Changeset 439


Ignore:
Timestamp:
Jan 4, 2006, 9:30:42 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Допълване до 100%. Стандартизация. Атрибутивни употреби. Стягане на фразите. Уеднаквяване на подобните съобщения. Използване на български словоред. Още много подобрения. Работатат не е завършена - тепърва имам да го мина още веднъж и да изчиствам правописни и синтактични грешки.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/evolution.HEAD.bg.po

  r316 r439  
  99# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
  1010# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
  11 #
  12 # 
   11# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
   12#
  1313msgid ""
  1414msgstr ""
  1515"Project-Id-Version: evolution 2.2\n"
  1616"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  17 "POT-Creation-Date: 2005-11-14 15:22+0200\n"
  18 "PO-Revision-Date: 2005-11-14 13:35+0200\n"
  19 "Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   17"POT-Creation-Date: 2006-01-04 09:31+0200\n"
   18"PO-Revision-Date: 2006-01-04 00:43+0200\n"
   19"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  2020"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  2121"MIME-Version: 1.0\n"
   
  3131
  3232#: ../a11y/addressbook/ea-minicard-view.c:34
  33 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:225
   33#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:226
  3434msgid "New Contact"
  3535msgstr "Нов контакт"
  3636
  3737#: ../a11y/addressbook/ea-minicard-view.c:35
  38 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:233
   38#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:234
  3939msgid "New Contact List"
  4040msgstr "Нов списък с контакти"
   
  4848
  4949#: ../a11y/addressbook/ea-minicard.c:31
  50 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:969
  5150#: ../ui/evolution-message-composer.xml.h:11
  5251msgid "Open"
   
  200199#: ../a11y/calendar/ea-gnome-calendar.c:247
  201200#: ../a11y/calendar/ea-gnome-calendar.c:255
  202 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:738
   201#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:772
  203202msgid "Gnome Calendar"
  204203msgstr "Календар към GNOME"
   
  363362
  364363#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
   364msgid ""
   365"Currently you can access only GroupWise System Address Book from Evolution. "
   366"Please use some other GroupWise mail client once, to get your GroupWise "
   367"Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
   368msgstr ""
   369"В момента чрез Evolution можете да достъпвате само системния адресник на "
   370"GroupWise. Използвайте еднократно друг клиент за достъп до пощата на "
   371"GroupWise, за да получите папките си за най-чести и лични контакти."
   372
   373#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
  365374msgid "Delete address book '{0}'?"
  366375msgstr "Изтриване на адресника „{0}“?"
  367376
  368 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
   377#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
  369378msgid "Error loading addressbook."
  370379msgstr "Грешка при зареждане на адресника."
  371380
  372 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
   381#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
  373382msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
  374383msgstr "Грешка при запазването на {0} в {1} : {2}"
  375384
  376 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
   385#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
  377386msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
  378387msgstr "Неуспех в идентифицирането пред LDAP сървъра."
  379388
  380 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
   389#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
   390msgid "GroupWise Address book creation:"
   391msgstr "Създаване на адресник за GroupWise:"
   392
   393#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
  381394msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
  382395msgstr "LDAP не отговори с валидни типове схеми."
  383396
  384 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
   397#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
  385398msgid "Server Version"
  386399msgstr "Версия на сървъра"
  387400
  388 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
  389 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:44
   401#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
  390402msgid "Some features may not work properly with your current server"
  391403msgstr ""
   
  393405"на сървъра"
  394406
  395 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
   407#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
  396408msgid "The Evolution addressbook has quit unexpectedly."
  397409msgstr "Адресникът на Evolution спря неочаквано."
  398410
  399 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
   411#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
  400412msgid ""
  401413"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
   
  404416"запазите?"
  405417
  406 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
   418#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
  407419msgid ""
  408420"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
   
  414426"поддържаните основи за търсене."
  415427
  416 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
   428#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
  417429msgid "This address book will be removed permanently."
  418430msgstr "Този адресник ще бъде изтрит завинаги."
  419431
  420 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
   432#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
  421433msgid "This addressbook could not be opened."
  422434msgstr "Този адресник не може да бъде отворен."
  423435
  424 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
   436#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
  425437msgid "This addressbook server does not have any suggested search bases."
  426438msgstr "Този сървър за адресници няма предложени бази за търсене."
  427439
  428 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
   440#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
  429441msgid ""
  430442"This addressbook server might be unreachable or the server name may be "
   
  434446"настройките или мрежовата връзка в момента да е повредена."
  435447
  436 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
   448#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
  437449msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
  438450msgstr "Този сървър не поддържа схеми от тип LDAPv3."
  439451
  440 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
   452#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
  441453msgid "Unable to open addressbook"
  442454msgstr "Адресникът не може да бъде отворен"
  443455
  444 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
   456#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
  445457msgid "Unable to perform search."
  446458msgstr "Търсенето не може да бъде изпълнено."
  447459
  448 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
   460#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
  449461msgid "Unable to save {0}."
  450462msgstr "Запазването на {0} е неуспешно."
  451463
  452 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
   464#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
  453465msgid "Would you like to save your changes?"
  454466msgstr "Искате ли да запазите промените?"
  455467
  456 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
   468#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
  457469msgid ""
  458470"You are attempting to move a contact from one addressbook to another but it "
   
  462474"бъде премахнат от източника. Вместо това искате ли да го копирате?"
  463475
  464 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
  465 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
   476#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
  466477msgid ""
  467478"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
   
  471482"Свързвате се с неподдържана версия на GroupWise сървър и е възможно да "
  472483"възникнат проблеми. За постигане на оптимални резултати сървърът трябва да "
  473 "бъде актуализиран до поддържана версия."
  474 
  475 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
   484"бъде обновен до поддържана версия."
   485
   486#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
  476487msgid ""
  477488"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
   
  479490msgstr "Направени са промени по този контакт. Искате ли да бъдат запазени?"
  480491
  481 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
   492#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
  482493msgid ""
  483494"Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
   
  486497"Evolution."
  487498
  488 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31 ../mail/em-vfolder-rule.c:495
   499#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33 ../mail/em-vfolder-rule.c:496
  489500#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.glade.h:4
  490501#: ../plugins/groupwise-features/properties.glade.h:10
   
  493504msgstr "Доб_авяне"
  494505
  495 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
   506#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
  496507msgid "_Discard"
  497508msgstr "_Отхвърляне"
  498509
  499 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
   510#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
  500511#: ../plugins/exchange-operations/org-gnome-exchange-operations.error.xml.h:76
  501512msgid "{0}"
  502513msgstr "{0}"
  503514
  504 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
   515#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
  505516msgid "{1}"
  506517msgstr "{1}"
  507518
  508 #: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:298
   519#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:300
  509520msgid "Default Sync Address:"
  510521msgstr "Адрес за синхронизация по подразбиране:"
  511522
  512 #: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1183
  513 #: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1184
   523#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1241
   524#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1242
  514525msgid "Could not load addressbook"
  515526msgstr "Адресникът не може да бъде зареден"
  516527
  517 #: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1252
  518 #: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1255
   528#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1310
   529#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1313
  519530msgid "Could not read pilot's Address application block"
  520531msgstr "Неуспех при четенето на адресника на pilot"
   
  538549#. Create the contacts group
  539550#: ../addressbook/gui/component/GNOME_Evolution_Addressbook.server.in.in.h:5
  540 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:1180
  541 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:246 ../calendar/gui/migration.c:388
   551#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:1186
   552#: ../calendar/gui/calendar-component.c:246 ../calendar/gui/migration.c:393
  542553msgid "Contacts"
  543554msgstr "Контакти"
   
  577588#. create the local source group
  578589#. On This Computer is always first and Search Folders is always last
  579 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:137
  580 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:502
   590#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:141
   591#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:507
  581592#: ../calendar/gui/calendar-component.c:208
  582 #: ../calendar/gui/memos-component.c:192 ../calendar/gui/migration.c:462
  583 #: ../calendar/gui/migration.c:555 ../calendar/gui/migration.c:1057
  584 #: ../calendar/gui/tasks-component.c:188 ../mail/em-folder-tree-model.c:197
  585 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:199 ../mail/mail-component.c:292
   593#: ../calendar/gui/memos-component.c:193 ../calendar/gui/migration.c:467
   594#: ../calendar/gui/migration.c:560 ../calendar/gui/migration.c:1061
   595#: ../calendar/gui/tasks-component.c:189 ../mail/em-folder-tree-model.c:198
   596#: ../mail/em-folder-tree-model.c:200 ../mail/mail-component.c:298
  586597#: ../mail/mail-vfolder.c:223
  587598msgid "On This Computer"
   
  593604#. Create the default Person addressbook
  594605#. orange
  595 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:145
  596 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:510
   606#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:149
   607#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:515
  597608#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:20
  598609#: ../calendar/gui/calendar-component.c:216
  599 #: ../calendar/gui/memos-component.c:200 ../calendar/gui/migration.c:470
  600 #: ../calendar/gui/migration.c:563 ../calendar/gui/migration.c:1065
  601 #: ../calendar/gui/tasks-component.c:196 ../filter/filter-label.c:123
  602 #: ../mail/em-migrate.c:1043 ../mail/mail-config.c:78
   610#: ../calendar/gui/memos-component.c:201 ../calendar/gui/migration.c:475
   611#: ../calendar/gui/migration.c:568 ../calendar/gui/migration.c:1069
   612#: ../calendar/gui/tasks-component.c:197 ../filter/filter-label.c:123
   613#: ../mail/em-migrate.c:1053 ../mail/mail-config.c:86
  603614#: ../mail/mail-config.glade.h:104
  604615msgid "Personal"
   
  606617
  607618#. Create the LDAP source group
  608 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:155
  609 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:520
   619#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:159
   620#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:525
  610621msgid "On LDAP Servers"
  611622msgstr "На LDAP сървъри"
  612623
  613 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:226
   624#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:227
  614625msgid "_Contact"
  615626msgstr "_Контакт"
  616627
  617 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:227
   628#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:228
  618629msgid "Create a new contact"
  619630msgstr "Създаване на нов контакт"
  620631
  621 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:234
   632#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:235
  622633msgid "Contact _List"
  623634msgstr "Списък с _контакти"
  624635
  625 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:235
   636#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:236
  626637msgid "Create a new contact list"
  627638msgstr "Създаване на нов списък с контакти"
  628639
  629 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:241
  630 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:1149
  631 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:763
   640#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:242
   641#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:1202
  632642msgid "New Address Book"
  633643msgstr "Нов адресник"
  634644
  635 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:242
   645#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:243
  636646msgid "Address _Book"
  637647msgstr "Адресни_к"
  638648
  639 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:243
   649#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:244
  640650msgid "Create a new address book"
  641651msgstr "Създаване на нов адресник"
  642652
  643 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:385
   653#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:386
  644654msgid "Failed upgrading Addressbook settings or folders."
  645655msgstr "Неуспех при осъвременяването на настройките и папките на адресника."
  646656
  647 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:316
   657#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:329
  648658msgid "Base"
  649659msgstr "База"
  650660
  651 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:511
   661#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:530
  652662#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:192
  653663#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.glade.h:10
   
  655665msgstr "_Тип:"
  656666
  657 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:610
   667#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:634
  658668msgid "Copy book content locally for offline operation"
  659669msgstr ""
  660670"Копиране на съдържанието на адресника за локална употреба в режим „Изключен“"
  661671
  662 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:933
   672#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:981
  663673#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:22
  664 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:25
   674#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:20
  665675#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:368
  666676#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:379
  667677#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:390
  668 #: ../mail/em-folder-properties.c:215 ../mail/mail-config.glade.h:85
   678#: ../mail/em-folder-properties.c:217 ../mail/mail-config.glade.h:85
  669679#: ../smime/gui/smime-ui.glade.h:28
  670680msgid "General"
  671681msgstr "Основни"
  672682
  673 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:934
  674 #: ../mail/importers/pine-importer.c:393
   683#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:982
   684#: ../mail/importers/pine-importer.c:392
  675685msgid "Addressbook"
  676686msgstr "Адресник"
  677687
  678 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:938
   688#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:986
  679689msgid "Server Information"
  680690msgstr "Информация за сървъра"
  681691
  682 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:940
   692#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:988
  683693msgid "Authentication"
  684694msgstr "Удостоверяване"
  685695
  686 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:943
   696#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:991
  687697#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:17
  688698#: ../mail/mail-dialogs.glade.h:7 ../smime/gui/smime-ui.glade.h:20
   
  690700msgstr "Подробности"
  691701
  692 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:944
   702#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:992
  693703msgid "Searching"
  694704msgstr "Търсене"
  695705
  696 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:946
   706#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:994
  697707msgid "Downloading"
  698708msgstr "Изтегляне"
  699709
  700 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:1147
   710#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:1200
  701711#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:13
  702712msgid "Address Book Properties"
  703713msgstr "Настройки на адресника"
  704714
  705 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:72
  706 #: ../calendar/gui/migration.c:142 ../mail/em-migrate.c:1190
   715#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:73
   716#: ../calendar/gui/migration.c:147 ../mail/em-migrate.c:1200
  707717msgid "Migrating..."
  708718msgstr "Мигриране..."
  709719
  710 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:124
  711 #: ../calendar/gui/migration.c:189 ../mail/em-migrate.c:1231
   720#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:125
   721#: ../calendar/gui/migration.c:194 ../mail/em-migrate.c:1241
  712722#, c-format
  713723msgid "Migrating `%s':"
  714724msgstr "Мигриране на „%s“:"
  715725
  716 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:648
   726#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:653
  717727msgid "LDAP Servers"
  718728msgstr "LDAP сървъри"
  719729
  720 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:763
   730#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:768
  721731msgid "Autocompletion Settings"
  722732msgstr "Настройки за автоматично допълване"
  723733
  724 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:1134
   734#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:1143
  725735msgid ""
  726736"The location and hierarchy of the Evolution contact folders has changed "
   
  734744"Изчакайте, докато Evolution мигрира вашите папки..."
  735745
  736 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:1148
   746#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:1157
  737747msgid ""
  738748"The format of mailing list contacts has changed.\n"
   
  744754"Изчакайте, докато Evolution мигрира вашите папки..."
  745755
  746 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:1157
   756#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:1166
  747757msgid ""
  748758"The way Evolution stores some phone numbers has changed.\n"
   
  754764"Изчакайте, докато Evolution мигрира вашите папки..."
  755765
  756 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:1167
   766#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:1176
  757767msgid ""
  758768"Evolution's Palm Sync changelog and map files have changed.\n"
   
  765775"Изчакайте, докато Evolution мигрира вашите Pilot Sync данни..."
  766776
  767 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:764
  768 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:952
  769 #: ../calendar/gui/memos-component.c:450 ../mail/em-filter-i18n.h:11
  770 #: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:9 ../ui/evolution-calendar.xml.h:5
  771 #: ../ui/evolution-mail-message.xml.h:25 ../ui/evolution-memos.xml.h:6
  772 #: ../ui/evolution-tasks.xml.h:6
  773 msgid "Delete"
  774 msgstr "Изтриване"
  775 
  776 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:766
  777 #: ../calendar/gui/memos-component.c:451
  778 msgid "Properties..."
  779 msgstr "Настройки..."
  780 
  781 #: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:1191
   777#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:769
   778msgid "_New Address Book"
   779msgstr "_Нов адресник"
   780
   781#. FIXME: need to disable for undeletable folders
   782#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:770
   783#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:966
   784#: ../calendar/gui/calendar-component.c:537
   785#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1196
   786#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1573 ../calendar/gui/e-memo-table.c:871
   787#: ../calendar/gui/tasks-component.c:442 ../mail/em-folder-tree.c:2054
   788#: ../mail/em-folder-view.c:1091 ../ui/evolution-addressbook.xml.h:34
   789#: ../ui/evolution-calendar.xml.h:38 ../ui/evolution-mail-list.xml.h:27
   790#: ../ui/evolution-memos.xml.h:16 ../ui/evolution-tasks.xml.h:24
   791msgid "_Delete"
   792msgstr "_Изтриване"
   793
   794#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:772
   795#: ../calendar/gui/calendar-component.c:538
   796#: ../calendar/gui/tasks-component.c:443
   797msgid "_Properties..."
   798msgstr "_Настройки..."
   799
   800#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:1197
  782801msgid "Contact Source Selector"
  783802msgstr "Избиране на контакти"
   
  839858
  840859#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.in.h:9
  841 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:57
   860#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:63
  842861msgid "Vertical pane position"
  843862msgstr "Разположение на вертикалния панел"
   
  897916
  898917#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:14
  899 #: ../mail/em-account-editor.c:302 ../mail/em-account-editor.c:759
   918#: ../mail/em-account-editor.c:304 ../mail/em-account-editor.c:767
  900919msgid "Always"
  901920msgstr "Винаги"
   
  931950
  932951#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:24
  933 #: ../mail/em-account-editor.c:300 ../mail/em-account-editor.c:758
   952#: ../mail/em-account-editor.c:302 ../mail/em-account-editor.c:766
  934953msgid "Never"
  935954msgstr "Никога"
   
  961980"objectclass of the type \"person\"."
  962981msgstr ""
   982"Фълтърът за търсене е видът на обектите, които ще се търсят. Ако не го "
   983"промените - търсят се обекти от типа „лице“ (person)."
  963984
  964985#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:31
   
  967988"server if your LDAP server supports SSL or TLS."
  968989msgstr ""
  969 "При избирането на тази опция Evolution ще се свързва с LDAP сървъра само ако "
  970 "поддържа SSL или TLS."
   990"При избирането на тази опция Evolution ще се свързва със сървър за LDAP, "
   991"само ако той поддържа SSL или TLS."
  971992
  972993#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:32
   
  10731094
  10741095#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:45
  1075 #: ../mail/em-account-editor.c:301
   1096#: ../mail/em-account-editor.c:303
  10761097msgid "Whenever Possible"
  10771098msgstr "Когато е възможно"
   
  11021123
  11031124#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:51
   1125#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.glade.h:23
  11041126msgid "_Port:"
  11051127msgstr "_Порт:"
   
  11111133#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:53
  11121134#: ../mail/mail-config.glade.h:171
   1135#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.glade.h:26
  11131136msgid "_Server:"
  11141137msgstr "_Сървър:"
   
  11271150
  11281151#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:57
  1129 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.glade.h:8
   1152#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.glade.h:7
   1153#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:64
   1154#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:66
  11301155#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.glade.h:26
  11311156#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.glade.h:14
  1132 #: ../filter/filter.glade.h:16 ../mail/em-account-editor.c:1951
   1157#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:20 ../calendar/gui/misc.c:111
   1158#: ../calendar/gui/misc.c:113 ../filter/filter.glade.h:16
   1159#: ../mail/em-account-editor.c:1987
  11331160#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:263
  11341161#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:563
   
  11421169#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.glade.h:3
  11431170#: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment.glade.h:1
  1144 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:1
  11451171#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.glade.h:1
  1146 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:1
  11471172#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:1
  11481173#: ../calendar/gui/dialogs/new-calendar.glade.h:1
   
  11981223
  11991224#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:11
  1200 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:184
   1225#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
  12011226#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:348
  12021227msgid "AIM"
   
  12041229
  12051230#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:12
  1206 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:272
  1207 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:169
   1231#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:273
   1232#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:170
  12081233#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.etspec.h:1
  12091234#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:182
   
  12121237
  12131238#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:13
  1214 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:525
  1215 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:540
  1216 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2372
   1239#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:526
   1240#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:541
   1241#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2379
  12171242msgid "Contact Editor"
  12181243msgstr "Редактор на контакти"
   
  12271252
  12281253#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:16
  1229 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:66
   1254#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:67
  12301255msgid "MSN Messenger"
  12311256msgstr "MSN Messenger"
   
  12401265
  12411266#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:19
  1242 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:63
   1267#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:64
  12431268msgid "Novell Groupwise"
  12441269msgstr "Novell Groupwise"
   
  12541279#. red
  12551280#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:23
  1256 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:235
  1257 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:201
  1258 #: ../filter/filter-label.c:122 ../mail/em-migrate.c:1042
  1259 #: ../mail/mail-config.c:77 ../mail/mail-config.glade.h:153
   1281#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:236
   1282#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:202
   1283#: ../filter/filter-label.c:122 ../mail/em-migrate.c:1052
   1284#: ../mail/mail-config.c:85 ../mail/mail-config.glade.h:154
  12601285msgid "Work"
  12611286msgstr "Работнo"
   
  12791304
  12801305#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:28
  1281 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1662
   1306#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1661
  12821307msgid "_Calendar:"
  12831308msgstr "_Календар:"
  12841309
  12851310#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:29
   1311#: ../ui/evolution-event-editor.xml.h:27 ../ui/evolution-task-editor.xml.h:18
  12861312msgid "_Categories"
  12871313msgstr "_Категории"
   
  13711397msgstr "_ZIP/пощенски код:"
  13721398
  1373 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:96
   1399#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:97
  13741400#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:367
  13751401#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:382
   
  13771403msgstr "Адрес"
  13781404
  1379 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:103
  1380 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:95
  1381 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:141
  1382 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:300
  1383 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:183
   1405#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:104
   1406#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:96
   1407#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:142
   1408#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:301
   1409#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:184
  13841410#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:310
  13851411#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:398
   
  13891415#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:175
  13901416#: ../widgets/menus/gal-define-views-model.c:181
  1391 #: ../widgets/table/e-cell-text.c:1768 ../widgets/text/e-entry.c:1312
   1417#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1770 ../widgets/text/e-entry.c:1312
  13921418#: ../widgets/text/e-entry.c:1313 ../widgets/text/e-text.c:3584
  13931419#: ../widgets/text/e-text.c:3585
   
  13951421msgstr "Редактируем"
  13961422
  1397 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:136
   1423#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:137
  13981424msgid "United States"
  13991425msgstr "САЩ"
  14001426
  1401 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:137
   1427#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:138
  14021428msgid "Afghanistan"
  14031429msgstr "Афганистан"
  14041430
  1405 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:138
   1431#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:139
  14061432msgid "Albania"
  14071433msgstr "Албания"
  14081434
  1409 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:139
   1435#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:140
  14101436msgid "Algeria"
  14111437msgstr "Алжир"
  14121438
  1413 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:140
   1439#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:141
  14141440msgid "American Samoa"
  14151441msgstr "Американско Самоа"
  14161442
  1417 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:141
   1443#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:142
  14181444msgid "Andorra"
  14191445msgstr "Андора"
  14201446
  1421 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:142
   1447#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:143
  14221448msgid "Angola"
  14231449msgstr "Ангола"
  14241450
  1425 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:143
   1451#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:144
  14261452msgid "Anguilla"
  14271453msgstr "Ангила"
  14281454
  1429 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:144
   1455#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:145
  14301456msgid "Antarctica"
  14311457msgstr "Антарктика"
  14321458
  1433 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:145
   1459#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:146
  14341460msgid "Antigua And Barbuda"
  14351461msgstr "Антигуа и Барбуда"
  14361462
  1437 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:146
   1463#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:147
  14381464msgid "Argentina"
  14391465msgstr "Аржентина"
  14401466
  1441 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:147
   1467#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:148
  14421468msgid "Armenia"
  14431469msgstr "Армения"
  14441470
  1445 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:148
   1471#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:149
  14461472msgid "Aruba"
  14471473msgstr "Аруба"
  14481474
  1449 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:149
   1475#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:150
  14501476msgid "Australia"
  14511477msgstr "Австралия"
  14521478
  1453 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:150
   1479#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:151
  14541480msgid "Austria"
  14551481msgstr "Австрия"
  14561482
  1457 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:151
   1483#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:152
  14581484msgid "Azerbaijan"
  14591485msgstr "Азербайджан"
  14601486
  1461 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:152
   1487#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:153
  14621488msgid "Bahamas"
  14631489msgstr "Бахамски острови"
  14641490
  1465 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:153
   1491#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:154
  14661492msgid "Bahrain"
  14671493msgstr "Бахрейн"
  14681494
  1469 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:154
   1495#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:155
  14701496msgid "Bangladesh"
  14711497msgstr "Бангладеш"
  14721498
  1473 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:155
   1499#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:156
  14741500msgid "Barbados"
  14751501msgstr "Барбадос"
  14761502
  1477 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:156
   1503#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:157
  14781504msgid "Belarus"
  14791505msgstr "Беларус"
  14801506
  1481 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:157
   1507#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:158
  14821508msgid "Belgium"
  14831509msgstr "Белгия"
  14841510
  1485 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:158
   1511#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:159
  14861512msgid "Belize"
  14871513msgstr "Белиз"
  14881514
  1489 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:159
   1515#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:160
  14901516msgid "Benin"
  14911517msgstr "Бенин"
  14921518
  1493 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:160
   1519#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:161
  14941520msgid "Bermuda"
  14951521msgstr "Бермудски острови"
  14961522
  1497 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:161
   1523#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:162
  14981524msgid "Bhutan"
  14991525msgstr "Бутан"
  15001526
  1501 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:162
   1527#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:163
  15021528msgid "Bolivia"
  15031529msgstr "Боливия"
  15041530
  1505 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:163
   1531#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:164
  15061532msgid "Bosnia And Herzegowina"
  15071533msgstr "Босна и Херцеговина"
  15081534
  1509 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:164
   1535#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:165
  15101536msgid "Botswana"
  15111537msgstr "Ботсвана"
  15121538
  1513 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:165
   1539#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:166
  15141540msgid "Bouvet Island"
  15151541msgstr "Остров Буве"
  15161542
  1517 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:166
   1543#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:167
  15181544msgid "Brazil"
  15191545msgstr "Бразилия"
  15201546
  1521 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:167
   1547#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:168
  15221548msgid "British Indian Ocean Territory"
  15231549msgstr "Британска Индоокеанска Територия"
  15241550
  1525 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:168
   1551#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:169
  15261552msgid "Brunei Darussalam"
  15271553msgstr "Бруней"
  15281554
  1529 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:169
   1555#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:170
  15301556msgid "Bulgaria"
  15311557msgstr "България"
  15321558
  1533 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:170
   1559#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:171
  15341560msgid "Burkina Faso"
  15351561msgstr "Буркина Фасо"
  15361562
  1537 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:171
   1563#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:172
  15381564msgid "Burundi"
  15391565msgstr "Бурунди"
  15401566
  1541 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:172
   1567#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:173
  15421568msgid "Cambodia"
  15431569msgstr "Камбоджа"
  15441570
  1545 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:173
   1571#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:174
  15461572msgid "Cameroon"
  15471573msgstr "Камерун"
  15481574
  1549 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:174
   1575#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:175
  15501576msgid "Canada"
  15511577msgstr "Канада"
  15521578
  1553 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:175
   1579#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:176
  15541580msgid "Cape Verde"
  15551581msgstr "Кабо Верде"
  15561582
  1557 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:176
   1583#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:177
  15581584msgid "Cayman Islands"
  15591585msgstr "Кайманови острови"
  15601586
  1561 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:177
   1587#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:178
  15621588msgid "Central African Republic"
  15631589msgstr "Централна Африканска Република"
  15641590
  1565 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:178
   1591#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:179
  15661592msgid "Chad"
  15671593msgstr "Чад"
  15681594
  1569 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:179
   1595#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:180
  15701596msgid "Chile"
  15711597msgstr "Чили"
  15721598
  1573 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:180
   1599#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:181
  15741600msgid "China"
  15751601msgstr "Китай"
  15761602
  1577 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:181
   1603#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:182
  15781604msgid "Christmas Island"
  15791605msgstr "Великденски острови"
  15801606
  1581 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:182
   1607#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:183
  15821608msgid "Cocos (Keeling) Islands"
  15831609msgstr "Кокосови Острови"
  15841610
  1585 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:183
   1611#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:184
  15861612msgid "Colombia"
  15871613msgstr "Колумбия"
  15881614
  1589 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:184
   1615#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:185
  15901616msgid "Comoros"
  15911617msgstr "Комори"
  15921618
  1593 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:185
   1619#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:186
  15941620msgid "Congo"
  15951621msgstr "Конго"
  15961622
  1597 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:186
   1623#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:187
  15981624msgid "Congo, The Democratic Republic Of The"
  15991625msgstr "Конго, Демократична Република"
  16001626
  1601 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:187
   1627#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:188
  16021628msgid "Cook Islands"
  16031629msgstr "Острови Кук"
  16041630
  1605 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:188
   1631#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:189
  16061632msgid "Costa Rica"
  16071633msgstr "Коста Рика"
  16081634
  1609 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:189
   1635#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:190
  16101636msgid "Cote d'Ivoire"
  16111637msgstr "Бряг на слоновата кост"
  16121638
  1613 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:190
   1639#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:191
  16141640msgid "Croatia"
  16151641msgstr "Хърватска"
  16161642
  1617 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:191
   1643#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:192
  16181644msgid "Cuba"
  16191645msgstr "Куба"
  16201646
  1621 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:192
   1647#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:193
  16221648msgid "Cyprus"
  16231649msgstr "Кипър"
  16241650
  1625 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:193
   1651#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:194
  16261652msgid "Czech Republic"
  16271653msgstr "Чехия"
  16281654
  1629 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:194
   1655#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:195
  16301656msgid "Denmark"
  16311657msgstr "Дания"
  16321658
  1633 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:195
   1659#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:196
  16341660msgid "Djibouti"
  16351661msgstr "Джибути"
  16361662
  1637 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:196
   1663#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:197
  16381664msgid "Dominica"
  16391665msgstr "Доминика"
  16401666
  1641 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:197
   1667#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:198
  16421668msgid "Dominican Republic"
  16431669msgstr "Доминиканска република"
  16441670
  1645 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:198
   1671#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:199
  16461672msgid "Ecuador"
  16471673msgstr "Еквадор"
  16481674
  1649 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:199
   1675#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:200
  16501676msgid "Egypt"
  16511677msgstr "Египет"
  16521678
  1653 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:200
   1679#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:201
  16541680msgid "El Salvador"
  16551681msgstr "Ел Славадор"
  16561682
  1657 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:201
   1683#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:202
  16581684msgid "Equatorial Guinea"
  16591685msgstr "Екваториална Гвинея"
  16601686
  1661 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:202
   1687#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:203
  16621688msgid "Eritrea"
  16631689msgstr "Еритрея"
  16641690
  1665 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:203
   1691#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:204
  16661692msgid "Estonia"
  16671693msgstr "Естония"
  16681694
  1669 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:204
   1695#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:205
  16701696msgid "Ethiopia"
  16711697msgstr "Етиопия"
  16721698
  1673 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:205
   1699#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:206
  16741700msgid "Falkland Islands"
  16751701msgstr "Фолклендски острови"
  16761702
  1677 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:206
   1703#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:207
  16781704msgid "Faroe Islands"
  16791705msgstr "Фарьорски острови"
  16801706
  1681 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:207
   1707#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:208
  16821708msgid "Fiji"
  16831709msgstr "Острови Фиджи"
  16841710
  1685 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:208
   1711#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:209
  16861712msgid "Finland"
  16871713msgstr "Финландия"
  16881714
  1689 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:209
   1715#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:210
  16901716msgid "France"
  16911717msgstr "Франция"
  16921718
  1693 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:210
   1719#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:211
  16941720msgid "French Guiana"
  16951721msgstr "Френска Гвиана"
  16961722
  1697 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:211
   1723#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:212
  16981724msgid "French Polynesia"
  16991725msgstr "Френска Полинезия"
  17001726
  1701 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:212
   1727#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:213
  17021728msgid "French Southern Territories"
  17031729msgstr "Френски Южни Територии"
  17041730
  1705 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:213
   1731#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:214
  17061732msgid "Gabon"
  17071733msgstr "Габон"
  17081734
  1709 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:214
   1735#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:215
  17101736msgid "Gambia"
  17111737msgstr "Гамбия"
  17121738
  1713 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:215
   1739#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:216
  17141740msgid "Georgia"
  17151741msgstr "Грузия"
  17161742
  1717 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:216
   1743#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:217
  17181744msgid "Germany"
  17191745msgstr "Германия"
  17201746
  1721 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:217
   1747#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:218
  17221748msgid "Ghana"
  17231749msgstr "Гана"
  17241750
  1725 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:218
   1751#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:219
  17261752msgid "Gibraltar"
  17271753msgstr "Гибралтар"
  17281754
  1729 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:219
   1755#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:220
  17301756msgid "Greece"
  17311757msgstr "Гърция"
  17321758
  1733 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:220
   1759#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:221
  17341760msgid "Greenland"
  17351761msgstr "Гренландия"
  17361762
  1737 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:221
   1763#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:222
  17381764msgid "Grenada"
  17391765msgstr "Гренада"
  17401766
  1741 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:222
   1767#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:223
  17421768msgid "Guadeloupe"
  17431769msgstr "Гваделупа"
  17441770
  1745 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:223
   1771#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:224
  17461772msgid "Guam"
  17471773msgstr "Гвиам"
  17481774
  1749 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:224
   1775#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:225
  17501776msgid "Guatemala"
  17511777msgstr "Гватемала"
  17521778
  1753 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:225
   1779#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:226
  17541780msgid "Guernsey"
  17551781msgstr "Гърнси"
  17561782
  1757 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:226
   1783#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:227
  17581784msgid "Guinea"
  17591785msgstr "Гвинея"
  17601786
  1761 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:227
   1787#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:228
  17621788msgid "Guinea-bissau"
  17631789msgstr "Гвинея-бисау"
  17641790
  1765 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:228
   1791#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:229
  17661792msgid "Guyana"
  17671793msgstr "Гвияна"
  17681794
  1769 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:229
   1795#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:230
  17701796msgid "Haiti"
  17711797msgstr "Хаити"
  17721798
  1773 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:230
   1799#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:231
  17741800msgid "Heard And McDonald Islands"
  17751801msgstr "Острови Хърд и МакДоналд"
  17761802
  1777 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:231
   1803#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:232
  17781804msgid "Holy See"
  17791805msgstr "Свято море"
  17801806
  1781 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:232
   1807#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:233
  17821808msgid "Honduras"
  17831809msgstr "Хондурас"
  17841810
  1785 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:233
   1811#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:234
  17861812msgid "Hong Kong"
  17871813msgstr "Хонг Конг"
  17881814
  1789 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:234
   1815#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:235
  17901816msgid "Hungary"
  17911817msgstr "Унгария"
  17921818
  1793 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:235
   1819#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:236
  17941820msgid "Iceland"
  17951821msgstr "Ислания"
  17961822
  1797 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:236
   1823#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:237
  17981824msgid "India"
  17991825msgstr "Индия"
  18001826
  1801 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:237
   1827#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:238
  18021828msgid "Indonesia"
  18031829msgstr "Индонезия"
  18041830
  1805 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:238
   1831#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:239
  18061832msgid "Iran"
  18071833msgstr "Иран"
  18081834
  1809 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:239
   1835#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:240
  18101836msgid "Iraq"
  18111837msgstr "Ирак"
  18121838
  1813 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:240
   1839#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:241
  18141840msgid "Ireland"
  18151841msgstr "Ирландия"
  18161842
  1817 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:241
   1843#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:242
  18181844msgid "Isle of Man"
  18191845msgstr "Айл ъф Ман"
  18201846
  1821 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:242
   1847#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:243
  18221848msgid "Israel"
  18231849msgstr "Израел"
  18241850
  1825 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:243
   1851#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:244
  18261852msgid "Italy"
  18271853msgstr "Италия"
  18281854
  1829 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:244
   1855#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:245
  18301856msgid "Jamaica"
  18311857msgstr "Ямайка"
  18321858
  1833 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:245
   1859#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:246
  18341860msgid "Japan"
  18351861msgstr "Япония"
  18361862
  1837 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:246
   1863#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:247
  18381864msgid "Jersey"
  18391865msgstr "Джърси"
  18401866
  1841 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:247
   1867#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:248
  18421868msgid "Jordan"
  18431869msgstr "Йордания"
  18441870
  1845 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:248
   1871#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:249
  18461872msgid "Kazakhstan"
  18471873msgstr "Казахстан"
  18481874
  1849 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:249
   1875#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:250
  18501876msgid "Kenya"
  18511877msgstr "Кения"
  18521878
  1853 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:250
   1879#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:251
  18541880msgid "Kiribati"
  18551881msgstr "Кирибати"
  18561882
  1857 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:251
   1883#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:252
  18581884msgid "Korea, Democratic People's Republic Of"
  18591885msgstr "Корея, Демократична Народна Република"
  18601886
  1861 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:252
   1887#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:253
  18621888msgid "Korea, Republic Of"
  18631889msgstr "Корея, Република"
  18641890
  1865 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:253
   1891#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:254
  18661892msgid "Kuwait"
  18671893msgstr "Кувейт"
  18681894
  1869 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:254
   1895#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:255
  18701896msgid "Kyrgyzstan"
  18711897msgstr "Киргизстан"
  18721898
  1873 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:255
   1899#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:256
  18741900msgid "Laos"
  18751901msgstr "Лаос"
  18761902
  1877 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:256
   1903#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:257
  18781904msgid "Latvia"
  18791905msgstr "Латвия"
  18801906
  1881 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:257
   1907#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:258
  18821908msgid "Lebanon"
  18831909msgstr "Ливан"
  18841910
  1885 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:258
   1911#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:259
  18861912msgid "Lesotho"
  18871913msgstr "Лесото"
  18881914
  1889 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:259
   1915#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:260
  18901916msgid "Liberia"
  18911917msgstr "Либерия"
  18921918
  1893 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:260
   1919#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:261
  18941920msgid "Libya"
  18951921msgstr "Либия"
  18961922
  1897 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:261
   1923#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:262
  18981924msgid "Liechtenstein"
  18991925msgstr "Лихтенщайн"
  19001926
  1901 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:262
   1927#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:263
  19021928msgid "Lithuania"
  19031929msgstr "Литва"
  19041930
  1905 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:263
   1931#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:264
  19061932msgid "Luxembourg"
  19071933msgstr "Люксембург"
  19081934
  1909 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:264
   1935#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:265
  19101936msgid "Macao"
  19111937msgstr "Макао"
  19121938
  1913 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:265
   1939#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:266
  19141940msgid "Macedonia"
  19151941msgstr "Македония"
  19161942
  1917 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:266
   1943#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:267
  19181944msgid "Madagascar"
  19191945msgstr "Мадагаскар"
  19201946
  1921 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:267
   1947#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:268
  19221948msgid "Malawi"
  19231949msgstr "Малави"
  19241950
  1925 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:268
   1951#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:269
  19261952msgid "Malaysia"
  19271953msgstr "Малайзия"
  19281954
  1929 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:269
   1955#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:270
  19301956msgid "Maldives"
  19311957msgstr "Малдивски острови"
  19321958
  1933 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:270
   1959#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:271
  19341960msgid "Mali"
  19351961msgstr "Мали"
  19361962
  1937 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:271
   1963#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:272
  19381964msgid "Malta"
  19391965msgstr "Малта"
  19401966
  1941 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:272
   1967#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:273
  19421968msgid "Marshall Islands"
  19431969msgstr "Маршалски острови"
  19441970
  1945 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:273
   1971#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:274
  19461972msgid "Martinique"
  19471973msgstr "Мартиника"
  19481974
  1949 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:274
   1975#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:275
  19501976msgid "Mauritania"
  19511977msgstr "Мавритания"
  19521978
  1953 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:275
   1979#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:276
  19541980msgid "Mauritius"
  19551981msgstr "Мавриций"
  19561982
  1957 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:276
   1983#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:277
  19581984msgid "Mayotte"
  19591985msgstr "Майоте"
  19601986
  1961 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:277
   1987#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:278
  19621988msgid "Mexico"
  19631989msgstr "Мексико"
  19641990
  1965 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:278
   1991#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:279
  19661992msgid "Micronesia"
  19671993msgstr "Микронезия"
  19681994
  1969 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:279
   1995#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:280
  19701996msgid "Moldova, Republic Of"
  19711997msgstr "Република Молдова"
  19721998
  1973 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:280
   1999#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:281
  19742000msgid "Monaco"
  19752001msgstr "Монако"
  19762002
  1977 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:281
   2003#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:282
  19782004msgid "Mongolia"
  19792005msgstr "Монголия"
  19802006
  1981 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:282
   2007#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:283
  19822008msgid "Montserrat"
  19832009msgstr "Монсерат"
  19842010
  1985 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:283
   2011#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:284
  19862012msgid "Morocco"
  19872013msgstr "Мароко"
  19882014
  1989 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:284
   2015#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:285
  19902016msgid "Mozambique"
  19912017msgstr "Мозамбик"
  19922018
  1993 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:285
   2019#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:286
  19942020msgid "Myanmar"
  19952021msgstr "Бирма"
  19962022
  1997 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:286
   2023#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:287
  19982024msgid "Namibia"
  19992025msgstr "Намибия"
  20002026
  2001 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:287
   2027#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:288
  20022028msgid "Nauru"
  20032029msgstr "Науру"
  20042030
  2005 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:288
   2031#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:289
  20062032msgid "Nepal"
  20072033msgstr "Непал"
  20082034
  2009 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:289
   2035#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:290
  20102036msgid "Netherlands"
  20112037msgstr "Холандия"
  20122038
  2013 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:290
   2039#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:291
  20142040msgid "Netherlands Antilles"
  20152041msgstr "Холандски Антили"
  20162042
  2017 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:291
   2043#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:292
  20182044msgid "New Caledonia"
  20192045msgstr "Нова Каледония"
  20202046
  2021 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:292
   2047#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:293
  20222048msgid "New Zealand"
  20232049msgstr "Нова Зеландия"
  20242050
  2025 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:293
   2051#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:294
  20262052msgid "Nicaragua"
  20272053msgstr "Никарагуа"
  20282054
  2029 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:294
   2055#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:295
  20302056msgid "Niger"
  20312057msgstr "Нигер"
  20322058
  2033 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:295
   2059#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:296
  20342060msgid "Nigeria"
  20352061msgstr "Нигерия"
  20362062
  2037 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:296
   2063#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:297
  20382064msgid "Niue"
  20392065msgstr "Ниуе"
  20402066
  2041 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:297
   2067#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:298
  20422068msgid "Norfolk Island"
  20432069msgstr "Остров Норфолк"
  20442070
  2045 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:298
   2071#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:299
  20462072msgid "Northern Mariana Islands"
  20472073msgstr "Мариански острови"
  20482074
  2049 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:299
   2075#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:300
  20502076msgid "Norway"
  20512077msgstr "Норвегия"
  20522078
  2053 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:300
   2079#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:301
  20542080msgid "Oman"
  20552081msgstr "Оман"
  20562082
  2057 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:301
   2083#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:302
  20582084msgid "Pakistan"
  20592085msgstr "Пакистан"
  20602086
  2061 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:302
   2087#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:303
  20622088msgid "Palau"
  20632089msgstr "Палау"
  20642090
  2065 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:303
   2091#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:304
  20662092msgid "Palestinian Territory"
  20672093msgstr "Палестина"
  20682094
  2069 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:304
   2095#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:305
  20702096msgid "Panama"
  20712097msgstr "Панама"
  20722098
  2073 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:305
   2099#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:306
  20742100msgid "Papua New Guinea"
  20752101msgstr "Папуа Нова Гвинея"
  20762102
  2077 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:306
   2103#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:307
  20782104msgid "Paraguay"
  20792105msgstr "Парагвай"
  20802106
  2081 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:307
   2107#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:308
  20822108msgid "Peru"
  20832109msgstr "Перу"
  20842110
  2085 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:308
   2111#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:309
  20862112msgid "Philippines"
  20872113msgstr "Филипини"
  20882114
  2089 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:309
   2115#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:310
  20902116msgid "Pitcairn"
  20912117msgstr "Питкеърн"
  20922118
  2093 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:310
   2119#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:311
  20942120msgid "Poland"
  20952121msgstr "Полша"
  20962122
  2097 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:311
   2123#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:312
  20982124msgid "Portugal"
  20992125msgstr "Португалия"
  21002126
  2101 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:312
   2127#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:313
  21022128msgid "Puerto Rico"
  21032129msgstr "Пуерто Рико"
  21042130
  2105 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:313
   2131#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:314
  21062132msgid "Qatar"
  21072133msgstr "Катар"
  21082134
  2109 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:314
   2135#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:315
  21102136msgid "Reunion"
  21112137msgstr "Реюнион"
  21122138
  2113 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:315
   2139#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:316
  21142140msgid "Romania"
  21152141msgstr "Румъния"
  21162142
  2117 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:316
   2143#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:317
  21182144msgid "Russian Federation"
  21192145msgstr "Русия"
  21202146
  2121 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:317
   2147#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:318
  21222148msgid "Rwanda"
  21232149msgstr "Руанда"
  21242150
  2125 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:318
   2151#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:319
  21262152msgid "Saint Kitts And Nevis"
  21272153msgstr "Сейнт Китс и Невис"
  21282154
  2129 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:319
   2155#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:320
  21302156msgid "Saint Lucia"
  21312157msgstr "Санта Луция"
  21322158
  2133 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:320
   2159#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:321
  21342160msgid "Saint Vincent And The Grenadines"
  21352161msgstr "Сент Винсент и Гренадини"
  21362162
  2137 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:321
   2163#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:322
  21382164msgid "Samoa"
  21392165msgstr "Самоа"
  21402166
  2141 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:322
   2167#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:323
  21422168msgid "San Marino"
  21432169msgstr "Сан Марино"
  21442170
  2145 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:323
   2171#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:324
  21462172msgid "Sao Tome And Principe"
  21472173msgstr "Сан Томе и Принсипи"
  21482174
  2149 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:324
   2175#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:325
  21502176msgid "Saudi Arabia"
  21512177msgstr "Саудитска Арабия"
  21522178
  2153 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:325
   2179#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:326
  21542180msgid "Senegal"
  21552181msgstr "Сенегал"
  21562182
  2157 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:326
   2183#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:327
  21582184msgid "Serbia And Montenegro"
  21592185msgstr "Сърбия и Черна гора"
  21602186
  2161 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:327
   2187#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:328
  21622188msgid "Seychelles"
  21632189msgstr "Сейшелски острови"
  21642190
  2165 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:328
   2191#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:329
  21662192msgid "Sierra Leone"
  21672193msgstr "Сиера Леоне"
  21682194
  2169 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:329
   2195#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:330
  21702196msgid "Singapore"
  21712197msgstr "Сингапур"
  21722198
  2173 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:330
   2199#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:331
  21742200msgid "Slovakia"
  21752201msgstr "Словакия"
  21762202
  2177 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:331
   2203#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:332
  21782204msgid "Slovenia"
  21792205msgstr "Словения"
  21802206
  2181 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:332
   2207#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:333
  21822208msgid "Solomon Islands"
  21832209msgstr "Соломонови острови"
  21842210
  2185 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:333
   2211#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:334
  21862212msgid "Somalia"
  21872213msgstr "Сомалия"
  21882214
  2189 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:334
   2215#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:335
  21902216msgid "South Africa"
  21912217msgstr "Южна Африка"
  21922218
  2193 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:335
   2219#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:336
  21942220msgid "South Georgia And The South Sandwich Islands"
  21952221msgstr "Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови"
  21962222
  2197 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:336
   2223#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:337
  21982224msgid "Spain"
  21992225msgstr "Испания"
  22002226
  2201 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:337
   2227#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:338
  22022228msgid "Sri Lanka"
  22032229msgstr "Шри Ланка"
  22042230
  2205 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:338
   2231#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:339
  22062232msgid "St. Helena"
  22072233msgstr "Света Елена"
  22082234
  2209 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:339
   2235#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:340
  22102236msgid "St. Pierre And Miquelon"
  22112237msgstr "Свети Пиер и Микелон"
  22122238
  2213 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:340
   2239#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:341
  22142240msgid "Sudan"
  22152241msgstr "Судан"
  22162242
  2217 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:341
   2243#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:342
  22182244msgid "Suriname"
  22192245msgstr "Суринам"
  22202246
  2221 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:342
   2247#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:343
  22222248msgid "Svalbard And Jan Mayen Islands"
  22232249msgstr "Острови Свалбард и Жан Майен"
  22242250
  2225 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:343
   2251#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:344
  22262252msgid "Swaziland"
  22272253msgstr "Свазиленд"
  22282254
  2229 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:344
   2255#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:345
  22302256msgid "Sweden"
  22312257msgstr "Швеция"
  22322258
  2233 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:345
   2259#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:346
  22342260msgid "Switzerland"
  22352261msgstr "Швейцария"
  22362262
  2237 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:346
   2263#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:347
  22382264msgid "Syria"
  22392265msgstr "Сирия"
  22402266
  2241 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:347
   2267#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:348
  22422268msgid "Taiwan"
  22432269msgstr "Тайван"
  22442270
  2245 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:348
   2271#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:349
  22462272msgid "Tajikistan"
  22472273msgstr "Таджикистан"
  22482274
  2249 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:349
   2275#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:350
  22502276msgid "Tanzania, United Republic Of"
  22512277msgstr "Обединена република Танзания"
  22522278
  2253 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:350
   2279#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:351
  22542280msgid "Thailand"
  22552281msgstr "Тайланд"
  22562282
  2257 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:351
   2283#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:352
  22582284msgid "Timor-Leste"
  22592285msgstr "Тимор-Лесте"
  22602286
  2261 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:352
   2287#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:353
  22622288msgid "Togo"
  22632289msgstr "Того"
  22642290
  2265 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:353
   2291#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:354
  22662292msgid "Tokelau"
  22672293msgstr "Токелао"
  22682294
  2269 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:354
   2295#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:355
  22702296msgid "Tonga"
  22712297msgstr "Тонга"
  22722298
  2273 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:355
   2299#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:356
  22742300msgid "Trinidad And Tobago"
  22752301msgstr "Тринидад и Тобаго"
  22762302
  2277 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:356
   2303#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:357
  22782304msgid "Tunisia"
  22792305msgstr "Тунис"
  22802306
  2281 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:357
   2307#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:358
  22822308msgid "Turkey"
  22832309msgstr "Турция"
  22842310
  2285 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:358
   2311#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:359
  22862312msgid "Turkmenistan"
  22872313msgstr "Туркменистан"
  22882314
  2289 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:359
   2315#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:360
  22902316msgid "Turks And Caicos Islands"
  22912317msgstr "Острови Туркс и Кайкос"
  22922318
  2293 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:360
   2319#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:361
  22942320msgid "Tuvalu"
  22952321msgstr "Тувалу"
  22962322
  2297 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:361
   2323#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:362
  22982324msgid "Uganda"
  22992325msgstr "Уганда"
  23002326
  2301 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:362
   2327#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:363
  23022328msgid "Ukraine"
  23032329msgstr "Украйна"
  23042330
  2305 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:363
   2331#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:364
  23062332msgid "United Arab Emirates"
  23072333msgstr "Обединени Арабски Емирства"
  23082334
  2309 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:364
   2335#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:365
  23102336msgid "United Kingdom"
  23112337msgstr "Обединеното кралство"
  23122338
  2313 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:365
   2339#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:366
  23142340msgid "United States Minor Outlying Islands"
  23152341msgstr "Малки външни острови на САЩ"
  23162342
  2317 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:366
   2343#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:367
  23182344msgid "Uruguay"
  23192345msgstr "Уругвай"
  23202346
  2321 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:367
   2347#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:368
  23222348msgid "Uzbekistan"
  23232349msgstr "Узбекистан"
  23242350
  2325 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:368
   2351#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:369
  23262352msgid "Vanuatu"
  23272353msgstr "Вануату"
  23282354
  2329 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:369
   2355#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:370
  23302356msgid "Venezuela"
  23312357msgstr "Венецуела"
  23322358
  2333 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:370
   2359#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:371
  23342360msgid "Viet Nam"
  23352361msgstr "Виетнам"
  23362362
  2337 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:371
   2363#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:372
  23382364msgid "Virgin Islands, British"
  23392365msgstr "Британски Вирджински острови"
  23402366
  2341 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:372
   2367#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:373
  23422368msgid "Virgin Islands, U.S."
  23432369msgstr "Американски Вирджински острови"
  23442370
  2345 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:373
   2371#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:374
  23462372msgid "Wallis And Futuna Islands"
  23472373msgstr "Острови Уолис и Футуна"
  23482374
  2349 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:374
   2375#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:375
  23502376msgid "Western Sahara"
  23512377msgstr "Западна Сахара"
  23522378
  2353 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:375
   2379#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:376
  23542380msgid "Yemen"
  23552381msgstr "Йемен"
  23562382
  2357 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:376
   2383#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:377
  23582384msgid "Zambia"
  23592385msgstr "Замбия"
  23602386
  2361 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:377
   2387#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:378
  23622388msgid "Zimbabwe"
  23632389msgstr "Зимбабве"
  23642390
  2365 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:89
   2391#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:90
  23662392#: ../plugins/exchange-operations/exchange-delegates.c:936
  23672393#: ../plugins/exchange-operations/exchange-permissions-dialog.c:717
  23682394#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:44
  2369 #: ../plugins/save-attachments/save-attachments.c:362
   2395#: ../plugins/save-attachments/save-attachments.c:369
  23702396#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:73
  23712397msgid "Name"
  23722398msgstr "Име"
  23732399
  2374 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:62
   2400#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:63
  23752401msgid "AOL Instant Messenger"
  23762402msgstr "AOL Instant Messenger"
  23772403
  2378 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:64
  2379 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
   2404#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:65
   2405#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:186
  23802406#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:351
  23812407msgid "Jabber"
  23822408msgstr "Jabber"
  23832409
  2384 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:65
   2410#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:66
  23852411msgid "Yahoo Messenger"
  23862412msgstr "Yahoo Messenger"
  23872413
  2388 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:67
  2389 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188
   2414#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:68
   2415#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:189
  23902416#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:350
  23912417msgid "ICQ"
  23922418msgstr "ICQ"
  23932419
  2394 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:118
   2420#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:119
  23952421msgid "Service"
  23962422msgstr "Услуга"
  23972423
  2398 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:127
  2399 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:587
   2424#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:128
  24002425#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
   2426#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:461
  24012427#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:400
  24022428msgid "Location"
  24032429msgstr "Местоположение"
  24042430
  2405 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:134
   2431#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:135
  24062432msgid "Username"
  24072433msgstr "Потребителско име"
  24082434
  2409 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:231
  2410 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:202
   2435#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:232
   2436#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:203
  24112437msgid "Home"
  24122438msgstr "Домашна"
  24132439
  2414 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:239
  2415 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:203
   2440#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:240
   2441#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:204
  24162442msgid "Other"
  24172443msgstr "Друга"
  24182444
  2419 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:186
   2445#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
  24202446#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:353
  24212447msgid "Yahoo"
  24222448msgstr "Yahoo"
  24232449
  2424 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
   2450#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188
  24252451#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:352
  24262452msgid "MSN"
  24272453msgstr "MSN"
  24282454
  2429 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:189
   2455#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:190
  24302456#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:349
  24312457msgid "GroupWise"
  24322458msgstr "GroupWise"
  24332459
  2434 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:258
   2460#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:259
  24352461msgid "Source Book"
  24362462msgstr "Книга - източник"
  24372463
  2438 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:265
   2464#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:266
  24392465msgid "Target Book"
  24402466msgstr "Книга - цел"
  24412467
  2442 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:279
   2468#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:280
  24432469msgid "Is New Contact"
  24442470msgstr "Е нов контакт"
  24452471
  2446 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:286
   2472#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:287
  24472473msgid "Writable Fields"
  24482474msgstr "Полета за писане"
  24492475
  2450 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:293
   2476#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:294
  24512477msgid "Required Fields"
  24522478msgstr "Задължителни полета"
  24532479
  2454 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:307
   2480#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:308
  24552481msgid "Changed"
  24562482msgstr "Променени"
  24572483
  2458 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:535
  2459 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2367
   2484#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:536
   2485#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2374
  24602486#, c-format
  24612487msgid "Contact Editor - %s"
  24622488msgstr "Редактор на контакти - %s"
  24632489
  2464 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2680
   2490#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2687
  24652491msgid "Please select an image for this contact"
  24662492msgstr "Изберете изображение за този контакт"
  24672493
  2468 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2681
   2494#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2688
  24692495msgid "No image"
  24702496msgstr "Няма изображение"
  24712497
  2472 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2960
   2498#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2967
  24732499msgid ""
  24742500"The contact data is invalid:\n"
   
  24782504"\n"
  24792505
  2480 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3012
   2506#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3019
  24812507msgid "Invalid contact."
  24822508msgstr "Невалиден контакт."
   
  26452671
  26462672#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.glade.h:5
  2647 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:834
   2673#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:846
  26482674msgid "Contact List Editor"
  26492675msgstr "Редактор за контакти"
   
  26772703msgstr "Напи_шете адрес на е-поща или завлечете контакт до списъка по-долу:"
  26782704
  2679 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:162
   2705#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:163
  26802706#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:296
  26812707#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:384
  2682 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:223
   2708#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:224
  26832709#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:107
  26842710#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:506
   
  26862712msgstr "Книга"
  26872713
  2688 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:176
   2714#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:177
  26892715msgid "Is New List"
  26902716msgstr "Е нов списък"
  26912717
  2692 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:707
   2718#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:719
  26932719msgid "_Members"
  26942720msgstr "_Членове"
  26952721
  2696 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:710
   2722#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:722
  26972723msgid "Contact List Members"
  26982724msgstr "Членове на списъка с контакти"
   
  27042730#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.glade.h:2
  27052731msgid "Conflicting Contact:"
  2706 msgstr "Контакт в конфликт:"
   2732msgstr "Противоречащ контакт:"
  27072733
  27082734#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.glade.h:3
   
  27362762
  27372763#. FIXME: get the toplevel window...
  2738 #: ../addressbook/gui/search/e-addressbook-search-dialog.c:160
  2739 #: ../widgets/misc/e-filter-bar.c:156
   2764#: ../addressbook/gui/search/e-addressbook-search-dialog.c:165
   2765#: ../widgets/misc/e-filter-bar.c:162
  27402766msgid "Advanced Search"
  27412767msgstr "Допълнително търсене"
   
  27542780#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:303
  27552781#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:391
  2756 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:237
   2782#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:238
  27572783#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:114
  27582784#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:513
   
  27782804msgstr "Грешка при промяна на карта"
  27792805
  2780 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:169
   2806#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:170
  27812807msgid "Name begins with"
  27822808msgstr "Името започва с"
  27832809
  2784 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:170
   2810#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:171
  27852811msgid "Email begins with"
  27862812msgstr "Електронната поща започва с"
  27872813
  2788 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:171
  2789 #: ../calendar/gui/cal-search-bar.c:53
   2814#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:172
   2815#: ../calendar/gui/cal-search-bar.c:50
  27902816msgid "Category is"
  27912817msgstr "Категорията е"
  27922818
  27932819#. We attach subitems below
  2794 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:172
  2795 #: ../calendar/gui/cal-search-bar.c:48
   2820#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:173
   2821#: ../calendar/gui/cal-search-bar.c:53
  27962822msgid "Any field contains"
  27972823msgstr "Кое да е поле съдържа"
  27982824
  2799 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:173
  2800 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:178
   2825#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:174
   2826#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:179
  28012827msgid "Advanced..."
  28022828msgstr "Допълнителни..."
  28032829
  2804 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:230
   2830#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:231
  28052831msgid "Source"
  28062832msgstr "Източник"
  28072833
  2808 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:244
   2834#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:245
  28092835#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.etspec.h:11
  28102836#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
  2811 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:377
   2837#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:479
  28122838#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:11
  28132839#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:5
   
  28152841msgstr "Тип"
  28162842
  2817 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:544
   2843#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:550
  28182844msgid "Address Book"
  28192845msgstr "Адресник"
  28202846
  2821 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:807
  2822 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:936
  2823 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:2018
   2847#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:821
   2848#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:2037
  28242849#: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:20
  28252850msgid "Save as VCard..."
  28262851msgstr "Запазване като VCard..."
  28272852
  2828 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:930
  2829 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1119
  2830 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1167
  2831 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1549 ../calendar/gui/e-memo-table.c:845
   2853#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:944
   2854#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1069
   2855#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1176
   2856#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1553 ../calendar/gui/e-memo-table.c:854
  28322857#: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:38
  28332858msgid "_Open"
  28342859msgstr "_Отваряне"
  28352860
  2836 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:932
  2837 msgid "New Contact..."
  2838 msgstr "Нов контакт..."
  2839 
  2840 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:933
  2841 msgid "New Contact List..."
  2842 msgstr "Нов списък с контакти..."
  2843 
  2844 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:937
  2845 #: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:11
  2846 msgid "Forward Contact"
  2847 msgstr "Препращане на контакт"
  2848 
  2849 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:938
  2850 msgid "Forward Contacts"
  2851 msgstr "Препращане на контакти"
  2852 
  2853 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:939
  2854 msgid "Send Message to Contact"
  2855 msgstr "Изпращане на писмо до контакт"
  2856 
  2857 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:940
  2858 msgid "Send Message to List"
  2859 msgstr "Изпращане на писмо до списък"
  2860 
  2861 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:941
  2862 msgid "Send Message to Contacts"
  2863 msgstr "Изпращане на писмо до контакти"
  2864 
  2865 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:942
  2866 #: ../calendar/gui/calendar-commands.c:119 ../calendar/gui/print.c:2512
  2867 #: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:17 ../ui/evolution-calendar.xml.h:19
  2868 #: ../ui/evolution-mail-message.xml.h:76 ../ui/evolution-memos.xml.h:11
  2869 #: ../ui/evolution-tasks.xml.h:14
  2870 msgid "Print"
  2871 msgstr "Печат"
  2872 
  2873 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:945
  2874 msgid "Copy to Address Book..."
  2875 msgstr "Копиране в адресника..."
  2876 
  28772861#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:946
  2878 msgid "Move to Address Book..."
  2879 msgstr "Преместване в адресника..."
  2880 
  2881 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:949
  2882 #: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:7 ../ui/evolution-memos.xml.h:4
  2883 #: ../ui/evolution-tasks.xml.h:4
  2884 msgid "Cut"
  2885 msgstr "Изрязване"
   2862msgid "_New Contact..."
   2863msgstr "_Нов контакт..."
   2864
   2865#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:947
   2866msgid "New Contact _List..."
   2867msgstr "Нов _списък с контакти..."
  28862868
  28872869#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:950
  2888 #: ../calendar/gui/memos-component.c:449 ../ui/evolution-addressbook.xml.h:3
  2889 #: ../ui/evolution-mail-message.xml.h:11 ../ui/evolution-memos.xml.h:2
  2890 #: ../ui/evolution-tasks.xml.h:2
  2891 msgid "Copy"
  2892 msgstr "Копиране"
   2870#: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:41
   2871msgid "_Save as VCard..."
   2872msgstr "_Запазване като VCard..."
  28932873
  28942874#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:951
  2895 #: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:14 ../ui/evolution-memos.xml.h:8
  2896 #: ../ui/evolution-tasks.xml.h:11
  2897 msgid "Paste"
  2898 msgstr "Поставяне"
   2875msgid "_Forward Contact"
   2876msgstr "_Препращане на контакт"
   2877
   2878#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:952
   2879msgid "_Forward Contacts"
   2880msgstr "_Препращане на контакти"
   2881
   2882#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:953
   2883msgid "Send _Message to Contact"
   2884msgstr "Изпращане на _писмо до контакт"
   2885
   2886#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:954
   2887msgid "Send _Message to List"
   2888msgstr "Изпращане на _писмо до списък"
   2889
   2890#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:955
   2891msgid "Send _Message to Contacts"
   2892msgstr "Изпращане на _писмо до контакти"
   2893
   2894#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:956
   2895msgid "_Print"
   2896msgstr "_Печат"
   2897
   2898#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:959
   2899msgid "Cop_y to Address Book..."
   2900msgstr "_Копиране в адресника..."
   2901
   2902#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:960
   2903msgid "Mo_ve to Address Book..."
   2904msgstr "_Преместване в адресника..."
   2905
   2906#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:963
   2907#: ../ui/evolution-composer-entries.xml.h:2 ../ui/evolution-editor.xml.h:8
   2908msgid "Cu_t"
   2909msgstr "_Изрязване"
   2910
   2911#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:964
   2912#: ../calendar/gui/calendar-component.c:536
   2913#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:433
   2914#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1184
   2915#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1560 ../calendar/gui/e-memo-table.c:862
   2916#: ../calendar/gui/tasks-component.c:441 ../composer/e-msg-composer.c:3074
   2917#: ../mail/em-folder-tree.c:979 ../mail/em-folder-view.c:1077
   2918#: ../mail/message-list.c:1716 ../ui/evolution-addressbook.xml.h:32
   2919#: ../ui/evolution-calendar.xml.h:37 ../ui/evolution-composer-entries.xml.h:7
   2920#: ../ui/evolution-editor.xml.h:16 ../ui/evolution-mail-message.xml.h:105
   2921#: ../ui/evolution-memos.xml.h:15 ../ui/evolution-tasks.xml.h:23
   2922msgid "_Copy"
   2923msgstr "_Копиране"
   2924
   2925#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:965
   2926msgid "P_aste"
   2927msgstr "_Поставяне"
  28992928
  29002929#. All, unmatched, separator
  2901 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1565
   2930#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1584
  29022931#: ../calendar/gui/cal-search-bar.c:346
  29032932msgid "Any Category"
   
  29052934
  29062935#. FIXME: Allow range selection in table views, as in minicard view
  2907 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1767
   2936#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1786
  29082937msgid "Print cards"
  29092938msgstr "Печатане на карти"
   
  29382967
  29392968#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:8
  2940 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:6
   2969#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:9
  29412970#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1
  29422971#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
   
  30463075#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:33
  30473076#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.etspec.h:9
  3048 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:388
   3077#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:490
  30493078#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
  30503079#: ../plugins/exchange-operations/exchange-permissions-dialog.c:721
   
  33123341#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:61
  33133342#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.glade.h:3
  3314 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:232
  3315 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:348
  3316 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:661
  3317 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:460 ../calendar/gui/print.c:2375
   3343#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:234
   3344#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:349
   3345#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:662
   3346#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:464 ../calendar/gui/print.c:2375
  33183347msgid "Cancelled"
  33193348msgstr "Прекратено"
   
  33803409"местоположението %s съществува и дали имате права за достъп."
  33813410
  3382 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:110
   3411#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:111
  33833412msgid ""
  33843413"We were unable to open this addressbook.  This either means you have entered "
   
  33883417"сървърът е недостъпен."
  33893418
  3390 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:115
   3419#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:116
  33913420msgid ""
  33923421"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it.  If "
   
  33983427"включена LDAP поддръжка."
  33993428
  3400 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:122
   3429#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:123
  34013430msgid ""
  34023431"We were unable to open this addressbook.  This either means you have entered "
   
  34063435"недостъпен."
  34073436
  3408 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:145
   3437#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:146
  34093438msgid ""
  34103439"More cards matched this query than either the server is \n"
   
  34183447"настройките на адресника."
  34193448
  3420 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:151
   3449#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:152
  34213450msgid ""
  34223451"The time to execute this query exceeded the server limit or the limit\n"
   
  34293458"за този адресник. Направете търсенето по-точно или увеличете времето."
  34303459
  3431 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:157
   3460#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:158
  34323461msgid "The backend for this addressbook was unable to parse this query."
  34333462msgstr "Двигателят на този адресник не успя да анализира заявката."
  34343463
  3435 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:160
   3464#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:161
  34363465msgid "The backend for this addressbook refused to perform this query."
  34373466msgstr "Двигателят на този адресник отказа да изпълни заявката."
  34383467
  3439 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:163
   3468#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:164
  34403469msgid "This query did not complete successfully."
  34413470msgstr "Заявката не завърши успешно."
  34423471
  3443 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:185
   3472#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:186
  34443473msgid "Error adding list"
  34453474msgstr "Грешка при добавяне на списък"
  34463475
  3447 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:185
  3448 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:693
   3476#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:186
   3477#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:694
  34493478msgid "Error adding contact"
  34503479msgstr "Грешка при добавяне на контакт"
  34513480
  3452 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:196
   3481#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:197
  34533482msgid "Error modifying list"
  34543483msgstr "Грешка при промяна на списък"
  34553484
  3456 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:196
   3485#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:197
  34573486msgid "Error modifying contact"
  34583487msgstr "Грешка при промяна на контакт"
  34593488
  3460 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:208
   3489#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:209
  34613490msgid "Error removing list"
  34623491msgstr "Грешка при премахване на списък"
  34633492
  3464 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:208
  3465 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:648
   3493#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:209
   3494#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:649
  34663495msgid "Error removing contact"
  34673496msgstr "Грешка при премахване на контакт"
  34683497
  3469 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:290
   3498#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:291
  34703499#, c-format
  34713500msgid ""
   
  34823511"Наистина ли искате показването на всички тези контакти?"
  34833512
  3484 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:319
   3513#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:320
  34853514#, c-format
  34863515msgid ""
   
  34913520"Искате ли да го презапишете?"
  34923521
  3493 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:323
   3522#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:324
  34943523msgid "Overwrite"
  34953524msgstr "Презаписване"
   
  34983527#. * hit performance while saving large number of contacts
  34993528#.
  3500 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:368
  3501 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:371
   3529#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:369
   3530#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:372
  35023531msgid "contact"
  35033532msgid_plural "contacts"
   
  35063535
  35073536#. This is a filename. Translators take note.
  3508 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:418
   3537#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:419
  35093538msgid "card.vcf"
  35103539msgstr "card.vcf"
  35113540
  3512 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:594
   3541#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:595
  35133542msgid "list"
  35143543msgstr "списък"
  35153544
  3516 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:754
   3545#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:755
  35173546msgid "Move contact to"
  35183547msgstr "Преместване на контакт в"
  35193548
  3520 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:756
   3549#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:757
  35213550msgid "Copy contact to"
  35223551msgstr "Копиране на контакт в"
  35233552
  3524 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:759
   3553#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:760
  35253554msgid "Move contacts to"
  35263555msgstr "Преместване на контакти в"
  35273556
  3528 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:761
   3557#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:762
  35293558msgid "Copy contacts to"
  35303559msgstr "Копиране на контакти в"
  35313560
  3532 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:764
   3561#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:765
  35333562msgid "Select target addressbook."
  35343563msgstr "Избор на целеви адресник."
  35353564
  3536 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:987
   3565#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:988
  35373566msgid "Multiple VCards"
  35383567msgstr "Множество VCards"
  35393568
  3540 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:990
   3569#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:991
  35413570#, c-format
  35423571msgid "VCard for %s"
  35433572msgstr "VCard за %s"
  35443573
  3545 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:1031
  3546 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:1049
   3574#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:1032
   3575#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:1050
  35473576msgid "Contact information"
  35483577msgstr "Информация за контакта"
  35493578
  3550 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:1051
   3579#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:1052
  35513580#, c-format
  35523581msgid "Contact information for %s"
   
  36163645msgstr "GTK Tree View"
  36173646
  3618 #: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:582
  3619 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:249
  3620 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:311
  3621 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:643 ../shell/shell.error.xml.h:6
   3647#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:583
   3648#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:250
   3649#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:312
   3650#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:677 ../shell/shell.error.xml.h:6
  36223651msgid "Importing ..."
  36233652msgstr "Внасяне..."
  36243653
  3625 #: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:748
   3654#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:761
  36263655msgid "LDAP Data Interchange Format (.ldif)"
  36273656msgstr "Формат за обмяна на данни LDAP (.ldif)"
  36283657
  3629 #: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:749
   3658#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:762
  36303659msgid "Evolution LDIF importer"
  36313660msgstr "Интерфейс за внасяне на LDIF"
  36323661
  3633 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:529
   3662#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:554
  36343663msgid "VCard (.vcf, .gcrd)"
  36353664msgstr "VCard (.vcf, .gcrd) - визитна карта"
  36363665
  3637 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:530
   3666#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:555
  36383667msgid "Evolution VCard Importer"
  36393668msgstr "Интерфейс за внасяне на VCard"
   
  36443673msgstr "Печатане на плик"
  36453674
  3646 #: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:1026
   3675#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:1033
  36473676msgid "Print contacts"
  36483677msgstr "Печатане на контакти"
  36493678
  3650 #: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:1117
  3651 #: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:1145
   3679#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:1124
   3680#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:1152
  36523681msgid "Print contact"
  36533682msgstr "Печатане на контакт"
   
  37523781
  37533782#: ../addressbook/printing/e-contact-print.glade.h:24
  3754 #: ../e-util/eggtrayicon.c:118
   3783#: ../e-util/eggtrayicon.c:120
  37553784msgid "Orientation"
  37563785msgstr "Ориентация"
   
  38023831#. FIXME: Take care of i18n
  38033832#: ../addressbook/printing/e-contact-print.glade.h:36
  3804 #: ../plugins/exchange-operations/exchange-account-setup.c:940
   3833#: ../plugins/exchange-operations/exchange-account-setup.c:949
  38053834#: ../plugins/exchange-operations/exchange-calendar.c:224
  38063835#: ../plugins/exchange-operations/exchange-contacts.c:197
   
  38563885msgstr "Това ще изпробва кода за разпечатване на контакти"
  38573886
  3858 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:664
  3859 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:700
  3860 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:49
   3887#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:667
   3888#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:703
   3889#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:50
  38613890msgid "Can not open file"
  38623891msgstr "Файлът не може да бъде отворен."
  38633892
  3864 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:43
   3893#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:44
  38653894msgid "Couldn't get list of addressbooks"
  38663895msgstr "Не може да се вземе списък с адресниците"
  38673896
  3868 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:71
   3897#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:72
  38693898msgid "failed to open book"
  38703899msgstr "неуспех при отваряне на книга"
   
  39423971#: ../calendar/calendar.error.xml.h:1
  39433972msgid ""
  3944 " There are few attachments getting downloaded. Saving the appointment will "
  3945 "cause the appointment to be saved without those pending attachments "
  3946 msgstr ""
  3947 "В момента се изтеглят няколко прикачени обекта. Ако запазите срещата, то тя "
  3948 "ще бъде без тези прикачени обекти."
   3973"Adding a meaningful summary to your appointment will give your recipients an "
   3974"idea of what your appointment is about."
   3975msgstr ""
   3976"Добавянето на смислено обобщение към вашата среща ще осведоми получателите "
   3977"за какво се отнася срещата."
  39493978
  39503979#: ../calendar/calendar.error.xml.h:2
  39513980msgid ""
  3952 " There are few attachments getting downloaded. Saving the task will cause "
  3953 "the task to be saved without those pending attachments "
  3954 msgstr ""
  3955 "В момента се изтеглят няколко прикачени обекта. Ако запазите задачата, то тя "
  3956 "ще бъде без тези прикачени обекти."
   3981"Adding a meaningful summary to your task will give your recipients an idea "
   3982"of what your task is about."
   3983msgstr ""
   3984"Добавянето на смислено обобщение към вашата задача, ще осведоми получателите "
   3985"за какво се отнася тази задача."
  39573986
  39583987#: ../calendar/calendar.error.xml.h:3
  3959 msgid ""
  3960 "Adding a meaningful Summary to your appointment will give your recipients an "
  3961 "idea of what your appointment is about."
  3962 msgstr ""
  3963 "Добавянето на смислено обобщение към вашата среща ще даде на получателите "
  3964 "идея за какво се отнася срещата."
  3965 
  3966 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:4
  3967 msgid ""
  3968 "Adding a meaningful Summary to your task will give your recipients an idea "
  3969 "of what your task is about."
  3970 msgstr ""
  3971 "Чрез добавянето на смислено обобщение към вашата задача, ще дадете на "
  3972 "получателите идея за какво се отнася тази задача."
  3973 
  3974 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:5
  39753988msgid ""
  39763989"All information in these journal entries will be deleted and can not be "
   
  39803993"бъде възстановена."
  39813994
  3982 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:6
   3995#: ../calendar/calendar.error.xml.h:4
  39833996msgid ""
  39843997"All information in this journal will be deleted and can not be restored."
   
  39874000"възстановена."
  39884001
  3989 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:7
   4002#: ../calendar/calendar.error.xml.h:5
  39904003msgid ""
  39914004"All information on these appointments will be deleted and can not be "
   
  39954008"възстановена."
  39964009
  3997 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:8
   4010#: ../calendar/calendar.error.xml.h:6
  39984011msgid "All information on these tasks will be deleted and can not be restored."
  39994012msgstr ""
   
  40014014"възстановена."
  40024015
  4003 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:9
   4016#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7
  40044017msgid ""
  40054018"All information on this appointment will be deleted and can not be restored."
   
  40084021"възстановена."
  40094022
  4010 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:10
   4023#: ../calendar/calendar.error.xml.h:8
  40114024msgid ""
  40124025"All information on this journal entry will be deleted and can not be "
   
  40164029"бъде възстановена."
  40174030
  4018 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:11
   4031#: ../calendar/calendar.error.xml.h:9
  40194032msgid ""
  40204033"All information on this meeting will be deleted and can not be restored."
   
  40234036"възстановена."
  40244037
  4025 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:12
   4038#: ../calendar/calendar.error.xml.h:10
  40264039msgid "All information on this task will be deleted and can not be restored."
  40274040msgstr ""
   
  40294042"възстановена."
  40304043
  4031 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:13
   4044#: ../calendar/calendar.error.xml.h:11
  40324045msgid "Are you sure you want to delete the '{0}' task?"
  40334046msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете задачата „{0}“?"
  40344047
  4035 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:14
   4048#: ../calendar/calendar.error.xml.h:12
  40364049msgid "Are you sure you want to delete the appointment titled '{0}'?"
  40374050msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете срещата, наименувана „{0}“?"
  40384051
  4039 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:15
   4052#: ../calendar/calendar.error.xml.h:13
  40404053msgid "Are you sure you want to delete the journal entry '{0}'?"
  40414054msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете записа в дневника „{0}“?"
  40424055
  4043 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:16
   4056#: ../calendar/calendar.error.xml.h:14
  40444057msgid "Are you sure you want to delete these {0} appointments?"
  40454058msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} срещи?"
  40464059
  4047 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:17
   4060#: ../calendar/calendar.error.xml.h:15
  40484061msgid "Are you sure you want to delete these {0} journal entries?"
  40494062msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} записа в дневника?"
  40504063
  4051 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:18
   4064#: ../calendar/calendar.error.xml.h:16
  40524065msgid "Are you sure you want to delete these {0} tasks?"
  40534066msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} задачи?"
  40544067
  4055 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:19
   4068#: ../calendar/calendar.error.xml.h:17
  40564069msgid "Are you sure you want to delete this appointment?"
  40574070msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази среща?"
  40584071
  4059 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:20
   4072#: ../calendar/calendar.error.xml.h:18
  40604073msgid "Are you sure you want to delete this journal entry?"
  40614074msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете този запис в дневника?"
  40624075
  4063 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:21
   4076#: ../calendar/calendar.error.xml.h:19
  40644077msgid "Are you sure you want to delete this meeting?"
  40654078msgstr "Сигурни ли сте, че искате да прекъснете и изтриете това събрание?"
  40664079
  4067 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:22
   4080#: ../calendar/calendar.error.xml.h:20
  40684081msgid "Are you sure you want to delete this task?"
  40694082msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази задача?"
  40704083
  4071 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:23
   4084#: ../calendar/calendar.error.xml.h:21
  40724085msgid "Are you sure you want to send the appointment without a summary?"
  40734086msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпратите среща без обобщение?"
  40744087
  4075 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:24
   4088#: ../calendar/calendar.error.xml.h:22
  40764089msgid "Are you sure you want to send the task without a summary?"
  40774090msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпратите задача без обобщение?"
  40784091
  4079 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:25
   4092#: ../calendar/calendar.error.xml.h:23
  40804093msgid "Delete calendar '{0}'?"
  40814094msgstr "Изтриване на календара „{0}“?"
  40824095
  4083 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:26
  4084 #, fuzzy
   4096#: ../calendar/calendar.error.xml.h:24
  40854097msgid "Delete memo list '{0}'?"
  4086 msgstr "Изтриване на списъка със задачи „{0}“?"
  4087 
  4088 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:27
   4098msgstr "Изтриване на списъка с бележки „{0}“?"
   4099
   4100#: ../calendar/calendar.error.xml.h:25
  40894101msgid "Delete task list '{0}'?"
  40904102msgstr "Изтриване на списъка със задачи „{0}“?"
  40914103
  4092 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:28
  4093 msgid "Don't Send"
   4104#: ../calendar/calendar.error.xml.h:26
   4105msgid "Do not Send"
  40944106msgstr "Без изпращане"
  40954107
  4096 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:29
   4108#: ../calendar/calendar.error.xml.h:27
  40974109msgid "Download in progress. Do you want to save the appointment?"
  40984110msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да запазите срещата?"
  40994111
  4100 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:30
   4112#: ../calendar/calendar.error.xml.h:28
  41014113msgid "Download in progress. Do you want to save the task?"
  41024114msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да запазите задачата?"
  41034115
  4104 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
   4116#: ../calendar/calendar.error.xml.h:29
  41054117msgid "Editor could not be loaded."
  41064118msgstr "Редакторът не може да бъде отворен."
  41074119
  4108 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:32
   4120#: ../calendar/calendar.error.xml.h:30
  41094121msgid ""
  41104122"Email invitations will be sent to all participants and allow them to RSVP."
  41114123msgstr ""
  41124124"Покани чрез е-писма ще бъдат пратени до всички участници и ще им бъде "
  4113 "позволено RSVP."
  4114 
  4115 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:33
   4125"позволено да пратят отговор."
   4126
   4127#: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
  41164128msgid ""
  41174129"Email invitations will be sent to all participants and allow them to accept "
   
  41214133"възможност да приемат тази задача."
  41224134
  4123 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
   4135#: ../calendar/calendar.error.xml.h:32
  41244136msgid "Error loading calendar"
  41254137msgstr "Грешка при зареждане на календара"
  41264138
  4127 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:35
  4128 #, fuzzy
   4139#: ../calendar/calendar.error.xml.h:33
  41294140msgid "Error loading memo list"
  4130 msgstr "Грешка при зареждане на списък със задачи"
  4131 
  4132 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:36
   4141msgstr "Грешка при зареждане на списък с бележки"
   4142
   4143#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
  41334144msgid "Error loading task list"
  41344145msgstr "Грешка при зареждане на списък със задачи"
  41354146
   4147#: ../calendar/calendar.error.xml.h:35
   4148msgid ""
   4149"If you do not send a cancellation notice, the other participants may not "
   4150"know the journal has been deleted."
   4151msgstr ""
   4152"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   4153"че дневникът е изтрит."
   4154
   4155#: ../calendar/calendar.error.xml.h:36
   4156msgid ""
   4157"If you do not send a cancellation notice, the other participants may not "
   4158"know the meeting is cancelled."
   4159msgstr ""
   4160"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   4161"че събранието е отменено."
   4162
  41364163#: ../calendar/calendar.error.xml.h:37
  41374164msgid ""
  4138 "If you don't send a cancellation notice, the other participants may not know "
  4139 "the journal has been deleted."
   4165"If you do not send a cancellation notice, the other participants may not "
   4166"know the task has been deleted."
  41404167msgstr ""
  41414168"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
  4142 "че записът в дневника е отменен."
   4169"че задачата е изтрита."
  41434170
  41444171#: ../calendar/calendar.error.xml.h:38
  4145 msgid ""
  4146 "If you don't send a cancellation notice, the other participants may not know "
  4147 "the meeting is canceled."
  4148 msgstr ""
  4149 "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
  4150 "че събранието е било отменено."
  4151 
  4152 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:39
  4153 msgid ""
  4154 "If you don't send a cancellation notice, the other participants may not know "
  4155 "the task has been deleted."
  4156 msgstr ""
  4157 "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
  4158 "че задачата е била отменена."
  4159 
  4160 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:40
  41614172#: ../ui/evolution-message-composer.xml.h:28
  41624173msgid "Send"
  41634174msgstr "Изпращане"
  41644175
  4165 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:41
   4176#: ../calendar/calendar.error.xml.h:39
  41664177msgid "Send Notice"
  41674178msgstr "Изпращане на известие"
  41684179
  4169 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:42
   4180#: ../calendar/calendar.error.xml.h:40
  41704181msgid ""
  41714182"Sending updated information allows other participants to keep their "
   
  41754186"своите календари осъвременени."
  41764187
  4177 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:43
   4188#: ../calendar/calendar.error.xml.h:41
  41784189msgid ""
  41794190"Sending updated information allows other participants to keep their task "
   
  41824193"Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат "
  41834194"актуални списъците си със задачи."
   4195
   4196#: ../calendar/calendar.error.xml.h:42
   4197msgid ""
   4198"Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result "
   4199"in the loss of these attachments."
   4200msgstr ""
   4201"В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите срещата, то тя "
   4202"ще бъде без тези прикрепени обекти."
   4203
   4204#: ../calendar/calendar.error.xml.h:43
   4205msgid ""
   4206"Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the "
   4207"loss of these attachments."
   4208msgstr ""
   4209"В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите задачата, то "
   4210"тя ще бъде без тези прикрепени обекти."
   4211
   4212#: ../calendar/calendar.error.xml.h:44
   4213msgid "Some features may not work properly with your current server."
   4214msgstr ""
   4215"Възможно е някои функции на програмата да не работят правилно с тази версия "
   4216"на сървъра"
  41844217
  41854218#: ../calendar/calendar.error.xml.h:45
   
  41924225
  41934226#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
  4194 msgid "The calendar is not marked for offline usage"
   4227msgid "The calendar is not marked for offline usage."
  41954228msgstr "Календарът не е избран за работа в режим „Изключен“"
  41964229
  41974230#: ../calendar/calendar.error.xml.h:48
  4198 #, fuzzy
  41994231msgid "The memo list is not marked for offline usage"
  4200 msgstr "Списъкът със задачи не е избран за работа в режим „Изключен“"
   4232msgstr "Списъкът с бележки не е избран за работа в режим „Изключен“"
  42014233
  42024234#: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
  4203 msgid "The task list is not marked for offline usage"
   4235msgid "The task list is not marked for offline usage."
  42044236msgstr "Списъкът със задачи не е избран за работа в режим „Изключен“"
  42054237
   
  42094241
  42104242#: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
  4211 #, fuzzy
  42124243msgid "This memo list will be removed permanently."
  4213 msgstr "Този списък със задачи ще бъде премахнат завинаги."
   4244msgstr "Този списък с бележки ще бъде премахнат завинаги."
  42144245
  42154246#: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
   
  42514282"Искате ли да изпратите обновената информация за задачите на участниците?"
  42524283
   4284#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
   4285msgid ""
   4286"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
   4287"problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to "
   4288"a supported version."
   4289msgstr ""
   4290"Свързвате се с неподдържана версия на сървър GroupWise и е възможно да "
   4291"възникнат проблеми при работата на Evolution. За най-добри резултати "
   4292"сървърът трябва да бъде обновен до поддържана версия."
   4293
  42534294#: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
  4254 #, fuzzy
  42554295msgid "You have changed this appointment, but not yet saved them."
  4256 msgstr "Направихте промени по тази среща, но още не сте ги запазили."
   4296msgstr "Направили сте промени по тази среща, но още не сте ги запазили."
  42574297
  42584298#: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
  42594299msgid "You have made changes to this task, but not yet saved them."
  4260 msgstr "Направихте промени по тази задача, но още не сте ги запазили."
   4300msgstr "Направили сте промени по тази задача, но още не сте ги запазили."
  42614301
  42624302#: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
  42634303msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
  42644304msgstr ""
  4265 "Вашите календари няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   4305"Календарите Ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  42664306
  42674307#: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
  42684308msgid "Your tasks will not be available until Evolution is restarted."
  4269 msgstr "Вашите задачи няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   4309msgstr "Задачите Ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  42704310
  42714311#: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
   
  42744314msgstr "_Игнориране на промените"
  42754315
  4276 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
  4277 #: ../ui/evolution-message-composer.xml.h:51
  4278 #: ../ui/evolution-signature-editor.xml.h:15
   4316#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67 ../ui/evolution-editor.xml.h:23
   4317#: ../ui/evolution-message-composer.xml.h:53
  42794318msgid "_Save"
  42804319msgstr "_Запазване"
   
  42854324
  42864325#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
  4287 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:31 ../mail/mail.error.xml.h:127
   4326#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:31 ../mail/mail.error.xml.h:132
  42884327msgid "_Send"
  42894328msgstr "Изпра_щане"
   
  42984337msgstr "Въвеждане на парола"
  42994338
  4300 #: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:246
   4339#: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:255
  43014340msgid "Split Multi-Day Events:"
  43024341msgstr "Разделяне на събития, по-дълги от един ден:"
  43034342
  4304 #: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1377
  4305 #: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1378
   4343#: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1432
   4344#: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1433
  43064345#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:854
  43074346#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:855
  4308 #: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:988
  4309 #: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:989
   4347#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1032
   4348#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1033
  43104349msgid "Could not start evolution-data-server"
  4311 msgstr "Не може да се стартира evolution-data-server"
  4312 
  4313 #: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1486
  4314 #: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1489
   4350msgstr "evolution-data-server не може да се стартира"
   4351
   4352#: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1529
   4353#: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1532
  43154354msgid "Could not read pilot's Calendar application block"
  4316 msgstr "Не може да се прочете календара от pilot"
   4355msgstr "Календарът на pilot не може да се прочете"
  43174356
  43184357#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:937
  43194358#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:940
  4320 #, fuzzy
  43214359msgid "Could not read pilot's Memo application block"
  4322 msgstr "Не може да се прочете списъка със задачи от pilot"
   4360msgstr "Списъкът с бележки на pilot не може да се прочете"
  43234361
  43244362#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:976
  43254363#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:979
  4326 #, fuzzy
  43274364msgid "Could not write pilot's Memo application block"
  4328 msgstr "Не може да се прочете списъка със задачи от pilot"
  4329 
  4330 #: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:237
   4365msgstr "Списъкът с бележки на pilot не може да се запише"
   4366
   4367#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:239
  43314368msgid "Default Priority:"
  43324369msgstr "Стандартен приоритет:"
  43334370
  4334 #: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1071
  4335 #: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1074
   4371#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1112
   4372#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1115
  43364373msgid "Could not read pilot's ToDo application block"
  4337 msgstr "Не може да се прочете списъка със задачи от pilot"
  4338 
  4339 #: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1110
  4340 #: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1113
  4341 #, fuzzy
   4374msgstr "Списъкът със задачи на pilot не може да се прочете"
   4375
   4376#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1151
   4377#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1154
  43424378msgid "Could not write pilot's ToDo application block"
  4343 msgstr "Не може да се прочете списъка със задачи от pilot"
   4379msgstr "Списъкът със задачи на pilot не може да се запише"
  43444380
  43454381#: ../calendar/gui/GNOME_Evolution_Calendar.server.in.in.h:1
   
  43494385
  43504386#: ../calendar/gui/GNOME_Evolution_Calendar.server.in.in.h:2
  4351 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1309
   4387#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1290
  43524388msgid "Calendars"
  43534389msgstr "Календари"
   
  43794415
  43804416#: ../calendar/gui/GNOME_Evolution_Calendar.server.in.in.h:9
  4381 #, fuzzy
  43824417msgid "Evolution's Memos component"
  4383 msgstr "Компонент за тестове на Evolution"
   4418msgstr "Компонент за бележки на Evolution"
  43844419
  43854420#: ../calendar/gui/GNOME_Evolution_Calendar.server.in.in.h:10
   
  43924427
  43934428#: ../calendar/gui/GNOME_Evolution_Calendar.server.in.in.h:12
  4394 #: ../calendar/gui/e-memos.c:1091 ../calendar/gui/memos-component.c:528
  4395 #: ../calendar/gui/memos-component.c:998 ../calendar/gui/memos-control.c:334
   4429#: ../calendar/gui/e-memos.c:1092 ../calendar/gui/memos-component.c:529
   4430#: ../calendar/gui/memos-component.c:999 ../calendar/gui/memos-control.c:340
  43964431msgid "Memos"
  43974432msgstr "Бележки"
  43984433
  43994434#: ../calendar/gui/GNOME_Evolution_Calendar.server.in.in.h:13
  4400 #: ../calendar/gui/e-tasks.c:1333 ../calendar/gui/print.c:1831
  4401 #: ../calendar/gui/tasks-component.c:519
  4402 #: ../calendar/gui/tasks-component.c:1013 ../calendar/gui/tasks-control.c:466
  4403 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:79
  4404 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:707
   4435#: ../calendar/gui/e-tasks.c:1334 ../calendar/gui/print.c:1831
   4436#: ../calendar/gui/tasks-component.c:520
   4437#: ../calendar/gui/tasks-component.c:1014 ../calendar/gui/tasks-control.c:472
   4438#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:80
   4439#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:741
  44054440#: ../plugins/groupwise-account-setup/camel-gw-listener.c:384
  44064441#: ../plugins/groupwise-account-setup/camel-gw-listener.c:591
   
  44224457msgstr "Услуга за алармите към календара на Evolution"
  44234458
  4424 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:115
   4459#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:117
   4460#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:64
   4461#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:66 ../calendar/gui/misc.c:111
   4462#: ../calendar/gui/misc.c:113
  44254463msgid "minute"
  44264464msgid_plural "minutes"
   
  44284466msgstr[1] "минути"
  44294467
  4430 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:250
   4468#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:258
  44314469msgid "Start time"
  44324470msgstr "Начало"
  44334471
  4434 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:349
   4472#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:356
  44354473#, c-format
  44364474msgid ""
   
  44484486#. Location
  44494487#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.glade.h:2
  4450 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1117
  4451 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:884
   4488#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1503
   4489#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1509
   4490#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1119
   4491#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:883
  44524492msgid "Location:"
  44534493msgstr "Местоположение:"
   
  44584498
  44594499#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.glade.h:4
  4460 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:51
   4500#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:54
  44614501#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.glade.h:6
  4462 #: ../filter/filter.glade.h:11 ../mail/mail-config.glade.h:158
  4463 #: ../plugins/exchange-operations/exchange-delegates.glade.h:13
  4464 #: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:35 ../ui/evolution-calendar.xml.h:41
  4465 #: ../ui/evolution-composer-entries.xml.h:8
   4502#: ../filter/filter.glade.h:11 ../mail/mail-config.glade.h:159
   4503#: ../plugins/exchange-operations/exchange-delegates.glade.h:15
   4504#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.glade.h:20
   4505#: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:35 ../ui/evolution-calendar.xml.h:39
   4506#: ../ui/evolution-composer-entries.xml.h:8 ../ui/evolution-editor.xml.h:17
  44664507#: ../ui/evolution-mail-messagedisplay.xml.h:5 ../ui/evolution-memos.xml.h:17
  4467 #: ../ui/evolution-message-composer.xml.h:44
  4468 #: ../ui/evolution-signature-editor.xml.h:12
   4508#: ../ui/evolution-message-composer.xml.h:45
   4509#: ../ui/evolution-signature-editor.xml.h:23
  44694510#: ../ui/evolution-subscribe.xml.h:10 ../ui/evolution-tasks.xml.h:25
  4470 #: ../ui/evolution.xml.h:33
   4511#: ../ui/evolution.xml.h:37
  44714512msgid "_Edit"
  44724513msgstr "_Редактиране"
   
  44774518
  44784519#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.glade.h:6
  4479 msgid "description of appointment"
  4480 msgstr "описание на среща"
  4481 
  4482 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.glade.h:7
  44834520msgid "location of appointment"
  44844521msgstr "място на среща"
  44854522
  4486 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:970
  4487 msgid "Dismiss"
  4488 msgstr "Освобождаване"
  4489 
  4490 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:971
  4491 msgid "Dismiss All"
  4492 msgstr "Освобождаване на всички"
  4493 
  4494 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1053
   4523#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1127
   4524msgid "<b>Calendars</b>"
   4525msgstr "<b>Календари</b>"
   4526
   4527#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1193
   4528msgid "Preferences"
   4529msgstr "Настройки"
   4530
   4531#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1206
   4532msgid "_Configure Alarms"
   4533msgstr "_Настройки на алармите"
   4534
   4535#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1208 ../ui/evolution.xml.h:45
   4536msgid "_Quit"
   4537msgstr "_Спиране на програмата"
   4538
   4539#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1356
   4540#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1485
  44954541msgid "No summary available."
  44964542msgstr "Няма обобщение."
  44974543
  4498 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1062
  4499 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1064
   4544#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1365
   4545#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1367
  45004546msgid "No description available."
  45014547msgstr "Няма описание."
  45024548
  4503 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1072
   4549#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1375
  45044550msgid "No location information available."
  45054551msgstr "Няма информация за местоположението."
  45064552
  4507 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1088
  4508 #, c-format
  4509 msgid ""
  4510 "Alarm on %s\n"
  4511 "%s\n"
  4512 "Starting at %s\n"
  4513 "Ending at %s"
  4514 msgstr ""
  4515 "Алармиране на %s\n"
  4516 "%s\n"
  4517 "Започва на %s\n"
  4518 "Спира на %s"
  4519 
  4520 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1191
  4521 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1215
   4553#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1414
   4554#, c-format
   4555msgid "You have %d alarms"
   4556msgstr "Имате %d аларми."
   4557
   4558#. FIXME
   4559#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1586
   4560#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1610
  45224561msgid "Warning"
  45234562msgstr "Внимание"
  45244563
  4525 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1195
   4564#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1590
  45264565msgid ""
  45274566"Evolution does not support calendar reminders with\n"
   
  45354574"напомняне."
  45364575
  4537 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1221
   4576#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1616
  45384577#, c-format
  45394578msgid ""
   
  45524591"Сигурни ли сте, че искате да стартирате тази програма?"
  45534592
  4554 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1235
   4593#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1630
  45554594msgid "Do not ask me about this program again."
  45564595msgstr "Без запитвания за тази програма отново."
  45574596
  4558 #: ../calendar/gui/alarm-notify/notify-main.c:147
   4597#: ../calendar/gui/alarm-notify/notify-main.c:140
  45594598msgid "Could not initialize Bonobo"
  45604599msgstr "Не може да се инициализира Bonobo"
  45614600
  4562 #: ../calendar/gui/alarm-notify/notify-main.c:158
   4601#: ../calendar/gui/alarm-notify/notify-main.c:153
  45634602msgid "Could not create the alarm notify service factory"
  45644603msgstr "Неуспех при създаването на фабриката за алармата"
   
  45684607msgstr "грешно време"
  45694608
   4609#. Can't be zero
   4610#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:58 ../calendar/gui/misc.c:105
   4611#, c-format
   4612msgid "(%d seconds)"
   4613msgstr "(%d секунди)"
   4614
   4615#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:64 ../calendar/gui/misc.c:111
   4616#, c-format
   4617msgid "(%d %s %d %s)"
   4618msgstr "(%d %s %d %s)"
   4619
   4620#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:64
   4621#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:991 ../calendar/gui/misc.c:111
   4622msgid "second"
   4623msgstr "секунда"
   4624
   4625#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:64 ../calendar/gui/misc.c:111
   4626#: ../filter/filter.glade.h:18 ../mail/mail-config.glade.h:177
   4627msgid "seconds"
   4628msgstr "секунди"
   4629
   4630#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:66 ../calendar/gui/misc.c:113
   4631#, c-format
   4632msgid "(%d %s)"
   4633msgstr "(%d %s)"
   4634
   4635#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:77 ../calendar/gui/misc.c:124
   4636#, c-format
   4637msgid " %u second"
   4638msgstr "%u секунда"
   4639
   4640#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:77 ../calendar/gui/misc.c:124
   4641#, c-format
   4642msgid " %u seconds"
   4643msgstr "%u секунди"
   4644
   4645#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:79 ../calendar/gui/misc.c:126
   4646#, c-format
   4647msgid " %u minute"
   4648msgstr "%u минута"
   4649
   4650#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:79 ../calendar/gui/misc.c:126
   4651#, c-format
   4652msgid " %u minutes"
   4653msgstr "%u минути"
   4654
   4655#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:81 ../calendar/gui/misc.c:128
   4656#, c-format
   4657msgid "%u hour"
   4658msgstr "%u час"
   4659
   4660#: ../calendar/gui/alarm-notify/util.c:81 ../calendar/gui/misc.c:128
   4661#, c-format
   4662msgid "%u hours"
   4663msgstr "%u часа"
   4664
  45704665#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:1
  45714666msgid "Alarm programs"
   
  45924687"Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)."
  45934688msgstr ""
  4594 "Цвят за изобразяване на кривата на Marcus Bains в полето за време (празно по "
   4689"Цвят за изобразяване на кривата на Маркус Бейнс в полето за време (празно по "
  45954690"подразбиране)."
  45964691
  45974692#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:7
  45984693msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View."
  4599 msgstr "Цвят за изобразяване на кривата на Marcus Bains в изгледа за деня."
   4694msgstr "Цвят за изобразяване на кривата на Маркус Бейнс в изгледа за деня."
  46004695
  46014696#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:8
   
  46244719
  46254720#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:14
  4626 msgid "Free/busy server urls"
  4627 msgstr "Адреси на сървър свободен/зает"
   4721msgid "Free/busy server URLs"
   4722msgstr "Адрес-УРЛ на сървър свободен/зает"
  46284723
  46294724#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:15
  4630 msgid "Free/busy template url"
  4631 msgstr "Шаблон за адрес свободен/зает"
   4725msgid "Free/busy template URL"
   4726msgstr "Шаблон за адрес-УРЛ свободен/зает"
  46324727
  46334728#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:16
   
  46664761
  46674762#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:24
  4668 msgid "List of server urls for free/busy publishing."
  4669 msgstr "Изписване на адресите за свободно/заето публикуване."
   4763msgid "List of server URLs for free/busy publishing."
   4764msgstr "Списък с адресите-УРЛ за публикуване свободен/зает."
  46704765
  46714766#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:25
  46724767msgid "Marcus Bains Line"
  4673 msgstr "Крива на Marcus Bains"
   4768msgstr "Крива на Маркус Бейнс"
  46744769
  46754770#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:26
  46764771msgid "Marcus Bains Line Color - Day View"
  4677 msgstr "Цвят на кривата на Marcus Bains - изглед за деня"
   4772msgstr "Цвят на кривата на Маркус Бейнс - изглед за деня"
  46784773
  46794774#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:27
  46804775msgid "Marcus Bains Line Color - Time bar"
  4681 msgstr "Цвят на кривата на Marcus Bains - поле за време"
   4776msgstr "Цвят на кривата на Маркус Бейнс - поле за време"
  46824777
  46834778#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:28
   
  46984793
  46994794#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:32
  4700 msgid "Number of units for determining for a default reminder."
  4701 msgstr "Брой единици за стандартното напомняне."
   4795msgid "Number of units for determining a default reminder."
   4796msgstr "Брой единици за определяне на стандартно напомняне."
  47024797
  47034798#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:33
   
  47544849
  47554850#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:41
   4851msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
   4852msgstr ""
   4853"Показване на полето „Моля, отговорете“ в редактора на събития/задачи/срещи"
   4854
   4855#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:42
   4856msgid "Show Role field in the event/task/meeting editor"
   4857msgstr "Показване на полето „Роля“ в редактора на събития/задачи/срещи"
   4858
   4859#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:43
  47564860msgid "Show appointment end times in week and month views"
  47574861msgstr ""
  47584862"Показване на края на срещите в седмичните и месечните календарни изгледи"
  47594863
  4760 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:42
   4864#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:44
   4865msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
   4866msgstr "Показване на полето „Категория“ в редактора на събития/задачи/срещи"
   4867
   4868#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:45
  47614869msgid "Show display alarms in notification tray"
  47624870msgstr "Показване на алармите в зоната за уведомяване"
  47634871
  4764 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:43
   4872#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:46
   4873msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
   4874msgstr "Показване на полето „Състояние“ в редактора на събития/задачи/срещи"
   4875
   4876#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:47
  47654877#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.in.h:73
  47664878msgid "Show the \"Preview\" pane"
  4767 msgstr "Показване на панела „Предварителен преглед на писмата“."
  4768 
  4769 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:44
   4879msgstr "Показване на панела „Предварителен преглед на писмата“"
   4880
   4881#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:48
  47704882#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.in.h:74
  47714883msgid "Show the \"Preview\" pane."
  47724884msgstr "Показване на панела „Предварителен преглед на писмата“."
  47734885
  4774 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:45
   4886#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:49
   4887msgid "Show timezone field in the event/meeting editor"
   4888msgstr "Показване на полето „Часови пояс“ в редактора на събития/задачи/срещи"
   4889
   4890#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:50
   4891msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
   4892msgstr "Показване на полето „Вид“ в редактора на събития/задачи/срещи"
   4893
   4894#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:51
  47754895msgid "Show week numbers in date navigator"
  47764896msgstr "Показване номерата на седмиците при прегледа на дати"
  47774897
  4778 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:46
   4898#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:52
  47794899msgid "Tasks due today color"
  47804900msgstr "Цвят на задачите за днес"
  47814901
  4782 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:47
   4902#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:53
  47834903msgid "Tasks vertical pane position"
  47844904msgstr "Разположение на вертикалния панел със задачи"
  47854905
  4786 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:48
   4906#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:55
   4907#, no-c-format
   4908msgid ""
   4909"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
   4910"user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
   4911msgstr ""
   4912"Шаблонът за адреси-УРЛ за състояние свободен/зает, %u се заменя с "
   4913"потребителската част от адреса на е-поща, а %d се заменя от домейна."
   4914
   4915#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:56
  47874916msgid ""
  47884917"The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
   
  47924921"база от данни на Olsen за местоположения, например „America/New York“."
  47934922
  4794 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:50
  4795 #, no-c-format
  4796 msgid ""
  4797 "The url template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
  4798 "user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
  4799 msgstr ""
  4800 "Шаблонът за използване на адреси за данни свободен/зает, %u се заменя с "
  4801 "потребителската част от адреса на е-поща, а %d се заменя от домейна."
  4802 
  4803 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:51
   4923#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:57
  48044924msgid "Time divisions"
  48054925msgstr "Времеви разделения"
  48064926
  4807 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:52
   4927#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:58
  48084928msgid "Time the last alarm ran, in time_t."
  48094929msgstr "Времето на последната аларма, в time_t."
  48104930
  4811 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:53
   4931#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:59
  48124932msgid "Timezone"
  48134933msgstr "Часови пояс"
  48144934
  4815 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:54
   4935#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:60
  48164936msgid "Twenty four hour time format"
  48174937msgstr "24 часов формат на времето"
  48184938
  4819 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:55
   4939#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:61
  48204940msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
  48214941msgstr ""
  48224942"Мерни единици в подразбиращото се напомняне - „минути“, „часове“ или „дни“."
  48234943
  4824 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:56
   4944#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:62
  48254945msgid ""
  48264946"Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
   
  48294949"„дни“."
  48304950
  4831 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:58
   4951#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:64
  48324952msgid "Week start"
  48334953msgstr "Начало на седмицата"
  48344954
  4835 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:59
   4955#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:65
  48364956msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)."
  48374957msgstr "Ден, в който започва работната седмица, от неделя (0) до събота (6)."
  48384958
  4839 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:60
   4959#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:66
  48404960msgid "Whether or not to use the notification tray for display alarms."
  48414961msgstr "Дали да се използва зоната за уведомяване за изобразяване на аларми."
  48424962
  4843 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:61
   4963#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:67
  48444964msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task."
  48454965msgstr "Дали да пита за потвърждение при изтриване на среща или задача."
  48464966
  4847 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:62
   4967#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:68
  48484968msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks."
  48494969msgstr "Дали да пита за потвърждение при изтриване на срещи или задачи."
  48504970
  4851 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:63
   4971#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:69
  48524972msgid ""
  48534973"Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
   
  48574977"съботите и неделите като един разделителен почивен ден."
  48584978
  4859 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:64
   4979#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:70
  48604980msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views."
  48614981msgstr ""
   
  48634983"изгледи."
  48644984
  4865 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:65
   4985#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:71
  48664986msgid ""
  48674987"Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar."
  48684988msgstr ""
  4869 "Дали да се изобразява кривата на Marcus Bains (в текущо време) в календара."
  4870 
  4871 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:66
   4989"Дали да се изобразява кривата на Маркус Бейнс (в текущо време) в календара."
   4990
   4991#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:72
  48724992msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view."
  48734993msgstr "Дали да се скриват завършените задачи в списъка със задачи."
  48744994
  4875 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:67
   4995#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:73
  48764996msgid "Whether to set a default reminder for appointments."
  48774997msgstr "Дали да бъде зададено стандартното напомняне за срещи."
  48784998
  4879 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:68
   4999#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:74
   5000msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
   5001msgstr ""
   5002"Дали да се показва полето „Моля, отговорете“ редактора за събития/задачи/"
   5003"срещи"
   5004
   5005#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:75
   5006msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
   5007msgstr ""
   5008"Дали да се показва полето „Категория“ в редактора за събития/задачи/срещи"
   5009
   5010#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:76
   5011msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
   5012msgstr "Дали да се показва полето „Роля“ в редактора за събития/задачи/срещи"
   5013
   5014#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:77
   5015msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
   5016msgstr ""
   5017"Дали да се показва полето „Състояние“ в редактора за събития/задачи/срещи"
   5018
   5019#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:78
  48805020msgid ""
  48815021"Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm."
  4882 msgstr "Дали времето да се показва в 24ч формат вместо с am/pm."
  4883 
  4884 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:69
   5022msgstr "Дали времето да се показва в 24-часов формат вместо с am/pm."
   5023
   5024#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:79
   5025msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
   5026msgstr "Дали да се показва полето „Часови пояс“ в редактора за събития/срещи"
   5027
   5028#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:80
   5029msgid "Whether to show type field in the event/task/meeting editor"
   5030msgstr "Дали да се показва полето „Вид“ в редактора за събития/задачи/срещи"
   5031
   5032#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:81
  48855033msgid "Whether to show week numbers in the date navigator."
  48865034msgstr "Дали да се показват номерата на седмиците в навигатора за дати."
  48875035
  4888 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:70
   5036#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:82
  48895037msgid "Work days"
  48905038msgstr "Работни дни"
  48915039
  4892 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:71
   5040#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:83
  48935041msgid "Workday end hour"
  48945042msgstr "Час, в който завършва работния ден"
  48955043
  4896 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:72
   5044#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:84
  48975045msgid "Workday end minute"
  48985046msgstr "Минута, в която завършва работния ден"
  48995047
  4900 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:73
   5048#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:85
  49015049msgid "Workday start hour"
  49025050msgstr "Час, в който започва работния ден"
  49035051
  4904 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:74
   5052#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.in.h:86
  49055053msgid "Workday start minute"
  49065054msgstr "Минута, в която започва работния ден"
  49075055
  4908 #: ../calendar/gui/cal-search-bar.c:49
   5056#: ../calendar/gui/cal-search-bar.c:48
  49095057msgid "Summary contains"
  49105058msgstr "Обобщението съдържа"
  49115059
  4912 #: ../calendar/gui/cal-search-bar.c:50
   5060#: ../calendar/gui/cal-search-bar.c:49
  49135061msgid "Description contains"
  49145062msgstr "Описанието съдържа"
   
  49265074msgstr "Несъвпадащ"
  49275075
   5076#: ../calendar/gui/calendar-commands.c:119 ../calendar/gui/print.c:2512
   5077#: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:17 ../ui/evolution-calendar.xml.h:18
   5078#: ../ui/evolution-mail-message.xml.h:76 ../ui/evolution-memos.xml.h:11
   5079#: ../ui/evolution-tasks.xml.h:14
   5080msgid "Print"
   5081msgstr "Печат"
   5082
  49285083#: ../calendar/gui/calendar-commands.c:119
  49295084#: ../calendar/gui/calendar-component.c:708
  49305085#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:369
  4931 #: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2116
   5086#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2117
  49325087#: ../plugins/groupwise-account-setup/camel-gw-listener.c:383
  49335088#: ../plugins/groupwise-account-setup/camel-gw-listener.c:413
  49345089#: ../plugins/groupwise-account-setup/camel-gw-listener.c:590
   5090#: ../plugins/hula-account-setup/camel-hula-listener.c:374
   5091#: ../plugins/hula-account-setup/camel-hula-listener.c:403
   5092#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.glade.h:5
  49355093msgid "Calendar"
  49365094msgstr "Календар"
  49375095
  4938 #: ../calendar/gui/calendar-commands.c:354
   5096#: ../calendar/gui/calendar-commands.c:348
  49395097msgid ""
  49405098"This operation will permanently erase all events older than the selected "
   
  49455103"време. Ако продължите, няма да можете да възстановите тези събития."
  49465104
  4947 #: ../calendar/gui/calendar-commands.c:360
   5105#: ../calendar/gui/calendar-commands.c:354
  49485106msgid "Purge events older than"
  49495107msgstr "Прочистване на събития, по-стари от"
  49505108
  4951 #: ../calendar/gui/calendar-commands.c:365
   5109#: ../calendar/gui/calendar-commands.c:359
  49525110#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.glade.h:20
  49535111#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.glade.h:12
   
  49635121#. Create the LDAP source group
  49645122#: ../calendar/gui/calendar-component.c:234
  4965 #: ../calendar/gui/memos-component.c:219 ../calendar/gui/migration.c:489
  4966 #: ../calendar/gui/migration.c:582 ../calendar/gui/migration.c:1084
  4967 #: ../calendar/gui/tasks-component.c:215
   5123#: ../calendar/gui/memos-component.c:220 ../calendar/gui/migration.c:494
   5124#: ../calendar/gui/migration.c:587 ../calendar/gui/migration.c:1088
   5125#: ../calendar/gui/tasks-component.c:216
  49685126msgid "On The Web"
  49695127msgstr "В Интернет"
  49705128
  4971 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:252 ../calendar/gui/migration.c:391
   5129#: ../calendar/gui/calendar-component.c:252 ../calendar/gui/migration.c:396
  49725130msgid "Birthdays & Anniversaries"
  49735131msgstr "Рождени дни и годишнини"
   
  49835141msgstr "_Нов календар"
  49845142
  4985 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:536
  4986 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:429
  4987 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1175
  4988 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1556 ../calendar/gui/e-memo-table.c:853
  4989 #: ../calendar/gui/tasks-component.c:440 ../composer/e-msg-composer.c:3049
  4990 #: ../mail/em-folder-tree.c:979 ../mail/em-folder-view.c:1035
  4991 #: ../mail/message-list.c:1718 ../ui/evolution-addressbook.xml.h:32
  4992 #: ../ui/evolution-calendar.xml.h:39 ../ui/evolution-composer-entries.xml.h:7
  4993 #: ../ui/evolution-mail-message.xml.h:102 ../ui/evolution-memos.xml.h:15
  4994 #: ../ui/evolution-tasks.xml.h:23
  4995 msgid "_Copy"
  4996 msgstr "_Копиране"
  4997 
  4998 #. FIXME: need to disable for undeletable folders
  4999 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:537
  5000 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1187
  5001 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1569 ../calendar/gui/e-memo-table.c:862
  5002 #: ../calendar/gui/tasks-component.c:441 ../mail/em-folder-tree.c:2054
  5003 #: ../mail/em-folder-view.c:1049 ../ui/evolution-addressbook.xml.h:34
  5004 #: ../ui/evolution-calendar.xml.h:40 ../ui/evolution-mail-list.xml.h:27
  5005 #: ../ui/evolution-memos.xml.h:16 ../ui/evolution-tasks.xml.h:24
  5006 msgid "_Delete"
  5007 msgstr "_Изтриване"
  5008 
  5009 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:538
  5010 #: ../calendar/gui/tasks-component.c:442
  5011 #, fuzzy
  5012 msgid "_Properties..."
  5013 msgstr "Настройки..."
  5014 
  5015 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:858
   5143#: ../calendar/gui/calendar-component.c:839
  50165144msgid "Failed upgrading calendars."
  50175145msgstr "Неуспех при осъвременяването на календарите."
  50185146
  5019 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1157
   5147#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1138
  50205148#, c-format
  50215149msgid "Unable to open the calendar '%s' for creating events and meetings"
   
  50235151"Неуспех при отварянето на календара „%s“ за създаване на събития и събрания"
  50245152
  5025 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1170
   5153#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1151
  50265154msgid "There is no calendar available for creating events and meetings"
  50275155msgstr "Няма наличен календар за създаване на събития и събрания"
  50285156
  5029 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1284
   5157#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1265
  50305158msgid "Calendar Source Selector"
  50315159msgstr "Местонахождение на календара"
  50325160
  5033 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1475
   5161#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1456
  50345162msgid "New appointment"
  50355163msgstr "Нова среща"
  50365164
  5037 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1476
   5165#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1457
  50385166msgid "_Appointment"
  50395167msgstr "Срещ_а"
  50405168
  5041 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1477
   5169#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1458
  50425170msgid "Create a new appointment"
  50435171msgstr "Създаване на нова среща"
  50445172
  5045 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1483
   5173#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1464
  50465174msgid "New meeting"
  50475175msgstr "Ново събрание"
  50485176
  5049 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1484
   5177#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1465
  50505178msgid "M_eeting"
  50515179msgstr "Събрани_е"
  50525180
  5053 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1485
   5181#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1466
  50545182msgid "Create a new meeting request"
  50555183msgstr "Създаване на ново искане за събрание"
  50565184
  5057 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1491
   5185#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1472
  50585186msgid "New all day appointment"
  50595187msgstr "Нова среща за цял ден"
  50605188
  5061 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1492
   5189#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1473
  50625190msgid "All Day A_ppointment"
  50635191msgstr "Среща за _цял ден"
  50645192
  5065 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1493
   5193#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1474
  50665194msgid "Create a new all-day appointment"
  50675195msgstr "Създаване на нова среща за цял ден"
  50685196
  5069 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1499
   5197#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1480
  50705198msgid "New calendar"
  50715199msgstr "Нов календар"
  50725200
  5073 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1500
   5201#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1481
   5202#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:870
  50745203msgid "Cale_ndar"
  50755204msgstr "Кале_ндар"
  50765205
  5077 #: ../calendar/gui/calendar-component.c:1501
   5206#: ../calendar/gui/calendar-component.c:1482
  50785207msgid "Create a new calendar"
  50795208msgstr "Създаване на нов календар"
   
  51075236msgstr "Не беше разрешено да се отвори календара"
  51085237
  5109 #: ../calendar/gui/comp-editor-factory.c:444 ../shell/e-shell.c:1267
   5238#: ../calendar/gui/comp-editor-factory.c:444 ../shell/e-shell.c:1279
  51105239msgid "Unknown error"
  51115240msgstr "Неизвестна грешка"
   
  52065335#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.glade.h:24
  52075336#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.glade.h:13
  5208 #: ../filter/filter.glade.h:15 ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:264
   5337#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:19 ../filter/filter.glade.h:15
   5338#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:264
  52095339#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:564
  52105340msgid "hours"
   
  52195349msgstr "начало на среща"
  52205350
  5221 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:199
   5351#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:200
  52225352msgid "Action/Trigger"
  52235353msgstr "Действие/аларма"
   
  52285358
  52295359#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.glade.h:2
   5360#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:4
   5361#: ../ui/evolution-event-editor.xml.h:1
  52305362msgid "Alarms"
  52315363msgstr "Аларми"
  5232 
  5233 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-bar.c:110
  5234 #: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:105
  5235 #: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:106
  5236 #, c-format
  5237 msgid "%.0fK"
  5238 msgstr "%.0fK"
  5239 
  5240 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-bar.c:113
  5241 #: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:108
  5242 #: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:109
  5243 #, c-format
  5244 msgid "%.0fM"
  5245 msgstr "%.0fM"
  5246 
  5247 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-bar.c:116
  5248 #: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:111
  5249 #: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:112
  5250 #, c-format
  5251 msgid "%.0fG"
  5252 msgstr "%.0fG"
  5253 
  5254 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-bar.c:311
  5255 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-bar.c:1106
  5256 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2483
  5257 #: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:307 ../mail/em-utils.c:138
  5258 #: ../mail/em-utils.c:483 ../mail/em-utils.c:520
  5259 #: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:341
  5260 msgid "attachment"
  5261 msgstr "прикрепено"
  5262 
  5263 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-bar.c:473
  5264 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1120
  5265 #: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:908
  5266 #: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:470
  5267 #: ../composer/e-msg-composer.c:3545
  5268 #: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.glade.h:8
  5269 #: ../plugins/groupwise-features/properties.glade.h:14
  5270 #: ../widgets/table/e-table-config.glade.h:18
  5271 msgid "_Remove"
  5272 msgstr "_Премахване"
  5273 
  5274 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-bar.c:474
  5275 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1121
  5276 #: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:471
  5277 #: ../composer/e-msg-composer.c:3546 ../mail/em-folder-tree.c:2058
  5278 #: ../ui/evolution-mail-list.xml.h:29
  5279 msgid "_Properties"
  5280 msgstr "_Настройки"
  5281 
  5282 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-bar.c:476
  5283 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1123
  5284 #: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:473
  5285 #: ../composer/e-msg-composer.c:3548
  5286 msgid "_Add attachment..."
  5287 msgstr "_Прикачяне на файл...."
  5288 
  5289 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-bar.c:736
  5290 #: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:740
  5291 #: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:969
  5292 msgid "Attachment Bar"
  5293 msgstr "Лента за прикачени файлове"
  52945364
  52955365#: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-select-file.c:96
   
  53015371#: ../widgets/misc/e-attachment.glade.h:6
  53025372msgid "Suggest automatic display of attachment"
  5303 msgstr "Предлагане на автоматично показване на прикачен"
   5373msgstr "Предлагане на автоматично показване на прикрепен обект"
  53045374
  53055375#: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment-select-file.c:190
  5306 #: ../composer/e-msg-composer-select-file.c:239
  53075376msgid "Attach file(s)"
  5308 msgstr "Прикачване на файл(ове)"
  5309 
  5310 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment.c:210
  5311 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment.c:226
  5312 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment.c:319
  5313 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment.c:335
  5314 #: ../composer/e-msg-composer-attachment.c:187
  5315 #: ../composer/e-msg-composer-attachment.c:203
  5316 #: ../composer/e-msg-composer-attachment.c:297
  5317 #: ../composer/e-msg-composer-attachment.c:313
  5318 #: ../widgets/misc/e-attachment.c:221 ../widgets/misc/e-attachment.c:237
  5319 #: ../widgets/misc/e-attachment.c:425 ../widgets/misc/e-attachment.c:441
  5320 #, c-format
  5321 msgid "Cannot attach file %s: %s"
  5322 msgstr "Не може да се прикачи файл %s: %s"
  5323 
  5324 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment.c:218
  5325 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment.c:327
  5326 #: ../composer/e-msg-composer-attachment.c:195
  5327 #: ../composer/e-msg-composer-attachment.c:305
  5328 #: ../widgets/misc/e-attachment.c:229 ../widgets/misc/e-attachment.c:433
  5329 #, c-format
  5330 msgid "Cannot attach file %s: not a regular file"
  5331 msgstr "Не може да се прикачи файл %s: не е обикновен файл"
   5377msgstr "Прикрепяне на файл(ове)"
  53325378
  53335379#: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment.glade.h:2
   
  53385384
  53395385#: ../calendar/gui/dialogs/cal-attachment.glade.h:3
  5340 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:267
  5341 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1163
   5386#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:269
   5387#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1165
  53425388#: ../calendar/gui/e-itip-control.glade.h:6
  53435389#: ../composer/e-msg-composer-attachment.glade.h:3
   
  53585404msgstr "MIME тип:"
  53595405
  5360 #. g_object_set((GObject *)renderer, "activatable", TRUE, NULL);
  5361 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:576
  5362 #: ../mail/em-account-prefs.c:504 ../mail/em-composer-prefs.c:919
  5363 #: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:213
  5364 msgid "Enabled"
  5365 msgstr "Разрешен"
  5366 
  5367 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:733
  5368 msgid "Are you sure you want to remove this URL?"
  5369 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете това URL?"
  5370 
  5371 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:736
  5372 msgid "Remove"
  5373 msgstr "Премахване"
  5374 
  5375 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:741
  5376 msgid "Don't Remove"
  5377 msgstr "Без премахване"
  5378 
  5379 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:790
  5380 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:823
  5381 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:856
  5382 #: ../mail/em-account-prefs.c:330 ../mail/em-account-prefs.c:375
  5383 #: ../mail/em-account-prefs.c:406
  5384 msgid "Disable"
  5385 msgstr "Забраняване"
  5386 
  5387 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:790
  5388 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:823
  5389 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:858
  5390 #: ../mail/em-account-prefs.c:330 ../mail/em-account-prefs.c:375
  5391 #: ../mail/em-account-prefs.c:408
  5392 msgid "Enable"
  5393 msgstr "Разрешаване"
  5394 
  5395 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:2
  5396 msgid "05 minutes"
  5397 msgstr "5 минути"
  5398 
  5399 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:3
  5400 msgid "10 minutes"
  5401 msgstr "10 минути"
  5402 
  5403 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:4
  5404 msgid "15 minutes"
  5405 msgstr "15 минути"
  5406 
  5407 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:5
  5408 msgid "30 minutes"
  5409 msgstr "30 минути"
   5406#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:1
   5407msgid ""
   5408"60 minutes\n"
   5409"30 minutes\n"
   5410"15 minutes\n"
   5411"10 minutes\n"
   5412"05 minutes"
   5413msgstr ""
   5414"60 минути\n"
   5415"30 минути\n"
   5416"15 минути\n"
   5417"10 минути\n"
   5418"05 минути"
  54105419
  54115420#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:6
  5412 msgid "60 minutes"
  5413 msgstr "60 минути"
  5414 
  5415 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:7
  5416 msgid "<b>Alerts</b>"
  5417 msgstr "<b>Аларми</b>"
  5418 
  5419 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:8
  5420 msgid "<b>Default Free/Busy Server</b>"
  5421 msgstr "<b>Стандартен сървър свободен/зает</b>"
  5422 
  5423 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:9
  5424 msgid "<b>General</b>"
  5425 msgstr "<b>Общи</b>"
  5426 
  5427 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:10
  54285421msgid "<b>Publishing</b>"
  54295422msgstr "<b>Публикуване</b>"
  54305423
   5424#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:8
   5425#, no-c-format
   5426msgid ""
   5427"<i>%u and %d will be replaced by user and domain from the email address.</i>"
   5428msgstr ""
   5429"<i>%u и %d ще бъдат заменени от потребител и домейн от адреса на е-поща.</i>"
   5430
   5431#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:9
   5432#: ../mail/mail-config.glade.h:9
   5433msgid "<span weight=\"bold\">Alerts</span>"
   5434msgstr "<span weight=\"bold\">Сигнали</span>"
   5435
   5436#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:10
   5437msgid "<span weight=\"bold\">Default Free/Busy Server</span>"
   5438msgstr "<span weight=\"bold\">Стандартен сървър „Свободен/зает“</span>"
   5439
  54315440#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:11
  5432 msgid "<b>Task List</b>"
  5433 msgstr "<b>Списък със задачи</b>"
   5441#: ../mail/mail-config.glade.h:18
   5442#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1977
   5443#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.glade.h:1
   5444msgid "<span weight=\"bold\">General</span>"
   5445msgstr "<span weight=\"bold\">Общи</span>"
  54345446
  54355447#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:12
  5436 msgid "<b>Time</b>"
  5437 msgstr "<b>Време</b>"
   5448msgid "<span weight=\"bold\">Task List</span>"
   5449msgstr "<span weight=\"bold\">Списък със задачи</span>"
  54385450
  54395451#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:13
  5440 msgid "<b>Work Week</b>"
  5441 msgstr "<b>Работна седмица</b>"
   5452msgid "<span weight=\"bold\">Time</span>"
   5453msgstr "<span weight=\"bold\">Време</span>"
   5454
   5455#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:14
   5456msgid "<span weight=\"bold\">Work Week</span>"
   5457msgstr "<span weight=\"bold\">Работна седмица</span>"
  54425458
  54435459#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:15
  5444 #, no-c-format
  5445 msgid ""
  5446 "<i>%u and %d will be replaced by user and domain from the email address.</i>"
  5447 msgstr ""
  5448 "<i>%u и %d ще бъдат заменени от потребител и домейн от адреса на е-поща.</i>"
  5449 
  5450 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:16
  5451 msgid "Calendar and Tasks Settings"
  5452 msgstr "Настройки на календара и задачите"
  5453 
  5454 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:17
  5455 msgid "Color for overdue tasks"
  5456 msgstr "Цвят на просрочени задачи"
  5457 
  5458 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:18
  5459 msgid "Color for tasks due today"
  5460 msgstr "Цвят на задачи за деня"
  5461 
  5462 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:19
  54635460msgid "Day _ends:"
  54645461msgstr "Денят прикл_ючва в:"
  54655462
  5466 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:20
  5467 msgid "Days"
  5468 msgstr "Дни"
  5469 
  5470 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:21
   5463#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:16
  54715464msgid "Display"
  54725465msgstr "Показване"
  54735466
  5474 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:22
   5467#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:17
  54755468#: ../mail/mail-config.glade.h:74
   5469#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.glade.h:9
  54765470msgid "E_nable"
  54775471msgstr "Включва_не"
  54785472
  5479 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:23
   5473#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:18
   5474#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:555
   5475#: ../ui/evolution-event-editor.xml.h:7
  54805476msgid "Free/Busy"
  54815477msgstr "Свободен/зает"
  54825478
  5483 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:24
  5484 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1049
  5485 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:731
   5479#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:19
   5480#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1050
   5481#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:733
  54865482msgid "Friday"
  54875483msgstr "Петък"
  54885484
  5489 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:26
  5490 msgid "Hours"
  5491 msgstr "Часове"
  5492 
  5493 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:27
  5494 msgid "Minutes"
  5495 msgstr "Минути"
  5496 
  5497 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:28
  5498 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1045
  5499 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:727
   5485#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:21
   5486msgid ""
   5487"Minutes\n"
   5488"Hours\n"
   5489"Days"
   5490msgstr ""
   5491"Минути\n"
   5492"Часове\n"
   5493"Дни"
   5494
   5495#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:24
   5496#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1046
   5497#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:729
  55005498msgid "Monday"
  55015499msgstr "Понеделник"
  55025500
  5503 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:29
   5501#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:25
   5502msgid ""
   5503"Monday\n"
   5504"Tuesday\n"
   5505"Wednesday\n"
   5506"Thursday\n"
   5507"Friday\n"
   5508"Saturday\n"
   5509"Sunday"
   5510msgstr ""
   5511"Понеделник\n"
   5512"Вторник\n"
   5513"Сряда\n"
   5514"Четвъртък\n"
   5515"Петък\n"
   5516"Събота\n"
   5517"Неделя"
   5518
   5519#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:32
  55045520msgid "Publishing Table"
  55055521msgstr "Таблица за публикуването"
  55065522
  5507 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:30
   5523#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:33
  55085524msgid "S_un"
  5509 msgstr "_Нед"
  5510 
  5511 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:31
  5512 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1050
  5513 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:732
   5525msgstr "_Нд"
   5526
   5527#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:34
   5528#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1051
   5529#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:734
  55145530msgid "Saturday"
  55155531msgstr "Събота"
  55165532
  5517 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:32
   5533#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:35
  55185534msgid "Sh_ow a reminder"
  55195535msgstr "Пока_зване на напомняне"
  55205536
  5521 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:33
   5537#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:36
  55225538msgid "Show week _numbers in date navigator"
  55235539msgstr "Показване на номерата на седмиците в навигацията за _ден"
  55245540
  5525 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:34
  5526 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1051
  5527 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:726
   5541#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:37
   5542#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1052
   5543#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:728
  55285544msgid "Sunday"
  55295545msgstr "Неделя"
  55305546
  5531 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:35
   5547#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:38
  55325548msgid "T_asks due today:"
  55335549msgstr "Зада_чи за днес:"
  55345550
  5535 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:36
   5551#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:39
  55365552msgid "T_hu"
  5537 msgstr "_Чет"
  5538 
  5539 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:37
   5553msgstr "_Чт"
   5554
   5555#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:40
  55405556msgid "Template:"
  55415557msgstr "Шаблон:"
  55425558
  5543 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:38
  5544 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1048
  5545 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:730
   5559#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:41
   5560#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1049
   5561#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:732
  55465562msgid "Thursday"
  55475563msgstr "Четвъртък"
  55485564
  5549 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:39
   5565#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:42
   5566#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:14
  55505567msgid "Time _zone:"
  55515568msgstr "Часови _пояс:"
  55525569
  5553 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:40
   5570#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:43
  55545571msgid "Time format:"
  55555572msgstr "Формат на време:"
  55565573
  5557 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:41
  5558 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1046
  5559 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:728
   5574#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:44
   5575#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1047
   5576#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:730
  55605577msgid "Tuesday"
  55615578msgstr "Вторник"
  55625579
  5563 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:42
   5580#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:45
  55645581msgid "W_eek starts:"
  55655582msgstr "С_едмицата започва в:"
  55665583
  5567 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:43
  5568 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1047
  5569 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:729
   5584#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:46
   5585#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1048
   5586#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:731
  55705587msgid "Wednesday"
  55715588msgstr "Сряда"
  55725589
  5573 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:44
   5590#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:47
  55745591msgid "Work days:"
  55755592msgstr "Работни дни:"
  55765593
  5577 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:45
   5594#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:48
  55785595msgid "_12 hour (AM/PM)"
  55795596msgstr "_12 часа (am/pm)"
  55805597
  5581 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:46
   5598#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:49
  55825599msgid "_24 hour"
  55835600msgstr "_24 часа"
  55845601
  5585 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:47
   5602#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:50
  55865603msgid "_Add URL"
  55875604msgstr "Д_обавяне на URL"
  55885605
  5589 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:48
   5606#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:51
  55905607msgid "_Ask for confirmation when deleting items"
  55915608msgstr "_Питане за потвърждение при изтриване на обекти"
  55925609
  5593 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:49
   5610#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:52
  55945611msgid "_Compress weekends in month view"
  55955612msgstr "Сбиване на почивните дни в месечен пре_глед"
  55965613
  5597 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:50
   5614#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:53
  55985615msgid "_Day begins:"
  55995616msgstr "_Денят започва в:"
  56005617
  5601 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:52
   5618#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:55
  56025619msgid "_Fri"
  5603 msgstr "Пе_т"
  5604 
  5605 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:53
   5620msgstr "П_т"
   5621
   5622#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:56
  56065623msgid "_Hide completed tasks after"
  56075624msgstr "Скриване на завършени_те задачи след"
  56085625
  5609 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:54
   5626#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:57
  56105627msgid "_Mon"
  5611 msgstr "_Пон"
  5612 
  5613 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:55
   5628msgstr "_Пн"
   5629
   5630#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:58
  56145631msgid "_Overdue tasks:"
  56155632msgstr "_Просрочени задачи:"
  56165633
  5617 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:56
   5634#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:59
  56185635msgid "_Sat"
  5619 msgstr "_Съб"
  5620 
  5621 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:57
  5622 msgid "_Show appointment end times in week and month views"
   5636msgstr "С_б"
   5637
   5638#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:60
   5639msgid "_Show appointment end times in week and month view"
  56235640msgstr "_Показване края на срещите в седмичните и месечните календарни изгледи"
  56245641
  5625 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:58
   5642#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:61
  56265643msgid "_Time divisions:"
  5627 msgstr "_Времеви разделения:"
  5628 
  5629 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:59
   5644msgstr "_Времеви интервали:"
   5645
   5646#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:62
  56305647msgid "_Tue"
  56315648msgstr "_Вт"
  56325649
  5633 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:60
   5650#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:63
  56345651msgid "_Wed"
  56355652msgstr "_Ср"
  56365653
  5637 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:61
   5654#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:64
  56385655msgid "before every appointment"
  56395656msgstr "преди всяка среща"
  56405657
  5641 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:62
  5642 msgid "option menu to choose reminder units"
  5643 msgstr "меню за опциите за избиране на единиците при припомняне"
  5644 
  5645 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.glade.h:63
  5646 msgid "option menu to choose time units"
  5647 msgstr "меню за опциите за избиране на единиците за време"
  5648 
  56495658#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:287
  56505659msgid "Copy calendar contents locally for offline operation"
   
  56595668
  56605669#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:292
  5661 #, fuzzy
  56625670msgid "Copy memo list contents locally for offline operation"
  56635671msgstr ""
  5664 "Копиране на съдържанието на списъка със задачи за локална употреба в режим "
   5672"Копиране на съдържанието на списъка с бележки за локална употреба в режим "
  56655673"„Изключен“"
  56665674
   
  56755683
  56765684#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:391
  5677 #, fuzzy
  56785685msgid "Memos List"
  5679 msgstr "Списък на писмата"
   5686msgstr "Списък с бележки"
  56805687
  56815688#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:460
   
  56925699
  56935700#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:594
  5694 #: ../calendar/gui/memos-component.c:448
  5695 #, fuzzy
   5701#: ../calendar/gui/memos-component.c:449
  56965702msgid "New Memo List"
  5697 msgstr "Нов списък със задачи"
   5703msgstr "Нов списък с бележки"
  56985704
  56995705#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.glade.h:2
   
  58065812msgstr "Краен срок "
  58075813
  5808 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:191 ../composer/e-msg-composer.c:2800
   5814#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:195 ../composer/e-msg-composer.c:2825
  58095815#, c-format
  58105816msgid "Attached message - %s"
  5811 msgstr "Прикачено писмо - %s"
   5817msgstr "Прикрепено писмо - %s"
  58125818
  58135819#. translators, this count will always be >1
  5814 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:196
  5815 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:366 ../composer/e-msg-composer.c:2805
  5816 #: ../composer/e-msg-composer.c:2984
   5820#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:200
   5821#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:370 ../composer/e-msg-composer.c:2830
   5822#: ../composer/e-msg-composer.c:3009
  58175823#, c-format
  58185824msgid "Attached message"
  58195825msgid_plural "%d attached messages"
  5820 msgstr[0] "Прикачено писмо"
  5821 msgstr[1] "%d прикачени писма"
  5822 
  5823 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:430 ../composer/e-msg-composer.c:3050
   5826msgstr[0] "Прикрепено писмо"
   5827msgstr[1] "%d прикрепени писма"
   5828
   5829#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:434 ../composer/e-msg-composer.c:3075
  58245830#: ../mail/em-folder-tree.c:980 ../mail/em-folder-utils.c:368
  5825 #: ../mail/em-folder-view.c:931 ../mail/message-list.c:1719
   5831#: ../mail/em-folder-view.c:973 ../mail/message-list.c:1717
  58265832msgid "_Move"
  58275833msgstr "Пре_местване"
  58285834
  5829 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:432 ../composer/e-msg-composer.c:3052
  5830 #: ../mail/em-folder-tree.c:982 ../mail/message-list.c:1721
   5835#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:436 ../composer/e-msg-composer.c:3077
   5836#: ../mail/em-folder-tree.c:982 ../mail/message-list.c:1719
  58315837msgid "Cancel _Drag"
  58325838msgstr "Отказване на _извлачването"
  58335839
  5834 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:775
   5840#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:782
  58355841msgid "Could not update object"
  5836 msgstr "Обектът не може да бъде актуализиран"
  5837 
  5838 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:978 ../composer/e-msg-composer.c:2443
   5842msgstr "Обектът не може да бъде обновен"
   5843
   5844#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:928 ../composer/e-msg-composer.c:2468
  58395845#, c-format
  58405846msgid "<b>%d</b> Attachment"
   
  58435849msgstr[1] "<b>%d</b> прикрепени файла"
  58445850
  5845 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1008
  5846 #, fuzzy
   5851#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:958
  58475852msgid "Hide Attachment _Bar"
  5848 msgstr "Лента за прикачени файлове"
  5849 
  5850 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1011
  5851 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1289
  5852 #, fuzzy
   5853msgstr "_Скриване на лентата за прикрепени файлове"
   5854
   5855#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:961
   5856#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1401
  58535857msgid "Show Attachment _Bar"
  5854 msgstr "Лента за прикачени файлове"
  5855 
  5856 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1313
   5858msgstr "_Показване на лентата за прикрепени файлове"
   5859
   5860#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1070
   5861#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1861
   5862#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:909
   5863#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1183
   5864#: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:470
   5865#: ../composer/e-msg-composer.c:3573
   5866#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.glade.h:8
   5867#: ../plugins/groupwise-features/properties.glade.h:14
   5868#: ../widgets/table/e-table-config.glade.h:18
   5869msgid "_Remove"
   5870msgstr "_Премахване"
   5871
   5872#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1071
   5873#: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:471
   5874#: ../composer/e-msg-composer.c:3574 ../mail/em-folder-tree.c:2058
   5875#: ../ui/evolution-mail-list.xml.h:29
   5876msgid "_Properties"
   5877msgstr "_Настройки"
   5878
   5879#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1073
   5880#: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:473
   5881#: ../composer/e-msg-composer.c:3576
   5882msgid "_Add attachment..."
   5883msgstr "_Прикрепяне на файл...."
   5884
   5885#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1425
  58575886msgid "Attachment Button: Press space key to toggle attachment bar"
  58585887msgstr ""
  5859 
  5860 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1892
  5861 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1935
   5888"Бутон за прикрепяне: натиснете клавиша „Интервал“, за да превключите "
   5889"показването на лентата за прикрепяне"
   5890
   5891#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2028
   5892#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2071
  58625893msgid "Edit Appointment"
  58635894msgstr "Редактиране на среща"
  58645895
  5865 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1898
  5866 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1941
   5896#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2034
   5897#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2077
  58675898#, c-format
  58685899msgid "Meeting - %s"
  58695900msgstr "Събрание - %s"
  58705901
  5871 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1900
  5872 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1943
   5902#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2036
   5903#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2079
  58735904#, c-format
  58745905msgid "Appointment - %s"
  58755906msgstr "Среща - %s"
  58765907
  5877 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1904
  5878 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1947
   5908#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2040
   5909#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2083
  58795910#, c-format
  58805911msgid "Assigned Task - %s"
  58815912msgstr "Назначена задача - %s"
  58825913
  5883 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1906
  5884 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1949
   5914#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2042
   5915#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2085
  58855916#, c-format
  58865917msgid "Task - %s"
  58875918msgstr "Задача - %s"
  58885919
  5889 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1909
  5890 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1952
   5920#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2045
   5921#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2088
  58915922#, c-format
  58925923msgid "Journal entry - %s"
  58935924msgstr "Запис в дневника - %s"
  58945925
  5895 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1920
  5896 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1962
   5926#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2056
   5927#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2098
  58975928msgid "No summary"
  58985929msgstr "Няма обобщение"
  58995930
  5900 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2575
  59015931#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2608
  5902 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2632
   5932#: ../composer/e-msg-composer-attachment-bar.c:307 ../mail/em-utils.c:155
   5933#: ../mail/em-utils.c:501 ../mail/em-utils.c:538
   5934#: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:341
   5935msgid "attachment"
   5936msgstr "прикрепено"
   5937
   5938#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2701
   5939#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2734
   5940#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2758
  59035941msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
  59045942msgstr ""
  59055943"Промените по този запис може да бъдат презаписани, ако пристигне обновяване"
  59065944
  5907 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2656
   5945#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2782
  59085946msgid "Unable to use current version!"
  59095947msgstr "Не може да се използва текущата версия!"
   
  59826020msgstr "Въвеждане на делегат"
  59836021
  5984 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:141
  5985 #, fuzzy
   6022#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:531
  59866023msgid "Appoint_ment"
  5987 msgstr "Среща"
  5988 
  5989 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:150
  5990 #, fuzzy
  5991 msgid "_Recurrence"
   6024msgstr "_Среща"
   6025
   6026#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:535
   6027#: ../ui/evolution-event-editor.xml.h:13
   6028msgid "Recurrence"
  59926029msgstr "Повторение"
  59936030
  5994 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:164
  5995 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:239
  5996 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:413
  5997 #, fuzzy
  5998 msgid "Schedulin_g"
  5999 msgstr "Разпределение"
  6000 
  6001 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:174
  6002 #, fuzzy
   6031#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:876
   6032#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:444
   6033msgid "Or_ganizer"
   6034msgstr "О_рганизатор"
   6035
   6036#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:914
  60036037msgid "_Delegatees"
  6004 msgstr "Делегирани"
  6005 
  6006 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:178
  6007 msgid "_Attendees"
   6038msgstr "_Делегати"
   6039
   6040#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:916
   6041msgid "Atte_ndees"
  60086042msgstr "_Присъстващи"
  60096043
  6010 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:242
  6011 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:416
  6012 msgid "In_vitations"
  6013 msgstr "По_кани"
  6014 
  6015 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:731
   6044#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1073
  60166045msgid "Event with no start date"
  60176046msgstr "Събитие без начална дата"
  60186047
  6019 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:734
   6048#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1076
  60206049msgid "Event with no end date"
  60216050msgstr "Събитие без крайна дата"
  60226051
  6023 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:900
  6024 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:556
   6052#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1242
   6053#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:848
  60256054msgid "Start date is wrong"
  60266055msgstr "Началната дата е грешна"
  60276056
  6028 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:910
   6057#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1252
  60296058msgid "End date is wrong"
  60306059msgstr "Крайната дата е грешна"
  60316060
  6032 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:933
   6061#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1275
  60336062msgid "Start time is wrong"
  60346063msgstr "Началният час е грешен"
  60356064
  6036 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:940
   6065#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1282
  60376066msgid "End time is wrong"
  60386067msgstr "Крайният час е грешен"
  60396068
  6040 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1693
   6069#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1437
   6070#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:464
   6071#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:905
   6072msgid "The organizer selected no longer has an account."
   6073msgstr "Избраният организатор вече няма абонамент."
   6074
   6075#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1443
   6076#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:470
   6077#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:911
   6078msgid "An organizer is required."
   6079msgstr "Необходим е организатор."
   6080
   6081#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1458
   6082#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:485
   6083#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:926
   6084msgid "At least one attendee is required."
   6085msgstr "Необходим е поне един участник."
   6086
   6087#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1862
   6088#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:910
   6089#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1184
   6090msgid "_Add "
   6091msgstr "Доб_авяне "
   6092
   6093#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2553
  60416094#, c-format
  60426095msgid "Unable to open the calendar '%s'."
  60436096msgstr "Не може да се отвори календара „%s“."
  60446097
  6045 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1894
   6098#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2808
  60466099#, c-format
  60476100msgid "%d day before appointment"
   
  60506103msgstr[1] "%d дни преди среща"
  60516104
  6052 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1902
   6105#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2816
  60536106#, c-format
  60546107msgid "%d hour before appointment"
   
  60576110msgstr[1] "%d часа преди среща"
  60586111
  6059 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1910
   6112#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2824
  60606113#, c-format
  60616114msgid "%d minute before appointement"
   
  60646117msgstr[1] "%d минути преди среща"
  60656118
  6066 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:2
  6067 msgid "1 day before appointment"
  6068 msgstr "1 ден преди среща"
  6069 
  6070 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:3
   6119#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:1
  60716120msgid "1 hour before appointment"
  60726121msgstr "1 час преди среща"
  60736122
  6074 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:4
   6123#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:2
  60756124msgid "15 minutes before appointment"
  60766125msgstr "15 минути преди среща"
  60776126
   6127#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:3
   6128msgid "1day before appointment"
   6129msgstr "1 ден преди среща"
   6130
  60786131#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:5
  60796132#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:1
  6080 msgid "<b>Basics</b>"
  6081 msgstr "<b>Основни</b>"
   6133msgid "Atte_ndees..."
   6134msgstr "_Присъстващи..."
  60826135
  60836136#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:6
  6084 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:2
  6085 msgid "<b>Date and Time</b>"
  6086 msgstr "<b>Дата и време</b>"
   6137msgid "C_ustomize"
   6138msgstr "Персона_лизиране"
  60876139
  60886140#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:7
  6089 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:3
  6090 msgid "<b>Send Options</b>"
  6091 msgstr "<b>Настройки за изпращане</b>"
  6092 
  6093 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:8
  6094 msgid "A_ll day event"
  6095 msgstr "С_ъбитие за цял ден"
  6096 
  6097 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:9
  6098 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:4
  6099 msgid "Ad_vanced send options"
  6100 msgstr "_Допълнителни опции за изпращането"
  6101 
  6102 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:10
  6103 msgid "Ala_rm"
  6104 msgstr "Ала_рма"
  6105 
  6106 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:11
  6107 msgid "C_ustomize..."
  6108 msgstr "Персона_лизиране..."
  6109 
  6110 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:12
  61116141#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:3
  61126142msgid "Ca_tegories..."
  61136143msgstr "Ка_тегории..."
  61146144
  6115 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:13
   6145#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:8
  61166146msgid "Cale_ndar:"
  61176147msgstr "К_алендар:"
  61186148
  6119 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:14
  6120 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:4
  6121 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:7
  6122 msgid "Classi_fication:"
  6123 msgstr "Класи_фикация:"
  6124 
  6125 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:15
  6126 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:5
  6127 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:8
  6128 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:254 ../calendar/gui/e-cal-model.c:325
  6129 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:364
  6130 msgid "Confidential"
  6131 msgstr "Поверително"
  6132 
  6133 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:16
   6149#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:10
  61346150msgid "Event Description"
  61356151msgstr "Описание на събитие"
  61366152
  6137 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:17
   6153#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:11
  61386154msgid "Locat_ion:"
  61396155msgstr "Местоположен_ие:"
  61406156
  6141 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:18
  6142 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:6
  6143 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:10
  6144 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:253 ../calendar/gui/e-cal-model.c:323
  6145 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:363
  6146 msgid "Private"
  6147 msgstr "Частен"
  6148 
  6149 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:19
  6150 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:7
  6151 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:11
  6152 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:252 ../calendar/gui/e-cal-model.c:314
  6153 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:321 ../calendar/gui/e-calendar-table.c:362
  6154 msgid "Public"
  6155 msgstr "Публичен"
  6156 
  6157 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:20
  6158 #, fuzzy
  6159 msgid "Show time as bus_y"
  6160 msgstr "Показване на времето като _заето"
  6161 
  6162 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:21
  6163 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:13
   6157#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:12
   6158#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.glade.h:5
   6159msgid "Or_ganizer:"
   6160msgstr "О_рганизатор:"
   6161
   6162#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:13
   6163#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:6
  61646164msgid "Su_mmary:"
  61656165msgstr "О_бобщение:"
  61666166
  6167 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:22
  6168 msgid "This appointment has customized alarms"
  6169 msgstr "Тази среща има персонализирани аларми"
  6170 
  6171 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:23
   6167#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:15
  61726168msgid "_Description:"
  61736169msgstr "_Описание:"
  61746170
  6175 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:24
  6176 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:645
  6177 msgid "_End time:"
  6178 msgstr "_Край:"
  6179 
  6180 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:25
  6181 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:618
  6182 msgid "_Start time:"
  6183 msgstr "_Начало:"
  6184 
  6185 #: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:305
   6171#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:16
   6172msgid "_Set alarm\t"
   6173msgstr "_Задаване на алармата\t"
   6174
   6175#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:17
   6176msgid "_Time:"
   6177msgstr "_Време:"
   6178
   6179#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:18
   6180#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.glade.h:8
   6181msgid "for"
   6182msgstr "за"
   6183
   6184#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:21
   6185#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.glade.h:11
   6186msgid "until"
   6187msgstr "докато"
   6188
   6189#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:306
  61866190msgid "<b>Dele_gatees</b>"
  6187 msgstr "<b>Деле_гирани</b>"
  6188 
  6189 #: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:309
   6191msgstr "<b>_Делегати</b>"
   6192
   6193#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:310
  61906194msgid "<b>From:</b>"
  61916195msgstr "<b>От:</b>"
   
  61966200#. Note that we don't show this here, since by default a 'None' date
  61976201#. is not permitted.
  6198 #: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:315
   6202#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:316
  61996203#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.glade.h:4
  6200 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:653
  6201 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1103 ../composer/e-msg-composer.c:2246
  6202 #: ../filter/filter-rule.c:881 ../mail/em-account-editor.c:683
  6203 #: ../mail/em-account-editor.c:1348 ../mail/em-account-prefs.c:464
  6204 #: ../mail/em-folder-view.c:1064 ../mail/em-junk-hook.c:78
   6204#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:654
   6205#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1105 ../composer/e-msg-composer.c:2260
   6206#: ../filter/filter-rule.c:881 ../mail/em-account-editor.c:691
   6207#: ../mail/em-account-editor.c:1356 ../mail/em-account-prefs.c:465
   6208#: ../mail/em-folder-view.c:1106 ../mail/em-junk-hook.c:78
  62056209#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:370
  62066210#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:424
  6207 #: ../plugins/exchange-operations/exchange-delegates.glade.h:7
   6211#: ../plugins/exchange-operations/exchange-delegates.glade.h:9
  62086212#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1627
  6209 #: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:190
  6210 #: ../widgets/misc/e-cell-date-edit.c:248 ../widgets/misc/e-dateedit.c:465
  6211 #: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1504 ../widgets/misc/e-dateedit.c:1673
   6213#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:192
   6214#: ../widgets/misc/e-cell-date-edit.c:249 ../widgets/misc/e-dateedit.c:474
   6215#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1513 ../widgets/misc/e-dateedit.c:1727
  62126216msgid "None"
  62136217msgstr "Без"
  6214 
  6215 #: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:463
  6216 msgid "The organizer selected no longer has an account."
  6217 msgstr "Избраният организатор вече няма абонамент."
  6218 
  6219 #: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:469
  6220 msgid "An organizer is required."
  6221 msgstr "Необходим е организатор."
  6222 
  6223 #: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:484
  6224 msgid "At least one attendee is required."
  6225 msgstr "Необходим е поне един участник."
  6226 
  6227 #: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.c:909
  6228 msgid "_Add "
  6229 msgstr "Доб_авяне "
  62306218
  62316219#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.etspec.h:1
   
  62646252msgstr "Член"
  62656253
   6254#. To translators: RSVP means "please reply"
  62666255#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.etspec.h:8
  6267 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:399
   6256#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:502
  62686257#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:8
  62696258msgid "RSVP"
  6270 msgstr "RSVP"
   6259msgstr "Моля, отговорете"
  62716260
  62726261#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.etspec.h:10
  62736262#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:10
  6274 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:410
   6263#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:513
  62756264#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:10 ../mail/em-filter-i18n.h:63
  62766265#: ../mail/message-list.etspec.h:12
   
  62906279msgstr "Конт_акти..."
  62916280
  6292 #: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.glade.h:5
  6293 msgid "Or_ganizer:"
  6294 msgstr "О_рганизатор:"
  6295 
  62966281#: ../calendar/gui/dialogs/meeting-page.glade.h:6
  62976282msgid "Organizer"
   
  63076292msgstr "Бележка"
  63086293
  6309 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:489
  6310 #, fuzzy, c-format
   6294#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:490
   6295#, c-format
  63116296msgid "Unable to open memos in '%s'."
  6312 msgstr "Не може да се отворят задачите в „%s“."
   6297msgstr "Не може да се отворят бележките в „%s“."
  63136298
  63146299#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:2
  6315 #, fuzzy
  63166300msgid "<span weight=\"bold\">Basics</span>"
  6317 msgstr "<span weight=\"bold\">Състояние</span>"
   6301msgstr "<span weight=\"bold\">Основни</span>"
   6302
   6303#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:4
   6304msgid "Classi_fication:"
   6305msgstr "Класи_фикация:"
   6306
   6307#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:5
   6308#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:257 ../calendar/gui/e-cal-model.c:325
   6309#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:368
   6310msgid "Confidential"
   6311msgstr "Поверително"
   6312
   6313#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:6
   6314#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:256 ../calendar/gui/e-cal-model.c:323
   6315#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:367
   6316msgid "Private"
   6317msgstr "Частен"
   6318
   6319#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:7
   6320#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:255 ../calendar/gui/e-cal-model.c:314
   6321#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:321 ../calendar/gui/e-calendar-table.c:366
   6322msgid "Public"
   6323msgstr "Публичен"
  63186324
  63196325#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.glade.h:8
  6320 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:16
   6326#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:9
  63216327msgid "_Group:"
  63226328msgstr "_Група:"
   
  63636369
  63646370#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:52
  6365 msgid "You are modifying a recurring event, what would you like to modify?"
  6366 msgstr "Променяте повтарящо се събитие, какво искате да промените?"
   6371msgid "You are modifying a recurring event. What would you like to modify?"
   6372msgstr "Променяте повтарящо се събитие. Какво искате да промените?"
  63676373
  63686374#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:54
  6369 msgid "You are delegating a recurring event, what would like to delegate?"
  6370 msgstr "Делегирате повтарящо се събитие, какво искате да делегирате?"
   6375msgid "You are delegating a recurring event. What would you like to delegate?"
   6376msgstr "Делегирате повтарящо се събитие. Какво искате да делегирате?"
  63716377
  63726378#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:58
  6373 msgid "You are modifying a recurring task, what would you like to modify?"
  6374 msgstr "Променяте повтаряща се задача, какво искате да промените?"
   6379msgid "You are modifying a recurring task. What would you like to modify?"
   6380msgstr "Променяте повтаряща се задача. Какво искате да промените?"
  63756381
  63766382#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:62
  63776383msgid ""
  6378 "You are modifying a recurring journal entry, what would you like to modify?"
  6379 msgstr "Променяте повтарящ се запис в дневника, какво искате да промените?"
   6384"You are modifying a recurring journal entry. What would you like to modify?"
   6385msgstr "Променяте повтарящ се запис в дневника. Какво искате да промените?"
  63806386
  63816387#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:90
   
  63956401msgstr "Всички случаи"
  63966402
  6397 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:497
   6403#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:498
  63986404msgid "This appointment contains recurrences that Evolution cannot edit."
  63996405msgstr "Тази среща съдържа повторения, които Evolution не може да редактира."
  64006406
  6401 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:818
   6407#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:819
  64026408msgid "Recurrence date is invalid"
  64036409msgstr "Датата на повторното събитие е невалидна"
  64046410
  6405 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:929
   6411#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:930
  64066412msgid "on"
  64076413msgstr "на"
  64086414
  6409 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:989
   6415#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:990
  64106416msgid "first"
  64116417msgstr "първи"
  64126418
  6413 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:990
  6414 msgid "second"
  6415 msgstr "секунда"
  6416 
  6417 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:991
   6419#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:992
  64186420msgid "third"
  64196421msgstr "трети"
  64206422
  6421 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:992
   6423#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:993
  64226424msgid "fourth"
  64236425msgstr "четвърти"
  64246426
  6425 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:993
   6427#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:994
  64266428msgid "last"
  64276429msgstr "последен"
  64286430
  6429 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1016
   6431#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1017
  64306432msgid "Other Date"
  64316433msgstr "Друга дата"
  64326434
  6433 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1044
   6435#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1045
  64346436msgid "day"
  64356437msgstr "ден"
  64366438
  6437 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1181
   6439#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1182
  64386440msgid "on the"
  64396441msgstr "на"
  64406442
  6441 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1370
   6443#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1371
  64426444msgid "occurrences"
  64436445msgstr "събития"
  64446446
  6445 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2325
   6447#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2326
  64466448msgid "Date/Time"
  64476449msgstr "Дата/време:"
   
  64686470msgstr "Тази среща е повтаря_ща се"
  64696471
  6470 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.glade.h:8
  6471 msgid "for"
  6472 msgstr "за"
  6473 
  64746472#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.glade.h:9
  64756473msgid "forever"
   
  64806478msgstr "месец(и)"
  64816479
  6482 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.glade.h:11
  6483 msgid "until"
  6484 msgstr "докато"
  6485 
  64866480#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.glade.h:12
  64876481msgid "week(s)"
   
  64926486msgstr "годин(а/и)"
  64936487
  6494 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:410
  6495 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:430
   6488#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:411
   6489#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:431
  64966490msgid "Completed date is wrong"
  64976491msgstr "Датата на приключване е грешна"
  64986492
  6499 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:522
   6493#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:523
  65006494msgid "Web Page"
  65016495msgstr "Интернет страница"
   
  65126506#. timezone.
  65136507#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.glade.h:4
  6514 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:229
  6515 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:346
  6516 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:659
  6517 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:459 ../calendar/gui/e-itip-control.c:895
  6518 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:196 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:219
   6508#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:231
   6509#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:347
   6510#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:660
   6511#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:463 ../calendar/gui/e-itip-control.c:897
   6512#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:197 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:220
  65196513#: ../calendar/gui/print.c:2372 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:390
  65206514msgid "Completed"
   
  65226516
  65236517#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.glade.h:5
  6524 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:248
  6525 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:384 ../mail/message-list.c:1018
   6518#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:250
   6519#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:388 ../mail/message-list.c:1016
  65266520msgid "High"
  65276521msgstr "Високо"
  65286522
  65296523#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.glade.h:6
  6530 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:226
  6531 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:344
  6532 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:657
  6533 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:732
  6534 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:458 ../calendar/gui/print.c:2369
   6524#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:228
   6525#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:345
   6526#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:658
   6527#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:733
   6528#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:462 ../calendar/gui/print.c:2369
  65356529msgid "In Progress"
  65366530msgstr "В прогрес"
  65376531
  65386532#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.glade.h:7
  6539 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:252
  6540 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:386 ../mail/message-list.c:1016
   6533#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:254
   6534#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:390 ../mail/message-list.c:1014
  65416535msgid "Low"
  65426536msgstr "Ниско"
  65436537
  65446538#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.glade.h:8
  6545 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:250
  6546 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:920 ../calendar/gui/e-calendar-table.c:385
  6547 #: ../mail/message-list.c:1017
   6539#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:252
   6540#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:920 ../calendar/gui/e-calendar-table.c:389
   6541#: ../mail/message-list.c:1015
  65486542msgid "Normal"
  65496543msgstr "Нормално"
  65506544
  65516545#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.glade.h:9
  6552 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:236
  6553 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:342
  6554 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:655
  6555 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:457 ../calendar/gui/print.c:2366
   6546#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:238
   6547#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:343
   6548#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:656
   6549#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:461 ../calendar/gui/print.c:2366
  65566550msgid "Not Started"
  65576551msgstr "Не е стартиран"
   
  65666560
  65676561#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.glade.h:12
  6568 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:387
   6562#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:391
  65696563msgid "Undefined"
  65706564msgstr "Неопределено"
   
  65836577msgstr "_Интернет страница:"
  65846578
  6585 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:137
  6586 #: ../calendar/gui/tasks-component.c:1172
   6579#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:419
   6580#: ../calendar/gui/tasks-component.c:1173
  65876581msgid "_Task"
  65886582msgstr "_Задача"
  65896583
  6590 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:146
  6591 msgid "_Status"
  6592 msgstr "_Състояние"
  6593 
  6594 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:161
  6595 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:223
  6596 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:380
  6597 #, fuzzy
  6598 msgid "Assig_nment"
  6599 msgstr "Задача"
  6600 
  6601 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:529
   6584#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:423
   6585msgid "Task Details"
   6586msgstr "Подробности на задачата"
   6587
   6588#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:437
   6589msgid "_Group"
   6590msgstr "_Група"
   6591
   6592#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:821
  66026593msgid "Due date is wrong"
  66036594msgstr "Крайният срок е невалиден"
  66046595
  6605 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:880
   6596#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1614
  66066597#, c-format
  66076598msgid "Unable to open tasks in '%s'."
  66086599msgstr "Не може да се отворят задачите в „%s“."
  66096600
  6610 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:5
   6601#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:2
  66116602msgid "Categor_ies..."
  66126603msgstr "Ка_тегории..."
  66136604
  6614 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:9
   6605#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:3
  66156606msgid "D_escription:"
  66166607msgstr "Описани_е:"
  66176608
  6618 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:12
   6609#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:4
   6610msgid "Or_ganiser:"
   6611msgstr "О_рганизатор:"
   6612
   6613#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:5
  66196614msgid "Sta_rt date:"
  66206615msgstr "На_чална дата:"
  66216616
  6622 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:14
  6623 msgid "Task Description"
  6624 msgstr "Описание на задача"
  6625 
  6626 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:15
   6617#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:7
   6618msgid "Time zone:"
   6619msgstr "Часови пояс:"
   6620
   6621#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.glade.h:8
  66276622msgid "_Due date:"
  66286623msgstr "_Крайна дата:"
   
  66536648
  66546649#: ../calendar/gui/dialogs/url-editor-dialog.glade.h:9
   6650#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.glade.h:22
  66556651msgid "_Password:"
  66566652msgstr "_Парола:"
  66576653
  66586654#: ../calendar/gui/dialogs/url-editor-dialog.glade.h:10
   6655#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.glade.h:25
  66596656msgid "_Remember password"
  66606657msgstr "Запомняне на па_ролата"
  66616658
  66626659#: ../calendar/gui/dialogs/url-editor-dialog.glade.h:11
   6660#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.glade.h:27
  66636661msgid "_Username:"
  66646662msgstr "Потребителско _име:"
   
  67546752
  67556753#: ../calendar/gui/e-cal-component-memo-preview.c:72
  6756 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:70 ../mail/em-folder-view.c:2704
   6754#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:70 ../mail/em-folder-view.c:2829
  67576755#, c-format
  67586756msgid "Click to open %s"
  67596757msgstr "Натиснете, за да отворите %s"
  67606758
  6761 #: ../calendar/gui/e-cal-component-memo-preview.c:199
   6759#: ../calendar/gui/e-cal-component-memo-preview.c:201
  67626760msgid "Memo:"
  67636761msgstr "Бележка:"
  67646762
  6765 #: ../calendar/gui/e-cal-component-memo-preview.c:232
  6766 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:299
   6763#: ../calendar/gui/e-cal-component-memo-preview.c:234
   6764#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:301
  67676765msgid "Web Page:"
  67686766msgstr "Интернет страница:"
   
  67726770msgstr "Неименувано"
  67736771
  6774 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:186
  6775 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1107
   6772#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:188
   6773#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1109
  67766774#: ../calendar/gui/e-itip-control.glade.h:11
  67776775msgid "Summary:"
  67786776msgstr "Обобщено:"
  67796777
  6780 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:193
  6781 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:204
   6778#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:195
   6779#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:206
  67826780msgid "Start Date:"
  67836781msgstr "Начална дата:"
  67846782
  6785 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:215
   6783#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:217
  67866784msgid "Due Date:"
  67876785msgstr "Крайна дата:"
   
  67896787#. write status
  67906788#. Status
  6791 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:222
  6792 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1131
  6793 #: ../plugins/exchange-operations/exchange-account-setup.c:265
  6794 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:909
   6789#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:224
   6790#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1133
   6791#: ../plugins/exchange-operations/exchange-account-setup.c:267
   6792#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:908
  67956793msgid "Status:"
  67966794msgstr "Състояние:"
  67976795
  6798 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:246
   6796#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:248
  67996797msgid "Priority:"
  68006798msgstr "Приоритет:"
   
  68156813msgstr "Обобщение"
  68166814
  6817 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:180
  6818 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:436
   6815#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:183
   6816#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:440
  68196817msgid "Free"
  68206818msgstr "Свободно"
  68216819
  6822 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:183
  6823 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:437
   6820#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:186
   6821#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:441
  68246822#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:415
  68256823msgid "Busy"
  68266824msgstr "Заето"
  68276825
  6828 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:607
   6826#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:608
  68296827msgid ""
  68306828"The geographical position must be entered in the format: \n"
   
  68366834"45.436845,125.862501"
  68376835
  6838 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1018 ../calendar/gui/e-cal-model.c:926
   6836#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1019 ../calendar/gui/e-cal-model.c:926
  68396837#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:192
  6840 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:168 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:178
  6841 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:808
   6838#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:169 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:179
   6839#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:809
  68426840#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:5
  68436841msgid "Yes"
  68446842msgstr "Да"
  68456843
  6846 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1018 ../calendar/gui/e-cal-model.c:926
   6844#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1019 ../calendar/gui/e-cal-model.c:926
  68476845#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:193
  6848 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:180
   6846#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:181
  68496847#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:2
  68506848msgid "No"
   
  68546852#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:327 ../calendar/gui/e-cal-model.c:330
  68556853#: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:106 ../calendar/gui/e-cal-popup.c:121
  6856 #: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:165 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1148
  6857 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1289
   6854#: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:165 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1150
   6855#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1291
  68586856#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:168
  68596857#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
  6860 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:124 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:159
  6861 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:224 ../mail/em-utils.c:1283
   6858#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:125 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:160
   6859#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225 ../mail/em-utils.c:1311
  68626860#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:240
  68636861#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1652
  68646862#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:72
  6865 #: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:665
   6863#: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:690
  68666864#: ../widgets/misc/e-charset-picker.c:62
  68676865msgid "Unknown"
   
  68806878msgstr "Запазване като..."
  68816879
  6882 #: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:187 ../mail/em-format-html-display.c:1812
   6880#: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:187 ../mail/em-format-html-display.c:1842
  68836881msgid "Select folder to save selected attachments..."
  6884 msgstr "Изберете папка, където да се запазят избраните прикачени файлове..."
   6882msgstr "Изберете папка, където да се запазят избраните прикрепени файлове..."
  68856883
  68866884#: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:216 ../mail/em-popup.c:436
   
  68896887msgstr "неозаглавено_изображение.%s"
  68906888
  6891 #: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:270 ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1169
  6892 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1550 ../calendar/gui/e-memo-table.c:847
  6893 #: ../mail/em-folder-view.c:1045 ../mail/em-popup.c:553 ../mail/em-popup.c:564
   6889#: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:270 ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1178
   6890#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1554 ../calendar/gui/e-memo-table.c:856
   6891#: ../mail/em-folder-view.c:1087 ../mail/em-popup.c:553 ../mail/em-popup.c:564
  68946892msgid "_Save As..."
  68956893msgstr "Запазване _като..."
   
  69016899
  69026900#: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:272
  6903 #, fuzzy
  69046901msgid "_Save Selected"
  6905 msgstr "Запазване на избраните"
   6902msgstr "_Запазване на избраните"
  69066903
  69076904#: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:394 ../mail/em-popup.c:774
   
  69106907msgstr "Отваряне в %s..."
  69116908
  6912 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:406
   6909#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:410
  69136910msgid "0%"
  69146911msgstr "0%"
  69156912
  6916 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:407
   6913#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:411
  69176914msgid "10%"
  69186915msgstr "10%"
  69196916
  6920 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:408
   6917#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:412
  69216918msgid "20%"
  69226919msgstr "20%"
  69236920
  6924 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:409
   6921#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:413
  69256922msgid "30%"
  69266923msgstr "30%"
  69276924
  6928 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:410
   6925#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:414
  69296926msgid "40%"
  69306927msgstr "40%"
  69316928
  6932 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:411
   6929#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:415
  69336930msgid "50%"
  69346931msgstr "50%"
  69356932
  6936 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:412
   6933#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:416
  69376934msgid "60%"
  69386935msgstr "60%"
  69396936
  6940 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:413
   6937#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:417
  69416938msgid "70%"
  69426939msgstr "70%"
  69436940
  6944 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:414
   6941#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:418
  69456942msgid "80%"
  69466943msgstr "80%"
  69476944
  6948 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:415
   6945#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:419
  69496946msgid "90%"
  69506947msgstr "90%"
  69516948
  6952 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:416
   6949#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:420
  69536950msgid "100%"
  69546951msgstr "100%"
  69556952
  6956 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:518
   6953#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:527
  69576954msgid "Task Table"
  69586955msgstr "Таблица със задачи"
  69596956
  6960 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:696
  6961 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:671 ../calendar/gui/e-memo-table.c:426
   6957#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:705
   6958#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:678 ../calendar/gui/e-memo-table.c:435
  69626959msgid "Deleting selected objects"
  69636960msgstr "Изтриване на избраните обекти"
  69646961
  6965 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:875
  6966 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:799 ../calendar/gui/e-memo-table.c:603
   6962#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:884
   6963#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:806 ../calendar/gui/e-memo-table.c:612
  69676964msgid "Updating objects"
  69686965msgstr "Обновяване на обектите"
  69696966
  6970 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1025
  6971 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1126 ../calendar/gui/e-memo-table.c:735
  6972 #: ../composer/e-msg-composer.c:1341
   6967#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1034
   6968#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1141 ../calendar/gui/e-memo-table.c:744
   6969#: ../composer/e-msg-composer.c:1339
  69736970msgid "Save as..."
  69746971msgstr "Запазване като..."
  69756972
  6976 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1168 ../calendar/gui/e-memo-table.c:846
   6973#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1177 ../calendar/gui/e-memo-table.c:855
  69776974msgid "Open _Web Page"
  69786975msgstr "Отваряне на страница в _Интернет"
  69796976
  6980 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1170
  6981 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1530
  6982 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1551 ../calendar/gui/e-memo-table.c:848
  6983 #: ../mail/em-folder-view.c:1046
   6977#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1179
   6978#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1539
   6979#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1555 ../calendar/gui/e-memo-table.c:857
   6980#: ../mail/em-folder-view.c:1088
  69846981#: ../plugins/print-message/org-gnome-print-message.xml.h:3
  6985 #: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:40 ../ui/evolution-calendar.xml.h:44
  6986 #: ..