Changeset 352


Ignore:
Timestamp:
Nov 25, 2005, 11:05:06 AM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

gnome-terminal - "подпрозорец" беше приложен и тук, поправени са разни дребни проблеми.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-terminal.HEAD.bg.po

  r336 r352  
  1212"Project-Id-Version: gnome-terminal gnome 2.8\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2005-11-22 09:02+0200\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2005-11-21 22:54+0200\n"
   14"POT-Creation-Date: 2005-11-25 06:38+0100\n"
   15"PO-Revision-Date: 2005-11-25 10:58+0200\n"
  1616"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2020"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
  2222
  2323#: ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:119
   
  421421#: ../src/gnome-terminal.glade2.h:49
  422422msgid "Cursor blin_ks"
  423 msgstr "_Мигащ курсор"
   423msgstr "_Мигащ показалец"
  424424
  425425#: ../src/gnome-terminal.glade2.h:50
   
  433433#: ../src/gnome-terminal.glade2.h:52
  434434msgid "Disable all me_nu access keys (such as Alt+f to open File menu)"
  435 msgstr ""
  436 "Изключване на всички бързи _клавиши на менюто (като Alt+f за менюто Файл)"
   435msgstr "Изключване на всички бързи _клавиши на менюто (като Alt+f за менюто Файл)"
  437436
  438437#: ../src/gnome-terminal.glade2.h:53
   
  614613#: ../src/gnome-terminal.glade2.h:99
  615614msgid "Select-by-_word characters:"
  616 msgstr "Символи считани за _букви:"
   615msgstr "Символи, считани за _букви:"
  617616
  618617#: ../src/gnome-terminal.glade2.h:100
   
  737736"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  738737msgstr ""
  739 "Бърз клавиш за отделяне на текущата страница. Изразен е като низ в същия "
   738"Бърз клавиш за отделяне на текущия подпрозорец. Изразен е като низ в същия "
  740739"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  741740"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  747746"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  748747msgstr ""
  749 "Бърз клавиш за преместване на текущата страница наляво. Изразен е като низ в "
   748"Бърз клавиш за преместване на текущия подпрозорец наляво. Изразен е като низ в "
  750749"същия формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  751750"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  757756"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  758757msgstr ""
  759 "Бърз клавиш за преместване на текущата страница надясно. Изразен е като низ "
   758"Бърз клавиш за преместване на текущия подпрозорец надясно. Изразен е като низ "
  760759"в същия формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  761760"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  763762#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:6
  764763msgid "Accelerator to detach current tab."
  765 msgstr "Бърз клавиш за отделяне на текущата страница."
   764msgstr "Бърз клавиш за отделяне на текущия подпрозорец."
  766765
  767766#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:7
  768767msgid "Accelerator to move current tab left."
  769 msgstr "Бърз клавиш за преместване на текущата страница наляво."
   768msgstr "Бърз клавиш за преместване на текущия подпрозорец наляво."
  770769
  771770#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:8
  772771msgid "Accelerator to move current tab right."
  773 msgstr "Бърз клавиш за преместване на текущата страница надясно."
   772msgstr "Бърз клавиш за преместване на текущия подпрозорец надясно."
  774773
  775774#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:9
   
  881880#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:32
  882881msgid "If true, allow applications in the terminal to make text boldface."
  883 msgstr ""
  884 "Ако е включено, приложенията в терминала могат да използват получер текст."
   882msgstr "Ако е включено, приложенията в терминала могат да използват получер текст."
  885883
  886884#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:33
   
  968966"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
  969967msgstr ""
  970 "Бърз клавиш за затварянето на страница. Изразен е като низ в същия формат "
   968"Бърз клавиш за затварянето на подпрозорец. Изразен е като низ в същия формат "
  971969"използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате зададете "
  972970"„disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  10441042"this action."
  10451043msgstr ""
  1046 "Бърз клавиш за отваряне на нова страница. Изразен е като низ в същия формат "
   1044"Бърз клавиш за отваряне на нов подпрозорец. Изразен е като низ в същия формат "
  10471045"използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате зададете "
  10481046"„disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  10771075"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
  10781076msgstr ""
  1079 "Бърз клавиш за превключването към страница 1. Изразен е като низ в същия "
   1077"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 1. Изразен е като низ в същия "
  10801078"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  10811079"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  10881086"this action."
  10891087msgstr ""
  1090 "Бърз клавиш за превключването към страница 10. Изразен е като низ в същия "
   1088"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 10. Изразен е като низ в същия "
  10911089"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  10921090"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  10991097"this action."
  11001098msgstr ""
  1101 "Бърз клавиш за превключването към страница 11. Изразен е като низ в същия "
   1099"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 11. Изразен е като низ в същия "
  11021100"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  11031101"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  11101108"this action."
  11111109msgstr ""
  1112 "Бърз клавиш за превключването към страница 12. Изразен е като низ в същия "
   1110"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 12. Изразен е като низ в същия "
  11131111"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  11141112"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  11201118"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
  11211119msgstr ""
  1122 "Бърз клавиш за превключването към страница 2. Изразен е като низ в същия "
   1120"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 2. Изразен е като низ в същия "
  11231121"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  11241122"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  11301128"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
  11311129msgstr ""
  1132 "Бърз клавиш за превключването към страница 3. Изразен е като низ в същия "
   1130"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 3. Изразен е като низ в същия "
  11331131"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  11341132"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  11401138"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
  11411139msgstr ""
  1142 "Бърз клавиш за превключването към страница 4. Изразен е като низ в същия "
   1140"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 4. Изразен е като низ в същия "
  11431141"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  11441142"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  11501148"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
  11511149msgstr ""
  1152 "Бърз клавиш за превключването към страница 5. Изразен е като низ в същия "
   1150"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 5. Изразен е като низ в същия "
  11531151"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  11541152"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  11601158"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
  11611159msgstr ""
  1162 "Бърз клавиш за превключването към страница 6. Изразен е като низ в същия "
   1160"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 6. Изразен е като низ в същия "
  11631161"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  11641162"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  11701168"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
  11711169msgstr ""
  1172 "Бърз клавиш за превключването към страница 7. Изразен е като низ в същия "
   1170"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 7. Изразен е като низ в същия "
  11731171"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  11741172"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  11801178"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
  11811179msgstr ""
  1182 "Бърз клавиш за превключването към страница 8. Изразен е като низ в същия "
   1180"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 8. Изразен е като низ в същия "
  11831181"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  11841182"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  11901188"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
  11911189msgstr ""
  1192 "Бърз клавиш за превключването към страница 9. Изразен е като низ в същия "
   1190"Бърз клавиш за превключването към подпрозорец 9. Изразен е като низ в същия "
  11931191"формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  11941192"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  12451243"this action."
  12461244msgstr ""
  1247 "Бърз клавиш за превключване към следващата страница. Изразен е като низ в "
   1245"Бърз клавиш за превключване към следващия подпрозорец. Изразен е като низ в "
  12481246"същия формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  12491247"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  12561254"this action."
  12571255msgstr ""
  1258 "Бърз клавиш за превключване към предишната страница. Изразен е като низ в "
   1256"Бърз клавиш за превключване към предишния подпрозорец. Изразен е като низ в "
  12591257"същия формат използван за ресурсните файлове използвани от GTK+.Ако искате "
  12601258"зададете „disabled“, то няма да имате бърз клавиш за тази опция."
   
  12731271#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:72
  12741272msgid "Keyboard shortcut to close a tab"
  1275 msgstr "Бърз клавиш за затваряне на страница"
   1273msgstr "Бърз клавиш за затваряне на подпрозорец"
  12761274
  12771275#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:73
   
  13051303#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:80
  13061304msgid "Keyboard shortcut to open a new tab"
  1307 msgstr "Бърз клавиш за отваряне на нова страница"
   1305msgstr "Бърз клавиш за отваряне на нов подпрозорец"
  13081306
  13091307#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:81
   
  13291327#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:86
  13301328msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 1"
  1331 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 1"
   1329msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 1"
  13321330
  13331331#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:87
  13341332msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 10"
  1335 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 10"
   1333msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 10"
  13361334
  13371335#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:88
  13381336msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 11"
  1339 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 11"
   1337msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 11"
  13401338
  13411339#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:89
  13421340msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 12"
  1343 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 12"
   1341msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 12"
  13441342
  13451343#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:90
  13461344msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 2"
  1347 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 2"
   1345msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 2"
  13481346
  13491347#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:91
  13501348msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 3"
  1351 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 3"
   1349msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 3"
  13521350
  13531351#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:92
  13541352msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 4"
  1355 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 4"
   1353msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 4"
  13561354
  13571355#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:93
  13581356msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 5"
  1359 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 5"
   1357msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 5"
  13601358
  13611359#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:94
  13621360msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 6"
  1363 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 6"
   1361msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 6"
  13641362
  13651363#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:95
  13661364msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 7"
  1367 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 7"
   1365msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 7"
  13681366
  13691367#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:96
  13701368msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 8"
  1371 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 8"
   1369msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 8"
  13721370
  13731371#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:97
  13741372msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 9"
  1375 msgstr "Бърз клавиш за преход към страница 9"
   1373msgstr "Бърз клавиш за преход към подпрозорец 9"
  13761374
  13771375#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:98
  13781376msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
  1379 msgstr "Бърз клавиш за преход към следващата страница"
   1377msgstr "Бърз клавиш за преход към следващия подпрозорец"
  13801378
  13811379#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:99
  13821380msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
  1383 msgstr "Бърз клавиш за преход към предишната страница"
   1381msgstr "Бърз клавиш за преход към предишния подпрозорец"
  13841382
  13851383#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:100
   
  14641462"Profile to be used when opening a new window or tab. Must be in profile_list."
  14651463msgstr ""
  1466 "Профил, който да се използва, при отваряне на нов прозорец или страница. "
   1464"Профил, който да се използва, при отваряне на нов прозорец или подпрозорец. "
  14671465"Трябва да е в списъка с профилите."
  14681466
   
  15251523"depending on the title_mode setting."
  15261524msgstr ""
  1527 "Заглавие на прозорец на терминала или страница. Това заглавие може да се "
   1525"Заглавие на прозорец на терминала или подпрозорец. Това заглавие може да се "
  15281526"замени или да включва заглавие, зададено от приложението, работещо в "
  15291527"терминала, в зависимост от настройката title_mode."
   
  15421540"this profile."
  15431541msgstr ""
  1544 "Ако е зададено, менюто е видимо в новите прозорци, за прозорци и страници с "
   1542"Ако е зададено, менюто е видимо в новите прозорци, за прозорци и подпрозорци с "
  15451543"този профил."
  15461544
   
  15771575"and \"disabled\"."
  15781576msgstr ""
  1579 "Местоположение на плъзгача на терминала. Възможностите са „отляво“, "
  1580 "„отдясно“ и „без“."
   1577"Местоположение на плъзгача на терминала. Възможностите са „left“, "
   1578"„right“ и „disabled“."
  15811579
  15821580#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:130
   
  15971595"more than one open tab."
  15981596msgstr ""
  1599 "Дали да се пита при затварянето на прозорец на термина с повече от една "
  1600 "страница."
   1597"Дали да се пита при затварянето на прозорец на терминала с повече от един подпрозорец."
  16011598
  16021599#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:134
   
  16151612msgstr ""
  16161613"Дали да се разрешават бързите клавиши за менюто „Alt+буква“. Те може да "
  1617 "пречат на някои приложения, работещи в терминала, затова има възможност да "
   1614"пречат на някои програми, работещи в терминала, затова има възможност да "
  16181615"бъдат изключвани."
  16191616
  16201617#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:137
  16211618msgid "Whether to launch the command in the terminal as a login shell"
  1622 msgstr ""
  1623 "Дали командата в терминала да се изпълни в обвивка с влизане в системата"
   1619msgstr "Дали командата в терминала да се изпълни в обвивка с влизане в системата"
  16241620
  16251621#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:138
   
  16291625#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:139
  16301626msgid "Whether to scroll background image"
  1631 msgstr "Дали да се плъзга фоновото изображение"
   1627msgstr "Дали фоновото изображение да се плъзга"
  16321628
  16331629#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:140
   
  16411637#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:142
  16421638msgid "Whether to show menubar in new windows/tabs"
  1643 msgstr "Дали да се показва менюто в новите прозорци/страници"
   1639msgstr "Дали да се показва менюто в новите прозорци/подпрозорци"
  16441640
  16451641#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:143
   
  16491645#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:144
  16501646msgid "Whether to update login records when launching terminal command"
  1651 msgstr ""
  1652 "Дали да се обновяват журналите за влизане в системата при изпълнението на "
  1653 "командата в терминала"
   1647msgstr "Дали да се обновяват журналите за влизане в системата при изпълнението на командата в терминала"
  16541648
  16551649#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:145
  16561650msgid "Whether to use the colors from the theme for the terminal widget"
  1657 msgstr ""
  1658 "Дали да се използват цветовете от темата за графичния обект за терминала"
   1651msgstr "Дали да се използват цветовете от темата за графичния обект за терминала"
  16591652
  16601653#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:146
  16611654msgid "Whether to use the system font"
  1662 msgstr "Дали да се използва системният шрифт"
   1655msgstr "Дали да се използва системния шрифт"
  16631656
  16641657#. Translators: Please note that this has to be a list of
   
  17831776#: ../src/skey-popup.c:63
  17841777msgid "The text you clicked doesn't seem to be an S/Key challenge."
  1785 msgstr ""
  1786 "Изглежда че текстът, който натиснахте, не е предизвикателство на S/Key."
   1778msgstr "Изглежда че текста, който натиснахте, не е предизвикателство на S/Key."
  17871779
  17881780#: ../src/terminal-accels.c:78
  17891781msgid "New Tab"
  1790 msgstr "Нова страница"
   1782msgstr "Нов подпрозорец"
  17911783
  17921784#: ../src/terminal-accels.c:80
   
  17961788#: ../src/terminal-accels.c:84
  17971789msgid "Close Tab"
  1798 msgstr "Затваряне на тази страница"
   1790msgstr "Затваряне на този подпрозорец"
  17991791
  18001792#: ../src/terminal-accels.c:86
  18011793msgid "Close Window"
  1802 msgstr "Затваряне на прозореца"
   1794msgstr "Затваряне на този прозорец"
  18031795
  18041796#: ../src/terminal-accels.c:92
   
  18441836#: ../src/terminal-accels.c:124
  18451837msgid "Switch to Previous Tab"
  1846 msgstr "Преход към предишната страница"
   1838msgstr "Преход към предишния подпрозорец"
  18471839
  18481840#: ../src/terminal-accels.c:126
  18491841msgid "Switch to Next Tab"
  1850 msgstr "Преход към следващата страница"
   1842msgstr "Преход към следващия подпрозорец"
  18511843
  18521844#: ../src/terminal-accels.c:128
  18531845msgid "Move Tab Left"
  1854 msgstr "Преместване на страницата наляво"
   1846msgstr "Преместване на подпрозореца наляво"
  18551847
  18561848#: ../src/terminal-accels.c:130
  18571849msgid "Move Tab Right"
  1858 msgstr "Преместване на страницата надясно"
   1850msgstr "Преместване на подпрозорец надясно"
  18591851
  18601852#: ../src/terminal-accels.c:132 ../src/terminal-window.c:1041
  18611853msgid "Detach Tab"
  1862 msgstr "Отделяне на страницата"
   1854msgstr "Отделяне на подпрозореца"
  18631855
  18641856#: ../src/terminal-accels.c:134
  18651857msgid "Switch to Tab 1"
  1866 msgstr "Преход към страница 1"
   1858msgstr "Преход към подпрозорец 1"
  18671859
  18681860#: ../src/terminal-accels.c:137
  18691861msgid "Switch to Tab 2"
  1870 msgstr "Преход към страница 2"
   1862msgstr "Преход към подпрозорец 2"
  18711863
  18721864#: ../src/terminal-accels.c:140
  18731865msgid "Switch to Tab 3"
  1874 msgstr "Преход към страница 3"
   1866msgstr "Преход към подпрозорец 3"
  18751867
  18761868#: ../src/terminal-accels.c:143
  18771869msgid "Switch to Tab 4"
  1878 msgstr "Преход към страница 4"
   1870msgstr "Преход към подпрозорец 4"
  18791871
  18801872#: ../src/terminal-accels.c:146
  18811873msgid "Switch to Tab 5"
  1882 msgstr "Преход към страница 5"
   1874msgstr "Преход към подпрозорец 5"
  18831875
  18841876#: ../src/terminal-accels.c:149
  18851877msgid "Switch to Tab 6"
  1886 msgstr "Преход към страница 6"
   1878msgstr "Преход към подпрозорец 6"
  18871879
  18881880#: ../src/terminal-accels.c:152
  18891881msgid "Switch to Tab 7"
  1890 msgstr "Преход към страница 7"
   1882msgstr "Преход към подпрозорец 7"
  18911883
  18921884#: ../src/terminal-accels.c:155
  18931885msgid "Switch to Tab 8"
  1894 msgstr "Преход към страница 8"
   1886msgstr "Преход към подпрозорец 8"
  18951887
  18961888#: ../src/terminal-accels.c:158
  18971889msgid "Switch to Tab 9"
  1898 msgstr "Преход към страница 9"
   1890msgstr "Преход към подпрозорец 9"
  18991891
  19001892#: ../src/terminal-accels.c:161
  19011893msgid "Switch to Tab 10"
  1902 msgstr "Преход към страница 10"
   1894msgstr "Преход към подпрозорец 10"
  19031895
  19041896#: ../src/terminal-accels.c:164
  19051897msgid "Switch to Tab 11"
  1906 msgstr "Преход към страница 11"
   1898msgstr "Преход към подпрозорец 11"
  19071899
  19081900#: ../src/terminal-accels.c:167
  19091901msgid "Switch to Tab 12"
  1910 msgstr "Преход към страница 12"
   1902msgstr "Преход към подпрозорец 12"
  19111903
  19121904#: ../src/terminal-accels.c:173
   
  19701962"menubar access keys (%s)\n"
  19711963msgstr ""
  1972 "Грешка при записването за промени в настройката за бързи клавиши за менюто. "
  1973 "(%s)\n"
   1964"Грешка при записването за промени в настройката за бързи клавиши за менюто. (%s)\n"
  19741965
  19751966#: ../src/terminal-accels.c:392
   
  19791970"accelerators. (%s)\n"
  19801971msgstr ""
  1981 "Грешка при зареждане на настройката за използване на ускорители за менюто. (%"
  1982 "s)\n"
   1972"Грешка при зареждане на настройката за използване на ускорители за менюто. (%s)\n"
  19831973
  19841974#: ../src/terminal-accels.c:408
   
  20572047"GNOME Terminal: font name \"%s\" set in configuration database is not valid\n"
  20582048msgstr ""
  2059 "Терминалът на GNOME: името на шрифт „%s“, зададено в настройките, е "
   2049"Терминалът на GNOME: името на шрифта „%s“, зададено в настройките, е "
  20602050"неправилно\n"
  20612051
   
  21052095#, c-format
  21062096msgid "Could not parse string \"%s\" as a color palette\n"
  2107 msgstr "Не може да бъде обработен низът „%s“ като цветова палитра\n"
   2097msgstr "Не може да бъде обработен низа „%s“ като цветова палитра\n"
  21082098
  21092099#: ../src/terminal-profile.c:3124
   
  21242114#, c-format
  21252115msgid "Could not load font \"%s\"\n"
  2126 msgstr "Не може да бъде зареден шрифтът „%s“\n"
   2116msgstr "Не може да бъде зареден шрифта „%s“\n"
  21272117
  21282118#: ../src/terminal-screen.c:1014
   
  21372127"%s"
  21382128msgstr ""
  2139 "Не може да бъде отворен адресът „%s“:\n"
   2129"Не може да бъде отворен адреса „%s“:\n"
  21402130"%s"
  21412131
   
  21542144#: ../src/terminal-screen.c:1553
  21552145msgid "_Copy Link Address"
  2156 msgstr "_Копиране адреса на препратката"
   2146msgstr "_Копиране на адреса на препратката"
  21572147
  21582148#: ../src/terminal-screen.c:1563 ../src/terminal-window.c:854
   
  21662156#: ../src/terminal-screen.c:1578 ../src/terminal-window.c:872
  21672157msgid "C_lose Tab"
  2168 msgstr "_Затваряне на тази страница"
   2158msgstr "_Затваряне на този подпрозорец"
  21692159
  21702160#: ../src/terminal-screen.c:1578 ../src/terminal-window.c:876
  21712161msgid "_Close Window"
  2172 msgstr "_Затваряне на прозореца"
   2162msgstr "_Затваряне на този прозорец"
  21732163
  21742164#: ../src/terminal-screen.c:1603
   
  21952185#, c-format
  21962186msgid "text/plain dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
  2197 msgstr ""
  2198 "Поставеният в терминала текстов файл има грешен формат (%d) или дължина (%"
  2199 "d)\n"
   2187msgstr "Поставеният в терминала текстов файл има грешен формат (%d) или дължина (%d)\n"
  22002188
  22012189#: ../src/terminal-screen.c:2205
   
  22072195#, c-format
  22082196msgid "Mozilla url dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
  2209 msgstr ""
  2210 "Поставеният в терминала URL от Mozilla има грешен формат (%d) или дължина (%"
  2211 "d)\n"
   2197msgstr "Поставеният в терминала URL от Mozilla има грешен формат (%d) или дължина (%d)\n"
  22122198
  22132199#: ../src/terminal-screen.c:2297
  22142200#, c-format
  22152201msgid "URI list dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
  2216 msgstr ""
  2217 "Поставеният в терминала списък с URI има грешен формат (%d) или дължина (%"
  2218 "d)\n"
   2202msgstr "Поставеният в терминала списък с URI има грешен формат (%d) или дължина (%d)\n"
  22192203
  22202204#: ../src/terminal-screen.c:2352
   
  22232207"Image filename dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
  22242208msgstr ""
  2225 "Поставеният в терминала файл с изображение има грешен формат (%d) или "
  2226 "дължина (%d)\n"
   2209"Поставеният в терминала файл с изображение има грешен формат (%d) или дължина (%d)\n"
  22272210
  22282211#: ../src/terminal-screen.c:2378
   
  23072290#: ../src/terminal-window.c:1015
  23082291msgid "_Previous Tab"
  2309 msgstr "_Предишна страница"
   2292msgstr "_Предишен подпрозорец"
  23102293
  23112294#: ../src/terminal-window.c:1019
  23122295msgid "_Next Tab"
  2313 msgstr "_Следваща страница"
   2296msgstr "_Следващ подпрозорец"
  23142297
  23152298#: ../src/terminal-window.c:1030
  23162299msgid "Move Tab _Left"
  2317 msgstr "Страницата на_ляво"
   2300msgstr "Преместване подпрозореца на_ляво"
  23182301
  23192302#: ../src/terminal-window.c:1034
  23202303msgid "Move Tab _Right"
  2321 msgstr "Страницата на_дясно"
   2304msgstr "Преместване подпрозореца на_дясно"
  23222305
  23232306#: ../src/terminal-window.c:1060
  23242307msgid "_Contents"
  2325 msgstr "_Потребителско ръководство"
   2308msgstr "_Ръководство"
  23262309
  23272310#: ../src/terminal-window.c:1070
   
  23612344#: ../src/terminal-window.c:2065
  23622345msgid "Ta_bs"
  2363 msgstr "С_траници"
   2346msgstr "По_дпрозорци"
  23642347
  23652348#: ../src/terminal-window.c:2067
   
  23702353#, c-format
  23712354msgid "This window has one tab open. Closing the window will close it."
  2372 msgid_plural ""
  23732355"This window has %d tabs open. Closing the window will also close all its "
  23742356"tabs."
  2375 msgstr[0] ""
  2376 "В този прозорец има една отворена страница. Затварянето му затваря и "
  2377 "страницата."
  2378 msgstr[1] ""
  2379 "В този прозорец има %d отворени страници. Затварянето му затваря и всички "
  2380 "отворени страници."
   2357msgstr "В този прозорец има един отворен подпрозорец. Затварянето му затваря и подпрозореца."
   2358"В този прозорец има %d отворени подпрозорци. Затварянето му затваря и всички отворени подпрозорци."
  23812359
  23822360#: ../src/terminal-window.c:2267
  23832361msgid "Close all tabs?"
  2384 msgstr "Затваряне на всички страници?"
   2362msgstr "Затваряне на всички подпрозорци?"
  23852363
  23862364#: ../src/terminal-window.c:2280
  23872365msgid "Close All _Tabs"
  2388 msgstr "Затваряне на _всички страници"
   2366msgstr "Затваряне на _всички подпрозорци"
  23892367
  23902368#: ../src/terminal-window.c:2825
   
  23942372#: ../src/terminal-window.c:2829
  23952373msgid "translator-credits"
  2396 msgstr ""
  2397 "Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
   2374msgstr "Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  23982375"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
  23992376"Борислав Александров <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
   
  24182395"of these options can be provided."
  24192396msgstr ""
  2420 "Отваряне на нов прозорец със страница със зададения профил. Можете да "
  2421 "зададете повече от една от тези настройки."
   2397"Отваряне на нов прозорец с подпрозорец със зададения профил. Можете да зададете повече от една от тези настройки."
  24222398
  24232399#: ../src/terminal.c:217
   
  24262402"these options can be provided."
  24272403msgstr ""
  2428 "Отваряне на нов прозорец със страница със зададения профил. Може да зададете "
   2404"Отваряне на нов прозорец с подпрозорец със зададения профил. Може да зададете "
  24292405"повече от една от тези опции."
  24302406
   
  24382414"one of these options can be provided."
  24392415msgstr ""
  2440 "Отваряне на нова страница с профила по подразбиране в последно отворения "
  2441 "прозорец. Може да зададете повече от една от тези опции."
   2416"Отваряне на нов подпрозорец с профила по подразбиране в последно отворения прозорец. Може да зададете повече от една от тези опции."
  24422417
  24432418#: ../src/terminal.c:235
   
  24462421"one of these options can be provided."
  24472422msgstr ""
  2448 "Отваряне на нова страница със зададения профил в последно отворения "
   2423"Отваряне на нов подпрозорец със зададения профил в последно отворения "
  24492424"прозорец. Може да зададете повече от една от тези опции."
  24502425
   
  24542429"internally to save sessions."
  24552430msgstr ""
  2456 "Отваряне на нов прозорец, съдържащ страница със зададен ID на профил. "
   2431"Отваряне на нов прозорец, съдържащ подпрозорец със зададен ID на профил. "
  24572432"Използва се вътрешно за запазване на сесии."
  24582433
   
  24662441"internally to save sessions."
  24672442msgstr ""
  2468 "Отваряне на нова страница с дадения ID на профил в последно отворения "
   2443"Отваряне на нов подпрозорец с дадения ID на профил в последно отворения "
  24692444"прозорец. Използва се вътрешно за запазване на сесии."
  24702445
   
  25582533#: ../src/terminal.c:352
  25592534msgid "Set the default terminal's working directory. Used internally"
  2560 msgstr ""
  2561 "Задаване на подразбиращата се работната директория на терминала. Използва се "
  2562 "вътрешно"
   2535msgstr "Задаване на подразбиращата се работната директория на терминала. Използва се вътрешно"
  25632536
  25642537#: ../src/terminal.c:361
  25652538msgid "Set the terminal's zoom factor (1.0 = normal size)"
  2566 msgstr ""
  2567 "Коефициент на увеличение на терминала (1.0 отговаря на нормален размер)"
   2539msgstr "Коефициент на увеличение на терминала (1.0 отговаря на нормален размер)"
  25682540
  25692541#: ../src/terminal.c:362 ../src/terminal.c:371
   
  25732545#: ../src/terminal.c:370
  25742546msgid "Set the last specified tab as the active one in its window"
  2575 msgstr ""
  2576 "Задаване на последната избрана страница като активна в неговия прозорец"
   2547msgstr "Задаване на последния избран подпрозорец като активна в неговия прозорец"
  25772548
  25782549#: ../src/terminal.c:713
   
  25942565#, c-format
  25952566msgid "\"%s\" specified more than once for the same window or tab\n"
  2596 msgstr ""
  2597 "„%s“ е зададено повече от веднъж за един и същи прозорец или страница\n"
   2567msgstr "„%s“ е зададено повече от веднъж за един и същи прозорец или подпрозорец\n"
  25982568
  25992569#: ../src/terminal.c:811
   
  26032573"command line\n"
  26042574msgstr ""
  2605 "Опцията „%s“ изисква задаване на командата за изпълнение на остатъка от "
  2606 "командния ред\n"
   2575"Опцията „%s“ изисква задаване на командата за изпълнение на остатъка от командния ред\n"
  26072576
  26082577#: ../src/terminal.c:842 ../src/terminal.c:866
   
  26482617#, c-format
  26492618msgid "Two \"%s\" options given for one tab\n"
  2650 msgstr "Зададени са две настройки „%s“ за една страница\n"
   2619msgstr "Зададени са две настройки „%s“ за един подпрозорец\n"
  26512620
  26522621#: ../src/terminal.c:1059
   
  27832752#, c-format
  27842753msgid "Delete profile \"%s\"?"
  2785 msgstr "Да бъде ли изтрит профилът „%s“?"
   2754msgstr "Да бъде ли изтрит профила „%s“?"
  27862755
  27872756#: ../src/terminal.c:2742
   
  28482817#: ../src/terminal.c:3856
  28492818msgid "Failed to retrieve terminal server from activation server\n"
  2850 msgstr ""
  2851 "Неуспех при получаването на терминален сървър от сървъра за активиране\n"
   2819msgstr "Неуспех при получаването на терминален сървър от сървъра за активиране\n"
   2820
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.