Changeset 42

Timestamp:
Jul 9, 2005, 4:09:55 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които съм коригирал и превода на мениджъра на дисплеи. Предстоят останалите библиотеки.

Files:
9 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.