Changeset 344

Timestamp:
Nov 23, 2005, 4:51:58 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

zenity (help) monologue dialog edition

  • превод на ръководството. оставени са низове от един и същ формат, с някаъв placeholder, които не ги ннамирам къде са и за какво са, а и не разбирам как трябва да се преведат.
Location:
help/zenity
Files:
2 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.