Changeset 449


Ignore:
Timestamp:
Jan 6, 2006, 1:44:33 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

zenity (gnome 2.14) dazzz edition

 • обновен превод

gnome utils (gnome 2.14) untouched edition

 • новите неща за превод. недокоснати. по-късно ще ги оправя.

gucharmap (gnome 2.14) untouched edition

 • тук пак като gnome utils :)
Location:
desktop
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-utils.HEAD.bg.po

  r354 r449  
  1111"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-11-25 13:32+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-01-06 06:42+0100\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2005-11-25 13:32+0200\n"
  1515"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
   
  2020"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  22 #: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.in.h:1
  23 #: ../gdictsrc/gdict-applet.c:150
  24 msgid "Dictionary Lookup"
  25 msgstr "Търсене в речник"
  26 
  27 #: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.in.h:2
  28 #: ../gdictsrc/gdict-applet.c:28 ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
  29 msgid "Lookup words in an online dictionary"
  30 msgstr "Търсене на думи в Интернет речник"
  31 
  32 #: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:1 ../gdictsrc/gdict-app.c:595
  33 #: ../logview/logview.c:116
  34 msgid "_About"
  35 msgstr "_Относно"
  36 
  37 #: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:2 ../logview/logview.c:88
  38 msgid "_Help"
  39 msgstr "_Помощ"
  40 
  41 #: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:3
  42 msgid "_Look Up Selected Text"
  43 msgstr "Търс_ене в избрания текст"
  44 
  45 #: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:4
  46 msgid "_Preferences"
  47 msgstr "_Настройки"
  48 
  49 #: ../gdictsrc/dict.c:676 ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:697
  50 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:744
  51 msgid "Cannot connect to server"
  52 msgstr "Връзката със сървъра е неуспешна"
  53 
  54 #: ../gdictsrc/dict.c:689
  55 msgid "Server Error"
  56 msgstr "Грешка на сървъра"
  57 
  58 #: ../gdictsrc/dict.c:690
  59 msgid ""
  60 "A serious error occurred. Please check that your server and port are "
  61 "correct. For reference the default server is dict.org and the port 2628"
  62 msgstr ""
  63 "Появи се сериозна грешка. Проверете дали сървъра и портовете са коректни. За "
  64 "справка: сървър по подразбиране - dict.org - порт 2628"
  65 
  66 #. Translator credits
  67 #: ../gdictsrc/gdict-about.c:40 ../logview/about.c:47
  68 msgid "translator-credits"
  69 msgstr ""
  70 "Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  71 "Борислав Александров\n"
  72 "Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
  73 "Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
  74 "\n"
  75 "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
  76 "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  77 "Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  78 
  79 #: ../gdictsrc/gdict-about.c:42
  80 msgid "A client for the MIT dictionary server."
  81 msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
  82 
  83 #: ../gdictsrc/gdict-about.c:45 ../gdictsrc/gdict-applet.c:352
  84 #: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:101 ../gdictsrc/gdict-defbox.c:114
  85 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:500
  86 #: ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:1 ../gdictsrc/main.c:87
  87 msgid "Dictionary"
  88 msgstr "Речник"
  89 
  90 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:101
  91 msgid "Connection error"
  92 msgstr "Грешка при връзката"
  93 
  94 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:117
  95 msgid "Unable to perform requested operation."
  96 msgstr "Неуспех при изпълнението на изисканата операция."
  97 
  98 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:118
  99 msgid ""
  100 "Either the server you are using is not available \n"
  101 "or you are not connected to the Internet."
  102 msgstr ""
  103 "Или сървъра, който използвате не е наличен \n"
  104 "или не сте свързани с интернет."
  105 
  106 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:276
  107 msgid "Print Word Definition"
  108 msgstr "Показване на дефиницията на думата"
  109 
  110 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:391
  111 msgid "Find"
  112 msgstr "Търсене"
  113 
  114 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:401
  115 msgid "_Search for:"
  116 msgstr "_Търсене за:"
  117 
  118 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:486 ../gdictsrc/gdict-applet.c:300
  119 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:898
  120 msgid "Could not display help"
  121 msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен"
  122 
  123 #. Top
  124 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:571
  125 msgid "_Dictionary"
  126 msgstr "_Речник"
  127 
  128 #. Dictionary menu
  129 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:577
  130 msgid "_Look Up Word"
  131 msgstr "_Търсене за дума"
  132 
  133 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:578
  134 msgid "Lookup word in dictionary"
  135 msgstr "Търсене за дума в речник"
  136 
  137 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:579
  138 msgid "_Print"
  139 msgstr "_Печат"
  140 
  141 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:580
  142 msgid "Print the current definition"
  143 msgstr "Показване на текущата дефиниция"
  144 
  145 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:581 ../logview/logview.c:92
  146 msgid "_Close"
  147 msgstr "_Затваряне"
  148 
  149 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:582
  150 msgid "Close the application"
  151 msgstr "Спиране на програмата"
  152 
  153 #. Edit menu, see below for cut, paste etc.
  154 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:585
  155 msgid "_Find..."
  156 msgstr "_Търсене..."
  157 
  158 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:586
  159 msgid "Find a word in the text"
  160 msgstr "Намиране на дума в текст"
  161 
  162 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:587
  163 msgid "Find Ne_xt"
  164 msgstr "_Следващо търсене"
  165 
  166 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:588
  167 msgid "Find next occurrence of the word"
  168 msgstr "Откриване на следващата поява на дума"
  169 
  170 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:589
  171 msgid "P_references"
  172 msgstr "Н_астройки"
  173 
  174 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:590
  175 msgid "Configure the application"
  176 msgstr "Настройване на програмата"
  177 
  178 #. Help menu
  179 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:593 ../logview/logview.c:114
  180 msgid "_Contents"
  181 msgstr "_Ръководство"
  182 
  183 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:594
  184 msgid "View help for this application"
  185 msgstr "Преглед на помощта за тази програма"
  186 
  187 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:596
  188 msgid "About this application"
  189 msgstr "Относно тази програма"
  190 
  191 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:601
  192 msgid "Cu_t"
  193 msgstr "О_трязване"
  194 
  195 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:602
  196 msgid "Cut the selection"
  197 msgstr "Отрязва избраното"
  198 
  199 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:603 ../logview/logview.c:97
  200 msgid "_Copy"
  201 msgstr "_Копиране"
  202 
  203 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:604 ../logview/logview.c:97
  204 msgid "Copy the selection"
  205 msgstr "Копиране на избраното"
  206 
  207 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:605
  208 msgid "_Paste"
  209 msgstr "_Поставяне"
  210 
  211 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:606
  212 msgid "Paste clipboard"
  213 msgstr "Поставяне съдържанието на буфера за обмен"
  214 
  215 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:607 ../logview/logview.c:99
  216 msgid "Select _All"
  217 msgstr "Избор на _всички"
  218 
  219 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:608
  220 msgid "Select everything"
  221 msgstr "Избиране на всичко"
  222 
  223 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:613
  224 msgid "_Spellings"
  225 msgstr "Проверка на правопи_са"
  226 
  227 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:614
  228 msgid "View alternate spellings"
  229 msgstr "Преглед на алтернативните изписвания"
  230 
  231 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:724
  232 msgid "_Look Up"
  233 msgstr "_Търсене"
  234 
  235 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:733
  236 msgid "In Dictionary"
  237 msgstr "В речник"
  238 
  239 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:734
  240 msgid "On a Web Site"
  241 msgstr "На Интернет страница"
  242 
  243 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:750
  244 msgid "Word"
  245 msgstr "Дума"
  246 
  247 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:751
  248 msgid "Word Entry"
  249 msgstr "Запис на дума"
  250 
  251 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:752
  252 msgid "Enter a Word or select one from the list below"
  253 msgstr "Въведете дума или изберете една от списъка по-долу"
  254 
  255 #: ../gdictsrc/gdict-app.c:755
  256 msgid "Look Up for a Word"
  257 msgstr "Търсене за дума"
  258 
  259 #: ../gdictsrc/gdict-applet.c:156
  260 msgid "Dictionary word entry"
  261 msgstr "Дума в речника"
  262 
  263 #: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:103
  264 msgid "Looking up word..."
  265 msgstr "Търсене за дума..."
  266 
  267 #: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:132 ../gdictsrc/gdict-entry.c:114
  268 #: ../gdictsrc/gdict-speller.c:255
  269 msgid "No matches found"
  270 msgstr "Не са намерени съвпадения"
  271 
  272 #: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:143
  273 msgid "String not found"
  274 msgstr "Низът не е намерен"
  275 
  276 #: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:590
  277 msgid "Definition preview"
  278 msgstr "Преглед на дефиницията"
  279 
  280 #: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:919 ../gdictsrc/gdict-entry.c:132
  281 #: ../gdictsrc/gdict-speller.c:295
  282 msgid "Error invoking query"
  283 msgstr "Грешка при изпълнение на заявката"
  284 
  285 #: ../gdictsrc/gdict-entry.c:102
  286 msgid "Looking up entry..."
  287 msgstr "Търсене за дума..."
  288 
  289 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:268
  290 msgid "De_fault Server"
  291 msgstr "Подра_збиращ се сървър"
  292 
  293 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:279
  294 msgid "_Server:"
  295 msgstr "_Сървър:"
  296 
  297 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:287
  298 msgid "Reset server to default"
  299 msgstr "Задаване на сървъра с подразбиращите се настройки"
  300 
  301 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:289
  302 msgid "_Port:"
  303 msgstr "_Порт:"
  304 
  305 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:299
  306 msgid "Def_ault Port"
  307 msgstr "Порт по подраз_биране"
  308 
  309 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:314
  310 msgid "Reset port to default"
  311 msgstr "Установяване на подразбираща се стойност за порт"
  312 
  313 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:315
  314 msgid "Server"
  315 msgstr "Сървър"
  316 
  317 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:317
  318 msgid "Server Entry"
  319 msgstr "Елемент сървър"
  320 
  321 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:317
  322 msgid "Enter the Server Name"
  323 msgstr "Въвеждане име на сървър"
  324 
  325 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:318
  326 msgid "Port"
  327 msgstr "Порт"
  328 
  329 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:320
  330 msgid "Port Entry"
  331 msgstr "Елемент порт"
  332 
  333 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:320
  334 msgid "Enter the Port Number"
  335 msgstr "Въвеждане номер на порт"
  336 
  337 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:323
  338 msgid "_Database:"
  339 msgstr "Баз_за от данни:"
  340 
  341 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:333
  342 msgid "Strat_egy:"
  343 msgstr "С_тратегия:"
  344 
  345 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:343
  346 msgid "F_ont:"
  347 msgstr "Ш_рифт:"
  348 
  349 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:373
  350 msgid "Web Site"
  351 msgstr "Интернет страница"
  352 
  353 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:373
  354 msgid "Search Address"
  355 msgstr "Адрес за търсенето"
  356 
  357 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:492
  358 msgid "Dictionary Preferences"
  359 msgstr "Настройки на речника"
  360 
  361 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:504
  362 msgid "Web Sites"
  363 msgstr "Интернет страници"
  364 
  365 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:687
  366 msgid "Search all databases"
  367 msgstr "Търсене във всички бази от данни"
  368 
  369 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:852
  370 msgid "Database"
  371 msgstr "База от данни"
  372 
  373 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:852
  374 msgid "Database Name"
  375 msgstr "Име на базата от данни"
  376 
  377 #: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:869
  378 msgid "Default Strategy"
  379 msgstr "Подразбираща се стратегия"
  380 
  381 #: ../gdictsrc/gdict-speller.c:115
  382 msgid "Spellings"
  383 msgstr "Правопис"
  384 
  385 #: ../gdictsrc/gdict-speller.c:236
  386 msgid "Spell-checking..."
  387 msgstr "Проверка на правописа..."
  388 
  389 #: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:1
  390 msgid "Dictionary server"
  391 msgstr "Речник"
  392 
  393 #: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:2
  394 msgid "Port used to connect to server"
  395 msgstr "Порт за свързване към сървър"
  396 
  397 #: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:3
  398 msgid ""
  399 "Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
  400 "dictionary server supports this option. The default is TRUE"
  401 msgstr ""
  402 "Задаване дали да се използва интелигентния изглед. Тази настройка зависи от "
  403 "това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE"
  404 
  405 #: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:4
  406 msgid "The database to use in the dictionary server."
  407 msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
  408 
  409 #: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:5
  410 msgid ""
  411 "The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
  412 "http://www.dict.org for details on other servers"
  413 msgstr ""
  414 "Сървър за речника, към който да се свърже. Сървъра по подразбиране е dict."
  415 "org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
  416 "сървъри"
  417 
  418 #: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:6
  419 msgid ""
  420 "The name of the individual database to use in the dictionary server. ! "
  421 "specifies that gnome-dictionary should search all databases in a given server"
  422 msgstr ""
  423 "Име на индивидуалната база от данни, която да се използва за сървър за "
  424 "речника. „!“ определя, че речникът на GNOME трябва да търси във всички бази "
  425 "от данни в дадения сървър"
  426 
  427 #: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:7
  428 msgid "The port number to connect to. The default port is 2628."
  429 msgstr "Номер на порт, към който да се свърже. Портът по подразбиране е 2628."
  430 
  431 #: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:8
  432 msgid "The search strategy to use"
  433 msgstr "Стратегия за търсене"
  434 
  435 #: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:9
  436 msgid ""
  437 "The search strategy to use. This is dependant on the search strategy that "
  438 "the dictionary server supports. The default strategy is 'lev' - Match words "
  439 "within Levenshtein distance one"
  440 msgstr ""
  441 "Начинът на търсене, който да се използва. Това зависи от начините на "
  442 "търсене, които се поддържат от сървъра за речника. Стратегията по принцип е "
  443 "„lev“ - Съвпадения на думи до разлика, определена от закона на Левинщайн."
  444 
  445 #: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:10
  446 msgid "Use smart lookup"
  447 msgstr "Използване на _интелигентно търсене"
  448 
  44922#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
  45023msgid "Floppy Formatter"
   
  50982msgstr "Неуспех при отварянето на устройство %s за проверка за лоши блокове\n"
  51083
  511 #: ../gfloppy/src/badblocks.c:287 ../gfloppy/src/gfloppy.c:530
   84#: ../gfloppy/src/badblocks.c:287 ../gfloppy/src/gfloppy.c:531
  51285msgid "Checking for bad blocks... Done"
  51386msgstr "Проверка за лоши блокове... готово"
   
  626199msgstr "Геометрията на дискетата не може да бъде определена физически."
  627200
  628 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:218
   201#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:219
  629202msgid "Error while creating a unique filename for the bad blocks list file."
  630203msgstr ""
  631204"Грешка при създаването на уникално име на файл за списъка с лоши блокове."
  632205
  633 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:238
   206#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:239
  634207msgid "Error while filling the bad blocks list file."
  635208msgstr "Грешка при попълването на файла със списъка на лошите блокове."
  636209
  637 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:301
   210#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:302
  638211#, c-format
  639212msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
  640213msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
  641214
  642 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:327
   215#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:328
  643216msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
  644217msgstr "Непознат начален подпис на mke2fs, отказ."
  645218
  646 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:341
   219#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:342
  647220#, c-format
  648221msgid ""
   
  656229"%s (%d)"
  657230
  658 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:358
   231#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:359
  659232msgid "Abnormal child process termination."
  660233msgstr "Необикновено прекратяване на процес."
  661234
  662 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:383
   235#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:384
  663236#, c-format
  664237msgid "Error while spawning the mbadblocks command: %s."
  665238msgstr "Грешка при изпълнение на командата mbadblocks: %s."
  666239
  667 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:395
   240#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:396
  668241#, c-format
  669242msgid ""
   
  675248"%s."
  676249
  677 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:438
   250#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:439
  678251msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
  679252msgstr "Необикновено прекратяване на процес от mbadblocks."
  680253
  681254#. make the filesystem
  682 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:464 ../gfloppy/src/gfloppy.c:504
   255#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:465 ../gfloppy/src/gfloppy.c:505
  683256msgid "Making filesystem on disk..."
  684257msgstr "Създаване на файловата система на диска..."
  685258
  686 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:472
   259#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:473
  687260msgid "Unable to create filesystem correctly."
  688261msgstr "Правилното създаване на файловата система е невъзможно."
  689262
  690 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:477 ../gfloppy/src/gfloppy.c:516
   263#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:478 ../gfloppy/src/gfloppy.c:517
  691264msgid "Making filesystem on disk... Done"
  692265msgstr "Създаване на файловата система на диска... готово"
  693266
  694 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:521
   267#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:522
  695268msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
  696269msgstr "Проверка за лоши блокове... (това може да отнеме време)"
  697270
  698 #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:526
   271#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:527
  699272msgid "Error while checking the bad blocks."
  700273msgstr "Грешка при проверката за лоши блокове."
   
  808381"Неуспех при отварянето на устройството %s, форматирането не може да продължи."
  809382
  810 #: ../gfloppy/src/main.c:283 ../gfloppy/src/main.c:346
   383#: ../gfloppy/src/main.c:283 ../gfloppy/src/main.c:345
  811384#, c-format
  812385msgid ""
   
  817390"Моля, закачете устройството за да продължите."
  818391
  819 #: ../gfloppy/src/main.c:286 ../gfloppy/src/main.c:349
   392#: ../gfloppy/src/main.c:286 ../gfloppy/src/main.c:348
  820393#, c-format
  821394msgid ""
   
  827400"Обърнете се към системния администратор, за да ви бъдат предоставени."
  828401
  829 #: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:357
   402#: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:356
  830403msgid "Cannot initialize device"
  831404msgstr "Устройството не може да бъде инициализирано"
  832405
  833 #: ../gfloppy/src/main.c:343
   406#: ../gfloppy/src/main.c:342
  834407msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
  835408msgstr ""
  836409"Не може да се отвори нито едно устройство, форматирането не може да продължи."
  837410
  838 #: ../gfloppy/src/main.c:346 ../gfloppy/src/main.c:349
   411#: ../gfloppy/src/main.c:345 ../gfloppy/src/main.c:348
  839412msgid "/dev/floppy/0 or /dev/fd0"
  840413msgstr "/dev/floppy/0 или /dev/fd0"
  841414
  842 #: ../gfloppy/src/main.c:510
   415#: ../gfloppy/src/main.c:509
  843416msgid "Could not display help for the floppy formatter."
  844417msgstr "Помощната информация не може да бъде показана."
  845418
  846 #: ../gfloppy/src/main.c:529
   419#: ../gfloppy/src/main.c:528
  847420msgid "Incorrect volume name"
  848421msgstr "Некоректно име на носителя"
  849422
  850 #: ../gfloppy/src/main.c:530
   423#: ../gfloppy/src/main.c:529
  851424msgid "The volume name can't contain any blank space."
  852425msgstr "Името на диска не може да съдържа празно място."
  853426
  854 #: ../gfloppy/src/main.c:579
   427#: ../gfloppy/src/main.c:576
  855428msgid "The device to format"
  856429msgstr "Устройството за форматиране"
  857430
  858 #: ../gfloppy/src/main.c:580
   431#: ../gfloppy/src/main.c:577
  859432msgid "DEVICE"
  860433msgstr "УСТРОЙСТВО"
   
  887460msgstr "Развитие на форматирането"
  888461
   462#: ../gnome-dictionary/data/default.desktop.in.h:1
   463#, fuzzy
   464msgid "Default Dictionary Server"
   465msgstr "Речник"
   466
   467#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:1
   468#, fuzzy
   469msgid "Dictionary Look up"
   470msgstr "Търсене в речник"
   471
   472#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:2
   473#, fuzzy
   474msgid "Look up words in a dictionary"
   475msgstr "Търсене за дума в речник"
   476
   477#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:1
   478#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:749 ../logview/logview.c:116
   479msgid "_About"
   480msgstr "_Относно"
   481
   482#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
   483#: ../logview/logview-findbar.c:157
   484msgid "_Clear"
   485msgstr "_Изчистване"
   486
   487#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:3
   488#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:709 ../logview/logview.c:88
   489msgid "_Help"
   490msgstr "_Помощ"
   491
   492#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:4
   493msgid "_Look Up Selected Text"
   494msgstr "Търс_ене в избрания текст"
   495
   496#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:5
   497#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:733
   498msgid "_Preferences"
   499msgstr "_Настройки"
   500
   501#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:6
   502msgid "_Print"
   503msgstr "_Печат"
   504
   505#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:7
   506#, fuzzy
   507msgid "_Save"
   508msgstr "_Сървър:"
   509
   510#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:1
   511#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:98
   512#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:343
   513#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:911
   514msgid "Dictionary"
   515msgstr "Речник"
   516
   517#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
   518#, fuzzy
   519msgid "Look up words in an online dictionary"
   520msgstr "Търсене на думи в Интернет речник"
   521
   522#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:1
   523#, fuzzy
   524msgid "Dictionary server (Deprecated)"
   525msgstr "Речник"
   526
   527#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:2
   528#, fuzzy
   529msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
   530msgstr "Порт за свързване към сървър"
   531
   532#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
   533#, fuzzy
   534msgid ""
   535"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
   536"dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
   537"deprecated and no longer in use."
   538msgstr ""
   539"Задаване дали да се използва интелигентния изглед. Тази настройка зависи от "
   540"това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE"
   541
   542#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:4
   543#, fuzzy
   544msgid "The default database to use"
   545msgstr "Стратегия за търсене"
   546
   547#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:5
   548#, fuzzy
   549msgid "The default search strategy to use"
   550msgstr "Стратегия за търсене"
   551
   552#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:6
   553#, fuzzy
   554msgid ""
   555"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
   556"http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated and "
   557"no longer in use."
   558msgstr ""
   559"Сървър за речника, към който да се свърже. Сървъра по подразбиране е dict."
   560"org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
   561"сървъри"
   562
   563#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
   564msgid "The font to be used when printing"
   565msgstr ""
   566
   567#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
   568msgid "The font to be used when printing a definition."
   569msgstr ""
   570
   571#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:9
   572#, fuzzy
   573msgid ""
   574"The name of the default individual database or meta-database to use on a "
   575"dictionary source. An exclamation mark (\"!\") means that all the databases "
   576"present in a dictionary source should be searched"
   577msgstr ""
   578"Име на индивидуалната база от данни, която да се използва за сървър за "
   579"речника. „!“ определя, че речникът на GNOME трябва да търси във всички бази "
   580"от данни в дадения сървър"
   581
   582#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:10
   583msgid ""
   584"The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
   585"available. The default strategy is 'exact', that is match exact words."
   586msgstr ""
   587
   588#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:11
   589#, fuzzy
   590msgid "The name of the dictionary source used"
   591msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   592
   593#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:12
   594msgid ""
   595"The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
   596msgstr ""
   597
   598#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:13
   599#, fuzzy
   600msgid ""
   601"The port number to connect to. The default port is 2628. This key is "
   602"deprecated and no longer in use."
   603msgstr "Номер на порт, към който да се свърже. Портът по подразбиране е 2628."
   604
   605#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:14
   606#, fuzzy
   607msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
   608msgstr "Използване на _интелигентно търсене"
   609
   610#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:1
   611#, fuzzy
   612msgid "Data_base:"
   613msgstr "Баз_за от данни:"
   614
   615#. Transport methods
   616#. Translators: this is the same string used in the file
   617#. * gnome-dictionary-preferences.glade for the transport_combo
   618#. * widget items.
   619#.
   620#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:3
   621#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:146
   622#, fuzzy
   623msgid "Dictionary Server"
   624msgstr "Речник"
   625
   626#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:4
   627#, fuzzy
   628msgid "H_ostname:"
   629msgstr "_Име:"
   630
   631#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:5
   632#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:174
   633#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:524
   634#, fuzzy
   635msgid "Print"
   636msgstr "_Печат"
   637
   638#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:6
   639msgid "Source"
   640msgstr ""
   641
   642#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:7
   643msgid "Source Name"
   644msgstr ""
   645
   646#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:8
   647msgid "_Advanced settings"
   648msgstr ""
   649
   650#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:9
   651msgid "_Description:"
   652msgstr ""
   653
   654#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:10
   655msgid "_Port:"
   656msgstr "_Порт:"
   657
   658#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:11
   659#, fuzzy
   660msgid "_Print font:"
   661msgstr "_Печат"
   662
   663#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:12
   664msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
   665msgstr ""
   666
   667#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:13
   668#, fuzzy
   669msgid "_Strategy:"
   670msgstr "С_тратегия:"
   671
   672#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:14
   673msgid "_Transport:"
   674msgstr ""
   675
   676#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:270
   677msgid "Client Name"
   678msgstr ""
   679
   680#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:271
   681msgid "The name of the client of the context object"
   682msgstr ""
   683
   684#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:284
   685msgid "Hostname"
   686msgstr ""
   687
   688#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:285
   689#, fuzzy
   690msgid "The hostname of the dictionary server to connect to"
   691msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   692
   693#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:298
   694msgid "Port"
   695msgstr "Порт"
   696
   697#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:299
   698#, fuzzy
   699msgid "The port of the dictionary server to connect to"
   700msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   701
   702#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:314
   703#, fuzzy
   704msgid "Status"
   705msgstr "Лента за _състоянието"
   706
   707#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:315
   708#, fuzzy
   709msgid "The status code as returned by the dictionary server"
   710msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   711
   712#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:762
   713#, fuzzy, c-format
   714msgid "No connection to the dictionary server at '%s:%d'"
   715msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
   716
   717#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1024
   718#, c-format
   719msgid "Lookup failed for hostname '%s': no suitable resources found"
   720msgstr ""
   721
   722#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1054
   723#, c-format
   724msgid "Lookup failed for host '%s': %s"
   725msgstr ""
   726
   727#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1087
   728#, c-format
   729msgid "Lookup failed for host '%s': host not found"
   730msgstr ""
   731
   732#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1139
   733#, c-format
   734msgid ""
   735"Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'. The server replied "
   736"with code %d (server down)"
   737msgstr ""
   738
   739#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1158
   740#, fuzzy, c-format
   741msgid ""
   742"Unable to parse the dictionary server reply\n"
   743": '%s'"
   744msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   745
   746#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1187
   747#, c-format
   748msgid "No definitions found for '%s'"
   749msgstr ""
   750
   751#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1202
   752#, fuzzy, c-format
   753msgid "Invalid database '%s'"
   754msgstr "Датата е невалидна"
   755
   756#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1217
   757#, fuzzy, c-format
   758msgid "Invalid strategy '%s'"
   759msgstr "Датата е невалидна"
   760
   761#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1232
   762#, c-format
   763msgid "Bad command '%s'"
   764msgstr ""
   765
   766#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1247
   767#, c-format
   768msgid "Bad parameters for command '%s'"
   769msgstr ""
   770
   771#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1262
   772#, fuzzy, c-format
   773msgid "No databases found on dictionary server at '%s'"
   774msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   775
   776#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1277
   777#, c-format
   778msgid "No strategies found on dictionary server at '%s'"
   779msgstr ""
   780
   781#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1663
   782#, fuzzy, c-format
   783msgid "Connection failed to the dictionary server at %s:%d"
   784msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
   785
   786#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1702
   787#, c-format
   788msgid ""
   789"Error while reading reply from server:\n"
   790"%s"
   791msgstr ""
   792
   793#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1773
   794#, fuzzy
   795msgid "No hostname defined for the dictionary server"
   796msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
   797
   798#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1809
   799#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1824
   800#, fuzzy
   801msgid "Unable to create socket"
   802msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
   803
   804#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1850
   805#, c-format
   806msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
   807msgstr ""
   808
   809#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1865
   810#, fuzzy, c-format
   811msgid "Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'"
   812msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   813
   814#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:196
   815msgid "Local Only"
   816msgstr ""
   817
   818#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:197
   819msgid "Whether the context uses only local dictionaries or not"
   820msgstr ""
   821
   822#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:341
   823#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:430
   824#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:458
   825#, fuzzy
   826msgid "Not found"
   827msgstr "Не са намерени съвпадения"
   828
   829#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:489
   830#, fuzzy
   831msgid "F_ind:"
   832msgstr "Търсене"
   833
   834#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:502
   835msgid "_Previous"
   836msgstr ""
   837
   838#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:510
   839msgid "_Next"
   840msgstr ""
   841
   842#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:683
   843#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:104
   844#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:303
   845#, fuzzy
   846msgid "Context"
   847msgstr "_Ръководство"
   848
   849#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:684
   850msgid "The GdictContext object used to get the word definition"
   851msgstr ""
   852
   853#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:698
   854#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:119
   855#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:260
   856msgid "Database"
   857msgstr "База от данни"
   858
   859#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:699
   860#, fuzzy
   861msgid "The database used to query the GdictContext"
   862msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   863
   864#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:705
   865msgid "Emphasys Color"
   866msgstr ""
   867
   868#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:706
   869msgid "Color of emphasised text"
   870msgstr ""
   871
   872#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:711
   873msgid "Link Color"
   874msgstr ""
   875
   876#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:712
   877msgid "Color of hyperlinks"
   878msgstr ""
   879
   880#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:717
   881#, fuzzy
   882msgid "Word Color"
   883msgstr "Запис на дума"
   884
   885#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:718
   886#, fuzzy
   887msgid "Color of the dictionary word"
   888msgstr "Търсене за дума в речник"
   889
   890#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:723
   891msgid "Source Color"
   892msgstr ""
   893
   894#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:724
   895#, fuzzy
   896msgid "Color of the dictionary source"
   897msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
   898
   899#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1013
   900#, fuzzy
   901msgid "Progress"
   902msgstr "Развитие на форматирането"
   903
   904#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1050
   905#, c-format
   906msgid "Definition for '%s' (%d/%d)"
   907msgstr ""
   908
   909#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1252
   910msgid "Error while looking up definition"
   911msgstr ""
   912
   913#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1296
   914#, c-format
   915msgid "Attempting to look up '%s' but no GdictContext defined.  Aborting."
   916msgstr ""
   917
   918#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1304
   919msgid "Another search is in progress"
   920msgstr ""
   921
   922#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1305
   923msgid "Please wait until the current search ends."
   924msgstr ""
   925
   926#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1336
   927#, fuzzy
   928msgid "Error while retrieving the definition"
   929msgstr "Показване на текущата дефиниция"
   930
   931#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:105
   932msgid "The GdictContext object bound to this entry"
   933msgstr ""
   934
   935#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:120
   936#, fuzzy
   937msgid "The database to be used to generate the completion list"
   938msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   939
   940#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:134
   941#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:274
   942#, fuzzy
   943msgid "Strategy"
   944msgstr "С_тратегия:"
   945
   946#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:135
   947msgid "The matching strategy to be used to generate the completion list"
   948msgstr ""
   949
   950#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:218
   951msgid "Filename"
   952msgstr ""
   953
   954#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:219
   955#, fuzzy
   956msgid "The filename used by this dictionary source"
   957msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   958
   959#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:232
   960#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2355
   961msgid "Name"
   962msgstr "Име"
   963
   964#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:233
   965#, fuzzy
   966msgid "The display name of this dictonary source"
   967msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   968
   969#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:246
   970msgid "Description"
   971msgstr ""
   972
   973#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:247
   974#, fuzzy
   975msgid "The description of this dictionary source"
   976msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   977
   978#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:261
   979#, fuzzy
   980msgid "The default database of this dictonary source"
   981msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   982
   983#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:275
   984#, fuzzy
   985msgid "The default strategy of this dictonary source"
   986msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   987
   988#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:288
   989msgid "Transport"
   990msgstr ""
   991
   992#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:289
   993#, fuzzy
   994msgid "The transport mechanism used by this dictionary source"
   995msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   996
   997#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:304
   998msgid "The GdictContext bound to this source"
   999msgstr ""
   1000
   1001#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:399
   1002#, c-format
   1003msgid "Invalid transport type '%d'"
   1004msgstr ""
   1005
   1006#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:427
   1007#, c-format
   1008msgid "No '%s' group found inside the dictionary source definition"
   1009msgstr ""
   1010
   1011#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:443
   1012#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:467
   1013#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:491
   1014#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:516
   1015#, c-format
   1016msgid "Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition: %s"
   1017msgstr ""
   1018
   1019#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:541
   1020#, c-format
   1021msgid ""
   1022"Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition file: %s"
   1023msgstr ""
   1024
   1025#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:727
   1026msgid "Dictionary source does not have name"
   1027msgstr ""
   1028
   1029#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:736
   1030#, c-format
   1031msgid "Dictionary source '%s' has invalid transport '%s'"
   1032msgstr ""
   1033
   1034#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:162
   1035msgid "Paths"
   1036msgstr ""
   1037
   1038#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:163
   1039msgid "Search paths used by this object"
   1040msgstr ""
   1041
   1042#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:175
   1043msgid "Sources"
   1044msgstr ""
   1045
   1046#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:176
   1047#, fuzzy
   1048msgid "Dictionary sources found"
   1049msgstr "Търсене в речник"
   1050
   1051#. Translator credits
   1052#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:59 ../logview/about.c:47
   1053msgid "translator-credits"
   1054msgstr ""
   1055"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
   1056"Борислав Александров\n"
   1057"Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
   1058"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
   1059"\n"
   1060"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   1061"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
   1062"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
   1063
   1064#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:61
   1065#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:406
   1066#, fuzzy
   1067msgid "Look up words in dictionaries"
   1068msgstr "Търсене за дума в речник"
   1069
   1070#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:87
   1071#, fuzzy, c-format
   1072msgid "Unable to open the application icon: %s"
   1073msgstr "Спиране на програмата"
   1074
   1075#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:199
   1076#, c-format
   1077msgid ""
   1078"Definitions for \"%s\":\n"
   1079"\n"
   1080msgstr ""
   1081
   1082#. Translators: source name first, then definition
   1083#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:208
   1084#, c-format
   1085msgid ""
   1086"From %s:\n"
   1087"%s\n"
   1088msgstr ""
   1089
   1090#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:218
   1091#, c-format
   1092msgid "Error: %s\n"
   1093msgstr ""
   1094
   1095#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:230
   1096msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
   1097msgstr ""
   1098
   1099#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:243
   1100#, fuzzy
   1101msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
   1102msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   1103
   1104#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:271
   1105#, c-format
   1106msgid ""
   1107"Error while looking up the definition of \"%s\":\n"
   1108"%s"
   1109msgstr ""
   1110
   1111#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:302
   1112msgid "Word to look up"
   1113msgstr ""
   1114
   1115#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:302
   1116#, fuzzy
   1117msgid "word"
   1118msgstr "Дума"
   1119
   1120#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
   1121#, fuzzy
   1122msgid "Dictionary source to use"
   1123msgstr "Търсене в речник"
   1124
   1125#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
   1126msgid "source"
   1127msgstr ""
   1128
   1129#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:306
   1130msgid "Show available dictionary sources"
   1131msgstr ""
   1132
   1133#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:308
   1134msgid "Print result to the console"
   1135msgstr ""
   1136
   1137#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:310
   1138#, fuzzy
   1139msgid "Database to use"
   1140msgstr "Име на базата от данни"
   1141
   1142#. create the new option context
   1143#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:326
   1144#, fuzzy
   1145msgid " - Look up words in dictionaries"
   1146msgstr "Търсене за дума в речник"
   1147
   1148#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:330
   1149#, fuzzy
   1150msgid "Dictionary and spelling tool"
   1151msgstr "Дума в речника"
   1152
   1153#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:331
   1154#, fuzzy
   1155msgid "Show Dictionary options"
   1156msgstr "Показване на допълнителните опции"
   1157
   1158#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:188
   1159#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:469
   1160msgid "Save a Copy"
   1161msgstr ""
   1162
   1163#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:198
   1164#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:479
   1165#, fuzzy
   1166msgid "Untitled document"
   1167msgstr "Прозорец без име"
   1168
   1169#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:219
   1170#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:500
   1171#, fuzzy, c-format
   1172msgid "Error while writing to '%s'"
   1173msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
   1174
   1175#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:283
   1176#, fuzzy
   1177msgid "Clear definition"
   1178msgstr "Показване на дефиницията на думата"
   1179
   1180#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:284
   1181#, fuzzy
   1182msgid "Clear the text of the definition"
   1183msgstr "Показване на текущата дефиниция"
   1184
   1185#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:291
   1186#, fuzzy
   1187msgid "Print definition"
   1188msgstr "Показване на дефиницията на думата"
   1189
   1190#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:292
   1191#, fuzzy
   1192msgid "Print the text of the definition"
   1193msgstr "Показване на текущата дефиниция"
   1194
   1195#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:299
   1196#, fuzzy
   1197msgid "Save definition"
   1198msgstr "Показване на дефиницията на думата"
   1199
   1200#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:300
   1201msgid "Save the text of the definition to a file"
   1202msgstr ""
   1203
   1204#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:405
   1205#, fuzzy
   1206msgid "Dictionary entry"
   1207msgstr "Дума в речника"
   1208
   1209#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:607
   1210#, fuzzy
   1211msgid "Preferences"
   1212msgstr "_Настройки"
   1213
   1214#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:639
   1215#, fuzzy
   1216msgid "There was an error displaying help"
   1217msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
   1218
   1219#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:786
   1220#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:259
   1221#, c-format
   1222msgid "No dictionary source available with name '%s'"
   1223msgstr ""
   1224
   1225#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:790
   1226#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:263
   1227#, fuzzy
   1228msgid "Unable to find dictionary source"
   1229msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
   1230
   1231#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:806
   1232#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:279
   1233#, c-format
   1234msgid "No context available for source '%s'"
   1235msgstr ""
   1236
   1237#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:810
   1238#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:283
   1239#, fuzzy
   1240msgid "Unable to create a context"
   1241msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
   1242
   1243#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1049
   1244#, fuzzy, c-format
   1245msgid "Unable to load the application icon: %s"
   1246msgstr ""
   1247"Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
   1248"%s"
   1249
   1250#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:272
   1251#, fuzzy
   1252msgid "Add Dictionary Source"
   1253msgstr "Търсене в речник"
   1254
   1255#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:318
   1256#, fuzzy, c-format
   1257msgid "Remove \"%s\"?"
   1258msgstr "Премахване на „%s“"
   1259
   1260#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:320
   1261msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
   1262msgstr ""
   1263
   1264#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:350
   1265#, fuzzy, c-format
   1266msgid "Unable to remove source '%s'"
   1267msgstr "Не може да се записва в устройство %s"
   1268
   1269#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:471
   1270#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:324
   1271#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:671
   1272#, fuzzy
   1273msgid "There was an error while displaying help"
   1274msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
   1275
   1276#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:638
   1277msgid "Add a new dictionary source"
   1278msgstr ""
   1279
   1280#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:646
   1281msgid "Remove the currently selected dictionary source"
   1282msgstr ""
   1283
   1284#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:661
   1285#, fuzzy
   1286msgid "Set the font used for printing the definitions"
   1287msgstr "Размерът на шрифта за показване на дневници"
   1288
   1289#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:187
   1290#, c-format
   1291msgid "%s (page %d)"
   1292msgstr ""
   1293
   1294#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:246
   1295#, fuzzy
   1296msgid "Print Preview"
   1297msgstr "Преглед на дефиницията"
   1298
   1299#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:276
   1300#, fuzzy
   1301msgid "Unable to create a source file"
   1302msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
   1303
   1304#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:295
   1305#, fuzzy
   1306msgid "Unable to save source file"
   1307msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
   1308
   1309#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:167
   1310#, fuzzy, c-format
   1311msgid "Searching for '%s'..."
   1312msgstr "Търсене за файлове..."
   1313
   1314#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:191
   1315#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:210
   1316#, fuzzy
   1317msgid "No definitions found"
   1318msgstr "Не са намерени файлове"
   1319
   1320#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:193
   1321msgid "A definition found"
   1322msgstr ""
   1323
   1324#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:195
   1325#, fuzzy, c-format
   1326msgid "%d definitions found"
   1327msgstr "%d файл е намерен"
   1328
   1329#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:590
   1330msgid "Dictionary Preferences"
   1331msgstr "Настройки на речника"
   1332
   1333#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:706
   1334#, fuzzy
   1335msgid "_File"
   1336msgstr "_Филтър:"
   1337
   1338#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:707 ../logview/logview.c:86
   1339msgid "_Edit"
   1340msgstr "_Редактиране"
   1341
   1342#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:708
   1343msgid "_Go"
   1344msgstr ""
   1345
   1346#. File menu
   1347#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:712
   1348#, fuzzy
   1349msgid "_New"
   1350msgstr "_Изглед"
   1351
   1352#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:713
   1353msgid "New look up"
   1354msgstr ""
   1355
   1356#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:714
   1357msgid "_Save a Copy..."
   1358msgstr ""
   1359
   1360#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:716
   1361#, fuzzy
   1362msgid "_Print..."
   1363msgstr "_Печат"
   1364
   1365#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:717
   1366#, fuzzy
   1367msgid "Print this document"
   1368msgstr "Документът не може да бъде запазен."
   1369
   1370#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:724 ../logview/logview.c:99
   1371msgid "Select _All"
   1372msgstr "Избор на _всички"
   1373
   1374#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:727
   1375#, fuzzy
   1376msgid "Find a word or phrase in the document"
   1377msgstr "Намиране на дума в текст"
   1378
   1379#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:729
   1380msgid "Find Ne_xt"
   1381msgstr "_Следващо търсене"
   1382
   1383#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:731
   1384msgid "Find Pre_vious"
   1385msgstr ""
   1386
   1387#. Go menu
   1388#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:737
   1389#, fuzzy
   1390msgid "_Previous Definition"
   1391msgstr "Показване на дефиницията на думата"
   1392
   1393#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:738
   1394#, fuzzy
   1395msgid "Go to the previous definition"
   1396msgstr "Показване на текущата дефиниция"
   1397
   1398#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:739
   1399#, fuzzy
   1400msgid "_Next Definition"
   1401msgstr "Показване на дефиницията на думата"
   1402
   1403#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:740
   1404#, fuzzy
   1405msgid "Go to the next definition"
   1406msgstr "Показване на текущата дефиниция"
   1407
   1408#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:741
   1409#, fuzzy
   1410msgid "_First Definition"
   1411msgstr "Показване на дефиницията на думата"
   1412
   1413#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:742
   1414#, fuzzy
   1415msgid "Go to the first definition"
   1416msgstr "Показване на текущата дефиниция"
   1417
   1418#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:743
   1419#, fuzzy
   1420msgid "_Last Definition"
   1421msgstr "Показване на дефиницията на думата"
   1422
   1423#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:744
   1424#, fuzzy
   1425msgid "Go to the last definition"
   1426msgstr "Показване на текущата дефиниция"
   1427
   1428#. Help menu
   1429#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:747 ../logview/logview.c:114
   1430msgid "_Contents"
   1431msgstr "_Ръководство"
   1432
   1433#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:807
   1434#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:839
   1435#, fuzzy, c-format
   1436msgid "%s - Dictionary"
   1437msgstr "Речник"
   1438
   1439#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:959
   1440#, fuzzy
   1441msgid "Look _up:"
   1442msgstr "_Търсене"
   1443
   1444#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1097
   1445#, fuzzy
   1446msgid "Unable to load the application icon"
   1447msgstr "Спиране на програмата"
   1448
  8891449#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:191
  8901450msgid " (invalid Unicode)"
   
  10121572msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките на екрана."
  10131573
  1014 #: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:194
   1574#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:195
  10151575msgid ""
  10161576"Glade file for the screenshot program is missing.\n"
   
  10201580"Проверете инсталацията на gnome-utils"
  10211581
  1022 #: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:213
   1582#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:214
  10231583msgid "Select a directory"
  10241584msgstr "Избор на папка"
  10251585
  1026 #: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:40
   1586#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:41
  10271587#, c-format
  10281588msgid ""
   
  10331593"%s"
  10341594
  1035 #: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:78
   1595#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:79
  10361596msgid ""
  10371597"The child save process unexpectedly exited.  We are unable to write the "
   
  10411601"бъде записана на диска."
  10421602
  1043 #: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:188
   1603#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:189
  10441604msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
  10451605msgstr "Записването на екранната снимка е неуспешно, поради неизвестна грешка"
  10461606
  1047 #: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:611
   1607#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:610
  10481608msgid "Untitled Window"
  10491609msgstr "Прозорец без име"
   
  10631623
  10641624#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:190
  1065 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1364
   1625#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1412
  10661626msgid "_Replace"
  10671627msgstr "_Замяна"
   
  10811641
  10821642#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:1
   1643msgid "Default Window Height"
   1644msgstr ""
   1645
   1646#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
   1647msgid "Default Window Maximized"
   1648msgstr ""
   1649
   1650#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
   1651#, fuzzy
   1652msgid "Default Window Width"
   1653msgstr "Порт по подраз_биране"
   1654
   1655#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
  10831656msgid "Disable Quick Search"
  10841657msgstr "Спиране на бързо търсене"
  10851658
  1086 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
   1659#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:5
  10871660msgid "Disable Quick Search Second Scan"
  10881661msgstr "Спиране на повторното _бързо търсене"
  10891662
  1090 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
   1663#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:6
  10911664msgid "Quick Search Excluded Paths"
  10921665msgstr "Пътища, прескачани при бързото търсене"
  10931666
  1094 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
   1667#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
  10951668msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
  10961669msgstr "Пътища, прескачани на втория пас при бързото търсене"
  10971670
  1098 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:5
   1671#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:8
  10991672msgid "Search Result Columns Order"
  11001673msgstr "Подреждане на колоната с резултатите от търсенето:"
  1101 
  1102 #. Translators: The quoted text is the label of an available
  1103 #. search option that is translated elsewhere.
  1104 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:8
  1105 msgid "Select the search option \"Contains the text\""
  1106 msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраното съдържа текста“"
  11071674
  11081675#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11091676#. search option that is translated elsewhere.
  11101677#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:11
  1111 msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
  1112 msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е по-малка от“"
   1678msgid "Select the search option \"Contains the text\""
   1679msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраното съдържа текста“"
  11131680
  11141681#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11151682#. search option that is translated elsewhere.
  11161683#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:14
  1117 msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
  1118 msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е повече от“"
   1684msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
   1685msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е по-малка от“"
  11191686
  11201687#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11211688#. search option that is translated elsewhere.
  11221689#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:17
  1123 msgid "Select the search option \"File is empty\""
  1124 msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраният файл е празен“"
   1690msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
   1691msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е повече от“"
  11251692
  11261693#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11271694#. search option that is translated elsewhere.
  11281695#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:20
  1129 msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
  1130 msgstr "Избор на опцията за търсене „Следване на символните връзки“"
   1696msgid "Select the search option \"File is empty\""
   1697msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраният файл е празен“"
  11311698
  11321699#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11331700#. search option that is translated elsewhere.
  11341701#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:23
  1135 msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
  1136 msgstr "Избор на опцията за търсене „Включване на други файлови системи“"
   1702msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
   1703msgstr "Избор на опцията за търсене „Следване на символните връзки“"
  11371704
  11381705#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11391706#. search option that is translated elsewhere.
  11401707#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:26
  1141 msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
  1142 msgstr "Избор на опцията за търсене „Името не съдържа“"
   1708msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
   1709msgstr "Избор на опцията за търсене „Включване на други файлови системи“"
  11431710
  11441711#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11451712#. search option that is translated elsewhere.
  11461713#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:29
  1147 msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
  1148 msgstr "Избор на опцията за търсене „Съвпадение на регулярни изрази на името“"
   1714msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
   1715msgstr "Избор на опцията за търсене „Името не съдържа“"
  11491716
  11501717#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11511718#. search option that is translated elsewhere.
  11521719#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:32
  1153 msgid "Select the search option \"Owned by group\""
  1154 msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на група“"
   1720msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
   1721msgstr "Избор на опцията за търсене „Съвпадение на регулярни изрази на името“"
  11551722
  11561723#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11571724#. search option that is translated elsewhere.
  11581725#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:35
  1159 msgid "Select the search option \"Owned by user\""
  1160 msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на потребител“"
   1726msgid "Select the search option \"Owned by group\""
   1727msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на група“"
  11611728
  11621729#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11631730#. search option that is translated elsewhere.
  11641731#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:38
  1165 msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
  1166 msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственикът не е разпознат“"
   1732msgid "Select the search option \"Owned by user\""
   1733msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на потребител“"
  11671734
  11681735#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11691736#. search option that is translated elsewhere.
  11701737#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:41
  1171 msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
  1172 msgstr ""
  1173 "Избор на опцията за търсене „При избирането да се показват скритите файлове "
  1174 "и папки“"
   1738msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
   1739msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственикът не е разпознат“"
  11751740
  11761741#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11771742#. search option that is translated elsewhere.
  11781743#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:44
  1179 msgid "Select the search option \"Size at least\""
  1180 msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер поне“"
   1744msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
   1745msgstr ""
   1746"Избор на опцията за търсене „При избирането да се показват скритите файлове "
   1747"и папки“"
  11811748
  11821749#. Translators: The quoted text is the label of an available
  11831750#. search option that is translated elsewhere.
  11841751#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:47
   1752msgid "Select the search option \"Size at least\""
   1753msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер поне“"
   1754
   1755#. Translators: The quoted text is the label of an available
   1756#. search option that is translated elsewhere.
   1757#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
  11851758msgid "Select the search option \"Size at most\""
  11861759msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер най-много“"
  11871760
  1188 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:48
   1761#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
  11891762msgid "Show Additional Options"
  11901763msgstr "Показване на допълнителните опции"
  11911764
  1192 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:49
   1765#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
  11931766msgid ""
  11941767"This key defines the order of the columns in the search results. This key "
   
  11981771"бива да бъде променян от потребителите."
  11991772
  1200 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
   1773#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
  12011774msgid ""
  12021775"This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
   
  12081781"подразбиране са /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, и /var/*."
  12091782
  1210 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
   1783#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
  12111784msgid ""
  12121785"This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
   
  12211794"шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойността по подразбиране е /."
  12221795
  1223 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
   1796#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
   1797msgid ""
   1798"This key defines the window height, and it's used to remember the size of "
   1799"the search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool "
   1800"use the default height."
   1801msgstr ""
   1802
   1803#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
   1804msgid ""
   1805"This key defines the window width, and it's used to remember the size of the "
   1806"search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool use "
   1807"the default width."
   1808msgstr ""
   1809
   1810#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
  12241811msgid ""
  12251812"This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
   
  12291816"при стартирането на инструмента за търсене."
  12301817
  1231 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
   1818#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
  12321819msgid ""
  12331820"This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
   
  12371824"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
  12381825
  1239 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
   1826#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
  12401827msgid ""
  12411828"This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
   
  12451832"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
  12461833
  1247 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
   1834#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
  12481835msgid ""
  12491836"This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
   
  12531840"стартирането на инструмента за търсене."
  12541841
  1255 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
   1842#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:61
  12561843msgid ""
  12571844"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
   
  12611848"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
  12621849
  1263 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
   1850#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:62
  12641851msgid ""
  12651852"This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
   
  12691856"системи“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
  12701857
  1271 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
   1858#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
  12721859msgid ""
  12731860"This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
   
  12771864"стартирането на инструмента за търсене."
  12781865
  1279 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
   1866#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
  12801867msgid ""
  12811868"This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
   
  12851872"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
  12861873
  1287 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
   1874#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
  12881875msgid ""
  12891876"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
   
  12931880"при стартирането на инструмента за търсене."
  12941881
  1295 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:61
   1882#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
  12961883msgid ""
  12971884"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
   
  13011888"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
  13021889
  1303 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:62
   1890#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
  13041891msgid ""
  13051892"This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
   
  13111898#. Translators: The quoted text is the label of the additional
  13121899#. options expander that is translated elsewhere.
  1313 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
   1900#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:70
  13141901msgid ""
  13151902"This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
   
  13191906"стартирането на инструмента за търсене."
  13201907
  1321 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
   1908#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:71
  13221909msgid ""
  13231910"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
   
  13271914"папки“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
  13281915
  1329 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
   1916#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:72
  13301917msgid ""
  13311918"This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
   
  13351922"стартирането на инструмента за търсене."
  13361923
  1337 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:68
   1924#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:73
  13381925msgid ""
  13391926"This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
   
  13431930"стартирането на инструмента за търсене."
  13441931
  1345 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:69
   1932#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:74
  13461933msgid ""
  13471934"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
   
  13511938"след първия пас на бързото търсене"
  13521939
  1353 #: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:70
   1940#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:75
  13541941msgid ""
  13551942"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
   
  13581945"Този ключ определя дали да се ползва командата „locate“ при търсене по име."
  13591946
  1360 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:169
   1947#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:76
   1948#, fuzzy
   1949msgid ""
   1950"This key determines if the search tool window starts in a maximized state."
   1951msgstr ""
   1952"Този ключ контролира дали инструментът за търсене да ползва командата „find“ "
   1953"след първия пас на бързото търсене"
   1954
   1955#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:186
  13611956msgid "Could not open help document."
  13621957msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен."
  13631958
  1364 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:304
   1959#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:321
  13651960#, c-format
  13661961msgid "Are you sure you want to open %d document?"
   
  13691964msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документа?"
  13701965
  1371 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:309
  1372 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:497
   1966#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:326
   1967#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:514
  13731968#, c-format
  13741969msgid "This will open %d separate window."
   
  13771972msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
  13781973
  1379 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:349
   1974#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:366
  13801975#, c-format
  13811976msgid "Could not open document \"%s\"."
  13821977msgstr "Документът „%s“ не може да бъде отворен."
  13831978
  1384 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:378
   1979#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:395
  13851980#, c-format
  13861981msgid "Could not open folder \"%s\"."
  13871982msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
  13881983
  1389 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:386
   1984#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:403
  13901985msgid "The nautilus file manager is not running."
  13911986msgstr "Файловия маниджър Nautilus на е стартиран."
  13921987
  1393 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:453
  1394 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:767
   1988#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:470
   1989#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:811
  13951990msgid "The document does not exist."
  13961991msgstr "Документът не съществува."
  13971992
  1398 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:468
   1993#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:485
  13991994msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
  14001995msgstr "Няма инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
  14011996
  1402 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:492
   1997#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:509
  14031998#, c-format
  14041999msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
   
  14072002msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папки?"
  14082003
  1409 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:593
   2004#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:637
  14102005#, c-format
  14112006msgid "Could not move \"%s\" to trash."
  14122007msgstr "Документът „%s“ не може да бъде преместен в Кошчето."
  14132008
  1414 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:624
   2009#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:668
  14152010#, c-format
  14162011msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
  14172012msgstr "Искате ли да изтриете за постоянно „%s“?"
  14182013
  1419 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:627
   2014#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:671
  14202015#, c-format
  14212016msgid "Trash is unavailable.  Could not move \"%s\" to the trash."
  14222017msgstr "Кошчето е недостъпно. „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
  14232018
  1424 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:666
   2019#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:710
  14252020#, c-format
  14262021msgid "Could not delete \"%s\"."
  14272022msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно."
  14282023
  1429 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:786
   2024#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:832
  14302025#, c-format
  14312026msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
  14322027msgstr "Преместването на „%s“ е неуспешно: %s"
  14332028
  1434 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:818
   2029#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:866
  14352030#, c-format
  14362031msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
  14372032msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно: %s"
  14382033
  1439 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1249
   2034#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1297
  14402035msgid "Save Search Results As..."
  14412036msgstr "Запазване на резултата като..."
  14422037
  1443 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1280
   2038#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1328
  14442039msgid "Could not save document."
  14452040msgstr "Документът не може да бъде запазен."
  14462041
  1447 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1281
   2042#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1329
  14482043msgid "You did not select a document name."
  14492044msgstr "Не сте избрали име на документа."
  14502045
  1451 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1311
   2046#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1359
  14522047#, c-format
  14532048msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
  14542049msgstr "Документът „%s“ не може да бъде запазен в „%s“."
  14552050
  1456 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1345
   2051#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1393
  14572052#, c-format
  14582053msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
  14592054msgstr "Документът „%s“ вече съществува.  Искате ли да го презапишете?"
  14602055
  1461 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1349
   2056#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1397
  14622057msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
  14632058msgstr "Ако презапишете съществуващ файл, ще загубите старото му съдържание."
  14642059
  1465 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1414
   2060#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1462
  14662061msgid "The document name you selected is a folder."
  14672062msgstr "Името на документа, което сте избрали е папка."
  14682063
  1469 #: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1467
   2064#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1511
  14702065msgid "You may not have write permissions to the document."
  14712066msgstr "Може да нямате права за писане в този документ."
  14722067
  1473 #: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:70
   2068#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:71
  14742069#, c-format
  14752070msgid ""
   
  14852080#. your locale.  For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
  14862081#. with '%-H' and remove the '%p'.  (See bugzilla report #120434.)
  1487 #: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:622
   2082#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:640
  14882083msgid "today at %-I:%M %p"
  14892084msgstr "днес в %-I:%M %p"
  14902085
  1491 #: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:624
   2086#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:642
  14922087msgid "yesterday at %-I:%M %p"
  14932088msgstr "вчера в %-I:%M %p"
  14942089
  1495 #: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:626
  1496 #: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:628
   2090#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:644
   2091#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:646
  14972092msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  14982093msgstr "%A, %B %-d %Y на %-I:%M:%S %p"
  14992094
  1500 #: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:807
   2095#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:825
  15012096msgid "link (broken)"
  15022097msgstr "връзка (прекъсната)"
  15032098
  1504 #: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:811
   2099#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:829
  15052100#, c-format
  15062101msgid "link to %s"
   
  15962191msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
  15972192
  1598 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:770 ../gsearchtool/gsearchtool.c:799
   2193#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:796 ../gsearchtool/gsearchtool.c:825
  15992194msgid "No files found"
  16002195msgstr "Не са намерени файлове"
  16012196
  1602 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:792
   2197#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:818
  16032198msgid "(stopped)"
  16042199msgstr "(спрян)"
  16052200
  1606 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:798
   2201#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:824
  16072202msgid "No Files Found"
  16082203msgstr "Не са намерени файлове"
  16092204
  1610 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:803
   2205#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:829
  16112206#, c-format
  16122207msgid "%d File Found"
   
  16152210msgstr[1] "%d файла са намерени"
  16162211
  1617 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:807 ../gsearchtool/gsearchtool.c:845
   2212#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:833 ../gsearchtool/gsearchtool.c:871
  16182213#, c-format
  16192214msgid "%d file found"
   
  16222217msgstr[1] "%d файла са намерени"
  16232218
  1624 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:824 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1083
  1625 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1169 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2951
   2219#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:850 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1128
   2220#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1214 ../gsearchtool/gsearchtool.c:3026
  16262221msgid "Search for Files"
  16272222msgstr "Търсене за файлове"
  16282223
  1629 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:917
   2224#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:962
  16302225msgid "Entry changed called for a non entry option!"
  16312226msgstr "Извиканото значение за записа не е опция за записа!"
  16322227
  1633 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1169
   2228#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1214
  16342229msgid "Searching..."
  16352230msgstr "Търсене..."
  16362231
  1637 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1192
   2232#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1237
  16382233msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
  16392234msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
  16402235
  1641 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1193
   2236#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1238
  16422237msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
  16432238msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
  16442239
  1645 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1194
   2240#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1239
  16462241msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
  16472242msgstr "Подрежда файловете по: име, папка, размер, тип, или дата"
  16482243
  1649 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1195
   2244#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1240
  16502245msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
  16512246msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
  16522247
  1653 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1196
   2248#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1241
  16542249msgid "Automatically start a search"
  16552250msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
  16562251
  1657 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1202
   2252#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1247
  16582253#, c-format
  16592254msgid "Select the \"%s\" search option"
  16602255msgstr "Избиране на „%s“ като опция за търсене"
  16612256
  1662 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1205
   2257#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1250
  16632258#, c-format
  16642259msgid "Select and set the \"%s\" search option"
  16652260msgstr "Избиране и задаване опцията за търсене „%s“"
  16662261
  1667 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1312
   2262#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1357
  16682263msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
  16692264msgstr "Невалидна опция, зададена в командата за подреждане"
  16702265
  1671 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1621
   2266#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1668
  16722267msgid ""
  16732268"\n"
   
  16772272"... Твърде много грешки за показване ..."
  16782273
  1679 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1635
   2274#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1682
  16802275msgid ""
  16812276"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
   
  16852280"на това търсене."
  16862281
  1687 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1647 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1691
   2282#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1694 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1738
  16882283msgid "Show more _details"
  16892284msgstr "Показване на повече _подробности"
  16902285
  1691 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1677
   2286#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1724
  16922287msgid ""
  16932288"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
   
  16972292"спрете възможността за бързо търсене?"
  16982293
  1699 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1702
   2294#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1749
  17002295msgid "Disable _Quick Search"
  17012296msgstr "Спиране на _бързо търсене"
  17022297
  1703 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1729
   2298#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1776
  17042299#, c-format
  17052300msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
   
  17072302"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
  17082303
  1709 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1756
   2304#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1803
  17102305msgid "Error parsing the search command."
  17112306msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
  17122307
  1713 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1789
   2308#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1836
  17142309msgid "Error running the search command."
  17152310msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
  17162311
  1717 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1915
   2312#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1964
  17182313#, c-format
  17192314msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
   
  17222317#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
  17232318#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
  1724 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1920
   2319#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1969
  17252320#, c-format
  17262321msgid "\"%s\" in %s"
  17272322msgstr "„%s“ в %s"
  17282323
  1729 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1922
   2324#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1971
  17302325#, c-format
  17312326msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
  17322327msgstr "Задаване на стойност в %s за опцията за търсене „%s“."
  17332328
  1734 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1981
   2329#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2030
  17352330#, c-format
  17362331msgid "Remove \"%s\""
  17372332msgstr "Премахване на „%s“"
  17382333
  1739 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1982
   2334#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2031
  17402335#, c-format
  17412336msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
  17422337msgstr "Натиснете, за да премахнете опцията за търсене „%s“."
  17432338
  1744 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2075
   2339#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2124
  17452340msgid "A_vailable options:"
  17462341msgstr "Възмо_жни опции:"
  17472342
  1748 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2104
   2343#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2153
  17492344msgid "Available options"
  17502345msgstr "Налични опции"
  17512346
  1752 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2105
   2347#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2154
  17532348msgid "Select a search option from the drop-down list."
  17542349msgstr "Избор на опция за търсене от падащото меню."
  17552350
  1756 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2117
   2351#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2166
  17572352msgid "Add search option"
  17582353msgstr "Добавяне на опция за търсене"
  17592354
  1760 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2118
   2355#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2167
  17612356msgid "Click to add the selected available search option."
  17622357msgstr "Натискане за избиране на избраната налична опция за търсене."
  17632358
  1764 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2207
   2359#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2256
  17652360msgid "S_earch results:"
  17662361msgstr "_Резултати от търсенето:"
  17672362
  1768 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2245
   2363#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2295
  17692364msgid "List View"
  17702365msgstr "Списъчен изглед"
  17712366
  1772 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2305
  1773 msgid "Name"
  1774 msgstr "Име"
  1775 
  1776 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2329
   2367#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2379
  17772368msgid "Folder"
  17782369msgstr "Папка"
  17792370
  1780 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2341
   2371#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2391
  17812372msgid "Size"
  17822373msgstr "Размер"
  17832374
  1784 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2352
   2375#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2402
  17852376msgid "Type"
  17862377msgstr "Тип"
  17872378
  1788 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2363
   2379#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2413
  17892380msgid "Date Modified"
  17902381msgstr "Дата на промяна"
  17912382
  1792 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2740
   2383#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2815
  17932384msgid "_Name contains:"
  17942385msgstr "_Името съдържа:"
  17952386
  1796 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2754 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2755
   2387#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2829 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2830
  17972388msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
  17982389msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни символи."
  17992390
  1800 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2755
   2391#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2830
  18012392msgid "Name contains"
  18022393msgstr "Името съдържа"
  18032394
  1804 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2761
   2395#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2836
  18052396msgid "_Look in folder:"
  18062397msgstr "_Търсене в папка:"
  18072398
  1808 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2767
   2399#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2842
  18092400msgid "Browse"
  18102401msgstr "Разглеждане"
  18112402
  1812 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2772
   2403#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2847
  18132404msgid "Look in folder"
  18142405msgstr "Търсене в папка"
  18152406
  1816 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2772
   2407#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2847
  18172408msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
  18182409msgstr ""
  18192410"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
  18202411
  1821 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2783
   2412#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2858
  18222413msgid "Select more _options"
  18232414msgstr "Избор на още _опции"
  18242415
  1825 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2792
   2416#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2867
  18262417msgid "Select more options"
  18272418msgstr "Избор на още опции"
  18282419
  1829 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2792
   2420#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2867
  18302421msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
  18312422msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните опции."
  18322423
  1833 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2816
   2424#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2891
  18342425msgid "Click to display the help manual."
  18352426msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
  18362427
  1837 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2824
   2428#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2899
  18382429msgid "Click to close \"Search for Files\"."
  18392430msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
  18402431
  1841 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2850
   2432#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2925
  18422433msgid "Click to perform a search."
  18432434msgstr "Натиснете, за да проведете на търсенето."
  18442435
  1845 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2851
   2436#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2926
  18462437msgid "Click to stop a search."
  18472438msgstr "Натиснете за спирането на търсенето."
   
  19182509msgstr "_Филтър:"
  19192510
  1920 #: ../logview/logview-findbar.c:157
  1921 msgid "_Clear"
  1922 msgstr "_Изчистване"
  1923 
  19242511#: ../logview/logview.c:85
  19252512msgid "_Log"
  19262513msgstr "_Дневник"
  19272514
  1928 #: ../logview/logview.c:86
  1929 msgid "_Edit"
  1930 msgstr "_Редактиране"
  1931 
  19322515#: ../logview/logview.c:87
  19332516msgid "_View"
   
  19432526
  19442527#: ../logview/logview.c:92
   2528msgid "_Close"
   2529msgstr "_Затваряне"
   2530
   2531#: ../logview/logview.c:92
  19452532msgid "Close this log"
  19462533msgstr "Затваряне на този диалогов прозорец"
   
  19542541msgstr "Спиране на програмата за преглед на дневници"
  19552542
   2543#: ../logview/logview.c:97
   2544msgid "_Copy"
   2545msgstr "_Копиране"
   2546
   2547#: ../logview/logview.c:97
   2548msgid "Copy the selection"
   2549msgstr "Копиране на избраното"
   2550
  19562551#: ../logview/logview.c:99
  19572552msgid "Select the entire log"
   
  20702665
  20712666#: ../logview/logview.schemas.in.h:5
  2072 msgid ""
  2073 "Specifies a list of log files to open up at startup. When this key is "
  2074 "created, a default list is created by reading /etc/syslog.conf."
   2667#, fuzzy
   2668msgid ""
   2669"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
   2670"created by reading /etc/syslog.conf."
  20752671msgstr ""
  20762672"Списъкът с дневници, които да се отворят при стартирането на прогармата. При "
   
  20912687
  20922688#: ../logview/logview.schemas.in.h:8
   2689#, fuzzy
  20932690msgid ""
  20942691"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
  2095 "main tree view. The default is taken from the default gnome terminal font "
  2096 "size."
   2692"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
  20972693msgstr ""
  20982694"Кегелът на равноширокия шрифт за показване на дневниците в основия "
   
  21002696
  21012697#: ../logview/logview.schemas.in.h:9
  2102 msgid "Specifies the wifth of the log viewer main window in pixels."
   2698#, fuzzy
   2699msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
  21032700msgstr ""
  21042701"Определя ширината на основния прозорец на програмата за преглед на дневници "
   
  21862783msgid "Gnome-VFS Error.\n"
  21872784msgstr "Грешка в Gnome-VFS.\n"
   2785
   2786#~ msgid "Cannot connect to server"
   2787#~ msgstr "Връзката със сървъра е неуспешна"
   2788
   2789#~ msgid "Server Error"
   2790#~ msgstr "Грешка на сървъра"
   2791
   2792#~ msgid ""
   2793#~ "A serious error occurred. Please check that your server and port are "
   2794#~ "correct. For reference the default server is dict.org and the port 2628"
   2795#~ msgstr ""
   2796#~ "Появи се сериозна грешка. Проверете дали сървъра и портовете са коректни. "
   2797#~ "За справка: сървър по подразбиране - dict.org - порт 2628"
   2798
   2799#~ msgid "Connection error"
   2800#~ msgstr "Грешка при връзката"
   2801
   2802#~ msgid "Unable to perform requested operation."
   2803#~ msgstr "Неуспех при изпълнението на изисканата операция."
   2804
   2805#~ msgid ""
   2806#~ "Either the server you are using is not available \n"
   2807#~ "or you are not connected to the Internet."
   2808#~ msgstr ""
   2809#~ "Или сървъра, който използвате не е наличен \n"
   2810#~ "или не сте свързани с интернет."
   2811
   2812#~ msgid "_Search for:"
   2813#~ msgstr "_Търсене за:"
   2814
   2815#~ msgid "Could not display help"
   2816#~ msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен"
   2817
   2818#~ msgid "_Dictionary"
   2819#~ msgstr "_Речник"
   2820
   2821#~ msgid "_Look Up Word"
   2822#~ msgstr "_Търсене за дума"
   2823
   2824#~ msgid "_Find..."
   2825#~ msgstr "_Търсене..."
   2826
   2827#~ msgid "Find next occurrence of the word"
   2828#~ msgstr "Откриване на следващата поява на дума"
   2829
   2830#~ msgid "P_references"
   2831#~ msgstr "Н_астройки"
   2832
   2833#~ msgid "Configure the application"
   2834#~ msgstr "Настройване на програмата"
   2835
   2836#~ msgid "View help for this application"
   2837#~ msgstr "Преглед на помощта за тази програма"
   2838
   2839#~ msgid "About this application"
   2840#~ msgstr "Относно тази програма"
   2841
   2842#~ msgid "Cu_t"
   2843#~ msgstr "О_трязване"
   2844
   2845#~ msgid "Cut the selection"
   2846#~ msgstr "Отрязва избраното"
   2847
   2848#~ msgid "_Paste"
   2849#~ msgstr "_Поставяне"
   2850
   2851#~ msgid "Paste clipboard"
   2852#~ msgstr "Поставяне съдържанието на буфера за обмен"
   2853
   2854#~ msgid "Select everything"
   2855#~ msgstr "Избиране на всичко"
   2856
   2857#~ msgid "_Spellings"
   2858#~ msgstr "Проверка на правопи_са"
   2859
   2860#~ msgid "View alternate spellings"
   2861#~ msgstr "Преглед на алтернативните изписвания"
   2862
   2863#~ msgid "In Dictionary"
   2864#~ msgstr "В речник"
   2865
   2866#~ msgid "On a Web Site"
   2867#~ msgstr "На Интернет страница"
   2868
   2869#~ msgid "Enter a Word or select one from the list below"
   2870#~ msgstr "Въведете дума или изберете една от списъка по-долу"
   2871
   2872#~ msgid "Look Up for a Word"
   2873#~ msgstr "Търсене за дума"
   2874
   2875#~ msgid "Looking up word..."
   2876#~ msgstr "Търсене за дума..."
   2877
   2878#~ msgid "String not found"
   2879#~ msgstr "Низът не е намерен"
   2880
   2881#~ msgid "Error invoking query"
   2882#~ msgstr "Грешка при изпълнение на заявката"
   2883
   2884#~ msgid "Looking up entry..."
   2885#~ msgstr "Търсене за дума..."
   2886
   2887#~ msgid "De_fault Server"
   2888#~ msgstr "Подра_збиращ се сървър"
   2889
   2890#~ msgid "Reset server to default"
   2891#~ msgstr "Задаване на сървъра с подразбиращите се настройки"
   2892
   2893#~ msgid "Reset port to default"
   2894#~ msgstr "Установяване на подразбираща се стойност за порт"
   2895
   2896#~ msgid "Server"
   2897#~ msgstr "Сървър"
   2898
   2899#~ msgid "Server Entry"
   2900#~ msgstr "Елемент сървър"
   2901
   2902#~ msgid "Enter the Server Name"
   2903#~ msgstr "Въвеждане име на сървър"
   2904
   2905#~ msgid "Port Entry"
   2906#~ msgstr "Елемент порт"
   2907
   2908#~ msgid "Enter the Port Number"
   2909#~ msgstr "Въвеждане номер на порт"
   2910
   2911#~ msgid "F_ont:"
   2912#~ msgstr "Ш_рифт:"
   2913
   2914#~ msgid "Web Site"
   2915#~ msgstr "Интернет страница"
   2916
   2917#~ msgid "Search Address"
   2918#~ msgstr "Адрес за търсенето"
   2919
   2920#~ msgid "Web Sites"
   2921#~ msgstr "Интернет страници"
   2922
   2923#~ msgid "Search all databases"
   2924#~ msgstr "Търсене във всички бази от данни"
   2925
   2926#~ msgid "Default Strategy"
   2927#~ msgstr "Подразбираща се стратегия"
   2928
   2929#~ msgid "Spellings"
   2930#~ msgstr "Правопис"
   2931
   2932#~ msgid "Spell-checking..."
   2933#~ msgstr "Проверка на правописа..."
   2934
   2935#~ msgid ""
   2936#~ "The search strategy to use. This is dependant on the search strategy that "
   2937#~ "the dictionary server supports. The default strategy is 'lev' - Match "
   2938#~ "words within Levenshtein distance one"
   2939#~ msgstr ""
   2940#~ "Начинът на търсене, който да се използва. Това зависи от начините на "
   2941#~ "търсене, които се поддържат от сървъра за речника. Стратегията по принцип "
   2942#~ "е „lev“ - Съвпадения на думи до разлика, определена от закона на "
   2943#~ "Левинщайн."
 • desktop/gucharmap.HEAD.bg.po

  r266 r449  
  99"Project-Id-Version: gucharmap 1.2.0\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-24 15:45+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-01-06 06:49+0100\n"
  1212"PO-Revision-Date: 2005-10-24 15:46+0300\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../gucharmap.desktop.in.h:1 ../gucharmap/gucharmap-window.c:326
  21 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:858
   20#: ../gucharmap.desktop.in.h:1 ../gucharmap/gucharmap-window.c:344
   21#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:839
  2222msgid "Character Map"
  2323msgstr "Таблица със символи"
   
  2727msgstr "Вмъкване на специални символи в документи"
  2828
  29 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:250
   29#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:266
  3030msgid "Canonical decomposition:"
  3131msgstr "Канонични разлагания:"
  3232
  33 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:290 ../gucharmap/gucharmap-table.c:294
   33#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:306 ../gucharmap/gucharmap-table.c:294
  3434msgid "[not a printable character]"
  3535msgstr "[символ, който не може да се принтира]"
  3636
  37 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:304
   37#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:320
  3838msgid "General Character Properties"
  3939msgstr "Общи свойства на символа"
  4040
  4141#. character category
  42 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:307
   42#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:323
  4343msgid "Unicode category:"
  4444msgstr "Уникод категория:"
  4545
  46 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:313
   46#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:329
  4747msgid "Various Useful Representations"
  4848msgstr "Различни полезни представяния"
  4949
  50 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:322
   50#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:338
  5151msgid "UTF-8:"
  5252msgstr "UTF-8:"
  5353
  54 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:330
   54#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:346
  5555msgid "Octal escaped UTF-8:"
  5656msgstr "Octal escaped UTF-8:"
  5757
  58 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:336
   58#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:352
  5959msgid "Decimal entity reference:"
  6060msgstr "Десетично съществуваща референция:"
  6161
  62 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:342
   62#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:358
  6363msgid "Annotations and Cross References"
  6464msgstr "Анотации и препратки"
  6565
  66 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:349
   66#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:365
  6767msgid "Alias names:"
  6868msgstr "Псевдоними:"
  6969
  70 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:358
   70#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:374
  7171msgid "Notes:"
  7272msgstr "Бележки:"
  7373
  74 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:367
   74#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:383
  7575msgid "See also:"
  7676msgstr "Виж също:"
  7777
  78 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:376
   78#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:392
  7979msgid "Approximate equivalents:"
  8080msgstr "Приблизителни еквиваленти:"
  8181
  82 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:385
   82#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:401
  8383msgid "Equivalents:"
  8484msgstr "Еквиваленти:"
  8585
  86 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:401
   86#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:417
  8787msgid "CJK Ideograph Information"
  8888msgstr "CJK информация за идеограми"
  8989
  90 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:406
   90#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:422
  9191msgid "Definition in English:"
  9292msgstr "Определение на английски:"
  9393
  94 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:411
   94#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:427
  9595msgid "Mandarin Pronunciation:"
  9696msgstr "Мандарин произнасяне:"
  9797
  98 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:416
   98#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:432
  9999msgid "Cantonese Pronunciation:"
  100100msgstr "Кантонско произнасяне:"
  101101
  102 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:421
   102#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:437
  103103msgid "Japanese On Pronunciation:"
  104104msgstr "Японско он произнасяне:"
  105105
  106 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:426
   106#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:442
  107107msgid "Japanese Kun Pronunciation:"
  108108msgstr "Японско кун произнасяне:"
  109109
  110 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:431
   110#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:447
  111111msgid "Tang Pronunciation:"
  112112msgstr "Танг произнасяне:"
  113113
  114 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:436
   114#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:452
  115115msgid "Korean Pronunciation:"
  116116msgstr "Корейско произнасяне:"
  117117
  118 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:737
   118#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:753
  119119msgid "Characte_r Table"
  120120msgstr "Таблица със символи"
  121121
  122 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:740
   122#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:756
  123123msgid "Character _Details"
  124124msgstr "Информация за символа"
   
  138138#. Unicode assigns "Common" as the script name for any character not
  139139#. * specifically listed in Scripts.txt
  140 #: ../gucharmap/gucharmap-script-codepoint-list.c:458
  141 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:20
   140#: ../gucharmap/gucharmap-script-codepoint-list.c:455
   141#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:22
  142142msgid "Common"
  143143msgstr "Често срещани"
  144144
  145 #: ../gucharmap/gucharmap-table.c:1509
   145#: ../gucharmap/gucharmap-table.c:1511
  146146msgid "Unknown character, unable to identify."
  147147msgstr "Непознат символ, не беше разпознат."
  148148
  149 #: ../gucharmap/gucharmap-table.c:1511
  150 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:465
   149#: ../gucharmap/gucharmap-table.c:1513
   150#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:583
  151151msgid "Not found."
  152152msgstr "Не е открит."
  153153
  154 #: ../gucharmap/gucharmap-table.c:1514
   154#: ../gucharmap/gucharmap-table.c:1516
  155155msgid "Character found."
  156156msgstr "Символ открит."
  157157
  158 #: ../gucharmap/gucharmap-table.c:1578
   158#: ../gucharmap/gucharmap-table.c:1580
  159159msgid "Character Table"
  160160msgstr "Таблица със символи"
   
  308308msgstr "Разделител, празно място"
  309309
  310 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:191
   310#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:190
  311311msgid "Searching..."
  312312msgstr "Търсене..."
  313313
  314 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:321
   314#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:338
  315315msgid "translator_credits"
  316316msgstr ""
   
  322322"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  323323
  324 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:422 ../gucharmap/gucharmap-window.c:604
   324#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:350
   325msgid "gucharmap"
   326msgstr ""
   327
   328#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:458
   329msgid "_File"
   330msgstr "_Файл"
   331
   332#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:459
   333msgid "_View"
   334msgstr "_Изглед"
   335
   336#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:460
   337msgid "_Search"
   338msgstr "_Търсене"
   339
   340#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:461
   341msgid "_Go"
   342msgstr "_Отиване"
   343
   344#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:462
   345msgid "_Help"
   346msgstr "_Помощ"
   347
   348#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:464
   349msgid "_Quit"
   350msgstr ""
   351
   352#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:467
   353msgid "Zoom _In"
   354msgstr "_Увеличаване"
   355
   356#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:469
   357msgid "Zoom _Out"
   358msgstr "_Намаляване"
   359
   360#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:471
   361msgid "_Normal Size"
   362msgstr "Нор_мален размер"
   363
   364#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:474
   365msgid "_Find..."
   366msgstr "_Търсене..."
   367
   368#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:476
   369msgid "Find _Next"
   370msgstr "Намиране на _следващ"
   371
   372#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:478
   373msgid "Find _Previous"
   374msgstr "Намиране на _предишен"
   375
   376#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:481
   377msgid "_Next Character"
   378msgstr "_Следващ символ"
   379
   380#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:483
   381msgid "_Previous Character"
   382msgstr "_Предишен символ"
   383
   384#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:485
  325385msgid "Next Script"
  326386msgstr "Следващ скрипт"
  327387
  328 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:423 ../gucharmap/gucharmap-window.c:605
   388#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:487
  329389msgid "Previous Script"
  330390msgstr "Предишен скрипт"
  331391
  332 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:435 ../gucharmap/gucharmap-window.c:609
  333 msgid "Next Block"
  334 msgstr "Следващ блок"
  335 
  336 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:436 ../gucharmap/gucharmap-window.c:610
  337 msgid "Previous Block"
  338 msgstr "Предишен блок"
  339 
  340 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:471
  341 msgid "_File"
  342 msgstr "_Файл"
  343 
  344 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:473
  345 msgid "_View"
  346 msgstr "_Изглед"
  347 
  348 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:475
  349 msgid "_Search"
  350 msgstr "_Търсене"
  351 
  352 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:477
  353 msgid "_Go"
  354 msgstr "_Отиване"
  355 
  356 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:496
   392#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:491
   393msgid "_Contents"
   394msgstr ""
   395
   396#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:494
   397msgid "_About"
   398msgstr ""
   399
   400#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:500
  357401msgid "By _Script"
  358402msgstr "По _скрипт"
   
  362406msgstr "По _уникод блок"
  363407
  364 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:510
  365 msgid "Snap Columns to Power of Two"
  366 msgstr "Залепване на колонките на кратно на 2"
  367 
  368 #. ctrl-+
  369 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:518
  370 msgid "Zoom _In"
  371 msgstr "_Увеличаване"
  372 
  373 #. ctrl--
  374 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:528
  375 msgid "Zoom _Out"
  376 msgstr "_Намаляване"
  377 
  378 #. ctrl-=
  379 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:538
  380 msgid "_Normal Size"
  381 msgstr "Нор_мален размер"
  382 
  383 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:552
  384 msgid "_Find..."
  385 msgstr "_Търсене..."
  386 
  387 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:560
  388 msgid "Find _Next"
  389 msgstr "Намиране на _следващ"
  390 
  391 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:569
  392 msgid "Find _Previous"
  393 msgstr "Намиране на _предишен"
  394 
  395 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:586
  396 msgid "_Next Character"
  397 msgstr "_Следващ символ"
  398 
  399 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:592
  400 msgid "_Previous Character"
  401 msgstr "_Предишен символ"
  402 
  403 #. make the help menu
  404 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:633
  405 msgid "_Help"
  406 msgstr "_Помощ"
  407 
  408 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:716
   408#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:697
  409409msgid "_Text to copy:"
  410410msgstr "_Текст за копиране:"
  411411
  412 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:737
   412#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:718
  413413msgid "Copy to the clipboard."
  414414msgstr "Копиране в буфера за обмен."
   
  418418msgstr "Шрифт, с който да се започва; пример: \"Serif·27\""
  419419
  420 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:18
   420#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:19
  421421msgid "Basic Latin"
  422422msgstr "Основен латински"
  423423
  424 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:19
   424#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:20
  425425msgid "Latin-1 Supplement"
  426426msgstr "Латински-1 допълнение"
  427427
  428 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:20
   428#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:21
  429429msgid "Latin Extended-A"
  430430msgstr "Разширен латински-А"
  431431
  432 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:21
   432#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:22
  433433msgid "Latin Extended-B"
  434434msgstr "Разширен латински-Б"
  435435
  436 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:22
   436#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:23
  437437msgid "IPA Extensions"
  438438msgstr "IPA разширения"
  439439
  440 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:23
   440#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:24
  441441msgid "Spacing Modifier Letters"
  442442msgstr "Букви променящи разстоянието м/у буквите"
  443443
  444 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:24
   444#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:25
  445445msgid "Combining Diacritical Marks"
  446446msgstr "Комбиниращи диакритически знаци"
  447447
  448 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:25
   448#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:26
  449449msgid "Greek and Coptic"
  450450msgstr "Гръцки и коптски"
  451451
  452 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:26 ../gucharmap/unicode-scripts.h:22
   452#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:27 ../gucharmap/unicode-scripts.h:25
  453453msgid "Cyrillic"
  454454msgstr "Кирилица"
  455455
  456 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:27
  457 msgid "Cyrillic Supplementary"
   456#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:28
   457#, fuzzy
   458msgid "Cyrillic Supplement"
  458459msgstr "Кирилица допълнителни"
  459460
  460 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:28 ../gucharmap/unicode-scripts.h:13
   461#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:29 ../gucharmap/unicode-scripts.h:14
  461462msgid "Armenian"
  462463msgstr "Арменски"
  463464
  464 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:29 ../gucharmap/unicode-scripts.h:34
   465#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:30 ../gucharmap/unicode-scripts.h:38
  465466msgid "Hebrew"
  466467msgstr "Иврит"
  467468
  468 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:30 ../gucharmap/unicode-scripts.h:12
   469#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:31 ../gucharmap/unicode-scripts.h:13
  469470msgid "Arabic"
  470471msgstr "Арабски"
  471472
  472 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:31 ../gucharmap/unicode-scripts.h:54
   473#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:32 ../gucharmap/unicode-scripts.h:62
  473474msgid "Syriac"
  474475msgstr "Сирийски"
  475476
  476 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:32 ../gucharmap/unicode-scripts.h:60
   477#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:33
   478#, fuzzy
   479msgid "Arabic Supplement"
   480msgstr "Латински-1 допълнение"
   481
   482#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:34 ../gucharmap/unicode-scripts.h:68
  477483msgid "Thaana"
  478484msgstr "Тхаана"
  479485
  480 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:33 ../gucharmap/unicode-scripts.h:24
   486#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:35 ../gucharmap/unicode-scripts.h:27
  481487msgid "Devanagari"
  482488msgstr "Деванагари"
  483489
  484 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:34 ../gucharmap/unicode-scripts.h:14
   490#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:36 ../gucharmap/unicode-scripts.h:15
  485491msgid "Bengali"
  486492msgstr "Бенгалски"
  487493
  488 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:35 ../gucharmap/unicode-scripts.h:30
   494#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:37 ../gucharmap/unicode-scripts.h:34
  489495msgid "Gurmukhi"
  490496msgstr "Гурмукхи"
  491497
  492 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:36 ../gucharmap/unicode-scripts.h:29
   498#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:38 ../gucharmap/unicode-scripts.h:33
  493499msgid "Gujarati"
  494500msgstr "Гуджарати"
  495501
  496 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:37 ../gucharmap/unicode-scripts.h:49
   502#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:39 ../gucharmap/unicode-scripts.h:56
  497503msgid "Oriya"
  498504msgstr "Ория"
  499505
  500 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:38 ../gucharmap/unicode-scripts.h:58
   506#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:40 ../gucharmap/unicode-scripts.h:66
  501507msgid "Tamil"
  502508msgstr "Тамил"
  503509
  504 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:39 ../gucharmap/unicode-scripts.h:59
   510#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:41 ../gucharmap/unicode-scripts.h:67
  505511msgid "Telugu"
  506512msgstr "Телугу"
  507513
  508 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:40 ../gucharmap/unicode-scripts.h:37
   514#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:42 ../gucharmap/unicode-scripts.h:41
  509515msgid "Kannada"
  510516msgstr "Каннада"
  511517
  512 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:41 ../gucharmap/unicode-scripts.h:44
   518#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:43 ../gucharmap/unicode-scripts.h:49
  513519msgid "Malayalam"
  514520msgstr "Малаялам"
  515521
  516 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:42 ../gucharmap/unicode-scripts.h:53
   522#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:44 ../gucharmap/unicode-scripts.h:60
  517523msgid "Sinhala"
  518524msgstr "Синхала"
  519525
  520 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:43 ../gucharmap/unicode-scripts.h:61
   526#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:45 ../gucharmap/unicode-scripts.h:69
  521527msgid "Thai"
  522528msgstr "Тай"
  523529
  524 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:44 ../gucharmap/unicode-scripts.h:40
   530#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:46 ../gucharmap/unicode-scripts.h:45
  525531msgid "Lao"
  526532msgstr "Лао"
  527533
  528 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:45 ../gucharmap/unicode-scripts.h:62
   534#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:47 ../gucharmap/unicode-scripts.h:70
  529535msgid "Tibetan"
  530536msgstr "Тибетски"
  531537
  532 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:46 ../gucharmap/unicode-scripts.h:46
   538#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:48 ../gucharmap/unicode-scripts.h:51
  533539msgid "Myanmar"
  534540msgstr "Мианмар"
  535541
  536 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:47 ../gucharmap/unicode-scripts.h:26
   542#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:49 ../gucharmap/unicode-scripts.h:29
  537543msgid "Georgian"
  538544msgstr "Грузински"
  539545
  540 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:48
   546#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:50
  541547msgid "Hangul Jamo"
  542548msgstr "Хангул Джамо"
  543549
  544 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:49 ../gucharmap/unicode-scripts.h:25
   550#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:51 ../gucharmap/unicode-scripts.h:28
  545551msgid "Ethiopic"
  546552msgstr "Етиопски"
  547553
  548 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:50 ../gucharmap/unicode-scripts.h:19
   554#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:52
   555#, fuzzy
   556msgid "Ethiopic Supplement"
   557msgstr "Латински-1 допълнение"
   558
   559#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:53 ../gucharmap/unicode-scripts.h:21
  549560msgid "Cherokee"
  550561msgstr "Чероки"
  551562
  552 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:51
   563#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:54
  553564msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics"
  554565msgstr "Унифицирани Канадски Аборигенски Сричкообразуващи"
  555566
  556 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:52 ../gucharmap/unicode-scripts.h:47
   567#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:55 ../gucharmap/unicode-scripts.h:53
  557568msgid "Ogham"
  558569msgstr "Огам"
  559570
  560 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:53 ../gucharmap/unicode-scripts.h:51
   571#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:56 ../gucharmap/unicode-scripts.h:58
  561572msgid "Runic"
  562573msgstr "Рунически"
  563574
  564 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:54 ../gucharmap/unicode-scripts.h:55
   575#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:57 ../gucharmap/unicode-scripts.h:63
  565576msgid "Tagalog"
  566577msgstr "Тагалог"
  567578
  568 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:55 ../gucharmap/unicode-scripts.h:33
   579#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:58 ../gucharmap/unicode-scripts.h:37
  569580msgid "Hanunoo"
  570581msgstr "Ханунуу"
  571582
  572 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:56 ../gucharmap/unicode-scripts.h:17
   583#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:59 ../gucharmap/unicode-scripts.h:19
  573584msgid "Buhid"
  574585msgstr "Бухид"
  575586
  576 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:57 ../gucharmap/unicode-scripts.h:56
   587#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:60 ../gucharmap/unicode-scripts.h:64
  577588msgid "Tagbanwa"
  578589msgstr "Тагбанва"
  579590
  580 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:58 ../gucharmap/unicode-scripts.h:39
   591#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:61 ../gucharmap/unicode-scripts.h:44
  581592msgid "Khmer"
  582593msgstr "Кхмерски"
  583594
  584 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:59 ../gucharmap/unicode-scripts.h:45
   595#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:62 ../gucharmap/unicode-scripts.h:50
  585596msgid "Mongolian"
  586597msgstr "Монголски"
  587598
  588 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:60 ../gucharmap/unicode-scripts.h:42
   599#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:63 ../gucharmap/unicode-scripts.h:47
  589600msgid "Limbu"
  590601msgstr "Лимбу"
  591602
  592 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:61 ../gucharmap/unicode-scripts.h:57
   603#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:64 ../gucharmap/unicode-scripts.h:65
  593604msgid "Tai Le"
  594605msgstr "Тай Ле"
  595606
  596 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:62
   607#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:65 ../gucharmap/unicode-scripts.h:52
   608#, fuzzy
   609msgid "New Tai Lue"
   610msgstr "Тай Ле"
   611
   612#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:66
  597613msgid "Khmer Symbols"
  598614msgstr "Кхмерски символи"
  599615
  600 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:63
   616#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:67 ../gucharmap/unicode-scripts.h:18
   617msgid "Buginese"
   618msgstr ""
   619
   620#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:68
  601621msgid "Phonetic Extensions"
  602622msgstr "Фонетични разширения"
  603623
  604 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:64
   624#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:69
   625#, fuzzy
   626msgid "Phonetic Extensions Supplement"
   627msgstr "Фонетични разширения"
   628
   629#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:70
   630#, fuzzy
   631msgid "Combining Diacritical Marks Supplement"
   632msgstr "Комбиниращи диакритически знаци"
   633
   634#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:71
  605635msgid "Latin Extended Additional"
  606636msgstr "Разширен латински (допълнение)"
  607637
  608 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:65
   638#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:72
  609639msgid "Greek Extended"
  610640msgstr "Разширен гръцки"
  611641
  612 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:66
   642#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:73
  613643msgid "General Punctuation"
  614644msgstr "Обща пунктуация"
  615645
  616 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:67
   646#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:74
  617647msgid "Superscripts and Subscripts"
  618648msgstr "Супер скриптове и под скриптове"
  619649
  620 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:68
   650#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:75
  621651msgid "Currency Symbols"
  622652msgstr "Валутни символи"
  623653
  624 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:69
   654#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:76
  625655msgid "Combining Diacritical Marks for Symbols"
  626656msgstr "Комбиниращи диакритически знаци за символи"
  627657
  628 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:70
   658#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:77
  629659msgid "Letterlike Symbols"
  630660msgstr "Буквоподобни символи"
  631661
  632 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:71
   662#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:78
  633663msgid "Number Forms"
  634664msgstr "Числови форми"
  635665
  636 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:72
   666#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:79
  637667msgid "Arrows"
  638668msgstr "Стрелки"
  639669
  640 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:73
   670#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:80
  641671msgid "Mathematical Operators"
  642672msgstr "Математически операции"
  643673
  644 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:74
   674#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:81
  645675msgid "Miscellaneous Technical"
  646676msgstr "Разни технически"
  647677
  648 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:75
   678#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:82
  649679msgid "Control Pictures"
  650680msgstr "Контролни картинки"
  651681
  652 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:76
   682#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:83
  653683msgid "Optical Character Recognition"
  654684msgstr "Оптическо разпознаване на символи (OCR)"
  655685
  656 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:77
   686#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:84
  657687msgid "Enclosed Alphanumerics"
  658688msgstr "Enclosed Alphanumerics"
  659689
  660 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:78
   690#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:85
  661691msgid "Box Drawing"
  662692msgstr "Правоъгълни форми"
  663693
  664 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:79
   694#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:86
  665695msgid "Block Elements"
  666696msgstr "Блокови елементи"
  667697
  668 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:80
   698#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:87
  669699msgid "Geometric Shapes"
  670700msgstr "Геометрични форми"
  671701
  672 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:81
   702#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:88
  673703msgid "Miscellaneous Symbols"
  674704msgstr "Разни символи"
  675705
  676 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:82
   706#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:89
  677707msgid "Dingbats"
  678708msgstr "Картинки"
  679709
  680 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:83
   710#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:90
  681711msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-A"
  682712msgstr "Разни математически символи А"
  683713
  684 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:84
   714#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:91
  685715msgid "Supplemental Arrows-A"
  686716msgstr "Допълнителни стрелки А"
  687717
  688 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:85
   718#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:92
  689719msgid "Braille Patterns"
  690720msgstr "Брайлови шаблони"
  691721
  692 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:86
   722#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:93
  693723msgid "Supplemental Arrows-B"
  694724msgstr "Допълнителни стрелки Б"
  695725
  696 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:87
   726#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:94
  697727msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-B"
  698728msgstr "Разни математически символи Б"
  699729
  700 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:88
   730#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:95
  701731msgid "Supplemental Mathematical Operators"
  702732msgstr "Допълнителни математически операции"
  703733
  704 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:89
   734#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:96
  705735msgid "Miscellaneous Symbols and Arrows"
  706736msgstr "Разни символи и стрелки"
  707737
  708 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:90
   738#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:97 ../gucharmap/unicode-scripts.h:30
   739#, fuzzy
   740msgid "Glagolitic"
   741msgstr "Готически"
   742
   743#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:98 ../gucharmap/unicode-scripts.h:23
   744#, fuzzy
   745msgid "Coptic"
   746msgstr "Готически"
   747
   748#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:99
   749#, fuzzy
   750msgid "Georgian Supplement"
   751msgstr "Латински-1 допълнение"
   752
   753#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:100 ../gucharmap/unicode-scripts.h:71
   754msgid "Tifinagh"
   755msgstr ""
   756
   757#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:101
   758#, fuzzy
   759msgid "Ethiopic Extended"
   760msgstr "Разширен латински-Б"
   761
   762#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:102
   763#, fuzzy
   764msgid "Supplemental Punctuation"
   765msgstr "Обща пунктуация"
   766
   767#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:103
  709768msgid "CJK Radicals Supplement"
  710769msgstr "CJK Корени (допълнение)"
  711770
  712 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:91
   771#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:104
  713772msgid "Kangxi Radicals"
  714773msgstr "Канджкси корени"
  715774
  716 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:92
   775#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:105
  717776msgid "Ideographic Description Characters"
  718777msgstr "Идеограмни символи за описание"
  719778
  720 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:93
   779#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:106
  721780msgid "CJK Symbols and Punctuation"
  722781msgstr "CJK символи и пунктуация"
  723782
  724 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:94 ../gucharmap/unicode-scripts.h:35
   783#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:107 ../gucharmap/unicode-scripts.h:39
  725784msgid "Hiragana"
  726785msgstr "Хирагана"
  727786
  728 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:95 ../gucharmap/unicode-scripts.h:38
   787#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:108 ../gucharmap/unicode-scripts.h:42
  729788msgid "Katakana"
  730789msgstr "Катакана"
  731790
  732 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:96 ../gucharmap/unicode-scripts.h:15
   791#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:109 ../gucharmap/unicode-scripts.h:16
  733792msgid "Bopomofo"
  734793msgstr "Бопомофо"
  735794
  736 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:97
   795#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:110
  737796msgid "Hangul Compatibility Jamo"
  738797msgstr "Хангул съвместим с Джамо"
  739798
  740 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:98
   799#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:111
  741800msgid "Kanbun"
  742801msgstr "Канбун"
  743802
  744 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:99
   803#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:112
  745804msgid "Bopomofo Extended"
  746805msgstr "Разширен бопомофо"
  747806
  748 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:100
   807#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:113
   808msgid "CJK Strokes"
   809msgstr ""
   810
   811#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:114
  749812msgid "Katakana Phonetic Extensions"
  750813msgstr "Катакана фонетически разширения"
  751814
  752 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:101
   815#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:115
  753816msgid "Enclosed CJK Letters and Months"
  754817msgstr "Изолирани CJK букви и месеци"
  755818
  756 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:102
   819#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:116
  757820msgid "CJK Compatibility"
  758821msgstr "CJK съвместимост"
  759822
  760 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:103
   823#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:117
  761824msgid "CJK Unified Ideographs Extension A"
  762825msgstr "CJK унифицирани идеограми разширение А"
  763826
  764 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:104
   827#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:118
  765828msgid "Yijing Hexagram Symbols"
  766829msgstr "Йиджинг Хексаграмови символи"
  767830
  768 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:105
   831#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:119
  769832msgid "CJK Unified Ideographs"
  770833msgstr "CJK унифицирани идеограми"
  771834
  772 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:106
   835#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:120
  773836msgid "Yi Syllables"
  774837msgstr "Йи срички"
  775838
  776 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:107
   839#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:121
  777840msgid "Yi Radicals"
  778841msgstr "Йи корени"
  779842
  780 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:108
   843#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:122
   844#, fuzzy
   845msgid "Modifier Tone Letters"
   846msgstr "Букви променящи разстоянието м/у буквите"
   847
   848#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:123 ../gucharmap/unicode-scripts.h:61
   849msgid "Syloti Nagri"
   850msgstr ""
   851
   852#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:124
  781853msgid "Hangul Syllables"
  782854msgstr "Наглул срички"
  783855
  784 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:109
   856#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:125
  785857msgid "High Surrogates"
  786858msgstr "Високи заместители"
  787859
  788 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:110
   860#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:126
  789861msgid "High Private Use Surrogates"
  790862msgstr "Високи лични заместители"
  791863
  792 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:111
   864#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:127
  793865msgid "Low Surrogates"
  794866msgstr "Ниски заместители"
  795867
  796 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:112
   868#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:128
  797869msgid "Private Use Area"
  798870msgstr "Лични символи"
  799871
  800 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:113
   872#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:129
  801873msgid "CJK Compatibility Ideographs"
  802874msgstr "CJK идеограми за съвместимост"
  803875
  804 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:114
   876#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:130
  805877msgid "Alphabetic Presentation Forms"
  806878msgstr "Азбучни представящи форми"
  807879
  808 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:115
   880#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:131
  809881msgid "Arabic Presentation Forms-A"
  810882msgstr "Арабски представящи форми А"
  811883
  812 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:116
   884#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:132
  813885msgid "Variation Selectors"
  814886msgstr "Variation Selectors"
  815887
  816 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:117
   888#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:133
   889#, fuzzy
   890msgid "Vertical Forms"
   891msgstr "Числови форми"
   892
   893#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:134
  817894msgid "Combining Half Marks"
  818895msgstr "Комбиниращи полу знаци"
  819896
  820 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:118
   897#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:135
  821898msgid "CJK Compatibility Forms"
  822899msgstr "CJK форми за съвместимост"
  823900
  824 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:119
   901#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:136
  825902msgid "Small Form Variants"
  826903msgstr "Варианти на малка форма"
  827904
  828 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:120
   905#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:137
  829906msgid "Arabic Presentation Forms-B"
  830907msgstr "Арабски представящи форми Б"
  831908
  832 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:121
   909#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:138
  833910msgid "Halfwidth and Fullwidth Forms"
  834911msgstr "Форми с половин и пълна дължина"
  835912
  836 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:122
   913#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:139
  837914msgid "Specials"
  838915msgstr "Специални"
  839916
  840 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:123
   917#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:140
  841918msgid "Linear B Syllabary"
  842919msgstr "Линейна Б сричкова азбука"
  843920
  844 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:124
   921#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:141
  845922msgid "Linear B Ideograms"
  846923msgstr "Линейни Б идеограми"
  847924
  848 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:125
   925#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:142
  849926msgid "Aegean Numbers"
  850927msgstr "Егейски числа"
  851928
  852 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:126 ../gucharmap/unicode-scripts.h:48
   929#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:143
   930#, fuzzy
   931msgid "Ancient Greek Numbers"
   932msgstr "Егейски числа"
   933
   934#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:144 ../gucharmap/unicode-scripts.h:54
  853935msgid "Old Italic"
  854936msgstr "Стар италиански"
  855937
  856 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:127 ../gucharmap/unicode-scripts.h:27
   938#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:145 ../gucharmap/unicode-scripts.h:31
  857939msgid "Gothic"
  858940msgstr "Готически"
  859941
  860 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:128 ../gucharmap/unicode-scripts.h:63
   942#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:146 ../gucharmap/unicode-scripts.h:72
  861943msgid "Ugaritic"
  862944msgstr "Угаритик"
  863945
  864 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:129 ../gucharmap/unicode-scripts.h:23
   946#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:147 ../gucharmap/unicode-scripts.h:55
   947msgid "Old Persian"
   948msgstr ""
   949
   950#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:148 ../gucharmap/unicode-scripts.h:26
  865951msgid "Deseret"
  866952msgstr "Десерет"
  867953
  868 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:130 ../gucharmap/unicode-scripts.h:52
   954#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:149 ../gucharmap/unicode-scripts.h:59
  869955msgid "Shavian"
  870956msgstr "Символи от Бърнард Шоу"
  871957
  872 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:131 ../gucharmap/unicode-scripts.h:50
   958#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:150 ../gucharmap/unicode-scripts.h:57
  873959msgid "Osmanya"
  874960msgstr "Османя"
  875961
  876 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:132
   962#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:151
  877963msgid "Cypriot Syllabary"
  878964msgstr "Киприотска сричкова азбука"
  879965
  880 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:133
   966#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:152 ../gucharmap/unicode-scripts.h:43
   967msgid "Kharoshthi"
   968msgstr ""
   969
   970#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:153
  881971msgid "Byzantine Musical Symbols"
  882972msgstr "Византийски музикални символи"
  883973
  884 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:134
   974#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:154
  885975msgid "Musical Symbols"
  886976msgstr "Музикални символи"
  887977
  888 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:135
   978#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:155
   979msgid "Ancient Greek Musical Notation"
   980msgstr ""
   981
   982#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:156
  889983msgid "Tai Xuan Jing Symbols"
  890984msgstr "Тай Ксуан Джинг символи"
  891985
  892 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:136
   986#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:157
  893987msgid "Mathematical Alphanumeric Symbols"
  894988msgstr "Математически алфанумерични символи"
  895989
  896 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:137
   990#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:158
  897991msgid "CJK Unified Ideographs Extension B"
  898992msgstr "CJK унифицирани идеограми разширение Б"
  899993
  900 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:138
   994#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:159
  901995msgid "CJK Compatibility Ideographs Supplement"
  902996msgstr "CJK идеограми за съвместимост (допълнение)"
  903997
  904 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:139
   998#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:160
  905999msgid "Tags"
  9061000msgstr "Тагове"
  9071001
  908 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:140
   1002#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:161
  9091003msgid "Variation Selectors Supplement"
  9101004msgstr "Variation Selectors Supplement"
  9111005
  912 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:141
   1006#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:162
  9131007msgid "Supplementary Private Use Area-A"
  9141008msgstr "Допълнителни лични символи А"
  9151009
  916 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:142
   1010#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:163
  9171011msgid "Supplementary Private Use Area-B"
  9181012msgstr "Допълнителни лични символи Б"
  9191013
  920 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:16
   1014#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:17
  9211015msgid "Braille"
  9221016msgstr "Брайлови"
  9231017
  924 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:18
   1018#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:20
  9251019msgid "Canadian Aboriginal"
  9261020msgstr "Канадски Аборигенски"
  9271021
  928 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:21
   1022#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:24
  9291023msgid "Cypriot"
  9301024msgstr "Кипърски"
  9311025
  932 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:28
   1026#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:32
  9331027msgid "Greek"
  9341028msgstr "Гръцки"
  9351029
  936 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:31
   1030#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:35
  9371031msgid "Han"
  9381032msgstr "Хан"
  9391033
  940 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:32
   1034#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:36
  9411035msgid "Hangul"
  9421036msgstr "Хангул"
  9431037
  944 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:36
   1038#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:40
  9451039msgid "Inherited"
  9461040msgstr "Наследен"
  9471041
  948 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:41
   1042#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:46
  9491043msgid "Latin"
  9501044msgstr "Латински"
  9511045
  952 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:43
   1046#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:48
  9531047msgid "Linear B"
  9541048msgstr "Линейна Б сричкова азбука"
  9551049
  956 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:64
   1050#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:73
  9571051msgid "Yi"
  9581052msgstr "Йи"
   
  9701064msgstr "Скрипт"
  9711065
  972 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:419
   1066#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:537
  9731067msgid "Information"
  9741068msgstr "Информация"
  9751069
  9761070#. follow hig guidelines
  977 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:592
   1071#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:716
  9781072msgid "Find"
  9791073msgstr "Търсене"
  9801074
  981 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:606
   1075#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:730
  9821076msgid "_Previous"
  9831077msgstr "_Предишен"
  9841078
  985 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:613
   1079#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:737
  9861080msgid "_Next"
  9871081msgstr "_Следващ"
  9881082
  989 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:623
   1083#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:747
  9901084msgid "_Search:"
  9911085msgstr "_Търсене:"
   1086
   1087#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:757
   1088msgid "Match _whole word"
   1089msgstr ""
   1090
   1091#~ msgid "Next Block"
   1092#~ msgstr "Следващ блок"
   1093
   1094#~ msgid "Previous Block"
   1095#~ msgstr "Предишен блок"
   1096
   1097#~ msgid "Snap Columns to Power of Two"
   1098#~ msgstr "Залепване на колонките на кратно на 2"
 • desktop/zenity.HEAD.bg.po

  r277 r449  
  1111"Project-Id-Version: zenity\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-09-24 17:41+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-07-22 12:41+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-01-06 06:58+0100\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-01-06 13:41+0200\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  21 
  22 #. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
  23 #. literally. It is used in the about box to give credits to
  24 #. the translators.
  25 #. Thus, you should translate it to your name and email address.
  26 #. You can also include other translators who have contributed to
  27 #. this translation; in that case, please write them on separate
  28 #. lines seperated by newlines (\n).
  29 #: ../src/about.c:403
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   21
   22#: ../src/about.c:248
  3023msgid "translator-credits"
  3124msgstr ""
   
  3730"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  3831
  39 #: ../src/about.c:433
   32#: ../src/about.c:257
  4033msgid "Display dialog boxes from shell scripts"
  4134msgstr "Показва диалогови прозорци от конзолни скриптове"
  42 
  43 #: ../src/about.c:437
  44 msgid "(C) 2003 Sun Microsystems"
  45 msgstr "(C) 2003 Sun Microsystems"
  46 
  47 #: ../src/about.c:521
  48 msgid "Credits"
  49 msgstr "Заслуги"
  50 
  51 #: ../src/about.c:548
  52 msgid "Written by"
  53 msgstr "Написано от"
  54 
  55 #: ../src/about.c:561
  56 msgid "Translated by"
  57 msgstr "Преведено от"
  5835
  5936#: ../src/eggtrayicon.c:118
   
  6542msgstr "Ориентация на тавата"
  6643
  67 #: ../src/main.c:90
   44#: ../src/main.c:93
  6845msgid "You must specify a dialog type. See 'zenity --help' for details\n"
  6946msgstr ""
   
  7956msgstr "Уведомяване на Zenity"
  8057
   58#: ../src/scale.c:56
   59msgid "Maximum value must be greater than minimum value.\n"
   60msgstr "Максималната стойност трябва да е по-голяма от минималната.\n"
   61
   62#: ../src/scale.c:63
   63msgid "Value out of range.\n"
   64msgstr "Стойността е извън обсега.\n"
   65
  8166#: ../src/tree.c:320
  8267msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
   
  8873
  8974#: ../src/zenity.glade.h:1
  90 msgid "*"
  91 msgstr "*"
  92 
  93 #: ../src/zenity.glade.h:2
  94 msgid "About Zenity"
  95 msgstr "Относно Zenity"
  96 
  97 #: ../src/zenity.glade.h:3
  9875msgid "Add a new entry"
  9976msgstr "Добавяне на нов запис"
   77
   78#: ../src/zenity.glade.h:2
   79msgid "Adjust the scale value"
   80msgstr "Нагласяне на стойността на скалата"
   81
   82#: ../src/zenity.glade.h:3
   83msgid "Adjust the scale value."
   84msgstr "Нагласяне на стойността на скалата"
  10085
  10186#: ../src/zenity.glade.h:4
   
  164149
  165150#: ../src/zenity.glade.h:20
  166 msgid "_Credits"
  167 msgstr "_Заслуги"
  168 
  169 #: ../src/zenity.glade.h:21
  170151msgid "_Enter new text:"
  171152msgstr "Въвеждан_е на нов текст:"
  172153
  173 #: ../src/option.c:105
   154#: ../src/option.c:114
  174155msgid "Set the dialog title"
  175156msgstr "Настройване на заглавието на прозореца"
  176157
  177 #: ../src/option.c:106
   158#: ../src/option.c:115
  178159msgid "TITLE"
  179160msgstr "ЗАГЛАВИЕ"
  180161
  181 #: ../src/option.c:114
   162#: ../src/option.c:123
  182163msgid "Set the window icon"
  183164msgstr "Настройване на иконката на прозореца"
  184165
  185 #: ../src/option.c:115
   166#: ../src/option.c:124
  186167msgid "ICONPATH"
  187168msgstr "ПЪТ_ДО_ИКОНКАТА"
  188169
  189 #: ../src/option.c:123
   170#: ../src/option.c:132
  190171msgid "Set the width"
  191172msgstr "Настройване на ширината"
  192173
  193 #: ../src/option.c:124
   174#: ../src/option.c:133
  194175msgid "WIDTH"
  195176msgstr "ШИРИНА"
  196177
  197 #: ../src/option.c:132
   178#: ../src/option.c:141
  198179msgid "Set the height"
  199180msgstr "Настройване на височината"
  200181
  201 #: ../src/option.c:133
   182#: ../src/option.c:142
  202183msgid "HEIGHT"
  203184msgstr "ВИСОЧИНА"
  204185
  205 #: ../src/option.c:147
   186#: ../src/option.c:156
  206187msgid "Display calendar dialog"
  207188msgstr "Показване на прозорец с календар"
  208189
  209 #: ../src/option.c:156 ../src/option.c:216 ../src/option.c:259
  210 #: ../src/option.c:292 ../src/option.c:385 ../src/option.c:514
  211 #: ../src/option.c:566 ../src/option.c:632
   190#: ../src/option.c:165 ../src/option.c:225 ../src/option.c:268
   191#: ../src/option.c:301 ../src/option.c:394 ../src/option.c:523
   192#: ../src/option.c:575 ../src/option.c:641 ../src/option.c:674
  212193msgid "Set the dialog text"
  213194msgstr "Настройване на текста на прозореца"
  214195
  215 #: ../src/option.c:165
   196#: ../src/option.c:174
  216197msgid "Set the calendar day"
  217198msgstr "Настройване на деня на календара"
  218199
  219 #: ../src/option.c:174
   200#: ../src/option.c:183
  220201msgid "Set the calendar month"
  221202msgstr "Настройване на месеца на календара"
  222203
  223 #: ../src/option.c:183
   204#: ../src/option.c:192
  224205msgid "Set the calendar year"
  225206msgstr "Настройване на годината на календара"
  226207
  227 #: ../src/option.c:192
   208#: ../src/option.c:201
  228209msgid "Set the format for the returned date"
  229210msgstr "Настройване на формата на връщаната дата"
  230211
  231 #: ../src/option.c:207
   212#: ../src/option.c:216
  232213msgid "Display text entry dialog"
  233214msgstr "Показване на прозорец за въвеждане на текст"
  234215
  235 #: ../src/option.c:225
   216#: ../src/option.c:234
  236217msgid "Set the entry text"
  237218msgstr "Настройване на текста на записа"
  238219
  239 #: ../src/option.c:234
   220#: ../src/option.c:243
  240221msgid "Hide the entry text"
  241222msgstr "Скриване на текста на записа"
  242223
  243 #: ../src/option.c:250
   224#: ../src/option.c:259
  244225msgid "Display error dialog"
  245226msgstr "Показване на прозорец за грешка"
  246227
  247 #: ../src/option.c:268 ../src/option.c:301 ../src/option.c:575
  248 #: ../src/option.c:641
   228#: ../src/option.c:277 ../src/option.c:310 ../src/option.c:584
   229#: ../src/option.c:650
  249230msgid "Do not enable text wrapping"
  250231msgstr "Текстът да не огражда обектите"
  251232
  252 #: ../src/option.c:283
   233#: ../src/option.c:292
  253234msgid "Display info dialog"
  254235msgstr "Показване на прозорец с информация"
  255236
  256 #: ../src/option.c:316
   237#: ../src/option.c:325
  257238msgid "Display file selection dialog"
  258239msgstr "Показване на прозорец за избор на файл"
  259240
  260 #: ../src/option.c:325
   241#: ../src/option.c:334
  261242msgid "Set the filename"
  262243msgstr "Настройване на файловото име"
  263244
  264 #: ../src/option.c:326 ../src/option.c:600
   245#: ../src/option.c:335 ../src/option.c:609
  265246msgid "FILENAME"
  266247msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛА"
  267248
  268 #: ../src/option.c:334
   249#: ../src/option.c:343
  269250msgid "Allow multiple files to be selected"
  270251msgstr "Позволяване на избор на множество файлове"
  271252
  272 #: ../src/option.c:343
   253#: ../src/option.c:352
  273254msgid "Activate directory-only selection"
  274255msgstr "Включване на избора само на папки"
  275256
  276 #: ../src/option.c:352
   257#: ../src/option.c:361
  277258msgid "Activate save mode"
  278259msgstr "Активиране на режим на запазване"
  279260
  280 #: ../src/option.c:361 ../src/option.c:421
   261#: ../src/option.c:370 ../src/option.c:430
  281262msgid "Set output separator character"
  282263msgstr "Настройване на изходния символ разделител"
  283264
  284 #: ../src/option.c:362 ../src/option.c:422
   265#: ../src/option.c:371 ../src/option.c:431
  285266msgid "SEPARATOR"
  286267msgstr "РАЗДЕЛИТЕЛ"
  287268
  288 #: ../src/option.c:376
   269#: ../src/option.c:385
  289270msgid "Display list dialog"
  290271msgstr "Показване на прозорец със списък"
  291272
  292 #: ../src/option.c:394
   273#: ../src/option.c:403
  293274msgid "Set the column header"
  294275msgstr "Настройване на заглавката на колонката"
  295276
  296 #: ../src/option.c:403
   277#: ../src/option.c:412
  297278msgid "Use check boxes for first column"
  298279msgstr "Използване на полета за тикване за първата колонка"
  299280
  300 #: ../src/option.c:412
   281#: ../src/option.c:421
  301282msgid "Use radio buttons for first column"
  302283msgstr "Използване на радио бутони за първата колонка"
  303284
  304 #: ../src/option.c:430
   285#: ../src/option.c:439
  305286msgid "Allow multiple rows to be selected"
  306287msgstr "Позволяване на избор на множество редове"
  307288
  308 #: ../src/option.c:439 ../src/option.c:608
   289#: ../src/option.c:448 ../src/option.c:617
  309290msgid "Allow changes to text"
  310291msgstr "Позволяване на промени по текста"
  311292
  312 #: ../src/option.c:448
   293#: ../src/option.c:457
  313294msgid ""
  314295"Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
   
  318299"използва за печат на всички колони)"
  319300
  320 #: ../src/option.c:457
   301#: ../src/option.c:466
  321302msgid "Hide a specific column"
  322303msgstr "Скриване на специфична колона"
  323304
  324 #: ../src/option.c:472
   305#: ../src/option.c:481
  325306msgid "Display notification"
  326307msgstr "Показване на уведомяване"
  327308
  328 #: ../src/option.c:481
   309#: ../src/option.c:490
  329310msgid "Set the notification text"
  330311msgstr "Настройване на текста за уведомяване"
  331312
  332 #: ../src/option.c:490
   313#: ../src/option.c:499
  333314msgid "Listen for commands on stdin"
  334315msgstr "Очакване на команди от стандартния вход"
  335316
  336 #: ../src/option.c:505
   317#: ../src/option.c:514
  337318msgid "Display progress indication dialog"
  338319msgstr "Показване на прозорец с индикация за прогрес"
  339320
  340 #: ../src/option.c:523
   321#: ../src/option.c:532
  341322msgid "Set initial percentage"
  342323msgstr "Настройване на начален прогрес"
  343324
  344 #: ../src/option.c:532
   325#: ../src/option.c:541
  345326msgid "Pulsate progress bar"
  346327msgstr "Пулсираща индикация за прогреса"
  347328
  348 #: ../src/option.c:542
   329#: ../src/option.c:551
  349330#, no-c-format
  350331msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
  351332msgstr "Затваряне на прозореца след стигане на 100%"
  352333
  353 #: ../src/option.c:557
   334#: ../src/option.c:566
  354335msgid "Display question dialog"
  355336msgstr "Показване на прозорец с въпрос"
  356337
  357 #: ../src/option.c:590
   338#: ../src/option.c:599
  358339msgid "Display text information dialog"
  359340msgstr "Показване на прозорец с текстова информация"
  360341
  361 #: ../src/option.c:599
   342#: ../src/option.c:608
  362343msgid "Open file"
  363344msgstr "Отваряне на файл"
  364345
  365 #: ../src/option.c:623
   346#: ../src/option.c:632
  366347msgid "Display warning dialog"
  367348msgstr "Показване на прозорец с предупреждение"
  368349
  369 #: ../src/option.c:656
   350#: ../src/option.c:665
   351msgid "Display scale dialog"
   352msgstr "Показване на прозорец със скала"
   353
   354#: ../src/option.c:683
   355msgid "Set initial value"
   356msgstr "Настройване на начална стойност"
   357
   358#: ../src/option.c:692
   359msgid "Set minimum value"
   360msgstr "Настройване на минимална стойност"
   361
   362#: ../src/option.c:701
   363msgid "Set maximum value"
   364msgstr "Настройване на максимална стойност"
   365
   366#: ../src/option.c:710
   367msgid "Set step size"
   368msgstr "Настройване на стъпката"
   369
   370#: ../src/option.c:719
   371msgid "Print partial values"
   372msgstr "Отпечатване на частични стойности"
   373
   374#: ../src/option.c:728
   375msgid "Hide value"
   376msgstr "Скриване на стойност"
   377
   378#: ../src/option.c:743
  370379msgid "About zenity"
  371380msgstr "Относно Zenity"
  372381
  373 #: ../src/option.c:665
   382#: ../src/option.c:752
  374383msgid "Print version"
  375384msgstr "Версия за печат"
  376385
  377 #: ../src/option.c:1259
   386#: ../src/option.c:1385
  378387msgid "General options"
  379388msgstr "Общи настройки"
  380389
  381 #: ../src/option.c:1260
   390#: ../src/option.c:1386
  382391msgid "Show general options"
  383392msgstr "Показване на общи настройки"
  384393
  385 #: ../src/option.c:1270
   394#: ../src/option.c:1396
  386395msgid "Calendar options"
  387396msgstr "Настройки на календара"
  388397
  389 #: ../src/option.c:1271
   398#: ../src/option.c:1397
  390399msgid "Show calendar options"
  391400msgstr "Показване на nастройките на календара"
  392401
  393 #: ../src/option.c:1281
   402#: ../src/option.c:1407
  394403msgid "Text entry options"
  395404msgstr "Настройки на въвеждането на текст"
  396405
  397 #: ../src/option.c:1282
   406#: ../src/option.c:1408
  398407msgid "Show text entry options"
  399408msgstr "Настройки на въвеждането на текст"
  400409
  401 #: ../src/option.c:1292
   410#: ../src/option.c:1418
  402411msgid "Error options"
  403412msgstr "Настройки за грешките"
  404413
  405 #: ../src/option.c:1293
   414#: ../src/option.c:1419
  406415msgid "Show error options"
  407416msgstr "Показване на настройките за грешки"
  408417
  409 #: ../src/option.c:1303
   418#: ../src/option.c:1429
  410419msgid "Info options"
  411420msgstr "Настройки на информацията"
  412421
  413 #: ../src/option.c:1304
   422#: ../src/option.c:1430
  414423msgid "Show info options"
  415424msgstr "Показване на настройките за информация"
  416425
  417 #: ../src/option.c:1314
   426#: ../src/option.c:1440
  418427msgid "File selection options"
  419428msgstr "Настройки на избирането на файл"
  420429
  421 #: ../src/option.c:1315
   430#: ../src/option.c:1441
  422431msgid "Show file selection options"
  423432msgstr "Показване на настройките за избор на файлове"
  424433
  425 #: ../src/option.c:1325
   434#: ../src/option.c:1451
  426435msgid "List options"
  427436msgstr "Настройки на списъците"
  428437
  429 #: ../src/option.c:1326
   438#: ../src/option.c:1452
  430439msgid "Show list options"
  431440msgstr "Показване на настройките за списъци"
  432441
  433 #: ../src/option.c:1336
   442#: ../src/option.c:1462
  434443msgid "Notification icon options"
  435444msgstr "Опции на иконата за уведомяване"
  436445
  437 #: ../src/option.c:1337
   446#: ../src/option.c:1463
  438447msgid "Show notification icon options"
  439448msgstr "Показване опциите на иконата за уведомяване"
  440449
  441 #: ../src/option.c:1347
   450#: ../src/option.c:1473
  442451msgid "Progress options"
  443452msgstr "Настройки за отчитането на прогреса"
  444453
  445 #: ../src/option.c:1348
   454#: ../src/option.c:1474
  446455msgid "Show progress options"
  447456msgstr "Показване на настройките за прогреса"
  448457
  449 #: ../src/option.c:1358
   458#: ../src/option.c:1484
  450459msgid "Question options"
  451460msgstr "Настройки на въпросите"
  452461
  453 #: ../src/option.c:1359
   462#: ../src/option.c:1485
  454463msgid "Show question options"
  455464msgstr "Показване на настройките за въпросите"
  456465
  457 #: ../src/option.c:1369
   466#: ../src/option.c:1495
  458467msgid "Warning options"
  459468msgstr "Настройки на предупрежденията"
  460469
  461 #: ../src/option.c:1370
   470#: ../src/option.c:1496
  462471msgid "Show warning options"
  463472msgstr "Показване на настройките за предупреждения"
  464473
  465 #: ../src/option.c:1380
   474#: ../src/option.c:1506
   475msgid "Scale options"
   476msgstr "Опция на скалата"
   477
   478#: ../src/option.c:1507
   479msgid "Show scale options"
   480msgstr "Показване на настройките на скалата"
   481
   482#: ../src/option.c:1517
  466483msgid "Text information options"
  467484msgstr "Опции на текста за уведомяване"
  468485
  469 #: ../src/option.c:1381
   486#: ../src/option.c:1518
  470487msgid "Show text information options"
  471488msgstr "Показване опциите текста за уведомяване"
  472489
  473 #: ../src/option.c:1391
   490#: ../src/option.c:1528
  474491msgid "Miscellaneous options"
  475492msgstr "Други настройки"
  476493
  477 #: ../src/option.c:1392
   494#: ../src/option.c:1529
  478495msgid "Show miscellaneous options"
  479496msgstr "Показване на настройките за „Разни“"
  480497
  481 #: ../src/option.c:1417
   498#: ../src/option.c:1554
  482499msgid ""
  483500"This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
   
  486503"употреба.\n"
  487504
  488 #: ../src/option.c:1421
   505#: ../src/option.c:1558
  489506#, c-format
  490507msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
  491508msgstr "--%s не е поддържан от този прозорец\n"
  492509
  493 #: ../src/option.c:1425
   510#: ../src/option.c:1562
  494511msgid "Two or more dialog options specified\n"
  495512msgstr "Избрани са две или повече диалогови опции\n"
   513
   514#~ msgid "(C) 2003 Sun Microsystems"
   515#~ msgstr "(C) 2003 Sun Microsystems"
   516
   517#~ msgid "Credits"
   518#~ msgstr "Заслуги"
   519
   520#~ msgid "Written by"
   521#~ msgstr "Написано от"
   522
   523#~ msgid "Translated by"
   524#~ msgstr "Преведено от"
   525
   526#~ msgid "*"
   527#~ msgstr "*"
   528
   529#~ msgid "About Zenity"
   530#~ msgstr "Относно Zenity"
   531
   532#~ msgid "_Credits"
   533#~ msgstr "_Заслуги"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.