Changeset 348

Timestamp:
Nov 23, 2005, 7:41:05 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но и това стига засега.

Location:
help
Files:
64 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.