Changeset 3423


Ignore:
Timestamp:
Aug 2, 2021, 5:21:49 PM (6 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-software: подаден през vertimus

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-software.master.bg.po

  r3213 r3423  
  11# Bulgarian translation of gnome-software po-file.
  22# Copyright (C) 2017 gnome-software's COPYRIGHT HOLDER
   3# Copyright (C) 2021 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
  34# This file is distributed under the same license as the gnome-software package.
  45# Lyubomir Vasilev <lyubomirv@abv.bg>, 2017.
   6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2021.
  57#
  68msgid ""
  79msgstr ""
  810"Project-Id-Version: gnome-software master\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
  10 "software&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2017-10-01 14:53+0000\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2017-10-02 07:42+0200\n"
  13 "Last-Translator: Lyubomir Vasilev <lyubomirv@abv.bg>\n"
   11"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-software/issues\n"
   12"POT-Creation-Date: 2021-08-02 10:49+0000\n"
   13"PO-Revision-Date: 2021-08-02 17:19+0300\n"
   14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1415"Language-Team: Bulgarian <dict-notifications@fsa-bg.org>\n"
  1516"Language: bg\n"
   
  4344msgstr ""
  4445"Програмата показва на преден план избрани и популярни приложения, като за "
  45 "всяко може да се види описание и няколко снимки. Приложенията могат да бъдат "
   46"всяко може да се види описание и няколко снимки. Приложенията може да бъдат "
  4647"намерени чрез преглеждане на категоризирания списък или чрез търсене. Освен "
  4748"това, програмата може да обновява системата без връзка с мрежата."
   
  6768msgstr "Подробности за обновлението"
  6869
  69 #: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:861
   70#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:1744
  7071msgid "The GNOME Project"
  7172msgstr "Проектът GNOME"
  7273
  73 #: data/org.gnome.software.external-appstream.policy.in:11
   74#: data/org.gnome.software.external-appstream.policy.in.in:11
  7475msgid "Install an appstream file into a system location"
  7576msgstr "Инсталиране на файл на „AppStream“ в системата"
  7677
  77 #: data/org.gnome.software.external-appstream.policy.in:12
   78#: data/org.gnome.software.external-appstream.policy.in.in:12
  7879msgid "Installing an appstream file into a system location"
  7980msgstr "Инсталиране на файл на „AppStream“ в системата"
   
  9293
  9394#: data/org.gnome.software.gschema.xml:10
  94 msgid "Whether to manage updates in GNOME Software"
  95 msgstr "Дали обновленията да се управляват от тази програма"
   95msgid "Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software"
   96msgstr ""
   97"Дали обновленията и надгражданията да се извършват от „Управление на "
   98"програмите“ в GNOME"
  9699
  97100#: data/org.gnome.software.gschema.xml:11
  98101msgid ""
  99 "If disabled, GNOME Software will hide the updates panel and not perform any "
  100 "automatic updates actions."
  101 msgstr ""
  102 "Ако е изключено, разделът с обновленията ще бъде скрит и програмата няма да "
  103 "извършва никакви автоматични действия спрямо обновленията."
   102"If disabled, GNOME Software will hide the updates panel, not perform any "
   103"automatic updates actions or prompt for upgrades."
   104msgstr ""
   105"Ако е изключено, разделът с обновленията ще бъде скрит и „Управление на "
   106"програмите“ няма да извършва никакви автоматични действия спрямо "
   107"обновленията и надгражданията."
  104108
  105109#: data/org.gnome.software.gschema.xml:15
  106 msgid "Whether to automatically download updates"
  107 msgstr "Дали обновленията да се изтеглят автоматично"
   110msgid "Automatically download and install updates"
   111msgstr "Автоматично изтегляне и инсталиране на обновления"
  108112
  109113#: data/org.gnome.software.gschema.xml:16
  110114msgid ""
  111 "If enabled, GNOME Software automatically downloads updates in the background "
  112 "and prompts the user to install them when ready."
  113 msgstr ""
  114 "Когато е включено, обновленията ще се изтеглят автоматично на заден фон и "
  115 "когато са готови, потребителят ще бъде помолен за разрешение за "
  116 "инсталирането им."
   115"If enabled, GNOME Software automatically downloads software updates in the "
   116"background, also installing ones that do not require a reboot."
   117msgstr ""
   118"Когато е включено, „Управление на програмите“ автоматично ще изтегля "
   119"обновленията на заден фон и ще инсталира тези, които не се нуждаят от "
   120"рестартиране."
  117121
  118122#: data/org.gnome.software.gschema.xml:20
   123msgid "Notify the user about software updated in the background"
   124msgstr "Известяване на потребителя, че софтуерът се обновява на заден фон"
   125
   126#: data/org.gnome.software.gschema.xml:21
   127msgid ""
   128"If enabled, GNOME Software notifies the user about updates that happened "
   129"whilst the user was idle."
   130msgstr ""
   131"Когато е включено, „Управление на програмите“ ще известява потребителя за "
   132"извършените обновления на заден фон."
   133
   134#: data/org.gnome.software.gschema.xml:25
  119135msgid "Whether to automatically refresh when on a metered connection"
  120 msgstr ""
  121 "Дали да се извършва автоматично опресняване, когато връзката се таксува "
  122 "според количеството данни"
  123 
  124 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:21
   136msgstr "Дали да се извършва автоматично опресняване при измервана връзка"
   137
   138#: data/org.gnome.software.gschema.xml:26
  125139msgid ""
  126140"If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even "
   
  133147"пари на потребителя)."
  134148
  135 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:25
   149#: data/org.gnome.software.gschema.xml:30
  136150msgid "Whether it’s the very first run of GNOME Software"
  137151msgstr "Дали това е първото пускане на „Управление на програмите“"
  138152
  139 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:29
   153#: data/org.gnome.software.gschema.xml:34
  140154msgid "Show star ratings next to applications"
  141155msgstr "Показване на оценка в звезди до програмите"
  142156
  143 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:33
   157#: data/org.gnome.software.gschema.xml:38
  144158msgid "Filter applications based on the default branch set for the remote"
  145159msgstr ""
   
  147161"хранилище"
  148162
  149 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:37
   163#: data/org.gnome.software.gschema.xml:42
  150164msgid "Non-free applications show a warning dialog before install"
  151165msgstr "Предупреждение преди инсталиране на програми, които не са свободни"
  152166
  153 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:38
   167#: data/org.gnome.software.gschema.xml:43
  154168msgid ""
  155169"When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This "
  156170"controls if that dialog is suppressed."
  157171msgstr ""
  158 "При инсталиране на програми, които не са свободни, може да бъде показано "
   172"При инсталиране на програми, които не са свободни, може да се покаже "
  159173"предупреждение. Тази настройка определя дали това предупреждение да не се "
  160174"показва."
  161175
  162 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:42
   176#: data/org.gnome.software.gschema.xml:47
  163177msgid "A list of popular applications"
  164178msgstr "Списък с популярни програми"
  165179
  166 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:43
   180#: data/org.gnome.software.gschema.xml:48
  167181msgid "A list of applications to use, overriding the system defined ones."
  168182msgstr ""
  169183"Списък с програмите, които да се използват вместо стандартните за системата."
  170 
  171 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:47
  172 msgid "The list of extra sources that have been previously enabled"
  173 msgstr "Списъкът с допълнителни източници, които преди са били включени"
  174 
  175 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:48
  176 msgid ""
  177 "The list of sources that have been previously enabled when installing third-"
  178 "party applications."
  179 msgstr ""
  180 "Списъкът с източници, които преди са били включени при инсталирането на "
  181 "програми от трети страни."
  182184
  183185#: data/org.gnome.software.gschema.xml:52
   
  190192
  191193#: data/org.gnome.software.gschema.xml:60
   194msgid "The last update notification timestamp"
   195msgstr "Време на последното известие за обновяване"
   196
   197#: data/org.gnome.software.gschema.xml:64
  192198msgid "The timestamp of the first security update, cleared after update"
  193199msgstr ""
  194200"Време на първото обновление по сигурността. Изчиства се след обновяване"
  195201
  196 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:64
   202#: data/org.gnome.software.gschema.xml:68
  197203msgid "The last update timestamp"
  198204msgstr "Време на последното обновление"
  199205
  200 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:68
   206#: data/org.gnome.software.gschema.xml:72
   207msgid "The last timestamp when the system was online and got any updates"
   208msgstr ""
   209"Последното време, когато системата е била свързана с мрежата и е била "
   210"обновена"
   211
   212#: data/org.gnome.software.gschema.xml:76
  201213msgid "The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid"
  202214msgstr ""
   
  204216"все още е правилна"
  205217
  206 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:69
   218#: data/org.gnome.software.gschema.xml:77
  207219msgid ""
  208220"Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but "
   
  215227"сървъра, ако тя вече е в кеша."
  216228
  217 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:78
   229#: data/org.gnome.software.gschema.xml:86
  218230msgid "The server to use for application reviews"
  219231msgstr "Сървърът, който да се ползва за оценки на програмите"
  220232
  221 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:82
   233#: data/org.gnome.software.gschema.xml:90
  222234msgid "The minimum karma score for reviews"
  223235msgstr "Минимална оценка за рецензиите"
  224236
  225 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:83
   237#: data/org.gnome.software.gschema.xml:91
  226238msgid "Reviews with karma less than this number will not be shown."
  227239msgstr "Рецензиите с по-ниска оценка няма да бъдат показани."
  228240
  229 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:87
  230 msgid "A list of official sources that should not be considered 3rd party"
   241#: data/org.gnome.software.gschema.xml:95
   242msgid "A list of official repositories that should not be considered 3rd party"
  231243msgstr ""
  232244"Списък от официални източници, които не трябва да се смятат за такива от "
  233245"трети страни"
  234246
  235 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:91
  236 msgid "A list of official sources that should be considered free software"
   247#: data/org.gnome.software.gschema.xml:99
   248msgid "A list of official repositories that should be considered free software"
  237249msgstr ""
  238250"Списък от официални източници, които трябва да се смятат за свободни програми"
  239251
  240 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:95
   252#: data/org.gnome.software.gschema.xml:103
  241253msgid ""
  242254"The licence URL to use when an application should be considered free software"
   
  245257"за свободна"
  246258
  247 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:99
   259#: data/org.gnome.software.gschema.xml:107
  248260msgid "Install bundled applications for all users on the system where possible"
  249261msgstr ""
   
  251263"когато е възможно"
  252264
  253 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:103
  254 msgid "Show the folder management UI"
  255 msgstr "Показване на интерфейса за управление на папките"
  256 
  257 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:107
  258 msgid "Allow access to the Software Sources dialog"
  259 msgstr "Дава достъп до прозореца за източниците на софтуер"
  260 
  261265#: data/org.gnome.software.gschema.xml:111
   266msgid "Allow access to the Software Repositories dialog"
   267msgstr "Достъп до прозореца за източниците на софтуер"
   268
   269#: data/org.gnome.software.gschema.xml:115
  262270msgid "Offer upgrades for pre-releases"
  263271msgstr "Предлагане на надграждане до предварителни издания"
  264272
  265 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:115
   273#: data/org.gnome.software.gschema.xml:119
  266274msgid "Show some UI elements informing the user that an app is non-free"
  267275msgstr ""
   
  269277"дадена програма не е свободна"
  270278
  271 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:119
  272 msgid "Show the prompt to install nonfree software sources"
  273 msgstr ""
  274 "Показване на въпрос за инсталирането на източници на софтуер, който не е "
  275 "свободен"
  276 
  277279#: data/org.gnome.software.gschema.xml:123
  278 msgid "Show non-free software in search results"
  279 msgstr ""
  280 "Показване на програми, които не са свободни, в резултатите от търсенията"
   280msgid "Show the prompt to install nonfree software repositories"
   281msgstr "Показване на въпрос за инсталирането на източници с несвободен софтуер"
  281282
  282283#: data/org.gnome.software.gschema.xml:127
   
  284285msgstr "Показване на размера на програмите в списъка с инсталирани програми"
  285286
   287#. Translators: Replace the link with a version in your language, e.g. 'https://de.wikipedia.org/wiki/Proprietäre_Software'. Remember to include ''.
  286288#: data/org.gnome.software.gschema.xml:131
   289msgid "'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'"
   290msgstr "'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'"
   291
   292#: data/org.gnome.software.gschema.xml:132
  287293msgid "The URI that explains nonfree and proprietary software"
  288294msgstr ""
   
  290296"софтуер и програми, които не са свободни"
  291297
  292 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:135
  293 msgid "A list of non-free sources that can be optionally enabled"
  294 msgstr ""
  295 "Списък от източници на несвободни програми, които могат да бъдат включени"
  296 
  297 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:139
   298#: data/org.gnome.software.gschema.xml:136
  298299msgid ""
  299300"A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an "
   
  303304"изтеглени в папка с информация за програмата"
  304305
  305 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:143
   306#: data/org.gnome.software.gschema.xml:140
  306307msgid "Install the AppStream files to a system-wide location for all users"
  307308msgstr ""
  308309"Инсталиране на файловете на „AppStream“ в системна папка, за всички "
  309310"потребители"
   311
   312#: data/org.gnome.software.gschema.xml:144
   313msgid ""
   314"Priority order of packaging formats to prefer, with more important formats "
   315"listed first. An empty array means the default order. Omitted formats are "
   316"assumed to be listed last."
   317msgstr ""
   318"Списък на форматите на пакетите по приоритет, по-важните са отпред. Празен "
   319"масив означава стандартен списък. Пропуснатите формати са все едно най-"
   320"последни."
   321
   322#: data/org.gnome.software.gschema.xml:151
   323msgid "A string storing the gnome-online-account id used to login"
   324msgstr ""
   325"Низ-идентификатор на регистрацията в gnome-online-account, с която се влиза"
   326
   327#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
   328#: gs-install-appstream/gs-install-appstream.c:141
   329msgid "GNOME Software AppStream system-wide installer"
   330msgstr "Системен инсталатор за „AppStream“ на „Управление на програмите“"
   331
   332#: gs-install-appstream/gs-install-appstream.c:143
   333msgid "Failed to parse command line arguments"
   334msgstr "Аргументите подадени на програмата не може да бъдат анализирани"
   335
   336#. TRANSLATORS: user did not specify a valid filename
   337#: gs-install-appstream/gs-install-appstream.c:150
   338msgid "You need to specify exactly one filename"
   339msgstr "Трябва да посочите само едно име на файл"
   340
   341#. TRANSLATORS: only able to install files as root
   342#: gs-install-appstream/gs-install-appstream.c:157
   343msgid "This program can only be used by the root user"
   344msgstr "Тази програма може да се използва само от системния администратор"
   345
   346#. TRANSLATORS: error details
   347#: gs-install-appstream/gs-install-appstream.c:165
   348#, c-format
   349msgid "Failed to validate content type: %s"
   350msgstr "Видът на съдържанието не може да бъде проверен: %s"
   351
   352#. TRANSLATORS: error details
   353#: gs-install-appstream/gs-install-appstream.c:176
   354#, c-format
   355msgid "Failed to copy: %s"
   356msgstr "Неуспешно копиране: %s"
  310357
  311358#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:3
   
  317364msgstr "Инсталиране на избраните програми на системата"
  318365
  319 #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
  320 #: src/gnome-software-local-file.desktop.in:10
  321 msgid "system-software-install"
  322 msgstr "system-software-install"
  323 
  324 #: src/gnome-software.ui:10
  325 msgid "Select All"
  326 msgstr "Избиране на всички"
  327 
  328 #: src/gnome-software.ui:16
  329 msgid "Select None"
  330 msgstr "Отмяна на избора"
  331 
  332 #: src/gnome-software.ui:24 src/org.gnome.Software.desktop.in:3
  333 msgid "Software"
  334 msgstr "Програми"
  335 
  336 #: src/gnome-software.ui:43 src/gs-sources-dialog.ui:23
  337 #: src/gs-update-dialog.ui:21
  338 msgid "Go back"
  339 msgstr "Назад"
  340 
  341 #. Translators: A label for a button to show all available software.
  342 #: src/gnome-software.ui:77
  343 msgid "_All"
  344 msgstr "_Всичко"
  345 
  346 #. Translators: A label for a button to show only software which is already installed.
  347 #: src/gnome-software.ui:104
  348 msgid "_Installed"
  349 msgstr "_Инсталирани"
  350 
  351 #. Translators: A label for a button to show only updates which are available to install.
  352 #: src/gnome-software.ui:155
  353 msgid "_Updates"
  354 msgstr "_Обновления"
  355 
  356 #: src/gnome-software.ui:251
  357 msgid "Search"
  358 msgstr "Търсене"
  359 
  360 #. button in the info bar
  361 #: src/gnome-software.ui:350 src/gs-sources-dialog.ui:6
  362 #: src/gs-sources-dialog.ui:46
  363 msgid "Software Sources"
  364 msgstr "Източници на софтуер"
  365 
  366 #. button in the info bar
  367 #: src/gnome-software.ui:361
  368 msgid "Examine Disk"
  369 msgstr "Проучване на диска"
  370 
  371 #. button in the info bar
  372 #. TRANSLATORS: this is a link to the
  373 #. * control-center network panel
  374 #: src/gnome-software.ui:372 src/gs-updates-page.c:1393
  375 msgid "Network Settings"
  376 msgstr "Мрежови настройки"
  377 
  378 #. button in the info bar
  379 #: src/gnome-software.ui:383
  380 msgid "Restart Now"
  381 msgstr "Рестартиране сега"
  382 
  383 #. button in the info bar
  384 #: src/gnome-software.ui:394
  385 msgid "More Information"
  386 msgstr "Допълнителна информация"
  387 
  388 #: src/gs-app-addon-row.c:95 src/gs-app-row.c:430 src/gs-details-page.ui:344
   366#: lib/gs-app.c:5304
   367msgid "Local file"
   368msgstr "Локален файл"
   369
   370#. TRANSLATORS: the first %s is replaced with an origin name;
   371#. the second %s is replaced with the packaging format.
   372#. Example string: "Local file (RPM)"
   373#: lib/gs-app.c:5320
   374#, c-format
   375msgid "%s (%s)"
   376msgstr "%s (%s)"
   377
   378#: lib/gs-app.c:5388
   379msgid "Package"
   380msgstr "Пакет"
   381
   382#: src/gs-app-addon-row.c:97 src/gs-app-row.c:435
  389383msgid "Pending"
  390384msgstr "Чакащи"
  391385
  392 #: src/gs-app-addon-row.c:101 src/gs-app-row.ui:209 src/gs-app-tile.ui:51
  393 #: src/gs-feature-tile.c:88
   386#: src/gs-app-addon-row.c:101 src/gs-app-row.c:439 src/gs-details-page.c:385
   387msgid "Pending install"
   388msgstr "Чакащи инсталиране"
   389
   390#: src/gs-app-addon-row.c:105 src/gs-app-row.c:443 src/gs-details-page.c:392
   391msgid "Pending remove"
   392msgstr "Чакащи деинсталиране"
   393
   394#. Translators: This is in the context of a list of apps which are installed on the system.
   395#. Translators: A label for a button to show only software which is already installed.
   396#: src/gs-app-addon-row.c:111 src/gs-app-row.ui:167 src/gs-app-tile.ui:51
   397#: src/gs-feature-tile.c:381 src/gs-installed-page.c:591 src/gs-shell.ui:319
  394398msgid "Installed"
  395399msgstr "Инсталирани"
   
  397401#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
  398402#. * shows the status of an application being installed
  399 #: src/gs-app-addon-row.c:105 src/gs-app-row.c:218 src/gs-details-page.c:439
   403#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
   404#. that shows the status of a repo being installed
   405#: src/gs-app-addon-row.c:115 src/gs-app-row.c:195 src/gs-details-page.c:378
   406#: src/gs-third-party-repo-row.c:100
  400407msgid "Installing"
  401408msgstr "Инсталира се"
  402409
  403 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
  404 #. * shows the status of an application being erased
  405 #: src/gs-app-addon-row.c:109 src/gs-app-row.c:224
   410#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
   411#. that shows the status of a repo being removed
   412#: src/gs-app-addon-row.c:119 src/gs-repo-row.c:126
   413#: src/gs-third-party-repo-row.c:107
  406414msgid "Removing"
  407 msgstr "Премахва се"
  408 
  409 #: src/gs-app-folder-dialog.c:310
  410 msgid "Folder Name"
  411 msgstr "Име на папката"
  412 
  413 #: src/gs-app-folder-dialog.c:321 src/gs-app-folder-dialog.ui:16
  414 #: src/gs-details-page.c:379 src/gs-details-page.ui:330 src/gs-editor.c:623
  415 #: src/gs-editor.c:655 src/gs-installed-page.c:609 src/gs-removal-dialog.ui:33
  416 #: src/gs-review-dialog.ui:23 src/gs-upgrade-banner.ui:131
  417 msgid "_Cancel"
  418 msgstr "_Отказ"
  419 
  420 #: src/gs-app-folder-dialog.c:326 src/gs-app-folder-dialog.ui:24
  421 msgid "_Add"
  422 msgstr "_Добавяне"
  423 
  424 #: src/gs-app-folder-dialog.ui:5
  425 msgid "Add to Application Folder"
  426 msgstr "Добавяне в папката с програми"
   415msgstr "Деинсталира се"
   416
   417#. TRANSLATORS: button text in the header when an application can be erased
   418#: src/gs-app-addon-row.ui:70 src/gs-details-page.c:972
   419#: src/gs-details-page.ui:208
   420msgid "_Uninstall"
   421msgstr "_Деинсталиране"
   422
   423#: src/gs-app-version-history-dialog.ui:6 src/gs-details-page.ui:443
   424msgid "Version History"
   425msgstr "История на версията"
   426
   427#: src/gs-app-version-history-row.c:61
   428#, c-format
   429msgid "New in Version %s"
   430msgstr "Ново във версия %s"
   431
   432#: src/gs-app-version-history-row.c:68
   433#, c-format
   434msgid "Version %s"
   435msgstr "Версия %s"
   436
   437#: src/gs-app-version-history-row.c:70
   438msgid "No details for this release"
   439msgstr "Няма данни за тази версия"
   440
   441#. TRANSLATORS: This is the date string with: day number, month name, year.
   442#. i.e. "25 May 2012"
   443#: src/gs-app-version-history-row.c:84 src/gs-history-dialog.c:111
   444#: src/gs-review-row.c:65
   445msgid "%e %B %Y"
   446msgstr "%e %B %Y"
  427447
  428448#. TRANSLATORS: this is a command line option
  429 #: src/gs-application.c:99
   449#: src/gs-application.c:139
  430450msgid "Start up mode: either ‘updates’, ‘updated’, ‘installed’ or ‘overview’"
  431451msgstr ""
   
  433453"„updated“ (обновени), „installed“ (инсталирани) или „overview“ (преглед)"
  434454
  435 #: src/gs-application.c:99
   455#: src/gs-application.c:139
  436456msgid "MODE"
  437457msgstr "РЕЖИМ"
  438458
  439 #: src/gs-application.c:101
   459#: src/gs-application.c:141
  440460msgid "Search for applications"
  441461msgstr "Търсене на програми"
  442462
  443 #: src/gs-application.c:101
   463#: src/gs-application.c:141
  444464msgid "SEARCH"
  445465msgstr "ТЪРСЕНЕ"
  446466
  447 #: src/gs-application.c:103
   467#: src/gs-application.c:143
  448468msgid "Show application details (using application ID)"
  449469msgstr ""
  450470"Показване на подробностите за програма (по идентификатор на приложение)"
  451471
  452 #: src/gs-application.c:103 src/gs-application.c:107
   472#: src/gs-application.c:143 src/gs-application.c:147
  453473msgid "ID"
  454474msgstr "ИД"
  455475
  456 #: src/gs-application.c:105
   476#: src/gs-application.c:145
  457477msgid "Show application details (using package name)"
  458478msgstr "Показване на подробностите за програма (по име на пакета)"
  459479
  460 #: src/gs-application.c:105
   480#: src/gs-application.c:145
  461481msgid "PKGNAME"
  462482msgstr "ИМЕ_НА_ПАКЕТ"
  463483
  464 #: src/gs-application.c:107
   484#: src/gs-application.c:147
  465485msgid "Install the application (using application ID)"
  466486msgstr "Инсталиране на програма (по идентификатор на програмата)"
  467487
  468 #: src/gs-application.c:109
   488#: src/gs-application.c:149
  469489msgid "Open a local package file"
  470490msgstr "Отваряне на локален пакетен файл"
  471491
  472 #: src/gs-application.c:109
   492#: src/gs-application.c:149
  473493msgid "FILENAME"
  474494msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
  475495
  476 #: src/gs-application.c:111
   496#: src/gs-application.c:151
  477497msgid ""
  478498"The kind of interaction expected for this action: either ‘none’, ‘notify’, "
   
  482502"„none“ (никакво), „notify“ (известяване) или „full“ (пълно)"
  483503
  484 #: src/gs-application.c:114
   504#: src/gs-application.c:154
  485505msgid "Show verbose debugging information"
  486506msgstr "Показване на допълнителна информация за изчистване на грешки"
  487507
  488 #: src/gs-application.c:116
  489 msgid "Show profiling information for the service"
  490 msgstr "Показване на информация за профилиране на услугата"
  491 
  492 #: src/gs-application.c:118
   508#: src/gs-application.c:156
   509msgid "Installs any pending updates in the background"
   510msgstr "Инсталиране на чакащите на заден фон"
   511
   512#: src/gs-application.c:158
   513msgid "Show update preferences"
   514msgstr "Настройки на обновяването"
   515
   516#: src/gs-application.c:160
  493517msgid "Quit the running instance"
  494518msgstr "Затваряне на работещата програма"
  495519
  496 #: src/gs-application.c:120
   520#: src/gs-application.c:162
  497521msgid "Prefer local file sources to AppStream"
  498522msgstr "Предпочитане на локални файлове като източници пред „AppStream“"
  499523
  500 #: src/gs-application.c:122
   524#: src/gs-application.c:164
  501525msgid "Show version number"
  502526msgstr "Показване на номера на версията"
  503527
  504 #: src/gs-application.c:306
   528#: src/gs-application.c:360
   529msgid "Copyright © 2016–2021 GNOME Software contributors"
   530msgstr ""
   531"Авторски права © 2016–2021 Сътрудниците на „Управление на програмите“ в GNOME"
   532
   533#: src/gs-application.c:363
  505534msgid "translator-credits"
  506535msgstr ""
  507 "Любомир Василев <lyubomirv@abv.bg>\n"
   536"Любомир Василев &lt;<a href='mailto:lyubomirv@abv.bg'>lyubomirv@abv.bg</"
   537"a>&gt;\n"
   538"Александър Шопов &lt;<a href='mailto:ash@kambanaria.org'>ash@kambanaria.org</"
   539"a>&gt;\n"
  508540"\n"
  509541"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
  510 "Научете повече за нас на <a href='http://gnome.cult.bg'>http://gnome.cult."
  511 "bg</a>\n"
  512 "Докладвайте за грешки на <a href='http://gnome.cult.bg/bugs'>http://gnome."
  513 "cult.bg/bugs</a>"
  514 
  515 #. TRANSLATORS: this is the title of the about window, e.g.
  516 #. * 'About Software' or 'About Application Installer' where the %s is
  517 #. * the application name chosen by the distro
  518 #: src/gs-application.c:313
  519 #, c-format
  520 msgid "About %s"
  521 msgstr "Относно „%s“"
   542"Научете повече за нас на <a href='https://fsa-bg.org/project/gtp'>уеб сайта</"
   543"a> ни.\n"
   544"Докладвайте за грешки в превода в <a href='https://fsa-bg.org/project/gtp/"
   545"newticket'>съответния раздел</a>."
   546
   547#. TRANSLATORS: this is the title of the about window
   548#. TRANSLATORS: this is the menu item that opens the about window
   549#: src/gs-application.c:376 src/gs-shell.c:2068
   550msgid "About Software"
   551msgstr "Относно „Управление на програмите“"
  522552
  523553#. TRANSLATORS: well, we seem to think so, anyway
  524 #: src/gs-application.c:317
   554#: src/gs-application.c:379
  525555msgid "A nice way to manage the software on your system."
  526556msgstr "Лесен начин за управление на програмите на системата."
  527557
   558#. TRANSLATORS: we tried to show an app that did not exist
   559#: src/gs-application.c:568
   560msgid "Sorry! There are no details for that application."
   561msgstr "За съжаление няма повече данни за тази програма."
   562
   563#. Translators: The disk usage of an application when installed.
   564#. * This is displayed in a context tile, so the string should be short.
   565#: src/gs-app-context-bar.c:88
   566msgid "Installed Size"
   567msgstr "Размер след инсталация"
   568
   569#. Translators: The download size of an application.
   570#. * This is displayed in a context tile, so the string should be short.
   571#: src/gs-app-context-bar.c:97
   572msgid "Download Size"
   573msgstr "Размер за изтегляне"
   574
   575#. Translators: This is displayed for the download size in an
   576#. * app’s context tile if the size is unknown. It should be short
   577#. * (at most a couple of characters wide).
   578#. Translators: This app has no age rating information available.
   579#. * This string is displayed like an icon. Please use any
   580#. * similarly short punctuation character, word or acronym which
   581#. * will be widely understood in your region, in this context.
   582#. * This is displayed in a context tile, so the string should be short.
   583#: src/gs-app-context-bar.c:108 src/gs-app-context-bar.c:855
   584msgid "?"
   585msgstr "?"
   586
   587#. Translators: Displayed if the download or installed size of
   588#. * an app could not be determined.
   589#. * This is displayed in a context tile, so the string should be short.
   590#: src/gs-app-context-bar.c:112
   591msgid "Size is unknown"
   592msgstr "Неизвестен размер"
   593
   594#. Translators: This indicates an app requires no permissions to run.
   595#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   596#: src/gs-app-context-bar.c:176
   597msgid "No permissions"
   598msgstr "Без повече права"
   599
   600#. Translators: This indicates an app uses the network.
   601#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   602#: src/gs-app-context-bar.c:183
   603msgid "Has network access"
   604msgstr "Ползва мрежа"
   605
   606#. Translators: This indicates an app uses D-Bus system services.
   607#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   608#: src/gs-app-context-bar.c:190
   609msgid "Uses system services"
   610msgstr "Ползва системни услуги"
   611
   612#. Translators: This indicates an app uses D-Bus session services.
   613#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   614#: src/gs-app-context-bar.c:197
   615msgid "Uses session services"
   616msgstr "Ползва сесийни услуги"
   617
   618#. Translators: This indicates an app can access arbitrary hardware devices.
   619#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   620#: src/gs-app-context-bar.c:204
   621msgid "Can access hardware devices"
   622msgstr "Достъпва хардуерни устройства"
   623
   624#. Translators: This indicates an app can read/write to the user’s home or the entire filesystem.
   625#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   626#: src/gs-app-context-bar.c:212
   627msgid "Can read/write all your data"
   628msgstr "Чете/пише всичките ви данни"
   629
   630#. Translators: This indicates an app can read (but not write) from the user’s home or the entire filesystem.
   631#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   632#: src/gs-app-context-bar.c:220
   633msgid "Can read all your data"
   634msgstr "Чете всичките ви данни"
   635
   636#. Translators: This indicates an app can read/write to the user’s Downloads directory.
   637#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   638#: src/gs-app-context-bar.c:227
   639msgid "Can read/write your downloads"
   640msgstr "Чете/пише в изтеглените"
   641
   642#. Translators: This indicates an app can read (but not write) from the user’s Downloads directory.
   643#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   644#: src/gs-app-context-bar.c:234
   645msgid "Can read your downloads"
   646msgstr "Чете изтеглените"
   647
   648#. Translators: This indicates an app can access or change user settings.
   649#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   650#: src/gs-app-context-bar.c:241
   651msgid "Can access and change user settings"
   652msgstr "Достъп до настройките на потребител"
   653
   654#. Translators: This indicates an app uses the X11 windowing system.
   655#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   656#: src/gs-app-context-bar.c:248
   657msgid "Uses a legacy windowing system"
   658msgstr "Остаряла графична система"
   659
   660#. Translators: This indicates an app can escape its sandbox.
   661#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   662#: src/gs-app-context-bar.c:255
   663msgid "Can acquire arbitrary permissions"
   664msgstr "Може да придобива всякакви права"
   665
   666#. Translators: This indicates that we don’t know what permissions an app requires to run.
   667#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   668#: src/gs-app-context-bar.c:267
   669msgid "App has unknown permissions"
   670msgstr "Неизвестни права"
   671
   672#. Translators: This indicates an app is not licensed under a free software license.
   673#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   674#: src/gs-app-context-bar.c:279
   675msgid "Proprietary code"
   676msgstr "Собственически"
   677
   678#. Translators: This indicates an app’s source code is freely available, so can be audited for security.
   679#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   680#: src/gs-app-context-bar.c:285
   681msgid "Auditable code"
   682msgstr "Проверим"
   683
   684#. Translators: This indicates an app comes from the distribution’s main repositories, so can be trusted.
   685#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   686#: src/gs-app-context-bar.c:294
   687msgid "App comes from a trusted source"
   688msgstr "Доверен източник"
   689
   690#. Translators: This indicates an app was written and released by a developer who has been verified.
   691#. * It’s used in a context tile, so should be short.
   692#: src/gs-app-context-bar.c:301
   693msgid "App developer is verified"
   694msgstr "Познат разработчик"
   695
   696#. Translators: This string is used to join various other translated
   697#. * strings into an inline list of reasons why an app has been marked as
   698#. * ‘safe’, ‘potentially safe’ or ‘unsafe’. For example:
   699#. * “App comes from a trusted source; Auditable code; No permissions”
   700#. * If concatenating strings as a list using a separator like this is not
   701#. * possible in your language, please file an issue against gnome-software:
   702#. * https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-software/-/issues/new
   703#. Translators: This string is used to join various other translated
   704#. * strings into an inline list of reasons why an app has been given a
   705#. * certain content rating. For example:
   706#. * “References to alcoholic beverages; Moderated chat functionality between users”
   707#. * If concatenating strings as a list using a separator like this is not
   708#. * possible in your language, please file an issue against gnome-software:
   709#. * https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-software/-/issues/new
   710#: src/gs-app-context-bar.c:313 src/gs-app-context-bar.c:767
   711msgid "; "
   712msgstr "; "
   713
   714#. Translators: The app is considered safe to install and run.
   715#. * This is displayed in a context tile, so the string should be short.
   716#: src/gs-app-context-bar.c:321
   717msgid "Safe"
   718msgstr "Сигурен"
   719
   720#. Translators: The app is considered potentially unsafe to install and run.
   721#. * This is displayed in a context tile, so the string should be short.
   722#: src/gs-app-context-bar.c:328
   723msgid "Potentially Unsafe"
   724msgstr "Възможно несигурен"
   725
   726#. Translators: The app is considered unsafe to install and run.
   727#. * This is displayed in a context tile, so the string should be short.
   728#: src/gs-app-context-bar.c:335
   729msgid "Unsafe"
   730msgstr "Несигурен"
   731
   732#: src/gs-app-context-bar.c:518 src/gs-app-context-bar.c:554
   733msgid "Mobile Only"
   734msgstr "Само мобилен"
   735
   736#: src/gs-app-context-bar.c:519
   737msgid "Only works on a small screen"
   738msgstr "Само за малък екран"
   739
   740#: src/gs-app-context-bar.c:525 src/gs-app-context-bar.c:561
   741#: src/gs-app-context-bar.c:568 src/gs-app-context-bar.c:573
   742#: src/gs-app-context-bar.c:613 src/gs-app-context-bar.c:618
   743msgid "Desktop Only"
   744msgstr "Само настолен"
   745
   746#: src/gs-app-context-bar.c:526
   747msgid "Only works on a large screen"
   748msgstr "Само за голям екран"
   749
   750#: src/gs-app-context-bar.c:530
   751msgid "Screen Size Mismatch"
   752msgstr "Неподдържан екран"
   753
   754#: src/gs-app-context-bar.c:531
   755msgid "Requires a specific screen size"
   756msgstr "Изисква специфичен размер на екрана"
   757
   758#: src/gs-app-context-bar.c:555
   759msgid "Requires a touchscreen"
   760msgstr "Изисква сензорен екран"
   761
   762#: src/gs-app-context-bar.c:562
   763msgid "Requires a keyboard"
   764msgstr "Изисква клавиатура"
   765
   766#: src/gs-app-context-bar.c:569
   767msgid "Requires a mouse"
   768msgstr "Изисква мишка"
   769
   770#: src/gs-app-context-bar.c:574 src/gs-app-context-bar.c:619
   771msgid "Not optimized for touch devices or phones"
   772msgstr "Не е оптимизирано за сензорен екран или телефон"
   773
   774#: src/gs-app-context-bar.c:585
   775msgid "Gamepad Needed"
   776msgstr "Изисква контролер за игри"
   777
   778#: src/gs-app-context-bar.c:586
   779msgid "Requires a gamepad to play"
   780msgstr "Изисква контролер за игри"
   781
   782#. Translators: This is used in a context tile to indicate that
   783#. * an app works on phones, tablets *and* desktops. It should be
   784#. * short and in title case.
   785#: src/gs-app-context-bar.c:600
   786msgid "Adaptive"
   787msgstr "Адаптивно"
   788
   789#: src/gs-app-context-bar.c:601
   790msgid "Works on phones, tablets and desktops"
   791msgstr "Работи на телефони, таблети и настолни компютри"
   792
   793#: src/gs-app-context-bar.c:614
   794msgid "Probably requires a keyboard or mouse"
   795msgstr "Вероятно изисква клавиатура или мишка"
   796
   797#. Translators: This indicates that the content rating for an
   798#. * app says it can be used by all ages of people, as it contains
   799#. * no objectionable content.
   800#: src/gs-app-context-bar.c:696
   801msgid "Contains no age-inappropriate content"
   802msgstr "Подходяща за всякакви възрасти"
   803
   804#. Translators: The app is considered suitable to be run by all ages of people.
   805#. * This is displayed in a context tile, so the string should be short.
   806#. TRANSLATORS: this is a subcategory matching all the
   807#. * different apps in the parent category, e.g. "Games"
   808#: src/gs-app-context-bar.c:837 lib/gs-category.c:214
   809msgid "All"
   810msgstr "Всички"
   811
   812#: src/gs-app-context-bar.c:856
   813msgid "No age rating information available"
   814msgstr "Няма информация за възрастово ограничение"
   815
   816#. this one’s not a placeholder
   817#: src/gs-app-context-bar.ui:274
   818msgid "Age Rating"
   819msgstr "Възрастово ограничение"
   820
  528821#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
  529822#. * allows the application to be easily installed
  530 #: src/gs-app-row.c:171
   823#: src/gs-app-row.c:143
  531824msgid "Visit website"
  532825msgstr "Посещаване на уеб сайта"
   
  535828#. * allows the application to be easily installed.
  536829#. * The ellipsis indicates that further steps are required
  537 #: src/gs-app-row.c:176
   830#: src/gs-app-row.c:149
  538831msgid "Install…"
  539832msgstr "Инсталиране…"
   
  541834#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
  542835#. * allows to cancel a queued install of the application
  543 #: src/gs-app-row.c:183
   836#: src/gs-app-row.c:157 src/gs-updates-section.ui:60
  544837msgid "Cancel"
  545838msgstr "Отказ"
   
  549842#. TRANSLATORS: button text
  550843#. TRANSLATORS: update the fw
  551 #: src/gs-app-row.c:192 src/gs-common.c:279 src/gs-page.c:544
   844#: src/gs-app-row.c:165 src/gs-common.c:297 src/gs-page.c:361
  552845msgid "Install"
  553846msgstr "Инсталиране"
   
  555848#. TRANSLATORS: this is a button in the updates panel
  556849#. * that allows the app to be easily updated live
  557 #: src/gs-app-row.c:199
   850#: src/gs-app-row.c:173
  558851msgid "Update"
  559852msgstr "Обновяване"
   
  562855#. * allows the application to be easily removed
  563856#. TRANSLATORS: this is button text to remove the application
  564 #: src/gs-app-row.c:203 src/gs-app-row.c:212 src/gs-page.c:700
  565 msgid "Remove"
  566 msgstr "Премахване"
   857#: src/gs-app-row.c:178 src/gs-app-row.c:188 src/gs-page.c:519
   858msgid "Uninstall"
   859msgstr "Деинсталиране"
   860
   861#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
   862#. * shows the status of an application being erased
   863#: src/gs-app-row.c:202
   864msgid "Uninstalling"
   865msgstr "Деинсталира се"
  567866
  568867#. TRANSLATORS: during the update the device
  569868#. * will restart into a special update-only mode
  570 #: src/gs-app-row.c:330
   869#: src/gs-app-row.c:312
  571870msgid "Device cannot be used during update."
  572871msgstr "Устройството не може да се използва по време на обновяване."
  573872
  574873#. TRANSLATORS: this refers to where the app came from
  575 #: src/gs-app-row.c:340 src/gs-details-page.ui:1000
  576 msgid "Source"
  577 msgstr "Източник"
  578 
  579 #. TRANSLATORS: this is when the service name is not known
  580 #: src/gs-auth-dialog.c:68
  581 msgid "To continue you need to sign in."
  582 msgstr "За да продължите, трябва да се впишете."
  583 
  584 #. TRANSLATORS: the %s is a service name, e.g. "Ubuntu One"
  585 #: src/gs-auth-dialog.c:72
  586 #, c-format
  587 msgid "To continue you need to sign in to %s."
  588 msgstr "За да продължите, трябва да се впишете в „%s“."
  589 
  590 #: src/gs-auth-dialog.ui:70
  591 msgid "Email address"
  592 msgstr "Е-поща"
  593 
  594 #: src/gs-auth-dialog.ui:94
  595 msgid "I have an account already"
  596 msgstr "Вече имам регистрация"
  597 
  598 #: src/gs-auth-dialog.ui:113
  599 msgid "Password"
  600 msgstr "Парола"
  601 
  602 #: src/gs-auth-dialog.ui:137
  603 msgid "I want to register for an account now"
  604 msgstr "Искам да се регистрирам сега"
  605 
  606 #: src/gs-auth-dialog.ui:154
  607 msgid "I have forgotten my password"
  608 msgstr "Забравих паролата си"
  609 
  610 #: src/gs-auth-dialog.ui:181
  611 msgid "Sign in automatically next time"
  612 msgstr "Автоматично вписване следващия път"
  613 
  614 #: src/gs-auth-dialog.ui:210
  615 msgid "Enter your one-time pin for two-factor authentication."
  616 msgstr "Въведете своя еднократен ПИН за двустепена защита."
  617 
  618 #: src/gs-auth-dialog.ui:223
  619 msgid "PIN"
  620 msgstr "ПИН"
  621 
  622 #: src/gs-auth-dialog.ui:325
  623 msgid "Authenticate"
  624 msgstr "Идентификация"
  625 
  626 #: src/gs-auth-dialog.ui:337
  627 msgid "Continue"
  628 msgstr "Продължаване"
   874#: src/gs-app-row.c:322 src/gs-shell-search-provider.c:264
   875#, c-format
   876msgid "Source: %s"
   877msgstr "Източник: %s"
   878
   879#: src/gs-app-row.c:504 src/gs-update-dialog.ui:185
   880msgid "Requires additional permissions"
   881msgstr "Изисква допълнителни права"
   882
   883#. Translators: A message to indicate that an app has been renamed. The placeholder is the old human-readable name.
   884#: src/gs-app-row.c:511
   885#, c-format
   886msgid "Renamed from %s"
   887msgstr "Преименувано от %s"
   888
   889#. TRANSLATORS: This is a description for entering user/password
   890#: src/gs-basic-auth-dialog.c:82
   891#, c-format
   892msgid "Login required remote %s (realm %s)"
   893msgstr "Изисква се вписване към %s (област %s)"
   894
   895#: src/gs-basic-auth-dialog.ui:10
   896msgid "Login Required"
   897msgstr "Изисква се вписване"
   898
   899#: src/gs-basic-auth-dialog.ui:19 src/gs-details-page.ui:268
   900#: src/gs-removal-dialog.ui:29 src/gs-review-dialog.ui:22
   901#: src/gs-upgrade-banner.ui:112
   902msgid "_Cancel"
   903msgstr "_Отказ"
   904
   905#: src/gs-basic-auth-dialog.ui:39
   906msgid "_Login"
   907msgstr "_Вписване"
   908
   909#: src/gs-basic-auth-dialog.ui:99
   910msgid "_User"
   911msgstr "Потре_бител"
   912
   913#: src/gs-basic-auth-dialog.ui:119
   914msgid "_Password"
   915msgstr "_Парола"
  629916
  630917#. TRANSLATORS: this is where all applications that don't
  631918#. * fit in other groups are put
  632 #: lib/gs-category.c:193
   919#: lib/gs-category.c:209
  633920msgid "Other"
  634921msgstr "Други"
  635922
  636 #. TRANSLATORS: this is a subcategory matching all the
  637 #. * different apps in the parent category, e.g. "Games"
  638 #: lib/gs-category.c:198
   923#. TRANSLATORS: this is a subcategory of featured apps
   924#: lib/gs-category.c:218
   925msgid "Featured"
   926msgstr "Избрани"
   927
   928#. Heading for featured apps on a category page
   929#. Translators: This is a heading for software which has been featured ('picked') by the distribution.
   930#: src/gs-category-page.ui:45 src/gs-overview-page.ui:97
   931msgid "Editor’s Picks"
   932msgstr "Избрано от редактора"
   933
   934#. Heading for recently updated apps on a category page
   935#: src/gs-category-page.ui:73
   936msgid "Recently Updated"
   937msgstr "Наскоро обновени"
   938
   939#. Heading for the rest of the apps on a category page
   940#: src/gs-category-page.ui:101
   941msgid "Other Apps"
   942msgstr "Други"
   943
   944#. TRANSLATORS: the user isn't reading the question
   945#: lib/gs-cmd.c:193
   946#, c-format
   947msgid "Please enter a number from 1 to %u: "
   948msgstr "Въведете число между 1 и %u: "
   949
   950#. TRANSLATORS: asking the user to choose an app from a list
   951#: lib/gs-cmd.c:256
   952msgid "Choose an application:"
   953msgstr "Изберете програма:"
   954
   955#: lib/gs-desktop-data.c:16
   956msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
  639957msgid "All"
  640958msgstr "Всички"
  641959
  642 #. TRANSLATORS: this is a subcategory of featured apps
  643 #: lib/gs-category.c:202
   960#: lib/gs-desktop-data.c:20
   961msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
  644962msgid "Featured"
  645963msgstr "Избрани"
  646964
  647 #. TRANSLATORS: button text when apps have been sorted alphabetically
  648 #: src/gs-category-page.c:99
  649 msgid "Sorted by Name"
  650 msgstr "По име"
  651 
  652 #. TRANSLATORS: button text when apps have been sorted by their rating
  653 #: src/gs-category-page.c:102
  654 msgid "Sorted by Rating"
  655 msgstr "По ограничение"
  656 
  657 #. Translators: A label for a button to sort apps by their rating.
  658 #: src/gs-category-page.ui:24
  659 msgid "Top Rated"
  660 msgstr "По оценка"
  661 
  662 #. Translators: A label for a button to sort apps alphabetically.
  663 #: src/gs-category-page.ui:30 src/gs-editor.ui:296
  664 msgid "Name"
  665 msgstr "Име"
  666 
  667 #: src/gs-category-page.ui:117
  668 msgid "Extension Settings"
  669 msgstr "Настройки за разширенията"
  670 
  671 #: src/gs-category-page.ui:146
  672 msgid ""
  673 "Extensions are used at your own risk. If you have any system problems, it is "
  674 "recommended to disable them."
  675 msgstr ""
  676 "Използвайте разширенията на собствен риск. Ако имате проблеми със системата, "
  677 "е препоръчително да ги изключите."
  678 
  679 #: src/gs-category-page.ui:182
  680 msgid "Subcategories filter menu"
  681 msgstr "Меню за подбор на подкатегориите"
  682 
  683 #: src/gs-category-page.ui:235
  684 msgid "Subcategories sorting menu"
  685 msgstr "Меню за подредба на подкатегориите"
  686 
  687 #. TRANSLATORS: the user isn't reading the question
  688 #: lib/gs-cmd.c:205
  689 #, c-format
  690 msgid "Please enter a number from 1 to %u: "
  691 msgstr "Въведете число между 1 и %u: "
  692 
  693 #. TRANSLATORS: asking the user to choose an app from a list
  694 #: lib/gs-cmd.c:268
  695 msgid "Choose an application:"
  696 msgstr "Изберете програма:"
   965#: lib/gs-desktop-data.c:24
   966msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
   967msgid "3D Graphics"
   968msgstr "Тримерна графика"
   969
   970#: lib/gs-desktop-data.c:27
   971msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
   972msgid "Photography"
   973msgstr "Фотография"
   974
   975#: lib/gs-desktop-data.c:30
   976msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
   977msgid "Scanning"
   978msgstr "Сканиране"
   979
   980#: lib/gs-desktop-data.c:33
   981msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
   982msgid "Vector Graphics"
   983msgstr "Векторна графика"
   984
   985#: lib/gs-desktop-data.c:36
   986msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
   987msgid "Viewers"
   988msgstr "Преглед"
   989
   990#: lib/gs-desktop-data.c:39
   991msgctxt "Menu of Audio & Video"
   992msgid "Audio Creation & Editing"
   993msgstr "Създаване и обработка на звуци"
   994
   995#: lib/gs-desktop-data.c:45
   996msgctxt "Menu of Add-ons"
   997msgid "Fonts"
   998msgstr "Шрифтове"
   999
   1000#: lib/gs-desktop-data.c:52
   1001msgctxt "Menu of Productivity"
   1002msgid "All"
   1003msgstr "Всички"
   1004
   1005#: lib/gs-desktop-data.c:57
   1006msgctxt "Menu of Productivity"
   1007msgid "Featured"
   1008msgstr "Избрани"
   1009
   1010#: lib/gs-desktop-data.c:61
   1011msgctxt "Menu of Productivity"
   1012msgid "Calendar"
   1013msgstr "Календар"
   1014
   1015#: lib/gs-desktop-data.c:65
   1016msgctxt "Menu of Productivity"
   1017msgid "Database"
   1018msgstr "Бази от данни"
   1019
   1020#: lib/gs-desktop-data.c:68
   1021msgctxt "Menu of Productivity"
   1022msgid "Finance"
   1023msgstr "Финанси"
   1024
   1025#: lib/gs-desktop-data.c:72
   1026msgctxt "Menu of Productivity"
   1027msgid "Word Processor"
   1028msgstr "Текстови редактори"
   1029
   1030#: lib/gs-desktop-data.c:76
   1031msgctxt "Menu of Utilities"
   1032msgid "Text Editors"
   1033msgstr "Текстови редактори"
   1034
   1035#: lib/gs-desktop-data.c:79
   1036msgctxt "Menu of Add-ons"
   1037msgid "Input Sources"
   1038msgstr "Входни устройства"
   1039
   1040#: lib/gs-desktop-data.c:82
   1041msgctxt "Menu of Add-ons"
   1042msgid "Language Packs"
   1043msgstr "Езикови пакети"
   1044
   1045#: lib/gs-desktop-data.c:85
   1046msgctxt "Menu of Add-ons"
   1047msgid "Localization"
   1048msgstr "Преводи"
   1049
   1050#: lib/gs-desktop-data.c:88
   1051msgctxt "Menu of Add-ons"
   1052msgid "Hardware Drivers"
   1053msgstr "Драйвери"
   1054
   1055#: lib/gs-desktop-data.c:95
   1056msgctxt "Menu of Audio & Video"
   1057msgid "All"
   1058msgstr "Всички"
   1059
   1060#: lib/gs-desktop-data.c:99
   1061msgctxt "Menu of Audio & Video"
   1062msgid "Featured"
   1063msgstr "Избрани"
   1064
   1065#: lib/gs-desktop-data.c:103
   1066msgctxt "Menu of Audio & Video"
   1067msgid "Music Players"
   1068msgstr "Изпълнение на музика"
   1069
   1070#: lib/gs-desktop-data.c:107
   1071msgctxt "Menu of Games"
   1072msgid "Action"
   1073msgstr "Екшън"
   1074
   1075#: lib/gs-desktop-data.c:110
   1076msgctxt "Menu of Games"
   1077msgid "Adventure"
   1078msgstr "Приключенски"
   1079
   1080#: lib/gs-desktop-data.c:113
   1081msgctxt "Menu of Games"
   1082msgid "Arcade"
   1083msgstr "Аркадни"
   1084
   1085#: lib/gs-desktop-data.c:116
   1086msgctxt "Menu of Games"
   1087msgid "Blocks"
   1088msgstr "Блокчета"
   1089
   1090#: lib/gs-desktop-data.c:119
   1091msgctxt "Menu of Games"
   1092msgid "Board"
   1093msgstr "Настолни"
   1094
   1095#: lib/gs-desktop-data.c:122
   1096msgctxt "Menu of Games"
   1097msgid "Card"
   1098msgstr "Карти"
   1099
   1100#: lib/gs-desktop-data.c:125
   1101msgctxt "Menu of Games"
   1102msgid "Emulators"
   1103msgstr "Емулатори"
   1104
   1105#: lib/gs-desktop-data.c:128
   1106msgctxt "Menu of Games"
   1107msgid "Kids"
   1108msgstr "За деца"
   1109
   1110#: lib/gs-desktop-data.c:131
   1111msgctxt "Menu of Games"
   1112msgid "Logic"
   1113msgstr "Логически"
   1114
   1115#: lib/gs-desktop-data.c:135
   1116msgctxt "Menu of Games"
   1117msgid "Role Playing"
   1118msgstr "Ролеви"
   1119
   1120#: lib/gs-desktop-data.c:138
   1121msgctxt "Menu of Games"
   1122msgid "Sports"
   1123msgstr "Спортни"
   1124
   1125#: lib/gs-desktop-data.c:141
   1126msgctxt "Menu of Games"
   1127msgid "Strategy"
   1128msgstr "Стратегически"
   1129
   1130#: lib/gs-desktop-data.c:144
   1131msgctxt "Menu of Add-ons"
   1132msgid "Codecs"
   1133msgstr "Кодеци"
   1134
   1135#: lib/gs-desktop-data.c:151
   1136msgctxt "Menu of Communication & News"
   1137msgid "All"
   1138msgstr "Всички"
   1139
   1140#: lib/gs-desktop-data.c:154
   1141msgctxt "Menu of Communication & News"
   1142msgid "Featured"
   1143msgstr "Избрани"
   1144
   1145#: lib/gs-desktop-data.c:157
   1146msgctxt "Menu of Communication & News"
   1147msgid "Chat"
   1148msgstr "Разговори"
   1149
   1150#: lib/gs-desktop-data.c:164
   1151msgctxt "Menu of Communication & News"
   1152msgid "News"
   1153msgstr "Новини"
   1154
   1155#: lib/gs-desktop-data.c:168
   1156msgctxt "Menu of Communication & News"
   1157msgid "Web Browsers"
   1158msgstr "Браузъри"
   1159
   1160#: lib/gs-desktop-data.c:175
   1161msgctxt "Menu of Education & Science"
   1162msgid "All"
   1163msgstr "Всички"
   1164
   1165#: lib/gs-desktop-data.c:180
   1166msgctxt "Menu of Education & Science"
   1167msgid "Featured"
   1168msgstr "Избрани"
   1169
   1170#: lib/gs-desktop-data.c:185
   1171msgctxt "Menu of Education & Science"
   1172msgid "Artificial Intelligence"
   1173msgstr "Изкуствен интелект"
   1174
   1175#: lib/gs-desktop-data.c:188
   1176msgctxt "Menu of Education & Science"
   1177msgid "Astronomy"
   1178msgstr "Астрономия"
   1179
   1180#: lib/gs-desktop-data.c:192
   1181msgctxt "Menu of Education & Science"
   1182msgid "Chemistry"
   1183msgstr "Химия"
   1184
   1185#: lib/gs-desktop-data.c:196
   1186msgctxt "Menu of Education & Science"
   1187msgid "Languages"
   1188msgstr "Езици"
   1189
   1190#: lib/gs-desktop-data.c:200
   1191msgctxt "Menu of Education & Science"
   1192msgid "Math"
   1193msgstr "Математика"
   1194
   1195#: lib/gs-desktop-data.c:207
   1196msgctxt "Menu of Education & Science"
   1197msgid "Robotics"
   1198msgstr "Роботика"
   1199
   1200#: lib/gs-desktop-data.c:210
   1201msgctxt "Menu of Art"
   1202msgid "Art"
   1203msgstr "Изкуство"
   1204
   1205#: lib/gs-desktop-data.c:213
   1206msgctxt "Menu of Reference"
   1207msgid "Biography"
   1208msgstr "Биография"
   1209
   1210#: lib/gs-desktop-data.c:216
   1211msgctxt "Menu of Reference"
   1212msgid "Comics"
   1213msgstr "Комикси"
   1214
   1215#: lib/gs-desktop-data.c:219
   1216msgctxt "Menu of Reference"
   1217msgid "Fiction"
   1218msgstr "Белетристика"
   1219
   1220#: lib/gs-desktop-data.c:222
   1221msgctxt "Menu of Reference"
   1222msgid "Health"
   1223msgstr "Здраве"
   1224
   1225#: lib/gs-desktop-data.c:225
   1226msgctxt "Menu of Reference"
   1227msgid "History"
   1228msgstr "История"
   1229
   1230#: lib/gs-desktop-data.c:228
   1231msgctxt "Menu of Reference"
   1232msgid "Lifestyle"
   1233msgstr "Начин на живот"
   1234
   1235#: lib/gs-desktop-data.c:231
   1236msgctxt "Menu of Reference"
   1237msgid "Politics"
   1238msgstr "Политика"
   1239
   1240#: lib/gs-desktop-data.c:234
   1241msgctxt "Menu of Reference"
   1242msgid "Sports"
   1243msgstr "Спорт"
   1244
   1245#: lib/gs-desktop-data.c:241
   1246msgctxt "Menu of Developer Tools"
   1247msgid "All"
   1248msgstr "Всички"
   1249
   1250#: lib/gs-desktop-data.c:244
   1251msgctxt "Menu of Developer Tools"
   1252msgid "Featured"
   1253msgstr "Избрани"
   1254
   1255#: lib/gs-desktop-data.c:247
   1256msgctxt "Menu of Developer Tools"
   1257msgid "Debuggers"
   1258msgstr "Отстраняване на грешки"
   1259
   1260#: lib/gs-desktop-data.c:250
   1261msgctxt "Menu of Developer Tools"
   1262msgid "IDEs"
   1263msgstr "Среди за разработка"
   1264
   1265#. Translators: this is a menu category
   1266#: lib/gs-desktop-data.c:261
   1267msgid "Create"
   1268msgstr "Творчески"
   1269
   1270#. Translators: this is a menu category
   1271#: lib/gs-desktop-data.c:263
   1272msgid "Work"
   1273msgstr "Работа"
   1274
   1275#. Translators: this is a menu category
   1276#: lib/gs-desktop-data.c:265
   1277msgid "Play"
   1278msgstr "Игра"
   1279
   1280#. Translators: this is a menu category
   1281#: lib/gs-desktop-data.c:267
   1282msgid "Socialize"
   1283msgstr "Общуване"
   1284
   1285#. Translators: this is a menu category
   1286#: lib/gs-desktop-data.c:269
   1287msgid "Learn"
   1288msgstr "Обучение"
   1289
   1290#. Translators: this is a menu category
   1291#: lib/gs-desktop-data.c:271
   1292msgid "Develop"
   1293msgstr "Разработка"
   1294
   1295#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
   1296#. * has been successfully installed
   1297#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that a component
   1298#. * has been successfully installed
   1299#: src/gs-common.c:130 src/gs-common.c:153
   1300#, c-format
   1301msgid "%s is now installed"
   1302msgstr "Инсталирането на „%s“ приключи"
   1303
   1304#. TRANSLATORS: an application has been installed, but
   1305#. * needs a reboot to complete the installation
   1306#: src/gs-common.c:134 src/gs-common.c:157
   1307msgid "A restart is required for the changes to take effect."
   1308msgstr "За да влязат в сила промените, е нужно рестартиране на системата."
   1309
   1310#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that an application
   1311#. * has been successfully installed
   1312#: src/gs-common.c:138
   1313msgid "Application is ready to be used."
   1314msgstr "Програмата е готова за ползване."
  6971315
  6981316#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that OS updates
  6991317#. * have been successfully installed
  700 #: src/gs-common.c:135
   1318#: src/gs-common.c:146
  7011319msgid "OS updates are now installed"
  7021320msgstr "Обновленията на операционната система са инсталирани"
   
  7041322#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that OS updates
  7051323#. * have been successfully installed
  706 #: src/gs-common.c:138
   1324#: src/gs-common.c:149
  7071325msgid "Recently installed updates are available to review"
  708 msgstr "Последно инсталираните обновления могат да бъдат прегледани"
  709 
  710 #. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
  711 #. * has been successfully installed
  712 #: src/gs-common.c:142
  713 #, c-format
  714 msgid "%s is now installed"
  715 msgstr "Инсталирането на „%s“ приключи"
  716 
  717 #. TRANSLATORS: this is the body of a notification that an application
  718 #. * has been successfully installed
  719 #: src/gs-common.c:145
  720 msgid "Application is ready to be used."
  721 msgstr "Програмата е готова за ползване."
   1326msgstr "Последно инсталираните обновления може да бъдат прегледани"
   1327
   1328#. TRANSLATORS: button text
   1329#: src/gs-common.c:168 src/gs-common.c:720
   1330msgid "Restart"
   1331msgstr "Рестартиране"
  7221332
  7231333#. TRANSLATORS: this is button that opens the newly installed application
  724 #: src/gs-common.c:151
   1334#: src/gs-common.c:172
  7251335msgid "Launch"
  7261336msgstr "Пускане"
  7271337
  7281338#. TRANSLATORS: window title
  729 #: src/gs-common.c:210
   1339#: src/gs-common.c:231
  7301340msgid "Install Third-Party Software?"
  7311341msgstr "Инсталиране на програми от трети страни?"
  7321342
  7331343#. TRANSLATORS: window title
  734 #: src/gs-common.c:214
  735 msgid "Enable Third-Party Software Source?"
   1344#: src/gs-common.c:235 src/gs-repos-dialog.c:234
   1345msgid "Enable Third-Party Software Repository?"
  7361346msgstr "Включване на източниците на софтуер от трети страни?"
  7371347
  7381348#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
  7391349#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
  740 #. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
   1350#. * 2. Software repository name, e.g. fedora-optional
  7411351#.
  742 #: src/gs-common.c:232
   1352#: src/gs-common.c:251
  7431353#, c-format
  7441354msgid ""
   
  7461356"source_software\">free and open source software</a>, and is provided by “%s”."
  7471357msgstr ""
  748 "„%s“ не е <a href=\"https://bg.wikipedia.org/wiki/Свободен_софтуер"
  749 "\">свободен софтуер</a> с <a href=\"https://bg.wikipedia.org/wiki/"
  750 "Софтуер_с_отворен_код\">отворен код</a> и се осигурява от „%s“."
   1358"„%s“ не е <a href='https://bg.wikipedia.org/wiki/Свободен_софтуер'>свободен "
   1359"софтуер</a> с <a href='https://bg.wikipedia.org/wiki/"
   1360"Софтуер_с_отворен_код'>отворен код</a> и се осигурява от „%s“."
  7511361
  7521362#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
  7531363#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
  754 #. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
  755 #: src/gs-common.c:242
   1364#. * 2. Software repository name, e.g. fedora-optional
   1365#: src/gs-common.c:261
  7561366#, c-format
  7571367msgid "%s is provided by “%s”."
  7581368msgstr "„%s“ се осигурява от „%s“."
  7591369
  760 #. TRANSLATORS: a software source is a repo
  761 #: src/gs-common.c:252
  762 msgid "This software source must be enabled to continue installation."
   1370#: src/gs-common.c:270
   1371msgid "This software repository must be enabled to continue installation."
  7631372msgstr ""
  7641373"Този източник на софтуер трябва да бъде включен, за да продължи "
   
  7661375
  7671376#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
  768 #: src/gs-common.c:262
   1377#: src/gs-common.c:280
  7691378#, c-format
  7701379msgid "It may be illegal to install or use %s in some countries."
   
  7731382
  7741383#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
  775 #: src/gs-common.c:268
   1384#: src/gs-common.c:286
  7761385msgid "It may be illegal to install or use this codec in some countries."
  7771386msgstr ""
   
  7801389
  7811390#. TRANSLATORS: this is button text to not ask about non-free content again
  782 #: src/gs-common.c:275
   1391#: src/gs-common.c:293
  7831392msgid "Don’t Warn Again"
  7841393msgstr "Без това предупреждение"
  7851394
  7861395#. TRANSLATORS: button text
  787 #: src/gs-common.c:284
   1396#: src/gs-common.c:302
  7881397msgid "Enable and Install"
  7891398msgstr "Включване и инсталиране"
   
  7921401#. * package manager no mortal is supposed to understand,
  7931402#. * but google might know what they mean
  794 #: src/gs-common.c:429
   1403#: src/gs-common.c:494
  7951404msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
  7961405msgstr "Следват подробните съобщения от пакетната система:"
  7971406
  798 #: src/gs-common.c:448 src/gs-details-page.ui:607
   1407#: src/gs-common.c:513 src/gs-details-page.ui:586
  7991408msgid "Details"
  8001409msgstr "Подробности"
  8011410
  802 #. TRANSLATORS: content rating description
  803 #: src/gs-content-rating.c:75
  804 msgid "No cartoon violence"
  805 msgstr "Без анимирано насилие"
  806 
  807 #. TRANSLATORS: content rating description
  808 #: src/gs-content-rating.c:78
  809 msgid "Cartoon characters in unsafe situations"
  810 msgstr "Анимационни персонажи в опасни ситуации"
  811 
  812 #. TRANSLATORS: content rating description
  813 #: src/gs-content-rating.c:81
  814 msgid "Cartoon characters in aggressive conflict"
  815 msgstr "Анимационни персонажи в насилствен конфликт"
  816 
  817 #. TRANSLATORS: content rating description
  818 #: src/gs-content-rating.c:84
  819 msgid "Graphic violence involving cartoon characters"
  820 msgstr "Визуално представено насилие, включващо анимационни персонажи"
  821 
  822 #. TRANSLATORS: content rating description
  823 #: src/gs-content-rating.c:87
  824 msgid "No fantasy violence"
  825 msgstr "Без фантастично насилие"
  826 
  827 #. TRANSLATORS: content rating description
  828 #: src/gs-content-rating.c:90
  829 msgid "Characters in unsafe situations easily distinguishable from reality"
  830 msgstr "Персонажи в опасни ситуации, които са лесно различими от реалността"
  831 
  832 #. TRANSLATORS: content rating description
  833 #: src/gs-content-rating.c:93
  834 msgid "Characters in aggressive conflict easily distinguishable from reality"
  835 msgstr ""
  836 "Персонажи в насилствен конфликт, които са лесно различими от реалността"
  837 
  838 #. TRANSLATORS: content rating description
  839 #: src/gs-content-rating.c:96
  840 msgid "Graphic violence easily distinguishable from reality"
  841 msgstr "Визуално представено насилие, лесно различимо от реалността"
  842 
  843 #. TRANSLATORS: content rating description
  844 #: src/gs-content-rating.c:99
  845 msgid "No realistic violence"
  846 msgstr "Без реалистично насилие"
  847 
  848 #. TRANSLATORS: content rating description
  849 #: src/gs-content-rating.c:102
  850 msgid "Mildly realistic characters in unsafe situations"
  851 msgstr "Донякъде реалистични персонажи в опасни ситуации"
  852 
  853 #. TRANSLATORS: content rating description
  854 #: src/gs-content-rating.c:105
  855 msgid "Depictions of realistic characters in aggressive conflict"
  856 msgstr "Реалистични персонажи в насилствен конфликт"
  857 
  858 #. TRANSLATORS: content rating description
  859 #: src/gs-content-rating.c:108
  860 msgid "Graphic violence involving realistic characters"
  861 msgstr "Визуално представено насилие, включващо реалистични персонажи"
  862 
  863 #. TRANSLATORS: content rating description
  864 #: src/gs-content-rating.c:111
  865 msgid "No bloodshed"
  866 msgstr "Без проливане на кръв"
  867 
  868 #. TRANSLATORS: content rating description
  869 #: src/gs-content-rating.c:114
  870 msgid "Unrealistic bloodshed"
  871 msgstr "Нереалистично проливане на кръв"
  872 
  873 #. TRANSLATORS: content rating description
  874 #: src/gs-content-rating.c:117
  875 msgid "Realistic bloodshed"
  876 msgstr "Реалистично проливане на кръв"
  877 
  878 #. TRANSLATORS: content rating description
  879 #: src/gs-content-rating.c:120
  880 msgid "Depictions of bloodshed and the mutilation of body parts"
  881 msgstr "Проливане на кръв и разчленяване"
  882 
  883 #. TRANSLATORS: content rating description
  884 #: src/gs-content-rating.c:123
  885 msgid "No sexual violence"
  886 msgstr "Без сексуално насилие"
  887 
  888 #. TRANSLATORS: content rating description
  889 #: src/gs-content-rating.c:126
  890 msgid "Rape or other violent sexual behavior"
  891 msgstr "Изнасилвания или друг вид насилствено сексуално поведение"
  892 
  893 #. TRANSLATORS: content rating description
  894 #: src/gs-content-rating.c:129
  895 msgid "No references to alcohol"
  896 msgstr "Без споменаване на алкохол"
  897 
  898 #. TRANSLATORS: content rating description
  899 #: src/gs-content-rating.c:132
  900 msgid "References to alcoholic beverages"
  901 msgstr "Споменаване на алкохолни напитки"
  902 
  903 #. TRANSLATORS: content rating description
  904 #: src/gs-content-rating.c:135
  905 msgid "Use of alcoholic beverages"
  906 msgstr "Използване на алкохолни напитки"
  907 
  908 #. TRANSLATORS: content rating description
  909 #: src/gs-content-rating.c:138
  910 msgid "No references to illicit drugs"
  911 msgstr "Без споменаване на наркотични вещества"
  912 
  913 #. TRANSLATORS: content rating description
  914 #: src/gs-content-rating.c:141
  915 msgid "References to illicit drugs"
  916 msgstr "Споменаване на наркотични вещества"
  917 
  918 #. TRANSLATORS: content rating description
  919 #: src/gs-content-rating.c:144
  920 msgid "Use of illicit drugs"
  921 msgstr "Използване на наркотични вещества"
  922 
  923 #. TRANSLATORS: content rating description
  924 #: src/gs-content-rating.c:147
  925 msgid "References to tobacco products"
  926 msgstr "Споменаване на тютюневи изделия"
  927 
  928 #. TRANSLATORS: content rating description
  929 #: src/gs-content-rating.c:150
  930 msgid "Use of tobacco products"
  931 msgstr "Използване на тютюневи изделия"
  932 
  933 #. TRANSLATORS: content rating description
  934 #: src/gs-content-rating.c:153
  935 msgid "No nudity of any sort"
  936 msgstr "Без каквато и да било голота"
  937 
  938 #. TRANSLATORS: content rating description
  939 #: src/gs-content-rating.c:156
  940 msgid "Brief artistic nudity"
  941 msgstr "Кратка, артистична голота"
  942 
  943 #. TRANSLATORS: content rating description
  944 #: src/gs-content-rating.c:159
  945 msgid "Prolonged nudity"
  946 msgstr "Продължителна голота"
  947 
  948 #. TRANSLATORS: content rating description
  949 #: src/gs-content-rating.c:162
  950 msgid "No references or depictions of sexual nature"
  951 msgstr "Без препратки или представяне на сцени със сексуален характер"
  952 
  953 #. TRANSLATORS: content rating description
  954 #: src/gs-content-rating.c:165
  955 msgid "Provocative references or depictions"
  956 msgstr "Провокативни препратки или сцени"
  957 
  958 #. TRANSLATORS: content rating description
  959 #: src/gs-content-rating.c:168
  960 msgid "Sexual references or depictions"
  961 msgstr "Сексуални препратки или сцени"
  962 
  963 #. TRANSLATORS: content rating description
  964 #: src/gs-content-rating.c:171
  965 msgid "Graphic sexual behavior"
  966 msgstr "Визуално представено сексуално поведение"
  967 
  968 #. TRANSLATORS: content rating description
  969 #: src/gs-content-rating.c:174
  970 msgid "No profanity of any kind"
  971 msgstr "Без неприличен език"
  972 
  973 #. TRANSLATORS: content rating description
  974 #: src/gs-content-rating.c:177
  975 msgid "Mild or infrequent use of profanity"
  976 msgstr "Леко или рядко използван неприличен език"
  977 
  978 #. TRANSLATORS: content rating description
  979 #: src/gs-content-rating.c:180
  980 msgid "Moderate use of profanity"
  981 msgstr "Умерено използване на неприличен език"
  982 
  983 #. TRANSLATORS: content rating description
  984 #: src/gs-content-rating.c:183
  985 msgid "Strong or frequent use of profanity"
  986 msgstr "Силно или често използван неприличен език"
  987 
  988 #. TRANSLATORS: content rating description
  989 #: src/gs-content-rating.c:186
  990 msgid "No inappropriate humor"
  991 msgstr "Без неуместен хумор"
  992 
  993 #. TRANSLATORS: content rating description
  994 #: src/gs-content-rating.c:189
  995 msgid "Slapstick humor"
  996 msgstr "Глуповат хумор"
  997 
  998 #. TRANSLATORS: content rating description
  999 #: src/gs-content-rating.c:192
  1000 msgid "Vulgar or bathroom humor"
  1001 msgstr "Вулгарен или тоалетен хумор"
  1002 
  1003 #. TRANSLATORS: content rating description
  1004 #: src/gs-content-rating.c:195
  1005 msgid "Mature or sexual humor"
  1006 msgstr "Сексуален или друг вид хумор за възрастни"
  1007 
  1008 #. TRANSLATORS: content rating description
  1009 #: src/gs-content-rating.c:198
  1010 msgid "No discriminatory language of any kind"
  1011 msgstr "Без какъвто и да било дискриминационен език"
  1012 
  1013 #. TRANSLATORS: content rating description
  1014 #: src/gs-content-rating.c:201
  1015 msgid "Negativity towards a specific group of people"
  1016 msgstr "Негативни намеци към определена група хора"
  1017 
  1018 #. TRANSLATORS: content rating description
  1019 #: src/gs-content-rating.c:204
  1020 msgid "Discrimination designed to cause emotional harm"
  1021 msgstr "Дискриминация, целяща да причини емоционална вреда"
  1022 
  1023 #. TRANSLATORS: content rating description
  1024 #: src/gs-content-rating.c:207
  1025 msgid "Explicit discrimination based on gender, sexuality, race or religion"
  1026 msgstr "Явна дискриминация спрямо пол, сексуална ориентация, раса или религия"
  1027 
  1028 #. TRANSLATORS: content rating description
  1029 #: src/gs-content-rating.c:210
  1030 msgid "No advertising of any kind"
  1031 msgstr "Без реклами"
  1032 
  1033 #. TRANSLATORS: content rating description
  1034 #: src/gs-content-rating.c:213
  1035 msgid "Product placement"
  1036 msgstr "Продуктово позициониране"
  1037 
  1038 #. TRANSLATORS: content rating description
  1039 #: src/gs-content-rating.c:216
  1040 msgid "Explicit references to specific brands or trademarked products"
  1041 msgstr "Явни споменаване на конкретни марки продукти"
  1042 
  1043 #. TRANSLATORS: content rating description
  1044 #: src/gs-content-rating.c:219
  1045 msgid "Players are encouraged to purchase specific real-world items"
  1046 msgstr "Играчите биват насърчавани да купуват определени реални предмети"
  1047 
  1048 #. TRANSLATORS: content rating description
  1049 #: src/gs-content-rating.c:222
  1050 msgid "No gambling of any kind"
  1051 msgstr "Без залагания"
  1052 
  1053 #. TRANSLATORS: content rating description
  1054 #: src/gs-content-rating.c:225
  1055 msgid "Gambling on random events using tokens or credits"
  1056 msgstr "Залагания на случайни събития чрез жетони или кредити"
  1057 
  1058 #. TRANSLATORS: content rating description
  1059 #: src/gs-content-rating.c:228
  1060 msgid "Gambling using “play” money"
  1061 msgstr "Залагания на „игрални“ пари"
  1062 
  1063 #. TRANSLATORS: content rating description
  1064 #: src/gs-content-rating.c:231
  1065 msgid "Gambling using real money"
  1066 msgstr "Залагания на истински пари"
  1067 
  1068 #. TRANSLATORS: content rating description
  1069 #: src/gs-content-rating.c:234
  1070 msgid "No ability to spend money"
  1071 msgstr "Без възможност за харчене на пари"
  1072 
  1073 #. TRANSLATORS: content rating description
  1074 #: src/gs-content-rating.c:237
  1075 msgid "Ability to spend real money in-game"
  1076 msgstr "Възможност за харчене на истински пари в играта"
  1077 
  1078 #. TRANSLATORS: content rating description
  1079 #: src/gs-content-rating.c:240
  1080 msgid "No way to chat with other players"
  1081 msgstr "Без възможност за обмен на съобщения с другите играчи"
  1082 
  1083 #. TRANSLATORS: content rating description
  1084 #: src/gs-content-rating.c:243
  1085 msgid "Player-to-player game interactions without chat functionality"
  1086 msgstr "Взаимодействия между играчите без възможност за обмен на съобщения"
  1087 
  1088 #. TRANSLATORS: content rating description
  1089 #: src/gs-content-rating.c:246
  1090 msgid "Player-to-player preset interactions without chat functionality"
  1091 msgstr ""
  1092 "Предварително определени взаимодействия между играчите без възможност за "
  1093 "обмен на съобщения"
  1094 
  1095 #. TRANSLATORS: content rating description
  1096 #: src/gs-content-rating.c:249
  1097 msgid "Uncontrolled chat functionality between players"
  1098 msgstr "Неограничена възможност за обмен на съобщения между играчите"
  1099 
  1100 #. TRANSLATORS: content rating description
  1101 #: src/gs-content-rating.c:252
  1102 msgid "No way to talk with other players"
  1103 msgstr "Без възможност за гласови разговори с другите играчи"
  1104 
  1105 #. TRANSLATORS: content rating description
  1106 #: src/gs-content-rating.c:255
  1107 msgid "Uncontrolled audio or video chat functionality between players"
  1108 msgstr "Неограничена възможност за гласови и видео разговори между играчите"
  1109 
  1110 #. TRANSLATORS: content rating description
  1111 #: src/gs-content-rating.c:258
  1112 msgid "No sharing of social network usernames or email addresses"
  1113 msgstr ""
  1114 "Без споделяне на потребителски имена за социални мрежи или адреси на е-пощи"
  1115 
  1116 #. TRANSLATORS: content rating description
  1117 #: src/gs-content-rating.c:261
  1118 msgid "Sharing social network usernames or email addresses"
  1119 msgstr ""
  1120 "Споделяне на потребителски имена за социални мрежи или адреси на е-пощи"
  1121 
  1122 #. TRANSLATORS: content rating description
  1123 #: src/gs-content-rating.c:264
  1124 msgid "No sharing of user information with 3rd parties"
  1125 msgstr "Без споделяне на данните за потребителите с трети страни"
  1126 
  1127 #. TRANSLATORS: content rating description
  1128 #: src/gs-content-rating.c:267
  1129 msgid "Sharing user information with 3rd parties"
  1130 msgstr "Споделяне на данните за потребителите с трети страни"
  1131 
  1132 #. TRANSLATORS: content rating description
  1133 #: src/gs-content-rating.c:270
  1134 msgid "No sharing of physical location to other users"
  1135 msgstr "Без споделяне на реалното местоположение с другите потребители"
  1136 
  1137 #. TRANSLATORS: content rating description
  1138 #: src/gs-content-rating.c:273
  1139 msgid "Sharing physical location to other users"
  1140 msgstr "Споделяне на реалното местоположение с другите потребители"
   1411#. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
   1412#: src/gs-common.c:695
   1413msgid "An update has been installed"
   1414msgid_plural "Updates have been installed"
   1415msgstr[0] "Обновлението бе инсталирано"
   1416msgstr[1] "Обновленията бяха инсталирани"
   1417
   1418#. TRANSLATORS: we've just removed some apps
   1419#: src/gs-common.c:705
   1420msgid "An application has been removed"
   1421msgid_plural "Applications have been removed"
   1422msgstr[0] "Програмата бе деинсталирана"
   1423msgstr[1] "Програмите бяха деинсталирани"
   1424
   1425#. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
   1426#: src/gs-common.c:711
   1427msgid "A restart is required for it to take effect."
   1428msgid_plural "A restart is required for them to take effect."
   1429msgstr[0] "Нужно е рестартиране на системата, за да влезе в сила промяната"
   1430msgstr[1] "Нужно е рестартиране на системата, за да влязат в сила промените"
   1431
   1432#. TRANSLATORS: button text
   1433#: src/gs-common.c:718
   1434msgid "Not Now"
   1435msgstr "Не сега"
   1436
   1437#. TRANSLATORS: something happened less than 5 minutes ago
   1438#: src/gs-common.c:810
   1439msgid "Just now"
   1440msgstr "Сега"
   1441
   1442#: src/gs-common.c:812
   1443#, c-format
   1444msgid "%d minute ago"
   1445msgid_plural "%d minutes ago"
   1446msgstr[0] "Преди %d минута"
   1447msgstr[1] "Преди %d минути"
   1448
   1449#: src/gs-common.c:816
   1450#, c-format
   1451msgid "%d hour ago"
   1452msgid_plural "%d hours ago"
   1453msgstr[0] "Преди %d час"
   1454msgstr[1] "Преди %d часа"
   1455
   1456#: src/gs-common.c:820
   1457#, c-format
   1458msgid "%d day ago"
   1459msgid_plural "%d days ago"
   1460msgstr[0] "Преди %d ден"
   1461msgstr[1] "Преди %d дни"
   1462
   1463#: src/gs-common.c:824
   1464#, c-format
   1465msgid "%d week ago"
   1466msgid_plural "%d weeks ago"
   1467msgstr[0] "Преди %d седмица"
   1468msgstr[1] "Преди %d седмици"
   1469
   1470#: src/gs-common.c:828
   1471#, c-format
   1472msgid "%d month ago"
   1473msgid_plural "%d months ago"
   1474msgstr[0] "Преди %d месец"
   1475msgstr[1] "Преди %d месеца"
   1476
   1477#: src/gs-common.c:832
   1478#, c-format
   1479msgid "%d year ago"
   1480msgid_plural "%d years ago"
   1481msgstr[0] "Преди %d година"
   1482msgstr[1] "Преди %d години"
  11411483
  11421484#. TRANSLATORS: this is a what we use in notifications if the app's name is unknown
  1143 #: src/gs-dbus-helper.c:294
   1485#: src/gs-dbus-helper.c:283
  11441486msgid "An application"
  11451487msgstr "Програма"
  11461488
  11471489#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional MIME types.
  1148 #: src/gs-dbus-helper.c:300
   1490#: src/gs-dbus-helper.c:289
  11491491#, c-format
  11501492msgid "%s is requesting additional file format support."
   
  11521494
  11531495#. TRANSLATORS: notification title
  1154 #: src/gs-dbus-helper.c:302
   1496#: src/gs-dbus-helper.c:291
  11551497msgid "Additional MIME Types Required"
  11561498msgstr "Изискват се допълнителни видове MIME"
  11571499
  11581500#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional fonts.
  1159 #: src/gs-dbus-helper.c:306
   1501#: src/gs-dbus-helper.c:295
  11601502#, c-format
  11611503msgid "%s is requesting additional fonts."
   
  11631505
  11641506#. TRANSLATORS: notification title
  1165 #: src/gs-dbus-helper.c:308
   1507#: src/gs-dbus-helper.c:297
  11661508msgid "Additional Fonts Required"
  11671509msgstr "Изискват се допълнителни шрифтове"
  11681510
  11691511#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional codecs.
  1170 #: src/gs-dbus-helper.c:312
   1512#: src/gs-dbus-helper.c:301
  11711513#, c-format
  11721514msgid "%s is requesting additional multimedia codecs."
   
  11741516
  11751517#. TRANSLATORS: notification title
  1176 #: src/gs-dbus-helper.c:314
   1518#: src/gs-dbus-helper.c:303
  11771519msgid "Additional Multimedia Codecs Required"
  11781520msgstr "Изискват се допълнителни мултимедийни кодеци"
  11791521
  11801522#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional printer drivers.
  1181 #: src/gs-dbus-helper.c:318
   1523#: src/gs-dbus-helper.c:307
  11821524#, c-format
  11831525msgid "%s is requesting additional printer drivers."
   
  11851527
  11861528#. TRANSLATORS: notification title
  1187 #: src/gs-dbus-helper.c:320
   1529#: src/gs-dbus-helper.c:309
  11881530msgid "Additional Printer Drivers Required"
  11891531msgstr "Изискват се допълнителни драйвери за принтер"
  11901532
  11911533#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app wants to install additional packages.
  1192 #: src/gs-dbus-helper.c:324
   1534#: src/gs-dbus-helper.c:313
  11931535#, c-format
  11941536msgid "%s is requesting additional packages."
   
  11961538
  11971539#. TRANSLATORS: notification title
  1198 #: src/gs-dbus-helper.c:326
   1540#: src/gs-dbus-helper.c:315
  11991541msgid "Additional Packages Required"
  12001542msgstr "Изискват се допълнителни пакети"
  12011543
  12021544#. TRANSLATORS: this is a button that launches gnome-software
  1203 #: src/gs-dbus-helper.c:335
   1545#: src/gs-dbus-helper.c:324
  12041546msgid "Find in Software"
  12051547msgstr "Търсене в „Управление на програмите“"
   1548
   1549#: src/gs-description-box.c:64 src/gs-description-box.c:167
   1550msgid "_Read More"
   1551msgstr "_Повече информация"
   1552
   1553#: src/gs-description-box.c:64
   1554msgid "_Read Less"
   1555msgstr "_По-малко информация"
   1556
   1557#: src/gs-details-page.c:373
   1558msgid "Removing…"
   1559msgstr "Премахване…"
   1560
   1561#: src/gs-details-page.c:383
   1562msgid "Requires restart to finish install"
   1563msgstr "Изисква рестартиране за завършване на инсталирането"
   1564
   1565#: src/gs-details-page.c:390
   1566msgid "Requires restart to finish remove"
   1567msgstr "Изисква рестартиране за завършване на деинсталирането"
   1568
   1569#. TRANSLATORS: This is a label on top of the app's progress
   1570#. * bar to inform the user that the app should be installed soon
   1571#: src/gs-details-page.c:407
   1572msgid "Pending installation…"
   1573msgstr "Предстои инсталиране…"
   1574
   1575#. TRANSLATORS: This is a label on top of the app's progress
   1576#. * bar to inform the user that the app should be updated soon
   1577#: src/gs-details-page.c:414
   1578msgid "Pending update…"
   1579msgstr "Предстои обновление…"
   1580
   1581#. Translators: This string is shown when preparing to download and install an app.
   1582#: src/gs-details-page.c:428
   1583msgid "Preparing…"
   1584msgstr "Подготовка…"
  12061585
  12071586#. TRANSLATORS: button text in the header when an application
   
  12091588#. TRANSLATORS: button text in the header when firmware
  12101589#. * can be live-installed
  1211 #: src/gs-details-page.c:278 src/gs-details-page.c:308
  1212 #: src/gs-details-page.ui:206 src/gs-upgrade-banner.ui:146
   1590#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories
   1591#. dialog for installing a repo
   1592#: src/gs-details-page.c:885 src/gs-details-page.c:911
   1593#: src/gs-details-page.ui:183 src/gs-third-party-repo-row.c:84
   1594#: src/gs-upgrade-banner.c:89
  12131595msgid "_Install"
  12141596msgstr "_Инсталиране"
  12151597
  1216 #. TRANSLATORS: button text in the header when an application
  1217 #. * can be live-updated
  1218 #: src/gs-details-page.c:313
  1219 msgid "_Update"
  1220 msgstr "_Обновяване"
   1598#: src/gs-details-page.c:901
   1599msgid "_Restart"
   1600msgstr "_Рестартиране"
  12211601
  12221602#. TRANSLATORS: this is a button that allows the apps to
  12231603#. * be installed.
  12241604#. * The ellipsis indicates that further steps are required,
  1225 #. * e.g. enabling software sources or the like
  1226 #: src/gs-details-page.c:326
   1605#. * e.g. enabling software repositories or the like
   1606#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories
   1607#. dialog for installing a repo.
   1608#. The ellipsis indicates that further steps are required
   1609#: src/gs-details-page.c:925 src/gs-third-party-repo-row.c:76
  12271610msgid "_Install…"
  12281611msgstr "_Инсталиране…"
  12291612
  1230 #. TRANSLATORS: button text in the header when an application can be erased
  1231 #: src/gs-details-page.c:373 src/gs-details-page.ui:242
  1232 msgid "_Remove"
  1233 msgstr "_Премахване"
  1234 
  1235 #: src/gs-details-page.c:434 src/gs-sources-dialog.c:513
  1236 msgid "Removing…"
  1237 msgstr "Премахване…"
  1238 
  1239 #. TRANSLATORS: this is the warning box
  1240 #: src/gs-details-page.c:744
  1241 msgid ""
  1242 "This application can only be used when there is an active internet "
  1243 "connection."
  1244 msgstr ""
  1245 "Тази програма може да бъде използвана само при наличие на връзка с Интернет."
  1246 
  1247 #. TRANSLATORS: this is where the version is not known
  1248 #: src/gs-details-page.c:909
  1249 msgctxt "version"
  1250 msgid "Unknown"
  1251 msgstr "Неизвестна"
   1613#. TRANSLATORS: A label for a button to execute the selected application.
   1614#: src/gs-details-page.c:953
   1615msgid "_Launch"
   1616msgstr "_Стартиране"
  12521617
  12531618#. TRANSLATORS: this is where the updated date is not known
  1254 #: src/gs-details-page.c:920
   1619#: src/gs-details-page.c:1131
  12551620msgctxt "updated"
  12561621msgid "Never"
   
  12591624#. TRANSLATORS: this is where we don't know the origin of the
  12601625#. * application
  1261 #: src/gs-details-page.c:964
   1626#: src/gs-details-page.c:1168
  12621627msgctxt "origin"
  12631628msgid "Unknown"
   
  12651630
  12661631#. TRANSLATORS: we need a remote server to process
  1267 #: src/gs-details-page.c:1368
   1632#: src/gs-details-page.c:1536
  12681633msgid "You need internet access to write a review"
  12691634msgstr "За да публикувате рецензия, се нуждаете от връзка с Интернет"
  12701635
  1271 #: src/gs-details-page.c:1502
   1636#: src/gs-details-page.c:1672 src/gs-details-page.c:1688
  12721637#, c-format
  12731638msgid "Unable to find “%s”"
  1274 msgstr "Търсенето на „%s“ беше неуспешно"
  1275 
  1276 #. TRANSLATORS: see the wikipedia page
  1277 #: src/gs-details-page.c:2076
  1278 msgid "Public domain"
  1279 msgstr "Обществено достояние"
  1280 
  1281 #. TRANSLATORS: see GNU page
  1282 #: src/gs-details-page.c:2092 src/gs-details-page.ui:1395
  1283 msgid "Free Software"
  1284 msgstr "Свободен софтуер"
  1285 
  1286 #. TRANSLATORS: for the free software popover
  1287 #: src/gs-details-page.c:2149
  1288 msgid "Users are bound by the following license:"
  1289 msgid_plural "Users are bound by the following licenses:"
  1290 msgstr[0] "Потребителите се съгласяват със следния лиценз:"
  1291 msgstr[1] "Потребителите се съгласяват със следните лицензи:"
  1292 
  1293 #: src/gs-details-page.c:2176 src/gs-details-page.ui:1504
  1294 msgid "More information"
  1295 msgstr "Повече информация"
  1296 
  1297 #: src/gs-details-page.ui:7
   1639msgstr "Неуспешно търсене на „%s“"
   1640
   1641#. TRANSLATORS: This is a title for the app details page,
   1642#. * shown when it’s loading the details of an app.
   1643#: src/gs-details-page.c:2289
   1644msgid "Loading…"
   1645msgstr "Зареждане…"
   1646
   1647#: src/gs-details-page.ui:8
  12981648msgid "Details page"
  12991649msgstr "Подробности"
  13001650
  1301 #. Translators: A label for a button to execute the selected application.
  1302 #: src/gs-details-page.ui:228
  1303 msgid "_Launch"
  1304 msgstr "_Стартиране"
   1651#: src/gs-details-page.ui:40
   1652msgid "Loading application details…"
   1653msgstr "Зареждане на подробната информация за програмата…"
   1654
   1655#: src/gs-details-page.ui:238
   1656msgid "Downloading"
   1657msgstr "Изтегляне"
   1658
   1659#: src/gs-details-page.ui:278
   1660msgid "_Update"
   1661msgstr "_Обновяване"
  13051662
  13061663#. Translators: A label for a button to add a shortcut to the selected application.
  1307 #: src/gs-details-page.ui:358
   1664#: src/gs-details-page.ui:294
  13081665msgid "_Add shortcut"
  13091666msgstr "_Добавяне на пряк път"
  13101667
  13111668#. Translators: A label for a button to remove a shortcut to the selected application.
  1312 #: src/gs-details-page.ui:373
   1669#: src/gs-details-page.ui:308
  13131670msgid "Re_move shortcut"
  13141671msgstr "_Премахване на прекия път"
  13151672
  1316 #: src/gs-details-page.ui:468
  1317 msgid "No screenshot provided"
  1318 msgstr "Няма снимки"
  1319 
  1320 #: src/gs-details-page.ui:504
  1321 msgid "Software Source Included"
   1673#: src/gs-details-page.ui:365 src/gs-installed-page.ui:118
   1674msgid "Add-ons"
   1675msgstr "Добавки"
   1676
   1677#: src/gs-details-page.ui:377
   1678msgid "Selected add-ons will be installed with the application."
   1679msgstr "Избраните добавки ще бъдат инсталирани заедно с програмата."
   1680
   1681#: src/gs-details-page.ui:473
   1682msgid ""
   1683"This application can only be used when there is an active internet "
   1684"connection."
   1685msgstr ""
   1686"Тази програма може да бъде използвана само при наличие на връзка с Интернет."
   1687
   1688#: src/gs-details-page.ui:490
   1689msgid "Software Repository Included"
  13221690msgstr "Включва източник на софтуер"
  13231691
   1692#: src/gs-details-page.ui:491
   1693msgid ""
   1694"This application includes a software repository which provides updates, as "
   1695"well as access to other software."
   1696msgstr ""
   1697"Това приложение включва източник на софтуер, който предоставя обновления, "
   1698"както и достъп до още програми."
   1699
  13241700#: src/gs-details-page.ui:505
  1325 msgid ""
  1326 "This application includes a software source which provides updates, as well "
  1327 "as access to other software."
  1328 msgstr ""
  1329 "Тази програма включва източник на софтуер, който предоставя обновления, "
  1330 "както и достъп до още програми."
  1331 
  1332 #: src/gs-details-page.ui:518
  1333 msgid "No Software Source Included"
   1701msgid "No Software Repository Included"
  13341702msgstr "Не включва източник на софтуер"
  13351703
  1336 #: src/gs-details-page.ui:519
  1337 msgid ""
  1338 "This application does not include a software source. It will not be updated "
  1339 "with new versions."
   1704#: src/gs-details-page.ui:506
   1705msgid ""
   1706"This application does not include a software repository. It will not be "
   1707"updated with new versions."
  13401708msgstr "Тази програма не включва източник на софтуер. Тя няма да се обновява."
  13411709
  1342 #: src/gs-details-page.ui:533
   1710#: src/gs-details-page.ui:521
  13431711msgid ""
  13441712"This software is already provided by your distribution and should not be "
   
  13491717
  13501718#. Translators: a repository file used for installing software has been discovered.
  1351 #: src/gs-details-page.ui:546
  1352 msgid "Software Source Identified"
   1719#: src/gs-details-page.ui:535
   1720msgid "Software Repository Identified"
  13531721msgstr "Открит е източник на софтуер"
  13541722
  1355 #: src/gs-details-page.ui:547
  1356 msgid ""
  1357 "Adding this software source will give you access to additional software and "
  1358 "upgrades."
   1723#: src/gs-details-page.ui:536
   1724msgid ""
   1725"Adding this software repository will give you access to additional software "
   1726"and upgrades."
  13591727msgstr ""
  13601728"Добавянето на този източник на софтуер ще ви даде достъп до допълнителни "
  1361 "програми и подобрения."
  1362 
  1363 #: src/gs-details-page.ui:548
  1364 msgid "Only use software sources that you trust."
  1365 msgstr "Използвайте само източници на софтуер, на които вярвате."
  1366 
  1367 #: src/gs-details-page.ui:564
   1729"програми, обновления и надграждания."
   1730
   1731#: src/gs-details-page.ui:537
   1732msgid "Only use software repositories that you trust."
   1733msgstr "Използвайте само доверени източници на софтуер."
   1734
   1735#: src/gs-details-page.ui:554
  13681736msgid "_Website"
  13691737msgstr "_Уеб сайт"
  13701738
  1371 #: src/gs-details-page.ui:579
   1739#: src/gs-details-page.ui:563
  13721740msgid "_Donate"
  13731741msgstr "_Дарение"
  13741742
  1375 #: src/gs-details-page.ui:713
   1743#: src/gs-details-page.ui:672
  13761744msgid "Localized in your Language"
  13771745msgstr "С превод на вашия език"
  13781746
  1379 #: src/gs-details-page.ui:725
   1747#: src/gs-details-page.ui:683
  13801748msgid "Documentation"
  13811749msgstr "Документация"
  13821750
  1383 #: src/gs-details-page.ui:737
   1751#: src/gs-details-page.ui:694
  13841752msgid "Release Activity"
  13851753msgstr "Дейност по изданията"
  13861754
  1387 #: src/gs-details-page.ui:749
   1755#: src/gs-details-page.ui:705
  13881756msgid "System Integration"
  13891757msgstr "Системна интеграция"
  13901758
   1759#. TRANSLATORS: the title for Snap channels
   1760#: src/gs-details-page.ui:725 src/gs-origin-popover-row.c:91
   1761msgid "Channel"
   1762msgstr "Канал"
   1763
  13911764#: src/gs-details-page.ui:761
  1392 msgid "Sandboxed"
  1393 msgstr "В пясъчник"
  1394 
  1395 #: src/gs-details-page.ui:786 src/gs-sources-dialog.ui:359
  1396 msgid "Version"
  1397 msgstr "Версия"
  1398 
  1399 #: src/gs-details-page.ui:823
  1400 msgid "Age Rating"
  1401 msgstr "Възрастово ограничение"
  1402 
  1403 #: src/gs-details-page.ui:861
  14041765msgid "Updated"
  14051766msgstr "Обновено"
  14061767
  1407 #: src/gs-details-page.ui:896
  1408 msgid "Category"
  1409 msgstr "Категория"
  1410 
  1411 #: src/gs-details-page.ui:934
  1412 msgid "Installed Size"
  1413 msgstr "Размер след инсталация"
  1414 
  1415 #: src/gs-details-page.ui:967
  1416 msgid "Download Size"
  1417 msgstr "Размер за изтегляне"
  1418 
  1419 #: src/gs-details-page.ui:1033
   1768#. Translators: This is a label in the header bar, followed by a drop down to choose between different source repos
   1769#: src/gs-details-page.ui:796 src/gs-details-page.ui:1012
   1770msgid "Source"
   1771msgstr "Източник"
   1772
   1773#: src/gs-details-page.ui:827
  14201774msgid "Developer"
  14211775msgstr "Разработчик"
  14221776
  1423 #: src/gs-details-page.ui:1067
  1424 msgid "License"
  1425 msgstr "Лиценз"
  1426 
  1427 #. This refers to the license of the application
  1428 #: src/gs-details-page.ui:1087
  1429 msgid "Free"
  1430 msgstr "Свободен"
  1431 
  1432 #. This refers to the license of the application
  1433 #: src/gs-details-page.ui:1104
  1434 msgid "Proprietary"
  1435 msgstr "Собственически"
  1436 
  1437 #. This refers to the license of the application
  1438 #. TRANSLATORS: this is when a user doesn't specify a name
  1439 #: src/gs-details-page.ui:1121 src/gs-review-row.c:71
  1440 msgid "Unknown"
  1441 msgstr "Неизвестен"
  1442 
  1443 #. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
  1444 #. * applications and the addons
  1445 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Add-ons
  1446 #: src/gs-details-page.ui:1175 src/gs-installed-page.c:487
  1447 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:331
  1448 msgid "Add-ons"
  1449 msgstr "Добавки"
  1450 
  1451 #: src/gs-details-page.ui:1188
  1452 msgid "Selected add-ons will be installed with the application."
  1453 msgstr "Избраните добавки ще бъдат инсталирани заедно с програмата."
  1454 
  14551777#. Translators: Header of the section with other users' opinions about the app.
  1456 #: src/gs-details-page.ui:1231
   1778#: src/gs-details-page.ui:893
  14571779msgid "Reviews"
  14581780msgstr "Рецензии"
  14591781
  14601782#. Translators: Button opening a dialog where the users can write and publish their opinions about the apps.
  1461 #: src/gs-details-page.ui:1247
   1783#: src/gs-details-page.ui:911
  14621784msgid "_Write a Review"
  14631785msgstr "_Писане на рецензия"
  14641786
  14651787#. Translators: Button to return more application-submitted reviews.
  1466 #: src/gs-details-page.ui:1269
   1788#: src/gs-details-page.ui:932
  14671789msgid "_Show More"
  14681790msgstr "_Преглед на още"
  14691791
  1470 #: src/gs-details-page.ui:1412
  1471 msgid ""
  1472 "This means that the software can be freely run, copied, distributed, studied "
  1473 "and modified."
  1474 msgstr ""
  1475 "Това означава, че програмата може да бъде свободно изпълнявана, копирана, "
  1476 "разпространявана, изучавана и променяна."
  1477 
  1478 #: src/gs-details-page.ui:1471
  1479 msgid "Proprietary Software"
  1480 msgstr "Собственически софтуер"
  1481 
  1482 #: src/gs-details-page.ui:1488
  1483 msgid ""
  1484 "This means that the software is owned by an individual or a company. There "
  1485 "are often restrictions on its use and its source code cannot usually be "
  1486 "accessed."
  1487 msgstr ""
  1488 "Това означава, че софтуерът се притежава от частно лице или компания. Често "
  1489 "има ограничения относно ползването му и изходният му код обикновено е "
  1490 "недостъпен."
  1491 
  1492 #: src/gs-details-page.ui:1533
  1493 msgid "Unknown Software License"
  1494 msgstr "Неизвестен софтуерен лиценз"
  1495 
  1496 #: src/gs-details-page.ui:1550
  1497 msgid "The license terms of this software are unknown."
  1498 msgstr "Условията на лиценза на този софтуер са неизвестни."
  1499 
  1500 #: src/gs-details-page.ui:1577
  1501 msgid "The application was rated this way because it features:"
  1502 msgstr "Програмата е оценена по този начин, защото включва:"
  1503 
  1504 #: src/gs-details-page.ui:1603
  1505 msgid "No details were available for this rating."
  1506 msgstr "Няма данни за оценката."
  1507 
  1508 #: src/gs-editor.c:361
  1509 msgid "CSS validated OK!"
  1510 msgstr "Кодът на CSS е валиден!"
  1511 
  1512 #. TRANSLATORS: error dialog title
  1513 #: src/gs-editor.c:564
  1514 msgid "Failed to load file"
  1515 msgstr "Файлът не може да бъде зареден"
  1516 
  1517 #. TRANSLATORS: window title
  1518 #: src/gs-editor.c:598 src/gs-editor.c:874
  1519 msgid "Unsaved changes"
  1520 msgstr "Незапазени промени"
  1521 
  1522 #: src/gs-editor.c:600
  1523 msgid "The application list is already loaded."
  1524 msgstr "Списъкът с програми вече е зареден."
  1525 
  1526 #. TRANSLATORS: button text
  1527 #: src/gs-editor.c:604
  1528 msgid "Merge documents"
  1529 msgstr "Сливане на документите"
  1530 
  1531 #. TRANSLATORS: button text
  1532 #: src/gs-editor.c:608 src/gs-editor.c:879
  1533 msgid "Throw away changes"
  1534 msgstr "Отхвърляне на промените"
  1535 
  1536 #. import the new file
  1537 #: src/gs-editor.c:620 src/gs-editor.c:652
  1538 msgid "Open AppStream File"
  1539 msgstr "Отваряне на файл на „AppStream“"
  1540 
  1541 #: src/gs-editor.c:624
  1542 msgid "_Open"
  1543 msgstr "_Отваряне"
  1544 
  1545 #: src/gs-editor.c:656
  1546 msgid "_Save"
  1547 msgstr "_Запазване"
  1548 
  1549 #. TRANSLATORS: error dialog title
  1550 #: src/gs-editor.c:676
  1551 msgid "Failed to save file"
  1552 msgstr "Файлът не може да бъде запазен"
  1553 
  1554 #. TRANSLATORS, the %s is the app name, e.g. 'Inkscape'
  1555 #: src/gs-editor.c:751
  1556 #, c-format
  1557 msgid "%s banner design deleted."
  1558 msgstr "Дизайнът на представящото изображение „%s“ е изтрит."
  1559 
  1560 #. TRANSLATORS, this is a notification
  1561 #: src/gs-editor.c:754
  1562 msgid "Banner design deleted."
  1563 msgstr "Дизайнът на представящото изображение е изтрит."
  1564 
  1565 #: src/gs-editor.c:876
  1566 msgid "The application list has unsaved changes."
  1567 msgstr "Списъкът с програми има незапазени промени."
  1568 
  1569 #. TRANSLATORS: show the program version
  1570 #: src/gs-editor.c:1111
  1571 msgid "Use verbose logging"
  1572 msgstr "Подробни записи в журнала"
  1573 
  1574 #. TRANSLATORS: program name, an application to add and remove software repositories
  1575 #: src/gs-editor.c:1119
  1576 msgid "GNOME Software Banner Designer"
  1577 msgstr "Дизайн на представящи изображения за GNOME"
  1578 
  1579 #: src/gs-editor.ui:63 src/gs-editor.ui:77
  1580 msgid "No Designs"
  1581 msgstr "Няма дизайни"
  1582 
  1583 #: src/gs-editor.ui:163
  1584 msgid "Error message here"
  1585 msgstr "Въведете съобщение за грешка"
  1586 
  1587 #: src/gs-editor.ui:250
  1588 msgid "App ID"
  1589 msgstr "Идентификатор на програмата"
  1590 
  1591 #: src/gs-editor.ui:341 src/gs-review-dialog.ui:142
  1592 msgid "Summary"
  1593 msgstr "Обобщение"
  1594 
  1595 #: src/gs-editor.ui:382
  1596 msgid "Editor’s Pick"
  1597 msgstr "Избор на редактора"
  1598 
  1599 #. This check button controls whether the application’s banner appears in the “Featured” category
  1600 #: src/gs-editor.ui:397
  1601 msgid "Category Featured"
  1602 msgstr "Категория „Избрани“"
  1603 
  1604 #. button in the info bar
  1605 #: src/gs-editor.ui:471
  1606 msgid "Undo"
  1607 msgstr "Отмяна"
  1608 
  1609 #: src/gs-editor.ui:524 src/org.gnome.Software.Editor.desktop.in:3
  1610 msgid "Banner Designer"
  1611 msgstr "Дизайнер на представящи изображения"
  1612 
  1613 #: src/gs-editor.ui:547
  1614 msgid "New Banner"
  1615 msgstr "Ново представящо изображение"
  1616 
  1617 #: src/gs-editor.ui:615
  1618 msgid "Import from file"
  1619 msgstr "Внасяне от файл"
  1620 
  1621 #: src/gs-editor.ui:629
  1622 msgid "Export to file"
  1623 msgstr "Изнасяне към файл"
  1624 
  1625 #: src/gs-editor.ui:643
  1626 msgid "Delete Design"
  1627 msgstr "Изтриване на дизайна"
  1628 
  1629 #: src/gs-editor.ui:670
  1630 msgid "Featured App"
  1631 msgstr "Избрана програма"
  1632 
  1633 #: src/gs-editor.ui:684
  1634 msgid "OS Upgrade"
  1635 msgstr "Надграждане на системата"
   1792#. TRANSLATORS: status text when downloading
   1793#: lib/gs-external-appstream-utils.c:226
   1794msgid "Downloading extra metadata files…"
   1795msgstr "Изтегляне на допълнителни файлове с метаданни…"
  16361796
  16371797#. TRANSLATORS: separator for a list of items
  1638 #: src/gs-extras-page.c:145
   1798#: src/gs-extras-page.c:143
  16391799msgid " and "
  16401800msgstr " и "
  16411801
  16421802#. TRANSLATORS: separator for a list of items
  1643 #: src/gs-extras-page.c:148
   1803#: src/gs-extras-page.c:146
  16441804msgid ", "
  16451805msgstr ", "
   
  16471807#. TRANSLATORS: Application window title for fonts installation.
  16481808#. %s will be replaced by name of the script we're searching for.
  1649 #: src/gs-extras-page.c:174
   1809#: src/gs-extras-page.c:172
  16501810#, c-format
  16511811msgid "Available fonts for the %s script"
  16521812msgid_plural "Available fonts for the %s scripts"
  1653 msgstr[0] "Налични шрифтове за скрипта: %s"
  1654 msgstr[1] "Налични шрифтове за скриптовете: %s"
   1813msgstr[0] "Налични шрифтове за писмеността: %s"
   1814msgstr[1] "Налични шрифтове за писменостите: %s"
  16551815
  16561816#. TRANSLATORS: Application window title for codec installation.
  16571817#. %s will be replaced by actual codec name(s)
  1658 #: src/gs-extras-page.c:182
   1818#: src/gs-extras-page.c:180
  16591819#, c-format
  16601820msgid "Available software for %s"
   
  16631823msgstr[1] "Налични програми за: %s"
  16641824
  1665 #: src/gs-extras-page.c:224
   1825#: src/gs-extras-page.c:243
   1826msgid "Requested software not found"
   1827msgstr "Търсената програма не е открита"
   1828
   1829#: src/gs-extras-page.c:245
   1830msgid "Failed to find requested software"
   1831msgstr "Търсената програма не може да бъде открита"
   1832
   1833#. TRANSLATORS: This string is used for codecs that weren't found
   1834#: src/gs-extras-page.c:341
   1835#, c-format
   1836msgid "%s not found"
   1837msgstr "„%s“ не е намерена"
   1838
   1839#. TRANSLATORS: hyperlink title
   1840#: src/gs-extras-page.c:345
   1841msgid "on the website"
   1842msgstr "в уеб сайта"
   1843
   1844#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
   1845#. * addon, but it can't be listed for some reason
   1846#: src/gs-extras-page.c:352
   1847#, c-format
   1848msgid "No applications are available that provide the file %s."
   1849msgstr "Няма програми, които предоставят файла „%s“."
   1850
   1851#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
   1852#. * hyperlink with the "on the website" text
   1853#: src/gs-extras-page.c:356 src/gs-extras-page.c:367 src/gs-extras-page.c:378
   1854#, c-format
   1855msgid ""
   1856"Information about %s, as well as options for how to get missing applications "
   1857"might be found %s."
   1858msgstr ""
   1859"Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
   1860"сдобиете с липсващите програми, %s."
   1861
   1862#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
   1863#. * addon, but it can't be listed for some reason
   1864#: src/gs-extras-page.c:363 src/gs-extras-page.c:385
   1865#, c-format
   1866msgid "No applications are available for %s support."
   1867msgstr "Няма програми, които поддържат „%s“."
   1868
   1869#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
   1870#. * addon, but it can't be listed for some reason
   1871#: src/gs-extras-page.c:374
   1872#, c-format
   1873msgid "%s is not available."
   1874msgstr "„%s“ не е налично."
   1875
   1876#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
   1877#. * hyperlink with the "on the website" text
   1878#: src/gs-extras-page.c:389
   1879#, c-format
   1880msgid ""
   1881"Information about %s, as well as options for how to get an application that "
   1882"can support this format might be found %s."
   1883msgstr ""
   1884"Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
   1885"сдобиете с програма, която поддържа този формат, %s."
   1886
   1887#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
   1888#. * addon, but it can't be listed for some reason
   1889#: src/gs-extras-page.c:396
   1890#, c-format
   1891msgid "No fonts are available for the %s script support."
   1892msgstr "Няма шрифтове, които поддържат писмеността %s."
   1893
   1894#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
   1895#. * hyperlink with the "on the website" text
   1896#: src/gs-extras-page.c:400
   1897#, c-format
   1898msgid ""
   1899"Information about %s, as well as options for how to get additional fonts "
   1900"might be found %s."
   1901msgstr ""
   1902"Можете да откриете информация за %s, както и за възможните начини да се "
   1903"сдобиете с допълнителни шрифтове, %s."
   1904
   1905#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
   1906#. * addon, but it can't be listed for some reason
   1907#: src/gs-extras-page.c:407
   1908#, c-format
   1909msgid "No addon codecs are available for the %s format."
   1910msgstr "Няма кодеци-добавки за форма̀та „%s“."
   1911
   1912#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
   1913#. * hyperlink with the "on the website" text
   1914#: src/gs-extras-page.c:411
   1915#, c-format
   1916msgid ""
   1917"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
   1918"play this format might be found %s."
   1919msgstr ""
   1920"Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
   1921"сдобиете с кодек, който може да възпроизведе този формат, %s."
   1922
   1923#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
   1924#. * addon, but it can't be listed for some reason
   1925#: src/gs-extras-page.c:418
   1926#, c-format
   1927msgid "No Plasma resources are available for %s support."
   1928msgstr "Няма ресурси на „Plasma“ налични за поддръжката на „%s“."
   1929
   1930#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
   1931#. * hyperlink with the "on the website" text
   1932#: src/gs-extras-page.c:422
   1933#, c-format
   1934msgid ""
   1935"Information about %s, as well as options for how to get additional Plasma "
   1936"resources might be found %s."
   1937msgstr ""
   1938"Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
   1939"сдобиете с допълнителни ресурси на „Plasma“, %s."
   1940
   1941#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
   1942#. * addon, but it can't be listed for some reason
   1943#: src/gs-extras-page.c:429
   1944#, c-format
   1945msgid "No printer drivers are available for %s."
   1946msgstr "Няма драйвери за принтер за „%s“."
   1947
   1948#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
   1949#. * hyperlink with the "on the website" text
   1950#: src/gs-extras-page.c:433
   1951#, c-format
   1952msgid ""
   1953"Information about %s, as well as options for how to get a driver that "
   1954"supports this printer might be found %s."
   1955msgstr ""
   1956"Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
   1957"сдобиете с драйвер за този принтер, %s."
   1958
   1959#. TRANSLATORS: hyperlink title
   1960#: src/gs-extras-page.c:477
   1961msgid "the documentation"
   1962msgstr "документацията"
   1963
   1964#. TRANSLATORS: no codecs were found. The first %s will be replaced by actual codec name(s),
   1965#. the second %s is the application name, which requested the codecs, the third %s is a link titled "the documentation"
   1966#: src/gs-extras-page.c:483
   1967#, c-format
   1968msgid ""
   1969"Unable to find the %s requested by %s. Please see %s for more information."
   1970msgid_plural ""
   1971"Unable to find the %s requested by %s. Please see %s for more information."
   1972msgstr[0] ""
   1973"Кодекът „%s“, изискан от „%s“, не може да бъде открит. Прегледайте %s за "
   1974"повече информация."
   1975msgstr[1] ""
   1976"Кодеците „%s“, изискани от „%s“, не може да бъдат открити. Прегледайте %s за "
   1977"повече информация."
   1978
   1979#. TRANSLATORS: no codecs were found. First %s will be replaced by actual codec name(s), second %s is a link titled "the documentation"
   1980#: src/gs-extras-page.c:492
   1981#, c-format
   1982msgid ""
   1983"Unable to find the %s you were searching for. Please see %s for more "
   1984"information."
   1985msgid_plural ""
   1986"Unable to find the %s you were searching for. Please see %s for more "
   1987"information."
   1988msgstr[0] ""
   1989"Кодекът „%s“, който търсехте, не може да бъде открит. Прегледайте %s за "
   1990"повече информация."
   1991msgstr[1] ""
   1992"Кодеците „%s“, които търсехте, не може да бъдат открити. Прегледайте %s за "
   1993"повече информация."
   1994
   1995#: src/gs-extras-page.c:562 src/gs-extras-page.c:618 src/gs-extras-page.c:657
   1996#, c-format
   1997msgid "Failed to find any search results: %s"
   1998msgstr "Няма резултати от търсенето: %s"
   1999
   2000#: src/gs-extras-page.c:848
   2001#, c-format
   2002msgid "%s file format"
   2003msgstr "Файлов формат %s"
   2004
   2005#: src/gs-extras-page.c:1223
  16662006msgid "Unable to Find Requested Software"
  16672007msgstr "Търсената програма не може да бъде открита"
  1668 
  1669 #. TRANSLATORS: This string is used for codecs that weren't found
  1670 #: src/gs-extras-page.c:322
  1671 #, c-format
  1672 msgid "%s not found"
  1673 msgstr "„%s“ не е намерен"
  1674 
  1675 #. TRANSLATORS: hyperlink title
  1676 #: src/gs-extras-page.c:326
  1677 msgid "on the website"
  1678 msgstr "в уеб сайта"
  1679 
  1680 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
  1681 #. * addon, but it can't be listed for some reason
  1682 #: src/gs-extras-page.c:333
  1683 #, c-format
  1684 msgid "No applications are available that provide the file %s."
  1685 msgstr "Няма програми, които предоставят файла „%s“."
  1686 
  1687 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
  1688 #. * hyperlink with the "on the website" text
  1689 #: src/gs-extras-page.c:337 src/gs-extras-page.c:348 src/gs-extras-page.c:359
  1690 #, c-format
  1691 msgid ""
  1692 "Information about %s, as well as options for how to get missing applications "
  1693 "might be found %s."
  1694 msgstr ""
  1695 "Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
  1696 "сдобиете с липсващите програми, %s."
  1697 
  1698 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
  1699 #. * addon, but it can't be listed for some reason
  1700 #: src/gs-extras-page.c:344 src/gs-extras-page.c:366
  1701 #, c-format
  1702 msgid "No applications are available for %s support."
  1703 msgstr "Няма програми, които поддържат „%s“."
  1704 
  1705 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
  1706 #. * addon, but it can't be listed for some reason
  1707 #: src/gs-extras-page.c:355
  1708 #, c-format
  1709 msgid "%s is not available."
  1710 msgstr "„%s“ не е налично."
  1711 
  1712 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
  1713 #. * hyperlink with the "on the website" text
  1714 #: src/gs-extras-page.c:370
  1715 #, c-format
  1716 msgid ""
  1717 "Information about %s, as well as options for how to get an application that "
  1718 "can support this format might be found %s."
  1719 msgstr ""
  1720 "Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
  1721 "сдобиете с програма, която поддържа тоци формат, %s."
  1722 
  1723 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
  1724 #. * addon, but it can't be listed for some reason
  1725 #: src/gs-extras-page.c:377
  1726 #, c-format
  1727 msgid "No fonts are available for the %s script support."
  1728 msgstr "Няма шрифтове, които поддържат скрипта „%s“."
  1729 
  1730 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
  1731 #. * hyperlink with the "on the website" text
  1732 #: src/gs-extras-page.c:381
  1733 #, c-format
  1734 msgid ""
  1735 "Information about %s, as well as options for how to get additional fonts "
  1736 "might be found %s."
  1737 msgstr ""
  1738 "Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
  1739 "сдобиете с допълнителни шрифтове, %s."
  1740 
  1741 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
  1742 #. * addon, but it can't be listed for some reason
  1743 #: src/gs-extras-page.c:388 lib/gs-plugin-loader.c:1425
  1744 #, c-format
  1745 msgid "No addon codecs are available for the %s format."
  1746 msgstr "Няма кодеци-добавки за формата „%s“."
  1747 
  1748 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
  1749 #. * hyperlink with the "on the website" text
  1750 #: src/gs-extras-page.c:392
  1751 #, c-format
  1752 msgid ""
  1753 "Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
  1754 "play this format might be found %s."
  1755 msgstr ""
  1756 "Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
  1757 "сдобиете с кодек, който може да възпроизведе този формат, %s."
  1758 
  1759 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
  1760 #. * addon, but it can't be listed for some reason
  1761 #: src/gs-extras-page.c:399
  1762 #, c-format
  1763 msgid "No Plasma resources are available for %s support."
  1764 msgstr "Няма ресурси на „Plasma“ налични за поддръжката на „%s“."
  1765 
  1766 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
  1767 #. * hyperlink with the "on the website" text
  1768 #: src/gs-extras-page.c:403
  1769 #, c-format
  1770 msgid ""
  1771 "Information about %s, as well as options for how to get additional Plasma "
  1772 "resources might be found %s."
  1773 msgstr ""
  1774 "Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
  1775 "сдобиете с допълнителни ресурси на „Plasma“, %s."
  1776 
  1777 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
  1778 #. * addon, but it can't be listed for some reason
  1779 #: src/gs-extras-page.c:410
  1780 #, c-format
  1781 msgid "No printer drivers are available for %s."
  1782 msgstr "Няма драйвери за принтер за „%s“."
  1783 
  1784 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
  1785 #. * hyperlink with the "on the website" text
  1786 #: src/gs-extras-page.c:414
  1787 #, c-format
  1788 msgid ""
  1789 "Information about %s, as well as options for how to get a driver that "
  1790 "supports this printer might be found %s."
  1791 msgstr ""
  1792 "Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
  1793 "сдобиете с драйвер за този принтер, %s."
  1794 
  1795 #. TRANSLATORS: hyperlink title
  1796 #: src/gs-extras-page.c:459
  1797 msgid "this website"
  1798 msgstr "този уеб сайт"
  1799 
  1800 #. TRANSLATORS: no codecs were found. First %s will be replaced by actual codec name(s), second %s is a link titled "this website"
  1801 #: src/gs-extras-page.c:463
  1802 #, c-format
  1803 msgid ""
  1804 "Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see "
  1805 "%s for more information."
  1806 msgid_plural ""
  1807 "Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see "
  1808 "%s for more information."
  1809 msgstr[0] ""
  1810 "За съжаление кодекът „%s“, който търсехте, не може да бъде открит. "
  1811 "Прегледайте %s за повече информация."
  1812 msgstr[1] ""
  1813 "За съжаление кодеците %s, които търсехте, не могат да бъдат открити. "
  1814 "Прегледайте %s за повече информация."
  1815 
  1816 #: src/gs-extras-page.c:535 src/gs-extras-page.c:591 src/gs-extras-page.c:630
  1817 msgid "Failed to find any search results"
  1818 msgstr "Няма резултати от търсенето"
  1819 
  1820 #: src/gs-extras-page.c:824
  1821 #, c-format
  1822 msgid "%s file format"
  1823 msgstr "Файлов формат %s"
  18242008
  18252009#: src/gs-extras-page.ui:7
   
  18272011msgstr "Страница с кодеци"
  18282012
  1829 #: src/gs-first-run-dialog.ui:7 src/gs-first-run-dialog.ui:16
   2013#: src/gs-featured-carousel.ui:43
   2014msgid "Previous"
   2015msgstr "Назад"
   2016
   2017#: src/gs-featured-carousel.ui:73
   2018msgid "Next"
   2019msgstr "Напред"
   2020
   2021#: src/gs-featured-carousel.ui:100
   2022msgid "Featured Apps List"
   2023msgstr "Списък с представени програми"
   2024
   2025#: src/gs-first-run-dialog.ui:6 src/gs-first-run-dialog.ui:15
  18302026msgid "Welcome"
  18312027msgstr "Добре дошли"
  18322028
  1833 #: src/gs-first-run-dialog.ui:50
   2029#: src/gs-first-run-dialog.ui:43
  18342030msgid "Welcome to Software"
  18352031msgstr "Добре дошли в „Управление на програмите“"
  18362032
  1837 #: src/gs-first-run-dialog.ui:66
   2033#: src/gs-first-run-dialog.ui:53
  18382034msgid ""
  18392035"Software lets you install all the software you need, all from one place. See "
   
  18412037"you want."
  18422038msgstr ""
  1843 "„Управление на програмите“ ви позволява да инсталирате всички програми, "
  1844 "които Ви трябват, от едно централизирано място. Вижте препоръките ни, "
  1845 "разгледайте категориите или потърсете програмите, от които се нуждаете."
  1846 
  1847 #: src/gs-first-run-dialog.ui:85
  1848 msgid "_Let’s Go Shopping"
  1849 msgstr "_Хайде на пазар"
  1850 
  1851 #. TRANSLATORS: Here are 2 strings the same as in gtk/gtkbox.c
  1852 #. in GTK+ project. Please use the same translation.
  1853 #: src/gs-hiding-box.c:381
  1854 msgid "Spacing"
  1855 msgstr "Разредка"
  1856 
  1857 #: src/gs-hiding-box.c:382
  1858 msgid "The amount of space between children"
  1859 msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
   2039"„Управление на програмите“ ви позволява да инсталирате всички необходими "
   2040"програми от едно централизирано място. Вижте препоръките ни, разгледайте "
   2041"категориите или потърсете програмите, от които се нуждаете."
   2042
   2043#: src/gs-first-run-dialog.ui:62
   2044msgid "_Browse Software"
   2045msgstr "_Разглеждане на програмите"
  18602046
  18612047#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
  1862 #. * where we are showing the application was removed
   2048#. * where we are showing the application was uninstalled
   2049#: src/gs-history-dialog.c:70
   2050msgctxt "app status"
   2051msgid "Uninstalled"
   2052msgstr "Деинсталирани"
   2053
   2054#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
   2055#. * where we are showing the application was installed
   2056#: src/gs-history-dialog.c:76
   2057msgctxt "app status"
   2058msgid "Installed"
   2059msgstr "Инсталирани"
   2060
   2061#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
   2062#. * where we are showing the application was updated
  18632063#: src/gs-history-dialog.c:82
  18642064msgctxt "app status"
  1865 msgid "Removed"
  1866 msgstr "Премахнато"
  1867 
  1868 #. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
  1869 #. * where we are showing the application was installed
  1870 #: src/gs-history-dialog.c:88
  1871 msgctxt "app status"
  1872 msgid "Installed"
  1873 msgstr "Инсталирано"
  1874 
  1875 #. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
  1876 #. * where we are showing the application was updated
  1877 #: src/gs-history-dialog.c:94
  1878 msgctxt "app status"
  18792065msgid "Updated"
  1880 msgstr "Обновено"
   2066msgstr "Обновени"
  18812067
  18822068#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
  18832069#. * where we are showing that something happened to the
  18842070#. * application but we don't know what
  1885 #: src/gs-history-dialog.c:100
   2071#: src/gs-history-dialog.c:88
  18862072msgctxt "app status"
  18872073msgid "Unknown"
  18882074msgstr "Неизвестно"
  18892075
  1890 #: src/gs-history-dialog.ui:6
   2076#: src/gs-history-dialog.ui:5
  18912077msgid "History"
  18922078msgstr "История"
  1893 
  1894 #. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
  1895 #. * applications and the system ones
  1896 #: src/gs-installed-page.c:483
  1897 msgid "System Applications"
  1898 msgstr "Системни програми"
  1899 
  1900 #: src/gs-installed-page.c:617
  1901 msgid "Click on items to select them"
  1902 msgstr "Избирайте елементи като натиснете върху тях"
  1903 
  1904 #: src/gs-installed-page.c:823
  1905 msgid "Select"
  1906 msgstr "Избиране"
  19072079
  19082080#: src/gs-installed-page.ui:7
   
  19102082msgstr "Страница с инсталираните"
  19112083
  1912 #: src/gs-installed-page.ui:65
  1913 msgid "_Add to Folder…"
  1914 msgstr "_Добавяне в папка…"
  1915 
  1916 #: src/gs-installed-page.ui:73
  1917 msgid "_Move to Folder…"
  1918 msgstr "Пре_местване в папка…"
  1919 
  1920 #: src/gs-installed-page.ui:81
  1921 msgid "_Remove from Folder"
  1922 msgstr "_Премахване от папката"
   2084#: src/gs-installed-page.ui:52
   2085msgid "In Progress"
   2086msgstr "В момента"
   2087
   2088#: src/gs-installed-page.ui:74
   2089msgid "Applications"
   2090msgstr "Програми"
   2091
   2092#: src/gs-installed-page.ui:96
   2093msgid "System Applications"
   2094msgstr "Системни програми"
  19232095
  19242096#. TRANSLATORS: initial start
  1925 #: src/gs-loading-page.c:74
   2097#: src/gs-loading-page.c:62 src/gs-loading-page.c:66
  19262098msgid "Software catalog is being downloaded"
  19272099msgstr "Каталогът с програми се изтегля"
  1928 
  1929 #. TRANSLATORS: initial start
  1930 #: src/gs-loading-page.c:78
  1931 msgid "Software catalog is being loaded"
  1932 msgstr "Каталогът с програми се зарежда"
  19332100
  19342101#: src/gs-loading-page.ui:7
   
  19362103msgstr "Страница за зареждане"
  19372104
  1938 #: src/gs-loading-page.ui:53
   2105#: src/gs-loading-page.ui:14
  19392106msgid "Starting up…"
  19402107msgstr "Стартиране…"
  19412108
  1942 #: src/gs-menus.ui:7
  1943 msgid "_Software Sources"
  1944 msgstr "_Източници на софтуер"
  1945 
  1946 #: src/gs-menus.ui:14
  1947 msgid "_About"
  1948 msgstr "_Относно"
  1949 
  1950 #: src/gs-menus.ui:18
  1951 msgid "_Quit"
  1952 msgstr "_Изход"
   2109#: src/gs-metered-data-dialog.ui:5 src/gs-metered-data-dialog.ui:17
   2110#: src/gs-shell.ui:265
   2111msgid "Automatic Updates Paused"
   2112msgstr "Пауза на автоматичното обновяване"
   2113
   2114#: src/gs-metered-data-dialog.ui:38
   2115msgid ""
   2116"The current network is metered. Metered connections have data limits or "
   2117"charges associated with them. To save data, automatic updates have therefore "
   2118"been paused.\n"
   2119"\n"
   2120"Automatic updates will be resumed when an un­metered network becomes "
   2121"available. Until then, it is still possible to manually install updates.\n"
   2122"\n"
   2123"Alternatively, if the current network has been in­correctly identified as "
   2124"being metered, this setting can be changed."
   2125msgstr ""
   2126"Текущата мрежа се измерва. Това означава ограничения на обема изтеглени "
   2127"данни или допълнително плащане за тях. За да се пестят данните, "
   2128"автоматичното обновяване е на пауза.\n"
   2129"\n"
   2130"Автоматичното обновяване ще се поднови при появата на неизмервана връзка. "
   2131"Дотогава може изрично ръчно да обновявате пакети.\n"
   2132"\n"
   2133"Друг вариант е текущата връзка да е идентифицирана като измервана по "
   2134"погрешка. В такъв случай можете да промените настройката."
   2135
   2136#: src/gs-metered-data-dialog.ui:53
   2137msgid "Open Network _Settings"
   2138msgstr "Отваряне на _мрежовите настройки"
  19532139
  19542140#: src/gs-moderate-page.ui:7
   
  19562142msgstr "Страница за модериране"
  19572143
  1958 #: src/gs-moderate-page.ui:87
   2144#: src/gs-moderate-page.ui:85
  19592145msgid "There are no reviews to moderate"
  19602146msgstr "Няма рецензии за модериране"
  19612147
   2148#. TRANSLATORS: status text when downloading
   2149#: lib/gs-odrs-provider.c:1266
   2150msgid "Downloading application ratings…"
   2151msgstr "Изтегляне на оценките на програмата…"
   2152
   2153#. TRANSLATORS: This is followed by a file name, e.g. "Name: gedit.rpm"
   2154#: src/gs-origin-popover-row.c:55
   2155msgid "Name"
   2156msgstr "Име"
   2157
   2158#. TRANSLATORS: the installation location for flatpaks
   2159#: src/gs-origin-popover-row.c:72
   2160msgid "system"
   2161msgstr "системно"
   2162
   2163#. TRANSLATORS: the installation location for flatpaks
   2164#: src/gs-origin-popover-row.c:75
   2165msgid "user"
   2166msgstr "потребителско"
   2167
   2168#. TRANSLATORS: the title for Flatpak branches
   2169#. Translators: The branch, e.g. 'stable' or '3.32'
   2170#: src/gs-origin-popover-row.c:96 src/gs-origin-popover-row.ui:93
   2171msgid "Branch"
   2172msgstr "Клон"
   2173
   2174#: src/gs-origin-popover-row.ui:35 src/gs-repo-row.ui:75
   2175msgid "URL"
   2176msgstr "Адрес"
   2177
   2178#. Translators: The installation location for flatpaks, e.g. 'user' or 'system'
   2179#: src/gs-origin-popover-row.ui:64
   2180msgid "Installation"
   2181msgstr "Инсталация"
   2182
   2183#. Translators: The available version of an app
   2184#: src/gs-origin-popover-row.ui:122
   2185msgid "Version"
   2186msgstr "Версия"
   2187
  19622188#. add button
  1963 #: src/gs-overview-page.c:317
   2189#: src/gs-overview-page.c:324
  19642190msgid "More…"
  19652191msgstr "Още…"
  19662192
  1967 #. TRANSLATORS: this is a heading for audio applications which
  1968 #. * have been featured ('recommended') by the distribution
  1969 #: src/gs-overview-page.c:483
  1970 msgid "Recommended Audio & Video Applications"
  1971 msgstr "Препоръчани програми за музика и видео"
  1972 
  19732193#. TRANSLATORS: this is a heading for games which have been
  19742194#. * featured ('recommended') by the distribution
  1975 #: src/gs-overview-page.c:488
   2195#: src/gs-overview-page.c:487
  19762196msgid "Recommended Games"
  19772197msgstr "Препоръчани игри"
   
  19792199#. TRANSLATORS: this is a heading for graphics applications
  19802200#. * which have been featured ('recommended') by the distribution
  1981 #: src/gs-overview-page.c:493
  1982 msgid "Recommended Graphics Applications"
  1983 msgstr "Препоръчани програми за работа с графика"
   2201#: src/gs-overview-page.c:492
   2202msgid "Recommended Creation Applications"
   2203msgstr "Препоръчани програми за творчество"
  19842204
  19852205#. TRANSLATORS: this is a heading for office applications which
  19862206#. * have been featured ('recommended') by the distribution
  1987 #: src/gs-overview-page.c:498
  1988 msgid "Recommended Productivity Applications"
  1989 msgstr "Препоръчани програми за продуктивност"
  1990 
  1991 #. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
  1992 #: src/gs-overview-page.c:841
  1993 msgid ""
  1994 "Provides access to additional software, including web browsers and games."
  1995 msgstr "Дава достъп до допълнителни програми, включително уеб браузъри и игри."
  1996 
  1997 #. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
  1998 #: src/gs-overview-page.c:845
  1999 msgid "Proprietary software has restrictions on use and access to source code."
  2000 msgstr ""
  2001 "Собственическият софтуер има ограничения спрямо начина на ползване и достъпа "
  2002 "до изходния код."
   2207#: src/gs-overview-page.c:497
   2208msgid "Recommended Work Applications"
   2209msgstr "Препоръчани програми за работа"
   2210
   2211#. TRANSLATORS: this is the third party repositories info bar.
   2212#: src/gs-overview-page.c:820 src/gs-repos-dialog.c:816
   2213msgid "Access additional software from selected third party sources."
   2214msgstr "Допълнителни програми от избрани източници от трети страни."
   2215
   2216#. TRANSLATORS: this is the third party repositories info bar.
   2217#: src/gs-overview-page.c:824 src/gs-repos-dialog.c:820
   2218msgid ""
   2219"Some of this software is proprietary and therefore has restrictions on use, "
   2220"sharing, and access to source code."
   2221msgstr ""
   2222"Част от този софтуер е собственически и съответно има ограничения спрямо "
   2223"начина на ползване, споделяне и достъпа до изходния код."
  20032224
  20042225#. TRANSLATORS: this is the clickable
  2005 #. * link on the proprietary info bar
  2006 #: src/gs-overview-page.c:852 src/gs-sources-dialog.c:267
   2226#. * link on the third party repositories info bar
   2227#: src/gs-overview-page.c:829 src/gs-repos-dialog.c:825
  20072228msgid "Find out more…"
  20082229msgstr "Прочетете повече…"
  20092230
  2010 #. TRANSLATORS: button to turn on proprietary software sources
  2011 #: src/gs-overview-page.c:887
   2231#. TRANSLATORS: button to turn on third party software repositories
   2232#. TRANSLATORS: button to accept the agreement
   2233#: src/gs-overview-page.c:837 src/gs-repos-dialog.c:239
  20122234msgid "Enable"
  20132235msgstr "Включване"
  20142236
  2015 #: src/gs-overview-page.ui:7
   2237#. Translators: This is the title of the main page of the UI.
   2238#. Translators: A label for a button to show all available software.
   2239#: src/gs-overview-page.c:894 src/gs-shell.ui:306
   2240msgid "Explore"
   2241msgstr "Разглеждане"
   2242
   2243#: src/gs-overview-page.ui:8
  20162244msgid "Overview page"
  20172245msgstr "Страница за общ преглед"
  20182246
  2019 #: src/gs-overview-page.ui:49
  2020 msgid "Enable Proprietary Software Sources?"
  2021 msgstr "Включване на източниците на собственически софтуер?"
  2022 
  2023 #: src/gs-overview-page.ui:117
  2024 msgid "Featured Application"
  2025 msgstr "Страница с избраните"
  2026 
  2027 #: src/gs-overview-page.ui:150
   2247#: src/gs-overview-page.ui:40
   2248msgid "Enable Third Party Software Repositories?"
   2249msgstr "Включване на източниците на софтуер от трети страни?"
   2250
   2251#. Translators: This is a heading for software which has been recently released upstream.
   2252#: src/gs-overview-page.ui:125
   2253msgid "Recent Releases"
   2254msgstr "Публикувани наскоро"
   2255
   2256#: src/gs-overview-page.ui:162
  20282257msgid "Categories"
  20292258msgstr "Категории"
  20302259
  2031 #. Translators: This is a heading for software which has been featured ('picked') by the distribution.
  2032 #: src/gs-overview-page.ui:310
  2033 msgid "Editor’s Picks"
  2034 msgstr "Избрано от редактора"
  2035 
  2036 #. Translators: This is a heading for software which has been recently released upstream.
  2037 #: src/gs-overview-page.ui:348
  2038 msgid "Recent Releases"
  2039 msgstr "Публикувани наскоро"
  2040 
  2041 #: src/gs-overview-page.ui:421
   2260#: src/gs-overview-page.ui:229
  20422261msgid "No Application Data Found"
  20432262msgstr "Не са открити програмни данни"
  20442263
   2264#: lib/gs-plugin-loader.c:3004
   2265msgctxt "Distribution name"
   2266msgid "Unknown"
   2267msgstr "Неизвестно"
   2268
   2269#. TRANSLATORS: this is a prompt message, and
   2270#. * '%s' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
   2271#: src/gs-page.c:352
   2272#, c-format
   2273msgid "Prepare %s"
   2274msgstr "Подготовка на „%s“"
   2275
   2276#. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
   2277#. * repository name, e.g. 'GNOME Nightly'
   2278#: src/gs-page.c:488
   2279#, c-format
   2280msgid "Are you sure you want to remove the %s repository?"
   2281msgstr "Наистина ли искате да премахнете източника „%s“?"
   2282
   2283#. TRANSLATORS: longer dialog text
   2284#: src/gs-page.c:492
   2285#, c-format
   2286msgid ""
   2287"All applications from %s will be uninstalled, and you will have to re-"
   2288"install the repository to use them again."
   2289msgstr ""
   2290"Всички програми от „%s“ ще бъдат премахнати, и ако искате да ги ползвате "
   2291"отново, ще трябва пак да инсталирате източника."
   2292
  20452293#. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
  20462294#. * application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
  2047 #: src/gs-page.c:445
  2048 #, c-format
  2049 msgid "Are you sure you want to purchase %s?"
  2050 msgstr "Наистина ли искате да купите „%s“?"
   2295#: src/gs-page.c:500
   2296#, c-format
   2297msgid "Are you sure you want to uninstall %s?"
   2298msgstr "Наистина ли искате да деинсталирате „%s“?"
  20512299
  20522300#. TRANSLATORS: longer dialog text
  2053 #: src/gs-page.c:449
  2054 #, c-format
  2055 msgid "%s will be installed, and you will be charged %s."
  2056 msgstr "„%s“ ще се инсталира, а вие ще трябва да заплатите %s."
  2057 
  2058 #. TRANSLATORS: this is button text to purchase the application
  2059 #: src/gs-page.c:462
  2060 msgid "Purchase"
  2061 msgstr "Купуване"
  2062 
  2063 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and
  2064 #. * '%s' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
  2065 #: src/gs-page.c:535
  2066 #, c-format
  2067 msgid "Prepare %s"
  2068 msgstr "Подготовка на „%s“"
  2069 
  2070 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
  2071 #. * source name, e.g. 'GNOME Nightly'
  2072 #: src/gs-page.c:669
  2073 #, c-format
  2074 msgid "Are you sure you want to remove the %s source?"
  2075 msgstr "Наистина ли искате да премахнете източника „%s“?"
  2076 
  2077 #. TRANSLATORS: longer dialog text
  2078 #: src/gs-page.c:673
  2079 #, c-format
  2080 msgid ""
  2081 "All applications from %s will be removed, and you will have to re-install "
  2082 "the source to use them again."
  2083 msgstr ""
  2084 "Всички програми от „%s“ ще бъдат премахнати, и ако искате да ги ползвате "
  2085 "отново, ще трябва да инсталирате източника отново."
  2086 
  2087 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
  2088 #. * application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
  2089 #: src/gs-page.c:681
  2090 #, c-format
  2091 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
  2092 msgstr "Наистина ли искате да премахнете „%s“?"
  2093 
  2094 #. TRANSLATORS: longer dialog text
  2095 #: src/gs-page.c:684
  2096 #, c-format
  2097 msgid "%s will be removed, and you will have to install it to use it again."
  2098 msgstr ""
  2099 "Програмата „%s“ ще бъде премахната, и ако искате да я ползвате отново, ще "
  2100 "трябва да я инсталирате пак."
  2101 
  2102 #: lib/gs-plugin-loader.c:1428
  2103 #, c-format
  2104 msgid ""
  2105 "Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
  2106 "play this format can be found on the website."
  2107 msgstr ""
  2108 "Можете да откриете информация за „%s“, както и за възможните начини да се "
  2109 "сдобиете с кодек, който може да възпроизведе този формат, могат да бъдат "
  2110 "открити в уеб сайта."
  2111 
  2112 #. TRANSLATORS: this refers to an app (by name) that is installed
  2113 #: src/gs-popular-tile.c:70 src/gs-summary-tile.c:75
  2114 #, c-format
  2115 msgid "%s (Installed)"
  2116 msgstr "%s (Инсталирано)"
  2117 
  2118 #. TRANSLATORS: this refers to where the app came from
  2119 #: src/gs-popular-tile.c:205
  2120 #, c-format
  2121 msgid "Source: %s"
  2122 msgstr "Източник: %s"
  2123 
  2124 #: lib/gs-price.c:111
  2125 #, c-format
  2126 msgid "A$%.2f"
  2127 msgstr "%.2f $ (Австр.)"
  2128 
  2129 #: lib/gs-price.c:113
  2130 #, c-format
  2131 msgid "C$%.2f"
  2132 msgstr "%.2f $ (Кан.)"
  2133 
  2134 #: lib/gs-price.c:115
  2135 #, c-format
  2136 msgid "CN¥%.2f"
  2137 msgstr "%.2f ¥ (Китай)"
  2138 
  2139 #: lib/gs-price.c:117
  2140 #, c-format
  2141 msgid "€%.2f"
  2142 msgstr "%.2f €"
  2143 
  2144 #: lib/gs-price.c:119
  2145 #, c-format
  2146 msgid "£%.2f"
  2147 msgstr "%.2f £"
  2148 
  2149 #: lib/gs-price.c:121
  2150 #, c-format
  2151 msgid "¥%.2f"
  2152 msgstr "%.2f ¥"
  2153 
  2154 #: lib/gs-price.c:123
  2155 #, c-format
  2156 msgid "NZ$%.2f"
  2157 msgstr "%.2f $ (НЗ)"
  2158 
  2159 #: lib/gs-price.c:125
  2160 #, c-format
  2161 msgid "₽%.2f"
  2162 msgstr "%.2f ₽"
  2163 
  2164 #: lib/gs-price.c:127
  2165 #, c-format
  2166 msgid "US$%.2f"
  2167 msgstr "%.2f $ (САЩ)"
  2168 
  2169 #: lib/gs-price.c:129
  2170 #, c-format
  2171 msgid "%s %f"
  2172 msgstr "%s %f"
   2301#: src/gs-page.c:503
   2302#, c-format
   2303msgid ""
   2304"%s will be uninstalled, and you will have to install it to use it again."
   2305msgstr ""
   2306"Програмата „%s“ ще бъде деинсталирана, и ако искате да я ползвате отново, ще "
   2307"трябва пак да я инсталирате."
   2308
   2309#. Translators: This is the accessibility label for a screenshot.
   2310#: src/gs-picture.c:388
   2311msgid "Picture"
   2312msgstr "Изображение"
   2313
   2314#: src/gs-prefs-dialog.ui:5
   2315msgid "Update Preferences"
   2316msgstr "Настройки на обновяването"
   2317
   2318#: src/gs-prefs-dialog.ui:18
   2319msgid ""
   2320"To avoid charges and network caps, software updates are not automatically "
   2321"downloaded on mobile or metered connections."
   2322msgstr ""
   2323"За да се избегнат такси и ограничения на данните, автоматичното обновяване "
   2324"се изключва при мобилна връзка или такава, която се таксува според "
   2325"количеството данни"
   2326
   2327#: src/gs-prefs-dialog.ui:22
   2328msgid "Automatic Updates"
   2329msgstr "Автоматично обновяване"
   2330
   2331#: src/gs-prefs-dialog.ui:23
   2332msgid ""
   2333"Downloads and installs software updates in the background, when possible."
   2334msgstr "Изтегляне и инсталиране на обновленията на заден фон, при възможност."
   2335
   2336#: src/gs-prefs-dialog.ui:37
   2337msgid "Automatic Update Notifications"
   2338msgstr "Известия при автоматично обновяване"
   2339
   2340#: src/gs-prefs-dialog.ui:38
   2341msgid "Show notifications when updates have been automatically installed."
   2342msgstr "Известяване при автоматичното прилагане на обновления."
  21732343
  21742344#. TRANSLATORS: This is a text displayed during a distro upgrade. %s
  21752345#. will be replaced by the name and version of distro, e.g. 'Fedora 23'.
  2176 #: src/gs-removal-dialog.c:128
   2346#: src/gs-removal-dialog.c:110
  21772347#, c-format
  21782348msgid ""
   
  21832353"пакети ще бъдат премахнати автоматично по време на надграждането:"
  21842354
  2185 #: src/gs-removal-dialog.ui:27
   2355#: src/gs-removal-dialog.ui:23
  21862356msgid "Incompatible Software"
  21872357msgstr "Несъвместим софтуер"
  21882358
  2189 #: src/gs-removal-dialog.ui:40
   2359#: src/gs-removal-dialog.ui:36
  21902360msgid "_Continue"
  21912361msgstr "_Продължаване"
  21922362
   2363#. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
   2364#. installed' sentence, describing a software repository.
   2365#: src/gs-repos-dialog.c:97
   2366#, c-format
   2367msgid "%u application installed"
   2368msgid_plural "%u applications installed"
   2369msgstr[0] "%u инсталирана програма"
   2370msgstr[1] "%u инсталирани програми"
   2371
   2372#. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X add-ons
   2373#. installed' sentence, describing a software repository.
   2374#: src/gs-repos-dialog.c:104
   2375#, c-format
   2376msgid "%u add-on installed"
   2377msgid_plural "%u add-ons installed"
   2378msgstr[0] "%u инсталирана добавка"
   2379msgstr[1] "%u инсталирани добавки"
   2380
   2381#. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
   2382#. and y add-ons installed' sentence, describing a software repository.
   2383#. The correct form here depends on the number of applications.
   2384#: src/gs-repos-dialog.c:112
   2385#, c-format
   2386msgid "%u application"
   2387msgid_plural "%u applications"
   2388msgstr[0] "%u програма"
   2389msgstr[1] "%u програми"
   2390
   2391#. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
   2392#. and y add-ons installed' sentence, describing a software repository.
   2393#. The correct form here depends on the number of add-ons.
   2394#: src/gs-repos-dialog.c:118
   2395#, c-format
   2396msgid "%u add-on"
   2397msgid_plural "%u add-ons"
   2398msgstr[0] "%u добавка"
   2399msgstr[1] "%u добавки"
   2400
   2401#. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
   2402#. and y add-ons installed' sentence, describing a software repository.
   2403#. The correct form here depends on the total number of
   2404#. applications and add-ons.
   2405#: src/gs-repos-dialog.c:125
   2406#, c-format
   2407msgid "%s and %s installed"
   2408msgid_plural "%s and %s installed"
   2409msgstr[0] "Инсталирани: %s и %s"
   2410msgstr[1] "Инсталирани: %s и %s"
   2411
   2412#. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is a
   2413#. * repository name, e.g. 'GNOME Nightly'
   2414#: src/gs-repos-dialog.c:301
   2415#, c-format
   2416msgid "Remove “%s”?"
   2417msgstr "Деинсталиране на „%s“?"
   2418
   2419#. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is a
   2420#. * repository name, e.g. 'GNOME Nightly'
   2421#: src/gs-repos-dialog.c:306
   2422#, c-format
   2423msgid "Disable “%s”?"
   2424msgstr "Изключване на „%s“?"
   2425
   2426#. TRANSLATORS: longer dialog text
   2427#: src/gs-repos-dialog.c:310
   2428msgid ""
   2429"Software that has been installed from this repository will no longer receive "
   2430"updates, including security fixes."
   2431msgstr ""
   2432"Програмите от този източник повече няма да бъдат обновявани, включително и "
   2433"при проблеми със сигурността."
   2434
   2435#. TRANSLATORS: this is button text to remove the repo
   2436#: src/gs-repos-dialog.c:325
   2437msgid "Remove"
   2438msgstr "Премахване"
   2439
   2440#. TRANSLATORS: this is button text to remove the repo
   2441#: src/gs-repos-dialog.c:328
   2442msgid "Disable"
   2443msgstr "Изключване"
   2444
   2445#. TRANSLATORS: this is the fallback text we use if we can't
   2446#. figure out the name of the operating system
   2447#: src/gs-repos-dialog.c:737
   2448msgid "the operating system"
   2449msgstr "операционната система"
   2450
   2451#. TRANSLATORS: This is the description text displayed in the Software Repositories dialog.
   2452#. %s gets replaced by the name of the actual distro, e.g. Fedora.
   2453#: src/gs-repos-dialog.c:799 src/gs-repos-dialog.c:831
   2454#, c-format
   2455msgid "These repositories supplement the default software provided by %s."
   2456msgstr "Тези източници допълват програмите от „%s“."
   2457
   2458#. TRANSLATORS: info bar title in the software repositories dialog
   2459#: src/gs-repos-dialog.c:813
   2460msgid "Third Party Repositories"
   2461msgstr "Източници от трети страни"
   2462
   2463#. button in the info bar
   2464#: src/gs-repos-dialog.ui:5 src/gs-repos-dialog.ui:18 src/gs-shell.ui:75
   2465msgid "Software Repositories"
   2466msgstr "Източници на софтуер"
   2467
   2468#: src/gs-repos-dialog.ui:73
   2469msgid "No Additional Repositories"
   2470msgstr "Няма допълнителни източници"
   2471
   2472#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories
   2473#. dialog for enabling a repo
   2474#: src/gs-repo-row.c:96
   2475msgid "_Enable"
   2476msgstr "_Включване"
   2477
   2478#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
   2479#. for removing a repo. The ellipsis indicates that further
   2480#. steps are required
   2481#: src/gs-repo-row.c:105
   2482msgid "_Remove…"
   2483msgstr "_Премахване…"
   2484
   2485#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
   2486#. for disabling a repo. The ellipsis indicates that further
   2487#. steps are required
   2488#: src/gs-repo-row.c:110
   2489msgid "_Disable…"
   2490msgstr "_Изключване…"
   2491
   2492#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
   2493#. that shows the status of a repo being enabled
   2494#: src/gs-repo-row.c:118
   2495msgid "Enabling"
   2496msgstr "Включване"
   2497
   2498#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
   2499#. that shows the status of a repo being disabled
   2500#: src/gs-repo-row.c:130
   2501msgid "Disabling"
   2502msgstr "Изключване"
   2503
   2504#. TRANSLATORS: this is a label in the software repositories
   2505#. dialog that indicates that a repo is enabled.
   2506#: src/gs-repo-row.c:147
   2507msgid "Enabled"
   2508msgstr "Включен"
   2509
   2510#. TRANSLATORS: this is a label in the software repositories
   2511#. dialog that indicates that a repo is disabled.
   2512#: src/gs-repo-row.c:153
   2513msgid "Disabled"
   2514msgstr "Изключен"
   2515
  21932516#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
  21942517#. *            A really bad application
  2195 #: src/gs-review-dialog.c:98
   2518#: src/gs-review-dialog.c:82
  21962519msgid "Hate it"
  2197 msgstr "Отврат"
   2520msgstr "Ужасна"
  21982521
  21992522#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
  22002523#. *            Not a great application
  2201 #: src/gs-review-dialog.c:102
   2524#: src/gs-review-dialog.c:86
  22022525msgid "Don’t like it"
  22032526msgstr "Не ми харесва"
   
  22052528#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
  22062529#. *            A fairly-good application
  2207 #: src/gs-review-dialog.c:106
   2530#: src/gs-review-dialog.c:90
  22082531msgid "It’s OK"
  22092532msgstr "Става"
   
  22112534#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
  22122535#. *            A good application
  2213 #: src/gs-review-dialog.c:110
   2536#: src/gs-review-dialog.c:94
  22142537msgid "Like it"
  22152538msgstr "Харесва ми"
   
  22172540#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
  22182541#. *            A really awesome application
  2219 #: src/gs-review-dialog.c:114
   2542#: src/gs-review-dialog.c:98
  22202543msgid "Love it"
  2221 msgstr "Страхотно"
   2544msgstr "Страхотна"
  22222545
  22232546#. TRANSLATORS: the review can't just be copied and pasted
  2224 #: src/gs-review-dialog.c:136
   2547#: src/gs-review-dialog.c:120
  22252548msgid "Please take more time writing the review"
  22262549msgstr "Отделете малко повече време за рецензията"
  22272550
  22282551#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
  2229 #: src/gs-review-dialog.c:140
   2552#: src/gs-review-dialog.c:124
  22302553msgid "Please choose a star rating"
  22312554msgstr "Изберете оценка в брой звезди"
  22322555
  22332556#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
  2234 #: src/gs-review-dialog.c:144
   2557#: src/gs-review-dialog.c:128
  22352558msgid "The summary is too short"
  22362559msgstr "Обобщението е твърде кратко"
  22372560
  22382561#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
  2239 #: src/gs-review-dialog.c:148
   2562#: src/gs-review-dialog.c:132
  22402563msgid "The summary is too long"
  22412564msgstr "Обобщението е твърде дълго"
  22422565
  22432566#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
  2244 #: src/gs-review-dialog.c:152
   2567#: src/gs-review-dialog.c:136
  22452568msgid "The description is too short"
  22462569msgstr "Описанието е твърде кратко"
  22472570
  22482571#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
  2249 #: src/gs-review-dialog.c:156
   2572#: src/gs-review-dialog.c:140
  22502573msgid "The description is too long"
  22512574msgstr "Описанието е твърде дълго"
  22522575
  22532576#. Translators: Title of the dialog box where the users can write and publish their opinions about the apps.
  2254 #: src/gs-review-dialog.ui:11
   2577#: src/gs-review-dialog.ui:10
  22552578msgid "Post Review"
  22562579msgstr "Публикуване на рецензия"
  22572580
  22582581#. Translators: A button to publish the user's opinion about the app.
  2259 #: src/gs-review-dialog.ui:35
   2582#: src/gs-review-dialog.ui:34
  22602583msgid "_Post"
  22612584msgstr "_Публикуване"
  22622585
  2263 #: src/gs-review-dialog.ui:85
   2586#: src/gs-review-dialog.ui:74
  22642587msgid "Rating"
  22652588msgstr "Оценка"
  22662589
  2267 #: src/gs-review-dialog.ui:158
   2590#: src/gs-review-dialog.ui:110
   2591msgid "Summary"
   2592msgstr "Обобщение"
   2593
   2594#: src/gs-review-dialog.ui:120
  22682595msgid ""
  22692596"Give a short summary of your review, for example: “Great app, would "
   
  22742601
  22752602#. Translators: This is where the users enter their opinions about the apps.
  2276 #: src/gs-review-dialog.ui:199
   2603#: src/gs-review-dialog.ui:145
  22772604msgctxt "app review"
  22782605msgid "Review"
  22792606msgstr "Рецензия"
  22802607
  2281 #: src/gs-review-dialog.ui:215
   2608#: src/gs-review-dialog.ui:155
  22822609msgid "What do you think of the app? Try to give reasons for your views."
  22832610msgstr "Какво мислите за програмата? Опитайте се да обосновете мнението си."
  22842611
  2285 #. Translators: A label for the total number of reviews.
  2286 #: src/gs-review-histogram.ui:413
  2287 msgid "ratings in total"
  2288 msgstr "оценки общо"
   2612#: src/gs-review-dialog.ui:187
   2613msgid ""
   2614"Find what data is sent in our <a href=\"https://odrs.gnome.org/privacy"
   2615"\">privacy policy</a>."
   2616msgstr ""
   2617"Вижте изпращаните данни в <a href='https://odrs.gnome.org/"
   2618"privacy'>политиката ни за поверителност</a>."
   2619
   2620#: src/gs-review-histogram.ui:100
   2621msgid "out of 5 stars"
   2622msgstr "от 5 звезди"
   2623
   2624#. TRANSLATORS: this is when a user doesn't specify a name
   2625#: src/gs-review-row.c:58
   2626msgctxt "Reviewer name"
   2627msgid "Unknown"
   2628msgstr "Неизвестен"
  22892629
  22902630#. TRANSLATORS: we explain what the action is going to do
  2291 #: src/gs-review-row.c:234
   2631#: src/gs-review-row.c:223
  22922632msgid "You can report reviews for abusive, rude, or discriminatory behavior."
  22932633msgstr ""
   
  22962636
  22972637#. TRANSLATORS: we ask the user if they really want to do this
  2298 #: src/gs-review-row.c:239
   2638#: src/gs-review-row.c:228
  22992639msgid ""
  23002640"Once reported, a review will be hidden until it has been checked by an "
   
  23072647#. * reporting a user-submitted review
  23082648#. * for moderation
  2309 #: src/gs-review-row.c:253
   2649#: src/gs-review-row.c:242
  23102650msgid "Report Review?"
  23112651msgstr "Докладване на рецензията?"
   
  23132653#. TRANSLATORS: button text when
  23142654#. * sending a review for moderation
  2315 #: src/gs-review-row.c:257
   2655#: src/gs-review-row.c:246
  23162656msgid "Report"
  23172657msgstr "Докладване"
  23182658
  23192659#. Translators: Users can express their opinions about other users' opinions about the apps.
  2320 #: src/gs-review-row.ui:112
   2660#: src/gs-review-row.ui:105
  23212661msgid "Was this review useful to you?"
  2322 msgstr "Полезна ли е тази рецензия според Вас?"
  2323 
  2324 #: src/gs-review-row.ui:134
   2662msgstr "Полезна ли е тази рецензия според вас?"
   2663
   2664#: src/gs-review-row.ui:121
  23252665msgid "Yes"
  23262666msgstr "Да"
  23272667
  2328 #: src/gs-review-row.ui:148
   2668#: src/gs-review-row.ui:130
  23292669msgid "No"
  23302670msgstr "Не"
  23312671
  23322672#. Translators: Button text for indifference, only used when moderating
  2333 #: src/gs-review-row.ui:162
   2673#: src/gs-review-row.ui:139
  23342674msgid "Meh"
  23352675msgstr "Без мнение"
  23362676
  2337 #: src/gs-review-row.ui:196
   2677#: src/gs-review-row.ui:162
  23382678msgid "Report…"
  23392679msgstr "Докладване…"
  23402680
  2341 #: src/gs-review-row.ui:211
   2681#: src/gs-review-row.ui:172
  23422682msgid "Remove…"
  23432683msgstr "Премахване…"
  23442684
   2685#. Translators: This is the accessible description for a button to go to the previous screenshot in the screenshot carousel.
   2686#: src/gs-screenshot-carousel.ui:38
   2687msgid "Previous Screenshot"
   2688msgstr "Предишна снимка на екрана"
   2689
   2690#. Translators: This is the accessible description for a button to go to the next screenshot in the screenshot carousel.
   2691#: src/gs-screenshot-carousel.ui:75
   2692msgid "Next Screenshot"
   2693msgstr "Следваща снимка на екрана"
   2694
   2695#: src/gs-screenshot-carousel.ui:142
   2696msgid "No screenshot provided"
   2697msgstr "Няма снимки на екрана"
   2698
  23452699#. TRANSLATORS: this is when we try to download a screenshot and
  23462700#. * we get back 404
  2347 #: src/gs-screenshot-image.c:313
   2701#: src/gs-screenshot-image.c:345
  23482702msgid "Screenshot not found"
  23492703msgstr "Снимката не може да бъде открита"
  23502704
  23512705#. TRANSLATORS: possibly image file corrupt or not an image
  2352 #: src/gs-screenshot-image.c:328
   2706#: src/gs-screenshot-image.c:362
  23532707msgid "Failed to load image"
  23542708msgstr "Изображението не може да бъде заредено"
   
  23562710#. TRANSLATORS: this is when we request a screenshot size that
  23572711#. * the generator did not create or the parser did not add
  2358 #: src/gs-screenshot-image.c:461
   2712#: src/gs-screenshot-image.c:504
  23592713msgid "Screenshot size not found"
  23602714msgstr "Търсеният размер на снимката не може да бъде открит"
   
  23622716#. TRANSLATORS: this is when we try create the cache directory
  23632717#. * but we were out of space or permission was denied
  2364 #: src/gs-screenshot-image.c:489
   2718#: src/gs-screenshot-image.c:585
  23652719msgid "Could not create cache"
  23662720msgstr "Кешът не може да бъде създаден"
   
  23682722#. TRANSLATORS: this is when we try to download a screenshot
  23692723#. * that was not a valid URL
  2370 #: src/gs-screenshot-image.c:550
   2724#: src/gs-screenshot-image.c:595
  23712725msgid "Screenshot not valid"
  23722726msgstr "Снимката е неправилна"
  23732727
  23742728#. TRANSLATORS: this is when networking is not available
  2375 #: src/gs-screenshot-image.c:565
   2729#: src/gs-screenshot-image.c:615
  23762730msgid "Screenshot not available"
  23772731msgstr "Снимката не е налична"
  23782732
  2379 #: src/gs-screenshot-image.c:618
   2733#: src/gs-screenshot-image.c:694
  23802734msgid "Screenshot"
  23812735msgstr "Снимка на екрана"
   
  23832737#. TRANSLATORS: this is when there are too many search results
  23842738#. * to show in in the search page
  2385 #: src/gs-search-page.c:155
   2739#: src/gs-search-page.c:149
  23862740#, c-format
  23872741msgid "%u more match"
   
  23942748msgstr "Страница за търсене"
  23952749
  2396 #: src/gs-search-page.ui:54
   2750#: src/gs-search-page.ui:29
  23972751msgid "No Application Found"
  23982752msgstr "Няма намерени програми"
   
  24062760#. * where the %s is a multi-word localised app name
  24072761#. * e.g. 'Getting things GNOME!"
  2408 #: src/gs-shell.c:832 src/gs-shell.c:837 src/gs-shell.c:852 src/gs-shell.c:856
   2762#: src/gs-shell.c:1086 src/gs-shell.c:1091 src/gs-shell.c:1106
   2763#: src/gs-shell.c:1110
  24092764#, c-format
  24102765msgid "“%s”"
   
  24132768#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  24142769#. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
  2415 #: src/gs-shell.c:884
   2770#: src/gs-shell.c:1156
  24162771#, c-format
  24172772msgid "Unable to download firmware updates from %s"
  2418 msgstr "Обновленията на фърмуера не могат да бъдат изтеглени от %s"
   2773msgstr "Обновленията на фърмуера не може да бъдат изтеглени от %s"
  24192774
  24202775#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  24212776#. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
  2422 #: src/gs-shell.c:890
   2777#: src/gs-shell.c:1162
  24232778#, c-format
  24242779msgid "Unable to download updates from %s"
  2425 msgstr "Обновленията не могат да бъдат изтеглени от %s"
   2780msgstr "Обновленията не може да бъдат изтеглени от %s"
  24262781
  24272782#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2428 #: src/gs-shell.c:897
   2783#: src/gs-shell.c:1169 src/gs-shell.c:1214
  24292784msgid "Unable to download updates"
  2430 msgstr "Обновленията не могат да бъдат изтеглени"
   2785msgstr "Обновленията не може да бъдат изтеглени"
  24312786
  24322787#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2433 #: src/gs-shell.c:902
   2788#: src/gs-shell.c:1175
  24342789msgid ""
  24352790"Unable to download updates: internet access was required but wasn’t available"
  2436 msgstr "Обновленията не могат да бъдат изтеглени: няма връзка с мрежата"
   2791msgstr "Обновленията не може да бъдат изтеглени: няма връзка с мрежата"
  24372792
  24382793#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  24392794#. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
  2440 #: src/gs-shell.c:911
   2795#: src/gs-shell.c:1184
  24412796#, c-format
  24422797msgid "Unable to download updates from %s: not enough disk space"
  24432798msgstr ""
  2444 "Обновленията не могат да бъдат изтеглени от %s: няма достатъчно свободно "
   2799"Обновленията не може да бъдат изтеглени от %s: няма достатъчно свободно "
  24452800"място на диска"
  24462801
  24472802#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2448 #: src/gs-shell.c:916
   2803#: src/gs-shell.c:1189
  24492804msgid "Unable to download updates: not enough disk space"
  24502805msgstr ""
  2451 "Обновленията не могат да бъдат изтеглени: няма достатъчно свободно място на "
   2806"Обновленията не може да бъдат изтеглени: няма достатъчно свободно място на "
  24522807"диска"
  24532808
  24542809#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2455 #: src/gs-shell.c:924
   2810#: src/gs-shell.c:1196
  24562811msgid "Unable to download updates: authentication was required"
  2457 msgstr "Обновленията не могат да бъдат изтеглени: изисква се удостоверяване"
   2812msgstr "Обновленията не може да бъдат изтеглени: изисква се удостоверяване"
  24582813
  24592814#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2460 #: src/gs-shell.c:929
   2815#: src/gs-shell.c:1201
  24612816msgid "Unable to download updates: authentication was invalid"
  2462 msgstr ""
  2463 "Обновленията не могат да бъдат изтеглени: удостоверяването беше неправилно"
   2817msgstr "Обновленията не може да бъдат изтеглени: неправилно удостоверяване"
  24642818
  24652819#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2466 #: src/gs-shell.c:934
   2820#: src/gs-shell.c:1206
  24672821msgid ""
  24682822"Unable to download updates: you do not have permission to install software"
  24692823msgstr ""
  2470 "Обновленията не могат да бъдат изтеглени: нямате правомощия за инсталиране "
  2471 "на софтуер"
   2824"Обновленията не може да бъдат изтеглени: нямате правомощия за инсталиране на "
   2825"софтуер"
  24722826
  24732827#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2474 #: src/gs-shell.c:941
   2828#: src/gs-shell.c:1217
  24752829msgid "Unable to get list of updates"
  24762830msgstr "Списъкът с обновления не може да бъде получен"
   
  24792833#. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP") and
  24802834#. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
  2481 #: src/gs-shell.c:987
   2835#: src/gs-shell.c:1259
  24822836#, c-format
  24832837msgid "Unable to install %s as download failed from %s"
  24842838msgstr ""
  2485 "„%s“ не може да се инсталира, тъй като изтеглянето от „%s“ беше неуспешно"
   2839"„%s“ не може да се инсталира, защото изтеглянето от „%s“ беше неуспешно"
  24862840
  24872841#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  24882842#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2489 #: src/gs-shell.c:993
   2843#: src/gs-shell.c:1265
  24902844#, c-format
  24912845msgid "Unable to install %s as download failed"
  2492 msgstr "„%s“ не може да се инсталира, тъй като изтеглянето беше неуспешно"
   2846msgstr "„%s“ не може да се инсталира, защото изтеглянето беше неуспешно"
  24932847
  24942848#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
   
  24962850#. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
  24972851#. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
  2498 #: src/gs-shell.c:1005
   2852#: src/gs-shell.c:1278
  24992853#, c-format
  25002854msgid "Unable to install %s as runtime %s not available"
  2501 msgstr "„%s“ не може да се инсталира, тъй като „%s“ липсва"
   2855msgstr "„%s“ не може да се инсталира, защото „%s“ липсва"
  25022856
  25032857#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  25042858#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2505 #: src/gs-shell.c:1011
   2859#: src/gs-shell.c:1284
  25062860#, c-format
  25072861msgid "Unable to install %s as not supported"
  2508 msgstr "„%s“ не може да се инсталира, тъй като не се поддържа"
   2862msgstr "„%s“ не може да се инсталира, защото не се поддържа"
  25092863
  25102864#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2511 #: src/gs-shell.c:1018
   2865#: src/gs-shell.c:1291
  25122866msgid "Unable to install: internet access was required but wasn’t available"
  25132867msgstr "Инсталирането е невъзможно: няма връзка с мрежата"
  25142868
  25152869#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2516 #: src/gs-shell.c:1024
   2870#: src/gs-shell.c:1297
  25172871msgid "Unable to install: the application has an invalid format"
  2518 msgstr "Инсталирането е невъзможно: програмата има неправилен формат"
   2872msgstr "Инсталирането е невъзможно: програмата е в неправилен формат"
  25192873
  25202874#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  25212875#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2522 #: src/gs-shell.c:1029
   2876#: src/gs-shell.c:1302
  25232877#, c-format
  25242878msgid "Unable to install %s: not enough disk space"
   
  25262880
  25272881#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2528 #: src/gs-shell.c:1037
   2882#: src/gs-shell.c:1309
  25292883#, c-format
  25302884msgid "Unable to install %s: authentication was required"
   
  25332887#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  25342888#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2535 #: src/gs-shell.c:1044
   2889#: src/gs-shell.c:1316
  25362890#, c-format
  25372891msgid "Unable to install %s: authentication was invalid"
  2538 msgstr "„%s“ не може да се инсталира: удостоверяването беше неправилно"
   2892msgstr "„%s“ не може да се инсталира: неправилно удостоверяване"
  25392893
  25402894#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  25412895#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2542 #: src/gs-shell.c:1051
   2896#: src/gs-shell.c:1323
  25432897#, c-format
  25442898msgid "Unable to install %s: you do not have permission to install software"
   
  25472901
  25482902#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  2549 #. * the %s is the name of the authentication service,
  2550 #. * e.g. "Ubuntu One"
  2551 #: src/gs-shell.c:1064
  2552 #, c-format
  2553 msgid "Your %s account has been suspended."
  2554 msgstr "Регистрацията ви в „%s“ е прекратена."
  2555 
  2556 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2557 #: src/gs-shell.c:1068
  2558 msgid "It is not possible to install software until this has been resolved."
  2559 msgstr ""
  2560 "Докато този проблем не бъде отстранен, няма да можете да инсталирате софтуер."
  2561 
  2562 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  2563 #. * where the %s is the clickable link (e.g.
  2564 #. * "http://example.com/what-did-i-do-wrong/")
  2565 #: src/gs-shell.c:1079
  2566 #, c-format
  2567 msgid "For more information, visit %s."
  2568 msgstr "За повече информация посетете %s."
  2569 
  2570 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  25712903#. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
  2572 #: src/gs-shell.c:1088
   2904#: src/gs-shell.c:1331
  25732905#, c-format
  25742906msgid "Unable to install %s: AC power is required"
  2575 msgstr "„%s“ не може да се инсталира: изисква се захранване с кабел"
   2907msgstr ""
   2908"„%s“ не може да се инсталира: изисква се захранване от електрическата мрежа"
   2909
   2910#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
   2911#. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
   2912#: src/gs-shell.c:1338
   2913#, c-format
   2914msgid "Unable to install %s: The battery level is too low"
   2915msgstr "„%s“ не може да се инсталира: зарядът на батерията е твърде нисък"
  25762916
  25772917#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  25782918#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2579 #: src/gs-shell.c:1097
   2919#: src/gs-shell.c:1347
  25802920#, c-format
  25812921msgid "Unable to install %s"
   
  25862926#. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora" or
  25872927#. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
  2588 #: src/gs-shell.c:1143
  2589 #, c-format
  2590 msgid "Unable to update %s from %s"
  2591 msgstr "„%s“ не може да се обнови от „%s“"
   2928#: src/gs-shell.c:1393
   2929#, c-format
   2930msgid "Unable to update %s from %s as download failed"
   2931msgstr "„%s“ не може да се обнови от „%s“: неуспешно изтегляне"
  25922932
  25932933#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  25942934#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2595 #: src/gs-shell.c:1149
   2935#: src/gs-shell.c:1400
  25962936#, c-format
  25972937msgid "Unable to update %s as download failed"
  2598 msgstr "„%s“ не може да се обнови, тъй като изтеглянето беше неуспешно"
   2938msgstr "„%s“ не може да се обнови: неуспешно изтегляне"
   2939
   2940#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
   2941#. * where the %s is the origin, e.g. "Fedora" or
   2942#. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
   2943#: src/gs-shell.c:1407
   2944#, c-format
   2945msgid "Unable to install updates from %s as download failed"
   2946msgstr "Обновленията не може да се инсталират от „%s“: неуспешно изтегляне"
  25992947
  26002948#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2601 #: src/gs-shell.c:1155
   2949#: src/gs-shell.c:1411
   2950#, c-format
   2951msgid "Unable to install updates as download failed"
   2952msgstr "Обновленията не може да се инсталират: неуспешно изтегляне"
   2953
   2954#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
   2955#: src/gs-shell.c:1417
  26022956msgid "Unable to update: internet access was required but wasn’t available"
  26032957msgstr "Обновяването е невъзможно: няма връзка с мрежата"
   
  26052959#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26062960#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2607 #: src/gs-shell.c:1163
   2961#: src/gs-shell.c:1427
  26082962#, c-format
  26092963msgid "Unable to update %s: not enough disk space"
  26102964msgstr "„%s“ не може да се обнови: няма достатъчно свободно място на диска"
  26112965
   2966#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
   2967#: src/gs-shell.c:1432
   2968#, c-format
   2969msgid "Unable to install updates: not enough disk space"
   2970msgstr ""
   2971"Обновлението не може да се инсталира: няма достатъчно свободно място на диска"
   2972
  26122973#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26132974#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2614 #: src/gs-shell.c:1172
   2975#: src/gs-shell.c:1442
  26152976#, c-format
  26162977msgid "Unable to update %s: authentication was required"
  26172978msgstr "„%s“ не може да се обнови: изисква се удостоверяване"
  26182979
   2980#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
   2981#: src/gs-shell.c:1447
   2982#, c-format
   2983msgid "Unable to install updates: authentication was required"
   2984msgstr "Обновленията не може да се инсталират: изисква се удостоверяване"
   2985
  26192986#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26202987#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2621 #: src/gs-shell.c:1179
   2988#: src/gs-shell.c:1456
  26222989#, c-format
  26232990msgid "Unable to update %s: authentication was invalid"
  2624 msgstr "„%s“ не може да се обнови: удостоверяването беше неправилно"
   2991msgstr "„%s“ не може да се обнови: неправилно удостоверяване"
   2992
   2993#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
   2994#: src/gs-shell.c:1461
   2995#, c-format
   2996msgid "Unable to install updates: authentication was invalid"
   2997msgstr "Обновленията не може да се инсталират: неправилно удостоверяване"
  26252998
  26262999#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26273000#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2628 #: src/gs-shell.c:1186
   3001#: src/gs-shell.c:1470
  26293002#, c-format
  26303003msgid "Unable to update %s: you do not have permission to update software"
  26313004msgstr "„%s“ не може да се обнови: нямате правомощия за обновяване на софтуер"
  26323005
   3006#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
   3007#: src/gs-shell.c:1476
   3008#, c-format
   3009msgid ""
   3010"Unable to install updates: you do not have permission to update software"
   3011msgstr ""
   3012"Обновленията не може да се инсталират: нямате правомощия за обновяване на "
   3013"софтуер"
   3014
  26333015#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26343016#. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
  2635 #: src/gs-shell.c:1194
   3017#: src/gs-shell.c:1486
  26363018#, c-format
  26373019msgid "Unable to update %s: AC power is required"
  2638 msgstr "„%s“ не може да се обнови: изисква се захранване с кабел"
   3020msgstr ""
   3021"„%s“ не може да се обнови: изисква се захранване от електрическата мрежа"
   3022
   3023#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
   3024#. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
   3025#: src/gs-shell.c:1492
   3026#, c-format
   3027msgid "Unable to install updates: AC power is required"
   3028msgstr ""
   3029"Обновленията не може да се инсталират: изисква се захранване от "
   3030"електрическата мрежа"
   3031
   3032#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
   3033#. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
   3034#: src/gs-shell.c:1501
   3035#, c-format
   3036msgid "Unable to update %s: The battery level is too low"
   3037msgstr "„%s“ не може да се обнови: нисък заряд на батерията"
   3038
   3039#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
   3040#. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
   3041#: src/gs-shell.c:1507
   3042#, c-format
   3043msgid "Unable to install updates: The battery level is too low"
   3044msgstr "Обновленията не може да се инсталират: твърде нисък заряд на батерията"
  26393045
  26403046#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26413047#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2642 #: src/gs-shell.c:1203
   3048#: src/gs-shell.c:1518
  26433049#, c-format
  26443050msgid "Unable to update %s"
  26453051msgstr "„%s“ не може да се обнови"
  26463052
   3053#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
   3054#: src/gs-shell.c:1521
   3055#, c-format
   3056msgid "Unable to install updates"
   3057msgstr "Обновленията не може да се инсталират"
   3058
  26473059#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26483060#. * where the first %s is the distro name (e.g. "Fedora 25") and
  26493061#. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
  2650 #: src/gs-shell.c:1248
   3062#: src/gs-shell.c:1563
  26513063#, c-format
  26523064msgid "Unable to upgrade to %s from %s"
   
  26553067#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26563068#. * where the %s is the app name (e.g. "GIMP")
  2657 #: src/gs-shell.c:1253
   3069#: src/gs-shell.c:1568
  26583070#, c-format
  26593071msgid "Unable to upgrade to %s as download failed"
  2660 msgstr ""
  2661 "Надграждането до „%s“ е невъзможно, тъй като изтеглянето беше неуспешно"
  2662 
  2663 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2664 #: src/gs-shell.c:1260
  2665 msgid "Unable to upgrade: internet access was required but wasn’t available"
  2666 msgstr "Надграждането е невъзможно: няма връзка с мрежата"
   3072msgstr "Надграждането до „%s“ е невъзможно: неуспешно изтегляне"
  26673073
  26683074#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26693075#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
  2670 #: src/gs-shell.c:1268
   3076#: src/gs-shell.c:1577
   3077#, c-format
   3078msgid ""
   3079"Unable to upgrade to %s: internet access was required but wasn’t available"
   3080msgstr "Надграждането до „%s“ е невъзможно: няма връзка с мрежата"
   3081
   3082#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
   3083#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
   3084#: src/gs-shell.c:1586
  26713085#, c-format
  26723086msgid "Unable to upgrade to %s: not enough disk space"
   
  26763090#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26773091#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
  2678 #: src/gs-shell.c:1277
   3092#: src/gs-shell.c:1594
  26793093#, c-format
  26803094msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was required"
   
  26833097#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26843098#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
  2685 #: src/gs-shell.c:1284
   3099#: src/gs-shell.c:1601
  26863100#, c-format
  26873101msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was invalid"
  2688 msgstr "Надграждането до „%s“ е невъзможно: удостоверяването беше неправилно"
   3102msgstr "Надграждането до „%s“ е невъзможно: неправилно удостоверяване"
  26893103
  26903104#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26913105#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
  2692 #: src/gs-shell.c:1291
   3106#: src/gs-shell.c:1608
  26933107#, c-format
  26943108msgid "Unable to upgrade to %s: you do not have permission to upgrade"
   
  26973111#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  26983112#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
  2699 #: src/gs-shell.c:1298
   3113#: src/gs-shell.c:1615
  27003114#, c-format
  27013115msgid "Unable to upgrade to %s: AC power is required"
   
  27063120#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  27073121#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
  2708 #: src/gs-shell.c:1307
   3122#: src/gs-shell.c:1622
   3123#, c-format
   3124msgid "Unable to upgrade to %s: The battery level is too low"
   3125msgstr "Надграждането до „%s“ е невъзможно: твърде нисък заряд на батерията"
   3126
   3127#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
   3128#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
   3129#: src/gs-shell.c:1631
  27093130#, c-format
  27103131msgid "Unable to upgrade to %s"
   
  27133134#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  27143135#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2715 #: src/gs-shell.c:1349
   3136#: src/gs-shell.c:1668
  27163137#, c-format
  27173138msgid "Unable to remove %s: authentication was required"
   
  27203141#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  27213142#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2722 #: src/gs-shell.c:1355
   3143#: src/gs-shell.c:1674
  27233144#, c-format
  27243145msgid "Unable to remove %s: authentication was invalid"
  2725 msgstr "„%s“ не може да се премахне: удостоверяването беше неправилно"
   3146msgstr "„%s“ не може да се премахне: неправилно удостоверяване"
  27263147
  27273148#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  27283149#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2729 #: src/gs-shell.c:1361
   3150#: src/gs-shell.c:1680
  27303151#, c-format
  27313152msgid "Unable to remove %s: you do not have permission to remove software"
   
  27353156#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  27363157#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2737 #: src/gs-shell.c:1368
   3158#: src/gs-shell.c:1687
  27383159#, c-format
  27393160msgid "Unable to remove %s: AC power is required"
   
  27433164#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  27443165#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2745 #: src/gs-shell.c:1377
   3166#: src/gs-shell.c:1694
   3167#, c-format
   3168msgid "Unable to remove %s: The battery level is too low"
   3169msgstr "„%s“ не може да се премахне: нисък заряд на батерията"
   3170
   3171#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
   3172#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
   3173#: src/gs-shell.c:1706
  27463174#, c-format
  27473175msgid "Unable to remove %s"
   
  27523180#. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
  27533181#. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
  2754 #: src/gs-shell.c:1423
   3182#: src/gs-shell.c:1748
  27553183#, c-format
  27563184msgid "Unable to launch %s: %s is not installed"
   
  27583186
  27593187#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2760 #: src/gs-shell.c:1430 src/gs-shell.c:1478 src/gs-shell.c:1526
   3188#: src/gs-shell.c:1755 src/gs-shell.c:1806 src/gs-shell.c:1847
   3189#: src/gs-shell.c:1892
  27613190msgid "Not enough disk space — free up some space and try again"
  27623191msgstr ""
   
  27653194
  27663195#. TRANSLATORS: we failed to get a proper error code
  2767 #: src/gs-shell.c:1438 src/gs-shell.c:1486 src/gs-shell.c:1553
   3196#: src/gs-shell.c:1766 src/gs-shell.c:1817 src/gs-shell.c:1858
   3197#: src/gs-shell.c:1916
  27683198msgid "Sorry, something went wrong"
  27693199msgstr "Съжаляваме, нещо се обърка"
  27703200
  27713201#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2772 #: src/gs-shell.c:1473
   3202#: src/gs-shell.c:1798
   3203msgid "Failed to install file: not supported"
   3204msgstr "Файлът не може да се инсталира: не се поддържа"
   3205
   3206#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
   3207#: src/gs-shell.c:1802
  27733208msgid "Failed to install file: authentication failed"
  2774 msgstr "Неуспешно инсталиране на файла: удостоверяването беше неуспешно"
   3209msgstr "Файлът не може да се инсталира: неуспешно удостоверяване"
   3210
   3211#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
   3212#: src/gs-shell.c:1839
   3213msgid "Failed to install: not supported"
   3214msgstr "Не може да се инсталира: не се поддържа"
   3215
   3216#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
   3217#: src/gs-shell.c:1843
   3218msgid "Failed to install: authentication failed"
   3219msgstr "Не може да се инсталира: неуспешно удостоверяване"
  27753220
  27763221#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  27773222#. * the %s is the origin, e.g. "Fedora" or
  27783223#. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
  2779 #: src/gs-shell.c:1520
   3224#: src/gs-shell.c:1886
  27803225#, c-format
  27813226msgid "Unable to contact %s"
  27823227msgstr "Свързването с „%s“ е невъзможно"
  27833228
  2784 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
  2785 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
  2786 #: src/gs-shell.c:1535
  2787 #, c-format
  2788 msgid "%s needs to be restarted to use new plugins."
  2789 msgstr "„%s“ трябва да се рестартира, за да може да използва новите приставки."
  2790 
  2791 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
  2792 #: src/gs-shell.c:1540
  2793 msgid "This application needs to be restarted to use new plugins."
  2794 msgstr ""
  2795 "Тази програма трябва да се рестартира, за да може да използва новите "
  2796 "приставки."
   3229#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification, where the 'Software' means this application, aka 'GNOME Software'.
   3230#: src/gs-shell.c:1898
   3231msgid "Software needs to be restarted to use new plugins."
   3232msgstr ""
   3233"Програмата трябва да се рестартира, за да може да използва новите приставки."
  27973234
  27983235#. TRANSLATORS: need to be connected to the AC power
  2799 #: src/gs-shell.c:1547
   3236#: src/gs-shell.c:1903
  28003237msgid "AC power is required"
  28013238msgstr "Изисква се захранване от електрическата мрежа"
  28023239
  2803 #. TRANSLATORS: This string describes a software source that
  2804 #. has no software installed from it.
  2805 #: src/gs-sources-dialog.c:98
  2806 msgid "No applications or addons installed; other software might still be"
  2807 msgstr "Няма инсталирани програми или добавки: може да има друг софтуер"
  2808 
  2809 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
  2810 #. installed' sentence, describing a software source.
  2811 #: src/gs-sources-dialog.c:103
  2812 #, c-format
  2813 msgid "%u application installed"
  2814 msgid_plural "%u applications installed"
  2815 msgstr[0] "%u инсталирана програма"
  2816 msgstr[1] "%u инсталирани програми"
  2817 
  2818 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X add-ons
  2819 #. installed' sentence, describing a software source.
  2820 #: src/gs-sources-dialog.c:110
  2821 #, c-format
  2822 msgid "%u add-on installed"
  2823 msgid_plural "%u add-ons installed"
  2824 msgstr[0] "%u инсталирана добавка"
  2825 msgstr[1] "%u инсталирани добавки"
  2826 
  2827 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
  2828 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
  2829 #. The correct form here depends on the number of applications.
  2830 #: src/gs-sources-dialog.c:118
  2831 #, c-format
  2832 msgid "%u application"
  2833 msgid_plural "%u applications"
  2834 msgstr[0] "%u програма"
  2835 msgstr[1] "%u програми"
  2836 
  2837 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
  2838 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
  2839 #. The correct form here depends on the number of add-ons.
  2840 #: src/gs-sources-dialog.c:124
  2841 #, c-format
  2842 msgid "%u add-on"
  2843 msgid_plural "%u add-ons"
  2844 msgstr[0] "%u добавка"
  2845 msgstr[1] "%u добавки"
  2846 
  2847 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
  2848 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
  2849 #. The correct form here depends on the total number of
  2850 #. applications and add-ons.
  2851 #: src/gs-sources-dialog.c:131
  2852 #, c-format
  2853 msgid "%s and %s installed"
  2854 msgid_plural "%s and %s installed"
  2855 msgstr[0] "Инсталирани: %s и %s"
  2856 msgstr[1] "Инсталирани: %s и %s"
  2857 
  2858 #. TRANSLATORS: nonfree software
  2859 #: src/gs-sources-dialog.c:257
  2860 msgid "Typically has restrictions on use and access to source code."
  2861 msgstr ""
  2862 "Обикновено има различни ограничения спрямо ползването и достъпа до изходния "
  2863 "код."
  2864 
  2865 #. TRANSLATORS: list header
  2866 #: src/gs-sources-dialog.c:278
  2867 msgid "Proprietary Software Sources"
  2868 msgstr "Източници на собственически софтуер"
  2869 
  2870 #: src/gs-sources-dialog.c:498 src/gs-sources-dialog.ui:487
  2871 msgid "Remove Source"
  2872 msgstr "Премахване на източника"
  2873 
  2874 #. TRANSLATORS: this is the fallback text we use if we can't
  2875 #. figure out the name of the operating system
  2876 #: src/gs-sources-dialog.c:584
  2877 msgid "the operating system"
  2878 msgstr "операционната система"
  2879 
  2880 #. TRANSLATORS: This is the text displayed in the Software Sources
  2881 #. dialog when no OS-provided software sources are enabled. %s gets
  2882 #. replaced by the name of the actual distro, e.g. Fedora.
  2883 #: src/gs-sources-dialog.c:677
  2884 #, c-format
  2885 msgid ""
  2886 "Software sources can be downloaded from the internet. They give you access "
  2887 "to additional software that is not provided by %s."
  2888 msgstr ""
  2889 "Източниците на софтуер могат да бъдат да бъдат изтеглени от Интернет. Те "
  2890 "дават достъп до допълнителен софтуер, който не се осигурява от %s."
  2891 
  2892 #: src/gs-sources-dialog.ui:155
  2893 msgid "Additional Sources"
  2894 msgstr "Допълнителни източници"
  2895 
  2896 #: src/gs-sources-dialog.ui:175
  2897 msgid ""
  2898 "Removing a source will also remove any software you have installed from it."
  2899 msgstr ""
  2900 "Ако премахнете източник, ще бъде премахнат и всичкият софтуер, който е "
  2901 "инсталиран от него."
  2902 
  2903 #: src/gs-sources-dialog.ui:260
  2904 msgid "No software installed from this source"
  2905 msgstr "Няма инсталиран софтуер от този източник"
  2906 
  2907 #: src/gs-sources-dialog.ui:287
  2908 msgid "Installed from this Source"
  2909 msgstr "Инсталирано от този източник"
  2910 
  2911 #: src/gs-sources-dialog.ui:333
  2912 msgid "Source Details"
  2913 msgstr "Подробности за източника"
  2914 
  2915 #: src/gs-sources-dialog.ui:390
  2916 msgid "Last Checked"
  2917 msgstr "Последна проверка"
  2918 
  2919 #: src/gs-sources-dialog.ui:407
  2920 msgid "Added"
  2921 msgstr "Добавен"
  2922 
  2923 #: src/gs-sources-dialog.ui:424
  2924 msgid "Website"
  2925 msgstr "Уеб сайт"
  2926 
  2927 #: src/gs-summary-tile.c:80
   3240#. TRANSLATORS: not enough juice to do this safely
   3241#: src/gs-shell.c:1907
   3242msgid "The battery level is too low"
   3243msgstr "Твърде нисък заряд на батерия"
   3244
   3245#: src/gs-shell.ui:7
   3246msgid "_Software Repositories"
   3247msgstr "_Източници на софтуер"
   3248
   3249#: src/gs-shell.ui:12
   3250msgid "_Update Preferences"
   3251msgstr "_Настройки на обновяването"
   3252
   3253#: src/gs-shell.ui:21 src/org.gnome.Software.desktop.in:3
   3254msgid "Software"
   3255msgstr "Програми"
   3256
   3257#. button in the info bar
   3258#: src/gs-shell.ui:84
   3259msgid "Examine Disk"
   3260msgstr "Преглед на диска"
   3261
   3262#. button in the info bar
   3263#. TRANSLATORS: this is a link to the
   3264#. * control-center network panel
   3265#: src/gs-shell.ui:93 src/gs-updates-page.c:857
   3266msgid "Network Settings"
   3267msgstr "Мрежови настройки"
   3268
   3269#. button in the info bar
   3270#: src/gs-shell.ui:102
   3271msgid "Restart Now"
   3272msgstr "Рестартиране сега"
   3273
   3274#. button in the info bar
   3275#: src/gs-shell.ui:111
   3276msgid "More Information"
   3277msgstr "Допълнителна информация"
   3278
   3279#: src/gs-shell.ui:166
   3280msgid "Search"
   3281msgstr "Търсене"
   3282
   3283#: src/gs-shell.ui:195
   3284msgid "Primary Menu"
   3285msgstr "Основно меню"
   3286
   3287#: src/gs-shell.ui:284
   3288msgid "Find Out _More"
   3289msgstr "_Научете повече"
   3290
   3291#. Translators: A label for a button to show only updates which are available to install.
   3292#. TRANSLATORS: This is the header for package updates during
   3293#. * a system update
   3294#: src/gs-shell.ui:339 src/gs-update-dialog.c:566 src/gs-updates-page.c:1349
   3295msgid "Updates"
   3296msgstr "Обновяване"
   3297
   3298#: src/gs-shell.ui:374 src/gs-shell.ui:462 src/gs-update-dialog.ui:20
   3299msgid "Go back"
   3300msgstr "Назад"
   3301
   3302#: src/gs-summary-tile.c:74
   3303#, c-format
   3304msgid "%s (Installed)"
   3305msgstr "%s (Инсталирано)"
   3306
   3307#: src/gs-summary-tile.c:79
  29283308#, c-format
  29293309msgid "%s (Installing)"
  29303310msgstr "%s (Инсталира се)"
  29313311
  2932 #: src/gs-summary-tile.c:85
   3312#: src/gs-summary-tile.c:84
  29333313#, c-format
  29343314msgid "%s (Removing)"
  29353315msgstr "%s (Премахва се)"
  29363316
   3317#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories
   3318#. dialog for removing multiple repos
   3319#: src/gs-third-party-repo-row.c:93
   3320msgid "_Remove All"
   3321msgstr "_Премахване на всички"
   3322
   3323#: src/gs-update-dialog.c:93
   3324msgid "Network"
   3325msgstr "Мрежа"
   3326
   3327#: src/gs-update-dialog.c:93
   3328msgid "Can communicate over the network"
   3329msgstr "Може да комуникира по мрежата"
   3330
   3331#: src/gs-update-dialog.c:94
   3332msgid "System Services"
   3333msgstr "Системни услуги"
   3334
   3335#: src/gs-update-dialog.c:94
   3336msgid "Can access D-Bus services on the system bus"
   3337msgstr "Достъпва услугите на D-Bus по системната шина"
   3338
   3339#: src/gs-update-dialog.c:95
   3340msgid "Session Services"
   3341msgstr "Сесийни услуги"
   3342
   3343#: src/gs-update-dialog.c:95
   3344msgid "Can access D-Bus services on the session bus"
   3345msgstr "Достъпва услугите на D-Bus по сесийната шина"
   3346
   3347#: src/gs-update-dialog.c:96
   3348msgid "Devices"
   3349msgstr "Устройства"
   3350
   3351#: src/gs-update-dialog.c:96
   3352msgid "Can access system device files"
   3353msgstr "Достъпва файловете на системните устройства"
   3354
   3355#: src/gs-update-dialog.c:97 src/gs-update-dialog.c:98
   3356msgid "Home folder"
   3357msgstr "Домашна папка"
   3358
   3359#: src/gs-update-dialog.c:97 src/gs-update-dialog.c:99
   3360#: src/gs-update-dialog.c:101
   3361msgid "Can view, edit and create files"
   3362msgstr "Преглед, редакция и създаване на файлове"
   3363
   3364#: src/gs-update-dialog.c:98 src/gs-update-dialog.c:100
   3365#: src/gs-update-dialog.c:102
   3366msgid "Can view files"
   3367msgstr "Преглед на файлове"
   3368
   3369#: src/gs-update-dialog.c:99 src/gs-update-dialog.c:100
   3370msgid "File system"
   3371msgstr "Файлова система"
   3372
   3373#: src/gs-update-dialog.c:101 src/gs-update-dialog.c:102
   3374msgid "Downloads folder"
   3375msgstr "Папка за изтегляния"
   3376
   3377#: src/gs-update-dialog.c:103
   3378msgid "Settings"
   3379msgstr "Настройки"
   3380
   3381#: src/gs-update-dialog.c:103
   3382msgid "Can view and change any settings"
   3383msgstr "Преглед и промяна на всякакви настройки"
   3384
   3385#: src/gs-update-dialog.c:104
   3386msgid "Legacy display system"
   3387msgstr "Остаряла графична система"
   3388
   3389#: src/gs-update-dialog.c:104
   3390msgid "Uses an old, insecure display system"
   3391msgstr "Ползва стара и ненадеждна графична система"
   3392
   3393#: src/gs-update-dialog.c:105
   3394msgid "Sandbox escape"
   3395msgstr "Изход от пясъчника"
   3396
   3397#: src/gs-update-dialog.c:105
   3398msgid "Can escape the sandbox and circumvent any other restrictions"
   3399msgstr "Може да излезе от пясъчника и да всякакви други ограничения"
   3400
  29373401#. TRANSLATORS: this is where the packager did not write
  29383402#. * a description for the update
  2939 #: src/gs-update-dialog.c:129
   3403#: src/gs-update-dialog.c:190
  29403404msgid "No update description available."
  29413405msgstr "Няма информация за обновлението."
   
  29453409#. The date format is defined by the locale's preferred date representation
  29463410#. ("%x" in strftime.)
  2947 #: src/gs-update-dialog.c:224
   3411#: src/gs-update-dialog.c:316
  29483412#, c-format
  29493413msgid "Installed on %s"
   
  29513415
  29523416#. TRANSLATORS: this is the title of the installed updates dialog window
  2953 #: src/gs-update-dialog.c:244
   3417#: src/gs-update-dialog.c:336
  29543418msgid "Installed Updates"
  29553419msgstr "Обновленията са инсталирани"
   
  29573421#. TRANSLATORS: This is the header for package additions during
  29583422#. * a system update
  2959 #: src/gs-update-dialog.c:419
   3423#: src/gs-update-dialog.c:558
  29603424msgid "Additions"
  29613425msgstr "Добавяне"
   
  29633427#. TRANSLATORS: This is the header for package removals during
  29643428#. * a system update
  2965 #: src/gs-update-dialog.c:423
   3429#: src/gs-update-dialog.c:562
  29663430msgid "Removals"
  29673431msgstr "Премахване"
  29683432
  2969 #. TRANSLATORS: This is the header for package updates during
  2970 #. * a system update
  2971 #: src/gs-update-dialog.c:427
  2972 msgid "Updates"
  2973 msgstr "Обновяване"
  2974 
  29753433#. TRANSLATORS: This is the header for package downgrades during
  29763434#. * a system update
  2977 #: src/gs-update-dialog.c:431
   3435#: src/gs-update-dialog.c:570
  29783436msgid "Downgrades"
  29793437msgstr "Понижаване"
  29803438
  2981 #: src/gs-update-dialog.ui:111
   3439#: src/gs-update-dialog.ui:100
  29823440msgid "No updates have been installed on this system."
  29833441msgstr "На тази система не са инсталирани обновления."
  29843442
  2985 #: src/gs-update-monitor.c:88
  2986 msgid "Security Updates Pending"
  2987 msgstr "Има чакащи обновления по сигурността"
  2988 
  2989 #: src/gs-update-monitor.c:89
  2990 msgid "It is recommended that you install important updates now"
  2991 msgstr "Препоръчително е да инсталирате важните обновления сега"
  2992 
  2993 #: src/gs-update-monitor.c:92
  2994 msgid "Restart & Install"
  2995 msgstr "Рестартиране и инсталиране"
  2996 
  2997 #: src/gs-update-monitor.c:96
  2998 msgid "Software Updates Available"
  2999 msgstr "Има налични обновления"
  3000 
  3001 #: src/gs-update-monitor.c:97
  3002 msgid "Important OS and application updates are ready to be installed"
  3003 msgstr "Важни обновления за системата и програмите са готови за инсталиране"
  3004 
  3005 #. TRANSLATORS: button text
  3006 #: src/gs-update-monitor.c:100 src/gs-updates-page.c:705
  3007 msgid "Not Now"
  3008 msgstr "Не сега"
  3009 
  3010 #: src/gs-update-monitor.c:101
  3011 msgid "View"
  3012 msgstr "Преглед"
   3443#: src/gs-update-monitor.c:199
   3444msgid "Software Updates Are Out of Date"
   3445msgstr "Остарели обновления"
   3446
   3447#: src/gs-update-monitor.c:200
   3448msgid "Please check for software updates."
   3449msgstr "Отново проверете за обновления на програмите."
   3450
   3451#: src/gs-update-monitor.c:206
   3452msgid "Critical Software Update Ready to Install"
   3453msgstr "Критично важното обновление е готово за инсталация"
   3454
   3455#: src/gs-update-monitor.c:207
   3456msgid "An important software update is ready to be installed."
   3457msgstr "Важно обновление за системата е готово за инсталация."
   3458
   3459#: src/gs-update-monitor.c:210
   3460msgid "Critical Software Updates Available to Download"
   3461msgstr "Има критично важни обновления, налични за изтегляне"
   3462
   3463#: src/gs-update-monitor.c:211
   3464msgid "Important: critical software updates are waiting."
   3465msgstr "Внимание: критично важни обновления чакат."
   3466
   3467#: src/gs-update-monitor.c:219
   3468msgid "Software Updates Ready to Install"
   3469msgstr "Обновлението е готово за инсталация"
   3470
   3471#: src/gs-update-monitor.c:220
   3472msgid "Software updates are waiting and ready to be installed."
   3473msgstr "Обновленията са готови за инсталация и чакат одобрение."
   3474
   3475#: src/gs-update-monitor.c:225
   3476msgid "Software Updates Available to Download"
   3477msgstr "Има налични за изтегляне обновления"
   3478
   3479#: src/gs-update-monitor.c:226
   3480msgid "Please download waiting software updates."
   3481msgstr "Изтеглете изчакващите обновления."
   3482
   3483#. TRANSLATORS: apps were auto-updated and restart is required
   3484#: src/gs-update-monitor.c:332
   3485#, c-format
   3486msgid "%u Application Updated — Restart Required"
   3487msgid_plural "%u Applications Updated — Restart Required"
   3488msgstr[0] "%u програма е обновена, необходимо е рестартиране"
   3489msgstr[1] "%u програми са обновени, необходимо е рестартиране"
   3490
   3491#. TRANSLATORS: apps were auto-updated
   3492#: src/gs-update-monitor.c:338
   3493#, c-format
   3494msgid "%u Application Updated"
   3495msgid_plural "%u Applications Updated"
   3496msgstr[0] "%u програма е обновена"
   3497msgstr[1] "%u програми са обновени"
   3498
   3499#. TRANSLATORS: %1 is an application name, e.g. Firefox
   3500#: src/gs-update-monitor.c:349
   3501#, c-format
   3502msgid "%s has been updated."
   3503msgstr "„%s“ е обновена."
   3504
   3505#. TRANSLATORS: the app needs restarting
   3506#: src/gs-update-monitor.c:352
   3507msgid "Please restart the application."
   3508msgstr "Рестартирайте програмата."
   3509
   3510#. TRANSLATORS: %1 and %2 are both application names, e.g. Firefox
   3511#: src/gs-update-monitor.c:360
   3512#, c-format
   3513msgid "%s and %s have been updated."
   3514msgstr "„%s“ и „%s“ са обновени."
   3515
   3516#. TRANSLATORS: at least one application needs restarting
   3517#: src/gs-update-monitor.c:366 src/gs-update-monitor.c:385
   3518#, c-format
   3519msgid "%u application requires a restart."
   3520msgid_plural "%u applications require a restart."
   3521msgstr[0] "Трябва да рестартирате %u програма."
   3522msgstr[1] "Трябва да рестартирате %u програми."
   3523
   3524#. TRANSLATORS: %1, %2 and %3 are all application names, e.g. Firefox
   3525#: src/gs-update-monitor.c:378
   3526#, c-format
   3527msgid "Includes %s, %s and %s."
   3528msgstr "Включва „%s“, „%s“ и „%s“."
  30133529
  30143530#. TRANSLATORS: this is when the current OS version goes end-of-life
  3015 #: src/gs-update-monitor.c:255 src/gs-updates-page.ui:46
   3531#: src/gs-update-monitor.c:645 src/gs-updates-page.ui:43
  30163532msgid "Operating System Updates Unavailable"
  30173533msgstr "Няма обновления за системата"
  30183534
  30193535#. TRANSLATORS: this is the message dialog for the distro EOL notice
  3020 #: src/gs-update-monitor.c:257
   3536#: src/gs-update-monitor.c:647
  30213537msgid "Upgrade to continue receiving security updates."
  30223538msgstr "Надградете, за да продължите да получавате обновления по сигурността."
   
  30243540#. TRANSLATORS: this is a distro upgrade, the replacement would be the
  30253541#. * distro name, e.g. 'Fedora'
  3026 #: src/gs-update-monitor.c:305
   3542#: src/gs-update-monitor.c:702
  30273543#, c-format
  30283544msgid "A new version of %s is available to install"
   
  30303546
  30313547#. TRANSLATORS: this is a distro upgrade
  3032 #: src/gs-update-monitor.c:309
   3548#: src/gs-update-monitor.c:706
  30333549msgid "Software Upgrade Available"
  30343550msgstr "Има налично надграждане"
  30353551
  30363552#. TRANSLATORS: title when we offline updates have failed
  3037 #: src/gs-update-monitor.c:610
   3553#: src/gs-update-monitor.c:1112
  30383554msgid "Software Updates Failed"
  3039 msgstr "Обновяването беше неуспешно"
   3555msgstr "Неуспешно обновяване"
  30403556
  30413557#. TRANSLATORS: message when we offline updates have failed
  3042 #: src/gs-update-monitor.c:612
   3558#: src/gs-update-monitor.c:1114
  30433559msgid "An important OS update failed to be installed."
  30443560msgstr "Важно обновление за системата не успя да се инсталира."
  30453561
  3046 #: src/gs-update-monitor.c:613
   3562#: src/gs-update-monitor.c:1115
  30473563msgid "Show Details"
  30483564msgstr "Показване на подробностите"
  30493565
   3566#. TRANSLATORS: Notification title when we've done a distro upgrade
   3567#: src/gs-update-monitor.c:1138
   3568msgid "System Upgrade Complete"
   3569msgstr "Надграждането на системата завърши"
   3570
   3571#. TRANSLATORS: This is the notification body when we've done a
   3572#. * distro upgrade. First %s is the distro name and the 2nd %s
   3573#. * is the version, e.g. "Welcome to Fedora 28!"
   3574#: src/gs-update-monitor.c:1143
   3575#, c-format
   3576msgid "Welcome to %s %s!"
   3577msgstr "Добре дошли в „%s %s“!"
   3578
  30503579#. TRANSLATORS: title when we've done offline updates
  3051 #: src/gs-update-monitor.c:635
   3580#: src/gs-update-monitor.c:1149
  30523581msgid "Software Update Installed"
  30533582msgid_plural "Software Updates Installed"
   
  30563585
  30573586#. TRANSLATORS: message when we've done offline updates
  3058 #: src/gs-update-monitor.c:639
   3587#: src/gs-update-monitor.c:1153
  30593588msgid "An important OS update has been installed."
  30603589msgid_plural "Important OS updates have been installed."
   
  30673596#. * "Review (evaluate) something" is a different translation than
  30683597#. * "Review (browse) something."
  3069 #: src/gs-update-monitor.c:650
   3598#: src/gs-update-monitor.c:1164
  30703599msgctxt "updates"
  30713600msgid "Review"
   
  30733602
  30743603#. TRANSLATORS: this is when the offline update failed
  3075 #: src/gs-update-monitor.c:697
   3604#: src/gs-update-monitor.c:1213
  30763605msgid "Failed To Update"
  3077 msgstr "Обновяването беше неуспешно"
   3606msgstr "Неуспешно обновяване"
  30783607
  30793608#. TRANSLATORS: the user must have updated manually after
  30803609#. * the updates were prepared
  3081 #: src/gs-update-monitor.c:703
   3610#: src/gs-update-monitor.c:1219
  30823611msgid "The system was already up to date."
  30833612msgstr "Системата вече е напълно актуална."
  30843613
  30853614#. TRANSLATORS: the user aborted the update manually
  3086 #: src/gs-update-monitor.c:708
   3615#: src/gs-update-monitor.c:1224
  30873616msgid "The update was cancelled."
  3088 msgstr "Обновяването беше отменено."
   3617msgstr "Отменено обновяване."
  30893618
  30903619#. TRANSLATORS: the package manager needed to download
  30913620#. * something with no network available
  3092 #: src/gs-update-monitor.c:714
   3621#: src/gs-update-monitor.c:1230
  30933622msgid ""
  30943623"Internet access was required but wasn’t available. Please make sure that you "
   
  30993628
  31003629#. TRANSLATORS: if the package is not signed correctly
  3101 #: src/gs-update-monitor.c:720
   3630#: src/gs-update-monitor.c:1236
  31023631msgid ""
  31033632"There were security issues with the update. Please consult your software "
   
  31083637
  31093638#. TRANSLATORS: we ran out of disk space
  3110 #: src/gs-update-monitor.c:726
   3639#: src/gs-update-monitor.c:1242
  31113640msgid ""
  31123641"There wasn’t enough disk space. Please free up some space and try again."
   
  31163645
  31173646#. TRANSLATORS: We didn't handle the error type
  3118 #: src/gs-update-monitor.c:731
   3647#: src/gs-update-monitor.c:1247
  31193648msgid ""
  31203649"We’re sorry: the update failed to install. Please wait for another update "
   
  31253654"доставчика си на софтуер."
  31263655
  3127 #. TRANSLATORS: Time in 24h format
  3128 #: src/gs-updates-page.c:275
  3129 msgid "%R"
  3130 msgstr "%R"
  3131 
  3132 #. TRANSLATORS: Time in 12h format
  3133 #: src/gs-updates-page.c:278
  3134 msgid "%l:%M %p"
  3135 msgstr "%l:%M %p"
  3136 
  3137 #. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
  3138 #. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
  3139 #: src/gs-updates-page.c:284
  3140 msgid "Yesterday, %R"
  3141 msgstr "Вчера, %R"
  3142 
  3143 #. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
  3144 #. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 PM"
  3145 #: src/gs-updates-page.c:288
  3146 msgid "Yesterday, %l:%M %p"
  3147 msgstr "Вчера, %l:%M %p"
  3148 
  3149 #: src/gs-updates-page.c:291
  3150 msgid "Two days ago"
  3151 msgstr "Преди два дни"
  3152 
  3153 #: src/gs-updates-page.c:293
  3154 msgid "Three days ago"
  3155 msgstr "Преди три дни"
  3156 
  3157 #: src/gs-updates-page.c:295
  3158 msgid "Four days ago"
  3159 msgstr "Преди четири дни"
  3160 
  3161 #: src/gs-updates-page.c:297
  3162 msgid "Five days ago"
  3163 msgstr "Преди пет дни"
  3164 
  3165 #: src/gs-updates-page.c:299
  3166 msgid "Six days ago"
  3167 msgstr "Преди шест дни"
  3168 
  3169 #: src/gs-updates-page.c:301
  3170 msgid "One week ago"
  3171 msgstr "Преди седмица"
  3172 
  3173 #: src/gs-updates-page.c:303
  3174 msgid "Two weeks ago"
  3175 msgstr "Преди две седмици"
  3176 
  3177 #. TRANSLATORS: This is the date string with: day number, month name, year.
  3178 #. i.e. "25 May 2012"
  3179 #: src/gs-updates-page.c:307
  3180 msgid "%e %B %Y"
  3181 msgstr "%e %B %Y"
  3182 
  3183 #. TRANSLATORS: the updates are being downloaded
  3184 #: src/gs-updates-page.c:320
  3185 msgid "Downloading new updates…"
  3186 msgstr "Изтегляне на обновленията…"
  3187 
  3188 #. TRANSLATORS: the update panel is doing *something* vague
  3189 #: src/gs-updates-page.c:324
  3190 msgid "Looking for new updates…"
  3191 msgstr "Търсене на нови обновления…"
  3192 
  3193 #. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
  3194 #: src/gs-updates-page.c:363
  3195 msgid "Setting up updates…"
  3196 msgstr "Подготовка на обновленията…"
  3197 
  3198 #. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
  3199 #: src/gs-updates-page.c:364 src/gs-updates-page.c:371
  3200 msgid "(This could take a while)"
  3201 msgstr "(Това може да отнеме известно време)"
  3202 
  32033656#. TRANSLATORS: This is the time when we last checked for updates
  3204 #: src/gs-updates-page.c:476
   3657#: src/gs-updates-page.c:252
  32053658#, c-format
  32063659msgid "Last checked: %s"
  32073660msgstr "Последна проверка: %s"
  32083661
  3209 #. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
  3210 #: src/gs-updates-page.c:701
  3211 msgid "Updates have been installed"
  3212 msgstr "Обновленията бяха инсталирани"
  3213 
  3214 #. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
  3215 #: src/gs-updates-page.c:703
  3216 msgid "A restart is required for them to take effect."
  3217 msgstr "За да влязат в сила промените, е нужно рестартиране на системата."
  3218 
  3219 #. TRANSLATORS: button text
  3220 #: src/gs-updates-page.c:707
  3221 msgid "Restart"
  3222 msgstr "Рестартиране"
  3223 
  3224 #. TRANSLATORS: This is the header for system firmware that
  3225 #. * requires a reboot to apply
  3226 #: src/gs-updates-page.c:768
  3227 msgid "Integrated Firmware"
  3228 msgstr "Интегриран фърмуеър"
  3229 
  3230 #. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
  3231 #. * system firmware
  3232 #. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
  3233 #. * offline updates
  3234 #: src/gs-updates-page.c:771 src/gs-updates-page.c:781
  3235 msgid "Restart & Update"
  3236 msgstr "Рестартиране и обновяване"
  3237 
  3238 #. TRANSLATORS: This is the header for offline OS and offline
  3239 #. * app updates that require a reboot to apply
  3240 #: src/gs-updates-page.c:778
  3241 msgid "Requires Restart"
  3242 msgstr "Изисква рестартиране"
  3243 
  3244 #. TRANSLATORS: This is the header for online runtime and
  3245 #. * app updates, typically flatpaks or snaps
  3246 #: src/gs-updates-page.c:788
  3247 msgid "Application Updates"
  3248 msgstr "Програмни обновления"
  3249 
  3250 #. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
  3251 #. * online-updatable applications
  3252 #: src/gs-updates-page.c:791
  3253 msgid "Update All"
  3254 msgstr "Обновяване на всички"
  3255 
  3256 #. TRANSLATORS: This is the header for device firmware that can
  3257 #. * be installed online
  3258 #: src/gs-updates-page.c:798
  3259 msgid "Device Firmware"
  3260 msgstr "Фърмуеър за устройство"
  3261 
  3262 #. TRANSLATORS: this is an offline update
  3263 #: src/gs-updates-page.c:988
  3264 msgid "_Restart & Update"
  3265 msgstr "_Рестартиране и обновяване"
  3266 
  3267 #. TRANSLATORS: all updates will be installed
  3268 #: src/gs-updates-page.c:992
  3269 msgid "U_pdate All"
  3270 msgstr "_Обновяване на всички"
  3271 
  32723662#. TRANSLATORS:  the first %s is the distro name, e.g. 'Fedora'
  32733663#. * and the second %s is the distro version, e.g. '25'
  3274 #: src/gs-updates-page.c:1090
   3664#: src/gs-updates-page.c:557
  32753665#, c-format
  32763666msgid "%s %s is no longer supported."
   
  32783668
  32793669#. TRANSLATORS: OS refers to operating system, e.g. Fedora
  3280 #: src/gs-updates-page.c:1095
   3670#: src/gs-updates-page.c:562
  32813671msgid "Your OS is no longer supported."
  32823672msgstr "Операционната ви система вече не се поддържа."
  32833673
  32843674#. TRANSLATORS: EOL distros do not get important updates
  3285 #: src/gs-updates-page.c:1100
   3675#: src/gs-updates-page.c:567
  32863676msgid "This means that it does not receive security updates."
  32873677msgstr "Това означава, че няма да получавате повече обновления по сигурността."
  32883678
  32893679#. TRANSLATORS: upgrade refers to a major update, e.g. Fedora 25 to 26
  3290 #: src/gs-updates-page.c:1104
   3680#: src/gs-updates-page.c:571
  32913681msgid "It is recommended that you upgrade to a more recent version."
  32923682msgstr "Препоръчително е да надградите до по-нова версия."
  32933683
  32943684#. TRANSLATORS: this is to explain that downloading updates may cost money
  3295 #: src/gs-updates-page.c:1361
  3296 msgid "Charges may apply"
  3297 msgstr "Може да има такси"
   3685#: src/gs-updates-page.c:825
   3686msgid "Charges May Apply"
   3687msgstr "Може да има та̀кси"
  32983688
  32993689#. TRANSLATORS: we need network
  33003690#. * to do the updates check
  3301 #: src/gs-updates-page.c:1365
   3691#: src/gs-updates-page.c:829
  33023692msgid ""
  33033693"Checking for updates while using mobile broadband could cause you to incur "
   
  33093699#. TRANSLATORS: this is a link to the
  33103700#. * control-center network panel
  3311 #: src/gs-updates-page.c:1369
  3312 msgid "Check Anyway"
  3313 msgstr "Проверяване въпреки всичко"
   3701#: src/gs-updates-page.c:833
   3702msgid "Check _Anyway"
   3703msgstr "Проверяване _въпреки всичко"
  33143704
  33153705#. TRANSLATORS: can't do updates check
  3316 #: src/gs-updates-page.c:1385
   3706#: src/gs-updates-page.c:849
  33173707msgid "No Network"
  33183708msgstr "Няма връзка с мрежата"
   
  33203710#. TRANSLATORS: we need network
  33213711#. * to do the updates check
  3322 #: src/gs-updates-page.c:1389
   3712#: src/gs-updates-page.c:853
  33233713msgid "Internet access is required to check for updates."
  33243714msgstr "Проверката за обновления изисква връзка с Интернет."
  33253715
  3326 #: src/gs-updates-page.c:1794
  3327 msgid "Restart & _Install"
  3328 msgstr "Рестартиране и _инсталиране"
  3329 
  3330 #: src/gs-updates-page.c:1812
   3716#: src/gs-updates-page.c:1283
   3717msgid "Checking…"
   3718msgstr "Проверка…"
   3719
   3720#: src/gs-updates-page.c:1306
  33313721msgid "Check for updates"
  33323722msgstr "Проверка за обновления"
   
  33363726msgstr "Страница с обновленията"
  33373727
  3338 #: src/gs-updates-page.ui:194
  3339 msgid "Software is up to date"
  3340 msgstr "Всички програми са с актуални версии"
  3341 
  3342 #: src/gs-updates-page.ui:245
   3728#. TRANSLATORS: the updates panel is starting up.
   3729#: src/gs-updates-page.ui:94
   3730msgid "Loading Updates…"
   3731msgstr "Зареждане на обновленията…"
   3732
   3733#. TRANSLATORS: the updates panel is starting up.
   3734#: src/gs-updates-page.ui:108
   3735msgid "This could take a while."
   3736msgstr "Това може да отнеме известно време."
   3737
   3738#. TRANSLATORS: This means all software (plural) installed on this system is up to date.
   3739#: src/gs-updates-page.ui:180
   3740msgid "Up To Date"
   3741msgstr "Всичко е обновено"
   3742
   3743#: src/gs-updates-page.ui:196
   3744msgid "Use Mobile Data?"
   3745msgstr "Да се ползват ли мобилни данни?"
   3746
   3747#: src/gs-updates-page.ui:197
  33433748msgid ""
  33443749"Checking for updates when using mobile broadband could cause you to incur "
  3345 "charges"
  3346 msgstr ""
  3347 "Проверяването за обновления при използване на мобилна връзка може да "
  3348 "натовари сметката ви"
  3349 
  3350 #: src/gs-updates-page.ui:257
   3750"charges."
   3751msgstr ""
   3752"Проверяването за обновления при използване на мобилна връзка може да завиши "
   3753"сметката ви"
   3754
   3755#: src/gs-updates-page.ui:200
  33513756msgid "_Check Anyway"
  33523757msgstr "_Проверяване въпреки всичко"
  33533758
  3354 #: src/gs-updates-page.ui:300
  3355 msgid "Go online to check for updates"
  3356 msgstr "Свържете се с Интернет, за да проверим за обновления"
  3357 
  3358 #: src/gs-updates-page.ui:311
   3759#: src/gs-updates-page.ui:215
   3760msgid "No Connection"
   3761msgstr "Няма връзка"
   3762
   3763#: src/gs-updates-page.ui:216
   3764msgid "Go online to check for updates."
   3765msgstr "Свържете се с Интернет, за да се провери за обновления"
   3766
   3767#: src/gs-updates-page.ui:219
  33593768msgid "_Network Settings"
  33603769msgstr "_Мрежови настройки"
  33613770
  3362 #: src/gs-updates-page.ui:393
  3363 msgid "Updates are automatically managed"
  3364 msgstr "Обновленията да се управляват автоматично"
   3771#: src/gs-updates-page.ui:245
   3772msgid "Error"
   3773msgstr "Грешка"
   3774
   3775#: src/gs-updates-page.ui:246
   3776msgid "Updates are automatically managed."
   3777msgstr "Обновленията се управляват автоматично."
   3778
   3779#. TRANSLATORS: This is the button for installing all
   3780#. * offline updates
   3781#: src/gs-updates-section.c:323
   3782msgid "Restart & Update"
   3783msgstr "Рестартиране и обновяване"
   3784
   3785#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
   3786#. * online-updatable applications
   3787#: src/gs-updates-section.c:329
   3788msgid "Update All"
   3789msgstr "Обновяване на всички"
   3790
   3791#. TRANSLATORS: This is the header for system firmware that
   3792#. * requires a reboot to apply
   3793#: src/gs-updates-section.c:457
   3794msgid "Integrated Firmware"
   3795msgstr "Интегриран фърмуер"
   3796
   3797#. TRANSLATORS: This is the header for offline OS and offline
   3798#. * app updates that require a reboot to apply
   3799#: src/gs-updates-section.c:462
   3800msgid "Requires Restart"
   3801msgstr "Изисква рестартиране"
   3802
   3803#. TRANSLATORS: This is the header for online runtime and
   3804#. * app updates, typically flatpaks or snaps
   3805#: src/gs-updates-section.c:467
   3806msgid "Application Updates"
   3807msgstr "Програмни обновления"
   3808
   3809#. TRANSLATORS: This is the header for device firmware that can
   3810#. * be installed online
   3811#: src/gs-updates-section.c:472
   3812msgid "Device Firmware"
   3813msgstr "Фърмуер за устройство"
   3814
   3815#: src/gs-updates-section.ui:35 src/gs-upgrade-banner.ui:102
   3816msgid "_Download"
   3817msgstr "_Изтегляне"
   3818
   3819#: src/gs-upgrade-banner.c:91
   3820msgid ""
   3821"It is recommended that you back up your data and files before upgrading."
   3822msgstr ""
   3823"Препоръчително е да запазите резервни копия на данните и файловете си преди "
   3824"надграждането."
   3825
   3826#: src/gs-upgrade-banner.c:95
   3827msgid "_Restart Now"
   3828msgstr "_Рестартиране сега"
   3829
   3830#: src/gs-upgrade-banner.c:97
   3831msgid "Updates will be applied when the computer is restarted."
   3832msgstr "Обновленията ще се приложат при рестартирането на компютъра."
  33653833
  33663834#. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
  33673835#. * upgrade is available. First %s is the distro name and the
  33683836#. * 2nd %s is the version, e.g. "Fedora 23 Now Available"
  3369 #: src/gs-upgrade-banner.c:85
   3837#: src/gs-upgrade-banner.c:112
  33703838#, c-format
  33713839msgid "%s %s Now Available"
  3372 msgstr "Вече налично: %s %s"
   3840msgstr "%s %s — вече е налична"
   3841
   3842#. TRANSLATORS: This is the text displayed while waiting to
   3843#. * download a distro upgrade. First %s is the distro name and
   3844#. * the 2nd %s is the version, e.g. "Waiting to Download Fedora 23"
   3845#: src/gs-upgrade-banner.c:122
   3846#, c-format
   3847msgid "Waiting to Download %s %s"
   3848msgstr "Изчакване за изтегляне на %s %s"
  33733849
  33743850#. TRANSLATORS: This is the text displayed while downloading a
  33753851#. * distro upgrade. First %s is the distro name and the 2nd %s
  33763852#. * is the version, e.g. "Downloading Fedora 23"
  3377 #: src/gs-upgrade-banner.c:95
   3853#: src/gs-upgrade-banner.c:132
  33783854#, c-format
  33793855msgid "Downloading %s %s"
   
  33843860#. * First %s is the distro name and the 2nd %s is the version,
  33853861#. * e.g. "Fedora 23 Ready to be Installed"
  3386 #: src/gs-upgrade-banner.c:106
   3862#: src/gs-upgrade-banner.c:143
  33873863#, c-format
  33883864msgid "%s %s Ready to be Installed"
  33893865msgstr "%s %s — готово за инсталиране"
  33903866
  3391 #: src/gs-upgrade-banner.ui:32
   3867#: src/gs-upgrade-banner.ui:30
  33923868msgid "A major upgrade, with new features and added polish."
  33933869msgstr "Голямо обновление с нови функционалности и по-завършен вид."
  33943870
  3395 #: src/gs-upgrade-banner.ui:52
   3871#: src/gs-upgrade-banner.ui:50
  33963872msgid "_Learn More"
  33973873msgstr "_Научете повече"
  33983874
  3399 #: src/gs-upgrade-banner.ui:98
  3400 msgid ""
  3401 "It is recommended that you back up your data and files before upgrading."
  3402 msgstr ""
  3403 "Препоръчително е да запазите резервни копия на данните и файловете си преди "
  3404 "надграждането."
  3405 
  3406 #: src/gs-upgrade-banner.ui:116
  3407 msgid "_Download"
  3408 msgstr "_Изтегляне"
  3409 
  34103875#: src/org.gnome.Software.desktop.in:4
  34113876msgid "Add, remove or update software on this computer"
  3412 msgstr "Добавяне, премахване или обновяване на софтуера на този компютър"
  3413 
  3414 #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
  3415 #: src/org.gnome.Software.desktop.in:6
  3416 #: src/org.gnome.Software.Editor.desktop.in:6
  3417 msgid "org.gnome.Software"
  3418 msgstr "org.gnome.Software"
   3877msgstr "Добавяне, премахване или обновяване на софтуер на този компютър"
  34193878
  34203879#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
   
  34243883"Software;App;Store;"
  34253884msgstr ""
  3426 "updates;upgrade;sources;repositories;preferences;install;uninstall;program;"
  3427 "software;app;store;обновления;надграждане;източници;хранилища;предпочитания;"
  3428 "настройки;инсталиране;деинсталиране;програма;софтуер;приложение;магазин;"
  3429 
  3430 #: src/org.gnome.Software.Editor.desktop.in:4
  3431 msgid "Design the featured banners for GNOME Software"
  3432 msgstr ""
  3433 "Проектиране на представящи изображения за избраните програми в „Управление "
  3434 "на програмите“"
  3435 
  3436 #. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
  3437 #: src/org.gnome.Software.Editor.desktop.in:13
  3438 msgid "AppStream;Software;App;"
  3439 msgstr "appstream;software;app;софтуер;програма;приложение;"
  3440 
  3441 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:30
  3442 msgctxt "Menu of Audio & Video"
  3443 msgid "All"
  3444 msgstr "Всички"
  3445 
  3446 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:33
  3447 msgctxt "Menu of Audio & Video"
  3448 msgid "Featured"
  3449 msgstr "Избрани"
  3450 
  3451 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:36
  3452 msgctxt "Menu of Audio & Video"
  3453 msgid "Audio Creation & Editing"
  3454 msgstr "Създаване и обработка на звуци"
  3455 
  3456 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:42
  3457 msgctxt "Menu of Audio & Video"
  3458 msgid "Music Players"
  3459 msgstr "Изпълнение на музика"
  3460 
  3461 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:51
  3462 msgctxt "Menu of Developer Tools"
  3463 msgid "All"
  3464 msgstr "Всички"
  3465 
  3466 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:54
  3467 msgctxt "Menu of Developer Tools"
  3468 msgid "Featured"
  3469 msgstr "Избрани"
  3470 
  3471 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:57
  3472 msgctxt "Menu of Developer Tools"
  3473 msgid "Debuggers"
  3474 msgstr "Отстраняване на грешки"
  3475 
  3476 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:60
  3477 msgctxt "Menu of Developer Tools"
  3478 msgid "IDEs"
  3479 msgstr "Среди за разработка"
  3480 
  3481 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:69
  3482 msgctxt "Menu of Education & Science"
  3483 msgid "All"
  3484 msgstr "Всички"
  3485 
  3486 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:73
  3487 msgctxt "Menu of Education & Science"
  3488 msgid "Featured"
  3489 msgstr "Избрани"
  3490 
  3491 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:77
  3492 msgctxt "Menu of Education & Science"
  3493 msgid "Artificial Intelligence"
  3494 msgstr "Изкуствен интелект"
  3495 
  3496 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:80
  3497 msgctxt "Menu of Education & Science"
  3498 msgid "Astronomy"
  3499 msgstr "Астрономия"
  3500 
  3501 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:84
  3502 msgctxt "Menu of Education & Science"
  3503 msgid "Chemistry"
  3504 msgstr "Химия"
  3505 
  3506 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:88
  3507 msgctxt "Menu of Education & Science"
  3508 msgid "Languages"
  3509 msgstr "Езици"
  3510 
  3511 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:92
  3512 msgctxt "Menu of Education & Science"
  3513 msgid "Math"
  3514 msgstr "Математика"
  3515 
  3516 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:99
  3517 msgctxt "Menu of Education & Science"
  3518 msgid "Robotics"
  3519 msgstr "Роботика"
  3520 
  3521 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:108
  3522 msgctxt "Menu of Games"
  3523 msgid "All"
  3524 msgstr "Всички"
  3525 
  3526 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:111
  3527 msgctxt "Menu of Games"
  3528 msgid "Featured"
  3529 msgstr "Избрани"
  3530 
  3531 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:114
  3532 msgctxt "Menu of Games"
  3533 msgid "Action"
  3534 msgstr "Екшън"
  3535 
  3536 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:117
  3537 msgctxt "Menu of Games"
  3538 msgid "Adventure"
  3539 msgstr "Приключенски"
  3540 
  3541 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:120
  3542 msgctxt "Menu of Games"
  3543 msgid "Arcade"
  3544 msgstr "Аркадни"
  3545 
  3546 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:123
  3547 msgctxt "Menu of Games"
  3548 msgid "Blocks"
  3549 msgstr "Блокчета"
  3550 
  3551 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:126
  3552 msgctxt "Menu of Games"
  3553 msgid "Board"
  3554 msgstr "Настолни"
  3555 
  3556 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:129
  3557 msgctxt "Menu of Games"
  3558 msgid "Card"
  3559 msgstr "Карти"
  3560 
  3561 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:132
  3562 msgctxt "Menu of Games"
  3563 msgid "Emulators"
  3564 msgstr "Емулатори"
  3565 
  3566 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:135
  3567 msgctxt "Menu of Games"
  3568 msgid "Kids"
  3569 msgstr "За деца"
  3570 
  3571 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:138
  3572 msgctxt "Menu of Games"
  3573 msgid "Logic"
  3574 msgstr "Логически"
  3575 
  3576 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:141
  3577 msgctxt "Menu of Games"
  3578 msgid "Role Playing"
  3579 msgstr "Ролеви"
  3580 
  3581 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:144
  3582 msgctxt "Menu of Games"
  3583 msgid "Sports"
  3584 msgstr "Спортни"
  3585 
  3586 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:148
  3587 msgctxt "Menu of Games"
  3588 msgid "Strategy"
  3589 msgstr "Стратегически"
  3590 
  3591 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:156
  3592 msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
  3593 msgid "All"
  3594 msgstr "Всички"
  3595 
  3596 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:159
  3597 msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
  3598 msgid "Featured"
  3599 msgstr "Избрани"
  3600 
  3601 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:162
  3602 msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
  3603 msgid "3D Graphics"
  3604 msgstr "Тримерна графика"
  3605 
  3606 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:165
  3607 msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
  3608 msgid "Photography"
  3609 msgstr "Фотография"
  3610 
  3611 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:168
  3612 msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
  3613 msgid "Scanning"
  3614 msgstr "Сканиране"
  3615 
  3616 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:171
  3617 msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
  3618 msgid "Vector Graphics"
  3619 msgstr "Векторна графика"
  3620 
  3621 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:174
  3622 msgctxt "Menu of Graphics & Photography"
  3623 msgid "Viewers"
  3624 msgstr "Преглед"
  3625 
  3626 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:182
  3627 msgctxt "Menu of Productivity"
  3628 msgid "All"
  3629 msgstr "Всички"
  3630 
  3631 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:185
  3632 msgctxt "Menu of Productivity"
  3633 msgid "Featured"
  3634 msgstr "Избрани"
  3635 
  3636 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:188
  3637 msgctxt "Menu of Productivity"
  3638 msgid "Calendar"
  3639 msgstr "Календар"
  3640 
  3641 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:192
  3642 msgctxt "Menu of Productivity"
  3643 msgid "Database"
  3644 msgstr "Бази от данни"
  3645 
  3646 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:195
  3647 msgctxt "Menu of Productivity"
  3648 msgid "Finance"
  3649 msgstr "Финанси"
  3650 
  3651 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:199
  3652 msgctxt "Menu of Productivity"
  3653 msgid "Word Processor"
  3654 msgstr "Текстови редактори"
  3655 
  3656 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:208
  3657 msgctxt "Menu of Add-ons"
  3658 msgid "Fonts"
  3659 msgstr "Шрифтове"
  3660 
  3661 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:211
  3662 msgctxt "Menu of Add-ons"
  3663 msgid "Codecs"
  3664 msgstr "Кодеци"
  3665 
  3666 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:214
  3667 msgctxt "Menu of Add-ons"
  3668 msgid "Input Sources"
  3669 msgstr "Входни устройства"
  3670 
  3671 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:217
  3672 msgctxt "Menu of Add-ons"
  3673 msgid "Language Packs"
  3674 msgstr "Езикови пакети"
  3675 
  3676 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:220
  3677 msgctxt "Menu of Add-ons"
  3678 msgid "Shell Extensions"
  3679 msgstr "Разширения на обвивката"
  3680 
  3681 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:223
  3682 msgctxt "Menu of Add-ons"
  3683 msgid "Localization"
  3684 msgstr "Преводи"
  3685 
  3686 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:226
  3687 msgctxt "Menu of Add-ons"
  3688 msgid "Hardware Drivers"
  3689 msgstr "Драйвери"
  3690 
  3691 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:234
  3692 msgctxt "Menu of Communication & News"
  3693 msgid "All"
  3694 msgstr "Всички"
  3695 
  3696 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:237
  3697 msgctxt "Menu of Communication & News"
  3698 msgid "Featured"
  3699 msgstr "Избрани"
  3700 
  3701 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:240
  3702 msgctxt "Menu of Communication & News"
  3703 msgid "Chat"
  3704 msgstr "Разговори"
  3705 
  3706 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:247
  3707 msgctxt "Menu of Communication & News"
  3708 msgid "News"
  3709 msgstr "Новини"
  3710 
  3711 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:251
  3712 msgctxt "Menu of Communication & News"
  3713 msgid "Web Browsers"
  3714 msgstr "Браузъри"
  3715 
  3716 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:259
  3717 msgctxt "Menu of Utilities"
  3718 msgid "All"
  3719 msgstr "Всички"
  3720 
  3721 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:262
  3722 msgctxt "Menu of Utilities"
  3723 msgid "Featured"
  3724 msgstr "Избрани"
  3725 
  3726 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:265
  3727 msgctxt "Menu of Utilities"
  3728 msgid "Text Editors"
  3729 msgstr "Текстови редактори"
  3730 
  3731 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:273
  3732 msgctxt "Menu of Reference"
  3733 msgid "All"
  3734 msgstr "Всички"
  3735 
  3736 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:276
  3737 msgctxt "Menu of Reference"
  3738 msgid "Featured"
  3739 msgstr "Избрани"
  3740 
  3741 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:279
  3742 msgctxt "Menu of Art"
  3743 msgid "Art"
  3744 msgstr "Изкуство"
  3745 
  3746 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:282
  3747 msgctxt "Menu of Reference"
  3748 msgid "Biography"
  3749 msgstr "Биография"
  3750 
  3751 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:285
  3752 msgctxt "Menu of Reference"
  3753 msgid "Comics"
  3754 msgstr "Комикси"
  3755 
  3756 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:288
  3757 msgctxt "Menu of Reference"
  3758 msgid "Fiction"
  3759 msgstr "Белетристика"
  3760 
  3761 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:291
  3762 msgctxt "Menu of Reference"
  3763 msgid "Health"
  3764 msgstr "Здраве"
  3765 
  3766 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:294
  3767 msgctxt "Menu of Reference"
  3768 msgid "History"
  3769 msgstr "История"
  3770 
  3771 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:297
  3772 msgctxt "Menu of Reference"
  3773 msgid "Lifestyle"
  3774 msgstr "Начин на живот"
  3775 
  3776 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:300
  3777 msgctxt "Menu of Reference"
  3778 msgid "Politics"
  3779 msgstr "Политика"
  3780 
  3781 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:303
  3782 msgctxt "Menu of Reference"
  3783 msgid "Sports"
  3784 msgstr "Спорт"
  3785 
  3786 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Audio & Video
  3787 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:313
  3788 msgid "Audio & Video"
  3789 msgstr "Звук и видео"
  3790 
  3791 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Development
  3792 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:316
  3793 msgid "Developer Tools"
  3794 msgstr "Инструменти за разработка"
  3795 
  3796 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Education & Science
  3797 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:319
  3798 msgid "Education & Science"
  3799 msgstr "Образование и наука"
  3800 
  3801 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Game
  3802 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:322
  3803 msgid "Games"
  3804 msgstr "Игри"
  3805 
  3806 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Graphics
  3807 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:325
  3808 msgid "Graphics & Photography"
  3809 msgstr "Графика и фотография"
  3810 
  3811 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Office
  3812 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:328
  3813 msgid "Productivity"
  3814 msgstr "Производителност"
  3815 
  3816 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Communication
  3817 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:334
  3818 msgid "Communication & News"
  3819 msgstr "Общуване и новини"
  3820 
  3821 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Reference
  3822 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:337
  3823 msgid "Reference"
  3824 msgstr "Справка"
  3825 
  3826 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Utilities
  3827 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:340
  3828 msgid "Utilities"
  3829 msgstr "Инструменти"
  3830 
  3831 #. TRANSLATORS: status text when downloading
  3832 #: plugins/core/gs-plugin-appstream.c:693
  3833 msgid "Downloading extra metadata files…"
  3834 msgstr "Изтегляне на допълнителни файлове с метаданни…"
   3885"обновления;надграждане;източници;хранилища;предпочитания;настройки;"
   3886"инсталиране;деинсталиране;програма;софтуер;приложение;магазин;updates;"
   3887"upgrade;sources;repositories;preferences;install;uninstall;program;software;"
   3888"app;store;"
  38353889
  38363890#. TRANSLATORS: this is a group of updates that are not
  38373891#. * packages and are not shown in the main list
  3838 #: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:65
   3892#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:56
  38393893msgid "OS Updates"
  38403894msgstr "Обновления на операционната система"
   
  38423896#. TRANSLATORS: this is a longer description of the
  38433897#. * "OS Updates" string
  3844 #: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:70
   3898#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:61
  38453899msgid "Includes performance, stability and security improvements."
  38463900msgstr "Подобрения по производителността, стабилността и сигурността."
  38473901
  38483902#. TRANSLATORS: status text when downloading
  3849 #: plugins/core/gs-plugin-rewrite-resource.c:55
   3903#: plugins/core/gs-plugin-rewrite-resource.c:41
  38503904msgid "Downloading featured images…"
  38513905msgstr "Изтегляне на избраните изображения…"
  38523906
  3853 #: plugins/epiphany/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:6
  3854 msgid "Web Apps Support"
  3855 msgstr "Поддръжка на уеб-програми"
  3856 
  3857 #: plugins/epiphany/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:7
  3858 msgid "Run popular web applications in a browser"
  3859 msgstr "Изпълнение на популярни уеб-програми в браузър"
  3860 
  3861 #. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
  3862 #: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:118
  3863 msgid "GNOME Software AppStream system-wide installer"
  3864 msgstr "Системен инсталатор за „AppStream“ на „Управление на програми“"
  3865 
  3866 #: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:120
  3867 msgid "Failed to parse command line arguments"
  3868 msgstr "Аргументите подадени на програмата не могат да бъдат анализирани"
  3869 
  3870 #. TRANSLATORS: user did not specify a valid filename
  3871 #: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:127
  3872 msgid "You need to specify exactly one filename"
  3873 msgstr "Трябва да посочите само едно име на файл"
  3874 
  3875 #. TRANSLATORS: only able to install files as root
  3876 #: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:134
  3877 msgid "This program can only be used by the root user"
  3878 msgstr "Тази програма може да се използва само от системния администратор"
  3879 
  3880 #. TRANSLATORS: error details
  3881 #: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:142
  3882 msgid "Failed to validate content type"
  3883 msgstr "Видът на съдържанието не може да бъде проверен"
  3884 
  3885 #. TRANSLATORS: error details
  3886 #: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:149
  3887 msgid "Failed to copy"
  3888 msgstr "Копирането е неуспешно"
   3907#. TRANSLATORS: ‘Endless OS’ is a brand name; https://endlessos.com/
   3908#: plugins/eos-updater/gs-plugin-eos-updater.c:560
   3909msgid "Endless OS"
   3910msgstr "Endless OS"
   3911
   3912#. TRANSLATORS: ‘Endless OS’ is a brand name; https://endlessos.com/
   3913#: plugins/eos-updater/gs-plugin-eos-updater.c:563
   3914msgid "An Endless OS update with new features and fixes."
   3915msgstr "Обновление на Endless OS с нови функционалности и корекции."
   3916
   3917#: plugins/eos-updater/gs-plugin-eos-updater.c:824
   3918msgid "EOS update service could not fetch and apply the update."
   3919msgstr ""
   3920"Услугата за обновяване на Endless OS не може да изтегли и приложи "
   3921"обновлението."
  38893922
  38903923#. TRANSLATORS: status text when downloading
  3891 #: plugins/fedora-pkgdb-collections/gs-plugin-fedora-pkgdb-collections.c:212
   3924#: plugins/fedora-pkgdb-collections/gs-plugin-fedora-pkgdb-collections.c:194
  38923925msgid "Downloading upgrade information…"
  38933926msgstr "Изтегляне на информация за надграждането…"
  38943927
  38953928#. TRANSLATORS: this is a title for Fedora distro upgrades
  3896 #: plugins/fedora-pkgdb-collections/gs-plugin-fedora-pkgdb-collections.c:303
  3897 msgid "Upgrade your Fedora system to the latest features and improvements."
  3898 msgstr ""
  3899 "Надградете своята система „Fedora“, за да използвате най-новите "
  3900 "функционалности и подобрения."
   3929#: plugins/fedora-pkgdb-collections/gs-plugin-fedora-pkgdb-collections.c:284
   3930msgid ""
   3931"Upgrade for the latest features, performance and stability improvements."
   3932msgstr ""
   3933"Надградете, за да получите най-новите функционалности и по-големи "
   3934"производителност и стабилност."
  39013935
  39023936#: plugins/flatpak/org.gnome.Software.Plugin.Flatpak.metainfo.xml.in:6
   
  39093943
  39103944#. TRANSLATORS: status text when downloading new metadata
  3911 #: plugins/flatpak/gs-flatpak.c:597
   3945#: plugins/flatpak/gs-flatpak.c:1132
  39123946#, c-format
  39133947msgid "Getting flatpak metadata for %s…"
  39143948msgstr "Получаване на метаданни на „flatpak“ за „%s“…"
  39153949
  3916 #. TRANSLATORS: status text when downloading the RuntimeRepo
  3917 #: plugins/flatpak/gs-flatpak.c:2651
  3918 msgid "Getting runtime source…"
  3919 msgstr "Получаване на източника за изпълнимите файлове…"
   3950#: plugins/flatpak/gs-flatpak.c:3076
   3951#, c-format
   3952msgid "Failed to refine addon ‘%s’: %s"
   3953msgstr "Неуспешно уточняване на добавката „%s“: %s"
   3954
   3955#: plugins/flatpak/gs-plugin-flatpak.c:821
   3956#, c-format
   3957msgid "Failed to add to install for addon ‘%s’: %s"
   3958msgstr "Неуспешно добавяне на инсталирането на добавката „%s“: %s"
   3959
   3960#: plugins/flatpak/gs-plugin-flatpak.c:835
   3961#, c-format
   3962msgid "Failed to add to uninstall for addon ‘%s’: %s"
   3963msgstr "Неуспешно добавяне на деинсталирането на добавката „%s“: %s"
   3964
   3965#. TRANSLATORS: a specific part of hardware,
   3966#. * the first %s is the device name, e.g. 'Unifying Receiver`
   3967#: plugins/fwupd/gs-fwupd-app.c:135
   3968#, c-format
   3969msgid "%s Device Update"
   3970msgstr "Обновление на устройство за %s"
   3971
   3972#. TRANSLATORS: the entire system, e.g. all internal devices,
   3973#. * the first %s is the device name, e.g. 'ThinkPad P50`
   3974#: plugins/fwupd/gs-fwupd-app.c:140
   3975#, c-format
   3976msgid "%s System Update"
   3977msgstr "Обновления на системата за %s"
   3978
   3979#. TRANSLATORS: the EC is typically the keyboard controller chip,
   3980#. * the first %s is the device name, e.g. 'ThinkPad P50`
   3981#: plugins/fwupd/gs-fwupd-app.c:145
   3982#, c-format
   3983msgid "%s Embedded Controller Update"
   3984msgstr "Обновление на вграден контролер за %s"
   3985
   3986#. TRANSLATORS: ME stands for Management Engine, the Intel AMT thing,
   3987#. * the first %s is the device name, e.g. 'ThinkPad P50`
   3988#: plugins/fwupd/gs-fwupd-app.c:150
   3989#, c-format
   3990msgid "%s ME Update"
   3991msgstr "Обновление на модул за управление (ME) за %s"
   3992
   3993#. TRANSLATORS: ME stands for Management Engine (with Intel AMT),
   3994#. * where the first %s is the device name, e.g. 'ThinkPad P50`
   3995#: plugins/fwupd/gs-fwupd-app.c:155
   3996#, c-format
   3997msgid "%s Corporate ME Update"
   3998msgstr "Обновление на модул за управление (ME) за корпорации за %s"
   3999
   4000#. TRANSLATORS: ME stands for Management Engine, where
   4001#. * the first %s is the device name, e.g. 'ThinkPad P50`
   4002#: plugins/fwupd/gs-fwupd-app.c:160
   4003#, c-format
   4004msgid "%s Consumer ME Update"
   4005msgstr "Обновление на модул за управление (ME) за потребители за %s"
   4006
   4007#. TRANSLATORS: the controller is a device that has other devices
   4008#. * plugged into it, for example ThunderBolt, FireWire or USB,
   4009#. * the first %s is the device name, e.g. 'Intel ThunderBolt`
   4010#: plugins/fwupd/gs-fwupd-app.c:166
   4011#, c-format
   4012msgid "%s Controller Update"
   4013msgstr "Обновление на контролер за %s"
   4014
   4015#. TRANSLATORS: the Thunderbolt controller is a device that
   4016#. * has other high speed Thunderbolt devices plugged into it;
   4017#. * the first %s is the system name, e.g. 'ThinkPad P50`
   4018#: plugins/fwupd/gs-fwupd-app.c:172
   4019#, c-format
   4020msgid "%s Thunderbolt Controller Update"
   4021msgstr "Обновление на контролер на Thunderbolt за %s"
   4022
   4023#. TRANSLATORS: the CPU microcode is firmware loaded onto the CPU
   4024#. * at system bootup
   4025#: plugins/fwupd/gs-fwupd-app.c:177
   4026#, c-format
   4027msgid "%s CPU Microcode Update"
   4028msgstr "Обновление на микрокод на ЦПУ за %s"
   4029
   4030#. TRANSLATORS: configuration refers to hardware state,
   4031#. * e.g. a security database or a default power value
   4032#: plugins/fwupd/gs-fwupd-app.c:182
   4033#, c-format
   4034msgid "%s Configuration Update"
   4035msgstr "Обновление на настройки за %s"