Changeset 443


Ignore:
Timestamp:
Jan 6, 2006, 9:17:54 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновени до 100%. Уеднаквени. Нов превод на Optimistyc.

Files:
1 added
4 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • proposed/deskbar-applet.HEAD.bg.po

  r397 r443  
  11# Bulgarian translation of deskbar-applet
  2 # Copyright (C) 2005 THE deskbar-applet COPYRIGHT HOLDER
   2# Copyright (C) 2005, 2006 THE deskbar-applet COPYRIGHT HOLDER
  33# This file is distributed under the same license as the deskbar-applet package.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
   5#
  56msgid ""
  67msgstr ""
  78"Project-Id-Version: deskbar-applet HEAD\n"
  89"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  9 "POT-Creation-Date: 2005-12-09 11:19+0200\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2005-12-09 11:22+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2006-01-06 09:09+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2006-01-05 21:41+0200\n"
  1112"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1213"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  8990msgstr ""
  9091"<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате бързи клавиши (напр. <b>дай</b>), "
  91 "за да търсете за <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></"
  92 "i>."
   92"за да търсете <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></i>."
  9393
  9494#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:3
   
  116116"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  117117
  118 #: ../deskbar/applet.py:312
   118#: ../deskbar/applet.py:310
  119119msgid "No History"
  120120msgstr "Няма история"
   
  136136#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:56
  137137#, python-format
  138 msgid "View email from %s: %s"
  139 msgstr "Разгледане на е-писмо от %s на тема %s"
   138msgid "View email from <i>%(sender)s</i>: <b>%(name)s</b>"
   139msgstr "Разгледане на е-писмо от <i>%(sender)s</i> на тема <b>%(name)s</b>"
  140140
  141141#. translators: This is a file.
   
  168168#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
  169169#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:205
   170#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:217
  170171msgid "?"
  171172msgstr "?"
   
  177178#: ../deskbar/handlers/beagle.py:20
  178179msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
  179 msgstr "Претърсване във всичките Ви документи (чрез Beagle)"
   180msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (чрез Beagle)"
  180181
  181182#: ../deskbar/handlers/beagle.py:33
  182183#, python-format
  183184msgid "Search for %s using Beagle"
  184 msgstr "Търсене за %s чрез Beagle"
  185 
  186 #: ../deskbar/handlers_browsers.py:30
   185msgstr "Търсене на %s чрез Beagle"
   186
   187#: ../deskbar/handlers_browsers.py:29
  187188#, python-format
  188189msgid "Open History Item %s"
  189190msgstr "Отваряне от историята: %s"
  190191
  191 #: ../deskbar/handlers_browsers.py:32
   192#: ../deskbar/handlers_browsers.py:31
  192193#, python-format
  193194msgid "Open Bookmark %s"
   
  195196
  196197#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
  197 #: ../deskbar/handlers_browsers.py:67
  198 #, python-format
  199 msgid "Search %s for %s"
  200 msgstr "Търсене в %s за %s"
  201 
  202 #: ../deskbar/handlers_browsers.py:172
   198#: ../deskbar/handlers_browsers.py:64
   199#, python-format
   200msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
   201msgstr "Търсене в <b>%(name)s</b> на <i>%(text)s</i>"
   202
   203#: ../deskbar/handlers_browsers.py:169
  203204msgid "Shortcut"
  204205msgstr "Бърз клавиш"
  205206
  206 #: ../deskbar/handlers_browsers.py:180
   207#: ../deskbar/handlers_browsers.py:177
  207208msgid "Bookmark Name"
  208209msgstr "Име на отметка"
   
  216217msgstr "Пращане на е-поща чрез пълният адрес на е-поща"
  217218
  218 #: ../deskbar/handlers/email_address.py:26 ../deskbar/handlers/galago.py:27
   219#: ../deskbar/handlers/email_address.py:26 ../deskbar/handlers/galago.py:26
  219220#, python-format
  220221msgid "Send Email to %s"
   
  222223
  223224#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:32 ../deskbar/handlers/galeon.py:21
  224 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:29
   225#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:33
  225226msgid "Web Bookmarks"
  226227msgstr "Отметки в уеб"
  227228
  228229#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:33 ../deskbar/handlers/galeon.py:22
  229 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:30
   230#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:34
  230231msgid "Open your web bookmarks by name"
  231232msgstr "Отваряне на отметките по име"
   
  240241
  241242#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:42 ../deskbar/handlers/galeon.py:31
  242 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:34
   243#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:38
  243244msgid "Web Searches"
  244245msgstr "Търсене по уеб"
  245246
  246247#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:43 ../deskbar/handlers/galeon.py:32
  247 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:35
   248#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:39
  248249msgid "Search the web via your browser's search settings"
  249250msgstr "Търсене в уеб чрез настройките на уеб браузъра"
   
  264265"autocompletion is enabled.  To do this, from your mail program's menu, "
  265266"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
  266 msgstr "Адресите във Вашата адресна книга не могат да бъдат получавани, освен ако не включите автоматичното завършване. За да направите това, стартирайте програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> Автоматично завършване."
   267msgstr ""
   268"Адресите във Вашата адресна книга не могат да бъдат получавани, освен ако не "
   269"включите автоматичното завършване. За да направите това, стартирайте "
   270"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> "
   271"Автоматично завършване."
  267272
  268273#: ../deskbar/handlers/evolution.py:19
   
  276281
  277282#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
  278 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:42
  279 #, python-format
  280 msgid "Send Email to %s (%s)"
  281 msgstr "Пращане на е-писмо до %s (%s)"
   283#: ../deskbar/handlers/evolution.py:41
   284#, python-format
   285msgid "Send Email to <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
   286msgstr "Пращане на е-писмо до <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
  282287
  283288#: ../deskbar/handlers/files.py:14
   
  315320msgstr ""
  316321"Необходим Ви е абонамент в Google, за да ползвате Google на живо. За да се "
  317 "регистрирате посетете http://api.google.com/\n"
   322"регистрирате, посетете http://api.google.com/\n"
  318323"\n"
  319324"След абонирането си трябва да получите е-писмо с ключ за Google API. "
   
  324329"Ако не получите ключ за API или сте го загубили, посетете www.google.com/"
  325330"accounts и влезте с името и паролата си. Отидете на http://api.google.com, "
  326 "настиснете „Create Account“ (създаване на абонамент) и попълнете адреса си "
  327 "на е-поща и паролата си. Ключът Ви за API ще бъде пратен отново чрез е-"
  328 "поща.\n"
   331"натиснете „Create Account“ (създаване на абонамент) и попълнете адреса си на "
   332"е-поща и паролата си. Ключът Ви за API ще бъде пратен отново чрез е-поща.\n"
  329333"\n"
  330334"След това издърпайте комплекта за разработчици и разархивирайте файла "
   
  365369msgstr "Отваряне на файловете и отметките Ви поп име"
  366370
  367 #: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:29 ../deskbar/handlers/volumes.py:45
   371#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:28 ../deskbar/handlers/volumes.py:44
  368372#, python-format
  369373msgid "Open location %s"
   
  378382msgstr "Стартиране на всяка програма във Вашия път ($PATH)"
  379383
  380 #: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:30
   384#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:29
  381385#, python-format
  382386msgid "Execute %s"
   
  409413#. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
  410414#. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
  411 #: ../deskbar/handlers/programs.py:66
  412 #, python-format
  413 msgid "Launch %s (%s)"
  414 msgstr "Стартиране на %s (%s)"
  415 
  416 #: ../deskbar/handlers/programs.py:79
   415#: ../deskbar/handlers/programs.py:64
   416#, python-format
   417msgid "Launch <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
   418msgstr "Стартиране на <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
   419
   420#: ../deskbar/handlers/programs.py:77
  417421#, python-format
  418422msgid "Lookup %s in dictionary"
  419423msgstr "Търсене на %s в речник"
  420424
  421 #: ../deskbar/handlers/programs.py:87
   425#: ../deskbar/handlers/programs.py:85
  422426#, python-format
  423427msgid "Search for file names like %s"
  424 msgstr "Търсене за файлове с имена подобни на %s"
   428msgstr "Търсене на файлове с имена подобни на %s"
  425429
  426430#: ../deskbar/handlers/volumes.py:16
   
  434438"по име"
  435439
  436 #: ../deskbar/handlers/volumes.py:41
   440#: ../deskbar/handlers/volumes.py:40
  437441#, python-format
  438442msgid "Open network place %s"
  439443msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
  440444
  441 #: ../deskbar/handlers/volumes.py:43
   445#: ../deskbar/handlers/volumes.py:42
  442446#, python-format
  443447msgid "Open audio disk %s"
   
  452456msgstr "Отваряне на уеб страница чрез пълния й уеб адрес"
  453457
  454 #: ../deskbar/handlers/web_address.py:35
   458#: ../deskbar/handlers/web_address.py:34
  455459#, python-format
  456460msgid "Open the web page %s"
  457461msgstr "Отваряне на уеб страницата %s"
  458462
  459 #: ../deskbar/handlers/web_address.py:37
   463#: ../deskbar/handlers/web_address.py:36
  460464#, python-format
  461465msgid "Open the location %s"
 • proposed/fast-user-switch-applet.HEAD.bg.po

  r338 r443  
  11# Bulgarian translation of fast-user-switching-applet.
  2 # Copyright (C) 2005 THE fast-user-switching-applet'S COPYRIGHT HOLDER
   2# Copyright (C) 2005, 2006 THE fast-user-switching-applet'S COPYRIGHT HOLDER
  33# This file is distributed under the same license as the fast-user-switching-applet package.
  44# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
  5 #
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
  66#
  77msgid ""
   
  99"Project-Id-Version: fast-user-switching-applet\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-11-22 17:57+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-11-22 17:57+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-01-06 09:10+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-01-05 22:40+0200\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6363
  6464#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
  65 msgid "Show \"Login Screen\" Menuitem"
  66 msgstr "Показване на обекта „Екран за влизане“"
  67 
  68 #: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
  6965msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
  7066msgstr "Показване на обекта „Прозорец за влизане“"
   67
   68#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
   69msgid "Show \"Other\" Menuitem"
   70msgstr "Показване на обекта „Други“"
  7171
  7272#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
   
  8080"\" to use the word `Users.'"
  8181msgstr ""
  82 "Определя как да се показва аплета в панела. Използвайте „username“, за да се "
  83 "показва името на текущия потребител; „icon“, за да се показва иконата на "
   82"Определя как да се показва аплетът в панела. Използвайте „username“, за да "
   83"се показва името на текущия потребител; „icon“, за да се показва иконата на "
  8484"човека; или „text“, за да се използва думата „Потребители“."
  8585
   
  9494"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
  9595msgstr ""
  96 "Кога да се показва обекта „Прозорец за влизане“. Възможните стойности са: "
   96"Кога да се показва обектът „Прозорец за влизане“. Възможните стойности са: "
  9797"„always“, за да се показва винаги; „never“, за да не се показва никога; и "
  98 "„auto“ (по подразбиране), за да показва само в Xnest режим."
   98"„auto“ (по подразбиране), за да показва само в режим на Xnest."
  9999
  100100#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
  101101msgid ""
  102 "When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
  103 "to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
   102"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
   103"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
  104104"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
  105105msgstr ""
  106 "Кога да се показва обекта „Прозорец за влизане“. Възможните стойности са: "
  107 "„always“, за да се показва винаги; „never“, за да не се показва никога; и "
  108 "„auto“ (по подразбиране), за да показва само в Xnest режим."
   106"Кога да се показва обектът „Други“. Възможните стойности са: „always“, за да "
   107"се показва винаги; „never“, за да не се показва никога; и „auto“ (по "
   108"подразбиране), за да показва само в режим Xnest."
  109109
  110110#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
   
  113113"when switching users."
  114114msgstr ""
  115 "Дали да се създават нови Xnest прозорци, вместо да се създават нови конзоли, "
  116 "при превключването на потребител."
   115"Дали да се създават нови прозорци на Xnest, вместо да се създават нови "
   116"конзоли, при превключването на потребител."
  117117
  118118#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
  119119msgid ""
  120120"Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
  121 msgstr "Дали да се заключва екрана след превключването към различна конзола."
   121msgstr "Дали екранът да се заключва след превключването към различна конзола."
  122122
  123123#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
   
  135135msgstr "Външен вид"
  136136
  137 #: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1956
   137#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1951
  138138msgid "Continue"
  139139msgstr "Продължаване"
   
  159159msgstr "Някои настройки са заключени от системния администратор."
  160160
  161 #: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:1981
   161#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:1976
  162162msgid ""
  163163"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
  164164"Which login do you want to switch to?"
  165165msgstr ""
  166 "Потребителят, към който искате да превключите е влезнал множество пъти на "
   166"Потребителят, към който искате да превключите, е влезнал множество пъти на "
  167167"този компютър. Към кое влизане желаете да превключите?"
  168168
   
  188188
  189189#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:470 ../src/applet.c:477
  190 #: ../src/applet.c:1378 ../src/applet.c:1383 ../src/applet.c:1396
  191 #: ../src/applet.c:1401
   190#: ../src/applet.c:1373 ../src/applet.c:1378 ../src/applet.c:1391
   191#: ../src/applet.c:1396
  192192msgid "Users"
  193193msgstr "Потребители"
   
  206206"display."
  207207msgstr ""
  208 "При сменянето към различен дисплей, да се активира скрийнсейвъра на този "
  209 "дисплей."
   208"При сменянето към различен дисплей да се активира предпазителя на екрана на "
   209"този дисплей."
  210210
  211211#: ../data/ui.glade.h:18
   
  221221msgstr "Прозорец за влизане"
  222222
  223 #: ../src/applet.c:1140
   223#: ../src/applet.c:1135
  224224msgid "A menu to quickly switch between users."
  225225msgstr "Меню, чрез което бързо да се превключва между потребителите."
  226226
  227 #: ../src/applet.c:1159
   227#: ../src/applet.c:1154
  228228msgid "translator-credits"
  229229msgstr ""
   
  234234"Докладвайте за грешки на https://gnome.cult.bg/bugs"
  235235
  236 #: ../src/applet.c:1950
   236#: ../src/applet.c:1945
  237237msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
  238238msgstr "Открити са множество влизания в системата"
  239239
  240 #: ../src/applet.c:1980
   240#: ../src/applet.c:1975
  241241msgid "Multiple Logins Found"
  242242msgstr "Открити са множество влизания"
  243243
  244 #: ../src/applet.c:1998
   244#: ../src/applet.c:1993
  245245#, c-format
  246246msgid "%s in a nested window on console %d"
  247247msgstr "%s във вложен прозорец на конзола %d"
  248248
  249 #: ../src/applet.c:2002
   249#: ../src/applet.c:1997
  250250#, c-format
  251251msgid "%s on console %d"
  252252msgstr "%s на конзола %d"
  253253
  254 #: ../src/applet.c:2044
   254#: ../src/applet.c:2039
  255255msgid "Display Manager Unavailable"
  256256msgstr "Програмата за управление на дисплеи не е налична"
  257257
  258 #: ../src/applet.c:2045
   258#: ../src/applet.c:2040
  259259msgid ""
  260260"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
  261261"Manager must be running, but it is not."
  262262msgstr ""
  263 "За да може да оперира правилно избора на потребители, GDM трябва да върви, "
  264 "но той не е пуснат."
  265 
  266 #: ../src/applet.c:2049
   263"За да може изборът на потребители да оперира правилно, GDM трябва да е "
   264"пуснат, но в момента той не е."
   265
   266#: ../src/applet.c:2044
  267267msgid "Multiple Consoles Not Supported"
  268268msgstr "Не се поддържат множество конзоли"
  269269
  270 #: ../src/applet.c:2050
   270#: ../src/applet.c:2045
  271271msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
  272272msgstr "Тази система не поддържа екрани за множество графични влизания."
  273273
  274 #: ../src/applet.c:2055
   274#: ../src/applet.c:2050
  275275msgid "Too Many Sessions"
  276276msgstr "Прекалено много сесии"
  277277
  278 #: ../src/applet.c:2056
   278#: ../src/applet.c:2051
  279279msgid ""
  280280"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
  281281"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
  282282msgstr ""
  283 "В момента има прекалено много вървящи сесии, за да се създаде още една. "
  284 "Някой трябва да излезе от системата, или настройките на системата трябва да "
  285 "се позволят, за да се разрешат повече сесии."
  286 
  287 #: ../src/applet.c:2062
   283"В момента има прекалено много работещи сесии и не може да се създават нови. "
   284"Някой трябва да излезе от системата или настройките й трябва да се променят, "
   285"за да се позволят повече сесии."
   286
   287#: ../src/applet.c:2057
  288288msgid "Graphical System Error"
  289289msgstr "Грешка на графичната система"
  290290
  291 #: ../src/applet.c:2063
   291#: ../src/applet.c:2058
  292292msgid ""
  293293"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
   
  296296msgstr ""
  297297"Графичният интерфейс не се стартира правилно, а той е нужен за графичните "
  298 "влизания в системата. Твърде е вероятно или X, или GDM, да са зле "
   298"влизания в системата. Твърде е вероятно или X сървърът, или GDM да са лошо "
  299299"конфигурирани."
  300300
  301 #: ../src/applet.c:2068
   301#: ../src/applet.c:2063
  302302msgid "Permissions Error"
  303 msgstr "Грешки с привилегиите"
  304 
  305 #: ../src/applet.c:2069
   303msgstr "Грешки с правата за достъп"
   304
   305#: ../src/applet.c:2064
  306306msgid ""
  307307"Your user does not have permissions to create additional logins.  Check your "
  308308"<i>~/.Xauthority</i> setup."
  309309msgstr ""
  310 "Вашият потребител няма правата да създава допълнителни влизания.  Проверете "
   310"Вашият потребител няма правата да създава допълнителни влизания. Проверете "
  311311"настройките на Вашия файл <i>~/.Xauthority</i>."
  312312
  313 #: ../src/applet.c:2214
   313#: ../src/applet.c:2209
  314314msgid "Missing Required File"
  315315msgstr "Липсва нужен файл"
  316316
  317 #: ../src/applet.c:2216
   317#: ../src/applet.c:2211
  318318#, c-format
  319319msgid ""
   
  321321"that this application was not properly installed or configured."
  322322msgstr ""
  323 "Файла за интерфейси на избора на потребители, „%s“, не може да бъде отворен. "
  324 "Твърде вероятно е програмата да не е правилно инсталирана или конфигурирана."
  325 
  326 #: ../src/applet.c:2292
   323"Файлът за интерфейси на избора на потребители, „%s“, не може да бъде "
   324"отворен. Твърде вероятно е програмата да не е правилно инсталирана или "
   325"конфигурирана."
   326
   327#: ../src/applet.c:2287
  327328#, c-format
  328329msgid "Can't lock screen: %s"
  329 msgstr "Не може да се заключи екрана: %s"
  330 
  331 #: ../src/applet.c:2306
   330msgstr "Екранът не може да се заключи: %s"
   331
   332#: ../src/applet.c:2301
  332333#, c-format
  333334msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
  334 msgstr "Не може временно да се настрои скрийнсейвъра към празен екран: %s"
   335msgstr "Предпазителят не може временно да затъмни екрана: %s"
  335336
  336337#: ../src/fusa-display.c:119 ../src/fusa-user.c:150
   
  348349#: ../src/fusa-display.c:128
  349350msgid "The name of the X11 display this object refers to."
  350 msgstr "Името на X11 дисплея, към който този обект се обръща"
  351 
  352 #: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:164
   351msgstr "Името на дисплея, към който този обект се обръща"
   352
   353#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:163
  353354msgid "User"
  354355msgstr "Потребител"
   
  365366msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
  366367msgstr ""
  367 "Номера на виртуалната конзола, на която може да бъде открит този дисплей; "
   368"Номерът на виртуалната конзола, на която може да бъде открит този дисплей "
  368369"или %-1."
  369370
   
  374375#: ../src/fusa-display.c:149
  375376msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
  376 msgstr "Дали този дисплей е в прозорец (Xnest) или не"
   377msgstr "Дали този дисплей е вложен в прозорец (Xnest) или не"
  377378
  378379#: ../src/fusa-manager.c:1262
  379380msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
  380381msgstr ""
  381 "Програмата за управление на дисплеи не може да бъде достъпна поради "
  382 "непознати причини."
   382"Няма връзка с програмата за управление на дисплеи поради непознати причини."
  383383
  384384#: ../src/fusa-manager.c:1269
  385385msgid "The display manager is not running or too old."
  386 msgstr "Програмата за управление на дисплеи не върви или е твърде стара."
   386msgstr ""
   387"Програмата за управление на дисплеи не е стартирана или е твърде стара."
  387388
  388389#: ../src/fusa-manager.c:1272
  389390msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
  390 msgstr "Настроения лимит на гъвкави сървъри е достигнат."
   391msgstr "Достигнат е текущият лимит на гъвкави сървъри."
  391392
  392393#: ../src/fusa-manager.c:1275
   
  396397#: ../src/fusa-manager.c:1278
  397398msgid "The X server failed to finish starting."
  398 msgstr "Х сървъра не успя да завърши стартирането си."
   399msgstr "Х сървърът не успя да завърши стартирането си."
  399400
  400401#: ../src/fusa-manager.c:1281
  401402msgid "There are too many X sessions running."
  402 msgstr "Има прекалено много вървящи сесии на X."
   403msgstr "Има прекалено много работещи сесии на X."
  403404
  404405#: ../src/fusa-manager.c:1284
  405406msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
  406 msgstr "Вложения X сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
   407msgstr "Вложеният X сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
  407408
  408409#: ../src/fusa-manager.c:1287
  409410msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
  410 msgstr "Х сървъра в конфигурацията на GDM, не може да бъде открит."
   411msgstr "Х сървърът в конфигурацията на GDM не може да бъде открит."
  411412
  412413#: ../src/fusa-manager.c:1290 ../src/gdmcomm.c:492
   
  414415"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
  415416"which is not available."
  416 msgstr ""
  417 "Опитва се да се настрои непознато изходно действие, или изходно действие, "
  418 "което не е налично."
   417msgstr "Опит за задаване на непознато или липсващо действие за изход."
  419418
  420419#: ../src/fusa-manager.c:1293 ../src/gdmcomm.c:495
  421420msgid "Virtual terminals not supported."
  422 msgstr "Виртуалните терминали не са поддържани."
   421msgstr "Не се поддържат виртуални терминали."
  423422
  424423#: ../src/fusa-manager.c:1296
   
  432431#: ../src/fusa-manager.c:1302
  433432msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
  434 msgstr "Файлът ~/.Xauthority е зле конфигуриран или липсващ."
   433msgstr "Файлът ~/.Xauthority липсва или е с неправилно съдържание."
  435434
  436435#: ../src/fusa-manager.c:1305
  437436msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
  438437msgstr ""
  439 "Прекалено много съобщения бяха изпратени на програмата за управление на "
  440 "дисплеи и тя заби."
   438"На програмата за управление на дисплеи бяха изпратени прекалено много "
   439"съобщения и тя заби."
  441440
  442441#: ../src/fusa-manager.c:1309
   
  444443msgstr "Програмата за управление на дисплеи изпрати непознат код за грешка."
  445444
  446 #: ../src/fusa-user-menu-item.c:165
   445#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
  447446msgid "The user this menu item represents."
  448 msgstr "Потребителят, който този обект от менюто представлява."
  449 
  450 #: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
   447msgstr "Потребителят, представян от този обект от менюто."
   448
   449#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
  451450msgid "Icon Size"
  452451msgstr "Размер на иконата"
  453452
  454 #: ../src/fusa-user-menu-item.c:173
   453#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
  455454msgid "The size of the icon to use."
  456 msgstr "Големината на използваната икона."
   455msgstr "Размерът на използваната икона."
   456
   457#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
   458msgid "Indicator Size"
   459msgstr "Размер на индикатора"
   460
   461#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
   462msgid "Size of check indicator"
   463msgstr "Размер на индикатора за проверка"
   464
   465#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
   466msgid "Indicator Spacing"
   467msgstr "Отстояние до индикатора"
   468
   469#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
   470msgid "Space between the username and the indicator"
   471msgstr "Разстоянието между името на потребителя и индикатора"
  457472
  458473#: ../src/fusa-user.c:151
  459474msgid "The user manager object this user is controlled by."
  460 msgstr "Обекта на потребителското управление, който контролира този потребител"
   475msgstr "Обектът на управлението, който контролира този потребител"
  461476
  462477#: ../src/fusa-utils.c:80
   
  467482#: ../src/gdmcomm.c:413
  468483msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
  469 msgstr "GDM (Gnome Display Manager) не върви"
   484msgstr "GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME) не е пуснат"
  470485
  471486#: ../src/gdmcomm.c:416
   
  473488"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
  474489"Display Manager) or xdm."
  475 msgstr "Може би използвате различен мениджър, като например KDM или xdm."
   490msgstr ""
   491"Може би използвате различен мениджър, като например KDM (на KDE) или xdm."
  476492
  477493#: ../src/gdmcomm.c:419
   
  480496"system administrator to start GDM."
  481497msgstr ""
  482 "Ако още използвате тази функция, или стартирайте GDM сами, или попитайте "
  483 "системния администратор да го стартира вместо Вас."
   498"Ако въпреки това искате да ползвате тази функция, стартирайте GDM сами или "
   499"помолете за това системния администратор."
  484500
  485501#. markup
  486502#: ../src/gdmcomm.c:441
  487503msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  488 msgstr "Не може да се комуникира с GDM (GNOME Display Manager)"
   504msgstr "Не може да се комуникира с GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME)"
  489505
  490506#: ../src/gdmcomm.c:444
  491507msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  492 msgstr "Може би имате стара версия на GDM?"
   508msgstr "Може версията на GDM да е стара."
  493509
  494510#: ../src/gdmcomm.c:463 ../src/gdmcomm.c:466
   
  498514#: ../src/gdmcomm.c:469
  499515msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
  500 msgstr "Разрешения достъп до гъвкави Х сървъри е достигнат."
   516msgstr "Достигнат е максимално разрешения брой гъвкави Х сървъри."
  501517
  502518#: ../src/gdmcomm.c:471
   
  506522#: ../src/gdmcomm.c:473
  507523msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
  508 msgstr "X сървъра се затвори.  Може не е конфигуриран добре."
   524msgstr "X сървърът се затвори. Може да не е конфигуриран добре."
  509525
  510526#: ../src/gdmcomm.c:476
  511527msgid "Too many X sessions running."
  512 msgstr "Вървят прекалено много сесии."
   528msgstr "Включени са прекалено много сесии."
  513529
  514530#: ../src/gdmcomm.c:478
   
  517533"may be missing an X authorization file."
  518534msgstr ""
  519 "Вложения X сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър.  Може би "
  520 "ви липсва Xauthority файла."
   535"Вложеният X сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър.  Може би "
   536"Вашият файл за идентификация пред X сървъра липсва."
  521537
  522538#: ../src/gdmcomm.c:483
   
  525541"Please install the Xnest package in order to use the nested login."
  526542msgstr ""
  527 "Вложения X сървър (Xnest) не е наличен или gdm е зле конфигуриран.\n"
  528 "Инсталирайте Xnest пакета, за да може да използване влизания в прозорци."
   543"Вложеният X сървър (Xnest) не е наличен или gdm е лошо конфигуриран.\n"
   544"Инсталирайте пакета Xnest, за да може да влизате в прозорци."
  529545
  530546#: ../src/gdmcomm.c:488
  531547msgid ""
  532548"The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
  533 msgstr "Х сървъра не е наличен. Вероятно е gdm да е зле конфигуриран."
   549msgstr "Х сървърът не е наличен. Вероятно gdm е лошо конфигуриран."
  534550
  535551#: ../src/gdmcomm.c:497
   
  542558"Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  543559msgstr ""
  544 "Явно нямате нужните права за тази операция.  Може би Вашият файл .Xauthority "
   560"Явно нямате нужните права за тази операция. Може би Вашият файл .Xauthority "
  545561"не е настроен правилно."
  546562
  547563#: ../src/gdmcomm.c:505
  548564msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
  549 msgstr "Прекалено много съобщения бяха изпратени към gdm и той заби."
   565msgstr "Към gdm бяха изпратени прекалено много съобщения и той заби."
  550566
  551567#: ../src/gdmcomm.c:508
 • proposed/gnome-power-manager.HEAD.bg.po

  r397 r443  
  1 # Bulgarian translation for GDM2.
  2 # Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
   1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po file.
   2# Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the
  44# gnome-power-manager package.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
  66#
  77msgid ""
   
  99"Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-12-09 11:37+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-12-09 11:36+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-01-06 09:13+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-01-05 22:58+0200\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2727
  2828#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:1
  29 msgid "If we require a password when resuming from suspend"
  30 msgstr "Дали е необходима парола при събуждането"
   29msgid "If we should notify the user that the ac_adapter is removed"
   30msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за променлив ток"
  3131
  3232#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:2
   33msgid "If we should notify the user that the battery is fully charged"
   34msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията"
   35
   36#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:3
  3337msgid "Options are never, critical, charge, always"
  3438msgstr ""
   
  3640"„charge“ (зареждане), „always“ (винаги)"
  3741
  38 #: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:3
   42#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:4
  3943msgid "The action to take when the battery is critically low."
  4044msgstr "Действие при критично ниско ниво на батериите"
  4145
  42 #: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:4
   46#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:5
  4347msgid "The brightness the display is set to on AC"
  4448msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
  4549
  46 #: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:5
   50#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:6
  4751msgid "The brightness the display is set to on battery"
  4852msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
  4953
  50 #: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:6
   54#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:7
  5155msgid "The event for a laptop lid closing"
  5256msgstr "Действие при затваряне на капака на мобилния компютър"
  5357
  54 #: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:7
   58#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:8
  5559msgid "The event for a system suspend button press"
  5660msgstr "Действие при натискане на бутона за приспиване"
  5761
  58 #: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:8
   62#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:9
  5963msgid "The idle time in seconds before the computer tries to sleep"
  6064msgstr "Колко секунди да се изчакат преди опит за приспиване на компютъра"
  6165
  62 #: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:9
   66#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:10
  6367msgid "The idle time in seconds before the display tries to sleep"
  6468msgstr "Колко секунди да се изчакат преди опит за приспиване на екрана"
  6569
  66 #: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:10
   70#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:11
  6771msgid "The idle time in seconds before the hard disk drives try to sleep"
  6872msgstr "Колко секунди да се изчакат преди опит за приспиване на твърдия диск"
  69 
  70 #: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:11
  71 msgid "The path to the shutdown script"
  72 msgstr "Пътят към командата за спиране"
  7373
  7474#: ../gnome-power-manager.schemas.in.h:12
   
  105105msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
  106106
  107 #: ../src/eggtrayicon.c:127
   107#: ../src/eggtrayicon.c:132
  108108msgid "Orientation"
  109109msgstr "Ориентация"
  110110
  111 #: ../src/eggtrayicon.c:128
   111#: ../src/eggtrayicon.c:133
  112112msgid "The orientation of the tray."
  113113msgstr "Ориентацията на тавата."
  114114
  115 #: ../src/gpm-common.c:267
   115#: ../src/gpm-common.c:128
  116116msgid "Unknown"
  117117msgstr "неизвестно"
  118118
  119 #: ../src/gpm-common.c:272
   119#: ../src/gpm-common.c:133
  120120#, c-format
  121121msgid "%i minute"
   
  124124msgstr[1] "%i минути"
  125125
  126 #: ../src/gpm-common.c:283
   126#: ../src/gpm-common.c:144
  127127#, c-format
  128128msgid "%i hour"
   
  133133#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
  134134#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
  135 #: ../src/gpm-common.c:289
   135#: ../src/gpm-common.c:150
  136136#, c-format
  137137msgid "%i %s, %i %s"
  138138msgstr "%i %s и %i %s"
  139139
  140 #: ../src/gpm-common.c:290
   140#: ../src/gpm-common.c:151
  141141msgid "hour"
  142142msgid_plural "hours"
   
  144144msgstr[1] "часа"
  145145
  146 #: ../src/gpm-common.c:291
   146#: ../src/gpm-common.c:152
  147147msgid "minute"
  148148msgid_plural "minutes"
   
  151151
  152152#. common descriptions of this program
  153 #: ../src/gpm-common.h:38 ../src/gpm-main.c:732
   153#: ../src/gpm-common.h:33 ../src/gpm-main.c:714
  154154msgid "GNOME Power Manager"
  155155msgstr "Управление на захранването в GNOME"
  156156
  157 #: ../src/gpm-common.h:39
   157#: ../src/gpm-common.h:34
  158158msgid "Power Manager for the GNOME desktop"
  159159msgstr "Мениджър на захранването за GNOME"
  160160
  161 #: ../src/gpm-console.c:308 ../src/gpm-main.c:714
   161#: ../src/gpm-main.c:362 ../src/gpm-main.c:381
   162#, c-format
   163msgid ""
   164"You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%i%%). Plug in "
   165"your AC Adapter to avoid losing data."
   166msgstr ""
   167"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%i%%). Включете се към "
   168"захранването от електрическата мрежа или рискувате да загубите данни."
   169
   170#: ../src/gpm-main.c:366
   171msgid "Battery Critically Low"
   172msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
   173
   174#: ../src/gpm-main.c:384
   175msgid "Battery Low"
   176msgstr "Ниско ниво на батерията"
   177
   178#: ../src/gpm-main.c:429
   179msgid "AC Power Unplugged"
   180msgstr "Изключено захранване от мрежата"
   181
   182#: ../src/gpm-main.c:430
   183msgid "The AC Power has been unplugged. The system is now using battery power."
   184msgstr ""
   185"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
   186"батерии."
   187
   188#: ../src/gpm-main.c:512
   189msgid "Battery Charged"
   190msgstr "Батериите са заредени"
   191
   192#: ../src/gpm-main.c:513
   193msgid "Your battery is now fully charged"
   194msgstr "Батериите са напълно заредени"
   195
   196#: ../src/gpm-main.c:698
  162197msgid "Do not daemonize"
  163198msgstr "Да не се минава в режим на демон"
  164199
  165 #: ../src/gpm-console.c:310 ../src/gpm-main.c:716 ../src/gpm-prefs.c:759
   200#: ../src/gpm-main.c:700 ../src/gpm-prefs.c:584
  166201msgid "Show extra debugging information"
  167202msgstr "Допълнителна информация за изчистване на грешки"
  168203
  169 #. * @}
  170 #: ../src/gpm-info.glade.h:2
  171 #, no-c-format
  172 msgid "96% efficient"
  173 msgstr "ефикасност 96%"
  174 
  175 #: ../src/gpm-info.glade.h:3
  176 msgid "<b>Batteries</b>"
  177 msgstr "<b>Батерии</b>"
  178 
  179 #: ../src/gpm-info.glade.h:4
  180 msgid "<b>Capabilities</b>"
  181 msgstr "<b>Възможности</b>"
  182 
  183 #: ../src/gpm-info.glade.h:5
  184 msgid "<b>GNOME Screensaver</b>"
  185 msgstr "<b>Предпазител на екрана за GNOME</b>"
  186 
  187 #: ../src/gpm-info.glade.h:6 ../src/gpm-prefs.glade.h:2
  188 msgid "<b>General</b>"
  189 msgstr "<b>Общи</b>"
  190 
  191 #: ../src/gpm-info.glade.h:7
  192 msgid "<b>Other problems</b>"
  193 msgstr "<b>Други проблеми</b>"
  194 
  195 #: ../src/gpm-info.glade.h:8
  196 msgid "<b>UPS</b>"
  197 msgstr "<b>Резервно захранване</b>"
  198 
  199 #: ../src/gpm-info.glade.h:9
  200 msgid "APC UPS 100CS"
  201 msgstr "APC UPS 100CS"
  202 
  203 #: ../src/gpm-info.glade.h:10
  204 msgid "CPU Frequency Scaling"
  205 msgstr "Управление на скоростта на процесора"
  206 
  207 #: ../src/gpm-info.glade.h:11
  208 msgid "Form-factor:"
  209 msgstr "Формат:"
  210 
  211 #: ../src/gpm-info.glade.h:12
  212 msgid "Gnome Screensaver Info"
  213 msgstr "Информация за предпазителя на екрана"
  214 
  215 #: ../src/gpm-info.glade.h:13
  216 msgid "Hibernation"
  217 msgstr "Дълбоко приспиване"
  218 
  219 #: ../src/gpm-info.glade.h:14
  220 msgid "Laptop"
  221 msgstr "Мобилен компютър"
  222 
  223 #: ../src/gpm-info.glade.h:15
  224 msgid "LiION Battery"
  225 msgstr "Литиево-йонна батерия"
  226 
  227 #: ../src/gpm-info.glade.h:16
  228 msgid "Low Power Mode"
  229 msgstr "Енергоспестяващ режим"
  230 
  231 #: ../src/gpm-info.glade.h:17
  232 msgid "Manufacturer:"
  233 msgstr "Производител:"
  234 
  235 #: ../src/gpm-info.glade.h:18
  236 msgid "Model:"
  237 msgstr "Модел:"
  238 
  239 #: ../src/gpm-info.glade.h:19
  240 msgid "NiMOH Battery"
  241 msgstr "Батерия никел-метал-хидрид"
  242 
  243 #: ../src/gpm-info.glade.h:20
  244 msgid "Other problems"
  245 msgstr "Други проблеми"
  246 
  247 #: ../src/gpm-info.glade.h:21
  248 msgid "Satellite Pro A10"
  249 msgstr "Satellite Pro A10"
  250 
  251 #: ../src/gpm-info.glade.h:22 ../src/gpm-prefs.c:692
  252 msgid "Suspend"
  253 msgstr "Приспиване"
  254 
  255 #: ../src/gpm-info.glade.h:23
  256 msgid "System Power Info"
  257 msgstr "Информация за захранването"
  258 
  259 #: ../src/gpm-info.glade.h:24
  260 msgid "Toshiba"
  261 msgstr "Toshiba"
  262 
  263 #: ../src/gpm-main.c:414 ../src/gpm-main.c:433
  264 #, c-format
  265 msgid ""
  266 "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%i%%). Plug in "
  267 "your AC Adapter to avoid losing data."
  268 msgstr ""
  269 "Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%i%%). Включете се към "
  270 "захранването от електрическата мрежа или рискувате да загубите данни."
  271 
  272 #: ../src/gpm-main.c:418
  273 msgid "Battery Critically Low"
  274 msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
  275 
  276 #: ../src/gpm-main.c:436
  277 msgid "Battery Low"
  278 msgstr "Ниско ниво на батерията"
  279 
  280 #: ../src/gpm-main.c:478
  281 msgid "AC Power Unplugged"
  282 msgstr "Изключено захранване от мрежата"
  283 
  284 #: ../src/gpm-main.c:479
  285 msgid "The AC Power has been unplugged. The system is now using battery power."
  286 msgstr ""
  287 "Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
  288 "батерии."
  289 
  290 #: ../src/gpm-main.c:550
  291 msgid "Battery Charged"
  292 msgstr "Батериите са заредени"
  293 
  294 #: ../src/gpm-main.c:550
  295 msgid "Your battery is now fully charged"
  296 msgstr "Батериите са напълно заредени"
  297 
  298 #: ../src/gpm-notification.c:219
   204#: ../src/gpm-notification.c:231
  299205msgid "charging"
  300206msgstr "зареждане"
  301207
  302 #: ../src/gpm-notification.c:221
   208#: ../src/gpm-notification.c:233
  303209msgid "discharging"
  304210msgstr "разреждане"
  305211
  306 #: ../src/gpm-notification.c:224
   212#: ../src/gpm-notification.c:236
  307213msgid "charged"
  308214msgstr "заредени"
  309215
  310 #: ../src/gpm-notification.c:239
   216#: ../src/gpm-notification.c:251
  311217msgid "until charged"
  312218msgstr "до зареждане"
  313219
  314 #: ../src/gpm-notification.c:242
   220#: ../src/gpm-notification.c:254
  315221msgid "until empty"
  316222msgstr "до пълно разреждане"
  317223
  318 #: ../src/gpm-notification.c:309
   224#: ../src/gpm-notification.c:321
  319225msgid "Computer is running on battery power\n"
  320226msgstr "Компютърът работи на батерии\n"
  321227
  322 #: ../src/gpm-notification.c:311
   228#: ../src/gpm-notification.c:323
  323229msgid "Computer is running on AC power\n"
  324230msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
  325231
  326 #: ../src/gpm-notification.c:341
   232#: ../src/gpm-notification.c:353
  327233msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
  328234msgstr "Лиценз - ОПЛ на GNU, версия 2"
  329235
  330 #: ../src/gpm-notification.c:342
   236#: ../src/gpm-notification.c:354
  331237msgid ""
  332238"GNOME Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
   
  335241"of the License, or (at your option) any later version."
  336242msgstr ""
  337 
  338 #: ../src/gpm-notification.c:346
   243"Програмата за управлението на захранването на GNOME е свободен\n"
   244"софтуер. Можете да я разпространявате според условията на версия\n"
   245"2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU,\n"
   246"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер,"
   247
   248#: ../src/gpm-notification.c:358
  339249msgid ""
  340250"GNOME Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
   
  343253"GNU General Public License for more details."
  344254msgstr ""
  345 
  346 #: ../src/gpm-notification.c:350
   255"Програмата за управление на захранването на GNOME се разпространява с\n"
   256"надеждата да е полезна, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата\n"
   257"се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности\n"
   258"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
   259
   260#: ../src/gpm-notification.c:362
  347261msgid ""
  348262"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
   
  351265"02110-1301, USA."
  352266msgstr ""
  353 
  354 #. Translators comment: put your own name here to appear in the
  355 #. * about dialog.
  356 #: ../src/gpm-notification.c:363
   267"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
   268"заедно с тази програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за\n"
   269"свободен софтуер на адрес:\n"
   270"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, \n"
   271"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
   272
   273#.
   274#. * Translators comment: put your own name here to appear in the about dialog.
   275#.
   276#: ../src/gpm-notification.c:376
  357277msgid "translator-credits"
  358278msgstr ""
   
  363283"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  364284
  365 #: ../src/gpm-notification.c:494
   285#: ../src/gpm-notification.c:501
  366286msgid "_Suspend"
  367287msgstr "_Приспиване"
  368288
  369 #: ../src/gpm-notification.c:499
   289#: ../src/gpm-notification.c:506
  370290msgid "Hi_bernate"
  371291msgstr "_Дълбоко приспиване"
   
  383303msgstr "_Относно"
  384304
  385 #: ../src/gpm-prefs.c:689
   305#. The text that should appear in the action combo boxes
   306#: ../src/gpm-prefs.c:46
   307msgid "Suspend"
   308msgstr "Приспиване"
   309
   310#: ../src/gpm-prefs.c:47
  386311msgid "Shutdown"
  387312msgstr "Изключване"
  388313
  389 #: ../src/gpm-prefs.c:695
   314#: ../src/gpm-prefs.c:48
  390315msgid "Hibernate"
  391316msgstr "Дълбоко приспиване"
  392317
  393 #: ../src/gpm-prefs.c:698
   318#: ../src/gpm-prefs.c:49
  394319msgid "Do nothing"
  395320msgstr "Да не се прави нищо"
  396321
  397 #: ../src/gpm-prefs.c:775
   322#: ../src/gpm-prefs.c:158
   323msgid "Never"
   324msgstr "Никога"
   325
   326#: ../src/gpm-prefs.c:519
   327msgid "<b>Configuration</b>"
   328msgstr "<b>Настройки</b>"
   329
   330#: ../src/gpm-prefs.c:597
  398331msgid "GNOME Power Preferences"
  399332msgstr "Настройки на захранването"
  400333
  401 #. * @}
  402334#: ../src/gpm-prefs.glade.h:1
  403335msgid "<b>Actions</b>"
  404336msgstr "<b>Действия</b>"
  405337
   338#: ../src/gpm-prefs.glade.h:2
   339msgid "<b>General</b>"
   340msgstr "<b>Общи</b>"
   341
  406342#: ../src/gpm-prefs.glade.h:3
  407343msgid "<b>Notification Area</b>"
   
  469405
  470406#: ../src/gpm-prefs.glade.h:19
  471 msgid "Require password when returning from sleep"
  472 msgstr "Да се изисква парола при събуждане"
  473 
  474 #: ../src/gpm-prefs.glade.h:20
  475407msgid "Set display _brightness:"
  476408msgstr "_Задаване на яркост на екрана:"
  477409
  478 #: ../src/gpm-prefs.glade.h:21
   410#: ../src/gpm-prefs.glade.h:20
  479411msgid "Set display b_rightness:"
  480412msgstr "_Задаване на яркост на екрана:"
  481413
  482 #: ../src/gpm-prefs.glade.h:22
   414#: ../src/gpm-prefs.glade.h:21
  483415msgid "Sleep"
  484416msgstr "Приспиване"
  485417
  486 #: ../src/gpm-prefs.glade.h:23
   418#: ../src/gpm-prefs.glade.h:22
  487419msgid "When _battery power critical:"
  488420msgstr "При _критично ниско ниво на батериите:"
  489421
  490 #: ../src/gpm-prefs.glade.h:24
   422#: ../src/gpm-prefs.glade.h:23
  491423msgid "When _suspend button pressed:"
  492424msgstr "При натискане на _бутона за приспиване:"
  493425
  494 #: ../src/gpm-prefs.glade.h:25
   426#: ../src/gpm-prefs.glade.h:24
  495427msgid "When laptop li_d is closed:"
  496428msgstr "При _затваряне на екрана:"
  497429
  498 #: ../src/gpm-prefs.glade.h:26
   430#: ../src/gpm-prefs.glade.h:25
  499431msgid "_Always display icon"
  500432msgstr "_Винаги да се показва икона"
  501433
  502 #: ../src/gpm-prefs.glade.h:27
   434#: ../src/gpm-prefs.glade.h:26
  503435msgid "_Battery is low when below:"
  504436msgstr "_Батерията е изчерпана, когато е под:"
  505437
  506 #: ../src/gpm-prefs.glade.h:28
   438#: ../src/gpm-prefs.glade.h:27
  507439msgid "_Computer sleep type:"
  508440msgstr "_Вид приспиване:"
  509441
  510 #: ../src/gpm-prefs.glade.h:29
   442#: ../src/gpm-prefs.glade.h:28
  511443msgid "_Never display icon"
  512444msgstr "_Никога да не се показва икона"
  513445
  514 #: ../src/gpm-sysdev.c:58
   446#: ../src/gpm-sysdev.c:57
  515447msgid "Laptop battery"
  516448msgstr "Батерия на мобилен компютър"
  517449
  518 #: ../src/gpm-sysdev.c:60
   450#: ../src/gpm-sysdev.c:59
  519451msgid "UPS"
  520452msgstr "Резервно захранване (UPS)"
  521453
  522 #: ../src/gpm-sysdev.c:62
   454#: ../src/gpm-sysdev.c:61
  523455msgid "Wireless mouse"
  524456msgstr "Безжична мишка"
  525457
  526 #: ../src/gpm-sysdev.c:64
   458#: ../src/gpm-sysdev.c:63
  527459msgid "Wireless keyboard"
  528460msgstr "Безжична клавиатура"
  529461
  530 #: ../src/gpm-sysdev.c:66
   462#: ../src/gpm-sysdev.c:65
  531463msgid "Misc PDA"
  532464msgstr "Цифров помощник"
 • proposed/gnome-screensaver.HEAD.bg.po

  r336 r443  
  11# Bulgarian translation of gnome-screensaver.
  2 # Copyright (C) 2005 THE gnome-screensaver'S COPYRIGHT HOLDER
   2# Copyright (C) 2005, 2006 THE gnome-screensaver'S COPYRIGHT HOLDER
  33# This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
  44# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
  66#
  77msgid ""
   
  99"Project-Id-Version: gnome-screensaver\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-11-22 09:01+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-11-21 22:50+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-01-06 09:16+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-01-05 23:14+0200\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  218218msgstr "Време преди промяна на темата"
  219219
   220#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:1
   221msgid "Bubbles the GNOME foot logo around the screen"
   222msgstr "Логото на GNOME със стъпалото се движи по екрана"
   223
   224#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:2
   225msgid "Floating Feet"
   226msgstr "Летящи табани"
   227
  220228#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:1
  221229msgid "Cosmos"
   
  242250msgstr "Поп-арт квадрати"
  243251
  244 #: ../savers/slideshow.c:77
   252#: ../savers/floaters.c:1164
   253msgid "show paths that images follow"
   254msgstr "показва пътищата, по които се движат изображенията"
   255
   256#: ../savers/floaters.c:1171
   257msgid "occasionally rotate images as they move"
   258msgstr "изображенията понякога да се въртят при движението си"
   259
   260#: ../savers/floaters.c:1178
   261msgid "print out frame rate and other statistics"
   262msgstr "отпечатване на броя кадри в секунда и други статистики"
   263
   264#: ../savers/floaters.c:1186
   265msgid "the maximum number of images to keep on screen"
   266msgstr "максималният брой изображения, които да се показват на екрана"
   267
   268#. translators: this should be translated to be symbolic of a generic
   269#. * number.  e.g, "the screen saver should keep N images on the screen"
   270#.
   271#: ../savers/floaters.c:1190
   272msgid "N"
   273msgstr "N"
   274
   275#: ../savers/floaters.c:1197
   276msgid "the source image to use"
   277msgstr "изображение, което да се ползва"
   278
   279#: ../savers/floaters.c:1204
   280msgid "the initial size and position of window"
   281msgstr "първоначалния размер и местоположение на прозореца"
   282
   283#. translators: this is an X geometry spec.  WIDTH, HEIGHT, X, and Y
   284#. * can be translated, but the 'x' area indicator and '+' offset indicators
   285#. * need to be untranslated and can't be rearranged.
   286#.
   287#: ../savers/floaters.c:1209
   288msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
   289msgstr "Шир.xВис.+Отм.ПоX+Отм.ПоY"
   290
   291#. translators: the word "image" here
   292#. * represents a command line argument
   293#.
   294#: ../savers/floaters.c:1229
   295msgid "image - floats images around the screen"
   296msgstr "image - изображение се движи по екрана"
   297
   298#: ../savers/floaters.c:1239
   299#, c-format
   300msgid "%s. See --help for usage information.\n"
   301msgstr "%s. За помощ използвайте опцията „--help“.\n"
   302
   303#: ../savers/floaters.c:1248
   304msgid "You must specify one image.  See --help for usage information.\n"
   305msgstr ""
   306"Трябва да укажете едно изображение. За помощ използвайте опцията „--help“.\n"
   307
   308#: ../savers/slideshow.c:47
  245309msgid "Location to get images from"
  246310msgstr "Местонахождение от където да се вземат изображенията"
  247311
  248 #: ../savers/slideshow.c:77
   312#: ../savers/slideshow.c:47
  249313msgid "PATH"
  250314msgstr "ПЪТ"
   
  301365#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1270
  302366msgid "The display manager is not running or too old."
  303 msgstr "Мениджърът на дисплеи не работи или е прекалено старт."
   367msgstr "Мениджърът на дисплеи не е стартиран или е прекалено стар."
  304368
  305369#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1273
   
  354418msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
  355419msgstr ""
  356 "Прекалено много съобщения са подадени към мениджъра на дисплеи, който заби"
   420"Прекалено много съобщения са подадени към мениджъра на дисплеи и той заби"
  357421
  358422#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1310
   
  383447#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:413
  384448msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
  385 msgstr "GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME) не работи."
   449msgstr "GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME) не е стартиран."
  386450
  387451#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:416
   
  547611#: ../src/gnome-screensaver-command.c:63
  548612msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
  549 msgstr "Казва на вървящия екранен предпазител да заключи екрана веднага"
   613msgstr "Съобщава на стартирания екранен предпазител веднага да заключи екрана"
  550614
  551615#: ../src/gnome-screensaver-command.c:65
   
  578642
  579643#: ../src/gnome-screensaver-command.c:77 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:106
  580 #: ../src/gnome-screensaver.c:55
   644#: ../src/gnome-screensaver.c:56
  581645msgid "Version of this application"
  582646msgstr "Версия на програмата"
   
  697761msgstr "Да не се преминава в режим на демон"
  698762
  699 #: ../src/gs-listener-dbus.c:1003
   763#: ../src/gnome-screensaver.c:58
   764msgid "Enable debugging code"
   765msgstr "Да се включи режим на изчистване на грешки"
   766
   767#: ../src/gs-listener-dbus.c:1174
  700768msgid "failed to register with the message bus"
  701769msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
  702770
  703 #: ../src/gs-listener-dbus.c:1013
   771#: ../src/gs-listener-dbus.c:1184
  704772msgid "not connected to the message bus"
  705773msgstr "няма връзка с шината за съобщенията"
  706774
  707 #: ../src/gs-listener-dbus.c:1022
   775#: ../src/gs-listener-dbus.c:1193
  708776msgid "screensaver already running in this session"
  709 msgstr "екранният предпазител вече е пуснат в тази сесия"
   777msgstr "екранният предпазител вече е стартиран в тази сесия"
  710778
  711779#: ../src/gs-lock-plug.c:346
   
  733801msgstr "_Смяна на потребител..."
  734802
  735 #: ../src/gs-lock-plug.c:1430
   803#: ../src/gs-lock-plug.c:1432
  736804msgid "_Password:"
  737805msgstr "Па_рола:"
  738806
  739 #: ../src/gs-lock-plug.c:1496
   807#: ../src/gs-lock-plug.c:1498
  740808msgid "S_witch to user:"
  741809msgstr "_Смяна към потребител:"
  742810
  743 #: ../src/gs-lock-plug.c:1543
   811#: ../src/gs-lock-plug.c:1545
  744812msgid "Log _Out"
  745813msgstr "_Изход"
 • proposed/nautilus-actions.HEAD.bg.po

  r442 r443  
  11# Bulgarian translation of nautilus-actions po-file.
  2 # Copyright (C) 2005 THE nautilus-actions'S COPYRIGHT HOLDER
   2# Copyright (C) 2005, 2006 THE nautilus-actions'S COPYRIGHT HOLDER
  33# This file is distributed under the same license as the nautilus-actions package.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
  55#
  66msgid ""
   
  88"Project-Id-Version: nautilus-actions CVS head\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2005-12-03 14:26+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2005-12-03 14:26+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2006-01-06 09:14+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2006-01-05 23:32+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3030
  3131#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:2
   32msgid "  "
   33msgstr "  "
   34
   35#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:3
  3236msgid "(C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
  3337msgstr "Авторски права: (C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
  3438
  35 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:4
   39#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:5
  3640#, no-c-format
  3741msgid "<b>%%</b> : a percent sign"
  3842msgstr "<b>%%</b>: знак за процент"
  3943
  40 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:6
  41 #, no-c-format
  42 msgid ""
  43 "<b>%M</b> : list of the selected file(s)/folder(s) with their full path "
  44 "separated by space."
   44#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:7
   45#, no-c-format
   46msgid ""
   47"<b>%M</b> : space-separated list of the selected file(s)/folder(s) with "
   48"their full paths"
  4549msgstr ""
  4650"<b>%M</b>: списък с пълните имена и пътя на избраните файлове/папки "
  4751"разделени с интервал."
  4852
  49 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:8
   53#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:9
  5054#, no-c-format
  5155msgid "<b>%U</b> : username of the gnome-vfs URI"
  52 msgstr "<b>%U</b>: потребителско име за URI на gnome-vfs"
  53 
  54 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:10
   56msgstr "<b>%U</b>: потребителско име за УРИ на gnome-vfs"
   57
   58#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:11
  5559#, no-c-format
  5660msgid "<b>%d</b> : base folder of the selected file(s)"
  5761msgstr "<b>%d</b>: папката, в която се намират избраните файлове"
  5862
  59 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:12
   63#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:13
  6064#, no-c-format
  6165msgid ""
   
  6569"файлове"
  6670
  67 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:14
   71#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:15
  6872#, no-c-format
  6973msgid "<b>%h</b> : hostname of the gnome-vfs URI"
  70 msgstr "<b>%h</b>: името на хост за URI на gnome-vfs"
  71 
  72 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:16
  73 #, no-c-format
  74 msgid ""
  75 "<b>%m</b> : list of the basename of the selected file(s)/folder(s) separated "
  76 "by space."
   74msgstr "<b>%h</b>: името на хост за УРИ на gnome-vfs"
   75
   76#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:17
   77#, no-c-format
   78msgid ""
   79"<b>%m</b> : space-separated list of the basenames of the selected\n"
   80"file(s)/folder(s)"
  7781msgstr ""
  7882"<b>%m</b>: списък с имената на избраните файлове/папки без техните надпапки, "
  7983"разделени с интервали."
  8084
  81 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:18
   85#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:20
  8286#, no-c-format
  8387msgid "<b>%s</b> : scheme of the gnome-vfs URI"
  84 msgstr "<b>%s</b>: схема за URI на gnome-vfs"
  85 
  86 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:20
   88msgstr "<b>%s</b>: схема за УРИ на gnome-vfs"
   89
   90#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:22
  8791#, no-c-format
  8892msgid "<b>%u</b> : gnome-vfs URI"
  89 msgstr "<b>%u</b>: URI на gnome-vfs"
  90 
  91 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:21
   93msgstr "<b>%u</b>: УРИ на gnome-vfs"
   94
   95#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:23
  9296msgid "<b>Action</b>"
  9397msgstr "<b>Действие</b>"
  9498
  95 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:22
  96 msgid "<b>Appearance Conditions</b>"
  97 msgstr "<b>Условия за поява</b>"
  98 
  99 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:23
   99#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:24
   100msgid "<b>Appears if scheme is in this list</b>"
   101msgstr "<b>Появяване, ако схемата е списъка</b>"
   102
   103#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:25
   104msgid "<b>Appears if selection contains</b>"
   105msgstr "<b>Появяване, ако избраните обекти съдържат</b>"
   106
   107#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:26
   108msgid "<b>File Pattern</b>"
   109msgstr "<b>Шаблон за файлове</b>"
   110
   111#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:27
  100112msgid "<b>Nautilus Menu Item</b>"
  101113msgstr "<b>Елемент от менюто на Nautilus</b>"
  102114
  103 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:25
   115#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:29
  104116#, no-c-format
  105117msgid "<i><b><span size=\"small\">e.g., %s</span></b></i>"
  106118msgstr "<i><b><span size=\"small\">напр: %s</span></b></i>"
  107119
  108 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:26
  109 msgid "<span size=\"larger\"><b>Import/Export Settings</b></span>"
  110 msgstr "<span size=\"larger\"><b>Настройки на внасянето/изнасянето</b></span>"
  111 
  112 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:27
  113 msgid "<span size=\"larger\"><b>Parameters Legend</b></span>"
   120#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:30
   121msgid "<span size=\"larger\"><b>Parameter Legend</b></span>"
  114122msgstr "<span size=\"larger\"><b>Легенда на параметрите</b></span>"
  115123
  116 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:28
   124#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:31
  117125msgid ""
  118126"A string with joker ? or * that will be used to match the files. You can "
   
  123131"разделите с „;“."
  124132
  125 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:29
  126 msgid "Appears if scheme is in this list:"
  127 msgstr "Появяване, ако схемата е списъка:"
  128 
  129 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:30
  130 msgid "Appears if selection contains:"
  131 msgstr "Появяване, ако избраните обекти съдържат:"
  132 
  133 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:31
   133#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:32
  134134msgid "Appears if selection has multiple files or folders"
  135135msgstr "Появяване, ако са избрани множество обекти"
  136136
  137 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:32
   137#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:33
  138138msgid "Automatic"
  139139msgstr "Автоматично"
  140140
  141 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:33
   141#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:34
  142142msgid "Both"
  143143msgstr "И двете"
  144144
  145 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:34
   145#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:35
   146msgid ""
   147"Check this box if you want to get back all your configurations from the "
   148"version of Nautilus-actions 0.7.1 or lesser."
   149msgstr ""
   150"Изберете тази опция за да получите всички настройки от действията на "
   151"Nautilus, версии 0.7.1 и по-малки."
   152
   153#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:36
  146154msgid "Click to add a new scheme"
  147155msgstr "Натиснете за добавянето на нова схема"
  148156
  149 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:35
   157#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:37
  150158msgid "Click to choose a command from the file chooser dialog"
  151159msgstr "Натиснете за избор на команда от прозореца за избор на файлове"
  152160
  153 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:36
   161#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:38
  154162msgid ""
  155163"Click to choose a custom icon from a file instead of a predefined icon from "
   
  159167"падащия списък"
  160168
  161 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:37
   169#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:39
  162170msgid "Click to remove the selected scheme"
  163171msgstr "Натиснете за премахването на избраната схема"
  164172
  165 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:38
   173#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:40
  166174msgid ""
  167175"Click to see the list of special tokens you can use in the parameter field"
   
  169177"Натиснете, за да видите специалните последователности в полето за параметри"
  170178
  171 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:39
   179#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:41
   180msgid "Conditions"
   181msgstr "Условия"
   182
   183#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:42
  172184msgid "Export existing configs"
  173185msgstr "Изнасяне на текущите настройки"
  174186
  175 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:40
  176 msgid "File Pattern:"
  177 msgstr "Шаблон за файлове:"
  178 
  179 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:41
  180 msgid "File to Import :"
  181 msgstr "Внасяне на файл: "
  182 
  183 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:42
   187#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:43
   188msgid "File to Import"
   189msgstr "Файл за внасяне"
   190
   191#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:44
  184192msgid "GConf schema description file (Nautilus-actions v1.x and later)"
  185193msgstr "Файл със схема за GConf (за версия поне 1.x)"
  186194
  187 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:43
  188 msgid "Icon: "
  189 msgstr "Икона: "
  190 
  191 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:44
   195#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:45
   196msgid "Icon:"
   197msgstr "Икона:"
   198
   199#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:46
  192200msgid "Import all my old configs"
  193201msgstr "Внасяне на всички стари настройки"
  194202
  195 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:45
   203#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:47
  196204msgid "Import new configurations"
  197205msgstr "Внасяне на нови настройки"
  198206
  199 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:46
   207#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:48
  200208msgid "Import/Export"
  201209msgstr "Внасяне/изнасяне"
  202210
  203 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:47
   211#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:49
   212msgid "Import/Export Settings"
   213msgstr "Настройки на внасянето/изнасянето"
   214
   215#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:50
  204216msgid "Label of the menu item in the Nautilus popup menu"
  205217msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus"
  206218
  207 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:48
   219#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:51
  208220msgid "Label:"
  209221msgstr "Етикет:"
  210222
  211 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:49
   223#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:52
   224msgid "Menu Item & Action"
   225msgstr "Елементи на менюто и действия"
   226
   227#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:53
  212228msgid ""
  213229"Nautilus Action Configuration Tool\n"
   
  217233"Приложението за настройване на разширението за Nautilus"
  218234
  219 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:51
   235#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:55
   236msgid "Nautilus Action Editor"
   237msgstr "Редактор на действията за Nautilus"
   238
   239#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:56
  220240msgid "Nautilus Actions"
  221241msgstr "Действията за Nautilus"
  222242
  223 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:52
   243#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:57
  224244msgid "Old XML config file (Nautilus-actions v0.x)"
  225245msgstr "Стар файл с настройки с XML (за версии 0.x)"
  226246
  227 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:53
   247#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:58
  228248msgid "Only files"
  229249msgstr "Само файлове"
  230250
  231 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:54
   251#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:59
  232252msgid "Only folders"
  233253msgstr "Само папки"
  234254
  235 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:55
   255#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:60
  236256msgid ""
  237257"Parameters that will be sent to the program. Click on the 'Legend' button to "
   
  241261"за да разгледате специалните последователности"
  242262
  243 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:56
   263#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:61
  244264msgid "Parameters:"
  245265msgstr "Параметри:"
  246266
  247 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:57
   267#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:62
  248268msgid "Path:"
  249269msgstr "Път:"
  250270
  251 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:58
   271#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:63
  252272msgid "Project Website"
  253273msgstr "Уеб сайт на проекта"
  254274
  255 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:59
  256 msgid "Save in Folder :"
  257 msgstr "Запазване в папка: "
  258 
  259 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:60
   275#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:64
   276msgid "Save in Folder"
   277msgstr "Запазване в папка"
   278
   279#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:65
  260280msgid "Select the configurations you want to export :"
  261281msgstr "Избор на настройките, които да се изнесат: "
  262282
  263 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:61
   283#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:66
   284msgid ""
   285"Select the configurations you want to export. Use Shift or Ctrl key to "
   286"select multiple one."
   287msgstr ""
   288"Избор на настройките, които да се изнесат. За избиране на повече от една "
   289"използвайте клавишите Shift/Ctrl."
   290
   291#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:67
   292msgid "Select the file you want to import."
   293msgstr "Избор на файла, който да се внесе."
   294
   295#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:68
   296msgid ""
   297"Select the folder you want your config to be saved in. This folder must "
   298"exists."
   299msgstr "Изберете съществуваща папка, в която да се запишат настройките."
   300
   301#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:69
  264302msgid ""
  265303"Select the kind of files where you want your action to appear. If you don't "
  266304"know what to choose, try selecting just 'file' which is the most common "
  267 "choice. You can add new scheme by clicking on the '+' button"
   305"choice. You can add a new scheme by clicking on the '+' button"
  268306msgstr ""
  269307"Изберете вида на файлове, при които да се появява действието. Ако не знаете "
  270 "какво да изберете, пробвайте с „file“ - това е най-честият избор. Винаги "
  271 "можете да добавите схема чрез натискане на бутона със знак „+“."
  272 
  273 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:62
  274 msgid ""
  275 "The command that will be launched when selecting the action in Nautilus "
  276 "popup menu"
   308"какво да изберете, пробвайте с „file“ - това е най-честият избор. Можете да "
   309"добавите схема чрез натискане на бутона със знак „+“."
   310
   311#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:70
   312msgid ""
   313"The command that will be launched by selecting the action in Nautilus popup "
   314"menu"
  277315msgstr ""
  278316"Командата, която ще бъде стартирана при избиране на действието в "
  279317"контекстното меню на Nautilus."
  280318
  281 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:63
   319#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:71
  282320msgid "This software is licensed under the GNU Genaral Public License (GPL)"
  283321msgstr ""
   
  285323"(GPL)"
  286324
  287 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:64
   325#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:72
  288326msgid "Tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar"
  289327msgstr ""
   
  291329"Nautilus"
  292330
  293 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:65
   331#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:73
  294332msgid "Tooltip:"
  295333msgstr "Подсказка:"
  296334
  297 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:66
   335#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:74
  298336msgid "Type of configuration :"
  299337msgstr "Вид на настройката: "
  300338
  301 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:67
  302 msgid "_Browse..."
  303 msgstr "_Избор..."
   339#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:75
   340msgid "_Browse"
   341msgstr "_Избор"
  304342
  305343#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
  306 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:69
   344#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:77
  307345msgid "translator-credits"
  308346msgstr ""
   
  449487msgid ""
  450488"A list of strings with joker '*' or '?' to match the selected file(s)/folder"
  451 "(s). Each selected items must match at least one of the pattern for the "
   489"(s). Each selected items must match at least one of the patterns for the "
  452490"action to appear"
  453491msgstr ""
   
  458496#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:5
  459497msgid ""
  460 "Defines the list of valid GnomeVFS scheme to match the selected items. The "
  461 "GnomeVFS scheme is the protocol used to access the files. The keyword to use "
  462 "is the one use in GnomeVFS URI. Example of GnomeVFS URI : file:///tmp/foo."
  463 "txt sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt The most common schemes are : "
  464 "'file' : local files 'sftp' : files accessed via SSH 'ftp' : files accessed "
  465 "via FTP 'smb' : files accessed via Samba (Windows share) 'dav' : files "
  466 "accessed via WebDav All GnomeVFS scheme use by Nautilus can be used here."
   498"Defines the list of valid GnomeVFS schemes to be matched with the selected "
   499"items. The GnomeVFS scheme is the protocol used to access the files. The "
   500"keyword to use is the one used in the GnomeVFS URI. Example of GnomeVFS "
   501"URI : file:///tmp/foo.txt sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt The most "
   502"common schemes are : 'file' : local files 'sftp' : files accessed via SSH "
   503"'ftp' : files accessed via FTP 'smb' : files accessed via Samba (Windows "
   504"share) 'dav' : files accessed via WebDav All GnomeVFS schemes used by "
   505"Nautilus can be used here."
  467506msgstr ""
  468507"Списък с валидни схеми на GnomeVFS, които да напаснат с избраните обекти. "
  469508"Схемата на GnomeVFS е протоколът, който се използва за достъп до файловете. "
  470 "Ключовата дума, която се използва е началото на URI за GnomeVFS URI. "
   509"Ключовата дума, която се използва е началото на УРИ за GnomeVFS УРИ. "
  471510"Например: file:///tmp/foo.txt sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt. Най-"
  472511"честите схеми са „file“: локални файлове, „sftp“: файлове достъпвани през "
   
  478517#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:87
  479518msgid ""
  480 "If you need one or more files or folders to be selected, set 'true' to this "
  481 "key. If you want just one file or folder, set 'false'"
   519"If you need one or more files or folders to be selected, set this key to "
   520"'true'. If you want just one file or folder, set 'false'"
  482521msgstr ""
  483522"Ако е необходимо да са избрани повече от един файл или папки, задайте „true“ "
   
  490529
  491530#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:8
  492 msgid "Manage your actions using NACT configuration tool"
  493 msgstr "Управление на действията на Nautilus"
   531msgid "Manage your actions using NACT, the configuration tool"
   532msgstr ""
   533"За управление на действията на Nautilus използвайте инструмента за управление"
  494534
  495535#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:9
   
  532572
  533573#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:14
  534 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:78
  535 msgid "The list of pattern to match the selected file(s)/folder(s)"
   574msgid "The list of patterns to match the selected file(s)/folder(s)"
  536575msgstr "Списъкът с шаблони, към които да напасват избраните файлове/папки"
  537576
   
  546585msgid ""
  547586"The parameters of the command to start when the user selects the menu item "
  548 "in the Nautilus popup menu. The parameters can contains some special tokens "
   587"in the Nautilus popup menu. The parameters can contain some special tokens "
  549588"which are replaced by Nautilus informations before starting the command : %"
  550589"d : base folder of the selected file(s) %f : the name of the selected file "
  551 "or the 1st one if many are selected %m : list of the basename of the "
  552 "selected file(s)/folder(s) separated by space %M : list of the selected file"
  553 "(s)/folder(s) with their full path separated by space %u : gnome-vfs URI %"
  554 "s : scheme of the gnome-vfs URI %h : hostname of the gnome-vfs URI %U : "
  555 "username of the gnome-vfs URI %% : a percent sign"
   590"or the 1st one if many are selected %m : space-separated list of the "
   591"basenames of the selected file(s)/folder(s) %M : space-separated list of the "
   592"selected file(s)/folder(s), with their full paths %u : gnome-vfs URI %s : "
   593"scheme of the gnome-vfs URI %h : hostname of the gnome-vfs URI %U : username "
   594"of the gnome-vfs URI %% : a percent sign"
  556595msgstr ""
  557596"Параметрите на командата, която да се стартира при избирането на "
   
  562601"първия, ако са избрани няколко, %m: списък с базовите имена на избраните "
  563602"файлове/папки, разделени с интервал, %M: списък с избраните файлове/папки с "
  564 "пълния път, %u: URI за gnome-vfs, %s: схема на URI за gnome-vfs, %h: името "
  565 "на хоста на URI за gnome-vfs, %U: потребителско име на URI за gnome-vfs, %%: "
   603"пълния път, %u: УРИ за gnome-vfs, %s: схема на УРИ за gnome-vfs, %h: името "
   604"на хоста на УРИ за gnome-vfs, %U: потребителско име на УРИ за gnome-vfs, %%: "
  566605"знакът за процент"
  567606
   
  588627
  589628#: ../config/config_newaction.schemas.in.in.h:21
  590 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:70
  591629msgid ""
  592630"The tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar when "
  593 "the user points to the Nautilus popup menu item with his/her mouse"
   631"the user points the mouse to the Nautilus popup menu item."
  594632msgstr ""
  595633"Подсказката, която се появява в лентата за състояние на Nautilus, когато "
   
  650688
  651689#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:42
  652 msgid "The name of the new converted GConf schema file"
   690msgid "The name of the newly-converted GConf schema file"
  653691msgstr "Името на новопреобразувания файл със схема на GConf"
  654692
   
  661699#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:44
  662700msgid ""
  663 "The folder where the new GConf schema files will be saved if -a options is "
   701"The folder where the new GConf schema files will be saved if option -a is "
  664702"set [default=/tmp]"
  665703msgstr ""
   
  687725msgid ""
  688726"Syntax error:\n"
  689 "\t-i and -o options are mutually exclusive with -a option\n"
   727"\tOptions -i and -o are mutually exclusive with option -a\n"
  690728"Try %s --help\n"
  691729msgstr ""
  692730"Синтактична грешка:\n"
  693 "\tопцията „-i“ и „-o“ са несъвместими с „-a“\n"
   731"\tОпциите „-i“ и „-o“ са несъвместими с „-a“\n"
  694732"Опитайте с „%s --help“\n"
  695733
   
  698736msgid ""
  699737"Syntax error:\n"
  700 "\t-i option is mandatory when using -o option\n"
   738"\tOption -i is mandatory when using option -o\n"
  701739"Try %s --help\n"
  702740msgstr ""
  703741"Синтактична грешка:\n"
  704 "\tопцията „-i“ е задължителна при ползването на „-o“\n"
   742"\tОпцията „-i“ е задължителна при ползването на „-o“\n"
  705743"Опитайте с „%s --help“\n"
  706744
   
  775813
  776814#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:54
  777 msgid "Set it if the selection can contains files"
  778 msgstr "Зададено, ако може да са избрани и файлове"
   815msgid "Set it if the selection can contain files"
   816msgstr "Когато е зададено, може да са избрани и файлове"
  779817
  780818#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:55
  781 msgid "Set it if the selection can contains folders"
  782 msgstr "Зададено, ако може да са избрани и папки"
   819msgid "Set it if the selection can contain folders"
   820msgstr "Когато е зададено може да са избрани и папки"
  783821
  784822#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:56
  785823msgid "Set it if the selection can have several items"
  786 msgstr "Зададено, ако може да са избрани няколко обекта"
   824msgstr "Когато е зададено може да са избрани няколко обекта"
  787825
  788826#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
   
  821859msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис\n"
  822860
   861#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:70
   862msgid ""
   863"The tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar when "
   864"the user points to the Nautilus popup menu item with his/her mouse"
   865msgstr ""
   866"Подсказката, която се появява в лентата за състояние на Nautilus, когато "
   867"потребителят задържи мишката си над елемента от контекстното меню"
   868
  823869#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it the next release
  824870#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:77
   
  827873"in the Nautilus popup menu.\n"
  828874"\n"
  829 "The parameters can contains some special tokens which are replaced by "
   875"The parameters can contain some special tokens which are replaced by "
  830876"Nautilus informations before starting the command :\n"
  831877"\n"
  832878"%d : base folder of the selected file(s)\n"
  833879"%f : the name of the selected file or the 1st one if many are selected\n"
  834 "%m : list of the basename of the selected file(s)/folder(s) separated by "
  835 "space\n"
  836 "%M : list of the selected file(s)/folder(s) with their full path separated "
  837 "by space\n"
   880"%m : space-separated list of the basenames of the selected file(s)/folder"
   881"(s)\n"
   882"%M : space-separated list of the selected file(s)/folder(s), with their full "
   883"paths\n"
  838884"%u : gnome-vfs URI\n"
  839885"%s : scheme of the gnome-vfs URI\n"
   
  854900"интервал;\n"
  855901"%M: списък с избраните файлове/папки с пълния път;\n"
  856 "%u: URI за gnome-vfs;\n"
  857 "%s: схема на URI за gnome-vfs;\n"
  858 "%h: името на хоста на URI за gnome-vfs;\n"
  859 "%U: потребителско име на URI за gnome-vfs;\n"
   902"%u: УРИ за gnome-vfs;\n"
   903"%s: схема на УРИ за gnome-vfs;\n"
   904"%h: името на хоста на УРИ за gnome-vfs;\n"
   905"%U: потребителско име на УРИ за gnome-vfs;\n"
  860906"%%: знакът за процент."
   907
   908#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:78
   909msgid "The list of pattern to match the selected file(s)/folder(s)"
   910msgstr "Списъкът с шаблони, към които да напасват избраните файлове/папки"
  861911
  862912#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
   
  900950#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:90
  901951msgid ""
  902 "Defines the list of valid GnomeVFS scheme to match the selected items. The "
  903 "GnomeVFS scheme is the protocol used to access the files. The keyword to use "
  904 "is the one use in GnomeVFS URI.\n"
   952"Defines the list of valid GnomeVFS schemes to be matched with the selected "
   953"items. The GnomeVFS scheme is the protocol used to access the files. The "
   954"keyword to use is the one used in the GnomeVFS URI.\n"
  905955"\n"
  906956"Example of GnomeVFS URI : \n"
   
  916966"'dav' : files accessed via WebDav\n"
  917967"\n"
  918 "All GnomeVFS scheme use by Nautilus can be used here."
   968"All GnomeVFS schemes used by Nautilus can be used here."
  919969msgstr ""
  920970"Дефиниране на списъка с валидни схеми на GnomeVFS, които да напаснат с "
  921971"избраните елементи. Схемата на GnomeVFS е протоколът, който се използва за "
  922 "достъп до файловете. Ключовата дума, която се използва е началото на URI за "
  923 "GnomeVFS URI.\n"
   972"достъп до файловете. Ключовата дума, която се използва, е началото на УРИ за "
   973"GnomeVFS УРИ.\n"
  924974"\n"
  925975"Например:\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.