Ignore:
Timestamp:
Nov 23, 2005, 6:40:19 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадени.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/epiphany.HEAD.bg.po

  r342 r345  
  1111"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-11-23 05:40+0100\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-11-23 15:57+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-11-23 18:45+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-11-23 18:45+0200\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
   
  13221322"Вид файл: „%s“.\n"
  13231323"\n"
  1324 "Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да го изтеглите."
   1324"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
   1325"го изтеглите."
  13251326
  13261327#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:370
   
  15141515#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:357
  15151516msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
  1516 msgstr "За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
   1517msgstr ""
   1518"За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
  15171519
  15181520#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:369
   
  15611563"crashed; it could have caused the crash."
  15621564msgstr ""
   1565"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
   1566"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
  15631567
  15641568#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   
  16121616#, c-format
  16131617msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
  1614 msgstr "Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%s“."
   1618msgstr ""
   1619"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
   1620"s“."
  16151621
  16161622#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
   
  16471653"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
  16481654msgstr ""
  1649 "Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на „%s“ и „%s“."
   1655"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
   1656"„%s“ и „%s“."
  16501657
  16511658#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:322
   
  16681675"“%s”."
  16691676msgstr ""
  1670 "Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%s“."
   1677"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
   1678"s“."
  16711679
  16721680#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
   
  17211729#, c-format
  17221730msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
  1723 msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
   1731msgstr ""
   1732"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
  17241733
  17251734#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:516
   
  18781887#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
  18791888msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
  1880 msgstr "Иконата с катинара върху лентата за състоянието показва дали дадена страница е сигурна."
   1889msgstr ""
   1890"Иконата с катинара върху лентата за състоянието показва дали дадена страница "
   1891"е сигурна."
  18811892
  18821893#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
   
  20142025
  20152026#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:487
  2016 #, fuzzy
  20172027msgid "_Move on Toolbar"
  2018 msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
   2028msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
  20192029
  20202030#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:495
   
  20662076"A file with this name alreay exists and you don't have permission to "
  20672077"overwrite it."
  2068 msgstr ""
  2069 "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
   2078msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
  20702079
  20712080#: ../lib/ephy-gui.c:372
   
  23102319"thereby presents a security risk to your system."
  23112320msgstr ""
  2312 "Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и следователно представляват опасност за вашата система."
   2321"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
   2322"следователно представляват опасност за вашата система."
  23132323
  23142324#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
   
  23232333#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
  23242334msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
  2325 msgstr ""
   2335msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
  23262336
  23272337#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
  23282338msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
  23292339msgstr ""
   2340"Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
   2341"Интернет"
  23302342
  23312343#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:284
   
  28262838#: ../src/ephy-find-toolbar.c:133
  28272839msgid "Find wrapped"
  2828 msgstr ""
   2840msgstr "Търсене с пренос"
  28292841
  28302842#: ../src/ephy-find-toolbar.c:481
   
  38663878msgid "GNOME Web Browser Website"
  38673879msgstr "Интернет браузър към GNOME"
  3868 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.