Changeset 345


Ignore:
Timestamp:
Nov 23, 2005, 6:40:19 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадени.

Location:
desktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/epiphany.HEAD.bg.po

  r342 r345  
  1111"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-11-23 05:40+0100\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-11-23 15:57+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-11-23 18:45+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-11-23 18:45+0200\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
   
  13221322"Вид файл: „%s“.\n"
  13231323"\n"
  1324 "Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да го изтеглите."
   1324"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
   1325"го изтеглите."
  13251326
  13261327#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:370
   
  15141515#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:357
  15151516msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
  1516 msgstr "За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
   1517msgstr ""
   1518"За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
  15171519
  15181520#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:369
   
  15611563"crashed; it could have caused the crash."
  15621564msgstr ""
   1565"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
   1566"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
  15631567
  15641568#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   
  16121616#, c-format
  16131617msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
  1614 msgstr "Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%s“."
   1618msgstr ""
   1619"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
   1620"s“."
  16151621
  16161622#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
   
  16471653"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
  16481654msgstr ""
  1649 "Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на „%s“ и „%s“."
   1655"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
   1656"„%s“ и „%s“."
  16501657
  16511658#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:322
   
  16681675"“%s”."
  16691676msgstr ""
  1670 "Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%s“."
   1677"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
   1678"s“."
  16711679
  16721680#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
   
  17211729#, c-format
  17221730msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
  1723 msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
   1731msgstr ""
   1732"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
  17241733
  17251734#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:516
   
  18781887#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
  18791888msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
  1880 msgstr "Иконата с катинара върху лентата за състоянието показва дали дадена страница е сигурна."
   1889msgstr ""
   1890"Иконата с катинара върху лентата за състоянието показва дали дадена страница "
   1891"е сигурна."
  18811892
  18821893#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
   
  20142025
  20152026#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:487
  2016 #, fuzzy
  20172027msgid "_Move on Toolbar"
  2018 msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
   2028msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
  20192029
  20202030#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:495
   
  20662076"A file with this name alreay exists and you don't have permission to "
  20672077"overwrite it."
  2068 msgstr ""
  2069 "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
   2078msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
  20702079
  20712080#: ../lib/ephy-gui.c:372
   
  23102319"thereby presents a security risk to your system."
  23112320msgstr ""
  2312 "Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и следователно представляват опасност за вашата система."
   2321"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
   2322"следователно представляват опасност за вашата система."
  23132323
  23142324#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
   
  23232333#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
  23242334msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
  2325 msgstr ""
   2335msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
  23262336
  23272337#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
  23282338msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
  23292339msgstr ""
   2340"Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
   2341"Интернет"
  23302342
  23312343#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:284
   
  28262838#: ../src/ephy-find-toolbar.c:133
  28272839msgid "Find wrapped"
  2828 msgstr ""
   2840msgstr "Търсене с пренос"
  28292841
  28302842#: ../src/ephy-find-toolbar.c:481
   
  38663878msgid "GNOME Web Browser Website"
  38673879msgstr "Интернет браузър към GNOME"
  3868 
 • desktop/evince.HEAD.bg.po

  r343 r345  
  99"Project-Id-Version: evince\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-11-23 13:51+0100\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-11-23 16:14+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-11-23 18:39+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-11-23 18:39+0200\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  2020#: ../comics/comics-document.c:116
   
  158158#: ../data/evince.schemas.in.h:2
  159159msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
  160 msgstr "Пренебрегване на ограниченията на документа, като ограничения за копиране и печат."
   160msgstr ""
   161"Пренебрегване на ограниченията на документа, като ограничения за копиране и "
   162"печат."
  161163
  162164#: ../dvi/dvi-document.c:95
   
  531533#: ../shell/ev-view-accessible.c:49
  532534msgid "Scroll View Up"
  533 msgstr ""
   535msgstr "Прелистване на изгледа нагоре"
  534536
  535537#: ../shell/ev-view-accessible.c:50
  536538msgid "Scroll View Down"
  537 msgstr ""
   539msgstr "Прелистване на изгледа надолу"
  538540
  539541#: ../shell/ev-view-accessible.c:535
   
  965967"от документи, тип PDF. За повече информация прегледайте документацията на "
  966968"nautilus за мини изображенията."
  967 
  968 #~ msgid "Default sidebar size"
  969 #~ msgstr "Стандартен размер на страничната лента"
  970 
  971 #~ msgid "Show sidebar by default"
  972 #~ msgstr "Показване по подразбиране на страничната лента"
  973 
  974 #~ msgid "Show statusbar by default"
  975 #~ msgstr "Показване по подразбиране на лентата за състоянието"
  976 
  977 #~ msgid "Show toolbar by default"
  978 #~ msgstr "Показване по подразбиране на лентата с инструментите"
  979 
  980 #~ msgid ""
  981 #~ "Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
  982 #~ "default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of "
  983 #~ "the window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink "
  984 #~ "smaller than the size of the text required to display Thumbnails or "
  985 #~ "Index. Large values will cause the sidebar to take up as much of the page "
  986 #~ "display area as possible relative to the window's size."
  987 #~ msgstr ""
  988 #~ "Страничната лента стои отстрани и съдържа списъците с индекси и мини "
  989 #~ "изображения. Размерът по подразбиране указва широчината на страничната "
  990 #~ "лента в пиксели. Позволени са всички цели положителни числа. Страничната "
  991 #~ "лента винаги е по-широка от минималния размер необходим за индекса или "
  992 #~ "мини изображенията. При големи стойности страничната лента заема възможно "
  993 #~ "най-голямата широчина."
  994 
  995 #~ msgid ""
  996 #~ "Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
  997 #~ "boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
  998 #~ "sidebar not visible by default"
  999 #~ msgstr ""
  1000 #~ "Страничната лента стои отстрани и съдържа списъците с индекси и мини "
  1001 #~ "изображения. Позволени са булеви стойности. „true“ указва страничната "
  1002 #~ "лента да се вижда по подразбиране, а „false“ - обратното."
  1003 
  1004 #~ msgid ""
  1005 #~ "Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
  1006 #~ "about links and other actions. Two boolean options, true makes the "
  1007 #~ "statusbar visible by default while false makes sidebar not visible by "
  1008 #~ "default."
  1009 #~ msgstr ""
  1010 #~ "Лентата за състояние стои отдолу и показва допълнителна информация за "
  1011 #~ "връзки и действия. Приема булеви стойности. „true“ указва лентата за "
  1012 #~ "състояние да се вижда по подразбиране, а „false“ - обратното."
  1013 
  1014 #~ msgid ""
  1015 #~ "Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
  1016 #~ "boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
  1017 #~ "toolbar not visible by default."
  1018 #~ msgstr ""
  1019 #~ "Лентата за инструменти стои отгоре и служи за навигация и мащабиране. "
  1020 #~ "Приема булеви стойности. „true“ указва лентата за инструменти да се вижда "
  1021 #~ "по подразбиране, а „false“ - обратното."
  1022 
  1023 #~ msgid "Unable to find glade file"
  1024 #~ msgstr "Не може да се отвори glade файла"
  1025 
  1026 #~ msgid ""
  1027 #~ "The glade file, %s, cannot be found.  Please check that your installation "
  1028 #~ "is complete."
  1029 #~ msgstr ""
  1030 #~ "Glade файлът, %s, не може да бъде открит.  Уверете се, че инсталацията е "
  1031 #~ "завършена."
  1032 
  1033 #~ msgid "Document Viewer - Password Required"
  1034 #~ msgstr "Преглед на документи - изисква се парола"
  1035 
  1036 #~ msgid "Loading document. Please wait"
  1037 #~ msgstr "Зареждане на документа. Изчакайте..."
  1038 
  1039 #~ msgid "Save the current document with a new filename"
  1040 #~ msgstr "Запазване на текущия документ под ново име"
  1041 
  1042 #~ msgid "View the properties of this document"
  1043 #~ msgstr "Преглед на настройките за този документ"
  1044 
  1045 #~ msgid "Close this window"
  1046 #~ msgstr "Затваряне на този прозорец"
  1047 
  1048 #~ msgid "Copy text from the document"
  1049 #~ msgstr "Копиране на текст от документа"
  1050 
  1051 #~ msgid "Select the entire page"
  1052 #~ msgstr "Избор на цялата страница"
  1053 
  1054 #~ msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
  1055 #~ msgstr "Следващо споменаване на дума или фраза"
  1056 
  1057 #~ msgid "Customize the toolbar"
  1058 #~ msgstr "Настройване на лентата с инструменти"
  1059 
  1060 #~ msgid "Rotate the document to the left"
  1061 #~ msgstr "Завъртане документа наляво"
  1062 
  1063 #~ msgid "Rotate the document to the right"
  1064 #~ msgstr "Завъртане документа надясно"
  1065 
  1066 #~ msgid "Display help for the viewer application"
  1067 #~ msgstr "Показване на помощта към програмата"
  1068 
  1069 #~ msgid "Display credits for the document viewer creators"
  1070 #~ msgstr "Показване на заслугите към създателите на програмата"
  1071 
  1072 #~ msgid "Scroll one page forward"
  1073 #~ msgstr "Прелистване една страница напред"
  1074 
  1075 #~ msgid "Scroll one page backward"
  1076 #~ msgstr "Прелистване една страница назад"
  1077 
  1078 #~ msgid "Focus the page selector"
  1079 #~ msgstr "Фокусиране върху селектора на страници"
  1080 
  1081 #~ msgid "Go ten pages backward"
  1082 #~ msgstr "Връщане с 10 страници назад"
  1083 
  1084 #~ msgid "Go ten pages forward"
  1085 #~ msgstr "Отиване 10 страници напред"
  1086 
  1087 #~ msgid "_Statusbar"
  1088 #~ msgstr "Лента за _състоянието"
  1089 
  1090 #~ msgid "Show or hide the statusbar"
  1091 #~ msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.