Changeset 487


Ignore:
Timestamp:
Jan 22, 2006, 5:41:20 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

100% превод.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/conglomerate.HEAD.bg.po

  r454 r487  
  88"Project-Id-Version: conglomerate HEAD\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2006-01-09 08:32+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2006-01-08 22:24+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2006-01-22 17:41+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2006-01-22 12:50+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919#: ../dispspecs/cnxml.xds.in.h:1
  2020msgid "Experimental \"cnxml\" format"
  21 msgstr "Експериментален формат \"cnxml\""
   21msgstr "Експериментален формат „cnxml“"
  2222
  2323#: ../dispspecs/cnxml.xds.in.h:2
   
  3131#: ../dispspecs/cnxml.xds.in.h:4
  3232msgid "cnxn"
  33 msgstr ""
   33msgstr "cnxn"
  3434
  3535#: ../dispspecs/cnxml.xds.in.h:5
   
  107107#: ../dispspecs/dispspec.xds.in.h:2
  108108msgid "Conglomerate Display Specification"
  109 msgstr "Настройки на визуализацията на Conglomerate"
   109msgstr "Спецификация за визуализиране на Conglomerate"
  110110
  111111#: ../dispspecs/dispspec.xds.in.h:3 ../glade/cong-file-properties.glade.h:3
   
  133133
  134134#: ../dispspecs/dispspec.xds.in.h:8
  135 #, fuzzy
  136135msgid "Header Information"
  137136msgstr "Информация в заглавната част"
   
  206205
  207206#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:4
  208 #, fuzzy
  209207msgid "A collection of books."
  210 msgstr "Набор от книги"
   208msgstr "Библиотека от книги"
  211209
  212210#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:5
  213211msgid "A high-level division of a book."
  214 msgstr ""
   212msgstr "Голям раздел в книга."
  215213
  216214#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:6 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:3
  217215msgid "A specific piece of data from a computer system, to be taken literally."
  218216msgstr ""
   217"Специфична данна от компютърна система, която трябва да се възприема "
   218"буквално."
  219219
  220220#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:7 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:4
   
  228228#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:9 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:6
  229229msgid "A top-level section of document"
  230 msgstr ""
   230msgstr "Раздел на книга от най-горно ниво"
  231231
  232232#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:10 ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:1
  233233#: ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:7
  234234msgid "Abstract"
  235 msgstr ""
   235msgstr "Резюме"
  236236
  237237#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:11 ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:2
   
  258258#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:16
  259259msgid "Anchor Point"
  260 msgstr ""
   260msgstr "Точка на закотвяне"
  261261
  262262#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:17
   
  317317#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:14
  318318msgid "Caption"
  319 msgstr ""
   319msgstr "Надпис"
  320320
  321321#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:31
  322322msgid "Caution"
  323 msgstr ""
   323msgstr "Внимание"
  324324
  325325#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:32 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:18
   
  393393msgstr ""
  394394"DocBook е вид документ, който приблизително отговаря на това, което хората "
  395 "си представят като \"книга\". Той е подходящ за книги и статии както за "
  396 "печат, така и за публикуване в мрежата."
   395"си представят като „книга“. Той е подходящ за книги и статии както за печат, "
   396"така и за публикуване в мрежата."
  397397
  398398#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:48 ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:128
   
  417417#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:24
  418418msgid "Emphasis"
  419 msgstr ""
   419msgstr "Наблягане"
  420420
  421421#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:52 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:30
  422422msgid "Entry"
  423 msgstr ""
   423msgstr "Запис"
  424424
  425425#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:53
   
  429429#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:54
  430430msgid "Example (formal)"
  431 msgstr "Пример (официален)"
   431msgstr "Пример (със заглавие)"
  432432
  433433#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:55 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:31
  434434msgid "Example (informal)"
  435 msgstr "Пример (неофициален)"
   435msgstr "Пример (без заглавие)"
  436436
  437437#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:56 ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:14
   
  442442#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:57
  443443msgid "Figure (informal)"
  444 msgstr "Фигура (неофициална)"
   444msgstr "Фигура (без заглавие)"
  445445
  446446#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:58 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:32
   
  454454#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:60 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:34
  455455msgid "First Term"
  456 msgstr ""
   456msgstr "Първа поява на термин"
  457457
  458458#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:61
   
  462462#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:62 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:35
  463463msgid "Free-floating Heading"
  464 msgstr ""
   464msgstr "Свободно заглавие"
  465465
  466466#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:63 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:36
   
  471471#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:65
  472472msgid "Function Synopsis"
  473 msgstr ""
   473msgstr "Резюме на функция"
  474474
  475475#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:66 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:37
   
  523523#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:78
  524524msgid "Important"
  525 msgstr ""
   525msgstr "Важно"
  526526
  527527#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:79 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:46
  528528msgid "Index Term"
  529 msgstr ""
   529msgstr "Термин в индекс"
  530530
  531531#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:80 ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:21
   
  537537#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:81 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:47
  538538msgid "Key Caption"
  539 msgstr ""
   539msgstr "Надпис на клавиш"
  540540
  541541#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:82 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:48
  542542msgid "Legal Notice"
  543 msgstr ""
   543msgstr "Юридическа информация"
  544544
  545545#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:83 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:49
   
  606606#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:99 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:59
  607607msgid "Naming"
  608 msgstr ""
   608msgstr "Именуване"
  609609
  610610#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:100 ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:29
   
  631631#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:104 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:63
  632632msgid "Preface"
  633 msgstr "Предговор"
   633msgstr "Уводни бележки"
  634634
  635635#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:105 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:64
   
  659659#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:117
  660660msgid "Prompt"
  661 msgstr ""
   661msgstr "Подсказка от компютър"
  662662
  663663#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:118 ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:214
   
  705705#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:128 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:72
  706706msgid "Release Information"
  707 msgstr ""
   707msgstr "Информация за версията"
  708708
  709709#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:129 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:73
   
  713713#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:130
  714714msgid "Revision"
  715 msgstr ""
   715msgstr "Ревизия"
  716716
  717717#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:131
  718718msgid "Revision History"
  719 msgstr ""
   719msgstr "История на ревизиите"
  720720
  721721#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:132
  722722msgid "Revision Remark"
  723 msgstr ""
   723msgstr "Бележка по ревизия"
  724724
  725725#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:133 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:74
   
  747747#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:138
  748748msgid "Set"
  749 msgstr ""
   749msgstr "Библиотека"
  750750
  751751#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:139 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:78
   
  759759#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:141 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:80
  760760msgid "Subsection"
  761 msgstr ""
   761msgstr "Подраздел"
  762762
  763763#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:142 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:81
  764764msgid "Subsection (level 3)"
  765 msgstr ""
   765msgstr "Подраздел (ниво 3)"
  766766
  767767#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:143 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:82
  768768msgid "Subsection (level 4)"
  769 msgstr ""
   769msgstr "Подраздел (ниво 4)"
  770770
  771771#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:144 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:83
   
  775775#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:145 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:84
  776776msgid "Subsubsection"
  777 msgstr ""
   777msgstr "Под-подраздел"
  778778
  779779#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:146 ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:37
  780780#: ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:85
  781781msgid "Subtitle"
  782 msgstr ""
   782msgstr "Подзаглавие"
  783783
  784784#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:147 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:86
   
  792792#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:149 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:88
  793793msgid "Synopsis (syntax)"
  794 msgstr ""
   794msgstr "Резюме (синтаксис)"
  795795
  796796#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:150 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:89
  797797msgid "Table (informal)"
  798 msgstr ""
   798msgstr "Таблица (без заглавие)"
  799799
  800800#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:151 ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:68
  801801msgid "Table Body"
  802 msgstr ""
   802msgstr "Тяло на таблица"
  803803
  804804#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:152
  805805msgid "Table Column Specification"
  806 msgstr ""
   806msgstr "Спецификация на колона на таблица"
  807807
  808808#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:153 ../src/plugin-table.c:417
  809809msgid "Table Entry"
  810 msgstr ""
   810msgstr "Елемент на таблица (клетка)"
  811811
  812812#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:154
  813813msgid "Table Entry (subtable)"
  814 msgstr ""
   814msgstr "Елемент на таблица (подтаблица)"
  815815
  816816#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:155 ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:71
  817817msgid "Table Footer"
  818 msgstr ""
   818msgstr "Краен ред на таблица"
  819819
  820820#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:156 ../src/plugin-table.c:405
  821821msgid "Table Group"
  822 msgstr ""
   822msgstr "Част от таблица"
  823823
  824824#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:157 ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:72
  825825msgid "Table Header"
  826 msgstr ""
   826msgstr "Заглавен ред на таблица"
  827827
  828828#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:158 ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:73
  829829#: ../src/plugin-table.c:411
  830830msgid "Table Row"
  831 msgstr ""
   831msgstr "Ред от таблица"
  832832
  833833#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:159 ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:250
  834834#: ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:90
  835835msgid "Term"
  836 msgstr ""
   836msgstr "Термин"
  837837
  838838#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:160
  839839msgid "Text Object"
  840 msgstr ""
   840msgstr "Контейнер на обект с текстово описание"
  841841
  842842#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:161 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:91
  843843msgid "The International Standard Book Number of a document."
  844 msgstr ""
   844msgstr "Стандартният, международен номер на документ."
  845845
  846846#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:162 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:92
  847847msgid "The International Standard Serial Number of a periodical."
  848 msgstr ""
   848msgstr "Стандартният, международен номер на периодично издание."
  849849
  850850#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:163 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:93
  851851msgid "The first place where a word or term occurs in a particular context"
  852 msgstr ""
   852msgstr "Първата поява на дума или термин в определен контекст"
  853853
  854854#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:164 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:94
  855855msgid "The name of a function, subroutine or procedure"
  856 msgstr ""
   856msgstr "Името на функция, процедура или подпрограма"
  857857
  858858#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:165 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:95
  859859msgid "The printed text on a particular key on a keyboard"
  860 msgstr ""
   860msgstr "Надписът на определен клавиш на клавиатурата"
  861861
  862862#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:166
  863863msgid "Tip"
  864 msgstr ""
   864msgstr "Подсказка"
  865865
  866866#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:167 ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:44
   
  870870#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:76
  871871msgid "Title"
  872 msgstr ""
   872msgstr "Заглавие"
  873873
  874874#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:168 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:97
  875875msgid "Title Citation"
  876 msgstr ""
   876msgstr "Заглавие на цитиран източник"
  877877
  878878#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:169 ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:98
  879879msgid "URL Link"
  880 msgstr ""
   880msgstr "Хипервръзка към УРЛ"
  881881
  882882#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:170
  883883msgid "User Input"
  884 msgstr ""
   884msgstr "Вход от потребителя"
  885885
  886886#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:171 ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:47
  887887msgid "Warning"
  888 msgstr ""
   888msgstr "Предупреждение"
  889889
  890890#: ../dispspecs/docbook.xds.in.h:172 ../dispspecs/website-layout.xds.in.h:10
  891891#: ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:101
  892892msgid "Year"
  893 msgstr ""
   893msgstr "Година"
  894894
  895895#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:3 ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:64
  896896#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:5
  897897msgid "Anchor"
  898 msgstr ""
   898msgstr "Котва"
  899899
  900900#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:4
  901901msgid "Apache Documentation DTD v1.2"
  902 msgstr ""
   902msgstr "ДТД за документация на Apache, версия 1.2"
  903903
  904904#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:5
  905905msgid "Authors"
  906 msgstr ""
   906msgstr "Автори"
  907907
  908908#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:7
   
  910910#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:93 ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:16
  911911msgid "Code"
  912 msgstr ""
   912msgstr "Код"
  913913
  914914#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:8
  915915msgid "Defined term"
  916 msgstr ""
   916msgstr "Дефиниран термин"
  917917
  918918#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:10
  919919msgid "Definition list"
  920 msgstr ""
   920msgstr "Списък с дефиниции"
  921921
  922922#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:11 ../dispspecs/readme.xds.in.h:4
  923923#: ../src/cong-document.c:988
  924924msgid "Document"
  925 msgstr ""
   925msgstr "Документ"
  926926
  927927#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:12
  928928msgid "Document body"
  929 msgstr ""
   929msgstr "Тяло на документ"
  930930
  931931#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:15
  932932msgid "Fixme"
  933 msgstr ""
   933msgstr "ЗаПоправка"
  934934
  935935#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:16
  936936msgid "Footer"
  937 msgstr ""
   937msgstr "Долен колонтитул"
  938938
  939939#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:17
  940940msgid "Fork"
  941 msgstr ""
   941msgstr "Разклонение"
  942942
  943943#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:18
  944944msgid "Header"
  945 msgstr ""
   945msgstr "Горен колонтитул"
  946946
  947947#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:19
  948948msgid "Icon"
  949 msgstr ""
   949msgstr "Икона"
  950950
  951951#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:20
  952952msgid "Img"
  953 msgstr ""
   953msgstr "Изображение"
  954954
  955955#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:22
  956956msgid "Jump"
  957 msgstr ""
   957msgstr "Прескачане"
  958958
  959959#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:23
  960960msgid "Legal info"
  961 msgstr ""
   961msgstr "Юридическа информация"
  962962
  963963#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:24
  964964msgid "Line break"
  965 msgstr ""
   965msgstr "Нов ред"
  966966
  967967#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:25
   
  969969#: ../glade/docbook-ulink-properties.glade.h:2
  970970msgid "Link"
  971 msgstr ""
   971msgstr "Връзка"
  972972
  973973#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:27
   
  975975#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:48
  976976msgid "List (unordered)"
  977 msgstr ""
   977msgstr "Списък (неподреден)"
  978978
  979979#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:28
  980980msgid "List item"
  981 msgstr ""
   981msgstr "Елемент в списък"
  982982
  983983#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:30
  984984msgid "Notice"
  985 msgstr ""
   985msgstr "Бележка"
  986986
  987987#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:32
  988988#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:27
  989989msgid "Person"
  990 msgstr ""
   990msgstr "Човек"
  991991
  992992#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:34
  993993msgid "Source"
  994 msgstr ""
   994msgstr "Изходен код"
  995995
  996996#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:35
   
  998998#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:63
  999999msgid "Strong"
  1000 msgstr ""
   1000msgstr "Наблягане"
  10011001
  10021002#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:36
  10031003#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:65
  10041004msgid "Subscript"
  1005 msgstr ""
   1005msgstr "Долен индекс"
  10061006
  10071007#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:38
  10081008#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:66
  10091009msgid "Superscript"
  1010 msgstr ""
   1010msgstr "Горен индекс"
  10111011
  10121012#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:39
  10131013#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:245 ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:67
  10141014msgid "Table"
  1015 msgstr ""
   1015msgstr "Таблица"
  10161016
  10171017#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:40
  10181018msgid "Table cell"
  1019 msgstr ""
   1019msgstr "Клетка в таблица"
  10201020
  10211021#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:41
  10221022msgid "Table header cell"
  1023 msgstr ""
   1023msgstr "Клетка в заглавието на таблица"
  10241024
  10251025#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:42
  10261026msgid "Table row"
  1027 msgstr ""
   1027msgstr "Ред от таблица"
  10281028
  10291029#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:43
   
  10341034"forrest.apache.org ."
  10351035msgstr ""
   1036"Тази ДТД е разработена като лесен за употреба, но мощен тип на документи за "
   1037"документация за проектите на Apache. Тя е съвместима с XML и се поддържа от "
   1038"проекта Apache XML. За повече информация посетете адреса http://forrest."
   1039"apache.org ."
  10361040
  10371041#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:45
   
  10391043#: ../glade/docbook-ulink-properties.glade.h:5
  10401044msgid "Type"
  1041 msgstr ""
   1045msgstr "Вид"
  10421046
  10431047#: ../dispspecs/forrest-document.xds.in.h:46
   
  10691073#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:6
  10701074msgid "Break (manual)"
  1071 msgstr ""
   1075msgstr "Нов ред (ръчен)"
  10721076
  10731077#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:7
   
  10851089#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:12
  10861090msgid "Editorialize"
  1087 msgstr ""
   1091msgstr "Мнение на редактора"
  10881092
  10891093#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:14
   
  11201124#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:22
  11211125msgid "Kernel Cousin Newsletter"
  1122 msgstr ""
   1126msgstr "Бюлетин - братовчед на ядрото"
  11231127
  11241128#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:28
   
  11461150#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:37
  11471151msgid "Version Control Activity"
  1148 msgstr ""
   1152msgstr "Дейности по контрола на версиите"
  11491153
  11501154#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:38
  11511155msgid "Version Control Statistics"
  1152 msgstr ""
   1156msgstr "Статистика по контрола на версиите"
  11531157
  11541158#: ../dispspecs/kernel-traffic-newsletter.xds.in.h:39
  11551159msgid "Version Control Tree"
  1156 msgstr ""
   1160msgstr "Дърво за контрола на версиите"
  11571161
  11581162#: ../dispspecs/opml.xds.in.h:1
  11591163msgid "Apple OPML dispspec"
  1160 msgstr ""
   1164msgstr "Спецификацията OPML на Apple"
  11611165
  11621166#: ../dispspecs/opml.xds.in.h:2
  11631167msgid "Experimental \"opml\" format"
  1164 msgstr ""
   1168msgstr "Експериментален формат „opml“"
  11651169
  11661170#: ../dispspecs/readme.xds.in.h:1
  11671171msgid "Admission"
  1168 msgstr ""
   1172msgstr "Встъпителна бележка"
  11691173
  11701174#: ../dispspecs/readme.xds.in.h:2
  11711175msgid "Corp jargon"
  1172 msgstr ""
   1176msgstr "Фирмен жаргон"
  11731177
  11741178#: ../dispspecs/readme.xds.in.h:3
  11751179msgid "Disclaimer"
  1176 msgstr ""
   1180msgstr "Отказ от отговорност"
  11771181
  11781182#: ../dispspecs/readme.xds.in.h:6
  11791183msgid "Excuse"
  1180 msgstr ""
   1184msgstr "Освобождаване от задължения"
  11811185
  11821186#: ../dispspecs/readme.xds.in.h:7
  11831187msgid "Experimental \"readme\" format"
  1184 msgstr ""
   1188msgstr "Експериментален формат „readme“ („прочети ме“)"
  11851189
  11861190#: ../dispspecs/readme.xds.in.h:8
  11871191msgid "Inspirational"
  1188 msgstr ""
   1192msgstr "Вдъхновения"
  11891193
  11901194#: ../dispspecs/readme.xds.in.h:10
  11911195msgid "Optimistic"
  1192 msgstr ""
   1196msgstr "Оптимизъм"
  11931197
  11941198#: ../dispspecs/readme.xds.in.h:14 ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:231
  11951199msgid "Signature"
  1196 msgstr ""
   1200msgstr "Подпис"
  11971201
  11981202#: ../dispspecs/readme.xds.in.h:15
   
  12011205"the initial prototype of Conglomerate."
  12021206msgstr ""
   1207"Това е документен тип, който е свързан с файла във формат „readme“, който се "
   1208"разпространяваше с първоначалните версии на Conglomerate."
  12031209
  12041210#: ../dispspecs/relax-ng.xds.in.h:1 ../src/cong-node-properties-dialog.c:879
  12051211msgid "Choice"
  1206 msgstr ""
   1212msgstr "Избор"
  12071213
  12081214#: ../dispspecs/relax-ng.xds.in.h:2
  12091215msgid "Define"
  1210 msgstr ""
   1216msgstr "Дефиниция"
  12111217
  12121218#: ../dispspecs/relax-ng.xds.in.h:3
  12131219msgid "Empty"
  1214 msgstr ""
   1220msgstr "Празен"
  12151221
  12161222#: ../dispspecs/relax-ng.xds.in.h:4 ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:149
  12171223msgid "Group"
  1218 msgstr ""
   1224msgstr "Група"
  12191225
  12201226#: ../dispspecs/relax-ng.xds.in.h:5
  12211227msgid "OneOrMore"
  1222 msgstr ""
   1228msgstr "ЕдинИлиПовече"
  12231229
  12241230#: ../dispspecs/relax-ng.xds.in.h:6 ../src/cong-node-properties-dialog.c:914
  12251231msgid "Optional"
  1226 msgstr ""
   1232msgstr "Незадължителен"
  12271233
  12281234#: ../dispspecs/relax-ng.xds.in.h:7
  12291235msgid "RELAX NG"
  1230 msgstr ""
   1236msgstr "RELAX NG"
  12311237
  12321238#: ../dispspecs/relax-ng.xds.in.h:8
  12331239msgid "RELAX NG Grammar"
  1234 msgstr ""
   1240msgstr "Граматика RELAX NG"
  12351241
  12361242#: ../dispspecs/relax-ng.xds.in.h:9
   
  12391245"of an XML document."
  12401246msgstr ""
   1247"RELAX NG е език за схеми, т.е. с него се описва структурата на документ с "
   1248"XML."
  12411249
  12421250#: ../dispspecs/relax-ng.xds.in.h:11
   
  12661274"text was derived or generated"
  12671275msgstr ""
   1276"Библиографско описание на печатните източници, от които е получена или "
   1277"генерирана електронната версия"
  12681278
  12691279#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:2
   
  12731283"of heading or trailer"
  12741284msgstr ""
   1285"Кратко описание на мястото, датата, времето и т.н. на написване на писмо, "
   1286"статия във вестник или друга творба, което се дава с нея като малко "
   1287"встъпление или завършек"
  12751288
  12761289#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:3
   
  12791292"for use when documenting an image without displaying it"
  12801293msgstr ""
   1294"Кратко описание на външния вид или съдържанието на графичен обект, който се "
   1295"използва в документацията, когато изображението не се визуализира"
  12811296
  12821297#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:4
  12831298msgid "A closing title or footer appearing at the end of a division of a text"
  1284 msgstr ""
   1299msgstr "Крайно заглавие или долен колонтитул в края на раздел в текста"
  12851300
  12861301#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:5
  12871302msgid "A date in any format"
  1288 msgstr ""
   1303msgstr "Дата в произволен формат"
  12891304
  12901305#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:6
   
  12941309"the participants and their setting"
  12951310msgstr ""
   1311"Подробно описание на текста, което не е от библиографско естество. По-"
   1312"специално - употребените езици и диалекти, ситуацията на поява на текста, "
   1313"участниците и техните роли"
  12961314
  12971315#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:7
  12981316msgid "A fifth-level subdivision of the front, body, or back of a text"
  1299 msgstr ""
   1317msgstr "Раздел в текст, предговора или края му от пето ниво"
  13001318
  13011319#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:8
   
  13041322"largest, if &lt;div0&gt; is not used, the second largest if it is)"
  13051323msgstr ""
   1324"Раздел в текст, предговора или края му най-високо ниво, ако не се използват "
   1325"елементи &lt;div0&gt;. Ако се ползват - второто най-високо ниво)"
  13061326
  13071327#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:9
   
  13091329"A formal list or prose description of the topics addressed by a subdivision "
  13101330"of a text"
  1311 msgstr ""
   1331msgstr "Формален списък в прав текст описващ предмета на част от текст"
  13121332
  13131333#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:10
  13141334msgid "A fourth-level subdivision of the front, body, or back of a text"
  1315 msgstr ""
   1335msgstr "Раздел в текст, предговора или края му от четвърто ниво"
  13161336
  13171337#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:11
  13181338msgid "A full bibliographic description of an electronic file"
  1319 msgstr ""
   1339msgstr "Пълно библиографско описание на електронен файл"
  13201340
  13211341#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:12
   
  13241344"TEI file description are present"
  13251345msgstr ""
   1346"Напълно структурирана библиографска препратка, в които са налични всички "
   1347"компоненти на описание във формат TEI"
  13261348
  13271349#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:13
   
  13301352"verse paragraph, etc."
  13311353msgstr ""
   1354"Група редове поезия, които са определена единица - куплет, припев, абзац в "
   1355"свободен стих и т.н."
  13321356
  13331357#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:14
  13341358msgid "A keyword in some formal language"
  1335 msgstr ""
   1359msgstr "Ключова дума във формален език"
  13361360
  13371361#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:15
   
  13411365"or corrector"
  13421366msgstr ""
   1367"Буква, дума, пасаж, които са обозначени като изтрити или са обозначени като "
   1368"излишни в текста на копието от автора, преписвача, коментатора или коректора"
  13431369
  13441370#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:16
  13451371msgid "A list of bibliographic citations of any kind"
  1346 msgstr ""
   1372msgstr "Списък с библиографски цитирания от произволно естество"
  13471373
  13481374#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:17
  13491375msgid "A list of keywords or phrases identifying the topic or nature of a text"
  13501376msgstr ""
   1377"Списък с ключови думи или фрази, които идентифицират естеството на текста"
  13511378
  13521379#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:18
   
  13551382"or may not be explicitly localNameged"
  13561383msgstr ""
   1384"Частично структурирано библиографско цитиране, чиито съставни части може и "
   1385"да не бъдат изрично именувани локално"
  13571386
  13581387#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:19
  13591388msgid "A mathematical or other formula"
  1360 msgstr ""
   1389msgstr "Математическа или друга формула"
  13611390
  13621391#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:20
  13631392msgid "A note of any type"
  1364 msgstr ""
   1393msgstr "Произволна бележка"
  13651394
  13661395#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:21
  13671396msgid "A number, written in any form"
  1368 msgstr ""
   1397msgstr "Число в произволен формат"
  13691398
  13701399#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:22
  13711400msgid "A phrase defining a time of day in any format"
  1372 msgstr ""
   1401msgstr "Фраза указваща част от деня в произволен формат"
  13731402
  13741403#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:23
  13751404msgid ""
  13761405"A phrase describing the nature of a person's intellectual responsibility"
  1377 msgstr ""
   1406msgstr "Фраза описваща естеството на интелектуалната отговорност на едно лице"
  13781407
  13791408#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:24
   
  13811410"A phrase or word used to provide a gloss or definition for some other word "
  13821411"or phrase"
  1383 msgstr ""
   1412msgstr "Дума или фраза, които дават кратка дефиниция на друга дума или фраза"
  13841413
  13851414#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:25
   
  13881417"more identifiable elements"
  13891418msgstr ""
   1419"Указател към друго място в текущия документ. Указателят е спрямо един или "
   1420"повече идентифицируеми елементи"
  13901421
  13911422#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:26
  13921423msgid ""
  13931424"A pointer to another location in the current document or an external document"
  1394 msgstr ""
   1425msgstr "Указател към друго място в текущия документ или към външен документ"
  13951426
  13961427#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:27
   
  13981429"A postal or other address, for example of a publisher, an organization, or "
  13991430"an individual"
  1400 msgstr ""
   1431msgstr "Пощенски или друг адрес, напр. на издател, на организация, на човек"
  14011432
  14021433#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:28
  14031434msgid "A proper noun or noun phrase"
  1404 msgstr ""
   1435msgstr "Собствено съществително име или фраза"
  14051436
  14061437#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:29
   
  14091440"the creation of a corpus or collection"
  14101441msgstr ""
   1442"Обяснение в прав текст на обосновката и методите за подбор на текстове при "
   1443"създаване на сборник"
  14111444
  14121445#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:30
   
  14241457"usage"
  14251458msgstr ""
   1459"Истински или предполагаем цитат - представяне на текст като казан от друго "
   1460"лице. В прозата - това са думите на герой на творбата или говорител. В "
   1461"речниците етикетът &lt;q&gt; може да се използва за примери на употреба"
  14261462
  14271463#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:32
   
  14301466"chapter, or on a title page"
  14311467msgstr ""
   1468"Анонимен или не цитат в началото на раздел, глава или заглавната страница"
  14321469
  14331470#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:33
  14341471msgid "A reading which has been regularized or normalized in some sense"
  1435 msgstr ""
   1472msgstr "Прочит, които е бил нормализиран по някакъв начин"
  14361473
  14371474#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:34
   
  14591496"preface, etc."
  14601497msgstr ""
   1498"Обръщение или поздрав в началото на предговор, посвещението или друг раздел "
   1499"на текст или обръщението в края на писмо, уводни бележки и т.н."
  14611500
  14621501#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:37
  14631502msgid "A second-level subdivision of the front, body, or back of a text"
  1464 msgstr ""
   1503msgstr "Раздел в текст, предговора или края му от второ ниво"
  14651504
  14661505#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:38
  14671506msgid "A sentence-like division of a text"
  1468 msgstr ""
   1507msgstr "Раздел в текст подобен на изречение"
  14691508
  14701509#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:39
  14711510msgid "A seventh-level subdivision of the front, body, or back of a text"
  1472 msgstr ""
   1511msgstr "Раздел в текст, предговора или края му от седмо ниво"
  14731512
  14741513#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:40
   
  14771516"language)"
  14781517msgstr ""
   1518"Кратък откъс от текста в някакъв формален език, често - език за програмиране"
  14791519
  14801520#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:41
  14811521msgid "A single example demonstrating the use of an element or attribute"
  1482 msgstr ""
   1522msgstr "Пример за употребата на елемент или атрибут"
  14831523
  14841524#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:42
   
  14871527"or drama, a collection of essays, a novel, a dictionary, or a corpus sample"
  14881528msgstr ""
   1529"Откъс от произволен текст, било то единичен или сборник - напр. "
   1530"стихотворение, пиеса, сборник с есета, роман, речник или сборник"
  14891531
  14901532#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:43
  14911533msgid "A single, possibly incomplete, line of verse"
  1492 msgstr ""
   1534msgstr "Единичен, възможно недовършен ред или строфа"
  14931535
  14941536#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:44
   
  14971539"technical term"
  14981540msgstr ""
   1541"Дума, фраза или специален символ, които се тълкуват като технически термини"
  14991542
  15001543#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:45
  15011544msgid "A sixth-level subdivision of the front, body, or back of a text"
  1502 msgstr ""
   1545msgstr "Раздел в книга, предговора или края му от шесто ниво"
  15031546
  15041547#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:46
   
  15071550"speakers in a dramatic text or fragment"
  15081551msgstr ""
   1552"Специална форма на заглавие или текст с името на един или повече оратори в "
   1553"драматичен текст или фрагмент"
  15091554
  15101555#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:47
   
  15141559"elements for authors, editors, etc. do not suffice or do not apply"
  15151560msgstr ""
   1561"Заявяване на отговорността на някой, който е отговорен за интелектуалното "
   1562"съдържание на текст, издание, запис или поредица в случаи, когато "
   1563"специализираните елементи за авторство, редактори и т.н. не са достатъчни "
   1564"или са неприложими"
  15161565
  15171566#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:48
  15181567msgid "A subdivision of the front, body, or back of a text"
  1519 msgstr ""
   1568msgstr "Раздел в текст, предговора или края му"
  15201569
  15211570#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:49
  15221571msgid ""
  15231572"A subsection or division of the title of a work, as indicated on a title page"
  1524 msgstr ""
   1573msgstr "Част на заглавието на творба, както е указано на заглавната страница"
  15251574
  15261575#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:50
  15271576msgid "A third-level subdivision of the front, body, or back of a text"
  1528 msgstr ""
   1577msgstr "Раздел в текст, предговора или края му от трето ниво"
  15291578
  15301579#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:51
   
  15321581"A word or phrase belonging to some language other than that of the "
  15331582"surrounding text"
  1534 msgstr ""
   1583msgstr "Дума или фраза на различен език от заобикалящите ги"
  15351584
  15361585#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:52
   
  15391588"responsibility, for example by the use of scare quotes or italics"
  15401589msgstr ""
   1590"Дума или фраза, за която авторът или разказвачът не поема отговорност, напр. "
   1591"чрез използването на кавички или курсив"
  15411592
  15421593#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:53
   
  15451596"because it is illegible or inaudible in the source"
  15461597msgstr ""
   1598"Дума, фраза или фрагмент, които не могат да бъдат записани сигурно, защото "
   1599"са неразбираеми или слабо произнесени в източника"
  15471600
  15481601#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:54
  15491602msgid "Abbr"
  1550 msgstr ""
   1603msgstr "Съкращение"
  15511604
  15521605#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:55
  15531606msgid "Add"
  1554 msgstr ""
   1607msgstr "Вметка"
  15551608
  15561609#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:57
  15571610msgid "Address Line"
  1558 msgstr ""
   1611msgstr "Ред от адрес"
  15591612
  15601613#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:58
  15611614msgid "An abbreviation of any sort"
  1562 msgstr ""
   1615msgstr "Всякакъв вид съкращение"
  15631616
  15641617#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:59
  15651618msgid "An edition statement as presented on a title page of a document"
  1566 msgstr ""
   1619msgstr "Заявяване на изданието на заглавната страница на документ"
  15671620
  15681621#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:60
   
  15711624"element or attribute"
  15721625msgstr ""
   1626"Някакъв вид идентификатор, напр. име на променлива, на елемент или атрибут в "
   1627"SGML"
  15731628
  15741629#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:61
   
  15771632"category, within a user-defined taxonomy"
  15781633msgstr ""
   1634"Вид описателна категория, възможно да е подкатегория на някакъв по-общ тип "
   1635"или да е част от класификация дефинирана от потребителя"
  15791636
  15801637#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:62
   
  15831640"in a prose or verse text"
  15841641msgstr ""
   1642"Отделна реч в рамките на текст, който се изпълнява или пасаж, който е "
   1643"представен по този начин в проза или поезия"
  15851644
  15861645#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:63
  15871646msgid "An interpretative annotation which can be linked to a span of text"
  15881647msgstr ""
   1648"Коментар за начина на тълкуване, който може да е прикачен към откъс от текста"
  15891649
  15901650#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:65
  15911651msgid "Anonymous Block (&lt;ab&gt;)"
  1592 msgstr ""
   1652msgstr "Анонимен блок (&lt;ab&gt;)"
  15931653
  15941654#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:66
   
  15971657"elements)"
  15981658msgstr ""
   1659"Произволен откъс от текст (поне фраза, може да включва други елементи &lt;"
   1660"seg&gt;)"
  15991661
  16001662#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:67
   
  16021664"Any heading, for example, the title of a section, or the heading of a list "
  16031665"or glossary"
  1604 msgstr ""
   1666msgstr "Произволно заглавие - на раздел, на списък или речник"
  16051667
  16061668#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:68
  16071669msgid "Any kind of stage direction within a dramatic text or fragment"
  1608 msgstr ""
   1670msgstr "Всяко сценично указание в драматичен откъс или текст"
  16091671
  16101672#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:69
   
  16131675"found at the start of a document, before the main body"
  16141676msgstr ""
   1677"Всички встъпителни части (заглавия, титулна страница, уводни бележки, "
   1678"посвещение и т.н.) в началото на документ - преди основното му тяло"
  16151679
  16161680#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:70
  16171681msgid "Any sequence of items organized as a list"
  1618 msgstr ""
   1682msgstr "Произволен набор от елементи във вид на списък"
  16191683
  16201684#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:71
   
  16221686"Any standard or non-standard number used to identify a bibliographic item"
  16231687msgstr ""
   1688"Всяко номер (не е задължително да е стандартизиран) използван за "
   1689"идентифицирането на елемент в библиографията"
  16241690
  16251691#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:72
  16261692msgid "Arbitrary Segment (&lt;seg&gt;)"
  1627 msgstr ""
   1693msgstr "Произволен откъс (&lt;seg&gt;)"
  16281694
  16291695#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:73
  16301696msgid "Argument"
  1631 msgstr ""
   1697msgstr "Предмет"
  16321698
  16331699#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:74
   
  16361702"corresponds with a textual element"
  16371703msgstr ""
   1704"Котвата задава идентификатор на определено място в текста, независимо от "
   1705"това дали то отговаря на някакъв текстови елемент"
  16381706
  16391707#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:76
  16401708msgid "Authority"
  1641 msgstr ""
   1709msgstr "Източник"
  16421710
  16431711#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:77
  16441712msgid "Availability"
  1645 msgstr ""
   1713msgstr "Достъпност"
  16461714
  16471715#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:78
  16481716msgid "Back Matter"
  1649 msgstr ""
   1717msgstr "Завършваща част"
  16501718
  16511719#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:79
  16521720msgid "BiblFull"
  1653 msgstr ""
   1721msgstr "Пълна библиографска препратка"
  16541722
  16551723#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:80
  16561724msgid "Bibliographic Citation (&lt;bibl&gt;)"
  1657 msgstr ""
   1725msgstr "Библиографска препратка (&lt;bibl&gt;)"
  16581726
  16591727#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:81
  16601728msgid "Bibliographic Scope"
  1661 msgstr ""
   1729msgstr "Обхват на библиографска препратка"
  16621730
  16631731#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:82 ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:11
  16641732msgid "Body"
  1665 msgstr ""
   1733msgstr "Тяло"
  16661734
  16671735#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:83
  16681736msgid "Byline"
  1669 msgstr ""
   1737msgstr "Ред за авторство"
  16701738
  16711739#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:84
   
  16831751#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:87
  16841752msgid "Cell"
  1685 msgstr ""
   1753msgstr "Клетка"
  16861754
  16871755#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:88
  16881756msgid "Change"
  1689 msgstr ""
   1757msgstr "Промяна"
  16901758
  16911759#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:89 ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:15
  16921760msgid "Citation"
  1693 msgstr ""
   1761msgstr "Цитиране"
  16941762
  16951763#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:90
  16961764msgid "ClassCode"
  1697 msgstr ""
   1765msgstr "Класификационен код"
  16981766
  16991767#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:91
  17001768msgid "Classification Declaration"
  1701 msgstr ""
   1769msgstr "Декларация на класификация"
  17021770
  17031771#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:92
  17041772msgid "Closer"
  1705 msgstr ""
   1773msgstr "Послеслов"
  17061774
  17071775#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:94
  17081776msgid "Collects together &lt;interp&gt; tags"
  1709 msgstr ""
   1777msgstr "Групира етикети &lt;interp&gt;"
  17101778
  17111779#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:95
   
  17141782"that recorded in other parts of the bibliographic description"
  17151783msgstr ""
   1784"Групира бележки, които дават информация за допълнителен текст към някой "
   1785"описан в други части на библиографските данни"
  17161786
  17171787#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:96
  17181788msgid "Contains a general purpose name or referring string"
  1719 msgstr ""
   1789msgstr "Съдържа име с общо предназначение или препращащ низ"
  17201790
  17211791#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:97
   
  17241794"text, either in isolation or as part of a &lt;teiCorpus&gt; element"
  17251795msgstr ""
   1796"Съдържа единичен документ съвместим с TEI. Състои се от заглавие по TEI и "
   1797"текст или по отделно или като част от елемент &lt;Corpus&gt;"
  17261798
  17271799#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:98
  17281800msgid "Contains any appendixes, etc. following the main part of a text"
  17291801msgstr ""
   1802"Съдържа всички приложения и прочее, които следват основната част на текста"
  17301803
  17311804#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:99
   
  17351808"semantic baggage of, a paragraph"
  17361809msgstr ""
   1810"Съдържа произволни елементи на текст и служи за анонимен контейнер на фрази "
   1811"и откъси аналогични на абзаци без да е семантично отделен от околния текст"
  17371812
  17381813#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:100
  17391814msgid "Contains text displayed in tabular form, in rows and columns"
  1740 msgstr ""
   1815msgstr "Съдържа текст представян в таблична форма с редове и колони"
  17411816
  17421817#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:101
  17431818msgid "Correct Form"
  1744 msgstr ""
   1819msgstr "Правилен вариант"
  17451820
  17461821#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:102
  17471822msgid "Creation"
  1748 msgstr ""
   1823msgstr "Създаване"
  17491824
  17501825#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:104
  17511826msgid "Dateline"
  1752 msgstr ""
   1827msgstr "Датиране"
  17531828
  17541829#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:105
   
  17571832"bibliographic citation, or explicitly by a structured taxonomy"
  17581833msgstr ""
   1834"Дефиниция на класификация на текстове - или неявна чрез библиографски "
   1835"препратки, или чрез структурирана таксономия"
  17591836
  17601837#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:106
   
  17681845#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:107
  17691846msgid "Del"
  1770 msgstr ""
   1847msgstr "Излишно"
  17711848
  17721849#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:108
   
  17761853"by which it was assembled or collected"
  17771854msgstr ""
   1855"Детайлно описание на целта или предназначението, поради които е бил създаден "
   1856"електронният файл заедно с друга информация свързана с процеса на събиране и "
   1857"подбор"
  17781858
  17791859#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:109
   
  17831863"used by the TEI formal &lt;textDesc&gt;"
  17841864msgstr ""
   1865"Описание на категория в рамките на таксономия или типология на текста - или "
   1866"във вид на кратко описание в прав текст, или по правилата за ситуационните "
   1867"параметри използвани в елемента &lt;textDesc&gt; на TEI"
  17851868
  17861869#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:110
   
  17891872"a text"
  17901873msgstr ""
   1874"Подробности за начините и принципи на редактиране на текста приложени при "
   1875"преобразуването му"
  17911876
  17921877#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:111
  17931878msgid "Distributor"
  1794 msgstr ""
   1879msgstr "Разпространител"
  17951880
  17961881#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:112
  17971882msgid "Div"
  1798 msgstr ""
   1883msgstr "Раздел"
  17991884
  18001885#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:113
  18011886msgid "Div0"
  1802 msgstr ""
   1887msgstr "Раздел - ниво 0"
  18031888
  18041889#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:114
  18051890msgid "Div1"
  1806 msgstr ""
   1891msgstr "Раздел - ниво 1"
  18071892
  18081893#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:115
  18091894msgid "Div2"
  1810 msgstr ""
   1895msgstr "Раздел - ниво 2"
  18111896
  18121897#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:116
  18131898msgid "Div3"
  1814 msgstr ""
   1899msgstr "Раздел - ниво 3"
  18151900
  18161901#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:117
  18171902msgid "Div4"
  1818 msgstr ""
   1903msgstr "Раздел - ниво 4"
  18191904
  18201905#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:118
  18211906msgid "Div5"
  1822 msgstr ""
   1907msgstr "Раздел - ниво 5"
  18231908
  18241909#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:119
  18251910msgid "Div6"
  1826 msgstr ""
   1911msgstr "Раздел - ниво 6"
  18271912
  18281913#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:120
  18291914msgid "Div7"
  1830 msgstr ""
   1915msgstr "Раздел - ниво 7"
  18311916
  18321917#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:121
  18331918msgid "DivGen"
  1834 msgstr ""
   1919msgstr "Разделяне"
  18351920
  18361921#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:122
  18371922msgid "Document Author"
  1838 msgstr ""
   1923msgstr "Автор на документа"
  18391924
  18401925#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:123
  18411926msgid "Document Date"
  1842 msgstr ""
   1927msgstr "Дата на документа"
  18431928
  18441929#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:124
  18451930msgid "Document Edition"
  1846 msgstr ""
   1931msgstr "Издание на документа"
  18471932
  18481933#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:125
  18491934msgid "Document Imprint"
  1850 msgstr ""
   1935msgstr "Печатница"
  18511936
  18521937#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:126
  18531938msgid "Document Title"
  1854 msgstr ""
   1939msgstr "Заглавие на документа"
  18551940
  18561941#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:127
   
  18591944"sources from which it was derived"
  18601945msgstr ""
   1946"Описанието на връзката между електронен текст и източника, от който е "
   1947"извлечен"
  18611948
  18621949#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:129
  18631950msgid "Edition Statement"
  1864 msgstr ""
   1951msgstr "Заявяване на изданието"
  18651952
  18661953#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:131
  18671954msgid "Editorial Declaration"
  1868 msgstr ""
   1955msgstr "Редакторски принципи"
  18691956
  18701957#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:133
  18711958msgid "Encoding Description"
  1872 msgstr ""
   1959msgstr "Описание на преобразуването"
  18731960
  18741961#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:134
  18751962msgid "Epigraph"
  1876 msgstr ""
   1963msgstr "Епиграф"
  18771964
  18781965#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:135
   
  18901977#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:138
  18911978msgid "Extent"
  1892 msgstr ""
   1979msgstr "Размер"
  18931980
  18941981#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:140
  18951982msgid "Figure Description"
  1896 msgstr ""
   1983msgstr "Описание на фигура"
  18971984
  18981985#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:141
  18991986msgid "File Description (fileDesc)"
  1900 msgstr ""
   1987msgstr "Описание на файл (fileDesc)"
  19011988
  19021989#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:142
  19031990msgid "Foreign"
  1904 msgstr ""
   1991msgstr "На чужд език"
  19051992
  19061993#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:143
  19071994msgid "Formula"
  1908 msgstr ""
   1995msgstr "Формула"
  19091996
  19101997#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:144
  19111998msgid "Front Matter"
  1912 msgstr ""
   1999msgstr "Встъпителна част"
  19132000
  19142001#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:145
  19152002msgid "Funder"
  1916 msgstr ""
   2003msgstr "Финансиращ"
  19172004
  19182005#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:146
  19192006msgid "Gap"
  1920 msgstr ""
   2007msgstr "Пропуск"
  19212008
  19222009#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:147
  19232010msgid "Generic Identifier (&lt;gi&gt;)"
  1924 msgstr ""
   2011msgstr "Общ идентификатор (&lt;gi&gt;)"
  19252012
  19262013#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:148
  19272014msgid "Gloss"
  1928 msgstr ""
   2015msgstr "Обяснение"
  19292016
  19302017#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:150
   
  19322019"Groups information about the series, if any, to which a publication belongs"
  19332020msgstr ""
   2021"Групира информация за поредицата, ако има такава, към която принадлежи това "
   2022"издание"
  19342023
  19352024#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:151
   
  19382027"electronic or other text"
  19392028msgstr ""
   2029"Групира информацията за издаването или разпространението на електронен или "
   2030"друг текст"
  19402031
  19412032#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:152
  19422033msgid "Groups information relating to one edition of a text"
  1943 msgstr ""
   2034msgstr "Групира информацията свързана с конкретно издание на текст"
  19442035
  19452036#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:153
   
  19482039"bibliographic item"
  19492040msgstr ""
   2041"Групира информация свързана с издаването или разпространението на елемент от "
   2042"библиографията"
  19502043
  19512044#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:154
   
  19542047"a standard classification scheme, thesaurus, etc"
  19552048msgstr ""
   2049"Групира информация, която описва естеството на темата на текста според "
   2050"систематизацията на стандартна схема за класификация, изчерпателен речник и "
   2051"т.н."
  19562052
  19572053#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:155
   
  19602056"as a final group at the end of a division, especially of a letter"
  19612057msgstr ""
   2058"Групира датирането, реда за авторство, обръщението и подобни фрази, които се "
   2059"явяват последна група в края на раздел, особено на писмо"
  19622060
  19632061#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:156
   
  19662064"as a preliminary group at the start of a division, especially of a letter"
  19672065msgstr ""
   2066"Групира датирането, реда за авторство, обръщението и подобни фрази, които се "
   2067"явяват първа група в началото на раздел, особено на писмо"
  19682068
  19692069#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:157 ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:29
  19702070msgid "Head"
  1971 msgstr ""
   2071msgstr "Заглавие"
  19722072
  19732073#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:158
  19742074msgid "Highlighted"
  1975 msgstr ""
   2075msgstr "Отбелязване"
  19762076
  19772077#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:159
  19782078msgid "Id. Number"
  1979 msgstr ""
   2079msgstr "Идентификационен номер"
  19802080
  19812081#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:160
  19822082msgid "Ident"
  1983 msgstr ""
   2083msgstr "Идентификатор"
  19842084
  19852085#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:161
   
  19872087"Identifies the language being described in the writing system declaration"
  19882088msgstr ""
   2089"Указване за езика, който е описан в системната декларация на писмеността"
  19892090
  19902091#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:162
  19912092msgid "Imprint"
  1992 msgstr ""
   2093msgstr "Данни за отпечатването"
  19932094
  19942095#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:163
  19952096msgid "Index"
  1996 msgstr ""
   2097msgstr "Индекс"
  19972098
  19982099#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:164
   
  20022103"sampling practice, or because the material is illegible or inaudible"
  20032104msgstr ""
   2105"Обозначаване на място, в което е пропуснат текст, поради принципите на "
   2106"редактиране, които трябва да са обявени в заглавието по TEI, поради начина "
   2107"на съставяне на текста или защото материалът не се чува или е неразбираем"
  20042108
  20052109#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:165
  20062110msgid "Indicates the location of a graphic, illustration, or figure"
  2007 msgstr ""
   2111msgstr "Указва мястото на графика, илюстрация или фигура"
  20082112
  20092113#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:166
   
  20122116"on its use or distribution, its copyright status, etc."
  20132117msgstr ""
   2118"Информация за достъпа до текст, напр. ограничения при използването или "
   2119"разпространението му, авторските права върху текста и т.н."
  20142120
  20152121#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:167
  20162122msgid "Information about the creation of a text"
  2017 msgstr ""
   2123msgstr "Информация за създаването на текст"
  20182124
  20192125#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:168
  20202126msgid "Information about the intended rendition of one or more elements"
  2021 msgstr ""
   2127msgstr "Информация за желаното предаване на един или повече елементи"
  20222128
  20232129#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:169
   
  20262132"intellectual content"
  20272133msgstr ""
   2134"Информация за заглавието на творба и тези, които са отговорни за "
   2135"интелектуалното й съдържание"
  20282136
  20292137#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:170
  20302138msgid "Information about the usage of a specific element within a &lt;text&gt;"
  2031 msgstr ""
   2139msgstr "Информация за употребата на определен етикет в &lt;text&gt;"
  20322140
  20332141#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:171
  20342142msgid "Interpretation"
  2035 msgstr ""
   2143msgstr "Тълкуване"
  20362144
  20372145#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:172
  20382146msgid "Interpretation Group"
  2039 msgstr ""
   2147msgstr "Група от тълкувания"
  20402148
  20412149#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:173
  20422150msgid "Item"
  2043 msgstr ""
   2151msgstr "Елемент"
  20442152
  20452153#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:174
  20462154msgid "Keywords"
  2047 msgstr ""
   2155msgstr "Ключови думи"
  20482156
  20492157#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:175
  20502158msgid "Kw"
  2051 msgstr ""
   2159msgstr "Ключова дума"
  20522160
  20532161#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:176 ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:44
  20542162msgid "Label"
  2055 msgstr ""
   2163msgstr "Етикет"
  20562164
  20572165#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:177
  20582166#: ../glade/docbook-common-properties.glade.h:2 ../src/plugin-docbook.c:2149
  20592167msgid "Language"
  2060 msgstr ""
   2168msgstr "Език"
  20612169
  20622170#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:178
  20632171msgid "Language Usage"
  2064 msgstr ""
   2172msgstr "Употребени езици"
  20652173
  20662174#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:179
   
  20692177"annotator, or corrector"
  20702178msgstr ""
   2179"Букви, думи или фрази, които са вмъкнати в текста от автора, преписвача, "
   2180"коментатора или коректора му"
  20712181
  20722182#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:180
  20732183msgid "Line Break"
  2074 msgstr ""
   2184msgstr "Нов ред"
  20752185
  20762186#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:181
  20772187msgid "Line Group"
  2078 msgstr ""
   2188msgstr "Група редове"
  20792189
  20802190#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:182
  20812191msgid "List"
  2082 msgstr ""
   2192msgstr "Списък"
  20832193
  20842194#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:183
  20852195msgid "ListBibl"
  2086 msgstr ""
   2196msgstr "Библиографски списък"
  20872197
  20882198#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:184
  20892199msgid "Marks a location to be indexed for whatever purpose"
  2090 msgstr ""
   2200msgstr "Място, което да се включи в индекса по произволни причини"
  20912201
  20922202#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:185
   
  20952205"for reasons concerning which no claim is made"
  20962206msgstr ""
   2207"Отбелязване на дума или фраза като графично отличаващи се от околния текст "
   2208"по произволни причини"
  20972209
  20982210#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:186
   
  21042216"Marks the boundary between one page of a text and the next in a standard "
  21052217"reference system"
  2106 msgstr "Указва границите между страниците в стандартна система за препратки"
   2218msgstr "Указва границите между страниците в стандартна система"
  21072219
  21082220#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:188
   
  21122224msgstr ""
  21132225"Указва границите между дялове в текста, показани от промени в стандартна "
  2114 "система за препратки"
   2226"система"
  21152227
  21162228#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:189
   
  21192231"text"
  21202232msgstr ""
   2233"Отбелязване на нов (типографски) ред в някое издание или версия на текст"
  21212234
  21222235#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:190
  21232236msgid "Marks words or phrases mentioned, not used"
  2124 msgstr ""
   2237msgstr "Отбелязване на споменати, но неупотребени фрази"
  21252238
  21262239#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:191
   
  21292242"rhetorical effect"
  21302243msgstr ""
   2244"Отбелязване на думи или фрази, на които е наблегнато за езиков или риторичен "
   2245"ефект"
  21312246
  21322247#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:192
  21332248msgid "Mentioned"
  2134 msgstr ""
   2249msgstr "Споменато"
  21352250
  21362251#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:193
  21372252msgid "Milestone"
  2138 msgstr ""
   2253msgstr "Важно събитие"
  21392254
  21402255#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:196
  21412256msgid "Notes Statement"
  2142 msgstr ""
   2257msgstr "Бележки за заявяване"
  21432258
  21442259#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:197
  21452260msgid "Num"
  2146 msgstr ""
   2261msgstr "Число"
  21472262
  21482263#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:198
  21492264msgid "One cell of a table"
  2150 msgstr ""
   2265msgstr "Една клетка в таблица"
  21512266
  21522267#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:199
  21532268msgid "One component of a list"
  2154 msgstr ""
   2269msgstr "Един елемент от списък"
  21552270
  21562271#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:200
  21572272msgid "One line of a postal or other address"
  2158 msgstr ""
   2273msgstr "Един ред в пощенски или друг адрес"
  21592274
  21602275#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:201
   
  21632278"the text"
  21642279msgstr ""
   2280"Една или повече таксономии, които дефинират класификационните номенклатури, "
   2281"които се използват на други места в текста"
  21652282
  21662283#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:202
  21672284msgid "One row of a table"
  2168 msgstr ""
   2285msgstr "Ред в таблица"
  21692286
  21702287#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:203
  21712288msgid "Opener"
  2172 msgstr ""
   2289msgstr "Предисловие"
  21732290
  21742291#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:204
  21752292msgid "Original Form"
  2176 msgstr ""
   2293msgstr "Оригинален вариант"
  21772294
  21782295#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:205
  21792296msgid "Page Break"
  2180 msgstr ""
   2297msgstr "Нова страница"
  21812298
  21822299#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:207
  21832300msgid "Pointer"
  2184 msgstr ""
   2301msgstr "Указател"
  21852302
  21862303#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:208
  21872304msgid "Principal Researcher"
  2188 msgstr ""
   2305msgstr "Основен изследовател"
  21892306
  21902307#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:209
  21912308msgid "Profile Description"
  2192 msgstr ""
   2309msgstr "Описание на профила"
  21932310
  21942311#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:210
  21952312msgid "Project Description"
  2196 msgstr ""
   2313msgstr "Описание на проекта"
  21972314
  21982315#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:211
   
  22012318"document"
  22022319msgstr ""
   2320"Детайлна информация за употребата на етикетите в документ с SGML или XML"
  22032321
  22042322#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:212
  22052323msgid "Publication Place"
  2206 msgstr ""
   2324msgstr "Място на издаване"
  22072325
  22082326#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:213
  22092327msgid "Publication Statement"
  2210 msgstr ""
   2328msgstr "Заявяване на издаването"
  22112329
  22122330#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:215
  22132331msgid "Quotation (&lt;q&gt;)"
  2214 msgstr "Цитат („q“)"
   2332msgstr "Цитат (&lt;q&gt;)"
  22152333
  22162334#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:216
  22172335msgid "Ref"
  2218 msgstr "Пр-тка"
   2336msgstr "Препратка"
  22192337
  22202338#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:217
   
  22242342#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:218
  22252343msgid "Referencing String (&lt;rs&gt;)"
  2226 msgstr ""
   2344msgstr "Препращащ низ (&lt;rs&gt;)"
  22272345
  22282346#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:219
  22292347msgid "Reg"
  2230 msgstr ""
   2348msgstr "Нормализиран вариант"
  22312349
  22322350#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:220
  22332351msgid "Rendition"
  2234 msgstr ""
   2352msgstr "Предаване"
  22352353
  22362354#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:221
  22372355msgid "Resp"
  2238 msgstr ""
   2356msgstr "Отговорност"
  22392357
  22402358#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:222
  22412359msgid "Responsibility Statement (respStmt)"
  2242 msgstr ""
   2360msgstr "Заявяване на отговорност"
  22432361
  22442362#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:223
  22452363msgid "Revision Description"
  2246 msgstr ""
   2364msgstr "Описание на ревизия"
  22472365
  22482366#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:224
  22492367msgid "Row"
  2250 msgstr ""
   2368msgstr "Ред"
  22512369
  22522370#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:225
  22532371msgid "Salute"
  2254 msgstr ""
   2372msgstr "Обръщение"
  22552373
  22562374#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:226
  22572375msgid "Sampling Declaration"
  2258 msgstr ""
   2376msgstr "Обяснение на подбора"
  22592377
  22602378#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:227
   
  22642382"acting as editor, compiler, translator, etc."
  22652383msgstr ""
   2384"Второстепенно заявяване на отговорността за елемент от библиографията, "
   2385"например името на човек, институция или организация (или няколко имена), "
   2386"които са редактори, съставители, преводачи и т.н."
  22662387
  22672388#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:228
  22682389msgid "Sentence"
  2269 msgstr ""
   2390msgstr "Изречение"
  22702391
  22712392#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:229
  22722393msgid "Series Statement"
  2273 msgstr ""
   2394msgstr "Заявяване за поредица"
  22742395
  22752396#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:230
  22762397msgid "Sic"
  2277 msgstr ""
   2398msgstr "Дословно"
  22782399
  22792400#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:232
  22802401msgid "So Called"
  2281 msgstr ""
   2402msgstr "Т. нар."
  22822403
  22832404#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:233
  22842405msgid "Source Description"
  2285 msgstr ""
   2406msgstr "Описание на източник"
  22862407
  22872408#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:234
  22882409msgid "Speaker"
  2289 msgstr ""
   2410msgstr "Оратор"
  22902411
  22912412#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:235
   
  22982419"typology"
  22992420msgstr ""
   2421"Указване на една или повече категории, които са предварително дефинирани в "
   2422"класификация или типология"
  23002423
  23012424#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:237
  23022425msgid "Speech (&lt;sp&gt;)"
  2303 msgstr ""
   2426msgstr "Реч (&lt;sp&gt;)"
  23042427
  23052428#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:238
  23062429msgid "Sponsor"
  2307 msgstr ""
   2430msgstr "Спонсор"
  23082431
  23092432#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:239
  23102433msgid "Stage Direction (&lt;stage&gt;)"
  2311 msgstr ""
   2434msgstr "Сценична ремарка (&lt;stage&gt;)"
  23122435
  23132436#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:240
   
  23162439"an electronic text which is shared between several researchers"
  23172440msgstr ""
   2441"Обобщава определена промяна или корекция към определена версия на електронен "
   2442"текст, върху който работят няколко изследователя"
  23182443
  23192444#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:241
  23202445msgid "Summarizes the revision history for a file"
  2321 msgstr ""
   2446msgstr "Обобщава историята на ревизиите на файл"
  23222447
  23232448#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:242
   
  23312456"comprises the most commonly used elements."
  23322457msgstr ""
  2333 "На английски TEI означава „Инициатива за кодиране на текст“. Посетете http://"
  2334 "www.tei-c.org/ за повече информация. TEI Lite е ДТД, което е подмножество от "
  2335 "мощните ДТД на TEI, което съдържа най-често използваните елементи."
   2458"На английски TEI означава „Инициатива за преобразуване на текст“. Посетете "
   2459"http://www.tei-c.org/ за повече информация. TEI Lite е ДТД, което е "
   2460"подмножество от мощните ДТД на TEI, което съдържа най-често използваните "
   2461"елементи."
  23362462
  23372463#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:244
  23382464msgid "TEI.2"
  2339 msgstr "TEI.2"
   2465msgstr "Документ по TEI.2"
  23402466
  23412467#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:246
  23422468msgid "Tag Usage"
  2343 msgstr ""
   2469msgstr "Употреба на етикет"
  23442470
  23452471#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:247
  23462472msgid "Tagging Declaration"
  2347 msgstr ""
   2473msgstr "Декларация на етикет"
  23482474
  23492475#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:248
  23502476msgid "Taxonomy"
  2351 msgstr ""
   2477msgstr "Таксономия"
  23522478
  23532479#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:249
  23542480msgid "Tei Header"
  2355 msgstr ""
   2481msgstr "Заглавие по TEI"
  23562482
  23572483#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:252
  23582484msgid "Text Classification"
  2359 msgstr ""
   2485msgstr "Класифициране на текста"
  23602486
  23612487#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:253
  23622488msgid "Text reproduced although apparently incorrect or inaccurate"
  23632489msgstr ""
   2490"Текст, който е даден дословно, въпреки, че е очевидно неверен или неточен"
  23642491
  23652492#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:254
   
  23682495"medium, specified in any convenient units"
  23692496msgstr ""
   2497"Приблизителният размер на електронен текст при съхраняването му на определен "
   2498"носител в произволна, удобна мерна единица"
  23702499
  23712500#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:255
   
  23752504"example the collected works of an author, a sequence of prose essays, etc."
  23762505msgstr ""
   2506"Тялото на съставен текст, който включва в себе си поредица от отделни "
   2507"текстове или групи от тях, който се счита за едно цяло по определени причини "
   2508"- напр. събраните съчинения на автор, сборник с есета и т.н."
  23772509
  23782510#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:256
   
  23802512"The classification code used for this text in some standard classification "
  23812513"system"
  2382 msgstr ""
   2514msgstr "Класификационният код за този текст в някаква стандартна класификация"
  23832515
  23842516#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:257
   
  23872519"other division of a text"
  23882520msgstr ""
   2521"Завършващото обръщение и т.н. добавено към предговора, посвещение или друг "
   2522"раздел на текст"
  23892523
  23902524#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:258
  23912525msgid "The correct form of a passage apparently erroneous in the copy text"
  2392 msgstr ""
   2526msgstr "Правилен вариант на откъс, който явно е грешен в копието"
  23932527
  23942528#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:259
  23952529msgid "The date of a document, as given (usually) on a title page"
  23962530msgstr ""
   2531"Датата на документа, както е дадена (обикновено) на заглавната страница"
  23972532
  23982533#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:260
   
  24012536"page’ prefixed to every TEI-conformant text"
  24022537msgstr ""
   2538"Описателно декларативната информация, която съставлява електронната заглавна "
   2539"страница на всеки съвместим с TEI документ"
  24032540
  24042541#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:261
   
  24072544"given (usually) at the foot of a title page"
  24082545msgstr ""
   2546"Заявяването за печата (място и дата на печат, име на печатница), което "
   2547"обикновено се намира в долната част на заглавната страница"
  24092548
  24102549#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:262
   
  24132552"being defined"
  24142553msgstr ""
   2554"Етикетът на елемент в списък. В речниците е терминът, който се дефинира"
  24152555
  24162556#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:263
   
  24182558"The languages, sublanguages, registers, dialects etc. represented within a "
  24192559"text"
  2420 msgstr ""
   2560msgstr "Езикът, диалектът или наречието представени в текста"
  24212561
  24222562#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:264
  24232563msgid "The largest possible subdivision of the body of a text"
  2424 msgstr ""
   2564msgstr "Възможно най-големият раздел в структурата на текста"
  24252565
  24262566#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:265
   
  24292569"processing application is to appear"
  24302570msgstr ""
   2571"Мястото на поява на автоматично генерираното разделяне на текста от "
   2572"текстообработващото приложение"
  24312573
  24322574#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:266
  24332575msgid "The name (generic identifier) of an element"
  2434 msgstr ""
   2576msgstr "Името (общия идентификатор) на елемент"
  24352577
  24362578#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:267
   
  24392581"file available, other than a publisher or distributor"
  24402582msgstr ""
   2583"Името на лицето или организацията, които са отговорни за наличността на "
   2584"електронния текст, извън издателя или разпространителя"
  24412585
  24422586#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:268
   
  24452589"text"
  24462590msgstr ""
   2591"Името на лицето или организацията, които са отговорни за разпространението "
   2592"на текст"
  24472593
  24482594#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:269
  24492595msgid "The name of a sponsoring organization or institution"
  2450 msgstr ""
   2596msgstr "Името на спонсорираща организация или институция"
  24512597
  24522598#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:270
   
  24552601"funding of a project or text"
  24562602msgstr ""
   2603"Името на човек, институция или организация, които са отговорни за "
   2604"финансирането на проект или текст"
  24572605
  24582606#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:271
   
  24612609"but not always contained in a &lt;byline&gt;)"
  24622610msgstr ""
   2611"Името на автора на документа според заглавната страница (често, но не винаги "
   2612"е дадена в елемент &lt;byline&gt;)"
  24632613
  24642614#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:272
   
  24672617"statement of responsibility for any bibliographic item"
  24682618msgstr ""
   2619"Името на автора (авторите) на творба - както лице, така и организация. "
   2620"Основното заявяване на отговорност за всеки елемент на библиография"
  24692621
  24702622#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:273
   
  24732625"of a bibliographic item"
  24742626msgstr ""
   2627"Името на организацията отговорна за издаването или разпространението на "
   2628"елемент от библиография"
  24752629
  24762630#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:274
  24772631msgid "The name of the place where a bibliographic item was published"
  2478 msgstr ""
   2632msgstr "Името на мястото на издаване на елемент от библиографията"
  24792633
  24802634#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:275
   
  24832637"electronic text"
  24842638msgstr ""
   2639"Името на основния изследовател, който е отговорен за създаването на "
   2640"електронен текст"
  24852641
  24862642#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:276
   
  24892645"attribute value"
  24902646msgstr ""
   2647"Оригиналния вариант на прочит, за което е дадена нормализираната форма в "
   2648"стойността на атрибут"
  24912649
  24922650#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:277
  24932651msgid "The particularities of one edition of a text"
  2494 msgstr ""
   2652msgstr "Информацията свързана с конкретно издание на текст"
  24952653
  24962654#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:278
   
  24992657"or at the head or end of the work"
  25002658msgstr ""
   2659"Основното заявяване на отговорността за творба на заглавната страница, в "
   2660"нейното начало или в края"
  25012661
  25022662#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:279
   
  25052665"page"
  25062666msgstr ""
   2667"Заглавието на документа със всички съставни части - както е зададено на "
   2668"заглавната страница"
  25072669
  25082670#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:280
   
  25112673"any alternative titles or subtitles"
  25122674msgstr ""
   2675"Заглавието на творба, статия, книга, журнал или поредица, включително "
   2676"алтернативните заглави и подзаглавията"
  25132677
  25142678#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:281
  25152679msgid "The title page of a text, appearing within the front or back matter"
  25162680msgstr ""
   2681"Заглавната страница на текст, която се появява във встъпителната или "
   2682"завършваща част"
  25172683
  25182684#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:282
  25192685msgid ""
  25202686"The whole body of a single unitary text, excluding any front or back matter"
  2521 msgstr ""
   2687msgstr "Пълното тяло на единичен текст без встъпителните и завършващите части"
  25222688
  25232689#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:283
  25242690msgid "Time"
  2525 msgstr ""
   2691msgstr "Време"
  25262692
  25272693#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:285
  25282694msgid "Title Page"
  2529 msgstr ""
   2695msgstr "Заглавна страница"
  25302696
  25312697#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:286
  25322698msgid "Title Part"
  2533 msgstr ""
   2699msgstr "Част на заглавието"
  25342700
  25352701#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:287
  25362702msgid "Title Statement"
  2537 msgstr ""
   2703msgstr "Заявяване на заглавието"
  25382704
  25392705#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:288
  25402706msgid "Trailer"
  2541 msgstr ""
   2707msgstr "Завършек"
  25422708
  25432709#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:289
  25442710msgid "Unclear"
  2545 msgstr ""
   2711msgstr "Неясно"
  25462712
  25472713#: ../dispspecs/teixlite.xds.in.h:290
  25482714msgid "Verse Line (&lt;l&gt;)"
  2549 msgstr ""
   2715msgstr "Строфа (&lt;l&gt;)"
  25502716
  25512717#: ../dispspecs/website-layout.xds.in.h:1
   
  25662732
  25672733#: ../dispspecs/website-layout.xds.in.h:6
  2568 #, fuzzy
  25692734msgid "Holder"
  25702735msgstr "Държач"
   
  25882753#: ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:62
  25892754msgid "Part Introduction"
  2590 msgstr ""
   2755msgstr "Въведение за част"
  25912756
  25922757#: ../dispspecs/website-webpage.xds.in.h:99
   
  26152780
  26162781#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:7
  2617 #, fuzzy
  26182782msgid "Base"
  26192783msgstr "База"
   
  27692933#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:62 ../glade/custom-element.glade.h:6
  27702934msgid "Span"
  2771 msgstr "Обхват (вътрешен елемент)"
   2935msgstr "Обхващащ (вътрешен) елемент"
  27722936
  27732937#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:64
   
  27852949
  27862950#: ../dispspecs/xhtml1-strict.xds.in.h:74
  2787 #, fuzzy
  27882951msgid "Teletype"
  27892952msgstr "Равноширок шрифт"
   
  28132976#: ../dispspecs/xsl.xds.in.h:3
  28142977msgid "Template-matching Rule"
  2815 msgstr ""
   2978msgstr "Правило за напасване към шаблони"
  28162979
  28172980#: ../dispspecs/xsl.xds.in.h:4
  28182981msgid "XSL stylesheet"
  2819 msgstr ""
   2982msgstr "Таблица със стилове във формат XSL"
  28202983
  28212984#: ../data/conglomerate.desktop.in.h:1 ../src/cong-menus.c:1444
   
  28362999"for in these directories, and the first matching dispspec file is used."
  28373000msgstr ""
   3001"Списък с допълнителни към стандартните папки, в които Conglomerate търси "
   3002"файлове с описания за визуализация (формат .xds). Когато се зареждат "
   3003"документи, папките се претърсват за подходящо описание и се използва "
   3004"първото, което отговаря на заредения файл."
  28383005
  28393006#: ../data/conglomerate.schemas.in.h:2
   
  28433010"documents which can be created by the user."
  28443011msgstr ""
   3012"Списък с папки, в които Conglomerate търси шаблонни файлове за XML. Тези "
   3013"документи се използват от помощника като видове документи, които могат да се "
   3014"създадат от потребителя."
  28453015
  28463016#: ../data/conglomerate.schemas.in.h:3
  28473017msgid "Custom locations for display specification files."
  2848 msgstr ""
   3018msgstr "Допълнителни папки с файлове - спецификации за визуализиране"
  28493019
  28503020#: ../data/conglomerate.schemas.in.h:4
  28513021msgid "Locations for template files."
  2852 msgstr ""
   3022msgstr "Места за шаблонни файлове."
  28533023
  28543024#: ../glade/cong-file-import.glade.h:1
   
  28893059#: ../src/cong-file-print.c:217
  28903060msgid "General"
  2891 msgstr ""
   3061msgstr "Общи"
  28923062
  28933063#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:8
  28943064#: ../src/cong-node-properties-dialog.c:247
  28953065msgid "Location"
  2896 msgstr ""
   3066msgstr "Местоположение"
  28973067
  28983068#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:9
  28993069msgid "Modified"
  2900 msgstr ""
   3070msgstr "Променен"
  29013071
  29023072#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:11
   
  29153085#: ../src/cong-node-properties-dialog.c:1283
  29163086msgid "Properties"
  2917 msgstr ""
   3087msgstr "Настройки"
  29183088
  29193089#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:14
  29203090msgid "Standalone"
  2921 msgstr ""
   3091msgstr "Самостоятелен"
  29223092
  29233093#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:16
   
  29273097#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:19
  29283098msgid "XML Header"
  2929 msgstr ""
   3099msgstr "Заглавна част на XML"
  29303100
  29313101#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:20 ../src/cong-file-properties.c:279
  29323102msgid "_Associate this DTD"
  2933 msgstr ""
   3103msgstr "_Свързване с това ДТД"
  29343104
  29353105#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:21
  29363106msgid "label_dtd_external_id"
  2937 msgstr ""
   3107msgstr "етикет_за_външен_идентификатор_на_ДТД"
  29383108
  29393109#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:22
  29403110msgid "label_dtd_notes"
  2941 msgstr ""
   3111msgstr "етикет_за_бележки_към_ДТД"
  29423112
  29433113#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:23
  29443114msgid "label_dtd_system_id"
  2945 msgstr ""
   3115msgstr "етикет_за_системен_идентификатор_на_ДТД"
  29463116
  29473117#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:24
  29483118msgid "label_elements"
  2949 msgstr ""
   3119msgstr "етикет_за_елементи"
  29503120
  29513121#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:25
  29523122msgid "label_location"
  2953 msgstr ""
   3123msgstr "етикет_за_местоположение"
  29543124
  29553125#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:26
  29563126msgid "label_modified"
  2957 msgstr ""
   3127msgstr "етикет_за_промяна"
  29583128
  29593129#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:27
  29603130msgid "label_name"
  2961 msgstr ""
   3131msgstr "етикет_за_име"
  29623132
  29633133#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:28
  29643134msgid "label_typedesc"
  2965 msgstr ""
   3135msgstr "етикет_за_описание_на_вида"
  29663136
  29673137#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:29
  29683138msgid "label_typename"
  2969 msgstr ""
   3139msgstr "етикет_за_име_на_вида"
  29703140
  29713141#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:30
  29723142msgid "label_words"
  2973 msgstr ""
   3143msgstr "етикет_за_думи"
  29743144
  29753145#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:31
  29763146msgid "label_xml_encoding"
  2977 msgstr ""
   3147msgstr "етикет_за_кодиране_на_XML"
  29783148
  29793149#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:32
  29803150msgid "label_xml_standalone"
  2981 msgstr ""
   3151msgstr "етикет_за_самостоятелност"
  29823152
  29833153#: ../glade/cong-file-properties.glade.h:33
  29843154msgid "label_xml_version"
  2985 msgstr ""
   3155msgstr "етикет_за_версия_на_XML"
  29863156
  29873157#: ../glade/cong-find-replace.glade.h:1 ../glade/custom-element.glade.h:1
  29883158#: ../glade/plugin-arbitrary.glade.h:1
  29893159msgid "*"
  2990 msgstr ""
   3160msgstr "*"
  29913161
  29923162#: ../glade/cong-find-replace.glade.h:2
  29933163msgid "Find Next"
  2994 msgstr ""
   3164msgstr "Намиране на следващ"
  29953165
  29963166#: ../glade/cong-find-replace.glade.h:3
  29973167msgid "Match _entire word only"
  2998 msgstr ""
   3168msgstr "Само _цели думи"
  29993169
  30003170#: ../glade/cong-find-replace.glade.h:4
   
  30203190#: ../glade/cong-find-replace.glade.h:8
  30213191msgid "_Match case"
  3022 msgstr ""
   3192msgstr "_Разлика главни/малки"
  30233193
  30243194#: ../glade/cong-find-replace.glade.h:9
   
  30283198#: ../glade/cong-find-replace.glade.h:10
  30293199msgid "_Wrap around"
  3030 msgstr ""
   3200msgstr "_След края - от началото"
  30313201
  30323202#: ../glade/cong-preferences.glade.h:1
   
  30443214#: ../glade/custom-element.glade.h:2
  30453215msgid "Adhoc Element"
  3046 msgstr ""
   3216msgstr "Произволен елемент"
  30473217
  30483218#: ../glade/custom-element.glade.h:3
  30493219msgid "Element Name"
  3050 msgstr "Име на елемент"
   3220msgstr "Име на елемента"
  30513221
  30523222#: ../glade/custom-element.glade.h:4
  30533223msgid "Element Type"
  3054 msgstr "Вид на елемент"
   3224msgstr "Вид на елемента"
  30553225
  30563226#: ../glade/custom-element.glade.h:5
   
  30603230#: ../glade/custom-element.glade.h:7
  30613231msgid "Structural"
  3062 msgstr ""
   3232msgstr "Структурен (блоков) елемент"
  30633233
  30643234#: ../glade/docbook-common-properties.glade.h:1
   
  30673237"relevancy of the text to different  types of computer system.</small>"
  30683238msgstr ""
   3239"<small>Какво обхваща текста? Чрез тази страница можете да укажете доколко "
   3240"текстът е подходящ за различните видове компютърни системи.</small>"
  30693241
  30703242#: ../glade/docbook-common-properties.glade.h:4 ../src/plugin-docbook.c:2155
  30713243msgid "Revisions"
  3072 msgstr ""
   3244msgstr "Ревизии"
  30733245
  30743246#: ../glade/docbook-common-properties.glade.h:5 ../src/plugin-docbook.c:2143
  30753247msgid "Scope"
  3076 msgstr ""
   3248msgstr "Обхват"
  30773249
  30783250#: ../glade/docbook-common-properties.glade.h:6
   
  30833255"This is listed in Bugzilla as bug #122538"
  30843256msgstr ""
   3257"Това е страница заместител. В бъдеще ще можете да я използвате, за да "
   3258"работите с простите възможности на DocBook за проследяване на версиите.\n"
   3259"\n"
   3260"Това е вписано под номер #122538 в системата за проследяване на грешки"
  30853261
  30863262#: ../glade/docbook-common-properties.glade.h:9
   
  31273303#: ../glade/docbook-orderedlist-properties.glade.h:7
  31283304msgid "Minimise vertical space"
  3129 msgstr "Мнимизиране на вертикалното пространство"
   3305msgstr "Минимизиране на вертикалното пространство"
  31303306
  31313307#: ../glade/docbook-orderedlist-properties.glade.h:8
   
  31463322"customised using this \"type\" attribute. </small>"
  31473323msgstr ""
   3324"<small>Някои приложения на DocBook позволяват поведението на тази връзка да "
   3325"се променя чрез атрибута „type“.</small>"
  31483326
  31493327#: ../glade/docbook-ulink-properties.glade.h:4
   
  31653343#: ../glade/plugin-arbitrary.glade.h:3
  31663344msgid "Namespace URI"
  3167 msgstr ""
   3345msgstr "Адрес-УРИ на пространство от имена"
  31683346
  31693347#: ../glade/plugin-arbitrary.glade.h:4
  31703348msgid "Preview"
  3171 msgstr ""
   3349msgstr "Преглед"
  31723350
  31733351#: ../glade/plugin-arbitrary.glade.h:6
  31743352msgid "Top-level Element"
  3175 msgstr ""
   3353msgstr "Коренов елемент"
  31763354
  31773355#: ../glade/plugin-random.glade.h:1
   
  31893367#: ../glade/string_selection_dialog.glade.h:1
  31903368msgid "string_selection_dialog"
  3191 msgstr ""
   3369msgstr "прозорец_за_избор_на_низ"
  31923370
  31933371#: ../src/cong-app.c:960
   
  31963374"command-line)"
  31973375msgstr ""
   3376"Тест: незабавно спиране (след зареждането на всички файлове указани на "
   3377"командния ред)"
  31983378
  31993379#: ../src/cong-app.c:1021
   
  32033383#: ../src/cong-app.c:1158
  32043384msgid "Conglomerate could not load any xds files"
  3205 msgstr ""
   3385msgstr "Conglomerate не успя да зареди нито един файл във формат xds"
  32063386
  32073387#: ../src/cong-app.c:1160
  32083388msgid "Conglomerate could not find any descriptions of document types."
  3209 msgstr ""
   3389msgstr "Conglomerate не откри нито едно описание на документен тип."
  32103390
  32113391#: ../src/cong-app.c:1162
   
  32153395"the display spec path, please double check that as well."
  32163396msgstr ""
   3397"Ако виждате това съобщение, вероятно сте компилирали Conglomerate, но не сте "
   3398"го инсталирали. Инсталирайте го. Ако сте променили пътя по подразбиране за "
   3399"файловете със спецификации за визуализиране, проверете дали те са на мястото "
   3400"си."
  32173401
  32183402#: ../src/cong-attribute-editor-cdata.c:206
   
  32213405#, c-format
  32223406msgid "Add attribute \"%s\""
  3223 msgstr "Добавяне на атрибута \"%s\""
   3407msgstr "Добавяне на атрибута „%s“"
  32243408
  32253409#: ../src/cong-attribute-editor-cdata.c:232
   
  32293413#, c-format
  32303414msgid "Delete attribute \"%s\""
  3231 msgstr "Изтриване на атрибута \"%s\""
   3415msgstr "Изтриване на атрибута „%s“"
  32323416
  32333417#: ../src/cong-attribute-editor-enumeration.c:122
  32343418msgid "(unspecified)"
  3235 msgstr ""
   3419msgstr "(неизвестен)"
  32363420
  32373421#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:48
  32383422msgid "Breton"
  3239 msgstr ""
   3423msgstr "бретонски"
  32403424
  32413425#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:49
  32423426msgid "Catalan"
  3243 msgstr ""
   3427msgstr "каталунски"
  32443428
  32453429#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:50
  32463430msgid "Czech"
  3247 msgstr ""
   3431msgstr "чешки"
  32483432
  32493433#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:51
  32503434msgid "Danish"
  3251 msgstr ""
   3435msgstr "датски"
  32523436
  32533437#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:52
  32543438msgid "German (Germany)"
  3255 msgstr ""
   3439msgstr "немски (Германия)"
  32563440
  32573441#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:53
  32583442msgid "German (Swiss)"
  3259 msgstr ""
   3443msgstr "немски (Швейцария)"
  32603444
  32613445#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:54
  32623446msgid "English (American)"
  3263 msgstr ""
   3447msgstr "английски (САЩ)"
  32643448
  32653449#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:55
  32663450msgid "English (British)"
  3267 msgstr ""
   3451msgstr "английски (Великобритания)"
  32683452
  32693453#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:56
  32703454msgid "English (Canadian)"
  3271 msgstr ""
   3455msgstr "английски (Канада)"
  32723456
  32733457#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:57
  32743458msgid "Esperanto"
  3275 msgstr ""
   3459msgstr "есперанто"
  32763460
  32773461#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:58
  32783462msgid "Spanish"
  3279 msgstr ""
   3463msgstr "испански"
  32803464
  32813465#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:59
  32823466msgid "Faroese"
  3283 msgstr ""
   3467msgstr "фарьорски"
  32843468
  32853469#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:60
  32863470msgid "French (France)"
  3287 msgstr ""
   3471msgstr "френски (Франция)"
  32883472
  32893473#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:61
  32903474msgid "French (Swiss)"
  3291 msgstr ""
   3475msgstr "френски (Швейцария)"
  32923476
  32933477#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:62
  32943478msgid "Italian"
  3295 msgstr ""
   3479msgstr "италиански"
  32963480
  32973481#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:63
  32983482msgid "Dutch"
  3299 msgstr ""
   3483msgstr "холандски"
  33003484
  33013485#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:64
  33023486msgid "Norwegian"
  3303 msgstr ""
   3487msgstr "норвежки"
  33043488
  33053489#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:65
  33063490msgid "Polish"
  3307 msgstr ""
   3491msgstr "полски"
  33083492
  33093493#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:66
  33103494msgid "Portuguese (Portugal)"
  3311 msgstr ""
   3495msgstr "португалски (Португалия)"
  33123496
  33133497#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:67
  33143498msgid "Portuguese (Brazilian)"
  3315 msgstr ""
   3499msgstr "португалски (Бразилия)"
  33163500
  33173501#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:68
  33183502msgid "Russian"
  3319 msgstr ""
   3503msgstr "руски"
  33203504
  33213505#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:69
  33223506msgid "Swedish"
  3323 msgstr ""
   3507msgstr "шведски"
  33243508
  33253509#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:70
  33263510msgid "Ukrainian"
  3327 msgstr ""
   3511msgstr "украински"
  33283512
  33293513#: ../src/cong-attribute-editor-lang.c:157
  33303514msgid "No Language"
  3331 msgstr ""
   3515msgstr "без език"
  33323516
  33333517#.
   
  33453529#, c-format
  33463530msgid "Unable to set attribute \"%s\" to \"%s\""
  3347 msgstr ""
   3531msgstr "Атрибутът „%s“ не може да има стойност „%s“"
  33483532
  33493533#: ../src/cong-attribute-editor-nmtoken.c:236
  33503534msgid "The attribute value must be an XML name token."
  3351 msgstr ""
   3535msgstr "Атрибутът трябва да е именна лексема на XML"
  33523536
  33533537#: ../src/cong-attribute-editor-nmtoken.c:237
   
  33573541"characters."
  33583542msgstr ""
   3543"Именните лексеми на XML се състоят само от букви, идеограми и "
   3544"пунктуационните знаци „_“, „-“, „.“ и „:“. Те не съдържат празни символи."
  33593545
  33603546#: ../src/cong-attribute-editor.c:249 ../src/cong-attribute-wrapper.c:232
   
  33623548#, c-format
  33633549msgid "Set attribute \"%s\" to \"%s\""
  3364 msgstr ""
   3550msgstr "Атрибутът „%s“ да е „%s“"
  33653551
  33663552#: ../src/cong-dialog.c:301
   
  33723558msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
  33733559msgstr ""
   3560"Да се запазят ли промените в документа „%s“ преди той да бъде затворен?"
  33743561
  33753562#: ../src/cong-dialog.c:321
   
  33793566"discarded."
  33803567msgstr ""
   3568"Ако затворите документа и не го запазите, ще загубите промените от "
   3569"последните %li часа."
  33813570
  33823571#: ../src/cong-dialog.c:323
   
  33863575"discarded."
  33873576msgstr ""
   3577"Ако затворите документа и не го запазите, ще загубите промените от "
   3578"последните %li минути."
  33883579
  33893580#: ../src/cong-dialog.c:325
   
  33913582"If you close without saving, changes from the past minute will be discarded."
  33923583msgstr ""
   3584"Ако затворите документа и не го запазите, ще загубите промените от "
   3585"последната минута."
  33933586
  33943587#: ../src/cong-dialog.c:379
  33953588#, c-format
  33963589msgid "Revert unsaved changes to document \"%s\"?"
  3397 msgstr ""
   3590msgstr "Възстановяване на версията при последно запазване на документа „%s“?"
  33983591
  33993592#: ../src/cong-dialog.c:384
  34003593#, c-format
  34013594msgid "Changes from the past %li hours will be discarded."
  3402 msgstr ""
   3595msgstr "Промените от последните %li часа ще бъдат изгубени."
  34033596
  34043597#: ../src/cong-dialog.c:386
  34053598#, c-format
  34063599msgid "Changes from the past %li minutes will be discarded."
  3407 msgstr ""
   3600msgstr "Промените от последните %li минути ще бъдат изгубени."
  34083601
  34093602#: ../src/cong-dialog.c:388
  34103603msgid "Changes from the past minute will be discarded."
  3411 msgstr ""
   3604msgstr "Промените от последната минута ще бъдат изгубени."
  34123605
  34133606#: ../src/cong-dispspec-element.c:661 ../src/cong-xpath-expression.c:248
  34143607msgid "(xpath failed)"
  3415 msgstr ""
   3608msgstr "(грешка в xpath)"
  34163609
  34173610#. FIXME:  should we display <untitled>?  or should this be a dispspec-specified per-element property?
  34183611#: ../src/cong-dispspec-element.c:697
  34193612msgid "<untitled>"
  3420 msgstr ""
   3613msgstr "<без име>"
  34213614
  34223615#: ../src/cong-dispspec-registry.c:108
  34233616msgid "Conglomerate could not read its registry of document types."
  3424 msgstr ""
   3617msgstr "Conglomerate не успя да прочете регистъра с документите типове."
  34253618
  34263619#: ../src/cong-dispspec-registry.c:111
  34273620msgid "Conglomerate attempted to look at all the files in the location."
  3428 msgstr ""
   3621msgstr "Conglomerate се опита да провери всички файлове в папката."
  34293622
  34303623#: ../src/cong-dispspec-registry.c:333 ../src/cong-file-new.c:343
  34313624msgid "File Type"
  3432 msgstr ""
   3625msgstr "Вид файл"
  34333626
  34343627#: ../src/cong-dispspec-registry.c:344
  34353628msgid "Coverage"
  3436 msgstr ""
   3629msgstr "Покритие"
  34373630
  34383631#: ../src/cong-dispspec.c:513
  34393632msgid "unnamed"
  3440 msgstr ""
   3633msgstr "липсва име"
  34413634
  34423635#: ../src/cong-dispspec.c:536
  34433636msgid "No description available."
  3444 msgstr ""
   3637msgstr "Липсва описание."
  34453638
  34463639#: ../src/cong-document.c:651
  34473640msgid "(Untitled)"
  3448 msgstr ""
   3641msgstr "(без име)"
  34493642
  34503643#: ../src/cong-document.c:955
  34513644#, c-format
  34523645msgid "Attribute \"%s\""
  3453 msgstr "Атрибут \"%s\""
   3646msgstr "Атрибут „%s“"
  34543647
  34553648#: ../src/cong-document.c:962
  34563649#, c-format
  34573650msgid "Text \"%s\""
  3458 msgstr "Текст \"%s\""
   3651msgstr "Текст „%s“"
  34593652
  34603653#: ../src/cong-document.c:968
   
  34653658#, c-format
  34663659msgid "Reference to Entity \"%s\""
  3467 msgstr "Препратка към заместваща последователност \"%s\""
   3660msgstr "Препратка към заместваща последователност „%s“"
  34683661
  34693662#: ../src/cong-document.c:974
  34703663#, c-format
  34713664msgid "Entity \"%s\""
  3472 msgstr "Заместваща последователност \"%s\""
   3665msgstr "Заместваща последователност „%s“"
  34733666
  34743667#: ../src/cong-document.c:977
   
  34793672#, c-format
  34803673msgid "Comment \"%s\""
  3481 msgstr "Коментар \"%s\""
   3674msgstr "Коментар „%s“"
  34823675
  34833676#: ../src/cong-document.c:994
   
  34873680#: ../src/cong-document.c:997
  34883681msgid "Notation"
  3489 msgstr ""
   3682msgstr "Нотация"
  34903683
  34913684#: ../src/cong-document.c:1000
   
  35073700#: ../src/cong-document.c:1015
  35083701msgid "Namespace Declaration"
  3509 msgstr ""
   3702msgstr "Декларация на пространство от имена"
  35103703
  35113704#: ../src/cong-document.c:1018
  35123705msgid "XInclude Start"
  3513 msgstr ""
   3706msgstr "Начало на XInclude"
  35143707
  35153708#: ../src/cong-document.c:1021
  35163709msgid "XInclude End"
  3517 msgstr ""
   3710msgstr "Край на XInclude"
  35183711
  35193712#: ../src/cong-document.c:2194
  35203713#, c-format
  35213714msgid "Select %s"
  3522 msgstr ""
   3715msgstr "Избор на %s"
  35233716
  35243717#: ../src/cong-dom-view.c:225
  35253718msgid "UNKNOWN"
  3526 msgstr ""
   3719msgstr "НЕПОЗНАТ"
  35273720
  35283721#: ../src/cong-dom-view.c:252
   
  35373730#, c-format
  35383731msgid "The text \"%s\" was not found."
  3539 msgstr "Текстът \"%s\" не е открит."
   3732msgstr "Текстът „%s“ не е открит."
  35403733
  35413734#: ../src/cong-edit-find-and-replace.c:200
   
  35483741#: ../src/cong-edit-find-and-replace.c:1000
  35493742msgid "Find"
  3550 msgstr ""
   3743msgstr "Търсене"
  35513744
  35523745#: ../src/cong-editor-node-text.c:887
   
  35603753#: ../src/cong-editor-node-text.c:936
  35613754msgid "Move cursor"
  3562 msgstr ""
   3755msgstr "Преместване на показалеца"
  35633756
  35643757#: ../src/cong-editor-node-text.c:1022
  35653758msgid "Drag out selection"
  3566 msgstr ""
   3759msgstr "Влачене на избраното"
  35673760
  35683761#: ../src/cong-editor-widget3.c:269
  35693762msgid "Expander Size"
  3570 msgstr ""
   3763msgstr "Размер на разширителя"
  35713764
  35723765#: ../src/cong-editor-widget3.c:270
  35733766msgid "Size of the expander arrow"
  3574 msgstr ""
   3767msgstr "Размер на стрелката за разширяване"
  35753768
  35763769#: ../src/cong-editor-widget3.c:748
   
  35803773#: ../src/cong-editor-widget3.c:878 ../src/cong-editor-widget3.c:1409
  35813774msgid "Typing"
  3582 msgstr ""
   3775msgstr "Писане от клавиатурата"
  35833776
  35843777#: ../src/cong-editor-widget3.c:1310
  35853778msgid "Cursor Movement"
  3586 msgstr ""
   3779msgstr "Движение на курсора"
  35873780
  35883781#: ../src/cong-editor-widget3.c:1350 ../src/cong-editor-widget3.c:1363
  35893782msgid "Delete Selection"
  3590 msgstr ""
   3783msgstr "Изтриване на раздела"
  35913784
  35923785#. FIXME: would be nice to have convenience buttons/hyperlinks for the bug
   
  35983791#: ../src/cong-error-dialog.c:235
  35993792msgid "That feature has not yet been implemented.  Sorry."
  3600 msgstr ""
   3793msgstr "За жалост тази възможност не е реализирана все още."
  36013794
  36023795#: ../src/cong-error-dialog.c:265
   
  36073800"This is a known problem; it is bug #%i within the Bug Tracking System at %s"
  36083801msgstr ""
   3802"За жалост тази възможност не е реализирана все още.\n"
   3803"\n"
   3804"Това е известен проблем. Регистриран е под номер %i в системата за "
   3805"проследяване на грешки, която е достъпна на адрес %s."
  36093806
  36103807#. Manufacture a dialog that is displayed if the user requests further details:
   
  36123809#, c-format
  36133810msgid "An error was reported whilst attempting the operation \"%s\""
  3614 msgstr ""
   3811msgstr "При опита за извършване на операцията „%s“ възникна грешка"
  36153812
  36163813#: ../src/cong-error-dialog.c:325
  36173814msgid "A GError occurred; the error report was:"
  3618 msgstr ""
   3815msgstr "Възникна греша - GError. Съобщението към нея е:"
  36193816
  36203817#: ../src/cong-error-dialog.c:335 ../src/cong-error-file-open.c:516
   
  36243821#: ../src/cong-error-dialog.c:336 ../src/cong-error-file-open.c:517
  36253822msgid "For more information, click on the \"Details\" button."
  3626 msgstr ""
   3823msgstr "Натиснете бутона „Подробности“ за повече информация"
  36273824
  36283825#: ../src/cong-error-dialog.c:386
  36293826msgid "An error occurred whilst running this system command:"
  3630 msgstr ""
   3827msgstr "Възникна грешка при пускането на следната системна команда:"
  36313828
  36323829#: ../src/cong-error-dialog.c:389
   
  36363833"by the command."
  36373834msgstr ""
   3835"Номерът на грешката е %d. Отдолу е текстът на грешката получена от командата."
  36383836
  36393837#. FIXME: ought to set up the parent window properly
  36403838#: ../src/cong-error-file-open.c:67
  36413839msgid "Conglomerate could not run the Search Tool.\n"
  3642 msgstr ""
   3840msgstr "Conglomerate не успя да стартира инструмента за търсене.\n"
  36433841
  36443842#. A "what failed" message when the failure is likely to be permanent; this URI won't be openable
   
  36463844#, c-format
  36473845msgid "%s cannot read \"%s\" from %s."
  3648 msgstr ""
   3846msgstr "%s не може да прочете „%s“ от %s."
  36493847
  36503848#. A "what failed" message when the failure is likely to be transient; this URI might be openable on subsequent attempts, or with some troubleshooting.
   
  36523850#, c-format
  36533851msgid "%s could not read \"%s\" from %s."
  3654 msgstr ""
   3852msgstr "%s не можа да прочете „%s“ от %s."
  36553853
  36563854#: ../src/cong-error-file-open.c:264 ../src/cong-error-file-save.c:92
  36573855msgid "An unexpected internal error occurred."
  3658 msgstr ""
   3856msgstr "Възникна неочаквана, вътрешна грешка"
  36593857
  36603858#: ../src/cong-error-file-open.c:265 ../src/cong-error-file-save.c:93
   
  36633861"application."
  36643862msgstr ""
   3863"Опитайте отново. Ако грешката се появи отново, подайте доклад за грешка."
  36653864
  36663865#: ../src/cong-error-file-open.c:291
  36673866msgid "There is no file with that name at that location."
  3668 msgstr ""
   3867msgstr "На това място липсва файл с такова име."
  36693868
  36703869#: ../src/cong-error-file-open.c:292
   
  36753874"(ii) Try using the Search Tool to find your file."
  36763875msgstr ""
   3876"1. Проверете дали сте написали правилно името на файла. Помнете, че има "
   3877"разлика между малки и главни букви (напр. това са три различни файла: "
   3878"„МоятФайл“, „МОЯТФАЙЛ“, „моятфайл“).\n"
   3879"2. Опитайте се да намерите файла с инструмента за търсене."
  36773880
  36783881#: ../src/cong-error-file-open.c:293 ../src/cong-error-file-open.c:302
  36793882#: ../src/cong-error-file-open.c:357 ../src/cong-error-file-open.c:398
  36803883msgid "Search"
  3681 msgstr ""
   3884msgstr "Търсене"
  36823885
  36833886#: ../src/cong-error-file-open.c:300 ../src/cong-error-file-save.c:110
  36843887msgid "The location does not exist."
  3685 msgstr ""
   3888msgstr "Папката не съществува."
  36863889
  36873890#: ../src/cong-error-file-open.c:301
   
  36923895"(ii) Try using the Search Tool to find your file."
  36933896msgstr ""
   3897"1. Проверете дали сте написали правилно името на папката/адреса. Помнете, че "
   3898"има разлика между малки и главни букви (напр. това са три различни папки: "
   3899"„МоятаПапка“, „МОЯТАПАПКА“, „моятапапка“).\n"
   3900"2. Опитайте се да намерите файла с инструмента за търсене."
  36943901
  36953902#. FIXME: need some thought about the messages for this
   
  36973904#, c-format
  36983905msgid "The location \"%s\" does not support the reading of files."
  3699 msgstr ""
   3906msgstr "Папката „%s“ не поддържа четене на файлове."
  37003907
  37013908#: ../src/cong-error-file-open.c:318
   
  37043911"to be able to read this file, contact your system administrator."
  37053912msgstr ""
   3913"Опитайте се да отворите файла от друго място. Ако счетете, че трябва да "
   3914"можете да прочетете този файл, свържете се с Вашия системен администратор."
  37063915
  37073916#: ../src/cong-error-file-open.c:328
  37083917msgid "There were problems reading the content of the file."
  3709 msgstr ""
   3918msgstr "Възникна проблем при прочитането на съдържанието на този файл."
  37103919
  37113920#: ../src/cong-error-file-open.c:329 ../src/cong-error-file-open.c:347
   
  37133922msgid "Try again.  If it fails again, contact your system administrator."
  37143923msgstr ""
   3924"Опитайте отново. Ако пак не успеете се свържете със системния си "
   3925"администратор."
  37153926
  37163927#: ../src/cong-error-file-open.c:338
  37173928msgid "The contents of the file seem to be corrupt."
  3718 msgstr ""
   3929msgstr "Изглежда, че съдържанието на файла е развалено."
  37193930
  37203931#: ../src/cong-error-file-open.c:339
   
  37223933"Try again.  If it fails again, try looking for a backup copy of the file."
  37233934msgstr ""
   3935"Опитайте отново. Ако пак не успеете, потърсете резервно копие на файла."
  37243936
  37253937#: ../src/cong-error-file-open.c:346 ../src/cong-error-file-open.c:385
  37263938msgid "There were problems reading the contents of the file."
  3727 msgstr ""
   3939msgstr "Възникна проблем при прочитането на файла."
  37283940
  37293941#: ../src/cong-error-file-open.c:355 ../src/cong-error-file-save.c:251
  37303942msgid "The system does not recognise that as a valid location."
  3731 msgstr ""
   3943msgstr "Според системата това не е валидно местоположение."
  37323944
  37333945#: ../src/cong-error-file-open.c:356
   
  37383950"(ii) Try using the Search Tool to find your file."
  37393951msgstr ""
   3952"1. Проверете дали сте написали правилно името на папката/адреса. Има разлика "
   3953"между главни и малки букви („http“ е различно от „Http“ или „HTTP“).\n"
   3954"2. Опитайте се да намерите файла с инструмента за търсене."
  37403955
  37413956#: ../src/cong-error-file-open.c:367
  37423957msgid "You do not have permission to read that file."
  3743 msgstr ""
   3958msgstr "Нямата права да прочетете този файл."
  37443959
  37453960#: ../src/cong-error-file-open.c:368
  37463961msgid "Try asking your system administrator to give you permission."
  3747 msgstr ""
   3962msgstr "Помолете системния администратор да Ви даде права."
  37483963
  37493964#: ../src/cong-error-file-open.c:375 ../src/cong-error-file-save.c:274
  37503965msgid "The system is trying to operate on too many files at once."
  3751 msgstr ""
   3966msgstr "Системата се опитва да работи с прекалено много файлове едновременно."
  37523967
  37533968#: ../src/cong-error-file-open.c:376 ../src/cong-error-file-open.c:410
   
  37573972"your system administrator."
  37583973msgstr ""
   3974"Опитайте отново. Ако пак не успеете, спрете нежеланите програми или се "
   3975"свържете със системния си администратор."
  37593976
  37603977#. FIXME:  capitalisation issues
   
  37623979#, c-format
  37633980msgid "\"%s\" is a directory, rather than a file."
  3764 msgstr ""
   3981msgstr "„%s“ е папка, а не файл."
  37653982
  37663983#: ../src/cong-error-file-open.c:397
  37673984msgid "Try using the Search Tool to find your file."
  3768 msgstr ""
   3985msgstr "Опитайте се да намерите файла с инструмента за търсене."
  37693986
  37703987#: ../src/cong-error-file-open.c:409 ../src/cong-error-file-save.c:293
  37713988msgid "The system ran out of memory."
  3772 msgstr ""
   3989msgstr "Няма свободна памет."
  37733990
  37743991#: ../src/cong-error-file-open.c:418 ../src/cong-error-file-open.c:427
   
  37763993#: ../src/cong-error-file-save.c:311 ../src/cong-error-file-save.c:320
  37773994msgid "The server could not be contacted."
  3778 msgstr ""
   3995msgstr "Няма връзка със сървъра."
  37793996
  37803997#: ../src/cong-error-file-open.c:419
  37813998msgid "Try again.  If it fails again, the server may be down."
  3782 msgstr ""
   3999msgstr "Опитайте отново. Ако пак не успеете, може би сървърът е изключен."
  37834000
  37844001#: ../src/cong-error-file-open.c:428 ../src/cong-error-file-open.c:437
   
  37874004"(ii) Try again. If it fails again, the server may be down."
  37884005msgstr ""
   4006"1. Проверете дали сте написали правилно името на папката/адреса.\n"
   4007"2. Опитайте отново. Ако пак не успеете, може би сървърът е изключен."
  37894008
  37904009#: ../src/cong-error-file-open.c:445 ../src/cong-error-file-save.c:329
  37914010msgid "The system could not login to the location."
  3792 msgstr ""
   4011msgstr "Системата не можа да се идентифицира за адреса."
  37934012
  37944013#: ../src/cong-error-file-open.c:446 ../src/cong-error-file-open.c:456
  37954014msgid "Try again. If it fails again, contact your system administrator."
  37964015msgstr ""
   4016"Опитайте отново. Ако пак не успеете се свържете със системния си "
   4017"администратор."
  37974018
  37984019#: ../src/cong-error-file-open.c:455 ../src/cong-error-file-save.c:338
  37994020msgid "The location was too busy."
  3800 msgstr ""
   4021msgstr "Адресът е прекалено зает."
  38014022
  38024023#. Manufacture a dialog that is displayed if the user requests further details:
   
  38044025#, c-format
  38054026msgid "The error \"%s\" was reported whilst accessing \"%s\""
  3806 msgstr ""
   4027msgstr "При опит за достъп до „2$%s“ бе получена грешката „1$%s“"
  38074028
  38084029#: ../src/cong-error-file-open.c:509
   
  38114032"File System."
  38124033msgstr ""
   4034"Програмата неочаквано получи грешка от виртуалната файлова система на GNOME."
  38134035
  38144036#. A "what failed" message when the failure is likely to be permanent; this URI won't be saveable
   
  38164038#, c-format
  38174039msgid "%s cannot save \"%s\" to %s."
  3818 msgstr ""
   4040msgstr "%s не може да запише „%s“ в %s."
  38194041
  38204042#. A "what failed" message when the failure is likely to be transient; this URI might be "saveable-to" on subsequent attempts, or with some troubleshooting.
   
  38224044#, c-format
  38234045msgid "%s could not save \"%s\" to %s."
  3824 msgstr ""
   4046msgstr "%s не успя да запише „%s“ в %s."
  38254047
  38264048#: ../src/cong-error-file-save.c:111
   
  38314053"(ii) Try saving to a different location."
  38324054msgstr ""
   4055"1. Проверете дали сте написали правилно името на папката/адреса. Помнете, че "
   4056"има разлика между малки и главни букви (напр. това са три различни папки: "
   4057"„МоятаПапка“, „МОЯТАПАПКА“, „моятапапка“).\n"
   4058"2. Опитайте се да запишете файла в друга папка/адрес."
  38334059
  38344060#. FIXME: need some thought about the messages for this
   
  38364062#, c-format
  38374063msgid "The location \"%s\" does not support the writing of files."
  3838 msgstr ""
   4064msgstr "Адресът „%s“ не поддържа запазването на файлове."
  38394065
  38404066#: ../src/cong-error-file-save.c:123 ../src/cong-error-file-save.c:242
  38414067#: ../src/cong-error-file-save.c:350
  38424068msgid "Try saving to a different location."
  3843 msgstr ""
   4069msgstr "Опитайте да запазите файла в друга папка/адрес."
  38444070
  38454071#: ../src/cong-error-file-save.c:134
  38464072msgid "There were problems writing the content of the file."
  3847 msgstr ""
   4073msgstr "Възникна проблем при запазването на този файл."
  38484074
  38494075#: ../src/cong-error-file-save.c:135
  38504076msgid "Try again.  If it fails again, try saving to a different location."
  38514077msgstr ""
   4078"Опитайте отново. Ако пак не успеете, опитайте се да го запазите в друга "
   4079"папка/адрес"
  38524080
  38534081#: ../src/cong-error-file-save.c:159
   
  38554083msgid ""
  38564084"The size of the file would be %s, but the device only has a capacity of %s."
  3857 msgstr ""
   4085msgstr "Размерът на файла в %s, но устройството е с обем %s."
  38584086
  38594087#. Can't get at the capacity for the device or "volume":
   
  38624090#, c-format
  38634091msgid "The file is too big to fit on the device (file size would be %s)."
  3864 msgstr ""
   4092msgstr "Файлът е с размер по-голям от устройството. (размерът на файла е %s)."
  38654093
  38664094#. We don't know the size of the file:
  38674095#: ../src/cong-error-file-save.c:178
  38684096msgid "The file is too big to fit on the device."
  3869 msgstr ""
   4097msgstr "Файлът е с размер по-голям от устройството."
  38704098
  38714099#: ../src/cong-error-file-save.c:187
  38724100msgid "Try saving the file to a different location."
  3873 msgstr ""
   4101msgstr "Опитайте се да го запишете в друга папка/адрес."
  38744102
  38754103#: ../src/cong-error-file-save.c:208
   
  38784106"The size of the file would be %s, but you only have %s free on that device."
  38794107msgstr ""
   4108"Размерът на файла е %s, но е останало само %s свободно място на устройството."
  38804109
  38814110#. Can't get at the free space for the device or "volume":
   
  38864115"would be %s)."
  38874116msgstr ""
   4117"Файлът е с размер по-голям от свободното място на устройството (размерът на "
   4118"файла е %s)."
  38884119
  38894120#. We don't know the size of the file:
  38904121#: ../src/cong-error-file-save.c:222
  38914122msgid "The file is too big to fit in the remaining space on the device."
  3892 msgstr ""
   4123msgstr "Файлът е с размер по-голям от свободното място на устройството."
  38934124
  38944125#: ../src/cong-error-file-save.c:231
   
  38974128"unwanted files from that device to the trash."
  38984129msgstr ""
   4130"Опитайте се да запазите файла в друга папка/адрес или да освободите повече "
   4131"място като изтриете ненужните файлове от това устройство."
  38994132
  39004133#: ../src/cong-error-file-save.c:252
   
  39054138"(ii) Try saving to a different location."
  39064139msgstr ""
   4140"1. Проверете дали сте написали правилно името на папката/адреса. Има разлика "
   4141"между главни и малки букви („http“ е различно от „Http“ или „HTTP“).\n"
   4142"2. Опитайте се да запазите файла в друга папка/адрес."
  39074143
  39084144#: ../src/cong-error-file-save.c:266
  39094145msgid "You do not have permission to write to that location."
  3910 msgstr ""
   4146msgstr "Нямате права за запис в тази папка/адрес."
  39114147
  39124148#: ../src/cong-error-file-save.c:267
   
  39154151"you permission."
  39164152msgstr ""
   4153"Опитайте се да запазите файла в друга папка/адрес или помолете системния си "
   4154"администратор да Ви даде права за достъп."
  39174155
  39184156#. FIXME:  capitalisation issues
   
  39204158#, c-format
  39214159msgid "\"%s\" is a directory."
  3922 msgstr ""
   4160msgstr "„%s“ е папка."
  39234161
  39244162#: ../src/cong-error-file-save.c:285
   
  39274165"itself."
  39284166msgstr ""
   4167"Трябва да запазите файла в папка, а не да се опитвате да замените папката с "
   4168"файла."
  39294169
  39304170#: ../src/cong-error-file-save.c:303
   
  39334173"location."
  39344174msgstr ""
   4175"Опитайте отново. Ако пак не успеете, сървърът може да е изключен. Опитайте "
   4176"се да запазите файла в друга папка/адрес."
  39354177
  39364178#: ../src/cong-error-file-save.c:312 ../src/cong-error-file-save.c:321
   
  39404182"another location."
  39414183msgstr ""
   4184"1. Проверете дали сте написали правилно името на папката/адреса.\n"
   4185"2. Опитайте отново. Ако пак не успеете, може би сървърът е изключен. "
   4186"Опитайте се да запазите файла в друга папка/адрес."
  39424187
  39434188#: ../src/cong-error-file-save.c:330 ../src/cong-error-file-save.c:339
  39444189msgid "Try again. If it fails again, try saving to another location."
  39454190msgstr ""
   4191"Опитайте отново. Ако пак не успеете, опитайте се да запазите файла в друга "
   4192"папка/адрес."
  39464193
  39474194#. FIXME: need some thought about the messages for this
   
  39494196#, c-format
  39504197msgid "The location \"%s\" only allows files to be read, not written."
  3951 msgstr ""
   4198msgstr "В папката/адреса „%s“ може само да се чете, не може да се запазва."
  39524199
  39534200#. FIXME: need to think more about these messages
   
  39554202#, c-format
  39564203msgid "The name \"%s\" is too long for the location to manage."
  3957 msgstr ""
   4204msgstr "Името „%s“ е прекалено дълго за папката/адреса."
  39584205
  39594206#: ../src/cong-error-file-save.c:362
  39604207msgid "Try again with a shorter file name."
  3961 msgstr ""
   4208msgstr "Опитайте отново с по-късо име на файл."
  39624209
  39634210#. 5 megabytes, for a test
   
  39654212#, c-format
  39664213msgid "Testing File->Open failure of \"%s\" with result %s"
  3967 msgstr ""
   4214msgstr "Тестване на грешка при отваряне на файла „%s“ с резултат %s"
  39684215
  39694216#: ../src/cong-error-tests.c:31
  39704217#, c-format
  39714218msgid "Testing File->Save failure of \"%s\" with result %s"
  3972 msgstr ""
   4219msgstr "Тестване на грешка при запазване на файла „%s“ с резултат %s"
  39734220
  39744221#: ../src/cong-error-tests.c:37
   
  39764223msgid "Testing generic failure of \"%s\" with result %s"
  39774224msgstr ""
   4225"Тестване на грешка в стандартните файлови операции върху „%s“ с резултат %s"
  39784226
  39794227#: ../src/cong-error-tests.c:40
  39804228msgid "Conglomerate is simulating the failure of a generic file operation."
  3981 msgstr ""
   4229msgstr "Conglomerate симулира грешка при стандартите файлови операции."
  39824230
  39834231#: ../src/cong-error-tests.c:43
  39844232msgid "This dialog was generated by the automated testing routine"
  3985 msgstr ""
   4233msgstr "Този прозорец е генериран от процедурата за автоматично тестване"
  39864234
  39874235#: ../src/cong-file-export.c:153
  39884236msgid "(No description available)"
  3989 msgstr ""
   4237msgstr "(липсва описание)"
  39904238
  39914239#: ../src/cong-file-export.c:212
  39924240msgid "Select file to export to"
  3993 msgstr ""
   4241msgstr "Изберете в кой файл да се изнася"
  39944242
  39954243#: ../src/cong-file-export.c:260
  39964244#, c-format
  39974245msgid "Export \"%s\""
  3998 msgstr ""
   4246msgstr "Изнасяне на „%s“"
  39994247
  40004248#: ../src/cong-file-export.c:265
  40014249msgid "Export"
  4002 msgstr ""
   4250msgstr "Изнасяне"
  40034251
  40044252#: ../src/cong-file-export.c:317
  40054253msgid "Exporter:"
  4006 msgstr ""
   4254msgstr "Износител:"
  40074255
  40084256#: ../src/cong-file-export.c:319
   
  40524300"\n"
  40534301"Надяваме се, че бъдещите версии на Conglomerate ще Ви позволят да добавяте "
  4054 "нови \"шаблонни документи\" към тази система."
   4302"нови „шаблонни документи“ към тази система."
  40554303
  40564304#: ../src/cong-file-new.c:632
   
  40624310"Highlight one of the items in the list and select \"Forward\" to continue"
  40634311msgstr ""
  4064 "Изберете една от възможностите в списъка и натиснете \"Напред\", за да "
   4312"Изберете една от възможностите в списъка и натиснете „Напред“, за да "
  40654313"продължите"
  40664314
   
  40724320msgstr ""
  40734321"Conglomerate вече разполага с необходимата информация за създаването на "
  4074 "документа. Натиснете \"Използване\", за да го създадете. Ако искате да "
   4322"документа. Натиснете „Използване“, за да го създадете. Ако искате да "
  40754323"съхраните документа, ще трябва да го запазите."
  40764324
   
  40804328"to Conglomerate."
  40814329msgstr ""
   4330"Вътрешната структура на документа не съвпада с никоя от познатите на "
   4331"Conglomerate."
  40824332
  40834333#: ../src/cong-file-open.c:74
   
  40864336"button below, but results may not be ideal."
  40874337msgstr ""
   4338"Можете да накарате Conglomerate да зареди документа като натиснете бутона "
   4339"„Принудително зареждане“, но резултатите може да не са идеални."
  40884340
  40894341#: ../src/cong-file-open.c:75
  40904342msgid "Force"
  4091 msgstr ""
   4343msgstr "Принудително зареждане"
  40924344
  40934345#: ../src/cong-file-open.c:228
  40944346msgid "Select an XML document"
  4095 msgstr ""
   4347msgstr "Избор на документ с XML"
  40964348
  40974349#: ../src/cong-file-print.c:195
  40984350#, c-format
  40994351msgid "Print \"%s\""
  4100 msgstr ""
   4352msgstr "Печат на „%s“"
  41014353
  41024354#: ../src/cong-file-print.c:201
  41034355msgid "Print"
  4104 msgstr ""
   4356msgstr "Печат"
  41054357
  41064358#: ../src/cong-file-print.c:233
  41074359msgid "Print Method:"
  4108 msgstr ""
   4360msgstr "Метод на печатане:"
  41094361
  41104362#: ../src/cong-file-print.c:241
  41114363msgid "Print Options"
  4112 msgstr ""
   4364msgstr "Настройки на печатането"
  41134365
  41144366#: ../src/cong-file-print.c:336 ../src/cong-menus.c:727
  41154367msgid "Print Preview"
  4116 msgstr ""
   4368msgstr "Преглед на документа"
  41174369
  41184370#: ../src/cong-file-print.c:346
  41194371#, c-format
  41204372msgid "Conglomerate cannot print \"%s\""
  4121 msgstr ""
   4373msgstr "Conglomerate не може да отпечата „%s“"
  41224374
  41234375#: ../src/cong-file-print.c:349
  41244376msgid "None of Conglomerate's plugins know how to print files of that type."
  41254377msgstr ""
   4378"Никоя от приставките на Conglomerate не може да отпечатва файлове от този "
   4379"вид."
  41264380
  41274381#: ../src/cong-file-properties.c:200
  41284382msgid "Yes"
  4129 msgstr ""
   4383msgstr "Да"
  41304384
  41314385#: ../src/cong-file-properties.c:200
  41324386msgid "No"
  4133 msgstr ""
   4387msgstr "Не"
  41344388
  41354389#: ../src/cong-file-properties.c:219 ../src/cong-file-properties.c:222
  41364390msgid "None"
  4137 msgstr ""
   4391msgstr "Нищо"
  41384392
  41394393#: ../src/cong-file-properties.c:260
  41404394msgid "_Remove this DTD"
  4141 msgstr ""
   4395msgstr "_Махане на тази ДТД"
  41424396
  41434397#: ../src/cong-file-properties.c:285
   
  41474401"specify this information explicitly in the document."
  41484402msgstr ""
   4403"Документът не указва външна ДТД, но Conglomerate счита, че горната "
   4404"информация е вярна. Натиснете бутона „Прикачване на тази ДТД“, за да укажете "
   4405"тази информация изрично в документа си."
  41494406
  41504407#: ../src/cong-file-properties.c:294
  41514408msgid "No External Subset"
  4152 msgstr ""
   4409msgstr "Липсва външно подмножество"
  41534410
  41544411#: ../src/cong-file-properties.c:296 ../src/plugin-validate.c:171
  41554412msgid "_Add a DTD"
  4156 msgstr ""
   4413msgstr "_Добавяне на ДТД"
  41574414
  41584415#: ../src/cong-file-properties.c:373 ../src/cong-file-properties.c:375
  41594416msgid "Unknown"
  4160 msgstr ""
   4417msgstr "Непознат"
  41614418
  41624419#: ../src/cong-file-properties.c:386
  41634420msgid "Unspecified"
  4164 msgstr ""
   4421msgstr "не е указано"
  41654422
  41664423#: ../src/cong-file-properties.c:461
  41674424msgid "Remove DTD"
  4168 msgstr ""
   4425msgstr "Махане на ДТД"
  41694426
  41704427#: ../src/cong-file-properties.c:478 ../src/cong-util.c:1636
  41714428msgid "Associate with DTD"
  4172 msgstr ""
   4429msgstr "Прикачване на тази ДТД"
  41734430
  41744431#: ../src/cong-file-save.c:75
  41754432msgid "Save XML as..."
  4176 msgstr ""
   4433msgstr "Запазване на XML като..."
  41774434
  41784435#: ../src/cong-file-save.c:110
  41794436#, c-format
  41804437msgid "The file \"%s\" is read-only.\n"
  4181 msgstr ""
   4438msgstr "Файлът „%s“ е с права само за четене.\n"
  41824439
  41834440#: ../src/cong-file-save.c:113
  41844441#, c-format
  41854442msgid "A file named \"%s\" already exists.\n"
  4186 msgstr ""
   4443msgstr "Вече съществува файл с име „%s“.\n"
  41874444
  41884445#: ../src/cong-file-save.c:121
  41894446msgid "_Replace"
  4190 msgstr ""
   4447msgstr "_Замяна"
  41914448
  41924449#: ../src/cong-file-save.c:131
  41934450msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
  4194 msgstr ""
   4451msgstr "Искате ли да замените файла с този, който запазите в момента?"
  41954452
  41964453#: ../src/cong-location.c:395 ../src/cong-location.c:416
   
  42274484#, c-format
  42284485msgid "There was a problem reading the stylesheet file \"%s\""
  4229 msgstr "Имаше проблем при прочитането на файла със стиловете \"%s\""
   4486msgstr "Имаше проблем при прочитането на файла със стиловете „%s“"
  42304487
  42314488#: ../src/cong-menus.c:531 ../src/cong-menus.c:555
  42324489#: ../src/cong-stylesheet.c:228 ../src/cong-stylesheet.c:291
  42334490msgid "Conglomerate could not transform the document"
  4234 msgstr "Conglomerate не може да трансформита документа"
   4491msgstr "Conglomerate не може да преобразува документа"
  42354492
  42364493#: ../src/cong-menus.c:552
   
  42404497#: ../src/cong-menus.c:1113
  42414498msgid "Test Progress Checklist"
  4242 msgstr ""
   4499msgstr "Списък за напредъка при тест"
  42434500
  42444501#: ../src/cong-menus.c:1117
   
  42994556
  43004557#: ../src/cong-menus.c:1492
  4301 #, fuzzy
  43024558msgid "Remove span tag"
  4303 msgstr "Премахване на етикет \"span\""
   4559msgstr "Премахване на обхващащ етикет"
  43044560
  43054561#. Actions found in File menu:
   
  43774633#: ../src/cong-menus.c:1539
  43784634msgid "Proper_ties"
  4379 msgstr "_Свойства"
   4635msgstr "_Настройки"
  43804636
  43814637#. Actions found in Edit menu:
   
  44224678#: ../src/cong-menus.c:1554
  44234679msgid "View _Source"
  4424 msgstr ""
   4680msgstr "Изглед на изходния _код"
  44254681
  44264682#: ../src/cong-menus.c:1768
   
  44374693#, c-format
  44384694msgid "Open '%s'"
  4439 msgstr "Отваряне на \"%s\""
   4695msgstr "Отваряне на „%s“"
  44404696
  44414697#: ../src/cong-node-properties-dialog.c:254
   
  44464702#, c-format
  44474703msgid "Rename attribute \"%s\" as \"%s\""
  4448 msgstr "Преименуване на атрибута \"%s\" на \"%s\""
   4704msgstr "Преименуване на атрибута „%s“ на „%s“"
  44494705
  44504706#: ../src/cong-node-properties-dialog.c:560
  44514707msgid "Namespace"
  4452 msgstr ""
   4708msgstr "Пространство от имена"
  44534709
  44544710#: ../src/cong-node-properties-dialog.c:588
  44554711msgid "Raw Attributes"
  4456 msgstr ""
   4712msgstr "Необработен атрибут"
  44574713
  44584714#: ../src/cong-node-properties-dialog.c:713
   
  44924748#, c-format
  44934749msgid "Parse errors loading %s"
  4494 msgstr "Грешка в анализирането при зареждането на \"%s\""
   4750msgstr "Грешка в анализирането при зареждането на „%s“"
  44954751
  44964752#: ../src/cong-parser-error.c:236
  44974753msgid "_Retry"
  4498 msgstr ""
   4754msgstr "_Нов опит"
  44994755
  45004756#: ../src/cong-parser-error.c:315
   
  45324788#, c-format
  45334789msgid "<%s> property dialog"
  4534 msgstr ""
   4790msgstr "Прозорец с настройките на <%s>"
  45354791
  45364792#. Generate a user-visible description for this plugin (property dialog for an XML element)
   
  45384794#, c-format
  45394795msgid "Provides a Properties dialog for the <%s> element"
  4540 msgstr ""
   4796msgstr "Предоставя прозорец с настройките на елемента <%s>"
  45414797
  45424798#: ../src/cong-plugin.c:1091
  45434799#, c-format
  45444800msgid "<%s> property page"
  4545 msgstr ""
   4801msgstr "Прозорец с настройките на <%s>"
  45464802
  45474803#. Generate a user-visible description for this plugin
   
  45494805#, c-format
  45504806msgid "Provides a Properties page for the <%s> element"
  4551 msgstr ""
   4807msgstr "Предоставя прозорец с настройките на елемента <%s>"
  45524808
  45534809#: ../src/cong-primary-window.c:415
  45544810msgid "Overview"
  4555 msgstr ""
   4811msgstr "Общ план"
  45564812
  45574813#: ../src/cong-primary-window.c:426
   
  45614817#: ../src/cong-primary-window.c:436
  45624818msgid "Raw XML"
  4563 msgstr ""
   4819msgstr "Код на XML"
  45644820
  45654821#: ../src/cong-primary-window.c:660 ../src/cong-primary-window.c:679
  45664822msgid "Welcome to the much-delayed Conglomerate editor."
  4567 msgstr ""
   4823msgstr "Добре дошли в дългоочаквания редактор на XML - Conglomerate."
  45684824
  45694825#: ../src/cong-primary-window.c:793
  45704826#, c-format
  45714827msgid "%s (modified) - %s"
  4572 msgstr ""
   4828msgstr "%s (променен) - %s"
  45734829
  45744830#: ../src/cong-source-layout.c:513 ../src/plugin-cleanup-source.c:73
  45754831msgid "Cleanup XML Source"
  4576 msgstr ""
   4832msgstr "Изчистване на кода с XML"
  45774833
  45784834#: ../src/cong-stylesheet.c:230
   
  45824838"html for more information on catalogs."
  45834839msgstr ""
   4840"Понеже Conglomerate не успя да прочете таблицата със стилове, напълно "
   4841"възможно е каталогът Ви за файлове с XML да не е настроен правилно. За "
   4842"повече информация за каталозите - погледнете http://www.xmlsoft.org/catalog."
   4843"html."
  45844844
  45854845#: ../src/cong-stylesheet.c:261
   
  45874847msgid "There was a problem applying the stylesheet file \"%s\" to \"%s\""
  45884848msgstr ""
   4849"Възникна проблем при прилагането на таблицата със стилове „%s“ към „%s“"
  45894850
  45904851#: ../src/cong-stylesheet.c:278
   
  45944855"The following stylesheet parameters were used:\n"
  45954856msgstr ""
   4857"\n"
   4858"\n"
   4859"Бяха използвани следните параметри за таблицата със стилове:\n"
  45964860
  45974861#: ../src/cong-util.c:321 ../src/plugin-docbook.c:1402
  45984862msgid "Printing XSL Formatting Objects"
  4599 msgstr ""
   4863msgstr "Отпечатване на форматиращи обекти на XSL"
  46004864
  46014865#: ../src/cong-util.c:365
  46024866msgid "This will eventually be the result from cong_util_print_xslfo"
  4603 msgstr ""
   4867msgstr "Един ден това ще е резултатът от cong_util_print_xslfo"
  46044868
  46054869#: ../src/cong-util.c:1437
  46064870msgid "(no description available)"
  4607 msgstr ""
   4871msgstr "(липсва описание)"
  46084872
  46094873#: ../src/cong-util.c:1625
   
  46384902#: ../src/plugin-arbitrary.c:168
  46394903msgid "The XML document needs a top-level element."
  4640 msgstr ""
   4904msgstr "Документът с XML изисква коренов елемент."
  46414905
  46424906#: ../src/plugin-arbitrary.c:270
   
  47735037"\" format"
  47745038msgstr ""
  4775 "Създаване на статия (напр. за уеб сайт или списание) във формат \"DocBook\""
   5039"Създаване на статия (напр. за уеб сайт или списание) във формат „DocBook“"
  47765040
  47775041#: ../src/plugin-docbook.c:2068
   
  47815045#: ../src/plugin-docbook.c:2069
  47825046msgid "Create a book, using the \"DocBook\" format"
  4783 msgstr "Създаване на книга във формат \"DocBook\""
   5047msgstr "Създаване на книга във формат „DocBook“"
  47845048
  47855049#: ../src/plugin-docbook.c:2076
   
  47895053#: ../src/plugin-docbook.c:2077
  47905054msgid "Create a set of related books, using the \"DocBook\" format"
  4791 msgstr "Създаване на комплект от свързани книги във формат \"DocBook\""
   5055msgstr "Създаване на комплект от свързани книги във формат „DocBook“"
  47925056
  47935057#: ../src/plugin-docbook.c:2085
   
  47975061#: ../src/plugin-docbook.c:2086
  47985062msgid "Import a plain text file into the \"DocBook\" format, as an article."
  4799 msgstr ""
  4800 "Внасяне на файл с неформатиран текст като статия във формат \"DocBook\"."
   5063msgstr "Внасяне на файл с неформатиран текст като статия във формат „DocBook“."
  48015064
  48025065#: ../src/plugin-docbook.c:2104
   
  48445107msgid "Provides a Scope properties page for most DocBook nodes"
  48455108msgstr ""
   5109"Предоставя прозорец с настройките на обхвата за повечето възли в DocBook"
  48465110
  48475111#: ../src/plugin-docbook.c:2150
  48485112msgid "Provides a Language properties page for most DocBook nodes"
  4849 msgstr ""
   5113msgstr "Предоставя прозорец с настройките на езика за повечето възли в DocBook"
  48505114
  48515115#: ../src/plugin-docbook.c:2156
  48525116msgid "Provides a Revisions properties page for most DocBook nodes"
  48535117msgstr ""
   5118"Предоставя прозорец с настройките на ревизиите на повечето възли в DocBook"
  48545119
  48555120#: ../src/plugin-docbook.c:2173
  48565121msgid "Generic DocBook property dialog"
  4857 msgstr ""
   5122msgstr "Прозорец за общите настройки на възел в DocBook"
  48585123
  48595124#: ../src/plugin-docbook.c:2174
  48605125msgid "Provides a Properties dialog for most DocBook nodes"
  4861 msgstr ""
   5126msgstr "Предоставя прозорец за настройките на повечето възли в DocBook"
  48625127
  48635128#: ../src/plugin-docbook.c:2192 ../src/plugin-docbook.c:2195
   
  49305195#: ../src/plugin-dtd.c:224
  49315196msgid "Convert DTD into a Relax NG schema"
  4932 msgstr "Преобразуване на ДТД в схема във формат Relax NG"
   5197msgstr "Преобразуване на ДТД в схема RELAX NG"
  49335198
  49345199#: ../src/plugin-dtd.c:225
  49355200msgid "Import a DTD file, converting it into a RELAX NG Schema."
  49365201msgstr ""
   5202"Внасяне на файл с ДТД, като едновременно се преобразува до схема RELAX NG."
  49375203
  49385204#: ../src/plugin-dtd.c:233
  49395205msgid "Convert DTD into W3C XML Schema"
  4940 msgstr ""
   5206msgstr "Преобразуване на ДТД в схема за XML на W3"
  49415207
  49425208#: ../src/plugin-dtd.c:234
  49435209msgid "Import a DTD file, converting it into a W3C XML Schema."
  49445210msgstr ""
   5211"Внасяне на файл с ДТД, като едновременно се преобразува до схема за XML на "
   5212"W3."
  49455213
  49465214#: ../src/plugin-dtd.c:242
  49475215msgid "Convert DTD into a Schematron file"
  4948 msgstr ""
   5216msgstr "Преобразуване на ДТД в схема Schematron"
  49495217
  49505218#: ../src/plugin-dtd.c:243
  49515219msgid "Import a DTD file, converting it into a Schematron Schema."
  49525220msgstr ""
   5221"Внасяне на файл с ДТД, като едновременно се преобразува до схема Schematron."
  49535222
  49545223#: ../src/plugin-dtd.c:251
  49555224msgid "Convert DTD into an Examplotron file"
  4956 msgstr ""
   5225msgstr "Преобразуване на ДТД в схема Examplotron"
  49575226
  49585227#: ../src/plugin-dtd.c:252
  49595228msgid "Import a DTD file, converting it into an Examplotron Schema."
  49605229msgstr ""
   5230"Внасяне на файл с ДТД, като едновременно се преобразува до схема Examplotron."
  49615231
  49625232#: ../src/plugin-fo.c:152
  49635233msgid "Export XSL-FO as PDF"
  4964 msgstr ""
   5234msgstr "Изнасяне на ФО на XSL в PDF"
  49655235
  49665236#: ../src/plugin-fo.c:153
  49675237msgid "Generate a PDF file from the XSL:FO information"
  4968 msgstr ""
   5238msgstr "Генериране на файл PDF от XSL:FO"
  49695239
  49705240#: ../src/plugin-fo.c:162
  49715241msgid "Print XSL:FO"
  4972 msgstr ""
   5242msgstr "Печат на XSL:FO"
  49735243
  49745244#: ../src/plugin-lists.c:77
  49755245msgid "List Member Element"
  4976 msgstr ""
   5246msgstr "Последен елемент-член"
  49775247
  49785248#: ../src/plugin-lists.c:78
  49795249msgid "An editor node for visualising a member of a list"
  4980 msgstr ""
   5250msgstr "Възел в редактора за изобразяването на елемент от списък"
  49815251
  49825252#: ../src/plugin-paragraph.c:69
  49835253msgid "An editor node for visualising a paragraph"
  4984 msgstr ""
   5254msgstr "Възел в редактора за изобразяването на абзац"
  49855255
  49865256#. I'd like to use GtkSourceView for printing.
   
  49915261#: ../src/plugin-print-source.c:73 ../src/plugin-print-source.c:86
  49925262msgid "Print XML source"
  4993 msgstr ""
   5263msgstr "Печат на изходния код на XML"
  49945264
  49955265#: ../src/plugin-random.c:140
   
  50075277#: ../src/plugin-relaxng.c:128
  50085278msgid "Compact Syntax View"
  5009 msgstr ""
   5279msgstr "Изглед с компактен синтаксис"
  50105280
  50115281#: ../src/plugin-relaxng.c:146 ../src/plugin-relaxng.c:149
  50125282msgid "View as Compact RELAX NG"
  5013 msgstr ""
   5283msgstr "Изглед като компактна схема RELAX NG"
  50145284
  50155285#: ../src/plugin-relaxng.c:147
  50165286msgid "Display the compact syntax form of a RELAX NG schema"
  5017 msgstr ""
   5287msgstr "Показване на варианта с компактен синтаксис на схема RELAX NG"
  50185288
  50195289#: ../src/plugin-save-dispspec.c:155
  50205290msgid "Dump Display Spec"
  5021 msgstr ""
   5291msgstr "Изнасяне на спецификацията на визуализиране"
  50225292
  50235293#: ../src/plugin-save-dispspec.c:156 ../src/plugin-save-dispspec.c:159
   
  50275297"then be customized by the conglomerate user"
  50285298msgstr ""
   5299"Запазване на текущата спецификация за визуализиране във файл с XML. Този "
   5300"файл може да бъде след това допълнително редактиран от потребителя на "
   5301"Conglomerate"
  50295302
  50305303#: ../src/plugin-save-dispspec.c:158
  50315304msgid "_Dump Display Spec"
  5032 msgstr ""
   5305msgstr "_Изнасяне на спецификацията на визуализиране"
  50335306
  50345307#: ../src/plugin-save-dispspec.c:166
  50355308msgid "Edit Display Spec"
  5036 msgstr ""
   5309msgstr "Редактиране на спецификацията на визуализиране"
  50375310
  50385311#: ../src/plugin-save-dispspec.c:167 ../src/plugin-save-dispspec.c:170
   
  50405313msgid "Opens the current display spec as a conglomerate document."
  50415314msgstr ""
   5315"Отваряне и последващо редактиране в Conglomerate на спецификацията за "
   5316"визуализиране"
  50425317
  50435318#: ../src/plugin-save-dispspec.c:169
  50445319msgid "_Edit Display Spec"
  5045 msgstr ""
   5320msgstr "_Редактиране на спецификацията на визуализиране"
  50465321
  50475322#: ../src/plugin-sgml.c:43
  50485323#, c-format
  50495324msgid "Conglomerate could not import the file \"%s\""
  5050 msgstr ""
   5325msgstr "Conglomerate не успя да внесе файла „%s“"
  50515326
  50525327#: ../src/plugin-sgml.c:135
  50535328msgid "Attempting to run the sgml2xml tool"
  5054 msgstr ""
   5329msgstr "Опит за пускане на инструмента sgml2xml"
  50555330
  50565331#: ../src/plugin-sgml.c:190
  50575332msgid "Importing SGML"
  5058 msgstr ""
   5333msgstr "Внасяне на SGML"
  50595334
  50605335#: ../src/plugin-sgml.c:209
  50615336msgid "Import SGML"
  5062 msgstr ""
   5337msgstr "Внасяне на SGML"
  50635338
  50645339#: ../src/plugin-sgml.c:210
  50655340msgid "Import an SGML file, converting to XML."
  5066 msgstr ""
   5341msgstr "Внасяне на файл с SGML и преобразуване до XML."
  50675342
  50685343#: ../src/plugin-tests.c:64
   
  50715346"replaced with some useful options"
  50725347msgstr ""
   5348"Това е нефункциониращ графичен елемент-календар за въвеждане на дата. Някой "
   5349"ден ще бъде заменен с нещо полезно"
  50735350
  50745351#: ../src/plugin-tests.c:142 ../src/plugin-tests.c:221
  50755352#, c-format
  50765353msgid "Unicode Characters 0x%04X-0x%04X"
  5077 msgstr ""
   5354msgstr "Знаци в Уникод 0x%04X-0x%04X"
  50785355
  50795356#: ../src/plugin-tests.c:359
   
  50865363"article"
  50875364msgstr ""
   5365"Създаване на таблица, която съдържа част от знаците в Уникод, като статия на "
   5366"DocBook"
  50885367
  50895368#: ../src/plugin-validate.c:163
  50905369#, c-format
  50915370msgid "The document \"%s\" cannot be checked for validity."
  5092 msgstr ""
   5371msgstr "Валидността на документа „%s“ не може да бъде проверена."
  50935372
  50945373#: ../src/plugin-validate.c:170
   
  50965375"You can fix this by adding a Document Type Declaration (DTD) to the document"
  50975376msgstr ""
   5377"Можете да коригирате това като добавите дефиниция на типа документ (ДТД)"
  50985378
  50995379#: ../src/plugin-validate.c:215
  51005380#, c-format
  51015381msgid "The document \"%s\" is valid."
  5102 msgstr ""
   5382msgstr "Документът „%s“ е валиден."
  51035383
  51045384#: ../src/plugin-validate.c:249
  51055385msgid "Validate Document"
  5106 msgstr ""
   5386msgstr "Валидиране на документа"
  51075387
  51085388#: ../src/plugin-validate.c:250 ../src/plugin-validate.c:253
   
  51125392"rules given by the corresponding document type or schema"
  51135393msgstr ""
   5394"Проверка дали документът е валиден, т.е. дали отговаря на правилата дадени в "
   5395"схема или ДТД."
  51145396
  51155397#: ../src/plugin-validate.c:252
  51165398msgid "_Validate Document"
  5117 msgstr ""
   5399msgstr "_Валидиране на документа"
  51185400
  51195401#: ../src/plugin-website.c:465
  51205402msgid "Generating website"
  5121 msgstr ""
   5403msgstr "Генериране на уеб сайт"
  51225404
  51235405#: ../src/plugin-website.c:472
  51245406msgid "Finished generating website."
  5125 msgstr ""
   5407msgstr "Генерирането на уеб сайт завърши"
  51265408
  51275409#: ../src/plugin-website.c:477
  51285410msgid "Conglomerate did not finish generating the website"
  5129 msgstr ""
   5411msgstr "Conglomerate не успя да завърши генерирането на уеб сайт"
  51305412
  51315413#: ../src/plugin-website.c:478
  51325414msgid "One of the stages reported an error."
  5133 msgstr ""
   5415msgstr "Възникна грешка в един от етапите."
  51345416
  51355417#: ../src/plugin-website.c:479
  51365418msgid "Click on the \"Details\" button for more information"
  5137 msgstr ""
   5419msgstr "Натиснете бутона „Подробности“ за повече информация"
  51385420
  51395421#: ../src/plugin-website.c:480
  51405422msgid "_Details"
  5141 msgstr ""
   5423msgstr "_Подробности"
  51425424
  51435425#: ../src/plugin-website.c:508
  51445426msgid "Generate website"
  5145 msgstr ""
   5427msgstr "Генериране на уеб сайт"
  51465428
  51475429#: ../src/plugin-website.c:509 ../src/plugin-website.c:512
  51485430#: ../src/plugin-website.c:513
  51495431msgid "Generates a collection of HTML pages from the website XML description"
  5150 msgstr ""
   5432msgstr "Генериране на страници с HTML от описанието на сайта с XML"
  51515433
  51525434#: ../src/plugin-website.c:511
  51535435msgid "Generate _Website"
  5154 msgstr ""
   5436msgstr "_Генериране на уеб сайт"
  51555437
  51565438#: ../src/plugin-xsl.c:324
  51575439msgid "XSL Template Element"
  5158 msgstr ""
   5440msgstr "Елемент-шаблон на XSL"
  51595441
  51605442#: ../src/plugin-xsl.c:325
  51615443msgid "An element for visualising template rules in an XSL stylesheet"
  51625444msgstr ""
   5445"Елемент за изобразяването на шаблонните правила в таблицата със стилове XSL"
  51635446
  51645447#: ../src/popup.c:490
  51655448#, c-format
  51665449msgid "Apply span tag: %s"
  5167 msgstr ""
   5450msgstr "Използване на обхващащ етикет: %s"
  51685451
  51695452#: ../src/popup.c:561
  51705453msgid "Remove Span Tag"
  5171 msgstr ""
   5454msgstr "Премахване на обхващащ етикет"
  51725455
  51735456#: ../src/popup.c:607
  51745457msgid "Convert to a comment"
  5175 msgstr ""
   5458msgstr "Превръщане в коментар"
  51765459
  51775460#: ../src/popup.c:627 ../src/tree.c:521
  51785461msgid "Uncomment"
  5179 msgstr ""
   5462msgstr "От коментар - в нормална част"
  51805463
  51815464#: ../src/popup.c:628
   
  51835466"Convert a comment containing XML source code into the corresponding code"
  51845467msgstr ""
   5468"Превръщане на коментар, който съдържа изходен код на XML в съответния код"
  51855469
  51865470#. FIXME: could do with better text here
  51875471#: ../src/popup.c:648
  51885472msgid "Convert Reference into a Copy"
  5189 msgstr ""
   5473msgstr "Заместване на заместваща последователност"
  51905474
  51915475#. FIXME: could do with better text here
   
  51945478"Convert a reference to an XML entity to an inline copy of that entity's "
  51955479"content"
  5196 msgstr ""
   5480msgstr "Замяна на заместваща последователност със соченото от нея съдържание"
  51975481
  51985482#: ../src/popup.c:729 ../src/popup.c:1047
  51995483msgid "_Properties"
  5200 msgstr ""
   5484msgstr "_Настройки"
  52015485
  52025486#: ../src/popup.c:763 ../src/popup.c:1064
  52035487msgid "_Cut"
  5204 msgstr ""
   5488msgstr "_Изрязване"
  52055489
  52065490#: ../src/popup.c:989
  52075491msgid "Other XML element..."
  5208 msgstr ""
   5492msgstr "Друг елемент на XML..."
  52095493
  52105494#: ../src/popup.c:1083
  52115495msgid "Paste into"
  5212 msgstr ""
   5496msgstr "Поставяне в"
  52135497
  52145498#: ../src/popup.c:1093
  52155499msgid "Paste before"
  5216 msgstr ""
   5500msgstr "Поставяне преди"
  52175501
  52185502#: ../src/popup.c:1103
  52195503msgid "Paste after"
  5220 msgstr ""
   5504msgstr "Поставяне след"
  52215505
  52225506#: ../src/tree.c:104 ../src/tree.c:136
  52235507#, c-format
  52245508msgid "Insert sibling: %s"
  5225 msgstr ""
   5509msgstr "Вмъкване на брат: %s"
  52265510
  52275511#: ../src/tree.c:188 ../src/tree.c:216
  52285512#, c-format
  52295513msgid "Insert child: %s"
  5230 msgstr ""
   5514msgstr "Вмъкване на син: %s"
  52315515
  52325516#: ../src/tree.c:311 ../src/xmledit.c:51
  52335517msgid "Cut"
  5234 msgstr ""
   5518msgstr "Изрязване"
  52355519
  52365520#: ../src/tree.c:469
  52375521msgid "Convert to comment"
  5238 msgstr ""
   5522msgstr "Преобразуване в коментар"
  52395523
  52405524#: ../src/tree.c:585
  52415525#, c-format
  52425526msgid "Convert reference to \"%s\" to copy"
  5243 msgstr ""
   5527msgstr "Замяна на заместващата последователност „%s“"
  52445528
  52455529#. create description for dialog
   
  52505534"following child types."
  52515535msgstr ""
   5536"Елементът „%s“ изисква валиден син. Изберете от един следните видове за сина."
  52525537
  52535538#. FIXME: put in a better description for the name
   
  52555540#: ../src/xmldata.c:457
  52565541msgid "Required Children Choices"
  5257 msgstr ""
   5542msgstr "Валидни синове"
  52585543
  52595544#: ../src/xmledit.c:166
  52605545msgid "Paste"
  5261 msgstr ""
   5546msgstr "Поставяне"
  52625547
  52635548#: ../src/xmledit.c:252
  52645549msgid "Paste Under"
  5265 msgstr ""
   5550msgstr "Поставяне под"
  52665551
  52675552#: ../src/xmledit.c:303
  52685553msgid "Paste Before"
  5269 msgstr ""
   5554msgstr "Поставяне преди"
  52705555
  52715556#: ../src/xmledit.c:353
  52725557msgid "Paste After"
  5273 msgstr ""
   5558msgstr "Поставяне след"
  52745559
  52755560#: ../src/xmledit.c:394
  52765561msgid "Source View - Conglomerate"
  5277 msgstr ""
   5562msgstr "Изходен код - Conglomerate"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.