Ignore:
Timestamp:
Jul 14, 2005, 4:53:23 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

muine (extras) playlist edition

 • обновен превод

tomboy (extras) thomas edition

 • поправени са грешките #123, #124, #125, #126
 • обновен превод

bug buddy (gnome 2.12) ant edition

 • поправена е грешка #127

sound juicer (gnome 2.12) jukebox edition

 • поправени са грешките #116, #117, #118, #119
 • обновен превод
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/tomboy.HEAD.bg.po

  r8 r45  
  1010"Project-Id-Version: tomboy\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-06-17 12:12+0000\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-06-15 15:06+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-07-14 12:20+0000\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-07-14 16:40+0300\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
  2020
  2121#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:1
  2222msgid "Default Plugins"
  23 msgstr "Стандартни приставки"
   23msgstr "Стандартни модули"
  2424
  2525#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:2
  2626msgid "Directory containing system-installed Plugins"
  27 msgstr "Папка съдържаща системно-инсталирани приставки"
   27msgstr "Папка съдържаща системно-инсталирани модули"
  2828
  2929#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
   
  4949
  5050#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2 ../Tomboy/Applet.cs:175
  51 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:539
   51#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:547
  5252msgid "_Open Plugins Folder"
  53 msgstr "_Отваряне на папката с приставките"
   53msgstr "_Отваряне на папката с модулите"
  5454
  5555#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/Applet.cs:170
   
  144144#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
  145145msgid "Open Recent Changes"
  146 msgstr "Отваряне на скорошни промени"
   146msgstr "Отваряне на последните промени"
  147147
  148148#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
   
  215215"for this action."
  216216msgstr ""
  217 "Глобалните клавишни комбинации за отвяряне на прозореца за скорошни промени. "
   217"Глобалните клавишни комбинации за отвяряне на прозореца за последните промени. "
  218218"Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
  219219"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
   
  253253"\" в приставката за изнасяне в HTML."
  254254
  255 #: ../libtomboy/gedit-print.c:144 ../Tomboy/Plugins/PrintNotes.cs:16
   255#: ../libtomboy/gedit-print.c:144 ../Tomboy/Plugins/PrintNotes.cs:15
  256256msgid "Print"
  257257msgstr "Печатане"
   
  292292
  293293#. Open the Start Here note
  294 #: ../Tomboy/Note.cs:369 ../Tomboy/NoteManager.cs:84
   294#: ../Tomboy/Note.cs:378 ../Tomboy/NoteManager.cs:84
  295295#: ../Tomboy/NoteManager.cs:91 ../Tomboy/Tomboy.cs:210 ../Tomboy/Tray.cs:112
  296 #: ../Tomboy/Tray.cs:277 ../Tomboy/XKeybinder.cs:259
   296#: ../Tomboy/Tray.cs:278 ../Tomboy/XKeybinder.cs:259
  297297msgid "Start Here"
  298298msgstr "Начална бележка"
   
  319319msgstr "Опишете вашата нова бележка тук."
  320320
  321 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:305
   321#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:313
  322322msgid "Really delete this note?"
  323323msgstr "Наистина ли да бъде изтрита тази бележка?"
  324324
  325 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:306
   325#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:314
  326326msgid "If you delete a note it is permanently lost."
  327327msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
  328328
  329 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:390
   329#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:398
  330330msgid "_Link to New Note"
  331 msgstr "Препратка към нова бележка"
  332 
  333 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:403
   331msgstr "Връзка към нова бележка"
   332
   333#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:411
  334334msgid "Te_xt"
  335335msgstr "Текст"
  336336
  337 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:411
   337#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:419
  338338msgid "_Search"
  339339msgstr "Търсене"
  340340
  341 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:425
   341#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:433
  342342msgid "Clos_e All Notes"
  343343msgstr "Затваряне _на всички бележки"
  344344
  345 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:435
   345#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:443
  346346msgid "_Close"
  347347msgstr "_Затваряне"
  348348
  349 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:463
   349#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:471
  350350msgid "Search"
  351351msgstr "Търсене"
  352352
  353 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:464
   353#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:472
  354354msgid "Search your notes"
  355 msgstr "Търсене из бележките Ви"
  356 
  357 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:476
   355msgstr "Търсене в бележките"
   356
   357#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:484
  358358msgid "Link"
  359 msgstr "Препратка"
  360 
  361 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:477
   359msgstr "Връзка"
   360
   361#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:485
  362362msgid "Link selected text to a new note"
  363 msgstr "Прави избрания текст на препратка към друга бележка"
  364 
  365 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:491
   363msgstr "Прави избрания текст на връзка към друга бележка"
   364
   365#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:499
  366366msgid "_Text"
  367367msgstr "Текст"
  368368
  369 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:496
   369#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:504
  370370msgid "Set properties of text"
  371371msgstr "Настройване свойствата на текста"
  372372
  373 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:502
   373#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:510
  374374msgid "_Plugins"
  375375msgstr "_Приставки"
  376376
  377 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:506
   377#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:514
  378378msgid "Run Plugin actions"
  379379msgstr "Изпълнение на действията на приставката"
  380380
  381 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:513
   381#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:521
  382382msgid "Delete"
  383383msgstr "Изтриване"
  384384
  385 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:514
   385#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:522
  386386msgid "Delete this note"
  387387msgstr "Изтриване на тази бележка"
  388388
  389 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:571
   389#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:579
  390390msgid "_Search..."
  391391msgstr "Търсене..."
  392392
  393 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:582 ../Tomboy/Search.cs:176
   393#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:590 ../Tomboy/Search.cs:176
  394394msgid "Find _Next"
  395395msgstr "Търсене на следващо"
  396396
  397 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:595
   397#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:603
  398398msgid "Find _Previous"
  399399msgstr "Търсене на предишно"
  400400
  401 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:754
   401#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:762
  402402msgid "_Bold"
  403403msgstr "_Удебелено"
  404404
  405 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:766
   405#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:774
  406406msgid "_Italic"
  407407msgstr "_Курсив"
  408408
  409 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:778
   409#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:786
  410410msgid "_Strikeout"
  411411msgstr "_Зачеркнато"
  412412
  413 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:790
   413#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:798
  414414msgid "_Highlight"
  415415msgstr "Отбелязване"
  416416
  417 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:803
   417#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:811
  418418msgid "Font Size"
  419419msgstr "Размер на шрифта"
  420420
  421 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:806
   421#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:814
  422422msgid "_Normal"
  423423msgstr "Нормален"
  424424
  425 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:813
   425#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:821
  426426msgid "Hu_ge"
  427427msgstr "Огро_мен"
  428428
  429 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:821
   429#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:829
  430430msgid "_Large"
  431431msgstr "Голям"
  432432
  433 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:829
   433#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:837
  434434msgid "S_mall"
  435435msgstr "Малък"
   
  512512#: ../Tomboy/Preferences.cs:362
  513513msgid "S_earch notes"
  514 msgstr "Търсене на бележки"
   514msgstr "Търсене в бележки"
  515515
  516516#: ../Tomboy/Preferences.cs:424
   
  520520#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:31
  521521msgid "Recent Changes"
  522 msgstr "Скорошни промени"
   522msgstr "Последни промени"
  523523
  524524#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:45
   
  527527"Double click to open a note."
  528528msgstr ""
  529 "<b>Скорошни промени</b> изброява бележките в реда, в който са били последно "
   529"<b>Последни промени</b> изброява бележките в реда, в който са били последно "
  530530"променяни. Двойно натискане за отваряне на бележка."
  531531
   
  563563#: ../Tomboy/Search.cs:88 ../Tomboy/Search.cs:492
  564564msgid "Search Note"
  565 msgstr "Търсене на бележка"
   565msgstr "Търсене в бележка"
  566566
  567567#: ../Tomboy/Search.cs:109
   
  583583#: ../Tomboy/Search.cs:252
  584584msgid "Search _Results"
  585 msgstr "Резулати от търсенето"
   585msgstr "Резултати от търсенето"
  586586
  587587#: ../Tomboy/Search.cs:746
   
  664664#: ../Tomboy/Tray.cs:125
  665665msgid "_Recent Changes"
  666 msgstr "Скорошни промени"
   666msgstr "Последни промени"
  667667
  668668#: ../Tomboy/Tray.cs:135
  669669msgid "_Search Notes..."
  670 msgstr "Търсене из бележките..."
   670msgstr "Търсене в бележките..."
  671671
  672672#: ../Tomboy/Tray.cs:153
   
  674674msgstr "(ново)"
  675675
  676 #: ../Tomboy/Tray.cs:229
   676#: ../Tomboy/Tray.cs:230
  677677msgid "translator-credits"
  678678msgstr ""
   
  683683"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  684684
  685 #: ../Tomboy/Tray.cs:235
   685#: ../Tomboy/Tray.cs:236
  686686msgid "Copyright © 2004, 2005 Alex Graveley"
  687687msgstr "Права запазени © 2004, 2005 Alex Graveley"
  688688
  689 #: ../Tomboy/Tray.cs:236
   689#: ../Tomboy/Tray.cs:237
  690690msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
  691691msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
  692692
  693693#. initial newline
  694 #: ../Tomboy/Tray.cs:285
   694#: ../Tomboy/Tray.cs:286
  695695msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
  696696msgstr "dddd, MMMM d, h:mm tt"
   
  724724#: ../Tomboy/Watchers.cs:660
  725725msgid "_Copy Link Address"
  726 msgstr "_Копиране адреса на препратката"
   726msgstr "_Копиране адреса на връзката"
  727727
  728728#: ../Tomboy/Watchers.cs:665
  729729msgid "_Open Link"
  730 msgstr "_Отваряне на препратка"
   730msgstr "_Отваряне на връзка"
  731731
  732732#: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:46
   
  741741msgid "Export linked notes"
  742742msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
   743
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.