Changeset 405

Timestamp:
Dec 12, 2005, 6:11:22 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

Добавям папката Dictionary, която ще съдържа изходния код на речника за преводите на GNOME.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.