Changeset 3427


Ignore:
Timestamp:
Aug 6, 2021, 1:44:29 PM (5 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/541

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3403 r3427  
  178178"Project-Id-Version: git 2.31\n"
  179179"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  180 "POT-Creation-Date: 2021-05-17 16:02+0800\n"
  181 "PO-Revision-Date: 2021-05-28 17:44+0200\n"
   180"POT-Creation-Date: 2021-08-03 17:06+0800\n"
   181"PO-Revision-Date: 2021-08-06 13:38+0300\n"
  182182"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  183183"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  194194
  195195#: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:65 sequencer.c:3493
  196 #: sequencer.c:3944 sequencer.c:4099 builtin/rebase.c:1528
   196#: sequencer.c:3964 sequencer.c:4119 builtin/rebase.c:1528
  197197#: builtin/rebase.c:1953
  198198msgid "could not read index"
   
  223223msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
  224224
  225 #: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3687
   225#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3707
  226226msgid "could not write index"
  227227msgstr "индексът не може да бъде записан"
   
  281281msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
  282282
  283 #: add-interactive.c:937 add-patch.c:1751 git-add--interactive.perl:1369
   283#: add-interactive.c:937 add-patch.c:1752 git-add--interactive.perl:1369
  284284#, c-format
  285285msgid "Only binary files changed.\n"
  286286msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
  287287
  288 #: add-interactive.c:939 add-patch.c:1749 git-add--interactive.perl:1371
   288#: add-interactive.c:939 add-patch.c:1750 git-add--interactive.perl:1371
  289289#, c-format
  290290msgid "No changes.\n"
   
  363363msgstr "(празно) без избор на нищо"
  364364
  365 #: add-interactive.c:1091 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1896
   365#: add-interactive.c:1091 builtin/clean.c:813 git-add--interactive.perl:1896
  366366msgid "*** Commands ***"
  367367msgstr "●●● Команди ●●●"
  368368
  369 #: add-interactive.c:1092 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1893
   369#: add-interactive.c:1092 builtin/clean.c:814 git-add--interactive.perl:1893
  370370msgid "What now"
  371371msgstr "Избор на следващо действие"
   
  379379msgstr "извън индекса"
  380380
  381 #: add-interactive.c:1144 apply.c:4994 apply.c:4997 builtin/am.c:2308
  382 #: builtin/am.c:2311 builtin/bugreport.c:135 builtin/clone.c:128
   381#: add-interactive.c:1144 apply.c:4994 apply.c:4997 builtin/am.c:2309
   382#: builtin/am.c:2312 builtin/bugreport.c:135 builtin/clone.c:128
  383383#: builtin/fetch.c:152 builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:190
  384 #: builtin/submodule--helper.c:409 builtin/submodule--helper.c:1819
  385 #: builtin/submodule--helper.c:1822 builtin/submodule--helper.c:2327
  386 #: builtin/submodule--helper.c:2330 builtin/submodule--helper.c:2573
   384#: builtin/submodule--helper.c:408 builtin/submodule--helper.c:1818
   385#: builtin/submodule--helper.c:1821 builtin/submodule--helper.c:2326
   386#: builtin/submodule--helper.c:2329 builtin/submodule--helper.c:2572
  387387#: git-add--interactive.perl:213
  388388msgid "path"
   
  394394
  395395#
  396 #: add-interactive.c:1165 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1803
   396#: add-interactive.c:1165 builtin/clean.c:778 git-add--interactive.perl:1803
  397397#, c-format
  398398msgid "Bye.\n"
   
  714714"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
  715715
  716 #: add-patch.c:342
   716#: add-patch.c:343
  717717#, c-format
  718718msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
  719719msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
  720720
  721 #: add-patch.c:361 add-patch.c:365
   721#: add-patch.c:362 add-patch.c:366
  722722#, c-format
  723723msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
  724724msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
  725725
  726 #: add-patch.c:419
   726#: add-patch.c:420
  727727msgid "could not parse diff"
  728728msgstr "разликата не може да се анализира"
  729729
  730 #: add-patch.c:438
   730#: add-patch.c:439
  731731msgid "could not parse colored diff"
  732732msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
  733733
  734 #: add-patch.c:452
   734#: add-patch.c:453
  735735#, c-format
  736736msgid "failed to run '%s'"
  737737msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
  738738
  739 #: add-patch.c:611
   739#: add-patch.c:612
  740740msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
  741741msgstr "изходът от „interactive.diffFilter“ не напасва"
  742742
  743 #: add-patch.c:612
   743#: add-patch.c:613
  744744msgid ""
  745745"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
   
  749749"да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
  750750
  751 #: add-patch.c:790
   751#: add-patch.c:791
  752752#, c-format
  753753msgid ""
   
  758758"%.*s"
  759759
  760 #: add-patch.c:805
   760#: add-patch.c:806
  761761#, c-format
  762762msgid ""
   
  771771"%.*s"
  772772
  773 #: add-patch.c:1081 git-add--interactive.perl:1115
   773#: add-patch.c:1082 git-add--interactive.perl:1115
  774774msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
  775775msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
  776776
  777 #: add-patch.c:1085
   777#: add-patch.c:1086
  778778#, c-format
  779779msgid ""
   
  790790
  791791#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
  792 #: add-patch.c:1099 git-add--interactive.perl:1129
   792#: add-patch.c:1100 git-add--interactive.perl:1129
  793793msgid ""
  794794"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
   
  800800"редактирането — отказано.\n"
  801801
  802 #: add-patch.c:1132
   802#: add-patch.c:1133
  803803msgid "could not parse hunk header"
  804804msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
  805805
  806 #: add-patch.c:1177
   806#: add-patch.c:1178
  807807msgid "'git apply --cached' failed"
  808808msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
   
  820820#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
  821821#. of the word "no" does not start with n.
  822 #: add-patch.c:1246 git-add--interactive.perl:1242
   822#: add-patch.c:1247 git-add--interactive.perl:1242
  823823msgid ""
  824824"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
   
  828828"„n“ (не)? "
  829829
  830 #: add-patch.c:1289
   830#: add-patch.c:1290
  831831msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
  832832msgstr "Избраните парчета не може да се добавят в индекса!"
  833833
  834 #: add-patch.c:1290 git-add--interactive.perl:1346
   834#: add-patch.c:1291 git-add--interactive.perl:1346
  835835msgid "Apply them to the worktree anyway? "
  836836msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
  837837
  838 #: add-patch.c:1297 git-add--interactive.perl:1349
   838#: add-patch.c:1298 git-add--interactive.perl:1349
  839839msgid "Nothing was applied.\n"
  840840msgstr "Нищо не е приложено.\n"
  841841
  842 #: add-patch.c:1354
   842#: add-patch.c:1355
  843843msgid ""
  844844"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
   
  862862"? — извеждане не помощта\n"
  863863
  864 #: add-patch.c:1516 add-patch.c:1526
   864#: add-patch.c:1517 add-patch.c:1527
  865865msgid "No previous hunk"
  866866msgstr "Няма друго парче преди това"
  867867
  868 #: add-patch.c:1521 add-patch.c:1531
   868#: add-patch.c:1522 add-patch.c:1532
  869869msgid "No next hunk"
  870870msgstr "Няма друго парче след това"
  871871
  872 #: add-patch.c:1537
   872#: add-patch.c:1538
  873873msgid "No other hunks to goto"
  874874msgstr "Няма други парчета"
  875875
  876 #: add-patch.c:1548 git-add--interactive.perl:1606
   876#: add-patch.c:1549 git-add--interactive.perl:1606
  877877msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
  878878msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
  879879
  880 #: add-patch.c:1549 git-add--interactive.perl:1608
   880#: add-patch.c:1550 git-add--interactive.perl:1608
  881881msgid "go to which hunk? "
  882882msgstr "към кое парче да се придвижи? "
  883883
  884 #: add-patch.c:1560
   884#: add-patch.c:1561
  885885#, c-format
  886886msgid "Invalid number: '%s'"
  887887msgstr "Неправилен номер: „%s“"
  888888
  889 #: add-patch.c:1565
   889#: add-patch.c:1566
  890890#, c-format
  891891msgid "Sorry, only %d hunk available."
   
  894894msgstr[1] "Има само %d парчета."
  895895
  896 #: add-patch.c:1574
   896#: add-patch.c:1575
  897897msgid "No other hunks to search"
  898898msgstr "Няма други парчета за търсене"
  899899
  900 #: add-patch.c:1580 git-add--interactive.perl:1661
   900#: add-patch.c:1581 git-add--interactive.perl:1661
  901901msgid "search for regex? "
  902902msgstr "да се търси с регулярен израз? "
  903903
  904 #: add-patch.c:1595
   904#: add-patch.c:1596
  905905#, c-format
  906906msgid "Malformed search regexp %s: %s"
  907907msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s"
  908908
  909 #: add-patch.c:1612
   909#: add-patch.c:1613
  910910msgid "No hunk matches the given pattern"
  911911msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз"
  912912
  913 #: add-patch.c:1619
   913#: add-patch.c:1620
  914914msgid "Sorry, cannot split this hunk"
  915915msgstr "Това парче не може да бъде разделено"
  916916
  917 #: add-patch.c:1623
   917#: add-patch.c:1624
  918918#, c-format
  919919msgid "Split into %d hunks."
  920920msgstr "Разделяне на %d парчета."
  921921
  922 #: add-patch.c:1627
   922#: add-patch.c:1628
  923923msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
  924924msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
  925925
  926 #: add-patch.c:1679
   926#: add-patch.c:1680
  927927msgid "'git apply' failed"
  928928msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
   
  13831383msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
  13841384
  1385 #: apply.c:3894 apply.c:3896 read-cache.c:861 read-cache.c:890
  1386 #: read-cache.c:1351
   1385#: apply.c:3894 apply.c:3896 read-cache.c:863 read-cache.c:892
   1386#: read-cache.c:1353
  13871387#, c-format
  13881388msgid "invalid path '%s'"
   
  14781478msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  14791479
  1480 #: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:523
   1480#: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:525
  14811481#, c-format
  14821482msgid "failed to write to '%s'"
   
  15701570"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
  15711571
  1572 #: apply.c:4967 builtin/add.c:679 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:423
   1572#: apply.c:4967 builtin/add.c:678 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:423
  15731573msgid "Unable to write new index file"
  15741574msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
   
  15821582msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  15831583
  1584 #: apply.c:5000 builtin/am.c:2317
   1584#: apply.c:5000 builtin/am.c:2318
  15851585msgid "num"
  15861586msgstr "БРОЙ"
   
  16511651msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  16521652
  1653 #: apply.c:5035 builtin/am.c:2293 builtin/am.c:2296
   1653#: apply.c:5035 builtin/am.c:2294 builtin/am.c:2297
  16541654#: builtin/interpret-trailers.c:98 builtin/interpret-trailers.c:100
  1655 #: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3831
   1655#: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3991
  16561656#: builtin/rebase.c:1347
  16571657msgid "action"
   
  16841684
  16851685#: apply.c:5052 builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:22
  1686 #: builtin/commit.c:1474 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:755
  1687 #: builtin/log.c:2295 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
   1686#: builtin/commit.c:1481 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:756
   1687#: builtin/log.c:2297 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
  16881688msgid "be verbose"
  16891689msgstr "повече подробности"
   
  16971697msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  16981698
  1699 #: apply.c:5059 builtin/am.c:2305
   1699#: apply.c:5059 builtin/am.c:2306
  17001700msgid "root"
  17011701msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
   
  17391739msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
  17401740
  1741 #: archive-zip.c:469 builtin/pack-objects.c:244 builtin/pack-objects.c:247
   1741#: archive-zip.c:469 builtin/pack-objects.c:365 builtin/pack-objects.c:368
  17421742#, c-format
  17431743msgid "deflate error (%d)"
   
  17741774
  17751775#: archive.c:342 sequencer.c:460 sequencer.c:1915 sequencer.c:3095
  1776 #: sequencer.c:3536 sequencer.c:3645 builtin/am.c:261 builtin/commit.c:833
   1776#: sequencer.c:3537 sequencer.c:3665 builtin/am.c:262 builtin/commit.c:833
  17771777#: builtin/merge.c:1143
  17781778#, c-format
   
  17801780msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  17811781
  1782 #: archive.c:427 builtin/add.c:205 builtin/add.c:646 builtin/rm.c:328
   1782#: archive.c:427 builtin/add.c:205 builtin/add.c:645 builtin/rm.c:328
  17831783#, c-format
  17841784msgid "pathspec '%s' did not match any files"
   
  18221822msgstr "ФОРМАТ на архива"
  18231823
  1824 #: archive.c:553 builtin/log.c:1772
   1824#: archive.c:553 builtin/log.c:1775
  18251825msgid "prefix"
  18261826msgstr "ПРЕФИКС"
   
  18331833#: builtin/blame.c:889 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:135
  18341834#: builtin/fast-export.c:1207 builtin/fast-export.c:1209
  1835 #: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:922 builtin/hash-object.c:105
   1835#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:921 builtin/hash-object.c:105
  18361836#: builtin/ls-files.c:653 builtin/ls-files.c:656 builtin/notes.c:412
  18371837#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:191
   
  18641864
  18651865#: archive.c:569 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:118 builtin/clone.c:121
  1866 #: builtin/submodule--helper.c:1831 builtin/submodule--helper.c:2336
   1866#: builtin/submodule--helper.c:1830 builtin/submodule--helper.c:2335
  18671867msgid "repo"
  18681868msgstr "хранилище"
   
  18721872msgstr "получаване на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
  18731873
  1874 #: archive.c:571 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:718
   1874#: archive.c:571 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:717
  18751875#: builtin/notes.c:498
  18761876msgid "command"
   
  20582058"указването на крайно подаване"
  20592059
  2060 #: blame.c:2820 bundle.c:213 ref-filter.c:2207 remote.c:2041 sequencer.c:2333
  2061 #: sequencer.c:4866 submodule.c:857 builtin/commit.c:1106 builtin/log.c:411
  2062 #: builtin/log.c:1018 builtin/log.c:1626 builtin/log.c:2054 builtin/log.c:2344
  2063 #: builtin/merge.c:428 builtin/pack-objects.c:3183 builtin/pack-objects.c:3646
  2064 #: builtin/pack-objects.c:3661 builtin/shortlog.c:255
   2060#: blame.c:2820 bundle.c:224 ref-filter.c:2274 remote.c:2041 sequencer.c:2333
   2061#: sequencer.c:4865 submodule.c:844 builtin/commit.c:1113 builtin/log.c:414
   2062#: builtin/log.c:1021 builtin/log.c:1629 builtin/log.c:2056 builtin/log.c:2346
   2063#: builtin/merge.c:428 builtin/pack-objects.c:3343 builtin/pack-objects.c:3806
   2064#: builtin/pack-objects.c:3821 builtin/shortlog.c:255
  20652065msgid "revision walk setup failed"
  20662066msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
   
  22212221msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
  22222222
  2223 #: bundle.c:41
   2223#: bundle.c:44
  22242224#, c-format
  22252225msgid "unrecognized bundle hash algorithm: %s"
  22262226msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми за пратки „%s“"
  22272227
  2228 #: bundle.c:45
   2228#: bundle.c:48
  22292229#, c-format
  22302230msgid "unknown capability '%s'"
  22312231msgstr "непозната възможност „%s“"
  22322232
  2233 #: bundle.c:71
   2233#: bundle.c:74
  22342234#, c-format
  22352235msgid "'%s' does not look like a v2 or v3 bundle file"
  22362236msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2 или 3"
  22372237
  2238 #: bundle.c:110
   2238#: bundle.c:113
  22392239#, c-format
  22402240msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
  22412241msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
  22422242
  2243 #: bundle.c:136 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2593 sequencer.c:3385
   2243#: bundle.c:140 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2593 sequencer.c:3385
  22442244#: builtin/commit.c:861
  22452245#, c-format
   
  22472247msgstr "„%s“ не може да се отвори"
  22482248
  2249 #: bundle.c:189
   2249#: bundle.c:198
  22502250msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
  22512251msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
  22522252
  2253 #: bundle.c:192
   2253#: bundle.c:201
  22542254msgid "need a repository to verify a bundle"
  22552255msgstr "за проверката на пратка е необходимо хранилище"
  22562256
  2257 #: bundle.c:243
   2257#: bundle.c:257
  22582258#, c-format
  22592259msgid "The bundle contains this ref:"
   
  22622262msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
  22632263
  2264 #: bundle.c:250
   2264#: bundle.c:264
  22652265msgid "The bundle records a complete history."
  22662266msgstr "Пратката съдържа пълна история."
  22672267
  2268 #: bundle.c:252
   2268#: bundle.c:266
  22692269#, c-format
  22702270msgid "The bundle requires this ref:"
   
  22732273msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
  22742274
  2275 #: bundle.c:319
   2275#: bundle.c:333
  22762276msgid "unable to dup bundle descriptor"
  22772277msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
  22782278
  2279 #: bundle.c:326
   2279#: bundle.c:340
  22802280msgid "Could not spawn pack-objects"
  22812281msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
  22822282
  2283 #: bundle.c:337
   2283#: bundle.c:351
  22842284msgid "pack-objects died"
  22852285msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
  22862286
  2287 #: bundle.c:386
   2287#: bundle.c:400
  22882288#, c-format
  22892289msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
   
  22912291"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
  22922292
  2293 #: bundle.c:490
   2293#: bundle.c:504
  22942294#, c-format
  22952295msgid "unsupported bundle version %d"
  22962296msgstr "неподдържана версия на индекса %d"
  22972297
  2298 #: bundle.c:492
   2298#: bundle.c:506
  22992299#, c-format
  23002300msgid "cannot write bundle version %d with algorithm %s"
  23012301msgstr "пратка %d не може да се запише с алгоритъм %s"
  23022302
  2303 #: bundle.c:510 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1935 builtin/shortlog.c:396
   2303#: bundle.c:524 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1938 builtin/shortlog.c:396
  23042304#, c-format
  23052305msgid "unrecognized argument: %s"
  23062306msgstr "непознат аргумент: %s"
  23072307
  2308 #: bundle.c:539
   2308#: bundle.c:553
  23092309msgid "Refusing to create empty bundle."
  23102310msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
  23112311
  2312 #: bundle.c:549
   2312#: bundle.c:563
  23132313#, c-format
  23142314msgid "cannot create '%s'"
  23152315msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
  23162316
  2317 #: bundle.c:574
   2317#: bundle.c:588
  23182318msgid "index-pack died"
  23192319msgstr "командата „git index-pack“ не завърши успешно"
  23202320
  2321 #: chunk-format.c:113
   2321#: chunk-format.c:117
  23222322msgid "terminating chunk id appears earlier than expected"
  23232323msgstr "идентификаторът за краен откъс се явява по-рано от очакваното"
  23242324
  2325 #: chunk-format.c:122
   2325#: chunk-format.c:126
  23262326#, c-format
  23272327msgid "improper chunk offset(s) %<PRIx64> and %<PRIx64>"
  23282328msgstr "неправилно отместване на откъс/и %<PRIx64> и %<PRIx64>"
  23292329
  2330 #: chunk-format.c:129
   2330#: chunk-format.c:133
  23312331#, c-format
  23322332msgid "duplicate chunk ID %<PRIx32> found"
  23332333msgstr "повтарящ се идентификатор на откъс %<PRIx32>"
  23342334
  2335 #: chunk-format.c:143
   2335#: chunk-format.c:147
  23362336#, c-format
  23372337msgid "final chunk has non-zero id %<PRIx32>"
   
  24052405"липсват"
  24062406
  2407 #: commit-graph.c:1075 builtin/am.c:1340
   2407#: commit-graph.c:1075 builtin/am.c:1341
  24082408#, c-format
  24092409msgid "unable to parse commit %s"
  24102410msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
  24112411
  2412 #: commit-graph.c:1337 builtin/pack-objects.c:2897
   2412#: commit-graph.c:1337 builtin/pack-objects.c:3057
  24132413#, c-format
  24142414msgid "unable to get type of object %s"
   
  24722472msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
  24732473
  2474 #: commit-graph.c:1812 midx.c:906
   2474#: commit-graph.c:1812 midx.c:911
  24752475#, c-format
  24762476msgid "unable to create leading directories of %s"
   
  25232523msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
  25242524
  2525 #: commit-graph.c:2450
   2525#: commit-graph.c:2449
  25262526msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
  25272527msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
  25282528
  2529 #: commit-graph.c:2460
   2529#: commit-graph.c:2459
  25302530#, c-format
  25312531msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
   
  25342534"е преди „%s“, а не трябва"
  25352535
  2536 #: commit-graph.c:2470 commit-graph.c:2485
   2536#: commit-graph.c:2469 commit-graph.c:2484
  25372537#, c-format
  25382538msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
   
  25412541"трябва да е %u"
  25422542
  2543 #: commit-graph.c:2477
   2543#: commit-graph.c:2476
  25442544#, c-format
  25452545msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
  25462546msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
  25472547
  2548 #: commit-graph.c:2495
   2548#: commit-graph.c:2494
  25492549msgid "Verifying commits in commit graph"
  25502550msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
  25512551
  2552 #: commit-graph.c:2510
   2552#: commit-graph.c:2509
  25532553#, c-format
  25542554msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
   
  25572557"анализира"
  25582558
  2559 #: commit-graph.c:2517
   2559#: commit-graph.c:2516
  25602560#, c-format
  25612561msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
   
  25642564"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  25652565
  2566 #: commit-graph.c:2527
   2566#: commit-graph.c:2526
  25672567#, c-format
  25682568msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
  25692569msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
  25702570
  2571 #: commit-graph.c:2536
   2571#: commit-graph.c:2535
  25722572#, c-format
  25732573msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
  25742574msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  25752575
  2576 #: commit-graph.c:2550
   2576#: commit-graph.c:2549
  25772577#, c-format
  25782578msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
  25792579msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
  25802580
  2581 #: commit-graph.c:2555
   2581#: commit-graph.c:2554
  25822582#, c-format
  25832583msgid ""
   
  25872587"не е"
  25882588
  2589 #: commit-graph.c:2559
   2589#: commit-graph.c:2558
  25902590#, c-format
  25912591msgid ""
   
  25952595"другаде е"
  25962596
  2597 #: commit-graph.c:2576
   2597#: commit-graph.c:2575
  25982598#, c-format
  25992599msgid "commit-graph generation for commit %s is %<PRIuMAX> < %<PRIuMAX>"
   
  26022602"%<PRIuMAX>"
  26032603
  2604 #: commit-graph.c:2582
   2604#: commit-graph.c:2581
  26052605#, c-format
  26062606msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
   
  26092609"%<PRIuMAX>"
  26102610
  2611 #: commit.c:52 sequencer.c:3088 builtin/am.c:371 builtin/am.c:416
  2612 #: builtin/am.c:421 builtin/am.c:1419 builtin/am.c:2066 builtin/replace.c:457
   2611#: commit.c:52 sequencer.c:3088 builtin/am.c:372 builtin/am.c:417
   2612#: builtin/am.c:422 builtin/am.c:1420 builtin/am.c:2067 builtin/replace.c:457
  26132613#, c-format
  26142614msgid "could not parse %s"
   
  29012901"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
  29022902
  2903 #: config.c:1687 builtin/pack-objects.c:3924
   2903#: config.c:1687 builtin/pack-objects.c:4084
  29042904#, c-format
  29052905msgid "bad pack compression level %d"
   
  29212921msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
  29222922
  2923 #: config.c:1873
   2923#: config.c:1874
  29242924#, c-format
  29252925msgid "failed to parse %s"
  29262926msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
  29272927
  2928 #: config.c:1929
   2928#: config.c:1930
  29292929msgid "unable to parse command-line config"
  29302930msgstr "неправилни настройки от командния ред"
  29312931
  2932 #: config.c:2293
   2932#: config.c:2294
  29332933msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
  29342934msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
  29352935
  2936 #: config.c:2467
   2936#: config.c:2468
  29372937#, c-format
  29382938msgid "Invalid %s: '%s'"
  29392939msgstr "Неправилен %s: „%s“"
  29402940
  2941 #: config.c:2512
   2941#: config.c:2513
  29422942#, c-format
  29432943msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
   
  29462946"%d"
  29472947
  2948 #: config.c:2558
   2948#: config.c:2559
  29492949#, c-format
  29502950msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
  29512951msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
  29522952
  2953 #: config.c:2560
   2953#: config.c:2561
  29542954#, c-format
  29552955msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
  29562956msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
  29572957
  2958 #: config.c:2644
   2958#: config.c:2645
  29592959#, c-format
  29602960msgid "invalid section name '%s'"
  29612961msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
  29622962
  2963 #: config.c:2676
   2963#: config.c:2677
  29642964#, c-format
  29652965msgid "%s has multiple values"
  29662966msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
  29672967
  2968 #: config.c:2705
   2968#: config.c:2706
  29692969#, c-format
  29702970msgid "failed to write new configuration file %s"
  29712971msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
  29722972
  2973 #: config.c:2957 config.c:3283
   2973#: config.c:2958 config.c:3285
  29742974#, c-format
  29752975msgid "could not lock config file %s"
  29762976msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
  29772977
  2978 #: config.c:2968
   2978#: config.c:2969
  29792979#, c-format
  29802980msgid "opening %s"
  29812981msgstr "отваряне на „%s“"
  29822982
  2983 #: config.c:3005 builtin/config.c:361
   2983#: config.c:3006 builtin/config.c:361
  29842984#, c-format
  29852985msgid "invalid pattern: %s"
  29862986msgstr "неправилен шаблон: %s"
  29872987
  2988 #: config.c:3030
   2988#: config.c:3031
  29892989#, c-format
  29902990msgid "invalid config file %s"
  29912991msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
  29922992
  2993 #: config.c:3043 config.c:3296
   2993#: config.c:3044 config.c:3298
  29942994#, c-format
  29952995msgid "fstat on %s failed"
  29962996msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
  29972997
  2998 #: config.c:3054
  2999 #, c-format
  3000 msgid "unable to mmap '%s'"
  3001 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
  3002 
  3003 #: config.c:3063 config.c:3301
   2998#: config.c:3055
   2999#, c-format
   3000msgid "unable to mmap '%s'%s"
   3001msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“%s"
   3002
   3003#: config.c:3065 config.c:3303
  30043004#, c-format
  30053005msgid "chmod on %s failed"
  30063006msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
  30073007
  3008 #: config.c:3148 config.c:3398
   3008#: config.c:3150 config.c:3400
  30093009#, c-format
  30103010msgid "could not write config file %s"
  30113011msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
  30123012
  3013 #: config.c:3182
   3013#: config.c:3184
  30143014#, c-format
  30153015msgid "could not set '%s' to '%s'"
  30163016msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
  30173017
  3018 #: config.c:3184 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
   3018#: config.c:3186 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
  30193019#, c-format
  30203020msgid "could not unset '%s'"
  30213021msgstr "„%s“ не може да се премахне"
  30223022
  3023 #: config.c:3274
   3023#: config.c:3276
  30243024#, c-format
  30253025msgid "invalid section name: %s"
  30263026msgstr "неправилно име на раздел: %s"
  30273027
  3028 #: config.c:3441
   3028#: config.c:3443
  30293029#, c-format
  30303030msgid "missing value for '%s'"
   
  32103210msgstr "неуспешно създаване на процес"
  32113211
  3212 #: connected.c:108 builtin/fsck.c:188 builtin/prune.c:45
   3212#: connected.c:108 builtin/fsck.c:189 builtin/prune.c:45
  32133213msgid "Checking connectivity"
  32143214msgstr "Проверка на свързаността"
   
  34853485msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
  34863486
  3487 #: diff-merges.c:80
   3487#: diff-merges.c:70
  34883488#, c-format
  34893489msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
  34903490msgstr "непозната стойност за опцията „--diff-merges“: „%s“"
  34913491
  3492 #: diff-lib.c:538
   3492#: diff-lib.c:557
  34933493msgid "--merge-base does not work with ranges"
  34943494msgstr "опцията „--merge-base“ не работи с диапазони"
  34953495
  3496 #: diff-lib.c:540
   3496#: diff-lib.c:559
  34973497msgid "--merge-base only works with commits"
  34983498msgstr "опцията „--merge-base“ работи само с подавания"
  34993499
  3500 #: diff-lib.c:557
   3500#: diff-lib.c:576
  35013501msgid "unable to get HEAD"
  35023502msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде получен"
  35033503
  3504 #: diff-lib.c:564
   3504#: diff-lib.c:583
  35053505msgid "no merge base found"
  35063506msgstr "липсва база за сливане"
  35073507
  3508 #: diff-lib.c:566
   3508#: diff-lib.c:585
  35093509msgid "multiple merge bases found"
  35103510msgstr "много бази за сливане"
  35113511
  3512 #: diff-no-index.c:238
   3512#: diff-no-index.c:237
  35133513msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
  35143514msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
  35153515
  3516 #: diff-no-index.c:263
   3516#: diff-no-index.c:262
  35173517msgid ""
  35183518"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
   
  35783578"%s"
  35793579
  3580 #: diff.c:4278
   3580#: diff.c:4282
  35813581#, c-format
  35823582msgid "external diff died, stopping at %s"
   
  35843584"външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
  35853585
  3586 #: diff.c:4630
   3586#: diff.c:4634
  35873587msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
  35883588msgstr ""
   
  35903590"една с друга"
  35913591
  3592 #: diff.c:4633
   3592#: diff.c:4637
  35933593msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
  35943594msgstr "опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
  35953595
  3596 #: diff.c:4712
   3596#: diff.c:4640
   3597msgid ""
   3598"-G and --pickaxe-regex are mutually exclusive, use --pickaxe-regex with -S"
   3599msgstr ""
   3600"опциите „-G“ и „--pickaxe-regex“ са несъвместими една с друга.  Пробвайте „--"
   3601"pickaxe-regex“ със „-S“"
   3602
   3603#: diff.c:4643
   3604msgid ""
   3605"---pickaxe-all and --find-object are mutually exclusive, use --pickaxe-all "
   3606"with -G and -S"
   3607msgstr ""
   3608"опциите „--pickaxe-all“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга.  "
   3609"Пробвайте „--pickaxe-all“ с „-G“ и „-S“"
   3610
   3611#: diff.c:4722
  35973612msgid "--follow requires exactly one pathspec"
  35983613msgstr "опцията „--follow“ изисква точно един път"
  35993614
  3600 #: diff.c:4760
   3615#: diff.c:4770
  36013616#, c-format
  36023617msgid "invalid --stat value: %s"
  36033618msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
  36043619
  3605 #: diff.c:4765 diff.c:4770 diff.c:4775 diff.c:4780 diff.c:5308
   3620#: diff.c:4775 diff.c:4780 diff.c:4785 diff.c:4790 diff.c:5318
  36063621#: parse-options.c:197 parse-options.c:201 builtin/commit-graph.c:180
  36073622#, c-format
   
  36093624msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
  36103625
  3611 #: diff.c:4797
   3626#: diff.c:4807
  36123627#, c-format
  36133628msgid ""
   
  36183633"%s"
  36193634
  3620 #: diff.c:4882
   3635#: diff.c:4892
  36213636#, c-format
  36223637msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
  36233638msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
  36243639
  3625 #: diff.c:4906
   3640#: diff.c:4916
  36263641#, c-format
  36273642msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
  36283643msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
  36293644
  3630 #: diff.c:4920
   3645#: diff.c:4930
  36313646#, c-format
  36323647msgid "unable to resolve '%s'"
  36333648msgstr "„%s“ не може да се открие"
  36343649
  3635 #: diff.c:4970 diff.c:4976
   3650#: diff.c:4980 diff.c:4986
  36363651#, c-format
  36373652msgid "%s expects <n>/<m> form"
   
  36403655"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
  36413656
  3642 #: diff.c:4988
   3657#: diff.c:4998
  36433658#, c-format
  36443659msgid "%s expects a character, got '%s'"
  36453660msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
  36463661
  3647 #: diff.c:5009
   3662#: diff.c:5019
  36483663#, c-format
  36493664msgid "bad --color-moved argument: %s"
  36503665msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
  36513666
  3652 #: diff.c:5028
   3667#: diff.c:5038
  36533668#, c-format
  36543669msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
  36553670msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
  36563671
  3657 #: diff.c:5068
   3672#: diff.c:5078
  36583673msgid ""
  36593674"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
   
  36643679"„histogram“ (хистограмен)"
  36653680
  3666 #: diff.c:5104 diff.c:5124
   3681#: diff.c:5114 diff.c:5134
  36673682#, c-format
  36683683msgid "invalid argument to %s"
  36693684msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
  36703685
  3671 #: diff.c:5228
   3686#: diff.c:5238
  36723687#, c-format
  36733688msgid "invalid regex given to -I: '%s'"
  36743689msgstr "неправилен регулярен израз подаден към „-I“: „%s“"
  36753690
  3676 #: diff.c:5277
   3691#: diff.c:5287
  36773692#, c-format
  36783693msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  36793694msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  36803695
  3681 #: diff.c:5333
   3696#: diff.c:5343
  36823697#, c-format
  36833698msgid "bad --word-diff argument: %s"
  36843699msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
  36853700
  3686 #: diff.c:5369
   3701#: diff.c:5379
  36873702msgid "Diff output format options"
  36883703msgstr "Формат на изхода за разликите"
  36893704
  3690 #: diff.c:5371 diff.c:5377
   3705#: diff.c:5381 diff.c:5387
  36913706msgid "generate patch"
  36923707msgstr "създаване на кръпки"
  36933708
  3694 #: diff.c:5374 builtin/log.c:179
   3709#: diff.c:5384 builtin/log.c:179
  36953710msgid "suppress diff output"
  36963711msgstr "без извеждане на разликите"
  36973712
  3698 #: diff.c:5379 diff.c:5493 diff.c:5500
   3713#: diff.c:5389 diff.c:5503 diff.c:5510
  36993714msgid "<n>"
  37003715msgstr "БРОЙ"
  37013716
  3702 #: diff.c:5380 diff.c:5383
   3717#: diff.c:5390 diff.c:5393
  37033718msgid "generate diffs with <n> lines context"
  37043719msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
  37053720
  3706 #: diff.c:5385
   3721#: diff.c:5395
  37073722msgid "generate the diff in raw format"
  37083723msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
  37093724
  3710 #: diff.c:5388
   3725#: diff.c:5398
  37113726msgid "synonym for '-p --raw'"
  37123727msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
  37133728
  3714 #: diff.c:5392
   3729#: diff.c:5402
  37153730msgid "synonym for '-p --stat'"
  37163731msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
  37173732
  3718 #: diff.c:5396
   3733#: diff.c:5406
  37193734msgid "machine friendly --stat"
  37203735msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
  37213736
  3722 #: diff.c:5399
   3737#: diff.c:5409
  37233738msgid "output only the last line of --stat"
  37243739msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
  37253740
  3726 #: diff.c:5401 diff.c:5409
   3741#: diff.c:5411 diff.c:5419
  37273742msgid "<param1,param2>..."
  37283743msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
  37293744
  3730 #: diff.c:5402
   3745#: diff.c:5412
  37313746msgid ""
  37323747"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
  37333748msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
  37343749
  3735 #: diff.c:5406
   3750#: diff.c:5416
  37363751msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
  37373752msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
  37383753
  3739 #: diff.c:5410
   3754#: diff.c:5420
  37403755msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
  37413756msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
  37423757
  3743 #: diff.c:5414
   3758#: diff.c:5424
  37443759msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
  37453760msgstr ""
   
  37473762"празните знаци"
  37483763
  3749 #: diff.c:5417
   3764#: diff.c:5427
  37503765msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
  37513766msgstr ""
   
  37533768"режима на достъп"
  37543769
  3755 #: diff.c:5420
   3770#: diff.c:5430
  37563771msgid "show only names of changed files"
  37573772msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
  37583773
  3759 #: diff.c:5423
   3774#: diff.c:5433
  37603775msgid "show only names and status of changed files"
  37613776msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
  37623777
  3763 #: diff.c:5425
   3778#: diff.c:5435
  37643779msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
  37653780msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
  37663781
  3767 #: diff.c:5426
   3782#: diff.c:5436
  37683783msgid "generate diffstat"
  37693784msgstr "извеждане на статистика за промените"
  37703785
  3771 #: diff.c:5428 diff.c:5431 diff.c:5434
   3786#: diff.c:5438 diff.c:5441 diff.c:5444
  37723787msgid "<width>"
  37733788msgstr "ШИРОЧИНА"
  37743789
  3775 #: diff.c:5429
   3790#: diff.c:5439
  37763791msgid "generate diffstat with a given width"
  37773792msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
  37783793
  3779 #: diff.c:5432
   3794#: diff.c:5442
  37803795msgid "generate diffstat with a given name width"
  37813796msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
  37823797
  3783 #: diff.c:5435
   3798#: diff.c:5445
  37843799msgid "generate diffstat with a given graph width"
  37853800msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
  37863801
  3787 #: diff.c:5437
   3802#: diff.c:5447
  37883803msgid "<count>"
  37893804msgstr "БРОЙ"
  37903805
  3791 #: diff.c:5438
   3806#: diff.c:5448
  37923807msgid "generate diffstat with limited lines"
  37933808msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
  37943809
  3795 #: diff.c:5441
   3810#: diff.c:5451
  37963811msgid "generate compact summary in diffstat"
  37973812msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
  37983813
  3799 #: diff.c:5444
   3814#: diff.c:5454
  38003815msgid "output a binary diff that can be applied"
  38013816msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
  38023817
  3803 #: diff.c:5447
   3818#: diff.c:5457
  38043819msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
  38053820msgstr ""
   
  38073822"преди и след промяната"
  38083823
  3809 #: diff.c:5449
   3824#: diff.c:5459
  38103825msgid "show colored diff"
  38113826msgstr "разлики в цвят"
  38123827
  3813 #: diff.c:5450
   3828#: diff.c:5460
  38143829msgid "<kind>"
  38153830msgstr "ВИД"
  38163831
  3817 #: diff.c:5451
   3832#: diff.c:5461
  38183833msgid ""
  38193834"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
   
  38233838"преди и след разликата,"
  38243839
  3825 #: diff.c:5454
   3840#: diff.c:5464
  38263841msgid ""
  38273842"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
   
  38313846"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
  38323847
  3833 #: diff.c:5457 diff.c:5460 diff.c:5463 diff.c:5572
   3848#: diff.c:5467 diff.c:5470 diff.c:5473 diff.c:5582
  38343849msgid "<prefix>"
  38353850msgstr "ПРЕФИКС"
  38363851
  3837 #: diff.c:5458
   3852#: diff.c:5468
  38383853msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
  38393854msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
  38403855
  3841 #: diff.c:5461
   3856#: diff.c:5471
  38423857msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
  38433858msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
  38443859
  3845 #: diff.c:5464
   3860#: diff.c:5474
  38463861msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
  38473862msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
  38483863
  3849 #: diff.c:5467
   3864#: diff.c:5477
  38503865msgid "do not show any source or destination prefix"
  38513866msgstr "без префикс за източника и целта"
  38523867
  3853 #: diff.c:5470
   3868#: diff.c:5480
  38543869msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
  38553870msgstr ""
   
  38573872"БРОЙ редове"
  38583873
  3859 #: diff.c:5474 diff.c:5479 diff.c:5484
   3874#: diff.c:5484 diff.c:5489 diff.c:5494
  38603875msgid "<char>"
  38613876msgstr "ЗНАК"
  38623877
  3863 #: diff.c:5475
   3878#: diff.c:5485
  38643879msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
  38653880msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
  38663881
  3867 #: diff.c:5480
   3882#: diff.c:5490
  38683883msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
  38693884msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
  38703885
  3871 #: diff.c:5485
   3886#: diff.c:5495
  38723887msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
  38733888msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
  38743889
  3875 #: diff.c:5488
   3890#: diff.c:5498
  38763891msgid "Diff rename options"
  38773892msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
  38783893
  3879 #: diff.c:5489
   3894#: diff.c:5499
  38803895msgid "<n>[/<m>]"
  38813896msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
  38823897
  3883 #: diff.c:5490
   3898#: diff.c:5500
  38843899msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
  38853900msgstr ""
  38863901"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
  38873902
  3888 #: diff.c:5494
   3903#: diff.c:5504
  38893904msgid "detect renames"
  38903905msgstr "засичане на преименуванията"
  38913906
  3892 #: diff.c:5498
   3907#: diff.c:5508
  38933908msgid "omit the preimage for deletes"
  38943909msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
  38953910
  3896 #: diff.c:5501
   3911#: diff.c:5511
  38973912msgid "detect copies"
  38983913msgstr "засичане на копиранията"
  38993914
  3900 #: diff.c:5505
   3915#: diff.c:5515
  39013916msgid "use unmodified files as source to find copies"
  39023917msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
  39033918
  3904 #: diff.c:5507
   3919#: diff.c:5517
  39053920msgid "disable rename detection"
  39063921msgstr "без търсене на преименувания"
  39073922
  3908 #: diff.c:5510
   3923#: diff.c:5520
  39093924msgid "use empty blobs as rename source"
  39103925msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
  39113926
  3912 #: diff.c:5512
   3927#: diff.c:5522
  39133928msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
  39143929msgstr ""
   
  39163931"на файл"
  39173932
  3918 #: diff.c:5515
   3933#: diff.c:5525
  39193934msgid ""
  39203935"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
   
  39233938"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
  39243939
  3925 #: diff.c:5517
   3940#: diff.c:5527
  39263941msgid "Diff algorithm options"
  39273942msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
  39283943
  3929 #: diff.c:5519
   3944#: diff.c:5529
  39303945msgid "produce the smallest possible diff"
  39313946msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
  39323947
  3933 #: diff.c:5522
   3948#: diff.c:5532
  39343949msgid "ignore whitespace when comparing lines"
  39353950msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
  39363951
  3937 #: diff.c:5525
   3952#: diff.c:5535
  39383953msgid "ignore changes in amount of whitespace"
  39393954msgstr "без промени в празните знаци"
  39403955
  3941 #: diff.c:5528
   3956#: diff.c:5538
  39423957msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
  39433958msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
  39443959
  3945 #: diff.c:5531
   3960#: diff.c:5541
  39463961msgid "ignore carrier-return at the end of line"
  39473962msgstr "без промени в знаците за край на ред"
  39483963
  3949 #: diff.c:5534
   3964#: diff.c:5544
  39503965msgid "ignore changes whose lines are all blank"
  39513966msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
  39523967
  3953 #: diff.c:5536 diff.c:5558 diff.c:5561 diff.c:5606
   3968#: diff.c:5546 diff.c:5568 diff.c:5571 diff.c:5616
  39543969msgid "<regex>"
  39553970msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
  39563971
  3957 #: diff.c:5537
   3972#: diff.c:5547
  39583973msgid "ignore changes whose all lines match <regex>"
  39593974msgstr "без промени в редовете, които напасват РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ"
  39603975
  3961 #: diff.c:5540
   3976#: diff.c:5550
  39623977msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
  39633978msgstr ""
  39643979"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
  39653980
  3966 #: diff.c:5543
   3981#: diff.c:5553
  39673982msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
  39683983msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
  39693984
  3970 #: diff.c:5547
   3985#: diff.c:5557
  39713986msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
  39723987msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
  39733988
  3974 #: diff.c:5549
   3989#: diff.c:5559
  39753990msgid "<algorithm>"
  39763991msgstr "АЛГОРИТЪМ"
  39773992
  3978 #: diff.c:5550
   3993#: diff.c:5560
  39793994msgid "choose a diff algorithm"
  39803995msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
  39813996
  3982 #: diff.c:5552
   3997#: diff.c:5562
  39833998msgid "<text>"
  39843999msgstr "ТЕКСТ"
  39854000
  3986 #: diff.c:5553
   4001#: diff.c:5563
  39874002msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
  39884003msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
  39894004
  3990 #: diff.c:5555 diff.c:5564 diff.c:5567
   4005#: diff.c:5565 diff.c:5574 diff.c:5577
  39914006msgid "<mode>"
  39924007msgstr "РЕЖИМ"
  39934008
  3994 #: diff.c:5556
   4009#: diff.c:5566
  39954010msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
  39964011msgstr ""
  39974012"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
  39984013
  3999 #: diff.c:5559
   4014#: diff.c:5569
  40004015msgid "use <regex> to decide what a word is"
  40014016msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
  40024017
  4003 #: diff.c:5562
   4018#: diff.c:5572
  40044019msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
  40054020msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
  40064021
  4007 #: diff.c:5565
   4022#: diff.c:5575
  40084023msgid "moved lines of code are colored differently"
  40094024msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
  40104025
  4011 #: diff.c:5568
   4026#: diff.c:5578
  40124027msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
  40134028msgstr ""
  40144029"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
  40154030
  4016 #: diff.c:5571
   4031#: diff.c:5581
  40174032msgid "Other diff options"
  40184033msgstr "Други опции за разлики"
  40194034
  4020 #: diff.c:5573
   4035#: diff.c:5583
  40214036msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
  40224037msgstr ""
   
  40244039"се ползват относителни пътища"
  40254040
  4026 #: diff.c:5577
   4041#: diff.c:5587
  40274042msgid "treat all files as text"
  40284043msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
  40294044
  4030 #: diff.c:5579
   4045#: diff.c:5589
  40314046msgid "swap two inputs, reverse the diff"
  40324047msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
  40334048
  4034 #: diff.c:5581
   4049#: diff.c:5591
  40354050msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
  40364051msgstr ""
   
  40384053"случай — с 0"
  40394054
  4040 #: diff.c:5583
   4055#: diff.c:5593
  40414056msgid "disable all output of the program"
  40424057msgstr "без всякакъв изход от програмата"
  40434058
  4044 #: diff.c:5585
   4059#: diff.c:5595
  40454060msgid "allow an external diff helper to be executed"
  40464061msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
  40474062
  4048 #: diff.c:5587
   4063#: diff.c:5597
  40494064msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
  40504065msgstr ""
  40514066"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
  40524067
  4053 #: diff.c:5589
   4068#: diff.c:5599
  40544069msgid "<when>"
  40554070msgstr "КОГА"
  40564071
  4057 #: diff.c:5590
   4072#: diff.c:5600
  40584073msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
  40594074msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
  40604075
  4061 #: diff.c:5593
   4076#: diff.c:5603
  40624077msgid "<format>"
  40634078msgstr "ФОРМАТ"
  40644079
  4065 #: diff.c:5594
   4080#: diff.c:5604
  40664081msgid "specify how differences in submodules are shown"
  40674082msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
  40684083
  4069 #: diff.c:5598
   4084#: diff.c:5608
  40704085msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
  40714086msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
  40724087
  4073 #: diff.c:5601
   4088#: diff.c:5611
  40744089msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
  40754090msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
  40764091
  4077 #: diff.c:5603
   4092#: diff.c:5613
  40784093msgid "<string>"
  40794094msgstr "НИЗ"
  40804095
  4081 #: diff.c:5604
   4096#: diff.c:5614
  40824097msgid ""
  40834098"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  40854100msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
  40864101
  4087 #: diff.c:5607
   4102#: diff.c:5617
  40884103msgid ""
  40894104"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  40934108"на регулярния израз"
  40944109
  4095 #: diff.c:5610
   4110#: diff.c:5620
  40964111msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
  40974112msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
  40984113
  4099 #: diff.c:5613
   4114#: diff.c:5623
  41004115msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
  41014116msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
  41024117
  4103 #: diff.c:5616
   4118#: diff.c:5626
  41044119msgid "control the order in which files appear in the output"
  41054120msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
  41064121
  4107 #: diff.c:5617 diff.c:5620
   4122#: diff.c:5627 diff.c:5630
  41084123msgid "<path>"
  41094124msgstr "ПЪТ"
  41104125
  4111 #: diff.c:5618
   4126#: diff.c:5628
  41124127msgid "show the change in the specified path first"
  41134128msgstr "първо извеждане на промяната в указания път"
  41144129
  4115 #: diff.c:5621
   4130#: diff.c:5631
  41164131msgid "skip the output to the specified path"
  41174132msgstr "прескачане на изхода към указания път"
  41184133
  4119 #: diff.c:5623
   4134#: diff.c:5633
  41204135msgid "<object-id>"
  41214136msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
  41224137
  4123 #: diff.c:5624
   4138#: diff.c:5634
  41244139msgid ""
  41254140"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  41274142msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
  41284143
  4129 #: diff.c:5626
   4144#: diff.c:5636
  41304145msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
  41314146msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
  41324147
  4133 #: diff.c:5627
   4148#: diff.c:5637
  41344149msgid "select files by diff type"
  41354150msgstr "избор на файловете по вид разлика"
  41364151
  4137 #: diff.c:5629
   4152#: diff.c:5639
  41384153msgid "<file>"
  41394154msgstr "ФАЙЛ"
  41404155
  4141 #: diff.c:5630
   4156#: diff.c:5640
  41424157msgid "Output to a specific file"
  41434158msgstr "Изход към указания файл"
  41444159
  4145 #: diff.c:6287
  4146 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
  4147 msgstr ""
  4148 "търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
  4149 "многото файлове."
  4150 
  4151 #: diff.c:6290
   4160#: diff.c:6298
   4161msgid "exhaustive rename detection was skipped due to too many files."
   4162msgstr ""
   4163"пълното търсене на преименувания на обекти се прескача поради многото "
   4164"файлове."
   4165
   4166#: diff.c:6301
  41524167msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
  41534168msgstr ""
   
  41554170"файлове."
  41564171
  4157 #: diff.c:6293
   4172#: diff.c:6304
  41584173#, c-format
  41594174msgid ""
   
  41664181msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
  41674182
  4168 #: diffcore-rename.c:1418
   4183#: diffcore-rename.c:1510
  41694184msgid "Performing inexact rename detection"
  41704185msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
   
  41754190msgstr "Няма път на име „%s“ в разликата"
  41764191
  4177 #: dir.c:578
   4192#: dir.c:593
  41784193#, c-format
  41794194msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
  41804195msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
  41814196
  4182 #: dir.c:718 dir.c:747 dir.c:760
   4197#: dir.c:733 dir.c:762 dir.c:775
  41834198#, c-format
  41844199msgid "unrecognized pattern: '%s'"
  41854200msgstr "непознат шаблон: „%s“"
  41864201
  4187 #: dir.c:777 dir.c:791
   4202#: dir.c:792 dir.c:806
  41884203#, c-format
  41894204msgid "unrecognized negative pattern: '%s'"
  41904205msgstr "непознат отрицателен шаблон: „%s“"
  41914206
  4192 #: dir.c:809
   4207#: dir.c:824
  41934208#, c-format
  41944209msgid "your sparse-checkout file may have issues: pattern '%s' is repeated"
   
  41974212"шаблонът „%s“ се повтаря"
  41984213
  4199 #: dir.c:819
   4214#: dir.c:834
  42004215msgid "disabling cone pattern matching"
  42014216msgstr "изключване на пътеводното напасване"
  42024217
  4203 #: dir.c:1206
   4218#: dir.c:1221
  42044219#, c-format
  42054220msgid "cannot use %s as an exclude file"
  42064221msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
  42074222
  4208 #: dir.c:2314
   4223#: dir.c:2358
  42094224#, c-format
  42104225msgid "could not open directory '%s'"
  42114226msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
  42124227
  4213 #: dir.c:2614
   4228#: dir.c:2660
  42144229msgid "failed to get kernel name and information"
  42154230msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
  42164231
  4217 #: dir.c:2738
   4232#: dir.c:2784
  42184233msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
  42194234msgstr ""
  42204235"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
  42214236
  4222 #: dir.c:3543
   4237#: dir.c:3617
  42234238#, c-format
  42244239msgid "index file corrupt in repo %s"
  42254240msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
  42264241
  4227 #: dir.c:3590 dir.c:3595
   4242#: dir.c:3664 dir.c:3669
  42284243#, c-format
  42294244msgid "could not create directories for %s"
  42304245msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
  42314246
  4232 #: dir.c:3624
   4247#: dir.c:3698
  42334248#, c-format
  42344249msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
   
  42404255msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
  42414256
  4242 #: entry.c:179
   4257#: entry.c:176
  42434258msgid "Filtering content"
  42444259msgstr "Филтриране на съдържанието"
  42454260
  4246 #: entry.c:500
   4261#: entry.c:497
  42474262#, c-format
  42484263msgid "could not stat file '%s'"
   
  44204435msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова няма да се клонира."
  44214436
  4422 #: fetch-pack.c:1128 fetch-pack.c:1651
   4437#: fetch-pack.c:1128 fetch-pack.c:1660
  44234438msgid "git fetch-pack: fetch failed."
  44244439msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
   
  44424457msgstr "Сървърът поддържа филтри"
  44434458
  4444 #: fetch-pack.c:1329 fetch-pack.c:2034
   4459#: fetch-pack.c:1329 fetch-pack.c:2043
  44454460msgid "unable to write request to remote"
  44464461msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
   
  45014516msgstr "git fetch-pack: очаква се пакет за край на отговора"
  45024517
  4503 #: fetch-pack.c:1930
   4518#: fetch-pack.c:1939
  45044519msgid "no matching remote head"
  45054520msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
  45064521
  4507 #: fetch-pack.c:1953 builtin/clone.c:697
   4522#: fetch-pack.c:1962 builtin/clone.c:697
  45084523msgid "remote did not send all necessary objects"
  45094524msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
  45104525
  4511 #: fetch-pack.c:2056
   4526#: fetch-pack.c:2065
  45124527msgid "unexpected 'ready' from remote"
  45134528msgstr "неочаквано състояние за готовност от отдалечено хранилище"
  45144529
  4515 #: fetch-pack.c:2079
   4530#: fetch-pack.c:2088
  45164531#, c-format
  45174532msgid "no such remote ref %s"
  45184533msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
  45194534
  4520 #: fetch-pack.c:2082
   4535#: fetch-pack.c:2091
  45214536#, c-format
  45224537msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
   
  45384553#: graph.c:98
  45394554#, c-format
  4540 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
   4555msgid "ignored invalid color '%.*s' in log.graphColors"
  45414556msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
  45424557
   
  45494564"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
  45504565
  4551 #: grep.c:1893
   4566#: grep.c:1895
  45524567#, c-format
  45534568msgid "'%s': unable to read %s"
  45544569msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
  45554570
  4556 #: grep.c:1910 setup.c:176 builtin/clone.c:416 builtin/diff.c:90
   4571#: grep.c:1912 setup.c:176 builtin/clone.c:416 builtin/diff.c:90
  45574572#: builtin/rm.c:136
  45584573#, c-format
   
  45604575msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
  45614576
  4562 #: grep.c:1921
   4577#: grep.c:1923
  45634578#, c-format
  45644579msgid "'%s': short read"
   
  48064821#: list-objects-filter-options.c:105
  48074822#, c-format
  4808 msgid "'%s' for 'object:type=<type>' isnot a valid object type"
   4823msgid "'%s' for 'object:type=<type>' is not a valid object type"
  48094824msgstr "„%s“ не е правилна стойност за вид на обект в „object:type=ВИД“"
  48104825
   
  48544869msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
  48554870
  4856 #: list-objects.c:395
   4871#: list-objects.c:398
  48574872#, c-format
  48584873msgid "unable to load root tree for commit %s"
   
  49014916msgstr "неправилно действие „%s“ за „%s“"
  49024917
  4903 #: merge-ort.c:1116 merge-recursive.c:1205
   4918#: merge-ort.c:1228 merge-recursive.c:1206
  49044919#, c-format
  49054920msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
  49064921msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
  49074922
  4908 #: merge-ort.c:1125 merge-recursive.c:1212
   4923#: merge-ort.c:1237 merge-recursive.c:1213
  49094924#, c-format
  49104925msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
  49114926msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
  49124927
  4913 #: merge-ort.c:1134 merge-recursive.c:1219
   4928#: merge-ort.c:1246 merge-recursive.c:1220
  49144929#, c-format
  49154930msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
   
  49184933"подаванията)"
  49194934
  4920 #: merge-ort.c:1144 merge-ort.c:1151
   4935#: merge-ort.c:1256 merge-ort.c:1263
  49214936#, c-format
  49224937msgid "Note: Fast-forwarding submodule %s to %s"
  49234938msgstr "Бележка: Превъртане на подмодула „%s“ към „%s“"
  49244939
  4925 #: merge-ort.c:1172
   4940#: merge-ort.c:1284
  49264941#, c-format
  49274942msgid "Failed to merge submodule %s"
  49284943msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“"
  49294944
  4930 #: merge-ort.c:1179
   4945#: merge-ort.c:1291
  49314946#, c-format
  49324947msgid ""
   
  49374952"%s\n"
  49384953
  4939 #: merge-ort.c:1183 merge-recursive.c:1273
   4954#: merge-ort.c:1295 merge-recursive.c:1274
  49404955#, c-format
  49414956msgid ""
   
  49534968"Това приема предложеното.\n"
  49544969
  4955 #: merge-ort.c:1196
   4970#: merge-ort.c:1308
  49564971#, c-format
  49574972msgid ""
   
  49624977"%s"
  49634978
  4964 #: merge-ort.c:1415 merge-recursive.c:1362
   4979#: merge-ort.c:1527 merge-recursive.c:1363
  49654980msgid "Failed to execute internal merge"
  49664981msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
  49674982
  4968 #: merge-ort.c:1420 merge-recursive.c:1367
   4983#: merge-ort.c:1532 merge-recursive.c:1368
  49694984#, c-format
  49704985msgid "Unable to add %s to database"
  49714986msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
  49724987
  4973 #: merge-ort.c:1427 merge-recursive.c:1400
   4988#: merge-ort.c:1539 merge-recursive.c:1401
  49744989#, c-format
  49754990msgid "Auto-merging %s"
  49764991msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
  49774992
  4978 #: merge-ort.c:1566 merge-recursive.c:2122
   4993#: merge-ort.c:1678 merge-recursive.c:2123
  49794994#, c-format
  49804995msgid ""
   
  49855000"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
  49865001
  4987 #: merge-ort.c:1576 merge-recursive.c:2132
   5002#: merge-ort.c:1688 merge-recursive.c:2133
  49885003#, c-format
  49895004msgid ""
   
  49955010"на тези пътища там: %s."
  49965011
  4997 #: merge-ort.c:1634
   5012#: merge-ort.c:1746
  49985013#, c-format
  49995014msgid ""
   
  50065021"никоя от тях да е по-честа цел."
  50075022
  5008 #: merge-ort.c:1788 merge-recursive.c:2468
   5023#: merge-ort.c:1900 merge-recursive.c:2469
  50095024#, c-format
  50105025msgid ""
   
  50155030"„%s“ също е с променено име."
  50165031
  5017 #: merge-ort.c:1932 merge-recursive.c:3244
   5032#: merge-ort.c:2044 merge-recursive.c:3252
  50185033#, c-format
  50195034msgid ""
   
  50245039"„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
  50255040
  5026 #: merge-ort.c:1939 merge-recursive.c:3251
   5041#: merge-ort.c:2051 merge-recursive.c:3259
  50275042#, c-format
  50285043msgid ""
   
  50335048"преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
  50345049
  5035 #: merge-ort.c:1952 merge-recursive.c:3247
   5050#: merge-ort.c:2064 merge-recursive.c:3255
  50365051#, c-format
  50375052msgid ""
   
  50425057"преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  50435058
  5044 #: merge-ort.c:1960 merge-recursive.c:3254
   5059#: merge-ort.c:2072 merge-recursive.c:3262
  50455060#, c-format
  50465061msgid ""
   
  50515066"която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  50525067
  5053 #: merge-ort.c:2103
   5068#: merge-ort.c:2228
  50545069#, c-format
  50555070msgid "CONFLICT (rename/rename): %s renamed to %s in %s and to %s in %s."
   
  50585073"и на „%s“ в „%s“."
  50595074
  5060 #: merge-ort.c:2198
   5075#: merge-ort.c:2323
  50615076#, c-format
  50625077msgid ""
   
  50695084"получат вложени маркери за конфликт."
  50705085
  5071 #: merge-ort.c:2217 merge-ort.c:2241
   5086#: merge-ort.c:2342 merge-ort.c:2366
  50725087#, c-format
  50735088msgid "CONFLICT (rename/delete): %s renamed to %s in %s, but deleted in %s."
   
  50765091"е изтрит в „%s“."
  50775092
  5078 #: merge-ort.c:2550 merge-recursive.c:3002
   5093#: merge-ort.c:2819 merge-recursive.c:3013
  50795094#, c-format
  50805095msgid "cannot read object %s"
  50815096msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
  50825097
  5083 #: merge-ort.c:2553 merge-recursive.c:3005
   5098#: merge-ort.c:2822 merge-recursive.c:3016
  50845099#, c-format
  50855100msgid "object %s is not a blob"
  50865101msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
  50875102
  5088 #: merge-ort.c:2981
   5103#: merge-ort.c:3250
  50895104#, c-format
  50905105msgid ""
   
  50955110"това се извършва преместване в „%s“."
  50965111
  5097 #: merge-ort.c:3055
   5112#: merge-ort.c:3326
  50985113#, c-format
  50995114msgid ""
   
  51045119"двата се преименуват, за да може всичко да е отразено."
  51055120
  5106 #: merge-ort.c:3062
   5121#: merge-ort.c:3333
  51075122#, c-format
  51085123msgid ""
   
  51135128"Извършва се преименуване в единия, за да може всичко да е отразено."
  51145129
  5115 #: merge-ort.c:3162 merge-recursive.c:3081
   5130#: merge-ort.c:3433 merge-recursive.c:3092
  51165131msgid "content"
  51175132msgstr "съдържание"
  51185133
  5119 #: merge-ort.c:3164 merge-recursive.c:3085
   5134#: merge-ort.c:3435 merge-recursive.c:3096
  51205135msgid "add/add"
  51215136msgstr "добавяне/добавяне"
  51225137
  5123 #: merge-ort.c:3166 merge-recursive.c:3130
   5138#: merge-ort.c:3437 merge-recursive.c:3141
  51245139msgid "submodule"
  51255140msgstr "ПОДМОДУЛ"
  51265141
  5127 #: merge-ort.c:3168 merge-recursive.c:3131
   5142#: merge-ort.c:3439 merge-recursive.c:3142
  51285143#, c-format
  51295144msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
  51305145msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
  51315146
  5132 #: merge-ort.c:3198
   5147#: merge-ort.c:3470
  51335148#, c-format
  51345149msgid ""
   
  51395154"%s на „%s“ е оставена в дървото."
  51405155
  5141 #: merge-ort.c:3433
   5156#: merge-ort.c:3757
  51425157#, c-format
  51435158msgid ""
   
  51515166#. base, and 2-3) the trees for the two trees we're merging.
  51525167#.
  5153 #: merge-ort.c:3730
   5168#: merge-ort.c:4116
  51545169#, c-format
  51555170msgid "collecting merge info failed for trees %s, %s, %s"
  51565171msgstr "неуспешно събиране на информацията за сливането на „%s“, „%s“ и „%s“"
  51575172
  5158 #: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3699
   5173#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3707
  51595174#, c-format
  51605175msgid ""
   
  51655180"    %s"
  51665181
  5167 #: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3465 builtin/merge.c:402
   5182#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3473 builtin/merge.c:402
  51685183msgid "Already up to date."
  51695184msgstr "Вече е обновено."
  51705185
  5171 #: merge-recursive.c:356
   5186#: merge-recursive.c:357
  51725187msgid "(bad commit)\n"
  51735188msgstr "(лошо подаване)\n"
  51745189
  5175 #: merge-recursive.c:379
   5190#: merge-recursive.c:380
  51765191#, c-format
  51775192msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
   
  51805195"преустановено."
  51815196
  5182 #: merge-recursive.c:388
   5197#: merge-recursive.c:389
  51835198#, c-format
  51845199msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
   
  51875202"Сливането е преустановено."
  51885203
  5189 #: merge-recursive.c:876
   5204#: merge-recursive.c:877
  51905205#, c-format
  51915206msgid "failed to create path '%s'%s"
  51925207msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
  51935208
  5194 #: merge-recursive.c:887
   5209#: merge-recursive.c:888
  51955210#, c-format
  51965211msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
  51975212msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
  51985213
  5199 #: merge-recursive.c:901 merge-recursive.c:920
   5214#: merge-recursive.c:902 merge-recursive.c:921
  52005215msgid ": perhaps a D/F conflict?"
  52015216msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
  52025217
  5203 #: merge-recursive.c:910
   5218#: merge-recursive.c:911
  52045219#, c-format
  52055220msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
   
  52075222"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
  52085223
  5209 #: merge-recursive.c:951 builtin/cat-file.c:41
   5224#: merge-recursive.c:952 builtin/cat-file.c:41
  52105225#, c-format
  52115226msgid "cannot read object %s '%s'"
  52125227msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
  52135228
  5214 #: merge-recursive.c:956
   5229#: merge-recursive.c:957
  52155230#, c-format
  52165231msgid "blob expected for %s '%s'"
  52175232msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
  52185233
  5219 #: merge-recursive.c:981
   5234#: merge-recursive.c:982
  52205235#, c-format
  52215236msgid "failed to open '%s': %s"
  52225237msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
  52235238
  5224 #: merge-recursive.c:992
   5239#: merge-recursive.c:993
  52255240#, c-format
  52265241msgid "failed to symlink '%s': %s"
  52275242msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
  52285243
  5229 #: merge-recursive.c:997
   5244#: merge-recursive.c:998
  52305245#, c-format
  52315246msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
   
  52335248"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
  52345249
  5235 #: merge-recursive.c:1227 merge-recursive.c:1239
   5250#: merge-recursive.c:1228 merge-recursive.c:1240
  52365251#, c-format
  52375252msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
  52385253msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
  52395254
  5240 #: merge-recursive.c:1230 merge-recursive.c:1242
   5255#: merge-recursive.c:1231 merge-recursive.c:1243
  52415256#, c-format
  52425257msgid "Fast-forwarding submodule %s"
  52435258msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
  52445259
  5245 #: merge-recursive.c:1265
   5260#: merge-recursive.c:1266
  52465261#, c-format
  52475262msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
   
  52505265"от подаванията)"
  52515266
  5252 #: merge-recursive.c:1269
   5267#: merge-recursive.c:1270
  52535268#, c-format
  52545269msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
  52555270msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
  52565271
  5257 #: merge-recursive.c:1270
   5272#: merge-recursive.c:1271
  52585273msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
  52595274msgstr ""
   
  52615276"подмодула:\n"
  52625277
  5263 #: merge-recursive.c:1282
   5278#: merge-recursive.c:1283
  52645279#, c-format
  52655280msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
  52665281msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
  52675282
  5268 #: merge-recursive.c:1424
   5283#: merge-recursive.c:1425
  52695284#, c-format
  52705285msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
  52715286msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
  52725287
  5273 #: merge-recursive.c:1496
   5288#: merge-recursive.c:1497
  52745289#, c-format
  52755290msgid ""
   
  52805295"е оставена в дървото."
  52815296
  5282 #: merge-recursive.c:1501
   5297#: merge-recursive.c:1502
  52835298#, c-format
  52845299msgid ""
   
  52895304"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
  52905305
  5291 #: merge-recursive.c:1508
   5306#: merge-recursive.c:1509
  52925307#, c-format
  52935308msgid ""
   
  52985313"е оставена в дървото: %s."
  52995314
  5300 #: merge-recursive.c:1513
   5315#: merge-recursive.c:1514
  53015316#, c-format
  53025317msgid ""
   
  53075322"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
  53085323
  5309 #: merge-recursive.c:1548
   5324#: merge-recursive.c:1549
  53105325msgid "rename"
  53115326msgstr "преименуване"
  53125327
  5313 #: merge-recursive.c:1548
   5328#: merge-recursive.c:1549
  53145329msgid "renamed"
  53155330msgstr "преименуван"
  53165331
  5317 #: merge-recursive.c:1599 merge-recursive.c:2505 merge-recursive.c:3158
   5332#: merge-recursive.c:1600 merge-recursive.c:2506 merge-recursive.c:3169
  53185333#, c-format
  53195334msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
  53205335msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
  53215336
  5322 #: merge-recursive.c:1609
   5337#: merge-recursive.c:1610
  53235338#, c-format
  53245339msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
   
  53265341"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
  53275342
  5328 #: merge-recursive.c:1667
   5343#: merge-recursive.c:1668
  53295344#, c-format
  53305345msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s.  Added %s in %s"
   
  53335348"„%s“ е добавен в „%s“"
  53345349
  5335 #: merge-recursive.c:1698
   5350#: merge-recursive.c:1699
  53365351#, c-format
  53375352msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
  53385353msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
  53395354
  5340 #: merge-recursive.c:1703
   5355#: merge-recursive.c:1704
  53415356#, c-format
  53425357msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
   
  53455360"Вместо него се добавя „%s“"
  53465361
  5347 #: merge-recursive.c:1730
   5362#: merge-recursive.c:1731
  53485363#, c-format
  53495364msgid ""
   
  53545369"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
  53555370
  5356 #: merge-recursive.c:1735
   5371#: merge-recursive.c:1736
  53575372msgid " (left unresolved)"
  53585373msgstr " (некоригиран конфликт)"
  53595374
  5360 #: merge-recursive.c:1827
   5375#: merge-recursive.c:1828
  53615376#, c-format
  53625377msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
   
  53655380"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  53665381
  5367 #: merge-recursive.c:2090
   5382#: merge-recursive.c:2091
  53685383#, c-format
  53695384msgid ""
   
  53765391"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
  53775392
  5378 #: merge-recursive.c:2224
   5393#: merge-recursive.c:2225
  53795394#, c-format
  53805395msgid ""
   
  53855400"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  53865401
  5387 #: merge-recursive.c:3069
   5402#: merge-recursive.c:3080
  53885403msgid "modify"
  53895404msgstr "промяна"
  53905405
  5391 #: merge-recursive.c:3069
   5406#: merge-recursive.c:3080
  53925407msgid "modified"
  53935408msgstr "променен"
  53945409
  5395 #: merge-recursive.c:3108
   5410#: merge-recursive.c:3119
  53965411#, c-format
  53975412msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
  53985413msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
  53995414
  5400 #: merge-recursive.c:3161
   5415#: merge-recursive.c:3172
  54015416#, c-format
  54025417msgid "Adding as %s instead"
  54035418msgstr "Добавяне като „%s“"
  54045419
  5405 #: merge-recursive.c:3368
   5420#: merge-recursive.c:3376
  54065421#, c-format
  54075422msgid "Removing %s"
  54085423msgstr "Изтриване на „%s“"
  54095424
  5410 #: merge-recursive.c:3391
   5425#: merge-recursive.c:3399
  54115426msgid "file/directory"
  54125427msgstr "файл/директория"
  54135428
  5414 #: merge-recursive.c:3396
   5429#: merge-recursive.c:3404
  54155430msgid "directory/file"
  54165431msgstr "директория/файл"
  54175432
  5418 #: merge-recursive.c:3403
   5433#: merge-recursive.c:3411
  54195434#, c-format
  54205435msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
   
  54235438"като „%s“"
  54245439
  5425 #: merge-recursive.c:3412
   5440#: merge-recursive.c:3420
  54265441#, c-format
  54275442msgid "Adding %s"
  54285443msgstr "Добавяне на „%s“"
  54295444
  5430 #: merge-recursive.c:3421
   5445#: merge-recursive.c:3429
  54315446#, c-format
  54325447msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
  54335448msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
  54345449
  5435 #: merge-recursive.c:3474
   5450#: merge-recursive.c:3482
  54365451#, c-format
  54375452msgid "merging of trees %s and %s failed"
  54385453msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
  54395454
  5440 #: merge-recursive.c:3568
   5455#: merge-recursive.c:3576
  54415456msgid "Merging:"
  54425457msgstr "Сливане:"
  54435458
  5444 #: merge-recursive.c:3581
   5459#: merge-recursive.c:3589
  54455460#, c-format
  54465461msgid "found %u common ancestor:"
   
  54495464msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
  54505465
  5451 #: merge-recursive.c:3631
   5466#: merge-recursive.c:3639
  54525467msgid "merge returned no commit"
  54535468msgstr "сливането не върна подаване"
  54545469
  5455 #: merge-recursive.c:3796
   5470#: merge-recursive.c:3804
  54565471#, c-format
  54575472msgid "Could not parse object '%s'"
  54585473msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
  54595474
  5460 #: merge-recursive.c:3814 builtin/merge.c:716 builtin/merge.c:900
   5475#: merge-recursive.c:3822 builtin/merge.c:716 builtin/merge.c:900
  54615476#: builtin/stash.c:473
  54625477msgid "Unable to write index."
   
  54675482msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
  54685483
  5469 #: merge.c:109 rerere.c:704 builtin/am.c:1931 builtin/am.c:1965
   5484#: merge.c:108 rerere.c:704 builtin/am.c:1932 builtin/am.c:1966
  54705485#: builtin/checkout.c:595 builtin/checkout.c:849 builtin/clone.c:821
  54715486#: builtin/stash.c:267
   
  55495564msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
  55505565
  5551 #: midx.c:880 builtin/index-pack.c:1535
   5566#: midx.c:880 builtin/index-pack.c:1533
  55525567msgid "cannot store reverse index file"
  55535568msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
  55545569
  5555 #: midx.c:933
   5570#: midx.c:920
   5571msgid "ignoring existing multi-pack-index; checksum mismatch"
   5572msgstr ""
   5573"индексът за множество пакети се прескача, защото контролната сума не съвпада"
   5574
   5575#: midx.c:943
  55565576msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
  55575577msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
  55585578
  5559 #: midx.c:979
   5579#: midx.c:989
  55605580#, c-format
  55615581msgid "did not see pack-file %s to drop"
  55625582msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
  55635583
  5564 #: midx.c:1024
   5584#: midx.c:1034
  55655585#, c-format
  55665586msgid "unknown preferred pack: '%s'"
  55675587msgstr "непознат предпочитан пакет: %s"
  55685588
  5569 #: midx.c:1029
   5589#: midx.c:1039
  55705590#, c-format
  55715591msgid "preferred pack '%s' is expired"
  55725592msgstr "предпочитаният пакет „%s“ е остарял"
  55735593
  5574 #: midx.c:1045
   5594#: midx.c:1055
  55755595msgid "no pack files to index."
  55765596msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
  55775597
  5578 #: midx.c:1125 builtin/clean.c:37
   5598#: midx.c:1135 builtin/clean.c:37
  55795599#, c-format
  55805600msgid "failed to remove %s"
  55815601msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
  55825602
  5583 #: midx.c:1156
   5603#: midx.c:1166
  55845604#, c-format
  55855605msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
  55865606msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
  55875607
  5588 #: midx.c:1214
   5608#: midx.c:1225
  55895609msgid "multi-pack-index file exists, but failed to parse"
  55905610msgstr "файлът с индекса за множество пакети, но не може да бъде анализиран"
  55915611
  5592 #: midx.c:1222
   5612#: midx.c:1233
   5613msgid "incorrect checksum"
   5614msgstr "неправилна контролна сума"
   5615
   5616#: midx.c:1236
  55935617msgid "Looking for referenced packfiles"
  55945618msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
  55955619
  5596 #: midx.c:1237
   5620#: midx.c:1251
  55975621#, c-format
  55985622msgid ""
   
  56025626"%<PRIx32> = fanout[%d]"
  56035627
  5604 #: midx.c:1242
   5628#: midx.c:1256
  56055629msgid "the midx contains no oid"
  56065630msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
  56075631
  5608 #: midx.c:1251
   5632#: midx.c:1265
  56095633msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
  56105634msgstr ""
   
  56125636"множество пакетни файлове"
  56135637
  5614 #: midx.c:1260
   5638#: midx.c:1274
  56155639#, c-format
  56165640msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
   
  56185642"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
  56195643
  5620 #: midx.c:1280
   5644#: midx.c:1294
  56215645msgid "Sorting objects by packfile"
  56225646msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
  56235647
  5624 #: midx.c:1287
   5648#: midx.c:1301
  56255649msgid "Verifying object offsets"
  56265650msgstr "Проверка на отместването на обекти"
  56275651
  5628 #: midx.c:1303
   5652#: midx.c:1317
  56295653#, c-format
  56305654msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
  56315655msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
  56325656
  5633 #: midx.c:1309
   5657#: midx.c:1323
  56345658#, c-format
  56355659msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
  56365660msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
  56375661
  5638 #: midx.c:1318
   5662#: midx.c:1332
  56395663#, c-format
  56405664msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
  56415665msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
  56425666
  5643 #: midx.c:1343
   5667#: midx.c:1357
  56445668msgid "Counting referenced objects"
  56455669msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
  56465670
  5647 #: midx.c:1353
   5671#: midx.c:1367
  56485672msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
  56495673msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
  56505674
  5651 #: midx.c:1544
   5675#: midx.c:1558
  56525676msgid "could not start pack-objects"
  56535677msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
  56545678
  5655 #: midx.c:1564
   5679#: midx.c:1578
  56565680msgid "could not finish pack-objects"
  56575681msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
   
  57275751"alternates“"
  57285752
  5729 #: object-file.c:577
   5753#: object-file.c:584
  57305754#, c-format
  57315755msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
  57325756msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
  57335757
  5734 #: object-file.c:649
   5758#: object-file.c:658
  57355759#, c-format
  57365760msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
   
  57395763"дълбоко влагане"
  57405764
  5741 #: object-file.c:656
   5765#: object-file.c:665
  57425766#, c-format
  57435767msgid "unable to normalize object directory: %s"
  57445768msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
  57455769
  5746 #: object-file.c:699
   5770#: object-file.c:708
  57475771msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
  57485772msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
  57495773
  5750 #: object-file.c:717
   5774#: object-file.c:726
  57515775msgid "unable to read alternates file"
  57525776msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
  57535777
  5754 #: object-file.c:724
   5778#: object-file.c:733
  57555779msgid "unable to move new alternates file into place"
  57565780msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
  57575781
  5758 #: object-file.c:759
   5782#: object-file.c:768
  57595783#, c-format
  57605784msgid "path '%s' does not exist"
  57615785msgstr "пътят „%s“ не съществува."
  57625786
  5763 #: object-file.c:780
   5787#: object-file.c:789
  57645788#, c-format
  57655789msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
  57665790msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
  57675791
  5768 #: object-file.c:786
   5792#: object-file.c:795
  57695793#, c-format
  57705794msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
  57715795msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
  57725796
  5773 #: object-file.c:792
   5797#: object-file.c:801
  57745798#, c-format
  57755799msgid "reference repository '%s' is shallow"
  57765800msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
  57775801
  5778 #: object-file.c:800
   5802#: object-file.c:809
  57795803#, c-format
  57805804msgid "reference repository '%s' is grafted"
  57815805msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
  57825806
  5783 #: object-file.c:860
   5807#: object-file.c:869
  57845808#, c-format
  57855809msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
  57865810msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
  57875811
  5788 #: object-file.c:1010
   5812#: object-file.c:1019
  57895813#, c-format
  57905814msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
   
  57925816"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
  57935817
  5794 #: object-file.c:1031
  5795 msgid "mmap failed"
  5796 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
  5797 
  5798 #: object-file.c:1195
   5818#: object-file.c:1054
   5819#, c-format
   5820msgid "mmap failed%s"
   5821msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“%s"
   5822
   5823#: object-file.c:1218
  57995824#, c-format
  58005825msgid "object file %s is empty"
  58015826msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
  58025827
  5803 #: object-file.c:1330 object-file.c:2524
   5828#: object-file.c:1353 object-file.c:2548
  58045829#, c-format
  58055830msgid "corrupt loose object '%s'"
  58065831msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
  58075832
  5808 #: object-file.c:1332 object-file.c:2528
   5833#: object-file.c:1355 object-file.c:2552
  58095834#, c-format
  58105835msgid "garbage at end of loose object '%s'"
  58115836msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
  58125837
  5813 #: object-file.c:1374
   5838#: object-file.c:1397
  58145839msgid "invalid object type"
  58155840msgstr "неправилен вид обект"
  58165841
  5817 #: object-file.c:1458
   5842#: object-file.c:1481
  58185843#, c-format
  58195844msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
   
  58225847"type“"
  58235848
  5824 #: object-file.c:1461
   5849#: object-file.c:1484
  58255850#, c-format
  58265851msgid "unable to unpack %s header"
  58275852msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
  58285853
  5829 #: object-file.c:1467
   5854#: object-file.c:1490
  58305855#, c-format
  58315856msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
   
  58335858"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
  58345859
  5835 #: object-file.c:1470
   5860#: object-file.c:1493
  58365861#, c-format
  58375862msgid "unable to parse %s header"
  58385863msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
  58395864
  5840 #: object-file.c:1697
   5865#: object-file.c:1717
  58415866#, c-format
  58425867msgid "failed to read object %s"
  58435868msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
  58445869
  5845 #: object-file.c:1701
   5870#: object-file.c:1721
  58465871#, c-format
  58475872msgid "replacement %s not found for %s"
  58485873msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
  58495874
  5850 #: object-file.c:1705
   5875#: object-file.c:1725
  58515876#, c-format
  58525877msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
  58535878msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
  58545879
  5855 #: object-file.c:1709
   5880#: object-file.c:1729
  58565881#, c-format
  58575882msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
  58585883msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
  58595884
  5860 #: object-file.c:1814
   5885#: object-file.c:1834
  58615886#, c-format
  58625887msgid "unable to write file %s"
  58635888msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
  58645889
  5865 #: object-file.c:1821
   5890#: object-file.c:1841
  58665891#, c-format
  58675892msgid "unable to set permission to '%s'"
  58685893msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат зададени"
  58695894
  5870 #: object-file.c:1828
   5895#: object-file.c:1848
  58715896msgid "file write error"
  58725897msgstr "грешка при запис на файл"
  58735898
  5874 #: object-file.c:1848
   5899#: object-file.c:1868
  58755900msgid "error when closing loose object file"
  58765901msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
  58775902
  5878 #: object-file.c:1913
   5903#: object-file.c:1933
  58795904#, c-format
  58805905msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
   
  58825907"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
  58835908
  5884 #: object-file.c:1915
   5909#: object-file.c:1935
  58855910msgid "unable to create temporary file"
  58865911msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
  58875912
  5888 #: object-file.c:1939
   5913#: object-file.c:1959
  58895914msgid "unable to write loose object file"
  58905915msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
  58915916
  5892 #: object-file.c:1945
   5917#: object-file.c:1965
  58935918#, c-format
  58945919msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
  58955920msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
  58965921
  5897 #: object-file.c:1949
   5922#: object-file.c:1969
  58985923#, c-format
  58995924msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
  59005925msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
  59015926
  5902 #: object-file.c:1953
   5927#: object-file.c:1973
  59035928#, c-format
  59045929msgid "confused by unstable object source data for %s"
  59055930msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
  59065931
  5907 #: object-file.c:1963 builtin/pack-objects.c:1097
   5932#: object-file.c:1983 builtin/pack-objects.c:1237
  59085933#, c-format
  59095934msgid "failed utime() on %s"
  59105935msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
  59115936
  5912 #: object-file.c:2040
   5937#: object-file.c:2060
  59135938#, c-format
  59145939msgid "cannot read object for %s"
  59155940msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
  59165941
  5917 #: object-file.c:2091
   5942#: object-file.c:2111
  59185943msgid "corrupt commit"
  59195944msgstr "повредено подаване"
  59205945
  5921 #: object-file.c:2099
   5946#: object-file.c:2119
  59225947msgid "corrupt tag"
  59235948msgstr "повреден етикет"
  59245949
  5925 #: object-file.c:2199
   5950#: object-file.c:2219
  59265951#, c-format
  59275952msgid "read error while indexing %s"
  59285953msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
  59295954
  5930 #: object-file.c:2202
   5955#: object-file.c:2222
  59315956#, c-format
  59325957msgid "short read while indexing %s"
  59335958msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
  59345959
  5935 #: object-file.c:2275 object-file.c:2285
   5960#: object-file.c:2295 object-file.c:2305
  59365961#, c-format
  59375962msgid "%s: failed to insert into database"
  59385963msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
  59395964
  5940 #: object-file.c:2291
   5965#: object-file.c:2311
  59415966#, c-format
  59425967msgid "%s: unsupported file type"
  59435968msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
  59445969
  5945 #: object-file.c:2315
   5970#: object-file.c:2335
  59465971#, c-format
  59475972msgid "%s is not a valid object"
  59485973msgstr "„%s“ е неправилен обект"
  59495974
  5950 #: object-file.c:2317
   5975#: object-file.c:2337
  59515976#, c-format
  59525977msgid "%s is not a valid '%s' object"
  59535978msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
  59545979
  5955 #: object-file.c:2344 builtin/index-pack.c:192
   5980#: object-file.c:2364 builtin/index-pack.c:192
  59565981#, c-format
  59575982msgid "unable to open %s"
  59585983msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
  59595984
  5960 #: object-file.c:2535 object-file.c:2588
   5985#: object-file.c:2559 object-file.c:2612
  59615986#, c-format
  59625987msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
  59635988msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
  59645989
  5965 #: object-file.c:2559
   5990#: object-file.c:2583
  59665991#, c-format
  59675992msgid "unable to mmap %s"
  59685993msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
  59695994
  5970 #: object-file.c:2564
   5995#: object-file.c:2588
  59715996#, c-format
  59725997msgid "unable to unpack header of %s"
  59735998msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
  59745999
  5975 #: object-file.c:2570
   6000#: object-file.c:2594
  59766001#, c-format
  59776002msgid "unable to parse header of %s"
  59786003msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
  59796004
  5980 #: object-file.c:2581
   6005#: object-file.c:2605
  59816006#, c-format
  59826007msgid "unable to unpack contents of %s"
  59836008msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
  59846009
  5985 #: object-name.c:486
   6010#: object-name.c:480
  59866011#, c-format
  59876012msgid "short object ID %s is ambiguous"
  59886013msgstr "късият идентификатор на обект „%s“ не е еднозначен"
  59896014
  5990 #: object-name.c:497
   6015#: object-name.c:491
  59916016msgid "The candidates are:"
  59926017msgstr "Възможностите са:"
  59936018
  5994 #: object-name.c:796
   6019#: object-name.c:790
  59956020msgid ""
  59966021"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
   
  60166041"    git config advice.objectNameWarning false"
  60176042
  6018 #: object-name.c:916
   6043#: object-name.c:910
  60196044#, c-format
  60206045msgid "log for '%.*s' only goes back to %s"
  60216046msgstr "журналът за „%.*s“ стига само до „%s“"
  60226047
  6023 #: object-name.c:924
   6048#: object-name.c:918
  60246049#, c-format
  60256050msgid "log for '%.*s' only has %d entries"
  60266051msgstr "журналът за „%.*s“ съдържа само %d записа"
  60276052
  6028 #: object-name.c:1702
   6053#: object-name.c:1696
  60296054#, c-format
  60306055msgid "path '%s' exists on disk, but not in '%.*s'"
  60316056msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не и в „%.*s“"
  60326057
  6033 #: object-name.c:1708
   6058#: object-name.c:1702
  60346059#, c-format
  60356060msgid ""
   
  60406065"Пробвайте с „%.*s:%s“, което е същото като „%.*s:./%s“."
  60416066
  6042 #: object-name.c:1717
   6067#: object-name.c:1711
  60436068#, c-format
  60446069msgid "path '%s' does not exist in '%.*s'"
  60456070msgstr "пътят „%s“ не съществува в „%.*s“"
  60466071
  6047 #: object-name.c:1745
   6072#: object-name.c:1739
  60486073#, c-format
  60496074msgid ""
   
  60546079"Пробвайте с „%d:%s“."
  60556080
  6056 #: object-name.c:1761
   6081#: object-name.c:1755
  60576082#, c-format
  60586083msgid ""
   
  60636088"Пробвайте с „%d:%s“, което е същото като „%d:./%s“."
  60646089
  6065 #: object-name.c:1769
   6090#: object-name.c:1763
  60666091#, c-format
  60676092msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
  60686093msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не е в индекса"
  60696094
  6070 #: object-name.c:1771
   6095#: object-name.c:1765
  60716096#, c-format
  60726097msgid "path '%s' does not exist (neither on disk nor in the index)"
  60736098msgstr "пътят „%s“ не съществува нито на диска, нито в индекса"
  60746099
  6075 #: object-name.c:1784
   6100#: object-name.c:1778
  60766101msgid "relative path syntax can't be used outside working tree"
  60776102msgstr "относителен път не може да се ползва извън работното дърво"
  60786103
  6079 #: object-name.c:1922
   6104#: object-name.c:1916
  60806105#, c-format
  60816106msgid "invalid object name '%.*s'."
   
  60926117msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
  60936118
  6094 #: object.c:232
   6119#: object.c:250
  60956120#, c-format
  60966121msgid "object %s has unknown type id %d"
  60976122msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
  60986123
  6099 #: object.c:245
   6124#: object.c:263
  61006125#, c-format
  61016126msgid "unable to parse object: %s"
  61026127msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
  61036128
  6104 #: object.c:265 object.c:277
   6129#: object.c:283 object.c:295
  61056130#, c-format
  61066131msgid "hash mismatch %s"
  61076132msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
  61086133
  6109 #: pack-bitmap.c:844 pack-bitmap.c:850 builtin/pack-objects.c:2251
   6134#: pack-bitmap.c:868 pack-bitmap.c:874 builtin/pack-objects.c:2411
  61106135#, c-format
  61116136msgid "unable to get size of %s"
  61126137msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
  61136138
  6114 #: pack-bitmap.c:1547 builtin/rev-list.c:92
   6139#: pack-bitmap.c:1571 builtin/rev-list.c:92
  61156140#, c-format
  61166141msgid "unable to get disk usage of %s"
   
  61686193"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
  61696194
  6170 #: packfile.c:1937
   6195#: packfile.c:655
   6196#, c-format
   6197msgid "packfile %s cannot be mapped%s"
   6198msgstr "не може да се изпълни „mmap“ върху пакетния файл „%s“%s"
   6199
   6200#: packfile.c:1934
  61716201#, c-format
  61726202msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
   
  61756205"индексът да е повреден)"
  61766206
  6177 #: packfile.c:1941
   6207#: packfile.c:1938
  61786208#, c-format
  61796209msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
   
  63846414
  63856415#: pkt-line.c:106
  6386 msgid "unable to write stateless separator packet"
  6387 msgstr "разделящият пакет без запазване на състояние не може да се запише"
   6416msgid "unable to write response end packet"
   6417msgstr "пакетът за край на отговора не може да се запише"
  63886418
  63896419#: pkt-line.c:113
   
  64466476msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
  64476477
  6448 #: promisor-remote.c:30
   6478#: promisor-remote.c:31
  64496479msgid "promisor-remote: unable to fork off fetch subprocess"
  64506480msgstr "хранилище-гарант: неуспешно създаване на процес за доставяне"
  64516481
  6452 #: promisor-remote.c:35 promisor-remote.c:37
   6482#: promisor-remote.c:38 promisor-remote.c:40
  64536483msgid "promisor-remote: could not write to fetch subprocess"
  64546484msgstr "хранилище-гарант: не може да се пише към процеса за доставяне"
  64556485
  6456 #: promisor-remote.c:41
   6486#: promisor-remote.c:44
  64576487msgid "promisor-remote: could not close stdin to fetch subprocess"
  64586488msgstr ""
   
  64606490"затвори"
  64616491
  6462 #: promisor-remote.c:53
   6492#: promisor-remote.c:54
  64636493#, c-format
  64646494msgid "promisor remote name cannot begin with '/': %s"
   
  64836513"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
  64846514
  6485 #: range-diff.c:101 sequencer.c:5551
   6515#: range-diff.c:101 sequencer.c:5550
  64866516#, c-format
  64876517msgid "could not parse commit '%s'"
   
  65026532msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
  65036533
  6504 #: range-diff.c:306
   6534#: range-diff.c:307
  65056535msgid "failed to generate diff"
  65066536msgstr "неуспешно търсене на разлика"
  65076537
  6508 #: range-diff.c:558
   6538#: range-diff.c:559
  65096539msgid "--left-only and --right-only are mutually exclusive"
  65106540msgstr "опциите „--left-only“ и „--right-only“ са несъвместими"
  65116541
  6512 #: range-diff.c:561 range-diff.c:563
   6542#: range-diff.c:562 range-diff.c:564
  65136543#, c-format
  65146544msgid "could not parse log for '%s'"
  65156545msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
  65166546
  6517 #: read-cache.c:708
   6547#: read-cache.c:710
  65186548#, c-format
  65196549msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
   
  65216551"няма да бъде добавен псевдоним за файл „%s“ („%s“ вече съществува в индекса)"
  65226552
  6523 #: read-cache.c:724
   6553#: read-cache.c:726
  65246554msgid "cannot create an empty blob in the object database"
  65256555msgstr "в базата от данни за обектите не може да се създаде празен обект-BLOB"
  65266556
  6527 #: read-cache.c:746
   6557#: read-cache.c:748
  65286558#, c-format
  65296559msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
   
  65326562"на git"
  65336563
  6534 #: read-cache.c:751
   6564#: read-cache.c:753
  65356565#, c-format
  65366566msgid "'%s' does not have a commit checked out"
  65376567msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
  65386568
  6539 #: read-cache.c:803
   6569#: read-cache.c:805
  65406570#, c-format
  65416571msgid "unable to index file '%s'"
  65426572msgstr "файлът „%s“ не може да бъде индексиран"
  65436573
  6544 #: read-cache.c:822
   6574#: read-cache.c:824
  65456575#, c-format
  65466576msgid "unable to add '%s' to index"
  65476577msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
  65486578
  6549 #: read-cache.c:833
   6579#: read-cache.c:835
  65506580#, c-format
  65516581msgid "unable to stat '%s'"
  65526582msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
  65536583
  6554 #: read-cache.c:1356
   6584#: read-cache.c:1358
  65556585#, c-format
  65566586msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
  65576587msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
  65586588
  6559 #: read-cache.c:1571
   6589#: read-cache.c:1573
  65606590msgid "Refresh index"
  65616591msgstr "Обновяване на индекса"
  65626592
  6563 #: read-cache.c:1700
   6593#: read-cache.c:1705
  65646594#, c-format
  65656595msgid ""
   
  65706600"Ще се ползва версия %i"
  65716601
  6572 #: read-cache.c:1710
   6602#: read-cache.c:1715
  65736603#, c-format
  65746604msgid ""
   
  65806610"Ще се ползва версия %i"
  65816611
  6582 #: read-cache.c:1766
   6612#: read-cache.c:1771
  65836613#, c-format
  65846614msgid "bad signature 0x%08x"
  65856615msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
  65866616
  6587 #: read-cache.c:1769
   6617#: read-cache.c:1774
  65886618#, c-format
  65896619msgid "bad index version %d"
  65906620msgstr "неправилна версия на индекса %d"
  65916621
  6592 #: read-cache.c:1778
   6622#: read-cache.c:1783
  65936623msgid "bad index file sha1 signature"
  65946624msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
  65956625
  6596 #: read-cache.c:1812
   6626#: read-cache.c:1817
  65976627#, c-format
  65986628msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
   
  66006630"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
  66016631
  6602 #: read-cache.c:1814
   6632#: read-cache.c:1819
  66036633#, c-format
  66046634msgid "ignoring %.4s extension"
  66056635msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
  66066636
  6607 #: read-cache.c:1851
   6637#: read-cache.c:1856
  66086638#, c-format
  66096639msgid "unknown index entry format 0x%08x"
  66106640msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
  66116641
  6612 #: read-cache.c:1867
   6642#: read-cache.c:1872
  66136643#, c-format
  66146644msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
  66156645msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
  66166646
  6617 #: read-cache.c:1924
   6647#: read-cache.c:1929
  66186648msgid "unordered stage entries in index"
  66196649msgstr "неподредени записи в индекса"
  66206650
  6621 #: read-cache.c:1927
   6651#: read-cache.c:1932
  66226652#, c-format
  66236653msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
  66246654msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
  66256655
  6626 #: read-cache.c:1930
   6656#: read-cache.c:1935
  66276657#, c-format
  66286658msgid "unordered stage entries for '%s'"
  66296659msgstr "неподредени записи за „%s“"
  66306660
  6631 #: read-cache.c:2036 read-cache.c:2333 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
  6632 #: submodule.c:1635 builtin/add.c:575 builtin/check-ignore.c:183
  6633 #: builtin/checkout.c:522 builtin/checkout.c:711 builtin/clean.c:991
   6661#: read-cache.c:2041 read-cache.c:2339 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
   6662#: submodule.c:1622 builtin/add.c:575 builtin/check-ignore.c:183
   6663#: builtin/checkout.c:522 builtin/checkout.c:711 builtin/clean.c:987
  66346664#: builtin/commit.c:377 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:505
  66356665#: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:291
  6636 #: builtin/submodule--helper.c:332
   6666#: builtin/submodule--helper.c:331
  66376667msgid "index file corrupt"
  66386668msgstr "файлът с индекса е повреден"
  66396669
  6640 #: read-cache.c:2180
   6670#: read-cache.c:2185
  66416671#, c-format
  66426672msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
  66436673msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
  66446674
  6645 #: read-cache.c:2193
   6675#: read-cache.c:2198
  66466676#, c-format
  66476677msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
  66486678msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
  66496679
  6650 #: read-cache.c:2226
   6680#: read-cache.c:2231
  66516681#, c-format
  66526682msgid "%s: index file open failed"
  66536683msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
  66546684
  6655 #: read-cache.c:2230
   6685#: read-cache.c:2235
  66566686#, c-format
  66576687msgid "%s: cannot stat the open index"
  66586688msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
  66596689
  6660 #: read-cache.c:2234
   6690#: read-cache.c:2239
  66616691#, c-format
  66626692msgid "%s: index file smaller than expected"
  66636693msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
  66646694
  6665 #: read-cache.c:2238
  6666 #, c-format
  6667 msgid "%s: unable to map index file"
  6668 msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
  6669 
  6670 #: read-cache.c:2280
   6695#: read-cache.c:2243
   6696#, c-format
   6697msgid "%s: unable to map index file%s"
   6698msgstr "%s: неуспешно изпълнение на „mmap“ върху индексния файл%s"
   6699
   6700#: read-cache.c:2286
  66716701#, c-format
  66726702msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
   
  66746704"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
  66756705
  6676 #: read-cache.c:2307
   6706#: read-cache.c:2313
  66776707#, c-format
  66786708msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
   
  66806710"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
  66816711
  6682 #: read-cache.c:2345
   6712#: read-cache.c:2351
  66836713#, c-format
  66846714msgid "could not freshen shared index '%s'"
  66856715msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
  66866716
  6687 #: read-cache.c:2392
   6717#: read-cache.c:2398
  66886718#, c-format
  66896719msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
  66906720msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
  66916721
  6692 #: read-cache.c:3095 strbuf.c:1173 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1145
   6722#: read-cache.c:3031 strbuf.c:1173 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1145
  66936723#, c-format
  66946724msgid "could not close '%s'"
  66956725msgstr "„%s“ не може да се затвори"
  66966726
  6697 #: read-cache.c:3138
   6727#: read-cache.c:3074
  66986728msgid "failed to convert to a sparse-index"
  66996729msgstr "индексът не може да бъде превърнат в частичен"
  67006730
  6701 #: read-cache.c:3209 sequencer.c:2684 sequencer.c:4441
   6731#: read-cache.c:3145 sequencer.c:2684 sequencer.c:4440
  67026732#, c-format
  67036733msgid "could not stat '%s'"
  67046734msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
  67056735
  6706 #: read-cache.c:3222
   6736#: read-cache.c:3158
  67076737#, c-format
  67086738msgid "unable to open git dir: %s"
  67096739msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
  67106740
  6711 #: read-cache.c:3234
   6741#: read-cache.c:3170
  67126742#, c-format
  67136743msgid "unable to unlink: %s"
  67146744msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
  67156745
  6716 #: read-cache.c:3263
   6746#: read-cache.c:3199
  67176747#, c-format
  67186748msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
  67196749msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат поправени"
  67206750
  6721 #: read-cache.c:3412
   6751#: read-cache.c:3348
  67226752#, c-format
  67236753msgid "%s: cannot drop to stage #0"
   
  68426872"\n"
  68436873
  6844 #: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3816
  6845 #: sequencer.c:3842 sequencer.c:5657 builtin/fsck.c:327 builtin/rebase.c:271
   6874#: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3836
   6875#: sequencer.c:3862 sequencer.c:5656 builtin/fsck.c:328 builtin/rebase.c:271
  68466876#, c-format
  68476877msgid "could not write '%s'"
   
  68876917msgstr "от „%s“ не може да се чете."
  68886918
  6889 #: ref-filter.c:42 wt-status.c:1978
   6919#: ref-filter.c:42 wt-status.c:2036
  68906920msgid "gone"
  68916921msgstr "изтрит"
   
  69066936msgstr "напред с %d, назад с %d"
  69076937
  6908 #: ref-filter.c:175
   6938#: ref-filter.c:230
  69096939#, c-format
  69106940msgid "expected format: %%(color:<color>)"
  69116941msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
  69126942
  6913 #: ref-filter.c:177
   6943#: ref-filter.c:232
  69146944#, c-format
  69156945msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
  69166946msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
  69176947
  6918 #: ref-filter.c:199
   6948#: ref-filter.c:254
  69196949#, c-format
  69206950msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
  69216951msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
  69226952
  6923 #: ref-filter.c:203
   6953#: ref-filter.c:258
  69246954#, c-format
  69256955msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
  69266956msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
  69276957
  6928 #: ref-filter.c:205
   6958#: ref-filter.c:260
  69296959#, c-format
  69306960msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
  69316961msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
  69326962
  6933 #: ref-filter.c:260
   6963#: ref-filter.c:315
  69346964#, c-format
  69356965msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
  69366966msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
  69376967
  6938 #: ref-filter.c:282
   6968#: ref-filter.c:339
  69396969#, c-format
  69406970msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
  69416971msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
  69426972
  6943 #: ref-filter.c:290
   6973#: ref-filter.c:347
  69446974#, c-format
  69456975msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
  69466976msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
  69476977
  6948 #: ref-filter.c:302
   6978#: ref-filter.c:359
  69496979#, c-format
  69506980msgid "%%(body) does not take arguments"
  69516981msgstr "%%(body) не приема аргументи"
  69526982
  6953 #: ref-filter.c:315
   6983#: ref-filter.c:372
  69546984#, c-format
  69556985msgid "unrecognized %%(subject) argument: %s"
  69566986msgstr "непознат аргумент за %%(subject): %s"
  69576987
  6958 #: ref-filter.c:334
   6988#: ref-filter.c:391
  69596989#, c-format
  69606990msgid "expected %%(trailers:key=<value>)"
  69616991msgstr "очаква се %%(trailers:КЛЮЧ=СТОЙНОСТ)"
  69626992
  6963 #: ref-filter.c:336
   6993#: ref-filter.c:393
  69646994#, c-format
  69656995msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
  69666996msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
  69676997
  6968 #: ref-filter.c:367
   6998#: ref-filter.c:424
  69696999#, c-format
  69707000msgid "positive value expected contents:lines=%s"
  69717001msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
  69727002
  6973 #: ref-filter.c:369
   7003#: ref-filter.c:426
  69747004#, c-format
  69757005msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
  69767006msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
  69777007
  6978 #: ref-filter.c:384
   7008#: ref-filter.c:441
  69797009#, c-format
  69807010msgid "positive value expected '%s' in %%(%s)"
  69817011msgstr "очаква се положителна стойност за „%s“ в %%(%s)"
  69827012
  6983 #: ref-filter.c:388
   7013#: ref-filter.c:445
  69847014#, c-format
  69857015msgid "unrecognized argument '%s' in %%(%s)"
  69867016msgstr "непознат аргумент „%s“ в %%(%s)"
  69877017
  6988 #: ref-filter.c:402
   7018#: ref-filter.c:459
  69897019#, c-format
  69907020msgid "unrecognized email option: %s"
  69917021msgstr "непозната опция за е-поща: %s"
  69927022
  6993 #: ref-filter.c:432
   7023#: ref-filter.c:489
  69947024#, c-format
  69957025msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
  69967026msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
  69977027
  6998 #: ref-filter.c:444
   7028#: ref-filter.c:501
  69997029#, c-format
  70007030msgid "unrecognized position:%s"
  70017031msgstr "непозната позиция: %s"
  70027032
  7003 #: ref-filter.c:451
   7033#: ref-filter.c:508
  70047034#, c-format
  70057035msgid "unrecognized width:%s"
  70067036msgstr "непозната широчина: %s"
  70077037
  7008 #: ref-filter.c:460
   7038#: ref-filter.c:517
  70097039#, c-format
  70107040msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
  70117041msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
  70127042
  7013 #: ref-filter.c:468
   7043#: ref-filter.c:525
  70147044#, c-format
  70157045msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
  70167046msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
  70177047
  7018 #: ref-filter.c:486
   7048#: ref-filter.c:543
  70197049#, c-format
  70207050msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
  70217051msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
  70227052
  7023 #: ref-filter.c:588
   7053#: ref-filter.c:645
  70247054#, c-format
  70257055msgid "malformed field name: %.*s"
  70267056msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
  70277057
  7028 #: ref-filter.c:615
   7058#: ref-filter.c:672
  70297059#, c-format
  70307060msgid "unknown field name: %.*s"
  70317061msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
  70327062
  7033 #: ref-filter.c:619
   7063#: ref-filter.c:676
  70347064#, c-format
  70357065msgid ""
   
  70377067msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
  70387068
  7039 #: ref-filter.c:743
   7069#: ref-filter.c:801
  70407070#, c-format
  70417071msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
  70427072msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
  70437073
  7044 #: ref-filter.c:807
   7074#: ref-filter.c:865
  70457075#, c-format
  70467076msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
  70477077msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
  70487078
  7049 #: ref-filter.c:809
   7079#: ref-filter.c:867
  70507080#, c-format
  70517081msgid "format: %%(then) atom used more than once"
  70527082msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
  70537083
  7054 #: ref-filter.c:811
   7084#: ref-filter.c:869
  70557085#, c-format
  70567086msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
  70577087msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
  70587088
  7059 #: ref-filter.c:839
   7089#: ref-filter.c:897
  70607090#, c-format
  70617091msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
  70627092msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
  70637093
  7064 #: ref-filter.c:841
   7094#: ref-filter.c:899
  70657095#, c-format
  70667096msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
  70677097msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
  70687098
  7069 #: ref-filter.c:843
   7099#: ref-filter.c:901
  70707100#, c-format
  70717101msgid "format: %%(else) atom used more than once"
  70727102msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
  70737103
  7074 #: ref-filter.c:858
   7104#: ref-filter.c:916
  70757105#, c-format
  70767106msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
  70777107msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
  70787108
  7079 #: ref-filter.c:915
   7109#: ref-filter.c:973
  70807110#, c-format
  70817111msgid "malformed format string %s"
  70827112msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
  70837113
  7084 #: ref-filter.c:1556
   7114#: ref-filter.c:1621
  70857115#, c-format
  70867116msgid "(no branch, rebasing %s)"
  70877117msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
  70887118
  7089 #: ref-filter.c:1559
   7119#: ref-filter.c:1624
  70907120#, c-format
  70917121msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
  70927122msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
  70937123
  7094 #: ref-filter.c:1562
   7124#: ref-filter.c:1627
  70957125#, c-format
  70967126msgid "(no branch, bisect started on %s)"
  70977127msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
  70987128
  7099 #: ref-filter.c:1566
   7129#: ref-filter.c:1631
  71007130#, c-format
  71017131msgid "(HEAD detached at %s)"
  71027132msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
  71037133
  7104 #: ref-filter.c:1569
   7134#: ref-filter.c:1634
  71057135#, c-format
  71067136msgid "(HEAD detached from %s)"
  71077137msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“)"
  71087138
  7109 #: ref-filter.c:1572
   7139#: ref-filter.c:1637
  71107140msgid "(no branch)"
  71117141msgstr "(извън клон)"
  71127142
  7113 #: ref-filter.c:1604 ref-filter.c:1813
   7143#: ref-filter.c:1669 ref-filter.c:1880
  71147144#, c-format
  71157145msgid "missing object %s for %s"
  71167146msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
  71177147
  7118 #: ref-filter.c:1614
   7148#: ref-filter.c:1679
  71197149#, c-format
  71207150msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
  71217151msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
  71227152
  7123 #: ref-filter.c:1997
   7153#: ref-filter.c:2064
  71247154#, c-format
  71257155msgid "malformed object at '%s'"
  71267156msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
  71277157
  7128 #: ref-filter.c:2086
   7158#: ref-filter.c:2153
  71297159#, c-format
  71307160msgid "ignoring ref with broken name %s"
  71317161msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
  71327162
  7133 #: ref-filter.c:2091 refs.c:676
   7163#: ref-filter.c:2158 refs.c:676
  71347164#, c-format
  71357165msgid "ignoring broken ref %s"
  71367166msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
  71377167
  7138 #: ref-filter.c:2431
   7168#: ref-filter.c:2498
  71397169#, c-format
  71407170msgid "format: %%(end) atom missing"
  71417171msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
  71427172
  7143 #: ref-filter.c:2525
   7173#: ref-filter.c:2592
  71447174#, c-format
  71457175msgid "malformed object name %s"
  71467176msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  71477177
  7148 #: ref-filter.c:2530
   7178#: ref-filter.c:2597
  71497179#, c-format
  71507180msgid "option `%s' must point to a commit"
   
  76077637msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
  76087638
  7609 #: rerere.c:865 submodule.c:2089 builtin/log.c:2000
  7610 #: builtin/submodule--helper.c:1879 builtin/submodule--helper.c:1891
   7639#: rerere.c:865 submodule.c:2076 builtin/log.c:2002
   7640#: builtin/submodule--helper.c:1878 builtin/submodule--helper.c:1890
  76117641#, c-format
  76127642msgid "could not create directory '%s'"
   
  76467676msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
  76477677
  7648 #: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3669
   7678#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3689
  76497679#, c-format
  76507680msgid "failed to find tree of %s"
  76517681msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
  76527682
  7653 #: revision.c:2343
   7683#: revision.c:2344
  76547684msgid "--unpacked=<packfile> no longer supported"
  76557685msgstr "опцията „--unpacked=ПАКЕТЕН_ФАЙЛ“ вече не се поддържа"
  76567686
  7657 #: revision.c:2683
   7687#: revision.c:2684
  76587688msgid "your current branch appears to be broken"
  76597689msgstr "Текущият клон е повреден"
  76607690
  7661 #: revision.c:2686
   7691#: revision.c:2687
  76627692#, c-format
  76637693msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
  76647694msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
  76657695
  7666 #: revision.c:2892
   7696#: revision.c:2893
  76677697msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
  76687698msgstr ""
   
  76707700"p“ и „-s“"
  76717701
  7672 #: run-command.c:767
   7702#: run-command.c:766
  76737703msgid "open /dev/null failed"
  76747704msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
  76757705
  7676 #: run-command.c:1275
   7706#: run-command.c:1274
  76777707#, c-format
  76787708msgid "cannot create async thread: %s"
  76797709msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
  76807710
  7681 #: run-command.c:1345
   7711#: run-command.c:1344
  76827712#, c-format
  76837713msgid ""
   
  77187748msgstr "неуспешно договаряне на изтласкване, но се продължава с изтласкването"
  77197749
  7720 #: send-pack.c:520
   7750#: send-pack.c:526
  77217751msgid "the receiving end does not support this repository's hash algorithm"
  77227752msgstr ""
  77237753"отсрещната страна не поддържа алгоритъма за контролни суми на това хранилище"
  77247754
  7725 #: send-pack.c:529
   7755#: send-pack.c:535
  77267756msgid "the receiving end does not support --signed push"
  77277757msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
  77287758
  7729 #: send-pack.c:531
   7759#: send-pack.c:537
  77307760msgid ""
  77317761"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
   
  77357765"използва сертификат"
  77367766
  7737 #: send-pack.c:543
   7767#: send-pack.c:544
  77387768msgid "the receiving end does not support --atomic push"
  77397769msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
  77407770
  7741 #: send-pack.c:548
   7771#: send-pack.c:549
  77427772msgid "the receiving end does not support push options"
  77437773msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
   
  77997829
  78007830#: sequencer.c:437 sequencer.c:3070 sequencer.c:3275 sequencer.c:3289
  7801 #: sequencer.c:3546 sequencer.c:5567 strbuf.c:1170 wrapper.c:631
   7831#: sequencer.c:3547 sequencer.c:5566 strbuf.c:1170 wrapper.c:631
  78027832#, c-format
  78037833msgid "could not write to '%s'"
   
  78107840
  78117841#: sequencer.c:447 sequencer.c:3075 sequencer.c:3277 sequencer.c:3291
  7812 #: sequencer.c:3554
   7842#: sequencer.c:3555
  78137843#, c-format
  78147844msgid "failed to finalize '%s'"
   
  78607890msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
  78617891
  7862 #: sequencer.c:827 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:728
  7863 #: builtin/am.c:820 builtin/merge.c:1140 builtin/rebase.c:910
   7892#: sequencer.c:827 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:729
   7893#: builtin/am.c:821 builtin/merge.c:1140 builtin/rebase.c:910
  78647894#, c-format
  78657895msgid "could not open '%s' for reading"
   
  80148044msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
  80158045
  8016 #: sequencer.c:1354 sequencer.c:1432 builtin/commit.c:1692
   8046#: sequencer.c:1354 sequencer.c:1432 builtin/commit.c:1702
  80178047msgid "could not parse HEAD commit"
  80188048msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
   
  80228052msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
  80238053
  8024 #: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1614 builtin/merge.c:706
   8054#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1615 builtin/merge.c:706
  80258055msgid "git write-tree failed to write a tree"
  80268056msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
   
  80408070msgstr "повредена информация за автор: липсва дата"
  80418071
  8042 #: sequencer.c:1530 builtin/am.c:1641 builtin/commit.c:1806 builtin/merge.c:909
   8072#: sequencer.c:1530 builtin/am.c:1642 builtin/commit.c:1816 builtin/merge.c:909
  80438073#: builtin/merge.c:934 t/helper/test-fast-rebase.c:78
  80448074msgid "failed to write commit object"
  80458075msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
  80468076
  8047 #: sequencer.c:1557 sequencer.c:4493 t/helper/test-fast-rebase.c:198
   8077#: sequencer.c:1557 sequencer.c:4492 t/helper/test-fast-rebase.c:199
   8078#: t/helper/test-fast-rebase.c:217
  80488079#, c-format
  80498080msgid "could not update %s"
   
  80978128msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
  80988129
  8099 #: sequencer.c:1936 sequencer.c:3581
   8130#: sequencer.c:1936 sequencer.c:3582
  81008131msgid "could not read HEAD"
  81018132msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
   
  82408271msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
  82418272
  8242 #: sequencer.c:3012 sequencer.c:4869
   8273#: sequencer.c:3012 sequencer.c:4868
  82438274msgid "empty commit set passed"
  82448275msgstr "зададено е празно множество от подавания"
   
  82738304msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
  82748305
  8275 #: sequencer.c:3125 sequencer.c:4582
   8306#: sequencer.c:3125 sequencer.c:4581
  82768307msgid "no cherry-pick or revert in progress"
  82778308msgstr ""
   
  82888319"предстои да бъде създаден"
  82898320
  8290 #: sequencer.c:3159 builtin/grep.c:759
   8321#: sequencer.c:3159 builtin/grep.c:758
  82918322#, c-format
  82928323msgid "cannot open '%s'"
   
  83418372"    git %s --continue"
  83428373
  8343 #: sequencer.c:3411 sequencer.c:4473
   8374#: sequencer.c:3411 sequencer.c:4472
  83448375msgid "cannot read HEAD"
  83458376msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
   
  84258456"\n"
  84268457
  8427 #: sequencer.c:3571
   8458#: sequencer.c:3572
  84288459#, c-format
  84298460msgid "illegal label name: '%.*s'"
  84308461msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
  84318462
  8432 #: sequencer.c:3625
   8463#: sequencer.c:3645
  84338464msgid "writing fake root commit"
  84348465msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
  84358466
  8436 #: sequencer.c:3630
   8467#: sequencer.c:3650
  84378468msgid "writing squash-onto"
  84388469msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
  84398470
  8440 #: sequencer.c:3714
   8471#: sequencer.c:3734
  84418472#, c-format
  84428473msgid "could not resolve '%s'"
  84438474msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
  84448475
  8445 #: sequencer.c:3747
   8476#: sequencer.c:3767
  84468477msgid "cannot merge without a current revision"
  84478478msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
  84488479
  8449 #: sequencer.c:3769
   8480#: sequencer.c:3789
  84508481#, c-format
  84518482msgid "unable to parse '%.*s'"
  84528483msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
  84538484
  8454 #: sequencer.c:3778
   8485#: sequencer.c:3798
  84558486#, c-format
  84568487msgid "nothing to merge: '%.*s'"
  84578488msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
  84588489
  8459 #: sequencer.c:3790
   8490#: sequencer.c:3810
  84608491msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
  84618492msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
  84628493
  8463 #: sequencer.c:3806
   8494#: sequencer.c:3826
  84648495#, c-format
  84658496msgid "could not get commit message of '%s'"
  84668497msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
  84678498
  8468 #: sequencer.c:3989
   8499#: sequencer.c:4009
  84698500#, c-format
  84708501msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
  84718502msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
  84728503
  8473 #: sequencer.c:4005
   8504#: sequencer.c:4025
  84748505msgid "merge: Unable to write new index file"
  84758506msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
  84768507
  8477 #: sequencer.c:4079
   8508#: sequencer.c:4099
  84788509msgid "Cannot autostash"
  84798510msgstr "Не може да се скатае автоматично"
  84808511
  8481 #: sequencer.c:4082
   8512#: sequencer.c:4102
  84828513#, c-format
  84838514msgid "Unexpected stash response: '%s'"
  84848515msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
  84858516
  8486 #: sequencer.c:4088
   8517#: sequencer.c:4108
  84878518#, c-format
  84888519msgid "Could not create directory for '%s'"
  84898520msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
  84908521
  8491 #: sequencer.c:4091
   8522#: sequencer.c:4111
  84928523#, c-format
  84938524msgid "Created autostash: %s\n"
  84948525msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
  84958526
  8496 #: sequencer.c:4095
   8527#: sequencer.c:4115
  84978528msgid "could not reset --hard"
  84988529msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
  84998530
  8500 #: sequencer.c:4120
   8531#: sequencer.c:4140
  85018532#, c-format
  85028533msgid "Applied autostash.\n"
  85038534msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
  85048535
  8505 #: sequencer.c:4132
   8536#: sequencer.c:4152
  85068537#, c-format
  85078538msgid "cannot store %s"
  85088539msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
  85098540
  8510 #: sequencer.c:4135
   8541#: sequencer.c:4155
  85118542#, c-format
  85128543msgid ""
   
  85208551"поискате.\n"
  85218552
  8522 #: sequencer.c:4140
   8553#: sequencer.c:4160
  85238554msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
  85248555msgstr "Конфликти при прилагането на автоматично скатаното."
  85258556
  8526 #: sequencer.c:4141
   8557#: sequencer.c:4161
  85278558msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
  85288559msgstr "Вече има запис за автоматично скатано, затова се създава нов запис."
  85298560
  8530 #: sequencer.c:4234 git-rebase--preserve-merges.sh:769
   8561#: sequencer.c:4233 git-rebase--preserve-merges.sh:769
  85318562msgid "could not detach HEAD"
  85328563msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
  85338564
  8534 #: sequencer.c:4249
   8565#: sequencer.c:4248
  85358566#, c-format
  85368567msgid "Stopped at HEAD\n"
  85378568msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
  85388569
  8539 #: sequencer.c:4251
   8570#: sequencer.c:4250
  85408571#, c-format
  85418572msgid "Stopped at %s\n"
  85428573msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
  85438574
  8544 #: sequencer.c:4259
   8575#: sequencer.c:4258
  85458576#, c-format
  85468577msgid ""
   
  85658596"    git rebase --continue\n"
  85668597
  8567 #: sequencer.c:4305
   8598#: sequencer.c:4304
  85688599#, c-format
  85698600msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
  85708601msgstr "Пребазиране (%d/%d)%s"
  85718602
  8572 #: sequencer.c:4351
   8603#: sequencer.c:4350
  85738604#, c-format
  85748605msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
  85758606msgstr "Спиране при „%s“…  %.*s\n"
  85768607
  8577 #: sequencer.c:4422
   8608#: sequencer.c:4421
  85788609#, c-format
  85798610msgid "unknown command %d"
  85808611msgstr "непозната команда %d"
  85818612
  8582 #: sequencer.c:4481
   8613#: sequencer.c:4480
  85838614msgid "could not read orig-head"
  85848615msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
  85858616
  8586 #: sequencer.c:4486
   8617#: sequencer.c:4485
  85878618msgid "could not read 'onto'"
  85888619msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
  85898620
  8590 #: sequencer.c:4500
   8621#: sequencer.c:4499
  85918622#, c-format
  85928623msgid "could not update HEAD to %s"
  85938624msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
  85948625
  8595 #: sequencer.c:4560
   8626#: sequencer.c:4559
  85968627#, c-format
  85978628msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
  85988629msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „%s“.\n"
  85998630
  8600 #: sequencer.c:4612
   8631#: sequencer.c:4611
  86018632msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
  86028633msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
  86038634
  8604 #: sequencer.c:4621
   8635#: sequencer.c:4620
  86058636msgid "cannot amend non-existing commit"
  86068637msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
  86078638
  8608 #: sequencer.c:4623
   8639#: sequencer.c:4622
  86098640#, c-format
  86108641msgid "invalid file: '%s'"
  86118642msgstr "неправилен файл: „%s“"
  86128643
  8613 #: sequencer.c:4625
   8644#: sequencer.c:4624
  86148645#, c-format
  86158646msgid "invalid contents: '%s'"
  86168647msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
  86178648
  8618 #: sequencer.c:4628
   8649#: sequencer.c:4627
  86198650msgid ""
  86208651"\n"
   
  86268657"отново изпълнете „git rebase --continue“."
  86278658
  8628 #: sequencer.c:4664 sequencer.c:4703
   8659#: sequencer.c:4663 sequencer.c:4702
  86298660#, c-format
  86308661msgid "could not write file: '%s'"
  86318662msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
  86328663
  8633 #: sequencer.c:4719
   8664#: sequencer.c:4718
  86348665msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
  86358666msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
  86368667
  8637 #: sequencer.c:4726
   8668#: sequencer.c:4725
  86388669msgid "could not commit staged changes."
  86398670msgstr "промените в индекса не може да бъдат подадени."
  86408671
  8641 #: sequencer.c:4846
   8672#: sequencer.c:4845
  86428673#, c-format
  86438674msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
  86448675msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
  86458676
  8646 #: sequencer.c:4850
   8677#: sequencer.c:4849
  86478678#, c-format
  86488679msgid "%s: bad revision"
  86498680msgstr "%s: неправилна версия"
  86508681
  8651 #: sequencer.c:4885
   8682#: sequencer.c:4884
  86528683msgid "can't revert as initial commit"
  86538684msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
  86548685
  8655 #: sequencer.c:5362
   8686#: sequencer.c:5361
  86568687msgid "make_script: unhandled options"
  86578688msgstr "make_script: неподдържани опции"
  86588689
  8659 #: sequencer.c:5365
   8690#: sequencer.c:5364
  86608691msgid "make_script: error preparing revisions"
  86618692msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
  86628693
  8663 #: sequencer.c:5615 sequencer.c:5632
   8694#: sequencer.c:5614 sequencer.c:5631
  86648695msgid "nothing to do"
  86658696msgstr "няма какво да се прави"
  86668697
  8667 #: sequencer.c:5651
   8698#: sequencer.c:5650
  86688699msgid "could not skip unnecessary pick commands"
  86698700msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
  86708701
  8671 #: sequencer.c:5751
   8702#: sequencer.c:5750
  86728703msgid "the script was already rearranged."
  86738704msgstr "скриптът вече е преподреден."
   
  87248755"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
  87258756
  8726 #: setup.c:423
   8757#: setup.c:423 builtin/rev-parse.c:895
  87278758msgid "this operation must be run in a work tree"
  87288759msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
  87298760
  8730 #: setup.c:661
   8761#: setup.c:658
  87318762#, c-format
  87328763msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
  87338764msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
  87348765
  8735 #: setup.c:669
  8736 msgid "unknown repository extensions found:"
  8737 msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
  8738 
  8739 #: setup.c:681
  8740 msgid "repo version is 0, but v1-only extensions found:"
  8741 msgstr "версията на хранилището е 0, но са открити разширения за версия 1:"
  8742 
  8743 #: setup.c:700
   8766#: setup.c:666
   8767msgid "unknown repository extension found:"
   8768msgid_plural "unknown repository extensions found:"
   8769msgstr[0] "открито е непознато разширение в хранилището:"
   8770msgstr[1] "открити са непознати разширения в хранилището:"
   8771
   8772#: setup.c:680
   8773msgid "repo version is 0, but v1-only extension found:"
   8774msgid_plural "repo version is 0, but v1-only extensions found:"
   8775msgstr[0] "версията на хранилището е 0, но е открито разширение за версия 1:"
   8776msgstr[1] "версията на хранилището е 0, но са открити разширения за версия 1:"
   8777
   8778#: setup.c:701
  87448779#, c-format
  87458780msgid "error opening '%s'"
  87468781msgstr "„%s“ не може да се отвори"
  87478782
  8748 #: setup.c:702
   8783#: setup.c:703
  87498784#, c-format
  87508785msgid "too large to be a .git file: '%s'"
  87518786msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
  87528787
  8753 #: setup.c:704
   8788#: setup.c:705
  87548789#, c-format
  87558790msgid "error reading %s"
  87568791msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
  87578792
  8758 #: setup.c:706
   8793#: setup.c:707
  87598794#, c-format
  87608795msgid "invalid gitfile format: %s"
  87618796msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
  87628797
  8763 #: setup.c:708
   8798#: setup.c:709
  87648799#, c-format
  87658800msgid "no path in gitfile: %s"
  87668801msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
  87678802
  8768 #: setup.c:710
   8803#: setup.c:711
  87698804#, c-format
  87708805msgid "not a git repository: %s"
  87718806msgstr "не е хранилище на Git: %s"
  87728807
  8773 #: setup.c:812
   8808#: setup.c:813
  87748809#, c-format
  87758810msgid "'$%s' too big"
  87768811msgstr "„%s“ е прекалено голям"
  87778812
  8778 #: setup.c:826
   8813#: setup.c:827
  87798814#, c-format
  87808815msgid "not a git repository: '%s'"
  87818816msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
  87828817
  8783 #: setup.c:855 setup.c:857 setup.c:888
   8818#: setup.c:856 setup.c:858 setup.c:889
  87848819#, c-format
  87858820msgid "cannot chdir to '%s'"
  87868821msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
  87878822
  8788 #: setup.c:860 setup.c:916 setup.c:926 setup.c:965 setup.c:973
   8823#: setup.c:861 setup.c:917 setup.c:927 setup.c:966 setup.c:974
  87898824msgid "cannot come back to cwd"
  87908825msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
  87918826
  8792 #: setup.c:987
   8827#: setup.c:988
  87938828#, c-format
  87948829msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
  87958830msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
  87968831
  8797 #: setup.c:1225
   8832#: setup.c:1231
  87988833msgid "Unable to read current working directory"
  87998834msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
  88008835
  8801 #: setup.c:1234 setup.c:1240
   8836#: setup.c:1240 setup.c:1246
  88028837#, c-format
  88038838msgid "cannot change to '%s'"
  88048839msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
  88058840
  8806 #: setup.c:1245
   8841#: setup.c:1251
  88078842#, c-format
  88088843msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
   
  88118846"git: %s"
  88128847
  8813 #: setup.c:1251
   8848#: setup.c:1257
  88148849#, c-format
  88158850msgid ""
   
  88228857"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
  88238858
  8824 #: setup.c:1370
   8859#: setup.c:1381
  88258860#, c-format
  88268861msgid ""
   
  88328867"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
  88338868
  8834 #: setup.c:1417
   8869#: setup.c:1430
  88358870msgid "open /dev/null or dup failed"
  88368871msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
  88378872
  8838 #: setup.c:1432
   8873#: setup.c:1445
  88398874msgid "fork failed"
  88408875msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
  88418876
  8842 #: setup.c:1437 t/helper/test-simple-ipc.c:285
   8877#: setup.c:1450 t/helper/test-simple-ipc.c:285
  88438878msgid "setsid failed"
  88448879msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
  88458880
  8846 #: sparse-index.c:151
   8881#: sparse-index.c:162
  88478882msgid "attempting to use sparse-index without cone mode"
  88488883msgstr "опит за ползване на частичен индекс без пътеводен режим"
  88498884
  8850 #: sparse-index.c:156
   8885#: sparse-index.c:174
  88518886msgid "unable to update cache-tree, staying full"
  88528887msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено и остава пълно"
  88538888
  8854 #: sparse-index.c:239
   8889#: sparse-index.c:261
  88558890#, c-format
  88568891msgid "index entry is a directory, but not sparse (%08x)"
   
  89098944msgstr[1] "%u байта/сек."
  89108945
  8911 #: strbuf.c:1168 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:737
   8946#: strbuf.c:1168 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:738
  89128947#: builtin/rebase.c:866
  89138948#, c-format
   
  89819016msgstr "неправилен аргумент за „--ignore-submodules“: „%s“"
  89829017
  8983 #: submodule.c:818
   9018#: submodule.c:805
  89849019#, c-format
  89859020msgid ""
   
  89909025"същото име, затова първият се прескача."
  89919026
  8992 #: submodule.c:921
   9027#: submodule.c:908
  89939028#, c-format
  89949029msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
  89959030msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
  89969031
  8997 #: submodule.c:1006
   9032#: submodule.c:993
  89989033#, c-format
  89999034msgid ""
   
  90049039"изпълни в подмодула „%s“"
  90059040
  9006 #: submodule.c:1129
   9041#: submodule.c:1116
  90079042#, c-format
  90089043msgid "process for submodule '%s' failed"
  90099044msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
  90109045
  9011 #: submodule.c:1158 builtin/branch.c:691 builtin/submodule--helper.c:2470
   9046#: submodule.c:1145 builtin/branch.c:691 builtin/submodule--helper.c:2469
  90129047msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
  90139048msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
  90149049
  9015 #: submodule.c:1169
   9050#: submodule.c:1156
  90169051#, c-format
  90179052msgid "Pushing submodule '%s'\n"
  90189053msgstr "Изтласкване на подмодула „%s“\n"
  90199054
  9020 #: submodule.c:1172
   9055#: submodule.c:1159
  90219056#, c-format
  90229057msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
  90239058msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде изтласкан\n"
  90249059
  9025 #: submodule.c:1464
   9060#: submodule.c:1451
  90269061#, c-format
  90279062msgid "Fetching submodule %s%s\n"
  90289063msgstr "Доставяне на подмодула „%s%s“\n"
  90299064
  9030 #: submodule.c:1498
   9065#: submodule.c:1485
  90319066#, c-format
  90329067msgid "Could not access submodule '%s'\n"
  90339068msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен\n"
  90349069
  9035 #: submodule.c:1653
   9070#: submodule.c:1640
  90369071#, c-format
  90379072msgid ""
   
  90429077"%s"
  90439078
  9044 #: submodule.c:1678
   9079#: submodule.c:1665
  90459080#, c-format
  90469081msgid "'%s' not recognized as a git repository"
  90479082msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
  90489083
  9049 #: submodule.c:1695
   9084#: submodule.c:1682
  90509085#, c-format
  90519086msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
   
  90539088"Командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
  90549089
  9055 #: submodule.c:1736
   9090#: submodule.c:1723
  90569091#, c-format
  90579092msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
   
  90599094"командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
  90609095
  9061 #: submodule.c:1811
   9096#: submodule.c:1798
  90629097#, c-format
  90639098msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
  90649099msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
  90659100
  9066 #: submodule.c:1824
   9101#: submodule.c:1811
  90679102#, c-format
  90689103msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
  90699104msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
  90709105
  9071 #: submodule.c:1839
   9106#: submodule.c:1826
  90729107#, c-format
  90739108msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
  90749109msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
  90759110
  9076 #: submodule.c:1866 submodule.c:2176
   9111#: submodule.c:1853 submodule.c:2163
  90779112#, c-format
  90789113msgid "could not recurse into submodule '%s'"
  90799114msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
  90809115
  9081 #: submodule.c:1887
   9116#: submodule.c:1874
  90829117msgid "could not reset submodule index"
  90839118msgstr "неуспешно зануляване на индекса на подмодула"
  90849119
  9085 #: submodule.c:1929
   9120#: submodule.c:1916
  90869121#, c-format
  90879122msgid "submodule '%s' has dirty index"
  90889123msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
  90899124
  9090 #: submodule.c:1981
   9125#: submodule.c:1968
  90919126#, c-format
  90929127msgid "Submodule '%s' could not be updated."
  90939128msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
  90949129
  9095 #: submodule.c:2049
   9130#: submodule.c:2036
  90969131#, c-format
  90979132msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
  90989133msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
  90999134
  9100 #: submodule.c:2070
   9135#: submodule.c:2057
  91019136#, c-format
  91029137msgid ""
   
  91069141"работно дърво"
  91079142
  9108 #: submodule.c:2082 submodule.c:2141
   9143#: submodule.c:2069 submodule.c:2128
  91099144#, c-format
  91109145msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
  91119146msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
  91129147
  9113 #: submodule.c:2086
   9148#: submodule.c:2073
  91149149#, c-format
  91159150msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
  91169151msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
  91179152
  9118 #: submodule.c:2093
   9153#: submodule.c:2080
  91199154#, c-format
  91209155msgid ""
   
  91279162"„%s“\n"
  91289163
  9129 #: submodule.c:2221
   9164#: submodule.c:2208
  91309165msgid "could not start ls-files in .."
  91319166msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
  91329167
  9133 #: submodule.c:2261
   9168#: submodule.c:2248
  91349169#, c-format
  91359170msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
   
  91689203msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
  91699204
  9170 #: trailer.c:766 builtin/mktag.c:88
   9205#: trailer.c:766 builtin/mktag.c:88 imap-send.c:1577
  91719206msgid "could not read from stdin"
  91729207msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
   
  92629297msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
  92639298
  9264 #: transport-helper.c:661 transport.c:1471
   9299#: transport-helper.c:661 transport.c:1477
  92659300msgid "operation not supported by protocol"
  92669301msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
   
  92719306msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
  92729307
  9273 #: transport-helper.c:693 transport.c:397
   9308#: transport-helper.c:693 transport.c:400
  92749309msgid "--negotiate-only requires protocol v2"
  92759310msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква версия 2 на протокола"
   
  94099444msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
  94109445
  9411 #: transport.c:220
   9446#: transport.c:223
  94129447#, c-format
  94139448msgid "transport: invalid depth option '%s'"
  94149449msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
  94159450
  9416 #: transport.c:272
   9451#: transport.c:275
  94179452msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
  94189453msgstr ""
  94199454"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
  94209455
  9421 #: transport.c:273
   9456#: transport.c:276
  94229457msgid "server options require protocol version 2 or later"
  94239458msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
  94249459
  9425 #: transport.c:400
   9460#: transport.c:403
  94269461msgid "server does not support wait-for-done"
  94279462msgstr "сървърът не поддържа „wait-for-done“"
  94289463
  9429 #: transport.c:751
   9464#: transport.c:755
  94309465msgid "could not parse transport.color.* config"
  94319466msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
  94329467
  9433 #: transport.c:826
   9468#: transport.c:830
  94349469msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
  94359470msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
  94369471
  9437 #: transport.c:960
   9472#: transport.c:965
  94389473#, c-format
  94399474msgid "unknown value for config '%s': %s"
  94409475msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
  94419476
  9442 #: transport.c:1026
   9477#: transport.c:1031
  94439478#, c-format
  94449479msgid "transport '%s' not allowed"
  94459480msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
  94469481
  9447 #: transport.c:1079
   9482#: transport.c:1084
  94489483msgid "git-over-rsync is no longer supported"
  94499484msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
  94509485
  9451 #: transport.c:1181
   9486#: transport.c:1187
  94529487#, c-format
  94539488msgid ""
   
  94589493"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
  94599494
  9460 #: transport.c:1185
   9495#: transport.c:1191
  94619496#, c-format
  94629497msgid ""
   
  94839518"\n"
  94849519
  9485 #: transport.c:1193
   9520#: transport.c:1199
  94869521msgid "Aborting."
  94879522msgstr "Преустановяване на действието."
  94889523
  9489 #: transport.c:1340
   9524#: transport.c:1346
  94909525msgid "failed to push all needed submodules"
  94919526msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
   
  97569791"и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
  97579792
  9758 #: unpack-trees.c:1519
   9793#: unpack-trees.c:1618
  97599794msgid "Updating index flags"
  97609795msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
  97619796
  9762 #: unpack-trees.c:2608
   9797#: unpack-trees.c:2707
  97639798#, c-format
  97649799msgid "worktree and untracked commit have duplicate entries: %s"
   
  98039838msgstr "Доставяне на обектите"
  98049839
  9805 #: worktree.c:238 builtin/am.c:2151
   9840#: worktree.c:236 builtin/am.c:2152
  98069841#, c-format
  98079842msgid "failed to read '%s'"
  98089843msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
  98099844
  9810 #: worktree.c:304
   9845#: worktree.c:303
  98119846#, c-format
  98129847msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
  98139848msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
  98149849
  9815 #: worktree.c:315
   9850#: worktree.c:314
  98169851#, c-format
  98179852msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
   
  98199854"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
  98209855
  9821 #: worktree.c:327
   9856#: worktree.c:326
  98229857#, c-format
  98239858msgid "'%s' does not exist"
  98249859msgstr "„%s“ не съществува."
  98259860
  9826 #: worktree.c:333
   9861#: worktree.c:332
  98279862#, c-format
  98289863msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
  98299864msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
  98309865
  9831 #: worktree.c:342
   9866#: worktree.c:341
  98329867#, c-format
  98339868msgid "'%s' does not point back to '%s'"
  98349869msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
  98359870
  9836 #: worktree.c:608
   9871#: worktree.c:603
  98379872msgid "not a directory"
  98389873msgstr "не е директория"
  98399874
  9840 #: worktree.c:617
   9875#: worktree.c:612
  98419876msgid ".git is not a file"
  98429877msgstr "„.git“ не е файл"
  98439878
  9844 #: worktree.c:619
   9879#: worktree.c:614
  98459880msgid ".git file broken"
  98469881msgstr "„.git“ е повреден"
  98479882
  9848 #: worktree.c:621
   9883#: worktree.c:616
  98499884msgid ".git file incorrect"
  98509885msgstr "„.git“ е неправилен"
  98519886
  9852 #: worktree.c:727
   9887#: worktree.c:722
  98539888msgid "not a valid path"
  98549889msgstr "неправилен път"
  98559890
  9856 #: worktree.c:733
   9891#: worktree.c:728
  98579892msgid "unable to locate repository; .git is not a file"
  98589893msgstr "не може да се открие хранилище: „.git“ не е файл"
  98599894
  9860 #: worktree.c:737
   9895#: worktree.c:732
  98619896msgid "unable to locate repository; .git file does not reference a repository"
  98629897msgstr "не може да се открие хранилище: файлът „.git“ не сочи към хранилище"
  98639898
  9864 #: worktree.c:741
   9899#: worktree.c:736
  98659900msgid "unable to locate repository; .git file broken"
  98669901msgstr "не може да се открие хранилище: „.git“ е повреден"
  98679902
  9868 #: worktree.c:747
   9903#: worktree.c:742
  98699904msgid "gitdir unreadable"
  98709905msgstr "директорията „gitdir“ не може да се прочете"
  98719906
  9872 #: worktree.c:751
   9907#: worktree.c:746
  98739908msgid "gitdir incorrect"
  98749909msgstr "неправилна директория „gitdir“"
  98759910
  9876 #: worktree.c:776
   9911#: worktree.c:771
  98779912msgid "not a valid directory"
  98789913msgstr "не е валидна директория"
  98799914
  9880 #: worktree.c:782
   9915#: worktree.c:777
  98819916msgid "gitdir file does not exist"
  98829917msgstr "файлът „gitdir“ не съществува"
  98839918
  9884 #: worktree.c:787 worktree.c:796
   9919#: worktree.c:782 worktree.c:791
  98859920#, c-format
  98869921msgid "unable to read gitdir file (%s)"
  98879922msgstr "файлът „gitdir“ не може да бъде прочетен (%s)"
  98889923
  9889 #: worktree.c:806
   9924#: worktree.c:801
  98909925#, c-format
  98919926msgid "short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read %<PRIuMAX>)"
   
  98949929"получени: %<PRIuMAX>)"
  98959930
  9896 #: worktree.c:814
   9931#: worktree.c:809
  98979932msgid "invalid gitdir file"
  98989933msgstr "неправилен файл „gitdir“"
  98999934
  9900 #: worktree.c:822
   9935#: worktree.c:817
  99019936msgid "gitdir file points to non-existent location"
  99029937msgstr "файлът „gitdir“ сочи несъществуващо местоположение"
   
  99539988"  (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
  99549989
  9955 #: wt-status.c:211 wt-status.c:1075
   9990#: wt-status.c:211 wt-status.c:1125
  99569991msgid "Changes to be committed:"
  99579992msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
  99589993
  9959 #: wt-status.c:234 wt-status.c:1084
   9994#: wt-status.c:234 wt-status.c:1134
  99609995msgid "Changes not staged for commit:"
  99619996msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
   
  1006210097msgstr "неследено съдържание, "
  1006310098
  10064 #: wt-status.c:908
   10099#: wt-status.c:958
  1006510100#, c-format
  1006610101msgid "Your stash currently has %d entry"
   
  1006910104msgstr[1] "Има %d скатавания."
  1007010105
  10071 #: wt-status.c:939
   10106#: wt-status.c:989
  1007210107msgid "Submodules changed but not updated:"
  1007310108msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
  1007410109
  10075 #: wt-status.c:941
   10110#: wt-status.c:991
  1007610111msgid "Submodule changes to be committed:"
  1007710112msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
  1007810113
  10079 #: wt-status.c:1023
   10114#: wt-status.c:1073
  1008010115msgid ""
  1008110116"Do not modify or remove the line above.\n"
   
  1008510120"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
  1008610121
  10087 #: wt-status.c:1115
   10122#: wt-status.c:1165
  1008810123#, c-format
  1008910124msgid ""
   
  1009610131"За да избегнете това, ползвайте „--no-ahead-behind“.\n"
  1009710132
  10098 #: wt-status.c:1145
   10133#: wt-status.c:1195
  1009910134msgid "You have unmerged paths."
  1010010135msgstr "Някои пътища не са слети."
  1010110136
  10102 #: wt-status.c:1148
   10137#: wt-status.c:1198
  1010310138msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
  1010410139msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
  1010510140
  10106 #: wt-status.c:1150
   10141#: wt-status.c:1200
  1010710142msgid "  (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
  1010810143msgstr "  (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
  1010910144
  10110 #: wt-status.c:1154
   10145#: wt-status.c:1204
  1011110146msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
  1011210147msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
  1011310148
  10114 #: wt-status.c:1157
   10149#: wt-status.c:1207
  1011510150msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
  1011610151msgstr "  (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
  1011710152
  10118 #: wt-status.c:1166
   10153#: wt-status.c:1216
  1011910154msgid "You are in the middle of an am session."
  1012010155msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
  1012110156
  10122 #: wt-status.c:1169
   10157#: wt-status.c:1219
  1012310158msgid "The current patch is empty."
  1012410159msgstr "Текущата кръпка е празна."
  1012510160
  10126 #: wt-status.c:1173
   10161#: wt-status.c:1223
  1012710162msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
  1012810163msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
  1012910164
  10130 #: wt-status.c:1175
   10165#: wt-status.c:1225
  1013110166msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
  1013210167msgstr "  (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  1013310168
  10134 #: wt-status.c:1177
   10169#: wt-status.c:1227
  1013510170msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
  1013610171msgstr ""
  1013710172"  (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  1013810173
  10139 #: wt-status.c:1310
   10174#: wt-status.c:1360
  1014010175msgid "git-rebase-todo is missing."
  1014110176msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
  1014210177
  10143 #: wt-status.c:1312
   10178#: wt-status.c:1362
  1014410179msgid "No commands done."
  1014510180msgstr "Не са изпълнени команди."
  1014610181
  10147 #: wt-status.c:1315
   10182#: wt-status.c:1365
  1014810183#, c-format
  1014910184msgid "Last command done (%d command done):"
   
  1015210187msgstr[1] "Последно изпълнени команди (изпълнени са общо %d команди):"
  1015310188
  10154 #: wt-status.c:1326
   10189#: wt-status.c:1376
  1015510190#, c-format
  1015610191msgid "  (see more in file %s)"
  1015710192msgstr "  (повече информация има във файла „%s“)"
  1015810193
  10159 #: wt-status.c:1331
   10194#: wt-status.c:1381
  1016010195msgid "No commands remaining."
  1016110196msgstr "Не остават повече команди."
  1016210197
  10163 #: wt-status.c:1334
   10198#: wt-status.c:1384
  1016410199#, c-format
  1016510200msgid "Next command to do (%d remaining command):"
   
  1016810203msgstr[1] "Следващи команди за изпълнение (остават още %d команди):"
  1016910204
  10170 #: wt-status.c:1342
   10205#: wt-status.c:1392
  1017110206msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
  1017210207msgstr ""
  1017310208"  (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
  1017410209
  10175 #: wt-status.c:1354
   10210#: wt-status.c:1404
  1017610211#, c-format
  1017710212msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
  1017810213msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  1017910214
  10180 #: wt-status.c:1359
   10215#: wt-status.c:1409
  1018110216msgid "You are currently rebasing."
  1018210217msgstr "В момента пребазирате."
  1018310218
  10184 #: wt-status.c:1372
   10219#: wt-status.c:1422
  1018510220msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
  1018610221msgstr "  (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
  1018710222
  10188 #: wt-status.c:1374
   10223#: wt-status.c:1424
  1018910224msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
  1019010225msgstr "  (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  1019110226
  10192 #: wt-status.c:1376
   10227#: wt-status.c:1426
  1019310228msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
  1019410229msgstr ""
  1019510230"  (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  1019610231
  10197 #: wt-status.c:1383
   10232#: wt-status.c:1433
  1019810233msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
  1019910234msgstr "  (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
  1020010235
  10201 #: wt-status.c:1387
   10236#: wt-status.c:1437
  1020210237#, c-format
  1020310238msgid ""
   
  1020510240msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  1020610241
  10207 #: wt-status.c:1392
   10242#: wt-status.c:1442
  1020810243msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
  1020910244msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
  1021010245
  10211 #: wt-status.c:1395
   10246#: wt-status.c:1445
  1021210247msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
  1021310248msgstr ""
   
  1021510250"continue“)"
  1021610251
  10217 #: wt-status.c:1399
   10252#: wt-status.c:1449
  1021810253#, c-format
  1021910254msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
   
  1022110256"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  1022210257
  10223 #: wt-status.c:1404
   10258#: wt-status.c:1454
  1022410259msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
  1022510260msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
  1022610261
  10227 #: wt-status.c:1407
   10262#: wt-status.c:1457
  1022810263msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
  1022910264msgstr ""
  1023010265"  (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
  1023110266
  10232 #: wt-status.c:1409
   10267#: wt-status.c:1459
  1023310268msgid ""
  1023410269"  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
   
  1023610271"  (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
  1023710272
  10238 #: wt-status.c:1420
   10273#: wt-status.c:1470
  1023910274msgid "Cherry-pick currently in progress."
  1024010275msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
  1024110276
  10242 #: wt-status.c:1423
   10277#: wt-status.c:1473
  1024310278#, c-format
  1024410279msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
  1024510280msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
  1024610281
  10247 #: wt-status.c:1430
   10282#: wt-status.c:1480
  1024810283msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
  1024910284msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  1025010285
  10251 #: wt-status.c:1433
   10286#: wt-status.c:1483
  1025210287msgid "  (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
  1025310288msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  1025410289
  10255 #: wt-status.c:1436
   10290#: wt-status.c:1486
  1025610291msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
  1025710292msgstr ""
  1025810293"  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  1025910294
  10260 #: wt-status.c:1438
   10295#: wt-status.c:1488
  1026110296msgid "  (use \"git cherry-pick --skip\" to skip this patch)"
  1026210297msgstr "  (използвайте „git cherry-pick --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  1026310298
  10264 #: wt-status.c:1440
   10299#: wt-status.c:1490
  1026510300msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
  1026610301msgstr ""
   
  1026810303"отбиране)"
  1026910304
  10270 #: wt-status.c:1450
   10305#: wt-status.c:1500
  1027110306msgid "Revert currently in progress."
  1027210307msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
  1027310308
  10274 #: wt-status.c:1453
   10309#: wt-status.c:1503
  1027510310#, c-format
  1027610311msgid "You are currently reverting commit %s."
  1027710312msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
  1027810313
  10279 #: wt-status.c:1459
   10314#: wt-status.c:1509
  1028010315msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
  1028110316msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
  1028210317
  10283 #: wt-status.c:1462
   10318#: wt-status.c:1512
  1028410319msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
  1028510320msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
  1028610321
  10287 #: wt-status.c:1465
   10322#: wt-status.c:1515
  1028810323msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
  1028910324msgstr "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
  1029010325
  10291 #: wt-status.c:1467
   10326#: wt-status.c:1517
  1029210327msgid "  (use \"git revert --skip\" to skip this patch)"
  1029310328msgstr "  (използвайте „git revert --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  1029410329
  10295 #: wt-status.c:1469
   10330#: wt-status.c:1519
  1029610331msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
  1029710332msgstr ""
   
  1029910334"подаване)"
  1030010335
  10301 #: wt-status.c:1479
   10336#: wt-status.c:1529
  1030210337#, c-format
  1030310338msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
  1030410339msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
  1030510340
  10306 #: wt-status.c:1483
   10341#: wt-status.c:1533
  1030710342msgid "You are currently bisecting."
  1030810343msgstr "В момента търсите двоично."
  1030910344
  10310 #: wt-status.c:1486
   10345#: wt-status.c:1536
  1031110346msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
  1031210347msgstr ""
   
  1031410349"състояние и клон)"
  1031510350
  10316 #: wt-status.c:1497
   10351#: wt-status.c:1547
   10352msgid "You are in a sparse checkout."
   10353msgstr "Вие сте в частично изтегляне."
   10354
   10355#: wt-status.c:1550
  1031710356#, c-format
  1031810357msgid "You are in a sparse checkout with %d%% of tracked files present."
   
  1032010359"Намирате се в частично изтеглено хранилище с %d%% налични, следени файла."
  1032110360
  10322 #: wt-status.c:1736
   10361#: wt-status.c:1794
  1032310362msgid "On branch "
  1032410363msgstr "На клон "
  1032510364
  10326 #: wt-status.c:1743
   10365#: wt-status.c:1801
  1032710366msgid "interactive rebase in progress; onto "
  1032810367msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
  1032910368
  10330 #: wt-status.c:1745
   10369#: wt-status.c:1803
  1033110370msgid "rebase in progress; onto "
  1033210371msgstr "извършвате пребазиране върху "
  1033310372
  10334 #: wt-status.c:1750
   10373#: wt-status.c:1808
  1033510374msgid "HEAD detached at "
  1033610375msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
  1033710376
  10338 #: wt-status.c:1752
   10377#: wt-status.c:1810
  1033910378msgid "HEAD detached from "
  1034010379msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
  1034110380
  10342 #: wt-status.c:1755
   10381#: wt-status.c:1813
  1034310382msgid "Not currently on any branch."
  1034410383msgstr "Извън всички клони."
  1034510384
  10346 #: wt-status.c:1772
   10385#: wt-status.c:1830
  1034710386msgid "Initial commit"
  1034810387msgstr "Първоначално подаване"
  1034910388
  10350 #: wt-status.c:1773
   10389#: wt-status.c:1831
  1035110390msgid "No commits yet"
  1035210391msgstr "Все още липсват подавания"
  1035310392
  10354 #: wt-status.c:1787
   10393#: wt-status.c:1845
  1035510394msgid "Untracked files"
  1035610395msgstr "Неследени файлове"
  1035710396
  10358 #: wt-status.c:1789
   10397#: wt-status.c:1847
  1035910398msgid "Ignored files"
  1036010399msgstr "Игнорирани файлове"
  1036110400
  10362 #: wt-status.c:1793
   10401#: wt-status.c:1851
  1036310402#, c-format
  1036410403msgid ""
   
  1037210411"За повече подробности погледнете „git status help“."
  1037310412
  10374 #: wt-status.c:1799
   10413#: wt-status.c:1857
  1037510414#, c-format
  1037610415msgid "Untracked files not listed%s"
  1037710416msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
  1037810417
  10379 #: wt-status.c:1801
   10418#: wt-status.c:1859
  1038010419msgid " (use -u option to show untracked files)"
  1038110420msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
  1038210421
  10383 #: wt-status.c:1807
   10422#: wt-status.c:1865
  1038410423msgid "No changes"
  1038510424msgstr "Няма промени"
  1038610425
  10387 #: wt-status.c:1812
   10426#: wt-status.c:1870
  1038810427#, c-format
  1038910428msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
   
  1039210431"„git commit -a“)\n"
  1039310432
  10394 #: wt-status.c:1816
   10433#: wt-status.c:1874
  1039510434#, c-format
  1039610435msgid "no changes added to commit\n"
  1039710436msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
  1039810437
  10399 #: wt-status.c:1820
   10438#: wt-status.c:1878
  1040010439#, c-format
  1040110440msgid ""
   
  1040610445"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  1040710446
  10408 #: wt-status.c:1824
   10447#: wt-status.c:1882
  1040910448#, c-format
  1041010449msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
  1041110450msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
  1041210451
  10413 #: wt-status.c:1828
   10452#: wt-status.c:1886
  1041410453#, c-format
  1041510454msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
   
  1041810457"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  1041910458
  10420 #: wt-status.c:1832 wt-status.c:1838
   10459#: wt-status.c:1890 wt-status.c:1896
  1042110460#, c-format
  1042210461msgid "nothing to commit\n"
  1042310462msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
  1042410463
  10425 #: wt-status.c:1835
   10464#: wt-status.c:1893
  1042610465#, c-format
  1042710466msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
   
  1043010469"неследените файлове)\n"
  1043110470
  10432 #: wt-status.c:1840
   10471#: wt-status.c:1898
  1043310472#, c-format
  1043410473msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
  1043510474msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
  1043610475
  10437 #: wt-status.c:1945
   10476#: wt-status.c:2003
  1043810477msgid "No commits yet on "
  1043910478msgstr "Все още липсват подавания в "
  1044010479
  10441 #: wt-status.c:1949
   10480#: wt-status.c:2007
  1044210481msgid "HEAD (no branch)"
  1044310482msgstr "HEAD (извън клон)"
  1044410483
  10445 #: wt-status.c:1980
   10484#: wt-status.c:2038
  1044610485msgid "different"
  1044710486msgstr "различен"
  1044810487
  10449 #: wt-status.c:1982 wt-status.c:1990
   10488#: wt-status.c:2040 wt-status.c:2048
  1045010489msgid "behind "
  1045110490msgstr "назад с "
  1045210491
  10453 #: wt-status.c:1985 wt-status.c:1988
   10492#: wt-status.c:2043 wt-status.c:2046
  1045410493msgid "ahead "
  1045510494msgstr "напред с "
  1045610495
  1045710496#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
  10458 #: wt-status.c:2511
   10497#: wt-status.c:2569
  1045910498#, c-format
  1046010499msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
  1046110500msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
  1046210501
  10463 #: wt-status.c:2517
   10502#: wt-status.c:2575
  1046410503msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
  1046510504msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
  1046610505
  10467 #: wt-status.c:2519
   10506#: wt-status.c:2577
  1046810507#, c-format
  1046910508msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
  1047010509msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
  1047110510
  10472 #: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:178
   10511#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:182
  1047310512msgid "could not send IPC command"
  1047410513msgstr "командата за комуникация между процеси не може да бъде пратена"
  1047510514
  10476 #: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:185
   10515#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:189
  1047710516msgid "could not read IPC response"
  1047810517msgstr "отговорът за комуникацията между процеси не може да бъде прочетен"
  1047910518
  10480 #: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:862
   10519#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:866
  1048110520#, c-format
  1048210521msgid "could not start accept_thread '%s'"
  1048310522msgstr "неуспешно изпълнение на „accept_thread“ върху нишката „%s“"
  1048410523
  10485 #: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:874
   10524#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:878
  1048610525#, c-format
  1048710526msgid "could not start worker[0] for '%s'"
   
  1052010559msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
  1052110560
  10522 #: builtin/add.c:307 builtin/rev-parse.c:991
   10561#: builtin/add.c:307 builtin/rev-parse.c:993
  1052310562msgid "Could not read the index"
  1052410563msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
   
  1055610595"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
  1055710596
  10558 #: builtin/add.c:363 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:173 builtin/mv.c:124
  10559 #: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:559
   10597#: builtin/add.c:363 builtin/clean.c:901 builtin/fetch.c:173 builtin/mv.c:124
   10598#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:550
  1056010599#: builtin/remote.c:1427 builtin/rm.c:243 builtin/send-pack.c:190
  1056110600msgid "dry run"
   
  1070710746
  1070810747#: builtin/add.c:544 builtin/checkout.c:1735 builtin/commit.c:363
  10709 #: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:273 builtin/stash.c:1637
   10748#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:273 builtin/stash.c:1633
  1071010749msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
  1071110750msgstr ""
   
  1071310752
  1071410753#: builtin/add.c:551 builtin/checkout.c:1747 builtin/commit.c:369
  10715 #: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:279 builtin/stash.c:1643
   10754#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:279 builtin/stash.c:1639
  1071610755msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
  1071710756msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
   
  1073310772"    git config advice.addEmptyPathspec false"
  1073410773
  10735 #: builtin/am.c:364
   10774#: builtin/am.c:365
  1073610775msgid "could not parse author script"
  1073710776msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
  1073810777
  10739 #: builtin/am.c:454
   10778#: builtin/am.c:455
  1074010779#, c-format
  1074110780msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
  1074210781msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
  1074310782
  10744 #: builtin/am.c:496
   10783#: builtin/am.c:497
  1074510784#, c-format
  1074610785msgid "Malformed input line: '%s'."
  1074710786msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
  1074810787
  10749 #: builtin/am.c:534
   10788#: builtin/am.c:535
  1075010789#, c-format
  1075110790msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
  1075210791msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
  1075310792
  10754 #: builtin/am.c:560
   10793#: builtin/am.c:561
  1075510794msgid "fseek failed"
  1075610795msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
  1075710796
  10758 #: builtin/am.c:748
   10797#: builtin/am.c:749
  1075910798#, c-format
  1076010799msgid "could not parse patch '%s'"
  1076110800msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
  1076210801
  10763 #: builtin/am.c:813
   10802#: builtin/am.c:814
  1076410803msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
  1076510804msgstr ""
  1076610805"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
  1076710806
  10768 #: builtin/am.c:861
   10807#: builtin/am.c:862
  1076910808msgid "invalid timestamp"
  1077010809msgstr "неправилна стойност за време"
  1077110810
  10772 #: builtin/am.c:866 builtin/am.c:878
   10811#: builtin/am.c:867 builtin/am.c:879
  1077310812msgid "invalid Date line"
  1077410813msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
  1077510814
  10776 #: builtin/am.c:873
   10815#: builtin/am.c:874
  1077710816msgid "invalid timezone offset"
  1077810817msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
  1077910818
  10780 #: builtin/am.c:966
   10819#: builtin/am.c:967
  1078110820msgid "Patch format detection failed."
  1078210821msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
  1078310822
  10784 #: builtin/am.c:971 builtin/clone.c:414
   10823#: builtin/am.c:972 builtin/clone.c:414
  1078510824#, c-format
  1078610825msgid "failed to create directory '%s'"
  1078710826msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
  1078810827
  10789 #: builtin/am.c:976
   10828#: builtin/am.c:977
  1079010829msgid "Failed to split patches."
  1079110830msgstr "Кръпките не може да бъдат разделени."
  1079210831
  10793 #: builtin/am.c:1125
   10832#: builtin/am.c:1126
  1079410833#, c-format
  1079510834msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
  1079610835msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
  1079710836
  10798 #: builtin/am.c:1126
   10837#: builtin/am.c:1127
  1079910838#, c-format
  1080010839msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
  1080110840msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
  1080210841
  10803 #: builtin/am.c:1127
   10842#: builtin/am.c:1128
  1080410843#, c-format
  1080510844msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
  1080610845msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
  1080710846
  10808 #: builtin/am.c:1222
   10847#: builtin/am.c:1223
  1080910848msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
  1081010849msgstr ""
   
  1081210851"редовете може да се загубят."
  1081310852
  10814 #: builtin/am.c:1250
   10853#: builtin/am.c:1251
  1081510854msgid "Patch is empty."
  1081610855msgstr "Кръпката е празна."
  1081710856
  10818 #: builtin/am.c:1315
   10857#: builtin/am.c:1316
  1081910858#, c-format
  1082010859msgid "missing author line in commit %s"
  1082110860msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
  1082210861
  10823 #: builtin/am.c:1318
   10862#: builtin/am.c:1319
  1082410863#, c-format
  1082510864msgid "invalid ident line: %.*s"
  1082610865msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
  1082710866
  10828 #: builtin/am.c:1537
   10867#: builtin/am.c:1538
  1082910868msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
  1083010869msgstr ""
   
  1083210871"сливане."
  1083310872
  10834 #: builtin/am.c:1539
   10873#: builtin/am.c:1540
  1083510874msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
  1083610875msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
  1083710876
  10838 #: builtin/am.c:1558
   10877#: builtin/am.c:1559
  1083910878msgid ""
  1084010879"Did you hand edit your patch?\n"
   
  1084410883"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
  1084510884
  10846 #: builtin/am.c:1564
   10885#: builtin/am.c:1565
  1084710886msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
  1084810887msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
  1084910888
  10850 #: builtin/am.c:1590
   10889#: builtin/am.c:1591
  1085110890msgid "Failed to merge in the changes."
  1085210891msgstr "Неуспешно сливане на промените."
  1085310892
  10854 #: builtin/am.c:1622
   10893#: builtin/am.c:1623
  1085510894msgid "applying to an empty history"
  1085610895msgstr "прилагане върху празна история"
  1085710896
  10858 #: builtin/am.c:1674 builtin/am.c:1678
   10897#: builtin/am.c:1675 builtin/am.c:1679
  1085910898#, c-format
  1086010899msgid "cannot resume: %s does not exist."
  1086110900msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
  1086210901
  10863 #: builtin/am.c:1696
   10902#: builtin/am.c:1697
  1086410903msgid "Commit Body is:"
  1086510904msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
   
  1086910908#. input at this point.
  1087010909#.
  10871 #: builtin/am.c:1706
   10910#: builtin/am.c:1707
  1087210911#, c-format
  1087310912msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
   
  1087610915"на всичко:"
  1087710916
  10878 #: builtin/am.c:1752 builtin/commit.c:408
   10917#: builtin/am.c:1753 builtin/commit.c:408
  1087910918msgid "unable to write index file"
  1088010919msgstr "индексът не може да бъде записан"
  1088110920
  10882 #: builtin/am.c:1756
   10921#: builtin/am.c:1757
  1088310922#, c-format
  1088410923msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
   
  1088610925"Индексът не е чист: кръпките не може да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
  1088710926
  10888 #: builtin/am.c:1796 builtin/am.c:1864
   10927#: builtin/am.c:1797 builtin/am.c:1865
  1088910928#, c-format
  1089010929msgid "Applying: %.*s"
  1089110930msgstr "Прилагане: %.*s"
  1089210931
  10893 #: builtin/am.c:1813
   10932#: builtin/am.c:1814
  1089410933msgid "No changes -- Patch already applied."
  1089510934msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
  1089610935
  10897 #: builtin/am.c:1819
   10936#: builtin/am.c:1820
  1089810937#, c-format
  1089910938msgid "Patch failed at %s %.*s"
  1090010939msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
  1090110940
  10902 #: builtin/am.c:1823
   10941#: builtin/am.c:1824
  1090310942msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
  1090410943msgstr ""
   
  1090710946"    git am --show-current-patch=diff"
  1090810947
  10909 #: builtin/am.c:1867
   10948#: builtin/am.c:1868
  1091010949msgid ""
  1091110950"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
   
  1091710956"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
  1091810957
  10919 #: builtin/am.c:1874
   10958#: builtin/am.c:1875
  1092010959msgid ""
  1092110960"You still have unmerged paths in your index.\n"
   
  1092810967"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
  1092910968
  10930 #: builtin/am.c:1981 builtin/am.c:1985 builtin/am.c:1997 builtin/reset.c:347
   10969#: builtin/am.c:1982 builtin/am.c:1986 builtin/am.c:1998 builtin/reset.c:347
  1093110970#: builtin/reset.c:355
  1093210971#, c-format
   
  1093410973msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
  1093510974
  10936 #: builtin/am.c:2033
   10975#: builtin/am.c:2034
  1093710976msgid "failed to clean index"
  1093810977msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
  1093910978
  10940 #: builtin/am.c:2077
   10979#: builtin/am.c:2078
  1094110980msgid ""
  1094210981"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
   
  1094910988"„ORIG_HEAD“"
  1095010989
  10951 #: builtin/am.c:2184
   10990#: builtin/am.c:2185
  1095210991#, c-format
  1095310992msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
  1095410993msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
  1095510994
  10956 #: builtin/am.c:2226
   10995#: builtin/am.c:2227
  1095710996#, c-format
  1095810997msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
  1095910998msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
  1096010999
  10961 #: builtin/am.c:2230
   11000#: builtin/am.c:2231
  1096211001#, c-format
  1096311002msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
   
  1096511004"опциите „--show-current-patch=%s“ и „--show-current-patch=%s“ са несъвместими"
  1096611005
  10967 #: builtin/am.c:2261
   11006#: builtin/am.c:2262
  1096811007msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
  1096911008msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
  1097011009
  10971 #: builtin/am.c:2262
   11010#: builtin/am.c:2263
  1097211011msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
  1097311012msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
  1097411013
  10975 #: builtin/am.c:2268
   11014#: builtin/am.c:2269
  1097611015msgid "run interactively"
  1097711016msgstr "интерактивна работа"
  1097811017
  10979 #: builtin/am.c:2270
   11018#: builtin/am.c:2271
  1098011019msgid "historical option -- no-op"
  1098111020msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
  1098211021
  10983 #: builtin/am.c:2272
   11022#: builtin/am.c:2273
  1098411023msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
  1098511024msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
  1098611025
  10987 #: builtin/am.c:2273 builtin/init-db.c:546 builtin/prune-packed.c:16
  10988 #: builtin/repack.c:472 builtin/stash.c:948
   11026#: builtin/am.c:2274 builtin/init-db.c:547 builtin/prune-packed.c:16
   11027#: builtin/repack.c:472 builtin/stash.c:945
  1098911028msgid "be quiet"
  1099011029msgstr "без извеждане на информация"
  1099111030
  10992 #: builtin/am.c:2275
   11031#: builtin/am.c:2276
  1099311032msgid "add a Signed-off-by trailer to the commit message"
  1099411033msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
  1099511034
  10996 #: builtin/am.c:2278
   11035#: builtin/am.c:2279
  1099711036msgid "recode into utf8 (default)"
  1099811037msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
  1099911038
  11000 #: builtin/am.c:2280
   11039#: builtin/am.c:2281
  1100111040msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
  1100211041msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
  1100311042
  11004 #: builtin/am.c:2282
   11043#: builtin/am.c:2283
  1100511044msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
  1100611045msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
  1100711046
  11008 #: builtin/am.c:2284
   11047#: builtin/am.c:2285
  1100911048msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
  1101011049msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
  1101111050
  11012 #: builtin/am.c:2286
   11051#: builtin/am.c:2287
  1101311052msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
  1101411053msgstr ""
  1101511054"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
  1101611055
  11017 #: builtin/am.c:2289
   11056#: builtin/am.c:2290
  1101811057msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
  1101911058msgstr ""
   
  1102111060"от „am.keepcr“"
  1102211061
  11023 #: builtin/am.c:2292
   11062#: builtin/am.c:2293
  1102411063msgid "strip everything before a scissors line"
  1102511064msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
  1102611065
  11027 #: builtin/am.c:2294
   11066#: builtin/am.c:2295
  1102811067msgid "pass it through git-mailinfo"
  1102911068msgstr "прекарване през „git-mailinfo“"
  1103011069
  11031 #: builtin/am.c:2297 builtin/am.c:2300 builtin/am.c:2303 builtin/am.c:2306
  11032 #: builtin/am.c:2309 builtin/am.c:2312 builtin/am.c:2315 builtin/am.c:2318
  11033 #: builtin/am.c:2324
   11070#: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
   11071#: builtin/am.c:2310 builtin/am.c:2313 builtin/am.c:2316 builtin/am.c:2319
   11072#: builtin/am.c:2325
  1103411073msgid "pass it through git-apply"
  1103511074msgstr "прекарване през „git-apply“"
  1103611075
  11037 #: builtin/am.c:2314 builtin/commit.c:1505 builtin/fmt-merge-msg.c:17
  11038 #: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:906 builtin/merge.c:261
   11076#: builtin/am.c:2315 builtin/commit.c:1512 builtin/fmt-merge-msg.c:17
   11077#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:905 builtin/merge.c:261
  1103911078#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
  1104011079#: builtin/rebase.c:1342 builtin/repack.c:483 builtin/repack.c:487
   
  1104511084msgstr "БРОЙ"
  1104611085
  11047 #: builtin/am.c:2320 builtin/branch.c:672 builtin/bugreport.c:137
   11086#: builtin/am.c:2321 builtin/branch.c:672 builtin/bugreport.c:137
  1104811087#: builtin/for-each-ref.c:40 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:481
  1104911088#: builtin/verify-tag.c:38
   
  1105111090msgstr "ФОРМАТ"
  1105211091
  11053 #: builtin/am.c:2321
   11092#: builtin/am.c:2322
  1105411093msgid "format the patch(es) are in"
  1105511094msgstr "формат на кръпките"
  1105611095
  11057 #: builtin/am.c:2327
   11096#: builtin/am.c:2328
  1105811097msgid "override error message when patch failure occurs"
  1105911098msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
  1106011099
  11061 #: builtin/am.c:2329
   11100#: builtin/am.c:2330
  1106211101msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
  1106311102msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
  1106411103
  11065 #: builtin/am.c:2332
   11104#: builtin/am.c:2333
  1106611105msgid "synonyms for --continue"
  1106711106msgstr "псевдоними на „--continue“"
  1106811107
  11069 #: builtin/am.c:2335
   11108#: builtin/am.c:2336
  1107011109msgid "skip the current patch"
  1107111110msgstr "прескачане на текущата кръпка"
  1107211111
  11073 #: builtin/am.c:2338
   11112#: builtin/am.c:2339
  1107411113msgid "restore the original branch and abort the patching operation"
  1107511114msgstr ""
   
  1107711116"прилагането на кръпката"
  1107811117
  11079 #: builtin/am.c:2341
   11118#: builtin/am.c:2342
  1108011119msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is"
  1108111120msgstr ""
  1108211121"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“"
  1108311122
  11084 #: builtin/am.c:2345
   11123#: builtin/am.c:2346
  1108511124msgid "show the patch being applied"
  1108611125msgstr "показване на прилаганата кръпка"
  1108711126
  11088 #: builtin/am.c:2350
   11127#: builtin/am.c:2351
  1108911128msgid "lie about committer date"
  1109011129msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
  1109111130
  11092 #: builtin/am.c:2352
   11131#: builtin/am.c:2353
  1109311132msgid "use current timestamp for author date"
  1109411133msgstr "използване на текущото време като това за автор"
  1109511134
  11096 #: builtin/am.c:2354 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1630
   11135#: builtin/am.c:2355 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1640
  1109711136#: builtin/merge.c:298 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:537
  1109811137#: builtin/rebase.c:1395 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:462
   
  1110011139msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
  1110111140
  11102 #: builtin/am.c:2355 builtin/rebase.c:538 builtin/rebase.c:1396
   11141#: builtin/am.c:2356 builtin/rebase.c:538 builtin/rebase.c:1396
  1110311142msgid "GPG-sign commits"
  1110411143msgstr "подписване на подаванията с GPG"
  1110511144
  11106 #: builtin/am.c:2358
   11145#: builtin/am.c:2359
  1110711146msgid "(internal use for git-rebase)"
  1110811147msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
  1110911148
  11110 #: builtin/am.c:2376
   11149#: builtin/am.c:2377
  1111111150msgid ""
  1111211151"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
   
  1111611155"ще бъдат премахнати в бъдеще.  Не ги ползвайте."
  1111711156
  11118 #: builtin/am.c:2383
   11157#: builtin/am.c:2384
  1111911158msgid "failed to read the index"
  1112011159msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
  1112111160