Changeset 5

Timestamp:
Jun 15, 2005, 2:22:40 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(tomboy/extras) Добавен е превода на zbrox

  • Преведени още няколко низа
  • Коригирана информацията за преводачите в "Заслуги"
  • Затваряме #3 и #4
File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.