Changeset 481


Ignore:
Timestamp:
Jan 21, 2006, 12:35:23 AM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

gnome-session - пълен превод.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-session.HEAD.bg.po

  r261 r481  
  1414"Project-Id-Version: gnome-session gnome\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2005-10-21 12:46+0300\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2005-10-21 12:44+0300\n"
   16"POT-Creation-Date: 2006-01-20 23:10+0100\n"
   17"PO-Revision-Date: 2006-01-21 00:34+0200\n"
  1818"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2121"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2222"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
  2424
  2525#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:1
   
  9898
  9999#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:97
  100 #: ../gnome-session/startup-programs.c:314
  101100msgid "_Order:"
  102101msgstr "_Ред:"
   
  115114
  116115#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:150
  117 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:412
  118116msgid "Order"
  119117msgstr "Ред"
   
  141139#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:34
  142140msgid "Starting"
  143 msgstr "Стартираща"
   141msgstr "Стартира се"
  144142
  145143#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:35
   
  279277msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  280278
  281 #: ../gnome-session/main.c:81
   279#: ../gnome-session/main.c:82
  282280msgid "Specify a session name to load"
  283281msgstr "Името на сесията, която да се зареди"
  284282
  285 #: ../gnome-session/main.c:82
   283#: ../gnome-session/main.c:83
  286284msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
  287285msgstr "Прочитане само на запазените сесии от default.session файла"
  288286
  289 #: ../gnome-session/main.c:83
   287#: ../gnome-session/main.c:84
  290288msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
  291289msgstr ""
  292290"Време за изчакване на клиентите да се регистрират (0=до безкрайност) [ms]"
  293291
  294 #: ../gnome-session/main.c:84
   292#: ../gnome-session/main.c:85
  295293msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
  296294msgstr "Време за изчакване на клиентите да отговорят (0=до безкрайност) [ms]"
  297295
  298 #: ../gnome-session/main.c:85
   296#: ../gnome-session/main.c:86
  299297msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
  300298msgstr "Време за изчакване на клиентите да умрат (0=до безкрайност) [ms]"
  301299
  302 #: ../gnome-session/main.c:265
   300#: ../gnome-session/main.c:266
  303301#, c-format
  304302msgid ""
   
  313311"%s във файла /etc/hosts."
  314312
  315 #: ../gnome-session/main.c:272
   313#: ../gnome-session/main.c:273
  316314msgid "Log in Anyway"
  317315msgstr "Влизане, въпреки всичко"
  318316
  319 #: ../gnome-session/main.c:273
   317#: ../gnome-session/main.c:274
  320318msgid "Try Again"
  321319msgstr "Отново"
   
  382380msgstr "Редактиране името на сесията"
  383381
  384 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:122
   382#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:117
   383msgid "Enable"
   384msgstr "Активиране"
   385
   386#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:123
   387#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:464
   388msgid "Disable"
   389msgstr "Деактивиране"
   390
   391#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:145
  385392msgid "_Edit"
  386393msgstr "_Редактиране"
  387394
  388 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:190
   395#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:213
  389396msgid ""
  390397"Some changes are not saved.\n"
   
  394401"Да изляза ли от програмата?"
  395402
  396 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:240
   403#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:263
  397404#: ../gnome-session/session-properties.desktop.in.in.h:2
  398405msgid "Sessions"
  399406msgstr "Сесии"
  400407
  401 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:273
   408#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:296
  402409msgid "Show splash screen on _login"
  403410msgstr "Показване на прозоре_ца със зареждането по време на влизане"
  404411
  405 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:284
   412#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:307
  406413msgid "As_k on logout"
  407414msgstr "_Питане при излизане"
  408415
  409 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:295
   416#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:318
  410417msgid "Automatically save chan_ges to session"
  411418msgstr "Автоматично запазва п_ромените в сесията"
  412419
  413 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:306
   420#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:329
  414421msgid "_Sessions:"
  415422msgstr "_Сесии:"
  416423
  417 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:324
   424#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:347
  418425msgid "Session Name"
  419426msgstr "Име на сесия"
  420427
  421 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:375
   428#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:398
  422429msgid "Session Options"
  423430msgstr "Настройки на сесия"
  424431
  425 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:384
   432#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:407
  426433msgid "Current Session"
  427434msgstr "Текуща сесия"
  428435
  429 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:393
   436#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:416
  430437msgid "Additional startup _programs:"
  431438msgstr "Допълнителни начални _програми:"
  432439
  433 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:414
   440#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:435
  434441msgid "Command"
  435442msgstr "Команда"
  436443
  437 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:446
   444#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:475
  438445msgid "Startup Programs"
  439446msgstr "Начални програми"
   
  487494msgstr "Настройки на средата"
  488495
  489 #: ../gnome-session/startup-programs.c:292
   496#: ../gnome-session/startup-programs.c:319
  490497msgid "_Startup Command:"
  491498msgstr "_Начална команда:"
  492499
  493 #: ../gnome-session/startup-programs.c:298
   500#: ../gnome-session/startup-programs.c:325
  494501msgid "Startup Command"
  495502msgstr "Начална команда"
  496503
  497 #: ../gnome-session/startup-programs.c:347
   504#: ../gnome-session/startup-programs.c:354
  498505msgid "The startup command cannot be empty"
  499506msgstr "Името на командата за стартиране не може да бъде празно"
  500507
  501 #: ../gnome-session/startup-programs.c:384
   508#: ../gnome-session/startup-programs.c:391
  502509msgid "Add Startup Program"
  503510msgstr "Добавяне на начална програма"
  504511
  505 #: ../gnome-session/startup-programs.c:405
   512#: ../gnome-session/startup-programs.c:429
  506513msgid "Edit Startup Program"
  507514msgstr "Редактиране на начална програма"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.