Changeset 507


Ignore:
Timestamp:
Jan 31, 2006, 10:28:54 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Коригирам #174.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/nautilus-cd-burner.HEAD.bg.po

  r503 r507  
  55# Evgeni Boevski <e_boevski@abv.bg>, 2003.
  66# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
  7 # Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005.
   7# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
  88# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006.
  99#
   
  1313"Project-Id-Version: nautilus-cd-burner gnome HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2006-01-30 07:33+0100\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2006-01-30 14:29+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2006-01-31 09:50+0200\n"
   16"PO-Revision-Date: 2006-01-31 09:50+0200\n"
  1717"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2020"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2121"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2323
  2424#: ../burn-extension.c:140 ../burn-extension.c:144
   
  2828#: ../burn-extension.c:309 ../burn-extension.c:319 ../burn-extension.c:375
  2929msgid "_Write to Disc..."
  30 msgstr "Запис на CD..."
   30msgstr "_Запис на CD..."
  3131
  3232#: ../burn-extension.c:310
   
  435435"%s"
  436436msgstr ""
  437 "Поставете в устройството диск, с поне %d MiB свободно пространство. "
  438 "Следните видове дискове са поддържани:\n"
   437"Поставете в устройството диск, с поне %d MiB свободно пространство. Следните "
   438"видове дискове са поддържани:\n"
  439439"%s"
  440440
   
  455455msgstr ""
  456456"Заменете диска в устройството с поддържан диск, с поне %d MiB свободно "
  457 "пространство.  Следните видове дискове са поддържани:\n"
   457"пространство. Следните видове дискове са поддържани:\n"
  458458"%s"
  459459
   
  642642"take a long time, depending on data size and write speed."
  643643msgstr ""
  644 "Избраните файлове се записват на CD или DVD.  Тази операция може да отнеме "
   644"Избраните файлове се записват на CD или DVD. Тази операция може да отнеме "
  645645"много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  646646
   
  654654"long time, depending on data size and write speed."
  655655msgstr ""
  656 "Избраните файлове се записват на CD.  Тази операция може да отнеме много "
   656"Избраните файлове се записват на CD. Тази операция може да отнеме много "
  657657"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  658658
   
  662662"long time, depending on data size and write speed."
  663663msgstr ""
  664 "Избраните файлове се записват на DVD.  Тази операция може да отнеме много "
   664"Избраните файлове се записват на DVD. Тази операция може да отнеме много "
  665665"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  666666
   
  670670"take a long time, depending on data size and write speed."
  671671msgstr ""
  672 "Избраният образ на диск се записва на CD или DVD.  Тази операция може да "
   672"Избраният образ на диск се записва на CD или DVD. Тази операция може да "
  673673"отнеме много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  674674
   
  682682"long time, depending on data size and write speed."
  683683msgstr ""
  684 "Избраният образ на диск се записва на CD.  Тази операция може да отнеме "
  685 "много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
   684"Избраният образ на диск се записва на CD. Тази операция може да отнеме много "
   685"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  686686
  687687#: ../nautilus-cd-burner.c:1360
   
  690690"a long time, depending on data size and write speed."
  691691msgstr ""
  692 "Избраният образ на диск се записва на DVD.  Тази операция може да отнеме "
   692"Избраният образ на диск се записва на DVD. Тази операция може да отнеме "
  693693"много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  694694
   
  698698"long time, depending on data size and drive speed."
  699699msgstr ""
  700 "Избраният диск се копира на CD или DVD.  Тази операция може да отнеме много "
   700"Избраният диск се копира на CD или DVD. Тази операция може да отнеме много "
  701701"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  702702
   
  706706"take a long time, depending on data size and drive speed."
  707707msgstr ""
  708 "Избраният диск се копира като файл образ на диск.  Тази операция може да "
   708"Избраният диск се копира като файл образ на диск. Тази операция може да "
  709709"отнеме много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  710710
   
  714714"time, depending on data size and drive speed."
  715715msgstr ""
  716 "Избраният диск се копира на CD.  Тази операция може да отнеме много време в "
   716"Избраният диск се копира на CD. Тази операция може да отнеме много време в "
  717717"зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  718718
   
  722722"time, depending on data size and drive speed."
  723723msgstr ""
  724 "Избраният диск се копира на DVD.  Тази операция може да отнеме много време в "
   724"Избраният диск се копира на DVD. Тази операция може да отнеме много време в "
  725725"зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  726726
   
  737737#, c-format
  738738msgid "%d MiB"
  739 msgstr "%d MB"
   739msgstr "%d MiB"
  740740
  741741#.
   
  745745#: ../nautilus-cd-burner.c:1882
  746746msgid "Personal Data, %b %d, %Y"
  747 msgstr "Лични данни - %d %b %Y"
   747msgstr "Лични данни - %d.%m.%Y"
  748748
  749749#: ../nautilus-cd-burner.c:1923
   
  753753#: ../nautilus-cd-burner.c:1938
  754754msgid "Interrupt writing files to disc?"
  755 msgstr "Да се прекъсне ли записа на файловете на диска?"
   755msgstr "Да се прекъсне ли записът на файловете на диска?"
  756756
  757757#: ../nautilus-cd-burner.c:1939
   
  778778#: ../nautilus-cd-burner.c:2004
  779779msgid "Cannot display help"
  780 msgstr "Не може да се покаже помощ"
   780msgstr "Помощта не може да се покаже"
  781781
  782782#: ../nautilus-cd-burner.c:2032
   
  785785"file.  Do you want to continue and write it to the disc as a file?"
  786786msgstr ""
  787 "Изглежда дискът, когато бъде записан, ще съдържа един единствен CD образ. "
  788 "Желаете ли да продължите и да го запишете на диска, като файл?"
   787"Изглежда дискът, когато бъде записан, ще съдържа един единствен образ на CD. "
   788"Желаете ли, въпреки това, да продължите и да го запишете на диска, като файл?"
  789789
  790790#: ../nautilus-cd-burner.c:2035
   
  805805"Do you want to continue and write them to the disc as files?"
  806806msgstr ""
  807 "Изглежда дискът, когато бъде записан, ще съдържа само CD изображения.  "
  808 "Желаете ли да продължите и да ги запишете на диска като файлове?"
   807"Изглежда дискът, когато бъде записан, ще съдържа само изображения на CD. "
   808"Желаете ли, въпреки това, да продължите и да ги запишете на диска като "
   809"файлове?"
  809810
  810811#: ../nautilus-cd-burner.c:2046
   
  821822"The file '%s' is unreadable.  Do you wish to skip this file and continue?"
  822823msgstr ""
  823 "Файлът „%s“ не може да се прочете.  Желаете ли да го пропуснете и да се "
   824"Файлът „%s“ не може да се прочете. Желаете ли да го пропуснете и да се "
  824825"продължи?"
  825826
   
  883884#: ../nautilus-cd-burner.c:2445
  884885msgid "Use CD/DVD device as source instead of burn:///"
  885 msgstr "Използване на устройството за CD/DVD-то като източник, вместо burn:///"
   886msgstr "Използване на устройството за CD/DVD-то като източник вместо burn:///"
  886887
  887888#: ../nautilus-cd-burner.c:2447
  888889msgid "Use ISO image as source instead of burn:///"
  889 msgstr "Използване на образ тип ISO като източник, вместо burn:///"
   890msgstr "Използване на образ тип ISO като източник вместо burn:///"
  890891
  891892#: ../nautilus-cd-burner.c:2449
  892893msgid "Use CUE/TOC file as source instead of burn:///"
  893 msgstr "Използване на файлове тип CUE/TOC като източник, вместо burn:///"
   894msgstr "Използване на файлове тип CUE/TOC като източник вместо burn:///"
  894895
  895896#: ../nautilus-cd-burner.c:2470
   
  907908#: ../ncb.schemas.in.h:2
  908909msgid "Default speed at which the media will be written."
  909 msgstr "Стандартна скорост на записване, при която ще се записват дискове."
   910msgstr "Стандартна скорост на записване на дискове."
  910911
  911912#: ../ncb.schemas.in.h:3
   
  918919"system temporary directory."
  919920msgstr ""
  920 "Папка, която ще се използва за временните ISO образи, оставете полето "
   921"Папка, която ще се използва за временните образи формат ISO. Оставете полето "
  921922"празно, за да се използва стандартната за системата папка за временни "
  922923"файлове."
   
  924925#: ../ncb.schemas.in.h:5
  925926msgid "Enable Burnproof option"
  926 msgstr "Включване на защита срещу забавяне при записа."
   927msgstr "Защита срещу забавяне при записа."
  927928
  928929#: ../ncb.schemas.in.h:6
   
  932933#: ../ncb.schemas.in.h:7
  933934msgid "Enable overburn"
  934 msgstr "Включване на нестандартно големи записи"
   935msgstr "Включване на нестандартно големи дискове"
  935936
  936937#: ../ncb.schemas.in.h:8
   
  956957msgid "Open the CD/DVD Creator"
  957958msgstr "Създаване на CD/DVD"
  958 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.