Changeset 348 for help/epiphany

Timestamp:
Nov 23, 2005, 7:41:05 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но и това стига засега.

Location:
help/epiphany
Files:
2 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.