Changeset 3420


Ignore:
Timestamp:
Jul 26, 2021, 8:56:14 AM (6 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

mutter: подаден през vertimus

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/mutter.master.bg.po

  r3409 r3420  
  66# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010.
  77# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
  8 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2016, 2017.
   8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2016, 2017, 2021.
  99# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004.
  1010# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
   
  1515"Project-Id-Version: mutter master\n"
  1616"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
  17 "POT-Creation-Date: 2021-06-20 22:14+0000\n"
  18 "PO-Revision-Date: 2021-07-04 14:48+0200\n"
   17"POT-Creation-Date: 2021-07-22 14:59+0000\n"
   18"PO-Revision-Date: 2021-07-25 07:52+0200\n"
  1919"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  2020"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  164164#: data/50-mutter-navigation.xml:131
  165165msgid "Move to workspace on the left"
  166 msgstr "Преместване на работния плот наляво"
   166msgstr "Преместване към работния плот наляво"
  167167
  168168#: data/50-mutter-navigation.xml:134
  169169msgid "Move to workspace on the right"
  170 msgstr "Преместване на работния плот надясно"
   170msgstr "Преместване към работния плот надясно"
  171171
  172172#: data/50-mutter-navigation.xml:138
  173173msgid "Move to workspace above"
  174 msgstr "Преместване на горния работен плот"
   174msgstr "Преместване към горния работен плот"
  175175
  176176#: data/50-mutter-navigation.xml:142
  177177msgid "Move to workspace below"
  178 msgstr "Преместване на долния работен плот"
   178msgstr "Преместване към долния работен плот"
  179179
  180180#: data/50-mutter-system.xml:6 data/50-mutter-wayland.xml:6
   
  192192#: data/50-mutter-wayland.xml:8
  193193msgid "Restore the keyboard shortcuts"
  194 msgstr ""
   194msgstr "Възстановяване на клавишните комбинации"
  195195
  196196#: data/50-mutter-windows.xml:6
   
  232232#: data/50-mutter-windows.xml:24
  233233msgid "Resize window"
  234 msgstr "Оразмеряване на прозорец"
   234msgstr "Преоразмеряване на прозорец"
  235235
  236236#: data/50-mutter-windows.xml:27
   
  260260#: data/50-mutter-windows.xml:41 data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:166
  261261msgid "View split on left"
  262 msgstr "Изглед разделен отляво"
   262msgstr "Разделѐн отляво изглед"
  263263
  264264#: data/50-mutter-windows.xml:45 data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:171
  265265msgid "View split on right"
  266 msgstr "Изглед разделен отдясно"
   266msgstr "Разделѐн отдясно изглед"
  267267
  268268#: data/mutter.desktop.in:4
   
  296296"the parent window."
  297297msgstr ""
  298 "Когато е ключът е истина, модалните диалогови прозорци прилепват към "
  299 "заглавната лента на родителския си прозорец и се местят с него, вместо да са "
  300 "отделни и да имат собствена заглавна лента."
   298"Когато е истина, модалните диалогови прозорци прилепват към заглавната лента "
   299"на родителския си прозорец и се местят с него, вместо да са отделни и да "
   300"имат собствена заглавна лента."
  301301
  302302#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:30
   
  327327"gnome.desktop.wm.preferences)."
  328328msgstr ""
  329 "Определя дали се ползва динамично управление на работните места или броят им "
  330 "е установено число (зададено чрез ключа „num-workspaces“ в „org.gnome."
  331 "desktop.wm.preferences“)."
   329"Дали се ползва динамично управление на работните места или броят им е "
   330"установено число (зададено чрез ключа „num-workspaces“ в „org.gnome.desktop."
   331"wm.preferences“)."
  332332
  333333#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:50
   
  352352"for window cycling."
  353353msgstr ""
  354 "Дали отбелязването на рамка и изскачащият прозорец при обхождане на "
   354"Дали изскачащият прозорец при обхождане и рамката за отбелязване на "
  355355"прозорците да се изключат."
  356356
   
  409409
  410410#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:108
  411 #, fuzzy
  412411msgid ""
  413412"To enable experimental features, add the feature keyword to the list. "
   
  426425"X11 clients are gone. Does not require a restart."
  427426msgstr ""
  428 "За да включите експерименталните възможности, добавете ги към списъка. В "
  429 "някои случаи това изисква рестартиране на мениджъра за наслагване. "
   427"За да включите експериментални възможности, добавете ги към списъка. В някои "
   428"случаи това изисква рестартиране на мениджъра за наслагване. "
  430429"Експерименталните възможности може да не са инсталирани или може да не се "
  431430"настройват. Тази секция не гарантира никаква бъдеща съвместимост. Възможните "
   
  434433"което се мащабират буферите за кадри, а не съдържанието на прозорците — за "
  435434"управление на мониторите с висока разделителна способност, не изисква "
  436 "рестартиране. • „remote-desktop“ — поддръжка на отдалечено работно място. "
  437 "Отдалеченото работно място изиска и предаването на екрана със „screen-cast“. "
  438 "• „screen-cast“ — предаване на екрана."
   435"рестартиране. • „rt-scheduler“ — mutter заявява достъп в реално време с "
   436"нисък приоритет. Изпълнимият файл или потребителят трябва да е със зададена "
   437"настройка „CAP_SYS_NICE“, изисква рестартиране. • „dma-buf-screen-sharing“ — "
   438"включва буферирано споделяне на екрана чрез директен достъп до паметта "
   439"(DMA). Настройката стандартно е включена при ползването на драйвера i915, "
   440"иначе е изключена, изисква рестартиране. • „autoclose-xwayland“ — "
   441"автоматично спиране на Xwayland, когато всички клиенти на X11 привършат "
   442"работа, не изисква рестартиране."
  439443
  440444#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:143
  441445msgid "Modifier to use to locate the pointer"
  442 msgstr ""
   446msgstr "Модификатор за откриване на показалеца"
  443447
  444448#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:144
  445449msgid "This key will initiate the “locate pointer” action."
  446 msgstr ""
   450msgstr "Този клавиш задейства откриването на показалеца."
  447451
  448452#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
  449453msgid "Timeout for check-alive ping"
  450 msgstr ""
   454msgstr "Време на проверка за функциониране"
  451455
  452456#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:152
   
  455459"not be detected as frozen. Using 0 will disable the alive check completely."
  456460msgstr ""
   461"Брой милисекунди, в които клиентът трябва да отговори на заявка за проверка "
   462"на състоянието, за да не се счита за забил. Стойност 0 изключва проверката."
  457463
  458464#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:176
   
  527533msgid "Allow X11 grabs to lock keyboard focus with Xwayland"
  528534msgstr ""
   535"Позволяване на заявките за прихващане на X11 да заключват фокуса на "
   536"клавиатурата при ползването на Xwayland"
  529537
  530538#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:71
   
  540548"allowed in key “xwayland-grab-access-rules”."
  541549msgstr ""
   550"Позволяване на всички събития от клавиатурата да се предават към прозорците "
   551"заявили прихващане на X11, когато фокусът на клавиатурата е заключен към тях "
   552"при ползването на Xwayland. Така може да се поддържат клиенти на X11, които "
   553"ползват прозорец, който не получава фокуса на клавиатурата, но праща заявка "
   554"за прихващането му и така той получава всички събития от клавиатурата. Тази "
   555"опция е необходима много рядко. Тя не влияе на нормалните прозорци на X11, "
   556"които може да получават фокуса. За да влезе в сила заявка за прихващане на "
   557"X11 под Wayland, клиентът трябва да е пратил специално съобщение на X11 на "
   558"основния прозорец или да е между изброените програми в ключа „xwayland-grab-"
   559"access-rules“."
  542560
  543561#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:90
  544562msgid "Xwayland applications allowed to issue keyboard grabs"
  545 msgstr ""
   563msgstr "Програми за Xwayland, които може да прихващат фокуса на клавиатурата"
  546564
  547565#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:91
   
  558576"shortcuts”."
  559577msgstr ""
   578"Списък с имената на ресурси или класовете им за прозорците на X11, на които "
   579"е позволено или забранено да прихващат фокуса на клавиатурата на X11 под "
   580"Xwayland. Името или класа на ресурса на всеки прозорец на X11 може да бъде "
   581"получен с командата „xprop WM_CLASS“. Поддържат се и знаците за шаблони „*“ "
   582"и „?“. Ако стойност започва с „!“, обозначената програма няма да може да "
   583"прихваща фокуса, като това е с приоритет. Стандартният списък съдържа "
   584"следните програми: „@XWAYLAND_GRAB_DEFAULT_ACCESS_RULES@“. Потребителите "
   585"може да прекратят текущо прихващане на фокуса на клавиатурата с клавишната "
   586"комбинация указана в ключа „restore-shortcuts“."
  560587
  561588#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:116
  562589msgid "Disable selected X extensions in Xwayland"
  563 msgstr ""
   590msgstr "Изключване на избраните разширения на X в Xwayland"
  564591
  565592#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:117
   
  570597"needs to be restarted for this setting to take effect."
  571598msgstr ""
   599"Тази настройка изключва избраните разширения на X в Xwayland, дори и ако той "
   600"е компилиран с поддръжката им. Тя няма ефект, ако Xwayland е компилиран без "
   601"тях. Xwayland трябва да бъде рестартиран, за да влезе настройката в сила."
  572602
  573603#: src/backends/meta-monitor.c:235
   
  601631#: src/backends/meta-profiler.c:79
  602632msgid "Compositor"
  603 msgstr ""
   633msgstr "Мениджър за наслагване"
   634
   635#: src/backends/x11/meta-clutter-backend-x11.c:237
   636msgid "X display to use"
   637msgstr "X дисплеят, който да се използва"
   638
   639#: src/backends/x11/meta-clutter-backend-x11.c:243
   640msgid "X screen to use"
   641msgstr "X екранът, който да се използва"
   642
   643#: src/backends/x11/meta-clutter-backend-x11.c:248
   644#: src/core/meta-context-main.c:583
   645msgid "Make X calls synchronous"
   646msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
   647
   648#: src/backends/x11/meta-clutter-backend-x11.c:254
   649msgid "Disable XInput support"
   650msgstr "Изключване на XInput"
  604651
  605652#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
  606653#. * we have no way to get it to exit
  607 #: src/compositor/compositor.c:510
   654#: src/compositor/compositor.c:513
  608655#, c-format
  609656msgid ""
   
  615662msgstr "Събитие за звънец"
  616663
  617 #: src/core/main.c:200
  618 msgid "Disable connection to session manager"
  619 msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
  620 
  621 #: src/core/main.c:206
  622 msgid "Replace the running window manager"
  623 msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци"
  624 
  625 #: src/core/main.c:212
  626 msgid "Specify session management ID"
  627 msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
  628 
  629 #: src/core/main.c:217
  630 msgid "X Display to use"
  631 msgstr "X дисплеят, който да се използва"
  632 
  633 # Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
  634 # пренасяне.
  635 #: src/core/main.c:223
  636 msgid "Initialize session from savefile"
  637 msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
  638 
  639 #: src/core/main.c:229
  640 msgid "Make X calls synchronous"
  641 msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
  642 
  643 #: src/core/main.c:236
  644 msgid "Run as a wayland compositor"
  645 msgstr "Wayland да е мениджър за наслагване"
  646 
  647 #: src/core/main.c:242
  648 msgid "Run as a nested compositor"
  649 msgstr "Изпълнение като вложен сървър за изобразяване"
  650 
  651 #: src/core/main.c:248
  652 msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
  653 msgstr ""
  654 
  655 #: src/core/main.c:254
  656 msgid "Specify Wayland display name to use"
  657 msgstr ""
  658 
  659 #: src/core/main.c:262
  660 msgid "Run as a full display server, rather than nested"
  661 msgstr "Изпълнение като самостоятелен, а не вложен сървър за изобразяване"
  662 
  663 #: src/core/main.c:267
  664 msgid "Run as a headless display server"
  665 msgstr "Изпълнение като сървър за изобразяване без монитор"
  666 
  667 #: src/core/main.c:272
  668 msgid "Add persistent virtual monitor (WxH or WxH@R)"
  669 msgstr ""
  670 
  671 #: src/core/main.c:278
  672 msgid "Run with X11 backend"
  673 msgstr ""
  674 
  675664#. Translators: %s is a window title
  676665#: src/core/meta-close-dialog-default.c:151
   
  699688msgstr "Из_чакване"
  700689
   690#: src/core/meta-context-main.c:553
   691msgid "Replace the running window manager"
   692msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци"
   693
   694#: src/core/meta-context-main.c:559
   695msgid "X Display to use"
   696msgstr "X дисплей, който да се използва"
   697
   698#: src/core/meta-context-main.c:565
   699msgid "Disable connection to session manager"
   700msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
   701
   702#: src/core/meta-context-main.c:571
   703msgid "Specify session management ID"
   704msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
   705
   706# Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
   707# пренасяне.
   708#: src/core/meta-context-main.c:577
   709msgid "Initialize session from savefile"
   710msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
   711
   712#: src/core/meta-context-main.c:590
   713msgid "Run as a wayland compositor"
   714msgstr "Wayland да е мениджър за наслагване"
   715
   716#: src/core/meta-context-main.c:596
   717msgid "Run as a nested compositor"
   718msgstr "Изпълнение като вложен сървър за изобразяване"
   719
   720#: src/core/meta-context-main.c:602
   721msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
   722msgstr "Мениджърът за наслагване на wayland да се стартира без Xwayland"
   723
   724#: src/core/meta-context-main.c:608
   725msgid "Specify Wayland display name to use"
   726msgstr "Име на дисплей на Wayland, който да се ползва"
   727
   728#: src/core/meta-context-main.c:616
   729msgid "Run as a full display server, rather than nested"
   730msgstr "Изпълнение като самостоятелен, а не вложен сървър за изобразяване"
   731
   732#: src/core/meta-context-main.c:621
   733msgid "Run as a headless display server"
   734msgstr "Изпълнение като сървър за изобразяване без монитор"
   735
   736#: src/core/meta-context-main.c:626
   737msgid "Add persistent virtual monitor (WxH or WxH@R)"
   738msgstr "Добавяне на постоянен, виртуален монитор (ШxВ или ШxВ@Ч)"
   739
   740#: src/core/meta-context-main.c:632
   741msgid "Run with X11 backend"
   742msgstr "Стартиране с подсистемата за X11"
   743
  701744#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
  702745#. * different modes.
  703746#.
  704 #: src/core/meta-pad-action-mapper.c:780
   747#: src/core/meta-pad-action-mapper.c:782
  705748#, c-format
  706749msgid "Mode Switch (Group %d)"
   
  710753#. * mapping through the available outputs.
  711754#.
  712 #: src/core/meta-pad-action-mapper.c:803
   755#: src/core/meta-pad-action-mapper.c:805
  713756msgid "Switch monitor"
  714757msgstr "Смяна на екрана"
  715758
  716 #: src/core/meta-pad-action-mapper.c:805
   759#: src/core/meta-pad-action-mapper.c:807
  717760msgid "Show on-screen help"
  718761msgstr "Показване на помощта на екрана"
  719762
  720 #: src/core/mutter.c:46
   763#: src/core/mutter.c:47
  721764msgid "Print version"
  722765msgstr "Отпечатване на версията на програмата"
  723766
  724 #: src/core/mutter.c:52
   767#: src/core/mutter.c:53
  725768msgid "Mutter plugin to use"
  726769msgstr "Приставка, която да се ползва"
   
  740783msgstr "Смяна на режима: режим %d"
  741784
  742 #: src/x11/meta-x11-display.c:676
   785#: src/x11/meta-x11-display.c:673
  743786#, c-format
  744787msgid ""
   
  749792"опцията „--replace“."
  750793
  751 #: src/x11/meta-x11-display.c:1097
   794#: src/x11/meta-x11-display.c:1067
  752795msgid "Failed to initialize GDK"
  753 msgstr ""
  754 
  755 #: src/x11/meta-x11-display.c:1121
   796msgstr "Неуспешно инициализиране на GDK"
   797
   798#: src/x11/meta-x11-display.c:1091
  756799#, c-format
  757800msgid "Failed to open X Window System display “%s”"
  758801msgstr "Неуспешно отваряне на дисплея на X Window „%s“"
  759802
  760 #: src/x11/meta-x11-display.c:1204
   803#: src/x11/meta-x11-display.c:1175
  761804#, c-format
  762805msgid "Screen %d on display “%s” is invalid"
   
  766809#, c-format
  767810msgid "Format %s not supported"
  768 msgstr ""
  769 
  770 #: src/x11/session.c:1828
   811msgstr "Неподдържан формат: %s"
   812
   813#: src/x11/session.c:1845
  771814msgid ""
  772815"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
   
  780823msgid "%s (on %s)"
  781824msgstr "%s (от %s)"
  782 
  783 #~ msgid "Toggle shaded state"
  784 #~ msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
  785 
  786 #, c-format
  787 #~ msgid ""
  788 #~ "mutter %s\n"
  789 #~ "Copyright © 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
  790 #~ "This is free software; see the source for copying conditions.\n"
  791 #~ "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
  792 #~ "PARTICULAR PURPOSE.\n"
  793 #~ msgstr ""
  794 #~ "mutter %s\n"
  795 #~ "Авторски права (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
  796 #~ "Тази програма (mutter) е свободен софтуер, прегледайте изходния код "
  797 #~ "относно условията за разпространение.\n"
  798 #~ "Тази програма се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и за ПРОДАЖБА "
  799 #~ "или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА.\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.