Changeset 398


Ignore:
Timestamp:
Dec 9, 2005, 11:39:54 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено, коригирани множествени. Остават 70 съобщения.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/banshee.HEAD.bg.po

  r396 r398  
  1010"Project-Id-Version: banshee\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-12-07 02:07+0100\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-12-07 10:57+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-12-09 11:40+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-12-09 11:40+0200\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../data/banshee.desktop.in.in.h:1 ../data/glade/player.glade.h:6
   
  427427
  428428#: ../data/glade/preferences.glade.h:11
  429 #: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:77
   429#: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:81
  430430msgid "Audio CD"
  431431msgstr "Аудио диск"
   
  438438msgid "Copy files to Banshee Music Folder when importing to Library"
  439439msgstr ""
  440 "Копиране на файловете в папката за музика на Banshee при внасянето им във фонотеката"
   440"Копиране на файловете в папката за музика на Banshee при внасянето им във "
   441"фонотеката"
  441442
  442443#: ../data/glade/preferences.glade.h:14
   
  756757msgstr "Поставете празен диск за процеса на записване"
  757758
  758 #: ../src/Core.cs:210
   759#: ../src/Core.cs:211
  759760msgid "CD Playback is not supported in your Banshee Setup"
  760761msgstr ""
   
  799800msgstr "Фонотека"
  800801
  801 #: ../src/Library.cs:389 ../src/Banshee.Base/Utilities.cs:74
   802#: ../src/Library.cs:389 ../src/Banshee.Base/Utilities.cs:75
  802803#, csharp-format
  803804msgid "{0} GB"
  804805msgstr "{0} Гб"
  805806
  806 #: ../src/Library.cs:391 ../src/Banshee.Base/Utilities.cs:76
   807#: ../src/Library.cs:391 ../src/Banshee.Base/Utilities.cs:77
  807808#, csharp-format
  808809msgid "{0} MB"
   
  10931094"be patient."
  10941095msgstr ""
  1095 "Фонотеката Ви е празна. Може да внесете нова музика сега или да "
  1096 "изберете да го направите друг път.\n"
   1096"Фонотеката Ви е празна. Може да внесете нова музика сега или да изберете да "
   1097"го направите друг път.\n"
  10971098"\n"
  10981099"Автоматичното внасяне или внасянето на голяма папка може да отнеме много "
   
  11421143"на съдържанието му.\n"
  11431144"\n"
  1144 "<i>Синхронизиране на фонотеката</i>: синхронизиране на фонотеката на Banshee с iPod\n"
  1145 "<i>Запазване на ръчни промени</i>: запазване само на ръчните промени направени по устройството\n"
  1146 "<b>Внимание<b>: Действията ще променят или изтрият съществуващото съдържание на iPod "
  1147 "устройството Ви и може да причинят несъвместимост с iTunes!"
   1145"<i>Синхронизиране на фонотеката</i>: синхронизиране на фонотеката на Banshee "
   1146"с iPod\n"
   1147"<i>Запазване на ръчни промени</i>: запазване само на ръчните промени "
   1148"направени по устройството\n"
   1149"<b>Внимание<b>: Действията ще променят или изтрият съществуващото съдържание "
   1150"на iPod устройството Ви и може да причинят несъвместимост с iTunes!"
  11481151
  11491152#: ../src/PlayerInterface.cs:1391
   
  11871190"Are you sure you want to remove the selected song from your library "
  11881191"<i><b>and</b></i> your drive? This action will permanently delete the file."
   1192msgid_plural ""
  11891193"Are you sure you want to remove the selected <b>({0})</b> songs from your "
  11901194"library <i><b>and</b></i> your drive? This action will permanently delete "
  11911195"the files."
  1192 msgstr ""
   1196msgstr[0] ""
  11931197"Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраната песен от фонотеката си "
  11941198"<i><b>и</b></i> твърдия диск? Това действие ще изтрие за постоянно файла."
   1199msgstr[1] ""
  11951200"Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраните <b>({0})</b> песни от "
  11961201"фонотеката си <i><b>и</b></i> твърдия·диск? Това действие ще изтрие за "
   
  12001205#, csharp-format
  12011206msgid "Are you sure you want to remove the selected song from your library?"
   1207msgid_plural ""
  12021208"Are you sure you want to remove the selected <b>({0})</b> songs from your "
  12031209"library?"
  1204 msgstr ""
   1210msgstr[0] ""
  12051211"Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраната песен от фонотеката си?"
   1212msgstr[1] ""
  12061213"Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраните <b>({0})</b> песни от "
  12071214"фонотеката си?"
   
  15131520msgstr ""
  15141521
  1515 #: ../src/Banshee.Base/HalCore.cs:68
   1522#: ../src/Banshee.Base/HalCore.cs:97
  15161523msgid "HAL could not be initialized"
  15171524msgstr "Не може да се инициализира HAL."
  15181525
  1519 #: ../src/Banshee.Base/HalCore.cs:75
   1526#: ../src/Banshee.Base/HalCore.cs:104
  15201527msgid "HAL context could not be created"
  15211528msgstr ""
  15221529
  1523 #: ../src/Banshee.Base/HalCore.cs:76
   1530#: ../src/Banshee.Base/HalCore.cs:105
  15241531msgid "D-Bus may not be working or configured properly"
  15251532msgstr "Може би D-BUS не работи или не е настроен правилно."
   
  15901597
  15911598#: ../src/Banshee.Base/TrackInfo.cs:316
  1592 #: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:70
   1599#: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:74
  15931600msgid "Unknown Artist"
  15941601msgstr "Непознат изпълнител"
  15951602
  15961603#: ../src/Banshee.Base/TrackInfo.cs:324
  1597 #: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:71
   1604#: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:75
  15981605msgid "Unknown Album"
  15991606msgstr "Непознат албум"
   
  16161623msgstr "Не може да се прочете аудио диска"
  16171624
  1618 #: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:72
   1625#: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:76
  16191626#, csharp-format
  16201627msgid "Track {0}"
   
  17201727msgid "Searching: {0}"
  17211728msgstr "Търси се: {0}"
  1722 
  1723 #~ msgid "Could not setup special keys"
  1724 #~ msgstr "Не могат да се настроят специалните клавиши"
  1725 
  1726 #~ msgid "iPod Syncing Disabled"
  1727 #~ msgstr "Синхронизирането на iPod е изключено."
  1728 
  1729 #~ msgid "Volume Maximum"
  1730 #~ msgstr "Сила на звука на максимум"
  1731 
  1732 #~ msgid "Volume Miniumum"
  1733 #~ msgstr "Силата на звука на минимум"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.