Changeset 472


Ignore:
Timestamp:
Jan 19, 2006, 1:35:50 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

quodlibet (sharp) no tengo dinero edition

 • като опашка преведох queue. не виждам друг превод възможен, ако някой има предложения, моля, да ги каже.
 • ако сашо ще прави промени някакви да го допълни 100% ще го оставя така. ще чакам сигнал от него, кога да го пратя на разработчиците.
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/quodlibet.bg.po

  r471 r472  
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1010"POT-Creation-Date: 2006-01-17 23:43-0600\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2006-01-19 11:05+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2006-01-19 13:34+0200\n"
  1212"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3131#: ../stock.py:38
  3232msgid "Add to _Queue"
  33 msgstr ""
   33msgstr "Добавяне към _опашката"
  3434
  3535#: ../stock.py:54
   
  125125#: ../quodlibet.py:158
  126126msgid "[ --refresh-library | --print-playing | control ]"
  127 msgstr ""
   127msgstr "[ --refresh-library | --print-playing | control ]"
  128128
  129129#: ../quodlibet.py:160
   
  133133#: ../quodlibet.py:161
  134134msgid "Print the playing song and exit"
  135 msgstr ""
   135msgstr "Показване на изпълняващата се песен и излизане"
  136136
  137137#: ../quodlibet.py:162
  138138msgid "Begin playing immediately"
  139 msgstr ""
   139msgstr "Започване на изпълнението незабавно"
  140140
  141141#: ../quodlibet.py:165
   
  149149#: ../quodlibet.py:167
  150150msgid "Start playback"
  151 msgstr ""
   151msgstr "Започване на изпълнението"
  152152
  153153#: ../quodlibet.py:168
  154154msgid "Pause playback"
  155 msgstr ""
   155msgstr "Паузиране на изпълнението"
  156156
  157157#: ../quodlibet.py:169
   
  169169#: ../quodlibet.py:172
  170170msgid "Print player status"
  171 msgstr ""
   171msgstr "Показване статуса на изпълнението"
  172172
  173173#: ../quodlibet.py:173
   
  181181#: ../quodlibet.py:175
  182182msgid "Toggle main window visibility"
  183 msgstr ""
   183msgstr "Превключване видимостта на главния прозорец"
  184184
  185185#: ../quodlibet.py:176
  186186msgid "Focus the running player"
  187 msgstr ""
   187msgstr "Фокусиране на програмата"
  188188
  189189#: ../quodlibet.py:177
   
  193193#: ../quodlibet.py:178
  194194msgid "Print the contents of the queue"
  195 msgstr ""
   195msgstr "Показване съдържанието на опашката"
  196196
  197197#: ../quodlibet.py:179
   
  209209#: ../quodlibet.py:184
  210210msgid "Set or toggle the playback order"
  211 msgstr ""
   211msgstr "Промяна на реда на изпълнение"
  212212
  213213#: ../quodlibet.py:186
  214214msgid "Turn repeat off, on, or toggle it"
  215 msgstr ""
   215msgstr "Включване на повтарянето, изключване или превключването му."
  216216
  217217#: ../quodlibet.py:187
   
  225225#: ../quodlibet.py:188 ../quodlibet.py:198
  226226msgid "query"
  227 msgstr ""
   227msgstr "запитване"
  228228
  229229#: ../quodlibet.py:189
   
  241241
  242242#: ../quodlibet.py:191
  243 #, fuzzy
  244243msgid "Set the current browser"
  245 msgstr "Редактиране на текущия списък с песни"
   244msgstr ""
  246245
  247246#: ../quodlibet.py:192
  248 #, fuzzy
  249247msgid "Open a new browser"
  250 msgstr "Изглед на панели"
   248msgstr ""
  251249
  252250#: ../quodlibet.py:193
  253251msgid "Show or hide the queue"
  254 msgstr ""
   252msgstr "Показване или скриване на опашката"
  255253
  256254#: ../quodlibet.py:194
  257255msgid "Show or hide the main song list"
  258 msgstr ""
   256msgstr "Показване или скриване на главния изглед с песни"
  259257
  260258#: ../quodlibet.py:195
   
  272270#: ../quodlibet.py:196
  273271msgid "tag=value"
  274 msgstr ""
   272msgstr "етикет=стойност"
  275273
  276274#: ../quodlibet.py:197
  277275msgid "Enqueue a file or query"
  278 msgstr ""
   276msgstr "Поставяне на файл или запитване на опашката"
  279277
  280278#: ../quodlibet.py:229
   
  327325"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
  328326msgstr ""
   327"%s %s - <quodlibet@lists.sacredchao.net>\n"
   328"Всички права запазени 2004-2005 Joe Wreschnig, Michael Urman, and others\n"
   329"\n"
   330"Това е свободен софтуер; вижте изходния код за условията по копирането.  Няма НИКАКВА\n"
   331"гаранция; нито дори за ПРОДАВАЕМОСТ или ПРИГОДЕНОСТ ЗА НЯКАКВА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.\n"
  329332
  330333#: ../util.py:135
   
  377380#: ../po/tag-names.py:10 ../qltk/information.py:120 ../qltk/information.py:303
  378381msgid "artist"
  379 msgstr "изпълнител"
   382msgstr "артист"
  380383
  381384#: ../po/tag-names.py:11
   
  489492#: ../po/tag-names.py:46 ../qltk/information.py:309
  490493msgid "performer"
  491 msgstr ""
   494msgstr "изпълнител"
  492495
  493496#: ../po/tag-names.py:47 ../qltk/information.py:166
   
  526529#: ../po/tag-names.py:56
  527530msgid "BPM"
  528 msgstr ""
   531msgstr "BPM"
  529532
  530533#: ../po/tag-names.py:58 ../qltk/information.py:310
  531534msgid "performers"
  532 msgstr ""
   535msgstr "изпълнители"
  533536
  534537#: ../po/tag-names.py:59
   
  555558#: ../qltk/information.py:442
  556559msgid "artists"
  557 msgstr "изпълнители"
   560msgstr "артисти"
  558561
  559562#: ../po/tag-names.py:65 ../qltk/information.py:459
   
  622625"library, you may ignore this warning."
  623626msgstr ""
   627"Изглежда в момента Quod Libet е пуснат. Ако редактирате песни, които са също "
   628"въф фонотеката на Quod Libet, докато програмата върви, може да се наложи да обновите "
   629"фонотеката или да добавите песните наново.\n"
   630"\n"
   631"Ако Quod Libet не върви или редактирате песни извън фонотеката, може да пренебрегнете това предупреждение."
  624632
  625633#: ../widgets.py:40
   
  677685"have permission to edit it."
  678686msgstr ""
   687"Запазването на <b>%s</b> пропадна. Файлът може би е само за четене, повреден или нямате права да го променяте."
  679688
  680689#: ../player.py:133 ../player.py:144
  681690#, python-format
  682691msgid "GStreamer status %r != %r"
  683 msgstr ""
   692msgstr "Състояние на GStreamer %r != %r"
  684693
  685694#: ../massagers.py:30
   
  701710#: ../massagers.py:66
  702711msgid "MusicBrainz IDs must be in UUID format."
  703 msgstr ""
   712msgstr "MusicBrainz идентификаторите трябва да са във формата UUID."
  704713
  705714#: ../qltk/_editpane.py:49
   
  794803
  795804#: ../qltk/edittags.py:51
  796 #, fuzzy
  797805msgid "Split Disc out of _Album"
  798 msgstr "Разделяне на диска извън _албума"
   806msgstr "Номерът на диска извън етикета за _албум"
  799807
  800808#: ../qltk/edittags.py:66
  801 #, fuzzy
  802809msgid "Split _Version out of Title"
  803 msgstr "Разделяне на версията извън заглавието"
   810msgstr "_Версията извън етикета за заглавието"
  804811
  805812#: ../qltk/edittags.py:99
  806 #, fuzzy
  807813msgid "Split Arranger out of Ar_tist"
  808 msgstr "Разделяне на версията извън заглавието"
   814msgstr "_Аранжиментът извън етикета за артист"
  809815
  810816#: ../qltk/edittags.py:103
  811 #, fuzzy
  812817msgid "Split _Performer out of Artist"
  813 msgstr "Разделяне на версията извън заглавието"
   818msgstr "Из_пълнителят извън етикета за артист"
  814819
  815820#: ../qltk/edittags.py:111
   
  848853"The files currently selected do not support editing this tag."
  849854msgstr ""
   855"Невалиден етикет <b>%s</b>\n"
   856"\n"
   857"Избраните в момента файлове не поддържат редакцията на този етикет."
  850858
  851859#: ../qltk/edittags.py:447 ../qltk/tagsfrompath.py:224
   
  863871"Save this song anyway?"
  864872msgstr ""
   873"<b>%s</b> претърпя промени, докато програмата вървеше. Запазването без опресняване на фонотеката може да презапише други промени по песента.\n"
   874"\n"
   875"Да се запази ли въпреки това?"
  865876
  866877#: ../qltk/edittags.py:481 ../qltk/tracknumbers.py:135
   
  874885#: ../qltk/edittags.py:515
  875886msgid "Unable to retag multiple values"
  876 msgstr ""
   887msgstr "Неуспех при презаписването на множество стойности"
  877888
  878889#: ../qltk/edittags.py:516
  879890msgid "Changing the name of a tag with multiple values is not supported."
  880 msgstr ""
   891msgstr "Не се поддържа смяната на името на етикет с множествени стойности."
  881892
  882893#: ../qltk/exfalso.py:126 ../qltk/properties.py:110 ../qltk/songlist.py:532
   
  928939
  929940#: ../qltk/info.py:45
  930 #, fuzzy
  931941msgid "_Edit Display..."
  932 msgstr "_Нов/Редактиране на списък с песни..."
   942msgstr ""
  933943
  934944#: ../qltk/info.py:64 ../qltk/tagsfrompath.py:148
   
  944954"%s"
  945955msgstr ""
   956"Шаблонът, който въведохте е невалиден. Уверете се, че сте въвели &lt; и &gt; като "
   957"\\&lt; и \\&gt; и че етикетите са балансирани.\n"
   958"\n"
   959"%s"
  946960
  947961#: ../qltk/info.py:85 ../qltk/trayicon.py:106 ../qltk/trayicon.py:221
   
  9951009#, python-format
  9961010msgid "%d kbps"
  997 msgstr ""
   1011msgstr "%d kbps"
  9981012
  9991013#: ../qltk/information.py:197
   
  10621076#, python-format
  10631077msgid "%d song with no artist"
  1064 msgstr "%d песен без изпълнител"
   1078msgstr "%d песен без артист"
  10651079
  10661080#: ../qltk/information.py:472
   
  11701184#: ../qltk/prefs.py:46
  11711185msgid "_Artist"
  1172 msgstr "_Изпълнител"
   1186msgstr "_Артист"
  11731187
  11741188#: ../qltk/prefs.py:47 ../qltk/quodlibet.py:347 ../qltk/songlist.py:430
   
  13121326#: ../qltk/queue.py:35 ../qltk/quodlibet.py:405
  13131327msgid "_Queue"
  1314 msgstr ""
   1328msgstr "_Опашка"
  13151329
  13161330#: ../qltk/queue.py:51
   
  13201334#: ../qltk/queue.py:74
  13211335msgid "Remove all songs from the queue"
  1322 msgstr ""
   1336msgstr "Премахване на всички песни от опашката"
  13231337
  13241338#: ../qltk/queue.py:89 ../browsers/_base.py:75
   
  14261440#: ../qltk/quodlibet.py:383
  14271441msgid "Filter on _Artist"
  1428 msgstr "Само този _изпълнител"
   1442msgstr "Само този _артист"
  14291443
  14301444#: ../qltk/quodlibet.py:384
   
  14381452#: ../qltk/quodlibet.py:392
  14391453msgid "Random _Artist"
  1440 msgstr "Произволен _жанр"
   1454msgstr "Произволен _артист"
  14411455
  14421456#: ../qltk/quodlibet.py:393
   
  14861500"%d songs removed"
  14871501msgstr ""
   1502"Сканира се фонотеката Ви. Това може да отнеме няколко минути..\n"
   1503"\n"
   1504"%d презаредени песни\n"
   1505"%d премахнати песни"
  14881506
  14891507#: ../qltk/quodlibet.py:648
   
  15281546"%d songs added"
  15291547msgstr ""
   1548"Сканира се за нови песни и се добавят към фонотеката.\n"
   1549"\n"
   1550"%d добавени песни"
  15301551
  15311552#: ../qltk/renamefiles.py:50
   
  15391560#: ../qltk/renamefiles.py:64
  15401561msgid "Strip _diacritical marks"
  1541 msgstr ""
   1562msgstr "Премахване на _диакритичните знаци"
  15421563
  15431564#: ../qltk/renamefiles.py:72
   
  15681589"one."
  15691590msgstr ""
   1591"Пропадна преименуването на <b>%s</b> на <b>%s</b>. Възможно е да има вече файл с такова име или да нямате привилегиите да създадете нов файл или да премахвате стария."
  15701592
  15711593#: ../qltk/renamefiles.py:165
   
  15811603"your pattern by starting it with / or ~/."
  15821604msgstr ""
   1605"Шаблона\n"
   1606"\t<b>%s</b>\n"
   1607"съдържа /, но не започва от главната папка (root folder). За да се избегнат зле именувани папки, направете шаблона да започва с / или ~/."
  15831608
  15841609#: ../qltk/songlist.py:425
   
  16011626#: ../qltk/songlist.py:613
  16021627msgid "The files selected cannot be copied to other song lists or the queue."
  1603 msgstr ""
   1628msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат копирани към други списъци с песни или към опашката."
  16041629
  16051630#: ../qltk/tagsfrompath.py:91
   
  16091634#: ../qltk/tagsfrompath.py:98
  16101635msgid "_Title-case tags"
  1611 msgstr ""
   1636msgstr "_Етикети със регистър на заглавие"
  16121637
  16131638#: ../qltk/tagsfrompath.py:104
   
  16171642#: ../qltk/tagsfrompath.py:113
  16181643msgid "Tags From Path"
  1619 msgstr ""
   1644msgstr "Етикети от местоположението"
  16201645
  16211646#: ../qltk/tagsfrompath.py:123
   
  16351660"brackets (&lt; / &gt;)."
  16361661msgstr ""
   1662"Шаблонът\n"
   1663"\t<b>%s</b>\n"
   1664"е невалиден. Възможно е да съдържа същия етикет два пъти или има небалансирани скоби (&lt; / &gt;)."
  16371665
  16381666#: ../qltk/tagsfrompath.py:170
   
  16471675"The files currently selected do not support editing these tags."
  16481676msgstr ""
   1677"Невалидни етикети <b>%s</b>\n"
   1678"\n"
   1679"Избраните в момента файлове не поддържат редактиране на тези етикети."
  16491680
  16501681#: ../qltk/textedit.py:16
   
  16771708"Shift and scroll wheel changes song"
  16781709msgstr ""
   1710"Колелото на мишката наглася силата на звука;\n"
   1711"Shift и колелото на мишката променят песента"
  16791712
  16801713#: ../qltk/trayicon.py:36
   
  16831716"Shift and scroll adjusts volume"
  16841717msgstr ""
   1718"Колелото на мишката сменя песента;\n"
   1719"Shift и колелото на мишката променят силата на звука"
  16851720
  16861721#: ../qltk/trayicon.py:43
  16871722msgid "Scroll Wheel"
  1688 msgstr ""
   1723msgstr "Колелото на мишката"
  16891724
  16901725#: ../qltk/trayicon.py:72
   
  17151750#, python-format
  17161751msgid "and %d more..."
  1717 msgstr ""
   1752msgstr "и още %d..."
  17181753
  17191754#: ../qltk/watcher.py:93
   
  17231758#: ../qltk/watcher.py:94
  17241759msgid "GStreamer was unable to load the selected song."
  1725 msgstr ""
   1760msgstr "GStreamer неуспя да зареди избраната песен."
  17261761
  17271762#: ../qltk/wlw.py:129
   
  17441779#: ../browsers/albums.py:295
  17451780msgid "Sort by artist"
  1746 msgstr "Сортиране по изпълнител"
   1781msgstr "Сортиране по артист"
  17471782
  17481783#: ../browsers/albums.py:296
   
  17851820"%d/%d songs added."
  17861821msgstr ""
   1822"Внасяне на списък с песни.\n"
   1823"\n"
   1824"Добавени са %d/%d песни."
  17871825
  17881826#: ../browsers/playlists.py:86 ../browsers/playlists.py:354
   
  18091847#: ../browsers/playlists.py:372 ../browsers/playlists.py:448
  18101848msgid "Quod Libet can only import playlists in the M3U and PLS formats."
  1811 msgstr ""
   1849msgstr "Quod Libet може да внася само списъци с песни с формат M3U или PLS."
  18121850
  18131851#: ../browsers/playlists.py:390
   
  18741912"%s"
  18751913msgstr ""
   1914"Списъците със станции могат да съдържат само местоположения на станции, не други списъци на станции или списъци на песни. Следните местоположения не могат да бъдат заредени:\n"
   1915"%s"
  18761916
  18771917#: ../browsers/iradio.py:88
   
  19301970#: ../browsers/iradio.py:259
  19311971msgid "M3U playlists cannot be loaded."
  1932 msgstr ""
   1972msgstr "M3U списъците не могат да се зареждат."
  19331973
  19341974#: ../browsers/iradio.py:269
   
  19752015"not be an audio feed."
  19762016msgstr ""
   2017"<b>%s</b> не може да бъде добавена. Сървърът може да не е на линия или местоположението да не е аудио емисия."
  19772018
  19782019#: ../browsers/audiofeeds.py:375
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.