Changeset 468


Ignore:
Timestamp:
Jan 18, 2006, 2:16:18 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Поправки на грешки. Уеднаквяване. Коригирал съм #230, #308, #312, #313, #314

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/nautilus.HEAD.bg.po

  r433 r468  
  1111"Project-Id-Version: nautilus 2.12\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-01-03 13:33+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-01-03 13:32+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-01-18 14:15+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-01-18 14:13+0200\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  430430msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
  431431msgstr ""
  432 "Включване на класическото поведение на Nautilus, където всички прозорци за "
   432"Включване на класическото поведение на Nautilus, където всички прозорци са "
  433433"браузъри"
  434434
   
  553553"behavior."
  554554msgstr ""
  555 "Ако е включено, всичко прозорци на Nautilus ще бъдат браузъри. Така се се "
   555"Ако е включено, всички прозорци на Nautilus ще бъдат браузъри. Така се "
  556556"държеше Nautilus преди версия 2.6 и някои хора предпочитат това поведение."
  557557
   
  563563msgstr ""
  564564"Ако е включено, файлове резервни копия от програми като Emacs ще бъдат "
  565 "показвани. В момента, само файлове свършващи на тилда (~) се считат за "
   565"показвани. В момента само файлове свършващи на тилда (~) се считат за "
  566566"резервни копия."
  567567
   
  696696#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
  697697msgid "Only show folders in the tree sidebar"
  698 msgstr "Показване на папките само в страничната лента с дървовидна с-ра"
   698msgstr "Показване на папките само в страничната лента с дървото на папките"
  699699
  700700#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
   
  703703"\" to launch them on a double click."
  704704msgstr ""
  705 "Възможни стойности са „единично“ за пускане на файлове при едно натискане, "
  706 "или „двойно“ за пускане при двойно натискане с мишката."
   705"Възможни стойности са „single“ за пускане на файлове при едно натискане, или "
   706"„double“ за пускане при двойно натискане с мишката."
  707707
  708708#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
   
  783783"generic icon."
  784784msgstr ""
  785 "Компромис за скоростта за преглед на файлове изображения чрез иконата им.Ако "
  786 "е зададено „always“, тогава иконата на файла се променя, дори файлът да е на "
  787 "отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, тогава иконата се променя за "
  788 "локални файлове. Ако е зададено „never“, то иконата никога не се променя."
   785"Компромис за скоростта за преглед на файлове изображения чрез иконата им. "
   786"Ако е зададено „always“, тогава иконата на файла се променя, дори файлът да "
   787"е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, тогава иконата се "
   788"променя за локални файлове. Ако е зададено „never“, то иконата никога не се "
   789"променя."
  789790
  790791#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
   
  930931#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
  931932msgid "Whether to enable immediate deletion"
  932 msgstr "Дали да позволява моментално изтриване"
   933msgstr "Дали да позволява незабавно изтриване"
  933934
  934935#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
   
  968969#. name, stock id
  969970#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:453
  970 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6591
   971#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6626
  971972msgid "Select _All"
  972973msgstr "Избиране на _всичко"
   
  11971198msgstr "(Остават %d:%02d)"
  11981199
  1199 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:445
  1200 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:470
   1200#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
   1201#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:477
  12011202#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:87
  12021203#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:293
   
  12061207
  12071208#. "From" dialog label, source path gets placed next to it in the dialog
  1208 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:454
   1209#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:459
  12091210msgid "From:"
  12101211msgstr "От папка:"
  12111212
  12121213#. "To" dialog label, source path gets placed next to it in the dialog
  1213 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:477
   1214#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
  12141215msgid "To:"
  12151216msgstr "В папка:"
  12161217
  1217 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:663
  1218 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:711
  1219 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:716
  1220 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:726
   1218#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:672
   1219#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:720
   1220#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:725
   1221#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:735
  12211222msgid "Error while moving."
  12221223msgstr "Грешка по време на преместването."
  12231224
  1224 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:664
   1225#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:673
  12251226#, c-format
  12261227msgid "\"%s\" cannot be moved because it is on a read-only disk."
   
  12291230"четене."
  12301231
  1231 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:674
  1232 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:680
   1232#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:683
   1233#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:689
  12331234msgid "Error while deleting."
  12341235msgstr "Грешка по време на изтриването."
  12351236
  1236 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:675
   1237#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:684
  12371238#, c-format
  12381239msgid ""
   
  12431244"папка."
  12441245
  1245 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:681
   1246#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:690
  12461247#, c-format
  12471248msgid "\"%s\" cannot be deleted because it is on a read-only disk."
  12481249msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит, понеже е на диск само за четене."
  12491250
  1250 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:712
   1251#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:721
  12511252#, c-format
  12521253msgid ""
   
  12571258"папка."
  12581259
  1259 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:717
   1260#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:726
  12601261#, c-format
  12611262msgid ""
   
  12651266"„%s“ не може да бъде преместен, защото той или бащината папка са отдалечени."
  12661267
  1267 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:727
   1268#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:736
  12681269#, c-format
  12691270msgid ""
   
  12741275"папка."
  12751276
  1276 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:749
   1277#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:758
  12771278msgid "Error while copying."
  12781279msgstr "Грешка по време на копирането."
  12791280
  1280 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:750
   1281#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:759
  12811282#, c-format
  12821283msgid "\"%s\" cannot be copied because you do not have permissions to read it."
  12831284msgstr "„%s“ не може да бъде копиран, понеже нямате права за четене."
  12841285
  1285 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:770
  1286 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:791
  1287 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:795
   1286#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:779
   1287#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:800
   1288#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:804
  12881289#, c-format
  12891290msgid "Error while copying to \"%s\"."
  12901291msgstr "Грешка по време на копирането в „%s“."
  12911292
  1292 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:771
  1293 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:776
  12941293#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:780
   1294#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:785
   1295#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:789
  12951296msgid "There is not enough space on the destination."
  12961297msgstr "Няма достатъчно място."
  12971298
  1298 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:775
   1299#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:784
  12991300#, c-format
  13001301msgid "Error while moving to \"%s\"."
  13011302msgstr "Грешка по време на преместването в „%s“."
  13021303
  1303 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:779
   1304#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:788
  13041305#, c-format
  13051306msgid "Error while creating link in \"%s\"."
  13061307msgstr "Грешка по време на създаване на връзка в „%s“."
  13071308
  1308 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:792
  1309 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:803
  1310 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:814
   1309#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:801
   1310#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:812
   1311#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:823
  13111312msgid "You do not have permissions to write to this folder."
  13121313msgstr "Нямате права за запис в тази папка."
  13131314
  1314 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:796
  1315 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:807
  1316 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:818
   1315#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:805
   1316#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:816
   1317#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:827
  13171318msgid "The destination disk is read-only."
  13181319msgstr "Диска е само за четене."
  13191320
  1320 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:802
  1321 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:806
   1321#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:811
   1322#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:815
  13221323#, c-format
  13231324msgid "Error while moving items to \"%s\"."
  13241325msgstr "Грешка по време на преместването в „%s“."
  13251326
  1326 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:813
  1327 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:817
   1327#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:822
   1328#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:826
  13281329#, c-format
  13291330msgid "Error while creating links in \"%s\"."
  13301331msgstr "Грешка по време на създаване на връзка в „%s“."
  13311332
  1332 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:845
   1333#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:854
  13331334#, c-format
  13341335msgid "Error \"%s\" while copying \"%s\"."
  13351336msgstr "Грешка „%s“ по време на копирането на „%s“."
  13361337
  1337 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:846
  1338 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:850
  1339 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:854
  1340 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:860
  1341 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:875
  1342 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:879
  1343 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:883
  1344 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:889
   1338#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:855
   1339#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:859
   1340#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:863
   1341#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:869
   1342#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:884
   1343#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:888
   1344#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:892
   1345#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:898
  13451346msgid "Would you like to continue?"
  13461347msgstr "Искате ли да продължите?"
  13471348
  1348 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:849
   1349#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:858
  13491350#, c-format
  13501351msgid "Error \"%s\" while moving \"%s\"."
  13511352msgstr "Грешка „%s“ по време на преместването на „%s“."
  13521353
  1353 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:853
   1354#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:862
  13541355#, c-format
  13551356msgid "Error \"%s\" while creating a link to \"%s\"."
  13561357msgstr "Грешка „%s“ при създаване на връзка към „%s“."
  13571358
  1358 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:859
   1359#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:868
  13591360#, c-format
  13601361msgid "Error \"%s\" while deleting \"%s\"."
  13611362msgstr "Грешка „%s“ по време на изтриването на „%s“."
  13621363
  1363 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:874
   1364#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:883
  13641365#, c-format
  13651366msgid "Error \"%s\" while copying."
  13661367msgstr "Грешка „%s“ по време на копирането."
  13671368
  1368 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:878
   1369#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:887
  13691370#, c-format
  13701371msgid "Error \"%s\" while moving."
  13711372msgstr "Грешка „%s“ по време на преместването."
  13721373
  1373 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:882
   1374#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:891
  13741375#, c-format
  13751376msgid "Error \"%s\" while linking."
  13761377msgstr "Грешка „%s“ по време на създаването на връзка."
  13771378
  1378 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:888
   1379#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:897
  13791380#, c-format
  13801381msgid "Error \"%s\" while deleting."
  13811382msgstr "Грешка „%s“ по време на изтриването."
  13821383
  1383 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1021
  1384 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1038
   1384#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1030
   1385#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1047
  13851386msgid "_Retry"
  13861387msgstr "_Повторно опитване"
  13871388
  1388 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1038
  1389 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1188
  1390 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1206
   1389#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1047
   1390#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1197
   1391#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1215
  13911392msgid "_Skip"
  13921393msgstr "_Пропускане"
  13931394
  1394 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1128
   1395#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1137
  13951396#, c-format
  13961397msgid "Could not move \"%s\" to the new location."
  13971398msgstr "Не може да премести „%s“ в новото местоположение."
  13981399
  1399 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1131
   1400#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1140
  14001401msgid ""
  14011402"The name is already used for a special item that cannot be removed or "
   
  14061407"опитайте отново."
  14071408
  1408 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1135
   1409#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1144
  14091410#, c-format
  14101411msgid "Could not copy \"%s\" to the new location."
  14111412msgstr "Не може да се копира „%s“ в новото местоположение."
  14121413
  1413 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1138
   1414#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1147
  14141415msgid ""
  14151416"The name is already used for a special item that cannot be removed or "
   
  14201421"опитайте отново."
  14211422
  1422 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1162
   1423#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1171
  14231424#, c-format
  14241425msgid "The folder \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
  14251426msgstr "Папката „%s“ вече съществува. Искате ли да я замените?"
  14261427
  1427 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1165
   1428#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1174
  14281429#, c-format
  14291430msgid "The file \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
  14301431msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
  14311432
  1432 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1173
   1433#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1182
  14331434msgid ""
  14341435"If you replace the existing folder, any files in it that conflict with the "
   
  14381439"с файловете, които ще се копират ще бъдат презаписани."
  14391440
  1440 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1175
   1441#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1184
  14411442msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
  14421443msgstr ""
  14431444"Ако презапишете съществуващ файл, старото му съдържание ще бъде изтрито."
  14441445
  1445 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1188
  1446 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1206
   1446#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1197
   1447#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1215
  14471448msgid "_Replace"
  14481449msgstr "_Замяна"
  14491450
  1450 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1206
   1451#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1215
  14511452msgid "S_kip All"
  14521453msgstr "Пропус_кане на всички"
  14531454
  1454 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1206
   1455#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1215
  14551456msgid "Replace _All"
  14561457msgstr "Замяна на _всички"
   
  14611462#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
  14621463#.
  1463 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1266
   1464#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1275
  14641465#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4711
  1465 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9212
   1466#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9380
  14661467#, c-format
  14671468msgid "link to %s"
   
  14691470
  14701471#. appended to new link file
  1471 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1270
   1472#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1279
  14721473#, c-format
  14731474msgid "another link to %s"
   
  14781479#. * particular language.
  14791480#.
  1480 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1286
   1481#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1295
  14811482#, c-format
  14821483msgid "%dst link to %s"
   
  14841485
  14851486#. appended to new link file
  1486 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1290
   1487#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1299
  14871488#, c-format
  14881489msgid "%dnd link to %s"
   
  14901491
  14911492#. appended to new link file
  1492 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1294
   1493#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1303
  14931494#, c-format
  14941495msgid "%drd link to %s"
   
  14961497
  14971498#. appended to new link file
  1498 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1298
   1499#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1307
  14991500#, c-format
  15001501msgid "%dth link to %s"
   
  15061507#.
  15071508#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
  1508 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1319
   1509#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1328
  15091510msgid " (copy)"
  15101511msgstr " (копие)"
  15111512
  15121513#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
  1513 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1321
   1514#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1330
  15141515msgid " (another copy)"
  15151516msgstr " (друго копие)"
   
  15191520#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
  15201521#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
  1521 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1324
  1522 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1326
  1523 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1328
  1524 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1338
   1522#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1333
   1523#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1335
   1524#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1337
   1525#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1347
  15251526msgid "th copy)"
  15261527msgstr "то копие)"
  15271528
  15281529#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
  1529 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1331
   1530#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1340
  15301531msgid "st copy)"
  15311532msgstr "во копие)"
  15321533
  15331534#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
  1534 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1333
   1535#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1342
  15351536msgid "nd copy)"
  15361537msgstr "ро копие)"
  15371538
  15381539#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
  1539 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1335
   1540#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1344
  15401541msgid "rd copy)"
  15411542msgstr "то копие)"
  15421543
  15431544#. localizers: appended to first file copy
  1544 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1352
   1545#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1361
  15451546#, c-format
  15461547msgid "%s (copy)%s"
   
  15481549
  15491550#. localizers: appended to second file copy
  1550 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1354
   1551#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
  15511552#, c-format
  15521553msgid "%s (another copy)%s"
   
  15571558#. localizers: appended to x13th file copy
  15581559#. localizers: appended to xxth file copy
  1559 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1357
  1560 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1359
  1561 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1361
   1560#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1366
   1561#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1368
  15621562#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1370
   1563#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1379
  15631564#, c-format
  15641565msgid "%s (%dth copy)%s"
   
  15661567
  15671568#. localizers: appended to x1st file copy
  1568 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1364
   1569#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1373
  15691570#, c-format
  15701571msgid "%s (%dst copy)%s"
   
  15721573
  15731574#. localizers: appended to x2nd file copy
  1574 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1366
   1575#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1375
  15751576#, c-format
  15761577msgid "%s (%dnd copy)%s"
   
  15781579
  15791580#. localizers: appended to x3rd file copy
  1580 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1368
   1581#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1377
  15811582#, c-format
  15821583msgid "%s (%drd copy)%s"
   
  15841585
  15851586#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
  1586 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1468
   1587#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1477
  15871588msgid " ("
  15881589msgstr " ("
  15891590
  15901591#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
  1591 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1476
   1592#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1485
  15921593#, c-format
  15931594msgid " (%d"
  15941595msgstr " (%d"
  15951596
  1596 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1672
  1597 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2282
  1598 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2465
   1597#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1681
   1598#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2291
   1599#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2474
  15991600#, c-format
  16001601msgid "Unknown GnomeVFSXferProgressStatus %d"
   
  16021603
  16031604#. localizers: progress dialog title
  1604 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2018
   1605#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2027
  16051606msgid "Moving files to the Trash"
  16061607msgstr "Преместване на файловете в кошчето"
  16071608
  16081609#. localizers: label prepended to the progress count
  1609 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2020
   1610#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2029
  16101611msgid "Throwing out file:"
  16111612msgstr "Изхвърляне на файл:"
  16121613
  16131614#. localizers: label prepended to the name of the current file moved
  1614 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2022
  1615 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2033
   1615#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2031
   1616#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2042
  16161617msgid "Moving"
  16171618msgstr "Преместване"
  16181619
  1619 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2023
   1620#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2032
  16201621msgid "Preparing to Move to Trash..."
  16211622msgstr "Подготовка за преместване в кошчето..."
  16221623
  16231624#. localizers: progress dialog title
  1624 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2029
   1625#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2038
  16251626msgid "Moving files"
  16261627msgstr "Преместване на файлове"
  16271628
  16281629#. localizers: label prepended to the progress count
  1629 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2031
   1630#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2040
  16301631msgid "Moving file:"
  16311632msgstr "Преместване на файл:"
  16321633
  1633 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2034
   1634#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2043
  16341635msgid "Preparing To Move..."
  16351636msgstr "Подготовка за преместване..."
  16361637
  1637 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2035
   1638#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2044
  16381639msgid "Finishing Move..."
  16391640msgstr "Преместването завърши..."
  16401641
  16411642#. localizers: progress dialog title
  1642 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2043
   1643#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2052
  16431644msgid "Creating links to files"
  16441645msgstr "Създаване на връзка към файлове"
  16451646
  16461647#. localizers: label prepended to the progress count
  1647 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2045
   1648#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2054
  16481649msgid "Linking file:"
  16491650msgstr "Създаване на връзка към файл:"
  16501651
  16511652#. localizers: label prepended to the name of the current file linked
  1652 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2047
   1653#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2056
  16531654msgid "Linking"
  16541655msgstr "Създаване на връзка"
  16551656
  1656 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2048
   1657#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2057
  16571658msgid "Preparing to Create Links..."
  16581659msgstr "Подготовка за създаване на връзки..."
  16591660
  1660 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2049
   1661#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2058
  16611662msgid "Finishing Creating Links..."
  16621663msgstr "Завършване създаването на връзки..."
  16631664
  16641665#. localizers: progress dialog title
  1665 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2055
   1666#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2064
  16661667msgid "Copying files"
  16671668msgstr "Копиране на файлове"
  16681669
  16691670#. localizers: label prepended to the progress count
  1670 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2057
   1671#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2066
  16711672msgid "Copying file:"
  16721673msgstr "Копиране на файл:"
  16731674
  16741675#. localizers: label prepended to the name of the current file copied
  1675 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2059
   1676#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2068
  16761677msgid "Copying"
  16771678msgstr "Копиране на"
  16781679
  1679 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2060
   1680#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2069
  16801681msgid "Preparing To Copy..."
  16811682msgstr "Подготовка за копиране..."
  16821683
  1683 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2078
   1684#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2087
  16841685msgid "You cannot copy items into the trash."
  16851686msgstr "Не може да копирате обекти в кошчето."
  16861687
  1687 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2079
   1688#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2088
  16881689msgid "You cannot create links inside the trash."
  16891690msgstr "Не можете да създавате препратки в кошчето."
  16901691
  1691 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2080
   1692#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2089
  16921693msgid "Files and folders can only be moved into the trash."
  16931694msgstr "Файлове и папки могат да бъдат премествани само в кошчето."
  16941695
  1695 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2103
   1696#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2112
  16961697msgid "You cannot move this trash folder."
  16971698msgstr "Не може да местите папката на кошчето."
  16981699
  1699 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2104
   1700#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2113
  17001701msgid "You cannot copy this trash folder."
  17011702msgstr "Не може да копирате тази папка."
  17021703
  1703 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2105
   1704#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2114
  17041705msgid "A trash folder is used for storing items moved to the trash."
  17051706msgstr ""
  17061707"Папката на кошчето се използва за съхранение на обекти преместени в кошчето."
  17071708
  1708 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2129
   1709#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2138
  17091710msgid "You cannot move a folder into itself."
  17101711msgstr "Не може да преместите папката в самата нея"
  17111712
  1712 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2130
   1713#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2139
  17131714msgid "You cannot copy a folder into itself."
  17141715msgstr "Не може да копирате папката в самата нея."
  17151716
  1716 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2131
   1717#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2140
  17171718msgid "The destination folder is inside the source folder."
  17181719msgstr "Папката цел, е в папката източник."
  17191720
  1720 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2144
   1721#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2153
  17211722msgid "You cannot copy a file over itself."
  17221723msgstr "Не може да копирате файл върху самия него."
  17231724
  1724 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2145
   1725#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2154
  17251726msgid "The destination and source are the same file."
  17261727msgstr "Целта и източника са един и същ файл."
  17271728
  1728 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2200
  1729 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2360
   1729#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2209
   1730#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2369
  17301731msgid "You do not have permissions to write to the destination."
  17311732msgstr "Нямате права за запис."
  17321733
  1733 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2202
  1734 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2362
   1734#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2211
   1735#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2371
  17351736msgid "There is no space on the destination."
  17361737msgstr "Няма достатъчно място."
  17371738
  1738 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2204
   1739#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2213
  17391740#, c-format
  17401741msgid "Error \"%s\" creating new folder."
  17411742msgstr "Грешка „%s“ при създаване на нова папка."
  17421743
  1743 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2209
   1744#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2218
  17441745msgid "Error creating new folder."
  17451746msgstr "Грешка при създаването на нова папка."
  17461747
  17471748#. localizers: the initial name of a new folder
  1748 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2306
   1749#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2315
  17491750msgid "untitled folder"
  17501751msgstr "папка без име"
  17511752
  1752 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2364
   1753#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2373
  17531754#, c-format
  17541755msgid "Error \"%s\" creating new document."
  17551756msgstr "Грешка „%s“ при създаването на нов документ."
  17561757
  1757 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2369
   1758#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2378
  17581759msgid "Error creating new document."
  17591760msgstr "Грешка при създаването на нов документ."
  17601761
  1761 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2596
   1762#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2605
  17621763msgid "new file"
  17631764msgstr "нов файл"
  17641765
  17651766#. localizers: progress dialog title
  1766 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2662
   1767#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2671
  17671768msgid "Deleting files"
  17681769msgstr "Изтриване на файлове"
  17691770
  17701771#. localizers: label prepended to the progress count
  1771 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2664
  1772 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2699
   1772#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2673
   1773#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2708
  17731774msgid "Files deleted:"
  17741775msgstr "Изтрити файлове:"
  17751776
  17761777#. localizers: label prepended to the name of the current file deleted
  1777 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2666
  1778 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2701
   1778#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2675
   1779#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2710
  17791780msgid "Deleting"
  17801781msgstr "Изтиване"
  17811782
  1782 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2667
   1783#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2676
  17831784msgid "Preparing to Delete files..."
  17841785msgstr "Подготовка за изтриване на файлове..."
  17851786
  17861787#. localizers: progress dialog title
  1787 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2697
   1788#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2706
  17881789msgid "Emptying the Trash"
  17891790msgstr "Изчистване на кошчето"
  17901791
  1791 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2702
   1792#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2711
  17921793msgid "Preparing to Empty the Trash..."
  17931794msgstr "Подготовка за изчистване на кошчето"
  17941795
  1795 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2738
   1796#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2747
  17961797msgid "Empty all of the items from the trash?"
  17971798msgstr "Изтриване на всички обекти от кошчето?"
  17981799
  1799 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2741
   1800#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2750
  18001801msgid ""
  18011802"If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
   
  18051806"Забележете, че можете да ги триете по отделно."
  18061807
  1807 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2763
   1808#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2772
  18081809msgid "_Empty Trash"
  18091810msgstr "_Изчистване на кошчето"
   
  18361837#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:528
  18371838msgid "CD/DVD Creator"
  1838 msgstr "CD/DVD записвачка"
   1839msgstr "Записване на CD/DVD"
  18391840
  18401841#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:530
   
  19861987
  19871988#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4277
  1988 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2192
   1989#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2208
  19891990#, c-format
  19901991msgid "%u item"
   
  23352336
  23362337#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:491
  2337 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:724
   2338#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:733
  23382339#, c-format
  23392340msgid "Opening %s"
   
  23592360
  23602361#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:592
  2361 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:890
  2362 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:958
   2362#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:915
   2363#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:983
  23632364msgid "There was an error launching the application."
  23642365msgstr "Имаше грешка при стартирането на програмата."
   
  24092410msgstr "„%s“ не може да бъде намерен."
  24102411
  2411 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:876
   2412#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:736
   2413#, c-format
   2414msgid "Opening %d Item"
   2415msgid_plural "Opening %d Items"
   2416msgstr[0] "Отваряне на %d обект"
   2417msgstr[1] "Отваряне на %d обекта"
   2418
   2419#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:901
  24122420msgid "Sorry, but you can't execute commands from a remote site."
  24132421msgstr "Не можете да изпълнявате команди от отдалечено място."
  24142422
  2415 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:878
   2423#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:903
  24162424msgid "This is disabled due to security considerations."
  24172425msgstr "Това е изключено поради съображения за сигурност."
  24182426
  2419 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:888
  2420 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:956
   2427#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:913
   2428#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:981
  24212429msgid "Details: "
  24222430msgstr "Подробности: "
  24232431
  2424 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:919
  2425 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:930
   2432#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:944
   2433#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:955
  24262434msgid "This drop target only supports local files."
  24272435msgstr "Пускането на цел поддържа само локални файлове."
  24282436
  2429 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:920
   2437#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:945
  24302438msgid ""
  24312439"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
   
  24342442"ги пуснете."
  24352443
  2436 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:931
   2444#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:956
  24372445msgid ""
  24382446"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
   
  24762484msgstr "Управление на файлове"
  24772485
  2478 #: ../nautilus-home.desktop.in.h:1 ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1247
   2486#: ../nautilus-home.desktop.in.h:1 ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1245
  24792487msgid "Home Folder"
  24802488msgstr "Домашна папка"
   
  25262534#. name, stock id
  25272535#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:680
  2528 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6569
  2529 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7359
   2536#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6604
   2537#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7408
  25302538msgid "E_mpty Trash"
  25312539msgstr "Из_чистване на кошчето"
   
  25342542#. name, stock id
  25352543#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:692
  2536 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6541
   2544#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6576
  25372545msgid "Create L_auncher..."
  25382546msgstr "Създаване на ст_артер..."
   
  25412549#. label, accelerator
  25422550#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:694
  2543 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6542
   2551#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6577
  25442552msgid "Create a new launcher"
  25452553msgstr "Създаване на нов стартер"
   
  25662574#. label, accelerator
  25672575#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:708
  2568 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6570
   2576#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6605
  25692577msgid "Delete all items in the Trash"
  25702578msgstr "Изтриване на всички обекти от кошчето"
   
  25722580#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:797
  25732581#: ../src/nautilus-desktop-window.c:246 ../src/nautilus-pathbar.c:1127
  2574 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:165
   2582#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:182
  25752583msgid "Desktop"
  25762584msgstr "Работен плот"
   
  25962604msgstr "Показване на това местоположение с изгледа като работен плот."
  25972605
  2598 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:652
   2606#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:658
  25992607msgid "Are you sure you want to open all files?"
  26002608msgstr "Сигурни ли сте, че искате да отворите всички файлове?"
  26012609
  2602 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:653
   2610#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:659
  26032611#: ../src/nautilus-location-bar.c:158
  26042612#, c-format
   
  26082616msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозорци."
  26092617
  2610 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:980
   2618#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:996
  26112619#, c-format
  26122620msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
  26132621msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете за постоянно „%s“?"
  26142622
  2615 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:984
   2623#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1000
  26162624#, c-format
  26172625msgid "Are you sure you want to permanently delete the %d selected item?"
   
  26222630"Сигурни ли сте, че искате да изтриете за постоянно %d избрани обекта?"
  26232631
  2624 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:995
   2632#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1011
  26252633msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
  26262634msgstr "Ако изтриете обект, той се загубва завинаги."
  26272635
  2628 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1147
   2636#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1163
  26292637msgid "Select Pattern"
  2630 msgstr "Избиране на шарка"
  2631 
  2632 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1163
   2638msgstr "Избор на шаблон"
   2639
   2640#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1179
  26332641msgid "_Pattern:"
  2634 msgstr "_Шарка:"
  2635 
  2636 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1272
   2642msgstr "_Шаблон:"
   2643
   2644#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1288
  26372645msgid "Save Search as"
  26382646msgstr "Запазване на търсенето"
  26392647
  2640 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1290
   2648#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1306
  26412649msgid "Search _name:"
  26422650msgstr "_Име, което да се търси:"
  26432651
  2644 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1303
   2652#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1319
  26452653#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:535
  26462654msgid "_Folder:"
  26472655msgstr "_Папка:"
  26482656
  2649 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1308
   2657#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1324
  26502658msgid "Select Folder to Save Search In"
  26512659msgstr "Изберете папка, в която да запазите търсенето"
  26522660
  2653 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2124
   2661#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2140
  26542662#, c-format
  26552663msgid "\"%s\" selected"
  26562664msgstr "Папката „%s“ е избрана"
  26572665
  2658 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2126
   2666#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2142
  26592667#, c-format
  26602668msgid "%d folder selected"
   
  26632671msgstr[1] "%d избрани папки"
  26642672
  2665 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2136
   2673#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2152
  26662674#, c-format
  26672675msgid " (containing %d item)"
   
  26712679
  26722680#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
  2673 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2147
   2681#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2163
  26742682#, c-format
  26752683msgid " (containing a total of %d item)"
   
  26782686msgstr[1] " (съдържащи общо %d обекта)"
  26792687
  2680 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2163
   2688#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2179
  26812689#, c-format
  26822690msgid "\"%s\" selected (%s)"
  26832691msgstr "Файлът „%s“ е избран (%s)"
  26842692
  2685 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2167
   2693#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2183
  26862694#, c-format
  26872695msgid "%d item selected (%s)"
   
  26912699
  26922700#. Folders selected also, use "other" terminology
  2693 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2175
   2701#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2191
  26942702#, c-format
  26952703msgid "%d other item selected (%s)"
   
  26982706msgstr[1] "още %d избрани обекти (%s)"
  26992707
  2700 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2196
   2708#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2212
  27012709#, c-format
  27022710msgid "%s, Free space: %s"
   
  27102718#. * total size of those items.
  27112719#.
  2712 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2221
   2720#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2237
  27132721#, c-format
  27142722msgid "%s%s, %s"
   
  27192727#. * no more than the constant limit are displayed.
  27202728#.
  2721 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2303
   2729#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2319
  27222730#, c-format
  27232731msgid "The folder \"%s\" contains more files than Nautilus can handle."
   
  27252733"Папката „%s“ съдържа повече файлове, от колкото Nautilus може да покаже."
  27262734
  2727 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2309
   2735#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2325
  27282736msgid "Some files will not be displayed."
  27292737msgstr "Някои файлове няма да бъдат показани."
  27302738
  2731 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3706
   2739#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3722
  27322740msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
  27332741msgstr "Файлът не може да бъде преместен в кошчето, искате ли да го изтриете?"
  27342742
  2735 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3707
   2743#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3723
  27362744#, c-format
  27372745msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
  27382746msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
  27392747
  2740 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3711
   2748#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3727
  27412749msgid "Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?"
  27422750msgstr ""
  27432751"Обектите не може да бъдат преместени в кошчето, искате ли да ги изтриете?"
  27442752
  2745 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3712
   2753#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3728
  27462754#, c-format
  27472755msgid "None of the %d selected items can be moved to the Trash"
  27482756msgstr "Нито един от избраните %d обекта не може да бъде преместен в Кошчето"
  27492757
  2750 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3714
   2758#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3730
  27512759msgid ""
  27522760"Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
   
  27552763"изтриете?"
  27562764
  2757 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3715
   2765#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3731
  27582766#, c-format
  27592767msgid "%d of the selected items cannot be moved to the Trash"
  27602768msgstr "%d от избраните обекти не могат да бъдат преместени в Кошчето"
  27612769
  2762 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3753
   2770#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3769
  27632771#, c-format
  27642772msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\" from the trash?"
  27652773msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете за постоянно „%s“ от кошчето?"
  27662774
  2767 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3757
   2775#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3773
  27682776#, c-format
  27692777msgid ""
   
  27802788"кошчето?"
  27812789
  2782 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3766
   2790#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:3782
  27832791msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
  27842792msgstr "Ако изтриете обект, той се загубва завинаги."
  27852793
  2786 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4344
   2794#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4360
  27872795#, c-format
  27882796msgid "Open with \"%s\""
  27892797msgstr "Отваряне с „%s“"
  27902798
  2791 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4345
   2799#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4361
  27922800#, c-format
  27932801msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
  2794 msgstr "Употреба на „%s“ за отваряне на избрания елемент"
  2795 
  2796 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4434
   2802msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected items"
   2803msgstr[0] "Използвайте „%s“ за отваряне на избрания елемент"
   2804msgstr[1] "Използвайте „%s“ за отваряне на избраните елементи"
   2805
   2806#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4453
  27972807#, c-format
  27982808msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
  27992809msgstr "Искате ли да стартирате „%s“, или да изобразите неговото съдържание?"
  28002810
  2801 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4436
   2811#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4455
  28022812#, c-format
  28032813msgid "\"%s\" is an executable text file."
  28042814msgstr "„%s“ е изпълним текстов файл."
  28052815
  2806 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4442
   2816#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4461
  28072817msgid "Run in _Terminal"
  28082818msgstr "Изпълняване в тер_минал"
  28092819
  2810 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4443
   2820#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4462
  28112821msgid "_Display"
  28122822msgstr "По_казване"
  28132823
  2814 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4446
   2824#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4465
  28152825msgid "_Run"
  28162826msgstr "Изп_ълняване"
  28172827
  2818 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4836
   2828#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4861
  28192829#, c-format
  28202830msgid "Cannot open %s"
  28212831msgstr "%s не може да бъде отворен."
  28222832
  2823 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4839
   2833#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4864
  28242834#, c-format
  28252835msgid ""
   
  28422852"„Отваряне с...“ менюто, за да изберете специфична програма за този файл."
  28432853
  2844 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5234
   2854#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5259
  28452855#, c-format
  28462856msgid "Run \"%s\" on any selected items"
  28472857msgstr "Изпълняване на „%s“ за всеки избран елемент"
  28482858
  2849 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5483
   2859#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5508
  28502860#, c-format
  28512861msgid "Create Document from template \"%s\""
  28522862msgstr "Създаване на документ от шаблона „%s“"
  28532863
  2854 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5689
   2864#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5714
  28552865msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
  28562866msgstr ""
  28572867"Всички изпълними файлове, в тази папка, ще се появят в менюто на скриптовете."
  28582868
  2859 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5691
   2869#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5716
  28602870msgid ""
  28612871"Choosing a script from the menu will run that script with any selected items "
   
  28652875"вход."
  28662876
  2867 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5693
   2877#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5718
  28682878msgid ""
  28692879"All executable files in this folder will appear in the Scripts menu. "
   
  29052915"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY:място и размер на текущ прозорец"
  29062916
  2907 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5854
  2908 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:902
   2917#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5879
   2918#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:900
  29092919#, c-format
  29102920msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
  29112921msgstr "„%s“ ще бъде преместен, ако изберете командата за поставяне на файлове"
  29122922
  2913 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5858
  2914 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:906
   2923#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5883
   2924#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:904
  29152925#, c-format
  29162926msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
  29172927msgstr "„%s“ ще бъде копиран ако изберете командата за поставяне на файлове"
  29182928
  2919 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5865
   2929#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5890
  29202930#, c-format
  29212931msgid "The %d selected item will be moved if you select the Paste command"
   
  29292939"на файлове"
  29302940
  2931 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5872
   2941#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5897
  29322942#, c-format
  29332943msgid "The %d selected item will be copied if you select the Paste command"
   
  29412951"файлове"
  29422952
  2943 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5966
  2944 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:983
   2953#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5991
   2954#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:981
  29452955msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
  29462956msgstr "Няма нищо в буфера за обмен за поставяне."
  29472957
  2948 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6321
   2958#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6356
  29492959#, c-format
  29502960msgid "Connect to Server %s"
  29512961msgstr "Свързване със сървър %s"
  29522962
  2953 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6326
   2963#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6361
  29542964msgid "_Connect"
  29552965msgstr "_Свързване"
  29562966
  2957 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6340
   2967#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6375
  29582968msgid "Link _name:"
  29592969msgstr "_Име на връзката:"
  29602970
  2961 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6515
   2971#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6550
  29622972msgid "Create _Document"
  29632973msgstr "Създаване на _документ"
  29642974
  29652975#. name, stock id, label
  2966 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6516
   2976#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6551
  29672977msgid "Open Wit_h"
  29682978msgstr "Отваряне _с"
  29692979
  29702980#. name, stock id, label
  2971 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6517
   2981#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6552
  29722982msgid "Choose a program with which to open the selected item"
  29732983msgstr "Избор на програма за отваряне на избрания обект"
  29742984
  29752985#. name, stock id
  2976 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6519
  2977 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6527
   2986#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6554
   2987#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6562
  29782988msgid "_Properties"
  29792989msgstr "_Настройки"
  29802990
  29812991#. label, accelerator
  2982 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6520
   2992#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6555
  29832993msgid "View or modify the properties of each selected item"
  29842994msgstr "Преглед или промяна на аксесоарите на всеки избран обект"
  29852995
  29862996#. label, accelerator
  2987 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6528
   2997#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6563
  29882998msgid "View or modify the properties of the open folder"
  29892999msgstr "Преглед или промяна на аксесоарите на отворената папка"
  29903000
  29913001#. name, stock id
  2992 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6531
   3002#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6566
  29933003msgid "Create _Folder"
  29943004msgstr "Създаване на _папка"
  29953005
  29963006#. label, accelerator
  2997 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6532
   3007#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6567
  29983008msgid "Create a new empty folder inside this folder"
  29993009msgstr "Създаване на нова празна папка в тази папка"
  30003010
  3001 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6534
   3011#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6569
  30023012msgid "No templates Installed"
  30033013msgstr "Няма инсталирани шаблони"
   
  30063016#. name, stock id
  30073017#. translators: this is used to indicate that a file doesn't contain anything
  3008 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6537
   3018#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6572
  30093019msgid "_Empty File"
  30103020msgstr "_Празен файл"
  30113021
  30123022#. label, accelerator
  3013 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6538
   3023#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6573
  30143024msgid "Create a new empty file inside this folder"
  30153025msgstr "Създаване на нов празен документ в тази папка"
  30163026
  30173027#. name, stock id
  3018 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6545
  3019 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7260
  3020 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1105
   3028#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6580
   3029#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7309
   3030#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1103
  30213031msgid "_Open"
  30223032msgstr "_Отваряне"
  30233033
  30243034#. label, accelerator
  3025 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6546
   3035#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6581
  30263036msgid "Open the selected item in this window"
  30273037msgstr "Отваряне на избрания обект в нов прозорец"
   
  30303040#. Location-specific actions
  30313041#. name, stock id
  3032 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6553
  3033 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6661
   3042#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6588
   3043#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6696
  30343044msgid "Open in Navigation Window"
  30353045msgstr "Отваряне на навигационен прозорец"
  30363046
  30373047#. label, accelerator
  3038 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6554
   3048#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6589
  30393049msgid "Open each selected item in a navigation window"
  30403050msgstr "Отваряне на всеки избран обект в навигационен прозорец"
  30413051
  30423052#. name, stock id
  3043 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6557
  3044 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6561
   3053#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6592
   3054#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6596
  30453055msgid "Open with Other _Application..."
  30463056msgstr "Отваряне с друга _програма..."
  30473057
  30483058#. label, accelerator
  3049 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6558
  3050 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6562
   3059#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6593
   3060#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6597
  30513061msgid "Choose another application with which to open the selected item"
  30523062msgstr "Избор на друга програма за отваряне на избрания обект"
  30533063
  30543064#. name, stock id
  3055 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6565
   3065#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6600
  30563066msgid "_Open Scripts Folder"
  30573067msgstr "Отва_ряне на папка със скриптовете"
  30583068
  30593069#. label, accelerator
  3060 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6566
   3070#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6601
  30613071msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
  30623072msgstr ""
   
  30653075#. name, stock id
  30663076#. label, accelerator
  3067 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6574
   3077#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6609
  30683078msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
  30693079msgstr ""
   
  30733083#. name, stock id
  30743084#. label, accelerator
  3075 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6578
   3085#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6613
  30763086msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
  30773087msgstr ""
   
  30813091#. name, stock id
  30823092#. label, accelerator
  3083 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6582
   3093#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6617
  30843094msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
  30853095msgstr ""
   
  30903100#. accelerator for paste
  30913101#. name, stock id
  3092 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6587
  3093 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1163
   3102#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6622
   3103#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1161
  30943104msgid "_Paste Into Folder"
  30953105msgstr "_Поставяне в папката"
  30963106
  30973107#. label, accelerator
  3098 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6588
   3108#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6623
  30993109msgid ""
  31003110"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
   
  31053115
  31063116#. label, accelerator
  3107 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6592
   3117#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6627
  31083118msgid "Select all items in this window"
  31093119msgstr "Избор на всички обекти в този прозорец"
  31103120
  31113121#. name, stock id
  3112 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6595
   3122#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6630
  31133123msgid "Select _Pattern"
  31143124msgstr "_Шаблон за избор"
  31153125
  31163126#. label, accelerator
  3117 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6596
   3127#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6631
  31183128msgid "Select items in this window matching a given pattern"
  31193129msgstr "Избира обекти в този прозорци пасващи в даден шаблон"
  31203130
  31213131#. name, stock id
  3122 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6599
   3132#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6634
  31233133msgid "D_uplicate"
  31243134msgstr "Д_ублиране"
  31253135
  31263136#. label, accelerator
  3127 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6600
   3137#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6635
  31283138msgid "Duplicate each selected item"
  31293139msgstr "Дублиране на всеки избран обект"
  31303140
  31313141#. name, stock id
  3132 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6603
  3133 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7333
   3142#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6638
   3143#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7382
  31343144msgid "Ma_ke Link"
  31353145msgid_plural "Ma_ke Links"
   
  31383148
  31393149#. label, accelerator
  3140 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6604
   3150#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6639
  31413151msgid "Create a symbolic link for each selected item"
  31423152msgstr "Създаване на символна връзка за всеки избран обект"
  31433153
  31443154#. name, stock id
  3145 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6607
   3155#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6642
  31463156msgid "_Rename..."
  31473157msgstr "_Преименуване..."
  31483158
  31493159#. label, accelerator
  3150 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6608
   3160#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6643
  31513161msgid "Rename selected item"
  31523162msgstr "Преименуване на избрания обект"
  31533163
  31543164#. name, stock id
  3155 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6615
  3156 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6675
  3157 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7131
  3158 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7301
  3159 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7690
   3165#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6650
   3166#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6710
   3167#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7166
   3168#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7350
   3169#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7739
  31603170msgid "Mo_ve to Trash"
  31613171msgstr "П_реместване в кошчето"
  31623172
  31633173#. label, accelerator
  3164 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6616
  3165 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7302
   3174#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6651
   3175#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7351
  31663176msgid "Move each selected item to the Trash"
  31673177msgstr "Премества всеки избран елемент в кошчето"
  31683178
  31693179#. name, stock id
  3170 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6619
  3171 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6679
  3172 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7320
   3180#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6654
   3181#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6714
   3182#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7369
  31733183msgid "_Delete"
  31743184msgstr "Из_триване"
  31753185
  31763186#. label, accelerator
  3177 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6620
   3187#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6655
  31783188msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
  31793189msgstr "Изтриване на всеки избран обект, без да преместване в кошчето"
  31803190
  31813191#. name, stock id
  3182 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6623
   3192#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6658
  31833193msgid "Reset View to _Defaults"
  31843194msgstr "_Стандартен преглед"
  31853195
  31863196#. label, accelerator
  3187 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6624
   3197#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6659
  31883198msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
  31893199msgstr ""
   
  31923202
  31933203#. name, stock id
  3194 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6627
   3204#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6662
  31953205msgid "Connect To This Server"
  31963206msgstr "Свързване с този сървър"
  31973207
  31983208#. label, accelerator
  3199 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6628
   3209#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6663
  32003210msgid "Make a permanent connection to this server"
  32013211msgstr "Направа на постоянна връзка към този сървър"
  32023212
  32033213#. name, stock id
  3204 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6631
   3214#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6666
  32053215msgid "_Mount Volume"
  32063216msgstr "_Монтиране на устройство"
  32073217
  32083218#. label, accelerator
  3209 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6632
   3219#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6667
  32103220msgid "Mount the selected volume"
  32113221msgstr "Монтиране на избраното устройство"
  32123222
  32133223#. name, stock id
  3214 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6635
  3215 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:751
   3224#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6670
   3225#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:749
  32163226msgid "_Unmount Volume"
  32173227msgstr "_Демонтиране на устройство"
  32183228
  32193229#. label, accelerator
  3220 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6636
   3230#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6671
  32213231msgid "Unmount the selected volume"
  32223232msgstr "Демонтиране на избрания дял"
  32233233
  32243234#. name, stock id
  3225 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6639
   3235#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6674
  32263236msgid "_Eject"
  32273237msgstr "Из_важдане"
  32283238
  32293239#. label, accelerator
  3230 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6640
   3240#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6675
  32313241msgid "Eject the selected volume"
  32323242msgstr "Изваждане на избраното устройство"
  32333243
  32343244#. name, stock id
  3235 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6643
   3245#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6678
  32363246msgid "_Format"
  32373247msgstr "_Формат"
  32383248
  32393249#. label, accelerator
  3240 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6644
   3250#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6679
  32413251msgid "Format the selected volume"
  32423252msgstr "Форматиране на избрания дял"
  32433253
  32443254#. name, stock id
  3245 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6647
   3255#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6682
  32463256msgid "Open File and Close window"
  32473257msgstr "Отваряне на файл и затваряне на прозорец"
  32483258
  32493259#. name, stock id
  3250 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6651
   3260#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6686
  32513261msgid "Sa_ve Search"
  32523262msgstr "За_пазване на търсенето"
  32533263
  32543264#. label, accelerator
  3255 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6652
   3265#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6687
  32563266msgid "Save the edited search"
  32573267msgstr "Запазване на редактираното търсене"
  32583268
  32593269#. name, stock id
  3260 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6655
   3270#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6690
  32613271msgid "Sa_ve Search As..."
  32623272msgstr "Запазване на търсенето _като..."
  32633273
  32643274#. label, accelerator
  3265 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6656
   3275#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6691
  32663276msgid "Save the current search as a file"
  32673277msgstr "Запазване на текущото търсене във файл"
  32683278
  32693279#. label, accelerator
  3270 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6662
   3280#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6697
  32713281msgid "Open this folder in a navigation window"
  32723282msgstr "Отваряне на тази папка в навигационен прозорец"
   
  32743284#. name, stock id
  32753285#. label, accelerator
  3276 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6667
   3286#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6702
  32773287msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
  32783288msgstr ""
   
  32813291#. name, stock id
  32823292#. label, accelerator
  3283 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6671
   3293#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6706
  32843294msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
  32853295msgstr ""
   
  32873297
  32883298#. label, accelerator
  3289 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6676
   3299#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6711
  32903300msgid "Move this folder to the Trash"
  32913301msgstr "Преместване на тази папка в Кошчето"
  32923302
  32933303#. label, accelerator
  3294 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6680
   3304#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6715
  32953305msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
  32963306msgstr "Изтриване на тази папка, без преместване в Кошчето"
  32973307
  32983308#. name, stock id
  3299 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6686
   3309#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6721
  33003310msgid "Show _Hidden Files"
  33013311msgstr "Показване на _скритите файлове"
  33023312
  33033313#. label, accelerator
  3304 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6687
   3314#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6722
  33053315msgid "Toggle the display of hidden files in the current window"
  33063316msgstr "Настройване показването на скритите файлове в текущия прозорец"
  33073317
  33083318#. Translators: %s is a directory
  3309 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6773
   3319#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6808
  33103320#, c-format
  33113321msgid "Run or manage scripts from %s"
   
  33133323
  33143324#. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
  3315 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6775
   3325#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6810
  33163326msgid "_Scripts"
  33173327msgstr "_Скриптове"
  33183328
  33193329#. add the "open in new window" menu item
  3320 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7100
  3321 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7269
  3322 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1116
   3330#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7135
   3331#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7318
   3332#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1114
  33233333msgid "Open in New Window"
  33243334msgstr "Отваряне в нов прозорец"
  33253335
  3326 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7102
  3327 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7277
   3336#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7137
   3337#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7326
  33283338msgid "_Browse Folder"
  33293339msgid_plural "_Browse Folders"
   
  33313341msgstr[1] "_Разглеждане на папки"
  33323342
  3333 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7127
  3334 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7297
   3343#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7162
   3344#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7346
  33353345msgid "_Delete from Trash"
  33363346msgstr "Изтриване от _кошчето"
  33373347
  3338 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7128
   3348#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7163
  33393349msgid "Delete the open folder permanently"
  33403350msgstr "Изтриване на отворената папка завинаги"
  33413351
  3342 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7132
   3352#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7167
  33433353msgid "Move the open folder to the Trash"
  33443354msgstr "Преместване на отворената папка в кошчето"
  33453355
  3346 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7249
   3356#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7302
  33473357#, c-format
  33483358msgid "_Open with \"%s\""
  33493359msgstr "_Отваряне с „%s“"
  33503360
  3351 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7271
   3361#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7320
  33523362#, c-format
  33533363msgid "Open in %d New Window"
   
  33563366msgstr[1] "Отваряне в %d нови прозорци"
  33573367
  3358 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7298
   3368#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7347
  33593369msgid "Delete all selected items permanently"
  33603370msgstr "Изтрива всички избрани елемент за постоянно"
  33613371
  3362 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7670
   3372#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7719
  33633373#, c-format
  33643374msgid "The Link \"%s\" is Broken."
  33653375msgstr "Връзката „%s“ е развалена."
  33663376
  3367 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7672
   3377#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7721
  33683378#, c-format
  33693379msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
  33703380msgstr "Връзката „%s“ е развалена. Искате ли да я преместите в кошчето?"
  33713381
  3372 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7678
   3382#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7727
  33733383msgid "This link can't be used, because it has no target."
  33743384msgstr "Връзката не може да бъде използвана, защото не съдържа цел."
  33753385
  3376 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7680
   3386#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7729
  33773387#, c-format
  33783388msgid "This link can't be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
   
  33803390"Връзката не може да бъде използвана, защото нейната цел „%s“ не съществува."
  33813391
  3382 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8181
   3392#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8349
  33833393#, c-format
  33843394msgid "Opening \"%s\"."
  33853395msgstr "Отваряне на „%s“."
  33863396
  3387 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8184
   3397#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8352
  33883398#, c-format
  33893399msgid "Opening %d item."
   
  33923402msgstr[1] "Отваряне на %d обекта"
  33933403
  3394 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9076
   3404#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9244
  33953405msgid "Download location?"
  33963406msgstr "Изтегляне на местоположението?"
  33973407
  3398 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9079
   3408#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9247
  33993409msgid "You can download it or make a link to it."
  34003410msgstr "Не може да изтегляте или да създавате връзка към тази папка."
  34013411
  3402 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9082
   3412#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9250
  34033413msgid "Make a _Link"
  34043414msgstr "Създаване на _връзка"
  34053415
  3406 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9086
   3416#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9254
  34073417msgid "_Download"
  34083418msgstr "_Изтегляне"
  34093419
  3410 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9145
  3411 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9197
  3412 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9294
   3420#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9313
   3421#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9365
   3422#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9462
  34133423msgid "Drag and drop is not supported."
  34143424msgstr "Изтеглянето и пускането не се поддържа."
  34153425
  3416 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9146
   3426#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9314
  34173427msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
  34183428msgstr "Изтеглянето и пускането се поддържа само в локалните файлови системи."
  34193429
  3420 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9198
  3421 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9295
   3430#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9366
   3431#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9463
  34223432msgid "An invalid drag type was used."
  34233433msgstr "Използван е невалиден тип за изтегляне."
   
  35693579msgstr "Правата не могат да бъдат променени."
  35703580
  3571 #: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:314
   3581#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:316
  35723582#, c-format
  35733583msgid "Renaming \"%s\" to \"%s\"."
   
  36803690#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1435
  36813691msgid "_Keep Aligned"
  3682 msgstr "_Поддържане подравнени"
   3692msgstr "_Подравнени икони"
  36833693
  36843694#. label, accelerator
   
  40394049msgstr "Избор на друга икона..."
  40404050
  4041 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:751
   4051#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:749
  40424052msgid "E_ject"
  40434053msgstr "Из_важдане"
  40444054
  40454055#. add the "create folder" menu item
  4046 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1129
   4056#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1127
  40474057msgid "Create Folder"
  40484058msgstr "Създаване на папка"
  40494059
  4050 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1181
   4060#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1179
  40514061msgid "Move to Trash"
  40524062msgstr "Преместване в кошчето"
  40534063
  4054 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1249
  4055 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:174
   4064#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1247
   4065#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:191
  40564066msgid "File System"
  40574067msgstr "Файлова система"
  40584068
  4059 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1251
   4069#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1249
  40604070msgid "Network Neighbourhood"
  40614071msgstr "Локална мрежа"
  40624072
  4063 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1489
   4073#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1487
  40644074msgid "Tree"
  4065 msgstr "Дървовидна структура"
  4066 
  4067 #: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1495
   4075msgstr "Дърво на папките"
   4076
   4077#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1493
  40684078msgid "Show Tree"
  4069 msgstr "Показване на дървовидната структура"
   4079msgstr "Показване на дървото на папките"
  40704080
  40714081#: ../src/nautilus-application.c:256
   
  43154325#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:690
  43164326msgid "Windows share"
  4317 msgstr "Споделено Windows устройство"
   4327msgstr "Споделено устройство на Windows"
  43184328
  43194329#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:692
   
  45204530#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:31
  45214531msgid "<span weight=\"bold\">Tree View Defaults</span>"
  4522 msgstr "<span weight=\"bold\">Подразбиращ се дървовиден изглед</span>"
   4532msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки на изгледа на дървото с папките</span>"
  45234533
  45244534#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:32
   
  47984808msgstr "За лични икони можете да използвате само изображения."
  47994809
  4800 #: ../src/nautilus-information-panel.c:895
   4810#: ../src/nautilus-information-panel.c:899
  48014811#, c-format
  48024812msgid "Open with %s"
  48034813msgstr "Отваряне с %s"
  48044814
  4805 #: ../src/nautilus-information-panel.c:990
   4815#: ../src/nautilus-information-panel.c:994
  48064816msgid "Unable to launch the cd burner application."
  48074817msgstr "Програмата за запис на дискове не може да бъде стартирана."
  48084818
  48094819#. FIXME: We don't use spaces to pad labels!
  4810 #: ../src/nautilus-information-panel.c:1035
   4820#: ../src/nautilus-information-panel.c:1039
  48114821msgid "Empty _Trash"
  48124822msgstr "Изчистване на _кошчето"
  48134823
  48144824#. FIXME: We don't use spaces to pad labels!
  4815 #: ../src/nautilus-information-panel.c:1051
   4825#: ../src/nautilus-information-panel.c:1055
  48164826msgid "_Write contents to CD"
  48174827msgstr "_Записване на файловете върху CD"
   
  48764886
  48774887#. Set initial window title
  4878 #: ../src/nautilus-main.c:332 ../src/nautilus-spatial-window.c:401
   4888#: ../src/nautilus-main.c:332 ../src/nautilus-spatial-window.c:405
  48794889#: ../src/nautilus-window-menus.c:461 ../src/nautilus-window.c:155
  48804890msgid "Nautilus"
   
  49634973#. name, stock id, label
  49644974#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:435
  4965 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:831
   4975#: ../src/nautilus-spatial-window.c:835
  49664976msgid "Specify a location to open"
  49674977msgstr "Определяне на местоположение за отваряне"
   
  49784988
  49794989#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:440
  4980 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:839
   4990#: ../src/nautilus-spatial-window.c:843
  49814991msgid "_Add Bookmark"
  49824992msgstr "_Добавяне на отметка"
   
  49844994#. name, stock id, label
  49854995#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:441
  4986 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:840
   4996#: ../src/nautilus-spatial-window.c:844
  49874997msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
  49884998msgstr "Добавяне на отметка за текущия адрес в това меню"
  49894999
  49905000#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:443
  4991 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:842
   5001#: ../src/nautilus-spatial-window.c:846
  49925002msgid "_Edit Bookmarks"
  49935003msgstr "_Редактиране на отметки"
   
  49955005#. name, stock id, label
  49965006#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:444
  4997 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:843
   5007#: ../src/nautilus-spatial-window.c:847
  49985008msgid "Display a window that allows editing the bookmarks in this menu"
  49995009msgstr "Показване на прозорец, позволяващ редактиране на отметки в това меню"
  50005010
  50015011#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:446
  5002 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:845
   5012#: ../src/nautilus-spatial-window.c:849
  50035013msgid "_Search"
  50045014msgstr "_Търсене"
   
  50065016#. name, stock id, label
  50075017#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:447
  5008 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:846
   5018#: ../src/nautilus-spatial-window.c:850
  50095019msgid "Search for files"
  50105020msgstr "Търсене за файлове"
   
  50595069#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:496
  50605070msgid "Go to the previous visited location"
  5061 msgstr "Отиване на предишният посетен адрес"
   5071msgstr "Отиване на предишния посетен адрес"
  50625072
  50635073#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:497
   
  50905100msgstr "Показване на бележки"
  50915101
  5092 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:482
   5102#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:775
   5103msgid "Remove"
   5104msgstr "Изтриване"
   5105
   5106#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:784
   5107msgid "Rename..."
   5108msgstr "Преименуване..."
   5109
   5110#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1006
  50935111msgid "Places"
  50945112msgstr "Места"
  50955113
  5096 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:488
   5114#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1012
  50975115msgid "Show Places"
  50985116msgstr "Показване на местата"
   
  53785396msgstr "Затваряне на страничния панел"
  53795397
  5380 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:829
   5398#: ../src/nautilus-spatial-window.c:833
  53815399msgid "_Places"
  53825400msgstr "_Места"
  53835401
  53845402#. name, stock id, label
  5385 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:830
   5403#: ../src/nautilus-spatial-window.c:834
  53865404msgid "Open _Location..."
  53875405msgstr "Отваряне на _местоположение..."
  53885406
  5389 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:833
   5407#: ../src/nautilus-spatial-window.c:837
  53905408msgid "Close P_arent Folders"
  53915409msgstr "Затваряне на _предходните папки"
  53925410
  53935411#. name, stock id, label
  5394 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:834
   5412#: ../src/nautilus-spatial-window.c:838
  53955413msgid "Close this folder's parents"
  53965414msgstr "Затваряне на родителските папки"
  53975415
  5398 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:836
   5416#: ../src/nautilus-spatial-window.c:840
  53995417msgid "Clos_e All Folders"
  54005418msgstr "Затваряне на _всички папки"
  54015419
  54025420#. name, stock id, label
  5403 #: ../src/nautilus-spatial-window.c:837
   5421#: ../src/nautilus-spatial-window.c:841
  54045422msgid "Close all folder windows"
  54055423msgstr "Затваряне на всички прозорци"
   
  57315749#: ../src/nautilus-window-menus.c:702
  57325750msgid "CD/_DVD Creator"
  5733 msgstr "CD/_DVD записвачка"
   5751msgstr "_Записване на CD/DVD"
  57345752
  57355753#. label, accelerator
  57365754#: ../src/nautilus-window-menus.c:703
  57375755msgid "Go to the CD/DVD Creator"
  5738 msgstr "Отиване в CD/DVD записвачката"
   5756msgstr "Отиване при записването на CD/DVD"
  57395757
  57405758#: ../src/nautilus-window-menus.c:729
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.