Changeset 433


Ignore:
Timestamp:
Jan 3, 2006, 1:35:40 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадени. В eel нарочно съм задал 3 низа да са fuzzy, защото нямах време да проверя дали са правилно преведени.

Location:
desktop
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/eel.HEAD.bg.po

  r429 r433  
  1111"Project-Id-Version: eel\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-12-27 05:22+0100\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-12-27 10:19+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-01-03 13:37+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-01-03 13:39+0200\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../eel/eel-alert-dialog.c:115
   
  2626#: ../eel/eel-alert-dialog.c:116
  2727msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
  28 msgstr "Ширина на границата около етикета и изображението в прозореца за сигнал"
   28msgstr ""
   29"Ширина на границата около етикета и изображението в прозореца за сигнал"
  2930
  3031#: ../eel/eel-alert-dialog.c:125
   
  134135#.
  135136#: ../eel/eel-glib-extensions.c:1259
   137#, fuzzy
  136138msgid "01/01/00, 01:00 AM"
  137139msgstr "01/01/00, 01:00 AM"
   
  139141#. The second one is "%-m/%-d/%-y, %-I:%M %p".
  140142#: ../eel/eel-glib-extensions.c:1261
   143#, fuzzy
  141144msgid "1/1/00, 1:00 AM"
  142145msgstr "1/1/00, 1:00 AM"
   
  144147#. The third one is "%_m/%_d/%_y, %_I:%M %p".
  145148#: ../eel/eel-glib-extensions.c:1263
   149#, fuzzy
  146150msgid " 1/ 1/00,  1:00 AM"
  147151msgstr " 1/ 1/00,  1:00 AM"
   
  250254#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:650
  251255msgid " (invalid Unicode)"
  252 msgstr " (невалиден уникод)"
  253 
  254 #~ msgid "GConf Error"
  255 #~ msgstr "Грешка в GConf"
  256 
  257 #~ msgid "No Selection Made"
  258 #~ msgstr "Нищо не е избрано"
  259 
  260 #~ msgid "Info"
  261 #~ msgstr "Инфо"
  262 
  263 #~ msgid "Warning"
  264 #~ msgstr "Предупреждение"
  265 
  266 #~ msgid "Error"
  267 #~ msgstr "Грешка"
  268 
  269 #~ msgid "Question"
  270 #~ msgstr "Въпрос"
   256msgstr " (невалиден Уникод)"
 • desktop/nautilus-cd-burner.HEAD.bg.po

  r432 r433  
  11# Bulgarian translation of nautilus-cd-burner
  2 # Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation
   2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation
  33# This file is distributed under the same license
  44# as the nautilus-cd-burner package.
   
  66# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
  77# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005.
  8 # Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
   8# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006.
  99#
  1010#
   
  1313"Project-Id-Version: nautilus-cd-burner gnome HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2005-12-27 06:56+0100\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2005-12-27 10:43+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2006-01-03 13:29+0200\n"
   16"PO-Revision-Date: 2006-01-03 13:29+0200\n"
  1717"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2020"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2121"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2323
  2424#: ../burn-extension.c:130
   
  7373#: ../nautilus-burn-drive.c:2913
  7474msgid "Could not determine media type because CD drive is busy"
  75 msgstr "Не може да се установи вида на носителя, защото CD устройството е заето"
   75msgstr ""
   76"Не може да се установи вида на носителя, защото CD устройството е заето"
  7677
  7778#: ../nautilus-burn-drive.c:2915
   
  938939"Дали да се ползва защитата срещу забавяне на потока от данни, която е "
  939940"вградена в някои устройства."
  940 
  941 #~ msgid "Can't launch cd burner"
  942 #~ msgstr "Не може да се пусне записвачката на CD-та"
  943 
  944 #~ msgid "<b>After Writing</b>"
  945 #~ msgstr "<b>След запис</b>"
  946 
  947 #~ msgid "E_ject disc"
  948 #~ msgstr "Из_важдане на диска"
 • desktop/nautilus.HEAD.bg.po

  r431 r433  
  1111"Project-Id-Version: nautilus 2.12\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-12-27 06:52+0100\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-12-27 10:37+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-01-03 13:33+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-01-03 13:32+0200\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../data/browser.xml.h:1
   
  26162616#, c-format
  26172617msgid "Are you sure you want to permanently delete the %d selected item?"
   2618msgid_plural ""
  26182619"Are you sure you want to permanently delete the %d selected items?"
  2619 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете за постоянно %d избран обект?"
   2620msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да изтриете за постоянно %d избран обект?"
   2621msgstr[1] ""
  26202622"Сигурни ли сте, че искате да изтриете за постоянно %d избрани обекта?"
  26212623
   
  26372639
  26382640#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1290
  2639 #, fuzzy
  26402641msgid "Search _name:"
  2641 msgstr "Име на заявката:"
   2642msgstr "_Име, което да се търси:"
  26422643
  26432644#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1303
   
  27692770"Are you sure you want to permanently delete the %d selected item from the "
  27702771"trash?"
   2772msgid_plural ""
  27712773"Are you sure you want to permanently delete the %d selected items from the "
  27722774"trash?"
  2773 msgstr ""
   2775msgstr[0] ""
  27742776"Сигурни ли сте, че искате да изтриете за постоянно %d избран обект от "
  27752777"кошчето?"
   2778msgstr[1] ""
  27762779"Сигурни ли сте, че искате да изтриете за постоянно %d избрани обекта от "
  27772780"кошчето?"
   
  29172920#, c-format
  29182921msgid "The %d selected item will be moved if you select the Paste command"
   2922msgid_plural ""
  29192923"The %d selected items will be moved if you select the Paste command"
  2920 msgstr ""
   2924msgstr[0] ""
  29212925"%d избран обект ще бъде преместен, ако изберете командата за поставяне на "
  29222926"файлове"
   2927msgstr[1] ""
  29232928"%d избрани обекта ще бъдат преместени, ако изберете командата за поставяне "
  29242929"на файлове"
   
  29272932#, c-format
  29282933msgid "The %d selected item will be copied if you select the Paste command"
   2934msgid_plural ""
  29292935"The %d selected items will be copied if you select the Paste command"
  2930 msgstr ""
   2936msgstr[0] ""
  29312937"%d избран обект ще бъде копиран, ако изберете командата за поставяне на "
  29322938"файлове"
   2939msgstr[1] ""
  29332940"%d избрани обекта ще бъдат копирани, ако изберете командата за поставяне на "
  29342941"файлове"
   
  53335340#: ../src/nautilus-query-editor.c:980
  53345341msgid "<b>Search Folder</b>"
  5335 msgstr ""
   5342msgstr "<b>Папка, в която да се търси</b>"
  53365343
  53375344#: ../src/nautilus-query-editor.c:996
   
  57625769msgid "View your network servers in the Nautilus file manager"
  57635770msgstr "Преглед на вашите мрежови сървъри във файловия мениджър Nautilus"
  5764 
  5765 #~ msgid "Unable to Replace File"
  5766 #~ msgstr "Файлът не може да бъде заменен"
  5767 
  5768 #~ msgid "Conflict While Copying"
  5769 #~ msgstr "Конфликт по време на копирането"
  5770 
  5771 #~ msgid "Can't Change Trash Location"
  5772 #~ msgstr "Местоположението на кошчето не може да се смени"
  5773 
  5774 #~ msgid "Can't Copy Trash"
  5775 #~ msgstr "Кошчето не може да бъде копирано"
  5776 
  5777 #~ msgid "Can't Move Into Self"
  5778 #~ msgstr "Не може да се премести в себе си"
  5779 
  5780 #~ msgid "Can't Copy Into Self"
  5781 #~ msgstr "Не може да се копира в себе си"
  5782 
  5783 #~ msgid "Can't Copy Over Self"
  5784 #~ msgstr "Не може да се копира върху себе си."
  5785 
  5786 #~ msgid "Switch"
  5787 #~ msgstr "Превключване"
  5788 
  5789 #~ msgid "Can't Open Location"
  5790 #~ msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
  5791 
  5792 #~ msgid "Folder:"
  5793 #~ msgstr "Папка:"
  5794 
  5795 #~ msgid "_Revert"
  5796 #~ msgstr "В_ръщане"
  5797 
  5798 #~ msgid "View in Multiple Windows?"
  5799 #~ msgstr "Преглед в много прозорци?"
 • desktop/yelp.HEAD.bg.po

  r430 r433  
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: yelp 2.10 gnome 2.10\n"
   10"Project-Id-Version: yelp HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-12-27 06:58+0100\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-12-27 10:27+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-01-03 13:36+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-01-03 13:35+0200\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../data/man.xml.in.h:1 ../data/toc.xml.in.h:4
   
  443443"requires a PostScript printer driver."
  444444msgstr ""
  445 "Опитвате се да печатате чрез драйвера „%s“. Тази програма изисква драйвер съвместим с PostScript."
   445"Опитвате се да печатате чрез драйвера „%s“. Тази програма изисква драйвер "
   446"съвместим с PostScript."
  446447
  447448#: ../src/yelp-print.c:402
   
  831832msgid "Get help with GNOME"
  832833msgstr "Помощ за GNOME"
  833 
  834 #~ msgid "Unknown Section"
  835 #~ msgstr "Неизвестен раздел"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.