Ignore:
Timestamp:
Jan 22, 2006, 8:12:18 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновявам, коригирам.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-terminal.HEAD.bg.po

  r480 r488  
  1212"Project-Id-Version: gnome-terminal HEAD\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2006-01-20 23:11+0100\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2006-01-21 00:31+0200\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-01-22 19:22+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2006-01-22 19:22+0200\n"
  1616"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2020"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2222
  2323#: ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:121
   
  776776"these situations."
  777777msgstr ""
  778 "Ако е вярно, заглаждането на шрифтовете ще бъде деактивирано при стартирането на разширението X RENDER, което дава значително увеличение на скоростта в такива ситуации."
   778"Ако е вярно, заглаждането на шрифтовете ще бъде изключено при отсъствието на "
   779"разширението X RENDER, което дава значително увеличение на скоростта в "
   780"такива ситуации."
  779781
  780782#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:36
   
  14961498#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:138
  14971499msgid "Whether to disable anti-aliasing without the X RENDER extension"
  1498 msgstr "Дали да бъде спряно заглаждането без разширението X RENDER"
   1500msgstr "Дали да бъде спряно заглаждането при липса на разширението X RENDER"
  14991501
  15001502#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:139
   
  16831685#: ../src/skey-popup.c:122
  16841686msgid "The text you clicked on doesn't seem to be a valid S/Key challenge."
  1685 msgstr "Изглежда че текста, който натиснахте, не е предизвикателство на S/Key."
   1687msgstr ""
   1688"Изглежда че текстът, който натиснахте, не е предизвикателство на S/Key."
  16861689
  16871690#: ../src/skey-popup.c:133
  16881691msgid "The text you clicked on doesn't seem to be a valid OTP challenge."
  1689 msgstr "Изглежда че текста, който натиснахте, не е предизвикателство на OTP."
   1692msgstr "Изглежда че текстът, който натиснахте, не е предизвикателство на OTP."
  16901693
  16911694#: ../src/terminal-accels.c:78
   
  22812284#, c-format
  22822285msgid "This window has one tab open. Closing the window will close it."
   2286msgid_plural ""
  22832287"This window has %d tabs open. Closing the window will also close all of its "
  22842288"tabs."
  2285 msgstr ""
   2289msgstr[0] ""
  22862290"В този прозорец има един отворен подпрозорец. Затварянето му затваря и "
  22872291"подпрозорците."
   2292msgstr[1] ""
  22882293"В този прозорец има %d отворени подпрозорци. Затварянето му затваря и "
  22892294"подпрозорците."
   
  27632768msgstr ""
  27642769"Неуспех при получаването на терминален сървър от сървъра за активиране\n"
  2765 
  2766 #~ msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
  2767 #~ msgstr "Въведете нов ускорител или натиснете „Backspace“ за изчистване"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.