Changeset 512


Ignore:
Timestamp:
Feb 1, 2006, 12:06:26 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

gnome-utils (gnome 2.14) utilita edition

 • обновен превод
 • остават още 40-тина съобщения, с който имам трудности. по-късно ще се захвана с тях.
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-utils.HEAD.bg.po

  r454 r512  
  1212"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2006-01-09 08:37+0200\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2006-01-09 08:38+0200\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-02-01 07:03+0100\n"
   15"PO-Revision-Date: 2006-02-01 12:05+0200\n"
  1616"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2020"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
  2222
  2323#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
   
  6363msgstr "ext2 за естествена файлова система или fat за файлова система на DOS."
  6464
  65 #: ../gfloppy/src/badblocks.c:88
   65#: ../gfloppy/src/badblocks.c:89
  6666msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
  6767msgstr "Вътрешна грешка: Неуспех при търсенето на правилното местоположение"
  6868
  69 #: ../gfloppy/src/badblocks.c:97
   69#: ../gfloppy/src/badblocks.c:98
  7070#, c-format
  7171msgid "Internal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
   
  7474#. while (!i)
  7575#. ;
  76 #: ../gfloppy/src/badblocks.c:255
   76#: ../gfloppy/src/badblocks.c:256
  7777msgid "Checking for bad blocks..."
  7878msgstr "Проверка за лоши блокове..."
  7979
  80 #: ../gfloppy/src/badblocks.c:267
   80#: ../gfloppy/src/badblocks.c:268
  8181#, c-format
  8282msgid "Failed to open device %s for badblock checking\n"
  8383msgstr "Неуспех при отварянето на устройство %s за проверка за лоши блокове\n"
  8484
  85 #: ../gfloppy/src/badblocks.c:287 ../gfloppy/src/gfloppy.c:531
   85#: ../gfloppy/src/badblocks.c:288 ../gfloppy/src/gfloppy.c:531
  8686msgid "Checking for bad blocks... Done"
  8787msgstr "Проверка за лоши блокове... готово"
   
  435435
  436436#: ../gfloppy/src/progress.c:126
  437 #, fuzzy, c-format
   437#, c-format
  438438msgid ""
  439439"The floppy has been formatted, but <b>%d bad block</b> (out of %d) has been "
  440440"found and marked."
  441 msgid_plural ""
  442441"The floppy has been formatted, but <b>%d bad blocks</b> (out of %d) have "
  443442"been found and marked."
  444 msgstr[0] ""
   443msgstr ""
  445444"Дискетата е форматирана, но беше открит и маркиран <b>%d лош сектор</b> (от "
  446 "общо %d).Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши "
  447 "сектора</b> (от общо %d)."
  448 msgstr[1] ""
  449 "Дискетата е форматирана, но беше открит и маркиран <b>%d лош сектор</b> (от "
  450 "общо %d).Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши "
   445"общо %d)."
   446"Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши "
  451447"сектора</b> (от общо %d)."
  452448
   
  468464
  469465#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:1
  470 #, fuzzy
  471466msgid "Dictionary Look up"
  472467msgstr "Търсене в речник"
  473468
  474469#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:2
  475 #, fuzzy
  476470msgid "Look up words in a dictionary"
  477471msgstr "Търсене за дума в речник"
  478472
  479473#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:1
  480 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:749 ../logview/logview.c:116
   474msgid "Cl_ear"
   475msgstr "_Изчистване"
   476
   477#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
   478#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:826 ../logview/logview.c:116
  481479msgid "_About"
  482480msgstr "_Относно"
  483481
  484 #: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
  485 #: ../logview/logview-findbar.c:157
  486 msgid "_Clear"
  487 msgstr "_Изчистване"
  488 
  489482#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:3
  490 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:709 ../logview/logview.c:88
   483#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:786 ../logview/logview.c:88
  491484msgid "_Help"
  492485msgstr "_Помощ"
   
  497490
  498491#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:5
  499 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:733
   492#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:810
  500493msgid "_Preferences"
  501494msgstr "_Настройки"
   
  511504#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:1
  512505#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:98
  513 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:343
  514 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:911
   506#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:345
   507#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1210
  515508msgid "Dictionary"
  516509msgstr "Речник"
  517510
  518511#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
  519 #, fuzzy
  520512msgid "Look up words in an online dictionary"
  521513msgstr "Търсене на думи в Интернет речник"
  522514
  523515#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:1
  524 #, fuzzy
  525516msgid "Dictionary server (Deprecated)"
  526 msgstr "Речник"
   517msgstr "Сървър на речник"
  527518
  528519#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:2
  529 #, fuzzy
  530520msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
  531521msgstr "Порт за свързване към сървър"
  532522
  533523#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
  534 #, fuzzy
  535524msgid ""
  536525"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
   
  538527"deprecated and no longer in use."
  539528msgstr ""
  540 "Задаване дали да се използва интелигентния изглед. Тази настройка зависи от "
  541 "това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE"
   529"Задаване дали да се използва интелигентно търсене. Тази настройка зависи от "
   530"това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE (Вярно). "
   531"Този ключ е остарял и вече не се използва."
  542532
  543533#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:4
  544 #, fuzzy
  545534msgid "The default database to use"
  546 msgstr "Стратегия за търсене"
   535msgstr "Стандартната база от данни, която да се използва"
  547536
  548537#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:5
  549 #, fuzzy
   538msgid "The default height of the application window"
   539msgstr "Стандартната височина на главния прозорец"
   540
   541#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:6
  550542msgid "The default search strategy to use"
  551 msgstr "Стратегия за търсене"
  552 
  553 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:6
  554 #, fuzzy
   543msgstr "Стандартната стратегия за търсене, която да се използва"
   544
   545#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
   546msgid "The default width of the application window"
   547msgstr "Стандартната ширина на главния прозорец"
   548
   549#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
  555550msgid ""
  556551"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
   
  558553"no longer in use."
  559554msgstr ""
  560 "Сървър за речника, към който да се свърже. Сървъра по подразбиране е dict."
   555"Сървър за речника, към който да се свързва. Сървърът по подразбиране е dict."
  561556"org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
  562 "сървъри"
  563 
  564 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
   557"сървъри. Този ключ е вече остарял и не се използва."
   558
   559#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:9
  565560msgid "The font to be used when printing"
  566561msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане"
  567562
  568 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
   563#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:10
  569564msgid "The font to be used when printing a definition."
  570565msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане на определение"
  571566
  572 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:9
  573 #, fuzzy
   567#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:11
  574568msgid ""
  575569"The name of the default individual database or meta-database to use on a "
   
  577571"present in a dictionary source should be searched"
  578572msgstr ""
  579 "Име на индивидуалната база от данни, която да се използва за сървър за "
  580 "речника. „!“ определя, че речникът на GNOME трябва да търси във всички бази "
  581 "от данни в дадения сървър"
  582 
  583 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:10
   573"Име на индивидуалната база от данни или мета-база от данни, която да се използва "
   574"за източник на речник. „!“ определя, че всички бази от данни съдържащи "
   575"се в източник на речник, трябва да бъдат прегледани."
   576
   577#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:12
  584578msgid ""
  585579"The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
   
  587581msgstr ""
  588582
  589 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:11
  590 #, fuzzy
   583#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:13
  591584msgid "The name of the dictionary source used"
  592 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
  593 
  594 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:12
   585msgstr "Името на използваният източник за речник"
   586
   587#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:14
  595588msgid ""
  596589"The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
  597590msgstr ""
  598591
  599 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:13
  600 #, fuzzy
   592#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:15
  601593msgid ""
  602594"The port number to connect to. The default port is 2628. This key is "
  603595"deprecated and no longer in use."
  604 msgstr "Номер на порт, към който да се свърже. Портът по подразбиране е 2628."
  605 
  606 #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:14
  607 #, fuzzy
   596msgstr ""
   597"Номер на порт, към който да се свързва. Портът по подразбиране е 2628. Този ключ "
   598"е остарял и вече не се използва."
   599
   600#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:16
   601msgid ""
   602"This key defines the window height and it's used to remember the size of the "
   603"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
   604"window use a height based on the font size."
   605msgstr ""
   606
   607#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:17
   608msgid ""
   609"This key defines the window width and it's used to remember the size of the "
   610"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
   611"window use a width based on the font size."
   612msgstr ""
   613
   614#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:18
   615msgid ""
   616"This key defines whether the window should be maximized and it's used to "
   617"remember the state of the dictionary window across sessions. Setting it to "
   618"TRUE will make the window always appear as maximized."
   619msgstr ""
   620
   621#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:19
  608622msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
  609623msgstr "Използване на _интелигентно търсене"
   624
   625#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
   626msgid "Whether the application window should be maximized"
   627msgstr ""
  610628
  611629#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:1
   
  628646
  629647#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:5
  630 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:174
  631 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:524
   648#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:230
   649#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:582
  632650msgid "Print"
  633651msgstr "Печат"
   
  659677#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:12
  660678msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
  661 msgstr ""
   679msgstr "_Избор на източник на речник за търсене на думи:"
  662680
  663681#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:13
   
  667685#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:14
  668686msgid "_Transport:"
  669 msgstr ""
   687msgstr "_Транспорт:"
   688
   689#: ../gnome-dictionary/data/french.desktop.in.h:1
   690msgid "French Dictionaries from Wikipedia"
   691msgstr "Френски речници от Wikipedia"
   692
   693#: ../gnome-dictionary/data/spanish.desktop.in.h:1
   694msgid "Spanish Dictionaries"
   695msgstr "Испански речници"
  670696
  671697#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:270
   
  682708
  683709#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:285
  684 #, fuzzy
  685710msgid "The hostname of the dictionary server to connect to"
  686 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   711msgstr "Хостът на речниковия сървър, към който да се свързва"
  687712
  688713#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:298
   
  691716
  692717#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:299
  693 #, fuzzy
  694718msgid "The port of the dictionary server to connect to"
  695 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   719msgstr "Портът на речниковия сървър, на който да се свързва"
  696720
  697721#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:314
   
  700724
  701725#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:315
  702 #, fuzzy
  703726msgid "The status code as returned by the dictionary server"
  704 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
  705 
  706 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:762
  707 #, fuzzy, c-format
   727msgstr "Кодът за статус, както е върнат от речниковия сървър"
   728
   729#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:763
   730#, c-format
  708731msgid "No connection to the dictionary server at '%s:%d'"
  709 msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
  710 
  711 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1024
   732msgstr "Няма връзка към речниковия сървър при \"%s:%d\""
   733
   734#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1025
  712735#, c-format
  713736msgid "Lookup failed for hostname '%s': no suitable resources found"
  714737msgstr ""
  715738
  716 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1054
   739#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1055
  717740#, c-format
  718741msgid "Lookup failed for host '%s': %s"
  719742msgstr ""
  720743
  721 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1087
   744#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1088
  722745#, c-format
  723746msgid "Lookup failed for host '%s': host not found"
  724747msgstr ""
  725748
  726 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1139
   749#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1140
  727750#, c-format
  728751msgid ""
   
  731754msgstr ""
  732755
  733 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1158
  734 #, fuzzy, c-format
   756#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1159
   757#, c-format
  735758msgid ""
  736759"Unable to parse the dictionary server reply\n"
  737760": '%s'"
  738 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
  739 
  740 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1187
   761msgstr ""
   762
   763#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1188
  741764#, c-format
  742765msgid "No definitions found for '%s'"
  743 msgstr ""
  744 
  745 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1202
  746 #, fuzzy, c-format
   766msgstr "Няма открити определения за \"%s\"."
   767
   768#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1203
   769#, c-format
  747770msgid "Invalid database '%s'"
  748 msgstr "Датата е невалидна"
  749 
  750 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1217
  751 #, fuzzy, c-format
   771msgstr "Невалидна база от данни: \"%s\""
   772
   773#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1218
   774#, c-format
  752775msgid "Invalid strategy '%s'"
  753 msgstr "Датата е невалидна"
  754 
  755 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1232
   776msgstr "Невалидна стратегия \"%s\""
   777
   778#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1233
  756779#, c-format
  757780msgid "Bad command '%s'"
  758 msgstr ""
  759 
  760 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1247
   781msgstr "Неправилна команда \"%s\""
   782
   783#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1248
  761784#, c-format
  762785msgid "Bad parameters for command '%s'"
  763 msgstr ""
  764 
  765 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1262
  766 #, fuzzy, c-format
   786msgstr "Невалидни параметри за командата \"%s\"."
   787
   788#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1263
   789#, c-format
  767790msgid "No databases found on dictionary server at '%s'"
  768 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
  769 
  770 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1277
   791msgstr "Няма открита база от данни на сървъра за речник при %s."
   792
   793#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1278
  771794#, c-format
  772795msgid "No strategies found on dictionary server at '%s'"
  773796msgstr ""
  774797
  775 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1663
  776 #, fuzzy, c-format
   798#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1664
   799#, c-format
  777800msgid "Connection failed to the dictionary server at %s:%d"
  778 msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
  779 
  780 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1702
   801msgstr "Връзката със речниковият сървър при %s:%d пропадна."
   802
   803#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1703
  781804#, c-format
  782805msgid ""
   
  785808msgstr ""
  786809
  787 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1773
  788 #, fuzzy
   810#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1774
  789811msgid "No hostname defined for the dictionary server"
  790 msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
  791 
  792 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1809
  793 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1824
  794 #, fuzzy
   812msgstr "Няма хост за сървъра за речник"
   813
   814#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1810
   815#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1825
  795816msgid "Unable to create socket"
  796 msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
  797 
  798 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1850
   817msgstr ""
   818
   819#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1851
  799820#, c-format
  800821msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
  801822msgstr ""
  802823
  803 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1865
  804 #, fuzzy, c-format
   824#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1866
   825#, c-format
  805826msgid "Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'"
  806 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   827msgstr "Неуспех при свързване със сървъра за речник при '%s:%d'"
  807828
  808829#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:196
   
  814835msgstr ""
  815836
  816 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:341
  817 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:430
  818 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:458
  819 #, fuzzy
   837#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:352
   838#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:441
   839#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:469
  820840msgid "Not found"
  821841msgstr "Не са намерени съвпадения"
  822842
  823 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:489
   843#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:500
  824844msgid "F_ind:"
  825845msgstr "_Търсене:"
  826846
  827 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:502
   847#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:513
  828848msgid "_Previous"
  829849msgstr "_Предишно"
  830850
  831 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:510
   851#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:521
  832852msgid "_Next"
  833853msgstr "_Следващо"
  834854
  835 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:683
   855#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:694
  836856#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:104
  837857#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:303
  838858msgid "Context"
  839 msgstr ""
  840 
  841 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:684
   859msgstr "Контекст"
   860
   861#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:695
  842862msgid "The GdictContext object used to get the word definition"
  843863msgstr ""
  844864
  845 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:698
   865#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:709
  846866#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:119
  847867#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:260
   
  849869msgstr "База от данни"
  850870
  851 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:699
  852 #, fuzzy
   871#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:710
  853872msgid "The database used to query the GdictContext"
  854 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
  855 
  856 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:705
   873msgstr "Базата от данни, която да се използва при запитвания до GdictContext"
   874
   875#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:724
   876msgid "Font Name"
   877msgstr "Име на шрифт"
   878
   879#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:725
   880msgid "The font to be used by the defbox"
   881msgstr "Шрифтът, който да се използва от полето на дефиницията"
   882
   883#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:731
  857884msgid "Emphasys Color"
  858 msgstr ""
  859 
  860 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:706
   885msgstr "Цвят на ударението"
   886
   887#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:732
  861888msgid "Color of emphasised text"
  862 msgstr ""
  863 
  864 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:711
   889msgstr "Цвят на изтъкнатия текст"
   890
   891#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:737
  865892msgid "Link Color"
  866893msgstr "Цвят на връзката"
  867894
  868 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:712
   895#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:738
  869896msgid "Color of hyperlinks"
  870897msgstr "Цвят на връзките"
  871898
  872 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:717
   899#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:743
  873900msgid "Word Color"
  874901msgstr "Цвят на думата"
  875902
  876 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:718
  877 #, fuzzy
   903#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:744
  878904msgid "Color of the dictionary word"
  879 msgstr "Търсене за дума в речник"
  880 
  881 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:723
   905msgstr "Цвят на думата в речник"
   906
   907#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:749
  882908msgid "Source Color"
  883909msgstr "Цвят на източника"
  884910
  885 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:724
  886 #, fuzzy
   911#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:750
  887912msgid "Color of the dictionary source"
  888 msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
  889 
  890 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1013
  891 #, fuzzy
   913msgstr "Цвят на източника на речник"
   914
   915#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1041
  892916msgid "Progress"
  893 msgstr "Развитие на форматирането"
  894 
  895 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1050
   917msgstr "Прогрес"
   918
   919#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1078
  896920#, c-format
  897921msgid "Definition for '%s' (%d/%d)"
  898 msgstr ""
  899 
  900 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1252
   922msgstr "Определение за \"%s\" (%d/%d)"
   923
   924#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1280
  901925msgid "Error while looking up definition"
  902 msgstr ""
  903 
  904 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1296
   926msgstr "Грешка при търсене на определение"
   927
   928#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1324
  905929#, c-format
  906930msgid "Attempting to look up '%s' but no GdictContext defined.  Aborting."
  907931msgstr ""
  908932
  909 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1304
   933#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1332
  910934msgid "Another search is in progress"
  911 msgstr ""
  912 
  913 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1305
   935msgstr "В момента тече друго търсене."
   936
   937#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1333
  914938msgid "Please wait until the current search ends."
  915 msgstr ""
  916 
  917 #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1336
  918 #, fuzzy
   939msgstr "Изчакайте, докато завърши текущото търсене."
   940
   941#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1364
  919942msgid "Error while retrieving the definition"
  920 msgstr "Показване на текущата дефиниция"
   943msgstr "Грешка при извличане на информацията"
  921944
  922945#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:105
   
  925948
  926949#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:120
  927 #, fuzzy
  928950msgid "The database to be used to generate the completion list"
  929 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   951msgstr "База от данни, която да се използва за генериране на списък за довършвания"
  930952
  931953#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:134
   
  943965
  944966#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:219
  945 #, fuzzy
  946967msgid "The filename used by this dictionary source"
  947 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   968msgstr "Файловото име, което да се използва от източника на речник"
  948969
  949970#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:232
   
  953974
  954975#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:233
  955 #, fuzzy
  956976msgid "The display name of this dictonary source"
  957 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   977msgstr "Показваното име на този източник за речник"
  958978
  959979#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:246
   
  962982
  963983#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:247
  964 #, fuzzy
  965984msgid "The description of this dictionary source"
  966 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   985msgstr "Описанието на този източник на речник"
  967986
  968987#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:261
  969 #, fuzzy
  970988msgid "The default database of this dictonary source"
  971 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   989msgstr "Стандартната база от данни на този източник на речник"
  972990
  973991#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:275
  974 #, fuzzy
  975992msgid "The default strategy of this dictonary source"
  976 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   993msgstr "Стандартната стратегия на този източник на речник"
  977994
  978995#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:288
  979996msgid "Transport"
  980 msgstr ""
   997msgstr "Транспорт"
  981998
  982999#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:289
  983 #, fuzzy
  9841000msgid "The transport mechanism used by this dictionary source"
  985 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   1001msgstr "Транспортният механизъм, който този източник на речник използва"
  9861002
  9871003#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:304
   
  9921008#, c-format
  9931009msgid "Invalid transport type '%d'"
  994 msgstr ""
   1010msgstr "Невалиден вид транспорт \"%d\""
  9951011
  9961012#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:427
   
  10151031#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:727
  10161032msgid "Dictionary source does not have name"
  1017 msgstr ""
   1033msgstr "Източника на речник няма име."
  10181034
  10191035#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:736
   
  10521068
  10531069#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:61
  1054 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:406
  1055 #, fuzzy
   1070#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:589
  10561071msgid "Look up words in dictionaries"
  1057 msgstr "Търсене за дума в речник"
   1072msgstr "Търсене за думи в речници"
  10581073
  10591074#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:87
  1060 #, fuzzy, c-format
   1075#, c-format
  10611076msgid "Unable to open the application icon: %s"
  1062 msgstr "Спиране на програмата"
  1063 
  1064 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:199
   1077msgstr "Неуспех при отваряне на иконата на програмата: %s"
   1078
   1079#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:201
  10651080#, c-format
  10661081msgid ""
   
  10701085
  10711086#. Translators: source name first, then definition
  1072 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:208
   1087#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:210
  10731088#, c-format
  10741089msgid ""
   
  10761091"%s\n"
  10771092msgstr ""
  1078 
  1079 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:218
   1093"От %s:\n"
   1094"%s\n"
   1095
   1096#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:220
  10801097#, c-format
  10811098msgid "Error: %s\n"
  10821099msgstr "Грешка: %s\n"
  10831100
  1084 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:230
   1101#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:232
  10851102msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
  1086 msgstr ""
  1087 
  1088 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:243
  1089 #, fuzzy
   1103msgstr "За помощ по употребата, вижте gnome-dictionary --help\n"
   1104
   1105#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:245
  10901106msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
  1091 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
  1092 
  1093 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:271
   1107msgstr "Неуспех при откриване на подходящ източник на речник"
   1108
   1109#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:273
  10941110#, c-format
  10951111msgid ""
   
  10981114msgstr ""
  10991115
  1100 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:302
   1116#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
  11011117msgid "Word to look up"
  11021118msgstr ""
  11031119
  1104 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:302
   1120#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
  11051121msgid "word"
  11061122msgstr "дума"
  11071123
  1108 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
  1109 #, fuzzy
   1124#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:306
  11101125msgid "Dictionary source to use"
  1111 msgstr "Търсене в речник"
  1112 
  1113 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
   1126msgstr "Източник на речник, който да се използва"
   1127
   1128#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:306
  11141129msgid "source"
  11151130msgstr "източник"
  11161131
  1117 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:306
   1132#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:308
  11181133msgid "Show available dictionary sources"
  11191134msgstr ""
  11201135
  1121 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:308
   1136#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:310
  11221137msgid "Print result to the console"
  11231138msgstr ""
  11241139
  1125 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:310
   1140#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:312
  11261141msgid "Database to use"
  11271142msgstr "Базата данни, която да се използва"
  11281143
  11291144#. create the new option context
  1130 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:326
  1131 #, fuzzy
   1145#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:328
  11321146msgid " - Look up words in dictionaries"
  1133 msgstr "Търсене за дума в речник"
  1134 
  1135 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:330
  1136 #, fuzzy
   1147msgstr " - Търсене на думи в речници"
   1148
   1149#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:332
  11371150msgid "Dictionary and spelling tool"
  1138 msgstr "Дума в речника"
  1139 
  1140 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:331
  1141 #, fuzzy
   1151msgstr "Речник и проверка на правописа"
   1152
   1153#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:333
  11421154msgid "Show Dictionary options"
  1143 msgstr "Показване на допълнителните опции"
  1144 
  1145 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:188
  1146 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:469
   1155msgstr "Показване на опциите на речника"
   1156
   1157#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:244
   1158#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:527
  11471159msgid "Save a Copy"
  11481160msgstr "Запазване на копие"
  11491161
  1150 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:198
  1151 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:479
  1152 #, fuzzy
   1162#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:254
   1163#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:537
  11531164msgid "Untitled document"
  1154 msgstr "Прозорец без име"
  1155 
  1156 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:219
  1157 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:500
  1158 #, fuzzy, c-format
   1165msgstr "Неозаглавен документ"
   1166
   1167#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:275
   1168#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:558
   1169#, c-format
  11591170msgid "Error while writing to '%s'"
  1160 msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
  1161 
  1162 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:283
  1163 #, fuzzy
   1171msgstr "Грешка при запис към %s."
   1172
   1173#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:363
   1174msgid "Clear the definitions found"
   1175msgstr "Изчистване на откритите определения"
   1176
   1177#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:366
  11641178msgid "Clear definition"
  1165 msgstr "Показване на дефиницията на думата"
  1166 
  1167 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:284
  1168 #, fuzzy
   1179msgstr "Изчистване на определението"
   1180
   1181#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:367
  11691182msgid "Clear the text of the definition"
  1170 msgstr "Показване на текущата дефиниция"
  1171 
  1172 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:291
  1173 #, fuzzy
   1183msgstr "Изчистване на текста на определението"
   1184
   1185#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:377
   1186msgid "Print the definitions found"
   1187msgstr "Печат на откритите определения"
   1188
   1189#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:380
  11741190msgid "Print definition"
  1175 msgstr "Показване на дефиницията на думата"
  1176 
  1177 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:292
  1178 #, fuzzy
   1191msgstr "Печат на определението"
   1192
   1193#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:381
  11791194msgid "Print the text of the definition"
  1180 msgstr "Показване на текущата дефиниция"
  1181 
  1182 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:299
   1195msgstr "Печат на текста на определението"
   1196
   1197#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:391
   1198msgid "Save the definitions found"
   1199msgstr "Запазване на откритите определения"
   1200
   1201#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:394
  11831202msgid "Save definition"
  11841203msgstr "Запазване на определение"
  11851204
  1186 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:300
   1205#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:395
  11871206msgid "Save the text of the definition to a file"
  11881207msgstr ""
  11891208
  1190 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:405
   1209#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:529
   1210msgid "Toggle dictionary window"
   1211msgstr "Показване/скриване на речника"
   1212
   1213#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:530
   1214msgid "Show or hide the definition window"
   1215msgstr "Показване или скриване на прозореца с дефиниция"
   1216
   1217#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:533
   1218msgid "Click to view the dictionary window"
   1219msgstr "Натискане за показване на прозореца на речника"
   1220
   1221#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:588
  11911222msgid "Dictionary entry"
  11921223msgstr "Дума в речника"
  11931224
  1194 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:607
   1225#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:592
   1226msgid "Type the word you want to look up"
   1227msgstr ""
   1228
   1229#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:726
  11951230msgid "Preferences"
  11961231msgstr "Настройки"
  11971232
  1198 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:639
  1199 #, fuzzy
  1200 msgid "There was an error displaying help"
   1233#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:758
   1234#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:471
   1235#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:324
   1236#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:748
   1237msgid "There was an error while displaying help"
  12011238msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
  12021239
  1203 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:786
  1204 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:259
   1240#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:917
   1241#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:269
  12051242#, c-format
  12061243msgid "No dictionary source available with name '%s'"
  12071244msgstr ""
  12081245
  1209 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:790
  1210 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:263
  1211 #, fuzzy
   1246#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:921
   1247#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:273
  12121248msgid "Unable to find dictionary source"
  1213 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
  1214 
  1215 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:806
  1216 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:279
   1249msgstr "Неуспех при откриване на източник на речник"
   1250
   1251#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:937
   1252#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:289
  12171253#, c-format
  12181254msgid "No context available for source '%s'"
  12191255msgstr ""
  12201256
  1221 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:810
  1222 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:283
  1223 #, fuzzy
   1257#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:941
   1258#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:293
  12241259msgid "Unable to create a context"
  1225 msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
  1226 
  1227 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1049
  1228 #, fuzzy, c-format
  1229 msgid "Unable to load the application icon: %s"
  1230 msgstr ""
  1231 "Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
  1232 "%s"
   1260msgstr ""
   1261
   1262#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1210
   1263#, c-format
   1264msgid "Unable to create the data directory '%s'"
   1265msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни \"%s\"."
   1266
   1267#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1230
   1268msgid "Unable to load the applet icon"
   1269msgstr "Неуспех при зареждане на иконата на аплета."
   1270
   1271#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1259
   1272#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1319
   1273msgid "Unable to connect to GConf"
   1274msgstr "Неуспех при свързването с GConf."
   1275
   1276#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1274
   1277#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1335
   1278msgid "Unable to get notification for preferences"
   1279msgstr ""
   1280
   1281#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1289
   1282#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1351
   1283msgid "Unable to get notification for the document font"
   1284msgstr ""
  12331285
  12341286#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:272
   
  12431295#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:320
  12441296msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
  1245 msgstr ""
   1297msgstr "Това ще премахне източника на речник за постоянно от списъка."
  12461298
  12471299#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:350
  1248 #, fuzzy, c-format
   1300#, c-format
  12491301msgid "Unable to remove source '%s'"
  1250 msgstr "Не може да се записва в устройство %s"
  1251 
  1252 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:471
  1253 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:324
  1254 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:671
  1255 #, fuzzy
  1256 msgid "There was an error while displaying help"
  1257 msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
   1302msgstr "Неуспех при премахване на източника \"%s\"."
  12581303
  12591304#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:638
   
  12661311
  12671312#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:661
  1268 #, fuzzy
  12691313msgid "Set the font used for printing the definitions"
  1270 msgstr "Размерът на шрифта за показване на дневници"
   1314msgstr "Настройване на шрифта за печат на определенията"
  12711315
  12721316#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:187
   
  12801324
  12811325#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:276
  1282 #, fuzzy
  12831326msgid "Unable to create a source file"
  1284 msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
   1327msgstr "Неуспех при създаване на файл за източника"
  12851328
  12861329#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:295
  1287 #, fuzzy
  12881330msgid "Unable to save source file"
  1289 msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
  1290 
  1291 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:167
  1292 #, fuzzy, c-format
   1331msgstr "Неуспех при запазване на файла за източника"
   1332
   1333#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:175
   1334#, c-format
  12931335msgid "Searching for '%s'..."
  1294 msgstr "Търсене за файлове..."
  1295 
  1296 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:191
  1297 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:210
  1298 #, fuzzy
   1336msgstr "Търсене за %s..."
   1337
   1338#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:199
   1339#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:220
  12991340msgid "No definitions found"
  1300 msgstr "Не са намерени файлове"
  1301 
  1302 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:193
   1341msgstr "Не са намерени определения"
   1342
   1343#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:201
  13031344msgid "A definition found"
  13041345msgstr "Открито е определение"
  13051346
  1306 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:195
  1307 #, fuzzy, c-format
   1347#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:203
   1348#, c-format
  13081349msgid "%d definitions found"
  1309 msgstr "%d файл е намерен"
  1310 
  1311 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:590
   1350msgstr "Открити са %d определения"
   1351
   1352#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:667
  13121353msgid "Dictionary Preferences"
  13131354msgstr "Настройки на речника"
  13141355
  1315 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:706
   1356#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:783
  13161357msgid "_File"
  13171358msgstr "_Файл"
  13181359
  1319 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:707 ../logview/logview.c:86
   1360#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:784 ../logview/logview.c:86
  13201361msgid "_Edit"
  13211362msgstr "_Редактиране"
  13221363
  1323 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:708
   1364#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:785
  13241365msgid "_Go"
  13251366msgstr "_Отиване"
  13261367
  13271368#. File menu
  1328 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:712
  1329 #, fuzzy
   1369#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:789
  13301370msgid "_New"
  1331 msgstr "_Изглед"
  1332 
  1333 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:713
   1371msgstr "_Нов"
   1372
   1373#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:790
  13341374msgid "New look up"
  1335 msgstr ""
  1336 
  1337 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:714
   1375msgstr "Ново търсене"
   1376
   1377#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:791
  13381378msgid "_Save a Copy..."
  13391379msgstr "_Запазване на копие..."
  13401380
  1341 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:716
   1381#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:793
  13421382msgid "_Print..."
  13431383msgstr "_Печат..."
  13441384
  1345 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:717
   1385#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:794
  13461386msgid "Print this document"
  13471387msgstr "Разпечатване на този документ"
  13481388
  1349 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:724 ../logview/logview.c:99
   1389#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:801 ../logview/logview.c:99
  13501390msgid "Select _All"
  13511391msgstr "Избор на _всички"
  13521392
  1353 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:727
  1354 #, fuzzy
   1393#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:804
  13551394msgid "Find a word or phrase in the document"
  1356 msgstr "Намиране на дума в текст"
  1357 
  1358 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:729
   1395msgstr "Откриване на дума или фраза в документа"
   1396
   1397#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:806
  13591398msgid "Find Ne_xt"
  13601399msgstr "_Следващо търсене"
  13611400
  1362 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:731
   1401#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:808
  13631402msgid "Find Pre_vious"
  13641403msgstr "Намиране на _предишно"
  13651404
  13661405#. Go menu
  1367 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:737
   1406#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:814
  13681407msgid "_Previous Definition"
  13691408msgstr "П_редишно определение"
  13701409
  1371 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:738
  1372 #, fuzzy
   1410#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:815
  13731411msgid "Go to the previous definition"
  1374 msgstr "Показване на текущата дефиниция"
  1375 
  1376 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:739
   1412msgstr "Предишно определение"
   1413
   1414#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:816
  13771415msgid "_Next Definition"
  13781416msgstr "_Следващо определение"
  13791417
  1380 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:740
  1381 #, fuzzy
   1418#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:817
  13821419msgid "Go to the next definition"
  1383 msgstr "Показване на текущата дефиниция"
  1384 
  1385 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:741
   1420msgstr "Следващо определение"
   1421
   1422#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:818
  13861423msgid "_First Definition"
  13871424msgstr "_Първо определение"
  13881425
  1389 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:742
  1390 #, fuzzy
   1426#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:819
  13911427msgid "Go to the first definition"
  1392 msgstr "Показване на текущата дефиниция"
  1393 
  1394 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:743
   1428msgstr "Първото определение"
   1429
   1430#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:820
  13951431msgid "_Last Definition"
  13961432msgstr "_Последно определение"
  13971433
  1398 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:744
  1399 #, fuzzy
   1434#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:821
  14001435msgid "Go to the last definition"
  1401 msgstr "Показване на текущата дефиниция"
   1436msgstr "Последното определение"
  14021437
  14031438#. Help menu
  1404 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:747 ../logview/logview.c:114
   1439#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:824 ../logview/logview.c:114
  14051440msgid "_Contents"
  14061441msgstr "_Ръководство"
  14071442
  1408 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:807
  1409 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:839
   1443#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:918
   1444#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:950
  14101445#, c-format
  14111446msgid "%s - Dictionary"
  14121447msgstr "%s - Речник"
  14131448
  1414 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:959
  1415 #, fuzzy
   1449#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1132
  14161450msgid "Look _up:"
  1417 msgstr "_Търсене"
  1418 
  1419 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1097
  1420 #, fuzzy
   1451msgstr "_Търсене:"
   1452
   1453#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1375
  14211454msgid "Unable to load the application icon"
  1422 msgstr "Спиране на програмата"
   1455msgstr "Неуспех при зареждане на иконата на програмата"
  14231456
  14241457#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:191
   
  15111544msgstr "Запазване на снимка на екрана"
  15121545
   1546#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
   1547msgid "Take Screenshot"
   1548msgstr "Снимка на екрана"
   1549
   1550#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
   1551msgid "Take a screenshot of your desktop"
   1552msgstr "Създаване на снимка на текущия екран"
   1553
  15131554#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:3
  15141555msgid "Save in _folder:"
   
  16241665
  16251666#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
  1626 #, fuzzy
  16271667msgid "Default Window Width"
  1628 msgstr "Порт по подраз_биране"
   1668msgstr "Стандартна ширина на прозореца"
  16291669
  16301670#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
   
  19211961
  19221962#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:76
  1923 #, fuzzy
  19241963msgid ""
  19251964"This key determines if the search tool window starts in a maximized state."
  19261965msgstr ""
  1927 "Този ключ контролира дали инструментът за търсене да ползва командата „find“ "
  1928 "след първия пас на бързото търсене"
   1966"Този ключ определя дали прозореца за търсене да се стартира максимизиран."
  19291967
  19301968#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:186
   
  24132451msgstr "Натиснете за спирането на търсенето."
  24142452
  2415 #: ../logview/about.c:51 ../logview/logview.c:37
   2453#: ../logview/about.c:51 ../logview/logview.c:37 ../logview/main.c:54
  24162454msgid "System Log Viewer"
  24172455msgstr "Преглед на системните дневници"
   
  24842522msgstr "_Филтър:"
  24852523
   2524#: ../logview/logview-findbar.c:157
   2525msgid "_Clear"
   2526msgstr "_Изчистване"
   2527
  24862528#: ../logview/logview.c:85
  24872529msgid "_Log"
   
  26402682
  26412683#: ../logview/logview.schemas.in.h:5
  2642 #, fuzzy
  26432684msgid ""
  26442685"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
   
  26622703
  26632704#: ../logview/logview.schemas.in.h:8
  2664 #, fuzzy
  26652705msgid ""
  26662706"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
  26672707"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
  26682708msgstr ""
  2669 "Кегелът на равноширокия шрифт за показване на дневниците в основия "
   2709"Размерът на равноширокия шрифт за показване на дневниците в основия "
  26702710"дървовиден изглед. По подразбиране се взема този на терминала gnome-terminal."
  26712711
  26722712#: ../logview/logview.schemas.in.h:9
  2673 #, fuzzy
  26742713msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
  2675 msgstr ""
  2676 "Определя ширината на основния прозорец на програмата за преглед на дневници "
  2677 "в пиксели."
   2714msgstr "Определя ширината (в пиксели) на основния прозорец на програмата за преглед на дневници."
  26782715
  26792716#: ../logview/logview.schemas.in.h:10
   
  26812718msgstr "Ширината на основния прозорец в пиксели"
  26822719
  2683 #: ../logview/main.c:114
   2720#: ../logview/main.c:49
   2721msgid "Show the application's version"
   2722msgstr "Показване на версията на програмата"
   2723
   2724#: ../logview/main.c:55
   2725msgid "Show System Log Viewer options"
   2726msgstr "Настройки на прегледа на системни дневници"
   2727
   2728#: ../logview/main.c:59
   2729msgid " - Browse and monitor logs"
   2730msgstr ""
   2731
   2732#: ../logview/main.c:153
  26842733msgid "Log Viewer"
  26852734msgstr "Преглед на системните дневници"
  26862735
  2687 #: ../logview/main.c:127
   2736#: ../logview/main.c:162
  26882737msgid "Unable to create user interface."
  26892738msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
   
  27582807msgid "Gnome-VFS Error.\n"
  27592808msgstr "Грешка в Gnome-VFS.\n"
   2809
   2810#, fuzzy
   2811#~ msgid "There was an error displaying help"
   2812#~ msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
   2813
   2814#, fuzzy
   2815#~ msgid "Unable to load the application icon: %s"
   2816#~ msgstr ""
   2817#~ "Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
   2818#~ "%s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.