Ignore:
Timestamp:
Nov 29, 2005, 6:49:26 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(help/{gnomemeeting,totem}) Добавям преводите на Ростислав, предстоят корекции.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/totem/totem.gnome-2-12.bg.po

  r348 r366  
   1#
  12msgid ""
  23msgstr ""
  3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
   4"Project-Id-Version: totem\n"
   5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  46"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
  5 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  6 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
  7 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-11-25 18:08+0200\n"
   8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   9"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
  810"MIME-Version: 1.0\n"
  911"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  1113
  1214#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  1416#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:226(None)
  1517msgid "@@image: 'figures/totem_start_window.png'; md5=91d1c76e5b92d6f5f598f24ac6cbbf98"
  16 msgstr ""
   18msgstr "@@image: 'figures/totem_start_window.png'; md5=91d1c76e5b92d6f5f598f24ac6cbbf98"
  1719
  1820#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  2022#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:398(None)
  2123msgid "@@image: 'figures/totem_pause_button.png'; md5=8af1d98e40e2ebda89cc2cd86550c5f2"
  22 msgstr ""
   24msgstr "@@image: 'figures/totem_pause_button.png'; md5=8af1d98e40e2ebda89cc2cd86550c5f2"
  2325
  2426#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  2628#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:410(None)
  2729msgid "@@image: 'figures/totem_play_button.png'; md5=feb4dec4237e6eb7ce571af2dbd0cf79"
  28 msgstr ""
   30msgstr "@@image: 'figures/totem_play_button.png'; md5=feb4dec4237e6eb7ce571af2dbd0cf79"
  2931
  3032#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  3234#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:505(None)
  3335msgid "@@image: 'figures/totem_next_button.png'; md5=c7f9041dc1804edc6777cfe68456e703"
  34 msgstr ""
   36msgstr "@@image: 'figures/totem_next_button.png'; md5=c7f9041dc1804edc6777cfe68456e703"
  3537
  3638#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  3840#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:521(None)
  3941msgid "@@image: 'figures/totem_previous_button.png'; md5=a966195040a035bf48daab94c9320afc"
  40 msgstr ""
   42msgstr "@@image: 'figures/totem_previous_button.png'; md5=a966195040a035bf48daab94c9320afc"
  4143
  4244#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  4446#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:617(None)
  4547msgid "@@image: 'figures/totem_volume_mute_button.png'; md5=24d7c2d46f2bfe732231ec8aa5540209"
  46 msgstr ""
   48msgstr "@@image: 'figures/totem_volume_mute_button.png'; md5=24d7c2d46f2bfe732231ec8aa5540209"
  4749
  4850#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  5052#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:622(None)
  5153msgid "@@image: 'figures/totem_volume_maximum_button.png'; md5=4a1c378a5c0eec82884d88f19ed64c9a"
  52 msgstr ""
   54msgstr "@@image: 'figures/totem_volume_maximum_button.png'; md5=4a1c378a5c0eec82884d88f19ed64c9a"
  5355
  5456#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  5658#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:689(None) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:698(None)
  5759msgid "@@image: 'figures/totem_show_playlist_button.png'; md5=40d3caf6174c566d94c7fd00212f0de7"
  58 msgstr ""
   60msgstr "@@image: 'figures/totem_show_playlist_button.png'; md5=40d3caf6174c566d94c7fd00212f0de7"
  5961
  6062#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:30(title)
  6163msgid "<application>Totem Movie Player</application> Manual V2.0"
  62 msgstr ""
   64msgstr "Ръководство за <application>програмата за гледане на филми Totem</application>, версия 2.0"
  6365
  6466#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:32(year)
  6567msgid "2003"
  66 msgstr ""
   68msgstr "2003"
  6769
  6870#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:33(holder)
  6971msgid "Chee Bin HOH"
  70 msgstr ""
   72msgstr "Chee Bin HOH"
  7173
  7274#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:47(publishername) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:60(orgname) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:99(para)
  7375msgid "GNOME Documentation Project"
  74 msgstr ""
   76msgstr "Проект за документация на GNOME"
  7577
  7678#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:57(firstname)
  7779msgid "Chee Bin"
  78 msgstr ""
   80msgstr "Chee Bin"
  7981
  8082#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:58(surname)
  8183msgid "HOH"
  82 msgstr ""
   84msgstr "HOH"
  8385
  8486#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:61(email)
  8587msgid "cbhoh@gnome.org"
  86 msgstr ""
   88msgstr "cbhoh@gnome.org"
  8789
  8890#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:93(revnumber)
  8991msgid "Totem Movie Player Manual V2.0"
  90 msgstr ""
   92msgstr "Ръководство за програмата за гледане на филми Totem, версия 2.0"
  9193
  9294#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:96(para)
  9395msgid "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
  94 msgstr ""
   96msgstr "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
  9597
  9698#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:104(releaseinfo)
  9799msgid "This manual describes version 0.997 of Totem Movie Player."
  98 msgstr ""
   100msgstr "Това ръководство е за версия 0.997 на програмата за гледане на филми Totem."
  99101
  100102#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:107(title)
  101103msgid "Feedback"
  102 msgstr ""
   104msgstr "Обратна връзка"
  103105
  104106#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:108(para)
  105107msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Totem Movie Player application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  106 msgstr ""
   108msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  107109
  108110#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:120(primary) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:204(command)
  109111msgid "totem"
  110 msgstr ""
   112msgstr "totem"
  111113
  112114#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:129(title)
  113115msgid "Introduction"
  114 msgstr ""
   116msgstr "Въведение"
  115117
  116118#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:130(para)
  117119msgid "The <application>Totem Movie Player</application> application is a movie player for the GNOME desktop based on xine library, it enables you to play movies or songs."
  118 msgstr ""
   120msgstr "<application>Totem</application> е програма за гледане на филми за работната среда GNOME, базирана на библиотеката xine и с нея можете да гледате филми или да слушате песни."
  119121
  120122#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:133(para)
  121123msgid "<application>Totem Movie Player</application> provides the following features:"
  122 msgstr ""
   124msgstr "<application>Totem</application> предоставя следните функции:"
  123125
  124126#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:136(para)
  125127msgid "Support a variety of video and audio files."
  126 msgstr ""
   128msgstr "Поддръжка на най-различни видео и аудио файлове"
  127129
  128130#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:139(para)
  129131msgid "Provide a variety of zoom levels and aspect ratios, and a full screen view."
  130 msgstr ""
   132msgstr "Най-различни нива на увеличение и съотношения на показва, както и гледане на цял екран"
  131133
  132134#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:143(para)
  133135msgid "Seek and Volume controls."
  134 msgstr ""
   136msgstr "Търсене из филма и контрол на силата звука"
  135137
  136138#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:146(para)
  137139msgid "A playlist."
  138 msgstr ""
   140msgstr "Списък за изпълнение"
  139141
  140142#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:149(para)
  141143msgid "A complete keyboard navigation."
  142 msgstr ""
   144msgstr "Пълна навигация от клавиатурата"
  143145
  144146#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:153(para)
  145147msgid "<application>Totem Movie Player</application> also comes with additional functionalities such as:"
  146 msgstr ""
   148msgstr "<application>Totem</application> също идва с допълнителна функционалност като:"
  147149
  148150#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:157(para)
  149151msgid "Video thumbnailer for GNOME."
  150 msgstr ""
   152msgstr "Програма за малки изображения за преглед за GNOME"
  151153
  152154#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:160(para)
  153155msgid "Webcam utility."
  154 msgstr ""
   156msgstr "Програма за уебкамери"
  155157
  156158#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:163(para)
  157159msgid "Nautilus properties tab."
  158 msgstr ""
   160msgstr "Раздел за настройките на файл в Nautilus"
  159161
  160162#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:180(title)
  161163msgid "Getting Started"
  162 msgstr ""
   164msgstr "Първи стъпки"
  163165
  164166#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:183(title)
  165167msgid "To Start Totem Movie Player"
  166 msgstr ""
   168msgstr "Стартиране на Totem"
  167169
  168170#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:184(para)
  169171msgid "You can start <application>Totem Movie Player</application> in the following ways:"
  170 msgstr ""
   172msgstr "Можете да стартирате <application>Totem</application> по следните начини:"
  171173
  172174#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:188(term)
  173175msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
  174 msgstr ""
   176msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
  175177
  176178#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:190(para)
  177179msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Multimedia</guisubmenu><guimenuitem>Totem Movie Player</guimenuitem></menuchoice>."
  178 msgstr ""
   180msgstr "Изберете <menuchoice><guisubmenu>Звук и видео</guisubmenu><guimenuitem>Гледане на филми (Totem)</guimenuitem></menuchoice>."
  179181
  180182#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:199(term)
  181183msgid "Command line"
  182 msgstr ""
   184msgstr "От командния ред"
  183185
  184186#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:201(para)
  185187msgid "To start <application>Totem Movie Player</application> from a command line, type the following command, then press <keycap>Return</keycap>:"
  186 msgstr ""
   188msgstr "За да стартирате е <application>Totem</application> от командния ред, трябва да напишете следната команда и да натиснете <keycap>Enter</keycap>:"
  187189
  188190#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:207(para)
  189191msgid "To view other command line options that are available, type <command>totem --help</command>, then press <keycap>Return</keycap>."
  190 msgstr ""
   192msgstr "За да видите други налични опции за командния ред, въведете <command>totem·--help</command> и натиснете <keycap>Enter</keycap>."
  191193
  192194#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:217(title)
  193195msgid "When You Start Totem Movie Player"
  194 msgstr ""
   196msgstr "Когато стартирате Totem"
  195197
  196198#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:218(para)
  197199msgid "When you start <application>Totem Movie Player</application>, the following window is displayed."
  198 msgstr ""
   200msgstr "Когато стартирате <application>Totem</application>, се появява следният прозорец."
  199201
  200202#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:222(title)
  201203msgid "Totem Movie Player Start Up Window"
  202 msgstr ""
   204msgstr "Начален прозорец на Totem"
  203205
  204206#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:235(phrase)
  205207msgid "Shows <application>Totem Movie Player</application> main window. Contains menubar, display area, time elapsed slider, seek control buttons, volume slider and statusbar."
  206 msgstr ""
   208msgstr "Показва главния прозорец на <application>Totem</application>. Съдържа лента с менюта, район на преглед, плъзгач за изминалото време, бутони за контрол на изпълнението, плъзгач за силата на звука и лента за състоянието."
  207209
  208210#. for example, the items on the menubar and on the toolbar. This section is optional.
  209211#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:246(para)
  210212msgid "The <application>Totem Movie Player</application> window contains the following elements:"
  211 msgstr ""
   213msgstr "Прозорецът на <application>Totem</application> съдържа следните елементи:"
  212214
  213215#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:250(term)
  214216msgid "Menubar."
  215 msgstr ""
   217msgstr "Лента с менюта"
  216218
  217219#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:252(para)
  218220msgid "The menus on the menubar contain all of the commands you need to use in <application>Totem Movie Player</application>."
  219 msgstr ""
   221msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всички команди, от които се нуждаете, за да използвате <application>Totem</application>."
  220222
  221223#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:257(term)
  222224msgid "Display area."
  223 msgstr ""
   225msgstr "Район на преглед"
  224226
  225227#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:259(para)
  226228msgid "The display area displays movie or visualisation of song."
  227 msgstr ""
   229msgstr "Района на преглед показва филма или визуализацията за песен."
  228230
  229231#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:264(term)
  230232msgid "Time elapsed slider."
  231 msgstr ""
   233msgstr "Плъзгач за изминалото време"
  232234
  233235#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:266(para)
  234236msgid "The time elapsed slider displays the elapsed time of movie or song that is playing. It also enables you to skip forward or backward a movie or song."
  235 msgstr ""
   237msgstr "Плъзгачът за изминалото време показва изминалото време от филм или песен, които се изпълняват. Също така позволява да прескачате напред или назад във филма или песента."
  236238
  237239#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:272(term)
  238240msgid "Seek control buttons."
  239 msgstr ""
   241msgstr "Бутони за контрол на изпълнението"
  240242
  241243#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:274(para)
  242244msgid "The seek control buttons enables you to move to next or previous track, to pause or play a movie or song."
  243 msgstr ""
   245msgstr "Бутоните за контрол на изпълнението Ви позволяват да стартирате следващия или предишния файл, да паузирате или да пуснете филм или песен."
  244246
  245247#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:280(term)
  246248msgid "Volume slider."
  247 msgstr ""
   249msgstr "Плъзгач за силата на звука"
  248250
  249251#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:282(para)
  250252msgid "The volume slider enables you to adjust volume."
  251 msgstr ""
   253msgstr "Плъзгачът за силата на звука Ви позволява да нагласяте силата на звука,."
  252254
  253255#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:286(term)
  254256msgid "Statusbar."
  255 msgstr ""
   257msgstr "Лента за състоянието"
  256258
  257259#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:288(para)
  258260msgid "The statusbar displays status information about movie or song that is playing."
  259 msgstr ""
   261msgstr "Лентата за състоянието показва статусна информация относно филма или песента, които се изпълняват."
  260262
  261263#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:300(title)
  262264msgid "Usage"
  263 msgstr ""
   265msgstr "Употреба"
  264266
  265267#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:304(title)
  266268msgid "To Open a File"
  267 msgstr ""
   269msgstr "Отваряне на файл"
  268270
  269271#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:305(para)
  270272msgid "To open a video or an audio file, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guisubmenu>Open</guisubmenu></menuchoice>. The <guilabel>Select files</guilabel> dialog is displayed. Select the file you want to open, then click <guibutton>OK</guibutton>."
  271 msgstr ""
   273msgstr "За да отворите видео или аудио файл, изберете <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guisubmenu>Отваряне</guisubmenu></menuchoice>."
  272274
  273275#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:315(para)
  274276msgid "You can drag a file from another application such as a file manager to the <application>Totem Movie Player</application> window. The <application>Totem Movie Player</application> application will open the file and play the movie or song. <application>Totem Movie Player</application> displays the title of the movie or song beneath the display area and in the titlebar of the window."
  275 msgstr ""
   277msgstr "Може да изтеглите филм от друга програма, като например файлов мениджър, и да го пуснете в прозореца на <application>Totem</application>. <application>Totem</application> ще отвори файла и ще стартира филма или песента. <application>Totem</application> показва заглавието на филма или песента под района на преглед и в заглавната лента на прозореца."
  276278
  277279#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:321(para)
  278280msgid "If you try to open a file format that <application>Totem Movie Player</application> does not recognize, the application displays an error message."
  279 msgstr ""
   281msgstr "Ако се опитате да отворите файлов формат, който <application>Totem</application> не разпознава, програмата ще покаже съобщение за грешка."
  280282
  281283#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:325(para)
  282284msgid "You can double-click on a video or an audio file in the <application>Nautilus</application> file manager to open it on the <application>Totem Movie Player</application> window."
  283 msgstr ""
   285msgstr "Може да натиснете два пъти върху видео или аудио файл в файловия мениджър <application>Nautilus</application>, за да ги отворите в прозорец на ·<application>Totem</application>."
  284286
  285287#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:332(title)
  286288msgid "To Open a Location"
  287 msgstr ""
   289msgstr "Отваряне на местоположение"
  288290
  289291#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:333(para)
  290292msgid "To open a file by URI location, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>L</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Open Location</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Open from URI</guilabel> dialog is displayed. Use the drop-down combination box to specify the URI location of file you would like to open, then click on the <guibutton>Open</guibutton> button."
  291 msgstr ""
   293msgstr "За да отворите файл по URI местоположение, изберете <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>L</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Отваряне на местоположение</guimenuitem></menuchoice>. Ще се появи прозорецът за <guilabel>Отваряне на местоположение</guilabel>. Използвайте падащото поле за избор, за да определите URI местоположение на файла, който искате да отворите и после натиснете бутона <guibutton>Отваряне</guibutton>."
  292294
  293295#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:345(title)
  294296msgid "To Play a DVD, VCD or CD"
  295 msgstr ""
   297msgstr "За да гледате DVD, VCD или CD"
  296298
  297299#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:348(term)
  298300msgid "To play a DVD"
  299 msgstr ""
   301msgstr "Гледане на DVD"
  300302
  301303#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:350(para)
  302304msgid "Insert the DVD in the DVD device of your computer, then choose <menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play DVD</guimenuitem></menuchoice>."
  303 msgstr ""
   305msgstr "Поставете DVD диска в DVD устройството на компютъра Ви, после изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Гледане на DVD</guimenuitem></menuchoice>."
  304306
  305307#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:359(term)
  306308msgid "To play a VCD"
  307 msgstr ""
   309msgstr "Гледане на VCD"
  308310
  309311#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:361(para)
  310312msgid "Insert the VCD in the VCD device of your computer, then choose <menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play VCD</guimenuitem></menuchoice>."
  311 msgstr ""
   313msgstr "Поставете VCD диска във VCD устройството на компютъра Ви, после изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Пускане на·VCD</guimenuitem></menuchoice>."
  312314
  313315#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:370(term)
  314316msgid "To play a CD"
  315 msgstr ""
   317msgstr "Слушане на CD"
  316318
  317319#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:372(para)
  318320msgid "Insert the CD in the CD device of your computer, then choose <menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play CD</guimenuitem></menuchoice>."
  319 msgstr ""
   321msgstr "Поставете CD диска в CD устройството на компютъра Ви, после изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Пускане на·CD</guimenuitem></menuchoice>."
  320322
  321323#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:384(title)
  322324msgid "To Eject a DVD, VCD or CD"
  323 msgstr ""
   325msgstr "Изваждане на DVD, VCD или CD"
  324326
  325327#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:385(para)
  326328msgid "To eject a DVD, VCD, or CD, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>E</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Eject</guimenuitem></menuchoice>."
  327 msgstr ""
   329msgstr "За да извадите DVD, VCD или CD диск, изберете <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>E</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Изваждане</guimenuitem></menuchoice>."
  328330
  329331#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:395(title)
  330332msgid "To Pause a Movie or Song"
  331 msgstr ""
   333msgstr "Паузиране на филм или песен"
  332334
  333335#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:399(phrase)
  334336msgid "Shows pause button."
  335 msgstr ""
   337msgstr "Показва бутона за пауза."
  336338
  337339#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:396(para)
  338340msgid "To pause a movie or song that is playing, click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button, or choose <menuchoice><shortcut><keycap>P</keycap></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play / Pause</guimenuitem></menuchoice>. When you pause a movie or song, the statusbar displays <guilabel>Paused</guilabel> and the time elapsed on the current movie or song stops."
  339 msgstr ""
   341msgstr "За да паузирате филм или песен, които се изпълняват, натиснете на бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> или изберете <menuchoice><shortcut><keycap>P</keycap></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Изпълнение /Пауза</guimenuitem></menuchoice>. Когато паузирате филм или песен, лентата за състояние показва <guilabel>Паузирано</guilabel> и изтичащото време спира."
  340342
  341343#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:411(phrase)
  342344msgid "Shows play button."
  343 msgstr ""
   345msgstr "Показва бутона за изпълнение."
  344346
  345347#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:408(para)
  346348msgid "To resume playing a movie or song, click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button, or choose <menuchoice><shortcut><keycap>P</keycap></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play / Pause</guimenuitem></menuchoice>."
  347 msgstr ""
   349msgstr "За да продължите изпълнението на филм или песен, натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> или изберете <menuchoice><shortcut><keycap>P</keycap></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Изпълнение / Пауза</guimenuitem></menuchoice>."
  348350
  349351#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:422(title)
  350352msgid "To View Properties of a Movie or Song"
  351 msgstr ""
   353msgstr "Преглед на настройките на филм или песен"
  352354
  353355#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:431(term) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:857(title)
  354356msgid "General"
  355 msgstr ""
   357msgstr "Общи"
  356358
  357359#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:433(para)
  358360msgid "Title, artist, year and duration of movie or song."
  359 msgstr ""
   361msgstr "Заглавие, изпълнител, година и продължителност на филма или песента"
  360362
  361363#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:437(term)
  362364msgid "Video"
  363 msgstr ""
   365msgstr "Видео"
  364366
  365367#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:439(para)
  366368msgid "Video dimensions, codec and framerate."
  367 msgstr ""
   369msgstr "Видео размери, кодек и кадри в секунда"
  368370
  369371#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:443(term) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:951(title)
  370372msgid "Audio"
  371 msgstr ""
   373msgstr "Аудио"
  372374
  373375#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:445(para)
  374376msgid "Audio bitrate and codec."
  375 msgstr ""
   377msgstr "Аудио битрейт и кодек"
  376378
  377379#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:423(para)
  378380msgid "To view properties of a movie or song, choose <menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Properties</guilabel> dialog is displayed. The dialog contains the following information: <placeholder-1/>"
  379 msgstr ""
   381msgstr "За да прегледате настройките на филм или песен, изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. П:оказва се прозорецът за <guilabel>Настройки</guilabel>. Прозорецът съдържа следната информация: <placeholder-1/>"
  380382
  381383#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:453(title)
  382384msgid "To Seek Through Movies or Songs"
  383 msgstr ""
   385msgstr "Прескачане във време във филми или песни"
  384386
  385387#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:454(para)
  386388msgid "To seek through movies or songs, you can use the following methods:"
  387 msgstr ""
   389msgstr "За да преминавате към различно време от продължителността на филми или песни, използвайте следните методи:"
  388390
  389391#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:458(term)
  390392msgid "To skip forward"
  391 msgstr ""
   393msgstr "Превъртане напред"
  392394
  393395#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:460(para)
  394396msgid "To skip forward a movie or song, choose <menuchoice><shortcut><keycap>Right</keycap></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Skip Forward</guimenuitem></menuchoice>."
  395 msgstr ""
   397msgstr "За да прескачате напред във филм или песен, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>Дясно</keycap></shortcut><guimenu>Управление</guimenu><guimenuitem>Прескачане напред</guimenuitem></menuchoice>."
  396398
  397399#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:470(term)
  398400msgid "To skip backward"
  399 msgstr ""
   401msgstr "Превъртане назад"
  400402
  401403#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:472(para)
  402404msgid "To skip backward a movie or song, choose <menuchoice><shortcut><keycap>Left</keycap></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Skip Backward</guimenuitem></menuchoice>."
  403 msgstr ""
   405msgstr "За да прескачате назад във филм или песен, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>Ляво</keycap></shortcut><guimenu>Управление</guimenu><guimenuitem>Прескачане назад</guimenuitem></menuchoice>."
  404406
  405407#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:482(term)
  406408msgid "To skip to time"
  407 msgstr ""
   409msgstr "Прескачане към точно време"
  408410
  409411#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:484(para)
  410412msgid "To skip to a specific elapsed time, choose <menuchoice><shortcut><keycap>S</keycap></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Skip to</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Skip to</guilabel> dialog is displayed. Use the spin box to specify the elapsed time (in second) to skip to, then click <guibutton>OK</guibutton>."
  411 msgstr ""
   413msgstr "За да отидете към точно определено изминало време, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>S</keycap></shortcut><guimenu>Управление</guimenu><guimenuitem>Прескачане до</guimenuitem></menuchoice>. Появява се прозорецът <guilabel>Прескачане до</guilabel>. Използвайте полето, зад а определите нужното време (в секунди), до което да се прескочи. После натиснете бутона <guibutton>Добре</guibutton>."
  412414
  413415#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:496(term)
  414416msgid "To move to next movie or song"
  415 msgstr ""
   417msgstr "Отиване към следващия филм или песен"
  416418
  417419#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:506(phrase)
  418420msgid "Shows a seek next button"
  419 msgstr ""
   421msgstr "Показва бутона за прескачане напред."
  420422
  421423#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:498(para)
  422424msgid "To move to next movie or song, choose <menuchoice><shortcut><keycap>N</keycap></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Chapter/Movie</guimenuitem></menuchoice> or click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button."
  423 msgstr ""
   425msgstr "За да отидете към следващ филм или песен, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>N</keycap></shortcut><guimenu>Управление</guimenu><guimenuitem>Следваща глава/филм</guimenuitem></menuchoice> или натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject>."
  424426
  425427#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:512(term)
  426428msgid "To move to previous movie or song"
  427 msgstr ""
   429msgstr "Отиване към предишния филм или песен"
  428430
  429431#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:522(phrase)
  430432msgid "Shows a seek previous button"
  431 msgstr ""
   433msgstr "Показва бутона за прескачане назад."
  432434
  433435#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:514(para)
  434436msgid "To move to previous movie or song, choose <menuchoice><shortcut><keycap>B</keycap></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Chapter/Movie</guimenuitem></menuchoice>, or click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button."
  435 msgstr ""
   437msgstr "За да отидете към предишен филм или песен, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>B</keycap></shortcut><guimenu>Управление</guimenu><guimenuitem>Предишна глава/филм</guimenuitem></menuchoice> или натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject>."
  436438
  437439#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:531(title)
  438440msgid "To Change the Zoom Factor"
  439 msgstr ""
   441msgstr "Промяна на мащаба"
  440442
  441443#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:532(para)
  442444msgid "To change the zoom factor of display area, you can use the following methods:"
  443 msgstr ""
   445msgstr "За да промените фактора на увеличение на полето на преглед, може да използвате следните методи:"
  444446
  445447#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:537(para)
  446448msgid "To zoom to full screen mode, choose <menuchoice><shortcut><keycap>F</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Fullscreen</guimenuitem></menuchoice>. To exit fullscreen mode, click on the <guibutton>Exit Fullscreen</guibutton> button or press <keycap>Esc</keycap>."
  447 msgstr ""
   449msgstr "За да увеличите към режим на пълен екран, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>F</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Цял екран</guimenuitem></menuchoice>. За да излезете от този режим, натиснете на бутона <guibutton>Изход от цял екран</guibutton> или натиснете <keycap>Esc</keycap>."
  448450
  449451#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:548(para)
  450452msgid "To zoom to half size (50%) of the original movie or visualisation, choose <menuchoice><shortcut><keycap>0</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom 1:2</guimenuitem></menuchoice>."
  451 msgstr ""
   453msgstr "За да промените мащаба към 50% (половин размер) от оригиналния филм или визуализация, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>0</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Оразмеряване 1:2</guimenuitem></menuchoice>."
  452454
  453455#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:558(para)
  454456msgid "To zoom to size (100%) of the original movie or visualisation, choose <menuchoice><shortcut><keycap>1</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom 1:1</guimenuitem></menuchoice>."
  455 msgstr ""
   457msgstr "За·да·промените·мащаба·към·100%·от·оригиналния·филм·или·визуализация,·изберете·<menuchoice><shortcut><keycap>1</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Оразмеряване·1:1</guimenuitem></menuchoice>."
  456458
  457459#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:568(para)
  458460msgid "To zoom to double size (200%) of the original movie or visualisation, choose <menuchoice><shortcut><keycap>2</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom 2:1</guimenuitem></menuchoice>."
  459 msgstr ""
   461msgstr "За·да·промените·мащаба·към·200%·(двоен·размер)·от·оригиналния·филм·или·визуализация,·изберете·<menuchoice><shortcut><keycap>2</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Оразмеряване·2:1</guimenuitem></menuchoice>."
  460462
  461463#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:585(para)
  462464msgid "Automatic Aspect"
  463 msgstr ""
   465msgstr "Автоматично съотношение"
  464466
  465467#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:586(para)
  466468msgid "Square Aspect (1:1)"
  467 msgstr ""
   469msgstr "Квадратно съотношение (1:1)"
  468470
  469471#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:587(para)
  470472msgid "4:3 Aspect (4:3)"
  471 msgstr ""
   473msgstr "Съотношение 4:3 (4:3)"
  472474
  473475#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:588(para)
  474476msgid "Anamorphic Aspect (16:9)"
  475 msgstr ""
   477msgstr "Анаморфично съотношение (16:9)"
  476478
  477479#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:589(para)
  478480msgid "DVB Aspect (2.11:1)"
  479 msgstr ""
   481msgstr "DVB съотношение (2.11:1)"
  480482
  481483#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:592(para)
  482484msgid "The default aspect ratio is Automatic Aspect."
  483 msgstr ""
   485msgstr "Стандартното съотношение е автоматичното."
  484486
  485487#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:578(para)
  486488msgid "To switch between different aspect ratios, choose <menuchoice><shortcut><keycap>A</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toggle Aspect Ratio</guimenuitem></menuchoice>. The supported aspect ratios are: <placeholder-1/><note><placeholder-2/></note>"
  487 msgstr ""
   489msgstr "За да превключите към различни съотношения на екрана, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>A</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Съотношение на екрана</guimenuitem></menuchoice>. Поддържаните съотношения са: <placeholder-1/><note><placeholder-2/></note>"
  488490
  489491#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:601(title)
  490492msgid "To Adjust the Volume"
  491 msgstr ""
   493msgstr "Промяна силата на звука"
  492494
  493495#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:602(para)
  494496msgid "To increase the volume, choose <menuchoice><shortcut><keycap>Up</keycap></shortcut><guimenu>Sound</guimenu><guimenuitem>Volume Up</guimenuitem></menuchoice> or move the volume slider to the right. To decrease the volume, choose <menuchoice><shortcut><keycap>Down</keycap></shortcut><guimenu>Sound</guimenu><guimenuitem>Volume Down</guimenuitem></menuchoice> or move the volume slider to the left."
  495 msgstr ""
   497msgstr "За да увеличите силата на звука, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>Нагоре</keycap></shortcut><guimenu>Звук</guimenu><guimenuitem>Увеличаване на звука</guimenuitem></menuchoice> или преместете плъзгача за силата на звука надясно. За да намалите силата на звука, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>Надолу</keycap></shortcut><guimenu>Звук</guimenu><guimenuitem>Намаляване на звука</guimenuitem></menuchoice> или преместете плъзгача наляво."
  496498
  497499#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:618(phrase)
  498500msgid "Shows a mute button"
  499 msgstr ""
   501msgstr "Покзава бутона, когато е заглушен"
  500502
  501503#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:623(phrase)
  502504msgid "Shows a maximum volume button"
  503 msgstr ""
   505msgstr "Показва бутона за увеличение на звука, когато е на максимум"
  504506
  505507#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:615(para)
  506508msgid "To turn the volume down to minimum, click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button. To turn the volume up to maximum, click on the <inlinemediaobject><placeholder-3/><placeholder-4/></inlinemediaobject> button."
  507 msgstr ""
   509msgstr "За да намалите силата на звука до минимум, натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject>. За да увеличите силата на звука до максимум, натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-3/><placeholder-4/></inlinemediaobject>."
  508510
  509511#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:629(title)
  510512msgid "To Make Window Always On Top"
  511 msgstr ""
   513msgstr "Поставяне на прозореца винаги отгоре"
  512514
  513515#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:630(para)
  514516msgid "To make the <application>Totem Movie Player</application> window always on top of other application windows, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Always on Top</guimenuitem></menuchoice>."
  515 msgstr ""
   517msgstr "За да направите така, че прозорецът на <application>Totem</application> да бъде винаги над другите прозорци, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Винаги най-отгоре</guimenuitem></menuchoice>."
  516518
  517519#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:640(title)
  518520msgid "To Show or Hide Controls"
  519 msgstr ""
   521msgstr "Показване и скриване на бутоните за управление"
  520522
  521523#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:641(para)
  522524msgid "To hide the <application>Totem Movie Player</application> window controls, choose <menuchoice><shortcut><keycap>H</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Controls</guimenuitem></menuchoice> to unselect the <guilabel>Show Controls</guilabel> option. To show the controls on the <application>Totem Movie Player</application> window, right-click on the window, then choose <menuchoice><shortcut><keycap>H</keycap></shortcut><guimenuitem>Show Controls</guimenuitem></menuchoice> from the popup menu."
  523 msgstr ""
   525msgstr "За да скриете бутоните за управление на <application>Totem</application>, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>H</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на контролните бутони</guimenuitem></menuchoice>, за да махнете опцията. За да покажете контролните бутони в прозореца на <application>Totem</application>, натиснете с дясното копче на прозореца и после изберете от появилото се меню <menuchoice><shortcut><keycap>H</keycap></shortcut><guimenuitem>Показване на контролните бутони</guimenuitem></menuchoice>."
  524526
  525527#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:654(para)
  526528msgid "If the <guilabel>Show Controls</guilabel> option is selected, <application>Totem Movie Player</application> will show the menubar, time elapsed slider, seek control buttons, volume slider and statusbar on the window. If the <guilabel>Show Controls</guilabel> option is unselected, the application will hide these controls and show only display area."
  527 msgstr ""
   529msgstr "Ако опцията <guilabel>Показване на контролните бутони</guilabel> е избрана, <application>Totem</application> ще покаже лентата с менютата, плъзгача за изминалото време, бутоните за управление на изпълнението, плъзгача за силата на звука и лентата за статуса. Ако опцията не е избрана, програмата ще скрие тези контроли и ще показва само района на преглед."
  528530
  529531#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:663(title)
  530532msgid "To Manage Playlist"
  531 msgstr ""
   533msgstr "Управление на списъци"
  532534
  533535#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:682(title)
  534536msgid "To Show or Hide Playlist"
  535 msgstr ""
   537msgstr "Показване или скриване на списък"
  536538
  537539#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:690(phrase) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:699(phrase)
  538540msgid "Shows a show/hide playlist button"
  539 msgstr ""
   541msgstr "Показва бутона за показване/скриване на списък"
  540542
  541543#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:683(para)
  542544msgid "To show playlist, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show/Hide Playlist</guimenuitem></menuchoice>, or click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button. The <guilabel>Playlist</guilabel> dialog is displayed. To hide Playlist, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show/Hide Playlist</guimenuitem></menuchoice> or click on the <inlinemediaobject><placeholder-3/><placeholder-4/></inlinemediaobject> button again."
  543 msgstr ""
   545msgstr "За да покажете списъка за изпълнение, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване/Скриване на списък</guimenuitem></menuchoice> или натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject>. Появява се прозорецът за <guilabel>Списъка за изпълнение</guilabel>. За да го скриете, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване/Скриване на списък</guimenuitem></menuchoice> или натиснете отново бутона inlinemediaobject><placeholder-3/><placeholder-4/></inlinemediaobject>."
  544546
  545547#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:705(title)
  546548msgid "Manage a PlayList"
  547 msgstr ""
   549msgstr "Управление на списък"
  548550
  549551#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:709(term)
  550552msgid "To add a track or movie"
  551 msgstr ""
   553msgstr "Добавяне на песен или филм"
  552554
  553555#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:711(para)
  554556msgid "To add a track or movie to the playlist, click on the <guibutton>Add</guibutton> button. The <guilabel>Select files</guilabel> dialog is displayed. Select the file that you want to add to playlist, then click <guibutton>OK</guibutton>."
  555 msgstr ""
   557msgstr "За да добавите песен или филм към списъка за изпълнение, натиснете бутона <guibutton>Добавяне</guibutton>. Появява се прозорецът за <guilabel>Избор на файлове</guilabel>. Изберете файла, който искате да добавите към списъка и после натиснете <guibutton>Добре</guibutton>."
  556558
  557559#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:718(term)
  558560msgid "To remove a track or movie"
  559 msgstr ""
   561msgstr "Премахване на песен или филм"
  560562
  561563#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:720(para)
  562564msgid "To remove track or movie from the playlist, select the filenames from the <guilabel>filename</guilabel> list box, then click on the <guibutton>Remove</guibutton> button."
  563 msgstr ""
   565msgstr "За да премахнете песен или филм от списъка за изпълнение, изберете файлове от списъка с файлове и после натиснете бутона <guibutton>Премахване</guibutton>."
  564566
  565567#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:726(term)
  566568msgid "To save playlist to file"
  567 msgstr ""
   569msgstr "Запазване на списък към файл"
  568570
  569571#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:728(para)
  570572msgid "To save playlist to file, click on the <guibutton>Save</guibutton> button. The <guilabel>Save playlist</guilabel> dialog is displayed, specify the filename that you want to save the playlist."
  571 msgstr ""
   573msgstr "За да запазите списък като файл, натиснете бутона <guibutton>Запазване</guibutton>. Появява се прозорецът за <guilabel>Запазване на списък</guilabel>. Определете файловото име, което искате да има списъка."
  572574
  573575#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:735(term)
  574576msgid "To move track or movie up the playlist"
  575 msgstr ""
   577msgstr "Преместване на песен или филм нагоре в списъка"
  576578
  577579#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:737(para)
  578580msgid "To move track or movie up the playlist, select the filenames from the <guilabel>filename</guilabel> list box, then click on the <guibutton>Up</guibutton> button."
  579 msgstr ""
   581msgstr "За да преместите песен или филм нагоре в списъка, изберете файловите имена от списъка и после натиснете бутона <guibutton>Нагоре</guibutton>."
  580582
  581583#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:743(term)
  582584msgid "To move track or movie down the playlist"
  583 msgstr ""
   585msgstr "Преместване на песен или филм надолу в списъка"
  584586
  585587#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:745(para)
  586588msgid "To move track or movie down the playlist, select the filenames from the <guilabel>filename</guilabel> list box, then click on the <guibutton>Down</guibutton> button."
  587 msgstr ""
   589msgstr "За·да·преместите·песен·или·филм·надолу·в·списъка,·изберете·файловите·имена·от·списъка·и·после·натиснете·бутона·<guibutton>Надолу</guibutton>."
  588590
  589591#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:751(term)
  590592msgid "To set repeat mode"
  591 msgstr ""
   593msgstr "Влизане в режим \"Повтаряне\""
  592594
  593595#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:753(para)
  594596msgid "Select the <guilabel>Repeat mode</guilabel> option to play the movies or songs repeatedly."
  595 msgstr ""
   597msgstr "Изберете опцията <guilabel>Режим \"Повтаряне\"</guilabel>, за да се изпълняват песните или филмите постоянно повтаряйки се."
  596598
  597599#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:758(term)
  598600msgid "To set shuffle mode"
  599 msgstr ""
   601msgstr "Влизане в режим \"Разбъркано\""
  600602
  601603#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:760(para)
  602604msgid "Select the <guilabel>Shuffle mode</guilabel> option to play the movies or songs randomly."
  603 msgstr ""
   605msgstr "Изберете опцията <guilabel>Режим \"Разбъркано\"</guilabel>, за да изпълнявате песните или филмите в произволен ред."
  604606
  605607#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:706(para)
  606608msgid "You can use the <guilabel>Playlist</guilabel> dialog to do the following: <placeholder-1/>"
  607 msgstr ""
   609msgstr "Може да използвате прозореца за <guilabel>Списък за изпълнение</guilabel> за следното: <placeholder-1/>"
  608610
  609611#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:768(title)
  610612msgid "To Select or Unselect Repeat Mode"
  611 msgstr ""
   613msgstr "Избиране и отизбиране на режима повтаряне"
  612614
  613615#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:769(para)
  614616msgid "To select or unselect repeat mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Repeat Mode</guimenuitem></menuchoice>, or use the <guilabel>Repeat mode</guilabel> option from the <guilabel>Playlist</guilabel> dialog."
  615 msgstr ""
   617msgstr "За да изберете или отизберете режима \"Повтаряне\", изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Режим \"Повтаряне\"</guimenuitem></menuchoice> или изберете съответната опция от прозореца за <guilabel>Списък за изпълнение</guilabel>."
  616618
  617619#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:778(title)
  618620msgid "To Select or Unselect Shuffle Mode"
  619 msgstr ""
   621msgstr "Избиране и отизбиране на режима \"Разбъркано\""
  620622
  621623#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:779(para)
  622624msgid "To select or unselect shuffle mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Shuffle Mode</guimenuitem></menuchoice>, or use the <guilabel>Shuffle mode</guilabel> option from the <guilabel>Playlist</guilabel> dialog."
  623 msgstr ""
   625msgstr "За да изберете или отизберете режима \"Разбъркано\", изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Режим \"Разбъркано\"</guimenuitem></menuchoice> или изберете съответната опция от прозореца за <guilabel>Списък за изпълнение</guilabel>."
  624626
  625627#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:790(title)
  626628msgid "To Take Screenshot"
  627 msgstr ""
   629msgstr "Запазване на кадър"
  628630
  629631#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:791(para)
  630632msgid "To take screenshot of movie or visualisation of song that is playing, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Take Screenshot</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Save Screenshot</guilabel> dialog is displayed, click the <guibutton>Save</guibutton> button to save the screenshot."
  631 msgstr ""
   633msgstr "За да запазите кадър от филм или визуализация на песен, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Запазване на кадър</guimenuitem></menuchoice>. Появява се прозорецът за <guilabel>Запазване на кадър</guilabel>. Натиснете бутона <guibutton>Запазване</guibutton>, за да запазите кадъра."
  632634
  633635#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:801(para)
  634636msgid "File: select the <guilabel>Save screenshot to file</guilabel> option, then click on the <guibutton>Browse</guibutton> button to specify a file to save the screenshot."
  635 msgstr ""
   637msgstr "Към файл: изберете опцията <guilabel>Запазване на кадър като файл</guilabel>, после натиснете бутона <guibutton>Разглеждане</guibutton>, за да определите къде да бъде запазен кадъра."
  636638
  637639#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:807(para)
  638640msgid "The desktop: select the <guilabel>Save screenshot to the desktop</guilabel> option."
  639 msgstr ""
   641msgstr "Към работния плот: изберете опцията <guilabel>Запазване на кадър на работния плот</guilabel>."
  640642
  641643#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:798(para)
  642644msgid "You can save a screenshot to <placeholder-1/>"
  643 msgstr ""
   645msgstr "Може да запазите кадър към <placeholder-1/>"
  644646
  645647#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:815(title)
  646648msgid "To Quit Totem Movie Player"
  647 msgstr ""
   649msgstr "Затваряне на програмата Totem"
  648650
  649651#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:816(para)
  650652msgid "To quit <application>Totem Movie Player</application>, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
  651 msgstr ""
   653msgstr "За да затворите програмата <application>Totem</application>, изберете <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Спиране на програмата</guimenuitem></menuchoice>."
  652654
  653655#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:830(title)
  654656msgid "Preferences"
  655 msgstr ""
   657msgstr "Настройки"
  656658
  657659#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:831(para)
  658660msgid "To modify the preferences of <application>Totem Movie Player</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the following tabbed sections:"
  659 msgstr ""
   661msgstr "За да промените настройките на <application>Totem</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. Появява се прозорецът за <guilabel>Настройки</guilabel>, съдържащ следните раздели:"
  660662
  661663#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:860(term)
  662664msgid "Optical Device"
  663 msgstr ""
   665msgstr "Оптично устройство"
  664666
  665667#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:862(para)
  666668msgid "Select optical device from the <guilabel>Optical device path</guilabel> drop-down list box."
  667 msgstr ""
   669msgstr "Изберете оптично устройство от падащия списък за <guilabel>Оптично устройство</guilabel>."
  668670
  669671#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:868(term)
  670672msgid "Networking"
  671 msgstr ""
   673msgstr "Мрежови"
  672674
  673675#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:870(para)
  674676msgid "Select network connection speed from the <guilabel>Connection speed</guilabel> drop-down list box."
  675 msgstr ""
   677msgstr "Изберете скорост на мрежовата връзска от падащото меню за <guilabel>Скорост на връзката</guilabel>"
  676678
  677679#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:876(term)
  678680msgid "TV-Out"
  679 msgstr ""
   681msgstr "Тв изход"
  680682
  681683#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:880(para)
  682684msgid "<guilabel>No TV-out</guilabel>: select this option if you have no TV-out connection."
  683 msgstr ""
   685msgstr "<guilabel>Без ТВ изход</guilabel>: изберете тази опция, ако нямате връзка тип ТВ изход."
  684686
  685687#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:883(para)
  686688msgid "<guilabel>TV-out mode</guilabel>: select this option if you want normal TV-out connection."
  687 msgstr ""
   689msgstr "<guilabel>Режим ТВ изход</guilabel>: изберете тази опция, ако искате нормална ТВ изходна връзка."
  688690
  689691#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:886(para)
  690692msgid "<guilabel>DXR3 TV-out</guilabel>: select this option if you want a DXR3 TV-out connection."
  691 msgstr ""
   693msgstr "<guilabel>ТВ изход DXR3</guilabel>: изберете тази опция, ако искате DXR3 ТВ изход връзка."
  692694
  693695#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:892(term)
  694696msgid "Proprietary Plugins"
  695 msgstr ""
   697msgstr "Собственически приставки"
  696698
  697699#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:894(para)
  698700msgid "You can add proprietary plugins to handle additional movie or audio files. To add proprietary plugins to <application>Totem Movie Player</application>, click on the <guibutton>Add Proprietary Plugins</guibutton> button."
  699 msgstr ""
   701msgstr "Може да добавяте собственически приставки, за да отваряте допълнителни видео и аудио файлове. За да добавите собственически приставки към <application>Totem</application>, натиснете бутона за <guibutton>Добавяне на собственически приставки</guibutton>"
  700702
  701703#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:903(title) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:906(term)
  702704msgid "Display"
  703 msgstr ""
   705msgstr "Визуални"
  704706
  705707#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:908(para)
  706708msgid "Select the <guilabel>resize</guilabel> option if you want <application>Totem Movie Player</application> to automatically resize the window when a new video is loaded."
  707 msgstr ""
   709msgstr "Изберете опцията <guilabel>Автоматично оразмеряване на прозореца при зареждане на видеоклип</guilabel>, ако искате <application>Totem</application> автоматично да оразмерява прозореца, когато се зарежда нов видео файл."
  708710
  709711#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:914(term)
  710712msgid "Visual Effects"
  711 msgstr ""
   713msgstr "Визуални ефекти"
  712714
  713715#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:918(para)
  714716msgid "<guilabel>visual</guilabel>: select this option to show visual effects while an audio file is playing."
  715 msgstr ""
   717msgstr "<guilabel>Визуални</guilabel>: изберете тази опция, ако искате да показвате визуални ефекти, докато се изпълнява звуков файл."
  716718
  717719#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:923(para)
  718720msgid "<guilabel>Type of visualisation</guilabel>: select type of visualisation from the drop-down list box."
  719 msgstr ""
   721msgstr "<guilabel>Избор на визуализация</guilabel>: изберете вида на визуализацията от падащото меню."
  720722
  721723#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:928(para)
  722724msgid "<guilabel>Visualisation size</guilabel>: select visualisation size from the drop-down list box."
  723 msgstr ""
   725msgstr "<guilabel>Размер на визуализацията</guilabel>: изберете размер на визуализацията от падащия списък."
  724726
  725727#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:936(term)
  726728msgid "Brightness/Contrast"
  727 msgstr ""
   729msgstr "Яркост/Контраст"
  728730
  729731#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:940(para)
  730732msgid "<guilabel>Brightness</guilabel>: use the slider to specify the level of brightness."
  731 msgstr ""
   733msgstr "<guilabel>Яркост</guilabel>: използвайте плъзгача, за да определите нивото на яркостта."
  732734
  733735#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:943(para)
  734736msgid "<guilabel>Contrast</guilabel>: use the slider to specify the level of contrast."
  735 msgstr ""
   737msgstr "<guilabel>Контраст</guilabel>: използвайте плъзгача, за да определите нивото на контраста."
  736738
  737739#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:954(term)
  738740msgid "Audio Output"
  739 msgstr ""
   741msgstr "Аудио изход"
  740742
  741743#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:956(para)
  742744msgid "Select audio output type from the <guilabel>Audio output type</guilabel> drop-down list."
  743 msgstr ""
   745msgstr "Изберете изходен аудио вид от падащият списък за <guilabel>Тип аудио изход</guilabel>."
  744746
  745747#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:984(title)
  746748msgid "About <application>Totem Movie Player</application>"
  747 msgstr ""
   749msgstr "Относно <application>Totem</application>"
  748750
  749751#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:985(para)
  750752msgid "<application>Totem Movie Player</application> is written by Bastien Nocera (<email>hadess@hadess.net</email>), Julien Moutte (<email>julien@moutte.net</email>) for GStreamer backend, and Guenter Bartsch (<email>guenter@users.sourceforge.net</email>). To find more information about <application>Totem Movie Player</application>, please visit the <ulink url=\"http://www.hadess.net/totem.php3\" type=\"http\"><application>Totem Movie Player</application> Home Page</ulink>."
  751 msgstr ""
   753msgstr "<application>Totem</application> е написан от Bastien·Nocera·(<email>hadess@hadess.net</email>),·Julien·Moutte·(<email>julien@moutte.net</email>) за GStreamer и Guenter·Bartsch·(<email>guenter@users.sourceforge.net</email>).·За да научите повече относно <application>Totem</application>, посетете <ulink·url=\"http://www.hadess.net/totem.php3\"·type=\"http\">Интернет сайта на <application>Totem</application></ulink>."
  752754
  753755#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:993(para)
  754756msgid "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
  755 msgstr ""
   757msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  756758
  757759#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:998(para)
   
  761763#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
  762764msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  763 msgstr ""
   765msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  764766
  765767#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
  766768msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  767 msgstr ""
   769msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  768770
  769771#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
  770772msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  771 msgstr ""
   773msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
  772774
  773775#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
  774776msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  775 msgstr ""
   777msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  776778
  777779#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
  778780msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  779 msgstr ""
   781msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  780782
  781783#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
  782784msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  783 msgstr ""
   785msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ:<placeholder-1/>"
  784786
  785787#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  786788#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:0(None)
  787789msgid "translator-credits"
  788 msgstr ""
  789 
   790msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
   791
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.