Changeset 399


Ignore:
Timestamp:
Dec 9, 2005, 11:53:18 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновявам до 100%

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r336 r399  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-11-22 09:00+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-11-21 20:56+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-12-09 11:54+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-12-09 11:53+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  329329#: ../daemon/gdm.c:218
  330330#, c-format
  331 msgid "%s: fork() failed!"
   331msgid "%s: fork () failed!"
  332332msgstr "%s: Неуспешен fork()!"
  333333
   
  335335#: ../daemon/gdm.c:221 ../daemon/slave.c:3324
  336336#, c-format
  337 msgid "%s: setsid() failed: %s!"
   337msgid "%s: setsid () failed: %s!"
  338338msgstr "%s: Неуспешен setsid(): %s!"
  339339
   
  446446msgstr "Няма конзолни (статични) сървъри, които да се стартират"
  447447
  448 #: ../daemon/gdm.c:1237 ../gui/gdmsetup.c:6346
   448#: ../daemon/gdm.c:1237 ../gui/gdmsetup.c:6390
  449449msgid "Alternative configuration file"
  450450msgstr "Алтернативен конфигурационен файл"
  451451
  452 #: ../daemon/gdm.c:1237 ../gui/gdmsetup.c:6346
   452#: ../daemon/gdm.c:1237 ../gui/gdmsetup.c:6390
  453453msgid "CONFIGFILE"
  454454msgstr "КОНФИГУРАЦИОНЕН_ФАЙЛ"
   
  473473msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  474474
  475 #: ../daemon/gdm.c:1408 ../gui/gdmchooser.c:2042
   475#: ../daemon/gdm.c:1408 ../gui/gdmchooser.c:1934
  476476#, c-format
  477477msgid ""
   
  491491#: ../daemon/gdm.c:1537 ../daemon/gdm.c:1541 ../daemon/gdm.c:1545
  492492#: ../daemon/gdm.c:1555 ../daemon/gdm.c:1561 ../daemon/gdm.c:1572
  493 #: ../daemon/misc.c:1741 ../daemon/misc.c:1745 ../daemon/misc.c:1749
  494 #: ../daemon/misc.c:1756 ../daemon/misc.c:1760 ../daemon/misc.c:1764
   493#: ../daemon/misc.c:1769 ../daemon/misc.c:1773 ../daemon/misc.c:1777
   494#: ../daemon/misc.c:1784 ../daemon/misc.c:1788 ../daemon/misc.c:1792
  495495#: ../daemon/server.c:521 ../daemon/server.c:534 ../daemon/slave.c:780
  496496#: ../daemon/slave.c:794 ../daemon/slave.c:804 ../daemon/slave.c:814
  497 #: ../daemon/slave.c:826 ../gui/gdmchooser.c:1952 ../gui/gdmchooser.c:1955
  498 #: ../gui/gdmchooser.c:1958 ../gui/gdmlogin.c:3782 ../gui/gdmlogin.c:3792
  499 #: ../gui/gdmlogin.c:3797 ../gui/greeter/greeter.c:1301
  500 #: ../gui/greeter/greeter.c:1309 ../gui/greeter/greeter.c:1312
   497#: ../daemon/slave.c:826 ../gui/gdmchooser.c:1843 ../gui/gdmchooser.c:1846
   498#: ../gui/gdmchooser.c:1849 ../gui/gdmlogin.c:3508 ../gui/gdmlogin.c:3518
   499#: ../gui/gdmlogin.c:3523 ../gui/greeter/greeter.c:995
   500#: ../gui/greeter/greeter.c:1003 ../gui/greeter/greeter.c:1006
  501501#, c-format
  502502msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
   
  516516msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  517517
  518 #: ../daemon/gdm.c:2860 ../daemon/gdm.c:2878 ../daemon/gdm.c:3066
  519 #: ../daemon/gdm.c:3117 ../daemon/gdm.c:3169 ../daemon/gdm.c:3210
  520 #: ../daemon/gdm.c:3236
   518#: ../daemon/gdm.c:2860 ../daemon/gdm.c:2878 ../daemon/gdm.c:3068
   519#: ../daemon/gdm.c:3119 ../daemon/gdm.c:3171 ../daemon/gdm.c:3212
   520#: ../daemon/gdm.c:3238
  521521#, c-format
  522522msgid "%s request denied: Not authenticated"
   
  538538"стандартен сървър."
  539539
  540 #: ../daemon/gdmconfig.c:553
   540#: ../daemon/gdmconfig.c:538
  541541#, c-format
  542542msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
   
  545545"подразбиране."
  546546
  547 #: ../daemon/gdmconfig.c:843
   547#: ../daemon/gdmconfig.c:784
  548548#, c-format
  549549msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  550550msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  551551
  552 #: ../daemon/gdmconfig.c:866
   552#: ../daemon/gdmconfig.c:817
  553553#, c-format
  554554msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  555555msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  556556
  557 #: ../daemon/gdmconfig.c:882
   557#: ../daemon/gdmconfig.c:876
  558558#, c-format
  559559msgid "%s: No greeter specified."
  560560msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  561561
  562 #: ../daemon/gdmconfig.c:884
   562#: ../daemon/gdmconfig.c:878
  563563#, c-format
  564564msgid "%s: No remote greeter specified."
  565565msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  566566
  567 #: ../daemon/gdmconfig.c:886
   567#: ../daemon/gdmconfig.c:880
  568568#, c-format
  569569msgid "%s: No sessions directory specified."
  570570msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  571571
  572 #: ../daemon/gdmconfig.c:956
   572#: ../daemon/gdmconfig.c:961
  573573#, c-format
  574574msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  577577"изключва."
  578578
  579 #: ../daemon/gdmconfig.c:1008
   579#: ../daemon/gdmconfig.c:1020
  580580#, c-format
  581581msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  582582msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  583583
  584 #: ../daemon/gdmconfig.c:1137
   584#: ../daemon/gdmconfig.c:1228
  585585#, c-format
  586586msgid ""
   
  590590"ServAuthDir %s."
  591591
  592 #: ../daemon/gdmconfig.c:1153
   592#: ../daemon/gdmconfig.c:1244
  593593#, c-format
  594594msgid ""
   
  599599"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  600600
  601 #: ../daemon/gdmconfig.c:1162
   601#: ../daemon/gdmconfig.c:1253
  602602#, c-format
  603603msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  604604msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  605605
  606 #: ../daemon/gdmconfig.c:1167
   606#: ../daemon/gdmconfig.c:1258
  607607#, c-format
  608608msgid ""
   
  613613"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  614614
  615 #: ../daemon/gdmconfig.c:1176
   615#: ../daemon/gdmconfig.c:1267
  616616#, c-format
  617617msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  618618msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  619619
  620 #: ../daemon/gdmconfig.c:1273
   620#: ../daemon/gdmconfig.c:1372
  621621#, c-format
  622622msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  623623msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  624624
  625 #: ../daemon/gdmconfig.c:1315
   625#: ../daemon/gdmconfig.c:1414
  626626#, c-format
  627627msgid "%s: Display number %d in use!  Defaulting to %d"
  628628msgstr "%s: Дисплей с номер %d е зает! Ще се използва %d"
  629629
  630 #: ../daemon/gdmconfig.c:1332
   630#: ../daemon/gdmconfig.c:1431
  631631#, c-format
  632632msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  633633msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  634634
  635 #: ../daemon/gdmconfig.c:1343 ../daemon/gdmconfig.c:1381
   635#: ../daemon/gdmconfig.c:1442 ../daemon/gdmconfig.c:1480
  636636#, c-format
  637637msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  641641#. start
  642642#. server uid
  643 #: ../daemon/gdmconfig.c:1361
   643#: ../daemon/gdmconfig.c:1460
  644644#, c-format
  645645msgid ""
   
  650650"d, за да е възможно конфигуриране!"
  651651
  652 #: ../daemon/gdmconfig.c:1373
   652#: ../daemon/gdmconfig.c:1472
  653653msgid ""
  654654"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  658658"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  659659
  660 #: ../daemon/gdmconfig.c:1398
   660#: ../daemon/gdmconfig.c:1497
  661661#, c-format
  662662msgid ""
   
  667667"рестартирайте."
  668668
  669 #: ../daemon/gdmconfig.c:1406
   669#: ../daemon/gdmconfig.c:1505
  670670#, c-format
  671671msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  672672msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  673673
  674 #: ../daemon/gdmconfig.c:1412
   674#: ../daemon/gdmconfig.c:1511
  675675msgid ""
  676676"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  680680"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  681681
  682 #: ../daemon/gdmconfig.c:1421
   682#: ../daemon/gdmconfig.c:1520
  683683#, c-format
  684684msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  685685msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  686686
  687 #: ../daemon/gdmconfig.c:1427
   687#: ../daemon/gdmconfig.c:1526
  688688#, c-format
  689689msgid ""
   
  694694"рестартирайте GDM."
  695695
  696 #: ../daemon/gdmconfig.c:1434
   696#: ../daemon/gdmconfig.c:1533
  697697#, c-format
  698698msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  699699msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  700700
  701 #: ../daemon/gdmconfig.c:1440
   701#: ../daemon/gdmconfig.c:1539
  702702msgid ""
  703703"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  707707"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  708708
  709 #: ../daemon/gdmconfig.c:1449
   709#: ../daemon/gdmconfig.c:1548
  710710#, c-format
  711711msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  712712msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  713713
  714 #: ../daemon/gdmconfig.c:1458
   714#: ../daemon/gdmconfig.c:1557
  715715#, c-format
  716716msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  719719"потребителя за GDM"
  720720
  721 #: ../daemon/gdmconfig.c:1464
   721#: ../daemon/gdmconfig.c:1563
  722722#, c-format
  723723msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  726726"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  727727
  728 #: ../daemon/gdmconfig.c:1472
   728#: ../daemon/gdmconfig.c:1571
  729729#, c-format
  730730msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  733733"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  734734
  735 #: ../daemon/gdmconfig.c:1481
   735#: ../daemon/gdmconfig.c:1580
  736736msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  737737msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  738738
  739 #: ../daemon/gdmconfig.c:1483
   739#: ../daemon/gdmconfig.c:1582
  740740#, c-format
  741741msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  742742msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  743743
  744 #: ../daemon/gdmconfig.c:1506
   744#: ../daemon/gdmconfig.c:1605
  745745#, c-format
  746746msgid ""
   
  753753"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  754754
  755 #: ../daemon/gdmconfig.c:1516
   755#: ../daemon/gdmconfig.c:1615
  756756#, c-format
  757757msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  760760"Програмата спира!"
  761761
  762 #: ../daemon/gdmconfig.c:1521
   762#: ../daemon/gdmconfig.c:1620
  763763#, c-format
  764764msgid ""
   
  771771"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  772772
  773 #: ../daemon/gdmconfig.c:1533
   773#: ../daemon/gdmconfig.c:1632
  774774#, c-format
  775775msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  779779
  780780#. Translators, don't translate the 'y' and 'n'
  781 #: ../daemon/misc.c:745
   781#: ../daemon/misc.c:743
  782782msgid "y = Yes or n = No? >"
  783783msgstr "y = „Да“ или n = „Не“? >"
  784784
  785 #: ../daemon/misc.c:1109
   785#: ../daemon/misc.c:1123
  786786#, c-format
  787787msgid "%s: Cannot get local addresses!"
  788788msgstr "%s: Локалните адреси не могат да бъдат получени!"
  789789
  790 #: ../daemon/misc.c:1261
   790#: ../daemon/misc.c:1277
  791791#, c-format
  792792msgid "Could not setgid %d. Aborting."
  793793msgstr "Не може да се зададе setgid %d. Програмата спира."
  794794
  795 #: ../daemon/misc.c:1266
  796 #, c-format
  797 msgid "initgroups() failed for %s. Aborting."
   795#: ../daemon/misc.c:1282
   796#, c-format
   797msgid "initgroups () failed for %s. Aborting."
  798798msgstr "Неуспех при initgroups() за %s. Програмата спира."
  799799
  800 #: ../daemon/misc.c:1503 ../daemon/misc.c:1517
   800#: ../daemon/misc.c:1527 ../daemon/misc.c:1541
  801801#, c-format
  802802msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
  803803msgstr "%s: Грешка при задаване на сигнал %d към %s"
  804804
  805 #: ../daemon/misc.c:2410
   805#: ../daemon/misc.c:2441
  806806#, c-format
  807807msgid ""
   
  904904#: ../daemon/server.c:1261 ../daemon/slave.c:2455 ../daemon/slave.c:2926
  905905#, c-format
  906 msgid "%s: initgroups() failed for %s"
   906msgid "%s: initgroups () failed for %s"
  907907msgstr "%s: неуспех на initgroups() за %s"
  908908
   
  11581158#: ../daemon/slave.c:3486
  11591159#, c-format
  1160 msgid "%s: setusercontext() failed for %s. Aborting."
  1161 msgstr "%s: неуспешно setusercontext() за %s. Влизането се преустановява."
   1160msgid "%s: setusercontext () failed for %s. Aborting."
   1161msgstr "%s: неуспешен setusercontext() за %s. Влизането се преустановява."
  11621162
  11631163#: ../daemon/slave.c:3492
   
  12661266#: ../daemon/slave.c:3749
  12671267#, c-format
  1268 msgid "%s: User passed auth but getpwnam(%s) failed!"
   1268msgid "%s: User passed auth but getpwnam (%s) failed!"
  12691269msgstr ""
  12701270"%s: Потребителят е идентифициран, но изпълнението на getpwnam(%s) беше "
   
  13911391msgstr "%s: Грешка при изпълнение на: %s"
  13921392
  1393 #: ../daemon/verify-crypt.c:72 ../daemon/verify-pam.c:1118
  1394 #: ../daemon/verify-shadow.c:73
   1393#: ../daemon/verify-crypt.c:67 ../daemon/verify-pam.c:1118
   1394#: ../daemon/verify-shadow.c:68
  13951395msgid ""
  13961396"\n"
   
  14001400"Грешно име или парола. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  14011401
  1402 #: ../daemon/verify-crypt.c:77 ../daemon/verify-pam.c:1128
  1403 #: ../daemon/verify-shadow.c:78
   1402#: ../daemon/verify-crypt.c:72 ../daemon/verify-pam.c:1128
   1403#: ../daemon/verify-shadow.c:73
  14041404msgid "Please make sure the Caps Lock key is not enabled."
  14051405msgstr "Проверете дали не е натиснат клавишът CapsLock."
  14061406
  1407 #: ../daemon/verify-crypt.c:124 ../daemon/verify-pam.c:524
  1408 #: ../daemon/verify-shadow.c:123 ../gui/gdmlogin.c:3115
   1407#: ../daemon/verify-crypt.c:119 ../daemon/verify-pam.c:524
   1408#: ../daemon/verify-shadow.c:118 ../gui/gdmlogin.c:2889
  14091409msgid "Please enter your username"
  14101410msgstr "Въведете Вашето потребителско име"
  14111411
  14121412#. login: is whacked always translate to Username:
  1413 #: ../daemon/verify-crypt.c:125 ../daemon/verify-pam.c:424
   1413#: ../daemon/verify-crypt.c:120 ../daemon/verify-pam.c:424
  14141414#: ../daemon/verify-pam.c:425 ../daemon/verify-pam.c:426
  14151415#: ../daemon/verify-pam.c:511 ../daemon/verify-pam.c:853
  1416 #: ../daemon/verify-shadow.c:124 ../gui/gdmlogin.c:1338 ../gui/gdmlogin.c:1352
  1417 #: ../gui/gdmlogin.c:1965 ../gui/gdmlogin.c:2445 ../gui/greeter/greeter.c:397
  1418 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1125
   1416#: ../daemon/verify-shadow.c:119 ../gui/gdmlogin.c:1099 ../gui/gdmlogin.c:1113
   1417#: ../gui/gdmlogin.c:1727 ../gui/gdmlogin.c:2207 ../gui/greeter/greeter.c:168
   1418#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1124
  14191419msgid "Username:"
  14201420msgstr "Потребител:"
  14211421
  1422 #: ../daemon/verify-crypt.c:163 ../daemon/verify-pam.c:427
   1422#: ../daemon/verify-crypt.c:158 ../daemon/verify-pam.c:427
  14231423#: ../daemon/verify-pam.c:428 ../daemon/verify-pam.c:572
  1424 #: ../daemon/verify-shadow.c:181 ../gui/gdmlogin.c:2000
   1424#: ../daemon/verify-shadow.c:176 ../gui/gdmlogin.c:1762
  14251425msgid "Password:"
  14261426msgstr "Парола:"
  14271427
  1428 #: ../daemon/verify-crypt.c:181 ../daemon/verify-crypt.c:195
  1429 #: ../daemon/verify-shadow.c:199 ../daemon/verify-shadow.c:213
   1428#: ../daemon/verify-crypt.c:176 ../daemon/verify-crypt.c:190
   1429#: ../daemon/verify-shadow.c:194 ../daemon/verify-shadow.c:208
  14301430#, c-format
  14311431msgid "Couldn't authenticate user \"%s\""
  14321432msgstr "Неуспех при идентифицирането на потребителя „%s“"
  14331433
  1434 #: ../daemon/verify-crypt.c:208 ../daemon/verify-pam.c:964
  1435 #: ../daemon/verify-shadow.c:226
   1434#: ../daemon/verify-crypt.c:203 ../daemon/verify-pam.c:964
   1435#: ../daemon/verify-shadow.c:221
  14361436#, c-format
  14371437msgid "Root login disallowed on display '%s'"
  14381438msgstr "Влизането като „root“ е отхвърлено от дисплей „%s“"
  14391439
  1440 #: ../daemon/verify-crypt.c:210 ../daemon/verify-shadow.c:228
   1440#: ../daemon/verify-crypt.c:205 ../daemon/verify-shadow.c:223
  14411441msgid "The system administrator is not allowed to login from this screen"
  14421442msgstr "На системния администратор не му е позволено да влиза от този екран"
  14431443
  1444 #: ../daemon/verify-crypt.c:226 ../daemon/verify-crypt.c:250
  1445 #: ../daemon/verify-shadow.c:244 ../daemon/verify-shadow.c:268
   1444#: ../daemon/verify-crypt.c:221 ../daemon/verify-crypt.c:245
   1445#: ../daemon/verify-shadow.c:239 ../daemon/verify-shadow.c:263
  14461446#, c-format
  14471447msgid "User %s not allowed to log in"
  14481448msgstr "Потребител %s не може да влиза в системата"
  14491449
  1450 #: ../daemon/verify-crypt.c:228 ../daemon/verify-crypt.c:252
   1450#: ../daemon/verify-crypt.c:223 ../daemon/verify-crypt.c:247
  14511451#: ../daemon/verify-pam.c:1010 ../daemon/verify-pam.c:1293
  1452 #: ../daemon/verify-shadow.c:246 ../daemon/verify-shadow.c:270
   1452#: ../daemon/verify-shadow.c:241 ../daemon/verify-shadow.c:265
  14531453msgid ""
  14541454"\n"
   
  14581458"Системният администратор е забранил достъпа Ви до системата."
  14591459
  1460 #: ../daemon/verify-crypt.c:275 ../daemon/verify-crypt.c:413
   1460#: ../daemon/verify-crypt.c:270 ../daemon/verify-crypt.c:408
  14611461#: ../daemon/verify-pam.c:1028 ../daemon/verify-pam.c:1310
  1462 #: ../daemon/verify-shadow.c:293 ../daemon/verify-shadow.c:431
   1462#: ../daemon/verify-shadow.c:288 ../daemon/verify-shadow.c:426
  14631463#, c-format
  14641464msgid "Cannot set user group for %s"
  14651465msgstr "Не може да се зададе потребителска група за %s"
  14661466
  1467 #: ../daemon/verify-crypt.c:277 ../daemon/verify-crypt.c:416
   1467#: ../daemon/verify-crypt.c:272 ../daemon/verify-crypt.c:411
  14681468#: ../daemon/verify-pam.c:1030 ../daemon/verify-pam.c:1313
  1469 #: ../daemon/verify-shadow.c:295 ../daemon/verify-shadow.c:434
   1469#: ../daemon/verify-shadow.c:290 ../daemon/verify-shadow.c:429
  14701470msgid ""
  14711471"\n"
   
  14771477"системата. Обърнете се към системния администратор."
  14781478
  1479 #: ../daemon/verify-crypt.c:288 ../daemon/verify-crypt.c:361
  1480 #: ../daemon/verify-shadow.c:306 ../daemon/verify-shadow.c:380
   1479#: ../daemon/verify-crypt.c:283 ../daemon/verify-crypt.c:356
   1480#: ../daemon/verify-shadow.c:301 ../daemon/verify-shadow.c:375
  14811481#, c-format
  14821482msgid "Password of %s has expired"
  14831483msgstr "Изтече срокът на валидност на паролата на %s"
  14841484
  1485 #: ../daemon/verify-crypt.c:290 ../daemon/verify-shadow.c:308
   1485#: ../daemon/verify-crypt.c:285 ../daemon/verify-shadow.c:303
  14861486msgid ""
  14871487"You are required to change your password.\n"
   
  14911491"паролата си. Изберете нова."
  14921492
  1493 #: ../daemon/verify-crypt.c:301 ../daemon/verify-shadow.c:319
   1493#: ../daemon/verify-crypt.c:296 ../daemon/verify-shadow.c:314
  14941494msgid ""
  14951495"\n"
   
  15011501"Опитайте отново малко по-късно или се обърнете към системния администратор."
  15021502
  1503 #: ../daemon/verify-crypt.c:344 ../daemon/verify-crypt.c:352
  1504 #: ../daemon/verify-shadow.c:363 ../daemon/verify-shadow.c:371
   1503#: ../daemon/verify-crypt.c:339 ../daemon/verify-crypt.c:347
   1504#: ../daemon/verify-shadow.c:358 ../daemon/verify-shadow.c:366
  15051505msgid ""
  15061506"Your password has been changed but you may have to change it again. Please "
   
  15101510"отново малко по-късно или се обърнете към системния администратор."
  15111511
  1512 #: ../daemon/verify-crypt.c:363 ../daemon/verify-shadow.c:382
   1512#: ../daemon/verify-crypt.c:358 ../daemon/verify-shadow.c:377
  15131513msgid ""
  15141514"Your password has expired.\n"
   
  15181518"Само системният администратор може да я промени"
  15191519
  1520 #: ../daemon/verify-crypt.c:370 ../daemon/verify-shadow.c:389
   1520#: ../daemon/verify-crypt.c:365 ../daemon/verify-shadow.c:384
  15211521msgid "Internal error on passwdexpired"
  15221522msgstr "Вътрешна грешка при паролата с изтекла валидност"
  15231523
  1524 #: ../daemon/verify-crypt.c:372 ../daemon/verify-shadow.c:391
   1524#: ../daemon/verify-crypt.c:367 ../daemon/verify-shadow.c:386
  15251525msgid ""
  15261526"An internal error occurred. You will not be able to log in.\n"
   
  15301530"Опитайте отново малко по-късно или се обърнете към системния администратор."
  15311531
  1532 #: ../daemon/verify-crypt.c:408 ../daemon/verify-shadow.c:426
   1532#: ../daemon/verify-crypt.c:403 ../daemon/verify-shadow.c:421
  15331533#, c-format
  15341534msgid "Cannot get passwd structure for %s"
   
  18601860msgstr "%s: Няма поддръжка на XDMCP"
  18611861
  1862 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
   1862#: ../gui/gdmXnestchooser.c:167 ../gui/gdmXnestchooser.c:174
  18631863msgid "Xnest command line"
  18641864msgstr "Команден ред на Xnest"
  18651865
  1866 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
   1866#: ../gui/gdmXnestchooser.c:167 ../gui/gdmXnestchooser.c:174
  18671867msgid "STRING"
  18681868msgstr "НИЗ"
  18691869
  1870 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:176
   1870#: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
  18711871msgid "Extra options for Xnest"
  18721872msgstr "Допълнителни опции за Xnest"
  18731873
  1874 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:176
   1874#: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
  18751875msgid "OPTIONS"
  18761876msgstr "ОПЦИИ"
  18771877
  1878 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:170 ../gui/gdmXnestchooser.c:180
   1878#: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:179
  18791879msgid "Run in background"
  18801880msgstr "Изпълнение във фонов режим"
  18811881
  1882 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:177
   1882#: ../gui/gdmXnestchooser.c:176
  18831883msgid "Just run Xnest, no query (no chooser)"
  18841884msgstr "Изпълнение само на Xnest, без заявка (без chooser)"
  18851885
  1886 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:178
   1886#: ../gui/gdmXnestchooser.c:177
  18871887msgid "Do direct query instead of indirect (chooser)"
  18881888msgstr "Пряка заявка вместо непряка (chooser)"
  18891889
  1890 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:179
   1890#: ../gui/gdmXnestchooser.c:178
  18911891msgid "Run broadcast instead of indirect (chooser)"
  18921892msgstr ""
  18931893"Изпълняване на заявка в режим на „broadcast“ вместо непряка заявка (chooser)"
  18941894
  1895 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:181
   1895#: ../gui/gdmXnestchooser.c:180
  18961896msgid "Don't check for running gdm"
  18971897msgstr "Без проверка за работещ GDM"
  18981898
  1899 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:509 ../gui/gdmchooser.c:2053
  1900 #: ../gui/gdmdynamic.c:157 ../gui/gdmflexiserver.c:745 ../gui/gdmlogin.c:3592
  1901 #: ../gui/gdmphotosetup.c:483 ../gui/gdmsetup.c:6425
  1902 #: ../gui/greeter/greeter.c:1253
  1903 msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
  1904 msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
  1905 
  1906 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:533
   1899#: ../gui/gdmXnestchooser.c:520
  19071900msgid "Xnest doesn't exist."
  19081901msgstr "Xnest не съществува."
  19091902
  1910 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:534
   1903#: ../gui/gdmXnestchooser.c:521
  19111904msgid "Please ask your system administrator to install it."
  19121905msgstr "Помолете Вашия системен администратор да го инсталира."
  19131906
  1914 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:559
   1907#: ../gui/gdmXnestchooser.c:546
  19151908msgid "Indirect XDMCP is not enabled"
  19161909msgstr "Непрекият режим на XDMCP не е включен"
  19171910
  1918 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:560 ../gui/gdmXnestchooser.c:578
   1911#: ../gui/gdmXnestchooser.c:547 ../gui/gdmXnestchooser.c:565
  19191912msgid "Please ask your system administrator to enable this feature."
  19201913msgstr "Помолете Вашия системен администратор да включи тази възможност."
  19211914
  1922 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:577
   1915#: ../gui/gdmXnestchooser.c:564
  19231916msgid "XDMCP is not enabled"
  19241917msgstr "XDMCP не е включен"
  19251918
  1926 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:610
   1919#: ../gui/gdmXnestchooser.c:596
  19271920msgid "GDM is not running"
  19281921msgstr "GDM не е стартиран"
  19291922
  1930 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:611
   1923#: ../gui/gdmXnestchooser.c:597
  19311924msgid "Please ask your system administrator to start it."
  19321925msgstr "Помолете системния администратор да го стартира."
  19331926
  1934 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:627
   1927#: ../gui/gdmXnestchooser.c:613
  19351928msgid "Could not find a free display number"
  19361929msgstr "Неуспех при намирането на свободен номер за дисплей"
  19371930
  1938 #: ../gui/gdmchooser.c:82
   1931#: ../gui/gdmchooser.c:85
  19391932msgid "Please wait: scanning local network..."
  19401933msgstr "Изчакайте: локалната мрежа се сканира..."
  19411934
  1942 #: ../gui/gdmchooser.c:83
   1935#: ../gui/gdmchooser.c:86
  19431936msgid "No serving hosts were found."
  19441937msgstr "Не са намерени обслужващи хостове."
  19451938
  1946 #: ../gui/gdmchooser.c:84
   1939#: ../gui/gdmchooser.c:87
  19471940msgid "Choose a ho_st to connect to:"
  19481941msgstr "Избор на хост за връзка:"
  19491942
  1950 #: ../gui/gdmchooser.c:645
   1943#: ../gui/gdmchooser.c:623
  19511944#, c-format
  19521945msgid ""
   
  19551948msgstr "В момента не са позволени влизания в хоста „%s“. Опитайте по-късно."
  19561949
  1957 #: ../gui/gdmchooser.c:655
   1950#: ../gui/gdmchooser.c:633
  19581951msgid "Cannot connect to remote server"
  19591952msgstr "Не може да осъществи връзка към отдалечен сървър"
  19601953
  1961 #: ../gui/gdmchooser.c:1274
   1954#: ../gui/gdmchooser.c:1255
  19621955#, c-format
  19631956msgid ""
   
  19691962"е изключен или да не са позволени влизания в момента. Опитайте по-късно."
  19701963
  1971 #: ../gui/gdmchooser.c:1287
   1964#: ../gui/gdmchooser.c:1268
  19721965msgid "Did not receive response from server"
  19731966msgstr "Отговор от сървър не е получен"
  19741967
  1975 #: ../gui/gdmchooser.c:1389
   1968#: ../gui/gdmchooser.c:1370
  19761969#, c-format
  19771970msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
  19781971msgstr "Неуспех при откриването на хоста „%s“. Може би сте го написали грешно."
  19791972
  1980 #: ../gui/gdmchooser.c:1398
   1973#: ../gui/gdmchooser.c:1379
  19811974msgid "Cannot find host"
  19821975msgstr "Неуспех при откриването на хост"
  19831976
  1984 #: ../gui/gdmchooser.c:1692
   1977#: ../gui/gdmchooser.c:1617
  19851978msgid ""
  19861979"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
   
  20001993"към тази машина."
  20011994
  2002 #: ../gui/gdmchooser.c:1739
   1995#: ../gui/gdmchooser.c:1667
  20031996#, c-format
  20041997msgid "Can't open default host icon: %s"
  20051998msgstr "Неуспех при отварянето на икона по подразбиране на хост: %s"
  20061999
  2007 #: ../gui/gdmchooser.c:1966 ../gui/gdmlogin.c:3807
  2008 #: ../gui/greeter/greeter.c:1320 ../gui/greeter/greeter.c:1327
   2000#: ../gui/gdmchooser.c:1857 ../gui/gdmlogin.c:3533
   2001#: ../gui/greeter/greeter.c:1014 ../gui/greeter/greeter.c:1021
  20092002msgid "Could not set signal mask!"
  20102003msgstr "Неуспех при задаването на маска на сигнала!"
  20112004
  2012 #: ../gui/gdmchooser.c:1972
   2005#: ../gui/gdmchooser.c:1863
  20132006msgid "Socket for xdm communication"
  20142007msgstr "Гнездо за комуникация тип xdm"
  20152008
  2016 #: ../gui/gdmchooser.c:1972
   2009#: ../gui/gdmchooser.c:1863
  20172010msgid "SOCKET"
  20182011msgstr "ГНЕЗДО"
  20192012
  2020 #: ../gui/gdmchooser.c:1975
   2013#: ../gui/gdmchooser.c:1866
  20212014msgid "Client address to return in response to xdm"
  20222015msgstr "Клиентски адрес за връщане при отговор на xdm"
  20232016
  2024 #: ../gui/gdmchooser.c:1975
   2017#: ../gui/gdmchooser.c:1866
  20252018msgid "ADDRESS"
  20262019msgstr "АДРЕС"
  20272020
  2028 #: ../gui/gdmchooser.c:1978
   2021#: ../gui/gdmchooser.c:1869
  20292022msgid "Connection type to return in response to xdm"
  20302023msgstr "Тип на връзка за връщане при отговор на xdm"
  20312024
  2032 #: ../gui/gdmchooser.c:1978
   2025#: ../gui/gdmchooser.c:1869
  20332026msgid "TYPE"
  20342027msgstr "ТИП"
  20352028
  2036 #: ../gui/gdmchooser.c:2084
   2029#: ../gui/gdmchooser.c:1945 ../gui/gdmflexiserver.c:785 ../gui/gdmsetup.c:6469
   2030msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
   2031msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
   2032
   2033#: ../gui/gdmchooser.c:1995
  20372034#, c-format
  20382035msgid ""
   
  20442041"рестартирайте компютъра."
  20452042
  2046 #: ../gui/gdmchooser.c:2094
   2043#: ../gui/gdmchooser.c:2005
  20472044msgid "Cannot run chooser"
  20482045msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
   
  20892086msgstr "_Добавяне"
  20902087
  2091 #: ../gui/gdmcomm.c:409
   2088#: ../gui/gdmcomm.c:404
  20922089msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
  20932090msgstr "GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME) не е стартирана."
  20942091
  2095 #: ../gui/gdmcomm.c:411
   2092#: ../gui/gdmcomm.c:406
  20962093msgid ""
  20972094"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
   
  21042101"за това."
  21052102
  2106 #: ../gui/gdmcomm.c:435 ../gui/gdmflexiserver.c:769
   2103#: ../gui/gdmcomm.c:430 ../gui/gdmflexiserver.c:829
  21072104msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  21082105msgstr ""
  21092106"Неуспех при свързване с GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME)"
  21102107
  2111 #: ../gui/gdmcomm.c:437 ../gui/gdmflexiserver.c:771
   2108#: ../gui/gdmcomm.c:432 ../gui/gdmflexiserver.c:831
  21122109msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  21132110msgstr "Може би вече е стартирана стара версия на GDM."
  21142111
  2115 #: ../gui/gdmcomm.c:454 ../gui/gdmcomm.c:457
   2112#: ../gui/gdmcomm.c:449 ../gui/gdmcomm.c:452
  21162113msgid "Cannot communicate with gdm. Perhaps you have an old version running."
  21172114msgstr ""
  21182115"Не може да се комуникира с GDM. Може би в момента е стартирана стара версия."
  21192116
  2120 #: ../gui/gdmcomm.c:460
   2117#: ../gui/gdmcomm.c:455
  21212118msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
  21222119msgstr "Достигнат е лимита на гъвкави X сървъри."
  21232120
  2124 #: ../gui/gdmcomm.c:462
   2121#: ../gui/gdmcomm.c:457
  21252122msgid "There were errors trying to start the X server."
  21262123msgstr "Имаше грешки при опит за стартиране на X сървъра."
  21272124
  2128 #: ../gui/gdmcomm.c:464
   2125#: ../gui/gdmcomm.c:459
  21292126msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
  21302127msgstr "Неуспешно стартиране на X сървъра. Може би не е конфигуриран добре."
  21312128
  2132 #: ../gui/gdmcomm.c:467
   2129#: ../gui/gdmcomm.c:462
  21332130msgid "Too many X sessions running."
  21342131msgstr "Твърде много работещи сесии на X."
  21352132
  2136 #: ../gui/gdmcomm.c:469
   2133#: ../gui/gdmcomm.c:464
  21372134msgid ""
  21382135"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
   
  21422139"би липсва файла за упълномощаване."
  21432140
  2144 #: ../gui/gdmcomm.c:474
   2141#: ../gui/gdmcomm.c:469
  21452142msgid ""
  21462143"The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
   
  21502147"Инсталирайте пакета с Xnest, за да ползвате вложени влизания."
  21512148
  2152 #: ../gui/gdmcomm.c:479
   2149#: ../gui/gdmcomm.c:474
  21532150msgid "The X server is not available. GDM may be misconfigured."
  21542151msgstr "Липсва X сървър. Най-вероятно GDM е лошо конфигуриран."
  21552152
  2156 #: ../gui/gdmcomm.c:482
   2153#: ../gui/gdmcomm.c:477
  21572154msgid ""
  21582155"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
   
  21622159"действие, което не е достъпно."
  21632160
  2164 #: ../gui/gdmcomm.c:485
   2161#: ../gui/gdmcomm.c:480
  21652162msgid "Virtual terminals not supported."
  21662163msgstr "Не се поддържат виртуални терминали."
  21672164
  2168 #: ../gui/gdmcomm.c:487
   2165#: ../gui/gdmcomm.c:482
  21692166msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
  21702167msgstr "Опит да се премине към невалиден номер на виртуален терминал."
  21712168
  2172 #: ../gui/gdmcomm.c:489
   2169#: ../gui/gdmcomm.c:484
  21732170msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
  21742171msgstr "Опит да се обнови неподдържан конфигурационен ключ."
  21752172
  2176 #: ../gui/gdmcomm.c:491
   2173#: ../gui/gdmcomm.c:486
  21772174msgid ""
  21782175"You do not seem to have the authentication needed for this operation.  "
   
  21822179"Xauthority не е коректен."
  21832180
  2184 #: ../gui/gdmcomm.c:495
   2181#: ../gui/gdmcomm.c:490
  21852182msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
  21862183msgstr "Прекалено много съобщения бяха пратени към GDM и той заби."
  21872184
  2188 #: ../gui/gdmcomm.c:498
   2185#: ../gui/gdmcomm.c:493
  21892186msgid "Unknown error occurred."
  21902187msgstr "Появи се неизвестна грешка."
  21912188
   2189#. Value is "auto" (default), thus select according to
   2190#. "locale" settings.
  21922191#. Translators: Translate this to '12-hour', or
  21932192#. '24-hour'. Meaning of the translation is the
  21942193#. default time format in your locale.
  2195 #: ../gui/gdmcommon.c:343
   2194#: ../gui/gdmcommon.c:298
  21962195msgid "24-hour"
  21972196msgstr "24-hour"
   
  22232222msgstr "Вложен дисплей %s на виртуален терминал %d<"
  22242223
  2225 #: ../gui/gdmflexiserver.c:251 ../gui/gdmlogin.c:2962
  2226 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:246
   2224#: ../gui/gdmflexiserver.c:251 ../gui/gdmlogin.c:2737
   2225#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:245
  22272226msgid "Username"
  22282227msgstr "Потребителско име"
   
  22662265msgstr "Стандартен сървър"
  22672266
  2268 #: ../gui/gdmflexiserver.c:694
   2267#: ../gui/gdmflexiserver.c:730
  22692268msgid "Send the specified protocol command to gdm"
  22702269msgstr "Изпращане на команда със зададения протокол на GDM"
  22712270
  2272 #: ../gui/gdmflexiserver.c:694
   2271#: ../gui/gdmflexiserver.c:730
  22732272msgid "COMMAND"
  22742273msgstr "КОМАНДА"
  22752274
  2276 #: ../gui/gdmflexiserver.c:695
   2275#: ../gui/gdmflexiserver.c:731
  22772276msgid "Xnest mode"
  22782277msgstr "Режим на Xnest"
  22792278
  2280 #: ../gui/gdmflexiserver.c:696
   2279#: ../gui/gdmflexiserver.c:732
  22812280msgid "Do not lock current screen"
  22822281msgstr "Без заключване на текущия екран"
  22832282
  2284 #: ../gui/gdmflexiserver.c:697
   2283#: ../gui/gdmflexiserver.c:733
  22852284msgid "Debugging output"
  22862285msgstr "Съобщения за грешка"
  22872286
  2288 #: ../gui/gdmflexiserver.c:698
   2287#: ../gui/gdmflexiserver.c:734
  22892288msgid "Authenticate before running --command"
  22902289msgstr "Идентификация преди изпълнение на --команда"
  22912290
  2292 #: ../gui/gdmflexiserver.c:699
   2291#: ../gui/gdmflexiserver.c:735
  22932292msgid "Start new flexible session; do not show popup"
  22942293msgstr "Начало на нова гъвкава сесия, да не се показва изскачащ прозорец"
  22952294
  2296 #: ../gui/gdmflexiserver.c:796
   2295#: ../gui/gdmflexiserver.c:856
  22972296msgid "You do not seem to have the authentication needed for this operation"
  22982297msgstr "Изглежда нямате идентификация за тази операция."
  22992298
  2300 #: ../gui/gdmflexiserver.c:799
   2299#: ../gui/gdmflexiserver.c:859
  23012300msgid "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  23022301msgstr "Може би Вашият файл .Xauthority не е коректен"
  23032302
  2304 #: ../gui/gdmflexiserver.c:823
   2303#: ../gui/gdmflexiserver.c:883
  23052304msgid "You do not seem to be logged in on the console"
  23062305msgstr "Изглежда не сте влезли в конзолата."
  23072306
  2308 #: ../gui/gdmflexiserver.c:825
   2307#: ../gui/gdmflexiserver.c:885
  23092308msgid "Starting a new login only works correctly on the console."
  23102309msgstr "Стартирането на ново влизане работи само на конзолата"
  23112310
  2312 #: ../gui/gdmflexiserver.c:871
   2311#: ../gui/gdmflexiserver.c:931
  23132312msgid "Cannot start new display"
  23142313msgstr "Неуспех при стартирането на нов дисплей"
   
  23232322
  23242323#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2325 #: ../gui/gdmlanguages.c:53
   2324#: ../gui/gdmlanguages.c:52
  23262325msgid "A-M|Afrikaans"
  23272326msgstr "А-К|Африкаанс"
  23282327
  23292328#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2330 #: ../gui/gdmlanguages.c:55
   2329#: ../gui/gdmlanguages.c:54
  23312330msgid "A-M|Albanian"
  23322331msgstr "А-К|Албански"
  23332332
  23342333#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2335 #: ../gui/gdmlanguages.c:57
   2334#: ../gui/gdmlanguages.c:56
  23362335msgid "A-M|Amharic"
  23372336msgstr "А-К|Амхарски"
  23382337
  23392338#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2340 #: ../gui/gdmlanguages.c:59
   2339#: ../gui/gdmlanguages.c:58
  23412340msgid "A-M|Arabic (Egypt)"
  23422341msgstr "А-К|Арабски (Египетски)"
  23432342
  23442343#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2345 #: ../gui/gdmlanguages.c:61
   2344#: ../gui/gdmlanguages.c:60
  23462345msgid "A-M|Arabic (Lebanon)"
  23472346msgstr "А-К|Арабски (Ливан)"
  23482347
  23492348#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2350 #: ../gui/gdmlanguages.c:63
   2349#: ../gui/gdmlanguages.c:62
  23512350msgid "A-M|Armenian"
  23522351msgstr "А-К|Арменски"
  23532352
  23542353#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2355 #: ../gui/gdmlanguages.c:65
   2354#: ../gui/gdmlanguages.c:64
  23562355msgid "A-M|Azerbaijani"
  23572356msgstr "А-К|Азербайджански"
  23582357
  23592358#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2360 #: ../gui/gdmlanguages.c:67
   2359#: ../gui/gdmlanguages.c:66
  23612360msgid "A-M|Basque"
  23622361msgstr "А-К|Баски"
  23632362
  23642363#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2365 #: ../gui/gdmlanguages.c:69
   2364#: ../gui/gdmlanguages.c:68
  23662365msgid "A-M|Belarusian"
  23672366msgstr "А-К|Белоруски"
  23682367
  23692368#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2370 #: ../gui/gdmlanguages.c:71
   2369#: ../gui/gdmlanguages.c:70
  23712370msgid "A-M|Bengali"
  23722371msgstr "А-К|Бенгалски"
  23732372
  23742373#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2375 #: ../gui/gdmlanguages.c:73
   2374#: ../gui/gdmlanguages.c:72
  23762375msgid "A-M|Bengali (India)"
  23772376msgstr "А-К|Бенгалски (Индия)"
  23782377
  23792378#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2380 #: ../gui/gdmlanguages.c:75
   2379#: ../gui/gdmlanguages.c:74
  23812380msgid "A-M|Bulgarian"
  23822381msgstr "А-К|Български"
  23832382
  23842383#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2385 #: ../gui/gdmlanguages.c:77
   2384#: ../gui/gdmlanguages.c:76
  23862385msgid "A-M|Bosnian"
  23872386msgstr "А-К|Босненски"
  23882387
  23892388#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2390 #: ../gui/gdmlanguages.c:79
   2389#: ../gui/gdmlanguages.c:78
  23912390msgid "A-M|Catalan"
  23922391msgstr "А-К|Каталонски"
  23932392
  23942393#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2395 #: ../gui/gdmlanguages.c:81
   2394#: ../gui/gdmlanguages.c:80
  23962395msgid "A-M|Chinese (China Mainland)"
  23972396msgstr "А-К|Китайски (континентален Китай)"
  23982397
  23992398#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2400 #: ../gui/gdmlanguages.c:83
   2399#: ../gui/gdmlanguages.c:82
  24012400msgid "A-M|Chinese (Hong Kong)"
  24022401msgstr "А-К|Китайски (Хонконг)"
  24032402
  24042403#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2405 #: ../gui/gdmlanguages.c:85
   2404#: ../gui/gdmlanguages.c:84
  24062405msgid "A-M|Chinese (Singapore)"
  24072406msgstr "А-К|Китайски (Сингапур)"
  24082407
  24092408#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2410 #: ../gui/gdmlanguages.c:87
   2409#: ../gui/gdmlanguages.c:86
  24112410msgid "A-M|Chinese (Taiwan)"
  24122411msgstr "А-К|Китайски (Тайван)"
  24132412
  24142413#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2415 #: ../gui/gdmlanguages.c:89
   2414#: ../gui/gdmlanguages.c:88
  24162415msgid "A-M|Croatian"
  24172416msgstr "Л-Я|Хърватски"
  24182417
  24192418#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2420 #: ../gui/gdmlanguages.c:91
   2419#: ../gui/gdmlanguages.c:90
  24212420msgid "A-M|Czech"
  24222421msgstr "Л-Я|Чешки"
  24232422
  24242423#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2425 #: ../gui/gdmlanguages.c:93
   2424#: ../gui/gdmlanguages.c:92
  24262425msgid "A-M|Danish"
  24272426msgstr "А-К|Датски"
  24282427
  24292428#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2430 #: ../gui/gdmlanguages.c:95
   2429#: ../gui/gdmlanguages.c:94
  24312430msgid "A-M|Dutch"
  24322431msgstr "Л-Я|Холандски"
  24332432
  24342433#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2435 #: ../gui/gdmlanguages.c:97
   2434#: ../gui/gdmlanguages.c:96
  24362435msgid "A-M|English (USA)"
  24372436msgstr "А-К|Английски (САЩ)"
  24382437
  24392438#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2440 #: ../gui/gdmlanguages.c:99
   2439#: ../gui/gdmlanguages.c:98
  24412440msgid "A-M|English (Australia)"
  24422441msgstr "А-К|Английски (Австралия)"
  24432442
  24442443#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2445 #: ../gui/gdmlanguages.c:101
   2444#: ../gui/gdmlanguages.c:100
  24462445msgid "A-M|English (UK)"
  24472446msgstr "А-К|Английски (Обединено кралство)"
  24482447
  24492448#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2450 #: ../gui/gdmlanguages.c:103
   2449#: ../gui/gdmlanguages.c:102
  24512450msgid "A-M|English (Canada)"
  24522451msgstr "А-К|Английски (Канада)"
  24532452
  24542453#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2455 #: ../gui/gdmlanguages.c:105
   2454#: ../gui/gdmlanguages.c:104
  24562455msgid "A-M|English (Ireland)"
  24572456msgstr "А-К|Английски (Ирландия)"
  24582457
  24592458#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2460 #: ../gui/gdmlanguages.c:107
   2459#: ../gui/gdmlanguages.c:106
  24612460msgid "A-M|English (Denmark)"
  24622461msgstr "А-К|Английски (Дания)"
  24632462
  24642463#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2465 #: ../gui/gdmlanguages.c:109
   2464#: ../gui/gdmlanguages.c:108
  24662465msgid "A-M|English (South Africa)"
  24672466msgstr "А-К|Английски (ЮАР)"
  24682467
  24692468#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2470 #: ../gui/gdmlanguages.c:111
   2469#: ../gui/gdmlanguages.c:110
  24712470msgid "A-M|Estonian"
  24722471msgstr "А-К|Естонски"
  24732472
  24742473#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2475 #: ../gui/gdmlanguages.c:113
   2474#: ../gui/gdmlanguages.c:112
  24762475msgid "A-M|Finnish"
  24772476msgstr "Л-Я|Фински"
  24782477
  24792478#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2480 #: ../gui/gdmlanguages.c:115
   2479#: ../gui/gdmlanguages.c:114
  24812480msgid "A-M|French"
  24822481msgstr "Л-Я|Френски"
  24832482
  24842483#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2485 #: ../gui/gdmlanguages.c:117
   2484#: ../gui/gdmlanguages.c:116
  24862485msgid "A-M|French (Belgium)"
  24872486msgstr "Л-Я|Френски (Белгия)"
  24882487
  24892488#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2490 #: ../gui/gdmlanguages.c:119
   2489#: ../gui/gdmlanguages.c:118
  24912490msgid "A-M|French (Switzerland)"
  24922491msgstr "Л-Я|Френски (Швейцария)"
  24932492
  24942493#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2495 #: ../gui/gdmlanguages.c:121
   2494#: ../gui/gdmlanguages.c:120
  24962495msgid "A-M|Galician"
  24972496msgstr "А-К|Галицийски"
  24982497
  24992498#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2500 #: ../gui/gdmlanguages.c:123
   2499#: ../gui/gdmlanguages.c:122
  25012500msgid "A-M|German"
  25022501msgstr "Л-Я|Немски"
  25032502
  25042503#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2505 #: ../gui/gdmlanguages.c:125
   2504#: ../gui/gdmlanguages.c:124
  25062505msgid "A-M|German (Austria)"
  25072506msgstr "Л-Я|Немски (Австрия)"
  25082507
  25092508#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2510 #: ../gui/gdmlanguages.c:127
   2509#: ../gui/gdmlanguages.c:126
  25112510msgid "A-M|German (Switzerland)"
  25122511msgstr "Л-Я|Немски (Швейцария)"
  25132512
  25142513#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2515 #: ../gui/gdmlanguages.c:129
   2514#: ../gui/gdmlanguages.c:128
  25162515msgid "A-M|Greek"
  25172516msgstr "А-К|Гръцки"
  25182517
  25192518#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2520 #: ../gui/gdmlanguages.c:131
   2519#: ../gui/gdmlanguages.c:130
  25212520msgid "A-M|Gujarati"
  25222521msgstr "А-К|Гуджарати"
  25232522
  25242523#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2525 #: ../gui/gdmlanguages.c:133 ../gui/gdmlanguages.c:135
   2524#: ../gui/gdmlanguages.c:132 ../gui/gdmlanguages.c:134
  25262525msgid "A-M|Hebrew"
  25272526msgstr "А-К|Иврит"
  25282527
  25292528#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2530 #: ../gui/gdmlanguages.c:137
   2529#: ../gui/gdmlanguages.c:136
  25312530msgid "A-M|Hindi"
  25322531msgstr "Л-Я|Хинди"
  25332532
  25342533#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2535 #: ../gui/gdmlanguages.c:139
   2534#: ../gui/gdmlanguages.c:138
  25362535msgid "A-M|Hungarian"
  25372536msgstr "Л-Я|Унгарски"
  25382537
  25392538#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2540 #: ../gui/gdmlanguages.c:141
   2539#: ../gui/gdmlanguages.c:140
  25412540msgid "A-M|Icelandic"
  25422541msgstr "А-К|Исландски"
  25432542
  25442543#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2545 #: ../gui/gdmlanguages.c:143
   2544#: ../gui/gdmlanguages.c:142
  25462545msgid "A-M|Indonesian"
  25472546msgstr "А-К|Индонезийски"
  25482547
  25492548#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2550 #: ../gui/gdmlanguages.c:145
   2549#: ../gui/gdmlanguages.c:144
  25512550msgid "A-M|Interlingua"
  25522551msgstr "А-К|Интерлингуа"
  25532552
  25542553#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2555 #: ../gui/gdmlanguages.c:147
   2554#: ../gui/gdmlanguages.c:146
  25562555msgid "A-M|Irish"
  25572556msgstr "А-К|Ирландски"
  25582557
  25592558#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2560 #: ../gui/gdmlanguages.c:149
   2559#: ../gui/gdmlanguages.c:148
  25612560msgid "A-M|Italian"
  25622561msgstr "А-К|Италиански"
  25632562
  25642563#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2565 #: ../gui/gdmlanguages.c:151
   2564#: ../gui/gdmlanguages.c:150
  25662565msgid "A-M|Japanese"
  25672566msgstr "Л-Я|Японски"
  25682567
  25692568#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2570 #: ../gui/gdmlanguages.c:153
   2569#: ../gui/gdmlanguages.c:152
  25712570msgid "A-M|Kannada"
  25722571msgstr "А-К|Канарески"
   
  25742573#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  25752574#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2576 #: ../gui/gdmlanguages.c:156
   2575#: ../gui/gdmlanguages.c:155
  25772576msgid "A-M|Kinyarwanda"
  25782577msgstr "А-К|Кинярвандски"
  25792578
  2580 #: ../gui/gdmlanguages.c:157
   2579#: ../gui/gdmlanguages.c:156
  25812580msgid "A-M|Korean"
  25822581msgstr "А-К|Корейски"
  25832582
  25842583#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2585 #: ../gui/gdmlanguages.c:159
   2584#: ../gui/gdmlanguages.c:158
  25862585msgid "A-M|Latvian"
  25872586msgstr "Л-Я|Латвийски"
  25882587
  25892588#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2590 #: ../gui/gdmlanguages.c:161
   2589#: ../gui/gdmlanguages.c:160
  25912590msgid "A-M|Lithuanian"
  25922591msgstr "Л-Я|Литовски"
  25932592
  25942593#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2595 #: ../gui/gdmlanguages.c:163
   2594#: ../gui/gdmlanguages.c:162
  25962595msgid "A-M|Macedonian"
  25972596msgstr "Л-Я|Македонски"
  25982597
  25992598#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2600 #: ../gui/gdmlanguages.c:165
   2599#: ../gui/gdmlanguages.c:164
  26012600msgid "A-M|Malay"
  26022601msgstr "Л-Я|Малайски"
  26032602
  26042603#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2605 #: ../gui/gdmlanguages.c:167
   2604#: ../gui/gdmlanguages.c:166
  26062605msgid "A-M|Malayalam"
  26072606msgstr "Л-Я|Малаялам"
  26082607
  26092608#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2610 #: ../gui/gdmlanguages.c:169
   2609#: ../gui/gdmlanguages.c:168
  26112610msgid "A-M|Marathi"
  26122611msgstr "Л-Я|Марати"
  26132612
  26142613#. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
  2615 #: ../gui/gdmlanguages.c:171
   2614#: ../gui/gdmlanguages.c:170
  26162615msgid "A-M|Mongolian"
  26172616msgstr "Л-Я|Монголски"
  26182617
  26192618#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2620 #: ../gui/gdmlanguages.c:173
   2619#: ../gui/gdmlanguages.c:172
  26212620msgid "N-Z|Northern Sotho"
  26222621msgstr "Л-Я|Северно Сото"
  26232622
  26242623#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2625 #: ../gui/gdmlanguages.c:175
   2624#: ../gui/gdmlanguages.c:174
  26262625msgid "N-Z|Norwegian (bokmal)"
  26272626msgstr "Л-Я|Норвежки (Бокмал)"
  26282627
  26292628#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2630 #: ../gui/gdmlanguages.c:177
   2629#: ../gui/gdmlanguages.c:176
  26312630msgid "N-Z|Norwegian (nynorsk)"
  26322631msgstr "Л-Я|Норвежки (Нинорск)"
  26332632
  26342633#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2635 #: ../gui/gdmlanguages.c:179
   2634#: ../gui/gdmlanguages.c:178
  26362635msgid "N-Z|Oriya"
  26372636msgstr "Л-Я|Ория"
  26382637
  26392638#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2640 #: ../gui/gdmlanguages.c:181
   2639#: ../gui/gdmlanguages.c:180
  26412640msgid "N-Z|Panjabi"
  26422641msgstr "Л-Я|Панджаби"
  26432642
  26442643#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2645 #: ../gui/gdmlanguages.c:183
   2644#: ../gui/gdmlanguages.c:182
  26462645msgid "N-Z|Persian"
  26472646msgstr "Л-Я|Персийски"
  26482647
  26492648#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2650 #: ../gui/gdmlanguages.c:185
   2649#: ../gui/gdmlanguages.c:184
  26512650msgid "N-Z|Polish"
  26522651msgstr "Л-Я|Полски"
  26532652
  26542653#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2655 #: ../gui/gdmlanguages.c:187
   2654#: ../gui/gdmlanguages.c:186
  26562655msgid "N-Z|Portuguese"
  26572656msgstr "Л-Я|Португалски"
  26582657
  26592658#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2660 #: ../gui/gdmlanguages.c:189
   2659#: ../gui/gdmlanguages.c:188
  26612660msgid "N-Z|Portuguese (Brazilian)"
  26622661msgstr "Л-Я|Португалски (Бразилия)"
  26632662
  26642663#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2665 #: ../gui/gdmlanguages.c:191
   2664#: ../gui/gdmlanguages.c:190
  26662665msgid "N-Z|Romanian"
  26672666msgstr "Л-Я|Румънски"
  26682667
  26692668#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2670 #: ../gui/gdmlanguages.c:193
   2669#: ../gui/gdmlanguages.c:192
  26712670msgid "N-Z|Russian"
  26722671msgstr "Л-Я|Руски"
  26732672
  26742673#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2675 #: ../gui/gdmlanguages.c:195 ../gui/gdmlanguages.c:197
   2674#: ../gui/gdmlanguages.c:194 ../gui/gdmlanguages.c:196
  26762675msgid "N-Z|Serbian"
  26772676msgstr "Л-Я|Сръбски"
  26782677
  26792678#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2680 #: ../gui/gdmlanguages.c:199
   2679#: ../gui/gdmlanguages.c:198
  26812680msgid "N-Z|Serbian (Latin)"
  26822681msgstr "Л-Я|Сръбски (на латиница)"
  26832682
  26842683#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2685 #: ../gui/gdmlanguages.c:201
   2684#: ../gui/gdmlanguages.c:200
  26862685msgid "N-Z|Serbian (Jekavian)"
  26872686msgstr "Л-Я|Сръбски (йекав диалект)"
  26882687
  26892688#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2690 #: ../gui/gdmlanguages.c:203
   2689#: ../gui/gdmlanguages.c:202
  26912690msgid "N-Z|Slovak"
  26922691msgstr "Л-Я|Словашки"
  26932692
  26942693#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2695 #: ../gui/gdmlanguages.c:205
   2694#: ../gui/gdmlanguages.c:204
  26962695msgid "N-Z|Slovenian"
  26972696msgstr "Л-Я|Словенски"
  26982697
  26992698#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2700 #: ../gui/gdmlanguages.c:207
   2699#: ../gui/gdmlanguages.c:206
  27012700msgid "N-Z|Spanish"
  27022701msgstr "А-К|Испански"
  27032702
  27042703#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2705 #: ../gui/gdmlanguages.c:209
   2704#: ../gui/gdmlanguages.c:208
  27062705msgid "N-Z|Spanish (Mexico)"
  27072706msgstr "А-К|Испански (Мексико)"
  27082707
  27092708#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2710 #: ../gui/gdmlanguages.c:211
   2709#: ../gui/gdmlanguages.c:210
  27112710msgid "N-Z|Swedish"
  27122711msgstr "Л-Я|Шведски"
  27132712
  27142713#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2715 #: ../gui/gdmlanguages.c:213
   2714#: ../gui/gdmlanguages.c:212
  27162715msgid "N-Z|Swedish (Finland)"
  27172716msgstr "Л-Я|Шведски (Финландия)"
  27182717
  27192718#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2720 #: ../gui/gdmlanguages.c:215
   2719#: ../gui/gdmlanguages.c:214
  27212720msgid "N-Z|Tamil"
  27222721msgstr "Л-Я|Тамилски"
  27232722
  27242723#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2725 #: ../gui/gdmlanguages.c:217
   2724#: ../gui/gdmlanguages.c:216
  27262725msgid "N-Z|Telugu"
  27272726msgstr "Л-Я|Телугу"
  27282727
  27292728#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2730 #: ../gui/gdmlanguages.c:219
   2729#: ../gui/gdmlanguages.c:218
  27312730msgid "N-Z|Thai"
  27322731msgstr "Л-Я|Тайски"
  27332732
  27342733#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2735 #: ../gui/gdmlanguages.c:221
   2734#: ../gui/gdmlanguages.c:220
  27362735msgid "N-Z|Turkish"
  27372736msgstr "Л-Я|Турски"
  27382737
  27392738#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2740 #: ../gui/gdmlanguages.c:223
   2739#: ../gui/gdmlanguages.c:222
  27412740msgid "N-Z|Ukrainian"
  27422741msgstr "Л-Я|Украински"
  27432742
  27442743#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2745 #: ../gui/gdmlanguages.c:225
   2744#: ../gui/gdmlanguages.c:224
  27462745msgid "N-Z|Vietnamese"
  27472746msgstr "А-К|Виетнамски"
  27482747
  27492748#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2750 #: ../gui/gdmlanguages.c:227
   2749#: ../gui/gdmlanguages.c:226
  27512750msgid "N-Z|Walloon"
  27522751msgstr "А-К|Валонски"
  27532752
  27542753#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2755 #: ../gui/gdmlanguages.c:229
   2754#: ../gui/gdmlanguages.c:228
  27562755msgid "N-Z|Welsh"
  27572756msgstr "Л-Я|Уелски"
  27582757
  27592758#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2760 #: ../gui/gdmlanguages.c:231
   2759#: ../gui/gdmlanguages.c:230
  27612760msgid "N-Z|Yiddish"
  27622761msgstr "А-К|Идиш"
  27632762
  27642763#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  2765 #: ../gui/gdmlanguages.c:233
   2764#: ../gui/gdmlanguages.c:232
  27662765msgid "N-Z|Zulu"
  27672766msgstr "Л-Я|Зулу"
  27682767
  27692768#. This is the POSIX/C locale for english, should really be in Other
  2770 #: ../gui/gdmlanguages.c:235
   2769#: ../gui/gdmlanguages.c:234
  27712770msgid "Other|POSIX/C English"
  27722771msgstr "Друг|Английски - POSIX/C"
   
  27742773#. This should be the same as in the front of the language strings
  27752774#. * else the languages will appear in the "Other" submenu
  2776 #: ../gui/gdmlanguages.c:419
   2775#: ../gui/gdmlanguages.c:418
  27772776msgid "A-M"
  27782777msgstr "А-К"
   
  27802779#. This should be the same as in the front of the language strings
  27812780#. * else the languages will appear in the "Other" submenu
  2782 #: ../gui/gdmlanguages.c:427
   2781#: ../gui/gdmlanguages.c:426
  27832782msgid "N-Z"
  27842783msgstr "Л-Я"
  27852784
  2786 #: ../gui/gdmlogin.c:417
   2785#: ../gui/gdmlogin.c:351
  27872786#, c-format
  27882787msgid "Cannot run command '%s': %s."
  27892788msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „%s“: %s."
  27902789
  2791 #: ../gui/gdmlogin.c:425
   2790#: ../gui/gdmlogin.c:359
  27922791msgid "Cannot start background application"
  27932792msgstr "Неуспех при стартирането на програмата за фона"
  27942793
  2795 #: ../gui/gdmlogin.c:500
   2794#: ../gui/gdmlogin.c:434
  27962795#, c-format
  27972796msgid "User %s will login in %d seconds"
  27982797msgstr "Потребителят %s ще влезе след %d секунди"
  27992798
  2800 #: ../gui/gdmlogin.c:504 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1107
   2799#: ../gui/gdmlogin.c:438 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1106
  28012800#, c-format
  28022801msgid "User %s will login in %d second"
   
  28052804msgstr[1] "Потребителят %s ще влезе след %d секунди"
  28062805
  2807 #: ../gui/gdmlogin.c:731
   2806#: ../gui/gdmlogin.c:665
  28082807#, c-format
  28092808msgid "%s: String too long!"
  28102809msgstr "%s: Низът е твърде дълъг!"
  28112810
  2812 #: ../gui/gdmlogin.c:733
   2811#: ../gui/gdmlogin.c:667
  28132812#, c-format
  28142813msgid "%sWelcome to %s%s"
  28152814msgstr "%sДобре дошли в %s%s"
  28162815
  2817 #: ../gui/gdmlogin.c:818 ../gui/greeter/greeter_system.c:63
   2816#: ../gui/gdmlogin.c:752 ../gui/greeter/greeter_system.c:63
  28182817msgid "Are you sure you want to restart the computer?"
  28192818msgstr "Наистина ли искате да рестартирате машината?"
  28202819
  2821 #: ../gui/gdmlogin.c:819 ../gui/gdmlogin.c:2835
   2820#: ../gui/gdmlogin.c:753 ../gui/gdmlogin.c:2610
  28222821msgid "_Restart"
  28232822msgstr "_Рестартиране"
  28242823
  2825 #: ../gui/gdmlogin.c:831 ../gui/greeter/greeter_system.c:75
   2824#: ../gui/gdmlogin.c:765 ../gui/greeter/greeter_system.c:75
  28262825msgid "Are you sure you want to shut down the computer?"
  28272826msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете машината?"
  28282827
  2829 #: ../gui/gdmlogin.c:832 ../gui/gdmlogin.c:2845
  2830 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1077 ../gui/greeter/greeter_system.c:76
  2831 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:195
   2828#: ../gui/gdmlogin.c:766 ../gui/gdmlogin.c:2620
   2829#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1076 ../gui/greeter/greeter_system.c:76
   2830#: ../gui/greeter/greeter_system.c:203
  28322831msgid "Shut _Down"
  28332832msgstr "_Спиране"
  28342833
  2835 #: ../gui/gdmlogin.c:852 ../gui/greeter/greeter_system.c:86
   2834#: ../gui/gdmlogin.c:786 ../gui/greeter/greeter_system.c:86
  28362835msgid "Are you sure you want to suspend the computer?"
  28372836msgstr "Сигурни ли сте, че искате да доведете машината до „спящо“ състояние?"
  28382837
  2839 #: ../gui/gdmlogin.c:853 ../gui/gdmlogin.c:2855
   2838#: ../gui/gdmlogin.c:787 ../gui/gdmlogin.c:2630
  28402839#: ../gui/greeter/greeter_system.c:87
  28412840msgid "_Suspend"
  28422841msgstr "_Приспиване"
  2843 
  2844 #: ../gui/gdmlogin.c:882 ../gui/greeter/greeter.c:182
  2845 #, c-format
  2846 msgid "%s: No configuration file: %s. Using defaults."
  2847 msgstr ""
  2848 "%s: Няма конфигурационен файл: %s. Използват се настройките по подразбиране."
  2849 
  2850 #: ../gui/gdmlogin.c:1005 ../gui/greeter/greeter.c:301
  2851 msgid "TimedLoginDelay was less than 5.  I'll just use 5."
  2852 msgstr "TimedLoginDelay бе по-малко от 5. Ще бъде зададено на 5."
  28532842
  28542843#. never_encoding
   
  28562845#. untranslated
  28572846#. markup
  2858 #: ../gui/gdmlogin.c:1110 ../gui/gdmlogin.c:1139 ../gui/gdmlogin.c:1221
  2859 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:156
  2860 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:121 ../gui/greeter/greeter_session.c:151
   2847#: ../gui/gdmlogin.c:870 ../gui/gdmlogin.c:899 ../gui/gdmlogin.c:982
   2848#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:158
   2849#: ../gui/greeter/greeter_session.c:120 ../gui/greeter/greeter_session.c:150
  28612850#, c-format
  28622851msgid "Do you wish to make %s the default for future sessions?"
  28632852msgstr "Искате ли да направите %s сесия по подразбиране?"
  28642853
  2865 #: ../gui/gdmlogin.c:1113 ../gui/greeter/greeter_session.c:124
   2854#: ../gui/gdmlogin.c:873 ../gui/greeter/greeter_session.c:123
  28662855#, c-format
  28672856msgid "Your preferred session type %s is not installed on this computer."
  28682857msgstr "Сесията предпочитана от Вас %s не е инсталирана на тази машина."
  28692858
  2870 #: ../gui/gdmlogin.c:1118 ../gui/gdmlogin.c:1149 ../gui/gdmlogin.c:1228
  2871 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:163
  2872 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:127 ../gui/greeter/greeter_session.c:159
   2859#: ../gui/gdmlogin.c:878 ../gui/gdmlogin.c:909 ../gui/gdmlogin.c:989
   2860#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:165
   2861#: ../gui/greeter/greeter_session.c:126 ../gui/greeter/greeter_session.c:158
  28732862msgid "Make _Default"
  28742863msgstr "_Задаване по подразбиране"
  28752864
  2876 #: ../gui/gdmlogin.c:1118 ../gui/greeter/greeter_session.c:127
   2865#: ../gui/gdmlogin.c:878 ../gui/greeter/greeter_session.c:126
  28772866msgid "Just _Log In"
  28782867msgstr "Само _влизане"
  28792868
  2880 #: ../gui/gdmlogin.c:1143 ../gui/gdmlogin.c:1223
  2881 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:158
  2882 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:154
   2869#: ../gui/gdmlogin.c:903 ../gui/gdmlogin.c:984
   2870#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:160
   2871#: ../gui/greeter/greeter_session.c:153
  28832872#, c-format
  28842873msgid "You have chosen %s for this session, but your default setting is %s."
  28852874msgstr "Избрахте %s за тази сесия, но по подразбиране е %s."
  28862875
  2887 #: ../gui/gdmlogin.c:1149 ../gui/gdmlogin.c:1228
  2888 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:163
  2889 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:159
   2876#: ../gui/gdmlogin.c:909 ../gui/gdmlogin.c:989
   2877#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:165
   2878#: ../gui/greeter/greeter_session.c:158
  28902879msgid "Just For _This Session"
  28912880msgstr "Само за _тази сесия"
  28922881
  2893 #: ../gui/gdmlogin.c:1159
   2882#: ../gui/gdmlogin.c:920
  28942883#, c-format
  28952884msgid "You have chosen %s for this session."
  28962885msgstr "Избрали сте „%s“ за тази сесия."
  28972886
  2898 #: ../gui/gdmlogin.c:1162
   2887#: ../gui/gdmlogin.c:923
  28992888#, c-format
  29002889msgid ""
   
  29052894"„switchdesk“ (Система->Инструмент за превключване от менюто на панела)."
  29062895
  2907 #: ../gui/gdmlogin.c:1203 ../gui/gdmlogin.c:1212
  2908 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:71
  2909 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:140
  2910 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:148
   2896#: ../gui/gdmlogin.c:964 ../gui/gdmlogin.c:973
   2897#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:73
   2898#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:142
   2899#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:150
  29112900msgid "System Default"
  29122901msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  29132902
  2914 #: ../gui/gdmlogin.c:1339 ../gui/gdmlogin.c:1353 ../gui/gdmlogin.c:1969
  2915 #: ../gui/gdmlogin.c:2446 ../gui/gdmlogin.c:3068
   2903#: ../gui/gdmlogin.c:1100 ../gui/gdmlogin.c:1114 ../gui/gdmlogin.c:1731
   2904#: ../gui/gdmlogin.c:2208 ../gui/gdmlogin.c:2842
  29162905msgid "_Username:"
  29172906msgstr "_Потребителско име:"
  29182907
  2919 #: ../gui/gdmlogin.c:1427
   2908#: ../gui/gdmlogin.c:1188
  29202909#, c-format
  29212910msgid "%s session selected"
  29222911msgstr "Избрана е сесията %s"
  29232912
  2924 #: ../gui/gdmlogin.c:1448 ../gui/gdmlogin.c:1566
   2913#: ../gui/gdmlogin.c:1209 ../gui/gdmlogin.c:1327
  29252914msgid "_Last"
  29262915msgstr "_Последна"
   
  29302919#. untranslated
  29312920#. makrup
  2932 #: ../gui/gdmlogin.c:1531
   2921#: ../gui/gdmlogin.c:1292
  29332922#, c-format
  29342923msgid "%s language selected"
  29352924msgstr "Езикът %s е избран"
  29362925
  2937 #: ../gui/gdmlogin.c:1577
   2926#: ../gui/gdmlogin.c:1338
  29382927msgid "_System Default"
  29392928msgstr "_Системни настройки по подразбиране"
  29402929
  2941 #: ../gui/gdmlogin.c:1609
   2930#: ../gui/gdmlogin.c:1370
  29422931msgid "_Other"
  29432932msgstr "_Друг"
  29442933
  2945 #: ../gui/gdmlogin.c:2001
   2934#: ../gui/gdmlogin.c:1763
  29462935msgid "_Password:"
  29472936msgstr "_Парола:"
   
  29492938#. translators:  This is a nice and evil eggie text, translate
  29502939#. * to your favourite currency
  2951 #: ../gui/gdmlogin.c:2232 ../gui/greeter/greeter.c:560
   2940#: ../gui/gdmlogin.c:1994 ../gui/greeter/greeter.c:331
  29522941msgid "Please insert 25 cents to log in."
  29532942msgstr "Поставете 50 стотинки, за да влезете."
  29542943
  2955 #: ../gui/gdmlogin.c:2567
   2944#: ../gui/gdmlogin.c:2329
  29562945msgid "GNOME Desktop Manager"
  29572946msgstr "Мениджър на дисплеи на GNOME"
  29582947
  2959 #: ../gui/gdmlogin.c:2593 ../gui/greeter/greeter_item.c:157
   2948#: ../gui/gdmlogin.c:2355 ../gui/greeter/greeter_item.c:162
  29602949msgid "%a %b %d, %H:%M"
  29612950msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
   
  29652954#. equivalent.  Note: %l is a strftime option for
  29662955#. 12-hour clock format
  2967 #: ../gui/gdmlogin.c:2599 ../gui/greeter/greeter_item.c:161
   2956#: ../gui/gdmlogin.c:2361 ../gui/greeter/greeter_item.c:171
  29682957msgid "%a %b %d, %l:%M %p"
  29692958msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  29702959
  2971 #: ../gui/gdmlogin.c:2648
   2960#: ../gui/gdmlogin.c:2410
  29722961msgid "Finger"
  29732962msgstr "Finger"
  29742963
  2975 #: ../gui/gdmlogin.c:2752
   2964#: ../gui/gdmlogin.c:2525
  29762965msgid "GDM Login"
  29772966msgstr "Влизане в системата чрез GDM"
  29782967
  2979 #: ../gui/gdmlogin.c:2795 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1057
   2968#: ../gui/gdmlogin.c:2568 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1056
  29802969msgid "_Session"
  29812970msgstr "_Сесия"
  29822971
  2983 #: ../gui/gdmlogin.c:2802 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1052
   2972#: ../gui/gdmlogin.c:2575 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1051
  29842973msgid "_Language"
  29852974msgstr "_Език"
  29862975
  2987 #: ../gui/gdmlogin.c:2814 ../gui/greeter/greeter_system.c:149
   2976#: ../gui/gdmlogin.c:2589 ../gui/greeter/greeter_system.c:150
  29882977msgid "_XDMCP Chooser..."
  29892978msgstr "Програма за избор чрез _XDMCP..."
  29902979
  2991 #: ../gui/gdmlogin.c:2825 ../gui/greeter/greeter_system.c:164
   2980#: ../gui/gdmlogin.c:2600 ../gui/greeter/greeter_system.c:165
  29922981msgid "_Configure Login Manager..."
  29932982msgstr "_Конфигуриране на входната програма..."
  29942983
  2995 #: ../gui/gdmlogin.c:2865 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1062
   2984#: ../gui/gdmlogin.c:2640 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1061
  29962985msgid "_Actions"
  29972986msgstr "_Действия"
  29982987
  2999 #: ../gui/gdmlogin.c:2874
   2988#: ../gui/gdmlogin.c:2649
  30002989msgid "_Theme"
  30012990msgstr "_Тема"
  30022991
  3003 #: ../gui/gdmlogin.c:2885 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
  3004 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1072
   2992#: ../gui/gdmlogin.c:2660 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
   2993#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1071
  30052994msgid "_Quit"
  30062995msgstr "_Изход"
  30072996
  3008 #: ../gui/gdmlogin.c:2887 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
  3009 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1067
   2997#: ../gui/gdmlogin.c:2662 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
   2998#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1066
  30102999msgid "D_isconnect"
  30113000msgstr "Р_азкачване"
  30123001
  3013 #: ../gui/gdmlogin.c:2955 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:240
   3002#: ../gui/gdmlogin.c:2730 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:239
  30143003msgid "Icon"
  30153004msgstr "Икона"
  30163005
  3017 #: ../gui/gdmlogin.c:3625 ../gui/gdmlogin.c:3659 ../gui/greeter/greeter.c:797
   3006#: ../gui/gdmlogin.c:3351 ../gui/gdmlogin.c:3385 ../gui/greeter/greeter.c:568
  30183007#, c-format
  30193008msgid ""
   
  30253014"рестартирайте компютъра."
  30263015
  3027 #: ../gui/gdmlogin.c:3635 ../gui/gdmlogin.c:3669 ../gui/gdmlogin.c:3717
  3028 #: ../gui/greeter/greeter.c:807 ../gui/greeter/greeter.c:842
  3029 #: ../gui/greeter/greeter.c:891
   3016#: ../gui/gdmlogin.c:3361 ../gui/gdmlogin.c:3395 ../gui/gdmlogin.c:3443
   3017#: ../gui/greeter/greeter.c:578 ../gui/greeter/greeter.c:613
   3018#: ../gui/greeter/greeter.c:662
  30303019msgid "Cannot start the greeter"
  30313020msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
  30323021
  3033 #: ../gui/gdmlogin.c:3674 ../gui/greeter/greeter.c:896
   3022#: ../gui/gdmlogin.c:3400 ../gui/greeter/greeter.c:667
  30343023msgid "Restart"
  30353024msgstr "Рестартиране"
  30363025
  3037 #: ../gui/gdmlogin.c:3707 ../gui/greeter/greeter.c:881
   3026#: ../gui/gdmlogin.c:3433 ../gui/greeter/greeter.c:652
  30383027#, c-format
  30393028msgid ""
   
  30453034"рестартирайте компютъра."
  30463035
  3047 #: ../gui/gdmlogin.c:3722
   3036#: ../gui/gdmlogin.c:3448
  30483037msgid "Restart gdm"
  30493038msgstr "Рестартиране на GDM"
  30503039
  3051 #: ../gui/gdmlogin.c:3724
   3040#: ../gui/gdmlogin.c:3450
  30523041msgid "Restart computer"
  30533042msgstr "Рестартиране на компютъра"
  30543043
  3055 #: ../gui/gdmlogin.c:3759
   3044#: ../gui/gdmlogin.c:3485
  30563045#, c-format
  30573046msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
   
  30603049"изключена!"
  30613050
  3062 #: ../gui/gdmlogin.c:3921 ../gui/greeter/greeter.c:1545
   3051#: ../gui/gdmlogin.c:3647 ../gui/greeter/greeter.c:1234
  30633052msgid "Session directory is missing"
  30643053msgstr "Папката за сесии липсва"
  30653054
  3066 #: ../gui/gdmlogin.c:3922 ../gui/greeter/greeter.c:1546
   3055#: ../gui/gdmlogin.c:3648 ../gui/greeter/greeter.c:1235
  30673056msgid ""
  30683057"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   
  30733062"да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на GDM."
  30743063
  3075 #: ../gui/gdmlogin.c:3945 ../gui/greeter/greeter.c:1570
   3064#: ../gui/gdmlogin.c:3671 ../gui/greeter/greeter.c:1259
  30763065msgid "Configuration is not correct"
  30773066msgstr "Конфигурацията е грешна"
  30783067
  3079 #: ../gui/gdmlogin.c:3946 ../gui/greeter/greeter.c:1571
   3068#: ../gui/gdmlogin.c:3672 ../gui/greeter/greeter.c:1260
  30803069msgid ""
  30813070"The configuration file contains an invalid command line for the login "
   
  30853074"затова беше изпълнена командата по подразбиране. Оправете конфигурацията."
  30863075
  3087 #: ../gui/gdmlogin.c:3970 ../gui/greeter/greeter.c:1597
  3088 msgid "No configuration was found"
  3089 msgstr "Не беше открита конфигурация"
  3090 
  3091 #: ../gui/gdmlogin.c:3971 ../gui/greeter/greeter.c:1598
  3092 msgid ""
  3093 "The configuration was not found.  GDM is using defaults to run this "
  3094 "session.  You should log in and create a configuration file with the GDM "
  3095 "configuration application."
  3096 msgstr ""
  3097 "Конфигурацията не е намерена. GDM ще използва настройките по подразбиране за "
  3098 "изпълнение на тази сесия. Ще трябва да влезете и да създадете "
  3099 "конфигурационен файл с конфигурационната програма за GDM."
  3100 
  3101 #: ../gui/gdmphotosetup.c:164
   3076#: ../gui/gdmphotosetup.c:187
  31023077#, c-format
  31033078msgid "File %s cannot be opened for writing."
  31043079msgstr "Файлът %s не може да бъде отворен за писане."
  31053080
  3106 #: ../gui/gdmphotosetup.c:171
   3081#: ../gui/gdmphotosetup.c:194
  31073082msgid "Cannot open file"
  31083083msgstr "Файлът не може да бъде отворен"
  31093084
  3110 #: ../gui/gdmphotosetup.c:236
  3111 msgid "Select Image"
   3085#: ../gui/gdmphotosetup.c:248
   3086msgid "Select User Image"
  31123087msgstr "Избор на изображение"
  31133088
  3114 #: ../gui/gdmphotosetup.c:259
  3115 msgid "All Images"
  3116 msgstr "Всички изображение"
  3117 
  3118 #. Filter name: First description then file extension, eg. "The PNG-Format (*.png)".
  3119 #: ../gui/gdmphotosetup.c:279
  3120 #, c-format
  3121 msgid "%s (*.%s)"
  3122 msgstr "%s (*.%s)"
   3089#: ../gui/gdmphotosetup.c:272 ../gui/gdmsetup.c:5612 ../gui/gdmsetup.c:5681
   3090#: ../gui/gdmsetup.c:5909 ../gui/gdmsetup.c:5978
   3091msgid "Images"
   3092msgstr "Изображения"
   3093
   3094#: ../gui/gdmphotosetup.c:277 ../gui/gdmsetup.c:3041 ../gui/gdmsetup.c:5617
   3095#: ../gui/gdmsetup.c:5686 ../gui/gdmsetup.c:5914 ../gui/gdmsetup.c:5983
   3096msgid "All Files"
   3097msgstr "Всички файлове"
  31233098
  31243099#: ../gui/gdmphotosetup.desktop.in.h:1
   
  31323107msgstr "Снимка за влизане в системата"
  31333108
  3134 #: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:1 ../gui/gdmsetup.glade.h:1
  3135 msgid "    "
  3136 msgstr "    "
  3137 
  3138 #: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:2
  3139 msgid "<b>Selection</b>"
  3140 msgstr "<b>Избор</b>"
  3141 
  3142 #: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:3
   3109#: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:1
  31433110msgid "<b>User Image</b>"
  31443111msgstr "<b>Потребителско изображение</b>"
  31453112
  3146 #: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:4
  3147 msgid "User Image"
  3148 msgstr "Потребителско изображение"
  3149 
  3150 #: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:5
  3151 msgid "_Browse"
  3152 msgstr "_Разглеждане"
  3153 
  3154 #: ../gui/gdmsession.c:129 ../gui/gdmsession.c:292
   3113#: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:2
   3114msgid "Login Photo Preferences"
   3115msgstr "Настройки на снимката за екрана за идентификация"
   3116
   3117#: ../gui/gdmsession.c:126 ../gui/gdmsession.c:295
  31553118msgid "Failsafe _GNOME"
  31563119msgstr "Аварийна сесия на _GNOME"
  31573120
  3158 #: ../gui/gdmsession.c:130 ../gui/gdmsession.c:293
   3121#: ../gui/gdmsession.c:127 ../gui/gdmsession.c:296
  31593122msgid ""
  31603123"This is a failsafe session that will log you into GNOME. No startup scripts "
   
  31663129"влезете по друг начин. GNOME ще използва сесията по подразбиране,"
  31673130
  3168 #: ../gui/gdmsession.c:140 ../gui/gdmsession.c:303
   3131#: ../gui/gdmsession.c:137 ../gui/gdmsession.c:306
  31693132msgid "Failsafe _Terminal"
  31703133msgstr "Авариен _терминал"
  31713134
  3172 #: ../gui/gdmsession.c:141 ../gui/gdmsession.c:304
   3135#: ../gui/gdmsession.c:138 ../gui/gdmsession.c:307
  31733136msgid ""
  31743137"This is a failsafe session that will log you into a terminal.  No startup "
   
  31803143"влезете по друг начин. За да излезете от терминала напишете „exit“."
  31813144
  3182 #: ../gui/gdmsession.c:277
   3145#: ../gui/gdmsession.c:276
  31833146#, c-format
  31843147msgid "%s: Session directory %s not found!"
   
  31893152msgstr "Грешка - в папката за сесии не е открито нищо."
  31903153
  3191 #: ../gui/gdmsession.c:320
   3154#: ../gui/gdmsession.c:323
  31923155msgid "No default session link found. Using Failsafe GNOME.\n"
  31933156msgstr ""
  31943157"Няма връзка към сесия по подразбиране. Ползва се аварийна сесия на GNOME.\n"
  31953158
  3196 #: ../gui/gdmsetup.c:252
   3159#: ../gui/gdmsetup.c:254
  31973160msgid ""
  31983161"An error occurred while trying to contact the login screens.  Not all "
   
  32023165"всички обновявания са влезли в сила."
  32033166
  3204 #: ../gui/gdmsetup.c:720 ../gui/gdmsetup.c:738 ../gui/gdmsetup.c:860
  3205 #: ../gui/gdmsetup.c:1109
   3167#: ../gui/gdmsetup.c:724 ../gui/gdmsetup.c:742 ../gui/gdmsetup.c:868
   3168#: ../gui/gdmsetup.c:1117
  32063169msgid "Themed"
  32073170msgstr "С тема"
  32083171
  3209 #: ../gui/gdmsetup.c:723 ../gui/gdmsetup.c:754
   3172#: ../gui/gdmsetup.c:727 ../gui/gdmsetup.c:758
  32103173msgid "Plain"
  32113174msgstr "Без тема"
  32123175
  3213 #: ../gui/gdmsetup.c:724 ../gui/gdmsetup.c:755
   3176#: ../gui/gdmsetup.c:728 ../gui/gdmsetup.c:759
  32143177msgid "Plain with face browser"
  32153178msgstr "Без тема, с лента за лицата"
  32163179
  3217 #: ../gui/gdmsetup.c:1470
   3180#: ../gui/gdmsetup.c:1478
  32183181msgid "Autologin or timed login to the root account is not allowed."
  32193182msgstr ""
   
  32213184"определено време."
  32223185
  3223 #: ../gui/gdmsetup.c:1703
   3186#: ../gui/gdmsetup.c:1711
  32243187#, c-format
  32253188msgid "The \"%s\" user already exists in the include list."
  32263189msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за включване."
  32273190
  3228 #: ../gui/gdmsetup.c:1713 ../gui/gdmsetup.c:1743 ../gui/gdmsetup.c:1780
   3191#: ../gui/gdmsetup.c:1721 ../gui/gdmsetup.c:1751 ../gui/gdmsetup.c:1788
  32293192msgid "Cannot add user"
  32303193msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за включване."
  32313194
  3232 #: ../gui/gdmsetup.c:1733
   3195#: ../gui/gdmsetup.c:1741
  32333196#, c-format
  32343197msgid "The \"%s\" user already exists in the exclude list."
  32353198msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за изключване."
  32363199
  3237 #: ../gui/gdmsetup.c:1770
   3200#: ../gui/gdmsetup.c:1778
  32383201#, c-format
  32393202msgid "The \"%s\" user does not exist."
  32403203msgstr "Потребителят „%s“ не съществува."
  32413204
  3242 #: ../gui/gdmsetup.c:3021 ../gui/gdmsetup.glade.h:74
   3205#: ../gui/gdmsetup.c:3036 ../gui/gdmsetup.glade.h:75
  32433206msgid "Sounds"
  32443207msgstr "Звуци"
  32453208
  3246 #: ../gui/gdmsetup.c:3026 ../gui/gdmsetup.c:5580 ../gui/gdmsetup.c:5649
  3247 #: ../gui/gdmsetup.c:5877 ../gui/gdmsetup.c:5946
  3248 msgid "All Files"
  3249 msgstr "Всички файлове"
  3250 
  3251 #: ../gui/gdmsetup.c:3236 ../gui/gdmsetup.c:3294
   3209#: ../gui/gdmsetup.c:3251 ../gui/gdmsetup.c:3309
  32523210msgid "None"
  32533211msgstr "Без"
  32543212
  3255 #: ../gui/gdmsetup.c:3734
   3213#: ../gui/gdmsetup.c:3751
  32563214msgid "Archive is not of a subdirectory"
  32573215msgstr "Архивът не е на подпапка"
  32583216
  3259 #: ../gui/gdmsetup.c:3742
   3217#: ../gui/gdmsetup.c:3759
  32603218msgid "Archive is not of a single subdirectory"
  32613219msgstr "Архивът не е на една подпапка"
  32623220
  3263 #: ../gui/gdmsetup.c:3766 ../gui/gdmsetup.c:3844
   3221#: ../gui/gdmsetup.c:3783 ../gui/gdmsetup.c:3861
  32643222msgid "File not a tar.gz or tar archive"
  32653223msgstr "Файлът не е във формат tar.gz или tar"
  32663224
  3267 #: ../gui/gdmsetup.c:3768
   3225#: ../gui/gdmsetup.c:3785
  32683226msgid "Archive does not include a GdmGreeterTheme.info file"
  32693227msgstr "В архив липсва файл GdmGreeterTheme.info"
  32703228
  3271 #: ../gui/gdmsetup.c:3790
   3229#: ../gui/gdmsetup.c:3807
  32723230msgid "File does not exist"
  32733231msgstr "Файлът не съществува"
  32743232
  3275 #: ../gui/gdmsetup.c:3910
   3233#: ../gui/gdmsetup.c:3927
  32763234#, c-format
  32773235msgid "%s"
  32783236msgstr "%s"
  32793237
  3280 #: ../gui/gdmsetup.c:3917
   3238#: ../gui/gdmsetup.c:3934
  32813239msgid "Not a theme archive"
  32823240msgstr "Не е архив с тема"
   
  32843242#. FIXME: if exists already perhaps we could also have an
  32853243#. * option to change the dir name
  3286 #: ../gui/gdmsetup.c:3939
   3244#: ../gui/gdmsetup.c:3956
  32873245#, c-format
  32883246msgid ""
   
  32923250"повторна инсталация?"
  32933251
  3294 #: ../gui/gdmsetup.c:4031
   3252#: ../gui/gdmsetup.c:4048
  32953253msgid "Some error occurred when installing the theme"
  32963254msgstr "Появи се някаква грешка при инсталиране на темата"
  32973255
  3298 #: ../gui/gdmsetup.c:4087
   3256#: ../gui/gdmsetup.c:4104
  32993257msgid "No file selected"
  33003258msgstr "Не е избран файл"
  33013259
  3302 #: ../gui/gdmsetup.c:4108
   3260#: ../gui/gdmsetup.c:4125
  33033261msgid "Select Theme Archive"
  33043262msgstr "Избор на архив с тема"
  33053263
  3306 #: ../gui/gdmsetup.c:4112 ../gui/gdmsetup.c:5036
   3264#: ../gui/gdmsetup.c:4129 ../gui/gdmsetup.c:5061
  33073265msgid "_Install"
  33083266msgstr "_Инсталиране"
  33093267
  3310 #: ../gui/gdmsetup.c:4204
   3268#: ../gui/gdmsetup.c:4221
  33113269#, c-format
  33123270msgid "Remove the \"%s\" theme?"
  33133271msgstr "Премахване на темата „%s“?"
  33143272
  3315 #: ../gui/gdmsetup.c:4213
   3273#: ../gui/gdmsetup.c:4230
  33163274msgid "If you choose to remove the theme, it will be permanently lost."
  33173275msgstr "Темата ще бъде окончателно изтрита, ако я премахнете."
  33183276
  3319 #: ../gui/gdmsetup.c:4221
   3277#: ../gui/gdmsetup.c:4238
  33203278msgid "_Remove Theme"
  33213279msgstr "П_ремахване на тема"
  33223280
  3323 #: ../gui/gdmsetup.c:5025
   3281#: ../gui/gdmsetup.c:5050
  33243282#, c-format
  33253283msgid "Install the theme from '%s'?"
  33263284msgstr "Инсталиране на темата от „%s“?"
  33273285
  3328 #: ../gui/gdmsetup.c:5026
   3286#: ../gui/gdmsetup.c:5051
  33293287#, c-format
  33303288msgid "Select install to add the theme from the file '%s'."
   
  33323290
  33333291#. This is the temporary help dialog
  3334 #: ../gui/gdmsetup.c:5248
   3292#: ../gui/gdmsetup.c:5282
  33353293#, c-format
  33363294msgid ""
   
  33553313"„Работен плот.“"
  33563314
  3357 #: ../gui/gdmsetup.c:5575 ../gui/gdmsetup.c:5644 ../gui/gdmsetup.c:5872
  3358 #: ../gui/gdmsetup.c:5941
  3359 msgid "Images"
  3360 msgstr "Изображения"
  3361 
  3362 #: ../gui/gdmsetup.c:6364
   3315#: ../gui/gdmsetup.c:6408
  33633316msgid "Apply the changes to users before closing?"
  33643317msgstr "Прилагане на промените по потребителите преди затваряне?"
  33653318
  3366 #: ../gui/gdmsetup.c:6365
   3319#: ../gui/gdmsetup.c:6409
  33673320msgid ""
  33683321"If you don't apply, the changes made on the Users tab will be disregarded."
   
  33703323"Ако не ги приложите, промените в таба за потребителите ще бъдат изгубени."
  33713324
  3372 #: ../gui/gdmsetup.c:6368
   3325#: ../gui/gdmsetup.c:6412
  33733326msgid "Close _without Applying"
  33743327msgstr "Затваряне _без прилагане"
  33753328
  3376 #: ../gui/gdmsetup.c:6474
   3329#: ../gui/gdmsetup.c:6518
  33773330msgid "You must be the root user to configure GDM."
  33783331msgstr ""
   
  33883341msgstr "Екран за идентификация"
  33893342
  3390 #: ../gui/gdmsetup.desktop.in.h:3 ../gui/gdmsetup.glade.h:39
   3343#: ../gui/gdmsetup.desktop.in.h:3 ../gui/gdmsetup.glade.h:40
  33913344msgid "Login Window Preferences"
  33923345msgstr "Настройки на екрана за идентификация"
   3346
   3347#: ../gui/gdmsetup.glade.h:1
   3348msgid "    "
   3349msgstr "    "
  33933350
  33943351#: ../gui/gdmsetup.glade.h:3
   
  34103367#: ../gui/gdmsetup.glade.h:5
  34113368msgid ""
  3412 "<b>Warning:</b>  Using an invalid value could stop the XServer from "
  3413 "restarting.  The gdm service will require a restart before changes take "
  3414 "effect."
  3415 msgstr ""
  3416 "<b>Предупреждение:</b>  Неправилна стойност може да попречи на X сървъра да "
   3369"<b>Warning:</b>  Incorrect settings could prevent the X server from "
   3370"restarting.  Changes to these settings will not take effect until gdm is "
   3371"restarted."
   3372msgstr ""
   3373"<b>Предупреждение:</b> Неправилна стойност може да попречи на X сървъра да "
  34173374"се рестартира. За да влезе настройката в сила, трябва да рестартирате "
  3418 "услугата „gdm“."
   3375"услугата „gdm“"
  34193376
  34203377#: ../gui/gdmsetup.glade.h:6
   
  34513408
  34523409#: ../gui/gdmsetup.glade.h:14
   3410msgid "Background co_lor:"
   3411msgstr "_Цвят за фон:"
   3412
   3413#: ../gui/gdmsetup.glade.h:15
  34533414msgid "C_ommand:"
  34543415msgstr "_Команда:"
  34553416
  3456 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:15
   3417#: ../gui/gdmsetup.glade.h:16
  34573418msgid "C_ustom:"
  34583419msgstr "_Потребителски:"
  34593420
  3460 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:16
   3421#: ../gui/gdmsetup.glade.h:17
  34613422msgid "Co_lor:"
  34623423msgstr "Цв_ят:"
  34633424
  3464 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:17
   3425#: ../gui/gdmsetup.glade.h:18
  34653426msgid "Color depth:"
  34663427msgstr "Дълбочина на цвета:"
  34673428
  3468 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:18
   3429#: ../gui/gdmsetup.glade.h:19
   3430msgid "Configure _X Server..."
   3431msgstr "_Конфигуриране на X сървъра..."
   3432
   3433#: ../gui/gdmsetup.glade.h:20
  34693434msgid "Configure _XDMCP..."
  34703435msgstr "Кон_фигуриране на XDMCP..."
  34713436
  3472 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:19
  3473 msgid "Configure _XServer..."
  3474 msgstr "_Конфигуриране на X сървъра..."
  3475 
  3476 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:20
   3437#: ../gui/gdmsetup.glade.h:21
  34773438msgid "Copyright:"
  34783439msgstr "Авторски права:"
  34793440
  3480 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:21
   3441#: ../gui/gdmsetup.glade.h:22
  34813442msgid "Disables X forwarding, but does not affect XDMCP."
  34823443msgstr "Спиране на предаването на X (X forwarding), но запазване на XDMCP"
  34833444
  3484 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:22
   3445#: ../gui/gdmsetup.glade.h:23
  34853446msgid "Displays per _host:"
  34863447msgstr "Дисплеи за хост:"
  34873448
  3488 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:23
   3449#: ../gui/gdmsetup.glade.h:24
  34893450msgid "Do not show image for _remote logins"
  34903451msgstr "Да не се показва изображение при отдалечените влизания"
  34913452
  3492 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:24
   3453#: ../gui/gdmsetup.glade.h:25
  34933454msgid "E_nable debug messages to system log"
  34943455msgstr "Съобщенията за грешка да се _записват в дневника на системата"
  34953456
  3496 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:25
   3457#: ../gui/gdmsetup.glade.h:26
  34973458msgid "E_xclude:"
  34983459msgstr "И_зваждане:"
  34993460
  3500 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:26
   3461#: ../gui/gdmsetup.glade.h:27
  35013462msgid "Enable _Timed Login"
  35023463msgstr "Включване на влизането по _определено време"
  35033464
  3504 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:27
   3465#: ../gui/gdmsetup.glade.h:28
  35053466msgid "Example: /usr/X11R6/bin/X"
  35063467msgstr "Например: /usr/X11R6/bin/X"
  35073468
  3508 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:28
   3469#: ../gui/gdmsetup.glade.h:29
  35093470msgid ""
  35103471"Greeter\n"
   
  35143475"Лента за избор на лица"
  35153476
  3516 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:30
   3477#: ../gui/gdmsetup.glade.h:31
  35173478msgid "Honor _indirect requests"
  35183479msgstr "Изпълняване на _непреки заявки"
  35193480
  3520 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:31
   3481#: ../gui/gdmsetup.glade.h:32
  35213482msgid "I_mage:"
  35223483msgstr "_Изображение:"
  35233484
  3524 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:32
   3485#: ../gui/gdmsetup.glade.h:33
  35253486msgid "I_nclude:"
  35263487msgstr "_Добавяне:"
  35273488
  3528 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:33
   3489#: ../gui/gdmsetup.glade.h:34
  35293490msgid "Includ_e Hostname Chooser (XDMCP) menu item"
  35303491msgstr "Включване на избора на _хост (XDMCP) в менюто"
  35313492
  3532 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:34
   3493#: ../gui/gdmsetup.glade.h:35
  35333494msgid "Include Con_figure menu item"
  35343495msgstr "Включване на „_Настройки“ в менюто"
  35353496
  3536 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:35
   3497#: ../gui/gdmsetup.glade.h:36
  35373498msgid "L_ogin retry delay:"
  35383499msgstr "_Забавяне преди нов опит за влизане:"
  35393500
  3540 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:36
   3501#: ../gui/gdmsetup.glade.h:37
  35413502msgid "La_unch:"
  35423503msgstr "_Стартиране:"
  35433504
  3544 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:37
   3505#: ../gui/gdmsetup.glade.h:38
  35453506msgid "Listen on _UDP port: "
  35463507msgstr "Следене на порт по UDP:"
  35473508
  3548 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:38
   3509#: ../gui/gdmsetup.glade.h:39
  35493510msgid "Local"
  35503511msgstr "Локален"
  35513512
  3552 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:40
   3513#: ../gui/gdmsetup.glade.h:41
  35533514msgid "Login _failed:"
  35543515msgstr "Влизането е _неуспешно:"
  35553516
  3556 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:41
   3517#: ../gui/gdmsetup.glade.h:42
  35573518msgid "Login _successful:"
  35583519msgstr "Влизането е _успешно:"
  35593520
  3560 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:42
   3521#: ../gui/gdmsetup.glade.h:43
  35613522msgid "Logo"
  35623523msgstr "Лого"
  35633524
  3564 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:43
   3525#: ../gui/gdmsetup.glade.h:44
  35653526msgid "Maximum _pending requests:"
  35663527msgstr "Максимален брой _чакащи заявки:"
  35673528
  3568 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:44
   3529#: ../gui/gdmsetup.glade.h:45
  35693530msgid "Maximum _remote sessions:"
  35703531msgstr "Максимален брой _отдалечени сесии:"
  35713532
  3572 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:45
   3533#: ../gui/gdmsetup.glade.h:46
  35733534msgid "Maximum _wait time:"
  35743535msgstr "Максимално време на _изчакване:"
  35753536
  3576 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:46
   3537#: ../gui/gdmsetup.glade.h:47
  35773538msgid "Maximum indirect w_ait time:"
  35783539msgstr "Максимално време за изчакване при непряка _заявка:"
  35793540
  3580 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:47
   3541#: ../gui/gdmsetup.glade.h:48
  35813542msgid "Maximum p_ending indirect requests:"
  35823543msgstr "Максимален брой чакащи _непреки заявки:"
  35833544
  3584 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:48
   3545#: ../gui/gdmsetup.glade.h:49
  35853546msgid "Menu Bar"
  35863547msgstr "Лента с меню"
  35873548
  3588 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:49
   3549#: ../gui/gdmsetup.glade.h:50
  35893550msgid "Op_tions:\t"
  35903551msgstr "На_стройки:\t"
  35913552
  3592 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:50
   3553#: ../gui/gdmsetup.glade.h:51
  35933554msgid "Pick Background Color"
  35943555msgstr "Избор на _цвят за фон:"
  35953556
  3596 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:51
   3557#: ../gui/gdmsetup.glade.h:52
  35973558msgid "Pin_g interval:"
  35983559msgstr "Интервал за ping:"
  35993560
  3600 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:52
   3561#: ../gui/gdmsetup.glade.h:53
  36013562msgid ""
  36023563"Plain\n"
   
  36083569"С тема"
  36093570
  3610 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:55
   3571#: ../gui/gdmsetup.glade.h:56
  36113572msgid "Re_move Server"
  36123573msgstr "_Премахване на сървър"
  36133574
  3614 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:56
   3575#: ../gui/gdmsetup.glade.h:57
  36153576msgid "Refresh rate:"
  36163577msgstr "Честота на опресняване:"
  36173578
  3618 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:57
   3579#: ../gui/gdmsetup.glade.h:58
  36193580msgid "Remote"
  36203581msgstr "Отдалечен"
  36213582
  3622 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:58
   3583#: ../gui/gdmsetup.glade.h:59
  36233584msgid ""
  36243585"Remote login disabled\n"
   
  36283589"Същото като локално"
  36293590
  3630 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:60
   3591#: ../gui/gdmsetup.glade.h:61
  36313592msgid "Resolution:"
  36323593msgstr "Разделителна способност:"
  36333594
  3634 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:61
   3595#: ../gui/gdmsetup.glade.h:62
  36353596msgid "Sc_ale to fit screen"
  36363597msgstr "_Мащабиране към екрана"
  36373598
  3638 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:62
   3599#: ../gui/gdmsetup.glade.h:63
  36393600msgid "Security"
  36403601msgstr "Сигурност"
  36413602
  3642 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:63
   3603#: ../gui/gdmsetup.glade.h:64
  36433604msgid "Select Backgroud Image"
  36443605msgstr "Избор на фоново изображение"
  36453606
  3646 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:64
   3607#: ../gui/gdmsetup.glade.h:65
  36473608msgid "Select Background Image"
  36483609msgstr "Избор на фоново изображение"
  36493610
  3650 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:65
   3611#: ../gui/gdmsetup.glade.h:66
  36513612msgid "Select Logo Image"
  36523613msgstr "Избор на изображение за лого"
  36533614
  3654 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:66
   3615#: ../gui/gdmsetup.glade.h:67
  36553616msgid "Select Sound File"
  36563617msgstr "Избор на звуков файл:"
  36573618
  3658 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:67
   3619#: ../gui/gdmsetup.glade.h:68
  36593620msgid ""
  36603621"Selected only\n"
   
  36643625"Случаен от избраните\n"
  36653626
  3666 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:70
   3627#: ../gui/gdmsetup.glade.h:71
  36673628msgid "Server Settings"
  36683629msgstr "Настройки на сървъра"
  36693630
  3670 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:71
   3631#: ../gui/gdmsetup.glade.h:72
  36713632msgid "Server _name:"
  36723633msgstr "_Име на сървър:"
  36733634
  3674 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:72
   3635#: ../gui/gdmsetup.glade.h:73
  36753636msgid "Servers To Start"
  36763637msgstr "Сървъри, които да се стартират"
  36773638
  3678 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:73
   3639#: ../gui/gdmsetup.glade.h:74
  36793640msgid "Sho_w Actions menu"
  36803641msgstr "Показване на менюто „_Действия“"
  36813642
  3682 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:75
   3643#: ../gui/gdmsetup.glade.h:76
  36833644msgid "Themes"
  36843645msgstr "Теми"
  36853646
  3686 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:76
   3647#: ../gui/gdmsetup.glade.h:77
  36873648msgid "U_ser:"
  36883649msgstr "_Потребител:"
  36893650
  3690 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:77
   3651#: ../gui/gdmsetup.glade.h:78
  36913652msgid "Users"
  36923653msgstr "Потребители"
  36933654
  3694 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:78
   3655#: ../gui/gdmsetup.glade.h:79
  36953656msgid "Welcome Message"
  36963657msgstr "Съобщение за добре дошли"
  36973658
  3698 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:79
   3659#: ../gui/gdmsetup.glade.h:80
   3660msgid "X Server Login Window Preferences"
   3661msgstr "Прозорец за екрана за идентификация през X сървъра"
   3662
   3663#: ../gui/gdmsetup.glade.h:81
  36993664msgid "XDMCP Login WIndow Preferences"
  37003665msgstr "Прозорец за екрана за идентификация през XDMCP"
  37013666
  3702 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:80
  3703 msgid "XServer Login Window Preferences"
  3704 msgstr "Прозорец за екрана за идентификация през X сървъра"
  3705 
  3706 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:81
   3667#: ../gui/gdmsetup.glade.h:82
  37073668msgid "_Add/Modify..."
  37083669msgstr "_Добавяне/промяна..."
  37093670
  3710 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:82
   3671#: ../gui/gdmsetup.glade.h:83
  37113672msgid "_Allow local system administrator login"
  37123673msgstr "_Локалния администратор да може да влиза"
  37133674
  3714 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:83
   3675#: ../gui/gdmsetup.glade.h:84
  37153676msgid "_Allow users to change fonts and colors of plain greeter"
  37163677msgstr ""
   
  37183679"посрещане без тема"
  37193680
  3720 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:85
   3681#: ../gui/gdmsetup.glade.h:86
  37213682#, no-c-format
  3722 msgid "_Default message of \"Welcome to %n\""
   3683msgid "_Default: \"Welcome to %n\""
  37233684msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли в %n“"
  37243685
  3725 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:86
  3726 msgid "_Default message of \"Welcome\""
   3686#: ../gui/gdmsetup.glade.h:87
   3687msgid "_Default: \"Welcome\""
  37273688msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли“"
  37283689
  3729 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:87
   3690#: ../gui/gdmsetup.glade.h:88
  37303691msgid "_Deny TCP connections to Xserver"
  37313692msgstr "_Забраняване на връзки по TCP към X сървъра"
  37323693
  3733 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:88
   3694#: ../gui/gdmsetup.glade.h:89
  37343695msgid "_Enable Automatic Login"
  37353696msgstr "Включване на _автоматичното влизане"
  37363697
  3737 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:89
   3698#: ../gui/gdmsetup.glade.h:90
  37383699msgid "_Enable accessible login"
  37393700msgstr "Включване на модулите за _достъпност"
  37403701
  3741 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:90
   3702#: ../gui/gdmsetup.glade.h:91
  37423703msgid "_Flexible (on demand)"
  37433704msgstr "_Гъвкав (при поискване)"
  37443705
  3745 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:91
   3706#: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
  37463707msgid "_Image:"
  37473708msgstr "_Изображение:"
  37483709
  3749 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
   3710#: ../gui/gdmsetup.glade.h:93
  37503711msgid "_Include all users from /etc/passwd (not for NIS)"
  37513712msgstr "_Включване на всички потребители от „/etc/passwd“ (не е за NIS)"
  37523713
  3753 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:93
   3714#: ../gui/gdmsetup.glade.h:94
  37543715msgid "_Login screen ready:"
  37553716msgstr "_Екранът за идентификация е готов:"
  37563717
  3757 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:94
   3718#: ../gui/gdmsetup.glade.h:95
  37583719msgid "_Logins are handled by this computer"
  37593720msgstr "_Заявките за вход се обработват от този компютър"
  37603721
  3761 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:95
   3722#: ../gui/gdmsetup.glade.h:96
  37623723msgid "_Pause before login:"
  37633724msgstr "_Пауза преди влизане в системата:"
  37643725
  3765 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:96
   3726#: ../gui/gdmsetup.glade.h:97
  37663727msgid "_Remove"
  37673728msgstr "_Премахване"
  37683729
  3769 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:97
   3730#: ../gui/gdmsetup.glade.h:98
  37703731msgid "_Server:"
  37713732msgstr "_Сървър:"
  37723733
  3773 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:98
   3734#: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
  37743735msgid "_Servers:"
  37753736msgstr "_Сървъри:"
  37763737
  3777 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
   3738#: ../gui/gdmsetup.glade.h:100
  37783739msgid "_Style:"
  37793740msgstr "_Стил:"
  37803741
  3781 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:100
   3742#: ../gui/gdmsetup.glade.h:101
  37823743msgid "_Theme:"
  37833744msgstr "_Тема:"
  37843745
  3785 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:101
   3746#: ../gui/gdmsetup.glade.h:102
  37863747msgid "_User:"
  37873748msgstr "_Потребител:"
  37883749
  3789 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:102
   3750#: ../gui/gdmsetup.glade.h:103
  37903751msgid "_VT:"
  37913752msgstr "_Терминал:"
  37923753
  3793 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:103
   3754#: ../gui/gdmsetup.glade.h:104
  37943755msgid "dummy"
  37953756msgstr "глупав"
  37963757
  3797 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:104
   3758#: ../gui/gdmsetup.glade.h:105
  37983759msgid "seconds"
  37993760msgstr "секунди"
  38003761
  3801 #: ../gui/gdmuser.c:287 ../gui/gdmuser.c:289
   3762#: ../gui/gdmuser.c:276 ../gui/gdmuser.c:278
  38023763msgid "Too many users to list here..."
  38033764msgstr "Прекалено много потребители..."
  38043765
  3805 #: ../gui/greeter/greeter.c:832
   3766#: ../gui/greeter/greeter.c:603
  38063767#, c-format
  38073768msgid ""
   
  38133774"рестартирайте компютъра."
  38143775
  3815 #: ../gui/greeter/greeter.c:847 ../gui/greeter/greeter.c:898
   3776#: ../gui/greeter/greeter.c:618 ../gui/greeter/greeter.c:669
  38163777msgid "Reboot"
  38173778msgstr "Рестартиране"
  38183779
  3819 #: ../gui/greeter/greeter.c:1389
   3780#: ../gui/greeter/greeter.c:1078
  38203781#, c-format
  38213782msgid "There was an error loading the theme %s"
  38223783msgstr "Грешка при зареждането на темата %s"
  38233784
  3824 #: ../gui/greeter/greeter.c:1441
   3785#: ../gui/greeter/greeter.c:1130
  38253786msgid "The greeter theme is corrupt"
  38263787msgstr "Темата за програмата за посрещане е развалена"
  38273788
  3828 #: ../gui/greeter/greeter.c:1442
   3789#: ../gui/greeter/greeter.c:1131
  38293790msgid ""
  38303791"The theme does not contain definition for the username/password entry "
   
  38343795"въвеждане на потребителско име/парола."
  38353796
  3836 #: ../gui/greeter/greeter.c:1475
   3797#: ../gui/greeter/greeter.c:1164
  38373798msgid ""
  38383799"There was an error loading the theme, and the default theme could not be "
   
  38423803"може да се зареди. Стартиране на стандартната програма за посрещане."
  38433804
  3844 #: ../gui/greeter/greeter.c:1497
   3805#: ../gui/greeter/greeter.c:1186
  38453806msgid ""
  38463807"The GTK+ greeter could not be started.  This display will abort and you may "
   
  38513812"инсталацията на GDM"
  38523813
  3853 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:64
   3814#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:66
  38543815msgid "Last Language"
  38553816msgstr "Последно избран език"
  38563817
  3857 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:221
   3818#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:223
  38583819msgid "Select a Language"
  38593820msgstr "Избор на език"
  38603821
  3861 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:231
   3822#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:233
  38623823msgid "Change _Language"
  38633824msgstr "Смяна на _език"
  38643825
  3865 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:251
   3826#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:253
  38663827msgid "_Select the language for your session to use:"
  38673828msgstr "_Избиране на език за Вашата сесия:"
   
  38813842"настинете F10."
  38823843
  3883 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:119
   3844#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:118
  38843845#, c-format
  38853846msgid "Can't open DefaultImage: %s!"
  38863847msgstr "Неуспех при отваряне на изображението по подразбиране: %s!"
  38873848
  3888 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:153
   3849#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:152
  38893850msgid "Already logged in"
  38903851msgstr "Вече е влязъл"
  38913852
  3892 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:196
   3853#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:195
  38933854msgid "Theme broken: must have pam-message label!"
  38943855msgstr ""
   
  38963857"(pam-message)."
  38973858
  3898 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1082 ../gui/greeter/greeter_system.c:208
   3859#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1081 ../gui/greeter/greeter_system.c:216
  38993860msgid "Sus_pend"
  39003861msgstr "Прис_пиване"
  39013862
  3902 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1087 ../gui/greeter/greeter_system.c:64
  3903 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:183
   3863#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1086 ../gui/greeter/greeter_system.c:64
   3864#: ../gui/greeter/greeter_system.c:191
  39043865msgid "_Reboot"
  39053866msgstr "_Рестартиране"
  39063867
  3907 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1092
   3868#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1091
  39083869msgid "_XDMCP Chooser"
  39093870msgstr "Интерфейс за избор на _XDMCP"
  39103871
  3911 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1097
   3872#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1096
  39123873msgid "_Configure"
  39133874msgstr "_Настройки"
  39143875
  3915 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1102
   3876#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1101
  39163877msgid "You've got capslock on!"
  39173878msgstr "Клавишът „CapsLock“ е натиснат!"
  39183879
  3919 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1130
   3880#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1129
  39203881msgid "_OK"
  39213882msgstr "_Да"
  39223883
  3923 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1135
   3884#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1134
  39243885msgid "_Cancel"
  39253886msgstr "_Отказ"
  39263887
  3927 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:172
   3888#: ../gui/greeter/greeter_session.c:171
  39283889#, c-format
  39293890msgid "You have chosen %s for this session"
  39303891msgstr "Избрали сте „%s“ за тази сесия"
  39313892
  3932 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:175
   3893#: ../gui/greeter/greeter_session.c:174
  39333894#, c-format
  39343895msgid ""
   
  39393900"„switchdesk“ (Система->Инструмент за превключване от менюто на панела)."
  39403901
  3941 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:228
   3902#: ../gui/greeter/greeter_session.c:227
  39423903msgid "Change _Session"
  39433904msgstr "_Смяна на сесия"
  39443905
  3945 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:250
   3906#: ../gui/greeter/greeter_session.c:249
  39463907msgid "Sessions"
  39473908msgstr "Сесии"
  39483909
  3949 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:270
   3910#: ../gui/greeter/greeter_session.c:269
  39503911msgid "_Last session"
  39513912msgstr "_Последно избрана сесия"
  39523913
  3953 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:276
   3914#: ../gui/greeter/greeter_session.c:275
  39543915msgid "Log in using the session that you have used last time you logged in"
  39553916msgstr "Влизане в системата използвайки последната работна сесия"
  39563917
  3957 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:156 ../gui/greeter/greeter_system.c:352
   3918#: ../gui/greeter/greeter_system.c:157 ../gui/greeter/greeter_system.c:368
  39583919msgid ""
  39593920"Run an XDMCP chooser which will allow you to log into available remote "
   
  39633924"наличните отдалечени машини, ако има такива."
  39643925
  3965 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:171 ../gui/greeter/greeter_system.c:372
   3926#: ../gui/greeter/greeter_system.c:172 ../gui/greeter/greeter_system.c:388
  39663927msgid ""
  39673928"Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
   
  39703931"потребителя „root“."
  39713932
  3972 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:190 ../gui/greeter/greeter_system.c:318
   3933#: ../gui/greeter/greeter_system.c:198 ../gui/greeter/greeter_system.c:334
  39733934msgid "Reboot your computer"
  39743935msgstr "Рестартиране на компютъра"
  39753936
  3976 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:202
   3937#: ../gui/greeter/greeter_system.c:210
  39773938msgid "Shut down the system so that you may safely turn off the computer."
  39783939msgstr "Спиране на компютъра, така че спокойно да го загасите."
  39793940
  3980 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:215 ../gui/greeter/greeter_system.c:335
   3941#: ../gui/greeter/greeter_system.c:223 ../gui/greeter/greeter_system.c:351
  39813942msgid "Suspend your computer"
  39823943msgstr "Приспиване на компютъра"
  39833944
  3984 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:275
   3945#: ../gui/greeter/greeter_system.c:284
  39853946msgid "Choose an Action"
  39863947msgstr "Избор на действие"
  39873948
  3988 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:297
   3949#: ../gui/greeter/greeter_system.c:313
  39893950msgid "Shut _down the computer"
  39903951msgstr "_Спиране на компютъра"
  39913952
  3992 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:300
   3953#: ../gui/greeter/greeter_system.c:316
  39933954msgid "Shut down your computer so that you may turn it off."
  39943955msgstr "Спиране на компютъра, за да го загасите."
  39953956
  3996 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:315
   3957#: ../gui/greeter/greeter_system.c:331
  39973958msgid "_Reboot the computer"
  39983959msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  39993960
  4000 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:332
   3961#: ../gui/greeter/greeter_system.c:348
  40013962msgid "Sus_pend the computer"
  40023963msgstr "Прис_пиване на компютъра"
  40033964
  4004 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:349
   3965#: ../gui/greeter/greeter_system.c:365
  40053966msgid "Run _XDMCP chooser"
  40063967msgstr "Стартирана на програмата за избор чрез XDMCP"
  40073968
  4008 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:369
   3969#: ../gui/greeter/greeter_system.c:385
  40093970msgid "Confi_gure the login manager"
  40103971msgstr "Нас_тройване на програмата за вход"
   
  40524013msgstr "Щастлив GNOME"
  40534014
  4054 #: ../gui/modules/dwellmouselistener.c:652
  4055 #: ../gui/modules/keymouselistener.c:925
   4015#: ../gui/modules/dwellmouselistener.c:654
   4016#: ../gui/modules/keymouselistener.c:926
  40564017#, c-format
  40574018msgid ""
   
  40624023"което е свързано с (%s)"
  40634024
  4064 #: ../gui/modules/keymouselistener.c:253
   4025#: ../gui/modules/keymouselistener.c:254
  40654026#, c-format
  40664027msgid "Cannot open gestures file: %s"
   
  41324093msgstr "Идентификацията е неуспешна!\n"
  41334094
  4134 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:84
  4135 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:116
  4136 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:138
  4137 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:158
   4095#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:85
   4096#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:117
   4097#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:139
   4098#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:159
  41384099msgid "(memory buffer)"
  41394100msgstr "(буфер в паметта)"
  41404101
  4141 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:190
   4102#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:191
  41424103#, c-format
  41434104msgid ""
   
  41514112"на %s или да преинсталирате %s."
  41524113
  4153 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:208
  4154 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:276
  4155 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:318
   4114#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:209
   4115#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:277
   4116#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:319
  41564117msgid "Cannot load user interface"
  41574118msgstr "Не може да се зареди потребителският интерфейс"
  41584119
  4159 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:214
   4120#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:215
  41604121#, c-format
  41614122msgid ""
   
  41664127"файл: %s, елемент: %s"
  41674128
  4168 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:246
   4129#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:247
  41694130#, c-format
  41704131msgid ""
   
  41914152"да преинсталирате %s."
  41924153
  4193 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:282
   4154#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:283
  41944155#, c-format
  41954156msgid ""
   
  42004161"файл: %s, елемент: %s очаква %d колони"
  42014162
  4202 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:302
   4163#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:303
  42034164#, c-format
  42044165msgid ""
   
  42124173"да преинсталирате %s."
  42134174
  4214 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:321
   4175#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:322
  42154176#, c-format
  42164177msgid "No interface could be loaded. This is BAD! (file: %s)"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.