Changeset 3430


Ignore:
Timestamp:
Aug 13, 2021, 5:23:50 PM (5 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

grep: подаден през робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/grep-3.6.27.bg.po

  r3429 r3430  
  11# Bulgarian translation of GNU grep po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the grep package.
  44# Pavel Mihaylov <avatarbg@bulgaria.com>, 2002.
  5 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: grep 3.5.16\n"
   5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
   6msgid ""
   7msgstr ""
   8"Project-Id-Version: grep 3.6.27\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: bug-grep@gnu.org\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2020-11-03 23:21-0800\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2020-11-04 14:01+0100\n"
   10"POT-Creation-Date: 2021-08-08 09:59-0700\n"
   11"PO-Revision-Date: 2021-08-09 16:17+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  3333msgstr "Възможните аргументи са:"
  3434
  35 #: lib/c-stack.c:225 lib/c-stack.c:338
   35#: lib/c-stack.c:187
  3636msgid "program error"
  3737msgstr "програмна грешка"
  3838
  39 #: lib/c-stack.c:226 lib/c-stack.c:339
   39#: lib/c-stack.c:188
  4040msgid "stack overflow"
  4141msgstr "препълване на стека"
  4242
  43 #: lib/closeout.c:122 src/grep.c:1341
   43#: lib/closeout.c:122 src/grep.c:1342
  4444msgid "write error"
  4545msgstr "грешка при запис"
  4646
  47 #: lib/dfa.c:954
   47#: lib/dfa.c:896
  4848msgid "unbalanced ["
  4949msgstr "„[“ без еш"
  5050
  51 #: lib/dfa.c:1075
   51#: lib/dfa.c:1017
  5252msgid "invalid character class"
  5353msgstr "неправилен клас знаци"
  5454
  55 #: lib/dfa.c:1201
   55#: lib/dfa.c:1143
  5656msgid "character class syntax is [[:space:]], not [:space:]"
  5757msgstr "клас знаци се указва чрез „[[:ИМЕ:]]“, а не „[:ИМЕ:]“"
  5858
  59 #: lib/dfa.c:1268
   59#: lib/dfa.c:1210
  6060msgid "unfinished \\ escape"
  6161msgstr "незавършена екранираща последователност чрез „\\“"
  6262
  63 #: lib/dfa.c:1429
   63#: lib/dfa.c:1371
  6464msgid "invalid content of \\{\\}"
  6565msgstr "неправилно съдържание в „\\{\\}“"
  6666
  67 #: lib/dfa.c:1432
   67#: lib/dfa.c:1374
  6868msgid "regular expression too big"
  6969msgstr "прекалено голям регулярен израз"
  7070
  71 #: lib/dfa.c:1916
   71#: lib/dfa.c:1858
  7272msgid "unbalanced ("
  7373msgstr "„(“ без еш"
  7474
  75 #: lib/dfa.c:2033
   75#: lib/dfa.c:1975
  7676msgid "no syntax specified"
  7777msgstr "не е зададен синтаксис"
  7878
  79 #: lib/dfa.c:2044
   79#: lib/dfa.c:1986
  8080msgid "unbalanced )"
  8181msgstr "„)“ без еш"
   
  120120msgstr "%s: опцията изисква аргумент — „%c“\n"
  121121
  122 #: lib/obstack.c:338 lib/obstack.c:340 lib/xalloc-die.c:34
   122#: lib/obstack.c:337 lib/obstack.c:339 lib/xalloc-die.c:34
  123123msgid "memory exhausted"
  124124msgstr "паметта е изчерпана"
   
  265265"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
  266266msgstr ""
  267 "Лиценз — Общ публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията\n"
  268 "за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия.\n"
   267"Лиценз — Общ публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от "
   268"Фондацията\n"
   269"за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по ваше решение) по-късна "
   270"версия.\n"
  269271"<%s>\n"
  270 "Тази програма е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте.\n"
   272"Тази програма е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или "
   273"променяте.\n"
  271274"Тя се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ доколкото е позволено от закона.\n"
  272275
   
  405408msgstr "Обща помощ за програмите на GNU: <%s>\n"
  406409
  407 #: src/grep.c:648
   410#: src/grep.c:649
  408411msgid "(standard input)"
  409412msgstr "(стандартен вход)"
  410413
  411 #: src/grep.c:828
   414#: src/grep.c:829
  412415msgid "invalid context length argument"
  413416msgstr "неправилен размер на контекста"
  414417
  415 #: src/grep.c:893
   418#: src/grep.c:894
  416419msgid "input is too large to count"
  417420msgstr "входните данни са прекалено големи, за да бъдат преброени"
  418421
  419 #: src/grep.c:1646
   422#: src/grep.c:1647
  420423#, c-format
  421424msgid "%s: binary file matches"
  422425msgstr "„%s“: двоичният файл напасва"
  423426
  424 #: src/grep.c:1684
   427#: src/grep.c:1685
  425428#, c-format
  426429msgid "%s: warning: recursive directory loop"
  427430msgstr "„%s“: зацикляне при рекурсивна обработка на директориите"
  428431
  429 #: src/grep.c:1904
   432#: src/grep.c:1905
  430433#, c-format
  431434msgid "%s: input file is also the output"
  432435msgstr "„%s“: входният файл е и изходен"
  433436
  434 #: src/grep.c:1966 src/grep.c:1973
   437#: src/grep.c:1967 src/grep.c:1974
  435438#, c-format
  436439msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERNS [FILE]...\n"
  437440msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]… ШАБЛОН… [ФАЙЛ]…\n"
  438441
  439 #: src/grep.c:1968
   442#: src/grep.c:1969
  440443#, c-format
  441444msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
  442445msgstr "За повече информация изпълнете „%s --help“.\n"
  443446
  444 #: src/grep.c:1974
   447#: src/grep.c:1975
  445448#, c-format
  446449msgid "Search for PATTERNS in each FILE.\n"
  447450msgstr "Търсене на текст, напасващ с ШАБЛОНите във всеки зададен ФАЙЛ.\n"
  448451
  449 #: src/grep.c:1975
   452#: src/grep.c:1976
  450453#, c-format
  451454msgid ""
   
  460463"Избор на шаблона и интерпретация:\n"
  461464
  462 #: src/grep.c:1980
   465#: src/grep.c:1981
  463466#, c-format
  464467msgid ""
   
  470473"  -E, --extended-regexp     ШАБЛОНите са разширени регулярни изрази\n"
  471474"  -F, --fixed-regexp        ШАБЛОНите са дословни низове\n"
  472 "  -G, --basic-regexp        ШАБЛОНите са основни регулярни изрази (стандартно)\n"
   475"  -G, --basic-regexp        ШАБЛОНите са основни регулярни изрази "
   476"(стандартно)\n"
  473477"  -P, --perl-regexp         ШАБЛОНите са регулярни изрази на Perl\n"
  474478
  475 #: src/grep.c:1986
   479#: src/grep.c:1987
  476480#, c-format
  477481msgid ""
   
  487491"  -f, --file=ФАЙЛ           изчитане на ШАБЛОНите от ФАЙЛ\n"
  488492"  -i, --ignore-case         без разлика между главни и малки букви\n"
  489 "      --no-ignore-case      със разлика между главни и малки букви (стандартно)\n"
   493"      --no-ignore-case      със разлика между главни и малки букви "
   494"(стандартно)\n"
  490495"  -w, --word-regexp         съвпадане само с цели думи\n"
  491496"  -x, --line-regexp         съвпадане само с цели редове\n"
  492 "  -z, --null-data           редовете завършват с NULL, а не със знак за нов ред\n"
  493 
  494 #: src/grep.c:1994
   497"  -z, --null-data           редовете завършват с NULL, а не със знак за нов "
   498"ред\n"
   499
   500#: src/grep.c:1995
  495501#, c-format
  496502msgid ""
   
  509515"      --help                извеждане на помощна информация и изход\n"
  510516
  511 #: src/grep.c:2001
   517#: src/grep.c:2002
  512518#, c-format
  513519msgid ""
   
  520526"  -H, --with-filename       print file name with output lines\n"
  521527"  -h, --no-filename         suppress the file name prefix on output\n"
  522 "      --label=LABEL         use LABEL as the standard input file name prefix\n"
   528"      --label=LABEL         use LABEL as the standard input file name "
   529"prefix\n"
  523530msgstr ""
  524531"\n"
  525532"Управление на резултата:\n"
  526533"  -m, --max-count=БРОЙ      спиране след този БРОЙ избрани редове\n"
  527 "  -b, --byte-offset         извеждане на отместването в байтове за всеки ред\n"
   534"  -b, --byte-offset         извеждане на отместването в байтове за всеки "
   535"ред\n"
  528536"  -n, --line-number         извеждане на номерата на редовете\n"
  529537"      --line-buffered       буфериране по редове\n"
  530 "  -H, --with-filename       извеждане на името на файла при всяко съвпадение\n"
  531 "  -h, --no-filename         без извеждане на името на файла за всяко съвпадение\n"
  532 "      --label=ЕТИКЕТ        използване на ЕТИКЕТ като име за стандартния вход\n"
  533 
  534 #: src/grep.c:2012
   538"  -H, --with-filename       извеждане на името на файла при всяко "
   539"съвпадение\n"
   540"  -h, --no-filename         без извеждане на името на файла за всяко "
   541"съвпадение\n"
   542"      --label=ЕТИКЕТ        използване на ЕТИКЕТ като име за стандартния "
   543"вход\n"
   544
   545#: src/grep.c:2013
  535546#, c-format
  536547msgid ""
   
  544555"  -q, --quiet, --silent     нищо не се извежда, само се задава изходен код\n"
  545556"      --binary-files=ВИД    двоичните файлове да се третират като такъв ВИД\n"
  546 "                            ВИДът може да „binary“ (двоичен), „text“ (текстов),\n"
   557"                            ВИДът може да „binary“ (двоичен), "
   558"„text“ (текстов),\n"
  547559"                            или „without-match“ (без съвпадение).\n"
  548560"  -a, --text                същото като „--binary-files=text“\n"
  549561
  550 #: src/grep.c:2019
   562#: src/grep.c:2020
  551563#, c-format
  552564msgid ""
   
  562574"  -d, --directories=ДЕЙСТВИЕ\n"
  563575"                            ДЕЙСТВИЕ при директориите. То може да е:\n"
  564 "                            „read“ (изчитане), „recurse“ (рекурсивно търсене)\n"
   576"                            „read“ (изчитане), „recurse“ (рекурсивно "
   577"търсене)\n"
  565578"                            или „skip“ (пропускане)\n"
  566 "  -D, --devices=ДЕЙСТВИЕ    ДЕЙСТВИЕ за специалните файлове, програмните канали\n"
   579"  -D, --devices=ДЕЙСТВИЕ    ДЕЙСТВИЕ за специалните файлове, програмните "
   580"канали\n"
  567581"                            и гнездата. То може да е „read“ (изчитане) или\n"
  568582"                            „skip“ (пропускане)\n"
  569583"  -R, -r, --recursive       същото като „--directories=recurse“\n"
  570584
  571 #: src/grep.c:2028
  572 #, c-format
  573 msgid ""
  574 "      --include=GLOB        search only files that match GLOB (a file pattern)\n"
   585#: src/grep.c:2029
   586#, c-format
   587msgid ""
   588"      --include=GLOB        search only files that match GLOB (a file "
   589"pattern)\n"
  575590"      --exclude=GLOB        skip files that match GLOB\n"
  576 "      --exclude-from=FILE   skip files that match any file pattern from FILE\n"
   591"      --exclude-from=FILE   skip files that match any file pattern from "
   592"FILE\n"
  577593"      --exclude-dir=GLOB    skip directories that match GLOB\n"
  578594msgstr ""
   
  589605"                            ШАБЛОНа_ЗА_ИМЕ\n"
  590606
  591 #: src/grep.c:2035
  592 #, c-format
  593 msgid ""
  594 "  -L, --files-without-match  print only names of FILEs with no selected lines\n"
   607#: src/grep.c:2036
   608#, c-format
   609msgid ""
   610"  -L, --files-without-match  print only names of FILEs with no selected "
   611"lines\n"
  595612"  -l, --files-with-matches  print only names of FILEs with selected lines\n"
  596613"  -c, --count               print only a count of selected lines per FILE\n"
   
  598615"  -Z, --null                print 0 byte after FILE name\n"
  599616msgstr ""
  600 "  -L, --files-without-match извеждане само на имената на файлове без съвпадения\n"
  601 "  -l, --files-with-matches  извеждане само на имената на файлове със съвпадения\n"
  602 "  -c, --count               извеждане само на броя съвпадащи редове във файл\n"
   617"  -L, --files-without-match извеждане само на имената на файлове без "
   618"съвпадения\n"
   619"  -l, --files-with-matches  извеждане само на имената на файлове със "
   620"съвпадения\n"
   621"  -c, --count               извеждане само на броя съвпадащи редове във "
   622"файл\n"
  603623"  -T, --initial-tab         подравняване на табулациите при необходимост\n"
  604624"  -Z, --null                извеждане на знак NULL след всяко име на файл\n"
  605625
  606 #: src/grep.c:2041
   626#: src/grep.c:2042
  607627#, c-format
  608628msgid ""
   
  620640"                            редове\n"
  621641
  622 #: src/grep.c:2048
   642#: src/grep.c:2049
  623643#, c-format
  624644msgid ""
  625645"  -NUM                      same as --context=NUM\n"
   646"      --group-separator=SEP  print SEP on line between matches with context\n"
   647"      --no-group-separator  do not print separator for matches with context\n"
  626648"      --color[=WHEN],\n"
  627649"      --colour[=WHEN]       use markers to highlight the matching strings;\n"
  628650"                            WHEN is 'always', 'never', or 'auto'\n"
  629 "  -U, --binary              do not strip CR characters at EOL (MSDOS/Windows)\n"
   651"  -U, --binary              do not strip CR characters at EOL (MSDOS/"
   652"Windows)\n"
  630653"\n"
  631654msgstr ""
  632655"  -БРОЙ                     същото като --context=БРОЙ\n"
   656"      --group-separator=РАЗД\n"
   657"                            извеждане на този РАЗДелител на отделен ред "
   658"между\n"
   659"                            съвпаденията с контекст\n"
   660"      --no-group-separator  без извеждане на този РАЗДелител между "
   661"съвпаденията\n"
  633662"      --color[=КОГА]\n"
  634 "      --colour[=КОГА]       оцветяване на съвпадащите низове. КОГА е „always“\n"
  635 "                            (винаги), „never“ (никога) или „auto“ (автоматично)\n"
   663"      --colour[=КОГА]       оцветяване на съвпадащите низове. КОГА е "
   664"„always“\n"
   665"                            (винаги), „never“ (никога) или "
   666"„auto“ (автоматично)\n"
  636667"  -U, --binary              знаците „CR“ в края на реда да се запазват\n"
  637668"                            (DOS/Windows)\n"
  638669
  639 #: src/grep.c:2055
   670#: src/grep.c:2058
  640671#, c-format
  641672msgid ""
   
  647678"Когато ФАЙЛът е „-“ се чете стандартният вход.  Без ФАЙЛ се чете текущата\n"
  648679"директория „.“.  Ако са зададени по-малко от два ФАЙЛа, се предполага „-h“.\n"
  649 "Изходният код на grep е 0 при поне един напаснат ред и 1 във всички останали\n"
  650 "случаи.  Ако не е зададена опцията „-q“ и възникне грешка, изходният код е 2.\n"
  651 
  652 #: src/grep.c:2097
   680"Изходният код на grep е 0 при поне един напаснат ред и 1 във всички "
   681"останали\n"
   682"случаи.  Ако не е зададена опцията „-q“ и възникне грешка, изходният код е "
   683"2.\n"
   684
   685#: src/grep.c:2100
  653686msgid "conflicting matchers specified"
  654687msgstr "зададените изрази за съвпадение са в конфликт"
  655688
  656 #: src/grep.c:2104
   689#: src/grep.c:2107
  657690msgid "Perl matching not supported in a --disable-perl-regexp build"
  658691msgstr ""
   
  660693"опцията „--disable-perl-regexp“."
  661694
  662 #: src/grep.c:2106
   695#: src/grep.c:2109
  663696#, c-format
  664697msgid "invalid matcher %s"
  665698msgstr "неправилен израз „%s“"
  666699
  667 #: src/grep.c:2541
   700#: src/grep.c:2544
  668701msgid "unknown devices method"
  669702msgstr "неизвестен метод за обработка на специалните файлове"
  670703
  671 #: src/grep.c:2689
   704#: src/grep.c:2586
   705#, c-format
   706msgid "warning: --unix-byte-offsets (-u) is obsolete"
   707msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опцията „--unix-byte-offsets“ („-u“) е остаряла"
   708
   709#: src/grep.c:2692
  672710msgid "invalid max count"
  673711msgstr "неправилен максимален брой"
  674712
  675 #: src/grep.c:2747
   713#: src/grep.c:2750
  676714msgid "unknown binary-files type"
  677715msgstr "непознат вид двоичен файл"
  678716
  679 #: src/grep.c:2832
   717#: src/grep.c:2835
  680718msgid ""
  681719"Written by Mike Haertel and others; see\n"
   
  687725#: src/pcresearch.c:85
  688726msgid "failed to allocate memory for the PCRE JIT stack"
  689 msgstr "неуспешно заделяне на памет за стека за изпълнение на шаблоните за „PCRE“"
   727msgstr ""
   728"неуспешно заделяне на памет за стека за изпълнение на шаблоните за „PCRE“"
  690729
  691730#: src/pcresearch.c:137
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.