Changeset 3437


Ignore:
Timestamp:
Sep 3, 2021, 11:45:17 AM (13 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-dictionary: подаден през vertimus

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-dictionary.master.bg.po

  r3050 r3437  
  22# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 Free Software Foundation, Inc.
   4# Copyright (C) 2021 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
  45# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  56# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004, 2005.
   
  78# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
  89# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2006.
  9 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 20132016.
   10# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2021.
  1011# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
  1112#
   
  1314msgstr ""
  1415"Project-Id-Version: gnome-dictionary master\n"
  15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2016-02-06 22:25+0200\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2016-02-06 10:34+0200\n"
   16"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-dictionary/"
   17"issues\n"
   18"POT-Creation-Date: 2021-08-30 00:57+0000\n"
   19"PO-Revision-Date: 2021-09-03 10:36+0200\n"
  1820"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1921"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2426"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2527
  26 #: ../data/default.desktop.in.h:1
  27 msgid "Default Dictionary Server"
  28 msgstr "Стандартен речников сървър"
  29 
  30 #: ../data/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in.h:1
   28#: data/appdata/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in.in:6
  3129msgid "GNOME Dictionary"
  32 msgstr "Речник"
  33 
  34 #: ../data/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in.h:2
  35 #: ../data/org.gnome.Dictionary.desktop.in.in.h:2
   30msgstr "Речник за GNOME"
   31
   32#: data/appdata/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in.in:7
   33#: data/org.gnome.Dictionary.desktop.in.in:4
  3634msgid "Check word definitions and spellings in an online dictionary"
  3735msgstr "Търсене на определения и правописа на думи в речник в Интернет"
  3836
  39 #: ../data/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in.h:3
   37#: data/appdata/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in.in:9
  4038msgid ""
  4139"GNOME Dictionary is a simple dictionary application that looks up "
   
  4644"Речникът е програма, с която може да проверявате дефинициите на думи по "
  4745"Интернет. Стандартно се дава английското значение, но можете лесно да "
  48 "превключите към произволен друг речник предоставящ достъп по протокола DICT."
  49 
  50 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:1
   46"превключите към произволен друг речник, предоставящ достъп по протокола DICT."
   47
   48#: data/appdata/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in.in:33
   49msgid "The GNOME Project"
   50msgstr "Проектът GNOME"
   51
   52#: data/default.desktop.in:5
   53msgid "Default Dictionary Server"
   54msgstr "Стандартен речников сървър"
   55
   56#: data/org.gnome.Dictionary.desktop.in.in:3 src/gdict-about.c:62
   57#: src/gdict-app.c:369 src/gdict-window.c:495 src/gdict-window.c:1511
   58msgid "Dictionary"
   59msgstr "Речник"
   60
   61#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
   62#: data/org.gnome.Dictionary.desktop.in.in:6
   63msgid "word;synonym;definition;spelling;"
   64msgstr ""
   65"word;synonym;definition;spelling;думи;синоними;дефиниция;речник;правопис;"
   66"превод;определение;"
   67
   68#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:6
   69msgid "The default database to use"
   70msgstr "Стандартната база от данни, която да се използва"
   71
   72#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:7
   73msgid ""
   74"The name of the default individual database or meta-database to use on a "
   75"dictionary source. An exclamation mark (“!”) means that all the databases "
   76"present in a dictionary source should be searched"
   77msgstr ""
   78"Име на стандартната индивидуална база от данни или мета-база от данни, която "
   79"да се използва за източник на речници. „!“ определя, че всички бази от данни "
   80"в източника на речници трябва да бъдат прегледани."
   81
   82#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:11
   83msgid "The default search strategy to use"
   84msgstr "Стандартната стратегия за търсене, която да се използва"
   85
   86#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:12
   87msgid ""
   88"The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
   89"available. The default strategy is “exact”, that is match exact words."
   90msgstr ""
   91"Името на стандартната стратегия за търсене в източника на речници, ако има "
   92"такава. Обикновено е „exact“ — точно и пълно съвпадение на думите."
   93
   94#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:16
   95msgid "The font to be used when printing"
   96msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане"
   97
   98#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:17
   99msgid "The font to be used when printing a definition."
   100msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане на определение"
   101
   102#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:21
   103msgid "The name of the dictionary source used"
   104msgstr "Името на използвания източник на речници"
   105
   106#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:22
   107msgid ""
   108"The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
   109msgstr ""
   110"Името на източника на речници, който да се използва за получаване на "
   111"определенията на думи"
   112
   113#. Translators: Do not translate the Name key
   114#: data/thai.desktop.in:4
   115msgid "Thai"
   116msgstr "Thai"
   117
   118#: data/thai.desktop.in:5
   119msgid "Longdo Thai-English Dictionaries"
   120msgstr "Тайско-английски речници на Longdo"
   121
   122#: src/gdict-about.c:52
   123msgid "translator-credits"
   124msgstr ""
   125"Владимир „Kaladan“ Петков &lt;<a href='mailto:kaladan@gmail."
   126"com'>kaladan@gmail.com</a>&gt;\n"
   127"Петър „Peshka“ Славов &lt;<a href='mailto:pslavov@i-space.org'>pslavov@i-"
   128"space.org</a>&gt;\n"
   129"Явор Доганов &lt;<a href='mailto:yavor@doganov.org'>yavor@doganov.org</"
   130"a>&gt;\n"
   131"Александър Шопов &lt;<a href='mailto:ash@kambanaria.org'>ash@kambanaria.org</"
   132"a>&gt;\n"
   133"Борислав Александров\n"
   134"\n"
   135"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   136"Научете повече за нас на <a href='https://fsa-bg.org/project/gtp'>уеб сайта</"
   137"a> ни.\n"
   138"Докладвайте за грешки в превода в <a href='https://fsa-bg.org/project/gtp/"
   139"newticket'>съответния раздел</a>."
   140
   141#: src/gdict-about.c:54
   142msgid "Look up words in dictionaries"
   143msgstr "Търсене за думи в речници"
   144
   145#: src/gdict-about.c:61
   146msgid "Dictionary (development build)"
   147msgstr "Речник (версия за разработчици)"
   148
   149#: src/gdict-app-menus.ui:5
  51150msgid "_New Window"
  52151msgstr "_Нов прозорец"
  53152
  54 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:2
   153#: src/gdict-app-menus.ui:12
   154msgid "_Save a Copy…"
   155msgstr "_Запазване на копие…"
   156
   157#: src/gdict-app-menus.ui:18
   158msgid "P_review"
   159msgstr "П_реглед"
   160
   161#: src/gdict-app-menus.ui:23
   162msgid "_Print"
   163msgstr "_Печат"
   164
   165#: src/gdict-app-menus.ui:30
   166msgid "_Find"
   167msgstr "_Търсене"
   168
   169#: src/gdict-app-menus.ui:37
   170msgid "_View"
   171msgstr "_Изглед"
   172
   173#: src/gdict-app-menus.ui:40
   174msgid "_Sidebar"
   175msgstr "_Странична лента"
   176
   177#: src/gdict-app-menus.ui:47
   178msgid "Similar _Words"
   179msgstr "_Подобни думи"
   180
   181#: src/gdict-app-menus.ui:52
   182msgid "Dictionary Sources"
   183msgstr "Източници на речници"
   184
   185#: src/gdict-app-menus.ui:57
   186msgid "Available St_rategies"
   187msgstr "Налични _стратегии"
   188
   189#: src/gdict-app-menus.ui:64
   190msgid "_Go"
   191msgstr "_Отиване"
   192
   193#: src/gdict-app-menus.ui:67
   194msgid "_Previous Definition"
   195msgstr "_Предишно определение"
   196
   197#: src/gdict-app-menus.ui:72
   198msgid "_Next Definition"
   199msgstr "_Следващо определение"
   200
   201#: src/gdict-app-menus.ui:79
   202msgid "_First Definition"
   203msgstr "П_ърво определение"
   204
   205#: src/gdict-app-menus.ui:84
   206msgid "_Last Definition"
   207msgstr "П_оследно определение"
   208
   209#: src/gdict-app-menus.ui:93
   210msgid "Pr_eferences"
   211msgstr "_Настройки"
   212
   213#: src/gdict-app-menus.ui:97
   214msgid "_Keyboard Shortcuts"
   215msgstr "_Клавишна комбинация"
   216
   217#. The help button is always visible
   218#: src/gdict-app-menus.ui:101 src/gdict-source-dialog.c:666
   219msgid "_Help"
   220msgstr "Помо_щ"
   221
   222#: src/gdict-app-menus.ui:106
   223msgid "_About Dictionary"
   224msgstr "_Относно „Речник“"
   225
   226#: src/gdict-app.c:45 src/gdict-app.c:74
   227msgid "Words to look up"
   228msgstr "Думи за търсене"
   229
   230#: src/gdict-app.c:45 src/gdict-app.c:51
   231msgid "WORD"
   232msgstr "ДУМА"
   233
   234#: src/gdict-app.c:51
   235msgid "Words to match"
   236msgstr "Думи за напасване"
   237
   238#: src/gdict-app.c:57
   239msgid "Dictionary source to use"
   240msgstr "Източник на речници, който да се използва"
   241
   242#: src/gdict-app.c:57 src/gdict-app.c:63 src/gdict-app.c:69
   243msgid "NAME"
   244msgstr "ИМЕ"
   245
   246#: src/gdict-app.c:63
   247msgid "Database to use"
   248msgstr "Базата от данни, която да се използва"
   249
   250#: src/gdict-app.c:69
   251msgid "Strategy to use"
   252msgstr "Стратегия за ползване"
   253
   254#: src/gdict-app.c:74
   255msgid "WORDS"
   256msgstr "ДУМИ"
   257
   258#: src/gdict-app.c:106
   259msgid "Dictionary Preferences"
   260msgstr "Настройки на речника"
   261
   262#: src/gdict-app.c:137 src/gdict-source-dialog.c:463
   263msgid "There was an error while displaying help"
   264msgstr "Грешка при показването на помощта."
   265
   266#: src/gdict-client-context.c:773
   267#, c-format
   268msgid "No connection to the dictionary server at “%s:%d”"
   269msgstr "Няма връзка към речниковия сървър при „%s:%d“"
   270
   271#: src/gdict-client-context.c:1056
   272#, c-format
   273msgid "Lookup failed for hostname “%s”: no suitable resources found"
   274msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: няма подходящи ресурси"
   275
   276#: src/gdict-client-context.c:1087
   277#, c-format
   278msgid "Lookup failed for host “%s”: %s"
   279msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: %s"
   280
   281#: src/gdict-client-context.c:1121
   282#, c-format
   283msgid "Lookup failed for host “%s”: host not found"
   284msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: хостът не е открит"
   285
   286#: src/gdict-client-context.c:1173
   287#, c-format
   288msgid ""
   289"Unable to connect to the dictionary server at “%s:%d”. The server replied "
   290"with code %d (server down)"
   291msgstr ""
   292"Неуспешно свързване с речниковия сървър при „%s:%d“. Сървърът върна отговор "
   293"с код %d — сървърът е изключен."
   294
   295#: src/gdict-client-context.c:1192
   296#, c-format
   297msgid ""
   298"Unable to parse the dictionary server reply\n"
   299": “%s”"
   300msgstr ""
   301"Отговорът от речниковия сървър не може да бъде анализиран\n"
   302": „%s“"
   303
   304#: src/gdict-client-context.c:1221
   305#, c-format
   306msgid "No definitions found for “%s”"
   307msgstr "Няма открити определения за „%s“"
   308
   309#: src/gdict-client-context.c:1236
   310#, c-format
   311msgid "Invalid database “%s”"
   312msgstr "Неправилна база от данни: „%s“"
   313
   314#: src/gdict-client-context.c:1251
   315#, c-format
   316msgid "Invalid strategy “%s”"
   317msgstr "Неправилна стратегия „%s“"
   318
   319#: src/gdict-client-context.c:1266
   320#, c-format
   321msgid "Bad command “%s”"
   322msgstr "Неправилна команда „%s“"
   323
   324#: src/gdict-client-context.c:1281
   325#, c-format
   326msgid "Bad parameters for command “%s”"
   327msgstr "Грешни параметри за командата „%s“"
   328
   329#: src/gdict-client-context.c:1296
   330#, c-format
   331msgid "No databases found on dictionary server at “%s”"
   332msgstr "Няма открита база от данни на речниковия сървър при „%s“"
   333
   334#: src/gdict-client-context.c:1311
   335#, c-format
   336msgid "No strategies found on dictionary server at “%s”"
   337msgstr "На речниковия сървър на „%s“ не бяха открити стратегии"
   338
   339#: src/gdict-client-context.c:1743
   340#, c-format
   341msgid "Connection failed to the dictionary server at %s:%d"
   342msgstr "Неуспешна връзка с речниковият сървър при %s:%d."
   343
   344#: src/gdict-client-context.c:1782
   345#, c-format
   346msgid ""
   347"Error while reading reply from server:\n"
   348"%s"
   349msgstr ""
   350"Грешка при получаването на отговора от сървъра:\n"
   351"%s"
   352
   353#: src/gdict-client-context.c:1855
   354#, c-format
   355msgid "Connection timeout for the dictionary server at “%s:%d”"
   356msgstr "Измина времето за връзка с речниковия сървър при „%s:%d“"
   357
   358#: src/gdict-client-context.c:1889
   359#, c-format
   360msgid "No hostname defined for the dictionary server"
   361msgstr "Няма хост за речниковия сървър"
   362
   363#: src/gdict-client-context.c:1925 src/gdict-client-context.c:1940
   364#, c-format
   365msgid "Unable to create socket"
   366msgstr "Не може да се създаде гнездо"
   367
   368#: src/gdict-client-context.c:1966
   369#, c-format
   370msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
   371msgstr "Каналът не може да се зададе да е без блокиране: %s"
   372
   373#: src/gdict-client-context.c:1981
   374#, c-format
   375msgid "Unable to connect to the dictionary server at “%s:%d”"
   376msgstr "Неуспешно свързване с речниковия сървър при „%s:%d“"
   377
   378#: src/gdict-database-chooser.c:372
   379msgid "Reload the list of available databases"
   380msgstr "Презареждане на списъка с наличните бази от данни"
   381
   382#: src/gdict-database-chooser.c:384
   383msgid "Clear the list of available databases"
   384msgstr "Изчистване на списъка с наличните бази от данни"
   385
   386#: src/gdict-database-chooser.c:836 src/gdict-speller.c:766
   387#: src/gdict-strategy-chooser.c:773
   388msgid "Error while matching"
   389msgstr "Грешка при напасване"
   390
   391#: src/gdict-defbox.c:2388
   392msgid "Error while looking up definition"
   393msgstr "Грешка при търсене на определение"
   394
   395#: src/gdict-defbox.c:2430 src/gdict-speller.c:724
   396msgid "Another search is in progress"
   397msgstr "В момента тече друго търсене"
   398
   399#: src/gdict-defbox.c:2431 src/gdict-speller.c:725
   400msgid "Please wait until the current search ends."
   401msgstr "Изчакайте докато завърши текущото търсене."
   402
   403#: src/gdict-defbox.c:2470
   404msgid "Error while retrieving the definition"
   405msgstr "Грешка при извличане на информацията"
   406
   407#: src/gdict-help-overlay.ui:13
   408msgctxt "shortcut window"
   409msgid "General"
   410msgstr "Общи"
   411
   412#: src/gdict-help-overlay.ui:18
   413msgctxt "shortcut window"
   414msgid "Show help"
   415msgstr "Извеждане на помощта"
   416
   417#: src/gdict-help-overlay.ui:24
   418msgctxt "shortcut window"
   419msgid "Show keyboard shortcuts"
   420msgstr "Извеждане на клавишните комбинации"
   421
   422#: src/gdict-help-overlay.ui:32
   423msgctxt "shortcut window"
   424msgid "Open a new window"
   425msgstr "Отваряне на нов прозорец"
   426
   427#: src/gdict-help-overlay.ui:39
   428msgctxt "shortcut window"
   429msgid "Close current window"
   430msgstr "Затваряне на текущия прозорец"
   431
   432#: src/gdict-help-overlay.ui:45
   433msgctxt "shortcut window"
   434msgid "Quit"
   435msgstr "Спиране на програмата"
   436
   437#: src/gdict-help-overlay.ui:53
   438msgctxt "shortcut window"
  55439msgid "Preferences"
  56440msgstr "Настройки"
  57441
  58 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:3
  59 msgid "Help"
  60 msgstr "Помощ"
  61 
  62 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:4
  63 msgid "About"
  64 msgstr "Относно"
  65 
  66 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:5
  67 msgid "Quit"
  68 msgstr "Спиране на програмата"
  69 
  70 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:6
  71 msgid "_Save a Copy..."
  72 msgstr "Запазване на _копие…"
  73 
  74 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:7
  75 msgid "P_review"
  76 msgstr "П_реглед"
  77 
  78 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:8
  79 msgid "_Print"
  80 msgstr "_Печат"
  81 
  82 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:9
  83 msgid "_Find"
  84 msgstr "_Търсене"
  85 
  86 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:10
  87 msgid "_View"
  88 msgstr "_Изглед"
  89 
  90 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:11
  91 msgid "_Sidebar"
  92 msgstr "_Странична лента"
  93 
  94 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:12
  95 msgid "Similar _Words"
  96 msgstr "_Подобни думи"
  97 
  98 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:13
  99 msgid "Dictionary Sources"
   442#: src/gdict-help-overlay.ui:60
   443msgctxt "shortcut window"
   444msgid "View sidebar"
   445msgstr "Странична лента"
   446
   447#: src/gdict-help-overlay.ui:68
   448msgctxt "shortcut window"
   449msgid "Dictionary definitions"
   450msgstr "Дефиниции в речника"
   451
   452#: src/gdict-help-overlay.ui:73
   453msgctxt "shortcut window"
   454msgid "Similar words"
   455msgstr "Подобни думи"
   456
   457#: src/gdict-help-overlay.ui:80
   458msgctxt "shortcut window"
   459msgid "Dictionary sources"
  100460msgstr "Източници на речници"
  101461
  102 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:14
  103 msgid "Available _Dictionaries"
  104 msgstr "_Налични речници"
  105 
  106 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:15
  107 msgid "Available St_rategies"
  108 msgstr "Налични _стратегии"
  109 
  110 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:16
  111 msgid "_Go"
  112 msgstr "_Отиване"
  113 
  114 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:17
  115 msgid "_Previous Definition"
  116 msgstr "_Предишно определение"
  117 
  118 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:18
  119 msgid "_Next Definition"
  120 msgstr "_Следващо определение"
  121 
  122 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:19
  123 msgid "_First Definition"
  124 msgstr "П_ърво определение"
  125 
  126 #: ../src/gdict-app-menus.ui.h:20
  127 msgid "_Last Definition"
  128 msgstr "П_оследно определение"
  129 
  130 #: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:1
   462#: src/gdict-help-overlay.ui:87
   463msgctxt "shortcut window"
   464msgid "Available strategies"
   465msgstr "Налични стратегии"
   466
   467#: src/gdict-help-overlay.ui:95
   468msgctxt "shortcut window"
   469msgid "Navigate within a definition"
   470msgstr "Придвижване в рамките на дефиниция"
   471
   472#: src/gdict-help-overlay.ui:100
   473msgctxt "shortcut window"
   474msgid "Previous definition"
   475msgstr "Предишно определение"
   476
   477#: src/gdict-help-overlay.ui:107
   478msgctxt "shortcut window"
   479msgid "Next definition"
   480msgstr "Следващо определение"
   481
   482#: src/gdict-help-overlay.ui:114
   483msgctxt "shortcut window"
   484msgid "First definition"
   485msgstr "Първо определение"
   486
   487#: src/gdict-help-overlay.ui:121
   488msgctxt "shortcut window"
   489msgid "Last definition"
   490msgstr "Последно определение"
   491
   492#: src/gdict-help-overlay.ui:129
   493msgctxt "shortcut window"
   494msgid "Others"
   495msgstr "Други"
   496
   497#: src/gdict-help-overlay.ui:134
   498msgctxt "shortcut window"
   499msgid "Search within a definition"
   500msgstr "Търсене в дефиниция"
   501
   502#: src/gdict-help-overlay.ui:141
   503msgctxt "shortcut window"
   504msgid "Find in text"
   505msgstr "Търсене в текст"
   506
   507#: src/gdict-help-overlay.ui:148
   508msgctxt "shortcut window"
   509msgid "Save as copy"
   510msgstr "Запазване на копие"
   511
   512#: src/gdict-help-overlay.ui:155
   513msgctxt "shortcut window"
   514msgid "Print preview"
   515msgstr "Преглед"
   516
   517#: src/gdict-help-overlay.ui:162
   518msgctxt "shortcut window"
   519msgid "Print"
   520msgstr "Печат"
   521
   522#: src/gdict-pref-dialog.c:260
   523msgid "View Dictionary Source"
   524msgstr "Показване на източника на речници"
   525
   526#: src/gdict-pref-dialog.c:326
   527msgid "Add Dictionary Source"
   528msgstr "Добавяне на източник на речници"
   529
   530#: src/gdict-pref-dialog.c:370
   531#, c-format
   532msgid "Remove “%s”?"
   533msgstr "Премахване на „%s“?"
   534
   535#: src/gdict-pref-dialog.c:372
   536msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
   537msgstr "Това ще премахне източника на речници за постоянно от списъка."
   538
   539#: src/gdict-pref-dialog.c:375 src/gdict-source-dialog.c:575
   540#: src/gdict-window.c:819
   541msgid "_Cancel"
   542msgstr "_Отказ"
   543
   544#: src/gdict-pref-dialog.c:376
   545msgid "_Remove"
   546msgstr "_Премахване"
   547
   548#: src/gdict-pref-dialog.c:394
   549#, c-format
   550msgid "Unable to remove source “%s”"
   551msgstr "Неуспешно премахване на източника „%s“"
   552
   553#: src/gdict-pref-dialog.c:441
   554msgid "Edit Dictionary Source"
   555msgstr "Редактиране на източника на речници"
   556
   557#: src/gdict-pref-dialog.ui:34
  131558msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
  132559msgstr "_Избор на източник на речници за търсене на думи:"
  133560
  134 #: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:2
   561#: src/gdict-pref-dialog.ui:96
  135562msgid "Add a new dictionary source"
  136563msgstr "Добавяне на нов източник на речници"
  137564
  138 #: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:3
   565#: src/gdict-pref-dialog.ui:116
  139566msgid "Remove the currently selected dictionary source"
  140567msgstr "Премахване на текущо избрания източник на речници"
  141568
  142 #: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:4
   569#: src/gdict-pref-dialog.ui:136
  143570msgid "Edit"
  144571msgstr "Редактиране"
  145572
  146 #: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:5
   573#: src/gdict-pref-dialog.ui:137
  147574msgid "Edit the currently selected dictionary source"
  148575msgstr "Редактиране на текущо избрания източник на речници"
  149576
  150 #: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:6 ../src/gdict-source-dialog.ui.h:8
   577#: src/gdict-pref-dialog.ui:157 src/gdict-source-dialog.ui:171
  151578msgid "Source"
  152579msgstr "Източник"
  153580
  154 #: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:7
   581#: src/gdict-pref-dialog.ui:187
  155582msgid "_Print font:"
  156583msgstr "_Шрифт за разпечатването:"
  157584
  158 #: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:8
   585#: src/gdict-pref-dialog.ui:216
  159586msgid "Set the font used for printing the definitions"
  160587msgstr "Настройване на шрифта за печат на определенията"
  161588
  162 #: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:9
   589#: src/gdict-pref-dialog.ui:241
  163590msgid "Print"
  164591msgstr "Печат"
  165592
  166 #: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:1
   593#: src/gdict-print.c:235 src/gdict-print.c:299
   594#, c-format
   595msgid "Unable to display the preview: %s"
   596msgstr "Прегледът не може да се покаже: %s"
   597
   598#: src/gdict-source-chooser.c:278
   599msgid "Reload the list of available sources"
   600msgstr "Презареждане на списъка с наличните източници"
   601
   602#: src/gdict-source-dialog.c:314 src/gdict-source-dialog.c:408
   603msgid "Unable to create a source file"
   604msgstr "Неуспешно създаване на файл за източника"
   605
   606#: src/gdict-source-dialog.c:336 src/gdict-source-dialog.c:428
   607msgid "Unable to save source file"
   608msgstr "Неуспешно запазване на файла за източника"
   609
   610#. we just allow closing the dialog
   611#: src/gdict-source-dialog.c:571 src/gdict-source-dialog.c:585
   612msgid "_Close"
   613msgstr "_Спиране на програмата"
   614
   615#: src/gdict-source-dialog.c:576
   616msgid "_Add"
   617msgstr "_Добавяне"
   618
   619#: src/gdict-source-dialog.c:584
   620msgid "C_ancel"
   621msgstr "_Отказ"
   622
   623#: src/gdict-source-dialog.ui:58
  167624msgid "_Description"
  168625msgstr "_Описание"
  169626
  170 #: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:2
   627#: src/gdict-source-dialog.ui:73
  171628msgid "_Port"
  172629msgstr "_Порт"
  173630
  174 #: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:3
   631#: src/gdict-source-dialog.ui:87
  175632msgid "_Hostname"
  176633msgstr "_Име на хост"
  177634
  178 #: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:4
   635#: src/gdict-source-dialog.ui:101
  179636msgid "_Transport"
  180637msgstr "_Транспорт"
  181638
  182 #: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:5
   639#: src/gdict-source-dialog.ui:115
  183640msgid "2628"
  184641msgstr "2628"
  185642
  186 #: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:6
   643#: src/gdict-source-dialog.ui:127
  187644msgid "dict.org"
  188645msgstr "dict.org"
  189646
  190 #: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:7
   647#: src/gdict-source-dialog.ui:139
  191648msgid "Source Name"
  192649msgstr "Име на източник"
  193650
  194 #: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:9
   651#: src/gdict-source-dialog.ui:198
  195652msgid "Dictionaries"
  196653msgstr "Речници"
  197654
  198 #: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:10
   655#: src/gdict-source-dialog.ui:223
  199656msgid "Strategies"
  200657msgstr "Стратегии"
  201658
  202 #: ../data/org.gnome.Dictionary.desktop.in.in.h:1 ../src/gdict-about.c:60
  203 #: ../src/gdict-window.c:500 ../src/gdict-window.c:1527
  204 msgid "Dictionary"
  205 msgstr "Речник"
  206 
  207 #: ../data/org.gnome.Dictionary.desktop.in.in.h:3
  208 msgid "word;synonym;definition;spelling;"
  209 msgstr ""
  210 "думи;синоними;дефиниция;речник;правопис;превод;определение;word;synonym;"
  211 "definition;spelling;"
  212 
  213 #: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:1
  214 msgid "The default database to use"
  215 msgstr "Стандартната база от данни, която да се използва"
  216 
  217 #: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:2
  218 msgid ""
  219 "The name of the default individual database or meta-database to use on a "
  220 "dictionary source. An exclamation mark (\"!\") means that all the databases "
  221 "present in a dictionary source should be searched"
  222 msgstr ""
  223 "Име на индивидуалната база от данни или мета-база от данни, която да се "
  224 "използва за източник на речници. „!“ определя, че всички бази от данни в "
  225 "източника на речници, трябва да бъдат прегледани."
  226 
  227 #: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:3
  228 msgid "The default search strategy to use"
  229 msgstr "Стандартната стратегия за търсене, която да се използва"
  230 
  231 #: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:4
  232 msgid ""
  233 "The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
  234 "available. The default strategy is 'exact', that is match exact words."
  235 msgstr ""
  236 "Името на стандартната стратегия за търсене в източника на речници. "
  237 "Стандартно е „exact“ — точно и пълно съвпадение на думите."
  238 
  239 #: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:5
  240 msgid "The font to be used when printing"
  241 msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане"
  242 
  243 #: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:6
  244 msgid "The font to be used when printing a definition."
  245 msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане на определение"
  246 
  247 #: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:7
  248 msgid "The name of the dictionary source used"
  249 msgstr "Името на използвания източник на речници"
  250 
  251 #: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:8
  252 msgid ""
  253 "The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
  254 msgstr ""
  255 "Името на източника на речници, който да се използва за получаване на "
  256 "определенията на думи"
  257 
  258 #: ../data/spanish.desktop.in.h:1
  259 msgid "Spanish Dictionaries"
  260 msgstr "Испански речници"
  261 
  262 #: ../data/thai.desktop.in.h:1
  263 msgid "Longdo Thai-English Dictionaries"
  264 msgstr "Тайско-английски речници на Longdo"
  265 
  266 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:775
  267 #, c-format
  268 msgid "No connection to the dictionary server at '%s:%d'"
  269 msgstr "Няма връзка към речниковия сървър при „%s:%d“"
  270 
  271 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1058
  272 #, c-format
  273 msgid "Lookup failed for hostname '%s': no suitable resources found"
  274 msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: няма подходящи ресурси"
  275 
  276 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1089
  277 #, c-format
  278 msgid "Lookup failed for host '%s': %s"
  279 msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: %s"
  280 
  281 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1123
  282 #, c-format
  283 msgid "Lookup failed for host '%s': host not found"
  284 msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: хостът не е открит"
  285 
  286 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1175
  287 #, c-format
  288 msgid ""
  289 "Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'. The server replied "
  290 "with code %d (server down)"
  291 msgstr ""
  292 "Неуспешно свързване с речниковия сървър при „%s:%d“. Сървърът върна отговор "
  293 "с код %d — сървърът е изключен."
  294 
  295 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1194
  296 #, c-format
  297 msgid ""
  298 "Unable to parse the dictionary server reply\n"
  299 ": '%s'"
  300 msgstr ""
  301 "Отговорът от речниковия сървър не може да бъде анализиран\n"
  302 ": „%s“"
  303 
  304 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1223
  305 #, c-format
  306 msgid "No definitions found for '%s'"
  307 msgstr "Няма открити определения за „%s“."
  308 
  309 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1238
  310 #, c-format
  311 msgid "Invalid database '%s'"
  312 msgstr "Неправилна база от данни: „%s“"
  313 
  314 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1253
  315 #, c-format
  316 msgid "Invalid strategy '%s'"
  317 msgstr "Неправилна стратегия „%s“"
  318 
  319 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1268
  320 #, c-format
  321 msgid "Bad command '%s'"
  322 msgstr "Неправилна команда „%s“"
  323 
  324 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1283
  325 #, c-format
  326 msgid "Bad parameters for command '%s'"
  327 msgstr "Грешни параметри за командата „%s“."
  328 
  329 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1298
  330 #, c-format
  331 msgid "No databases found on dictionary server at '%s'"
  332 msgstr "Няма открита база от данни на речниковия сървър при „%s“."
  333 
  334 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1313
  335 #, c-format
  336 msgid "No strategies found on dictionary server at '%s'"
  337 msgstr "На речниковия сървър на „%s“ не бяха открити стратегии"
  338 
  339 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1745
  340 #, c-format
  341 msgid "Connection failed to the dictionary server at %s:%d"
  342 msgstr "Връзката с речниковият сървър при %s:%d пропадна."
  343 
  344 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1784
  345 #, c-format
  346 msgid ""
  347 "Error while reading reply from server:\n"
  348 "%s"
  349 msgstr ""
  350 "Грешка при получаването на отговора от сървъра:\n"
  351 "%s"
  352 
  353 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1857
  354 #, c-format
  355 msgid "Connection timeout for the dictionary server at '%s:%d'"
  356 msgstr "Измина времето за връзка с речниковия сървър при „%s:%d“"
  357 
  358 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1891
  359 #, c-format
  360 msgid "No hostname defined for the dictionary server"
  361 msgstr "Няма хост за речниковия сървър"
  362 
  363 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1927
  364 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1942
  365 #, c-format
  366 msgid "Unable to create socket"
  367 msgstr "Не може да се създаде гнездо"
  368 
  369 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1968
  370 #, c-format
  371 msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
  372 msgstr "Каналът не може да се зададе да е без блокиране: %s"
  373 
  374 #: ../libgdict/gdict-client-context.c:1983
  375 #, c-format
  376 msgid "Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'"
  377 msgstr "Неуспешно свързване с речниковия сървър при „%s:%d“"
  378 
  379 #: ../libgdict/gdict-database-chooser.c:374
  380 msgid "Reload the list of available databases"
  381 msgstr "Презареждане на списъка с наличните бази от данни"
  382 
  383 #: ../libgdict/gdict-database-chooser.c:386
  384 msgid "Clear the list of available databases"
  385 msgstr "Изчистване на списъка с наличните бази от данни"
  386 
  387 #: ../libgdict/gdict-database-chooser.c:840 ../libgdict/gdict-speller.c:767
  388 #: ../libgdict/gdict-strategy-chooser.c:775
  389 msgid "Error while matching"
  390 msgstr "Грешка при напасване"
  391 
  392 #: ../libgdict/gdict-defbox.c:2390
  393 msgid "Error while looking up definition"
  394 msgstr "Грешка при търсене на определение"
  395 
  396 #: ../libgdict/gdict-defbox.c:2432 ../libgdict/gdict-speller.c:725
  397 msgid "Another search is in progress"
  398 msgstr "В момента тече друго търсене."
  399 
  400 #: ../libgdict/gdict-defbox.c:2433 ../libgdict/gdict-speller.c:726
  401 msgid "Please wait until the current search ends."
  402 msgstr "Изчакайте докато завърши текущото търсене."
  403 
  404 #: ../libgdict/gdict-defbox.c:2472
  405 msgid "Error while retrieving the definition"
  406 msgstr "Грешка при извличане на информацията"
  407 
  408 #: ../libgdict/gdict-source.c:433
  409 #, c-format
  410 msgid "Invalid transport type '%d'"
   659#: src/gdict-source.c:414
   660#, c-format
   661msgid "Invalid transport type “%d”"
  411662msgstr "Неправилен вид транспорт „%d“"
  412663
  413 #: ../libgdict/gdict-source.c:461
  414 #, c-format
  415 msgid "No '%s' group found inside the dictionary source definition"
   664#: src/gdict-source.c:442
   665#, c-format
   666msgid "No “%s” group found inside the dictionary source definition"
  416667msgstr "В определението от речника не е открита групата „%s“"
  417668
  418 #: ../libgdict/gdict-source.c:477 ../libgdict/gdict-source.c:501
  419 #: ../libgdict/gdict-source.c:525 ../libgdict/gdict-source.c:550
  420 #, c-format
  421 msgid "Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition: %s"
   669#: src/gdict-source.c:458 src/gdict-source.c:491 src/gdict-source.c:515
   670#: src/gdict-source.c:540
   671#, c-format
   672msgid "Unable to get the “%s” key inside the dictionary source definition: %s"
  422673msgstr ""
  423674"Ключът „%s“ не може да се открие в дефиницията за източник на речници: %s"
  424675
  425 #: ../libgdict/gdict-source.c:575
  426 #, c-format
  427 msgid ""
  428 "Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition file: %s"
   676#: src/gdict-source.c:565
   677#, c-format
   678msgid ""
   679"Unable to get the “%s” key inside the dictionary source definition file: %s"
  429680msgstr ""
  430681"Ключът „%s“ не може да се открие във файла с дефиниции на източници на "
  431682"речници: %s"
  432683
  433 #: ../libgdict/gdict-source.c:769
   684#: src/gdict-source.c:759
  434685#, c-format
  435686msgid "Dictionary source does not have name"
  436 msgstr "Източникът на речници няма име."
  437 
  438 #: ../libgdict/gdict-source.c:778
  439 #, c-format
  440 msgid "Dictionary source '%s' has invalid transport '%s'"
   687msgstr "Източникът на речници няма име"
   688
   689#: src/gdict-source.c:768
   690#, c-format
   691msgid "Dictionary source “%s” has invalid transport “%s”"
  441692msgstr "Източникът на речници „%s“ използва неправилен транспорт „%s“"
  442693
  443 #: ../libgdict/gdict-source-chooser.c:280
  444 msgid "Reload the list of available sources"
  445 msgstr "Презареждане на списъка с наличните източници"
  446 
  447 #: ../libgdict/gdict-speller.c:341
   694#: src/gdict-speller.c:340
  448695msgid "Clear the list of similar words"
  449696msgstr "Изчистване на списъка с подобни думи"
  450697
  451 #: ../libgdict/gdict-strategy-chooser.c:350
   698#: src/gdict-strategy-chooser.c:348
  452699msgid "Reload the list of available strategies"
  453700msgstr "Презареждане на списъка с наличните стратегии"
  454701
  455 #: ../libgdict/gdict-strategy-chooser.c:361
   702#: src/gdict-strategy-chooser.c:359
  456703msgid "Clear the list of available strategies"
  457704msgstr "Изчистване на списъка с наличните стратегии"
  458705
  459 #: ../libgdict/gdict-utils.c:96
   706#: src/gdict-window.c:410
   707#, c-format
   708msgid "No dictionary source available with name “%s”"
   709msgstr "Липсва източник на речници с име „%s“"
   710
   711#: src/gdict-window.c:414
   712msgid "Unable to find dictionary source"
   713msgstr "Неуспешно откриване на източник на речници"
   714
   715#: src/gdict-window.c:430
   716#, c-format
   717msgid "No context available for source “%s”"
   718msgstr "Липсва контекст за източника „%s“"
   719
   720#: src/gdict-window.c:434
   721msgid "Unable to create a context"
   722msgstr "Неуспешно създаване на контекст"
   723
   724#: src/gdict-window.c:493
   725#, c-format
   726msgid "%s — Dictionary"
   727msgstr "%s — речник"
   728
   729#: src/gdict-window.c:816
   730msgid "Save a Copy"
   731msgstr "Запазване на копие"
   732
   733#: src/gdict-window.c:820
   734msgid "_Save"
   735msgstr "_Запазване"
   736
   737#: src/gdict-window.c:826
   738msgid "Untitled document"
   739msgstr "Неозаглавен документ"
   740
   741#: src/gdict-window.c:847
   742#, c-format
   743msgid "Error while writing to “%s”"
   744msgstr "Грешка при запис към „%s“."
   745
   746#. speller
   747#: src/gdict-window.c:1216
   748msgid "Double-click on the word to look up"
   749msgstr "Натиснете двукратно върху думата, която търсите"
   750
   751#. strat-chooser
   752#: src/gdict-window.c:1222
   753msgid "Double-click on the matching strategy to use"
   754msgstr "Натиснете двукратно върху стратегията, която да се използва"
   755
   756#. source-chooser
   757#: src/gdict-window.c:1227
   758msgid "Double-click on the source to use"
   759msgstr "Натиснете двукратно върху източника, който да се използва"
   760
   761#: src/gdict-window.c:1419
   762msgid "Similar words"
   763msgstr "Подобни думи"
   764
   765#: src/gdict-window.c:1450
   766msgid "Available strategies"
   767msgstr "Налични стратегии"
   768
   769#: src/gdict-window.c:1466
   770msgid "Dictionary sources"
   771msgstr "Източници на речници"
   772
   773#: src/gdict-utils.c:93
  460774msgid "GDict debugging flags to set"
  461775msgstr "Флагове за изчистване на грешки на GDict, които да бъдат зададени"
  462776
  463 #: ../libgdict/gdict-utils.c:96 ../libgdict/gdict-utils.c:98
   777#: src/gdict-utils.c:93 src/gdict-utils.c:95
  464778msgid "FLAGS"
  465779msgstr "ФЛАГОВЕ"
  466780
  467 #: ../libgdict/gdict-utils.c:98
   781#: src/gdict-utils.c:95
  468782msgid "GDict debugging flags to unset"
  469783msgstr "Флагове за изчистване на грешки на GDict, които да не бъдат зададени"
  470784
  471 #: ../libgdict/gdict-utils.c:157
   785#: src/gdict-utils.c:150
  472786msgid "GDict Options"
  473787msgstr "Настройки на GDict"
  474788
  475 #: ../libgdict/gdict-utils.c:158
   789#: src/gdict-utils.c:151
  476790msgid "Show GDict Options"
  477 msgstr "Показване на настройките на GDict"
  478 
  479 #: ../src/gdict-about.c:53
  480 msgid "translator-credits"
  481 msgstr ""
  482 "Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
  483 "Борислав Александров\n"
  484 "Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
  485 "Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
  486 "Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
  487 "\n"
  488 "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
  489 "Научете повече за нас на <a href=\"http://gnome.cult.bg\">http://gnome.cult."
  490 "bg</a>\n"
  491 "Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
  492 "cult.bg/bugs</a>"
  493 
  494 #: ../src/gdict-about.c:55
  495 msgid "Look up words in dictionaries"
  496 msgstr "Търсене за думи в речници"
  497 
  498 #: ../src/gdict-app.c:47 ../src/gdict-app.c:76
  499 msgid "Words to look up"
  500 msgstr "Думи за търсене"
  501 
  502 #: ../src/gdict-app.c:47 ../src/gdict-app.c:53
  503 msgid "WORD"
  504 msgstr "ДУМА"
  505 
  506 #: ../src/gdict-app.c:53
  507 msgid "Words to match"
  508 msgstr "Думи за напасване"
  509 
  510 #: ../src/gdict-app.c:59
  511 msgid "Dictionary source to use"
  512 msgstr "Източник на речници, който да се използва"
  513 
  514 #: ../src/gdict-app.c:59 ../src/gdict-app.c:65 ../src/gdict-app.c:71
  515 msgid "NAME"
  516 msgstr "ИМЕ"
  517 
  518 #: ../src/gdict-app.c:65
  519 msgid "Database to use"
  520 msgstr "Базата от данни, която да се използва"
  521 
  522 #: ../src/gdict-app.c:71
  523 msgid "Strategy to use"
  524 msgstr "Стратегия за ползване"
  525 
  526 #: ../src/gdict-app.c:76
  527 msgid "WORDS"
  528 msgstr "ДУМИ"
  529 
  530 #: ../src/gdict-app.c:108
  531 msgid "Dictionary Preferences"
  532 msgstr "Настройки на речника"
  533 
  534 #: ../src/gdict-app.c:130 ../src/gdict-source-dialog.c:452
  535 msgid "There was an error while displaying help"
  536 msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
  537 
  538 #: ../src/gdict-pref-dialog.c:262
  539 msgid "View Dictionary Source"
  540 msgstr "Показване на източника на речници"
  541 
  542 #: ../src/gdict-pref-dialog.c:328
  543 msgid "Add Dictionary Source"
  544 msgstr "Добавяне на източник на речници"
  545 
  546 #: ../src/gdict-pref-dialog.c:372
  547 #, c-format
  548 msgid "Remove \"%s\"?"
  549 msgstr "Премахване на „%s“?"
  550 
  551 #: ../src/gdict-pref-dialog.c:374
  552 msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
  553 msgstr "Това ще премахне източника на речници за постоянно от списъка."
  554 
  555 #: ../src/gdict-pref-dialog.c:377 ../src/gdict-source-dialog.c:564
  556 #: ../src/gdict-window.c:824
  557 msgid "_Cancel"
  558 msgstr "_Отказ"
  559 
  560 #: ../src/gdict-pref-dialog.c:378
  561 msgid "_Remove"
  562 msgstr "_Премахване"
  563 
  564 #: ../src/gdict-pref-dialog.c:396
  565 #, c-format
  566 msgid "Unable to remove source '%s'"
  567 msgstr "Неуспешно премахване на източника „%s“."
  568 
  569 #: ../src/gdict-pref-dialog.c:443
  570 msgid "Edit Dictionary Source"
  571 msgstr "Редактиране на източника на речници"
  572 
  573 #: ../src/gdict-print.c:239 ../src/gdict-print.c:303
  574 #, c-format
  575 msgid "Unable to display the preview: %s"
  576 msgstr "Прегледът не може да се покаже: %s"
  577 
  578 #: ../src/gdict-source-dialog.c:316 ../src/gdict-source-dialog.c:404
  579 msgid "Unable to create a source file"
  580 msgstr "Неуспешно създаване на файл за източника"
  581 
  582 #: ../src/gdict-source-dialog.c:332 ../src/gdict-source-dialog.c:424
  583 msgid "Unable to save source file"
  584 msgstr "Неуспешно запазване на файла за източника"
  585 
  586 #. we just allow closing the dialog
  587 #: ../src/gdict-source-dialog.c:560 ../src/gdict-source-dialog.c:574
  588 msgid "_Close"
  589 msgstr "_Спиране на програмата"
  590 
  591 #: ../src/gdict-source-dialog.c:565
  592 msgid "_Add"
  593 msgstr "_Добавяне"
  594 
  595 #: ../src/gdict-source-dialog.c:573
  596 msgid "C_ancel"
  597 msgstr "_Отказ"
  598 
  599 #. The help button is always visible
  600 #: ../src/gdict-source-dialog.c:655
  601 msgid "_Help"
  602 msgstr "Помо_щ"
  603 
  604 #: ../src/gdict-window.c:415
  605 #, c-format
  606 msgid "No dictionary source available with name '%s'"
  607 msgstr "Липсва източник на речници с име „%s“"
  608 
  609 #: ../src/gdict-window.c:419
  610 msgid "Unable to find dictionary source"
  611 msgstr "Неуспешно откриване на източник на речници"
  612 
  613 #: ../src/gdict-window.c:435
  614 #, c-format
  615 msgid "No context available for source '%s'"
  616 msgstr "Липсва контекст за източника „%s“"
  617 
  618 #: ../src/gdict-window.c:439
  619 msgid "Unable to create a context"
  620 msgstr "Неуспешно създаване на контекст"
  621 
  622 #: ../src/gdict-window.c:498
  623 #, c-format
  624 msgid "%s - Dictionary"
  625 msgstr "%s — речник"
  626 
  627 #: ../src/gdict-window.c:821
  628 msgid "Save a Copy"
  629 msgstr "Запазване на копие"
  630 
  631 #: ../src/gdict-window.c:825
  632 msgid "_Save"
  633 msgstr "_Запазване"
  634 
  635 #: ../src/gdict-window.c:831
  636 msgid "Untitled document"
  637 msgstr "Неозаглавен документ"
  638 
  639 #: ../src/gdict-window.c:852
  640 #, c-format
  641 msgid "Error while writing to '%s'"
  642 msgstr "Грешка при запис към „%s“."
  643 
  644 #. speller
  645 #: ../src/gdict-window.c:1213
  646 msgid "Double-click on the word to look up"
  647 msgstr "Натиснете двукратно върху думата, която търсите"
  648 
  649 #. strat-chooser
  650 #: ../src/gdict-window.c:1219
  651 msgid "Double-click on the matching strategy to use"
  652 msgstr "Натиснете двукратно върху стратегията, която да се използва"
  653 
  654 #. source-chooser
  655 #: ../src/gdict-window.c:1224
  656 msgid "Double-click on the source to use"
  657 msgstr "Натиснете двукратно върху източника, който да се използва"
  658 
  659 #: ../src/gdict-window.c:1424
  660 msgid "Similar words"
  661 msgstr "Подобни думи"
  662 
  663 #: ../src/gdict-window.c:1455
  664 msgid "Available strategies"
  665 msgstr "Налични стратегии"
  666 
  667 #: ../src/gdict-window.c:1471
  668 msgid "Dictionary sources"
  669 msgstr "Източници на речници"
   791msgstr "Извеждане на настройките на GDict"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.