Changeset 380


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2005, 6:42:37 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(help/totem) Такива ръководства няма смисъл да се превеждат засега, поне докато не бъдат обновени. Прилагам снимката и проклинам Ross Golder.

Location:
help/totem
Files:
2 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/totem/totem.gnome-2-12.bg.po

  r366 r380  
  22msgid ""
  33msgstr ""
  4 "Project-Id-Version: totem\n"
   4"Project-Id-Version: totem manual\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  66"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-11-25 18:08+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-12-01 18:37+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  9 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   9"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  1616#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:226(None)
  1717msgid "@@image: 'figures/totem_start_window.png'; md5=91d1c76e5b92d6f5f598f24ac6cbbf98"
  18 msgstr "@@image: 'figures/totem_start_window.png'; md5=91d1c76e5b92d6f5f598f24ac6cbbf98"
   18msgstr "FIXME: Необходима е локализирана снимка."
  1919
  2020#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  2222#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:398(None)
  2323msgid "@@image: 'figures/totem_pause_button.png'; md5=8af1d98e40e2ebda89cc2cd86550c5f2"
  24 msgstr "@@image: 'figures/totem_pause_button.png'; md5=8af1d98e40e2ebda89cc2cd86550c5f2"
   24msgstr "FIXME: Засега не е нужна локализирана снимка."
  2525
  2626#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  2828#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:410(None)
  2929msgid "@@image: 'figures/totem_play_button.png'; md5=feb4dec4237e6eb7ce571af2dbd0cf79"
  30 msgstr "@@image: 'figures/totem_play_button.png'; md5=feb4dec4237e6eb7ce571af2dbd0cf79"
   30msgstr "FIXME: Засега не е нужна локализирана снимка."
  3131
  3232#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  3434#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:505(None)
  3535msgid "@@image: 'figures/totem_next_button.png'; md5=c7f9041dc1804edc6777cfe68456e703"
  36 msgstr "@@image: 'figures/totem_next_button.png'; md5=c7f9041dc1804edc6777cfe68456e703"
   36msgstr "FIXME: Засега не е нужна локализирана снимка."
  3737
  3838#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  4040#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:521(None)
  4141msgid "@@image: 'figures/totem_previous_button.png'; md5=a966195040a035bf48daab94c9320afc"
  42 msgstr "@@image: 'figures/totem_previous_button.png'; md5=a966195040a035bf48daab94c9320afc"
   42msgstr "FIXME: Засега не е нужна локализирана снимка."
  4343
  4444#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  4646#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:617(None)
  4747msgid "@@image: 'figures/totem_volume_mute_button.png'; md5=24d7c2d46f2bfe732231ec8aa5540209"
  48 msgstr "@@image: 'figures/totem_volume_mute_button.png'; md5=24d7c2d46f2bfe732231ec8aa5540209"
   48msgstr "FIXME: Засега не е нужна локализирана снимка."
  4949
  5050#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  5252#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:622(None)
  5353msgid "@@image: 'figures/totem_volume_maximum_button.png'; md5=4a1c378a5c0eec82884d88f19ed64c9a"
  54 msgstr "@@image: 'figures/totem_volume_maximum_button.png'; md5=4a1c378a5c0eec82884d88f19ed64c9a"
   54msgstr "FIXME: Засега не е нужна локализирана снимка."
  5555
  5656#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  5858#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:689(None) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:698(None)
  5959msgid "@@image: 'figures/totem_show_playlist_button.png'; md5=40d3caf6174c566d94c7fd00212f0de7"
  60 msgstr "@@image: 'figures/totem_show_playlist_button.png'; md5=40d3caf6174c566d94c7fd00212f0de7"
   60msgstr "FIXME: Засега не е нужна локализирана снимка."
  6161
  6262#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:30(title)
   
  106106#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:108(para)
  107107msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Totem Movie Player application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  108 msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
   108msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за гледане на филми Totem или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  109109
  110110#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:120(primary) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:204(command)
   
  130130#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:139(para)
  131131msgid "Provide a variety of zoom levels and aspect ratios, and a full screen view."
  132 msgstr "Най-различни нива на увеличение и съотношения на показва, както и гледане на цял екран"
   132msgstr "Най-различни нива на увеличение и гледни точки, както и гледане на цял екран"
  133133
  134134#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:143(para)
   
  190190#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:207(para)
  191191msgid "To view other command line options that are available, type <command>totem --help</command>, then press <keycap>Return</keycap>."
  192 msgstr "За да видите други налични опции за командния ред, въведете <command>totem·--help</command> и натиснете <keycap>Enter</keycap>."
   192msgstr "За да видите други налични опции за командния ред, въведете <command>totem --help</command> и натиснете <keycap>Enter</keycap>."
  193193
  194194#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:217(title)
   
  259259#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:288(para)
  260260msgid "The statusbar displays status information about movie or song that is playing."
  261 msgstr "Лентата за състоянието показва статусна информация относно филма или песента, които се изпълняват."
   261msgstr "Лентата за състоянието показва информация относно филма или песента, които се изпълняват."
  262262
  263263#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:300(title)
   
  283283#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:325(para)
  284284msgid "You can double-click on a video or an audio file in the <application>Nautilus</application> file manager to open it on the <application>Totem Movie Player</application> window."
  285 msgstr "Може да натиснете два пъти върху видео или аудио файл в файловия мениджър <application>Nautilus</application>, за да ги отворите в прозорец на ·<application>Totem</application>."
   285msgstr "Може да натиснете два пъти върху видео или аудио файл в файловия мениджър <application>Nautilus</application>, за да ги отворите в прозорец на <application>Totem</application>."
  286286
  287287#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:332(title)
   
  311311#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:361(para)
  312312msgid "Insert the VCD in the VCD device of your computer, then choose <menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play VCD</guimenuitem></menuchoice>."
  313 msgstr "Поставете VCD диска във VCD устройството на компютъра Ви, после изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Пускане на·VCD</guimenuitem></menuchoice>."
   313msgstr "Поставете VCD диска във VCD устройството на компютъра Ви, после изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Пускане на VCD</guimenuitem></menuchoice>."
  314314
  315315#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:370(term)
   
  319319#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:372(para)
  320320msgid "Insert the CD in the CD device of your computer, then choose <menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play CD</guimenuitem></menuchoice>."
  321 msgstr "Поставете CD диска в CD устройството на компютъра Ви, после изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Пускане на·CD</guimenuitem></menuchoice>."
   321msgstr "Поставете CD диска в CD устройството на компютъра Ви, после изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Пускане на CD</guimenuitem></menuchoice>."
  322322
  323323#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:384(title)
   
  455455#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:558(para)
  456456msgid "To zoom to size (100%) of the original movie or visualisation, choose <menuchoice><shortcut><keycap>1</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom 1:1</guimenuitem></menuchoice>."
  457 msgstr "За·да·промените·мащаба·към·100%·от·оригиналния·филм·или·визуализация,·изберете·<menuchoice><shortcut><keycap>1</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Оразмеряване·1:1</guimenuitem></menuchoice>."
   457msgstr "За да промените мащаба към 100% от оригиналния филм или визуализация, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>1</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Оразмеряване 1:1</guimenuitem></menuchoice>."
  458458
  459459#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:568(para)
  460460msgid "To zoom to double size (200%) of the original movie or visualisation, choose <menuchoice><shortcut><keycap>2</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom 2:1</guimenuitem></menuchoice>."
  461 msgstr "За·да·промените·мащаба·към·200%·(двоен·размер)·от·оригиналния·филм·или·визуализация,·изберете·<menuchoice><shortcut><keycap>2</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Оразмеряване·2:1</guimenuitem></menuchoice>."
   461msgstr "За да промените мащаба към 200% (двоен размер) от оригиналния филм или визуализация, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>2</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Оразмеряване 2:1</guimenuitem></menuchoice>."
  462462
  463463#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:585(para)
   
  587587#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:745(para)
  588588msgid "To move track or movie down the playlist, select the filenames from the <guilabel>filename</guilabel> list box, then click on the <guibutton>Down</guibutton> button."
  589 msgstr "За·да·преместите·песен·или·филм·надолу·в·списъка,·изберете·файловите·имена·от·списъка·и·после·натиснете·бутона·<guibutton>Надолу</guibutton>."
   589msgstr "За да преместите песен или филм надолу в списъка, изберете файловите имена от списъка и после натиснете бутона <guibutton>Надолу</guibutton>."
  590590
  591591#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:751(term)
  592592msgid "To set repeat mode"
  593 msgstr "Влизане в режим \"Повтаряне\""
   593msgstr "Влизане в режим „Повтаряне“"
  594594
  595595#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:753(para)
  596596msgid "Select the <guilabel>Repeat mode</guilabel> option to play the movies or songs repeatedly."
  597 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Режим \"Повтаряне\"</guilabel>, за да се изпълняват песните или филмите постоянно повтаряйки се."
   597msgstr "Изберете опцията <guilabel>Режим „Повтаряне“</guilabel>, за да се изпълняват песните или филмите постоянно повтаряйки се."
  598598
  599599#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:758(term)
  600600msgid "To set shuffle mode"
  601 msgstr "Влизане в режим \"Разбъркано\""
   601msgstr "Влизане в режим „Разбъркано“"
  602602
  603603#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:760(para)
  604604msgid "Select the <guilabel>Shuffle mode</guilabel> option to play the movies or songs randomly."
  605 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Режим \"Разбъркано\"</guilabel>, за да изпълнявате песните или филмите в произволен ред."
   605msgstr "Изберете опцията <guilabel>Режим „Разбъркано“</guilabel>, за да изпълнявате песните или филмите в произволен ред."
  606606
  607607#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:706(para)
   
  611611#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:768(title)
  612612msgid "To Select or Unselect Repeat Mode"
  613 msgstr "Избиране и отизбиране на режима повтаряне"
   613msgstr "Избиране и изключване на режима повтаряне"
  614614
  615615#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:769(para)
  616616msgid "To select or unselect repeat mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Repeat Mode</guimenuitem></menuchoice>, or use the <guilabel>Repeat mode</guilabel> option from the <guilabel>Playlist</guilabel> dialog."
  617 msgstr "За да изберете или отизберете режима \"Повтаряне\", изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Режим \"Повтаряне\"</guimenuitem></menuchoice> или изберете съответната опция от прозореца за <guilabel>Списък за изпълнение</guilabel>."
   617msgstr "За да изберете или изключите режима „Повтаряне“, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Режим „Повтаряне“</guimenuitem></menuchoice> или изберете съответната опция от прозореца за <guilabel>Списък за изпълнение</guilabel>."
  618618
  619619#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:778(title)
  620620msgid "To Select or Unselect Shuffle Mode"
  621 msgstr "Избиране и отизбиране на режима \"Разбъркано\""
   621msgstr "Избиране и изключване на режима „Разбъркано“"
  622622
  623623#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:779(para)
  624624msgid "To select or unselect shuffle mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Shuffle Mode</guimenuitem></menuchoice>, or use the <guilabel>Shuffle mode</guilabel> option from the <guilabel>Playlist</guilabel> dialog."
  625 msgstr "За да изберете или отизберете режима \"Разбъркано\", изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Режим \"Разбъркано\"</guimenuitem></menuchoice> или изберете съответната опция от прозореца за <guilabel>Списък за изпълнение</guilabel>."
   625msgstr "За да изберете или отизберете режима „Разбъркано“, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Режим „Разбъркано“</guimenuitem></menuchoice> или изберете съответната опция от прозореца за <guilabel>Списък за изпълнение</guilabel>."
  626626
  627627#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:790(title)
   
  679679#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:876(term)
  680680msgid "TV-Out"
  681 msgstr "Тв изход"
   681msgstr "ТВ изход"
  682682
  683683#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:880(para)
   
  751751#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:985(para)
  752752msgid "<application>Totem Movie Player</application> is written by Bastien Nocera (<email>hadess@hadess.net</email>), Julien Moutte (<email>julien@moutte.net</email>) for GStreamer backend, and Guenter Bartsch (<email>guenter@users.sourceforge.net</email>). To find more information about <application>Totem Movie Player</application>, please visit the <ulink url=\"http://www.hadess.net/totem.php3\" type=\"http\"><application>Totem Movie Player</application> Home Page</ulink>."
  753 msgstr "<application>Totem</application> е написан от Bastien·Nocera·(<email>hadess@hadess.net</email>),·Julien·Moutte·(<email>julien@moutte.net</email>) за GStreamer и Guenter·Bartsch·(<email>guenter@users.sourceforge.net</email>).·За да научите повече относно <application>Totem</application>, посетете <ulink·url=\"http://www.hadess.net/totem.php3\"·type=\"http\">Интернет сайта на <application>Totem</application></ulink>."
   753msgstr "<application>Totem</application> е написан от Bastien Nocera (<email>hadess@hadess.net</email>), Julien Moutte (<email>julien@moutte.net</email>) за GStreamer и Guenter Bartsch (<email>guenter@users.sourceforge.net</email>). За да научите повече относно <application>Totem</application>, посетете <ulink url=\"http://www.hadess.net/totem.php3\" type=\"http\">Интернет сайта на <application>Totem</application></ulink>."
  754754
  755755#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:993(para)
   
  759759#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:998(para)
  760760msgid "This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of this license can be found at this <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or in the file COPYING included with the source code of this program."
  761 msgstr ""
   761msgstr "Тази програма се разпространява под условията на Общия публичен лиценз на GNU, както е публикуван от Фондация „Свободен софтуер“; или версия 2 на лиценза, или (по Ваш избор) всяка по-нова версия. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">тук</ulink> или във файла COPYING, включен в изходния код на програмата."
  762762
  763763#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.