Changeset 470


Ignore:
Timestamp:
Jan 18, 2006, 7:09:33 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено в CVS-а

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-volume-manager.HEAD.bg.po

  r466 r470  
  1010"Project-Id-Version: gnome volume manager HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-01-18 07:13+0100\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-01-18 12:14+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-01-18 12:10+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-01-18 12:10+0200\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:1
  2222msgid "\"Always take this action\" checkbox for Autorun"
  23 msgstr "Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за автоматичното стартиране"
   23msgstr ""
   24"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за автоматичното стартиране"
  2425
  2526#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:2
   
  2930#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:3
  3031msgid "\"Always take this action\" checkbox for mixed Audio and Data CDs"
  31 msgstr "Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за дискове с аудио и данни"
   32msgstr ""
   33"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за дискове с аудио и данни"
  3234
  3335#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:4
  3436msgid "\"Always take this action\" checkbox for photo import from a camera"
  35 msgstr "Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за изтегляне на снимки от фотоапарат"
   37msgstr ""
   38"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за изтегляне на снимки от "
   39"фотоапарат"
  3640
  3741#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:5
  3842msgid "\"Always take this action\" checkbox for photo import from a device"
  39 msgstr "Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за изтегляне на снимки от устройство"
   43msgstr ""
   44"Настройка „Винаги да се извършва това действие“ за изтегляне на снимки от "
   45"устройство"
  4046
  4147#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:6
  4248msgid "':' delimited list of paths to check for autorun binaries and scripts."
  43 msgstr "списък от пътища с разделител „:“, който да се проверява за скриптове и двоични файлове, които да се изпълняват автоматично."
   49msgstr ""
   50"списък от пътища с разделител „:“, който да се проверява за скриптове и "
   51"двоични файлове, които да се изпълняват автоматично."
  4452
  4553#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:7
   
  5361#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:9
  5462msgid "Action to take when a device contains an autorun program/script."
  55 msgstr "Действие при включването на устройство съдържащо програма/скрипт за автоматично стартиране"
   63msgstr ""
   64"Действие при включването на устройство съдържащо програма/скрипт за "
   65"автоматично стартиране"
  5666
  5767#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:10
   
  145155#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:31
  146156msgid "Command to run when the user wishes to burn a Data CD."
  147 msgstr "Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише CD с данни."
   157msgstr ""
   158"Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише CD с данни."
  148159
  149160#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:32
  150161msgid "Command to run when the user wishes to burn an Audio CD."
  151 msgstr "Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише CD с песни."
   162msgstr ""
   163"Команда, която да се стартира, когато потребителят иска да запише CD с песни."
  152164
  153165#: ../gnome-volume-manager.schemas.in.h:33
   
  807819"Note: You need Linux kernel 2.6 for volume management to work."
  808820msgstr ""
  809 "Необходима е услугата „hald“, но в момента не е стартирана. Активирайте "
   821"Необходима е услугата „hald“, но в момента тя не е стартирана. Активирайте "
  810822"услугата и стартирайте отново този аплет или се свържете с Вашия системен "
  811823"администратор.\n"
  812824"\n"
  813 "Забележка: За да работи управлението на носители ще ви трябва версия 2.6 на "
  814 "Linux ядрото."
  815 
  816 #~ msgid "<b>iPod™</b>"
  817 #~ msgstr "<b>iPod™</b>"
  818 
  819 #~ msgid "Select program to sync iPod"
  820 #~ msgstr "Избор на програма за синхронизация на iPod"
   825"Забележка: За да работи управлението на носители, ще ви трябва версия 2.6 на "
   826"ядрото Linux."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.