Ignore:
Timestamp:
Jan 4, 2006, 9:28:42 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Корекции до 100%. Трябва да го погледна още веднъж.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r399 r438  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-12-09 11:54+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-12-09 11:53+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-01-04 09:33+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-01-03 20:36+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  333333
  334334#. should never happen
  335 #: ../daemon/gdm.c:221 ../daemon/slave.c:3324
   335#: ../daemon/gdm.c:221 ../daemon/slave.c:3325
  336336#, c-format
  337337msgid "%s: setsid () failed: %s!"
   
  446446msgstr "Няма конзолни (статични) сървъри, които да се стартират"
  447447
  448 #: ../daemon/gdm.c:1237 ../gui/gdmsetup.c:6390
   448#: ../daemon/gdm.c:1237
  449449msgid "Alternative configuration file"
  450450msgstr "Алтернативен конфигурационен файл"
  451451
  452 #: ../daemon/gdm.c:1237 ../gui/gdmsetup.c:6390
   452#: ../daemon/gdm.c:1237
  453453msgid "CONFIGFILE"
  454454msgstr "КОНФИГУРАЦИОНЕН_ФАЙЛ"
   
  473473msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  474474
  475 #: ../daemon/gdm.c:1408 ../gui/gdmchooser.c:1934
   475#: ../daemon/gdm.c:1408 ../gui/gdmchooser.c:1932
  476476#, c-format
  477477msgid ""
   
  485485#. make sure the pid file doesn't get wiped
  486486#: ../daemon/gdm.c:1430
  487 msgid "Only root wants to run gdm\n"
  488 msgstr "Само администраторът може да изпълни gdm\n"
   487msgid "Only root wants to run GDM\n"
   488msgstr "Само администраторът може да изпълни GDM\n"
  489489
  490490#: ../daemon/gdm.c:1446 ../daemon/gdm.c:1450 ../daemon/gdm.c:1533
  491491#: ../daemon/gdm.c:1537 ../daemon/gdm.c:1541 ../daemon/gdm.c:1545
  492492#: ../daemon/gdm.c:1555 ../daemon/gdm.c:1561 ../daemon/gdm.c:1572
  493 #: ../daemon/misc.c:1769 ../daemon/misc.c:1773 ../daemon/misc.c:1777
  494 #: ../daemon/misc.c:1784 ../daemon/misc.c:1788 ../daemon/misc.c:1792
   493#: ../daemon/misc.c:1771 ../daemon/misc.c:1775 ../daemon/misc.c:1779
   494#: ../daemon/misc.c:1786 ../daemon/misc.c:1790 ../daemon/misc.c:1794
  495495#: ../daemon/server.c:521 ../daemon/server.c:534 ../daemon/slave.c:780
  496496#: ../daemon/slave.c:794 ../daemon/slave.c:804 ../daemon/slave.c:814
  497 #: ../daemon/slave.c:826 ../gui/gdmchooser.c:1843 ../gui/gdmchooser.c:1846
  498 #: ../gui/gdmchooser.c:1849 ../gui/gdmlogin.c:3508 ../gui/gdmlogin.c:3518
  499 #: ../gui/gdmlogin.c:3523 ../gui/greeter/greeter.c:995
  500 #: ../gui/greeter/greeter.c:1003 ../gui/greeter/greeter.c:1006
   497#: ../daemon/slave.c:826 ../gui/gdmchooser.c:1841 ../gui/gdmchooser.c:1844
   498#: ../gui/gdmchooser.c:1847 ../gui/gdmlogin.c:3388 ../gui/gdmlogin.c:3398
   499#: ../gui/gdmlogin.c:3403 ../gui/greeter/greeter.c:999
   500#: ../gui/greeter/greeter.c:1007 ../gui/greeter/greeter.c:1010
  501501#, c-format
  502502msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
   
  504504
  505505#: ../daemon/gdm.c:1477
  506 msgid "gdm already running. Aborting!"
   506msgid "GDM already running. Aborting!"
  507507msgstr "GDM вече е стартиран. Преустановяване на действието!"
  508508
   
  516516msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  517517
  518 #: ../daemon/gdm.c:2860 ../daemon/gdm.c:2878 ../daemon/gdm.c:3068
  519 #: ../daemon/gdm.c:3119 ../daemon/gdm.c:3171 ../daemon/gdm.c:3212
  520 #: ../daemon/gdm.c:3238
   518#: ../daemon/gdm.c:2860 ../daemon/gdm.c:2878 ../daemon/gdm.c:3125
   519#: ../daemon/gdm.c:3176 ../daemon/gdm.c:3228 ../daemon/gdm.c:3269
   520#: ../daemon/gdm.c:3295
  521521#, c-format
  522522msgid "%s request denied: Not authenticated"
   
  538538"стандартен сървър."
  539539
  540 #: ../daemon/gdmconfig.c:538
   540#: ../daemon/gdmconfig.c:542 ../daemon/gdmconfig.c:549
  541541#, c-format
  542542msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
   
  545545"подразбиране."
  546546
  547 #: ../daemon/gdmconfig.c:784
   547#: ../daemon/gdmconfig.c:845
  548548#, c-format
  549549msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  550550msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  551551
  552 #: ../daemon/gdmconfig.c:817
   552#: ../daemon/gdmconfig.c:878
  553553#, c-format
  554554msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  555555msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  556556
  557 #: ../daemon/gdmconfig.c:876
   557#: ../daemon/gdmconfig.c:937
  558558#, c-format
  559559msgid "%s: No greeter specified."
  560560msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  561561
  562 #: ../daemon/gdmconfig.c:878
   562#: ../daemon/gdmconfig.c:939
  563563#, c-format
  564564msgid "%s: No remote greeter specified."
  565565msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  566566
  567 #: ../daemon/gdmconfig.c:880
   567#: ../daemon/gdmconfig.c:941
  568568#, c-format
  569569msgid "%s: No sessions directory specified."
  570570msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  571571
  572 #: ../daemon/gdmconfig.c:961
   572#: ../daemon/gdmconfig.c:1025
  573573#, c-format
  574574msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  577577"изключва."
  578578
  579 #: ../daemon/gdmconfig.c:1020
   579#: ../daemon/gdmconfig.c:1086
  580580#, c-format
  581581msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  582582msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  583583
  584 #: ../daemon/gdmconfig.c:1228
   584#: ../daemon/gdmconfig.c:1322
   585#, c-format
   586msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
   587msgstr ""
   588"%s: Приоритетът е извън рамките на допустимите стойности. Променен е на %d"
   589
   590#: ../daemon/gdmconfig.c:1328
   591#, c-format
   592msgid "%s: Empty server command; using standard command."
   593msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
   594
   595#: ../daemon/gdmconfig.c:1527
  585596#, c-format
  586597msgid ""
   
  590601"ServAuthDir %s."
  591602
  592 #: ../daemon/gdmconfig.c:1244
   603#: ../daemon/gdmconfig.c:1543
  593604#, c-format
  594605msgid ""
   
  599610"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  600611
  601 #: ../daemon/gdmconfig.c:1253
   612#: ../daemon/gdmconfig.c:1552
  602613#, c-format
  603614msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  604615msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  605616
  606 #: ../daemon/gdmconfig.c:1258
   617#: ../daemon/gdmconfig.c:1557
  607618#, c-format
  608619msgid ""
   
  613624"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  614625
  615 #: ../daemon/gdmconfig.c:1267
   626#: ../daemon/gdmconfig.c:1566
  616627#, c-format
  617628msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  618629msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  619630
  620 #: ../daemon/gdmconfig.c:1372
  621 #, c-format
  622 msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  623 msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  624 
  625 #: ../daemon/gdmconfig.c:1414
  626 #, c-format
  627 msgid "%s: Display number %d in use!  Defaulting to %d"
  628 msgstr "%s: Дисплей с номер %d е зает! Ще се използва %d"
  629 
  630 #: ../daemon/gdmconfig.c:1431
   631#: ../daemon/gdmconfig.c:1639
  631632#, c-format
  632633msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  633634msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  634635
  635 #: ../daemon/gdmconfig.c:1442 ../daemon/gdmconfig.c:1480
   636#: ../daemon/gdmconfig.c:1762 ../daemon/gdmconfig.c:1800
  636637#, c-format
  637638msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  641642#. start
  642643#. server uid
  643 #: ../daemon/gdmconfig.c:1460
   644#: ../daemon/gdmconfig.c:1780
  644645#, c-format
  645646msgid ""
   
  650651"d, за да е възможно конфигуриране!"
  651652
  652 #: ../daemon/gdmconfig.c:1472
   653#: ../daemon/gdmconfig.c:1792
  653654msgid ""
  654655"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  658659"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  659660
  660 #: ../daemon/gdmconfig.c:1497
   661#: ../daemon/gdmconfig.c:1817
  661662#, c-format
  662663msgid ""
   
  667668"рестартирайте."
  668669
  669 #: ../daemon/gdmconfig.c:1505
   670#: ../daemon/gdmconfig.c:1825
  670671#, c-format
  671672msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  672673msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  673674
  674 #: ../daemon/gdmconfig.c:1511
   675#: ../daemon/gdmconfig.c:1831
  675676msgid ""
  676677"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  680681"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  681682
  682 #: ../daemon/gdmconfig.c:1520
   683#: ../daemon/gdmconfig.c:1840
  683684#, c-format
  684685msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  685686msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  686687
  687 #: ../daemon/gdmconfig.c:1526
   688#: ../daemon/gdmconfig.c:1846
  688689#, c-format
  689690msgid ""
   
  694695"рестартирайте GDM."
  695696
  696 #: ../daemon/gdmconfig.c:1533
   697#: ../daemon/gdmconfig.c:1853
  697698#, c-format
  698699msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  699700msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  700701
  701 #: ../daemon/gdmconfig.c:1539
   702#: ../daemon/gdmconfig.c:1859
  702703msgid ""
  703704"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  707708"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  708709
  709 #: ../daemon/gdmconfig.c:1548
   710#: ../daemon/gdmconfig.c:1868
  710711#, c-format
  711712msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  712713msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  713714
  714 #: ../daemon/gdmconfig.c:1557
   715#: ../daemon/gdmconfig.c:1877
  715716#, c-format
  716717msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  719720"потребителя за GDM"
  720721
  721 #: ../daemon/gdmconfig.c:1563
   722#: ../daemon/gdmconfig.c:1883
  722723#, c-format
  723724msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  726727"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  727728
  728 #: ../daemon/gdmconfig.c:1571
   729#: ../daemon/gdmconfig.c:1891
  729730#, c-format
  730731msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  733734"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  734735
  735 #: ../daemon/gdmconfig.c:1580
   736#: ../daemon/gdmconfig.c:1900
  736737msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  737738msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  738739
  739 #: ../daemon/gdmconfig.c:1582
   740#: ../daemon/gdmconfig.c:1902
  740741#, c-format
  741742msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  742743msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  743744
  744 #: ../daemon/gdmconfig.c:1605
   745#: ../daemon/gdmconfig.c:1925
  745746#, c-format
  746747msgid ""
   
  753754"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  754755
  755 #: ../daemon/gdmconfig.c:1615
   756#: ../daemon/gdmconfig.c:1935
  756757#, c-format
  757758msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  760761"Програмата спира!"
  761762
  762 #: ../daemon/gdmconfig.c:1620
   763#: ../daemon/gdmconfig.c:1940
  763764#, c-format
  764765msgid ""
   
  771772"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  772773
  773 #: ../daemon/gdmconfig.c:1632
   774#: ../daemon/gdmconfig.c:1952
  774775#, c-format
  775776msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  779780
  780781#. Translators, don't translate the 'y' and 'n'
  781 #: ../daemon/misc.c:743
   782#: ../daemon/misc.c:745
  782783msgid "y = Yes or n = No? >"
  783784msgstr "y = „Да“ или n = „Не“? >"
  784785
  785 #: ../daemon/misc.c:1123
   786#: ../daemon/misc.c:1125
  786787#, c-format
  787788msgid "%s: Cannot get local addresses!"
  788789msgstr "%s: Локалните адреси не могат да бъдат получени!"
  789790
  790 #: ../daemon/misc.c:1277
   791#: ../daemon/misc.c:1279
  791792#, c-format
  792793msgid "Could not setgid %d. Aborting."
  793794msgstr "Не може да се зададе setgid %d. Програмата спира."
  794795
  795 #: ../daemon/misc.c:1282
   796#: ../daemon/misc.c:1284
  796797#, c-format
  797798msgid "initgroups () failed for %s. Aborting."
  798799msgstr "Неуспех при initgroups() за %s. Програмата спира."
  799800
  800 #: ../daemon/misc.c:1527 ../daemon/misc.c:1541
   801#: ../daemon/misc.c:1529 ../daemon/misc.c:1543
  801802#, c-format
  802803msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
  803804msgstr "%s: Грешка при задаване на сигнал %d към %s"
  804805
  805 #: ../daemon/misc.c:2441
   806#: ../daemon/misc.c:2443
  806807#, c-format
  807808msgid ""
   
  877878msgstr "Името на сървъра „%s“ не е намерено. Използва се стандартен сървър."
  878879
  879 #: ../daemon/server.c:1157
   880#: ../daemon/server.c:1159
  880881#, c-format
  881882msgid "%s: Could not open logfile for display %s!"
  882883msgstr "%s: Не може да се отвори журналният файл за дисплей %s!"
  883884
  884 #: ../daemon/server.c:1169 ../daemon/server.c:1175 ../daemon/server.c:1180
   885#: ../daemon/server.c:1171 ../daemon/server.c:1177 ../daemon/server.c:1182
  885886#, c-format
  886887msgid "%s: Error setting %s to %s"
  887888msgstr "%s: Грешка при задаване на %s да е %s"
  888889
  889 #: ../daemon/server.c:1226
   890#: ../daemon/server.c:1228
  890891#, c-format
  891892msgid "%s: Empty server command for display %s"
  892893msgstr "%s: Празна команда за дисплей %s"
  893894
  894 #: ../daemon/server.c:1240
   895#: ../daemon/server.c:1238
   896#, c-format
   897msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
   898msgstr "%s: Не може да се зададе %d като приоритет на сървър: %s"
   899
   900#: ../daemon/server.c:1250
  895901#, c-format
  896902msgid "%s: Server was to be spawned by uid %d but that user doesn't exist"
  897903msgstr "%s: Сървърът бе породен от uid %d, но такъв потребител не съществува"
  898904
  899 #: ../daemon/server.c:1255 ../daemon/slave.c:2449 ../daemon/slave.c:2920
   905#: ../daemon/server.c:1265 ../daemon/slave.c:2450 ../daemon/slave.c:2921
  900906#, c-format
  901907msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
  902908msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е %d"
  903909
  904 #: ../daemon/server.c:1261 ../daemon/slave.c:2455 ../daemon/slave.c:2926
   910#: ../daemon/server.c:1271 ../daemon/slave.c:2456 ../daemon/slave.c:2927
  905911#, c-format
  906912msgid "%s: initgroups () failed for %s"
  907913msgstr "%s: неуспех на initgroups() за %s"
  908914
  909 #: ../daemon/server.c:1267 ../daemon/slave.c:2460 ../daemon/slave.c:2931
   915#: ../daemon/server.c:1277 ../daemon/slave.c:2461 ../daemon/slave.c:2932
  910916#, c-format
  911917msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
  912918msgstr "%s: userid не може да се зададе да е %d"
  913919
  914 #: ../daemon/server.c:1274
   920#: ../daemon/server.c:1284
  915921#, c-format
  916922msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
  917923msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е 0"
  918924
  919 #: ../daemon/server.c:1301
   925#: ../daemon/server.c:1311
  920926#, c-format
  921927msgid "%s: Xserver not found: %s"
  922928msgstr "%s: X сървърът не е открит: %s"
  923929
  924 #: ../daemon/server.c:1309
   930#: ../daemon/server.c:1319
  925931#, c-format
  926932msgid "%s: Can't fork Xserver process!"
   
  968974"or check your syslog to diagnose.\n"
  969975"In the meantime this display will be\n"
  970 "disabled.  Please restart gdm when\n"
   976"disabled.  Please restart GDM when\n"
  971977"the problem is corrected."
  972978msgstr ""
   
  974980"(това е графичната инфраструктура)\n"
  975981"поради вътрешна грешка. Обърнете се\n"
  976 "към системният администратор, за\n"
  977 "да провери дневниците за диагностика.\n"
   982"към системния администратор, за да\n"
   983"провери дневниците за диагностика.\n"
  978984"Този дисплей ще бъде забранен.\n"
  979985"Рестартирайте GDM, когато проблемът\n"
  980986"е коригиран."
  981987
  982 #: ../daemon/slave.c:1543
   988#: ../daemon/slave.c:1545
  983989#, c-format
  984990msgid "%s: cannot fork"
  985991msgstr "%s: не може да се създаде процес"
  986992
  987 #: ../daemon/slave.c:1590
   993#: ../daemon/slave.c:1592
  988994#, c-format
  989995msgid "%s: cannot open display %s"
  990996msgstr "%s: невъзможно е да се отвори дисплей %s"
  991997
  992 #: ../daemon/slave.c:1741
   998#: ../daemon/slave.c:1743
  993999msgid ""
  9941000"Could not execute the configuration application.  Make sure its path is set "
   
  10001006"стандартното й местоположение."
  10011007
  1002 #: ../daemon/slave.c:1755
   1008#: ../daemon/slave.c:1757
  10031009msgid ""
  10041010"Could not execute the configuration application.  Make sure its path is set "
   
  10081014"конфигурационния файл е правилен."
  10091015
  1010 #: ../daemon/slave.c:1919
   1016#: ../daemon/slave.c:1921
  10111017msgid "You must authenticate as root to run configuration."
  10121018msgstr "Трябва да сте администратор, за да настройвате."
  10131019
  1014 #: ../daemon/slave.c:2051 ../daemon/slave.c:2075
   1020#: ../daemon/slave.c:2053 ../daemon/slave.c:2076
  10151021msgid ""
  10161022"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  10211027"съществува."
  10221028
  1023 #: ../daemon/slave.c:2403 ../daemon/slave.c:2408
   1029#: ../daemon/slave.c:2404 ../daemon/slave.c:2409
  10241030#, c-format
  10251031msgid "%s: Can't init pipe to gdmgreeter"
  10261032msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал за gdmgreeter"
  10271033
  1028 #: ../daemon/slave.c:2540
   1034#: ../daemon/slave.c:2541
  10291035msgid ""
  10301036"No servers were defined in the configuration file and XDMCP was disabled.  "
   
  10381044"забранено в момента."
  10391045
  1040 #: ../daemon/slave.c:2554
   1046#: ../daemon/slave.c:2555
  10411047msgid ""
  10421048"Could not start the regular X server (your graphical environment) and so "
   
  10481054"конфигурацията на X сървъра."
  10491055
  1050 #: ../daemon/slave.c:2563
   1056#: ../daemon/slave.c:2564
  10511057#, c-format
  10521058msgid ""
   
  10561062"Зададеният номер дисплей е зает, този сървър е стартиран на дисплей %s."
  10571063
  1058 #: ../daemon/slave.c:2583
   1064#: ../daemon/slave.c:2584
  10591065msgid ""
  10601066"The greeter application appears to be crashing.\n"
   
  10651071
  10661072#. Something went wrong
  1067 #: ../daemon/slave.c:2606
   1073#: ../daemon/slave.c:2607
  10681074#, c-format
  10691075msgid "%s: Cannot start greeter with gtk modules: %s. Trying without modules"
   
  10721078"s. Опитва се без модули."
  10731079
  1074 #: ../daemon/slave.c:2613
   1080#: ../daemon/slave.c:2614
  10751081#, c-format
  10761082msgid "%s: Cannot start greeter trying default: %s"
   
  10791085"подразбиране: %s"
  10801086
  1081 #: ../daemon/slave.c:2625
   1087#: ../daemon/slave.c:2626
  10821088msgid ""
  10831089"Cannot start the greeter application; you will not be able to log in.  This "
   
  10901096
  10911097#. If no greeter we really have to disable the display
  1092 #: ../daemon/slave.c:2632
   1098#: ../daemon/slave.c:2633
  10931099#, c-format
  10941100msgid "%s: Error starting greeter on display %s"
  10951101msgstr "%s: Грешка при стартиране на програмата за посрещане от дисплей %s"
  10961102
  1097 #: ../daemon/slave.c:2636
   1103#: ../daemon/slave.c:2637
  10981104#, c-format
  10991105msgid "%s: Can't fork gdmgreeter process"
  11001106msgstr "%s: Неуспех при създаването на процес gdmgreeter"
  11011107
  1102 #: ../daemon/slave.c:2708
   1108#: ../daemon/slave.c:2709
  11031109#, c-format
  11041110msgid "%s: Can't open fifo!"
  11051111msgstr "%s: Не може да се отвори програмен канал!"
  11061112
  1107 #: ../daemon/slave.c:2880
   1113#: ../daemon/slave.c:2881
  11081114#, c-format
  11091115msgid "%s: Can't init pipe to gdmchooser"
  11101116msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал към gdmgreeter"
  11111117
  1112 #: ../daemon/slave.c:2985
   1118#: ../daemon/slave.c:2986
  11131119msgid ""
  11141120"Cannot start the chooser application. You will probably not be able to log "
   
  11181124"да влезете. Обърнете се към системния администратор."
  11191125
  1120 #: ../daemon/slave.c:2989
   1126#: ../daemon/slave.c:2990
  11211127#, c-format
  11221128msgid "%s: Error starting chooser on display %s"
   
  11241130"%s: Грешка при стартиране на програмата за избор на сесия на дисплей %s"
  11251131
  1126 #: ../daemon/slave.c:2992
   1132#: ../daemon/slave.c:2993
  11271133#, c-format
  11281134msgid "%s: Can't fork gdmchooser process"
  11291135msgstr "%s: Не може да се създаде процес gdmchooser"
  11301136
  1131 #: ../daemon/slave.c:3225
   1137#: ../daemon/slave.c:3226
  11321138#, c-format
  11331139msgid "%s: Could not open ~/.xsession-errors"
  11341140msgstr "%s: Не може да се отвори ~/.xsession-errors"
  11351141
  1136 #: ../daemon/slave.c:3377
   1142#: ../daemon/slave.c:3378
  11371143#, c-format
  11381144msgid "%s: Execution of PreSession script returned > 0. Aborting."
   
  11411147"преустановява."
  11421148
  1143 #: ../daemon/slave.c:3421
   1149#: ../daemon/slave.c:3422
  11441150#, c-format
  11451151msgid "Language %s does not exist; using %s"
  11461152msgstr "Езикът %s не съществува, използва се %s"
  11471153
  1148 #: ../daemon/slave.c:3422
   1154#: ../daemon/slave.c:3423
  11491155msgid "System default"
  11501156msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  11511157
  1152 #: ../daemon/slave.c:3439
   1158#: ../daemon/slave.c:3440
  11531159#, c-format
  11541160msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
   
  11561162"%s: Не може да се зададе обкръжението за %s. Влизането се преустановява."
  11571163
  1158 #: ../daemon/slave.c:3486
   1164#: ../daemon/slave.c:3487
  11591165#, c-format
  11601166msgid "%s: setusercontext () failed for %s. Aborting."
  11611167msgstr "%s: неуспешен setusercontext() за %s. Влизането се преустановява."
  11621168
  1163 #: ../daemon/slave.c:3492
   1169#: ../daemon/slave.c:3493
  11641170#, c-format
  11651171msgid "%s: Could not become %s. Aborting."
   
  11671173"%s: Неуспех при придобиване на права на %s. Влизането се преустановява."
  11681174
  1169 #: ../daemon/slave.c:3526
   1175#: ../daemon/slave.c:3527
  11701176#, c-format
  11711177msgid "%s: No Exec line in the session file: %s. Starting failsafe GNOME"
   
  11741180"авариен GNOME"
  11751181
  1176 #: ../daemon/slave.c:3532
   1182#: ../daemon/slave.c:3533
  11771183msgid ""
  11781184"The session you selected does not look valid.  Running the GNOME failsafe "
   
  11821188"аварийната сесия на GNOME."
  11831189
  1184 #: ../daemon/slave.c:3548
   1190#: ../daemon/slave.c:3549
  11851191#, c-format
  11861192msgid ""
   
  11911197"ще се опита с аварийна сесия за GNOME."
  11921198
  1193 #: ../daemon/slave.c:3554
   1199#: ../daemon/slave.c:3555
  11941200msgid ""
  11951201"Cannot find or run the base session script.  Running the GNOME failsafe "
   
  12001206
  12011207#. yaikes
  1202 #: ../daemon/slave.c:3569
   1208#: ../daemon/slave.c:3570
  12031209#, c-format
  12041210msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session; trying xterm"
   
  12071213"GNOME, пробва се xterm"
  12081214
  1209 #: ../daemon/slave.c:3574
   1215#: ../daemon/slave.c:3575
  12101216msgid ""
  12111217"Could not find the GNOME installation.  Running the \"Failsafe xterm\" "
   
  12151221"xterm."
  12161222
  1217 #: ../daemon/slave.c:3582
   1223#: ../daemon/slave.c:3583
  12181224msgid ""
  12191225"This is the Failsafe GNOME session.  You will be logged into the 'Default' "
   
  12251231"проблемите във Вашата инсталация."
  12261232
  1227 #: ../daemon/slave.c:3597
   1233#: ../daemon/slave.c:3598
  12281234msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
  12291235msgstr "Не може да се открие „xterm“, за да се стартира аварийна сесия."
  12301236
  1231 #: ../daemon/slave.c:3610
   1237#: ../daemon/slave.c:3611
  12321238msgid ""
  12331239"This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
   
  12401246"прозореца и натиснете клавиша „Enter“."
  12411247
  1242 #: ../daemon/slave.c:3637
   1248#: ../daemon/slave.c:3638
  12431249#, c-format
  12441250msgid "%s: User not allowed to log in"
  12451251msgstr "%s: Забранено е на потребителя да влиза в системата"
  12461252
  1247 #: ../daemon/slave.c:3640
   1253#: ../daemon/slave.c:3641
  12481254msgid "The system administrator has disabled your account."
  12491255msgstr "Системният администратор е спрял достъпа Ви до системата."
  12501256
  1251 #: ../daemon/slave.c:3671
   1257#: ../daemon/slave.c:3672
  12521258msgid "Error! Unable to set executable context."
  12531259msgstr "Грешка! Не може да се зададе контекст на изпълнение."
  12541260
  12551261#. will go to .xsession-errors
  1256 #: ../daemon/slave.c:3679 ../daemon/slave.c:3684
   1262#: ../daemon/slave.c:3680 ../daemon/slave.c:3685
  12571263#, c-format
  12581264msgid "%s: Could not exec %s %s %s"
   
  12601266
  12611267#. we can't really be any more specific
  1262 #: ../daemon/slave.c:3695
   1268#: ../daemon/slave.c:3696
  12631269msgid "Cannot start the session due to some internal error."
  12641270msgstr "Не може да бъде стартирана сесията заради вътрешна грешка"
  12651271
  1266 #: ../daemon/slave.c:3749
   1272#: ../daemon/slave.c:3750
  12671273#, c-format
  12681274msgid "%s: User passed auth but getpwnam (%s) failed!"
   
  12711277"неуспешно!"
  12721278
  1273 #: ../daemon/slave.c:3762
   1279#: ../daemon/slave.c:3763
  12741280#, c-format
  12751281msgid "%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting."
   
  12781284"преустановява."
  12791285
  1280 #: ../daemon/slave.c:3784
   1286#: ../daemon/slave.c:3785
  12811287#, c-format
  12821288msgid ""
   
  12971303"в аварийна сесия."
  12981304
  1299 #: ../daemon/slave.c:3796
   1305#: ../daemon/slave.c:3797
  13001306#, c-format
  13011307msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
  13021308msgstr "%s: Домашната папка на %s: „%s“ не съществува!"
  13031309
  1304 #: ../daemon/slave.c:3845
   1310#: ../daemon/slave.c:3846
  13051311msgid ""
  13061312"User's $HOME/.dmrc file is being ignored.  This prevents the default session "
   
  13151321"другите потребители трябва да не могат да пишат в нея."
  13161322
  1317 #: ../daemon/slave.c:3974
   1323#: ../daemon/slave.c:3975
  13181324msgid ""
  13191325"GDM could not write to your authorization file.  This could mean that you "
   
  13271333"Обърнете се към системния администратор."
  13281334
  1329 #: ../daemon/slave.c:4050
   1335#: ../daemon/slave.c:4051
  13301336#, c-format
  13311337msgid "%s: Error forking user session"
  13321338msgstr "%s: Грешка при създаването на процес за потребителска сесия"
  13331339
  1334 #: ../daemon/slave.c:4131
   1340#: ../daemon/slave.c:4132
  13351341msgid ""
  13361342"Your session only lasted less than 10 seconds.  If you have not logged out "
   
  13441350"оправите проблема."
  13451351
  1346 #: ../daemon/slave.c:4139
   1352#: ../daemon/slave.c:4140
  13471353msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
  13481354msgstr "Подробен преглед (на файла ~/.xsession-errors)"
  13491355
  1350 #: ../daemon/slave.c:4303
   1356#: ../daemon/slave.c:4304
  13511357msgid "GDM detected a shutdown or reboot in progress."
  13521358msgstr "GDM установи, че в момента тече спиране или рестартиране на компютъра."
  13531359
  1354 #: ../daemon/slave.c:4397
   1360#: ../daemon/slave.c:4398
  13551361#, c-format
  13561362msgid "Ping to %s failed; whacking display!"
  13571363msgstr "Неуспех при пращането на ping до %s. Дисплеят е отхвърлен!"
  13581364
  1359 #: ../daemon/slave.c:4676
   1365#: ../daemon/slave.c:4677
  13601366#, c-format
  13611367msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
  13621368msgstr "%s: Фатална грешка в X - рестартира се %s"
  13631369
  1364 #: ../daemon/slave.c:4745
   1370#: ../daemon/slave.c:4746
  13651371msgid ""
  13661372"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  13711377"съществува."
  13721378
  1373 #: ../daemon/slave.c:5102
   1379#: ../daemon/slave.c:5103
  13741380#, c-format
  13751381msgid "%s: Failed starting: %s"
  13761382msgstr "%s: Неуспех при стартиране на %s"
  13771383
  1378 #: ../daemon/slave.c:5109 ../daemon/slave.c:5248
   1384#: ../daemon/slave.c:5110 ../daemon/slave.c:5249
  13791385#, c-format
  13801386msgid "%s: Can't fork script process!"
  13811387msgstr "%s: Не може да се създаде процес за скрипт!"
  13821388
  1383 #: ../daemon/slave.c:5203
   1389#: ../daemon/slave.c:5204
  13841390#, c-format
  13851391msgid "%s: Failed creating pipe"
  13861392msgstr "%s: Не може да се създаде програмен канал"
  13871393
  1388 #: ../daemon/slave.c:5242
   1394#: ../daemon/slave.c:5243
  13891395#, c-format
  13901396msgid "%s: Failed executing: %s"
  13911397msgstr "%s: Грешка при изпълнение на: %s"
  13921398
  1393 #: ../daemon/verify-crypt.c:67 ../daemon/verify-pam.c:1118
   1399#: ../daemon/verify-crypt.c:67 ../daemon/verify-pam.c:1119
  13941400#: ../daemon/verify-shadow.c:68
  13951401msgid ""
   
  14001406"Грешно име или парола. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  14011407
  1402 #: ../daemon/verify-crypt.c:72 ../daemon/verify-pam.c:1128
   1408#: ../daemon/verify-crypt.c:72 ../daemon/verify-pam.c:1129
  14031409#: ../daemon/verify-shadow.c:73
  14041410msgid "Please make sure the Caps Lock key is not enabled."
  14051411msgstr "Проверете дали не е натиснат клавишът CapsLock."
  14061412
  1407 #: ../daemon/verify-crypt.c:119 ../daemon/verify-pam.c:524
  1408 #: ../daemon/verify-shadow.c:118 ../gui/gdmlogin.c:2889
   1413#: ../daemon/verify-crypt.c:119 ../daemon/verify-pam.c:525
   1414#: ../daemon/verify-shadow.c:118 ../gui/gdmlogin.c:2773
  14091415msgid "Please enter your username"
  14101416msgstr "Въведете Вашето потребителско име"
  14111417
  14121418#. login: is whacked always translate to Username:
  1413 #: ../daemon/verify-crypt.c:120 ../daemon/verify-pam.c:424
  1414 #: ../daemon/verify-pam.c:425 ../daemon/verify-pam.c:426
  1415 #: ../daemon/verify-pam.c:511 ../daemon/verify-pam.c:853
  1416 #: ../daemon/verify-shadow.c:119 ../gui/gdmlogin.c:1099 ../gui/gdmlogin.c:1113
  1417 #: ../gui/gdmlogin.c:1727 ../gui/gdmlogin.c:2207 ../gui/greeter/greeter.c:168
  1418 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1124
   1419#: ../daemon/verify-crypt.c:120 ../daemon/verify-pam.c:425
   1420#: ../daemon/verify-pam.c:426 ../daemon/verify-pam.c:427
   1421#: ../daemon/verify-pam.c:512 ../daemon/verify-pam.c:854
   1422#: ../daemon/verify-shadow.c:119 ../gui/gdmlogin.c:996 ../gui/gdmlogin.c:1010
   1423#: ../gui/gdmlogin.c:1624 ../gui/gdmlogin.c:2104 ../gui/greeter/greeter.c:168
   1424#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1120
  14191425msgid "Username:"
  14201426msgstr "Потребител:"
  14211427
  1422 #: ../daemon/verify-crypt.c:158 ../daemon/verify-pam.c:427
  1423 #: ../daemon/verify-pam.c:428 ../daemon/verify-pam.c:572
  1424 #: ../daemon/verify-shadow.c:176 ../gui/gdmlogin.c:1762
   1428#: ../daemon/verify-crypt.c:158 ../daemon/verify-pam.c:428
   1429#: ../daemon/verify-pam.c:429 ../daemon/verify-pam.c:573
   1430#: ../daemon/verify-shadow.c:176 ../gui/gdmlogin.c:1659
   1431#: ../gui/greeter/greeter.c:186
  14251432msgid "Password:"
  14261433msgstr "Парола:"
   
  14321439msgstr "Неуспех при идентифицирането на потребителя „%s“"
  14331440
  1434 #: ../daemon/verify-crypt.c:203 ../daemon/verify-pam.c:964
   1441#: ../daemon/verify-crypt.c:203 ../daemon/verify-pam.c:965
  14351442#: ../daemon/verify-shadow.c:221
  14361443#, c-format
   
  14491456
  14501457#: ../daemon/verify-crypt.c:223 ../daemon/verify-crypt.c:247
  1451 #: ../daemon/verify-pam.c:1010 ../daemon/verify-pam.c:1293
   1458#: ../daemon/verify-pam.c:1011 ../daemon/verify-pam.c:1294
  14521459#: ../daemon/verify-shadow.c:241 ../daemon/verify-shadow.c:265
  14531460msgid ""
   
  14591466
  14601467#: ../daemon/verify-crypt.c:270 ../daemon/verify-crypt.c:408
  1461 #: ../daemon/verify-pam.c:1028 ../daemon/verify-pam.c:1310
   1468#: ../daemon/verify-pam.c:1029 ../daemon/verify-pam.c:1311
  14621469#: ../daemon/verify-shadow.c:288 ../daemon/verify-shadow.c:426
  14631470#, c-format
   
  14661473
  14671474#: ../daemon/verify-crypt.c:272 ../daemon/verify-crypt.c:411
  1468 #: ../daemon/verify-pam.c:1030 ../daemon/verify-pam.c:1313
   1475#: ../daemon/verify-pam.c:1031 ../daemon/verify-pam.c:1314
  14691476#: ../daemon/verify-shadow.c:290 ../daemon/verify-shadow.c:429
  14701477msgid ""
   
  15351542msgstr "Неуспех при получаването на структурата за „passwd“ за %s"
  15361543
  1537 #: ../daemon/verify-pam.c:429
   1544#: ../daemon/verify-pam.c:430
  15381545msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
  15391546msgstr "Задължени сте да смените паролата си веднага. (остаряла е)"
  15401547
  1541 #: ../daemon/verify-pam.c:430
   1548#: ../daemon/verify-pam.c:431
  15421549msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
  15431550msgstr ""
   
  15451552"администратор)"
  15461553
  1547 #: ../daemon/verify-pam.c:431
   1554#: ../daemon/verify-pam.c:432
  15481555msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
  15491556msgstr "Вашият абонамент е изтекъл. Свържете се със системния администратор"
  15501557
  1551 #: ../daemon/verify-pam.c:432
   1558#: ../daemon/verify-pam.c:433
  15521559msgid "No password supplied"
  15531560msgstr "Не беше въведена парола"
  15541561
  1555 #: ../daemon/verify-pam.c:433
   1562#: ../daemon/verify-pam.c:434
  15561563msgid "Password unchanged"
  15571564msgstr "Паролата е непроменена"
  15581565
  1559 #: ../daemon/verify-pam.c:434
   1566#: ../daemon/verify-pam.c:435
  15601567msgid "Can not get username"
  15611568msgstr "Неуспех при взимане на име"
  15621569
  1563 #: ../daemon/verify-pam.c:435
   1570#: ../daemon/verify-pam.c:436
  15641571msgid "Retype new UNIX password:"
  15651572msgstr "Напишете отново новата парола:"
  15661573
  1567 #: ../daemon/verify-pam.c:436
   1574#: ../daemon/verify-pam.c:437
  15681575msgid "Enter new UNIX password:"
  15691576msgstr "Напишете новата парола:"
  15701577
  1571 #: ../daemon/verify-pam.c:437
   1578#: ../daemon/verify-pam.c:438
  15721579msgid "(current) UNIX password:"
  15731580msgstr "(текуща) парола:"
  15741581
  1575 #: ../daemon/verify-pam.c:438
   1582#: ../daemon/verify-pam.c:439
  15761583msgid "Error while changing NIS password."
  15771584msgstr "Грешка при сменяне на парола за NIS."
  15781585
  1579 #: ../daemon/verify-pam.c:439
   1586#: ../daemon/verify-pam.c:440
  15801587msgid "You must choose a longer password"
  15811588msgstr "Трябва да изберете по-дълга парола"
  15821589
  1583 #: ../daemon/verify-pam.c:440
   1590#: ../daemon/verify-pam.c:441
  15841591msgid "Password has been already used. Choose another."
  15851592msgstr "Паролата е вече използвана. Изберете друга."
  15861593
  1587 #: ../daemon/verify-pam.c:441
   1594#: ../daemon/verify-pam.c:442
  15881595msgid "You must wait longer to change your password"
  15891596msgstr "Трябва да почакате повече, за да смените паролата си."
  15901597
  1591 #: ../daemon/verify-pam.c:442
   1598#: ../daemon/verify-pam.c:443
  15921599msgid "Sorry, passwords do not match"
  15931600msgstr "За съжаление паролите не са еднакви"
  15941601
  1595 #: ../daemon/verify-pam.c:736
   1602#: ../daemon/verify-pam.c:737
  15961603msgid "Cannot setup pam handle with null display"
  15971604msgstr ""
  15981605"Неуспех при задаването на поддръжката на „pam“ за дисплей сочен от „null“"
  15991606
  1600 #: ../daemon/verify-pam.c:753
   1607#: ../daemon/verify-pam.c:754
  16011608#, c-format
  16021609msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
  16031610msgstr "Неуспех при установяване на услугата %s: %s\n"
  16041611
  1605 #: ../daemon/verify-pam.c:766
   1612#: ../daemon/verify-pam.c:767
  16061613#, c-format
  16071614msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
  16081615msgstr "Неуспех при задаване на PAM_TTY=%s"
  16091616
  1610 #: ../daemon/verify-pam.c:776
   1617#: ../daemon/verify-pam.c:777
  16111618#, c-format
  16121619msgid "Can't set PAM_RHOST=%s"
   
  16181625#. pretty much look as such, it shouldn't really
  16191626#. happen
  1620 #: ../daemon/verify-pam.c:914 ../daemon/verify-pam.c:932
  1621 #: ../daemon/verify-pam.c:1232 ../daemon/verify-pam.c:1244
   1627#: ../daemon/verify-pam.c:915 ../daemon/verify-pam.c:933
   1628#: ../daemon/verify-pam.c:1233 ../daemon/verify-pam.c:1245
  16221629msgid "Couldn't authenticate user"
  16231630msgstr "Неуспех при идентификацията на потребителя"
  16241631
  1625 #: ../daemon/verify-pam.c:967
   1632#: ../daemon/verify-pam.c:968
  16261633msgid ""
  16271634"\n"
   
  16311638"На системния администратор не е позволено да влиза от този екран"
  16321639
  1633 #: ../daemon/verify-pam.c:991 ../daemon/verify-pam.c:1274
   1640#: ../daemon/verify-pam.c:992 ../daemon/verify-pam.c:1275
  16341641#, c-format
  16351642msgid "Authentication token change failed for user %s"
   
  16371644"Неуспех при промяната на жетона (token) за идентификация за потребител %s"
  16381645
  1639 #: ../daemon/verify-pam.c:993 ../daemon/verify-pam.c:1277
   1646#: ../daemon/verify-pam.c:994 ../daemon/verify-pam.c:1278
  16401647msgid ""
  16411648"\n"
   
  16471654"по-късно или се обърнете към системния администратор"
  16481655
  1649 #: ../daemon/verify-pam.c:1008 ../daemon/verify-pam.c:1290
   1656#: ../daemon/verify-pam.c:1009 ../daemon/verify-pam.c:1291
  16501657#, c-format
  16511658msgid "User %s no longer permitted to access the system"
  16521659msgstr "Потребител %s вече няма права за достъп до системата"
  16531660
  1654 #: ../daemon/verify-pam.c:1014 ../daemon/verify-pam.c:1296
   1661#: ../daemon/verify-pam.c:1015 ../daemon/verify-pam.c:1297
  16551662#, c-format
  16561663msgid "User %s not permitted to gain access at this time"
  16571664msgstr "Потребител %s няма права за достъп до системата в момента"
  16581665
  1659 #: ../daemon/verify-pam.c:1016
   1666#: ../daemon/verify-pam.c:1017
  16601667msgid ""
  16611668"\n"
   
  16651672"Системният администратор временно е забранил достъпа до системата."
  16661673
  1667 #: ../daemon/verify-pam.c:1021 ../daemon/verify-pam.c:1303
   1674#: ../daemon/verify-pam.c:1022 ../daemon/verify-pam.c:1304
  16681675#, c-format
  16691676msgid "Couldn't set acct. mgmt for %s"
  16701677msgstr "Неуспех при настройването на управлението на абонаментите за %s"
  16711678
  1672 #: ../daemon/verify-pam.c:1054 ../daemon/verify-pam.c:1337
   1679#: ../daemon/verify-pam.c:1055 ../daemon/verify-pam.c:1338
  16731680#, c-format
  16741681msgid "Couldn't set credentials for %s"
  16751682msgstr "Неуспех при задаване на акредитация за %s"
  16761683
  1677 #: ../daemon/verify-pam.c:1068 ../daemon/verify-pam.c:1353
   1684#: ../daemon/verify-pam.c:1069 ../daemon/verify-pam.c:1354
  16781685#, c-format
  16791686msgid "Couldn't open session for %s"
  16801687msgstr "Неуспех при отваряне на сесия за %s"
  16811688
  1682 #: ../daemon/verify-pam.c:1122
   1689#: ../daemon/verify-pam.c:1123
  16831690msgid ""
  16841691"\n"
   
  16881695"Идентификацията пропадна. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  16891696
  1690 #: ../daemon/verify-pam.c:1138 ../daemon/verify-pam.c:1235
  1691 #: ../daemon/verify-pam.c:1247
   1697#: ../daemon/verify-pam.c:1139 ../daemon/verify-pam.c:1236
   1698#: ../daemon/verify-pam.c:1248
  16921699msgid "Authentication failed"
  16931700msgstr "Идентификацията пропадна"
  16941701
  1695 #: ../daemon/verify-pam.c:1211
   1702#: ../daemon/verify-pam.c:1212
  16961703msgid "Automatic login"
  16971704msgstr "Автоматично влизане"
  16981705
  1699 #: ../daemon/verify-pam.c:1299
   1706#: ../daemon/verify-pam.c:1300
  17001707msgid ""
  17011708"\n"
   
  17051712"Системният администратор временно е забранил Вашия достъп до системата."
  17061713
  1707 #: ../daemon/verify-pam.c:1520 ../daemon/verify-pam.c:1522
  1708 msgid "Can't find PAM configuration for gdm."
   1714#: ../daemon/verify-pam.c:1521 ../daemon/verify-pam.c:1523
   1715msgid "Can't find PAM configuration for GDM."
  17091716msgstr "Не може да се открие конфигурацията на PAM за GDM."
  17101717
   
  18601867msgstr "%s: Няма поддръжка на XDMCP"
  18611868
  1862 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:167 ../gui/gdmXnestchooser.c:174
   1869#: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
  18631870msgid "Xnest command line"
  18641871msgstr "Команден ред на Xnest"
  18651872
  1866 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:167 ../gui/gdmXnestchooser.c:174
   1873#: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
  18671874msgid "STRING"
  18681875msgstr "НИЗ"
  18691876
  1870 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
   1877#: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:176
  18711878msgid "Extra options for Xnest"
  18721879msgstr "Допълнителни опции за Xnest"
  18731880
  1874 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
   1881#: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:176
  18751882msgid "OPTIONS"
  18761883msgstr "ОПЦИИ"
  18771884
  1878 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:179
   1885#: ../gui/gdmXnestchooser.c:170 ../gui/gdmXnestchooser.c:180
  18791886msgid "Run in background"
  18801887msgstr "Изпълнение във фонов режим"
  18811888
  1882 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:176
   1889#: ../gui/gdmXnestchooser.c:177
  18831890msgid "Just run Xnest, no query (no chooser)"
  18841891msgstr "Изпълнение само на Xnest, без заявка (без chooser)"
  18851892
  1886 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:177
   1893#: ../gui/gdmXnestchooser.c:178
  18871894msgid "Do direct query instead of indirect (chooser)"
  18881895msgstr "Пряка заявка вместо непряка (chooser)"
  18891896
  1890 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:178
   1897#: ../gui/gdmXnestchooser.c:179
  18911898msgid "Run broadcast instead of indirect (chooser)"
  18921899msgstr ""
  18931900"Изпълняване на заявка в режим на „broadcast“ вместо непряка заявка (chooser)"
  18941901
  1895 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:180
  1896 msgid "Don't check for running gdm"
   1902#: ../gui/gdmXnestchooser.c:181
   1903msgid "Don't check for running GDM"
  18971904msgstr "Без проверка за работещ GDM"
  18981905
  1899 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:520
   1906#: ../gui/gdmXnestchooser.c:510
  19001907msgid "Xnest doesn't exist."
  19011908msgstr "Xnest не съществува."
  19021909
  1903 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:521
   1910#: ../gui/gdmXnestchooser.c:511
  19041911msgid "Please ask your system administrator to install it."
  19051912msgstr "Помолете Вашия системен администратор да го инсталира."
  19061913
  1907 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:546
   1914#: ../gui/gdmXnestchooser.c:536
  19081915msgid "Indirect XDMCP is not enabled"
  19091916msgstr "Непрекият режим на XDMCP не е включен"
  19101917
  1911 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:547 ../gui/gdmXnestchooser.c:565
   1918#: ../gui/gdmXnestchooser.c:537 ../gui/gdmXnestchooser.c:555
  19121919msgid "Please ask your system administrator to enable this feature."
  19131920msgstr "Помолете Вашия системен администратор да включи тази възможност."
  19141921
  1915 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:564
   1922#: ../gui/gdmXnestchooser.c:554
  19161923msgid "XDMCP is not enabled"
  19171924msgstr "XDMCP не е включен"
  19181925
  1919 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:596
   1926#: ../gui/gdmXnestchooser.c:586
  19201927msgid "GDM is not running"
  19211928msgstr "GDM не е стартиран"
  19221929
  1923 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:597
   1930#: ../gui/gdmXnestchooser.c:587
  19241931msgid "Please ask your system administrator to start it."
  19251932msgstr "Помолете системния администратор да го стартира."
  19261933
  1927 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:613
   1934#: ../gui/gdmXnestchooser.c:603
  19281935msgid "Could not find a free display number"
  19291936msgstr "Неуспех при намирането на свободен номер за дисплей"
  19301937
  1931 #: ../gui/gdmchooser.c:85
   1938#: ../gui/gdmchooser.c:83
  19321939msgid "Please wait: scanning local network..."
  19331940msgstr "Изчакайте: локалната мрежа се сканира..."
  19341941
  1935 #: ../gui/gdmchooser.c:86
   1942#: ../gui/gdmchooser.c:84
  19361943msgid "No serving hosts were found."
  19371944msgstr "Не са намерени обслужващи хостове."
  19381945
  1939 #: ../gui/gdmchooser.c:87
   1946#: ../gui/gdmchooser.c:85
  19401947msgid "Choose a ho_st to connect to:"
  19411948msgstr "Избор на хост за връзка:"
  19421949
  1943 #: ../gui/gdmchooser.c:623
   1950#: ../gui/gdmchooser.c:621
  19441951#, c-format
  19451952msgid ""
   
  19481955msgstr "В момента не са позволени влизания в хоста „%s“. Опитайте по-късно."
  19491956
  1950 #: ../gui/gdmchooser.c:633
   1957#: ../gui/gdmchooser.c:631
  19511958msgid "Cannot connect to remote server"
  19521959msgstr "Не може да осъществи връзка към отдалечен сървър"
  19531960
  1954 #: ../gui/gdmchooser.c:1255
   1961#: ../gui/gdmchooser.c:1253
  19551962#, c-format
  19561963msgid ""
   
  19621969"е изключен или да не са позволени влизания в момента. Опитайте по-късно."
  19631970
  1964 #: ../gui/gdmchooser.c:1268
   1971#: ../gui/gdmchooser.c:1266
  19651972msgid "Did not receive response from server"
  19661973msgstr "Отговор от сървър не е получен"
  19671974
  1968 #: ../gui/gdmchooser.c:1370
   1975#: ../gui/gdmchooser.c:1368
  19691976#, c-format
  19701977msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
  19711978msgstr "Неуспех при откриването на хоста „%s“. Може би сте го написали грешно."
  19721979
  1973 #: ../gui/gdmchooser.c:1379
   1980#: ../gui/gdmchooser.c:1377
  19741981msgid "Cannot find host"
  19751982msgstr "Неуспех при откриването на хост"
  19761983
  1977 #: ../gui/gdmchooser.c:1617
   1984#: ../gui/gdmchooser.c:1615
  19781985msgid ""
  19791986"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
   
  19932000"към тази машина."
  19942001
  1995 #: ../gui/gdmchooser.c:1667
   2002#: ../gui/gdmchooser.c:1665
  19962003#, c-format
  19972004msgid "Can't open default host icon: %s"
  19982005msgstr "Неуспех при отварянето на икона по подразбиране на хост: %s"
  19992006
  2000 #: ../gui/gdmchooser.c:1857 ../gui/gdmlogin.c:3533
  2001 #: ../gui/greeter/greeter.c:1014 ../gui/greeter/greeter.c:1021
   2007#: ../gui/gdmchooser.c:1855 ../gui/gdmlogin.c:3413
   2008#: ../gui/greeter/greeter.c:1018 ../gui/greeter/greeter.c:1025
  20022009msgid "Could not set signal mask!"
  20032010msgstr "Неуспех при задаването на маска на сигнала!"
  20042011
  2005 #: ../gui/gdmchooser.c:1863
   2012#: ../gui/gdmchooser.c:1861
  20062013msgid "Socket for xdm communication"
  20072014msgstr "Гнездо за комуникация тип xdm"
  20082015
  2009 #: ../gui/gdmchooser.c:1863
   2016#: ../gui/gdmchooser.c:1861
  20102017msgid "SOCKET"
  20112018msgstr "ГНЕЗДО"
  20122019
  2013 #: ../gui/gdmchooser.c:1866
   2020#: ../gui/gdmchooser.c:1864
  20142021msgid "Client address to return in response to xdm"
  20152022msgstr "Клиентски адрес за връщане при отговор на xdm"
  20162023
  2017 #: ../gui/gdmchooser.c:1866
   2024#: ../gui/gdmchooser.c:1864
  20182025msgid "ADDRESS"
  20192026msgstr "АДРЕС"
  20202027
  2021 #: ../gui/gdmchooser.c:1869
   2028#: ../gui/gdmchooser.c:1867
  20222029msgid "Connection type to return in response to xdm"
  20232030msgstr "Тип на връзка за връщане при отговор на xdm"
  20242031
  2025 #: ../gui/gdmchooser.c:1869
   2032#: ../gui/gdmchooser.c:1867
  20262033msgid "TYPE"
  20272034msgstr "ТИП"
  20282035
  2029 #: ../gui/gdmchooser.c:1945 ../gui/gdmflexiserver.c:785 ../gui/gdmsetup.c:6469
  2030 msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
  2031 msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
  2032 
  2033 #: ../gui/gdmchooser.c:1995
   2036#: ../gui/gdmchooser.c:1987
  20342037#, c-format
  20352038msgid ""
  20362039"The chooser version (%s) does not match the daemon version (%s).  You have "
  2037 "probably just upgraded gdm.  Please restart the gdm daemon or the computer."
   2040"probably just upgraded GDM.  Please restart the GDM daemon or the computer."
  20382041msgstr ""
  20392042"Версията на програмата за избор на сесии (%s) не съвпада с тази на демона (%"
   
  20412044"рестартирайте компютъра."
  20422045
  2043 #: ../gui/gdmchooser.c:2005
   2046#: ../gui/gdmchooser.c:1997
  20442047msgid "Cannot run chooser"
  20452048msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
   
  20862089msgstr "_Добавяне"
  20872090
  2088 #: ../gui/gdmcomm.c:404
   2091#: ../gui/gdmcomm.c:416
  20892092msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
  20902093msgstr "GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME) не е стартирана."
  20912094
  2092 #: ../gui/gdmcomm.c:406
   2095#: ../gui/gdmcomm.c:418
  20932096msgid ""
  20942097"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
   
  21012104"за това."
  21022105
  2103 #: ../gui/gdmcomm.c:430 ../gui/gdmflexiserver.c:829
   2106#: ../gui/gdmcomm.c:442 ../gui/gdmflexiserver.c:774
  21042107msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  21052108msgstr ""
  21062109"Неуспех при свързване с GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME)"
  21072110
  2108 #: ../gui/gdmcomm.c:432 ../gui/gdmflexiserver.c:831
   2111#: ../gui/gdmcomm.c:444 ../gui/gdmflexiserver.c:776
  21092112msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  21102113msgstr "Може би вече е стартирана стара версия на GDM."
  21112114
  2112 #: ../gui/gdmcomm.c:449 ../gui/gdmcomm.c:452
  2113 msgid "Cannot communicate with gdm. Perhaps you have an old version running."
   2115#: ../gui/gdmcomm.c:461 ../gui/gdmcomm.c:464
   2116msgid "Cannot communicate with GDM. Perhaps you have an old version running."
  21142117msgstr ""
  21152118"Не може да се комуникира с GDM. Може би в момента е стартирана стара версия."
  21162119
  2117 #: ../gui/gdmcomm.c:455
   2120#: ../gui/gdmcomm.c:467
  21182121msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
  21192122msgstr "Достигнат е лимита на гъвкави X сървъри."
  21202123
  2121 #: ../gui/gdmcomm.c:457
   2124#: ../gui/gdmcomm.c:469
  21222125msgid "There were errors trying to start the X server."
  21232126msgstr "Имаше грешки при опит за стартиране на X сървъра."
  21242127
  2125 #: ../gui/gdmcomm.c:459
   2128#: ../gui/gdmcomm.c:471
  21262129msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
  21272130msgstr "Неуспешно стартиране на X сървъра. Може би не е конфигуриран добре."
  21282131
  2129 #: ../gui/gdmcomm.c:462
   2132#: ../gui/gdmcomm.c:474
  21302133msgid "Too many X sessions running."
  21312134msgstr "Твърде много работещи сесии на X."
  21322135
  2133 #: ../gui/gdmcomm.c:464
   2136#: ../gui/gdmcomm.c:476
  21342137msgid ""
  21352138"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
   
  21392142"би липсва файла за упълномощаване."
  21402143
  2141 #: ../gui/gdmcomm.c:469
  2142 msgid ""
  2143 "The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
   2144#: ../gui/gdmcomm.c:481
   2145msgid ""
   2146"The nested X server (Xnest) is not available, or GDM is badly configured.\n"
  21442147"Please install the Xnest package in order to use the nested login."
  21452148msgstr ""
  2146 "Липсва сървър Xnest или GDM е лошо конфигуриран.\n"
   2149"Липсва вложен X сървър (Xnest) или GDM е лошо конфигуриран.\n"
  21472150"Инсталирайте пакета с Xnest, за да ползвате вложени влизания."
  21482151
  2149 #: ../gui/gdmcomm.c:474
   2152#: ../gui/gdmcomm.c:486
  21502153msgid "The X server is not available. GDM may be misconfigured."
  21512154msgstr "Липсва X сървър. Най-вероятно GDM е лошо конфигуриран."
  21522155
  2153 #: ../gui/gdmcomm.c:477
   2156#: ../gui/gdmcomm.c:489
  21542157msgid ""
  21552158"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
   
  21592162"действие, което не е достъпно."
  21602163
  2161 #: ../gui/gdmcomm.c:480
   2164#: ../gui/gdmcomm.c:492
  21622165msgid "Virtual terminals not supported."
  21632166msgstr "Не се поддържат виртуални терминали."
  21642167
  2165 #: ../gui/gdmcomm.c:482
   2168#: ../gui/gdmcomm.c:494
  21662169msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
  21672170msgstr "Опит да се премине към невалиден номер на виртуален терминал."
  21682171
  2169 #: ../gui/gdmcomm.c:484
   2172#: ../gui/gdmcomm.c:496
  21702173msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
  21712174msgstr "Опит да се обнови неподдържан конфигурационен ключ."
  21722175
  2173 #: ../gui/gdmcomm.c:486
   2176#: ../gui/gdmcomm.c:498
  21742177msgid ""
  21752178"You do not seem to have the authentication needed for this operation.  "
   
  21792182"Xauthority не е коректен."
  21802183
  2181 #: ../gui/gdmcomm.c:490
  2182 msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
   2184#: ../gui/gdmcomm.c:502
   2185msgid "Too many messages were sent to GDM and it hung up on us."
  21832186msgstr "Прекалено много съобщения бяха пратени към GDM и той заби."
  21842187
  2185 #: ../gui/gdmcomm.c:493
   2188#: ../gui/gdmcomm.c:505
  21862189msgid "Unknown error occurred."
  21872190msgstr "Появи се неизвестна грешка."
   
  21922195#. '24-hour'. Meaning of the translation is the
  21932196#. default time format in your locale.
  2194 #: ../gui/gdmcommon.c:298
   2197#: ../gui/gdmcommon.c:301
  21952198msgid "24-hour"
  21962199msgstr "24-hour"
   2200
   2201#: ../gui/gdmcommon.c:446
   2202msgid "%a %b %d, %H:%M"
   2203msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
   2204
   2205#. Translators: You should translate time part as
   2206#. %H:%M if your language does not have AM and PM
   2207#. equivalent.  Note: %l is a strftime option for
   2208#. 12-hour clock format
   2209#: ../gui/gdmcommon.c:452
   2210msgid "%a %b %d, %l:%M %p"
   2211msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
   2212
   2213#: ../gui/gdmcommon.c:560
   2214msgid " seconds"
   2215msgstr " секунди"
   2216
   2217#: ../gui/gdmcommon.c:562
   2218msgid " second"
   2219msgstr " секунда"
  21972220
  21982221#: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.h:1
   
  22042227msgstr "Ново влизане във вложен прозорец"
  22052228
  2206 #: ../gui/gdmflexiserver.c:104
   2229#: ../gui/gdmflexiserver.c:103
  22072230msgid "Cannot change display"
  22082231msgstr "Дисплеят не може да бъде променен"
  22092232
  2210 #: ../gui/gdmflexiserver.c:181
   2233#: ../gui/gdmflexiserver.c:180
  22112234msgid "Nobody"
  22122235msgstr "Никой"
  22132236
  2214 #: ../gui/gdmflexiserver.c:216
   2237#: ../gui/gdmflexiserver.c:215
  22152238#, c-format
  22162239msgid "Display %s on virtual terminal %d"
  22172240msgstr "Дисплей %s на виртуален терминал %d"
  22182241
  2219 #: ../gui/gdmflexiserver.c:221
   2242#: ../gui/gdmflexiserver.c:220
  22202243#, c-format
  22212244msgid "Nested display %s on virtual terminal %d"
  22222245msgstr "Вложен дисплей %s на виртуален терминал %d<"
  22232246
  2224 #: ../gui/gdmflexiserver.c:251 ../gui/gdmlogin.c:2737
   2247#: ../gui/gdmflexiserver.c:250 ../gui/gdmlogin.c:2621
  22252248#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:245
  22262249msgid "Username"
  22272250msgstr "Потребителско име"
  22282251
  2229 #: ../gui/gdmflexiserver.c:260
   2252#: ../gui/gdmflexiserver.c:259
  22302253msgid "Display"
  22312254msgstr "Дисплей"
  22322255
  2233 #: ../gui/gdmflexiserver.c:374
   2256#: ../gui/gdmflexiserver.c:373
  22342257msgid "Open Displays"
  22352258msgstr "Отваряне на дисплеи"
   
  22372260#. parent
  22382261#. flags
  2239 #: ../gui/gdmflexiserver.c:377
   2262#: ../gui/gdmflexiserver.c:376
  22402263msgid "_Open New Display"
  22412264msgstr "_Отваряне на нов дисплей"
  22422265
  2243 #: ../gui/gdmflexiserver.c:379
   2266#: ../gui/gdmflexiserver.c:378
  22442267msgid "Change to _Existing Display"
  22452268msgstr "Преминаване към _съществуващ дисплей"
  22462269
  2247 #: ../gui/gdmflexiserver.c:387
   2270#: ../gui/gdmflexiserver.c:386
  22482271msgid ""
  22492272"There are some displays already open.  You can select one from the list "
   
  22532276"отворите нов."
  22542277
  2255 #: ../gui/gdmflexiserver.c:611
   2278#: ../gui/gdmflexiserver.c:569
  22562279msgid "Choose server"
  22572280msgstr "Избор на сървър"
  22582281
  2259 #: ../gui/gdmflexiserver.c:622
   2282#: ../gui/gdmflexiserver.c:580
  22602283msgid "Choose the X server to start"
  22612284msgstr "Избор на X сървър за стартиране"
  22622285
  2263 #: ../gui/gdmflexiserver.c:628
   2286#: ../gui/gdmflexiserver.c:586
  22642287msgid "Standard server"
  22652288msgstr "Стандартен сървър"
  22662289
  2267 #: ../gui/gdmflexiserver.c:730
  2268 msgid "Send the specified protocol command to gdm"
  2269 msgstr "Изпращане на команда със зададения протокол на GDM"
  2270 
  2271 #: ../gui/gdmflexiserver.c:730
   2290#: ../gui/gdmflexiserver.c:688
   2291msgid "Send the specified protocol command to GDM"
   2292msgstr "Изпращане на зададената протоколна команда на GDM"
   2293
   2294#: ../gui/gdmflexiserver.c:688
  22722295msgid "COMMAND"
  22732296msgstr "КОМАНДА"
  22742297
  2275 #: ../gui/gdmflexiserver.c:731
   2298#: ../gui/gdmflexiserver.c:689
  22762299msgid "Xnest mode"
  22772300msgstr "Режим на Xnest"
  22782301
  2279 #: ../gui/gdmflexiserver.c:732
   2302#: ../gui/gdmflexiserver.c:690
  22802303msgid "Do not lock current screen"
  22812304msgstr "Без заключване на текущия екран"
  22822305
  2283 #: ../gui/gdmflexiserver.c:733
   2306#: ../gui/gdmflexiserver.c:691
  22842307msgid "Debugging output"
  22852308msgstr "Съобщения за грешка"
  22862309
  2287 #: ../gui/gdmflexiserver.c:734
   2310#: ../gui/gdmflexiserver.c:692
  22882311msgid "Authenticate before running --command"
  22892312msgstr "Идентификация преди изпълнение на --команда"
  22902313
  2291 #: ../gui/gdmflexiserver.c:735
   2314#: ../gui/gdmflexiserver.c:693
  22922315msgid "Start new flexible session; do not show popup"
  22932316msgstr "Начало на нова гъвкава сесия, да не се показва изскачащ прозорец"
  22942317
  2295 #: ../gui/gdmflexiserver.c:856
   2318#: ../gui/gdmflexiserver.c:800
  22962319msgid "You do not seem to have the authentication needed for this operation"
  22972320msgstr "Изглежда нямате идентификация за тази операция."
  22982321
  2299 #: ../gui/gdmflexiserver.c:859
   2322#: ../gui/gdmflexiserver.c:803
  23002323msgid "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  23012324msgstr "Може би Вашият файл .Xauthority не е коректен"
  23022325
  2303 #: ../gui/gdmflexiserver.c:883
   2326#: ../gui/gdmflexiserver.c:826
  23042327msgid "You do not seem to be logged in on the console"
  23052328msgstr "Изглежда не сте влезли в конзолата."
  23062329
  2307 #: ../gui/gdmflexiserver.c:885
   2330#: ../gui/gdmflexiserver.c:828
  23082331msgid "Starting a new login only works correctly on the console."
  23092332msgstr "Стартирането на ново влизане работи само на конзолата"
  23102333
  2311 #: ../gui/gdmflexiserver.c:931
   2334#: ../gui/gdmflexiserver.c:871
  23122335msgid "Cannot start new display"
  23132336msgstr "Неуспех при стартирането на нов дисплей"
   
  23222345
  23232346#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2324 #: ../gui/gdmlanguages.c:52
   2347#: ../gui/gdmlanguages.c:53
  23252348msgid "A-M|Afrikaans"
  23262349msgstr "А-К|Африкаанс"
  23272350
  23282351#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2329 #: ../gui/gdmlanguages.c:54
   2352#: ../gui/gdmlanguages.c:55
  23302353msgid "A-M|Albanian"
  23312354msgstr "А-К|Албански"
  23322355
  23332356#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2334 #: ../gui/gdmlanguages.c:56
   2357#: ../gui/gdmlanguages.c:57
  23352358msgid "A-M|Amharic"
  23362359msgstr "А-К|Амхарски"
  23372360
  23382361#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2339 #: ../gui/gdmlanguages.c:58
   2362#: ../gui/gdmlanguages.c:59
  23402363msgid "A-M|Arabic (Egypt)"
  23412364msgstr "А-К|Арабски (Египетски)"
  23422365
  23432366#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2344 #: ../gui/gdmlanguages.c:60
   2367#: ../gui/gdmlanguages.c:61
  23452368msgid "A-M|Arabic (Lebanon)"
  23462369msgstr "А-К|Арабски (Ливан)"
  23472370
  23482371#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2349 #: ../gui/gdmlanguages.c:62
   2372#: ../gui/gdmlanguages.c:63
  23502373msgid "A-M|Armenian"
  23512374msgstr "А-К|Арменски"
  23522375
  23532376#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2354 #: ../gui/gdmlanguages.c:64
   2377#: ../gui/gdmlanguages.c:65
  23552378msgid "A-M|Azerbaijani"
  23562379msgstr "А-К|Азербайджански"
  23572380
  23582381#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2359 #: ../gui/gdmlanguages.c:66
   2382#: ../gui/gdmlanguages.c:67
  23602383msgid "A-M|Basque"
  23612384msgstr "А-К|Баски"
  23622385
  23632386#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2364 #: ../gui/gdmlanguages.c:68
   2387#: ../gui/gdmlanguages.c:69
  23652388msgid "A-M|Belarusian"
  23662389msgstr "А-К|Белоруски"
  23672390
  23682391#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2369 #: ../gui/gdmlanguages.c:70
   2392#: ../gui/gdmlanguages.c:71
  23702393msgid "A-M|Bengali"
  23712394msgstr "А-К|Бенгалски"
  23722395
  23732396#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2374 #: ../gui/gdmlanguages.c:72
   2397#: ../gui/gdmlanguages.c:73
  23752398msgid "A-M|Bengali (India)"
  23762399msgstr "А-К|Бенгалски (Индия)"
  23772400
  23782401#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2379 #: ../gui/gdmlanguages.c:74
   2402#: ../gui/gdmlanguages.c:75
  23802403msgid "A-M|Bulgarian"
  23812404msgstr "А-К|Български"
  23822405
  23832406#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2384 #: ../gui/gdmlanguages.c:76
   2407#: ../gui/gdmlanguages.c:77
  23852408msgid "A-M|Bosnian"
  23862409msgstr "А-К|Босненски"
  23872410
  23882411#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2389 #: ../gui/gdmlanguages.c:78
   2412#: ../gui/gdmlanguages.c:79
  23902413msgid "A-M|Catalan"
  23912414msgstr "А-К|Каталонски"
  23922415
  23932416#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2394 #: ../gui/gdmlanguages.c:80
   2417#: ../gui/gdmlanguages.c:81
  23952418msgid "A-M|Chinese (China Mainland)"
  23962419msgstr "А-К|Китайски (континентален Китай)"
  23972420
  23982421#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2399 #: ../gui/gdmlanguages.c:82
   2422#: ../gui/gdmlanguages.c:83
  24002423msgid "A-M|Chinese (Hong Kong)"
  24012424msgstr "А-К|Китайски (Хонконг)"
  24022425
  24032426#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2404 #: ../gui/gdmlanguages.c:84
   2427#: ../gui/gdmlanguages.c:85
  24052428msgid "A-M|Chinese (Singapore)"
  24062429msgstr "А-К|Китайски (Сингапур)"
  24072430
  24082431#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2409 #: ../gui/gdmlanguages.c:86
   2432#: ../gui/gdmlanguages.c:87
  24102433msgid "A-M|Chinese (Taiwan)"
  24112434msgstr "А-К|Китайски (Тайван)"
  24122435
  24132436#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2414 #: ../gui/gdmlanguages.c:88
   2437#: ../gui/gdmlanguages.c:89
  24152438msgid "A-M|Croatian"
  24162439msgstr "Л-Я|Хърватски"
  24172440
  24182441#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2419 #: ../gui/gdmlanguages.c:90
   2442#: ../gui/gdmlanguages.c:91
  24202443msgid "A-M|Czech"
  24212444msgstr "Л-Я|Чешки"
  24222445
  24232446#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2424 #: ../gui/gdmlanguages.c:92
   2447#: ../gui/gdmlanguages.c:93
  24252448msgid "A-M|Danish"
  24262449msgstr "А-К|Датски"
  24272450
  24282451#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2429 #: ../gui/gdmlanguages.c:94
   2452#: ../gui/gdmlanguages.c:95
  24302453msgid "A-M|Dutch"
  24312454msgstr "Л-Я|Холандски"
  24322455
  24332456#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2434 #: ../gui/gdmlanguages.c:96
   2457#: ../gui/gdmlanguages.c:97
  24352458msgid "A-M|English (USA)"
  24362459msgstr "А-К|Английски (САЩ)"
  24372460
  24382461#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2439 #: ../gui/gdmlanguages.c:98
   2462#: ../gui/gdmlanguages.c:99
  24402463msgid "A-M|English (Australia)"
  24412464msgstr "А-К|Английски (Австралия)"
  24422465
  24432466#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2444 #: ../gui/gdmlanguages.c:100
   2467#: ../gui/gdmlanguages.c:101
  24452468msgid "A-M|English (UK)"
  24462469msgstr "А-К|Английски (Обединено кралство)"
  24472470
  24482471#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2449 #: ../gui/gdmlanguages.c:102
   2472#: ../gui/gdmlanguages.c:103
  24502473msgid "A-M|English (Canada)"
  24512474msgstr "А-К|Английски (Канада)"
  24522475
  24532476#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2454 #: ../gui/gdmlanguages.c:104
   2477#: ../gui/gdmlanguages.c:105
  24552478msgid "A-M|English (Ireland)"
  24562479msgstr "А-К|Английски (Ирландия)"
  24572480
  24582481#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2459 #: ../gui/gdmlanguages.c:106
   2482#: ../gui/gdmlanguages.c:107
  24602483msgid "A-M|English (Denmark)"
  24612484msgstr "А-К|Английски (Дания)"
  24622485
  24632486#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2464 #: ../gui/gdmlanguages.c:108
   2487#: ../gui/gdmlanguages.c:109
  24652488msgid "A-M|English (South Africa)"
  24662489msgstr "А-К|Английски (ЮАР)"
  24672490
  24682491#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2469 #: ../gui/gdmlanguages.c:110
   2492#: ../gui/gdmlanguages.c:111
  24702493msgid "A-M|Estonian"
  24712494msgstr "А-К|Естонски"
  24722495
  24732496#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2474 #: ../gui/gdmlanguages.c:112
   2497#: ../gui/gdmlanguages.c:113
  24752498msgid "A-M|Finnish"
  24762499msgstr "Л-Я|Фински"
  24772500
  24782501#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2479 #: ../gui/gdmlanguages.c:114
   2502#: ../gui/gdmlanguages.c:115
  24802503msgid "A-M|French"
  24812504msgstr "Л-Я|Френски"
  24822505
  24832506#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2484 #: ../gui/gdmlanguages.c:116
   2507#: ../gui/gdmlanguages.c:117
  24852508msgid "A-M|French (Belgium)"
  24862509msgstr "Л-Я|Френски (Белгия)"
  24872510
  24882511#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2489 #: ../gui/gdmlanguages.c:118
   2512#: ../gui/gdmlanguages.c:119
  24902513msgid "A-M|French (Switzerland)"
  24912514msgstr "Л-Я|Френски (Швейцария)"
  24922515
  24932516#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2494 #: ../gui/gdmlanguages.c:120
   2517#: ../gui/gdmlanguages.c:121
  24952518msgid "A-M|Galician"
  24962519msgstr "А-К|Галицийски"
  24972520
  24982521#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2499 #: ../gui/gdmlanguages.c:122
   2522#: ../gui/gdmlanguages.c:123
  25002523msgid "A-M|German"
  25012524msgstr "Л-Я|Немски"
  25022525
  25032526#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2504 #: ../gui/gdmlanguages.c:124
   2527#: ../gui/gdmlanguages.c:125
  25052528msgid "A-M|German (Austria)"
  25062529msgstr "Л-Я|Немски (Австрия)"
  25072530
  25082531#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2509 #: ../gui/gdmlanguages.c:126
   2532#: ../gui/gdmlanguages.c:127
  25102533msgid "A-M|German (Switzerland)"
  25112534msgstr "Л-Я|Немски (Швейцария)"
  25122535
  25132536#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2514 #: ../gui/gdmlanguages.c:128
   2537#: ../gui/gdmlanguages.c:129
  25152538msgid "A-M|Greek"
  25162539msgstr "А-К|Гръцки"
  25172540
  25182541#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2519 #: ../gui/gdmlanguages.c:130
   2542#: ../gui/gdmlanguages.c:131
  25202543msgid "A-M|Gujarati"
  25212544msgstr "А-К|Гуджарати"
  25222545
  25232546#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2524 #: ../gui/gdmlanguages.c:132 ../gui/gdmlanguages.c:134
   2547#: ../gui/gdmlanguages.c:133 ../gui/gdmlanguages.c:135
  25252548msgid "A-M|Hebrew"
  25262549msgstr "А-К|Иврит"
  25272550
  25282551#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2529 #: ../gui/gdmlanguages.c:136
   2552#: ../gui/gdmlanguages.c:137
  25302553msgid "A-M|Hindi"
  25312554msgstr "Л-Я|Хинди"
  25322555
  25332556#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2534 #: ../gui/gdmlanguages.c:138
   2557#: ../gui/gdmlanguages.c:139
  25352558msgid "A-M|Hungarian"
  25362559msgstr "Л-Я|Унгарски"
  25372560
  25382561#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2539 #: ../gui/gdmlanguages.c:140
   2562#: ../gui/gdmlanguages.c:141
  25402563msgid "A-M|Icelandic"
  25412564msgstr "А-К|Исландски"
  25422565
  25432566#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2544 #: ../gui/gdmlanguages.c:142
   2567#: ../gui/gdmlanguages.c:143
  25452568msgid "A-M|Indonesian"
  25462569msgstr "А-К|Индонезийски"
  25472570
  25482571#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2549 #: ../gui/gdmlanguages.c:144
   2572#: ../gui/gdmlanguages.c:145
  25502573msgid "A-M|Interlingua"
  25512574msgstr "А-К|Интерлингуа"
  25522575
  25532576#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2554 #: ../gui/gdmlanguages.c:146
   2577#: ../gui/gdmlanguages.c:147
  25552578msgid "A-M|Irish"
  25562579msgstr "А-К|Ирландски"
  25572580
  25582581#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2559 #: ../gui/gdmlanguages.c:148
   2582#: ../gui/gdmlanguages.c:149
  25602583msgid "A-M|Italian"
  25612584msgstr "А-К|Италиански"
  25622585
  25632586#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2564 #: ../gui/gdmlanguages.c:150
   2587#: ../gui/gdmlanguages.c:151
  25652588msgid "A-M|Japanese"
  25662589msgstr "Л-Я|Японски"
  25672590
  25682591#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2569 #: ../gui/gdmlanguages.c:152
   2592#: ../gui/gdmlanguages.c:153
  25702593msgid "A-M|Kannada"
  25712594msgstr "А-К|Канарески"
   
  25732596#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  25742597#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2575 #: ../gui/gdmlanguages.c:155
   2598#: ../gui/gdmlanguages.c:156
  25762599msgid "A-M|Kinyarwanda"
  25772600msgstr "А-К|Кинярвандски"
  25782601
  2579 #: ../gui/gdmlanguages.c:156
   2602#: ../gui/gdmlanguages.c:157
  25802603msgid "A-M|Korean"
  25812604msgstr "А-К|Корейски"
  25822605
  25832606#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2584 #: ../gui/gdmlanguages.c:158
   2607#: ../gui/gdmlanguages.c:159
  25852608msgid "A-M|Latvian"
  25862609msgstr "Л-Я|Латвийски"
  25872610
  25882611#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2589 #: ../gui/gdmlanguages.c:160
   2612#: ../gui/gdmlanguages.c:161
  25902613msgid "A-M|Lithuanian"
  25912614msgstr "Л-Я|Литовски"
  25922615
  25932616#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2594 #: ../gui/gdmlanguages.c:162
   2617#: ../gui/gdmlanguages.c:163
  25952618msgid "A-M|Macedonian"
  25962619msgstr "Л-Я|Македонски"
  25972620
  25982621#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2599 #: ../gui/gdmlanguages.c:164
   2622#: ../gui/gdmlanguages.c:165
  26002623msgid "A-M|Malay"
  26012624msgstr "Л-Я|Малайски"
  26022625
  26032626#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2604 #: ../gui/gdmlanguages.c:166
   2627#: ../gui/gdmlanguages.c:167
  26052628msgid "A-M|Malayalam"
  26062629msgstr "Л-Я|Малаялам"
  26072630
  26082631#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2609 #: ../gui/gdmlanguages.c:168
   2632#: ../gui/gdmlanguages.c:169
  26102633msgid "A-M|Marathi"
  26112634msgstr "Л-Я|Марати"
  26122635
  26132636#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2614 #: ../gui/gdmlanguages.c:170
   2637#: ../gui/gdmlanguages.c:171
  26152638msgid "A-M|Mongolian"
  26162639msgstr "Л-Я|Монголски"
  26172640
  26182641#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2619 #: ../gui/gdmlanguages.c:172
   2642#: ../gui/gdmlanguages.c:173
  26202643msgid "N-Z|Northern Sotho"
  26212644msgstr "Л-Я|Северно Сото"
  26222645
  26232646#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2624 #: ../gui/gdmlanguages.c:174
   2647#: ../gui/gdmlanguages.c:175
  26252648msgid "N-Z|Norwegian (bokmal)"
  26262649msgstr "Л-Я|Норвежки (Бокмал)"
  26272650
  26282651#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2629 #: ../gui/gdmlanguages.c:176
   2652#: ../gui/gdmlanguages.c:177
  26302653msgid "N-Z|Norwegian (nynorsk)"
  26312654msgstr "Л-Я|Норвежки (Нинорск)"
  26322655
  26332656#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2634 #: ../gui/gdmlanguages.c:178
   2657#: ../gui/gdmlanguages.c:179
  26352658msgid "N-Z|Oriya"
  26362659msgstr "Л-Я|Ория"
  26372660
  26382661#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2639 #: ../gui/gdmlanguages.c:180
   2662#: ../gui/gdmlanguages.c:181
  26402663msgid "N-Z|Panjabi"
  26412664msgstr "Л-Я|Панджаби"
  26422665
  26432666#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2644 #: ../gui/gdmlanguages.c:182
   2667#: ../gui/gdmlanguages.c:183
  26452668msgid "N-Z|Persian"
  26462669msgstr "Л-Я|Персийски"
  26472670
  26482671#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2649 #: ../gui/gdmlanguages.c:184
   2672#: ../gui/gdmlanguages.c:185
  26502673msgid "N-Z|Polish"
  26512674msgstr "Л-Я|Полски"
  26522675
  26532676#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2654 #: ../gui/gdmlanguages.c:186
   2677#: ../gui/gdmlanguages.c:187
  26552678msgid "N-Z|Portuguese"
  26562679msgstr "Л-Я|Португалски"
  26572680
  26582681#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2659 #: ../gui/gdmlanguages.c:188
   2682#: ../gui/gdmlanguages.c:189
  26602683msgid "N-Z|Portuguese (Brazilian)"
  26612684msgstr "Л-Я|Португалски (Бразилия)"
  26622685
  26632686#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2664 #: ../gui/gdmlanguages.c:190
   2687#: ../gui/gdmlanguages.c:191
  26652688msgid "N-Z|Romanian"
  26662689msgstr "Л-Я|Румънски"
  26672690
  26682691#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2669 #: ../gui/gdmlanguages.c:192
   2692#: ../gui/gdmlanguages.c:193
  26702693msgid "N-Z|Russian"
  26712694msgstr "Л-Я|Руски"
  26722695
  26732696#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2674 #: ../gui/gdmlanguages.c:194 ../gui/gdmlanguages.c:196
   2697#: ../gui/gdmlanguages.c:195 ../gui/gdmlanguages.c:197
  26752698msgid "N-Z|Serbian"
  26762699msgstr "Л-Я|Сръбски"
  26772700
  26782701#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2679 #: ../gui/gdmlanguages.c:198
   2702#: ../gui/gdmlanguages.c:199
  26802703msgid "N-Z|Serbian (Latin)"
  26812704msgstr "Л-Я|Сръбски (на латиница)"
  26822705
  26832706#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2684 #: ../gui/gdmlanguages.c:200
   2707#: ../gui/gdmlanguages.c:201
  26852708msgid "N-Z|Serbian (Jekavian)"
  26862709msgstr "Л-Я|Сръбски (йекав диалект)"
  26872710
  26882711#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2689 #: ../gui/gdmlanguages.c:202
   2712#: ../gui/gdmlanguages.c:203
  26902713msgid "N-Z|Slovak"
  26912714msgstr "Л-Я|Словашки"
  26922715
  26932716#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2694 #: ../gui/gdmlanguages.c:204
   2717#: ../gui/gdmlanguages.c:205
  26952718msgid "N-Z|Slovenian"
  26962719msgstr "Л-Я|Словенски"
  26972720
  26982721#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2699 #: ../gui/gdmlanguages.c:206
   2722#: ../gui/gdmlanguages.c:207
  27002723msgid "N-Z|Spanish"
  27012724msgstr "А-К|Испански"
  27022725
  27032726#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2704 #: ../gui/gdmlanguages.c:208
   2727#: ../gui/gdmlanguages.c:209
  27052728msgid "N-Z|Spanish (Mexico)"
  27062729msgstr "А-К|Испански (Мексико)"
  27072730
  27082731#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2709 #: ../gui/gdmlanguages.c:210
   2732#: ../gui/gdmlanguages.c:211
  27102733msgid "N-Z|Swedish"
  27112734msgstr "Л-Я|Шведски"
  27122735
  27132736#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2714 #: ../gui/gdmlanguages.c:212
   2737#: ../gui/gdmlanguages.c:213
  27152738msgid "N-Z|Swedish (Finland)"
  27162739msgstr "Л-Я|Шведски (Финландия)"
  27172740
  27182741#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2719 #: ../gui/gdmlanguages.c:214
   2742#: ../gui/gdmlanguages.c:215
  27202743msgid "N-Z|Tamil"
  27212744msgstr "Л-Я|Тамилски"
  27222745
  27232746#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2724 #: ../gui/gdmlanguages.c:216
   2747#: ../gui/gdmlanguages.c:217
  27252748msgid "N-Z|Telugu"
  27262749msgstr "Л-Я|Телугу"
  27272750
  27282751#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2729 #: ../gui/gdmlanguages.c:218
   2752#: ../gui/gdmlanguages.c:219
  27302753msgid "N-Z|Thai"
  27312754msgstr "Л-Я|Тайски"
  27322755
  27332756#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2734 #: ../gui/gdmlanguages.c:220
   2757#: ../gui/gdmlanguages.c:221
  27352758msgid "N-Z|Turkish"
  27362759msgstr "Л-Я|Турски"
  27372760
  27382761#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2739 #: ../gui/gdmlanguages.c:222
   2762#: ../gui/gdmlanguages.c:223
  27402763msgid "N-Z|Ukrainian"
  27412764msgstr "Л-Я|Украински"
  27422765
  27432766#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2744 #: ../gui/gdmlanguages.c:224
   2767#: ../gui/gdmlanguages.c:225
  27452768msgid "N-Z|Vietnamese"
  27462769msgstr "А-К|Виетнамски"
  27472770
  27482771#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2749 #: ../gui/gdmlanguages.c:226
   2772#: ../gui/gdmlanguages.c:227
  27502773msgid "N-Z|Walloon"
  27512774msgstr "А-К|Валонски"
  27522775
  27532776#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2754 #: ../gui/gdmlanguages.c:228
   2777#: ../gui/gdmlanguages.c:229
  27552778msgid "N-Z|Welsh"
  27562779msgstr "Л-Я|Уелски"
  27572780
  27582781#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2759 #: ../gui/gdmlanguages.c:230
   2782#: ../gui/gdmlanguages.c:231
  27602783msgid "N-Z|Yiddish"
  27612784msgstr "А-К|Идиш"
  27622785
  27632786#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2764 #: ../gui/gdmlanguages.c:232
   2787#: ../gui/gdmlanguages.c:233
  27652788msgid "N-Z|Zulu"
  27662789msgstr "Л-Я|Зулу"
  27672790
  27682791#. This is the POSIX/C locale for english, should really be in Other
  2769 #: ../gui/gdmlanguages.c:234
   2792#: ../gui/gdmlanguages.c:235
  27702793msgid "Other|POSIX/C English"
  27712794msgstr "Друг|Английски - POSIX/C"
   
  27732796#. This should be the same as in the front of the language strings
  27742797#. * else the languages will appear in the "Other" submenu
  2775 #: ../gui/gdmlanguages.c:418
   2798#: ../gui/gdmlanguages.c:419
  27762799msgid "A-M"
  27772800msgstr "А-К"
   
  27792802#. This should be the same as in the front of the language strings
  27802803#. * else the languages will appear in the "Other" submenu
  2781 #: ../gui/gdmlanguages.c:426
   2804#: ../gui/gdmlanguages.c:427
  27822805msgid "N-Z"
  27832806msgstr "Л-Я"
  27842807
  2785 #: ../gui/gdmlogin.c:351
   2808#: ../gui/gdmlogin.c:350
  27862809#, c-format
  27872810msgid "Cannot run command '%s': %s."
  27882811msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „%s“: %s."
  27892812
  2790 #: ../gui/gdmlogin.c:359
   2813#: ../gui/gdmlogin.c:358
  27912814msgid "Cannot start background application"
  27922815msgstr "Неуспех при стартирането на програмата за фона"
  27932816
  2794 #: ../gui/gdmlogin.c:434
  2795 #, c-format
  2796 msgid "User %s will login in %d seconds"
  2797 msgstr "Потребителят %s ще влезе след %d секунди"
  2798 
  2799 #: ../gui/gdmlogin.c:438 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1106
  2800 #, c-format
  2801 msgid "User %s will login in %d second"
  2802 msgid_plural "User %s will login in %d seconds"
  2803 msgstr[0] "Потребителят %s ще влезе след %d секунда"
  2804 msgstr[1] "Потребителят %s ще влезе след %d секунди"
  2805 
  2806 #: ../gui/gdmlogin.c:665
  2807 #, c-format
  2808 msgid "%s: String too long!"
  2809 msgstr "%s: Низът е твърде дълъг!"
  2810 
  2811 #: ../gui/gdmlogin.c:667
  2812 #, c-format
  2813 msgid "%sWelcome to %s%s"
  2814 msgstr "%sДобре дошли в %s%s"
  2815 
  2816 #: ../gui/gdmlogin.c:752 ../gui/greeter/greeter_system.c:63
   2817#: ../gui/gdmlogin.c:432 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1106
   2818msgid "User %u will login in %t"
   2819msgstr "Потребителят %u ще влезе след %t"
   2820
   2821#: ../gui/gdmlogin.c:649 ../gui/greeter/greeter_system.c:62
  28172822msgid "Are you sure you want to restart the computer?"
  28182823msgstr "Наистина ли искате да рестартирате машината?"
  28192824
  2820 #: ../gui/gdmlogin.c:753 ../gui/gdmlogin.c:2610
   2825#: ../gui/gdmlogin.c:650 ../gui/gdmlogin.c:2494
  28212826msgid "_Restart"
  28222827msgstr "_Рестартиране"
  28232828
  2824 #: ../gui/gdmlogin.c:765 ../gui/greeter/greeter_system.c:75
   2829#: ../gui/gdmlogin.c:662 ../gui/greeter/greeter_system.c:74
  28252830msgid "Are you sure you want to shut down the computer?"
  28262831msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете машината?"
  28272832
  2828 #: ../gui/gdmlogin.c:766 ../gui/gdmlogin.c:2620
  2829 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1076 ../gui/greeter/greeter_system.c:76
  2830 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:203
   2833#: ../gui/gdmlogin.c:663 ../gui/gdmlogin.c:2504
   2834#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1076 ../gui/greeter/greeter_system.c:75
   2835#: ../gui/greeter/greeter_system.c:202
  28312836msgid "Shut _Down"
  28322837msgstr "_Спиране"
  28332838
  2834 #: ../gui/gdmlogin.c:786 ../gui/greeter/greeter_system.c:86
   2839#: ../gui/gdmlogin.c:683 ../gui/greeter/greeter_system.c:85
  28352840msgid "Are you sure you want to suspend the computer?"
  28362841msgstr "Сигурни ли сте, че искате да доведете машината до „спящо“ състояние?"
  28372842
  2838 #: ../gui/gdmlogin.c:787 ../gui/gdmlogin.c:2630
  2839 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:87
   2843#: ../gui/gdmlogin.c:684 ../gui/gdmlogin.c:2514
   2844#: ../gui/greeter/greeter_system.c:86
  28402845msgid "_Suspend"
  28412846msgstr "_Приспиване"
   
  28452850#. untranslated
  28462851#. markup
  2847 #: ../gui/gdmlogin.c:870 ../gui/gdmlogin.c:899 ../gui/gdmlogin.c:982
   2852#: ../gui/gdmlogin.c:767 ../gui/gdmlogin.c:796 ../gui/gdmlogin.c:879
  28482853#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:158
  2849 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:120 ../gui/greeter/greeter_session.c:150
   2854#: ../gui/greeter/greeter_session.c:119 ../gui/greeter/greeter_session.c:149
  28502855#, c-format
  28512856msgid "Do you wish to make %s the default for future sessions?"
  28522857msgstr "Искате ли да направите %s сесия по подразбиране?"
  28532858
  2854 #: ../gui/gdmlogin.c:873 ../gui/greeter/greeter_session.c:123
   2859#: ../gui/gdmlogin.c:770 ../gui/greeter/greeter_session.c:122
  28552860#, c-format
  28562861msgid "Your preferred session type %s is not installed on this computer."
  28572862msgstr "Сесията предпочитана от Вас %s не е инсталирана на тази машина."
  28582863
  2859 #: ../gui/gdmlogin.c:878 ../gui/gdmlogin.c:909 ../gui/gdmlogin.c:989
   2864#: ../gui/gdmlogin.c:775 ../gui/gdmlogin.c:806 ../gui/gdmlogin.c:886
  28602865#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:165
  2861 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:126 ../gui/greeter/greeter_session.c:158
   2866#: ../gui/greeter/greeter_session.c:125 ../gui/greeter/greeter_session.c:157
  28622867msgid "Make _Default"
  28632868msgstr "_Задаване по подразбиране"
  28642869
  2865 #: ../gui/gdmlogin.c:878 ../gui/greeter/greeter_session.c:126
   2870#: ../gui/gdmlogin.c:775 ../gui/greeter/greeter_session.c:125
  28662871msgid "Just _Log In"
  28672872msgstr "Само _влизане"
  28682873
  2869 #: ../gui/gdmlogin.c:903 ../gui/gdmlogin.c:984
   2874#: ../gui/gdmlogin.c:800 ../gui/gdmlogin.c:881
  28702875#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:160
  2871 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:153
   2876#: ../gui/greeter/greeter_session.c:152
  28722877#, c-format
  28732878msgid "You have chosen %s for this session, but your default setting is %s."
  28742879msgstr "Избрахте %s за тази сесия, но по подразбиране е %s."
  28752880
  2876 #: ../gui/gdmlogin.c:909 ../gui/gdmlogin.c:989
   2881#: ../gui/gdmlogin.c:806 ../gui/gdmlogin.c:886
  28772882#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:165
  2878 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:158
   2883#: ../gui/greeter/greeter_session.c:157
  28792884msgid "Just For _This Session"
  28802885msgstr "Само за _тази сесия"
  28812886
  2882 #: ../gui/gdmlogin.c:920
   2887#: ../gui/gdmlogin.c:817
  28832888#, c-format
  28842889msgid "You have chosen %s for this session."
  28852890msgstr "Избрали сте „%s“ за тази сесия."
  28862891
  2887 #: ../gui/gdmlogin.c:923
   2892#: ../gui/gdmlogin.c:820
  28882893#, c-format
  28892894msgid ""
   
  28942899"„switchdesk“ (Система->Инструмент за превключване от менюто на панела)."
  28952900
  2896 #: ../gui/gdmlogin.c:964 ../gui/gdmlogin.c:973
   2901#: ../gui/gdmlogin.c:861 ../gui/gdmlogin.c:870
  28972902#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:73
  28982903#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:142
   
  29012906msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  29022907
  2903 #: ../gui/gdmlogin.c:1100 ../gui/gdmlogin.c:1114 ../gui/gdmlogin.c:1731
  2904 #: ../gui/gdmlogin.c:2208 ../gui/gdmlogin.c:2842
   2908#: ../gui/gdmlogin.c:997 ../gui/gdmlogin.c:1011 ../gui/gdmlogin.c:1628
   2909#: ../gui/gdmlogin.c:2105 ../gui/gdmlogin.c:2726
  29052910msgid "_Username:"
  29062911msgstr "_Потребителско име:"
  29072912
  2908 #: ../gui/gdmlogin.c:1188
   2913#: ../gui/gdmlogin.c:1085
  29092914#, c-format
  29102915msgid "%s session selected"
  29112916msgstr "Избрана е сесията %s"
  29122917
  2913 #: ../gui/gdmlogin.c:1209 ../gui/gdmlogin.c:1327
   2918#: ../gui/gdmlogin.c:1106 ../gui/gdmlogin.c:1224
  29142919msgid "_Last"
  29152920msgstr "_Последна"
   
  29192924#. untranslated
  29202925#. makrup
  2921 #: ../gui/gdmlogin.c:1292
   2926#: ../gui/gdmlogin.c:1189
  29222927#, c-format
  29232928msgid "%s language selected"
  29242929msgstr "Езикът %s е избран"
  29252930
  2926 #: ../gui/gdmlogin.c:1338
   2931#: ../gui/gdmlogin.c:1235
  29272932msgid "_System Default"
  29282933msgstr "_Системни настройки по подразбиране"
  29292934
  2930 #: ../gui/gdmlogin.c:1370
   2935#: ../gui/gdmlogin.c:1267
  29312936msgid "_Other"
  29322937msgstr "_Друг"
  29332938
  2934 #: ../gui/gdmlogin.c:1763
   2939#: ../gui/gdmlogin.c:1660
  29352940msgid "_Password:"
  29362941msgstr "_Парола:"
   
  29382943#. translators:  This is a nice and evil eggie text, translate
  29392944#. * to your favourite currency
  2940 #: ../gui/gdmlogin.c:1994 ../gui/greeter/greeter.c:331
   2945#: ../gui/gdmlogin.c:1891 ../gui/greeter/greeter.c:334
  29412946msgid "Please insert 25 cents to log in."
  29422947msgstr "Поставете 50 стотинки, за да влезете."
  29432948
  2944 #: ../gui/gdmlogin.c:2329
   2949#: ../gui/gdmlogin.c:2225
  29452950msgid "GNOME Desktop Manager"
  29462951msgstr "Мениджър на дисплеи на GNOME"
  29472952
  2948 #: ../gui/gdmlogin.c:2355 ../gui/greeter/greeter_item.c:162
  2949 msgid "%a %b %d, %H:%M"
  2950 msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  2951 
  2952 #. Translators: You should translate time part as
  2953 #. %H:%M if your language does not have AM and PM
  2954 #. equivalent.  Note: %l is a strftime option for
  2955 #. 12-hour clock format
  2956 #: ../gui/gdmlogin.c:2361 ../gui/greeter/greeter_item.c:171
  2957 msgid "%a %b %d, %l:%M %p"
  2958 msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  2959 
  2960 #: ../gui/gdmlogin.c:2410
   2953#: ../gui/gdmlogin.c:2291
  29612954msgid "Finger"
  29622955msgstr "Finger"
  29632956
  2964 #: ../gui/gdmlogin.c:2525
   2957#: ../gui/gdmlogin.c:2409
  29652958msgid "GDM Login"
  29662959msgstr "Влизане в системата чрез GDM"
  29672960
  2968 #: ../gui/gdmlogin.c:2568 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1056
   2961#: ../gui/gdmlogin.c:2452 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1056
  29692962msgid "_Session"
  29702963msgstr "_Сесия"
  29712964
  2972 #: ../gui/gdmlogin.c:2575 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1051
   2965#: ../gui/gdmlogin.c:2459 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1051
  29732966msgid "_Language"
  29742967msgstr "_Език"
  29752968
  2976 #: ../gui/gdmlogin.c:2589 ../gui/greeter/greeter_system.c:150
   2969#: ../gui/gdmlogin.c:2473 ../gui/greeter/greeter_system.c:149
  29772970msgid "_XDMCP Chooser..."
  29782971msgstr "Програма за избор чрез _XDMCP..."
  29792972
  2980 #: ../gui/gdmlogin.c:2600 ../gui/greeter/greeter_system.c:165
   2973#: ../gui/gdmlogin.c:2484 ../gui/greeter/greeter_system.c:164
  29812974msgid "_Configure Login Manager..."
  29822975msgstr "_Конфигуриране на входната програма..."
  29832976
  2984 #: ../gui/gdmlogin.c:2640 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1061
   2977#: ../gui/gdmlogin.c:2524 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1061
  29852978msgid "_Actions"
  29862979msgstr "_Действия"
  29872980
  2988 #: ../gui/gdmlogin.c:2649
   2981#: ../gui/gdmlogin.c:2533
  29892982msgid "_Theme"
  29902983msgstr "_Тема"
  29912984
  2992 #: ../gui/gdmlogin.c:2660 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
   2985#: ../gui/gdmlogin.c:2544 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
  29932986#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1071
  29942987msgid "_Quit"
  29952988msgstr "_Изход"
  29962989
  2997 #: ../gui/gdmlogin.c:2662 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
   2990#: ../gui/gdmlogin.c:2546 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
  29982991#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1066
  29992992msgid "D_isconnect"
  30002993msgstr "Р_азкачване"
  30012994
  3002 #: ../gui/gdmlogin.c:2730 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:239
   2995#: ../gui/gdmlogin.c:2614 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:239
  30032996msgid "Icon"
  30042997msgstr "Икона"
  30052998
  3006 #: ../gui/gdmlogin.c:3351 ../gui/gdmlogin.c:3385 ../gui/greeter/greeter.c:568
   2999#: ../gui/gdmlogin.c:3231 ../gui/gdmlogin.c:3265 ../gui/greeter/greeter.c:571
  30073000#, c-format
  30083001msgid ""
  30093002"The greeter version (%s) does not match the daemon version.  You have "
  3010 "probably just upgraded gdm.  Please restart the gdm daemon or the computer."
   3003"probably just upgraded GDM.  Please restart the GDM daemon or the computer."
  30113004msgstr ""
  30123005"Версията на програмата за посрещане (%s) не съвпада с версията на демона. "
   
  30143007"рестартирайте компютъра."
  30153008
  3016 #: ../gui/gdmlogin.c:3361 ../gui/gdmlogin.c:3395 ../gui/gdmlogin.c:3443
  3017 #: ../gui/greeter/greeter.c:578 ../gui/greeter/greeter.c:613
  3018 #: ../gui/greeter/greeter.c:662
   3009#: ../gui/gdmlogin.c:3241 ../gui/gdmlogin.c:3275 ../gui/gdmlogin.c:3323
   3010#: ../gui/greeter/greeter.c:581 ../gui/greeter/greeter.c:616
   3011#: ../gui/greeter/greeter.c:665
  30193012msgid "Cannot start the greeter"
  30203013msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
  30213014
  3022 #: ../gui/gdmlogin.c:3400 ../gui/greeter/greeter.c:667
   3015#: ../gui/gdmlogin.c:3280 ../gui/greeter/greeter.c:670
  30233016msgid "Restart"
  30243017msgstr "Рестартиране"
  30253018
  3026 #: ../gui/gdmlogin.c:3433 ../gui/greeter/greeter.c:652
   3019#: ../gui/gdmlogin.c:3313 ../gui/greeter/greeter.c:655
  30273020#, c-format
  30283021msgid ""
  30293022"The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).  You have "
  3030 "probably just upgraded gdm.  Please restart the gdm daemon or the computer."
   3023"probably just upgraded GDM.  Please restart the GDM daemon or the computer."
  30313024msgstr ""
  30323025"Версията на програмата за посрещане (%s) не съвпада с версията на демона (%"
   
  30343027"рестартирайте компютъра."
  30353028
  3036 #: ../gui/gdmlogin.c:3448
  3037 msgid "Restart gdm"
   3029#: ../gui/gdmlogin.c:3328
   3030msgid "Restart GDM"
  30383031msgstr "Рестартиране на GDM"
  30393032
  3040 #: ../gui/gdmlogin.c:3450
   3033#: ../gui/gdmlogin.c:3330
  30413034msgid "Restart computer"
  30423035msgstr "Рестартиране на компютъра"
  30433036
  3044 #: ../gui/gdmlogin.c:3485
   3037#: ../gui/gdmlogin.c:3365
  30453038#, c-format
  30463039msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
   
  30493042"изключена!"
  30503043
  3051 #: ../gui/gdmlogin.c:3647 ../gui/greeter/greeter.c:1234
   3044#: ../gui/gdmlogin.c:3528 ../gui/greeter/greeter.c:1244
  30523045msgid "Session directory is missing"
  30533046msgstr "Папката за сесии липсва"
  30543047
  3055 #: ../gui/gdmlogin.c:3648 ../gui/greeter/greeter.c:1235
   3048#: ../gui/gdmlogin.c:3529
  30563049msgid ""
  30573050"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
  3058 "sessions you can use, but you should log in and correct the gdm "
   3051"sessions you can use, but you should log in and correct the GDM "
  30593052"configuration."
  30603053msgstr ""
   
  30623055"да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на GDM."
  30633056
  3064 #: ../gui/gdmlogin.c:3671 ../gui/greeter/greeter.c:1259
   3057#: ../gui/gdmlogin.c:3552 ../gui/greeter/greeter.c:1269
  30653058msgid "Configuration is not correct"
  30663059msgstr "Конфигурацията е грешна"
  30673060
  3068 #: ../gui/gdmlogin.c:3672 ../gui/greeter/greeter.c:1260
   3061#: ../gui/gdmlogin.c:3553 ../gui/greeter/greeter.c:1270
  30693062msgid ""
  30703063"The configuration file contains an invalid command line for the login "
   
  30873080msgstr "Избор на изображение"
  30883081
  3089 #: ../gui/gdmphotosetup.c:272 ../gui/gdmsetup.c:5612 ../gui/gdmsetup.c:5681
  3090 #: ../gui/gdmsetup.c:5909 ../gui/gdmsetup.c:5978
   3082#: ../gui/gdmphotosetup.c:272 ../gui/gdmsetup.c:5706 ../gui/gdmsetup.c:5775
   3083#: ../gui/gdmsetup.c:5996 ../gui/gdmsetup.c:6065
  30913084msgid "Images"
  30923085msgstr "Изображения"
  30933086
  3094 #: ../gui/gdmphotosetup.c:277 ../gui/gdmsetup.c:3041 ../gui/gdmsetup.c:5617
  3095 #: ../gui/gdmsetup.c:5686 ../gui/gdmsetup.c:5914 ../gui/gdmsetup.c:5983
   3087#: ../gui/gdmphotosetup.c:277 ../gui/gdmsetup.c:3098 ../gui/gdmsetup.c:5711
   3088#: ../gui/gdmsetup.c:5780 ../gui/gdmsetup.c:6001 ../gui/gdmsetup.c:6070
  30963089msgid "All Files"
  30973090msgstr "Всички файлове"
   
  31153108msgstr "Настройки на снимката за екрана за идентификация"
  31163109
  3117 #: ../gui/gdmsession.c:126 ../gui/gdmsession.c:295
   3110#: ../gui/gdmsession.c:125 ../gui/gdmsession.c:294
  31183111msgid "Failsafe _GNOME"
  31193112msgstr "Аварийна сесия на _GNOME"
  31203113
  3121 #: ../gui/gdmsession.c:127 ../gui/gdmsession.c:296
   3114#: ../gui/gdmsession.c:126 ../gui/gdmsession.c:295
  31223115msgid ""
  31233116"This is a failsafe session that will log you into GNOME. No startup scripts "
   
  31293122"влезете по друг начин. GNOME ще използва сесията по подразбиране,"
  31303123
  3131 #: ../gui/gdmsession.c:137 ../gui/gdmsession.c:306
   3124#: ../gui/gdmsession.c:136 ../gui/gdmsession.c:305
  31323125msgid "Failsafe _Terminal"
  31333126msgstr "Авариен _терминал"
  31343127
  3135 #: ../gui/gdmsession.c:138 ../gui/gdmsession.c:307
   3128#: ../gui/gdmsession.c:137 ../gui/gdmsession.c:306
  31363129msgid ""
  31373130"This is a failsafe session that will log you into a terminal.  No startup "
   
  31433136"влезете по друг начин. За да излезете от терминала напишете „exit“."
  31443137
  3145 #: ../gui/gdmsession.c:276
   3138#: ../gui/gdmsession.c:275
  31463139#, c-format
  31473140msgid "%s: Session directory %s not found!"
  31483141msgstr "%s: Папката за сесии %s не е намерена!"
  31493142
  3150 #: ../gui/gdmsession.c:284
   3143#: ../gui/gdmsession.c:283
  31513144msgid "Yikes, nothing found in the session directory."
  31523145msgstr "Грешка - в папката за сесии не е открито нищо."
  31533146
  3154 #: ../gui/gdmsession.c:323
   3147#: ../gui/gdmsession.c:322
  31553148msgid "No default session link found. Using Failsafe GNOME.\n"
  31563149msgstr ""
  31573150"Няма връзка към сесия по подразбиране. Ползва се аварийна сесия на GNOME.\n"
  31583151
  3159 #: ../gui/gdmsetup.c:254
   3152#: ../gui/gdmsetup.c:265
  31603153msgid ""
  31613154"An error occurred while trying to contact the login screens.  Not all "
   
  31653158"всички обновявания са влезли в сила."
  31663159
  3167 #: ../gui/gdmsetup.c:724 ../gui/gdmsetup.c:742 ../gui/gdmsetup.c:868
  3168 #: ../gui/gdmsetup.c:1117
   3160#: ../gui/gdmsetup.c:816 ../gui/gdmsetup.c:834 ../gui/gdmsetup.c:990
   3161#: ../gui/gdmsetup.c:1234
  31693162msgid "Themed"
  31703163msgstr "С тема"
  31713164
  3172 #: ../gui/gdmsetup.c:727 ../gui/gdmsetup.c:758
   3165#: ../gui/gdmsetup.c:819 ../gui/gdmsetup.c:850
  31733166msgid "Plain"
  31743167msgstr "Без тема"
  31753168
  3176 #: ../gui/gdmsetup.c:728 ../gui/gdmsetup.c:759
   3169#: ../gui/gdmsetup.c:820 ../gui/gdmsetup.c:851
  31773170msgid "Plain with face browser"
  31783171msgstr "Без тема, с лента за лицата"
  31793172
  3180 #: ../gui/gdmsetup.c:1478
   3173#: ../gui/gdmsetup.c:1593
  31813174msgid "Autologin or timed login to the root account is not allowed."
  31823175msgstr ""
   
  31843177"определено време."
  31853178
  3186 #: ../gui/gdmsetup.c:1711
   3179#: ../gui/gdmsetup.c:1822
  31873180#, c-format
  31883181msgid "The \"%s\" user already exists in the include list."
  31893182msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за включване."
  31903183
  3191 #: ../gui/gdmsetup.c:1721 ../gui/gdmsetup.c:1751 ../gui/gdmsetup.c:1788
   3184#: ../gui/gdmsetup.c:1832 ../gui/gdmsetup.c:1862 ../gui/gdmsetup.c:1899
  31923185msgid "Cannot add user"
  31933186msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за включване."
  31943187
  3195 #: ../gui/gdmsetup.c:1741
   3188#: ../gui/gdmsetup.c:1852
  31963189#, c-format
  31973190msgid "The \"%s\" user already exists in the exclude list."
  31983191msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за изключване."
  31993192
  3200 #: ../gui/gdmsetup.c:1778
   3193#: ../gui/gdmsetup.c:1889
  32013194#, c-format
  32023195msgid "The \"%s\" user does not exist."
  32033196msgstr "Потребителят „%s“ не съществува."
  32043197
  3205 #: ../gui/gdmsetup.c:3036 ../gui/gdmsetup.glade.h:75
   3198#: ../gui/gdmsetup.c:3093 ../gui/gdmsetup.glade.h:74
  32063199msgid "Sounds"
  32073200msgstr "Звуци"
  32083201
  3209 #: ../gui/gdmsetup.c:3251 ../gui/gdmsetup.c:3309
   3202#: ../gui/gdmsetup.c:3300 ../gui/gdmsetup.c:3358
  32103203msgid "None"
  32113204msgstr "Без"
  32123205
  3213 #: ../gui/gdmsetup.c:3751
   3206#: ../gui/gdmsetup.c:3791
  32143207msgid "Archive is not of a subdirectory"
  32153208msgstr "Архивът не е на подпапка"
  32163209
  3217 #: ../gui/gdmsetup.c:3759
   3210#: ../gui/gdmsetup.c:3799
  32183211msgid "Archive is not of a single subdirectory"
  32193212msgstr "Архивът не е на една подпапка"
  32203213
  3221 #: ../gui/gdmsetup.c:3783 ../gui/gdmsetup.c:3861
   3214#: ../gui/gdmsetup.c:3823 ../gui/gdmsetup.c:3901
  32223215msgid "File not a tar.gz or tar archive"
  32233216msgstr "Файлът не е във формат tar.gz или tar"
  32243217
  3225 #: ../gui/gdmsetup.c:3785
   3218#: ../gui/gdmsetup.c:3825
  32263219msgid "Archive does not include a GdmGreeterTheme.info file"
  32273220msgstr "В архив липсва файл GdmGreeterTheme.info"
  32283221
  3229 #: ../gui/gdmsetup.c:3807
   3222#: ../gui/gdmsetup.c:3847
  32303223msgid "File does not exist"
  32313224msgstr "Файлът не съществува"
  32323225
  3233 #: ../gui/gdmsetup.c:3927
   3226#: ../gui/gdmsetup.c:3967
  32343227#, c-format
  32353228msgid "%s"
  32363229msgstr "%s"
  32373230
  3238 #: ../gui/gdmsetup.c:3934
   3231#: ../gui/gdmsetup.c:3974
  32393232msgid "Not a theme archive"
  32403233msgstr "Не е архив с тема"
   
  32423235#. FIXME: if exists already perhaps we could also have an
  32433236#. * option to change the dir name
  3244 #: ../gui/gdmsetup.c:3956
   3237#: ../gui/gdmsetup.c:3996
  32453238#, c-format
  32463239msgid ""
   
  32503243"повторна инсталация?"
  32513244
  3252 #: ../gui/gdmsetup.c:4048
   3245#: ../gui/gdmsetup.c:4088
  32533246msgid "Some error occurred when installing the theme"
  32543247msgstr "Появи се някаква грешка при инсталиране на темата"
  32553248
  3256 #: ../gui/gdmsetup.c:4104
   3249#: ../gui/gdmsetup.c:4144
  32573250msgid "No file selected"
  32583251msgstr "Не е избран файл"
  32593252
  3260 #: ../gui/gdmsetup.c:4125
   3253#: ../gui/gdmsetup.c:4165
  32613254msgid "Select Theme Archive"
  32623255msgstr "Избор на архив с тема"
  32633256
  3264 #: ../gui/gdmsetup.c:4129 ../gui/gdmsetup.c:5061
   3257#: ../gui/gdmsetup.c:4169 ../gui/gdmsetup.c:5175
  32653258msgid "_Install"
  32663259msgstr "_Инсталиране"
  32673260
  3268 #: ../gui/gdmsetup.c:4221
   3261#: ../gui/gdmsetup.c:4260
  32693262#, c-format
  32703263msgid "Remove the \"%s\" theme?"
  32713264msgstr "Премахване на темата „%s“?"
  32723265
  3273 #: ../gui/gdmsetup.c:4230
   3266#: ../gui/gdmsetup.c:4269
  32743267msgid "If you choose to remove the theme, it will be permanently lost."
  32753268msgstr "Темата ще бъде окончателно изтрита, ако я премахнете."
  32763269
  3277 #: ../gui/gdmsetup.c:4238
   3270#: ../gui/gdmsetup.c:4277
  32783271msgid "_Remove Theme"
  32793272msgstr "П_ремахване на тема"
  32803273
  3281 #: ../gui/gdmsetup.c:5050
   3274#: ../gui/gdmsetup.c:5164
  32823275#, c-format
  32833276msgid "Install the theme from '%s'?"
  32843277msgstr "Инсталиране на темата от „%s“?"
  32853278
  3286 #: ../gui/gdmsetup.c:5051
   3279#: ../gui/gdmsetup.c:5165
  32873280#, c-format
  32883281msgid "Select install to add the theme from the file '%s'."
   
  32903283
  32913284#. This is the temporary help dialog
  3292 #: ../gui/gdmsetup.c:5282
   3285#: ../gui/gdmsetup.c:5392
  32933286#, c-format
  32943287msgid ""
   
  33133306"„Работен плот.“"
  33143307
  3315 #: ../gui/gdmsetup.c:6408
   3308#: ../gui/gdmsetup.c:6485
  33163309msgid "Apply the changes to users before closing?"
  33173310msgstr "Прилагане на промените по потребителите преди затваряне?"
  33183311
  3319 #: ../gui/gdmsetup.c:6409
   3312#: ../gui/gdmsetup.c:6486
  33203313msgid ""
  33213314"If you don't apply, the changes made on the Users tab will be disregarded."
   
  33233316"Ако не ги приложите, промените в таба за потребителите ще бъдат изгубени."
  33243317
  3325 #: ../gui/gdmsetup.c:6412
   3318#: ../gui/gdmsetup.c:6489
  33263319msgid "Close _without Applying"
  33273320msgstr "Затваряне _без прилагане"
  33283321
  3329 #: ../gui/gdmsetup.c:6518
   3322#: ../gui/gdmsetup.c:6537
   3323msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
   3324msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
   3325
   3326#: ../gui/gdmsetup.c:6581
  33303327msgid "You must be the root user to configure GDM."
  33313328msgstr ""
   
  33683365msgid ""
  33693366"<b>Warning:</b>  Incorrect settings could prevent the X server from "
  3370 "restarting.  Changes to these settings will not take effect until gdm is "
   3367"restarting.  Changes to these settings will not take effect until GDM is "
  33713368"restarted."
  33723369msgstr ""
  33733370"<b>Предупреждение:</b> Неправилна стойност може да попречи на X сървъра да "
  3374 "се рестартира. За да влезе настройката в сила, трябва да рестартирате "
  3375 "услугата „gdm“"
   3371"се рестартира. За да влезе настройката в сила, трябва да рестартирате GDM."
  33763372
  33773373#: ../gui/gdmsetup.glade.h:6
   
  36023598
  36033599#: ../gui/gdmsetup.glade.h:64
  3604 msgid "Select Backgroud Image"
  3605 msgstr "Избор на фоново изображение"
  3606 
  3607 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:65
  36083600msgid "Select Background Image"
  36093601msgstr "Избор на фоново изображение"
  36103602
  3611 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:66
   3603#: ../gui/gdmsetup.glade.h:65
  36123604msgid "Select Logo Image"
  36133605msgstr "Избор на изображение за лого"
  36143606
  3615 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:67
   3607#: ../gui/gdmsetup.glade.h:66
  36163608msgid "Select Sound File"
  36173609msgstr "Избор на звуков файл:"
  36183610
  3619 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:68
   3611#: ../gui/gdmsetup.glade.h:67
  36203612msgid ""
  36213613"Selected only\n"
   
  36253617"Случаен от избраните\n"
  36263618
  3627 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:71
   3619#: ../gui/gdmsetup.glade.h:70
  36283620msgid "Server Settings"
  36293621msgstr "Настройки на сървъра"
  36303622
  3631 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:72
   3623#: ../gui/gdmsetup.glade.h:71
  36323624msgid "Server _name:"
  36333625msgstr "_Име на сървър:"
  36343626
  3635 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:73
   3627#: ../gui/gdmsetup.glade.h:72
  36363628msgid "Servers To Start"
  36373629msgstr "Сървъри, които да се стартират"
  36383630
  3639 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:74
   3631#: ../gui/gdmsetup.glade.h:73
  36403632msgid "Sho_w Actions menu"
  36413633msgstr "Показване на менюто „_Действия“"
  36423634
  3643 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:76
   3635#: ../gui/gdmsetup.glade.h:75
  36443636msgid "Themes"
  36453637msgstr "Теми"
  36463638
  3647 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:77
   3639#: ../gui/gdmsetup.glade.h:76
  36483640msgid "U_ser:"
  36493641msgstr "_Потребител:"
  36503642
  3651 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:78
   3643#: ../gui/gdmsetup.glade.h:77
  36523644msgid "Users"
  36533645msgstr "Потребители"
  36543646
  3655 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:79
   3647#: ../gui/gdmsetup.glade.h:78
  36563648msgid "Welcome Message"
  36573649msgstr "Съобщение за добре дошли"
  36583650
  3659 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:80
   3651#: ../gui/gdmsetup.glade.h:79
  36603652msgid "X Server Login Window Preferences"
  36613653msgstr "Прозорец за екрана за идентификация през X сървъра"
  36623654
   3655#: ../gui/gdmsetup.glade.h:80
   3656msgid "XDMCP Login Window Preferences"
   3657msgstr "Настройки на прозореца за идентификация през XDMCP"
   3658
  36633659#: ../gui/gdmsetup.glade.h:81
  3664 msgid "XDMCP Login WIndow Preferences"
  3665 msgstr "Прозорец за екрана за идентификация през XDMCP"
  3666 
  3667 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:82
  36683660msgid "_Add/Modify..."
  36693661msgstr "_Добавяне/промяна..."
  36703662
  3671 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:83
   3663#: ../gui/gdmsetup.glade.h:82
  36723664msgid "_Allow local system administrator login"
  36733665msgstr "_Локалния администратор да може да влиза"
  36743666
  3675 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:84
   3667#: ../gui/gdmsetup.glade.h:83
  36763668msgid "_Allow users to change fonts and colors of plain greeter"
  36773669msgstr ""
   
  36793671"посрещане без тема"
  36803672
  3681 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:86
   3673#: ../gui/gdmsetup.glade.h:85
  36823674#, no-c-format
  36833675msgid "_Default: \"Welcome to %n\""
  36843676msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли в %n“"
  36853677
  3686 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:87
   3678#: ../gui/gdmsetup.glade.h:86
  36873679msgid "_Default: \"Welcome\""
  36883680msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли“"
  36893681
  3690 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:88
   3682#: ../gui/gdmsetup.glade.h:87
  36913683msgid "_Deny TCP connections to Xserver"
  36923684msgstr "_Забраняване на връзки по TCP към X сървъра"
  36933685
  3694 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:89
   3686#: ../gui/gdmsetup.glade.h:88
  36953687msgid "_Enable Automatic Login"
  36963688msgstr "Включване на _автоматичното влизане"
  36973689
  3698 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:90
   3690#: ../gui/gdmsetup.glade.h:89
  36993691msgid "_Enable accessible login"
  37003692msgstr "Включване на модулите за _достъпност"
  37013693
  3702 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:91
   3694#: ../gui/gdmsetup.glade.h:90
  37033695msgid "_Flexible (on demand)"
  37043696msgstr "_Гъвкав (при поискване)"
  37053697
  3706 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
   3698#: ../gui/gdmsetup.glade.h:91
  37073699msgid "_Image:"
  37083700msgstr "_Изображение:"
  37093701
  3710 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:93
   3702#: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
  37113703msgid "_Include all users from /etc/passwd (not for NIS)"
  37123704msgstr "_Включване на всички потребители от „/etc/passwd“ (не е за NIS)"
  37133705
  3714 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:94
   3706#: ../gui/gdmsetup.glade.h:93
  37153707msgid "_Login screen ready:"
  37163708msgstr "_Екранът за идентификация е готов:"
  37173709
  3718 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:95
   3710#: ../gui/gdmsetup.glade.h:94
  37193711msgid "_Logins are handled by this computer"
  37203712msgstr "_Заявките за вход се обработват от този компютър"
  37213713
  3722 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:96
   3714#: ../gui/gdmsetup.glade.h:95
  37233715msgid "_Pause before login:"
  37243716msgstr "_Пауза преди влизане в системата:"
  37253717
  3726 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:97
   3718#: ../gui/gdmsetup.glade.h:96
  37273719msgid "_Remove"
  37283720msgstr "_Премахване"
  37293721
  3730 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:98
   3722#: ../gui/gdmsetup.glade.h:97
  37313723msgid "_Server:"
  37323724msgstr "_Сървър:"
  37333725
  3734 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
   3726#: ../gui/gdmsetup.glade.h:98
  37353727msgid "_Servers:"
  37363728msgstr "_Сървъри:"
  37373729
  3738 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:100
   3730#: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
  37393731msgid "_Style:"
  37403732msgstr "_Стил:"
  37413733
  3742 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:101
   3734#: ../gui/gdmsetup.glade.h:100
  37433735msgid "_Theme:"
  37443736msgstr "_Тема:"
  37453737
  3746 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:102
   3738#: ../gui/gdmsetup.glade.h:101
  37473739msgid "_User:"
  37483740msgstr "_Потребител:"
  37493741
  3750 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:103
   3742#: ../gui/gdmsetup.glade.h:102
  37513743msgid "_VT:"
  37523744msgstr "_Терминал:"
  37533745
  3754 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:104
   3746#: ../gui/gdmsetup.glade.h:103
  37553747msgid "dummy"
  37563748msgstr "глупав"
  37573749
  3758 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:105
   3750#: ../gui/gdmsetup.glade.h:104
  37593751msgid "seconds"
  37603752msgstr "секунди"
   
  37643756msgstr "Прекалено много потребители..."
  37653757
  3766 #: ../gui/greeter/greeter.c:603
   3758#: ../gui/greeter/greeter.c:606
  37673759#, c-format
  37683760msgid ""
  37693761"The greeter version (%s) does not match the daemon version. You have "
  3770 "probably just upgraded gdm. Please restart the gdm daemon or the computer."
   3762"probably just upgraded GDM. Please restart the GDM daemon or the computer."
  37713763msgstr ""
  37723764"Версията на програмата за посрещане (%s) не съвпада с версията на демона. "
   
  37743766"рестартирайте компютъра."
  37753767
  3776 #: ../gui/greeter/greeter.c:618 ../gui/greeter/greeter.c:669
   3768#: ../gui/greeter/greeter.c:621 ../gui/greeter/greeter.c:672
  37773769msgid "Reboot"
  37783770msgstr "Рестартиране"
  37793771
  3780 #: ../gui/greeter/greeter.c:1078
   3772#: ../gui/greeter/greeter.c:1088
  37813773#, c-format
  37823774msgid "There was an error loading the theme %s"
  37833775msgstr "Грешка при зареждането на темата %s"
  37843776
  3785 #: ../gui/greeter/greeter.c:1130
   3777#: ../gui/greeter/greeter.c:1140
  37863778msgid "The greeter theme is corrupt"
  37873779msgstr "Темата за програмата за посрещане е развалена"
  37883780
  3789 #: ../gui/greeter/greeter.c:1131
   3781#: ../gui/greeter/greeter.c:1141
  37903782msgid ""
  37913783"The theme does not contain definition for the username/password entry "
   
  37953787"въвеждане на потребителско име/парола."
  37963788
  3797 #: ../gui/greeter/greeter.c:1164
   3789#: ../gui/greeter/greeter.c:1174
  37983790msgid ""
  37993791"There was an error loading the theme, and the default theme could not be "
   
  38033795"може да се зареди. Стартиране на стандартната програма за посрещане."
  38043796
  3805 #: ../gui/greeter/greeter.c:1186
   3797#: ../gui/greeter/greeter.c:1196
  38063798msgid ""
  38073799"The GTK+ greeter could not be started.  This display will abort and you may "
  3808 "have to login another way and fix the installation of gdm"
   3800"have to login another way and fix the installation of GDM"
  38093801msgstr ""
  38103802"Не може да се стартира програмата за посрещане на GTK+. Този дисплей ще "
   
  38123804"инсталацията на GDM"
  38133805
   3806#: ../gui/greeter/greeter.c:1245
   3807msgid ""
   3808"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   3809"sessions you can use, but you should log in and correct the gdm "
   3810"configuration."
   3811msgstr ""
   3812"Папка Ви за сесии липсва или е празна! Има две възможни сесии, от които може "
   3813"да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на GDM."
   3814
  38143815#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:66
  38153816msgid "Last Language"
   
  38573858"(pam-message)."
  38583859
  3859 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1081 ../gui/greeter/greeter_system.c:216
   3860#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1081 ../gui/greeter/greeter_system.c:215
  38603861msgid "Sus_pend"
  38613862msgstr "Прис_пиване"
  38623863
  3863 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1086 ../gui/greeter/greeter_system.c:64
  3864 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:191
   3864#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1086 ../gui/greeter/greeter_system.c:63
   3865#: ../gui/greeter/greeter_system.c:190
  38653866msgid "_Reboot"
  38663867msgstr "_Рестартиране"
   
  38783879msgstr "Клавишът „CapsLock“ е натиснат!"
  38793880
  3880 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1129
   3881#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1125
  38813882msgid "_OK"
  38823883msgstr "_Да"
  38833884
  3884 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1134
   3885#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1130
  38853886msgid "_Cancel"
  38863887msgstr "_Отказ"
  38873888
  3888 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:171
   3889#: ../gui/greeter/greeter_session.c:170
  38893890#, c-format
  38903891msgid "You have chosen %s for this session"
  38913892msgstr "Избрали сте „%s“ за тази сесия"
  38923893
  3893 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:174
   3894#: ../gui/greeter/greeter_session.c:173
  38943895#, c-format
  38953896msgid ""
   
  39003901"„switchdesk“ (Система->Инструмент за превключване от менюто на панела)."
  39013902
  3902 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:227
   3903#: ../gui/greeter/greeter_session.c:226
  39033904msgid "Change _Session"
  39043905msgstr "_Смяна на сесия"
  39053906
  3906 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:249
   3907#: ../gui/greeter/greeter_session.c:248
  39073908msgid "Sessions"
  39083909msgstr "Сесии"
  39093910
  3910 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:269
   3911#: ../gui/greeter/greeter_session.c:268
  39113912msgid "_Last session"
  39123913msgstr "_Последно избрана сесия"
  39133914
  3914 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:275
   3915#: ../gui/greeter/greeter_session.c:274
  39153916msgid "Log in using the session that you have used last time you logged in"
  39163917msgstr "Влизане в системата използвайки последната работна сесия"
  39173918
  3918 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:157 ../gui/greeter/greeter_system.c:368
   3919#: ../gui/greeter/greeter_system.c:156 ../gui/greeter/greeter_system.c:367
  39193920msgid ""
  39203921"Run an XDMCP chooser which will allow you to log into available remote "
   
  39243925"наличните отдалечени машини, ако има такива."
  39253926
  3926 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:172 ../gui/greeter/greeter_system.c:388
   3927#: ../gui/greeter/greeter_system.c:171 ../gui/greeter/greeter_system.c:387
  39273928msgid ""
  39283929"Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
   
  39313932"потребителя „root“."
  39323933
  3933 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:198 ../gui/greeter/greeter_system.c:334
   3934#: ../gui/greeter/greeter_system.c:197 ../gui/greeter/greeter_system.c:333
  39343935msgid "Reboot your computer"
  39353936msgstr "Рестартиране на компютъра"
  39363937
  3937 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:210
   3938#: ../gui/greeter/greeter_system.c:209
  39383939msgid "Shut down the system so that you may safely turn off the computer."
  39393940msgstr "Спиране на компютъра, така че спокойно да го загасите."
  39403941
  3941 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:223 ../gui/greeter/greeter_system.c:351
   3942#: ../gui/greeter/greeter_system.c:222 ../gui/greeter/greeter_system.c:350
  39423943msgid "Suspend your computer"
  39433944msgstr "Приспиване на компютъра"
  39443945
  3945 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:284
   3946#: ../gui/greeter/greeter_system.c:283
  39463947msgid "Choose an Action"
  39473948msgstr "Избор на действие"
  39483949
  3949 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:313
   3950#: ../gui/greeter/greeter_system.c:312
  39503951msgid "Shut _down the computer"
  39513952msgstr "_Спиране на компютъра"
  39523953
  3953 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:316
   3954#: ../gui/greeter/greeter_system.c:315
  39543955msgid "Shut down your computer so that you may turn it off."
  39553956msgstr "Спиране на компютъра, за да го загасите."
  39563957
  3957 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:331
   3958#: ../gui/greeter/greeter_system.c:330
  39583959msgid "_Reboot the computer"
  39593960msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  39603961
  3961 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:348
   3962#: ../gui/greeter/greeter_system.c:347
  39623963msgid "Sus_pend the computer"
  39633964msgstr "Прис_пиване на компютъра"
  39643965
  3965 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:365
   3966#: ../gui/greeter/greeter_system.c:364
  39663967msgid "Run _XDMCP chooser"
  39673968msgstr "Стартирана на програмата за избор чрез XDMCP"
  39683969
  3969 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:385
   3970#: ../gui/greeter/greeter_system.c:384
  39703971msgid "Confi_gure the login manager"
  39713972msgstr "Нас_тройване на програмата за вход"
   
  40134014msgstr "Щастлив GNOME"
  40144015
  4015 #: ../gui/modules/dwellmouselistener.c:654
   4016#: ../gui/modules/dwellmouselistener.c:655
  40164017#: ../gui/modules/keymouselistener.c:926
  40174018#, c-format
   
  40284029msgstr "Файлът с жестовете не може да бъде отворен: %s"
  40294030
  4030 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:39
   4031#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:38
  40314032msgid "DMX display to migrate to"
  40324033msgstr "Към кой дисплей с DMX да се мигрира"
  40334034
  4034 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:40 ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:45
   4035#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:39 ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:44
  40354036msgid "DISPLAY"
  40364037msgstr "ДИСПЛЕЙ"
  40374038
  4038 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:44
   4039#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:43
  40394040msgid "Backend display name"
  40404041msgstr "Име на дисплея на заден режим"
  40414042
  4042 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:49
   4043#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:48
  40434044msgid "Xauthority file for destination display"
  40444045msgstr "Файл за упълномощаване Xauthority за целевия дисплей"
  40454046
  4046 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:50 ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:55
   4047#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:49 ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:54
  40474048msgid "AUTHFILE"
  40484049msgstr "ФАЙЛ_УПЪЛНОМОЩАВАНЕ"
  40494050
  4050 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:54
   4051#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:53
  40514052msgid "Xauthority file for backend display"
  40524053msgstr "Файл за упълномощаване за дисплея на заден режим"
  40534054
  4054 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:72
   4055#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:71
  40554056#, c-format
  40564057msgid "Failed to open display \"%s\"\n"
  40574058msgstr "Невъзможно е да се отвори дисплей „%s“\n"
  40584059
  4059 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:76
   4060#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:75
  40604061#, c-format
  40614062msgid "DMX extension not present on \"%s\"\n"
  40624063msgstr "Разширението DMX липсва на „%s“\n"
  40634064
  4064 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:99
   4065#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:98
  40654066msgid "- migrate a backend display from one DMX display to another"
  40664067msgstr "- мигриране на дисплей на заден режим от един дисплей с DMX към друг"
  40674068
  4068 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:105
   4069#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:104
  40694070#, c-format
  40704071msgid "You must specify a destination DMX display using %s\n"
  40714072msgstr "Трябва да укажете целеви дисплей с DMX като ползвате %s\n"
  40724073
  4073 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:110
   4074#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:109
  40744075#, c-format
  40754076msgid "You must specify a backend display by using %s\n"
   
  40784079"\n"
  40794080
  4080 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:125
   4081#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:124
  40814082#, c-format
  40824083msgid "DMXAddScreen \"%s\" failed on \"%s\"\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.