Changeset 457


Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2006, 8:35:20 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Малко грешки с учтивата форма да оправим.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/bug-buddy.HEAD.bg.po

  r456 r457  
  1111"Project-Id-Version: bug-buddy\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-01-09 19:41+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-01-09 20:38+0200\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2006-01-09 19:40+0200\n"
  1515"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
   
  265265"The correct options should have been selected for you automatically."
  266266msgstr ""
  267 "Bug Buddy може да изпрати информацията за изчистване на грешки с вашия "
   267"Bug Buddy може да изпрати информацията за изчистване на грешки с Вашия "
  268268"доклад за грешка.\n"
  269269"Правилните опции трябва да са били избрани автоматично."
   
  346346"Направете последни корекции по доклада си за грешка.\n"
  347347"Забележете, че той ще бъде показан на http://bugzilla.gnome.org\n"
  348 "Ще включва вашето име, адрес на е-поща и може би информация\n"
   348"Ще включва Вашето име, адрес на е-поща и може би информация\n"
  349349"за това как програмата е забила. Ако документа, върху който\n"
  350350"сте работили съдържа поверителна информация, може би\n"
   
  636636"Debugging information will not be obtained."
  637637msgstr ""
  638 "Не е открит GDB във вашата система.\n"
   638"Не е открит GDB във Вашата система.\n"
  639639"Информацията за изчистване на грешки не може да бъде получена."
  640640
   
  755755#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:404
  756756msgid "Please enter your name."
  757 msgstr "Въведете вашето име."
   757msgstr "Въведете Вашето име."
  758758
  759759#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:413
   
  826826#, c-format
  827827msgid "Your bug report was saved in %s"
  828 msgstr "Докладът ви е запазен в %s"
   828msgstr "Докладът Ви е запазен в %s"
  829829
  830830#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:621
   
  880880#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:950
  881881msgid "Please choose a product for your bug report."
  882 msgstr "Трябва да зададете продукт във вашия доклад."
   882msgstr "Трябва да зададете продукт във Вашия доклад."
  883883
  884884#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:954
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.