Changeset 351


Ignore:
Timestamp:
Nov 24, 2005, 9:00:18 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

epiphany - tabs е преправено на "подпрозорец", поправка на правописни грешки.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/epiphany.HEAD.bg.po

  r345 r351  
  1111"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-11-23 18:45+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-11-23 18:45+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-11-24 13:42+0100\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-11-24 20:55+0200\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
  2121
  2222#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
   
  6161"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
  6262msgstr ""
  63 "Изключване на информацията за предишни посещения като изключва навигацията "
   63"Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
  6464"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
  6565"скрива най-често използваните отметки."
   
  7171#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
  7272msgid "Disable bookmark editing"
  73 msgstr "Спиране редактирането на отметките"
   73msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
  7474
  7575#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
   
  7979#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
  8080msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
  81 msgstr ""
  82 "Спиране възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
   81msgstr "Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
  8382
  8483#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
  8584msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
  86 msgstr ""
  87 "Спиране възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
   85msgstr "Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
  8886
  8987#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
  9088msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
  91 msgstr "Спиране възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
   89msgstr "Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
  9290
  9391#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
   
  119117"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
  120118msgstr ""
  121 "Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
  122 "достигнато чрез натискане на клавиша F10."
   119"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде достигнато чрез натискане на клавиша F10."
  123120
  124121#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
   
  164161"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
  165162msgstr ""
  166 "Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
  167 "JavaScript)."
   163"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен JavaScript)."
  168164
  169165#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
  170166msgid "Always show the tab bar"
  171 msgstr "Винаги да се показва лентата със страниците"
   167msgstr "Винаги да се показва лентата с подпрозорците"
  172168
  173169#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
   
  274270#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
  275271msgid "Match case for find in page"
  276 msgstr ""
  277 "Големината на буквите има\n"
   272msgstr "Големината на буквите има\n"
  278273"значение при търсене в стр."
  279274
   
  282277"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
  283278msgstr ""
  284 "Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
  285 "текст страница"
   279"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания текст страница"
  286280
  287281#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
   
  316310msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
  317311msgstr ""
  318 "Показване на лентата за страниците, дори когато има само една отворена "
  319 "страница."
   312"Показване на лентата за подпрозорците, дори когато има само един отворен подпрозорец."
  320313
  321314#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
   
  325318#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
  326319msgid "Size of disk cache"
  327 msgstr "Големина на кеша"
   320msgstr "Големина на временните файлове"
  328321
  329322#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
  330323msgid "Size of disk cache, in MB."
  331 msgstr "Големина на кеша в МБ."
   324msgstr "Големина на временните файлове в МБ."
  332325
  333326#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
   
  372365#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
  373366msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
  374 msgstr ""
  375 "Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
   367msgstr "Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
  376368"автоматичното засичане е изключено."
  377369
   
  443435#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
  444436msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
  445 msgstr "Използване на ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
   437msgstr "Използване на Ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
  446438
  447439#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
  448440msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
  449 msgstr ""
  450 "Използване на ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
   441msgstr "Използване на Ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
  451442
  452443#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
   
  541532#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
  542533msgid "MD5 Fingerprint:"
  543 msgstr "Пръстови отпечатъци тип MD5:"
   534msgstr "Пръстови отпечатъци от вида MD5:"
  544535
  545536#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
   
  554545#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
  555546msgid "SHA1 Fingerprint:"
  556 msgstr "Пръстови отпечатъци тип SHA1:"
   547msgstr "Пръстови отпечатъци от вида SHA1:"
  557548
  558549#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
   
  13851376#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
  13861377msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
  1387 msgstr ""
  1388 "Ако тази страница е съществувала, то вие сте намерили архивирана версия:"
   1378msgstr "Ако тази страница е съществувала, то Вие сте намерили архивирана версия:"
  13891379
  13901380#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
   
  13961386#, c-format
  13971387msgid "“%s” refused the connection."
  1398 msgstr "%s” отказа свързване."
   1388msgstr "%s” отказа свързване."
  13991389
  14001390#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
   
  14171407#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:379
  14181408msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
  1419 msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от вас страница:"
   1409msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от Вас страница:"
  14201410
  14211411#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:264
   
  14271417#, c-format
  14281418msgid "“%s” interrupted the connection."
  1429 msgstr "%s” прекъсна връзката."
   1419msgstr "%s” прекъсна връзката."
  14301420
  14311421#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
   
  14371427#, c-format
  14381428msgid "“%s” is not responding."
  1439 msgstr "%s” не отговаря."
   1429msgstr "%s” не отговаря."
  14401430
  14411431#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
  14421432msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
  1443 msgstr ""
  1444 "Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
  1445 "отговора."
   1433msgstr "Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при отговора."
  14461434
  14471435#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:295
   
  14651453#, c-format
  14661454msgid "“%s” redirected too many times."
  1467 msgstr "%s” пренасочи твърде много пъти."
   1455msgstr "%s” пренасочи твърде много пъти."
  14681456
  14691457#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
  14701458msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
  1471 msgstr ""
  1472 "Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
   1459msgstr "Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
  14731460
  14741461#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:322
   
  14801467#, c-format
  14811468msgid "“%s” requires an encrypted connection."
  1482 msgstr "%s” изисква криптирана връзка."
   1469msgstr "%s” изисква криптирана връзка."
  14831470
  14841471#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:328
   
  14971484#, c-format
  14981485msgid "“%s” dropped the connection."
  1499 msgstr "%s” преустанови връзката."
   1486msgstr "%s” преустанови връзката."
  15001487
  15011488#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:344
  15021489#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:375
  15031490msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
  1504 msgstr ""
  1505 "Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
   1491msgstr "Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
  15061492
  15071493#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:355
   
  15151501#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:357
  15161502msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
  1517 msgstr ""
  1518 "За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
   1503msgstr "За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
  15191504
  15201505#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:369
   
  15261511#, c-format
  15271512msgid "“%s” denied access to port “%d”."
  1528 msgstr "“%s” отказа достъп до порт “%d”."
   1513msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”."
  15291514
  15301515#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
  15311516msgid "Could not Connect to Proxy Server"
  1532 msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник"
   1517msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник"
  15331518
  15341519#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:385
  15351520msgid "Could not connect to proxy server."
  1536 msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник."
   1521msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник."
  15371522
  15381523#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:386
   
  15411526"be a problem with your proxy server or your network connection."
  15421527msgstr ""
  1543 "Проверете настройките на сървъра посредник. Ако връзката и след това е "
   1528"Проверете настройките на сървъра-посредник. Ако връзката и след това е "
  15441529"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
  15451530"вашата мрежа."
   
  15701555#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:613
  15711556msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
  1572 msgstr "в кешът на Google"
   1557msgstr "във временните файлове на Google"
  15731558
  15741559#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   
  16161601#, c-format
  16171602msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
  1618 msgstr ""
  1619 "Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
  1620 "s“."
   1603msgstr "Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%s“."
  16211604
  16221605#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
   
  16751658"“%s”."
  16761659msgstr ""
  1677 "Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
  1678 "s“."
   1660"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%s“."
  16791661
  16801662#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
   
  17191701#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:462
  17201702msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
  1721 msgstr "Трябва да се уверите, че часовника на компютъра е верен."
   1703msgstr "Трябва да се уверите, че часовникът на компютъра е верен."
  17221704
  17231705#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:508
   
  17291711#, c-format
  17301712msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
  1731 msgstr ""
  1732 "Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
   1713msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
  17331714
  17341715#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:516
   
  18411822#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1371
  18421823msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
  1843 msgstr ""
  1844 "Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
   1824msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
  18451825
  18461826#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1374
  18471827msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
  1848 msgstr ""
  1849 "Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
  1850 "доверие."
   1828msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с доверие."
  18511829
  18521830#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1377
  18531831msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
  1854 msgstr ""
  1855 "Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
   1832msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
  18561833
  18571834#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1380
   
  18871864#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
  18881865msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
  1889 msgstr ""
  1890 "Иконата с катинара върху лентата за състоянието показва дали дадена страница "
  1891 "е сигурна."
   1866msgstr "Иконата с катинара, върху лентата за състоянието, показва дали дадена страница е сигурна."
  18921867
  18931868#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
   
  19701945#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:568
  19711946msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
  1972 msgstr ""
  1973 "В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
  1974 "бъде намерен."
   1947msgstr "В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да бъде намерен."
  19751948
  19761949#: ../embed/print-dialog.c:268
   
  20051978#: ../embed/print-dialog.c:420
  20061979msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
  2007 msgstr "Задава краят на обвахата за печат на страниците"
   1980msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
  20081981
  20091982#: ../embed/print-dialog.c:435 ../src/ephy-window.c:1272
   
  20422015#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
  20432016msgid "All supported types"
  2044 msgstr "Всички поддържани типове"
   2017msgstr "Всички поддържани видове"
  20452018
  20462019#: ../lib/ephy-file-helpers.c:312
   
  20702043#, c-format
  20712044msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
  2072 msgstr "Презаписването на съществуващия файл %s” е неуспешно"
   2045msgstr "Презаписването на съществуващия файл %s” е неуспешно"
  20732046
  20742047#: ../lib/ephy-gui.c:369
   
  22452218#: ../lib/ephy-stock-icons.c:54
  22462219msgid "Close Tab"
  2247 msgstr "Затваряне на страница"
   2220msgstr "Затваряне на подпрозорец"
  22482221
  22492222#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
   
  23072280#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:818
  23082281msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
  2309 msgstr ""
  2310 "Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
   2282msgstr "Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
  23112283
  23122284#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
   
  23372309#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
  23382310msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
  2339 msgstr ""
  2340 "Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
  2341 "Интернет"
   2311msgstr "Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в Интернет"
  23422312
  23432313#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:284
   
  23522322msgid "Open in New _Tab"
  23532323msgid_plural "Open in New _Tabs"
  2354 msgstr[0] "Отваряне в нова _страница"
  2355 msgstr[1] "Отваряне в нови _страници"
   2324msgstr[0] "Отваряне в нов _подпрозорец"
   2325msgstr[1] "Отваряне в нови _подпрозорци"
  23562326
  23572327#. File Menu
   
  24212391#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
  24222392msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
  2423 msgstr "Отваряне на избраната отметка в нова страница"
   2393msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов подпрозорец"
  24242394
  24252395#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
   
  24712441#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
  24722442msgid "Close the bookmarks window"
  2473 msgstr "Затваряне на прозорецът с отметките"
   2443msgstr "Затваряне на прозореца с отметките"
  24742444
  24752445#. Edit Menu
   
  26462616#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:687
  26472617msgid "File format:"
  2648 msgstr "Файлов формат:"
   2618msgstr "Формат на файла:"
  26492619
  26502620#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:690
   
  26712641#: ../src/ephy-history-window.c:717
  26722642msgid "_Copy Address"
  2673 msgstr "_Копиране на адрес"
   2643msgstr "_Копиране на адреса"
  26742644
  26752645#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1402
   
  27522722#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:485
  27532723msgid "Update Bookmark?"
  2754 msgstr "Актуализиране на отметка?"
   2724msgstr "Актуализиране на отметката?"
  27552725
  27562726#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   
  28062776#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:64
  28072777msgid "Open in New _Tabs"
  2808 msgstr "Отваряне в нови _страници"
   2778msgstr "Отваряне в нови _подпрозорци"
  28092779
  28102780#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:167
   
  28752845#: ../src/ephy-history-window.c:174
  28762846msgid "Open the selected history link in a new tab"
  2877 msgstr "Отваряне на избраната връзка в нова страница"
   2847msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов подпрозорец"
  28782848
  28792849#: ../src/ephy-history-window.c:177
   
  28872857#: ../src/ephy-history-window.c:180
  28882858msgid "Bookmark the selected history link"
  2889 msgstr "Добавяне в отметките на избраната връзка"
   2859msgstr "Добавяне на избраната връзка в отметките"
  28902860
  28912861#: ../src/ephy-history-window.c:183
   
  29562926#: ../src/ephy-main.c:59
  29572927msgid "Open a new tab in an existing window"
  2958 msgstr "Отваряне на нова страница в съществуващия прозорец"
   2928msgstr "Отваряне на нов подпрозорец в съществуващия прозорец"
  29592929
  29602930#: ../src/ephy-main.c:62
   
  29882958#: ../src/ephy-notebook.c:1086
  29892959msgid "Close tab"
  2990 msgstr "Затваряне на страница"
   2960msgstr "Затваряне на подпрозореца"
  29912961
  29922962#: ../src/ephy-session.c:378
  29932963msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
  2994 msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и страници?"
   2964msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и подпрозорци?"
  29952965
  29962966#: ../src/ephy-session.c:382
   
  30002970msgstr ""
  30012971"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
  3002 "възстановите отворените прозорци и страници."
   2972"възстановите отворените прозорци и подпрозорци."
  30032973
  30042974#: ../src/ephy-session.c:386
   
  30833053#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
  30843054msgid "Switch to this tab"
  3085 msgstr "Превключване към тази страница"
   3055msgstr "Превключване към този подпрозорец"
  30863056
  30873057#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   
  31873157#: ../src/ephy-window.c:121
  31883158msgid "_Tabs"
  3189 msgstr "_Страници"
   3159msgstr "_Подпрозорци"
  31903160
  31913161#. File menu
   
  32003170#: ../src/ephy-window.c:131
  32013171msgid "New _Tab"
  3202 msgstr "Нова _страница"
   3172msgstr "Нов _подпрозорец"
  32033173
  32043174#: ../src/ephy-window.c:132
  32053175msgid "Open a new tab"
  3206 msgstr "Отваряне на нова страница"
   3176msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
  32073177
  32083178#: ../src/ephy-window.c:134
   
  32563226#: ../src/ephy-window.c:153
  32573227msgid "Close this tab"
  3258 msgstr "Затваряне на тази страница"
   3228msgstr "Затваряне на този подпрозорец"
  32593229
  32603230#. Edit menu
   
  33543324#: ../src/ephy-window.c:206
  33553325msgid "Increase the text size"
  3356 msgstr "Увеличаване размера на текста"
   3326msgstr "Увеличаване на размера на текста"
  33573327
  33583328#: ../src/ephy-window.c:208
   
  33623332#: ../src/ephy-window.c:209
  33633333msgid "Decrease the text size"
  3364 msgstr "Намаляване размера на текста"
   3334msgstr "Намаляване на размера на текста"
  33653335
  33663336#: ../src/ephy-window.c:211
   
  33783348#: ../src/ephy-window.c:215
  33793349msgid "Change the text encoding"
  3380 msgstr "Промяна кодирането на текста"
   3350msgstr "Промяна на кодирането на текста"
  33813351
  33823352#: ../src/ephy-window.c:217
   
  33863356#: ../src/ephy-window.c:218
  33873357msgid "View the source code of the page"
  3388 msgstr "Показване изходния код на страницата"
   3358msgstr "Показване на изходния код на страницата"
  33893359
  33903360#. Bookmarks menu
   
  34123382#: ../src/ephy-window.c:233
  34133383msgid "Go to a specified location"
  3414 msgstr "Отива на посочения адрес"
   3384msgstr "Отиване на посочения адрес"
  34153385
  34163386#: ../src/ephy-window.c:235
   
  34203390#: ../src/ephy-window.c:236
  34213391msgid "Open the history window"
  3422 msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници в Интернет"
   3392msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници"
  34233393
  34243394#. Tabs menu
  34253395#: ../src/ephy-window.c:241
  34263396msgid "_Previous Tab"
  3427 msgstr "_Предишна страница"
   3397msgstr "_Предишен подпрозорец"
  34283398
  34293399#: ../src/ephy-window.c:242
  34303400msgid "Activate previous tab"
  3431 msgstr "Активиране на предишната страница"
   3401msgstr "Активиране на предишния подпрозорец"
  34323402
  34333403#: ../src/ephy-window.c:244
  34343404msgid "_Next Tab"
  3435 msgstr "_Следваща страница"
   3405msgstr "_Следващ подпрозорец"
  34363406
  34373407#: ../src/ephy-window.c:245
  34383408msgid "Activate next tab"
  3439 msgstr "Активиране на следващата страница"
   3409msgstr "Активиране на следващия подпрозорец"
  34403410
  34413411#: ../src/ephy-window.c:247
  34423412msgid "Move Tab _Left"
  3443 msgstr "Преместване на страницата в_ляво"
   3413msgstr "Преместване на подпрозореца в_ляво"
  34443414
  34453415#: ../src/ephy-window.c:248
  34463416msgid "Move current tab to left"
  3447 msgstr "Преместване на текущата страница вляво"
   3417msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вляво"
  34483418
  34493419#: ../src/ephy-window.c:250
  34503420msgid "Move Tab _Right"
  3451 msgstr "Преместване на страницата в_дясно"
   3421msgstr "Преместване на подпрозореца в_дясно"
  34523422
  34533423#: ../src/ephy-window.c:251
  34543424msgid "Move current tab to right"
  3455 msgstr "Преместване на текущата страница вдясно"
   3425msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вдясно"
  34563426
  34573427#: ../src/ephy-window.c:253
  34583428msgid "_Detach Tab"
  3459 msgstr "_Отделяне на страницата"
   3429msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
  34603430
  34613431#: ../src/ephy-window.c:254
  34623432msgid "Detach current tab"
  3463 msgstr "Отделяне на текущата страница"
   3433msgstr "Отделяне на текущия подпрозорец"
  34643434
  34653435#: ../src/ephy-window.c:260
   
  35463516#: ../src/ephy-window.c:315
  35473517msgid "Open Link in New _Tab"
  3548 msgstr "Отваряне на връзката в нова _страница"
   3518msgstr "Отваряне на връзката в нов _подпрозорец"
  35493519
  35503520#: ../src/ephy-window.c:316
  35513521msgid "Open link in a new tab"
  3552 msgstr "Отваряне на връзката в нова страница"
   3522msgstr "Отваряне на връзката в нов подпрозорец"
  35533523
  35543524#: ../src/ephy-window.c:318
   
  35663536#: ../src/ephy-window.c:323
  35673537msgid "_Bookmark Link..."
  3568 msgstr "_Добавяне на връзката в отметките..."
   3538msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
  35693539
  35703540#: ../src/ephy-window.c:325
  35713541msgid "_Copy Link Address"
  3572 msgstr "_Копиране адреса на връзката"
   3542msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
  35733543
  35743544#. Email links
   
  35803550#: ../src/ephy-window.c:333
  35813551msgid "_Copy Email Address"
  3582 msgstr "Копиране на адресът на ел. поща"
   3552msgstr "Копиране на адреса на е-пощата"
  35833553
  35843554#. Images
   
  35973567#: ../src/ephy-window.c:344
  35983568msgid "Copy I_mage Address"
  3599 msgstr "Копиране адресът на из_ображението"
   3569msgstr "Копиране на адреса на из_ображението"
  36003570
  36013571#: ../src/ephy-window.c:693
   
  36733643#, c-format
  36743644msgid "Copy image address “%s”"
  3675 msgstr "Копиране адреса на изображението „%s“"
   3645msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
  36763646
  36773647#: ../src/ephy-window.c:1837
   
  36833653#, c-format
  36843654msgid "Copy email address “%s”"
  3685 msgstr "Копиране адреса на е-поща „%s“"
   3655msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
  36863656
  36873657#: ../src/ephy-window.c:1855
   
  36983668#, c-format
  36993669msgid "Copy link's address “%s”"
  3700 msgstr "Копиране адреса на връзката „%s“"
   3670msgstr "Копиране на адреса на връзката „%s“"
  37013671
  37023672#: ../src/pdm-dialog.c:367
   
  37223692#: ../src/pdm-dialog.c:425
  37233693msgid "Any type of connection"
  3724 msgstr "Всеки тип връзка с Интернет"
   3694msgstr "Всеки вид връзка с Интернет"
  37253695
  37263696#: ../src/pdm-dialog.c:431
   
  38683838#: ../src/window-commands.c:731
  38693839msgid "translator-credits"
  3870 msgstr ""
  3871 "Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
   3840msgstr "Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  38723841"\n"
  38733842"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  38783847msgid "GNOME Web Browser Website"
  38793848msgstr "Интернет браузър към GNOME"
   3849
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.