
   10162msgstr "Настройки на картовия файл"
  1027310163
  1027410164#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:94
  1027510165msgid "Filename:"
  10276 msgstr ""
   10166msgstr "Име:"
  1027710167
  1027810168#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:97
  1027910169msgid "Image name:"
  10280 msgstr ""
   10170msgstr "Име на изображението:"
  1028110171
  1028210172#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:98
  1028310173msgid "Select Image File"
  10284 msgstr ""
   10174msgstr "Избор на файл с изображение"
  1028510175
  1028610176#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:102
  1028710177msgid "_Title:"
  10288 msgstr ""
   10178msgstr "_Заглавие:"
  1028910179
  1029010180#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:104
  1029110181msgid "Aut_hor:"
  10292 msgstr ""
   10182msgstr "_Автор:"
  1029310183
  1029410184#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:106
  1029510185msgid "Default _URL:"
  10296 msgstr ""
   10186msgstr "_URL по подразбиране:"
  1029710187
  1029810188#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:108
  1029910189#: ../plug-ins/metadata/interface.c:301
  1030010190msgid "_Description:"
  10301 msgstr ""
   10191msgstr "_Описание:"
  1030210192
  1030310193#: ../plug-ins/imagemap/imap_settings.c:130
  1030410194msgid "Map File Format"
  10305 msgstr ""
   10195msgstr "Картов файлов формат"
  1030610196
  1030710197#: ../plug-ins/imagemap/imap_source.c:63
  1030810198msgid "View Source"
  10309 msgstr ""
   10199msgstr "Преглед на кода"
  1031010200
  1031110201#: ../plug-ins/imagemap/imap_stock.c:43
  1031210202msgid "Edit Map Info..."
  10313 msgstr ""
   10203msgstr "Промяна информацията на картата..."
  1031410204
  1031510205#: ../plug-ins/jpeg/jpeg.c:120 ../plug-ins/jpeg/jpeg.c:158
  1031610206msgid "JPEG image"
  10317 msgstr ""
   10207msgstr "JPEG изображение"
  1031810208
  1031910209#: ../plug-ins/jpeg/jpeg.c:277
  1032010210msgid "Export Preview"
  10321 msgstr ""
   10211msgstr "Предварителен преглед"
  1032210212
  1032310213#: ../plug-ins/jpeg/jpeg.c:564
  1032410214msgid "EXIF data will be ignored."
  10325 msgstr ""
   10215msgstr "EXIF данните ще бъдат игнорирани."
  1032610216
  1032710217#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:90
  1032810218msgid "According to the EXIF data, this image is rotated."
  10329 msgstr ""
   10219msgstr "Според EXIF данните, това изображение е било завъртяно."
  1033010220
  1033110221#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:91
  1033210222msgid "Would you like GIMP to rotate it into the standard orientation?"
  10333 msgstr ""
   10223msgstr "Искате ли GIMP да го завърти в стандартната ориентация?"
  1033410224
  1033510225#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:93
  1033610226msgid "_Keep Orientation"
  10337 msgstr ""
   10227msgstr "_Запазване на ореиентацията"
  1033810228
  1033910229#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:229
  1034010230msgid "JPEG preview"
  10341 msgstr ""
   10231msgstr "JPEG предварителен преглед"
  1034210232
  1034310233#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:606 ../plug-ins/winicon/icoload.c:524
  1034410234#, c-format
  1034510235msgid "Opening thumbnail for '%s'"
  10346 msgstr ""
   10236msgstr "Отваряне на предварителен преглед за „%s“"
  1034710237
  1034810238#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:141
  1034910239#, c-format
  1035010240msgid "File size: %02.01f kB"
  10351 msgstr ""
  10352 
  10353 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:579
  10354 msgid "Calculating file size..."
  10355 msgstr ""
  10356 
  10357 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:670 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:771
   10241msgstr "Размер на файла: %02.01f kB"
   10242
   10243#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:664 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:765
  1035810244msgid "File size: unknown"
  10359 msgstr ""
  10360 
  10361 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:723
   10245msgstr "Размер на файла: неизвестен"
   10246
   10247#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:717
  1036210248msgid "Save as JPEG"
  10363 msgstr ""
  10364 
  10365 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:750
   10249msgstr "Запазване като JPEG"
   10250
   10251#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:744
  1036610252msgid "_Quality:"
  10367 msgstr ""
  10368 
  10369 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:754
   10253msgstr "_Качество:"
   10254
   10255#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:748
  1037010256msgid "JPEG quality parameter"
  10371 msgstr ""
  10372 
  10373 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:769
   10257msgstr "Параметър за качество на JPEG"
   10258
   10259#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:763
  1037410260msgid "Enable preview to obtain the file size."
  10375 msgstr ""
  10376 
  10377 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:780
   10261msgstr "Включете предварителния преглед, за да получите размера на файла."
   10262
   10263#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:774
  1037810264msgid "Show _preview in image window"
  10379 msgstr ""
  10380 
  10381 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:792
   10265msgstr "Показване на _предварителен преглед в прозореца на изображението"
   10266
   10267#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:786
  1038210268msgid "_Advanced Options"
  10383 msgstr ""
  10384 
  10385 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:820
   10269msgstr "_Фини настройки"
   10270
   10271#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:814
  1038610272msgid "_Smoothing:"
  10387 msgstr ""
  10388 
  10389 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:833
   10273msgstr "_Заглаждане:"
   10274
   10275#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:827
  1039010276msgid "Frequency (rows):"
  10391 msgstr ""
  10392 
  10393 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:847
   10277msgstr "Честота (редове):"
   10278
   10279#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:841
  1039410280msgid "Use restart markers"
  10395 msgstr ""
  10396 
  10397 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:863 ../plug-ins/xjt/xjt.c:869
   10281msgstr "Маркери за рестартиране"
   10282
   10283#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:857 ../plug-ins/xjt/xjt.c:869
  1039810284msgid "Optimize"
  10399 msgstr ""
  10400 
  10401 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:876
   10285msgstr "Оптимизиране"
   10286
   10287#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:870
  1040210288msgid "Progressive"
  10403 msgstr ""
  10404 
  10405 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:890
   10289msgstr "Прогресивно"
   10290
   10291#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:884
  1040610292msgid "Force baseline JPEG"
  10407 msgstr ""
  10408 
  10409 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:905
   10293msgstr "Принудително базолинейно JPEG"
   10294
   10295#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:899
  1041010296msgid "Save EXIF data"
  10411 msgstr ""
  10412 
  10413 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:921
   10297msgstr "Запазване на EXIF данни"
   10298
   10299#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:915
  1041410300msgid "Save thumbnail"
  10415 msgstr ""
   10301msgstr "Запазване на умалено копие"
  1041610302
  1041710303#. XMP metadata
  10418 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:937
   10304#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:931
  1041910305msgid "Save XMP data"
  10420 msgstr ""
   10306msgstr "Запазване на XMP данни"
  1042110307
  1042210308#. Subsampling
  10423 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:950
   10309#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:944
  1042410310msgid "Subsampling:"
  10425 msgstr ""
   10311msgstr "Субсемплиране"
  1042610312
  1042710313#. DCT method
   10314#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:967
   10315msgid "DCT method:"
   10316msgstr "DCT метод:"
   10317
  1042810318#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:973
  10429 msgid "DCT method:"
  10430 msgstr ""
  10431 
  10432 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:979
  1043310319msgid "Fast Integer"
  10434 msgstr ""
  10435 
  10436 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:980
   10320msgstr "Бърз целочислен"
   10321
   10322#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:974
  1043710323msgid "Integer"
  10438 msgstr ""
  10439 
  10440 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:981
   10324msgstr "Целочислен"
   10325
   10326#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:975
  1044110327msgid "Floating-Point"
  10442 msgstr ""
  10443 
  10444 #: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:995
   10328msgstr "Плаваща запетая"
   10329
   10330#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:989
  1044510331msgid "Comment"
  10446 msgstr ""
   10332msgstr "Коментар"
  1044710333
  1044810334#: ../plug-ins/maze/algorithms.c:287
  1044910335msgid "Constructing maze using Prim's Algorithm"
  10450 msgstr ""
   10336msgstr "Създаване на лабиринт по алгоритъма на Прим"
  1045110337
  1045210338#: ../plug-ins/maze/algorithms.c:463
  1045310339msgid "Constructing tileable maze using Prim's Algorithm"
  10454 msgstr ""
   10340msgstr "Създаване на повтаряем лабиринт по алгоритъма на Прим"
  1045510341
  1045610342#: ../plug-ins/maze/maze.c:160
  1045710343msgid "_Maze..."
  10458 msgstr ""
   10344msgstr "_Лабиринт..."
  1045910345
  1046010346#: ../plug-ins/maze/maze.c:447
  1046110347msgid "Drawing maze"
  10462 msgstr ""
   10348msgstr "Рисуване на лабиринт"
  1046310349
  1046410350#: ../plug-ins/maze/maze.h:2
  1046510351msgid "Maze"
  10466 msgstr ""
   10352msgstr "Лабиринт"
  1046710353
  1046810354#. The maze size frame
  1046910355#: ../plug-ins/maze/maze_face.c:202
  1047010356msgid "Maze Size"
  10471 msgstr ""
   10357msgstr "Размер на лабиринта"
  1047210358
  1047310359#. entscale == Entry and Scale pair function found in pixelize.c
  1047410360#: ../plug-ins/maze/maze_face.c:219
  1047510361msgid "Width (pixels):"
  10476 msgstr ""
   10362msgstr "Ширина (пиксели):"
  1047710363
  1047810364#: ../plug-ins/maze/maze_face.c:231 ../plug-ins/maze/maze_face.c:247
  1047910365msgid "Pieces:"
  10480 msgstr ""
   10366msgstr "Парчета:"
  1048110367
  1048210368#: ../plug-ins/maze/maze_face.c:236
  1048310369msgid "Height (pixels):"
  10484 msgstr ""
   10370msgstr "Височина (пиксели):"
  1048510371
  1048610372#: ../plug-ins/maze/maze_face.c:259
  1048710373msgid "Multiple (57):"
  10488 msgstr ""
   10374msgstr "Множество (57):"
  1048910375
  1049010376#: ../plug-ins/maze/maze_face.c:272
  1049110377msgid "Offset (1):"
  10492 msgstr ""
   10378msgstr "Отместване (1):"
  1049310379
  1049410380#. The maze algorithm frame
  1049510381#: ../plug-ins/maze/maze_face.c:283
  1049610382msgid "Algorithm"
  10497 msgstr ""
   10383msgstr "Алгоритъм"
  1049810384
  1049910385#: ../plug-ins/maze/maze_face.c:309
  1050010386msgid "Depth first"
  10501 msgstr ""
   10387msgstr "Дълбочина на първото"
  1050210388
  1050310389#: ../plug-ins/maze/maze_face.c:310
  1050410390msgid "Prim's algorithm"
  10505 msgstr ""
   10391msgstr "Алгоритъм на Прим"
  1050610392
  1050710393#: ../plug-ins/maze/maze_face.c:428
   
  1051010396"Tileable maze won't work perfectly."
  1051110397msgstr ""
   10398"Избраният размер не е изравнен.\n"
   10399"Повтаряемостта няма да е перфектна."
  1051210400
  1051310401#: ../plug-ins/metadata/interface.c:108
  1051410402msgid "Property"
  10515 msgstr ""
   10403msgstr "Собственост"
  1051610404
  1051710405#: ../plug-ins/metadata/interface.c:261 ../plug-ins/metadata/interface.c:263
  1051810406msgid "Description"
  10519 msgstr ""
   10407msgstr "Описание"
  1052010408
  1052110409#: ../plug-ins/metadata/interface.c:276
  1052210410msgid "Image _title:"
  10523 msgstr ""
   10411msgstr "_Заглавие на изображението:"
  1052410412
  1052510413#: ../plug-ins/metadata/interface.c:282
  1052610414msgid "_Author:"
  10527 msgstr ""
   10415msgstr "_Автор:"
  1052810416
  1052910417#: ../plug-ins/metadata/interface.c:307
  1053010418msgid "Description _writer:"
  10531 msgstr ""
   10419msgstr "_Запис на описание:"
  1053210420
  1053310421#: ../plug-ins/metadata/interface.c:321
  1053410422msgid "_Keywords:"
  10535 msgstr ""
   10423msgstr "_Ключови думи:"
  1053610424
  1053710425#. FIXME: add entries, cross-link with XMP model
   
  1053910427#: ../plug-ins/metadata/interface.c:357 ../plug-ins/metadata/interface.c:369
  1054010428msgid "Empty"
  10541 msgstr ""
   10429msgstr "Празно"
  1054210430
  1054310431#: ../plug-ins/metadata/interface.c:335
  1054410432msgid "Copyright"
  10545 msgstr ""
   10433msgstr "Авторски права"
  1054610434
  1054710435#: ../plug-ins/metadata/interface.c:347
  1054810436msgid "Origin"
  10549 msgstr ""
   10437msgstr "Оригинал"
  1055010438
  1055110439#: ../plug-ins/metadata/interface.c:359
  1055210440msgid "Camera 1"
  10553 msgstr ""
   10441msgstr "Камера 1"
  1055410442
  1055510443#: ../plug-ins/metadata/interface.c:371
  1055610444msgid "Camera 2"
  10557 msgstr ""
   10445msgstr "Камера 2"
  1055810446
  1055910447#: ../plug-ins/metadata/interface.c:386
  1056010448msgid "Thumbnail"
  10561 msgstr ""
   10449msgstr "Умалено"
  1056210450
  1056310451#: ../plug-ins/metadata/interface.c:405
  1056410452msgid "Advanced"
  10565 msgstr ""
   10453msgstr "Допълнителни"
  1056610454
  1056710455#: ../plug-ins/metadata/interface.c:496
  1056810456msgid "Import XMP from File"
  10569 msgstr ""
   10457msgstr "Внасяне на XMP файл"
  1057010458
  1057110459#: ../plug-ins/metadata/interface.c:549
  1057210460msgid "Cannot create file"
  10573 msgstr ""
   10461msgstr "Не може да бъде създаден файл"
  1057410462
  1057510463#: ../plug-ins/metadata/interface.c:564
  1057610464msgid "Some error occurred while saving"
  10577 msgstr ""
   10465msgstr "Грешки при запис"
  1057810466
  1057910467#: ../plug-ins/metadata/interface.c:574
  1058010468msgid "Could not close the file"
  10581 msgstr ""
   10469msgstr "Файлът не може да бъде затворен"
  1058210470
  1058310471#: ../plug-ins/metadata/interface.c:596
  1058410472msgid "Export XMP to File"
  10585 msgstr ""
   10473msgstr "Експортиране на XMP."
  1058610474
  1058710475#: ../plug-ins/metadata/interface.c:662
  1058810476msgid "Image Properties"
  10589 msgstr ""
   10477msgstr "Свойства на изображението"
  1059010478
  1059110479#: ../plug-ins/metadata/interface.c:666
  1059210480msgid "_Import XMP..."
  10593 msgstr ""
   10481msgstr "_Внасяне на XMP..."
  1059410482
  1059510483#: ../plug-ins/metadata/interface.c:667
  1059610484msgid "_Export XMP..."
  10597 msgstr ""
   10485msgstr "_Експортиране на XMP..."
  1059810486
  1059910487#: ../plug-ins/metadata/metadata.c:192
  1060010488msgid "Propert_ies"
  10601 msgstr ""
   10489msgstr "_Свойства"
  1060210490
  1060310491#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:235
  1060410492msgid "Error: No XMP packet found"
  10605 msgstr ""
   10493msgstr "Грешка: не е открит XMP пакет"
  1060610494
  1060710495#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:250
  1060810496#, c-format
  1060910497msgid "Error on line %d char %d: %s"
  10610 msgstr ""
   10498msgstr "Грешка на ред %d знак %d: %s"
  1061110499
  1061210500#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:272
  1061310501#, c-format
  1061410502msgid "Expected text or optional element <%s>, found <%s> instead"
  10615 msgstr ""
   10503msgstr "Неочакван текст или елемент от настройките <%s>, намерен е <%s> вместо"
  1061610504
  1061710505#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:276
  1061810506#, c-format
  1061910507msgid "Expected element <%s>, found <%s> instead"
  10620 msgstr ""
   10508msgstr "Неочакван елемент <%s>, намерен е <%s> вместо"
  1062110509
  1062210510#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:291
  1062310511#, c-format
  1062410512msgid "Unknown element <%s>"
  10625 msgstr ""
   10513msgstr "Непознат елемент <%s>"
  1062610514
  1062710515#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:320
  1062810516#, c-format
  1062910517msgid "Unknown attribute \"%s\"=\"%s\" in element <%s>"
  10630 msgstr ""
   10518msgstr "Непознат атрибут „%s“=„%s“ в елемента <%s>"
  1063110519
  1063210520#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:606
  1063310521#, c-format
  1063410522msgid "Required attribute rdf:about missing in <%s>"
  10635 msgstr ""
   10523msgstr "Задължителният атрибут rdf:изглежда липсва в <%s>"
  1063610524
  1063710525#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:823
  1063810526#, c-format
  1063910527msgid "Nested elements (<%s>) are not allowed in this context"
  10640 msgstr ""
   10528msgstr "Слетите елементи (<%s>) не са позволени в това съдържание"
  1064110529
  1064210530#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:945
  1064310531#, c-format
  1064410532msgid "End of element <%s> not expected in this context"
  10645 msgstr ""
   10533msgstr "Края я елемента <%s> не е очакван в това съдържание"
  1064610534
  1064710535#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1047
  1064810536#, c-format
  1064910537msgid "The current element (<%s>) cannot contain text"
  10650 msgstr ""
   10538msgstr "Текущият елемент (<%s>) не може да съдържа текст"
  1065110539
  1065210540#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1072
  1065310541msgid "XMP packets must start with <?xpacket begin=...?>"
  10654 msgstr ""
   10542msgstr "XMP пакетите трябва да започват с <?xpacket begin=...?>"
  1065510543
  1065610544#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1086
  1065710545msgid "XMP packets must end with <?xpacket end=...?>"
  10658 msgstr ""
   10546msgstr "XMP пакетите трябва да завършват с <?xpacket end=...?>"
  1065910547
  1066010548#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1099
  1066110549msgid "XMP cannot contain XML comments or processing instructions"
  10662 msgstr ""
   10550msgstr "XMP не може да съдържа XML коментари или специални инструкции"
  1066310551
  1066410552#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:221
  1066510553msgid "_Pagecurl..."
  10666 msgstr ""
   10554msgstr "_Подвита страница..."
  1066710555
  1066810556#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:440
  1066910557msgid "Pagecurl Effect"
  10670 msgstr ""
   10558msgstr "Ефект на подвита страница"
  1067110559
  1067210560#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:462
  1067310561msgid "Curl Location"
  10674 msgstr ""
   10562msgstr "Място на подвиване"
  1067510563
  1067610564#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:481
  1067710565msgid "Lower right"
  10678 msgstr ""
   10566msgstr "Долу дясно"
  1067910567
  1068010568#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:482
  1068110569msgid "Lower left"
  10682 msgstr ""
   10570msgstr "Долу ляво"
  1068310571
  1068410572#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:483
  1068510573msgid "Upper left"
  10686 msgstr ""
   10574msgstr "Горе ляво"
  1068710575
  1068810576#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:484
  1068910577msgid "Upper right"
  10690 msgstr ""
   10578msgstr "Горе дясно"
  1069110579
  1069210580#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:524
  1069310581msgid "Curl Orientation"
  10694 msgstr ""
   10582msgstr "Ориентация на подвиването"
  1069510583
  1069610584#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:568
  1069710585msgid "_Shade under curl"
  10698 msgstr ""
   10586msgstr "_Сянка под подвиването"
  1069910587
  1070010588#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:581
  1070110589msgid "Current gradient (reversed)"
  10702 msgstr ""
   10590msgstr "Текуща преливка (обърната)"
  1070310591
  1070410592#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:586
  1070510593msgid "Current gradient"
  10706 msgstr ""
   10594msgstr "Текуща преливка"
  1070710595
  1070810596#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:591
  1070910597msgid "Foreground / background colors"
  10710 msgstr ""
   10598msgstr "Цветове за рисуване и за фона"
  1071110599
  1071210600#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:611
  1071310601msgid "_Opacity:"
  10714 msgstr ""
   10602msgstr "_Плътност:"
  1071510603
  1071610604#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:734
  1071710605msgid "Curl Layer"
  10718 msgstr ""
   10606msgstr "Подвиване на слой"
  1071910607
  1072010608#: ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:1022
  1072110609msgid "Page Curl"
  10722 msgstr ""
   10610msgstr "Подвита страница"
  1072310611
  1072410612#: ../plug-ins/print/gimp_color_window.c:208
   
  1073410622"Set the brightness of the print.\n"
  1073510623"0 is solid black, 2 is solid white"
  10736 msgstr ""
  10737 "Задаване светлинност на разпечатката.\n"
   10624msgstr "Задаване светлинност на разпечатката.\n"
  1073810625"0 е напълно черно, 2 е чисто бяло"
  1073910626
   
  1076910656"Use zero saturation to produce grayscale output using color and black inks"
  1077010657msgstr ""
   10658"Настройка на насищането (цветовия баланс) на разпечатката.\n"
   10659"При нула, тя е в степени на сивото и се получава от цветни и черни мастила."
  1077110660
  1077210661#: ../plug-ins/print/gimp_color_window.c:385
   
  1078010669"regions are not solid."
  1078110670msgstr ""
   10671"Настройване на гъстотата (количеството мастило) на разпечатката."
   10672"Намалете гъстотата, ако мастилото се размива; увеличете гъстотата "
   10673"ако черните области не са пълни."
  1078210674
  1078310675#: ../plug-ins/print/gimp_color_window.c:415
   
  1078710679"Black and white will remain the same, unlike with the brightness adjustment."
  1078810680msgstr ""
   10681"Настройване гамата на разпечатката. По-високи стойности ще доведат"
   10682"до по-светла разпечатка, докато по-ниски - по-тъмна. "
   10683"Черното и бялото ще се запазят, за разлика от настройката на светлинността."
  1078910684
  1079010685#: ../plug-ins/print/gimp_color_window.c:432
  1079110686msgid "Dither algorithm:"
  10792 msgstr ""
   10687msgstr "Алгоритъм за колебанията:"
  1079310688
  1079410689#: ../plug-ins/print/gimp_color_window.c:440
   
  1080110696"Hybrid Floyd-Steinberg generally produces inferior output."
  1080210697msgstr ""
   10698"Избор на алгоритъм за колебанията.\n"
   10699"С Adaptive Hybrid обикновено се получава най-добро качество.\n"
   10700"Ordered е по-бърз и дава почти същото качество при фотографии.\n"
   10701"Fast и Very Fast са доста по-бързи и работят добре за текст и графика.\n"
   10702"Hybrid Floyd-Steinberg обикновено дава по-некачествен резултат."
  1080310703
  1080410704#.
   
  1082410724msgstr ""
  1082510725"Отпечатване и\n"
  10826 "запазване на настройките"
   10726"запазване на\n"
   10727"настройките"
  1082710728
  1082810729#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:449
   
  1083910740"to its original position."
  1084010741msgstr ""
   10742"Позициониране на изображението върху страницата.\n"
   10743"Натиснете и влачете с основния бутон на мишката за позициониране.\n"
   10744"Натиснете и влачете с втория бутон на мишката за донагласяне;"
   10745"всяко натискане премества изображението с един пункт (1/72\")\n"
   10746"Натиснете и влачете с третия (среден) бутон за преместване"
   10747"в единиците зададени за изображението.\n"
   10748"Задържането на клавиша shift по време на натискане и влачене"
   10749"ограничава движението само по хоризонтал или вертикал.\n"
   10750"Ако натиснете друг бутон по време на влачене, изображението"
   10751"ще се върне в изходна позиция."
  1084110752
  1084210753#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:492
   
  1086510776"(upside down landscape)"
  1086610777msgstr ""
   10778"Избор на ориентация: портрет, пейзаж, на дължина, или ширина"
  1086710779
  1086810780#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:525
  1086910781msgid "Distance from the left of the paper to the image"
  10870 msgstr ""</