Changeset 370


Ignore:
Timestamp:
Nov 30, 2005, 11:36:07 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновяване до 100%

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/meld.HEAD.bg.po

  r294 r370  
  22# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the meld package.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005.
   5#
  66msgid ""
  77msgstr ""
  88"Project-Id-Version: meld-0.9.4.1\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2005-11-08 09:22+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2005-11-08 09:20+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2005-11-30 11:42+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2005-11-30 11:40+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov  <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2727msgstr "Скриване на %s"
  2828
  29 #: ../dirdiff.py:361 ../vcview.py:212
  30 #, python-format
  31 msgid "[%s] Scanning"
  32 msgstr "[%s] Проверка"
  33 
  34 #: ../dirdiff.py:370 ../vcview.py:240
   29#: ../dirdiff.py:361 ../dirdiff.py:370 ../vcview.py:212 ../vcview.py:240
  3530#, python-format
  3631msgid "[%s] Scanning %s"
   
  4944"%s"
  5045msgstr ""
  51 "Извършвате сравнение без отчитане на регистъра на буквите върху файлова "
   46"Извършвате сравняване без отчитане на регистъра на буквите върху файлова "
  5247"система, която отчита регистъра на буквите. Някои файлове не се виждат:\n"
  5348"%s"
   
  164159"will be incorrect. See the user manual for more details."
  165160msgstr ""
  166 "Регулярният израз „%s“ промени броя на редовете във файла. Сравнението няма "
   161"Регулярният израз „%s“ промени броя на редовете във файла. Сравняването няма "
  167162"да бъде коректно. Обърнете се към ръководството за повече информация."
  168163
   
  186181msgstr "Текстът „%s“ не бе открит"
  187182
  188 #: ../filediff.py:573
   183#: ../filediff.py:578
  189184#, python-format
  190185msgid "[%s] Set num panes"
  191186msgstr "[%s] Задаване на броя панели"
  192187
  193 #: ../filediff.py:580
   188#: ../filediff.py:585
  194189#, python-format
  195190msgid "[%s] Opening files"
  196191msgstr "[%s] Отваряне на файлове"
  197192
  198 #: ../filediff.py:597 ../filediff.py:611 ../filediff.py:627 ../filediff.py:634
   193#: ../filediff.py:602 ../filediff.py:616 ../filediff.py:632 ../filediff.py:639
  199194#, python-format
  200195msgid "Could not read from '%s'"
  201196msgstr "Невъзможно четене от „%s“"
  202197
  203 #: ../filediff.py:598 ../filediff.py:635
   198#: ../filediff.py:603 ../filediff.py:640
  204199msgid "The error was:"
  205200msgstr "Грешката бе:"
  206201
  207 #: ../filediff.py:603
   202#: ../filediff.py:608
  208203#, python-format
  209204msgid "[%s] Reading files"
  210205msgstr "[%s] Прочитане на файлове"
  211206
  212 #: ../filediff.py:612
   207#: ../filediff.py:617
  213208msgid ""
  214209"It contains ascii nulls.\n"
   
  218213"Вероятно е двоичен файл."
  219214
  220 #: ../filediff.py:628
   215#: ../filediff.py:633
  221216#, python-format
  222217msgid "I tried encodings %s."
  223218msgstr "Беше пробвано кодиране %s."
  224219
  225 #: ../filediff.py:656
   220#: ../filediff.py:662
  226221#, python-format
  227222msgid "[%s] Computing differences"
  228223msgstr "[%s] Изчисляване на разликите"
  229224
  230 #: ../filediff.py:760
   225#: ../filediff.py:766
  231226#, python-format
  232227msgid ""
   
  237232"Да се презапише?"
  238233
  239 #: ../filediff.py:773
   234#: ../filediff.py:779
  240235#, python-format
  241236msgid ""
   
  248243"%s."
  249244
  250 #: ../filediff.py:782
   245#: ../filediff.py:788
  251246#, python-format
  252247msgid "Choose a name for buffer %i."
  253248msgstr "Избор на име за буфера %i."
  254249
  255 #: ../filediff.py:795
   250#: ../filediff.py:801
  256251#, python-format
  257252msgid ""
   
  264259"Кой вариант искате да се ползва?"
  265260
  266 #: ../filediff.py:811
   261#: ../filediff.py:817
  267262#, python-format
  268263msgid ""
   
  274269
  275270#. save as
  276 #: ../filediff.py:846
   271#: ../filediff.py:852
  277272msgid "Save patch as..."
  278273msgstr "Запис на кръпка като..."
  279274
  280 #: ../filediff.py:900
   275#: ../filediff.py:906
  281276#, python-format
  282277msgid ""
   
  296291
  297292#: ../glade2/dirdiff.glade.h:2
  298 msgid "Copy Left"
   293msgid "Compare"
   294msgstr "Сравняване"
   295
   296#: ../glade2/dirdiff.glade.h:3 ../glade2/vcview.glade.h:6
   297msgid "Compare selected"
   298msgstr "Сравняване на избраното"
   299
   300#: ../glade2/dirdiff.glade.h:4
   301msgid "Copy To Left"
  299302msgstr "Копиране наляво"
  300303
  301 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:3
  302 msgid "Copy Right"
   304#: ../glade2/dirdiff.glade.h:5
   305msgid "Copy To Right"
  303306msgstr "Копиране надясно"
  304 
  305 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:4
  306 msgid "Copy left"
  307 msgstr "Копиране от десния панел в левия"
  308 
  309 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:5
  310 msgid "Copy right"
  311 msgstr "Копиране от левия панел в десния"
  312307
  313308#: ../glade2/dirdiff.glade.h:6
   
  315310msgstr "Изтриване на избраното"
  316311
  317 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:7
  318 msgid "Diff"
  319 msgstr "Разлики"
  320 
  321 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:8
  322 msgid "Diff selection"
  323 msgstr "Разлики в избраното"
  324 
  325 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:9 ../glade2/filediff.glade.h:7
   312#: ../glade2/dirdiff.glade.h:7 ../glade2/filediff.glade.h:7
  326313msgid "Edit"
  327314msgstr "Редактиране"
  328315
  329 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:10
   316#: ../glade2/dirdiff.glade.h:8
  330317msgid "Hide selected"
  331318msgstr "Скриване на избраното"
  332319
  333 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:11
   320#: ../glade2/dirdiff.glade.h:9
  334321msgid "Hide..."
  335322msgstr "Скриване..."
  336323
  337 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:12
   324#: ../glade2/dirdiff.glade.h:10
  338325msgid "Ignore case of entries"
  339326msgstr "Регистърът на избраното да е без значение"
  340327
  341 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:13
  342 msgid "Launch _Comparison"
  343 msgstr "Стартиране на _сравнение"
  344 
  345 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:14
   328#: ../glade2/dirdiff.glade.h:11
  346329msgid "Left"
  347330msgstr "Ляв"
  348331
  349 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:15
   332#: ../glade2/dirdiff.glade.h:12
  350333msgid "Modified"
  351334msgstr "Променен"
  352335
  353 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:16
   336#: ../glade2/dirdiff.glade.h:13
  354337msgid "New"
  355338msgstr "Нов"
  356339
  357 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:17
   340#: ../glade2/dirdiff.glade.h:14
  358341msgid "Right"
  359342msgstr "Десен"
  360343
  361 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:18
   344#: ../glade2/dirdiff.glade.h:15
  362345msgid "Same"
  363346msgstr "Еднакъв"
  364347
  365 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:19
   348#: ../glade2/dirdiff.glade.h:16
  366349msgid "Show identical"
  367350msgstr "Показване на еднаквите"
  368351
  369 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:20 ../glade2/vcview.glade.h:18
   352#: ../glade2/dirdiff.glade.h:17 ../glade2/vcview.glade.h:18
  370353msgid "Show modified"
  371354msgstr "Показване на променените"
  372355
  373 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:21
   356#: ../glade2/dirdiff.glade.h:18
  374357msgid "Show new"
  375358msgstr "Показване на новите"
  376359
  377 #: ../glade2/dirdiff.glade.h:22
   360#: ../glade2/dirdiff.glade.h:19 ../glade2/meldapp.glade.h:86
   361#: ../glade2/vcview.glade.h:25
   362msgid "_Compare"
   363msgstr "_Сравняване"
   364
   365#: ../glade2/dirdiff.glade.h:20
  378366msgid "_Delete Selected"
  379367msgstr "_Изтриване на избраните"
   
  388376
  389377#: ../glade2/filediff.glade.h:3
  390 msgid "Copy All _Left"
   378msgid "Copy All To _Left"
  391379msgstr "Копиране всичко на_ляво"
  392380
  393381#: ../glade2/filediff.glade.h:4
  394 msgid "Copy All _Right"
   382msgid "Copy All To _Right"
  395383msgstr "Копиране всичко на_дясно"
  396384
   
  408396
  409397#: ../glade2/filediff.glade.h:9
  410 msgid "Make Patch"
  411 msgstr "Създаване на кръпка"
  412 
  413 #: ../glade2/filediff.glade.h:10
  414398msgid "Match _entire word only"
  415399msgstr "Съвпадане само по _цели думи"
  416400
  417 #: ../glade2/filediff.glade.h:11
   401#: ../glade2/filediff.glade.h:10
  418402msgid "Regular e_xpression"
  419403msgstr "Ре_гулярен израз"
  420404
  421 #: ../glade2/filediff.glade.h:12
   405#: ../glade2/filediff.glade.h:11
  422406msgid "Save modified files?"
  423407msgstr "Запис на променените файлове?"
  424408
  425 #: ../glade2/filediff.glade.h:13
   409#: ../glade2/filediff.glade.h:12
  426410msgid "Search for:"
  427411msgstr "Търсене за:"
  428412
  429 #: ../glade2/filediff.glade.h:14
   413#: ../glade2/filediff.glade.h:13
  430414msgid "_Match case"
  431415msgstr "_Регистърът на буквите е от значение"
  432416
  433 #: ../glade2/filediff.glade.h:15
   417#: ../glade2/filediff.glade.h:14
  434418msgid "_Wrap around"
  435419msgstr "_С достигане до края да се почне отначало"
   
  484468
  485469#: ../glade2/meldapp.glade.h:13
  486 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Diff</span>"
  487 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Разлики</span>"
   470msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Compare</span>"
   471msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Сравняване</span>"
  488472
  489473#: ../glade2/meldapp.glade.h:14
   
  727711#: ../glade2/meldapp.glade.h:72
  728712msgid "Three way directory"
  729 msgstr "Сравнение на 3 директории"
   713msgstr "Сравняване на 3 директории"
  730714
  731715#: ../glade2/meldapp.glade.h:73
  732716msgid "Three way file"
  733 msgstr "Сравнение на 3 файла"
   717msgstr "Сравняване на 3 файла"
  734718
  735719#: ../glade2/meldapp.glade.h:74
  736720msgid "Two way directory"
  737 msgstr "Сравнение на 2 директории"
   721msgstr "Сравняване на 2 директории"
  738722
  739723#: ../glade2/meldapp.glade.h:75
  740724msgid "Two way file"
  741 msgstr "Сравнение на 2 файла"
   725msgstr "Сравняване на 2 файла"
  742726
  743727#: ../glade2/meldapp.glade.h:76
   
  773757"separated by spaces."
  774758msgstr ""
  775 "При сравнения на директории някои файлове и директории може да се "
   759"При сравнявания на директории някои файлове и директории може да се "
  776760"пренебрегват. Всеки ред е списък от шаблони на обвивката, разделени с "
  777761"интервали."
   
  785769"details."
  786770msgstr ""
  787 "При сравнение на файлове някои промени може да се пренебрегват. Всеки шаблон "
  788 "тук е регулярен израз в езика Питон, който заменя всеки напасващ текст с "
  789 "празен низ преди да се извърши сравнението. Ако изразът съдържа групи, само "
  790 "групите се заменят. Обърнете се към ръководството за повече подробности."
   771"При сравняване на файлове някои промени може да се пренебрегват. Всеки "
   772"шаблон тук е регулярен израз в езика Питон, който заменя всеки напасващ "
   773"текст с празен низ преди да се извърши сравняването. Ако изразът съдържа "
   774"групи, само групите се заменят. Обърнете се към ръководството за повече "
   775"подробности."
  791776
  792777#: ../glade2/meldapp.glade.h:84
   
  798783msgstr "_Символ"
  799784
  800 #: ../glade2/meldapp.glade.h:86
   785#: ../glade2/meldapp.glade.h:87
  801786msgid "_Contents"
  802787msgstr "_Съдържание"
  803788
  804 #: ../glade2/meldapp.glade.h:87 ../glade2/vcview.glade.h:25
  805 msgid "_Diff"
  806 msgstr "_Сравняване"
  807 
  808789#: ../glade2/meldapp.glade.h:88
  809790msgid "_Directory Comparison"
  810 msgstr "Сравнение на _директории"
   791msgstr "Сравняване на _директории"
  811792
  812793#: ../glade2/meldapp.glade.h:89
   
  816797#: ../glade2/meldapp.glade.h:90
  817798msgid "_File Comparison"
  818 msgstr "Сравнение на _файлове"
   799msgstr "Сравняване на _файлове"
  819800
  820801#: ../glade2/meldapp.glade.h:91
   
  836817#: ../glade2/meldapp.glade.h:95
  837818msgid "_Three Way Compare"
  838 msgstr "_Тройно сравнение"
   819msgstr "_Тройно сравняване"
  839820
  840821#: ../glade2/meldapp.glade.h:96
   
  867848
  868849#: ../glade2/vcview.glade.h:5
   850msgid "Compare Options"
   851msgstr "Настройки на сравняването"
   852
   853#: ../glade2/vcview.glade.h:7
  869854msgid "Date"
  870855msgstr "Дата"
  871856
  872 #: ../glade2/vcview.glade.h:6
   857#: ../glade2/vcview.glade.h:8
  873858msgid "Delete locally"
  874859msgstr "Локално изтриване"
  875 
  876 #: ../glade2/vcview.glade.h:7
  877 msgid "Diff Options"
  878 msgstr "Настройки за разликите"
  879 
  880 #: ../glade2/vcview.glade.h:8
  881 msgid "Diff selected"
  882 msgstr "Разлики в избраните"
  883860
  884861#: ../glade2/vcview.glade.h:9
   
  997974msgstr "Синтаксисът се осветява, само ако имате инсталиран pygtksourceview."
  998975
  999 #: ../meldapp.py:749
   976#: ../meldapp.py:750
  1000977msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
  1001978msgstr "Невъзможно е да се сравняват файлове с директории.\n"
   
  1006983#.
  1007984#. ###############################################################################
  1008 #: ../meldapp.py:795
   985#: ../meldapp.py:796
  1009986msgid ""
  1010987"Meld is a file and directory comparison tool. Usage:\n"
   
  10461023"devtools\n"
  10471024
  1048 #: ../meldapp.py:812
   1025#: ../meldapp.py:813
  10491026#, python-format
  10501027msgid ""
   
  10551032"Написан от Stephen Kennedy <stevek@gnome.org>"
  10561033
  1057 #: ../meldapp.py:862
   1034#: ../meldapp.py:863
  10581035#, python-format
  10591036msgid "Wrong number of arguments (Got %i)"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.