Changeset 478


Ignore:
Timestamp:
Jan 21, 2006, 12:23:08 AM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

yelp - пълен превод на програмата.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/yelp.HEAD.bg.po

  r455 r478  
  1010"Project-Id-Version: yelp HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-01-09 18:54+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-01-09 18:53+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-01-20 15:17+0100\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-01-21 00:21+0200\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20
   21#: ../data/info.xml.in.h:1 ../src/yelp-toc-pager.c:1199
   22msgid "GNU Info Pages"
   23msgstr "Информационни страници на GNU"
  2024
  2125#: ../data/man.xml.in.h:1 ../data/toc.xml.in.h:4
   
  171175msgstr "Аплети към панела"
  172176
  173 #: ../data/toc.xml.in.h:17 ../data/ui/yelp.glade.h:10
   177#: ../data/toc.xml.in.h:17 ../data/ui/yelp.glade.h:8
  174178msgid "Preferences"
  175179msgstr "Настройки"
   
  200204
  201205#: ../data/ui/yelp.glade.h:3
  202 msgid "<b>_Bookmarks:</b>"
  203 msgstr "<b>_Отметки:</b>"
  204 
  205 #: ../data/ui/yelp.glade.h:4
  206 msgid "<b>_Title:</b>"
  207 msgstr "<b>_Заглавие:</b>"
  208 
  209 #: ../data/ui/yelp.glade.h:5
  210206msgid "Add Bookmark"
  211207msgstr "Добавяне на отметка"
  212208
  213 #: ../data/ui/yelp.glade.h:6
   209#: ../data/ui/yelp.glade.h:4
  214210msgid "Bookmarks"
  215211msgstr "Отметки"
  216212
  217 #: ../data/ui/yelp.glade.h:7
   213#: ../data/ui/yelp.glade.h:5
  218214msgid "C_ase sensitive"
  219215msgstr "Малките и големи букви имат значение"
  220216
  221 #: ../data/ui/yelp.glade.h:8
   217#: ../data/ui/yelp.glade.h:6
  222218msgid "Find"
  223219msgstr "Търсене"
  224220
  225 #: ../data/ui/yelp.glade.h:9
   221#: ../data/ui/yelp.glade.h:7
  226222msgid "Open Location"
  227223msgstr "Отваряне на местоположение"
  228224
  229 #: ../data/ui/yelp.glade.h:11
   225#: ../data/ui/yelp.glade.h:9
  230226msgid "Re_name"
  231227msgstr "Пре_именуване"
  232228
  233 #: ../data/ui/yelp.glade.h:12
   229#: ../data/ui/yelp.glade.h:10
   230msgid "_Bookmarks:"
   231msgstr "_Отметки:"
   232
   233#: ../data/ui/yelp.glade.h:11
  234234msgid "_Browse with caret"
  235235msgstr "_Разглеждане с каретка"
  236236
   237#: ../data/ui/yelp.glade.h:12
   238msgid "_Find:"
   239msgstr "_Търсене:"
   240
  237241#: ../data/ui/yelp.glade.h:13
  238 msgid "_Find: "
  239 msgstr "_Търсене: "
  240 
  241 #: ../data/ui/yelp.glade.h:14
  242242msgid "_Fixed width:"
  243243msgstr "_Фиксирана ширина:"
  244244
  245 #: ../data/ui/yelp.glade.h:15
   245#: ../data/ui/yelp.glade.h:14
  246246msgid "_Location:"
  247247msgstr "_Местоположение:"
  248248
  249 #: ../data/ui/yelp.glade.h:16
   249#: ../data/ui/yelp.glade.h:15
  250250msgid "_Next"
  251251msgstr "_Следваща"
  252252
  253 #: ../data/ui/yelp.glade.h:17
   253#: ../data/ui/yelp.glade.h:16
  254254msgid "_Previous"
  255255msgstr "_Предишна"
   256
   257#: ../data/ui/yelp.glade.h:17
   258msgid "_Title:"
   259msgstr "_Заглавие:"
  256260
  257261#: ../data/ui/yelp.glade.h:18
   
  299303msgstr "Използване на стандартните шрифтове към системата."
  300304
  301 #: ../src/GNOME_Yelp.server.in.h:1 ../src/yelp-window.c:2643
   305#: ../src/GNOME_Yelp.server.in.h:1 ../src/yelp-window.c:2646
  302306msgid "Yelp"
  303307msgstr "Yelp"
   
  333337msgstr "Раздели на документа"
  334338
  335 #: ../src/yelp-db-pager.c:245 ../src/yelp-db-print-pager.c:198
   339#: ../src/yelp-db-pager.c:245 ../src/yelp-db-print-pager.c:197
  336340#, c-format
  337341msgid ""
   
  392396"компресиран в неподдържан формат."
  393397
  394 #: ../src/yelp-main.c:95
   398#: ../src/yelp-main.c:99
  395399msgid "Define which cache directory to use"
  396400msgstr "Определяне коя кеш директория да се използва"
  397401
  398 #: ../src/yelp-main.c:129
   402#: ../src/yelp-main.c:133
  399403#, c-format
  400404msgid "Could not activate Yelp: '%s'"
  401405msgstr "Yelp не може да бъде активиран: „%s“"
  402406
  403 #: ../src/yelp-main.c:148
   407#: ../src/yelp-main.c:152
  404408msgid "Could not open new window."
  405409msgstr "Прозорецът не може да бъде отворен."
  406410
  407 #: ../src/yelp-main.c:325 ../yelp.desktop.in.in.h:2
   411#: ../src/yelp-main.c:396 ../yelp.desktop.in.in.h:2
  408412msgid "Help"
  409413msgstr "Потребителско ръководство"
   
  487491msgstr "Задаване на края на обхвата на зоната за печат"
  488492
  489 #: ../src/yelp-search-pager.c:311
   493#: ../src/yelp-search-pager.c:380
  490494msgid ""
  491495"Your search could not be processed. There is no connection to the beagle "
   
  494498"Заявката Ви за търсене не може да бъде обработена. Няма връзка с Beagle "
  495499
  496 #: ../src/yelp-search-pager.c:608
   500#: ../src/yelp-search-pager.c:688
  497501#, c-format
  498502msgid ""
   
  503507"или съдържа невалиден XSLT."
  504508
  505 #: ../src/yelp-search-pager.c:710 ../src/yelp-toc-pager.c:1447
   509#: ../src/yelp-search-pager.c:790 ../src/yelp-toc-pager.c:1448
  506510#: ../src/yelp-xslt-pager.c:368
  507511msgid "No href attribute found on yelp:document"
  508512msgstr "Не е намерен атрибутът href в този документ на Yelp"
  509513
  510 #: ../src/yelp-search-pager.c:724 ../src/yelp-toc-pager.c:1461
   514#: ../src/yelp-search-pager.c:804 ../src/yelp-toc-pager.c:1462
  511515#: ../src/yelp-xslt-pager.c:384
  512516msgid "Out of memory"
  513517msgstr "Няма достатъчно памет"
  514518
  515 #: ../src/yelp-search-pager.c:765 ../src/yelp-toc-pager.c:1502
   519#: ../src/yelp-search-pager.c:845 ../src/yelp-toc-pager.c:1512
  516520msgid "Help Contents"
  517521msgstr "Съдържание"
   522
   523#: ../src/yelp-search-pager.c:1121 ../src/yelp-toc-pager.c:495
   524#, c-format
   525msgid "Could not load the OMF file '%s'."
   526msgstr "Файлът OMF „%s“ не може да бъде зареден."
  518527
  519528#. TRANSLATORS:
   
  546555msgstr "YelpTocPager: Броенето на паузата е отрицателно."
  547556
  548 #: ../src/yelp-toc-pager.c:495
  549 #, c-format
  550 msgid "Could not load the OMF file '%s'."
  551 msgstr "Файлът OMF „%s“ не може да бъде зареден."
  552 
  553557#: ../src/yelp-toc-pager.c:629
  554558#, c-format
   
  569573"или таблицата е изградена чрез неправилен XML."
  570574
  571 #: ../src/yelp-toc-pager.c:1199
  572 msgid "GNU Info Pages"
  573 msgstr "Информационни страници на GNU"
  574 
  575575#: ../src/yelp-toc-pager.c:1295
  576576#, c-format
   
  582582"липсва, или съдържа невалиден XSLT."
  583583
  584 #: ../src/yelp-window.c:309
   584#: ../src/yelp-window.c:311
  585585msgid "_File"
  586586msgstr "_Файл"
  587587
  588 #: ../src/yelp-window.c:310
   588#: ../src/yelp-window.c:312
  589589msgid "_Edit"
  590590msgstr "_Редактиране"
  591591
  592 #: ../src/yelp-window.c:311
   592#: ../src/yelp-window.c:313
  593593msgid "_Go"
  594594msgstr "_Отиване"
  595595
  596 #: ../src/yelp-window.c:312
   596#: ../src/yelp-window.c:314
  597597msgid "_Bookmarks"
  598598msgstr "_Отметки"
  599599
  600 #: ../src/yelp-window.c:313
   600#: ../src/yelp-window.c:315
  601601msgid "_Help"
  602602msgstr "_Помощ"
  603603
  604 #: ../src/yelp-window.c:316
   604#: ../src/yelp-window.c:318
  605605msgid "_New Window"
  606606msgstr "_Нов прозорец"
  607607
  608 #: ../src/yelp-window.c:321
   608#: ../src/yelp-window.c:323
  609609msgid "Print This Document"
  610610msgstr "Разпечатване на този документ"
  611611
  612 #: ../src/yelp-window.c:326
   612#: ../src/yelp-window.c:328
  613613msgid "Print This Page"
  614614msgstr "Разпечатване на тази страница"
  615615
  616 #: ../src/yelp-window.c:331
   616#: ../src/yelp-window.c:333
  617617msgid "About This Document"
  618618msgstr "Относно този документ"
  619619
  620 #: ../src/yelp-window.c:336
   620#: ../src/yelp-window.c:338
  621621msgid "Open _Location"
  622622msgstr "Отваряне на _местоположение"
  623623
  624 #: ../src/yelp-window.c:341
   624#: ../src/yelp-window.c:343
  625625msgid "_Close Window"
  626626msgstr "_Затваряне на прозореца"
  627627
  628 #: ../src/yelp-window.c:347
   628#: ../src/yelp-window.c:349
  629629msgid "_Copy"
  630630msgstr "_Копиране"
  631631
  632 #: ../src/yelp-window.c:353
   632#: ../src/yelp-window.c:355
  633633msgid "_Select All"
  634634msgstr "Избиране на в_сичко"
  635635
  636 #: ../src/yelp-window.c:358
   636#: ../src/yelp-window.c:360
  637637msgid "_Find..."
  638638msgstr "_Търсене..."
  639639
  640 #: ../src/yelp-window.c:363
   640#: ../src/yelp-window.c:365
  641641msgid "Find Pre_vious"
  642642msgstr "Намиране на _предишен"
  643643
  644 #: ../src/yelp-window.c:365
   644#: ../src/yelp-window.c:367
  645645msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
  646646msgstr "Търсене назад на същия текст"
  647647
  648 #: ../src/yelp-window.c:368
   648#: ../src/yelp-window.c:370
  649649msgid "Find Ne_xt"
  650650msgstr "Намиране на _следващ"
  651651
  652 #: ../src/yelp-window.c:370
   652#: ../src/yelp-window.c:372
  653653msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
  654654msgstr "Търсене напред на същия текст"
  655655
  656 #: ../src/yelp-window.c:373
   656#: ../src/yelp-window.c:375
  657657msgid "_Preferences"
  658658msgstr "_Настройки"
  659659
  660 #: ../src/yelp-window.c:378
   660#: ../src/yelp-window.c:380
  661661msgid "_Reload"
  662662msgstr "_Презареждане"
  663663
  664 #: ../src/yelp-window.c:390
   664#: ../src/yelp-window.c:392
  665665msgid "_Back"
  666666msgstr "На_зад"
  667667
  668 #: ../src/yelp-window.c:392
   668#: ../src/yelp-window.c:394
  669669msgid "Show previous page in history"
  670670msgstr "Показване на предишната страница в историята"
  671671
  672 #: ../src/yelp-window.c:395
   672#: ../src/yelp-window.c:397
  673673msgid "_Forward"
  674674msgstr "На_пред"
  675675
  676 #: ../src/yelp-window.c:397
   676#: ../src/yelp-window.c:399
  677677msgid "Show next page in history"
  678678msgstr "Показване на следващата страница в историята"
  679679
  680 #: ../src/yelp-window.c:400
   680#: ../src/yelp-window.c:402
  681681msgid "_Help Topics"
  682682msgstr "Съдържание на _помощта"
  683683
  684 #: ../src/yelp-window.c:402
   684#: ../src/yelp-window.c:404
  685685msgid "Go to the listing of help topics"
  686686msgstr "Отиване в съдържанието на помощта"
  687687
  688 #: ../src/yelp-window.c:405
   688#: ../src/yelp-window.c:407
  689689msgid "_Previous Section"
  690690msgstr "_Предишен раздел"
  691691
  692 #: ../src/yelp-window.c:410
   692#: ../src/yelp-window.c:412
  693693msgid "_Next Section"
  694694msgstr "_Следващ раздел"
  695695
  696 #: ../src/yelp-window.c:415
   696#: ../src/yelp-window.c:417
  697697msgid "_Contents"
  698698msgstr "_Съдържание"
  699699
  700 #: ../src/yelp-window.c:421
   700#: ../src/yelp-window.c:423
  701701msgid "_Add Bookmark"
  702702msgstr "_Добавяне на отметка"
  703703
  704 #: ../src/yelp-window.c:426
   704#: ../src/yelp-window.c:428
  705705msgid "_Edit Bookmarks..."
  706706msgstr "_Редактиране на отметки..."
  707707
  708 #: ../src/yelp-window.c:432
   708#: ../src/yelp-window.c:434
  709709msgid "_Open Link"
  710710msgstr "_Отваряне на връзка"
  711711
  712 #: ../src/yelp-window.c:437
   712#: ../src/yelp-window.c:439
  713713msgid "Open Link in _New Window"
  714714msgstr "Отваряне на връзката в _нов прозорец"
  715715
  716 #: ../src/yelp-window.c:442
   716#: ../src/yelp-window.c:444
  717717msgid "_Copy Link Address"
  718718msgstr "_Копиране адреса на връзката"
  719719
  720 #: ../src/yelp-window.c:448
   720#: ../src/yelp-window.c:450
  721721msgid "_About"
  722722msgstr "_Относно"
  723723
  724 #: ../src/yelp-window.c:453
   724#: ../src/yelp-window.c:455
  725725msgid "Copy _Email Address"
  726726msgstr "Копиране адреса за _е-поща"
  727727
  728 #: ../src/yelp-window.c:502
   728#: ../src/yelp-window.c:504
  729729msgid "Help Browser"
  730730msgstr "Навигатор на помощта"
  731731
  732 #: ../src/yelp-window.c:766 ../src/yelp-window.c:922
   732#: ../src/yelp-window.c:768 ../src/yelp-window.c:924
  733733msgid "The Uniform Resource Identifier for the file is invalid."
  734734msgstr ""
   
  736736"е невалиден."
  737737
  738 #: ../src/yelp-window.c:778 ../src/yelp-window.c:917
   738#: ../src/yelp-window.c:780 ../src/yelp-window.c:919
  739739#, c-format
  740740msgid ""
   
  745745"съществуващ файл."
  746746
  747 #: ../src/yelp-window.c:864 ../src/yelp-window.c:1289
   747#: ../src/yelp-window.c:866 ../src/yelp-window.c:1292
  748748msgid "Man pages are not supported in this version."
  749749msgstr "Страници с помощ не се поддържат в тази версия."
  750750
  751 #: ../src/yelp-window.c:874 ../src/yelp-window.c:1280
   751#: ../src/yelp-window.c:876 ../src/yelp-window.c:1283
  752752msgid "GNU info pages are not supported in this version"
  753753msgstr "Страниците с информация за GNU не се поддържат в тази версия."
  754754
  755 #: ../src/yelp-window.c:892 ../src/yelp-window.c:1302
   755#: ../src/yelp-window.c:894 ../src/yelp-window.c:1305
  756756msgid "Search is not supported in this version."
  757757msgstr "Търсенето не се поддържа в тази версия."
  758758
  759 #: ../src/yelp-window.c:897
   759#: ../src/yelp-window.c:899
  760760msgid ""
  761761"SGML documents are no longer supported. Please ask the author of the "
   
  765765"документа да го конвертира в XML формат."
  766766
  767 #: ../src/yelp-window.c:1023
  768 msgid "Search"
  769 msgstr "Търсене"
  770 
  771 #: ../src/yelp-window.c:1024
   767#: ../src/yelp-window.c:1025
   768msgid "_Search:"
   769msgstr "Тър_сене:"
   770
   771#: ../src/yelp-window.c:1026
  772772msgid "Search for other documentation"
  773773msgstr "Търсене за друга документация"
  774774
  775 #: ../src/yelp-window.c:1169
  776 msgid "Find:"
   775#: ../src/yelp-window.c:1172
   776msgid "Fin_d:"
  777777msgstr "Търсене:"
  778778
  779 #: ../src/yelp-window.c:1189
   779#: ../src/yelp-window.c:1192
  780780msgid "Find _Next"
  781781msgstr "_Следващо търсене"
  782782
  783 #: ../src/yelp-window.c:1201
   783#: ../src/yelp-window.c:1204
  784784msgid "Find _Previous"
  785785msgstr "_Предишно търсене"
  786786
  787 #: ../src/yelp-window.c:1315
   787#: ../src/yelp-window.c:1318
  788788#, c-format
  789789msgid ""
   
  794794"форматът не се поддържа."
  795795
  796 #: ../src/yelp-window.c:1344 ../src/yelp-window.c:1755
  797 #: ../src/yelp-window.c:1822
   796#: ../src/yelp-window.c:1347 ../src/yelp-window.c:1758
   797#: ../src/yelp-window.c:1825
  798798#, c-format
  799799msgid ""
   
  806806"проблем на нейните създатели."
  807807
  808 #: ../src/yelp-window.c:1459 ../src/yelp-window.c:2212
   808#: ../src/yelp-window.c:1462 ../src/yelp-window.c:2215
  809809#, c-format
  810810msgid ""
   
  815815"да нямате права да го четете."
  816816
  817 #: ../src/yelp-window.c:1510
   817#: ../src/yelp-window.c:1513
  818818msgid "Loading..."
  819819msgstr "Зареждане..."
   
  821821#. Note to translators: put here your name (and address) so it
  822822#. * will show up in the "about" box
  823 #: ../src/yelp-window.c:2640
   823#: ../src/yelp-window.c:2643
  824824msgid "translator-credits"
  825825msgstr ""
   
  831831"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  832832
  833 #: ../src/yelp-window.c:2645
   833#: ../src/yelp-window.c:2648
  834834msgid "A documentation browser and viewer for the Gnome Desktop."
  835 msgstr ""
  836 "Програма за преглед на потребителските ръководства за работната среда GNOME."
   835msgstr "Програма за преглед на потребителските ръководства за работната среда GNOME."
  837836
  838837#: ../src/yelp-xslt-pager.c:195
   
  857856msgid "Get help with GNOME"
  858857msgstr "Помощ за GNOME"
   858
   859#~ msgid "<b>_Bookmarks:</b>"
   860#~ msgstr "<b>_Отметки:</b>"
   861
   862#~ msgid "<b>_Title:</b>"
   863#~ msgstr "<b>_Заглавие:</b>"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.