Changeset 442


Ignore:
Timestamp:
Jan 5, 2006, 7:44:02 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Това е текущото състояние. Не е много розово.

Location:
sharp
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/gaim.HEAD.bg.po

  r441 r442  
  1010"Project-Id-Version: gaim-1.30\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-11-07 10:23+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-11-07 10:18+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-01-05 19:37+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-01-05 19:36+0200\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../plugins/contact_priority.c:84
  22 msgid "Point values to use when..."
  23 msgstr "Задаване на стойности за използване при..."
  24 
  25 #: ../plugins/contact_priority.c:93
  26 msgid "Buddy is offline:"
  27 msgstr "Потребителят е изключен:"
  28 
  29 #: ../plugins/contact_priority.c:107
  30 msgid "Buddy is away:"
  31 msgstr "Потребителят е в състояние „Няма ме“:"
  32 
  33 #: ../plugins/contact_priority.c:121
  34 msgid "Buddy is idle:"
  35 msgstr "Потребителят е в състояние „Бездействам“:"
  36 
  37 #: ../plugins/contact_priority.c:135
  38 msgid "Use last matching buddy"
  39 msgstr "Използване на последният подходящ познат"
  40 
  41 #. Explanation
  42 #: ../plugins/contact_priority.c:141
  43 #, fuzzy
  44 msgid ""
  45 "The buddy with the lowest score is the buddy who will have priority in the "
  46 "contact.\n"
  47 "The default values (offline = 4, away = 2, and idle = 1) will use what used "
  48 "to be\n"
  49 "the built-in order: active, idle, away, away + idle, offline."
  50 msgstr ""
  51 "Потребителят с най-нисък резултат ще има приоритет при осъществяването на "
  52 "контакт.\n"
  53 "Стойностите по подразбиране (Изключен=4, Бездействам=1)\n"
  54 "ще използват така наречения вътрешен ред:активен->Бездействам->Не съм там-"
  55 ">Не съм там+Бездействам->изключен."
  56 
  57 #: ../plugins/contact_priority.c:144
  58 #, fuzzy
  59 msgid "Point values to use for account..."
  60 msgstr "Посочване на стойности за ползване с абонамент..."
  61 
  6221#. *< type
  6322#. *< ui_requirement
   
  6625#. *< priority
  6726#. *< id
  68 #: ../plugins/contact_priority.c:195
  69 msgid "Contact Priority"
  70 msgstr "Приоритети на контактите"
   27#: plugins/ciphertest.c:264
   28msgid "Cipher Test"
   29msgstr ""
  7130
  7231#. *< name
  7332#. *< version
  74 #. *< summary
  75 #: ../plugins/contact_priority.c:198
  76 msgid ""
  77 "Allows for controlling the values associated with different buddy states."
  78 msgstr ""
  79 "Възможност за контролиране на стойностите, свързани с различните състояния "
  80 "на потребителите."
  81 
  82 #. *< description
  83 #: ../plugins/contact_priority.c:200
  84 #, fuzzy
  85 msgid ""
  86 "Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies "
  87 "in contact priority computations."
  88 msgstr ""
  89 "Възможност за промяна на посочените стойности за състояния Бездействам/Не "
  90 "съм там/Изключен за потребителите в приоритетите на контактите за "
  91 "потребителите."
  92 
  93 #: ../plugins/docklet/docklet.c:386
  94 msgid "Show Buddy List"
  95 msgstr "Показване на списъка с приятели"
  96 
  97 #: ../plugins/docklet/docklet.c:393
  98 msgid "New Message..."
  99 msgstr "Ново съобщение..."
  100 
  101 #: ../plugins/docklet/docklet.c:397
  102 msgid "Join A Chat..."
  103 msgstr "Включване в разговор..."
  104 
  105 #: ../plugins/docklet/docklet.c:402
  106 msgid "Mute Sounds"
  107 msgstr "Спиране на звуците"
  108 
  109 #: ../plugins/docklet/docklet.c:409 ../src/gtkft.c:693
  110 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:8343
  111 msgid "File Transfers"
  112 msgstr "Пренос на файлове"
  113 
  114 #: ../plugins/docklet/docklet.c:410 ../src/gtkaccount.c:2419
  115 msgid "Accounts"
  116 msgstr "Акаунти"
  117 
  118 #: ../plugins/docklet/docklet.c:411 ../src/gtkprefs.c:1777
  119 msgid "Preferences"
  120 msgstr "Настройки"
  121 
  122 #. TODO: need a submenu to change status, this needs to "link"
  123 #. * to the status in the buddy list gtkstatusbox
  124 #.
  125 #: ../plugins/docklet/docklet.c:419
  126 msgid "Quit"
  127 msgstr "Спиране на програмата"
   33#. *  summary
   34#. *  description
   35#: plugins/ciphertest.c:267 plugins/ciphertest.c:269
   36msgid "Tests the ciphers that ship with gaim."
   37msgstr ""
   38
   39#: plugins/contact_priority.c:61
   40#, fuzzy
   41msgid "Buddy is idle"
   42msgstr "Потребителят е в състояние \"Бездействам\":"
   43
   44#: plugins/contact_priority.c:62
   45#, fuzzy
   46msgid "Buddy is away"
   47msgstr "Потребителят е в състояние \"Няма ме\":"
   48
   49#: plugins/contact_priority.c:63
   50#, fuzzy
   51msgid "Buddy is \"extended\" away"
   52msgstr "Потребителят е в състояние \"Няма ме\":"
   53
   54#. Not used yet.
   55#: plugins/contact_priority.c:66
   56#, fuzzy
   57msgid "Buddy is mobile"
   58msgstr "Потребителят е в състояние \"Бездействам\":"
   59
   60#: plugins/contact_priority.c:68
   61#, fuzzy
   62msgid "Buddy is offline"
   63msgstr "Потребителят е изключен:"
   64
   65#: plugins/contact_priority.c:90
   66msgid "Point values to use when..."
   67msgstr "Задаване на стойности за използване при..."
   68
   69#: plugins/contact_priority.c:118
   70msgid ""
   71"The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
   72"in the contact.\n"
   73msgstr ""
   74
   75#: plugins/contact_priority.c:125
   76msgid "Use last buddy when scores are equal"
   77msgstr ""
   78
   79#: plugins/contact_priority.c:130
   80#, fuzzy
   81msgid "Point values to use for account..."
   82msgstr "Посочване на стойности за ползване с абонамент..."
  12883
  12984#. *< type
   
  13388#. *< priority
  13489#. *< id
  135 #: ../plugins/docklet/docklet.c:559
  136 msgid "System Tray Icon"
  137 msgstr "Икона в системната лента"
   90#: plugins/contact_priority.c:182
   91msgid "Contact Priority"
   92msgstr "Приоритети на контактите"
  13893
  13994#. *< name
  14095#. *< version
  141 #. *  summary
  142 #: ../plugins/docklet/docklet.c:562
  143 msgid "Displays an icon for Gaim in the system tray."
  144 msgstr "Показване на иконата на Gaim в системната лента."
  145 
  146 #. *  description
  147 #: ../plugins/docklet/docklet.c:564
  148 msgid ""
  149 "Displays a system tray icon (in GNOME, KDE or Windows for example) to show "
  150 "the current status of Gaim, allow fast access to commonly used functions, "
  151 "and to toggle display of the buddy list or login window. Also allows "
  152 "messages to be queued until the icon is clicked, similar to ICQ."
  153 msgstr ""
  154 "Настройване на иконата на Gaim в системната лента (например при GNOME, KDE "
  155 "или Windows):да показва текущото състояние на програмата; възможност за бърз "
  156 "достъп до най-често използваните функции; зареждане на списъка с потребители "
  157 "или прозореца за влизане; възможност за събиране на новопристигналите "
  158 "съобщения, докато не бъде избрана иконата (подобно на ICQ)."
  159 
  160 #.
  161 #. *  DEFINES, MACROS & DATA TYPES
  162 #.
  163 #: ../plugins/docklet/docklet-win32.c:44
  164 msgid "Gaim"
  165 msgstr "Gaim"
  166 
  167 #: ../plugins/docklet/docklet-win32.c:45
  168 msgid "Gaim - Signed off"
  169 msgstr "Gaim - изключен"
  170 
  171 #: ../plugins/docklet/docklet-win32.c:46
  172 msgid "Gaim - Away"
  173 msgstr "Gaim – няма ме"
  174 
  175 #: ../plugins/extplacement.c:79
  176 #, fuzzy
  177 msgid "By conversation count"
  178 msgstr "Разговор с"
  179 
  180 #: ../plugins/extplacement.c:100
  181 #, fuzzy
  182 msgid "Conversation Placement"
  183 msgstr "Разговор с"
  184 
  185 #: ../plugins/extplacement.c:105
  186 #, fuzzy
  187 msgid "Number of conversations per window"
  188 msgstr "IM прозорци за разговор"
  189 
  190 #: ../plugins/extplacement.c:111
  191 msgid "Separate IM and Chat windows when placing by number"
  192 msgstr ""
  193 
   96#. *< summary
   97#: plugins/contact_priority.c:185
   98msgid ""
   99"Allows for controlling the values associated with different buddy states."
   100msgstr ""
   101"Възможност за контролиране на стойностите, свързани с различните състояния "
   102"на потребителите."
   103
   104#. *< description
   105#: plugins/contact_priority.c:187
   106#, fuzzy
   107msgid ""
   108"Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies "
   109"in contact priority computations."
   110msgstr ""
   111"Възможност за промяна на посочените стойности за състояния Бездействам/Не "
   112"съм там/Изключен за потребителите в приоритетите на контактите за "
   113"потребителите."
   114
   115#. *< api_version
  194116#. *< type
  195117#. *< ui_requirement
   
  198120#. *< priority
  199121#. *< id
  200 #: ../plugins/extplacement.c:132
  201 #, fuzzy
  202 msgid "ExtPlacement"
  203 msgstr "_Място:"
   122#: plugins/crazychat/cc_gaim_plugin.c:146
   123#, fuzzy
   124msgid "Crazychat"
   125msgstr "Разговор"
  204126
  205127#. *< name
  206128#. *< version
  207 #: ../plugins/extplacement.c:134
  208 msgid "Extra conversation placement options."
  209 msgstr ""
  210 
  211 #. *< summary
   129#. *  summary
   130#: plugins/crazychat/cc_gaim_plugin.c:149
   131msgid "Plugin to establish a Crazychat session."
   132msgstr ""
   133
  212134#. *  description
  213 #: ../plugins/extplacement.c:136
  214 msgid ""
  215 "Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs "
  216 "and Chats"
  217 msgstr ""
   135#: plugins/crazychat/cc_gaim_plugin.c:151
   136msgid "Uses Gaim to obtain buddy ips to connect for a Crazychat session"
   137msgstr ""
   138
   139#. make the network configuration frame
   140#: plugins/crazychat/cc_gaim_plugin.c:295
   141#, fuzzy
   142msgid "Network Configuration"
   143msgstr "Настройване движенията на мишката"
   144
   145#: plugins/crazychat/cc_gaim_plugin.c:307
   146#, fuzzy
   147msgid "TCP port"
   148msgstr "Порт за пейджър"
   149
   150#: plugins/crazychat/cc_gaim_plugin.c:317
   151#, fuzzy
   152msgid "UDP port"
   153msgstr "Порт за пейджър"
   154
   155#. make the feature configuration frame
   156#: plugins/crazychat/cc_gaim_plugin.c:329
   157#, fuzzy
   158msgid "Feature Calibration"
   159msgstr "Запитване за разрешение"
   160
   161#. add enabled / disabled
   162#: plugins/crazychat/cc_gaim_plugin.c:345 src/gtkaccount.c:2237
   163#: src/gtkplugin.c:448
   164#, fuzzy
   165msgid "Enabled"
   166msgstr "Прекъснал"
   167
   168#: plugins/crazychat/cc_gaim_plugin.c:350
   169#, fuzzy
   170msgid "Disabled"
   171msgstr "Видим"
  218172
  219173#. *< type
   
  223177#. *< priority
  224178#. *< id
  225 #: ../plugins/filectl.c:245
  226 msgid "Gaim File Control"
  227 msgstr "Gaim - контрол на файловете"
   179#: plugins/dbus-example.c:135
   180#, fuzzy
   181msgid "DBus"
   182msgstr "Зает"
  228183
  229184#. *< name
   
  231186#. *  summary
  232187#. *  description
  233 #: ../plugins/filectl.c:248 ../plugins/filectl.c:250
  234 msgid "Allows you to control Gaim by entering commands in a file."
  235 msgstr "Управление на програмата чрез въвеждане на команди във файл."
   188#: plugins/dbus-example.c:138 plugins/dbus-example.c:140
   189msgid "DBus Plugin Example"
   190msgstr ""
   191
   192#: plugins/docklet/docklet.c:154
   193#, fuzzy
   194msgid "Right-click for more unread messages...\n"
   195msgstr "Показване на допълнителни настройки"
   196
   197#: plugins/docklet/docklet.c:157 src/gtkblist.c:3322
   198#, fuzzy, c-format
   199msgid "%d unread message from %s\n"
   200msgid_plural "%d unread messages from %s\n"
   201msgstr[0] "Съобщение от %s"
   202msgstr[1] "Съобщение от %s"
   203
   204#: plugins/docklet/docklet.c:401
   205#, fuzzy
   206msgid "Change Status"
   207msgstr "Промяна на адреса До:"
   208
   209#. hacks
   210#: plugins/docklet/docklet.c:404 src/gtkstatusbox.c:451
   211#: src/protocols/jabber/buddy.c:1086 src/protocols/msn/state.c:29
   212#: src/protocols/msn/state.c:30 src/protocols/msn/state.c:37
   213#: src/protocols/msn/state.c:38 src/protocols/novell/novell.c:2846
   214#: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2664 src/status.c:155
   215msgid "Available"
   216msgstr "На разположение"
   217
   218#. Away stuff
   219#: plugins/docklet/docklet.c:408 src/gtkprefs.c:1685 src/gtkstatusbox.c:452
   220#: src/protocols/irc/irc.c:456 src/protocols/irc/msgs.c:221
   221#: src/protocols/jabber/buddy.c:1090 src/protocols/novell/novell.c:2849
   222#: src/protocols/oscar/oscar.c:726 src/protocols/oscar/oscar.c:6717
   223#: src/protocols/oscar/oscar.c:7763 src/protocols/silc/buddy.c:1431
   224#: src/protocols/yahoo/yahoo.c:3113 src/status.c:158
   225msgid "Away"
   226msgstr "Няма ме"
   227
   228#: plugins/docklet/docklet.c:412 src/gtkstatusbox.c:453
   229#: src/protocols/oscar/oscar.c:730 src/protocols/yahoo/yahoo.c:2658
   230#: src/status.c:157
   231msgid "Invisible"
   232msgstr "Невидим"
   233
   234#: plugins/docklet/docklet.c:416 src/gtkstatusbox.c:454
   235#: src/protocols/jabber/buddy.c:1084 src/protocols/novell/novell.c:2858
   236#: src/protocols/oscar/oscar.c:792 src/protocols/oscar/oscar.c:7735
   237#: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2662 src/status.c:154
   238msgid "Offline"
   239msgstr "Изключен"
   240
   241#: plugins/docklet/docklet.c:436
   242#, fuzzy
   243msgid "Custom Status..."
   244msgstr "По състояние"
   245
   246#: plugins/docklet/docklet.c:437
   247#, fuzzy
   248msgid "Saved Status..."
   249msgstr "Статистика за сървъра"
   250
   251#: plugins/docklet/docklet.c:453
   252#, fuzzy
   253msgid "Show Buddy List"
   254msgstr "Списък с приятели"
   255
   256#: plugins/docklet/docklet.c:458
   257#, fuzzy
   258msgid "Unread Messages"
   259msgstr "Изпращане на съобщение"
   260
   261#: plugins/docklet/docklet.c:479
   262msgid "New Message..."
   263msgstr "Ново съобщение"
   264
   265#: plugins/docklet/docklet.c:488 src/gtkaccount.c:2462
   266msgid "Accounts"
   267msgstr "Абонаменти"
   268
   269#: plugins/docklet/docklet.c:489 src/gtkplugin.c:417
   270msgid "Plugins"
   271msgstr "Модули"
   272
   273#: plugins/docklet/docklet.c:490 src/gtkprefs.c:1799
   274msgid "Preferences"
   275msgstr "Настройки"
   276
   277#: plugins/docklet/docklet.c:494
   278msgid "Mute Sounds"
   279msgstr "Спиране на звуците"
   280
   281#. TODO: need a submenu to change status, this needs to "link"
   282#. * to the status in the buddy list gtkstatusbox
   283#.
   284#: plugins/docklet/docklet.c:507
   285msgid "Quit"
   286msgstr "Спиране на програмата"
   287
   288#: plugins/docklet/docklet.c:648
   289msgid "Blink tray icon for unread..."
   290msgstr ""
   291
   292#: plugins/docklet/docklet.c:651
   293#, fuzzy
   294msgid "_Instant Messages:"
   295msgstr "Бързи съобщения"
   296
   297#: plugins/docklet/docklet.c:653 plugins/docklet/docklet.c:661
   298#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:412 src/gtkprefs.c:817
   299#: src/gtkprefs.c:1689
   300msgid "Never"
   301msgstr "Никога"
   302
   303#: plugins/docklet/docklet.c:654
   304#, fuzzy
   305msgid "In hidden conversations"
   306msgstr "Затваряне на разговор"
   307
   308#: plugins/docklet/docklet.c:655 plugins/docklet/docklet.c:663
   309#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:413 src/gtkprefs.c:819
   310#, fuzzy
   311msgid "Always"
   312msgstr "Няма ме"
   313
   314#: plugins/docklet/docklet.c:659
   315#, fuzzy
   316msgid "C_hat Messages:"
   317msgstr "Съобщения към канала"
   318
   319#: plugins/docklet/docklet.c:662
   320msgid "When my nick is said"
   321msgstr ""
  236322
  237323#. *< type
   
  241327#. *< priority
  242328#. *< id
  243 #: ../plugins/gaiminc.c:91
  244 msgid "Gaim Demonstration Plugin"
  245 msgstr "Приставка за демонстрации на Gaim"
   329#: plugins/docklet/docklet.c:689
   330msgid "System Tray Icon"
   331msgstr "Икона в системната лента"
  246332
  247333#. *< name
  248334#. *< version
  249335#. *  summary
  250 #: ../plugins/gaiminc.c:94
  251 msgid "An example plugin that does stuff - see the description."
  252 msgstr "Примерна приставка, която прави нещо - виж описанието."
   336#: plugins/docklet/docklet.c:692
   337msgid "Displays an icon for Gaim in the system tray."
   338msgstr "Показване на иконата на Gaim в системната лента."
  253339
  254340#. *  description
  255 #: ../plugins/gaiminc.c:96
  256 msgid ""
  257 "This is a really cool plugin that does a lot of stuff:\n"
  258 "- It tells you who wrote the program when you log in\n"
  259 "- It reverses all incoming text\n"
  260 "- It sends a message to people on your list immediately when they sign on"
  261 msgstr ""
  262 "Това е много готина приставка, която прави много неща:\n"
  263 "- Казва кой е написал програмата при влизане\n"
  264 "- Обръща всички входящи текстове\n"
  265 "- Изпраща съобщения на потребители от вашият лист веднага щом се появят."
  266 
  267 #: ../plugins/gaimrc.c:41
  268 msgid "Cursor Color"
  269 msgstr "Цвят на показалеца"
  270 
  271 #: ../plugins/gaimrc.c:42
  272 msgid "Secondary Cursor Color"
  273 msgstr "Втори цвят на показалеца"
  274 
  275 #: ../plugins/gaimrc.c:43
  276 msgid "Hyperlink Color"
  277 msgstr "Цвят на връзките"
  278 
  279 #: ../plugins/gaimrc.c:54
  280 #, fuzzy
  281 msgid "GtkTreeView Expander Size"
  282 msgstr "Увеличаване на размера"
  283 
  284 #: ../plugins/gaimrc.c:73
  285 #, fuzzy
  286 msgid "Conversation Entry"
  287 msgstr "Разговори"
  288 
  289 #: ../plugins/gaimrc.c:74
  290 #, fuzzy
  291 msgid "Conversation History"
  292 msgstr "Разговори"
  293 
  294 #: ../plugins/gaimrc.c:75
  295 msgid "Log Viewer"
  296 msgstr "Преглед на дневника"
  297 
  298 #: ../plugins/gaimrc.c:76
  299 #, fuzzy
  300 msgid "Request Dialog"
  301 msgstr "Отговорът е отказан"
  302 
  303 #: ../plugins/gaimrc.c:77
  304 #, fuzzy
  305 msgid "Notify Dialog"
  306 msgstr "Известяване за"
  307 
  308 #: ../plugins/gaimrc.c:280
  309 #, c-format
  310 msgid "Select Color for %s"
  311 msgstr "Избор за цвят за %s"
  312 
  313 #: ../plugins/gaimrc.c:282
  314 msgid "Select Color"
  315 msgstr "Избор на цвят"
  316 
  317 #: ../plugins/gaimrc.c:317
  318 #, c-format
  319 msgid "Select Font for %s"
  320 msgstr "Избор на шрифт за %s"
  321 
  322 #: ../plugins/gaimrc.c:355
  323 msgid "Select Interface Font"
  324 msgstr "Избор на шрифт за интерфейса"
  325 
  326 #: ../plugins/gaimrc.c:414
  327 msgid "GTK+ Interface Font"
  328 msgstr "Настройки на интерфейса GTK+"
  329 
  330 #: ../plugins/gaimrc.c:433
  331 msgid "GTK+ Text Shortcut Theme"
  332 msgstr ""
  333 
  334 #: ../plugins/gaimrc.c:516
  335 msgid "Write a gtkrc file to ~/.gaim/ with these settings"
  336 msgstr ""
  337 
  338 #: ../plugins/gaimrc.c:522
  339 msgid "Re-read gtkrc files"
  340 msgstr ""
  341 
  342 #: ../plugins/gaimrc.c:548
  343 #, fuzzy
  344 msgid "Gaim GTK+ Theme Control"
  345 msgstr "Gaim - контрол на файловете"
  346 
  347 #: ../plugins/gaimrc.c:550 ../plugins/gaimrc.c:551
  348 msgid "Provides access to commonly used gtkrc settings."
  349 msgstr ""
  350 
  351 #. Configuration frame
  352 #: ../plugins/gestures/gestures.c:243
  353 msgid "Mouse Gestures Configuration"
  354 msgstr "Настройване движенията на мишката"
  355 
  356 #: ../plugins/gestures/gestures.c:250
  357 msgid "Middle mouse button"
  358 msgstr "Среден бутон на мишката"
  359 
  360 #: ../plugins/gestures/gestures.c:255
  361 msgid "Right mouse button"
  362 msgstr "Десен бутон на мишката"
  363 
  364 #. "Visual gesture display" checkbox
  365 #: ../plugins/gestures/gestures.c:267
  366 msgid "_Visual gesture display"
   341#: plugins/docklet/docklet.c:694
   342#, fuzzy
   343msgid ""
   344"Displays a system tray icon (in GNOME, KDE, or Windows for example) to show "
   345"the current status of Gaim, allow fast access to commonly used functions, "
   346"and to toggle display of the buddy list. Also provides options to blink for "
   347"unread messages."
   348msgstr ""
   349"Настройване на иконата на Gaim в системната лента (например при GNOME, KDE "
   350"или Windows):да показва текущото състояние на програмата; възможност за бърз "
   351"достъп до най-често използваните функции;зареждане на списъка с потребители "
   352"или прозореца за влизане;възможност за събиране на новопристигналите "
   353"съобщения, докато не бъде избрана иконата (подобно на ICQ)."
   354
   355#: plugins/docklet/eggtrayicon.c:123
   356#, fuzzy
   357msgid "Orientation"
   358msgstr "Организация"
   359
   360#: plugins/docklet/eggtrayicon.c:124
   361msgid "The orientation of the tray."
   362msgstr ""
   363
   364#: plugins/extplacement.c:80
   365#, fuzzy
   366msgid "By conversation count"
   367msgstr "Разговор с"
   368
   369#: plugins/extplacement.c:101
   370#, fuzzy
   371msgid "Conversation Placement"
   372msgstr "Разговор с"
   373
   374#: plugins/extplacement.c:106
   375#, fuzzy
   376msgid "Number of conversations per window"
   377msgstr "IM прозорци за разговор"
   378
   379#: plugins/extplacement.c:112
   380msgid "Separate IM and Chat windows when placing by number"
  367381msgstr ""
  368382
   
  373387#. *< priority
  374388#. *< id
  375 #: ../plugins/gestures/gestures.c:296
  376 msgid "Mouse Gestures"
  377 msgstr "Движения на мишката"
   389#: plugins/extplacement.c:135
   390#, fuzzy
   391msgid "ExtPlacement"
   392msgstr "_Място:"
   393
   394#. *< name
   395#. *< version
   396#: plugins/extplacement.c:137
   397msgid "Extra conversation placement options."
   398msgstr ""
   399
   400#. *< summary
   401#. *  description
   402#: plugins/extplacement.c:139
   403msgid ""
   404"Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs "
   405"and Chats"
   406msgstr ""
   407
   408#. *< type
   409#. *< ui_requirement
   410#. *< flags
   411#. *< dependencies
   412#. *< priority
   413#. *< id
   414#: plugins/filectl.c:245
   415msgid "Gaim File Control"
   416msgstr "Gaim - контрол на файловете"
  378417
  379418#. *< name
  380419#. *< version
  381420#. *  summary
  382 #: ../plugins/gestures/gestures.c:299
   421#. *  description
   422#: plugins/filectl.c:248 plugins/filectl.c:250
   423msgid "Allows you to control Gaim by entering commands in a file."
   424msgstr "Управление на програмата чрез въвеждане на команди във файл."
   425
   426#. *< type
   427#. *< ui_requirement
   428#. *< flags
   429#. *< dependencies
   430#. *< priority
   431#. *< id
   432#: plugins/gaiminc.c:91
   433msgid "Gaim Demonstration Plugin"
   434msgstr "Демонстрационен модул за Gaim"
   435
   436#. *< name
   437#. *< version
   438#. *  summary
   439#: plugins/gaiminc.c:94
   440msgid "An example plugin that does stuff - see the description."
   441msgstr "Примерно приложение, което прави нещо - виж описанието."
   442
   443#. *  description
   444#: plugins/gaiminc.c:96
   445msgid ""
   446"This is a really cool plugin that does a lot of stuff:\n"
   447"- It tells you who wrote the program when you log in\n"
   448"- It reverses all incoming text\n"
   449"- It sends a message to people on your list immediately when they sign on"
   450msgstr ""
   451"Това е много готин модул, който прави много неща:\n"
   452"- Казва кой е написал програмата при влизане\n"
   453"- Обръща всички входящи текстове\n"
   454"- Изпраща съобщения на потребители от вашият лист веднага щом се появят."
   455
   456#: plugins/gaimrc.c:41
   457msgid "Cursor Color"
   458msgstr ""
   459
   460#: plugins/gaimrc.c:42
   461msgid "Secondary Cursor Color"
   462msgstr ""
   463
   464#: plugins/gaimrc.c:43
   465#, fuzzy
   466msgid "Hyperlink Color"
   467msgstr "Цвят на хипер-връзките"
   468
   469#: plugins/gaimrc.c:58
   470#, fuzzy
   471msgid "GtkTreeView Expander Size"
   472msgstr "Увеличаване на размера"
   473
   474#: plugins/gaimrc.c:59
   475#, fuzzy
   476msgid "GtkTreeView Expander Indentation"
   477msgstr "Увеличаване на размера"
   478
   479#: plugins/gaimrc.c:60
   480msgid "GtkTreeView Horizontal Separation"
   481msgstr ""
   482
   483#: plugins/gaimrc.c:79
   484#, fuzzy
   485msgid "Conversation Entry"
   486msgstr "Разговори"
   487
   488#: plugins/gaimrc.c:80
   489#, fuzzy
   490msgid "Conversation History"
   491msgstr "Разговори"
   492
   493#: plugins/gaimrc.c:81
   494msgid "Log Viewer"
   495msgstr ""
   496
   497#: plugins/gaimrc.c:82
   498#, fuzzy
   499msgid "Request Dialog"
   500msgstr "Отговорът е отказан"
   501
   502#: plugins/gaimrc.c:83
   503#, fuzzy
   504msgid "Notify Dialog"
   505msgstr "Известяване за"
   506
   507#: plugins/gaimrc.c:286
   508#, fuzzy, c-format
   509msgid "Select Color for %s"
   510msgstr "Избор за цвят на текста"
   511
   512#: plugins/gaimrc.c:288
   513#, fuzzy
   514msgid "Select Color"
   515msgstr "Избор за цвят на текста"
   516
   517#: plugins/gaimrc.c:323
   518#, fuzzy, c-format
   519msgid "Select Font for %s"
   520msgstr "Избор на шрифт"
   521
   522#: plugins/gaimrc.c:361
   523#, fuzzy
   524msgid "Select Interface Font"
   525msgstr "Избор на шрифт"
   526
   527#: plugins/gaimrc.c:419
   528#, fuzzy
   529msgid "GTK+ Interface Font"
   530msgstr "Настройки на интерфейса"
   531
   532#: plugins/gaimrc.c:439
   533msgid "GTK+ Text Shortcut Theme"
   534msgstr ""
   535
   536#: plugins/gaimrc.c:528
   537#, c-format
   538msgid "Write settings to %s%sgtkrc-2.0"
   539msgstr ""
   540
   541#: plugins/gaimrc.c:536
   542msgid "Re-read gtkrc files"
   543msgstr ""
   544
   545#: plugins/gaimrc.c:563
   546#, fuzzy
   547msgid "Gaim GTK+ Theme Control"
   548msgstr "Gaim - контрол на файловете"
   549
   550#: plugins/gaimrc.c:565 plugins/gaimrc.c:566
   551msgid "Provides access to commonly used gtkrc settings."
   552msgstr ""
   553
   554#. Configuration frame
   555#: plugins/gestures/gestures.c:244
   556msgid "Mouse Gestures Configuration"
   557msgstr "Настройване движенията на мишката"
   558
   559#: plugins/gestures/gestures.c:251
   560msgid "Middle mouse button"
   561msgstr "Среден бутон на мишката"
   562
   563#: plugins/gestures/gestures.c:256
   564msgid "Right mouse button"
   565msgstr "Десен бутон на мишката"
   566
   567#. "Visual gesture display" checkbox
   568#: plugins/gestures/gestures.c:268
   569msgid "_Visual gesture display"
   570msgstr ""
   571
   572#. *< type
   573#. *< ui_requirement
   574#. *< flags
   575#. *< dependencies
   576#. *< priority
   577#. *< id
   578#: plugins/gestures/gestures.c:298
   579msgid "Mouse Gestures"
   580msgstr "Движения на мишката"
   581
   582#. *< name
   583#. *< version
   584#. *  summary
   585#: plugins/gestures/gestures.c:301
  383586msgid "Provides support for mouse gestures"
  384587msgstr "Възможност за движения на мишката"
  385588
  386589#. *  description
  387 #: ../plugins/gestures/gestures.c:301
   590#: plugins/gestures/gestures.c:303
  388591msgid ""
  389592"Allows support for mouse gestures in conversation windows.\n"
   
  395598msgstr ""
  396599
  397 #: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:131
  398 #: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:119 ../src/gtkplugin.c:388
  399 #: ../src/gtkroomlist.c:572 ../src/protocols/jabber/jabber.c:638
  400 #: ../src/protocols/msn/msn.c:1523
   600#: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:131
   601#: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:119 src/gtkplugin.c:461
   602#: src/gtkroomlist.c:576 src/protocols/jabber/jabber.c:686
   603#: src/protocols/msn/msn.c:1513
  401604msgid "Name"
  402605msgstr "Име"
  403606
  404 #: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:142
   607#: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:142
  405608msgid "Instant Messaging"
  406609msgstr "Бързи съобщения"
  407610
  408611#. Add the label.
  409 #: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:458
   612#: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:458
  410613msgid "Select a person from your address book below, or add a new person."
  411614msgstr ""
  412615
  413616#. "Search"
  414 #: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:471
  415 #: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:353
  416 #: ../src/protocols/jabber/buddy.c:1357 ../src/protocols/oscar/oscar.c:8114
   617#: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:471
   618#: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:353 src/protocols/jabber/buddy.c:1396
   619#: src/protocols/oscar/oscar.c:8290 src/protocols/sametime/sametime.c:5477
  417620msgid "Search"
  418621msgstr "Търсене"
  419622
  420 #: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:552
  421 #: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:306 ../src/gtkblist.c:4151
  422 #: ../src/gtkblist.c:4531
   623#: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:552
   624#: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:306 src/gtkblist.c:4462
   625#: src/gtkblist.c:4842
  423626msgid "Group:"
  424627msgstr "Група:"
  425628
  426629#. "New Person" button
  427 #: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:578
  428 #: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:464
   630#: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:578
   631#: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:464
  429632msgid "New Person"
  430633msgstr "Нов потребител"
  431634
  432635#. "Select Buddy" button
  433 #: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:595
   636#: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:595
  434637msgid "Select Buddy"
  435638msgstr "Избор на приятел"
  436639
  437640#. Add the label.
  438 #: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:340
   641#: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:340
  439642msgid ""
  440643"Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
   
  443646
  444647#. Add the expander
  445 #: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:428
   648#: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:428
   649#, fuzzy
  446650msgid "User _details"
  447 msgstr "анните на потребителя"
   651msgstr "Скриване данните на потребителя"
  448652
  449653#. "Associate Buddy" button
  450 #: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:481
   654#: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:481
  451655#, fuzzy
  452656msgid "_Associate Buddy"
  453657msgstr "Псевдоним за познат"
  454658
  455 #: ../plugins/gevolution/eds-utils.c:73 ../plugins/gevolution/eds-utils.c:86
  456 #: ../src/protocols/jabber/jabber.c:982 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2796
   659#: plugins/gevolution/eds-utils.c:73 plugins/gevolution/eds-utils.c:86
   660#: src/gtkprefs.c:1675 src/protocols/jabber/jabber.c:1036
   661#: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2802
  457662msgid "None"
  458663msgstr "Няма"
  459664
  460 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:96 ../plugins/gevolution/gevo-util.c:64
  461 #: ../src/blist.c:518 ../src/blist.c:1213 ../src/blist.c:1434
  462 #: ../src/gtkblist.c:3966 ../src/protocols/jabber/roster.c:66
   665#: plugins/gevolution/gevo-util.c:64 plugins/gevolution/gevolution.c:96
   666#: src/blist.c:516 src/blist.c:1273 src/blist.c:1498 src/gtkblist.c:4270
   667#: src/protocols/jabber/roster.c:65
  463668msgid "Buddies"
  464669msgstr "Познати"
  465670
  466 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:262
  467 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:268
   671#: plugins/gevolution/gevolution.c:262 plugins/gevolution/gevolution.c:268
   672#, fuzzy
  468673msgid "Unable to send e-mail"
  469 msgstr "Писмото не може да бъде изпратено"
  470 
  471 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:263
   674msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено."
   675
   676#: plugins/gevolution/gevolution.c:263
  472677msgid "The evolution executable was not found in the PATH."
  473678msgstr ""
  474679
  475 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:269
   680#: plugins/gevolution/gevolution.c:269
  476681msgid "The specified buddy was not found in the Evolution Contacts."
  477682msgstr ""
  478683
  479 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:286
   684#: plugins/gevolution/gevolution.c:286
  480685msgid "Add to Address Book"
  481686msgstr "Добавяне към адресника"
  482687
  483 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:290
   688#: plugins/gevolution/gevolution.c:290
   689#, fuzzy
  484690msgid "Send E-Mail"
  485 msgstr "Изпращане на е-поща"
   691msgstr "Е-поща"
  486692
  487693#. Configuration frame
  488 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:417
   694#: plugins/gevolution/gevolution.c:417
  489695msgid "Evolution Integration Configuration"
  490696msgstr "Настройки на интеграцията с Evolution"
  491697
  492698#. Label
  493 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:420
   699#: plugins/gevolution/gevolution.c:420
  494700msgid "Select all accounts that buddies should be auto-added to."
  495701msgstr ""
  496702
  497 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:450 ../plugins/idle.c:111
  498 #: ../plugins/idle.c:146
   703#: plugins/gevolution/gevolution.c:450 plugins/idle.c:112 plugins/idle.c:147
   704#: src/gtknotify.c:371 src/gtkpounce.c:1236
  499705msgid "Account"
  500 msgstr "Акаунт"
   706msgstr "Абонамент"
  501707
  502708#. *< type
   
  506712#. *< priority
  507713#. *< id
  508 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:533
   714#: plugins/gevolution/gevolution.c:534
  509715msgid "Evolution Integration"
  510716msgstr "Интеграция с Evolution"
   
  514720#. *  summary
  515721#. *  description
  516 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:536
  517 #: ../plugins/gevolution/gevolution.c:538
   722#: plugins/gevolution/gevolution.c:537 plugins/gevolution/gevolution.c:539
  518723msgid "Provides integration with Evolution."
  519724msgstr ""
  520725
  521 #: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:266
   726#: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:266
  522727msgid "Please enter the person's information below."
  523728msgstr "Въведете по-долу данните на потребител."
  524729
  525 #: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:270
   730#: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:270
  526731msgid "Please enter the buddy's screen name and account type below."
  527732msgstr ""
  528733
  529 #: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:290
   734#: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:290
  530735msgid "Account type:"
  531 msgstr "Вид акаунт:"
  532 
  533 #: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:294
  534 msgid "Screenname:"
   736msgstr "Вид абонамент:"
   737
   738#: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:294 src/gtkaccount.c:764
   739#, fuzzy
   740msgid "Screen name:"
  535741msgstr "Име (номер в ICQ):"
  536742
  537743#. Optional Information section
  538 #: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:314
   744#: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:314
  539745msgid "Optional information:"
  540746msgstr "Допълнителна информация:"
  541747
  542748#. Label
  543 #: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:337 ../src/gtkaccount.c:412
  544 #: ../src/gtkaccount.c:434 ../src/protocols/oscar/oscar.c:614
   749#: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:337 src/gtkaccount.c:407
   750#: src/gtkaccount.c:429 src/protocols/oscar/oscar.c:632
  545751msgid "Buddy Icon"
  546 msgstr "Икона на познат"
  547 
  548 #: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:349
   752msgstr "Аватар"
   753
   754#: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:349
  549755msgid "First name:"
  550756msgstr "Първо име:"
  551757
  552 #: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:361
   758#: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:361
  553759msgid "Last name:"
  554760msgstr "Фамилия:"
  555761
  556 #: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:381
   762#: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:381
  557763msgid "E-mail:"
  558 msgstr "Е-поща:"
   764msgstr "Ел. поща:"
  559765
  560766#. *< type
   
  564770#. *< priority
  565771#. *< id
  566 #: ../plugins/gtk-signals-test.c:107
   772#: plugins/gtk-signals-test.c:158
  567773msgid "GTK Signals Test"
  568774msgstr "Тестване на GTK сигнали"
   
  572778#. *  summary
  573779#. *  description
  574 #: ../plugins/gtk-signals-test.c:110 ../plugins/gtk-signals-test.c:112
   780#: plugins/gtk-signals-test.c:161 plugins/gtk-signals-test.c:163
  575781#, fuzzy
  576782msgid "Test to see that all ui signals are working properly."
  577783msgstr "Проверява дали всички сигнали работят правилно."
  578784
  579 #: ../plugins/history.c:146
   785#: plugins/history.c:146
  580786msgid "History Plugin Requires Logging"
  581787msgstr ""
  582788
  583 #: ../plugins/history.c:147
   789#: plugins/history.c:147
  584790msgid ""
  585791"Logging can be enabled from Tools -> Preferences -> Logging.\n"
   
  589795msgstr ""
  590796
  591 #: ../plugins/history.c:186
   797#: plugins/history.c:186
  592798msgid "History"
  593799msgstr "История"
  594800
  595 #: ../plugins/history.c:188
   801#: plugins/history.c:188
  596802msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
  597803msgstr "Показване на на скорошно записани разговори в нов разговор."
  598804
  599 #: ../plugins/history.c:189
   805#: plugins/history.c:189
  600806msgid ""
  601807"When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
  602 "conversation into the current conversation.\n"
  603 "\n"
  604 "The history plugin requires logging be enabled. Logging can be enabled from "
  605 "Tools -> Preferences -> Logging. Enabling logs for instant messages and/or "
  606 "chats will activate history for the same conversation type(s)."
  607 msgstr ""
   808"conversation into the current conversation."
   809msgstr ""
   810"При започване на нов разговор този модул ще покаже последния проведен "
   811"разговор в новия."
  608812
  609813#. *< type
   
  613817#. *< priority
  614818#. *< id
  615 #: ../plugins/iconaway.c:101
   819#: plugins/iconaway.c:82
  616820msgid "Iconify on Away"
  617 msgstr "Смаляване при „Няма ме“"
   821msgstr "Смаляване при \"Няма ме\""
  618822
  619823#. *< name
   
  621825#. *  summary
  622826#. *  description
  623 #: ../plugins/iconaway.c:104 ../plugins/iconaway.c:106
   827#: plugins/iconaway.c:85 plugins/iconaway.c:87
  624828msgid "Iconifies the buddy list and your conversations when you go away."
  625829msgstr ""
  626 "Списъка с познати и разговорите при преминаване в състояние „Не съм там“"
  627 
  628 #: ../plugins/idle.c:115
   830"Списъка с познати и разговорите при преминаване в състояние “Не съм там”"
   831
   832#: plugins/idle.c:116
  629833msgid "Minutes"
  630834msgstr "Минути"
  631835
  632 #: ../plugins/idle.c:122 ../plugins/idle.c:155 ../plugins/idle.c:221
   836#: plugins/idle.c:123 plugins/idle.c:156 plugins/idle.c:222
  633837msgid "I'dle Mak'er"
  634838msgstr "Бездействащ"
  635839
  636 #: ../plugins/idle.c:123
   840#: plugins/idle.c:124 plugins/idle.c:188
  637841#, fuzzy
  638842msgid "Set Account Idle Time"
  639843msgstr "Време в състояние Бездействие"
  640844
  641 #: ../plugins/idle.c:126
   845#: plugins/idle.c:127
  642846msgid "_Set"
  643847msgstr "_Задаване"
  644848
  645 #: ../plugins/idle.c:127 ../plugins/idle.c:160
   849#: plugins/idle.c:128 plugins/idle.c:161
  646850msgid "_Cancel"
  647851msgstr "_Отказване"
  648852
  649 #: ../plugins/idle.c:140
   853#: plugins/idle.c:141
  650854msgid "None of your accounts are idle."
  651855msgstr ""
  652856
  653 #: ../plugins/idle.c:156
   857#: plugins/idle.c:157 plugins/idle.c:192
  654858#, fuzzy
  655859msgid "Unset Account Idle Time"
  656860msgstr "Време в състояние Бездействие"
  657861
  658 #: ../plugins/idle.c:159
   862#: plugins/idle.c:160
  659863#, fuzzy
  660864msgid "_Unset"
  661865msgstr "Единица"
  662866
  663 #: ../plugins/idle.c:187
  664 #, fuzzy
  665 msgid "Set account idle time"
  666 msgstr "Време в състояние Бездействие"
  667 
  668 #: ../plugins/idle.c:191
  669 #, fuzzy
  670 msgid "Unset account idle time"
  671 msgstr "Време в състояние Бездействие"
  672 
  673 #: ../plugins/idle.c:196
  674 msgid "Unset idle time for all idled accounts"
  675 msgstr ""
  676 
  677 #: ../plugins/idle.c:223 ../plugins/idle.c:224
   867#: plugins/idle.c:197
   868msgid "Unset Idle Time for All Idled Accounts"
   869msgstr ""
   870
   871#: plugins/idle.c:224 plugins/idle.c:225
  678872#, fuzzy
  679873msgid "Allows you to hand-configure how long you've been idle"
   
  688882#. *< priority
  689883#. *< id
  690 #: ../plugins/ipc-test-client.c:87
   884#: plugins/ipc-test-client.c:87
  691885msgid "IPC Test Client"
  692 msgstr "IPC тестов клиент"
   886msgstr "IPC Тестов Клиент"
  693887
  694888#. *< name
  695889#. *< version
  696890#. *  summary
  697 #: ../plugins/ipc-test-client.c:90
   891#: plugins/ipc-test-client.c:90
  698892#, fuzzy
  699893msgid "Test plugin IPC support, as a client."
   
  701895
  702896#. *  description
  703 #: ../plugins/ipc-test-client.c:92
   897#: plugins/ipc-test-client.c:92
  704898msgid ""
  705899"Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
   
  713907#. *< priority
  714908#. *< id
  715 #: ../plugins/ipc-test-server.c:74
   909#: plugins/ipc-test-server.c:74
  716910msgid "IPC Test Server"
  717 msgstr "IPC тестов сървър"
   911msgstr "IPC Тестов сървър"
  718912
  719913#. *< name
  720914#. *< version
  721915#. *  summary
  722 #: ../plugins/ipc-test-server.c:77
   916#: plugins/ipc-test-server.c:77
  723917msgid "Test plugin IPC support, as a server."
  724 msgstr "Тестова приставка за поддръжка на IPC като сървър."
   918msgstr "Тестов модул за поддръжка на IPC като сървър."
  725919
  726920#. *  description
  727 #: ../plugins/ipc-test-server.c:79
   921#: plugins/ipc-test-server.c:79
  728922#, fuzzy
  729923msgid "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
  730924msgstr "Тестов модул за поддръжка на IPC като сървър."
  731925
  732 #: ../plugins/mailchk.c:160
  733 msgid "Mail Checker"
  734 msgstr "Проверка за е-поща"
  735 
  736 #: ../plugins/mailchk.c:162
  737 msgid "Checks for new local mail."
  738 msgstr "Проверка за нова локална е-поща."
  739 
  740 #: ../plugins/mailchk.c:163
  741 msgid "Adds a small box to the buddy list that shows if you have new mail."
  742 msgstr ""
  743 
  744 #: ../plugins/mono/loader/mono.c:213
  745 #, fuzzy
  746 msgid "Mono Plugin Loader"
  747 msgstr "Стартиране на приставка за Tcl"
  748 
  749 #: ../plugins/mono/loader/mono.c:215 ../plugins/mono/loader/mono.c:216
  750 msgid "Loads .NET plugins with Mono."
  751 msgstr ""
  752 
  753 #. Configuration frame
  754 #: ../plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:628
  755 #, fuzzy
  756 msgid "Music Messaging Configuration"
  757 msgstr "Настройване движенията на мишката"
  758 
  759 #: ../plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:633
  760 msgid "_Apply"
  761 msgstr "_Прилагане"
  762 
  763 #. ---------- "Notify For" ----------
  764 #: ../plugins/notify.c:638
  765 msgid "Notify For"
  766 msgstr "Известяване за"
  767 
  768 #: ../plugins/notify.c:642
  769 msgid "_IM windows"
  770 msgstr "_IM прозорци"
  771 
  772 #: ../plugins/notify.c:649
  773 msgid "C_hat windows"
  774 msgstr "Прозорци за разговор"
  775 
  776 #: ../plugins/notify.c:656
  777 msgid "_Focused windows"
  778 msgstr "_Фокусирани прозорци"
  779 
  780 #. ---------- "Notification Methods" ----------
  781 #: ../plugins/notify.c:664
  782 msgid "Notification Methods"
  783 msgstr "Начини за известяване"
  784 
  785 #: ../plugins/notify.c:671
  786 msgid "Prepend _string into window title:"
  787 msgstr "Предварително зададен _низ в заглавната лента на прозореца:"
  788 
  789 #. Count method button
  790 #: ../plugins/notify.c:690
  791 msgid "Insert c_ount of new messages into window title"
  792 msgstr "Показване б_роя на новите съобщения в заглавната лента на прозореца."
  793 
  794 #. Urgent method button
  795 #: ../plugins/notify.c:698
  796 msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
  797 msgstr ""
  798 
  799 #. Raise window method button
  800 #: ../plugins/notify.c:706
  801 #, fuzzy
  802 msgid "R_aise conversation window"
  803 msgstr "IM прозорци за разговор"
  804 
  805 #. ---------- "Notification Removals" ----------
  806 #: ../plugins/notify.c:714
  807 msgid "Notification Removal"
  808 msgstr "Премахване на известяванията"
  809 
  810 #. Remove on focus button
  811 #: ../plugins/notify.c:719
  812 msgid "Remove when conversation window _gains focus"
  813 msgstr "Прекратяване, когато прозорецът _стане активен"
  814 
  815 #. Remove on click button
  816 #: ../plugins/notify.c:726
  817 msgid "Remove when conversation window _receives click"
  818 msgstr "Премахване при _натискане с мишката върху прозореца"
  819 
  820 #. Remove on type button
  821 #: ../plugins/notify.c:734
  822 msgid "Remove when _typing in conversation window"
  823 msgstr "Премахване при _писане в прозореца"
  824 
  825 #. Remove on message send button
  826 #: ../plugins/notify.c:742
  827 msgid "Remove when a _message gets sent"
  828 msgstr "Премахване, когато _съобщението бъде изпратено"
  829 
  830 #. Remove on conversation switch button
  831 #: ../plugins/notify.c:751
  832 msgid "Remove on switch to conversation ta_b"
  833 msgstr "Премахване при та_б - превключване на разговора"
   926#: plugins/log_reader.c:1403
   927#, fuzzy
   928msgid "User is offline."
   929msgstr "Потребителят е изключен"
   930
   931#: plugins/log_reader.c:1409
   932#, fuzzy
   933msgid "Auto-response sent:"
   934msgstr "_Изпращане на автоматичен отговор"
   935
   936#: plugins/log_reader.c:1419 plugins/log_reader.c:1422
   937#, c-format
   938msgid "%s logged out."
   939msgstr "%s излезе."
   940
   941#: plugins/log_reader.c:1436
   942#, fuzzy
   943msgid "One or more messages may have been undeliverable."
   944msgstr "MSN-съобщението може да не е било получено."
   945
   946#. MSG_SERVER_DISCONNECTING
   947#. we have been kicked off =^(
   948#: plugins/log_reader.c:1446 src/protocols/napster/napster.c:363
   949msgid "You were disconnected from the server."
   950msgstr "Връзката със сървъра беше прекъсната."
   951
   952#: plugins/log_reader.c:1454
   953msgid ""
   954"You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
   955"logged in."
   956msgstr ""
   957
   958#: plugins/log_reader.c:1469
   959msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
   960msgstr ""
   961
   962#: plugins/log_reader.c:1474
   963#, fuzzy
   964msgid "Message could not be sent."
   965msgstr "Вашето Yahoo!-съобщение не беше изпратено."
   966
   967#. Add general preferences.
   968#: plugins/log_reader.c:1908
   969#, fuzzy
   970msgid "General Log Reading Configuration"
   971msgstr "Настройки на иконите от системната лента"
   972
   973#: plugins/log_reader.c:1912
   974msgid "Fast size calculations"
   975msgstr ""
   976
   977#: plugins/log_reader.c:1916
   978msgid "Use name heuristics"
   979msgstr ""
   980
   981#. Add Log Directory preferences.
   982#: plugins/log_reader.c:1922
   983#, fuzzy
   984msgid "Log Directory"
   985msgstr "_Търсене за:"
   986
   987#: plugins/log_reader.c:1926
   988msgid "Adium"
   989msgstr ""
   990
   991#: plugins/log_reader.c:1930
   992#, fuzzy
   993msgid "Fire"
   994msgstr "Firefox"
   995
   996#: plugins/log_reader.c:1934
   997#, fuzzy
   998msgid "Messenger Plus!"
   999msgstr "Съобщение от %s"
   1000
   1001#: plugins/log_reader.c:1938
   1002#, fuzzy
   1003msgid "MSN Messenger"
   1004msgstr "Изпращане на съобщение"
   1005
   1006#: plugins/log_reader.c:1942
   1007msgid "Trillian"
   1008msgstr ""
  8341009
  8351010#. *< type
   
  8391014#. *< priority
  8401015#. *< id
  841 #: ../plugins/notify.c:841
  842 msgid "Message Notification"
  843 msgstr "Известяване за съобщение"
   1016#: plugins/log_reader.c:1965
   1017#, fuzzy
   1018msgid "Log Reader"
   1019msgstr "Грешка при четенето"
  8441020
  8451021#. *< name
  8461022#. *< version
  847 #. *  summary
  848 #. *  description
  849 #: ../plugins/notify.c:844 ../plugins/notify.c:846
  850 msgid "Provides a variety of ways of notifying you of unread messages."
  851 msgstr "Възможност за различни начини за известяване за непрочетени съобщения."
   1023#. * summary
   1024#: plugins/log_reader.c:1969
   1025msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
   1026msgstr ""
   1027
   1028#. * description
   1029#: plugins/log_reader.c:1973
   1030msgid ""
   1031"When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
   1032"Currently, this includes Adium, Fire, Messenger Plus!, MSN Messenger, and "
   1033"Trillian."
   1034msgstr ""
   1035
   1036#: plugins/mailchk.c:160
   1037msgid "Mail Checker"
   1038msgstr "Проверка за електронна поща"
   1039
   1040#: plugins/mailchk.c:162
   1041msgid "Checks for new local mail."
   1042msgstr "Проверка за нова локална ел. поща."
   1043
   1044#: plugins/mailchk.c:163
   1045msgid "Adds a small box to the buddy list that shows if you have new mail."
   1046msgstr ""
   1047
   1048#: plugins/mono/loader/mono.c:213
   1049#, fuzzy
   1050msgid "Mono Plugin Loader"
   1051msgstr "Стартиране на Tcl-приложение"
   1052
   1053#: plugins/mono/loader/mono.c:215 plugins/mono/loader/mono.c:216
   1054msgid "Loads .NET plugins with Mono."
   1055msgstr ""
   1056
   1057#. Configuration frame
   1058#: plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:622
   1059#, fuzzy
   1060msgid "Music Messaging Configuration"
   1061msgstr "Настройване движенията на мишката"
   1062
   1063#: plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:627
   1064msgid "_Apply"
   1065msgstr "_Прилагане"
   1066
   1067#. ---------- "Notify For" ----------
   1068#: plugins/notify.c:628
   1069msgid "Notify For"
   1070msgstr "Известяване за"
   1071
   1072#: plugins/notify.c:632
   1073msgid "_IM windows"
   1074msgstr "_IM прозорци"
   1075
   1076#: plugins/notify.c:639
   1077msgid "C_hat windows"
   1078msgstr "Прозорци за разговор"
   1079
   1080#: plugins/notify.c:646
   1081msgid "_Focused windows"
   1082msgstr "_Фокусирани прозорци"
   1083
   1084#. ---------- "Notification Methods" ----------
   1085#: plugins/notify.c:654
   1086msgid "Notification Methods"
   1087msgstr "Начини за известяване"
   1088
   1089#: plugins/notify.c:661
   1090msgid "Prepend _string into window title:"
   1091msgstr "Предварително зададен _низ в заглавната ивица на прозореца:"
   1092
   1093#. Count method button
   1094#: plugins/notify.c:680
   1095msgid "Insert c_ount of new messages into window title"
   1096msgstr "Показване б_роя на новите съобщения в заглавната ивица на прозореца."
   1097
   1098#. Urgent method button
   1099#: plugins/notify.c:688
   1100msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
   1101msgstr ""
   1102
   1103#. Raise window method button
   1104#: plugins/notify.c:696
   1105#, fuzzy
   1106msgid "R_aise conversation window"
   1107msgstr "IM прозорци за разговор"
   1108
   1109#. ---------- "Notification Removals" ----------
   1110#: plugins/notify.c:704
   1111msgid "Notification Removal"
   1112msgstr "Премахване на известяванията"
   1113
   1114#. Remove on focus button
   1115#: plugins/notify.c:709
   1116msgid "Remove when conversation window _gains focus"
   1117msgstr "Прекратяване, когато прозореца _стане активен"
   1118
   1119#. Remove on click button
   1120#: plugins/notify.c:716
   1121msgid "Remove when conversation window _receives click"
   1122msgstr "Премахване при _натискане с мишката върху прозореца"
   1123
   1124#. Remove on type button
   1125#: plugins/notify.c:724
   1126msgid "Remove when _typing in conversation window"
   1127msgstr "Преустановяване при _писане в прозореца"
   1128
   1129#. Remove on message send button
   1130#: plugins/notify.c:732
   1131msgid "Remove when a _message gets sent"
   1132msgstr "Преустановяване, когато _съобщението бъде изпратено"
   1133
   1134#. Remove on conversation switch button
   1135#: plugins/notify.c:741
   1136msgid "Remove on switch to conversation ta_b"
   1137msgstr "Преустановяване при та_б - превключване на разговора"
  8521138
  8531139#. *< type
   
  8571143#. *< priority
  8581144#. *< id
  859 #: ../plugins/perl/perl.c:587
  860 msgid "Perl Plugin Loader"
  861 msgstr "Стартиране на приставка за Perl"
   1145#: plugins/notify.c:830
   1146msgid "Message Notification"
   1147msgstr "Известяване за съобщение"
  8621148
  8631149#. *< name
  8641150#. *< version
  865 #. *< summary
  866 #: ../plugins/perl/perl.c:589 ../plugins/perl/perl.c:590
  867 msgid "Provides support for loading perl plugins."
  868 msgstr "Предоставя поддръжка за зареждане на приставки написани на perl."
  869 
  870 #: ../plugins/raw.c:151
  871 msgid "Raw"
  872 msgstr "Суров"
  873 
  874 #: ../plugins/raw.c:153
  875 msgid "Lets you send raw input to text-based protocols."
  876 msgstr ""
  877 "Позволяване изпращането на необработени данни до текстово-базирани протоколи."
  878 
  879 #: ../plugins/raw.c:154
  880 msgid ""
  881 "Lets you send raw input to text-based protocols (Jabber, MSN, IRC, TOC). Hit "
  882 "'Enter' in the entry box to send. Watch the debug window."
  883 msgstr ""
  884 "Позволява изпращането на необработени данни до текстово-базирани протоколи "
  885 "(Jabber, MSN, IRC, TOC). За изпращане - натиснете „Enter“ в полето за "
  886 "писане. Обърнете внимание на прозореца за отстраняване на грешки."
  887 
  888 #: ../plugins/relnot.c:63
  889 #, c-format
  890 msgid "You are using Gaim version %s.  The current version is %s.<hr>"
  891 msgstr "Използвате версия %s на Gaim. Настоящата версия е%s.<hr>"
  892 
  893 #: ../plugins/relnot.c:69
  894 #, c-format
  895 msgid ""
  896 "<b>ChangeLog:</b>\n"
  897 "%s<br><br>"
  898 msgstr ""
  899 "<b>Дневник на промените:</b>\n"
  900 "%s<br><br>"
  901 
  902 #: ../plugins/relnot.c:74
  903 #, c-format
  904 msgid ""
  905 "You can get version %s from:<br><a href=\"http://gaim.sourceforge.net/"
  906 "\">http://gaim.sourceforge.net</a>."
  907 msgstr ""
  908 "Можете да изтеглите версия %s от <br><a href=\"http://gaim.sourceforge.net/"
  909 "\">http://gaim.sourceforge.net</a>."
  910 
  911 #: ../plugins/relnot.c:78 ../plugins/relnot.c:79
  912 msgid "New Version Available"
  913 msgstr "Има нова версия на GAIM"
   1151#. *  summary
   1152#. *  description
   1153#: plugins/notify.c:833 plugins/notify.c:835
   1154msgid "Provides a variety of ways of notifying you of unread messages."
   1155msgstr "Възможност за различни начини за известяване за непрочетени съобщения."
  9141156
  9151157#. *< type
   
  9191161#. *< priority
  9201162#. *< id
  921 #: ../plugins/relnot.c:137
  922 msgid "Release Notification"
  923 msgstr "Известяване за нови версии"
   1163#: plugins/perl/perl.c:587
   1164msgid "Perl Plugin Loader"
   1165msgstr "Стартиране на Perl Plugin"
  9241166
  9251167#. *< name
  9261168#. *< version
  927 #. *  summary
  928 #: ../plugins/relnot.c:140
  929 msgid "Checks periodically for new releases."
  930 msgstr "Периодична проверка за нови версии на програмата."
  931 
  932 #. *  description
  933 #: ../plugins/relnot.c:142
  934 msgid ""
  935 "Checks periodically for new releases and notifies the user with the "
  936 "ChangeLog."
  937 msgstr ""
  938 "Периодична проверка за нови версии и известяване потребителя в дневника за "
  939 "промените."
   1169#. *< summary
   1170#: plugins/perl/perl.c:589 plugins/perl/perl.c:590
   1171msgid "Provides support for loading perl plugins."
   1172msgstr "Поддържа възможност за стартиране на perl-модули."
   1173
   1174#: plugins/raw.c:175
   1175msgid "Raw"
   1176msgstr "Суров"
   1177
   1178#: plugins/raw.c:177
   1179msgid "Lets you send raw input to text-based protocols."
   1180msgstr ""
   1181"Позволява изпращането на необработени данни до текстово-базирани протоколи."
   1182
   1183#: plugins/raw.c:178
   1184msgid ""
   1185"Lets you send raw input to text-based protocols (Jabber, MSN, IRC, TOC). Hit "
   1186"'Enter' in the entry box to send. Watch the debug window."
   1187msgstr ""
   1188"Позволява изпращането на необработени данни до текстово-базирани протоколи "
   1189"(Jabber, MSN, IRC, TOC).За изпращане - натиснете \"Enter\" в полето за "
   1190"писане. Обърнете внимание на прозореца за отстраняване на грешки."
   1191
   1192#: plugins/relnot.c:63
   1193#, c-format
   1194msgid "You are using Gaim version %s.  The current version is %s.<hr>"
   1195msgstr "Използвате версия %s на Gaim. Настоящата версия е%s.<hr>"
   1196
   1197#: plugins/relnot.c:69
   1198#, c-format
   1199msgid ""
   1200"<b>ChangeLog:</b>\n"
   1201"%s<br><br>"
   1202msgstr ""
   1203"<b>Дневник на промените:</b>\n"
   1204"%s<br><br>"
   1205
   1206#: plugins/relnot.c:74
   1207#, c-format
   1208msgid ""
   1209"You can get version %s from:<br><a href=\"http://gaim.sourceforge.net/"
   1210"\">http://gaim.sourceforge.net</a>."
   1211msgstr ""
   1212"Можете да изтеглите версия %s от <br><a href=\"http://gaim.sourceforge.net/"
   1213"\">http://gaim.sourceforge.net</a>."
   1214
   1215#: plugins/relnot.c:78 plugins/relnot.c:79
   1216msgid "New Version Available"
   1217msgstr "Има нова версия на GAIM"
  9401218
  9411219#. *< type
   
  9451223#. *< priority
  9461224#. *< id
  947 #: ../plugins/signals-test.c:719
  948 msgid "Signals Test"
  949 msgstr "Изпробване на сигнали"
   1225#: plugins/relnot.c:137
   1226msgid "Release Notification"
   1227msgstr "Известяване за нови версии"
  9501228
  9511229#. *< name
  9521230#. *< version
  9531231#. *  summary
   1232#: plugins/relnot.c:140
   1233msgid "Checks periodically for new releases."
   1234msgstr "Проверява периодично за нови версии на програмата."
   1235
  9541236#. *  description
  955 #: ../plugins/signals-test.c:722 ../plugins/signals-test.c:724
  956 msgid "Test to see that all signals are working properly."
  957 msgstr "Проверява дали всички сигнали работят правилно."
   1237#: plugins/relnot.c:142
   1238msgid ""
   1239"Checks periodically for new releases and notifies the user with the "
   1240"ChangeLog."
   1241msgstr ""
   1242"Периодична проверка за нови версии и известяване потребителя в дневника за "
   1243"промените."
  9581244
  9591245#. *< type
   
  9631249#. *< priority
  9641250#. *< id
  965 #: ../plugins/simple.c:34
  966 msgid "Simple Plugin"
  967 msgstr "Проста приставка"
   1251#: plugins/signals-test.c:668
   1252msgid "Signals Test"
   1253msgstr "Изпробване на сигнали"
  9681254
  9691255#. *< name
   
  9711257#. *  summary
  9721258#. *  description
  973 #: ../plugins/simple.c:37 ../plugins/simple.c:39
  974 msgid "Tests to see that most things are working."
  975 msgstr "Проверява дали повечето неща работят."
  976 
  977 #: ../plugins/spellchk.c:1801
  978 msgid "Duplicate Correction"
  979 msgstr ""
  980 
  981 #: ../plugins/spellchk.c:1802
  982 msgid "The specified word already exists in the correction list."
  983 msgstr ""
  984 
  985 #: ../plugins/spellchk.c:1982
  986 msgid "Text Replacements"
  987 msgstr "Замяна на текстове"
  988 
  989 #: ../plugins/spellchk.c:2006
  990 msgid "You type"
  991 msgstr "Пишете"
  992 
  993 #: ../plugins/spellchk.c:2018
  994 msgid "You send"
  995 msgstr "Изпращате"
  996 
  997 #: ../plugins/spellchk.c:2030
  998 msgid "Whole words only"
  999 msgstr ""
  1000 
  1001 #: ../plugins/spellchk.c:2056
  1002 msgid "Add a new text replacement"
  1003 msgstr "Добавяне на нов текстов заместител"
  1004 
  1005 #: ../plugins/spellchk.c:2066
  1006 msgid "You _type:"
  1007 msgstr "_Пишете:"
  1008 
  1009 #: ../plugins/spellchk.c:2082
  1010 msgid "You _send:"
  1011 msgstr "_Изпращате:"
  1012 
  1013 #: ../plugins/spellchk.c:2094
  1014 msgid "Only replace _whole words"
  1015 msgstr ""
  1016 
  1017 #: ../plugins/spellchk.c:2131
  1018 msgid "Text replacement"
  1019 msgstr "Замяна на текст"
  1020 
  1021 #: ../plugins/spellchk.c:2133 ../plugins/spellchk.c:2134
  1022 msgid "Replaces text in outgoing messages according to user-defined rules."
  1023 msgstr ""
  1024 "Заменя текст в изходящите съобщения, според дефинирани от потребителя "
  1025 "правила."
   1259#: plugins/signals-test.c:671 plugins/signals-test.c:673
   1260msgid "Test to see that all signals are working properly."
   1261msgstr "Проверява дали всички сигнали работят правилно."
  10261262
  10271263#. *< type
   
  10311267#. *< priority
  10321268#. *< id
  1033 #: ../plugins/ssl/ssl.c:94
  1034 msgid "SSL"
  1035 msgstr "SSL"
   1269#: plugins/simple.c:34
   1270msgid "Simple Plugin"
   1271msgstr "Прост модул"
  10361272
  10371273#. *< name
   
  10391275#. *  summary
  10401276#. *  description
  1041 #: ../plugins/ssl/ssl.c:97 ../plugins/ssl/ssl.c:99
  1042 msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
  1043 msgstr ""
   1277#: plugins/simple.c:37 plugins/simple.c:39
   1278msgid "Tests to see that most things are working."
   1279msgstr "Проверява дали повечето неща работят."
   1280
   1281#: plugins/spellchk.c:1899
   1282msgid "Duplicate Correction"
   1283msgstr ""
   1284
   1285#: plugins/spellchk.c:1900
   1286msgid "The specified word already exists in the correction list."
   1287msgstr ""
   1288
   1289#: plugins/spellchk.c:2106
   1290msgid "Text Replacements"
   1291msgstr "Замяна на текстове"
   1292
   1293#: plugins/spellchk.c:2129
   1294msgid "You type"
   1295msgstr "Пишете"
   1296
   1297#: plugins/spellchk.c:2143
   1298msgid "You send"
   1299msgstr "Изпращате"
   1300
   1301#: plugins/spellchk.c:2157
   1302msgid "Whole words only"
   1303msgstr ""
   1304
   1305#: plugins/spellchk.c:2169
   1306msgid "Case sensitive"
   1307msgstr ""
   1308
   1309#: plugins/spellchk.c:2195
   1310msgid "Add a new text replacement"
   1311msgstr "Добавяне на нов текстов заместител"
   1312
   1313#: plugins/spellchk.c:2211
   1314msgid "You _type:"
   1315msgstr "_Пишете:"
   1316
   1317#: plugins/spellchk.c:2228
   1318msgid "You _send:"
   1319msgstr "_Изпращате:"
   1320
   1321#. Created here so it can be passed to whole_words_button_toggled.
   1322#: plugins/spellchk.c:2240
   1323msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
   1324msgstr ""
   1325
   1326#: plugins/spellchk.c:2242
   1327msgid "Only replace _whole words"
   1328msgstr ""
   1329
   1330#: plugins/spellchk.c:2267
   1331#, fuzzy
   1332msgid "General Text Replacement Options"
   1333msgstr "Замяна на текстове"
   1334
   1335#: plugins/spellchk.c:2268
   1336msgid "Enable replacement of last word on send"
   1337msgstr ""
   1338
   1339#: plugins/spellchk.c:2293
   1340msgid "Text replacement"
   1341msgstr "Замяна на текст"
   1342
   1343#: plugins/spellchk.c:2295 plugins/spellchk.c:2296
   1344msgid "Replaces text in outgoing messages according to user-defined rules."
   1345msgstr ""
   1346"Заменя текст в изходящите съобщения, според дефинирани от потребителя "
   1347"правила."
  10441348
  10451349#. *< type
   
  10491353#. *< priority
  10501354#. *< id
  1051 #: ../plugins/ssl/ssl-gnutls.c:227
   1355#: plugins/ssl/ssl-gnutls.c:227
  10521356msgid "GNUTLS"
  10531357msgstr "GNUTLS"
   
  10571361#. *  summary
  10581362#. *  description
  1059 #: ../plugins/ssl/ssl-gnutls.c:230 ../plugins/ssl/ssl-gnutls.c:232
   1363#: plugins/ssl/ssl-gnutls.c:230 plugins/ssl/ssl-gnutls.c:232
  10601364msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
  10611365msgstr "Поддържа SSL през GNUTLS."
   
  10671371#. *< priority
  10681372#. *< id
  1069 #: ../plugins/ssl/ssl-nss.c:319
   1373#: plugins/ssl/ssl-nss.c:319
  10701374msgid "NSS"
  10711375msgstr "NSS"
   
  10751379#. *  summary
  10761380#. *  description
  1077 #: ../plugins/ssl/ssl-nss.c:322 ../plugins/ssl/ssl-nss.c:324
   1381#: plugins/ssl/ssl-nss.c:322 plugins/ssl/ssl-nss.c:324
  10781382msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
  10791383msgstr "Възможност за SSL през Mozilla NSS."
  1080 
  1081 #: ../plugins/statenotify.c:49
  1082 #, c-format
  1083 msgid "%s is no longer away."
  1084 msgstr "%s вече не е в състояние „Няма ме“."
  1085 
  1086 #: ../plugins/statenotify.c:51
  1087 #, c-format
  1088 msgid "%s has gone away."
  1089 msgstr "%s премина в състояние „Няма ме“."
  1090 
  1091 #: ../plugins/statenotify.c:61
  1092 #, c-format
  1093 msgid "%s has become idle."
  1094 msgstr "%s - състояние „Бездействам“."
  1095 
  1096 #: ../plugins/statenotify.c:63
  1097 #, c-format
  1098 msgid "%s is no longer idle."
  1099 msgstr "%s вече не е в състояние „Бездействам“."
  1100 
  1101 #: ../plugins/statenotify.c:72
  1102 #, fuzzy, c-format
  1103 msgid "%s has signed on."
  1104 msgstr "%s влезе в (%s)"
  1105 
  1106 #: ../plugins/statenotify.c:79
  1107 #, fuzzy, c-format
  1108 msgid "%s has signed off."
  1109 msgstr "%s излезе (%s)"
  1110 
  1111 #: ../plugins/statenotify.c:90
  1112 msgid "Notify When"
  1113 msgstr "Известяване за"
  1114 
  1115 #: ../plugins/statenotify.c:93
  1116 #, fuzzy
  1117 msgid "Buddy Goes _Away"
  1118 msgstr "Потребителят е в състояние Няма ме:"
  1119 
  1120 #: ../plugins/statenotify.c:96
  1121 #, fuzzy
  1122 msgid "Buddy Goes _Idle"
  1123 msgstr "Потребителят е в състояние Бездействам:"
  1124 
  1125 #: ../plugins/statenotify.c:99
  1126 #, fuzzy
  1127 msgid "Buddy _Signs On/Off"
  1128 msgstr "Потребителят влезе"
  11291384
  11301385#. *< type
   
  11341389#. *< priority
  11351390#. *< id
  1136 #: ../plugins/statenotify.c:139
  1137 msgid "Buddy State Notification"
  1138 msgstr "Известяване за състоянието на потребител"
   1391#: plugins/ssl/ssl.c:94
   1392msgid "SSL"
   1393msgstr "SSL"
  11391394
  11401395#. *< name
   
  11421397#. *  summary
  11431398#. *  description
  1144 #: ../plugins/statenotify.c:142 ../plugins/statenotify.c:145
  1145 msgid ""
  1146 "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or "
  1147 "idle."
  1148 msgstr ""
  1149 "Известява по време на разговор, когато потребителят премине в или излезе от "
  1150 "състояние „Няма ме“ или „Бездействам“."
  1151 
  1152 #: ../plugins/tcl/tcl.c:363
  1153 msgid "Tcl Plugin Loader"
  1154 msgstr "Стартиране на приставка за Tcl"
  1155 
  1156 #: ../plugins/tcl/tcl.c:365 ../plugins/tcl/tcl.c:366
  1157 msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
  1158 msgstr "Поддържа възможност за стартиране на приставки за Tcl"
   1399#: plugins/ssl/ssl.c:97 plugins/ssl/ssl.c:99
   1400msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
   1401msgstr ""
   1402
   1403#: plugins/statenotify.c:49
   1404#, c-format
   1405msgid "%s is no longer away."
   1406msgstr "%s вече не е в състояние \"Няма ме\"."
   1407
   1408#: plugins/statenotify.c:51
   1409#, c-format
   1410msgid "%s has gone away."
   1411msgstr "%s премина в състояние \"Няма ме\"."
   1412
   1413#: plugins/statenotify.c:61
   1414#, c-format
   1415msgid "%s has become idle."
   1416msgstr "%s - състояние \"Бездействам\"."
   1417
   1418#: plugins/statenotify.c:63
   1419#, c-format
   1420msgid "%s is no longer idle."
   1421msgstr "%s вече не е в състояние \"Бездействам\"."
   1422
   1423#: plugins/statenotify.c:72
   1424#, fuzzy, c-format
   1425msgid "%s has signed on."
   1426msgstr "%s влезе в (%s)"
   1427
   1428#: plugins/statenotify.c:79
   1429#, fuzzy, c-format
   1430msgid "%s has signed off."
   1431msgstr "%s излезе (%s)"
   1432
   1433#: plugins/statenotify.c:90
   1434msgid "Notify When"
   1435msgstr "Известяване за"
   1436
   1437#: plugins/statenotify.c:93
   1438#, fuzzy
   1439msgid "Buddy Goes _Away"
   1440msgstr "Потребителят е в състояние Няма ме:"
   1441
   1442#: plugins/statenotify.c:96
   1443#, fuzzy
   1444msgid "Buddy Goes _Idle"
   1445msgstr "Потребителят е в състояние Бездействам:"
   1446
   1447#: plugins/statenotify.c:99
   1448#, fuzzy
   1449msgid "Buddy _Signs On/Off"
   1450msgstr "Потребителят влезе"
  11591451
  11601452#. *< type
   
  11641456#. *< priority
  11651457#. *< id
  1166 #: ../plugins/ticker/ticker.c:75 ../plugins/ticker/ticker.c:324
  1167 msgid "Buddy Ticker"
  1168 msgstr "Отбелязване на познати"
   1458#: plugins/statenotify.c:141
   1459msgid "Buddy State Notification"
   1460msgstr "Известяване за състоянието на потребител"
  11691461
  11701462#. *< name
   
  11721464#. *  summary
  11731465#. *  description
  1174 #: ../plugins/ticker/ticker.c:327 ../plugins/ticker/ticker.c:329
  1175 msgid "A horizontal scrolling version of the buddy list."
  1176 msgstr "Хоризонтален списък с приятели с възможност за прелистване."
  1177 
  1178 #: ../plugins/timestamp.c:202
  1179 msgid "iChat Timestamp"
  1180 msgstr "iChat - индикатор за времето"
  1181 
  1182 #: ../plugins/timestamp.c:209
  1183 msgid "Delay"
  1184 msgstr "Забавяне"
  1185 
  1186 #: ../plugins/timestamp.c:216
  1187 msgid "minutes."
  1188 msgstr "минути."
   1466#: plugins/statenotify.c:144 plugins/statenotify.c:147
   1467msgid ""
   1468"Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or "
   1469"idle."
   1470msgstr ""
   1471"Известява по време на разговор, когато потребителят премине в или излезе от "
   1472"състояние \"Няма ме\" или \"Бездействам\"."
   1473
   1474#: plugins/tcl/tcl.c:363
   1475msgid "Tcl Plugin Loader"
   1476msgstr "Стартиране на Tcl-приложение"
   1477
   1478#: plugins/tcl/tcl.c:365 plugins/tcl/tcl.c:366
   1479msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
   1480msgstr "Поддържа възможност за стартиране на Tcl-плъгини"
  11891481
  11901482#. *< type
   
  11941486#. *< priority
  11951487#. *< id
  1196 #: ../plugins/timestamp.c:279
  1197 msgid "Timestamp"
  1198 msgstr "Времеви индикатор"
   1488#: plugins/ticker/ticker.c:75 plugins/ticker/ticker.c:324
   1489msgid "Buddy Ticker"
   1490msgstr "Отбелязване на познати"
  11991491
  12001492#. *< name
   
  12021494#. *  summary
  12031495#. *  description
  1204 #: ../plugins/timestamp.c:282 ../plugins/timestamp.c:284
  1205 msgid "Adds iChat-style timestamps to conversations every N minutes."
  1206 msgstr ""
  1207 "Добавяне на времеви маркери в стил iChat към разговорите всеки N минути."
  1208 
  1209 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:183
  1210 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:569
  1211 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:616
  1212 msgid "Opacity:"
  1213 msgstr "Непрозрачност:"
  1214 
  1215 #. IM Convo trans options
  1216 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:533
  1217 msgid "IM Conversation Windows"
  1218 msgstr "IM прозорци за разговор"
  1219 
  1220 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:534
  1221 msgid "_IM window transparency"
  1222 msgstr "Прозрачност на _IM прозорците"
  1223 
  1224 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:548
  1225 msgid "_Show slider bar in IM window"
  1226 msgstr "_Показване на хоризонтална лента за прелистване в IM-прозорци"
  1227 
  1228 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:555
  1229 #, fuzzy
  1230 msgid "Remove IM window transparency on focus"
  1231 msgstr "Прозрачност на _IM прозорците"
  1232 
  1233 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:558
  1234 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:606
  1235 msgid "Always on top"
  1236 msgstr "Винаги отгоре"
  1237 
  1238 #. Buddy List trans options
  1239 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:590
  1240 msgid "Buddy List Window"
  1241 msgstr "Прозорец със списък на познатите"
  1242 
  1243 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:591
  1244 msgid "_Buddy List window transparency"
  1245 msgstr "_Прозрачност на прозореца със списъка на познатите"
  1246 
  1247 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:604
  1248 #, fuzzy
  1249 msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
  1250 msgstr "_Прозрачност на прозореца със списъка на познатите"
   1496#: plugins/ticker/ticker.c:327 plugins/ticker/ticker.c:329
   1497msgid "A horizontal scrolling version of the buddy list."
   1498msgstr "Хоризонтален списък с приятели с възможност за прелистване."
   1499
   1500#: plugins/timestamp.c:188
   1501msgid "iChat Timestamp"
   1502msgstr "iChat - индикатор за времето"
   1503
   1504#: plugins/timestamp.c:195
   1505msgid "Delay"
   1506msgstr "Забавяне"
   1507
   1508#: plugins/timestamp.c:202
   1509msgid "minutes."
   1510msgstr "минути."
  12511511
  12521512#. *< type
   
  12561516#. *< priority
  12571517#. *< id
  1258 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:657
  1259 msgid "Transparency"
  1260 msgstr "Прозрачност"
   1518#: plugins/timestamp.c:264
   1519msgid "Timestamp"
   1520msgstr "Времеви индикатор"
  12611521
  12621522#. *< name
  12631523#. *< version
  12641524#. *  summary
  1265 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:660
   1525#. *  description
   1526#: plugins/timestamp.c:267 plugins/timestamp.c:269
   1527msgid "Adds iChat-style timestamps to conversations every N minutes."
   1528msgstr ""
   1529"Добавяне на времеви маркери в стил iChat към разговорите всеки N минути."
   1530
   1531#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:183
   1532#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:569
   1533#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:616
   1534msgid "Opacity:"
   1535msgstr "Непрозрачност:"
   1536
   1537#. IM Convo trans options
   1538#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:533
   1539msgid "IM Conversation Windows"
   1540msgstr "IM прозорци за разговор"
   1541
   1542#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:534
   1543msgid "_IM window transparency"
   1544msgstr "Прозрачност на _IM прозорците"
   1545
   1546#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:548
   1547msgid "_Show slider bar in IM window"
   1548msgstr "_Показване на хоризонтална лента за прелистване в IM-прозорци"
   1549
   1550#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:555
   1551#, fuzzy
   1552msgid "Remove IM window transparency on focus"
   1553msgstr "Прозрачност на _IM прозорците"
   1554
   1555#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:558
   1556#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:606
   1557#, fuzzy
   1558msgid "Always on top"
   1559msgstr "Псевдоним на контакт"
   1560
   1561#. Buddy List trans options
   1562#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:590
   1563msgid "Buddy List Window"
   1564msgstr "Прозорец със списък на познатите"
   1565
   1566#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:591
   1567msgid "_Buddy List window transparency"
   1568msgstr "_Прозрачност на прозореца със списъка на познатите"
   1569
   1570#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:604
   1571#, fuzzy
   1572msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
   1573msgstr "_Прозрачност на прозореца със списъка на познатите"
   1574
   1575#. *< type
   1576#. *< ui_requirement
   1577#. *< flags
   1578#. *< dependencies
   1579#. *< priority
   1580#. *< id
   1581#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:657
   1582msgid "Transparency"
   1583msgstr "Прозрачност"
   1584
   1585#. *< name
   1586#. *< version
   1587#. *  summary
   1588#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:660
  12661589msgid "Variable Transparency for the buddy list and conversations."
  12671590msgstr ""
  12681591
  12691592#. *  description
  1270 #: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:662
   1593#: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:662
  12711594#, fuzzy
  12721595msgid ""
   
  12821605"WinXP."
  12831606
  1284 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:385
   1607#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:385
  12851608msgid "GTK+ Runtime Version"
  12861609msgstr "Версия на GTK+"
  12871610
  12881611#. Autostart
  1289 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:393
   1612#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:393
  12901613msgid "Startup"
  12911614msgstr "Зареждане при стартиране"
  12921615
  1293 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:394
   1616#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:394
  12941617msgid "_Start Gaim on Windows startup"
  12951618msgstr "_Стартиране на Gaim при зареждане на Windows"
  12961619
  12971620#. Buddy List
  1298 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:405 ../src/gtkblist.c:3230
   1621#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:405 src/gtkblist.c:3528
  12991622msgid "Buddy List"
  13001623msgstr "Списък с приятели"
  13011624
  1302 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:406
   1625#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:406
  13031626msgid "_Dockable Buddy List"
  13041627msgstr ""
  13051628
  13061629#. Blist On Top
  1307 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:410
   1630#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:410
  13081631#, fuzzy
  13091632msgid "_Keep Buddy List window on top:"
  13101633msgstr "_Запази положението на списъка с познати най-отгоре"
  13111634
  1312 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:412 ../src/gtkprefs.c:1668
  1313 msgid "Never"
  1314 msgstr "Никога"
  1315 
  1316 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:413
  1317 msgid "Always"
  1318 msgstr "Винаги"
  1319 
  13201635#. XXX: Did this ever work?
  1321 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:415
   1636#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:415
  13221637msgid "Only when docked"
  13231638msgstr ""
  13241639
  13251640#. Conversations
  1326 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:419 ../src/gtkprefs.c:805
  1327 #: ../src/gtkprefs.c:1741
   1641#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:419 src/gtkprefs.c:813
   1642#: src/gtkprefs.c:1763
  13281643msgid "Conversations"
  13291644msgstr "Разговори"
  13301645
  1331 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:420
   1646#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:420
   1647#, fuzzy
  13321648msgid "_Flash window when messages are received"
  1333 msgstr "_Прозореца да примигва при получаване на ново съобщение"
  1334 
  1335 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:443
   1649msgstr "_ прозореца при получаване на съобщения"
   1650
   1651#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:443
  13361652msgid "WinGaim Options"
  13371653msgstr "Настройки на WinGaim"
  13381654
  1339 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:445
   1655#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:445
  13401656msgid "Options specific to Windows Gaim."
  13411657msgstr "Специфични настройки на Windows Gaim."
  13421658
  1343 #: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:446
   1659#: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:446
  13441660msgid ""
  13451661"Provides options specific to Windows Gaim, such as buddy list docking and "
   
  13471663msgstr ""
  13481664
  1349 #: ../src/account.c:773
   1665#: src/account.c:773
   1666#, fuzzy
  13501667msgid "accounts"
  1351 msgstr "акаунти"
  1352 
  1353 #: ../src/account.c:923
   1668msgstr "Абонаменти"
   1669
   1670#: src/account.c:923
   1671#, fuzzy
  13541672msgid "Password is required to sign on."
  1355 msgstr "Изисква се парола за да ползвате услугата."
  1356 
  1357 #: ../src/account.c:948
   1673msgstr "Паролата изтече"
   1674
   1675#: src/account.c:948
  13581676#, c-format
  13591677msgid "Enter password for %s (%s)"
  13601678msgstr "Въвеждане на парола за %s (%s)"
  13611679
  1362 #: ../src/account.c:955
   1680#: src/account.c:955
   1681#, fuzzy
  13631682msgid "Enter Password"
  1364 msgstr "Въведете парола"
  1365 
  1366 #: ../src/account.c:960
   1683msgstr "Смяна на парола"
   1684
   1685#: src/account.c:960
   1686#, fuzzy
  13671687msgid "Save password"
  1368 msgstr "Запазване на парола"
   1688msgstr "Нова парола"
  13691689
  13701690#. *
  13711691#. * A wrapper for gaim_request_action() that uses OK and Cancel buttons.
  13721692#.
  1373 #: ../src/account.c:968 ../src/account.c:1123 ../src/gtkdialogs.c:510
  1374 #: ../src/gtkdialogs.c:652 ../src/gtkdialogs.c:708 ../src/gtkrequest.c:261
  1375 #: ../src/protocols/gg/gg.c:434 ../src/protocols/gg/gg.c:581
  1376 #: ../src/protocols/gg/gg.c:1498 ../src/protocols/jabber/jabber.c:1162
  1377 #: ../src/protocols/jabber/xdata.c:337 ../src/protocols/msn/msn.c:250
  1378 #: ../src/protocols/msn/msn.c:265 ../src/protocols/msn/msn.c:280
  1379 #: ../src/protocols/msn/msn.c:295 ../src/protocols/oscar/oscar.c:2895
  1380 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:4407 ../src/protocols/oscar/oscar.c:4488
  1381 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:7843 ../src/protocols/oscar/oscar.c:7968
  1382 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:7993 ../src/protocols/oscar/oscar.c:8045
  1383 #: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5172 ../src/protocols/silc/buddy.c:465
  1384 #: ../src/protocols/silc/buddy.c:1137 ../src/protocols/silc/chat.c:422
  1385 #: ../src/protocols/silc/chat.c:460 ../src/protocols/silc/chat.c:723
  1386 #: ../src/protocols/silc/ops.c:1083 ../src/protocols/silc/ops.c:1696
  1387 #: ../src/protocols/silc/silc.c:716 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2981
  1388 #: ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2990 ../src/request.h:1331
   1693#: src/account.c:968 src/account.c:1139 src/gtkdialogs.c:558
   1694#: src/gtkdialogs.c:695 src/gtkdialogs.c:763 src/gtkrequest.c:287
   1695#: src/protocols/gg/gg.c:463 src/protocols/gg/gg.c:604
   1696#: src/protocols/gg/gg.c:740 src/protocols/jabber/jabber.c:1228
   1697#: src/protocols/jabber/xdata.c:337 src/protocols/msn/msn.c:250
   1698#: src/protocols/msn/msn.c:265 src/protocols/msn/msn.c:280
   1699#: src/protocols/msn/msn.c:295 src/protocols/oscar/oscar.c:2920
   1700#: src/protocols/oscar/oscar.c:4453 src/protocols/oscar/oscar.c:4534
   1701#: src/protocols/oscar/oscar.c:8026 src/protocols/oscar/oscar.c:8144
   1702#: src/protocols/oscar/oscar.c:8169 src/protocols/oscar/oscar.c:8221
   1703#: src/protocols/silc/buddy.c:466 src/protocols/silc/buddy.c:1147
   1704#: src/protocols/silc/chat.c:423 src/protocols/silc/chat.c:461
   1705#: src/protocols/silc/chat.c:724 src/protocols/silc/ops.c:1297
   1706#: src/protocols/silc/ops.c:1910 src/protocols/silc/silc.c:739
   1707#: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2987 src/protocols/yahoo/yahoo.c:2996
   1708#: src/request.h:1340
  13891709msgid "OK"
  13901710msgstr "Да"
  13911711
  1392 #: ../src/account.c:969 ../src/account.c:1124 ../src/account.c:1162
  1393 #: ../src/gtkaccount.c:2121 ../src/gtkaccount.c:2572 ../src/gtkblist.c:4569
  1394 #: ../src/gtkdialogs.c:511 ../src/gtkdialogs.c:653 ../src/gtkdialogs.c:709
  1395 #: ../src/gtkdialogs.c:728 ../src/gtkdialogs.c:750 ../src/gtkdialogs.c:770
  1396 #: ../src/gtkdialogs.c:814 ../src/gtkdialogs.c:876 ../src/gtkdialogs.c:918
  1397 #: ../src/gtkdialogs.c:960 ../src/gtkimhtmltoolbar.c:419
  1398 #: ../src/gtkprivacy.c:595 ../src/gtkprivacy.c:608 ../src/gtkprivacy.c:633
  1399 #: ../src/gtkprivacy.c:644 ../src/gtkrequest.c:262
  1400 #: ../src/gtksavedstatuses.c:248 ../src/protocols/gg/gg.c:435
  1401 #: ../src/protocols/gg/gg.c:582 ../src/protocols/gg/gg.c:656
  1402 #: ../src/protocols/gg/gg.c:1499 ../src/protocols/jabber/buddy.c:573
  1403 #: ../src/protocols/jabber/buddy.c:1358 ../src/protocols/jabber/buddy.c:1392
  1404 #: ../src/protocols/jabber/chat.c:780 ../src/protocols/jabber/jabber.c:707
  1405 #: ../src/protocols/jabber/jabber.c:1163 ../src/protocols/jabber/xdata.c:338
  1406 #: ../src/protocols/msn/msn.c:251 ../src/protocols/msn/msn.c:266
  1407 #: ../src/protocols/msn/msn.c:281 ../src/protocols/msn/msn.c:296
  1408 #: ../src/protocols/msn/msn.c:313 ../src/protocols/oscar/oscar.c:1597
  1409 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:2896 ../src/protocols/oscar/oscar.c:4365
  1410 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:4408 ../src/protocols/oscar/oscar.c:4445
  1411 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:4489 ../src/protocols/oscar/oscar.c:7844
  1412 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:7969 ../src/protocols/oscar/oscar.c:7994
  1413 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:8046 ../src/protocols/oscar/oscar.c:8115
  1414 #: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3353
  1415 #: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3436
  1416 #: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3563
  1417 #: ../src/protocols/sametime/sametime.c:4300
  1418 #: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5173
  1419 #: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5389
  1420 #: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5475 ../src/protocols/silc/buddy.c:466
  1421 #: ../src/protocols/silc/buddy.c:1042 ../src/protocols/silc/buddy.c:1138
  1422 #: ../src/protocols/silc/chat.c:595 ../src/protocols/silc/chat.c:724
  1423 #: ../src/protocols/silc/ops.c:1697 ../src/protocols/silc/silc.c:717
  1424 #: ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2982 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2991
  1425 #: ../src/request.h:1331 ../src/request.h:1341
   1712#: src/account.c:969 src/account.c:1140 src/account.c:1178
   1713#: src/gtkaccount.c:2157 src/gtkaccount.c:2630 src/gtkblist.c:4883
   1714#: src/gtkdialogs.c:559 src/gtkdialogs.c:696 src/gtkdialogs.c:764
   1715#: src/gtkdialogs.c:783 src/gtkdialogs.c:805 src/gtkdialogs.c:825
   1716#: src/gtkdialogs.c:869 src/gtkdialogs.c:931 src/gtkdialogs.c:973
   1717#: src/gtkdialogs.c:1015 src/gtkimhtmltoolbar.c:419 src/gtkpounce.c:1069
   1718#: src/gtkprivacy.c:595 src/gtkprivacy.c:608 src/gtkprivacy.c:633
   1719#: src/gtkprivacy.c:644 src/gtkrequest.c:288 src/gtksavedstatuses.c:298
   1720#: src/protocols/gg/gg.c:464 src/protocols/gg/gg.c:605
   1721#: src/protocols/gg/gg.c:741 src/protocols/gg/gg.c:830
   1722#: src/protocols/jabber/buddy.c:573 src/protocols/jabber/buddy.c:1397
   1723#: src/protocols/jabber/buddy.c:1431 src/protocols/jabber/chat.c:780
   1724#: src/protocols/jabber/jabber.c:755 src/protocols/jabber/jabber.c:1229
   1725#: src/protocols/jabber/xdata.c:338 src/protocols/msn/msn.c:251
   1726#: src/protocols/msn/msn.c:266 src/protocols/msn/msn.c:281
   1727#: src/protocols/msn/msn.c:296 src/protocols/msn/msn.c:313
   1728#: src/protocols/oscar/oscar.c:1607 src/protocols/oscar/oscar.c:2921
   1729#: src/protocols/oscar/oscar.c:4411 src/protocols/oscar/oscar.c:4454
   1730#: src/protocols/oscar/oscar.c:4491 src/protocols/oscar/oscar.c:4535
   1731#: src/protocols/oscar/oscar.c:8027 src/protocols/oscar/oscar.c:8145
   1732#: src/protocols/oscar/oscar.c:8170 src/protocols/oscar/oscar.c:8222
   1733#: src/protocols/oscar/oscar.c:8291 src/protocols/sametime/sametime.c:3334
   1734#: src/protocols/sametime/sametime.c:3417
   1735#: src/protocols/sametime/sametime.c:3544
   1736#: src/protocols/sametime/sametime.c:5275
   1737#: src/protocols/sametime/sametime.c:5361
   1738#: src/protocols/sametime/sametime.c:5478 src/protocols/silc/buddy.c:467
   1739#: src/protocols/silc/buddy.c:1043 src/protocols/silc/buddy.c:1148
   1740#: src/protocols/silc/chat.c:596 src/protocols/silc/chat.c:725
   1741#: src/protocols/silc/ops.c:1911 src/protocols/silc/silc.c:740
   1742#: src/protocols/silc/silc.c:945 src/protocols/yahoo/yahoo.c:2988
   1743#: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2997 src/request.h:1340 src/request.h:1350
  14261744msgid "Cancel"
  14271745msgstr "Отказване"
  14281746
  1429 #: ../src/account.c:994 ../src/connection.c:96
   1747#: src/account.c:994 src/connection.c:96
  14301748#, c-format
  14311749msgid "Missing protocol plugin for %s"
  14321750msgstr "Няма модул за протокол за %s"
  14331751
  1434 #: ../src/account.c:996 ../src/connection.c:99
   1752#: src/account.c:996 src/connection.c:99
  14351753msgid "Connection Error"
  14361754msgstr "Грешка при свързването"
  14371755
  1438 #: ../src/account.c:1060 ../src/protocols/gg/gg.c:470
  1439 #: ../src/protocols/jabber/jabber.c:1115
   1756#: src/account.c:1076 src/protocols/gg/gg.c:645
   1757#: src/protocols/jabber/jabber.c:1181
  14401758msgid "New passwords do not match."
  14411759msgstr "Новите пароли не съвпадат."
  14421760
  1443 #: ../src/account.c:1069
   1761#: src/account.c:1085
  14441762msgid "Fill out all fields completely."
  14451763msgstr "Попълване на всички полета."
  14461764
  1447 #: ../src/account.c:1092
   1765#: src/account.c:1108
  14481766msgid "Original password"
  14491767msgstr "Настояща парола"
  14501768
  1451 #: ../src/account.c:1099
   1769#: src/account.c:1115
  14521770msgid "New password"
  14531771msgstr "Нова парола"
  14541772
  1455 #: ../src/account.c:1106
   1773#: src/account.c:1122
  14561774msgid "New password (again)"
  14571775msgstr "Нова парола (отново)"
  14581776
  1459 #: ../src/account.c:1112
   1777#: src/account.c:1128
  14601778#, c-format
  14611779msgid "Change password for %s"
  14621780msgstr "Смяна на паролата за %s"
  14631781
  1464 #: ../src/account.c:1120
   1782#: src/account.c:1136
  14651783msgid "Please enter your current password and your new password."
  14661784msgstr "Въведете настоящата и новата си парола."
  14671785
  1468 #: ../src/account.c:1153
   1786#: src/account.c:1169
  14691787#, c-format
  14701788msgid "Change user information for %s"
  14711789msgstr "Промяна на данните за потребител %s"
  14721790
  1473 #: ../src/account.c:1161 ../src/gtkdebug.c:684 ../src/gtkrequest.c:268
  1474 #: ../src/protocols/jabber/buddy.c:572
   1791#: src/account.c:1177 src/gtkdebug.c:684 src/gtkrequest.c:294
   1792#: src/protocols/jabber/buddy.c:572
  14751793msgid "Save"
  14761794msgstr "Запазване"
  14771795
  1478 #: ../src/account.c:1648 ../src/gtkft.c:157
  1479 #: ../src/protocols/jabber/buddy.c:633 ../src/protocols/jabber/buddy.c:1083
  1480 #: ../src/protocols/jabber/buddy.c:1100 ../src/protocols/novell/novell.c:2841
   1796#: src/account.c:1672 src/gtkft.c:157 src/protocols/jabber/buddy.c:630
   1797#: src/protocols/jabber/buddy.c:1080 src/protocols/jabber/buddy.c:1097
   1798#: src/protocols/novell/novell.c:2861
  14811799msgid "Unknown"
  14821800msgstr "Непознат"
  14831801
  1484 #: ../src/blist.c:545
   1802#: src/blist.c:543
   1803#, fuzzy
  14851804msgid "buddy list"
  1486 msgstr "списък с приятели"
  1487 
  1488 #: ../src/blist.c:1116
   1805msgstr "Списък с приятели"
   1806
   1807#: src/blist.c:1176
  14891808msgid "Chats"
  14901809msgstr "Разговори"
  14911810
  1492 #: ../src/blist.c:1815
   1811#: src/blist.c:1882
  14931812#, fuzzy, c-format
  14941813msgid ""
   
  15011820"%d познат от група %s не беше премахнат, тъй като абонаментът му не беше "
  15021821"активен. Този потребител и групата не бяха премахнати.\n"
   1822msgstr[1] ""
  15031823"%d познати от група %s не бяха премахнати, понеже абонаментите им не бяха "
  15041824"активни. Тези познати и групата не бяха премахнати.\n"
  1505 msgstr[1] ""
  1506 "%d познат от група %s не беше премахнат, тъй като абонаментът му не беше "
  1507 "активен. Този потребител и групата не бяха премахнати.\n"
  1508 "%d познати от група %s не бяха премахнати, понеже абонаментите им не бяха "
  1509 "активни. Тези познати и групата не бяха премахнати.\n"
  1510 
  1511 #: ../src/blist.c:1824
   1825
   1826#: src/blist.c:1891
  15121827msgid "Group not removed"
  15131828msgstr "Групата не е премахната"
  15141829
  1515 #: ../src/connection.c:98
   1830#: src/connection.c:98
  15161831msgid "Registration Error"
  15171832msgstr "Грешка при регистрацията"
  15181833
  1519 #: ../src/connection.c:280
   1834#: src/connection.c:280
  15201835#, fuzzy, c-format
  15211836msgid "+++ %s signed on"
  15221837msgstr "%s влезе"
  15231838
  1524 #: ../src/connection.c:323
   1839#: src/connection.c:322
  15251840#, fuzzy, c-format
  15261841msgid "+++ %s signed off"
  15271842msgstr "%s излезе"
  15281843
  1529 #: ../src/conversation.c:213
   1844#: src/conversation.c:181
   1845#, fuzzy
  15301846msgid "Unable to send message: The message is too large."
  1531 msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено: Твърде е голямо."
  1532 
  1533 #: ../src/conversation.c:216 ../src/conversation.c:229
  1534 #, c-format
   1847msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено, защто е твърде голямо."
   1848
   1849#: src/conversation.c:184 src/conversation.c:197
   1850#, fuzzy, c-format
  15351851msgid "Unable to send message to %s."
  1536 msgstr "Неуспех при изпращането на съобщение до %s."
  1537 
  1538 #: ../src/conversation.c:217
   1852msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено."
   1853
   1854#: src/conversation.c:185
  15391855msgid "The message is too large."
  15401856msgstr "Съобщението е твърде голямо."
  15411857
  1542 #: ../src/conversation.c:226
   1858#: src/conversation.c:194
  15431859msgid "Unable to send message."
  15441860msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено."
  15451861
  1546 #: ../src/conversation.c:1518
   1862#: src/conversation.c:1501
  15471863#, c-format
  15481864msgid "%s entered the room."
  15491865msgstr "%s влезе в стаята."
  15501866
  1551 #: ../src/conversation.c:1520
   1867#: src/conversation.c:1503
  15521868#, c-format
  15531869msgid "%s [<I>%s</I>] entered the room."
  15541870msgstr "%s [<I>%s</I>] влезе в стаята."
  15551871
  1556 #: ../src/conversation.c:1623
  1557 #, c-format
   1872#: src/conversation.c:1606
   1873#, fuzzy, c-format
  15581874msgid "You are now known as %s"
  1559 msgstr "Вече се казвате %s"
  1560 
  1561 #: ../src/conversation.c:1638
   1875msgstr "%s сега се казва %s"
   1876
   1877#: src/conversation.c:1621
  15621878#, c-format
  15631879msgid "%s is now known as %s"
  15641880msgstr "%s сега се казва %s"
  15651881
  1566 #: ../src/conversation.c:1694
   1882#: src/conversation.c:1677
  15671883#, c-format
  15681884msgid "%s left the room (%s)."
  15691885msgstr "%s напусна стаята (%s)."
  15701886
  1571 #: ../src/conversation.c:1696
   1887#: src/conversation.c:1679
  15721888#, c-format
  15731889msgid "%s left the room."
  15741890msgstr "%s напусна стаята."
  15751891
  1576 #: ../src/conversation.c:1773
   1892#: src/conversation.c:1756
  15771893#, c-format
  15781894msgid "(+%d more)"
  15791895msgstr "(+%d повече)"
  15801896
  1581 #: ../src/conversation.c:1775
   1897#: src/conversation.c:1758
  15821898#, c-format
  15831899msgid " left the room (%s)."
  15841900msgstr "напусна стаята (%s)."
  15851901
  1586 #: ../src/desktopitem.c:286 ../src/desktopitem.c:875
   1902#: src/desktopitem.c:286 src/desktopitem.c:875
  15871903#, fuzzy
  15881904msgid "No name"
  15891905msgstr "Фамилия:"
  15901906
  1591 #: ../src/ft.c:188 ../src/protocols/msn/msn.c:412
   1907#: src/ft.c:189 src/protocols/msn/msn.c:412
  15921908#, c-format
  15931909msgid ""
   
  15981914"%s.\n"
  15991915
  1600 #: ../src/ft.c:192
   1916#: src/ft.c:193
  16011917#, c-format
  16021918msgid ""
   
  16071923"%s.\n"
  16081924
  1609 #: ../src/ft.c:196
   1925#: src/ft.c:197
  16101926#, c-format
  16111927msgid ""
   
  16161932"%s.\n"
  16171933
  1618 #: ../src/ft.c:229
   1934#: src/ft.c:230
  16191935msgid "Cannot send a file of 0 bytes."
  16201936msgstr "Файл с размер 0 байта не може да бъде изпратен."
  16211937
  1622 #: ../src/ft.c:239
   1938#: src/ft.c:240
  16231939msgid "Cannot send a directory."
  16241940msgstr "Папката не може да бъде изпратена."
  16251941
  1626 #: ../src/ft.c:248
   1942#: src/ft.c:249
  16271943#, c-format
  16281944msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
  16291945msgstr ""
  16301946
  1631 #: ../src/ft.c:306
   1947#: src/ft.c:307
  16321948#, c-format
  16331949msgid "%s wants to send you %s (%s)"
  16341950msgstr "%s иска да ви изпрати %s (%s)"
  16351951
  1636 #: ../src/ft.c:313
   1952#: src/ft.c:314
  16371953#, c-format
  16381954msgid "%s wants to send you a file"
  16391955msgstr "%s иска да ви изпрати файл"
  16401956
  1641 #: ../src/ft.c:354
   1957#: src/ft.c:355
  16421958#, c-format
  16431959msgid "Accept file transfer request from %s?"
  16441960msgstr ""
  16451961
  1646 #: ../src/ft.c:358
   1962#: src/ft.c:359
  16471963#, c-format
  16481964msgid ""
   
  16521968msgstr ""
  16531969
  1654 #: ../src/ft.c:382
   1970#: src/ft.c:383
  16551971#, fuzzy, c-format
  16561972msgid "%s is offering to send file %s"
  16571973msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено."
  16581974
  1659 #: ../src/ft.c:426
   1975#: src/ft.c:427
  16601976#, c-format
  16611977msgid "%s is not a valid filename.\n"
  16621978msgstr "%s не е валидно име за файл.\n"
  16631979
  1664 #: ../src/ft.c:447
   1980#: src/ft.c:448
  16651981#, fuzzy, c-format
  16661982msgid "Offering to send %s to %s"
  16671983msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено."
  16681984
  1669 #: ../src/ft.c:458
   1985#: src/ft.c:459
  16701986#, c-format
  16711987msgid "Starting transfer of %s from %s"
  16721988msgstr ""
  16731989
  1674 #: ../src/ft.c:612
   1990#: src/ft.c:613
  16751991#, c-format
  16761992msgid "Transfer of file %s complete"
  16771993msgstr ""
  16781994
  1679 #: ../src/ft.c:615
   1995#: src/ft.c:616
  16801996msgid "File transfer complete"
  16811997msgstr "Изпращането на файл завърши"
  16821998
  1683 #: ../src/ft.c:999
   1999#: src/ft.c:1000
  16842000#, c-format
  16852001msgid "You canceled the transfer of %s"
  16862002msgstr "Отказахте получаването на файл от %s"
  16872003
  1688 #: ../src/ft.c:1004
   2004#: src/ft.c:1005
  16892005msgid "File transfer cancelled"
  16902006msgstr "Прехвърлянето на файл е прекъснато"
  16912007
  1692 #: ../src/ft.c:1061
   2008#: src/ft.c:1062
  16932009#, c-format
  16942010msgid "%s canceled the transfer of %s"
  16952011msgstr "%s прекъсна прехвърлянето на файл %s"
  16962012
  1697 #: ../src/ft.c:1066
   2013#: src/ft.c:1067
  16982014#, c-format
  16992015msgid "%s canceled the file transfer"
  17002016msgstr "%s прекъсна преноса на файла"
  17012017
  1702 #: ../src/ft.c:1123
  1703 #, c-format
   2018#: src/ft.c:1124
   2019#, fuzzy, c-format
  17042020msgid "File transfer to %s failed."
  1705 msgstr "Прехвърлянето на файл до %s беше прекъснато."
  1706 
  1707 #: ../src/ft.c:1125
  1708 #, c-format
   2021msgstr "Прехвърлянето на файл до %s беше прекъснато.\n"
   2022
   2023#: src/ft.c:1126
   2024#, fuzzy, c-format
  17092025msgid "File transfer from %s failed."
  1710 msgstr "Прехвърлянето на файл от %s е неуспешно."
  1711 
  1712 #: ../src/gtkaccount.c:362
   2026msgstr "Прехвърлянето на файл от %s беше прекъснато. \n"
   2027
   2028#: src/gtkaccount.c:357
  17132029#, c-format
  17142030msgid ""
   
  17222038
  17232039#. Build the login options frame.
  1724 #: ../src/gtkaccount.c:730
   2040#: src/gtkaccount.c:742
  17252041msgid "Login Options"
  17262042msgstr "Настройки за влизане"
  17272043
  1728 #: ../src/gtkaccount.c:747 ../src/gtkft.c:625
   2044#: src/gtkaccount.c:759 src/gtkft.c:640
  17292045msgid "Protocol:"
  17302046msgstr "Протокол:"
  17312047
  1732 #: ../src/gtkaccount.c:752 ../src/gtkblist.c:4120
  1733 msgid "Screen Name:"
  1734 msgstr "Име или номер в ICQ:"
  1735 
  1736 #: ../src/gtkaccount.c:826
   2048#: src/gtkaccount.c:838
  17372049msgid "Password:"
  17382050msgstr "Парола:"
  17392051
  1740 #: ../src/gtkaccount.c:831 ../src/gtkblist.c:4134 ../src/gtkblist.c:4516
   2052#: src/gtkaccount.c:843 src/gtkblist.c:4445 src/gtkblist.c:4827
  17412053msgid "Alias:"
  17422054msgstr "Псевдоним:"
  17432055
  1744 #: ../src/gtkaccount.c:835
   2056#: src/gtkaccount.c:847
  17452057msgid "Remember password"
  17462058msgstr "Запомняне на паролата"
  17472059
  17482060#. Build the user options frame.
  1749 #: ../src/gtkaccount.c:880
   2061#: src/gtkaccount.c:899
  17502062msgid "User Options"
  17512063msgstr "Настройки за потребител"
  17522064
  1753 #: ../src/gtkaccount.c:893
   2065#: src/gtkaccount.c:912
  17542066msgid "New mail notifications"
  1755 msgstr "Известяване за нова е-поща"
  1756 
  1757 #: ../src/gtkaccount.c:902
   2067msgstr "Известяване за нова поща"
   2068
   2069#: src/gtkaccount.c:921
  17582070msgid "Buddy icon:"
  1759 msgstr "Икона на познат:"
   2071msgstr "Аватар:"
  17602072
  17612073#. Build the protocol options frame.
  1762 #: ../src/gtkaccount.c:991
   2074#: src/gtkaccount.c:1012
  17632075#, c-format
  17642076msgid "%s Options"
  17652077msgstr "%s настройки"
  17662078
  1767 #. Use Global Proxy Settings
  1768 #: ../src/gtkaccount.c:1132 ../src/gtkaccount.c:1179
   2079#: src/gtkaccount.c:1213
  17692080msgid "Use Global Proxy Settings"
  17702081msgstr "Използване на общите настройки"
  17712082
  1772 #. No Proxy
  1773 #: ../src/gtkaccount.c:1138 ../src/gtkaccount.c:1186
   2083#: src/gtkaccount.c:1219
  17742084msgid "No Proxy"
  17752085msgstr "Без сървър-посредник"
  17762086
  1777 #. HTTP
  1778 #: ../src/gtkaccount.c:1144 ../src/gtkaccount.c:1193
   2087#: src/gtkaccount.c:1225
  17792088msgid "HTTP"
  17802089msgstr "HTTP"
  17812090
  1782 #. SOCKS 4
  1783 #: ../src/gtkaccount.c:1150 ../src/gtkaccount.c:1200
   2091#: src/gtkaccount.c:1231
  17842092msgid "SOCKS 4"
  17852093msgstr "SOCKS 4"
  17862094
  1787 #. SOCKS 5
  1788 #: ../src/gtkaccount.c:1156 ../src/gtkaccount.c:1207
   2095#: src/gtkaccount.c:1237
  17892096msgid "SOCKS 5"
  17902097msgstr "SOCKS 5"
  17912098
  1792 #. Use Environmental Settings
  1793 #: ../src/gtkaccount.c:1162 ../src/gtkaccount.c:1214 ../src/gtkprefs.c:1016
   2099#: src/gtkaccount.c:1243 src/gtkprefs.c:1033
  17942100msgid "Use Environmental Settings"
  17952101msgstr "Използване на настройките от средата"
  17962102
  1797 #: ../src/gtkaccount.c:1253
   2103#: src/gtkaccount.c:1277
  17982104msgid "you can see the butterflies mating"
  17992105msgstr "можете да видите пеперудите да се съчетават"
  18002106
  1801 #: ../src/gtkaccount.c:1257
   2107#: src/gtkaccount.c:1281
  18022108msgid "If you look real closely"
  18032109msgstr "Ако погледнете достатъчно близо"
  18042110
  1805 #: ../src/gtkaccount.c:1273
   2111#: src/gtkaccount.c:1297
  18062112msgid "Proxy Options"
  18072113msgstr "Настройки за сървър-посредник"
  18082114
  1809 #: ../src/gtkaccount.c:1291 ../src/gtkprefs.c:1010
   2115#: src/gtkaccount.c:1311 src/gtkprefs.c:1027
  18102116msgid "Proxy _type:"
  18112117msgstr "_Вид сървър-посредник:"
  18122118
  1813 #: ../src/gtkaccount.c:1300 ../src/gtkprefs.c:1031
   2119#: src/gtkaccount.c:1320 src/gtkprefs.c:1048
  18142120msgid "_Host:"
  18152121msgstr "_Адрес:"
  18162122
  1817 #: ../src/gtkaccount.c:1304 ../src/gtkprefs.c:1049
   2123#: src/gtkaccount.c:1324 src/gtkprefs.c:1066
  18182124msgid "_Port:"
  18192125msgstr "_Порт:"
  18202126
  1821 #: ../src/gtkaccount.c:1312
   2127#: src/gtkaccount.c:1332
  18222128msgid "_Username:"
  18232129msgstr "Потребителско _име:"
  18242130
  1825 #: ../src/gtkaccount.c:1318 ../src/gtkprefs.c:1086
   2131#: src/gtkaccount.c:1338 src/gtkprefs.c:1103
  18262132msgid "Pa_ssword:"
  18272133msgstr "Па_рола:"
  18282134
  1829 #: ../src/gtkaccount.c:1697
   2135#: src/gtkaccount.c:1716
  18302136msgid "Add Account"
  1831 msgstr "Добавяне на акаунт"
  1832 
  1833 #: ../src/gtkaccount.c:1699
   2137msgstr "Добавяне на абонамент"
   2138
   2139#: src/gtkaccount.c:1718
  18342140msgid "Modify Account"
  1835 msgstr "Промяна на акаунт"
   2141msgstr "Промяна на абонамент"
   2142
   2143#: src/gtkaccount.c:1740
   2144#, fuzzy
   2145msgid "_Basic"
   2146msgstr "Връщане"
   2147
   2148#: src/gtkaccount.c:1751
   2149#, fuzzy
   2150msgid "_Advanced"
   2151msgstr "_Отказване"
  18362152
  18372153#. Register button
  1838 #: ../src/gtkaccount.c:1747 ../src/protocols/jabber/jabber.c:706
   2154#: src/gtkaccount.c:1766 src/protocols/jabber/jabber.c:754
  18392155msgid "Register"
  18402156msgstr "Регистрация"
  18412157
  1842 #: ../src/gtkaccount.c:2115 ../src/gtksavedstatuses.c:244
   2158#: src/gtkaccount.c:2151 src/gtksavedstatuses.c:295
  18432159#, c-format
  18442160msgid "Are you sure you want to delete %s?"
  18452161msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s?"
  18462162
  1847 #: ../src/gtkaccount.c:2120 ../src/gtkrequest.c:265
  1848 #: ../src/gtksavedstatuses.c:247
   2163#: src/gtkaccount.c:2156 src/gtkpounce.c:1068 src/gtkrequest.c:291
   2164#: src/gtksavedstatuses.c:297
  18492165msgid "Delete"
  18502166msgstr "Изтриване"
  18512167
  1852 #: ../src/gtkaccount.c:2184 ../src/gtksavedstatuses.c:703
  1853 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:5052
   2168#: src/gtkaccount.c:2214 src/gtksavedstatuses.c:873
   2169#: src/protocols/oscar/oscar.c:5098
  18542170msgid "Screen Name"
  18552171msgstr "Име или номер в ICQ"
  18562172
  1857 #: ../src/gtkaccount.c:2207 ../src/gtkplugin.c:378
  1858 msgid "Enabled"
  1859 msgstr "Активиран"
  1860 
  1861 #: ../src/gtkaccount.c:2215
   2173#: src/gtkaccount.c:2245
  18622174msgid "Protocol"
  18632175msgstr "Протокол"
  18642176
  1865 #: ../src/gtkaccount.c:2547
  1866 #, c-format
  1867 msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s%s"
   2177#: src/gtkaccount.c:2578
   2178#, fuzzy, c-format
   2179msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
  18682180msgstr "%s%s%s%s направи %s негов или неин познат%s%s%s"
  18692181
  1870 #: ../src/gtkaccount.c:2561
  1871 msgid ""
  1872 "\n"
  1873 "\n"
  1874 "Do you wish to add him or her to your buddy list?"
  1875 msgstr ""
  1876 "\n"
  1877 "\n"
  1878 "Искате ли да добавите него или нея в списъка си с познати?"
  1879 
  1880 #: ../src/gtkaccount.c:2569
   2182#: src/gtkaccount.c:2627
  18812183msgid "Add buddy to your list?"
  18822184msgstr "Да се добави ли потребителят в списъка ви?"
  18832185
  1884 #: ../src/gtkaccount.c:2571 ../src/gtkblist.c:4568 ../src/gtkconv.c:1529
  1885 #: ../src/gtkrequest.c:266 ../src/protocols/gg/gg.c:655
  1886 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:4677
  1887 #: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5474 ../src/protocols/silc/chat.c:594
   2186#: src/gtkaccount.c:2629 src/gtkblist.c:4882 src/gtkconv.c:1574
   2187#: src/gtkrequest.c:292 src/protocols/gg/gg.c:829
   2188#: src/protocols/oscar/oscar.c:4723 src/protocols/sametime/sametime.c:5360
   2189#: src/protocols/silc/chat.c:595
  18882190msgid "Add"
  18892191msgstr "Добавяне"
  18902192
  1891 #: ../src/gtkblist.c:586
   2193#: src/gtkblist.c:678
  18922194msgid "Join a Chat"
  18932195msgstr "Включване в разговор"
  18942196
  1895 #: ../src/gtkblist.c:607
   2197#: src/gtkblist.c:699
  18962198msgid ""
  18972199"Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
   
  19002202"Въведете подходящите данни за разговора, в който искате да се включите.\n"
  19012203
  1902 #: ../src/gtkblist.c:618 ../src/gtkpounce.c:415 ../src/gtkroomlist.c:354
   2204#: src/gtkblist.c:710 src/gtkpounce.c:523 src/gtkroomlist.c:358
  19032205msgid "_Account:"
  1904 msgstr "_Акаунт:"
  1905 
  1906 #: ../src/gtkblist.c:926
   2206msgstr "_Абонамент:"
   2207
   2208#: src/gtkblist.c:1021
  19072209msgid "Get _Info"
  19082210msgstr "_Данни"
  19092211
  1910 #: ../src/gtkblist.c:929
   2212#: src/gtkblist.c:1024 src/gtkstock.c:142
  19112213msgid "I_M"
  1912 msgstr "_Съобщение"
  1913 
  1914 #: ../src/gtkblist.c:935
   2214msgstr "_Съобщ."
   2215
   2216#: src/gtkblist.c:1030
  19152217msgid "_Send File"
  19162218msgstr "_Изпращане на файл"
  19172219
  1918 #: ../src/gtkblist.c:941
   2220#: src/gtkblist.c:1038
   2221msgid "Start _Voice Chat"
   2222msgstr ""
   2223
   2224#: src/gtkblist.c:1044
  19192225msgid "Add Buddy _Pounce"
  19202226msgstr "Добавяне на потребител _внезапно"
  19212227
  1922 #: ../src/gtkblist.c:945 ../src/gtkblist.c:949 ../src/gtkblist.c:1049
  1923 #: ../src/gtkblist.c:1072
   2228#: src/gtkblist.c:1048 src/gtkblist.c:1052 src/gtkblist.c:1151
   2229#: src/gtkblist.c:1174
  19242230msgid "View _Log"
  19252231msgstr "Преглед на _дневник"
  19262232
  1927 #: ../src/gtkblist.c:960
  1928 msgid "_Alias Buddy..."
  1929 msgstr "_Псевдоним за познат"
  1930 
  1931 #: ../src/gtkblist.c:962
  1932 msgid "_Remove Buddy"
  1933 msgstr "Изт_риване на познат"
  1934 
  1935 #: ../src/gtkblist.c:964
  1936 msgid "Alias Contact..."
  1937 msgstr "Псевдоним на контакт..."
  1938 
  1939 #: ../src/gtkblist.c:967 ../src/gtkdialogs.c:812 ../src/gtkdialogs.c:813
  1940 msgid "Remove Contact"
  1941 msgstr "Изтриване на контакт"
  1942 
  1943 #: ../src/gtkblist.c:971 ../src/gtkblist.c:1057 ../src/gtkblist.c:1078
   2233#: src/gtkblist.c:1063
   2234#, fuzzy
   2235msgid "Alias..."
   2236msgstr "_Псевдоним..."
   2237
   2238#: src/gtkblist.c:1066 src/gtkconv.c:1571 src/gtkrequest.c:293
   2239msgid "Remove"
   2240msgstr "Премахване"
   2241
   2242#: src/gtkblist.c:1072 src/gtkblist.c:1159 src/gtkblist.c:1180
  19442243msgid "_Alias..."
  19452244msgstr "_Псевдоним..."
  19462245
  1947 #: ../src/gtkblist.c:973 ../src/gtkblist.c:1059 ../src/gtkblist.c:1080
   2246#: src/gtkblist.c:1074 src/gtkblist.c:1161 src/gtkblist.c:1182
  19482247msgid "_Remove"
  19492248msgstr "_Премахване"
  19502249
  1951 #: ../src/gtkblist.c:1020
   2250#: src/gtkblist.c:1122
  19522251msgid "Add a _Buddy"
  19532252msgstr "Добавяне на _потребител"
  19542253
  1955 #: ../src/gtkblist.c:1022
   2254#: src/gtkblist.c:1124
  19562255msgid "Add a C_hat"
  19572256msgstr "Добавяне на _разговор"
  19582257
  1959 #: ../src/gtkblist.c:1025
   2258#: src/gtkblist.c:1127
  19602259msgid "_Delete Group"
  19612260msgstr "_Изтриване на група"
  19622261
  1963 #: ../src/gtkblist.c:1027
   2262#: src/gtkblist.c:1129
  19642263msgid "_Rename"
  19652264msgstr "_Преименуване"
  19662265
  19672266#. join button
  1968 #: ../src/gtkblist.c:1045 ../src/gtkroomlist.c:264 ../src/gtkroomlist.c:409
  1969 #: ../src/gtkstock.c:118
   2267#: src/gtkblist.c:1147 src/gtkroomlist.c:267 src/gtkroomlist.c:413
   2268#: src/gtkstock.c:140
  19702269msgid "_Join"
  19712270msgstr "_Включване"
  19722271
  1973 #: ../src/gtkblist.c:1047
   2272#: src/gtkblist.c:1149
  19742273msgid "Auto-Join"
  19752274msgstr "Автоматично включване"
  19762275
  1977 #: ../src/gtkblist.c:1085 ../src/gtkblist.c:1108
   2276#: src/gtkblist.c:1187 src/gtkblist.c:1210
  19782277msgid "_Collapse"
  1979 msgstr "_Разгръщане"
  1980 
  1981 #: ../src/gtkblist.c:1113
   2278msgstr "_Разгръща"
   2279
   2280#: src/gtkblist.c:1215
  19822281msgid "_Expand"
  1983 msgstr "Разширяван_е"
  1984 
  1985 #: ../src/gtkblist.c:1346 ../src/gtkblist.c:1356 ../src/gtkblist.c:3390
  1986 #: ../src/gtkblist.c:3395
   2282msgstr "_Разширяване"
   2283
   2284#: src/gtkblist.c:1491 src/gtkblist.c:1501 src/gtkblist.c:3668
   2285#: src/gtkblist.c:3678
   2286#, fuzzy
  19872287msgid "/Tools/Mute Sounds"
  1988 msgstr "/Инструменти/Изключване на звуците"
  1989 
  1990 #: ../src/gtkblist.c:1815 ../src/gtkconv.c:3746 ../src/gtkpounce.c:314
   2288msgstr "Изключване на звуците"
   2289
   2290#: src/gtkblist.c:1964 src/gtkconv.c:4065 src/gtkpounce.c:422
  19912291msgid ""
  19922292"You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
   
  19942294
  19952295#. Buddies menu
  1996 #: ../src/gtkblist.c:2379
   2296#: src/gtkblist.c:2538
  19972297msgid "/_Buddies"
  19982298msgstr "/_Познати"
  19992299
  2000 #: ../src/gtkblist.c:2380
   2300#: src/gtkblist.c:2539
  20012301msgid "/Buddies/New Instant _Message..."
  20022302msgstr "/Познати/Ново _съобщение..."
  20032303
  2004 #: ../src/gtkblist.c:2381
   2304#: src/gtkblist.c:2540
  20052305msgid "/Buddies/Join a _Chat..."
  20062306msgstr "/Познати/Включване в _разговор..."
  20072307
  2008 #: ../src/gtkblist.c:2382
   2308#: src/gtkblist.c:2541
  20092309msgid "/Buddies/Get User _Info..."
  20102310msgstr "/Познати/_Данни за потребител..."
  20112311
  2012 #: ../src/gtkblist.c:2383
   2312#: src/gtkblist.c:2542
  20132313msgid "/Buddies/View User _Log..."
  20142314msgstr "/Познати/Преглед на _дневника..."
  20152315
  2016 #: ../src/gtkblist.c:2385
   2316#: src/gtkblist.c:2544
  20172317msgid "/Buddies/Show _Offline Buddies"
  20182318msgstr "/Познати/Показване на и_зключените потребители"
  20192319
  2020 #: ../src/gtkblist.c:2386
   2320#: src/gtkblist.c:2545
  20212321msgid "/Buddies/Show _Empty Groups"
  20222322msgstr "/Познати/Показване на праз_ните групи"
  20232323
  2024 #: ../src/gtkblist.c:2387
   2324#: src/gtkblist.c:2546
   2325#, fuzzy
  20252326msgid "/Buddies/Show Buddy _Details"
  2026 msgstr "/Познати/Показване на _данните на потребителите"
  2027 
  2028 #: ../src/gtkblist.c:2388 ../src/gtkblist.c:5275
  2029 msgid "/Buddies/Sort Buddies"
  2030 msgstr "/Познати/Подреждане на познатите"
  2031 
  2032 #: ../src/gtkblist.c:2390
   2327msgstr "/Познати/Показване на изключените потребители"
   2328
   2329#: src/gtkblist.c:2547
   2330#, fuzzy
   2331msgid "/Buddies/Show Idle _Times"
   2332msgstr "/Познати/Показване на изключените потребители"
   2333
   2334#: src/gtkblist.c:2548
   2335#, fuzzy
   2336msgid "/Buddies/_Sort Buddies"
   2337msgstr "/Познати/Показване на изключените потребители"
   2338
   2339#: src/gtkblist.c:2550
  20332340msgid "/Buddies/_Add Buddy..."
  20342341msgstr "/Познати/_Добавяне на потребител..."
  20352342
  2036 #: ../src/gtkblist.c:2391
   2343#: src/gtkblist.c:2551
  20372344msgid "/Buddies/Add C_hat..."
  20382345msgstr "/Познати/Добавяне на разго_вор..."
  20392346
  2040 #: ../src/gtkblist.c:2392
   2347#: src/gtkblist.c:2552
  20412348msgid "/Buddies/Add _Group..."
  20422349msgstr "/Познати/Добавяне на _група..."
  20432350
  2044 #: ../src/gtkblist.c:2394
   2351#: src/gtkblist.c:2554
  20452352msgid "/Buddies/_Quit"
  20462353msgstr "/Познати/_Спиране на програмата"
  20472354
   2355#. Accounts menu
   2356#: src/gtkblist.c:2557
   2357#, fuzzy
   2358msgid "/_Accounts"
   2359msgstr "Абонаменти"
   2360
   2361#: src/gtkblist.c:2558 src/gtkblist.c:5468
   2362msgid "/Accounts/Add\\/Edit"
   2363msgstr ""
   2364
  20482365#. Tools
  2049 #: ../src/gtkblist.c:2397
   2366#: src/gtkblist.c:2561
  20502367msgid "/_Tools"
  20512368msgstr "/_Инструменти"
  20522369
  2053 #: ../src/gtkblist.c:2398
  2054 msgid "/Tools/Buddy _Pounce"
   2370#: src/gtkblist.c:2562
   2371#, fuzzy
   2372msgid "/Tools/Buddy _Pounces"
  20552373msgstr "/Инструменти/Познат"
  20562374
  2057 #: ../src/gtkblist.c:2399
  2058 msgid "/Tools/Account Ac_tions"
  2059 msgstr "/Инструменти/Действия с _акаунта"
  2060 
  2061 #: ../src/gtkblist.c:2401
  2062 msgid "/Tools/A_ccounts"
  2063 msgstr "/Инструменти/_Акаунти"
  2064 
  2065 #: ../src/gtkblist.c:2402
   2375#: src/gtkblist.c:2563
   2376#, fuzzy
   2377msgid "/Tools/Plu_gins"
   2378msgstr "/Инструменти/Действия с модул"
   2379
   2380#: src/gtkblist.c:2564
  20662381msgid "/Tools/Pr_eferences"
  20672382msgstr "/Инструменти/На_стройки"
  20682383
  2069 #: ../src/gtkblist.c:2403
  2070 msgid "/Tools/P_lugins"
  2071 msgstr "/Инструменти/П_риставки"
  2072 
  2073 #: ../src/gtkblist.c:2404
   2384#: src/gtkblist.c:2565
  20742385msgid "/Tools/Pr_ivacy"
  20752386msgstr "/Инструменти/_Уединение"
  20762387
  2077 #: ../src/gtkblist.c:2405
   2388#: src/gtkblist.c:2567
  20782389msgid "/Tools/_File Transfers"
  2079 msgstr "/Инструменти/Пренос на _файлове"
  2080 
  2081 #: ../src/gtkblist.c:2406
   2390msgstr "/Инструменти/Трансфер на _файлове"
   2391
   2392#: src/gtkblist.c:2568
  20822393msgid "/Tools/R_oom List"
  20832394msgstr "/Инструменти/Списък на стаите"
  20842395
  2085 #: ../src/gtkblist.c:2408
   2396#: src/gtkblist.c:2569
   2397#, fuzzy
   2398msgid "/Tools/System _Log"
   2399msgstr "/Инструменти/Преглед на дневника на системата"
   2400
   2401#: src/gtkblist.c:2571
   2402#, fuzzy
  20862403msgid "/Tools/Mute _Sounds"
  2087 msgstr "/Инструменти/Изключване на _звуците"
  2088 
  2089 #: ../src/gtkblist.c:2409
  2090 msgid "/Tools/View System _Log"
  2091 msgstr "/Инструменти/Преглед на дневника на системата"
   2404msgstr "Изключване на звуците"
  20922405
  20932406#. Help
  2094 #: ../src/gtkblist.c:2412
   2407#: src/gtkblist.c:2574
  20952408msgid "/_Help"
  20962409msgstr "/_Помощ"
  20972410
  2098 #: ../src/gtkblist.c:2413
   2411#: src/gtkblist.c:2575
  20992412msgid "/Help/Online _Help"
  21002413msgstr "/Помощ/Ръководство"
  21012414
  2102 #: ../src/gtkblist.c:2414
   2415#: src/gtkblist.c:2576
  21032416msgid "/Help/_Debug Window"
  21042417msgstr "/Помощ/Прозорец за _грешки"
  21052418
  2106 #: ../src/gtkblist.c:2415
   2419#: src/gtkblist.c:2577
  21072420msgid "/Help/_About"
  21082421msgstr "/Помощ/_Относно програмата"
  21092422
  2110 #: ../src/gtkblist.c:2447 ../src/gtkblist.c:2514
   2423#: src/gtkblist.c:2609 src/gtkblist.c:2675
  21112424#, c-format
  21122425msgid ""
   
  21172430"<b>Абонамент:</b> %s"
  21182431
  2119 #: ../src/gtkblist.c:2523
  2120 #, c-format
   2432#: src/gtkblist.c:2684
   2433#, fuzzy, c-format
  21212434msgid ""
  21222435"\n"
   
  21242437msgstr ""
  21252438"\n"
  2126 "<b>Псевдоним на контакта:</b> %s"
  2127 
  2128 #: ../src/gtkblist.c:2531
  2129 #, c-format
   2439"<b>Псевдоним на контакта:</b>"
   2440
   2441#: src/gtkblist.c:2692
   2442#, fuzzy, c-format
  21302443msgid ""
  21312444"\n"
   
  21332446msgstr ""
  21342447"\n"
  2135 "<b>Псевдоним:</b> %s"
  2136 
  2137 #: ../src/gtkblist.c:2539
  2138 #, c-format
   2448"<b>Псевдоним:</b>"
   2449
   2450#: src/gtkblist.c:2700
   2451#, fuzzy, c-format
  21392452msgid ""
  21402453"\n"
   
  21422455msgstr ""
  21432456"\n"
  2144 "<b>Псевдоним:</b> %s"
  2145 
  2146 #: ../src/gtkblist.c:2548
  2147 #, c-format
   2457"<b>Псевдоним:</b>"
   2458
   2459#: src/gtkblist.c:2709
   2460#, fuzzy, c-format
  21482461msgid ""
  21492462"\n"
   
  21512464msgstr ""
  21522465"\n"
  2153 "<b>Включен:</b> %s"
  2154 
  2155 #: ../src/gtkblist.c:2560
  2156 #, c-format
   2466"<b>Включен:</b>"
   2467
   2468#: src/gtkblist.c:2721
   2469#, fuzzy, c-format
  21572470msgid ""
  21582471"\n"
   
  21602473msgstr ""
  21612474"\n"
  2162 "<b>Бездейства:</b> %s"
  2163 
  2164 #: ../src/gtkblist.c:2595
  2165 #, c-format
   2475"<b>Бездейства:</b>"
   2476
   2477#: src/gtkblist.c:2756
   2478#, fuzzy, c-format
  21662479msgid ""
  21672480"\n"
   
  21692482msgstr ""
  21702483"\n"
  2171 "<b>Последно видян:</b> преди %s"
  2172 
  2173 #: ../src/gtkblist.c:2603
   2484"<b>%s:</b> %s"
   2485
   2486#: src/gtkblist.c:2764
  21742487msgid ""
  21752488"\n"
   
  21792492"<b>Състояние:</b> Изключен"
  21802493
  2181 #: ../src/gtkblist.c:2626
   2494#: src/gtkblist.c:2787
  21822495msgid ""
  21832496"\n"
   
  21872500"<b>Описание:</b>Неспокоен"
  21882501
  2189 #: ../src/gtkblist.c:2628
   2502#: src/gtkblist.c:2789
   2503#, fuzzy
  21902504msgid ""
  21912505"\n"
   
  21932507msgstr ""
  21942508"\n"
  2195 "<b>Състояние:</b> Страхотно"
  2196 
  2197 #: ../src/gtkblist.c:2630
   2509"<b>Състояние:</b>Страхотно"
   2510
   2511#: src/gtkblist.c:2791
   2512#, fuzzy
  21982513msgid ""
  21992514"\n"
   
  22012516msgstr ""
  22022517"\n"
  2203 "<b>Състояние:</b> Яко"
  2204 
  2205 #: ../src/gtkblist.c:2896
  2206 #, c-format
  2207 msgid "Idle (%dh %02dm) "
  2208 msgstr "Бездейства (%dh %02dm) "
  2209 
  2210 #: ../src/gtkblist.c:2898
  2211 #, c-format
  2212 msgid "Idle (%dm) "
   2518"<b>Състояние:</b>Смайващо"
   2519
   2520#: src/gtkblist.c:3061
   2521#, fuzzy, c-format
   2522msgid "Idle %dh %02dm"
   2523msgstr "Бездейства (%dh%02dm) "
   2524
   2525#: src/gtkblist.c:3063
   2526#, fuzzy, c-format
   2527msgid "Idle %dm"
  22132528msgstr "Бездейства (%dm) "
  22142529
  2215 #: ../src/gtkblist.c:2901
  2216 msgid "Idle "
  2217 msgstr "Бездействам "
  2218 
  2219 #: ../src/gtkblist.c:2905
   2530#. Idle stuff
   2531#: src/gtkblist.c:3066 src/gtkprefs.c:1671 src/protocols/bonjour/bonjour.c:325
   2532#: src/protocols/msn/msn.c:554 src/protocols/msn/state.c:32
   2533#: src/protocols/novell/novell.c:2855 src/protocols/oscar/oscar.c:5119
   2534#: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2660 src/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:680
   2535msgid "Idle"
   2536msgstr "Бездействам"
   2537
   2538#: src/gtkblist.c:3070
  22202539msgid "Offline "
  22212540msgstr "Изключен "
  22222541
  2223 #: ../src/gtkblist.c:3021
   2542#: src/gtkblist.c:3186
   2543#, fuzzy
  22242544msgid "/Buddies/New Instant Message..."
  2225 msgstr "/Познати/Ново съобщение..."
  2226 
  2227 #: ../src/gtkblist.c:3022 ../src/gtkblist.c:3056
   2545msgstr "/Познати/Ново _съобщение..."
   2546
   2547#: src/gtkblist.c:3187 src/gtkblist.c:3220
  22282548msgid "/Buddies/Join a Chat..."
  22292549msgstr "/Познати/Включване в _разговор..."
  22302550
  2231 #: ../src/gtkblist.c:3023
   2551#: src/gtkblist.c:3188
   2552#, fuzzy
  22322553msgid "/Buddies/Get User Info..."
  2233 msgstr "/Познати/Получаване на информация за потребител..."
  2234 
  2235 #: ../src/gtkblist.c:3024
   2554msgstr "/Познати/Получаване на _информация за потребител..."
   2555
   2556#: src/gtkblist.c:3189
   2557#, fuzzy
  22362558msgid "/Buddies/Add Buddy..."
  2237 msgstr "/Познати/Добавяне на познат..."
  2238 
  2239 #: ../src/gtkblist.c:3025 ../src/gtkblist.c:3059
   2559msgstr "/Познати/_Добавяне на потребител..."
   2560
   2561#: src/gtkblist.c:3190 src/gtkblist.c:3223
   2562#, fuzzy
  22402563msgid "/Buddies/Add Chat..."
  2241 msgstr "/Познати/Добавяне на разговор..."
  2242 
  2243 #: ../src/gtkblist.c:3026
   2564msgstr "/Познати/Добавяне на разго_вор..."
   2565
   2566#: src/gtkblist.c:3191
   2567#, fuzzy
  22442568msgid "/Buddies/Add Group..."
  2245 msgstr "/Познати/Добавяне на група..."
  2246 
  2247 #: ../src/gtkblist.c:3062
   2569msgstr "/Познати/Добавяне на _група..."
   2570
   2571#: src/gtkblist.c:3226
   2572#, fuzzy
   2573msgid "/Tools/Buddy Pounces"
   2574msgstr "/Инструменти/"
   2575
   2576#: src/gtkblist.c:3229
   2577msgid "/Tools/Privacy"
   2578msgstr "/Инструменти/Уединение"
   2579
   2580#: src/gtkblist.c:3232
  22482581msgid "/Tools/Room List"
  22492582msgstr "/Инструменти/Списък на стаите"
  22502583
  2251 #: ../src/gtkblist.c:3065
  2252 msgid "/Tools/Privacy"
  2253 msgstr "/Инструменти/Уединение"
  2254 
  2255 #: ../src/gtkblist.c:3141
   2584#: src/gtkblist.c:3418
   2585#, fuzzy
  22562586msgid "Manually"
  22572587msgstr "Ръчно"
  22582588
  2259 #: ../src/gtkblist.c:3143
   2589#: src/gtkblist.c:3420
   2590#, fuzzy
  22602591msgid "Alphabetically"
  22612592msgstr "По азбучен ред"
  22622593
  2263 #: ../src/gtkblist.c:3144
   2594#: src/gtkblist.c:3421
  22642595msgid "By status"
  22652596msgstr "По състояние"
  22662597
  2267 #: ../src/gtkblist.c:3145
   2598#: src/gtkblist.c:3422
  22682599msgid "By log size"
  22692600msgstr "По размер на дневника"
  22702601
  2271 #: ../src/gtkblist.c:3257
  2272 msgid "/Tools/Buddy Pounce"
  2273 msgstr "/Инструменти/"
  2274 
  2275 #: ../src/gtkblist.c:3258
  2276 msgid "/Tools/Account Actions"
  2277 msgstr "/Инструменти/Действия с _акаунта"
   2602#: src/gtkblist.c:3562
   2603#, fuzzy
   2604msgid "/Accounts"
   2605msgstr "Абонаменти"
  22782606
  22792607#. set the Show Offline Buddies option. must be done
  22802608#. * after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
  22812609#.
  2282 #: ../src/gtkblist.c:3386
   2610#: src/gtkblist.c:3662
  22832611msgid "/Buddies/Show Offline Buddies"
  22842612msgstr "/Познати/Показване на изключените потребители"
  22852613
  2286 #: ../src/gtkblist.c:3388
   2614#: src/gtkblist.c:3665
  22872615msgid "/Buddies/Show Empty Groups"
  22882616msgstr "/Познати/Показване на празните групи"
  22892617
  2290 #: ../src/gtkblist.c:3392
   2618#: src/gtkblist.c:3671
   2619#, fuzzy
  22912620msgid "/Buddies/Show Buddy Details"
  2292 msgstr "/Познати/Показване на данните за познатите"
  2293 
  2294 #: ../src/gtkblist.c:4074 ../src/protocols/silc/buddy.c:736
  2295 #: ../src/protocols/silc/buddy.c:994 ../src/protocols/silc/buddy.c:1039
  2296 #: ../src/protocols/silc/buddy.c:1129 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2902
   2621msgstr "/Познати/Показване на изключените потребители"
   2622
   2623#: src/gtkblist.c:3674
   2624#, fuzzy
   2625msgid "/Buddies/Show Idle Times"
   2626msgstr "/Познати/Показване на изключените потребители"
   2627
   2628#: src/gtkblist.c:4378 src/protocols/silc/buddy.c:737
   2629#: src/protocols/silc/buddy.c:995 src/protocols/silc/buddy.c:1040
   2630#: src/protocols/silc/buddy.c:1139 src/protocols/yahoo/yahoo.c:2908
  22972631msgid "Add Buddy"
  22982632msgstr "Добавяне на приятел"
  22992633
  2300 #: ../src/gtkblist.c:4098
   2634#: src/gtkblist.c:4402
  23012635msgid ""
  23022636"Please enter the screen name of the person you would like to add to your "
   
  23082642"Псевдонимът ще бъде изведен вместо името, където е възможно. \n"
  23092643
   2644#: src/gtkblist.c:4424
   2645msgid "Screen Name:"
   2646msgstr "Име или номер в ICQ:"
   2647
  23102648#. Set up stuff for the account box
  2311 #: ../src/gtkblist.c:4161 ../src/gtkblist.c:4496
   2649#: src/gtkblist.c:4472 src/gtkblist.c:4807
  23122650msgid "Account:"
  2313 msgstr "Акаунт:"
  2314 
  2315 #: ../src/gtkblist.c:4429
   2651msgstr "Абонамент:"
   2652
   2653#: src/gtkblist.c:4740
  23162654msgid "This protocol does not support chat rooms."
  23172655msgstr ""
  23182656
  2319 #: ../src/gtkblist.c:4445
   2657#: src/gtkblist.c:4756
  23202658msgid ""
  23212659"You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
   
  23252663"разговори."
  23262664
  2327 #: ../src/gtkblist.c:4462
   2665#: src/gtkblist.c:4773
  23282666msgid "Add Chat"
  23292667msgstr "Добавяне на разговор"
  23302668
  2331 #: ../src/gtkblist.c:4486
   2669#: src/gtkblist.c:4797
  23322670msgid ""
  23332671"Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
   
  23372675"вашия списък.\n"
  23382676
  2339 #: ../src/gtkblist.c:4565 ../src/protocols/sametime/sametime.c:5388
  2340 #: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5472
   2677#: src/gtkblist.c:4879 src/protocols/sametime/sametime.c:5274
   2678#: src/protocols/sametime/sametime.c:5358
  23412679msgid "Add Group"
  23422680msgstr "Добавяне на група"
  23432681
  2344 #: ../src/gtkblist.c:4566
   2682#: src/gtkblist.c:4880
  23452683msgid "Please enter the name of the group to be added."
  23462684msgstr "Въведете име на групата, която искате да добавите."
  23472685
  2348 #: ../src/gtkblist.c:5140
   2686#: src/gtkblist.c:5510
   2687#, fuzzy
   2688msgid "_Edit Account"
   2689msgstr "_Абонамент"
   2690
   2691#: src/gtkblist.c:5543 src/gtkblist.c:5549
  23492692msgid "No actions available"
  23502693msgstr "Няма възможни действия"
  23512694
  2352 #: ../src/gtkblist.c:5209
   2695#: src/gtkblist.c:5557
   2696#, fuzzy
   2697msgid "_Disable"
   2698msgstr "Видим"
   2699
   2700#: src/gtkblist.c:5569
   2701#, fuzzy
   2702msgid "Enable Account"
   2703msgstr "Абонамент"
   2704
   2705#: src/gtkblist.c:5624
   2706#, fuzzy
  23532707msgid "/Tools"
  2354 msgstr "/Инструменти"
  2355 
  2356 #: ../src/gtkconn.c:190
   2708msgstr "/_Инструменти"
   2709
   2710#: src/gtkblist.c:5719
   2711#, fuzzy
   2712msgid "/Buddies/Sort Buddies"
   2713msgstr "/Познати/Показване на изключените потребители"
   2714
   2715#: src/gtkcellview.c:198
   2716#, fuzzy
   2717msgid "Background color name"
   2718msgstr "Цвят на фона"
   2719
   2720#: src/gtkcellview.c:199
   2721#, fuzzy
   2722msgid "Background color as a string"
   2723msgstr "Цвят на фона"
   2724
   2725#: src/gtkcellview.c:205 src/gtkimhtmltoolbar.c:1007
   2726msgid "Background color"
   2727msgstr "Цвят на фона"
   2728
   2729#: src/gtkcellview.c:206
   2730#, fuzzy
   2731msgid "Background color as a GdkColor"
   2732msgstr "Цвят на фона"
   2733
   2734#: src/gtkcellview.c:213
   2735#, fuzzy
   2736msgid "Background set"
   2737msgstr "Цвят на фона"
   2738
   2739#: src/gtkcellview.c:214
   2740msgid "Whether this tag affects the background color"
   2741msgstr ""
   2742
   2743#: src/gtkcombobox.c:490
   2744msgid "ComboBox model"
   2745msgstr ""
   2746
   2747#: src/gtkcombobox.c:491
   2748msgid "The model for the combo box"
   2749msgstr ""
   2750
   2751#: src/gtkcombobox.c:498
   2752msgid "Wrap width"
   2753msgstr ""
   2754
   2755#: src/gtkcombobox.c:499
   2756msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
   2757msgstr ""
   2758
   2759#: src/gtkcombobox.c:508
   2760msgid "Row span column"
   2761msgstr ""
   2762
   2763#: src/gtkcombobox.c:509
   2764msgid "TreeModel column containing the row span values"
   2765msgstr ""
   2766
   2767#: src/gtkcombobox.c:518
   2768msgid "Column span column"
   2769msgstr ""
   2770
   2771#: src/gtkcombobox.c:520
   2772msgid "TreeModel column containing the column span values"
   2773msgstr ""
   2774
   2775#: src/gtkcombobox.c:529
   2776#, fuzzy
   2777msgid "Active item"
   2778msgstr "Активен"
   2779
   2780#: src/gtkcombobox.c:530
   2781#, fuzzy
   2782msgid "The item which is currently active"
   2783msgstr "Разговорите в момента не са налични"
   2784
   2785#: src/gtkcombobox.c:538
   2786#, fuzzy
   2787msgid "Appears as list"
   2788msgstr "Изключен"
   2789
   2790#: src/gtkcombobox.c:539
   2791msgid "Whether combobox dropdowns should look like lists rather than menus"
   2792msgstr ""
   2793
   2794#: src/gtkconn.c:189
  23572795#, fuzzy, c-format
  23582796msgid "%s disconnected"
  23592797msgstr "Изключен."
  23602798
  2361 #: ../src/gtkconn.c:191
   2799#: src/gtkconn.c:190
  23622800#, c-format
  23632801msgid ""
   
  23662804msgstr ""
  23672805
  2368 #: ../src/gtkconv.c:325
   2806#: src/gtkconv.c:349
  23692807#, c-format
  23702808msgid "me is using Gaim v%s."
  23712809msgstr ""
  23722810
  2373 #: ../src/gtkconv.c:334
   2811#: src/gtkconv.c:358
  23742812msgid "Supported debug options are:  version"
  23752813msgstr ""
  23762814
  2377 #: ../src/gtkconv.c:371
   2815#: src/gtkconv.c:394
  23782816msgid "No such command (in this context)."
  23792817msgstr ""
  23802818
  2381 #: ../src/gtkconv.c:374
   2819#: src/gtkconv.c:397
  23822820msgid ""
  23832821"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help on a specific command.\n"
   
  23852823msgstr ""
  23862824
  2387 #: ../src/gtkconv.c:446
   2825#: src/gtkconv.c:469
  23882826msgid "No such command."
  23892827msgstr "Няма такава команда."
  23902828
  2391 #: ../src/gtkconv.c:453
   2829#: src/gtkconv.c:476
  23922830msgid "Syntax Error:  You typed the wrong number of arguments to that command."
  23932831msgstr ""
  23942832
  2395 #: ../src/gtkconv.c:458
   2833#: src/gtkconv.c:481
  23962834msgid "Your command failed for an unknown reason."
  23972835msgstr "Бяхте изключен по неизвестни причини."
  23982836
  2399 #: ../src/gtkconv.c:465
   2837#: src/gtkconv.c:488
  24002838msgid "That command only works in chats, not IMs."
  24012839msgstr ""
  24022840
  2403 #: ../src/gtkconv.c:468
   2841#: src/gtkconv.c:491
  24042842msgid "That command only works in IMs, not chats."
  24052843msgstr ""
  24062844
  2407 #: ../src/gtkconv.c:472
   2845#: src/gtkconv.c:495
  24082846msgid "That command doesn't work on this protocol."
  24092847msgstr ""
  24102848
  2411 #: ../src/gtkconv.c:699 ../src/gtkconv.c:725
   2849#: src/gtkconv.c:729 src/gtkconv.c:755
  24122850msgid "That buddy is not on the same protocol as this chat."
  24132851msgstr ""
  24142852
  2415 #: ../src/gtkconv.c:719
   2853#: src/gtkconv.c:749
  24162854msgid ""
  24172855"You are not currently signed on with an account that can invite that buddy."
  24182856msgstr "Не сте включени с абонамент, който може да прибавя потребител."
  24192857
  2420 #: ../src/gtkconv.c:772
   2858#: src/gtkconv.c:802
  24212859msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
  24222860msgstr "Покана към потребител в стая за разговори"
  24232861
  24242862#. Put our happy label in it.
  2425 #: ../src/gtkconv.c:802
   2863#: src/gtkconv.c:832
  24262864msgid ""
  24272865"Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
   
  24312869"съобщение за покана."
  24322870
  2433 #: ../src/gtkconv.c:823
   2871#: src/gtkconv.c:853
  24342872msgid "_Buddy:"
  24352873msgstr "_Приятел:"
  24362874
  2437 #: ../src/gtkconv.c:843 ../src/gtksavedstatuses.c:853
   2875#: src/gtkconv.c:873 src/gtksavedstatuses.c:1077 src/gtksavedstatuses.c:1395
  24382876msgid "_Message:"
  24392877msgstr "_Съобщение"
  24402878
  2441 #: ../src/gtkconv.c:900 ../src/gtkconv.c:2230 ../src/gtkdebug.c:217
  2442 #: ../src/gtkft.c:472
   2879#: src/gtkconv.c:930 src/gtkconv.c:2277 src/gtkdebug.c:217 src/gtkft.c:488
  24432880msgid "Unable to open file."
  24442881msgstr "Неуспех при отварянето на файл"
  24452882
  2446 #: ../src/gtkconv.c:906
   2883#: src/gtkconv.c:936
  24472884#, c-format
  24482885msgid "<h1>Conversation with %s</h1>\n"
  24492886msgstr "<h1>Разговор с %s</h1>\n"
  24502887
  2451 #: ../src/gtkconv.c:930
   2888#: src/gtkconv.c:960
  24522889msgid "Save Conversation"
  24532890msgstr "Запазване на разговора"
  24542891
  2455 #: ../src/gtkconv.c:1030 ../src/gtkdebug.c:165 ../src/gtkdebug.c:678
   2892#: src/gtkconv.c:1077 src/gtkdebug.c:165 src/gtkdebug.c:678
  24562893msgid "Find"
  24572894msgstr "Търсене"
  24582895
  2459 #: ../src/gtkconv.c:1056 ../src/gtkdebug.c:193
   2896#: src/gtkconv.c:1103 src/gtkdebug.c:193
  24602897msgid "_Search for:"
  24612898msgstr "_Търсене за:"
  24622899
  2463 #: ../src/gtkconv.c:1227
   2900#: src/gtkconv.c:1274
  24642901msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
  24652902msgstr ""
  24662903
  2467 #: ../src/gtkconv.c:1235
   2904#: src/gtkconv.c:1282
  24682905msgid ""
  24692906"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
  24702907msgstr ""
  24712908
  2472 #: ../src/gtkconv.c:1491
   2909#: src/gtkconv.c:1536
  24732910msgid "IM"
  24742911msgstr "Съобщение"
  24752912
  2476 #: ../src/gtkconv.c:1497 ../src/protocols/oscar/oscar.c:629
   2913#: src/gtkconv.c:1542 src/protocols/oscar/oscar.c:647
  24772914msgid "Send File"
  24782915msgstr "Изпращане на файл"
  24792916
  2480 #: ../src/gtkconv.c:1504
   2917#: src/gtkconv.c:1549
  24812918msgid "Un-Ignore"
  24822919msgstr "Махане на игнорирането"
  24832920
  2484 #: ../src/gtkconv.c:1507
   2921#: src/gtkconv.c:1552
  24852922msgid "Ignore"
  24862923msgstr "Игнориране"
  24872924
  2488 #: ../src/gtkconv.c:1513
   2925#: src/gtkconv.c:1558
  24892926msgid "Info"
  24902927msgstr "Данни"
  24912928
  2492 #: ../src/gtkconv.c:1519
   2929#: src/gtkconv.c:1564
   2930#, fuzzy
  24932931msgid "Get Away Message"
  2494 msgstr "Съобщение за състоянието „Няма ме“"
  2495 
  2496 #: ../src/gtkconv.c:1526 ../src/gtkrequest.c:267
  2497 msgid "Remove"
  2498 msgstr "Премахване"
  2499 
  2500 #: ../src/gtkconv.c:2238
   2932msgstr "Ново съобщение за състоянието \"Няма ме\""
   2933
   2934#: src/gtkconv.c:2285
  25012935msgid "Unable to save icon file to disk."
  25022936msgstr "Файлът с иконата не може да бъде записан на диска."
  25032937
  2504 #: ../src/gtkconv.c:2261
   2938#: src/gtkconv.c:2308
  25052939msgid "Save Icon"
  25062940msgstr "Запазване на икона"
  25072941
  2508 #: ../src/gtkconv.c:2310
   2942#: src/gtkconv.c:2357
  25092943msgid "Animate"
  25102944msgstr "Стимулиране"
  25112945
  2512 #: ../src/gtkconv.c:2315
   2946#: src/gtkconv.c:2362
  25132947msgid "Hide Icon"
  25142948msgstr "Скриване на икона"
  25152949
  2516 #: ../src/gtkconv.c:2321
   2950#: src/gtkconv.c:2368
  25172951msgid "Save Icon As..."
  25182952msgstr "Запазване на икона като..."
  25192953
  25202954#. Conversation menu
  2521 #: ../src/gtkconv.c:2369
   2955#: src/gtkconv.c:2509
  25222956msgid "/_Conversation"
  25232957msgstr "/_Разговор"
  25242958
  2525 #: ../src/gtkconv.c:2371
   2959#: src/gtkconv.c:2511
  25262960msgid "/Conversation/New Instant _Message..."
  25272961msgstr "/Разговор/Ново _съобщение..."
  25282962
  2529 #: ../src/gtkconv.c:2376
   2963#: src/gtkconv.c:2516
  25302964msgid "/Conversation/_Find..."
  25312965msgstr "/Разговор/_Търсене..."
  25322966
  2533 #: ../src/gtkconv.c:2378
   2967#: src/gtkconv.c:2518
  25342968msgid "/Conversation/View _Log"
  25352969msgstr "/Разговор/Преглед на _история"
  25362970
  2537 #: ../src/gtkconv.c:2379
   2971#: src/gtkconv.c:2519
  25382972msgid "/Conversation/_Save As..."
  25392973msgstr "/Разговор/_Запазване като..."
  25402974
  2541 #: ../src/gtkconv.c:2381
  2542 msgid "/Conversation/Clear"
   2975#: src/gtkconv.c:2521
   2976#, fuzzy
   2977msgid "/Conversation/Clea_r"
  25432978msgstr "/Разговор/Изчистване"
  25442979
  2545 #: ../src/gtkconv.c:2385
   2980#: src/gtkconv.c:2525
  25462981msgid "/Conversation/Se_nd File..."
  25472982msgstr "/Разговор/Изпращане _на файл..."
  25482983
  2549 #: ../src/gtkconv.c:2386
   2984#: src/gtkconv.c:2526
  25502985msgid "/Conversation/Add Buddy _Pounce..."
  25512986msgstr ""
  25522987
  2553 #: ../src/gtkconv.c:2388
   2988#: src/gtkconv.c:2528
  25542989msgid "/Conversation/_Get Info"
  25552990msgstr "/Разговор/Получаване на _данни"
  25562991
  2557 #: ../src/gtkconv.c:2390
   2992#: src/gtkconv.c:2530
  25582993msgid "/Conversation/In_vite..."
  25592994msgstr "/Разговор/Покана..."
  25602995
  2561 #: ../src/gtkconv.c:2395
   2996#: src/gtkconv.c:2535
   2997#, fuzzy
  25622998msgid "/Conversation/Al_ias..."
  2563 msgstr "/Разговори/Псевдон_им..."
  2564 
  2565 #: ../src/gtkconv.c:2397
   2999msgstr "/Разговори/Псевдоним..."
   3000
   3001#: src/gtkconv.c:2537
  25663002msgid "/Conversation/_Block..."
  25673003msgstr "/Разговор/_Блокиране..."
  25683004
  2569 #: ../src/gtkconv.c:2399
   3005#: src/gtkconv.c:2539
  25703006msgid "/Conversation/_Add..."
  25713007msgstr "/Разговор/Доб_авяне..."
  25723008
  2573 #: ../src/gtkconv.c:2401
   3009#: src/gtkconv.c:2541
  25743010msgid "/Conversation/_Remove..."
  25753011msgstr "/Разговор/Изтрива_не..."
  25763012
  2577 #: ../src/gtkconv.c:2406
   3013#: src/gtkconv.c:2546
  25783014msgid "/Conversation/Insert Lin_k..."
  25793015msgstr "/Разговор/Вмъкване на връ_зка..."
  25803016
  2581 #: ../src/gtkconv.c:2408
   3017#: src/gtkconv.c:2548
  25823018msgid "/Conversation/Insert Imag_e..."
  25833019msgstr "/Разговор/Вмъкване на изображение..."
  25843020
  2585 #: ../src/gtkconv.c:2413
   3021#: src/gtkconv.c:2553
  25863022msgid "/Conversation/_Close"
  25873023msgstr "/Разговор/Затвар_яне"
  25883024
  25893025#. Options
  2590 #: ../src/gtkconv.c:2417
   3026#: src/gtkconv.c:2557
  25913027msgid "/_Options"
  25923028msgstr "/_Настройки"
  25933029
  2594 #: ../src/gtkconv.c:2418
   3030#: src/gtkconv.c:2558
  25953031msgid "/Options/Enable _Logging"
  25963032msgstr "/Настройки/_История на съобщенията"
  25973033
  2598 #: ../src/gtkconv.c:2419
   3034#: src/gtkconv.c:2559
  25993035msgid "/Options/Enable _Sounds"
  26003036msgstr "/Настройки/Включване на _звуците"
  26013037
  2602 #: ../src/gtkconv.c:2420
   3038#: src/gtkconv.c:2560
   3039#, fuzzy
   3040msgid "/Options/Show Buddy _Icon"
   3041msgstr "Показване на _икони на познатите"
   3042
   3043#: src/gtkconv.c:2562
   3044#, fuzzy
  26033045msgid "/Options/Show Formatting _Toolbars"
  2604 msgstr "/Настройки/Лента с инс_трументи за форматиране"
  2605 
  2606 #: ../src/gtkconv.c:2421
   3046msgstr "/Настройки/Лента с инструменти за _форматиране"
   3047
   3048#: src/gtkconv.c:2563
   3049#, fuzzy
  26073050msgid "/Options/Show Ti_mestamps"
  2608 msgstr "/Настройки/Показване на времевите маркери"
  2609 
  2610 #: ../src/gtkconv.c:2422
  2611 msgid "/Options/Show Buddy _Icon"
  2612 msgstr "/Настройки/Показване на _иконите на познатите"
  2613 
  2614 #: ../src/gtkconv.c:2462
   3051msgstr "/Настройки/Показване на времеви маркери"
   3052
   3053#: src/gtkconv.c:2653
  26153054msgid "/Conversation/View Log"
  26163055msgstr "/Разговори/Преглед на историята"
  26173056
  2618 #: ../src/gtkconv.c:2468
   3057#: src/gtkconv.c:2659
  26193058msgid "/Conversation/Send File..."
  26203059msgstr "/Разговори/Изпращане на файл..."
  26213060
  2622 #: ../src/gtkconv.c:2472
   3061#: src/gtkconv.c:2663
  26233062msgid "/Conversation/Add Buddy Pounce..."
  26243063msgstr ""
  26253064
  2626 #: ../src/gtkconv.c:2478
   3065#: src/gtkconv.c:2669
  26273066msgid "/Conversation/Get Info"
  26283067msgstr "/Разговори/Показване на данни"
  26293068
  2630 #: ../src/gtkconv.c:2482
   3069#: src/gtkconv.c:2673
  26313070msgid "/Conversation/Invite..."
  26323071msgstr "/Разговори/Покана..."
  26333072
  2634 #: ../src/gtkconv.c:2488
   3073#: src/gtkconv.c:2679
  26353074msgid "/Conversation/Alias..."
  26363075msgstr "/Разговори/Псевдоним..."
  26373076
  2638 #: ../src/gtkconv.c:2492
   3077#: src/gtkconv.c:2683
  26393078msgid "/Conversation/Block..."
  26403079msgstr "/Разговори/Блокиране..."
  26413080
  2642 #: ../src/gtkconv.c:2496
   3081#: src/gtkconv.c:2687
  26433082msgid "/Conversation/Add..."
  26443083msgstr "/Разговори/Добавяне..."
  26453084
  2646 #: ../src/gtkconv.c:2500
   3085#: src/gtkconv.c:2691
  26473086msgid "/Conversation/Remove..."
  26483087msgstr "/Разговори/Изтриване..."
  26493088
  2650 #: ../src/gtkconv.c:2506
   3089#: src/gtkconv.c:2697
  26513090msgid "/Conversation/Insert Link..."
  26523091msgstr "/Разговори/Вмъкване на връзка..."
  26533092
  2654 #: ../src/gtkconv.c:2510
   3093#: src/gtkconv.c:2701
  26553094msgid "/Conversation/Insert Image..."
  26563095msgstr "/Разговори/Вмъкване на изображение..."
  26573096
  2658 #: ../src/gtkconv.c:2516
   3097#: src/gtkconv.c:2707
  26593098msgid "/Options/Enable Logging"
  26603099msgstr "/Настройки/История на съобщенията"
  26613100
  2662 #: ../src/gtkconv.c:2519
   3101#: src/gtkconv.c:2710
  26633102msgid "/Options/Enable Sounds"
  26643103msgstr "/Настройки/Включване на звуците"
  26653104
  2666 #: ../src/gtkconv.c:2522
   3105#: src/gtkconv.c:2723
   3106#, fuzzy
  26673107msgid "/Options/Show Formatting Toolbars"
  2668 msgstr "/Настройки/Показване на лентите с инструменти за форматиране"
  2669 
  2670 #: ../src/gtkconv.c:2525
   3108msgstr "/Настройки/Лента с инструменти за форматиране"
   3109
   3110#: src/gtkconv.c:2726
  26713111msgid "/Options/Show Timestamps"
  26723112msgstr "/Настройки/Показване на времеви маркери"
  26733113
  2674 #: ../src/gtkconv.c:2528
   3114#: src/gtkconv.c:2729
   3115#, fuzzy
  26753116msgid "/Options/Show Buddy Icon"
  2676 msgstr "/Опции/Показване на иконите на познатите"
  2677 
  2678 #: ../src/gtkconv.c:2599
   3117msgstr "Показване на _икони на познатите"
   3118
   3119#: src/gtkconv.c:2808
  26793120msgid "User is typing..."
  26803121msgstr "Потребителят пише..."
  26813122
  2682 #: ../src/gtkconv.c:2604
  2683 msgid "User has typed something and paused"
   3123#: src/gtkconv.c:2811
   3124#, fuzzy
   3125msgid "User has typed something and stopped"
  26843126msgstr "Потребителят написа нещо и спря"
  26853127
  2686 #: ../src/gtkconv.c:2611
  2687 msgid "The buddy is typing a message"
  2688 msgstr ""
  2689 
  2690 #. Build the Send As menu
  2691 #: ../src/gtkconv.c:2743
   3128#. Build the Send To menu
   3129#: src/gtkconv.c:2997
   3130#, fuzzy
  26923131msgid "_Send To"
  2693 msgstr "_Изпращане до"
  2694 
  2695 #: ../src/gtkconv.c:3374 ../src/protocols/sametime/sametime.c:3505
   3132msgstr "_Изпращане като"
   3133
   3134#: src/gtkconv.c:3633
   3135#, fuzzy
   3136msgid "_Send"
   3137msgstr "Изпращане"
   3138
   3139#: src/gtkconv.c:3686 src/protocols/sametime/sametime.c:3486
  26963140msgid "Topic:"
  2697 msgstr "Тема:"
   3141msgstr "Заглавие:"
  26983142
  26993143#. Setup the label telling how many people are in the room.
  2700 #: ../src/gtkconv.c:3422
   3144#: src/gtkconv.c:3734
  27013145msgid "0 people in room"
  2702 msgstr "В стаята има 0 потребители"
  2703 
  2704 #: ../src/gtkconv.c:3501
   3146msgstr "0 потребители в стаята"
   3147
   3148#: src/gtkconv.c:3813
  27053149msgid "IM the user"
  27063150msgstr "Съобщение до потребител"
  27073151
  2708 #: ../src/gtkconv.c:3514
   3152#: src/gtkconv.c:3826
  27093153msgid "Ignore the user"
  27103154msgstr "Игнориране на потребител"
  27113155
  2712 #: ../src/gtkconv.c:3526
   3156#: src/gtkconv.c:3838
  27133157msgid "Get the user's information"
  27143158msgstr "Показване на данни за потребителя"
  27153159
  2716 #: ../src/gtkconv.c:4362 ../src/gtkconv.c:4467 ../src/gtkconv.c:4522
   3160#: src/gtkconv.c:4782 src/gtkconv.c:4887 src/gtkconv.c:4942
  27173161#, c-format
  27183162msgid "%d person in room"
   
  27213165msgstr[1] "%d хора в стаята"
  27223166
  2723 #: ../src/gtkconv.c:5600
   3167#: src/gtkconv.c:6231
  27243168msgid ""
  27253169"say &lt;message&gt;:  Send a message normally as if you weren't using a "
   
  27273171msgstr ""
  27283172
  2729 #: ../src/gtkconv.c:5603
   3173#: src/gtkconv.c:6234
  27303174msgid "me &lt;action&gt;:  Send an IRC style action to a buddy or chat."
  27313175msgstr ""
  27323176
  2733 #: ../src/gtkconv.c:5606
   3177#: src/gtkconv.c:6237
  27343178msgid ""
  27353179"debug &lt;option&gt;:  Send various debug information to the current "
   
  27373181msgstr ""
  27383182
  2739 #: ../src/gtkconv.c:5609
   3183#: src/gtkconv.c:6240
  27403184#, fuzzy
  27413185msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
  27423186msgstr "%s затвори прозореца за разговор."
  27433187
  2744 #: ../src/gtkconv.c:5612
   3188#: src/gtkconv.c:6243
  27453189msgid "help &lt;command&gt;:  Help on a specific command."
  27463190msgstr ""
  27473191
  2748 #: ../src/gtkconv.c:5727
   3192#: src/gtkconv.c:6376
  27493193#, fuzzy
  27503194msgid "Confirm close"
  27513195msgstr "Потвърждение за абонамент"
  27523196
  2753 #: ../src/gtkconv.c:5759
   3197#: src/gtkconv.c:6408
  27543198#, fuzzy
  27553199msgid "You have unread messages. Are you sure you want to close the window?"
  27563200msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s?"
  27573201
  2758 #: ../src/gtkconv.c:6426
   3202#: src/gtkconv.c:7213
  27593203msgid "Close conversation"
  27603204msgstr "Затваряне на разговор"
  27613205
  2762 #: ../src/gtkconv.c:6890
   3206#: src/gtkconv.c:7677
  27633207msgid "Last created window"
  27643208msgstr "Последен създаден прозорец"
  27653209
  2766 #: ../src/gtkconv.c:6892
   3210#: src/gtkconv.c:7679
  27673211#, fuzzy
  27683212msgid "Separate IM and Chat windows"
  27693213msgstr "Показване на съобщенията и разговорите в"
  27703214
  2771 #: ../src/gtkconv.c:6894 ../src/gtkprefs.c:1216
   3215#: src/gtkconv.c:7681 src/gtkprefs.c:1233
  27723216msgid "New window"
  27733217msgstr "Нов прозорец"
  27743218
  2775 #: ../src/gtkconv.c:6896
   3219#: src/gtkconv.c:7683
  27763220msgid "By group"
  27773221msgstr "По групи"
  27783222
  2779 #: ../src/gtkconv.c:6898
   3223#: src/gtkconv.c:7685
  27803224msgid "By account"
  27813225msgstr "По абонаменти"
  27823226
  2783 #: ../src/gtkdebug.c:232
   3227#: src/gtkdebug.c:232
  27843228msgid "Save Debug Log"
  27853229msgstr ""
  27863230
  2787 #: ../src/gtkdebug.c:586
   3231#: src/gtkdebug.c:586
  27883232#, fuzzy
  27893233msgid "Invert"
  27903234msgstr "_Вмъкване"
  27913235
  2792 #: ../src/gtkdebug.c:589
   3236#: src/gtkdebug.c:589
  27933237msgid "Highlight matches"
  27943238msgstr ""
  27953239
  2796 #: ../src/gtkdebug.c:636
   3240#: src/gtkdebug.c:636
  27973241msgid "Debug Window"
  27983242msgstr "Прозорец за грешки"
  27993243
  2800 #: ../src/gtkdebug.c:689
   3244#: src/gtkdebug.c:689
   3245#, fuzzy
  28013246msgid "Clear"
  2802 msgstr "Изчистване"
  2803 
  2804 #: ../src/gtkdebug.c:698
   3247msgstr "Цвят"
   3248
   3249#: src/gtkdebug.c:698
  28053250msgid "Pause"
  28063251msgstr "Пауза"
  28073252
  2808 #: ../src/gtkdebug.c:705 ../src/gtkdebug.c:706
   3253#: src/gtkdebug.c:705 src/gtkdebug.c:706
  28093254msgid "Timestamps"
  28103255msgstr "Времеви маркери"
  28113256
  2812 #: ../src/gtkdebug.c:724
   3257#: src/gtkdebug.c:724
  28133258#, fuzzy
  28143259msgid "Filter"
  28153260msgstr "Прекъснал"
  28163261
  2817 #: ../src/gtkdebug.c:743
   3262#: src/gtkdebug.c:743
  28183263#, fuzzy
  28193264msgid "Right click for more options."
  28203265msgstr "Показване на допълнителни настройки"
  28213266
  2822 #: ../src/gtkdialogs.c:59 ../src/gtkdialogs.c:90
   3267#: src/gtkdialogs.c:61 src/gtkdialogs.c:99
  28233268msgid "lead developer"
  28243269msgstr "Главен разработчик"
  28253270
  2826 #: ../src/gtkdialogs.c:60 ../src/gtkdialogs.c:63 ../src/gtkdialogs.c:64
  2827 #: ../src/gtkdialogs.c:65 ../src/gtkdialogs.c:66 ../src/gtkdialogs.c:67
  2828 #: ../src/gtkdialogs.c:69 ../src/gtkdialogs.c:70 ../src/gtkdialogs.c:71
   3271#: src/gtkdialogs.c:62 src/gtkdialogs.c:63 src/gtkdialogs.c:65
   3272#: src/gtkdialogs.c:67 src/gtkdialogs.c:68 src/gtkdialogs.c:69
   3273#: src/gtkdialogs.c:70 src/gtkdialogs.c:71 src/gtkdialogs.c:73
   3274#: src/gtkdialogs.c:74
  28293275msgid "developer"
  28303276msgstr "разработчик"
  28313277
  2832 #: ../src/gtkdialogs.c:61
   3278#: src/gtkdialogs.c:64
   3279msgid "win32 port"
   3280msgstr "порт за win32"
   3281
   3282#: src/gtkdialogs.c:66
  28333283msgid "developer & webmaster"
  28343284msgstr "Разработчик и уебмастър"
  28353285
  2836 #: ../src/gtkdialogs.c:62
  2837 msgid "win32 port"
  2838 msgstr "порт за win32"
  2839 
  2840 #: ../src/gtkdialogs.c:68
   3286#: src/gtkdialogs.c:72
  28413287msgid "support"
  28423288msgstr "поддръжка"
  28433289
  2844 #: ../src/gtkdialogs.c:88 ../src/gtkdialogs.c:91
   3290#: src/gtkdialogs.c:93 src/gtkdialogs.c:94
  28453291msgid "maintainer"
  28463292msgstr "Поддръжка"
  28473293
  2848 #: ../src/gtkdialogs.c:89
   3294#: src/gtkdialogs.c:95
  28493295#, fuzzy
  28503296msgid "libfaim maintainer"
  28513297msgstr "Поддръжка"
  28523298
  2853 #: ../src/gtkdialogs.c:92
   3299#: src/gtkdialogs.c:96
   3300msgid "hacker and designated driver [lazy bum]"
   3301msgstr ""
   3302
   3303#: src/gtkdialogs.c:97
  28543304#, fuzzy
  28553305msgid "Jabber developer"
  28563306msgstr "предишен Jabber-разработчик"
  28573307
  2858 #: ../src/gtkdialogs.c:93
   3308#: src/gtkdialogs.c:98
  28593309msgid "original author"
  28603310msgstr "оригинален автор"
  28613311
  2862 #: ../src/gtkdialogs.c:94
  2863 msgid "hacker and designated driver [lazy bum]"
  2864 msgstr ""
  2865 
  2866 #: ../src/gtkdialogs.c:99 ../src/gtkdialogs.c:100 ../src/gtkdialogs.c:147
   3312#: src/gtkdialogs.c:105 src/gtkdialogs.c:106 src/gtkdialogs.c:156
  28673313msgid "Bulgarian"
  28683314msgstr "български"
  28693315
  2870 #: ../src/gtkdialogs.c:101
   3316#: src/gtkdialogs.c:107 src/gtkdialogs.c:108
   3317msgid "Bengali"
   3318msgstr ""
   3319
   3320#: src/gtkdialogs.c:109
  28713321#, fuzzy
  28723322msgid "Bosnian"
  28733323msgstr "естонски"
  28743324
  2875 #: ../src/gtkdialogs.c:102 ../src/gtkdialogs.c:148 ../src/gtkdialogs.c:149
   3325#: src/gtkdialogs.c:110 src/gtkdialogs.c:157 src/gtkdialogs.c:158
  28763326msgid "Catalan"
  28773327msgstr "каталонски"
  28783328
  2879 #: ../src/gtkdialogs.c:103 ../src/gtkdialogs.c:150
   3329#: src/gtkdialogs.c:111 src/gtkdialogs.c:159
  28803330msgid "Czech"
  28813331msgstr "чешки"
  28823332
  2883 #: ../src/gtkdialogs.c:104
   3333#: src/gtkdialogs.c:112
  28843334msgid "Danish"
  28853335msgstr "датски"
  28863336
  2887 #: ../src/gtkdialogs.c:105 ../src/gtkdialogs.c:151
   3337#: src/gtkdialogs.c:113 src/gtkdialogs.c:160
  28883338msgid "German"
  28893339msgstr "немски"
  28903340
  2891 #: ../src/gtkdialogs.c:106 ../src/gtkdialogs.c:107
   3341#: src/gtkdialogs.c:114 src/gtkdialogs.c:115
  28923342msgid "Greek"
  28933343msgstr ""
  28943344
  2895 #: ../src/gtkdialogs.c:108
   3345#: src/gtkdialogs.c:116
  28963346msgid "Australian English"
  28973347msgstr "австралийски английски"
  28983348
  2899 #: ../src/gtkdialogs.c:109
   3349#: src/gtkdialogs.c:117
   3350msgid "Canadian English"
   3351msgstr "канадски английски"
   3352
   3353#: src/gtkdialogs.c:118
  29003354msgid "British English"
  29013355msgstr "британски английски"
  29023356
  2903 #: ../src/gtkdialogs.c:110
  2904 msgid "Canadian English"
  2905 msgstr "канадски английски"
  2906 
  2907 #: ../src/gtkdialogs.c:111 ../src/gtkdialogs.c:152
   3357#: src/gtkdialogs.c:119 src/gtkdialogs.c:161 src/gtkdialogs.c:162
   3358#: src/gtkdialogs.c:163 src/gtkdialogs.c:164
  29083359msgid "Spanish"
  29093360msgstr "испански"
  29103361
  2911 #: ../src/gtkdialogs.c:112 ../src/gtkdialogs.c:153
   3362#: src/gtkdialogs.c:120 src/gtkdialogs.c:165 src/gtkdialogs.c:166
  29123363msgid "Finnish"
  29133364msgstr "финландски"
  29143365
  2915 #: ../src/gtkdialogs.c:113 ../src/gtkdialogs.c:154
   3366#: src/gtkdialogs.c:121 src/gtkdialogs.c:167 src/gtkdialogs.c:168
   3367#: src/gtkdialogs.c:169 src/gtkdialogs.c:170
  29163368msgid "French"
  29173369msgstr "френски"
  29183370
  2919 #: ../src/gtkdialogs.c:114
   3371#: src/gtkdialogs.c:122
  29203372msgid "Hebrew"
  29213373msgstr "иврит"
  29223374
  2923 #: ../src/gtkdialogs.c:115
   3375#: src/gtkdialogs.c:123
  29243376msgid "Hindi"
  29253377msgstr "хинди"
  29263378
  2927 #: ../src/gtkdialogs.c:116
   3379#: src/gtkdialogs.c:124
  29283380msgid "Hungarian"
  29293381msgstr "унгарски"
  29303382
  2931 #: ../src/gtkdialogs.c:117 ../src/gtkdialogs.c:155
   3383#: src/gtkdialogs.c:125 src/gtkdialogs.c:171
  29323384msgid "Italian"
  29333385msgstr "италиански"
  29343386
  2935 #: ../src/gtkdialogs.c:118 ../src/gtkdialogs.c:156
   3387#: src/gtkdialogs.c:126 src/gtkdialogs.c:172 src/gtkdialogs.c:173
   3388#: src/gtkdialogs.c:174
  29363389msgid "Japanese"
  29373390msgstr "японски"
  29383391
  2939 #: ../src/gtkdialogs.c:119
   3392#: src/gtkdialogs.c:127 src/gtkdialogs.c:175
   3393#, fuzzy
   3394msgid "Georgian"
   3395msgstr "немски"
   3396
   3397#: src/gtkdialogs.c:128 src/gtkdialogs.c:176
   3398msgid "Korean"
   3399msgstr "корейски"
   3400
   3401#: src/gtkdialogs.c:129
   3402#, fuzzy
   3403msgid "Kurdish"
   3404msgstr "турски"
   3405
   3406#: src/gtkdialogs.c:130 src/gtkdialogs.c:177
  29403407msgid "Lithuanian"
  29413408msgstr "литовски"
  29423409
  2943 #: ../src/gtkdialogs.c:120
  2944 #, fuzzy
  2945 msgid "Georgian"
  2946 msgstr "немски"
  2947 
  2948 #: ../src/gtkdialogs.c:121
  2949 #, fuzzy
  2950 msgid "Kurdish"
  2951 msgstr "турски"
  2952 
  2953 #: ../src/gtkdialogs.c:122 ../src/gtkdialogs.c:157
  2954 msgid "Korean"
  2955 msgstr "корейски"
  2956 
  2957 #: ../src/gtkdialogs.c:123
   3410#: src/gtkdialogs.c:131
   3411msgid "Macedonian"
   3412msgstr "македонски"
   3413
   3414#: src/gtkdialogs.c:132
  29583415#, fuzzy
  29593416msgid "Dutch, Flemish"
  29603417msgstr "нидерландски; фламандски"
  29613418
  2962 #: ../src/gtkdialogs.c:124
  2963 msgid "Macedonian"
  2964 msgstr "македонски"
  2965 
  2966 #: ../src/gtkdialogs.c:125
   3419#: src/gtkdialogs.c:133
  29673420msgid "Norwegian"
  29683421msgstr "норвежки"
  29693422
  2970 #: ../src/gtkdialogs.c:126 ../src/gtkdialogs.c:127 ../src/gtkdialogs.c:158
   3423#: src/gtkdialogs.c:134 src/gtkdialogs.c:135 src/gtkdialogs.c:178
  29713424msgid "Polish"
  29723425msgstr "полски"
  29733426
  2974 #: ../src/gtkdialogs.c:128
   3427#: src/gtkdialogs.c:136
  29753428msgid "Portuguese"
  29763429msgstr "португалски"
  29773430
  2978 #: ../src/gtkdialogs.c:129
   3431#: src/gtkdialogs.c:137
  29793432msgid "Portuguese-Brazil"
  29803433msgstr "португалски - Бразилия"
  29813434
  2982 #: ../src/gtkdialogs.c:130
   3435#: src/gtkdialogs.c:138
  29833436msgid "Romanian"
  29843437msgstr "румънски"
  29853438
  2986 #: ../src/gtkdialogs.c:131 ../src/gtkdialogs.c:159 ../src/gtkdialogs.c:160
   3439#: src/gtkdialogs.c:139 src/gtkdialogs.c:179 src/gtkdialogs.c:180
  29873440msgid "Russian"
  29883441msgstr "руски"
  29893442
  2990 #: ../src/gtkdialogs.c:132 ../src/gtkdialogs.c:133
   3443#: src/gtkdialogs.c:140 src/gtkdialogs.c:141
  29913444msgid "Serbian"
  29923445msgstr "сръбски"
  29933446
  2994 #: ../src/gtkdialogs.c:134
   3447#: src/gtkdialogs.c:142
  29953448msgid "Slovenian"
  29963449msgstr "словенски"
  29973450
  2998 #: ../src/gtkdialogs.c:135 ../src/gtkdialogs.c:162
   3451#: src/gtkdialogs.c:143 src/gtkdialogs.c:182
  29993452msgid "Swedish"
  30003453msgstr "шведски"
  30013454
  3002 #: ../src/gtkdialogs.c:136
   3455#: src/gtkdialogs.c:144
   3456#, fuzzy
   3457msgid "Tamil"
   3458msgstr "Терминал"
   3459
   3460#: src/gtkdialogs.c:145
  30033461msgid "Telugu"
  30043462msgstr ""
  30053463
  3006 #: ../src/gtkdialogs.c:137
   3464#: src/gtkdialogs.c:146
  30073465msgid "Vietnamese"
  30083466msgstr "виетнамски"
  30093467
  3010 #: ../src/gtkdialogs.c:137
   3468#: src/gtkdialogs.c:146
  30113469msgid "T.M.Thanh and the Gnome-Vi Team"
  30123470msgstr "Екип на Gnome Vi"
  30133471
  3014 #: ../src/gtkdialogs.c:138 ../src/gtkdialogs.c:163
   3472#: src/gtkdialogs.c:147 src/gtkdialogs.c:183
  30153473msgid "Simplified Chinese"
  30163474msgstr "опростен китайски"
  30173475
  3018 #: ../src/gtkdialogs.c:139 ../src/gtkdialogs.c:140 ../src/gtkdialogs.c:164
   3476#: src/gtkdialogs.c:148 src/gtkdialogs.c:149 src/gtkdialogs.c:184
  30193477msgid "Traditional Chinese"
  30203478msgstr "класически китайски"
  30213479
  3022 #: ../src/gtkdialogs.c:146
   3480#: src/gtkdialogs.c:155
  30233481msgid "Amharic"
  30243482msgstr "етиопски"
  30253483
  3026 #: ../src/gtkdialogs.c:161
   3484#: src/gtkdialogs.c:181
  30273485msgid "Slovak"
  30283486msgstr "словашки"
  30293487
  3030 #: ../src/gtkdialogs.c:205
   3488#: src/gtkdialogs.c:225
  30313489msgid "About Gaim"
  30323490msgstr "Относно Gaim"
  30333491
  3034 #: ../src/gtkdialogs.c:229
   3492#: src/gtkdialogs.c:249
  30353493#, fuzzy
  30363494msgid ""
  30373495"Gaim is a modular messaging client capable of using AIM, MSN, Yahoo!, "
  3038 "Jabber, ICQ, IRC, SILC, Novell GroupWise, Napster, Zephyr, and Gadu-Gadu all "
  3039 "at once.  It is written using GTK+ and is licensed under the GNU GPL.<BR><BR>"
   3496"Jabber, ICQ, IRC, SILC, Novell GroupWise, Lotus Sametime, Napster, Zephyr, "
   3497"and Gadu-Gadu all at once.  It is written using GTK+ and is licensed under "
   3498"the GNU GPL.<BR><BR>"
  30403499msgstr ""
  30413500"Gaim клиент за изпращане на съобщения чрез протоколите AIM, MSN, Yahoo!, "
   
  30433502"Написан е чрез Gtk+ и се разпространява под GPL.<BR><BR>"
  30443503
  3045 #: ../src/gtkdialogs.c:238
   3504#: src/gtkdialogs.c:258
  30463505msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #wingaim on irc.freenode.net<BR><BR>"
  30473506msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #wingaim на irc.freenode.net<BR><BR>"
  30483507
  3049 #: ../src/gtkdialogs.c:241
   3508#: src/gtkdialogs.c:261
  30503509msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #gaim on irc.freenode.net<BR><BR>"
  30513510msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #gaim на irc.freenode.net<BR><BR>"
  30523511
  3053 #: ../src/gtkdialogs.c:247
  3054 msgid "Active Developers"
  3055 msgstr "Активни разработчици"
  3056 
  3057 #: ../src/gtkdialogs.c:262
   3512#: src/gtkdialogs.c:267
   3513#, fuzzy
   3514msgid "Current Developers"
   3515msgstr "Оттеглили се разработчици"
   3516
   3517#: src/gtkdialogs.c:282
  30583518msgid "Crazy Patch Writers"
  30593519msgstr "Луди писачи на кръпки"
  30603520
  3061 #: ../src/gtkdialogs.c:277
   3521#: src/gtkdialogs.c:297
  30623522msgid "Retired Developers"
  30633523msgstr "Оттеглили се разработчици"
  30643524
  3065 #: ../src/gtkdialogs.c:292
   3525#: src/gtkdialogs.c:312
  30663526msgid "Current Translators"
  30673527msgstr "Настоящи преводачи"
  30683528
  3069 #: ../src/gtkdialogs.c:312
   3529#: src/gtkdialogs.c:332
  30703530msgid "Past Translators"
  30713531msgstr "Минали преводачи"
  30723532
  3073 #: ../src/gtkdialogs.c:330
   3533#: src/gtkdialogs.c:350
  30743534#, fuzzy
  30753535msgid "Debugging Information"
  30763536msgstr "Данни за потребителя"
  30773537
  3078 #: ../src/gtkdialogs.c:492 ../src/gtkdialogs.c:634 ../src/gtkdialogs.c:689
   3538#: src/gtkdialogs.c:540 src/gtkdialogs.c:677 src/gtkdialogs.c:744
  30793539#, fuzzy
  30803540msgid "_Name"
  30813541msgstr "Име"
  30823542
  3083 #: ../src/gtkdialogs.c:497 ../src/gtkdialogs.c:639 ../src/gtkdialogs.c:694
   3543#: src/gtkdialogs.c:545 src/gtkdialogs.c:682 src/gtkdialogs.c:749
  30843544msgid "_Account"
  3085 msgstr "_Акаунт"
  3086 
  3087 #: ../src/gtkdialogs.c:505
   3545msgstr "_Абонамент"
   3546
   3547#: src/gtkdialogs.c:553
  30883548msgid "New Instant Message"
  30893549msgstr "Ново съобщение"
  30903550
  3091 #: ../src/gtkdialogs.c:507
   3551#: src/gtkdialogs.c:555
  30923552#, fuzzy
  30933553msgid ""
   
  30973557"съобщение."
  30983558
  3099 #: ../src/gtkdialogs.c:647
   3559#: src/gtkdialogs.c:690
  31003560msgid "Get User Info"
  31013561msgstr "Показване на данни за потребител"
  31023562
  3103 #: ../src/gtkdialogs.c:649
   3563#: src/gtkdialogs.c:692
  31043564#, fuzzy
  31053565msgid ""
   
  31093569"Моля, въведете име на лицето, на което желаете да изпратите съобщение.\n"
  31103570
  3111 #: ../src/gtkdialogs.c:703
   3571#: src/gtkdialogs.c:758
  31123572#, fuzzy
  31133573msgid "View User Log"
  31143574msgstr "Показване дневника на потребителя"
  31153575
  3116 #: ../src/gtkdialogs.c:705
   3576#: src/gtkdialogs.c:760
  31173577#, fuzzy
  31183578msgid ""
   
  31223582"Моля, въведете име на лицето, на което желаете да изпратите съобщение.\n"
  31233583
  3124 #: ../src/gtkdialogs.c:724
   3584#: src/gtkdialogs.c:779
  31253585msgid "Alias Contact"
  31263586msgstr "Псевдоним на контакт"
  31273587
  3128 #: ../src/gtkdialogs.c:725
   3588#: src/gtkdialogs.c:780
  31293589msgid "Enter an alias for this contact."
  31303590msgstr "Въвеждане заглавие за този контакт."
  31313591
  3132 #: ../src/gtkdialogs.c:727 ../src/gtkdialogs.c:749 ../src/gtkdialogs.c:769
  3133 #: ../src/gtkrequest.c:269 ../src/protocols/silc/chat.c:585
   3592#: src/gtkdialogs.c:782 src/gtkdialogs.c:804 src/gtkdialogs.c:824
   3593#: src/gtkrequest.c:295 src/protocols/silc/chat.c:586
  31343594msgid "Alias"
  31353595msgstr "Псевдоним"
  31363596
  3137 #: ../src/gtkdialogs.c:745
   3597#: src/gtkdialogs.c:800
  31383598#, c-format
  31393599msgid "Enter an alias for %s."
  31403600msgstr "Въвеждане на име за %s."
  31413601
  3142 #: ../src/gtkdialogs.c:747
   3602#: src/gtkdialogs.c:802
  31433603msgid "Alias Buddy"
  31443604msgstr "Псевдоним за познат"
  31453605
  3146 #: ../src/gtkdialogs.c:766
   3606#: src/gtkdialogs.c:821
  31473607msgid "Alias Chat"
  31483608msgstr "Заглавие за разговор"
  31493609
  3150 #: ../src/gtkdialogs.c:767
   3610#: src/gtkdialogs.c:822
  31513611msgid "Enter an alias for this chat."
  31523612msgstr "Въвеждане заглавие за този разговор."
  31533613
  3154 #: ../src/gtkdialogs.c:804
   3614#: src/gtkdialogs.c:859
  31553615#, fuzzy, c-format
  31563616msgid ""
   
  31613621"your buddy list.  Do you want to continue?"
  31623622msgstr[0] ""
   3623"Опитвате се да премахнете контакт, съдържащ %s и %d други приятели от вашия "
   3624"лист с приятели.Желаете ли да продължите с операцията?"
   3625msgstr[1] ""
   3626"Опитвате се да премахнете контакт, съдържащ %s и %d други приятели от вашия "
   3627"лист с приятели.Желаете ли да продължите с операцията?"
   3628
   3629#: src/gtkdialogs.c:867
   3630msgid "Remove Contact"
   3631msgstr "Изтриване на контакт"
   3632
   3633#: src/gtkdialogs.c:868
   3634#, fuzzy
   3635msgid "_Remove Contact"
   3636msgstr "Изтриване на контакт"
   3637
   3638#: src/gtkdialogs.c:926
   3639#, c-format
   3640msgid ""
   3641"You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
   3642"list.  Do you want to continue?"
   3643msgstr ""
   3644"Опитвате се да изтриете групата %s и всички потребители в нея от своя лист с "
   3645"приятели. Желаете ли да продължите с операцията?"
   3646
   3647#: src/gtkdialogs.c:929
   3648msgid "Remove Group"
   3649msgstr "Изтриване на група"
   3650
   3651#: src/gtkdialogs.c:930
   3652#, fuzzy
   3653msgid "_Remove Group"
   3654msgstr "Изтриване на група"
   3655
   3656#: src/gtkdialogs.c:968
   3657#, c-format
   3658msgid ""
   3659"You are about to remove %s from your buddy list.  Do you want to continue?"
   3660msgstr ""
   3661"Опитвате се да изтриете %s от списъка си с познати. Желаете ли да продължите "
   3662"с операцията?"
   3663
   3664#: src/gtkdialogs.c:971
   3665msgid "Remove Buddy"
   3666msgstr "Изтриване на потребител"
   3667
   3668#: src/gtkdialogs.c:972
   3669msgid "_Remove Buddy"
   3670msgstr "Изт_риване на познат"
   3671
   3672#: src/gtkdialogs.c:1010
   3673#, c-format
   3674msgid ""
   3675"You are about to remove the chat %s from your buddy list.  Do you want to "
   3676"continue?"
   3677msgstr ""
  31633678"Опитвате се да изтриете разговор %s от списъка си с познати.Желаете ли да "
  31643679"продължите с операцията?"
  3165 msgstr[1] ""
  3166 "Опитвате се да изтриете разговор %s от списъка си с познати.Желаете ли да "
  3167 "продължите с операцията?"
  3168 
  3169 #: ../src/gtkdialogs.c:871
  3170 #, c-format
  3171 msgid ""
  3172 "You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
  3173 "list.  Do you want to continue?"
  3174 msgstr ""
  3175 "Опитвате се да изтриете групата %s и всички потребители в нея от своя лист с "
  3176 "приятели. Желаете ли да продължите с операцията?"
  3177 
  3178 #: ../src/gtkdialogs.c:874 ../src/gtkdialogs.c:875
  3179 msgid "Remove Group"
  3180 msgstr "Изтриване на група"
  3181 
  3182 #: ../src/gtkdialogs.c:913
  3183 #, c-format
  3184 msgid ""
  3185 "You are about to remove %s from your buddy list.  Do you want to continue?"
  3186 msgstr ""
  3187 "Опитвате се да изтриете %s от списъка си с познати. Желаете ли да продължите "
  3188 "с операцията?"
  3189 
  3190 #: ../src/gtkdialogs.c:916 ../src/gtkdialogs.c:917
  3191 msgid "Remove Buddy"
  3192 msgstr "Изтриване на потребител"
  3193 
  3194 #: ../src/gtkdialogs.c:955
  3195 #, c-format
  3196 msgid ""
  3197 "You are about to remove the chat %s from your buddy list.  Do you want to "
  3198 "continue?"
  3199 msgstr ""
  3200 "Опитвате се да изтриете разговор %s от списъка си с познати.Желаете ли да "
  3201 "продължите с операцията?"
  3202 
  3203 #: ../src/gtkdialogs.c:958 ../src/gtkdialogs.c:959
   3680
   3681#: src/gtkdialogs.c:1013
  32043682msgid "Remove Chat"
  32053683msgstr "Изтриване на разговор"
  32063684
  3207 #: ../src/gtkft.c:139
   3685#: src/gtkdialogs.c:1014
   3686#, fuzzy
   3687msgid "_Remove Chat"
   3688msgstr "Изтриване на разговор"
   3689
   3690#: src/gtkft.c:139
  32083691#, c-format
  32093692msgid "%.2f KB/s"
  32103693msgstr "%.2f КВ/с"
  32113694
  3212 #: ../src/gtkft.c:160 ../src/gtkft.c:1049
   3695#: src/gtkft.c:160 src/gtkft.c:1064
  32133696msgid "Finished"
  32143697msgstr "Готово"
  32153698
  3216 #: ../src/gtkft.c:163 ../src/gtkft.c:989
   3699#: src/gtkft.c:163 src/gtkft.c:1004
  32173700msgid "Canceled"
  32183701msgstr "Отказан"
  32193702
  3220 #: ../src/gtkft.c:166 ../src/gtkft.c:908
   3703#: src/gtkft.c:166 src/gtkft.c:923
  32213704msgid "Waiting for transfer to begin"
  32223705msgstr "Изчакване пренасянето да започне"
  32233706
  3224 #: ../src/gtkft.c:220
   3707#: src/gtkft.c:219
  32253708msgid "<b>Receiving As:</b>"
  32263709msgstr "<b>Получаване като:</b>"
  32273710
  3228 #: ../src/gtkft.c:222
   3711#: src/gtkft.c:221
  32293712msgid "<b>Receiving From:</b>"
  32303713msgstr "<b>Получаване от:</b>"
  32313714
  3232 #: ../src/gtkft.c:226
   3715#: src/gtkft.c:225
  32333716msgid "<b>Sending To:</b>"
  32343717msgstr "<b>Изпращане до:</b>"
  32353718
  3236 #: ../src/gtkft.c:228
   3719#: src/gtkft.c:227
  32373720msgid "<b>Sending As:</b>"
  32383721msgstr "<b>Изпращане като:</b>"
  32393722
  3240 #: ../src/gtkft.c:444
   3723#: src/gtkft.c:443
  32413724msgid "There is no application configured to open this type of file."
  32423725msgstr "Нямате програма, зададена да отваря този тип файлове."
  32433726
  3244 #: ../src/gtkft.c:449
   3727#: src/gtkft.c:448
  32453728msgid "An error occurred while opening the file."
  32463729msgstr "Получи се грешка при отварянето на файла."
  32473730
  3248 #: ../src/gtkft.c:469
   3731#: src/gtkft.c:485
  32493732#, fuzzy, c-format
  32503733msgid "Error launching %s: %s"
  32513734msgstr "Грешка при стартиране на <b>%s</b>: %s"
  32523735
  3253 #: ../src/gtkft.c:478
   3736#: src/gtkft.c:494
  32543737#, fuzzy, c-format
  32553738msgid "Error running %s"
   
  32583741"%s.\n"
  32593742
  3260 #: ../src/gtkft.c:479
   3743#: src/gtkft.c:495
  32613744#, c-format
  32623745msgid "Process returned error code %d"
  32633746msgstr ""
  32643747
  3265 #: ../src/gtkft.c:574
   3748#: src/gtkft.c:589
  32663749msgid "Progress"
  32673750msgstr "Прогрес"
  32683751
  3269 #: ../src/gtkft.c:581
   3752#: src/gtkft.c:596
  32703753msgid "Filename"
  32713754msgstr "Име на файл"
  32723755
  3273 #: ../src/gtkft.c:588
   3756#: src/gtkft.c:603
  32743757msgid "Size"
  32753758msgstr "Размер"
  32763759
  3277 #: ../src/gtkft.c:595
   3760#: src/gtkft.c:610
  32783761msgid "Remaining"
  32793762msgstr "Остава"
  32803763
  3281 #: ../src/gtkft.c:626
   3764#: src/gtkft.c:641
  32823765msgid "Filename:"
  32833766msgstr "Име на файл:"
  32843767
  3285 #: ../src/gtkft.c:627
   3768#: src/gtkft.c:642
  32863769#, fuzzy
  32873770msgid "Local File:"
  32883771msgstr "Локални потребители"
  32893772
  3290 #: ../src/gtkft.c:628
   3773#: src/gtkft.c:643
  32913774msgid "Status:"
  32923775msgstr "Състояние:"
  32933776
  3294 #: ../src/gtkft.c:629
   3777#: src/gtkft.c:644
  32953778msgid "Speed:"
  32963779msgstr "Скорост:"
  32973780
  3298 #: ../src/gtkft.c:630
   3781#: src/gtkft.c:645
  32993782msgid "Time Elapsed:"
  33003783msgstr "Изминало време:"
  33013784
  3302 #: ../src/gtkft.c:631
   3785#: src/gtkft.c:646
  33033786msgid "Time Remaining:"
  33043787msgstr "Оставащо време:"
  33053788
  3306 #: ../src/gtkft.c:717
  3307 msgid "_Close this window when all transfers finish"
  3308 msgstr ""
  3309 
  3310 #: ../src/gtkft.c:727
   3789#: src/gtkft.c:708 src/protocols/oscar/oscar.c:8515
   3790msgid "File Transfers"
   3791msgstr "Трансфер на файлове"
   3792
   3793#: src/gtkft.c:732
   3794msgid "Close this window when all transfers _finish"
   3795msgstr ""
   3796
   3797#: src/gtkft.c:742
  33113798#, fuzzy
  33123799msgid "C_lear finished transfers"
   
  33143801
  33153802#. "Download Details" arrow
  3316 #: ../src/gtkft.c:736
   3803#: src/gtkft.c:751
  33173804#, fuzzy
  33183805msgid "File transfer _details"
   
  33203807
  33213808#. Pause button
  3322 #: ../src/gtkft.c:766 ../src/gtkstock.c:122
   3809#: src/gtkft.c:781 src/gtkstock.c:147
  33233810msgid "_Pause"
  33243811msgstr "_Пауза"
  33253812
  33263813#. Resume button
  3327 #: ../src/gtkft.c:776
   3814#: src/gtkft.c:791
  33283815msgid "_Resume"
  33293816msgstr "_Възобновяване"
  33303817
  3331 #: ../src/gtkft.c:991
   3818#: src/gtkft.c:1006
  33323819msgid "Failed"
  33333820msgstr "Прекъснал"
  33343821
  3335 #: ../src/gtkimhtml.c:816
  3336 msgid "Pa_ste As Text"
   3822#: src/gtkimhtml.c:818
   3823#, fuzzy
   3824msgid "Paste as Plain _Text"
  33373825msgstr "По_ставяне като текст"
  33383826
  3339 #: ../src/gtkimhtml.c:1313
   3827#: src/gtkimhtml.c:1316
  33403828msgid "Hyperlink color"
  33413829msgstr "Цвят на хипер-връзките"
  33423830
  3343 #: ../src/gtkimhtml.c:1314
   3831#: src/gtkimhtml.c:1317
  33443832msgid "Color to draw hyperlinks."
  33453833msgstr "Цвят за оцветяване на хипер-връзките."
  33463834
  3347 #: ../src/gtkimhtml.c:1317
   3835#: src/gtkimhtml.c:1320
  33483836#, fuzzy
  33493837msgid "Hyperlink prelight color"
  33503838msgstr "Цвят на хипер-връзките"
  33513839
  3352 #: ../src/gtkimhtml.c:1318
   3840#: src/gtkimhtml.c:1321
  33533841#, fuzzy
  33543842msgid "Color to draw hyperlinks when mouse is over them."
  33553843msgstr "Цвят за оцветяване на хипер-връзките."
  33563844
  3357 #: ../src/gtkimhtml.c:1537
   3845#: src/gtkimhtml.c:1542
  33583846msgid "_Copy E-Mail Address"
  33593847msgstr "_Копиране на адреса на ел. поща"
  33603848
  3361 #: ../src/gtkimhtml.c:1549
   3849#: src/gtkimhtml.c:1554
  33623850msgid "_Open Link in Browser"
  33633851msgstr "_Отваряне на връзката в браузър"
  33643852
  3365 #: ../src/gtkimhtml.c:1559
   3853#: src/gtkimhtml.c:1564
  33663854msgid "_Copy Link Location"
  33673855msgstr "_Копиране адреса на връзката"
  33683856
  3369 #: ../src/gtkimhtml.c:3241
   3857#: src/gtkimhtml.c:3264
  33703858msgid ""
  33713859"<span size='larger' weight='bold'>Unrecognized file type</span>\n"
   
  33743862msgstr ""
  33753863
  3376 #: ../src/gtkimhtml.c:3244
   3864#: src/gtkimhtml.c:3267
  33773865msgid ""
  33783866"Unrecognized file type\n"
   
  33813869msgstr ""
  33823870
  3383 #: ../src/gtkimhtml.c:3257
   3871#: src/gtkimhtml.c:3280
  33843872#, fuzzy, c-format
  33853873msgid ""
   
  33923880"%s"
  33933881
  3394 #: ../src/gtkimhtml.c:3260
   3882#: src/gtkimhtml.c:3283
  33953883#, fuzzy, c-format
  33963884msgid ""
   
  34003888msgstr "Грешка при запис на изображение: %s"
  34013889
  3402 #: ../src/gtkimhtml.c:3340 ../src/gtkimhtml.c:3352
   3890#: src/gtkimhtml.c:3363 src/gtkimhtml.c:3375
  34033891msgid "Save Image"
  34043892msgstr "Запазване на изображение"
  34053893
  3406 #: ../src/gtkimhtml.c:3380
   3894#: src/gtkimhtml.c:3403
  34073895msgid "_Save Image..."
  34083896msgstr "_Запазване на изображение..."
  34093897
  3410 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:147
   3898#: src/gtkimhtmltoolbar.c:147
  34113899msgid "Select Font"
  34123900msgstr "Избор на шрифт"
  34133901
  3414 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:226
   3902#: src/gtkimhtmltoolbar.c:226
  34153903msgid "Select Text Color"
  34163904msgstr "Избор за цвят на текста"
  34173905
  3418 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:305
   3906#: src/gtkimhtmltoolbar.c:305
  34193907msgid "Select Background Color"
  34203908msgstr "Избор за цвят на фона"
  34213909
  3422 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:394
   3910#: src/gtkimhtmltoolbar.c:394
  34233911msgid "_URL"
  34243912msgstr "_URL"
  34253913
  3426 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:402
   3914#: src/gtkimhtmltoolbar.c:402
  34273915msgid "_Description"
  34283916msgstr "_Описание"
  34293917
  3430 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:405
   3918#: src/gtkimhtmltoolbar.c:405
  34313919#, fuzzy
  34323920msgid ""
   
  34373925"Описанието не е задължителен елемент.\n"
  34383926
  3439 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:409
   3927#: src/gtkimhtmltoolbar.c:409
  34403928#, fuzzy
  34413929msgid "Please enter the URL of the link that you want to insert."
   
  34443932"Описанието не е задължителен елемент.\n"
  34453933
  3446 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:414
   3934#: src/gtkimhtmltoolbar.c:414
  34473935msgid "Insert Link"
  34483936msgstr "Вмъкване на връзка"
  34493937
  3450 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:418
   3938#: src/gtkimhtmltoolbar.c:418
  34513939msgid "_Insert"
  34523940msgstr "_Вмъкване"
  34533941
  3454 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:487
   3942#: src/gtkimhtmltoolbar.c:487
  34553943#, c-format
  34563944msgid "Failed to store image: %s\n"
  34573945msgstr "Неуспешно запазване на изображение: %s\n"
  34583946
  3459 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:513 ../src/gtkimhtmltoolbar.c:523
   3947#: src/gtkimhtmltoolbar.c:513 src/gtkimhtmltoolbar.c:523
  34603948msgid "Insert Image"
  34613949msgstr "Добавяне на изображение"
  34623950
  3463 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:721
   3951#: src/gtkimhtmltoolbar.c:721
  34643952msgid "This theme has no available smileys."
  34653953msgstr "В тази тема няма налични картинки за усмивки."
  34663954
  34673955#. show everything
  3468 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:735
   3956#: src/gtkimhtmltoolbar.c:735
  34693957msgid "Smile!"
  34703958msgstr "Усмивка!"
  34713959
  3472 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:916
   3960#: src/gtkimhtmltoolbar.c:916
  34733961msgid "Bold"
  34743962msgstr "Получерен"
  34753963
  3476 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:927
   3964#: src/gtkimhtmltoolbar.c:927
  34773965msgid "Italic"
  34783966msgstr "Курсив"
  34793967
  3480 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:938
   3968#: src/gtkimhtmltoolbar.c:938
  34813969msgid "Underline"
  34823970msgstr "Подчертаване"
  34833971
  3484 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:954
   3972#: src/gtkimhtmltoolbar.c:954
  34853973msgid "Larger font size"
  34863974msgstr "По-голям размер на буквите"
  34873975
  3488 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:966
   3976#: src/gtkimhtmltoolbar.c:966
  34893977msgid "Smaller font size"
  34903978msgstr "По-малък размер на буквите"
  34913979
  3492 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:983
   3980#: src/gtkimhtmltoolbar.c:983
  34933981msgid "Font Face"
  34943982msgstr "Начертание на буквите"
  34953983
  3496 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:995
   3984#: src/gtkimhtmltoolbar.c:995
  34973985msgid "Foreground font color"
  34983986msgstr "Цвят на шрифта на преден план"
  34993987
  3500 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:1007
  3501 msgid "Background color"
  3502 msgstr "Цвят на фона"
  3503 
  3504 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:1023
   3988#: src/gtkimhtmltoolbar.c:1023
   3989#, fuzzy
  35053990msgid "Clear formatting"
  3506 msgstr "Изчистване на форматирането"
  3507 
  3508 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:1038
   3991msgstr "_Изчистване на форматирането"
   3992
   3993#: src/gtkimhtmltoolbar.c:1038
  35093994msgid "Insert link"
  35103995msgstr "Вмъкване на връзка"
  35113996
  3512 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:1048
   3997#: src/gtkimhtmltoolbar.c:1048
  35133998msgid "Insert image"
  35143999msgstr "Вмъкване на изображение"
  35154000
  3516 #: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:1059
   4001#: src/gtkimhtmltoolbar.c:1059
  35174002msgid "Insert smiley"
  35184003msgstr "Вмъкване на усмивка"
  35194004
  3520 #: ../src/gtklog.c:200
   4005#: src/gtklog.c:214
  35214006#, fuzzy, c-format
  35224007msgid "Conversation in %s on %s"
  35234008msgstr "Разговори с %s"
  35244009
  3525 #: ../src/gtklog.c:202
   4010#: src/gtklog.c:216
  35264011#, fuzzy, c-format
  35274012msgid "Conversation with %s on %s"
  35284013msgstr "Разговори с %s"
  35294014
  3530 #: ../src/gtklog.c:309
   4015#: src/gtklog.c:326
  35314016msgid ""
  35324017"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
   
  35344019msgstr ""
  35354020
  3536 #: ../src/gtklog.c:313
   4021#: src/gtklog.c:330
  35374022msgid ""
  35384023"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
   
  35404025msgstr ""
  35414026
  3542 #: ../src/gtklog.c:316
   4027#: src/gtklog.c:333
  35434028msgid ""
  35444029"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
  35454030msgstr ""
  35464031
  3547 #: ../src/gtklog.c:320
   4032#: src/gtklog.c:337
  35484033msgid "No logs were found"
  35494034msgstr ""
  35504035
  3551 #: ../src/gtklog.c:396
   4036#: src/gtklog.c:413
   4037#, fuzzy
  35524038msgid "Total log size:"
  3553 msgstr "Общ размер на дневника:"
  3554 
  3555 #: ../src/gtklog.c:472
   4039msgstr "По размер на дневника"
   4040
   4041#: src/gtklog.c:489
  35564042#, fuzzy, c-format
  35574043msgid "Conversations in %s"
  35584044msgstr "Разговори с %s"
  35594045
  3560 #: ../src/gtklog.c:480 ../src/gtklog.c:531
   4046#: src/gtklog.c:497 src/gtklog.c:548
  35614047#, c-format
  35624048msgid "Conversations with %s"
  35634049msgstr "Разговори с %s"
  35644050
  3565 #: ../src/gtklog.c:556
   4051#: src/gtklog.c:573
  35664052msgid "System Log"
  35674053msgstr "Дневник на системата"
  35684054
  3569 #: ../src/gtkmain.c:326
   4055#: src/gtkmain.c:310
  35704056#, c-format
  35714057msgid "Gaim %s. Try `%s -h' for more information.\n"
  3572 msgstr "Gaim %s. Пробвайте „%s -h“ за повече информация.\n"
  3573 
  3574 #: ../src/gtkmain.c:328
   4058msgstr "Gaim %s. Пробвайте \"%s -h\" за повече информация.\n"
   4059
   4060#: src/gtkmain.c:312
  35754061#, c-format
  35764062msgid ""
   
  35874073msgstr ""
  35884074
  3589 #. Save the newly selected status to prefs.xml and status.xml
  3590 #. TODO: This should be saved as transient.
  3591 #: ../src/gtkmain.c:674 ../src/gtkmain.c:676 ../src/gtkmain.c:679
  3592 #: ../src/gtkstatusbox.c:829 ../src/gtkstatusbox.c:831
  3593 #: ../src/gtkstatusbox.c:834 ../src/savedstatuses.c:574 ../src/status.c:1675
   4075#: src/gtkmain.c:489
   4076msgid ""
   4077"Gaim has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
   4078"This is a bug in the software and has happened through\n"
   4079"no fault of your own.\n"
   4080"\n"
   4081"It is possible that this bug is already fixed in CVS.\n"
   4082"If you can reproduce the crash, please notify the gaim\n"
   4083"developers by reporting a bug at\n"
   4084msgstr ""
   4085
   4086#: src/gtkmain.c:495
   4087msgid ""
   4088"bug.php\n"
   4089"\n"
   4090"Please make sure to specify what you were doing at the time\n"
   4091"and post the backtrace from the core file.  If you do not know\n"
   4092"how to get the backtrace, please read the instructions at\n"
   4093msgstr ""
   4094
   4095#: src/gtkmain.c:499
   4096msgid ""
   4097"gdb.php.  If you need further\n"
   4098"assistance, please IM either SeanEgn or LSchiere (via AIM).\n"
   4099"Contact information for Sean and Luke on other protocols is at\n"
   4100msgstr ""
   4101
   4102#: src/gtkmain.c:502
   4103msgid "contactinfo.php.\n"
   4104msgstr ""
   4105
   4106#: src/gtkmain.c:713 src/gtkmain.c:715
   4107#, fuzzy
  35944108msgid "Default"
  3595 msgstr "По подразбиране"
  3596 
  3597 #. Descriptive label
  3598 #: ../src/gtknotify.c:275
   4109msgstr "Стандартните настройки на GNOME"
   4110
   4111#: src/gtkmedia.c:52
   4112msgid "Call ended."
   4113msgstr ""
   4114
   4115#: src/gtkmedia.c:69
   4116#, c-format
   4117msgid "Calling %s"
   4118msgstr ""
   4119
   4120#: src/gtkmedia.c:73 src/gtkmedia.c:108
   4121msgid "End Call"
   4122msgstr ""
   4123
   4124#: src/gtkmedia.c:81
   4125#, c-format
   4126msgid "Receiving call from %s"
   4127msgstr ""
   4128
   4129#: src/gtkmedia.c:89
   4130#, fuzzy
   4131msgid "Reject Call"
   4132msgstr "Ново свързване на _всички"
   4133
   4134#: src/gtkmedia.c:95
   4135#, fuzzy
   4136msgid "Accept call"
   4137msgstr "Съгласие"
   4138
   4139#: src/gtkmedia.c:102
   4140#, fuzzy, c-format
   4141msgid "Connected to %s"
   4142msgstr "Свързването с %s се провали"
   4143
   4144#: src/gtkmedia.c:113
   4145#, fuzzy
   4146msgid "_Mute"
   4147msgstr "Минути"
   4148
   4149#: src/gtknotify.c:305
   4150#, fuzzy
   4151msgid "New Mail"
   4152msgstr "Е-поща"
   4153
   4154#: src/gtknotify.c:321
   4155#, fuzzy
   4156msgid "Open All Messages"
   4157msgstr "Изпращане на съобщение"
   4158
   4159#: src/gtknotify.c:382 src/protocols/jabber/jabber.c:1029
   4160msgid "From"
   4161msgstr "От"
   4162
   4163#: src/gtknotify.c:390
   4164#, fuzzy
   4165msgid "Subject"
   4166msgstr "Задаване"
   4167
   4168#: src/gtknotify.c:399
   4169#, fuzzy
   4170msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have mail!</span>"
   4171msgstr ""
   4172"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Имате поща!</span>\n"
   4173"\n"
   4174"%s"
   4175
   4176#: src/gtknotify.c:455
  35994177#, c-format
  36004178msgid "%s has %d new message."
   
  36034181msgstr[1] "%s има %d нови съобщения."
  36044182
  3605 #: ../src/gtknotify.c:289
  3606 #, c-format
  3607 msgid "<span weight=\"bold\">From:</span> %s\n"
  3608 msgstr "<span weight=\"bold\">От:</span> %s\n"
  3609 
  3610 #: ../src/gtknotify.c:298
  3611 #, c-format
  3612 msgid "<span weight=\"bold\">Subject:</span> %s\n"
  3613 msgstr "<span weight=\"bold\">Заглавие:</span> %s\n"
  3614 
  3615 #: ../src/gtknotify.c:303
  3616 #, c-format
  3617 msgid ""
  3618 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have mail!</span>\n"
  3619 "\n"
  3620 "%s%s%s%s"
  3621 msgstr ""
  3622 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Имате поща!</span>\n"
  3623 "\n"
  3624 "%s%s%s%s"
  3625 
  3626 #: ../src/gtknotify.c:319
   4183#: src/gtknotify.c:460
  36274184#, c-format
  36284185msgid ""
   
  36354192"%s"
  36364193
  3637 #: ../src/gtknotify.c:504
   4194#: src/gtknotify.c:645 src/protocols/sametime/sametime.c:5408
  36384195msgid "Search Results"
  36394196msgstr "Резултати от търсенето"
  36404197
  3641 #: ../src/gtknotify.c:643 ../src/protocols/oscar/oscar.c:4861
   4198#: src/gtknotify.c:801 src/protocols/oscar/oscar.c:4907
  36424199#, c-format
  36434200msgid "Info for %s"
  36444201msgstr "Данни за %s"
  36454202
  3646 #: ../src/gtknotify.c:644 ../src/protocols/toc/toc.c:470
   4203#: src/gtknotify.c:802 src/protocols/toc/toc.c:470
  36474204msgid "Buddy Information"
  36484205msgstr "Данни за потребителя"
  36494206
  3650 #: ../src/gtknotify.c:687
   4207#: src/gtknotify.c:842
  36514208#, c-format
  36524209msgid "The browser command <b>%s</b> is invalid."
  36534210msgstr "Командата за стартиране на браузър <b>%s</b> е грешна."
  36544211
  3655 #: ../src/gtknotify.c:689 ../src/gtknotify.c:701 ../src/gtknotify.c:714
  3656 #: ../src/gtknotify.c:838
   4212#: src/gtknotify.c:844 src/gtknotify.c:856 src/gtknotify.c:869
   4213#: src/gtknotify.c:994
  36574214msgid "Unable to open URL"
  36584215msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
  36594216
  3660 #: ../src/gtknotify.c:699 ../src/gtknotify.c:712
   4217#: src/gtknotify.c:854 src/gtknotify.c:867
  36614218#, c-format
  36624219msgid "Error launching <b>%s</b>: %s"
  36634220msgstr "Грешка при стартиране на <b>%s</b>: %s"
  36644221
  3665 #: ../src/gtknotify.c:839
   4222#: src/gtknotify.c:995
  36664223msgid ""
  36674224"The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
  36684225msgstr ""
  36694226
  3670 #: ../src/gtkplugin.c:258
   4227#: src/gtkplugin.c:288
  36714228#, fuzzy, c-format
  36724229msgid ""
  36734230"%s%s<span weight=\"bold\">Written by:</span>\t%s\n"
  3674 "<span weight=\"bold\">Web site:</span>\t\t%s\n"
  3675 "<span weight=\"bold\">File name:</span>\t%s"
   4231"<span weight=\"bold\">Website:</span>\t\t%s\n"
   4232"<span weight=\"bold\">Filename:</span>\t\t%s"
  36764233msgstr ""
  36774234"<span size=\"larger\">%s %s</span>\n"
   
  36814238"<span weight=\"bold\">Име на файл:</span>\t%s"
  36824239
  3683 #: ../src/gtkplugin.c:352
  3684 msgid "Plugins"
  3685 msgstr "Модули"
  3686 
  3687 #: ../src/gtkplugin.c:401
   4240#: src/gtkplugin.c:298
   4241#, c-format
   4242msgid ""
   4243"%s\n"
   4244"<span foreground=\"#ff0000\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
   4245"Check the plugin website for an update.</span>"
   4246msgstr ""
   4247
   4248#: src/gtkplugin.c:422
   4249#, fuzzy
   4250msgid "Configure Pl_ugin"
   4251msgstr "Настройване на стая"
   4252
   4253#: src/gtkplugin.c:475
  36884254msgid "<b>Plugin Details</b>"
  36894255msgstr ""
  36904256
  3691 #: ../src/gtkpounce.c:130
   4257#: src/gtkpounce.c:161
  36924258msgid "Select a file"
  36934259msgstr "Избор на файл"
  36944260
  3695 #: ../src/gtkpounce.c:161
   4261#: src/gtkpounce.c:259
  36964262msgid "Please enter a buddy to pounce."
  36974263msgstr "Въведете име на потребител"
  36984264
  3699 #. "New Buddy Pounce"
  3700 #: ../src/gtkpounce.c:391 ../src/gtkpounce.c:898
   4265#: src/gtkpounce.c:499
  37014266msgid "New Buddy Pounce"
  37024267msgstr "Нов потребител"
  37034268
  3704 #: ../src/gtkpounce.c:391
   4269#: src/gtkpounce.c:499
  37054270msgid "Edit Buddy Pounce"
  37064271msgstr "Редакция"
  37074272
  3708 #. Create the "Pounce Who" frame.
  3709 #: ../src/gtkpounce.c:408
  3710 msgid "Pounce Who"
  3711 msgstr ""
  3712 
  3713 #: ../src/gtkpounce.c:435
   4273#. Create the "Pounce on Whom" frame.
   4274#: src/gtkpounce.c:516
   4275#, fuzzy
   4276msgid "Pounce on Whom"
   4277msgstr "Кога"
   4278
   4279#: src/gtkpounce.c:543
  37144280msgid "_Buddy name:"
  37154281msgstr "_Име на потребителя:"
  37164282
  3717 #. Create the "Pounce When" frame.
  3718 #: ../src/gtkpounce.c:459
  3719 msgid "Pounce When"
   4283#. Create the "Pounce When Buddy..." frame.
   4284#: src/gtkpounce.c:567
   4285#, fuzzy
   4286msgid "Pounce When Buddy..."
  37204287msgstr "Кога"
  37214288
  3722 #: ../src/gtkpounce.c:467
  3723 msgid "Si_gn on"
   4289#: src/gtkpounce.c:575
   4290#, fuzzy
   4291msgid "Si_gns on"
  37244292msgstr "_Влизане"
  37254293
  3726 #: ../src/gtkpounce.c:469
  3727 msgid "Sign _off"
   4294#: src/gtkpounce.c:577
   4295#, fuzzy
   4296msgid "Signs o_ff"
  37284297msgstr "_Излизане"
  37294298
  3730 #: ../src/gtkpounce.c:471
  3731 msgid "A_way"
  3732 msgstr "Няма _ме"
  3733 
  3734 #: ../src/gtkpounce.c:473
  3735 msgid "_Return from away"
  3736 msgstr "Зав_ръщане от състояние „Няма ме“"
  3737 
  3738 #: ../src/gtkpounce.c:475
  3739 msgid "_Idle"
  3740 msgstr "_Бездействам"
  3741 
  3742 #: ../src/gtkpounce.c:477
  3743 msgid "Retur_n from idle"
  3744 msgstr "Завръща_не от състояние „Бездействам“"
  3745 
  3746 #: ../src/gtkpounce.c:479
  3747 msgid "Buddy starts _typing"
   4299#: src/gtkpounce.c:579
   4300#, fuzzy
   4301msgid "Goes a_way"
   4302msgstr "Потребителят е в състояние Няма ме:"
   4303
   4304#: src/gtkpounce.c:581
   4305#, fuzzy
   4306msgid "Ret_urns from away"
   4307msgstr "Зав_ръщане от състояние “Няма ме”"
   4308
   4309#: src/gtkpounce.c:583
   4310#, fuzzy
   4311msgid "Becomes _idle"
   4312msgstr "%s премина в състояние “Бездействам”"
   4313
   4314#: src/gtkpounce.c:585
   4315#, fuzzy
   4316msgid "Is no longer i_dle"
   4317msgstr "%s вече не е в състояние \"Бездействам\"."
   4318
   4319#: src/gtkpounce.c:587
   4320#, fuzzy
   4321msgid "Starts _typing"
  37484322msgstr "Събеседникът _започна да пише"
  37494323
  3750 #: ../src/gtkpounce.c:481
  3751 msgid "Buddy stops t_yping"
   4324#: src/gtkpounce.c:589
   4325#, fuzzy
   4326msgid "Stops t_yping"
  37524327msgstr "Събеседникът _престана да пише"
  37534328
  3754 #. Create the "Pounce Action" frame.
  3755 #: ../src/gtkpounce.c:510
  3756 msgid "Pounce Action"
  3757 msgstr ""
  3758 
  3759 #: ../src/gtkpounce.c:518
  3760 #, fuzzy
  3761 msgid "Op_en an IM window"
   4329#: src/gtkpounce.c:591
   4330#, fuzzy
   4331msgid "Sends a _message"
   4332msgstr "Изпращане на _съобщение"
   4333
   4334#. Create the "Action" frame.
   4335#: src/gtkpounce.c:623
   4336#, fuzzy
   4337msgid "Action"
   4338msgstr "Местонахождение"
   4339
   4340#: src/gtkpounce.c:631
   4341#, fuzzy
   4342msgid "Ope_n an IM window"
  37624343msgstr "Отваряне на прозорец за съобщение"
  37634344
  3764 #: ../src/gtkpounce.c:520
  3765 msgid "_Popup notification"
  3766 msgstr "Изскачащо известяване"
  3767 
  3768 #: ../src/gtkpounce.c:522
   4345#: src/gtkpounce.c:633
   4346#, fuzzy
   4347msgid "_Pop up a notification"
   4348msgstr "Извеждане на известие"
   4349
   4350#: src/gtkpounce.c:635
  37694351msgid "Send a _message"
  37704352msgstr "Изпращане на _съобщение"
  37714353
  3772 #: ../src/gtkpounce.c:524
   4354#: src/gtkpounce.c:637
  37734355msgid "E_xecute a command"
  37744356msgstr "Из_пълнение на команда"
  37754357
  3776 #: ../src/gtkpounce.c:526
   4358#: src/gtkpounce.c:639
  37774359msgid "P_lay a sound"
  37784360msgstr "Изпълнение на звук"
  37794361
  3780 #: ../src/gtkpounce.c:530
  3781 msgid "B_rowse..."
   4362#: src/gtkpounce.c:643
   4363#, fuzzy
   4364msgid "Brows_e..."
  37824365msgstr "П_реглед..."
  37834366
  3784 #: ../src/gtkpounce.c:532
  3785 msgid "Bro_wse..."
  3786 msgstr "Прег_лед..."
  3787 
  3788 #: ../src/gtkpounce.c:533
   4367#: src/gtkpounce.c:645
   4368#, fuzzy
   4369msgid "Br_owse..."
   4370msgstr "П_реглед..."
   4371
   4372#: src/gtkpounce.c:646
  37894373msgid "Pre_view"
  37904374msgstr "Пред_варителен преглед"
  37914375
  3792 #: ../src/gtkpounce.c:616
  3793 msgid "Sav_e this pounce after activation"
  3794 msgstr ""
  3795 
  3796 #. "Remove Buddy Pounce"
  3797 #: ../src/gtkpounce.c:906
  3798 msgid "Remove Buddy Pounce"
  3799 msgstr ""
  3800 
  3801 #: ../src/gtkpounce.c:966
   4376#. Create the "Options" frame.
   4377#: src/gtkpounce.c:747
   4378#, fuzzy
   4379msgid "Options"
   4380msgstr "/_Настройки"
   4381
   4382#: src/gtkpounce.c:755
   4383msgid "P_ounce only when my status is not available"
   4384msgstr ""
   4385
   4386#: src/gtkpounce.c:760
   4387msgid "_Recurring"
   4388msgstr ""
   4389
   4390#: src/gtkpounce.c:1066
   4391#, fuzzy, c-format
   4392msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s?"
   4393msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s?"
   4394
   4395#: src/gtkpounce.c:1214
   4396#, fuzzy
   4397msgid "Pounce Target"
   4398msgstr "Кога"
   4399
   4400#: src/gtkpounce.c:1249
   4401msgid "Recurring"
   4402msgstr ""
   4403
   4404#: src/gtkpounce.c:1296
   4405#, fuzzy
   4406msgid "Buddy Pounces"
   4407msgstr "Нов потребител"
   4408
   4409#: src/gtkpounce.c:1414
  38024410#, c-format
  38034411msgid "%s has started typing to you (%s)"
  38044412msgstr "%s започна да ви пише (%s)"
  38054413
  3806 #: ../src/gtkpounce.c:968
   4414#: src/gtkpounce.c:1416
  38074415#, c-format
  38084416msgid "%s has signed on (%s)"
  38094417msgstr "%s влезе в (%s)"
  38104418
  3811 #: ../src/gtkpounce.c:970
   4419#: src/gtkpounce.c:1418
  38124420#, c-format
  38134421msgid "%s has returned from being idle (%s)"
  3814 msgstr "%s излезе от състояние „Бездействам“ (%s)"
  3815 
  3816 #: ../src/gtkpounce.c:972
   4422msgstr "%s излезе от състояние “Бездействам” (%s)"
   4423
   4424#: src/gtkpounce.c:1420
  38174425#, c-format
  38184426msgid "%s has returned from being away (%s)"
  3819 msgstr "%s излезе от състояние „Няма ме“ (%s)"
  3820 
  3821 #: ../src/gtkpounce.c:974
   4427msgstr "%s излезе от състояние “Няма ме” (%s)"
   4428
   4429#: src/gtkpounce.c:1422
  38224430#, c-format
  38234431msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
  38244432msgstr "%s спря да ви пише (%s)"
  38254433
  3826 #: ../src/gtkpounce.c:976
   4434#: src/gtkpounce.c:1424
  38274435#, c-format
  38284436msgid "%s has signed off (%s)"
  38294437msgstr "%s излезе (%s)"
  38304438
  3831 #: ../src/gtkpounce.c:978
   4439#: src/gtkpounce.c:1426
  38324440#, c-format
  38334441msgid "%s has become idle (%s)"
  3834 msgstr "%s премина в състояние „Бездействам“ (%s)"
  3835 
  3836 #: ../src/gtkpounce.c:980
   4442msgstr "%s премина в състояние “Бездействам” (%s)"
   4443
   4444#: src/gtkpounce.c:1428
  38374445#, c-format
  38384446msgid "%s has gone away. (%s)"
  3839 msgstr "%s премина в състояние „Няма ме“. (%s)"
  3840 
  3841 #: ../src/gtkpounce.c:981
   4447msgstr "%s премина в състояние \"Няма ме\". (%s)"
   4448
   4449#: src/gtkpounce.c:1430
   4450#, fuzzy, c-format
   4451msgid "%s has sent you a message. (%s)"
   4452msgstr "%s иска да ви изпрати %s (%s)"
   4453
   4454#: src/gtkpounce.c:1431
  38424455msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
  38434456msgstr ""
  38444457
  3845 #: ../src/gtkprefs.c:623
   4458#: src/gtkprefs.c:512
   4459msgid "Smiley theme failed to unpack."
   4460msgstr ""
   4461
   4462#: src/gtkprefs.c:631
  38464463msgid ""
  38474464"Select a smiley theme that you would like to use from the list below. New "
   
  38514468"групи могат да бъдат добавяни чрез влачене и пускане в същия лист."
  38524469
  3853 #: ../src/gtkprefs.c:658
   4470#: src/gtkprefs.c:666
  38544471msgid "Icon"
  38554472msgstr "Икона"
  38564473
  3857 #: ../src/gtkprefs.c:665 ../src/protocols/jabber/buddy.c:267
  3858 #: ../src/protocols/jabber/buddy.c:811 ../src/protocols/jabber/chat.c:769
   4474#: src/gtkprefs.c:673 src/protocols/jabber/buddy.c:267
   4475#: src/protocols/jabber/buddy.c:808 src/protocols/jabber/chat.c:769
  38594476msgid "Description"
  38604477msgstr "Описание"
  38614478
  3862 #: ../src/gtkprefs.c:807
   4479#: src/gtkprefs.c:815
   4480#, fuzzy
   4481msgid "_Hide new IM conversations"
   4482msgstr "Затваряне на разговор"
   4483
   4484#: src/gtkprefs.c:818 src/gtkprefs.c:1690
   4485#, fuzzy
   4486msgid "When away"
   4487msgstr "%s премина в състояние Няма ме."
   4488
   4489#: src/gtkprefs.c:822
  38634490msgid "Send unknown \"_slash\" commands as messages"
  38644491msgstr ""
  38654492
  3866 #: ../src/gtkprefs.c:809
   4493#: src/gtkprefs.c:824
  38674494#, fuzzy
  38684495msgid "Show _formatting on incoming messages"
  38694496msgstr "Показване на инструментите за _форматиране"
  38704497
  3871 #: ../src/gtkprefs.c:812
   4498#: src/gtkprefs.c:827
  38724499msgid "Show buddy _icons"
  38734500msgstr "Показване на _икони на познатите"
  38744501
  3875 #: ../src/gtkprefs.c:814
   4502#: src/gtkprefs.c:829
  38764503msgid "Enable buddy ic_on animation"
  38774504msgstr "Разрешаване анимация в иконите"
  38784505
  3879 #: ../src/gtkprefs.c:821
   4506#: src/gtkprefs.c:836
  38804507msgid "_Notify buddies that you are typing to them"
  38814508msgstr "_Известяване на събеседниците, че им пишете"
  38824509
  3883 #: ../src/gtkprefs.c:824
  3884 msgid "_Highlight misspelled words"
   4510#: src/gtkprefs.c:839
   4511#, fuzzy
   4512msgid "Highlight _misspelled words"
  38854513msgstr "_Осветяване на грешно написаните думи"
  38864514
  3887 #: ../src/gtkprefs.c:842
   4515#: src/gtkprefs.c:843
   4516msgid "Use smooth-scrolling"
   4517msgstr ""
   4518
   4519#: src/gtkprefs.c:859
  38884520msgid ""
  38894521"This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
   
  38924524
  38934525#. All the tab options!
  3894 #: ../src/gtkprefs.c:864
   4526#: src/gtkprefs.c:881
  38954527msgid "Tab Options"
  38964528msgstr "Опции на табовете"
  38974529
  3898 #: ../src/gtkprefs.c:866
   4530#: src/gtkprefs.c:883
  38994531msgid "Show IMs and chats in _tabbed windows"
  39004532msgstr "Показване на съобщенията и разговорите в табове"
  39014533
  3902 #: ../src/gtkprefs.c:880
   4534#: src/gtkprefs.c:897
  39034535msgid "Show close b_utton on tabs"
  39044536msgstr "Показване бутони за затваряне на табове"
  39054537
  3906 #: ../src/gtkprefs.c:886
   4538#: src/gtkprefs.c:903
  39074539#, fuzzy
  39084540msgid "_Placement:"
  39094541msgstr "_Място:"
  39104542
  3911 #: ../src/gtkprefs.c:888
   4543#: src/gtkprefs.c:905
  39124544msgid "Top"
  39134545msgstr "Горе"
  39144546
  3915 #: ../src/gtkprefs.c:889
   4547#: src/gtkprefs.c:906
  39164548msgid "Bottom"
  39174549msgstr "Долу"
  39184550
  3919 #: ../src/gtkprefs.c:890
   4551#: src/gtkprefs.c:907
  39204552msgid "Left"
  39214553msgstr "Ляво"
  39224554
  3923 #: ../src/gtkprefs.c:891
   4555#: src/gtkprefs.c:908
  39244556msgid "Right"
  39254557msgstr "Дясно"
  39264558
  3927 #: ../src/gtkprefs.c:893
   4559#: src/gtkprefs.c:910
  39284560msgid "Left Vertical"
  39294561msgstr ""
  39304562
  3931 #: ../src/gtkprefs.c:894
   4563#: src/gtkprefs.c:911
  39324564msgid "Right Vertical"
  39334565msgstr ""
  39344566
  3935 #: ../src/gtkprefs.c:899
   4567#: src/gtkprefs.c:916
   4568#, fuzzy
  39364569msgid "N_ew conversations:"
  3937 msgstr "Нови разговори:"
  3938 
  3939 #: ../src/gtkprefs.c:950 ../src/protocols/oscar/oscar.c:780
  3940 #: ../src/protocols/oscar/oscar.c:5963
   4570msgstr "Затваряне на разговор"
   4571
   4572#: src/gtkprefs.c:967 src/protocols/oscar/oscar.c:802
   4573#: src/protocols/oscar/oscar.c:6066
  39414574msgid "IP Address"
  39424575msgstr "IP адрес"
  39434576
  3944 #: ../src/gtkprefs.c:952
  3945 msgid "STUN Server:"
  3946 msgstr "STUN сървър:"
  3947 
  3948 #: ../src/gtkprefs.c:954
  3949 msgid "_Autodetect IP Address"
   4577#: src/gtkprefs.c:969
   4578#, fuzzy
   4579msgid "ST_UN server:"
   4580msgstr "_Сървър:"
   4581
   4582#: src/gtkprefs.c:971
   4583#, fuzzy
   4584msgid "_Autodetect IP address"
  39504585msgstr "_Автоматично откриване на IP адрес"
  39514586
  3952 #: ../src/gtkprefs.c:963
   4587#: src/gtkprefs.c:980
  39534588msgid "Public _IP:"
  39544589msgstr "Публичен _IP:"
  39554590
  3956 #: ../src/gtkprefs.c:987
   4591#: src/gtkprefs.c:1004
  39574592msgid "Ports"
  39584593msgstr "Портове"
  39594594
  3960 #: ../src/gtkprefs.c:990
   4595#: src/gtkprefs.c:1007
  39614596msgid "_Manually specify range of ports to listen on"
  39624597msgstr "_Ръчно задаване на обхват от портове за наблюдение"
  39634598
  3964 #: ../src/gtkprefs.c:993
  3965 msgid "_Start Port:"
   4599#: src/gtkprefs.c:1010
   4600#, fuzzy
   4601msgid "_Start port:"
  39664602msgstr "_Начален порт:"
  39674603
  3968 #: ../src/gtkprefs.c:1000
  3969 msgid "_End Port:"
   4604#: src/gtkprefs.c:1017
   4605#, fuzzy
   4606msgid "_End port:"
  39704607msgstr "_Краен порт:"
  39714608
  3972 #: ../src/gtkprefs.c:1008
   4609#: src/gtkprefs.c:1025
  39734610msgid "Proxy Server"
  3974 msgstr "Сървър-посредник"
  3975 
  3976 #: ../src/gtkprefs.c:1012
   4611msgstr "Сървър посредник"
   4612
   4613#: src/gtkprefs.c:1029
  39774614msgid "No proxy"
  3978 msgstr "Без сървър-посредник"
  3979 
  3980 #: ../src/gtkprefs.c:1068
   4615msgstr "Без сървър посредник"
   4616
   4617#: src/gtkprefs.c:1085
  39814618msgid "_User:"
  39824619msgstr "_Потребител:"
  39834620
  3984 #: ../src/gtkprefs.c:1130
   4621#: src/gtkprefs.c:1147
  39854622msgid "Epiphany"
  39864623msgstr "Epiphany"
  39874624
  3988 #: ../src/gtkprefs.c:1131
   4625#: src/gtkprefs.c:1148
  39894626msgid "Firebird"
  39904627msgstr "Firebird"
  39914628
  3992 #: ../src/gtkprefs.c:1132
   4629#: src/gtkprefs.c:1149
  39934630msgid "Firefox"
  39944631msgstr "Firefox"
  39954632
  3996 #: ../src/gtkprefs.c:1133
   4633#: src/gtkprefs.c:1150
  39974634msgid "Galeon"
  39984635msgstr "Galeon"
  39994636
  4000 #: ../src/gtkprefs.c:1134
   4637#: src/gtkprefs.c:1151
  40014638#, fuzzy
  40024639msgid "GNOME Default"
  40034640msgstr "Стандартните настройки на GNOME"
  40044641
  4005 #: ../src/gtkprefs.c:1135
   4642#: src/gtkprefs.c:1152
  40064643msgid "Konqueror"
  40074644msgstr "Konqueror"
  40084645
  4009 #: ../src/gtkprefs.c:1136
   4646#: src/gtkprefs.c:1153
  40104647msgid "Mozilla"
  40114648msgstr "Mozilla"
  40124649
  4013 #: ../src/gtkprefs.c:1137
   4650#: src/gtkprefs.c:1154
  40144651msgid "Netscape"
  40154652msgstr "Netscape"
  40164653
  4017 #: ../src/gtkprefs.c:1138
   4654#: src/gtkprefs.c:1155
  40184655msgid "Opera"
  40194656msgstr "Opera"
  40204657
  4021 #: ../src/gtkprefs.c:1147
   4658#: src/gtkprefs.c:1164
  40224659msgid "Manual"
  40234660msgstr "Ръчно"
  40244661
  4025 #: ../src/gtkprefs.c:1200
   4662#: src/gtkprefs.c:1217
  40264663msgid "Browser Selection"
  4027 msgstr "Избор на браузър"
  4028 
  4029 #: ../src/gtkprefs.c:1204
   4664msgstr "Избор на навигатор"
   4665
   4666#: src/gtkprefs.c:1221
  40304667msgid "_Browser:"
  4031 msgstr "_Браузър:"
  4032 
  4033 #: ../src/gtkprefs.c:1212
   4668msgstr "_Навигатор:"
   4669
   4670#: src/gtkprefs.c:1229
  40344671msgid "_Open link in:"
  40354672msgstr "_Отваряне на връзката в:"
  40364673
  4037 #: ../src/gtkprefs.c:1214
   4674#: src/gtkprefs.c:1231
  40384675msgid "Browser default"
  40394676msgstr "Стандартен браузър"
  40404677
  4041 #: ../src/gtkprefs.c:1215
   4678#: src/gtkprefs.c:1232
  40424679msgid "Existing window"
  40434680msgstr "Съществуващ прозорец"
  40444681
  4045 #: ../src/gtkprefs.c:1217
   4682#: src/gtkprefs.c:1234
  40464683msgid "New tab"
  40474684msgstr "Нов таб"
  40484685
  4049 #: ../src/gtkprefs.c:1231
   4686#: src/gtkprefs.c:1248
  40504687#, c-format
  40514688msgid ""
   
  40564693"(%s за URL)"
  40574694
  4058 #: ../src/gtkprefs.c:1267 ../src/gtkprefs.c:1752