Ignore:
Timestamp:
Dec 21, 2005, 3:06:47 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Отново коригирам нов низ.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome-2-12/developer-libs/glib.glib-2-8.bg.po

  r270 r428  
  99"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-03 12:16-0400\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-08-30 13:42+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-12-21 15:08+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-12-21 15:08+0200\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: glib/gconvert.c:408 glib/gconvert.c:486
   20#: ../glib/gconvert.c:408 ../glib/gconvert.c:486
  2121#, c-format
  2222msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  2323msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  2424
  25 #: glib/gconvert.c:412 glib/gconvert.c:490
   25#: ../glib/gconvert.c:412 ../glib/gconvert.c:490
  2626#, c-format
  2727msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
  2828msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  2929
  30 #: glib/gconvert.c:606 glib/gconvert.c:995 glib/giochannel.c:1322
  31 #: glib/giochannel.c:1364 glib/giochannel.c:2206 glib/gutf8.c:912
  32 #: glib/gutf8.c:1362
  33 #, c-format
   30#: ../glib/gconvert.c:606 ../glib/gconvert.c:995 ../glib/giochannel.c:1322
   31#: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:912
   32#: ../glib/gutf8.c:1361
  3433msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  3534msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  3635
  37 #: glib/gconvert.c:612 glib/gconvert.c:922 glib/giochannel.c:1329
  38 #: glib/giochannel.c:2218
   36#: ../glib/gconvert.c:612 ../glib/gconvert.c:922 ../glib/giochannel.c:1329
   37#: ../glib/giochannel.c:2218
  3938#, c-format
  4039msgid "Error during conversion: %s"
  4140msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  4241
  43 #: glib/gconvert.c:647 glib/gutf8.c:908 glib/gutf8.c:1113 glib/gutf8.c:1254
  44 #: glib/gutf8.c:1358
  45 #, c-format
   42#: ../glib/gconvert.c:647 ../glib/gutf8.c:908 ../glib/gutf8.c:1112
   43#: ../glib/gutf8.c:1253 ../glib/gutf8.c:1357
  4644msgid "Partial character sequence at end of input"
  4745msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
  4846
  49 #: glib/gconvert.c:897
   47#: ../glib/gconvert.c:897
  5048#, c-format
  5149msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   
  5452"s“"
  5553
  56 #: glib/gconvert.c:1706
   54#: ../glib/gconvert.c:1706
  5755#, c-format
  5856msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
  5957msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
  6058
  61 #: glib/gconvert.c:1716
   59#: ../glib/gconvert.c:1716
  6260#, c-format
  6361msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  6462msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
  6563
  66 #: glib/gconvert.c:1733
   64#: ../glib/gconvert.c:1733
  6765#, c-format
  6866msgid "The URI '%s' is invalid"
  6967msgstr "URI „%s“ е неправилен"
  7068
  71 #: glib/gconvert.c:1745
   69#: ../glib/gconvert.c:1745
  7270#, c-format
  7371msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  7472msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
  7573
  76 #: glib/gconvert.c:1761
   74#: ../glib/gconvert.c:1761
  7775#, c-format
  7876msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  7977msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  8078
  81 #: glib/gconvert.c:1855
   79#: ../glib/gconvert.c:1855
  8280#, c-format
  8381msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  8482msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  8583
  86 #: glib/gconvert.c:1865
  87 #, c-format
   84#: ../glib/gconvert.c:1865
  8885msgid "Invalid hostname"
  8986msgstr "Неправилно име на хост"
  9087
  91 #: glib/gdir.c:121 glib/gdir.c:141
   88#: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:141
  9289#, c-format
  9390msgid "Error opening directory '%s': %s"
  9491msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
  9592
  96 #: glib/gfileutils.c:576 glib/gfileutils.c:649
   93#: ../glib/gfileutils.c:576 ../glib/gfileutils.c:649
  9794#, c-format
  9895msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
  9996msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
  10097
  101 #: glib/gfileutils.c:591
   98#: ../glib/gfileutils.c:591
  10299#, c-format
  103100msgid "Error reading file '%s': %s"
  104101msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  105102
  106 #: glib/gfileutils.c:673
   103#: ../glib/gfileutils.c:673
  107104#, c-format
  108105msgid "Failed to read from file '%s': %s"
  109106msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
  110107
  111 #: glib/gfileutils.c:724 glib/gfileutils.c:811
   108#: ../glib/gfileutils.c:724 ../glib/gfileutils.c:811
  112109#, c-format
  113110msgid "Failed to open file '%s': %s"
  114111msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
  115112
  116 #: glib/gfileutils.c:741 glib/gmappedfile.c:133
   113#: ../glib/gfileutils.c:741 ../glib/gmappedfile.c:133
  117114#, c-format
  118115msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
   
  121118"fstat(): %s"
  122119
  123 #: glib/gfileutils.c:775
   120#: ../glib/gfileutils.c:775
  124121#, c-format
  125122msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
   
  127124"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
  128125
  129 #: glib/gfileutils.c:909
   126#: ../glib/gfileutils.c:909
  130127#, c-format
  131128msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
   
  134131"g_rename(): %s"
  135132
  136 #: glib/gfileutils.c:952
   133#: ../glib/gfileutils.c:952
  137134#, c-format
  138135msgid "Could not change file mode: fork() failed: %s"
   
  141138"fork(): %s"
  142139
  143 #: glib/gfileutils.c:983
   140#: ../glib/gfileutils.c:983
  144141#, c-format
  145142msgid "Could not change file mode: waitpid() failed: %s"
   
  148145"waitpid(): %s"
  149146
  150 #: glib/gfileutils.c:1002
   147#: ../glib/gfileutils.c:1002
  151148#, c-format
  152149msgid "Could not change file mode: chmod() failed: %s"
   
  155152"chmod(): %s"
  156153
  157 #: glib/gfileutils.c:1013
   154#: ../glib/gfileutils.c:1013
  158155#, c-format
  159156msgid "Could not change file mode: Child terminated by signal: %s"
   
  162159"прекратен със сигнал: %s"
  163160
  164 #: glib/gfileutils.c:1024
  165 #, c-format
   161#: ../glib/gfileutils.c:1024
  166162msgid "Could not change file mode: Child terminated abnormally"
  167163msgstr ""
   
  169165"по неочакван начин"
  170166
  171 #: glib/gfileutils.c:1058 glib/gfileutils.c:1524
   167#: ../glib/gfileutils.c:1058 ../glib/gfileutils.c:1524
  172168#, c-format
  173169msgid "Failed to create file '%s': %s"
  174170msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  175171
  176 #: glib/gfileutils.c:1080
   172#: ../glib/gfileutils.c:1080
  177173#, c-format
  178174msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
   
  181177"(): %s"
  182178
  183 #: glib/gfileutils.c:1105
   179#: ../glib/gfileutils.c:1105
  184180#, c-format
  185181msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
  186182msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
  187183
  188 #: glib/gfileutils.c:1124
   184#: ../glib/gfileutils.c:1124
  189185#, c-format
  190186msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   
  192188"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  193189
  194 #: glib/gfileutils.c:1242
   190#: ../glib/gfileutils.c:1242
  195191#, c-format
  196192msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   
  199195"g_unlink(): %s"
  200196
  201 #: glib/gfileutils.c:1485
   197#: ../glib/gfileutils.c:1485
  202198#, c-format
  203199msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  204200msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  205201
  206 #: glib/gfileutils.c:1499
   202#: ../glib/gfileutils.c:1499
  207203#, c-format
  208204msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
  209205msgstr "Шаблонът „%s“ не завършва с XXXXXX"
  210206
  211 #: glib/gfileutils.c:1974
   207#: ../glib/gfileutils.c:1974
  212208#, c-format
  213209msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  214210msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  215211
  216 #: glib/gfileutils.c:1995
  217 #, c-format
   212#: ../glib/gfileutils.c:1995
  218213msgid "Symbolic links not supported"
  219214msgstr "Символни връзки не се поддържат"
  220215
  221 #: glib/giochannel.c:1150
   216#: ../glib/giochannel.c:1150
  222217#, c-format
  223218msgid "Conversion from character set `%s' to `%s' is not supported"
  224219msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  225220
  226 #: glib/giochannel.c:1154
   221#: ../glib/giochannel.c:1154
  227222#, c-format
  228223msgid "Could not open converter from `%s' to `%s': %s"
  229224msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
  230225
  231 #: glib/giochannel.c:1499
  232 #, c-format
   226#: ../glib/giochannel.c:1499
  233227msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
  234228msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
  235229
  236 #: glib/giochannel.c:1546 glib/giochannel.c:1803 glib/giochannel.c:1889
  237 #, c-format
   230#: ../glib/giochannel.c:1546 ../glib/giochannel.c:1803
   231#: ../glib/giochannel.c:1889
  238232msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
  239233msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
  240234
  241 #: glib/giochannel.c:1626 glib/giochannel.c:1703
  242 #, c-format
   235#: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1703
  243236msgid "Channel terminates in a partial character"
  244237msgstr "Каналът прекъсна на непълен символ"
  245238
  246 #: glib/giochannel.c:1689
  247 #, c-format
   239#: ../glib/giochannel.c:1689
  248240msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
  249241msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
  250242
  251 #: glib/gmappedfile.c:116
   243#: ../glib/gmappedfile.c:116
  252244#, c-format
  253245msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
  254246msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
  255247
  256 #: glib/gmappedfile.c:185
   248#: ../glib/gmappedfile.c:185
  257249#, c-format
  258250msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
   
  261253"%s"
  262254
  263 #: glib/gmarkup.c:232
   255#: ../glib/gmarkup.c:232
  264256#, c-format
  265257msgid "Error on line %d char %d: %s"
  266258msgstr "Грешка на ред %d, символ %d: %s"
  267259
  268 #: glib/gmarkup.c:330
   260#: ../glib/gmarkup.c:330
  269261#, c-format
  270262msgid "Error on line %d: %s"
  271263msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  272264
  273 #: glib/gmarkup.c:434
   265#: ../glib/gmarkup.c:434
  274266msgid ""
  275267"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   
  278270"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
  279271
  280 #: glib/gmarkup.c:444
   272#: ../glib/gmarkup.c:444
  281273#, c-format
  282274msgid ""
   
  289281"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
  290282
  291 #: glib/gmarkup.c:478
   283#: ../glib/gmarkup.c:478
  292284#, c-format
  293285msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  294286msgstr "Символът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  295287
  296 #: glib/gmarkup.c:515
   288#: ../glib/gmarkup.c:515
  297289#, c-format
  298290msgid "Entity name '%s' is not known"
  299291msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
  300292
  301 #: glib/gmarkup.c:526
   293#: ../glib/gmarkup.c:526
  302294msgid ""
  303295"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   
  308300"амперсанда чрез &amp;"
  309301
  310 #: glib/gmarkup.c:579
   302#: ../glib/gmarkup.c:579
  311303#, c-format
  312304msgid ""
   
  317309"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  318310
  319 #: glib/gmarkup.c:604
   311#: ../glib/gmarkup.c:604
  320312#, c-format
  321313msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
   
  323315"Указателят на символ „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен символ"
  324316
  325 #: glib/gmarkup.c:619
   317#: ../glib/gmarkup.c:619
  326318msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  327319msgstr "Празен указател на символ. Трябва да включва число, например &#454;"
  328320
  329 #: glib/gmarkup.c:629
   321#: ../glib/gmarkup.c:629
  330322msgid ""
  331323"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   
  337329"амперсанда чрез &amp;"
  338330
  339 #: glib/gmarkup.c:715
   331#: ../glib/gmarkup.c:715
  340332msgid "Unfinished entity reference"
  341333msgstr "Незавършена заместваща последователност"
  342334
  343 #: glib/gmarkup.c:721
   335#: ../glib/gmarkup.c:721
  344336msgid "Unfinished character reference"
  345337msgstr "Незавършен указател на символ"
  346338
  347 #: glib/gmarkup.c:964 glib/gmarkup.c:992 glib/gmarkup.c:1023
   339#: ../glib/gmarkup.c:964 ../glib/gmarkup.c:992 ../glib/gmarkup.c:1023
  348340msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
  349341msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
  350342
  351 #: glib/gmarkup.c:1059
   343#: ../glib/gmarkup.c:1059
  352344msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  353345msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  354346
  355 #: glib/gmarkup.c:1099
   347#: ../glib/gmarkup.c:1099
  356348#, c-format
  357349msgid ""
   
  361353"„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  362354
  363 #: glib/gmarkup.c:1163
   355#: ../glib/gmarkup.c:1163
  364356#, c-format
  365357msgid ""
   
  370362"завърши с „>“"
  371363
  372 #: glib/gmarkup.c:1252
   364#: ../glib/gmarkup.c:1252
  373365#, c-format
  374366msgid ""
   
  378370"„%s“"
  379371
  380 #: glib/gmarkup.c:1294
   372#: ../glib/gmarkup.c:1294
  381373#, c-format
  382374msgid ""
   
  389381"вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
  390382
  391 #: glib/gmarkup.c:1383
   383#: ../glib/gmarkup.c:1383
  392384#, c-format
  393385msgid ""
   
  398390"когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  399391
  400 #: glib/gmarkup.c:1528
   392#: ../glib/gmarkup.c:1528
  401393#, c-format
  402394msgid ""
   
  407399"започва с „%s“"
  408400
  409 #: glib/gmarkup.c:1568
   401#: ../glib/gmarkup.c:1568
  410402#, c-format
  411403msgid ""
   
  416408"Позволен е символът „>“"
  417409
  418 #: glib/gmarkup.c:1579
   410#: ../glib/gmarkup.c:1579
  419411#, c-format
  420412msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  421413msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  422414
  423 #: glib/gmarkup.c:1588
   415#: ../glib/gmarkup.c:1588
  424416#, c-format
  425417msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  426418msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  427419
  428 #: glib/gmarkup.c:1735
   420#: ../glib/gmarkup.c:1735
  429421msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  430422msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
  431423
  432 #: glib/gmarkup.c:1749
   424#: ../glib/gmarkup.c:1749
  433425msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  434426msgstr ""
  435427"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
  436428
  437 #: glib/gmarkup.c:1757 glib/gmarkup.c:1801
   429#: ../glib/gmarkup.c:1757 ../glib/gmarkup.c:1801
  438430#, c-format
  439431msgid ""
   
  444436"s“"
  445437
  446 #: glib/gmarkup.c:1765
   438#: ../glib/gmarkup.c:1765
  447439#, c-format
  448440msgid ""
   
  453445"етикета <%s/>"
  454446
  455 #: glib/gmarkup.c:1771
   447#: ../glib/gmarkup.c:1771
  456448msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  457449msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  458450
  459 #: glib/gmarkup.c:1776
   451#: ../glib/gmarkup.c:1776
  460452msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  461453msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  462454
  463 #: glib/gmarkup.c:1781
   455#: ../glib/gmarkup.c:1781
  464456msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  465457msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  466458
  467 #: glib/gmarkup.c:1787
   459#: ../glib/gmarkup.c:1787
  468460msgid ""
  469461"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  473465"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  474466
  475 #: glib/gmarkup.c:1794
   467#: ../glib/gmarkup.c:1794
  476468msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  477469msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  478470
  479 #: glib/gmarkup.c:1809
   471#: ../glib/gmarkup.c:1809
  480472#, c-format
  481473msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  482474msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  483475
  484 #: glib/gmarkup.c:1815
   476#: ../glib/gmarkup.c:1815
  485477msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  486478msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  487479
  488 #: glib/gshell.c:73
  489 #, c-format
   480#: ../glib/gshell.c:73
  490481msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
  491482msgstr "Цитиран текст не започва със символ „\"“"
  492483
  493 #: glib/gshell.c:163
  494 #, c-format
   484#: ../glib/gshell.c:163
  495485msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
  496486msgstr ""
  497487"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран от обвивката"
  498488
  499 #: glib/gshell.c:541
   489#: ../glib/gshell.c:541
  500490#, c-format
  501491msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
  502492msgstr "Текстът свърши веднага след символа „\\“. (Текстът е „%s“)"
  503493
  504 #: glib/gshell.c:548
   494#: ../glib/gshell.c:548
  505495#, c-format
  506496msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
   
  508498"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
  509499
  510 #: glib/gshell.c:560
  511 #, c-format
   500#: ../glib/gshell.c:560
  512501msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
  513502msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
  514503
  515 #: glib/gspawn-win32.c:276
  516 #, c-format
   504#: ../glib/gspawn-win32.c:276
  517505msgid "Failed to read data from child process"
  518506msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  519507
  520 #: glib/gspawn-win32.c:291 glib/gspawn.c:1375
   508#: ../glib/gspawn-win32.c:291 ../glib/gspawn.c:1375
  521509#, c-format
  522510msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  523511msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  524512
  525 #: glib/gspawn-win32.c:329 glib/gspawn.c:1039
   513#: ../glib/gspawn-win32.c:329 ../glib/gspawn.c:1039
  526514#, c-format
  527515msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  528516msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
  529517
  530 #: glib/gspawn-win32.c:355 glib/gspawn.c:1244
   518#: ../glib/gspawn-win32.c:355 ../glib/gspawn.c:1244
  531519#, c-format
  532520msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  533521msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
  534522
  535 #: glib/gspawn-win32.c:361 glib/gspawn-win32.c:581
   523#: ../glib/gspawn-win32.c:361 ../glib/gspawn-win32.c:581
  536524#, c-format
  537525msgid "Failed to execute child process (%s)"
  538526msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  539527
  540 #: glib/gspawn-win32.c:890
   528#: ../glib/gspawn-win32.c:890
  541529#, c-format
  542530msgid "Failed to execute helper program (%s)"
  543531msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
  544532
  545 #: glib/gspawn-win32.c:1084
  546 #, c-format
   533#: ../glib/gspawn-win32.c:1084
  547534msgid ""
  548535"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   
  552539"процес"
  553540
  554 #: glib/gspawn.c:179
   541#: ../glib/gspawn.c:179
  555542#, c-format
  556543msgid "Failed to read data from child process (%s)"
  557544msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  558545
  559 #: glib/gspawn.c:311
   546#: ../glib/gspawn.c:311
  560547#, c-format
  561548msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   
  563550"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  564551
  565 #: glib/gspawn.c:394
   552#: ../glib/gspawn.c:394
  566553#, c-format
  567554msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  568555msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  569556
  570 #: glib/gspawn.c:1104
   557#: ../glib/gspawn.c:1104
  571558#, c-format
  572559msgid "Failed to fork (%s)"
  573560msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  574561
  575 #: glib/gspawn.c:1254
   562#: ../glib/gspawn.c:1254
  576563#, c-format
  577564msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  578565msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  579566
  580 #: glib/gspawn.c:1264
   567#: ../glib/gspawn.c:1264
  581568#, c-format
  582569msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  583570msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  584571
  585 #: glib/gspawn.c:1273
   572#: ../glib/gspawn.c:1273
  586573#, c-format
  587574msgid "Failed to fork child process (%s)"
  588575msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  589576
  590 #: glib/gspawn.c:1281
   577#: ../glib/gspawn.c:1281
  591578#, c-format
  592579msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  593580msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  594581
  595 #: glib/gspawn.c:1303
   582#: ../glib/gspawn.c:1303
  596583#, c-format
  597584msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   
  600587"s)"
  601588
  602 #: glib/gutf8.c:987
  603 #, c-format
   589#: ../glib/gutf8.c:986
  604590msgid "Character out of range for UTF-8"
  605591msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
  606592
  607 #: glib/gutf8.c:1081 glib/gutf8.c:1090 glib/gutf8.c:1222 glib/gutf8.c:1231
  608 #: glib/gutf8.c:1372 glib/gutf8.c:1468
  609 #, c-format
   593#: ../glib/gutf8.c:1080 ../glib/gutf8.c:1089 ../glib/gutf8.c:1221
   594#: ../glib/gutf8.c:1230 ../glib/gutf8.c:1371 ../glib/gutf8.c:1467
  610595msgid "Invalid sequence in conversion input"
  611596msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
  612597
  613 #: glib/gutf8.c:1383 glib/gutf8.c:1479
  614 #, c-format
   598#: ../glib/gutf8.c:1382 ../glib/gutf8.c:1478
  615599msgid "Character out of range for UTF-16"
  616600msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
  617601
  618 #: glib/goption.c:468
   602#: ../glib/goption.c:468
  619603msgid "Usage:"
  620604msgstr "Употреба:"
  621605
  622 #: glib/goption.c:468
   606#: ../glib/goption.c:468
  623607msgid "[OPTION...]"
  624608msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  625609
  626 #: glib/goption.c:556
   610#: ../glib/goption.c:556
  627611msgid "Help Options:"
  628612msgstr "Настройки на помощта:"
  629613
  630 #: glib/goption.c:557
   614#: ../glib/goption.c:557
  631615msgid "Show help options"
  632616msgstr "Показване на настройките на помощта"
  633617
  634 #: glib/goption.c:562
   618#: ../glib/goption.c:562
  635619msgid "Show all help options"
  636620msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  637621
  638 #: glib/goption.c:612
   622#: ../glib/goption.c:612
  639623msgid "Application Options:"
  640624msgstr "Настройки на приложението:"
  641625
  642 #: glib/goption.c:653
   626#: ../glib/goption.c:653
  643627#, c-format
  644628msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  645629msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  646630
  647 #: glib/goption.c:663
   631#: ../glib/goption.c:663
  648632#, c-format
  649633msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  651635"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  652636
  653 #: glib/goption.c:957 glib/goption.c:1068
   637#: ../glib/goption.c:926
   638#, c-format
   639msgid "Error parsing option %s"
   640msgstr "Грешка при анализ на опцията %s"
   641
   642#: ../glib/goption.c:959 ../glib/goption.c:1070
  654643#, c-format
  655644msgid "Missing argument for %s"
  656645msgstr "Липсва аргумент за %s"
  657646
  658 #: glib/goption.c:1472
   647#: ../glib/goption.c:1474
  659648#, c-format
  660649msgid "Unknown option %s"
  661650msgstr "Непозната опция %s"
  662651
  663 #: glib/gkeyfile.c:339
  664 #, c-format
   652#: ../glib/gkeyfile.c:339
  665653msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
  666654msgstr "Не може да се открие валиден ключов файл в папките с данни"
  667655
  668 #: glib/gkeyfile.c:374
  669 #, c-format
   656#: ../glib/gkeyfile.c:374
  670657msgid "Not a regular file"
  671658msgstr "Не е обикновен файл"
  672659
  673 #: glib/gkeyfile.c:382
  674 #, c-format
   660#: ../glib/gkeyfile.c:382
  675661msgid "File is empty"
  676662msgstr "Файлът е празен"
  677663
  678 #: glib/gkeyfile.c:697
   664#: ../glib/gkeyfile.c:697
  679665#, c-format
  680666msgid ""
   
  684670"група, нито коментар"
  685671
  686 #: glib/gkeyfile.c:765
  687 #, c-format
   672#: ../glib/gkeyfile.c:765
  688673msgid "Key file does not start with a group"
  689674msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  690675
  691 #: glib/gkeyfile.c:808
   676#: ../glib/gkeyfile.c:808
  692677#, c-format
  693678msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  694679msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  695680
  696 #: glib/gkeyfile.c:1017 glib/gkeyfile.c:1176 glib/gkeyfile.c:2177
  697 #: glib/gkeyfile.c:2242 glib/gkeyfile.c:2361 glib/gkeyfile.c:2497
  698 #: glib/gkeyfile.c:2649 glib/gkeyfile.c:2823 glib/gkeyfile.c:2880
   681#: ../glib/gkeyfile.c:1017 ../glib/gkeyfile.c:1176 ../glib/gkeyfile.c:2177
   682#: ../glib/gkeyfile.c:2242 ../glib/gkeyfile.c:2361 ../glib/gkeyfile.c:2497
   683#: ../glib/gkeyfile.c:2649 ../glib/gkeyfile.c:2823 ../glib/gkeyfile.c:2880
  699684#, c-format
  700685msgid "Key file does not have group '%s'"
  701686msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  702687
  703 #: glib/gkeyfile.c:1188
   688#: ../glib/gkeyfile.c:1188
  704689#, c-format
  705690msgid "Key file does not have key '%s'"
  706691msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  707692
  708 #: glib/gkeyfile.c:1289 glib/gkeyfile.c:1398
   693#: ../glib/gkeyfile.c:1289 ../glib/gkeyfile.c:1398
  709694#, c-format
  710695msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  711696msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  712697
  713 #: glib/gkeyfile.c:1307 glib/gkeyfile.c:1416 glib/gkeyfile.c:1788
   698#: ../glib/gkeyfile.c:1307 ../glib/gkeyfile.c:1416 ../glib/gkeyfile.c:1788
  714699#, c-format
  715700msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  718703"анализирана."
  719704
  720 #: glib/gkeyfile.c:2004
   705#: ../glib/gkeyfile.c:2004
  721706#, c-format
  722707msgid ""
   
  727712"бъде анализирана."
  728713
  729 #: glib/gkeyfile.c:2192 glib/gkeyfile.c:2376 glib/gkeyfile.c:2891
   714#: ../glib/gkeyfile.c:2192 ../glib/gkeyfile.c:2376 ../glib/gkeyfile.c:2891
  730715#, c-format
  731716msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  732717msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  733718
  734 #: glib/gkeyfile.c:3067
  735 #, c-format
   719#: ../glib/gkeyfile.c:3067
  736720msgid "Key file contains escape character at end of line"
  737721msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  738722
  739 #: glib/gkeyfile.c:3089
   723#: ../glib/gkeyfile.c:3089
  740724#, c-format
  741725msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  742726msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
  743727
  744 #: glib/gkeyfile.c:3230
   728#: ../glib/gkeyfile.c:3230
  745729#, c-format
  746730msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  747731msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  748732
  749 #: glib/gkeyfile.c:3240
   733#: ../glib/gkeyfile.c:3240
  750734#, c-format
  751735msgid "Integer value '%s' out of range"
  752736msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  753737
  754 #: glib/gkeyfile.c:3270
   738#: ../glib/gkeyfile.c:3270
  755739#, c-format
  756740msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
  757741msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
  758 
  759 #~ msgid "Incorrect message size"
  760 #~ msgstr "Неправилен размер на съобщение"
  761 
  762 #~ msgid "Socket error"
  763 #~ msgstr "Грешка в гнездо"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.