Changeset 3403


Ignore:
Timestamp:
May 28, 2021, 6:50:44 PM (16 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/526

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3395 r3403  
  3333# switch to branch преминавам към клон
  3434# sparse entry/blob частично изтеглена директория/път/обект-BLOB
   35# sparse index частичен индекс
  3536# revision range диапазон на версиите
  3637# cover letter придружаващо писмо
   
  153154# overflow data данни за отместването
  154155# reverse index обратен индекс (а не обърнат, за да не се бърка с reverse key index)
   156# preferred предпочитан
   157# expired остарял
   158# reroll-count номер на редакция
   159# Nth re-roll N-та поредна редакция
   160# fetch доставам
   161# prefetch предварително доставяне
  155162# ------------------------
  156163# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
   
  171178"Project-Id-Version: git 2.31\n"
  172179"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  173 "POT-Creation-Date: 2021-03-04 22:41+0800\n"
  174 "PO-Revision-Date: 2021-03-05 12:11+0100\n"
   180"POT-Creation-Date: 2021-05-17 16:02+0800\n"
   181"PO-Revision-Date: 2021-05-28 17:44+0200\n"
  175182"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  176183"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  186193msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
  187194
  188 #: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:65 sequencer.c:3292
  189 #: sequencer.c:3743 sequencer.c:3898 builtin/rebase.c:1538
  190 #: builtin/rebase.c:1963
   195#: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:65 sequencer.c:3493
   196#: sequencer.c:3944 sequencer.c:4099 builtin/rebase.c:1528
   197#: builtin/rebase.c:1953
  191198msgid "could not read index"
  192199msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
   
  216223msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
  217224
  218 #: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3486
   225#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3687
  219226msgid "could not write index"
  220227msgstr "индексът не може да бъде записан"
   
  232239msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
  233240
  234 #: add-interactive.c:729 apply.c:4125 builtin/checkout.c:295
   241#: add-interactive.c:729 apply.c:4127 builtin/checkout.c:298
  235242#: builtin/reset.c:145
  236243#, c-format
   
  372379msgstr "извън индекса"
  373380
  374 #: add-interactive.c:1144 apply.c:4987 apply.c:4990 builtin/am.c:2257
  375 #: builtin/am.c:2260 builtin/bugreport.c:134 builtin/clone.c:124
  376 #: builtin/fetch.c:150 builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:190
  377 #: builtin/submodule--helper.c:409 builtin/submodule--helper.c:1818
  378 #: builtin/submodule--helper.c:1821 builtin/submodule--helper.c:2326
  379 #: builtin/submodule--helper.c:2329 builtin/submodule--helper.c:2572
   381#: add-interactive.c:1144 apply.c:4994 apply.c:4997 builtin/am.c:2308
   382#: builtin/am.c:2311 builtin/bugreport.c:135 builtin/clone.c:128
   383#: builtin/fetch.c:152 builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:190
   384#: builtin/submodule--helper.c:409 builtin/submodule--helper.c:1819
   385#: builtin/submodule--helper.c:1822 builtin/submodule--helper.c:2327
   386#: builtin/submodule--helper.c:2330 builtin/submodule--helper.c:2573
  380387#: git-add--interactive.perl:213
  381388msgid "path"
   
  823830#: add-patch.c:1289
  824831msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
  825 msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!"
   832msgstr "Избраните парчета не може да се добавят в индекса!"
  826833
  827834#: add-patch.c:1290 git-add--interactive.perl:1346
   
  921928msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
  922929
  923 #: advice.c:143
   930#: advice.c:145
  924931#, c-format
  925932msgid ""
   
  931938"    git config advice.%s false"
  932939
  933 #: advice.c:159
   940#: advice.c:161
  934941#, c-format
  935942msgid "%shint: %.*s%s\n"
  936943msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
  937944
  938 #: advice.c:250
   945#: advice.c:252
  939946msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
  940947msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
  941948
  942 #: advice.c:252
   949#: advice.c:254
  943950msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
  944951msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
  945952
  946 #: advice.c:254
   953#: advice.c:256
  947954msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
  948955msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
  949956
  950 #: advice.c:256
   957#: advice.c:258
  951958msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
  952959msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
  953960
  954 #: advice.c:258
   961#: advice.c:260
  955962msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
  956963msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
  957964
  958 #: advice.c:260
   965#: advice.c:262
  959966#, c-format
  960967msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
  961968msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
  962969
  963 #: advice.c:268
   970#: advice.c:270
  964971msgid ""
  965972"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
   
  969976"за да отбележите коригирането им.  След това извършете подаването."
  970977
  971 #: advice.c:276
   978#: advice.c:278
  972979msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
  973980msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
  974981
  975 #: advice.c:281 builtin/merge.c:1370
   982#: advice.c:283 builtin/merge.c:1374
  976983msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
  977984msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
  978985
  979 #: advice.c:283
   986#: advice.c:285
  980987msgid "Please, commit your changes before merging."
  981988msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
  982989
  983 #: advice.c:284
   990#: advice.c:286
  984991msgid "Exiting because of unfinished merge."
  985992msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
  986993
  987 #: advice.c:290
   994#: advice.c:296
   995#, c-format
   996msgid ""
   997"The following pathspecs didn't match any eligible path, but they do match "
   998"index\n"
   999"entries outside the current sparse checkout:\n"
   1000msgstr ""
   1001"Следните пътища не съвпадат с никой от настроените, но съвпадат с обекти\n"
   1002"в индекса, които са извън текущото частично изтегляне:\n"
   1003
   1004#: advice.c:303
   1005msgid ""
   1006"Disable or modify the sparsity rules if you intend to update such entries."
   1007msgstr ""
   1008"Изключете или променете правилата за частичност, ако искате до обновявате "
   1009"такива обекти."
   1010
   1011#: advice.c:310
  9881012#, c-format
  9891013msgid ""
   
  10141038"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
  10151039"\n"
  1016 "Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
   1040"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, може да\n"
  10171041"направите това като зададете име на клон към опцията „-c“ на командата\n"
  10181042"„switch“.  Например:\n"
   
  10361060msgstr "кавичка без еш"
  10371061
  1038 #: apply.c:69
   1062#: apply.c:70
  10391063#, c-format
  10401064msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
  10411065msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
  10421066
  1043 #: apply.c:85
   1067#: apply.c:86
  10441068#, c-format
  10451069msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
  10461070msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
  10471071
  1048 #: apply.c:135
   1072#: apply.c:136
  10491073msgid "--reject and --3way cannot be used together."
  10501074msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
  10511075
  1052 #: apply.c:137
  1053 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
  1054 msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
  1055 
  1056 #: apply.c:140
   1076#: apply.c:139
  10571077msgid "--3way outside a repository"
  10581078msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
  10591079
  1060 #: apply.c:151
   1080#: apply.c:150
  10611081msgid "--index outside a repository"
  10621082msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
  10631083
  1064 #: apply.c:154
   1084#: apply.c:153
  10651085msgid "--cached outside a repository"
  10661086msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
  10671087
  1068 #: apply.c:801
   1088#: apply.c:800
  10691089#, c-format
  10701090msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
  10711091msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
  10721092
  1073 #: apply.c:810
   1093#: apply.c:809
  10741094#, c-format
  10751095msgid "regexec returned %d for input: %s"
  10761096msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
  10771097
  1078 #: apply.c:884
   1098#: apply.c:883
  10791099#, c-format
  10801100msgid "unable to find filename in patch at line %d"
  10811101msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
  10821102
  1083 #: apply.c:922
   1103#: apply.c:921
  10841104#, c-format
  10851105msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
   
  10881108"null“, а бе получен „%1$s“"
  10891109
  1090 #: apply.c:928
   1110#: apply.c:927
  10911111#, c-format
  10921112msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
   
  10951115"неправилно име на нов файл"
  10961116
  1097 #: apply.c:929
   1117#: apply.c:928
  10981118#, c-format
  10991119msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
   
  11021122"неправилно име на стар файл"
  11031123
  1104 #: apply.c:934
   1124#: apply.c:933
  11051125#, c-format
  11061126msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
   
  11091129"null“"
  11101130
  1111 #: apply.c:963
   1131#: apply.c:962
  11121132#, c-format
  11131133msgid "invalid mode on line %d: %s"
  11141134msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
  11151135
  1116 #: apply.c:1282
   1136#: apply.c:1281
  11171137#, c-format
  11181138msgid "inconsistent header lines %d and %d"
  11191139msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
  11201140
  1121 #: apply.c:1372
   1141#: apply.c:1371
  11221142#, c-format
  11231143msgid ""
   
  11341154"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  11351155
  1136 #: apply.c:1385
   1156#: apply.c:1384
  11371157#, c-format
  11381158msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
   
  11401160"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  11411161
  1142 #: apply.c:1481
   1162#: apply.c:1480
  11431163#, c-format
  11441164msgid "recount: unexpected line: %.*s"
  11451165msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
  11461166
  1147 #: apply.c:1550
   1167#: apply.c:1549
  11481168#, c-format
  11491169msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
  11501170msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
  11511171
  1152 #: apply.c:1753
   1172#: apply.c:1752
  11531173msgid "new file depends on old contents"
  11541174msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
  11551175
  1156 #: apply.c:1755
   1176#: apply.c:1754
  11571177msgid "deleted file still has contents"
  11581178msgstr "изтритият файл не е празен"
  11591179
  1160 #: apply.c:1789
   1180#: apply.c:1788
  11611181#, c-format
  11621182msgid "corrupt patch at line %d"
  11631183msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
  11641184
  1165 #: apply.c:1826
   1185#: apply.c:1825
  11661186#, c-format
  11671187msgid "new file %s depends on old contents"
  11681188msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
  11691189
  1170 #: apply.c:1828
   1190#: apply.c:1827
  11711191#, c-format
  11721192msgid "deleted file %s still has contents"
  11731193msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
  11741194
  1175 #: apply.c:1831
   1195#: apply.c:1830
  11761196#, c-format
  11771197msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
  11781198msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
  11791199
  1180 #: apply.c:1978
   1200#: apply.c:1977
  11811201#, c-format
  11821202msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
  11831203msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
  11841204
  1185 #: apply.c:2015
   1205#: apply.c:2014
  11861206#, c-format
  11871207msgid "unrecognized binary patch at line %d"
  11881208msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
  11891209
  1190 #: apply.c:2177
   1210#: apply.c:2176
  11911211#, c-format
  11921212msgid "patch with only garbage at line %d"
  11931213msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
  11941214
  1195 #: apply.c:2263
   1215#: apply.c:2262
  11961216#, c-format
  11971217msgid "unable to read symlink %s"
  11981218msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
  11991219
  1200 #: apply.c:2267
   1220#: apply.c:2266
  12011221#, c-format
  12021222msgid "unable to open or read %s"
  12031223msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
  12041224
  1205 #: apply.c:2936
   1225#: apply.c:2935
  12061226#, c-format
  12071227msgid "invalid start of line: '%c'"
  12081228msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
  12091229
  1210 #: apply.c:3057
   1230#: apply.c:3056
  12111231#, c-format
  12121232msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
   
  12171237"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
  12181238
  1219 #: apply.c:3069
   1239#: apply.c:3068
  12201240#, c-format
  12211241msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
   
  12231243"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
  12241244
  1225 #: apply.c:3075
   1245#: apply.c:3074
  12261246#, c-format
  12271247msgid ""
   
  12321252"%.*s"
  12331253
  1234 #: apply.c:3097
   1254#: apply.c:3096
  12351255#, c-format
  12361256msgid "missing binary patch data for '%s'"
  12371257msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
  12381258
  1239 #: apply.c:3105
   1259#: apply.c:3104
  12401260#, c-format
  12411261msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
   
  12441264"парче за „%s“ липсва"
  12451265
  1246 #: apply.c:3152
   1266#: apply.c:3151
  12471267#, c-format
  12481268msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
  12491269msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
  12501270
  1251 #: apply.c:3163
   1271#: apply.c:3162
  12521272#, c-format
  12531273msgid ""
   
  12551275msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
  12561276
  1257 #: apply.c:3171
   1277#: apply.c:3170
  12581278#, c-format
  12591279msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
  12601280msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
  12611281
  1262 #: apply.c:3189
   1282#: apply.c:3188
  12631283#, c-format
  12641284msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
   
  12671287"прочетен"
  12681288
  1269 #: apply.c:3202
   1289#: apply.c:3201
  12701290#, c-format
  12711291msgid "binary patch does not apply to '%s'"
  12721292msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
  12731293
  1274 #: apply.c:3209
   1294#: apply.c:3208
  12751295#, c-format
  12761296msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
   
  12791299"бе получено: „%s“)"
  12801300
  1281 #: apply.c:3230
   1301#: apply.c:3229
  12821302#, c-format
  12831303msgid "patch failed: %s:%ld"
  12841304msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
  12851305
  1286 #: apply.c:3353
   1306#: apply.c:3352
  12871307#, c-format
  12881308msgid "cannot checkout %s"
  12891309msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  12901310
  1291 #: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:86 pack-revindex.c:213
   1311#: apply.c:3404 apply.c:3415 apply.c:3461 midx.c:98 pack-revindex.c:214
  12921312#: setup.c:308
  12931313#, c-format
   
  12951315msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  12961316
  1297 #: apply.c:3413
   1317#: apply.c:3412
  12981318#, c-format
  12991319msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
  13001320msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
  13011321
  1302 #: apply.c:3442 apply.c:3685
   1322#: apply.c:3441 apply.c:3687
  13031323#, c-format
  13041324msgid "path %s has been renamed/deleted"
  13051325msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
  13061326
  1307 #: apply.c:3528 apply.c:3700
   1327#: apply.c:3527 apply.c:3702
  13081328#, c-format
  13091329msgid "%s: does not exist in index"
  13101330msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
  13111331
  1312 #: apply.c:3537 apply.c:3708 apply.c:3952
   1332#: apply.c:3536 apply.c:3710 apply.c:3954
  13131333#, c-format
  13141334msgid "%s: does not match index"
  13151335msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
  13161336
  1317 #: apply.c:3572
  1318 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
  1319 msgstr ""
  1320 "в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
  1321 "сливане."
  1322 
  1323 #: apply.c:3575
  1324 #, c-format
  1325 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
  1326 msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
  1327 
  1328 #: apply.c:3591 apply.c:3595
   1337#: apply.c:3571
   1338msgid "repository lacks the necessary blob to perform 3-way merge."
   1339msgstr "в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за тройно сливане."
   1340
   1341#: apply.c:3574
   1342#, c-format
   1343msgid "Performing three-way merge...\n"
   1344msgstr "Тройно сливане…\n"
   1345
   1346#: apply.c:3590 apply.c:3594
  13291347#, c-format
  13301348msgid "cannot read the current contents of '%s'"
  13311349msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
  13321350
  1333 #: apply.c:3607
  1334 #, c-format
  1335 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
  1336 msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
  1337 
  1338 #: apply.c:3621
   1351#: apply.c:3606
   1352#, c-format
   1353msgid "Failed to perform three-way merge...\n"
   1354msgstr "Неуспешно тройно сливане…\n"
   1355
   1356#: apply.c:3620
  13391357#, c-format
  13401358msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
  13411359msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
  13421360
  1343 #: apply.c:3626
   1361#: apply.c:3625
  13441362#, c-format
  13451363msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
  13461364msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
  13471365
  1348 #: apply.c:3652
   1366#: apply.c:3642
   1367#, c-format
   1368msgid "Falling back to direct application...\n"
   1369msgstr "Преминаване към пряко прилагане…\n"
   1370
   1371#: apply.c:3654
  13491372msgid "removal patch leaves file contents"
  13501373msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
  13511374
  1352 #: apply.c:3725
   1375#: apply.c:3727
  13531376#, c-format
  13541377msgid "%s: wrong type"
  13551378msgstr "„%s“: неправилен вид"
  13561379
  1357 #: apply.c:3727
   1380#: apply.c:3729
  13581381#, c-format
  13591382msgid "%s has type %o, expected %o"
  13601383msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
  13611384
  1362 #: apply.c:3892 apply.c:3894 read-cache.c:832 read-cache.c:858
  1363 #: read-cache.c:1313
   1385#: apply.c:3894 apply.c:3896 read-cache.c:861 read-cache.c:890
   1386#: read-cache.c:1351
  13641387#, c-format
  13651388msgid "invalid path '%s'"
  13661389msgstr "неправилен път: „%s“"
  13671390
  1368 #: apply.c:3950
   1391#: apply.c:3952
  13691392#, c-format
  13701393msgid "%s: already exists in index"
  13711394msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
  13721395
  1373 #: apply.c:3954
   1396#: apply.c:3956
  13741397#, c-format
  13751398msgid "%s: already exists in working directory"
  13761399msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
  13771400
  1378 #: apply.c:3974
   1401#: apply.c:3976
  13791402#, c-format
  13801403msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
  13811404msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
  13821405
  1383 #: apply.c:3979
   1406#: apply.c:3981
  13841407#, c-format
  13851408msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
   
  13871410"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
  13881411
  1389 #: apply.c:3999
   1412#: apply.c:4001
  13901413#, c-format
  13911414msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
  13921415msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
  13931416
  1394 #: apply.c:4003
   1417#: apply.c:4005
  13951418#, c-format
  13961419msgid "%s: patch does not apply"
  13971420msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  13981421
  1399 #: apply.c:4018
   1422#: apply.c:4020
  14001423#, c-format
  14011424msgid "Checking patch %s..."
  14021425msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
  14031426
  1404 #: apply.c:4110
   1427#: apply.c:4112
  14051428#, c-format
  14061429msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
   
  14081431"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
  14091432
  1410 #: apply.c:4117
   1433#: apply.c:4119
  14111434#, c-format
  14121435msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
  14131436msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
  14141437
  1415 #: apply.c:4120
   1438#: apply.c:4122
  14161439#, c-format
  14171440msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
  14181441msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
  14191442
  1420 #: apply.c:4129
   1443#: apply.c:4131
  14211444#, c-format
  14221445msgid "could not add %s to temporary index"
  14231446msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
  14241447
  1425 #: apply.c:4139
   1448#: apply.c:4141
  14261449#, c-format
  14271450msgid "could not write temporary index to %s"
  14281451msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
  14291452
  1430 #: apply.c:4277
   1453#: apply.c:4279
  14311454#, c-format
  14321455msgid "unable to remove %s from index"
  14331456msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
  14341457
  1435 #: apply.c:4311
   1458#: apply.c:4313
  14361459#, c-format
  14371460msgid "corrupt patch for submodule %s"
  14381461msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
  14391462
  1440 #: apply.c:4317
   1463#: apply.c:4319
  14411464#, c-format
  14421465msgid "unable to stat newly created file '%s'"
   
  14441467"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
  14451468
  1446 #: apply.c:4325
   1469#: apply.c:4327
  14471470#, c-format
  14481471msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
   
  14501473"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
  14511474
  1452 #: apply.c:4331 apply.c:4476
   1475#: apply.c:4333 apply.c:4478
  14531476#, c-format
  14541477msgid "unable to add cache entry for %s"
  14551478msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  14561479
  1457 #: apply.c:4374 builtin/bisect--helper.c:523
   1480#: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:523
  14581481#, c-format
  14591482msgid "failed to write to '%s'"
  14601483msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  14611484
  1462 #: apply.c:4378
   1485#: apply.c:4380
  14631486#, c-format
  14641487msgid "closing file '%s'"
  14651488msgstr "затваряне на файла „%s“"
  14661489
  1467 #: apply.c:4448
   1490#: apply.c:4450
  14681491#, c-format
  14691492msgid "unable to write file '%s' mode %o"
  14701493msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
  14711494
  1472 #: apply.c:4546
   1495#: apply.c:4548
  14731496#, c-format
  14741497msgid "Applied patch %s cleanly."
  14751498msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
  14761499
  1477 #: apply.c:4554
   1500#: apply.c:4556
  14781501msgid "internal error"
  14791502msgstr "вътрешна грешка"
  14801503
  1481 #: apply.c:4557
   1504#: apply.c:4559
  14821505#, c-format
  14831506msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
   
  14861509msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
  14871510
  1488 #: apply.c:4568
   1511#: apply.c:4570
  14891512#, c-format
  14901513msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
  14911514msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
  14921515
  1493 #: apply.c:4576 builtin/fetch.c:933 builtin/fetch.c:1334
   1516#: apply.c:4578 builtin/fetch.c:993 builtin/fetch.c:1394
  14941517#, c-format
  14951518msgid "cannot open %s"
  14961519msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  14971520
  1498 #: apply.c:4590
   1521#: apply.c:4592
  14991522#, c-format
  15001523msgid "Hunk #%d applied cleanly."
  15011524msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
  15021525
  1503 #: apply.c:4594
   1526#: apply.c:4596
  15041527#, c-format
  15051528msgid "Rejected hunk #%d."
  15061529msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
  15071530
  1508 #: apply.c:4718
   1531#: apply.c:4725
  15091532#, c-format
  15101533msgid "Skipped patch '%s'."
  15111534msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
  15121535
  1513 #: apply.c:4726
   1536#: apply.c:4733
  15141537msgid "unrecognized input"
  15151538msgstr "непознат вход"
  15161539
  1517 #: apply.c:4746
   1540#: apply.c:4753
  15181541msgid "unable to read index file"
  15191542msgstr "индексът не може да бъде записан"
  15201543
  1521 #: apply.c:4903
   1544#: apply.c:4910
  15221545#, c-format
  15231546msgid "can't open patch '%s': %s"
  15241547msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
  15251548
  1526 #: apply.c:4930
   1549#: apply.c:4937
  15271550#, c-format
  15281551msgid "squelched %d whitespace error"
   
  15311554msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
  15321555
  1533 #: apply.c:4936 apply.c:4951
   1556#: apply.c:4943 apply.c:4958
  15341557#, c-format
  15351558msgid "%d line adds whitespace errors."
   
  15381561msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
  15391562
  1540 #: apply.c:4944
   1563#: apply.c:4951
  15411564#, c-format
  15421565msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
   
  15471570"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
  15481571
  1549 #: apply.c:4960 builtin/add.c:626 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:406
   1572#: apply.c:4967 builtin/add.c:679 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:423
  15501573msgid "Unable to write new index file"
  15511574msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
  15521575
  1553 #: apply.c:4988
   1576#: apply.c:4995
  15541577msgid "don't apply changes matching the given path"
  15551578msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
  15561579
  1557 #: apply.c:4991
   1580#: apply.c:4998
  15581581msgid "apply changes matching the given path"
  15591582msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  15601583
  1561 #: apply.c:4993 builtin/am.c:2266
   1584#: apply.c:5000 builtin/am.c:2317
  15621585msgid "num"
  15631586msgstr "БРОЙ"
  15641587
  1565 #: apply.c:4994
   1588#: apply.c:5001
  15661589msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
  15671590msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
  15681591
  1569 #: apply.c:4997
   1592#: apply.c:5004
  15701593msgid "ignore additions made by the patch"
  15711594msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
  15721595
  1573 #: apply.c:4999
   1596#: apply.c:5006
  15741597msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
  15751598msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
  15761599
  1577 #: apply.c:5003
   1600#: apply.c:5010
  15781601msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
  15791602msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
  15801603
  1581 #: apply.c:5005
   1604#: apply.c:5012
  15821605msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
  15831606msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
  15841607
  1585 #: apply.c:5007
   1608#: apply.c:5014
  15861609msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
  15871610msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
  15881611
  1589 #: apply.c:5009
   1612#: apply.c:5016
  15901613msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
  15911614msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
  15921615
  1593 #: apply.c:5011
   1616#: apply.c:5018
  15941617msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
  15951618msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
  15961619
  1597 #: apply.c:5013
   1620#: apply.c:5020
  15981621msgid "apply a patch without touching the working tree"
  15991622msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
  16001623
  1601 #: apply.c:5015
   1624#: apply.c:5022
  16021625msgid "accept a patch that touches outside the working area"
  16031626msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
  16041627
  1605 #: apply.c:5018
   1628#: apply.c:5025
  16061629msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
  16071630msgstr ""
   
  16091632"summary“"
  16101633
  1611 #: apply.c:5020
  1612 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
  1613 msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
  1614 
  1615 #: apply.c:5022
   1634#: apply.c:5027
   1635msgid "attempt three-way merge, fall back on normal patch if that fails"
   1636msgstr ""
   1637"пробване с тройно сливане, ако това не сработи — стандартно прилагане на "
   1638"кръпка"
   1639
   1640#: apply.c:5029
  16161641msgid "build a temporary index based on embedded index information"
  16171642msgstr ""
  16181643"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
  16191644
  1620 #: apply.c:5025 builtin/checkout-index.c:195 builtin/ls-files.c:540
   1645#: apply.c:5032 builtin/checkout-index.c:196 builtin/ls-files.c:617
  16211646msgid "paths are separated with NUL character"
  16221647msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
  16231648
  1624 #: apply.c:5027
   1649#: apply.c:5034
  16251650msgid "ensure at least <n> lines of context match"
  16261651msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  16271652
  1628 #: apply.c:5028 builtin/am.c:2245 builtin/interpret-trailers.c:98
  1629 #: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
  1630 #: builtin/pack-objects.c:3577 builtin/rebase.c:1352
   1653#: apply.c:5035 builtin/am.c:2293 builtin/am.c:2296
   1654#: builtin/interpret-trailers.c:98 builtin/interpret-trailers.c:100
   1655#: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3831
   1656#: builtin/rebase.c:1347
  16311657msgid "action"
  16321658msgstr "действие"
  16331659
  1634 #: apply.c:5029
   1660#: apply.c:5036
  16351661msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
  16361662msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
  16371663
  1638 #: apply.c:5032 apply.c:5035
   1664#: apply.c:5039 apply.c:5042
  16391665msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
  16401666msgstr ""
  16411667"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
  16421668
  1643 #: apply.c:5038
   1669#: apply.c:5045
  16441670msgid "apply the patch in reverse"
  16451671msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
  16461672
  1647 #: apply.c:5040
   1673#: apply.c:5047
  16481674msgid "don't expect at least one line of context"
  16491675msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
  16501676
  1651 #: apply.c:5042
   1677#: apply.c:5049
  16521678msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
  16531679msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
  16541680
  1655 #: apply.c:5044
   1681#: apply.c:5051
  16561682msgid "allow overlapping hunks"
  16571683msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
  16581684
  1659 #: apply.c:5045 builtin/add.c:337 builtin/check-ignore.c:22
  1660 #: builtin/commit.c:1364 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:757
  1661 #: builtin/log.c:2286 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
   1685#: apply.c:5052 builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:22
   1686#: builtin/commit.c:1474 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:755
   1687#: builtin/log.c:2295 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
  16621688msgid "be verbose"
  16631689msgstr "повече подробности"
  16641690
  1665 #: apply.c:5047
   1691#: apply.c:5054
  16661692msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
  16671693msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
  16681694
  1669 #: apply.c:5050
   1695#: apply.c:5057
  16701696msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
  16711697msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  16721698
  1673 #: apply.c:5052 builtin/am.c:2254
   1699#: apply.c:5059 builtin/am.c:2305
  16741700msgid "root"
  16751701msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  16761702
  1677 #: apply.c:5053
   1703#: apply.c:5060
  16781704msgid "prepend <root> to all filenames"
  16791705msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
   
  17421768msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
  17431769
  1744 #: archive.c:192
   1770#: archive.c:188
  17451771#, c-format
  17461772msgid "cannot read %s"
  17471773msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
  17481774
  1749 #: archive.c:345 sequencer.c:459 sequencer.c:1744 sequencer.c:2894
  1750 #: sequencer.c:3335 sequencer.c:3444 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:786
  1751 #: builtin/merge.c:1139
   1775#: archive.c:342 sequencer.c:460 sequencer.c:1915 sequencer.c:3095
   1776#: sequencer.c:3536 sequencer.c:3645 builtin/am.c:261 builtin/commit.c:833
   1777#: builtin/merge.c:1143
  17521778#, c-format
  17531779msgid "could not read '%s'"
  17541780msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  17551781
  1756 #: archive.c:430 builtin/add.c:189 builtin/add.c:602 builtin/rm.c:315
   1782#: archive.c:427 builtin/add.c:205 builtin/add.c:646 builtin/rm.c:328
  17571783#, c-format
  17581784msgid "pathspec '%s' did not match any files"
  17591785msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
  17601786
  1761 #: archive.c:454
   1787#: archive.c:451
  17621788#, c-format
  17631789msgid "no such ref: %.*s"
  17641790msgstr "такъв указател няма: %.*s"
  17651791
  1766 #: archive.c:460
   1792#: archive.c:457
  17671793#, c-format
  17681794msgid "not a valid object name: %s"
  17691795msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
  17701796
  1771 #: archive.c:473
   1797#: archive.c:470
  17721798#, c-format
  17731799msgid "not a tree object: %s"
  17741800msgstr "не е обект-дърво: %s"
  17751801
  1776 #: archive.c:485
   1802#: archive.c:482
  17771803msgid "current working directory is untracked"
  17781804msgstr "текущата работна директория не е следена"
  17791805
  1780 #: archive.c:526
   1806#: archive.c:523
  17811807#, c-format
  17821808msgid "File not found: %s"
  17831809msgstr "Файлът „%s“ липсва"
  17841810
  1785 #: archive.c:528
   1811#: archive.c:525
  17861812#, c-format
  17871813msgid "Not a regular file: %s"
  17881814msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
  17891815
  1790 #: archive.c:555
   1816#: archive.c:552
  17911817msgid "fmt"
  17921818msgstr "ФОРМАТ"
  17931819
  1794 #: archive.c:555
   1820#: archive.c:552
  17951821msgid "archive format"
  17961822msgstr "ФОРМАТ на архива"
  17971823
  1798 #: archive.c:556 builtin/log.c:1764
   1824#: archive.c:553 builtin/log.c:1772
  17991825msgid "prefix"
  18001826msgstr "ПРЕФИКС"
  18011827
  1802 #: archive.c:557
   1828#: archive.c:554
  18031829msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
  18041830msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
  18051831
  1806 #: archive.c:558 archive.c:561 builtin/blame.c:884 builtin/blame.c:888
   1832#: archive.c:555 archive.c:558 builtin/blame.c:884 builtin/blame.c:888
  18071833#: builtin/blame.c:889 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:135
  18081834#: builtin/fast-export.c:1207 builtin/fast-export.c:1209
  1809 #: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:920 builtin/hash-object.c:105
  1810 #: builtin/ls-files.c:576 builtin/ls-files.c:579 builtin/notes.c:412
  1811 #: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:190
   1835#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:922 builtin/hash-object.c:105
   1836#: builtin/ls-files.c:653 builtin/ls-files.c:656 builtin/notes.c:412
   1837#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:191
  18121838msgid "file"
  18131839msgstr "ФАЙЛ"
  18141840
  1815 #: archive.c:559
   1841#: archive.c:556
  18161842msgid "add untracked file to archive"
  18171843msgstr "добавяне на неследените файлове към архива"
  18181844
  1819 #: archive.c:562 builtin/archive.c:90
   1845#: archive.c:559 builtin/archive.c:90
  18201846msgid "write the archive to this file"
  18211847msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
  18221848
  1823 #: archive.c:564
   1849#: archive.c:561
  18241850msgid "read .gitattributes in working directory"
  18251851msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
  18261852
  1827 #: archive.c:565
   1853#: archive.c:562
  18281854msgid "report archived files on stderr"
  18291855msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
  18301856
  1831 #: archive.c:567
   1857#: archive.c:564
  18321858msgid "set compression level"
  18331859msgstr "задаване на нивото на компресиране"
  18341860
  1835 #: archive.c:570
   1861#: archive.c:567
  18361862msgid "list supported archive formats"
  18371863msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
  18381864
  1839 #: archive.c:572 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:117
  1840 #: builtin/submodule--helper.c:1830 builtin/submodule--helper.c:2335
   1865#: archive.c:569 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:118 builtin/clone.c:121
   1866#: builtin/submodule--helper.c:1831 builtin/submodule--helper.c:2336
  18411867msgid "repo"
  18421868msgstr "хранилище"
  18431869
  1844 #: archive.c:573 builtin/archive.c:92
   1870#: archive.c:570 builtin/archive.c:92
  18451871msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
  18461872msgstr "получаване на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
  18471873
  1848 #: archive.c:574 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:714
   1874#: archive.c:571 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:718
  18491875#: builtin/notes.c:498
  18501876msgid "command"
  18511877msgstr "команда"
  18521878
  1853 #: archive.c:575 builtin/archive.c:94
   1879#: archive.c:572 builtin/archive.c:94
  18541880msgid "path to the remote git-upload-archive command"
  18551881msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
  18561882
  1857 #: archive.c:582
   1883#: archive.c:579
  18581884msgid "Unexpected option --remote"
  18591885msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
  18601886
  1861 #: archive.c:584
   1887#: archive.c:581
  18621888msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
  1863 msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
  1864 
  1865 #: archive.c:586
   1889msgstr "опцията „--exec“ изисква „--remote“"
   1890
   1891#: archive.c:583
  18661892msgid "Unexpected option --output"
  18671893msgstr "Неочаквана опция „--output“"
  18681894
  1869 #: archive.c:588
   1895#: archive.c:585
  18701896msgid "Options --add-file and --remote cannot be used together"
  1871 msgstr "Опциите „--add-file“ и „--remote“ са несъвместими"
  1872 
  1873 #: archive.c:610
   1897msgstr "опциите „--add-file“ и „--remote“ са несъвместими"
   1898
   1899#: archive.c:607
  18741900#, c-format
  18751901msgid "Unknown archive format '%s'"
  18761902msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
  18771903
  1878 #: archive.c:619
   1904#: archive.c:616
  18791905#, c-format
  18801906msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
   
  18861912msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
  18871913
  1888 #: attr.c:359
   1914#: attr.c:363
  18891915#, c-format
  18901916msgid "%s not allowed: %s:%d"
  18911917msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
  18921918
  1893 #: attr.c:399
   1919#: attr.c:403
  18941920msgid ""
  18951921"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
   
  19731999msgstr "необходима е версия „%s“"
  19742000
  1975 #: bisect.c:941 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:287
   2001#: bisect.c:941 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:298
  19762002#, c-format
  19772003msgid "could not create file '%s'"
   
  20182044msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
  20192045
  2020 #: blame.c:2777
   2046#: blame.c:2776
  20212047msgid "--contents and --reverse do not blend well."
  2022 msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
  2023 
  2024 #: blame.c:2791
   2048msgstr "опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
   2049
   2050#: blame.c:2790
  20252051msgid "cannot use --contents with final commit object name"
  2026 msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
  2027 
  2028 #: blame.c:2812
   2052msgstr "опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
   2053
   2054#: blame.c:2811
  20292055msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
  20302056msgstr ""
   
  20322058"указването на крайно подаване"
  20332059
  2034 #: blame.c:2821 bundle.c:213 ref-filter.c:2206 remote.c:2041 sequencer.c:2146
  2035 #: sequencer.c:4641 submodule.c:856 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:411
  2036 #: builtin/log.c:1016 builtin/log.c:1624 builtin/log.c:2045 builtin/log.c:2335
  2037 #: builtin/merge.c:424 builtin/pack-objects.c:3395 builtin/pack-objects.c:3410
  2038 #: builtin/shortlog.c:255
   2060#: blame.c:2820 bundle.c:213 ref-filter.c:2207 remote.c:2041 sequencer.c:2333
   2061#: sequencer.c:4866 submodule.c:857 builtin/commit.c:1106 builtin/log.c:411
   2062#: builtin/log.c:1018 builtin/log.c:1626 builtin/log.c:2054 builtin/log.c:2344
   2063#: builtin/merge.c:428 builtin/pack-objects.c:3183 builtin/pack-objects.c:3646
   2064#: builtin/pack-objects.c:3661 builtin/shortlog.c:255
  20392065msgid "revision walk setup failed"
  20402066msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
  20412067
  2042 #: blame.c:2839
   2068#: blame.c:2838
  20432069msgid ""
  20442070"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
   
  20472073"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
  20482074
  2049 #: blame.c:2850
   2075#: blame.c:2849
  20502076#, c-format
  20512077msgid "no such path %s in %s"
  20522078msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
  20532079
  2054 #: blame.c:2861
   2080#: blame.c:2860
  20552081#, c-format
  20562082msgid "cannot read blob %s for path %s"
   
  20662092msgstr ""
  20672093"\n"
  2068 "След корекция на грешката, можете да обновите\n"
   2094"След корекция на грешката, може да обновите\n"
  20692095"информацията за следения клон чрез:\n"
  20702096"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
   
  21202146#: branch.c:119
  21212147msgid "Unable to write upstream branch configuration"
  2122 msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
   2148msgstr "Настройките за следения клон не може да бъдат записани"
  21232149
  21242150#: branch.c:156
   
  21852211msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
  21862212
  2187 #: branch.c:365
   2213#: branch.c:366
  21882214#, c-format
  21892215msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
  21902216msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
  21912217
  2192 #: branch.c:388
   2218#: branch.c:389
  21932219#, c-format
  21942220msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
   
  22152241msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
  22162242
  2217 #: bundle.c:136 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2398 sequencer.c:3184
  2218 #: builtin/commit.c:814
   2243#: bundle.c:136 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2593 sequencer.c:3385
   2244#: builtin/commit.c:861
  22192245#, c-format
  22202246msgid "could not open '%s'"
   
  22752301msgstr "пратка %d не може да се запише с алгоритъм %s"
  22762302
  2277 #: bundle.c:510 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1926 builtin/shortlog.c:396
   2303#: bundle.c:510 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1935 builtin/shortlog.c:396
  22782304#, c-format
  22792305msgid "unrecognized argument: %s"
   
  23172343msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
  23182344
  2319 #: commit-graph.c:197 midx.c:46
   2345#: commit-graph.c:204 midx.c:47
  23202346msgid "invalid hash version"
  23212347msgstr "неправилна версия на контролна сума"
  23222348
  2323 #: commit-graph.c:255
   2349#: commit-graph.c:262
  23242350msgid "commit-graph file is too small"
  23252351msgstr "файлът за гра̀фа с подаванията е твърде малък"
  23262352
  2327 #: commit-graph.c:348
   2353#: commit-graph.c:355
  23282354#, c-format
  23292355msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
  23302356msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  23312357
  2332 #: commit-graph.c:355
   2358#: commit-graph.c:362
  23332359#, c-format
  23342360msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
  23352361msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  23362362
  2337 #: commit-graph.c:362
   2363#: commit-graph.c:369
  23382364#, c-format
  23392365msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
  23402366msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  23412367
  2342 #: commit-graph.c:379
   2368#: commit-graph.c:386
  23432369#, c-format
  23442370msgid "commit-graph file is too small to hold %u chunks"
  23452371msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък, за да съдържа %u откъси"
  23462372
  2347 #: commit-graph.c:472
   2373#: commit-graph.c:482
  23482374msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
  23492375msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
  23502376
  2351 #: commit-graph.c:482
   2377#: commit-graph.c:492
  23522378msgid "commit-graph chain does not match"
  23532379msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
  23542380
  2355 #: commit-graph.c:530
   2381#: commit-graph.c:540
  23562382#, c-format
  23572383msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
   
  23592385"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
  23602386
  2361 #: commit-graph.c:554
   2387#: commit-graph.c:564
  23622388msgid "unable to find all commit-graph files"
  2363 msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
  2364 
  2365 #: commit-graph.c:735 commit-graph.c:772
   2389msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не може да бъдат открити"
   2390
   2391#: commit-graph.c:745 commit-graph.c:782
  23662392msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
  23672393msgstr ""
  23682394"неправилна позиция на подаването.  Вероятно графът с подаванията е повреден"
  23692395
  2370 #: commit-graph.c:756
   2396#: commit-graph.c:766
  23712397#, c-format
  23722398msgid "could not find commit %s"
  23732399msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
  23742400
  2375 #: commit-graph.c:789
   2401#: commit-graph.c:799
  23762402msgid "commit-graph requires overflow generation data but has none"
  23772403msgstr ""
   
  23792405"липсват"
  23802406
  2381 #: commit-graph.c:1065 builtin/am.c:1292
   2407#: commit-graph.c:1075 builtin/am.c:1340
  23822408#, c-format
  23832409msgid "unable to parse commit %s"
  23842410msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
  23852411
  2386 #: commit-graph.c:1327 builtin/pack-objects.c:2872
   2412#: commit-graph.c:1337 builtin/pack-objects.c:2897
  23872413#, c-format
  23882414msgid "unable to get type of object %s"
  23892415msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
  23902416
  2391 #: commit-graph.c:1358
   2417#: commit-graph.c:1368
  23922418msgid "Loading known commits in commit graph"
  23932419msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
  23942420
  2395 #: commit-graph.c:1375
   2421#: commit-graph.c:1385
  23962422msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
  23972423msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
  23982424
  2399 #: commit-graph.c:1395
   2425#: commit-graph.c:1405
  24002426msgid "Clearing commit marks in commit graph"
  24012427msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
  24022428
  2403 #: commit-graph.c:1414
   2429#: commit-graph.c:1424
  24042430msgid "Computing commit graph topological levels"
  24052431msgstr "Изчисляване на топологичните нива в гра̀фа с подаванията"
  24062432
  2407 #: commit-graph.c:1467
   2433#: commit-graph.c:1477
  24082434msgid "Computing commit graph generation numbers"
  24092435msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
  24102436
  2411 #: commit-graph.c:1548
   2437#: commit-graph.c:1558
  24122438msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
  24132439msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
  24142440
  2415 #: commit-graph.c:1625
   2441#: commit-graph.c:1635
  24162442msgid "Collecting referenced commits"
  24172443msgstr "Събиране на свързаните подавания"
  24182444
  2419 #: commit-graph.c:1650
   2445#: commit-graph.c:1660
  24202446#, c-format
  24212447msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
   
  24242450msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
  24252451
  2426 #: commit-graph.c:1663
   2452#: commit-graph.c:1673
  24272453#, c-format
  24282454msgid "error adding pack %s"
  24292455msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
  24302456
  2431 #: commit-graph.c:1667
   2457#: commit-graph.c:1677
  24322458#, c-format
  24332459msgid "error opening index for %s"
  24342460msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
  24352461
  2436 #: commit-graph.c:1704
   2462#: commit-graph.c:1714
  24372463msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
  24382464msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
  24392465
  2440 #: commit-graph.c:1722
   2466#: commit-graph.c:1732
  24412467msgid "Finding extra edges in commit graph"
  24422468msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
  24432469
  2444 #: commit-graph.c:1771
   2470#: commit-graph.c:1781
  24452471msgid "failed to write correct number of base graph ids"
  24462472msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
  24472473
  2448 #: commit-graph.c:1802 midx.c:794
   2474#: commit-graph.c:1812 midx.c:906
  24492475#, c-format
  24502476msgid "unable to create leading directories of %s"
  2451 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
  2452 
  2453 #: commit-graph.c:1815
   2477msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
   2478
   2479#: commit-graph.c:1825
  24542480msgid "unable to create temporary graph layer"
  24552481msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
  24562482
  2457 #: commit-graph.c:1820
   2483#: commit-graph.c:1830
  24582484#, c-format
  24592485msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
  2460 msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
  2461 
  2462 #: commit-graph.c:1879
   2486msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не може да бъдат зададени"
   2487
   2488#: commit-graph.c:1887
  24632489#, c-format
  24642490msgid "Writing out commit graph in %d pass"
   
  24672493msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
  24682494
  2469 #: commit-graph.c:1915
   2495#: commit-graph.c:1923
  24702496msgid "unable to open commit-graph chain file"
  24712497msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
  24722498
  2473 #: commit-graph.c:1931
   2499#: commit-graph.c:1939
  24742500msgid "failed to rename base commit-graph file"
  24752501msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
  24762502
  2477 #: commit-graph.c:1951
   2503#: commit-graph.c:1959
  24782504msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
  24792505msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
  24802506
  2481 #: commit-graph.c:2084
   2507#: commit-graph.c:2092
  24822508msgid "Scanning merged commits"
  24832509msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
  24842510
  2485 #: commit-graph.c:2128
   2511#: commit-graph.c:2136
  24862512msgid "Merging commit-graph"
  24872513msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
  24882514
  2489 #: commit-graph.c:2235
   2515#: commit-graph.c:2244
  24902516msgid "attempting to write a commit-graph, but 'core.commitGraph' is disabled"
  24912517msgstr ""
   
  24932519"изключена"
  24942520
  2495 #: commit-graph.c:2342
   2521#: commit-graph.c:2351
  24962522msgid "too many commits to write graph"
  24972523msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
  24982524
  2499 #: commit-graph.c:2440
   2525#: commit-graph.c:2450
  25002526msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
  25012527msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
  25022528
  2503 #: commit-graph.c:2450
   2529#: commit-graph.c:2460
  25042530#, c-format
  25052531msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
   
  25082534"е преди „%s“, а не трябва"
  25092535
  2510 #: commit-graph.c:2460 commit-graph.c:2475
   2536#: commit-graph.c:2470 commit-graph.c:2485
  25112537#, c-format
  25122538msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
   
  25152541"трябва да е %u"
  25162542
  2517 #: commit-graph.c:2467
   2543#: commit-graph.c:2477
  25182544#, c-format
  25192545msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
  25202546msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
  25212547
  2522 #: commit-graph.c:2485
   2548#: commit-graph.c:2495
  25232549msgid "Verifying commits in commit graph"
  25242550msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
  25252551
  2526 #: commit-graph.c:2500
   2552#: commit-graph.c:2510
  25272553#, c-format
  25282554msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
   
  25312557"анализира"
  25322558
  2533 #: commit-graph.c:2507
   2559#: commit-graph.c:2517
  25342560#, c-format
  25352561msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
   
  25382564"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  25392565
  2540 #: commit-graph.c:2517
   2566#: commit-graph.c:2527
  25412567#, c-format
  25422568msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
  25432569msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
  25442570
  2545 #: commit-graph.c:2526
   2571#: commit-graph.c:2536
  25462572#, c-format
  25472573msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
  25482574msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  25492575
  2550 #: commit-graph.c:2540
   2576#: commit-graph.c:2550
  25512577#, c-format
  25522578msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
  25532579msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
  25542580
  2555 #: commit-graph.c:2545
   2581#: commit-graph.c:2555
  25562582#, c-format
  25572583msgid ""
   
  25612587"не е"
  25622588
  2563 #: commit-graph.c:2549
   2589#: commit-graph.c:2559
  25642590#, c-format
  25652591msgid ""
   
  25692595"другаде е"
  25702596
  2571 #: commit-graph.c:2566
   2597#: commit-graph.c:2576
  25722598#, c-format
  25732599msgid "commit-graph generation for commit %s is %<PRIuMAX> < %<PRIuMAX>"
   
  25762602"%<PRIuMAX>"
  25772603
  2578 #: commit-graph.c:2572
   2604#: commit-graph.c:2582
  25792605#, c-format
  25802606msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
   
  25832609"%<PRIuMAX>"
  25842610
  2585 #: commit.c:52 sequencer.c:2887 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
  2586 #: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2018 builtin/replace.c:457
   2611#: commit.c:52 sequencer.c:3088 builtin/am.c:371 builtin/am.c:416
   2612#: builtin/am.c:421 builtin/am.c:1419 builtin/am.c:2066 builtin/replace.c:457
  25872613#, c-format
  25882614msgid "could not parse %s"
   
  26172643"    git config advice.graftFileDeprecated false"
  26182644
  2619 #: commit.c:1223
   2645#: commit.c:1237
  26202646#, c-format
  26212647msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
   
  26232649"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
  26242650
  2625 #: commit.c:1227
   2651#: commit.c:1241
  26262652#, c-format
  26272653msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
   
  26292655"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
  26302656
  2631 #: commit.c:1230
   2657#: commit.c:1244
  26322658#, c-format
  26332659msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
  26342660msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
  26352661
  2636 #: commit.c:1233
   2662#: commit.c:1247
  26372663#, c-format
  26382664msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
  26392665msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
  26402666
  2641 #: commit.c:1487
   2667#: commit.c:1501
  26422668msgid ""
  26432669"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
   
  27062732msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
  27072733
  2708 #: config.c:472 sequencer.c:2588
   2734#: config.c:472 sequencer.c:2785
  27092735#, c-format
  27102736msgid "invalid key: %s"
   
  28232849msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
  28242850
  2825 #: config.c:1194
   2851#: config.c:1257
  28262852#, c-format
  28272853msgid "bad boolean config value '%s' for '%s'"
  28282854msgstr "неправилна булева стойност „%s“ за „%s“"
  28292855
  2830 #: config.c:1289
   2856#: config.c:1275
  28312857#, c-format
  28322858msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
  28332859msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
  28342860
  2835 #: config.c:1298
   2861#: config.c:1284
  28362862#, c-format
  28372863msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
  28382864msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
  28392865
  2840 #: config.c:1391
   2866#: config.c:1377
  28412867#, c-format
  28422868msgid "abbrev length out of range: %d"
  28432869msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
  28442870
  2845 #: config.c:1405 config.c:1416
   2871#: config.c:1391 config.c:1402
  28462872#, c-format
  28472873msgid "bad zlib compression level %d"
  28482874msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
  28492875
  2850 #: config.c:1508
   2876#: config.c:1494
  28512877msgid "core.commentChar should only be one character"
  28522878msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
  28532879
  2854 #: config.c:1541
   2880#: config.c:1527
  28552881#, c-format
  28562882msgid "invalid mode for object creation: %s"
  28572883msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
  28582884
  2859 #: config.c:1613
   2885#: config.c:1599
  28602886#, c-format
  28612887msgid "malformed value for %s"
  28622888msgstr "неправилна стойност за „%s“"
  28632889
  2864 #: config.c:1639
   2890#: config.c:1625
  28652891#, c-format
  28662892msgid "malformed value for %s: %s"
  28672893msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
  28682894
  2869 #: config.c:1640
   2895#: config.c:1626
  28702896msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
  28712897msgstr ""
   
  28752901"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
  28762902
  2877 #: config.c:1701 builtin/pack-objects.c:3666
   2903#: config.c:1687 builtin/pack-objects.c:3924
  28782904#, c-format
  28792905msgid "bad pack compression level %d"
  28802906msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
  28812907
  2882 #: config.c:1823
   2908#: config.c:1809
  28832909#, c-format
  28842910msgid "unable to load config blob object '%s'"
  28852911msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
  28862912
  2887 #: config.c:1826
   2913#: config.c:1812
  28882914#, c-format
  28892915msgid "reference '%s' does not point to a blob"
  28902916msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
  28912917
  2892 #: config.c:1843
   2918#: config.c:1829
  28932919#, c-format
  28942920msgid "unable to resolve config blob '%s'"
   
  29002926msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
  29012927
  2902 #: config.c:1927
   2928#: config.c:1929
  29032929msgid "unable to parse command-line config"
  29042930msgstr "неправилни настройки от командния ред"
  29052931
  2906 #: config.c:2290
   2932#: config.c:2293
  29072933msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
  29082934msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
  29092935
  2910 #: config.c:2464
   2936#: config.c:2467
  29112937#, c-format
  29122938msgid "Invalid %s: '%s'"
  29132939msgstr "Неправилен %s: „%s“"
  29142940
  2915 #: config.c:2509
   2941#: config.c:2512
  29162942#, c-format
  29172943msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
   
  29202946"%d"
  29212947
  2922 #: config.c:2555
   2948#: config.c:2558
  29232949#, c-format
  29242950msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
  29252951msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
  29262952
  2927 #: config.c:2557
   2953#: config.c:2560
  29282954#, c-format
  29292955msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
  29302956msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
  29312957
  2932 #: config.c:2641
   2958#: config.c:2644
  29332959#, c-format
  29342960msgid "invalid section name '%s'"
  29352961msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
  29362962
  2937 #: config.c:2673
   2963#: config.c:2676
  29382964#, c-format
  29392965msgid "%s has multiple values"
  29402966msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
  29412967
  2942 #: config.c:2702
   2968#: config.c:2705
  29432969#, c-format
  29442970msgid "failed to write new configuration file %s"
  29452971msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
  29462972
  2947 #: config.c:2954 config.c:3280
   2973#: config.c:2957 config.c:3283
  29482974#, c-format
  29492975msgid "could not lock config file %s"
  29502976msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
  29512977
  2952 #: config.c:2965
   2978#: config.c:2968
  29532979#, c-format
  29542980msgid "opening %s"
  29552981msgstr "отваряне на „%s“"
  29562982
  2957 #: config.c:3002 builtin/config.c:361
   2983#: config.c:3005 builtin/config.c:361
  29582984#, c-format
  29592985msgid "invalid pattern: %s"
  29602986msgstr "неправилен шаблон: %s"
  29612987
  2962 #: config.c:3027
   2988#: config.c:3030
  29632989#, c-format
  29642990msgid "invalid config file %s"
  29652991msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
  29662992
  2967 #: config.c:3040 config.c:3293
   2993#: config.c:3043 config.c:3296
  29682994#, c-format
  29692995msgid "fstat on %s failed"
  29702996msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
  29712997
  2972 #: config.c:3051
   2998#: config.c:3054
  29732999#, c-format
  29743000msgid "unable to mmap '%s'"
  29753001msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
  29763002
  2977 #: config.c:3060 config.c:3298
   3003#: config.c:3063 config.c:3301
  29783004#, c-format
  29793005msgid "chmod on %s failed"
  29803006msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
  29813007
  2982 #: config.c:3145 config.c:3395
   3008#: config.c:3148 config.c:3398
  29833009#, c-format
  29843010msgid "could not write config file %s"
  29853011msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
  29863012
  2987 #: config.c:3179
   3013#: config.c:3182
  29883014#, c-format
  29893015msgid "could not set '%s' to '%s'"
  29903016msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
  29913017
  2992 #: config.c:3181 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
   3018#: config.c:3184 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
  29933019#, c-format
  29943020msgid "could not unset '%s'"
  29953021msgstr "„%s“ не може да се премахне"
  29963022
  2997 #: config.c:3271
   3023#: config.c:3274
  29983024#, c-format
  29993025msgid "invalid section name: %s"
  30003026msgstr "неправилно име на раздел: %s"
  30013027
  3002 #: config.c:3438
   3028#: config.c:3441
  30033029#, c-format
  30043030msgid "missing value for '%s'"
   
  31843210msgstr "неуспешно създаване на процес"
  31853211
  3186 #: connected.c:108 builtin/fsck.c:191 builtin/prune.c:45
   3212#: connected.c:108 builtin/fsck.c:188 builtin/prune.c:45
  31873213msgid "Checking connectivity"
  31883214msgstr "Проверка на свързаността"
   
  32003226msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
  32013227
  3202 #: convert.c:194
   3228#: convert.c:183
  32033229#, c-format
  32043230msgid "illegal crlf_action %d"
  32053231msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
  32063232
  3207 #: convert.c:207
   3233#: convert.c:196
  32083234#, c-format
  32093235msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
  32103236msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
  32113237
  3212 #: convert.c:209
   3238#: convert.c:198
  32133239#, c-format
  32143240msgid ""
   
  32203246"директория."
  32213247
  3222 #: convert.c:217
   3248#: convert.c:206
  32233249#, c-format
  32243250msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
   
  32263252"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
  32273253
  3228 #: convert.c:219
   3254#: convert.c:208
  32293255#, c-format
  32303256msgid ""
   
  32373263"директория."
  32383264
  3239 #: convert.c:284
   3265#: convert.c:273
  32403266#, c-format
  32413267msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
   
  32443270"кодиране „%s“"
  32453271
  3246 #: convert.c:291
   3272#: convert.c:280
  32473273#, c-format
  32483274msgid ""
   
  32533279"„UTF-%.*s“ като кодиране за работното дърво."
  32543280
  3255 #: convert.c:304
   3281#: convert.c:293
  32563282#, c-format
  32573283msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
   
  32603286"„%s“"
  32613287
  3262 #: convert.c:306
   3288#: convert.c:295
  32633289#, c-format
  32643290msgid ""
   
  32703296"поредността на байтовете)."
  32713297
  3272 #: convert.c:419 convert.c:490
   3298#: convert.c:408 convert.c:479
  32733299#, c-format
  32743300msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
  32753301msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
  32763302
  3277 #: convert.c:462
   3303#: convert.c:451
  32783304#, c-format
  32793305msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
  32803306msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
  32813307
  3282 #: convert.c:665
   3308#: convert.c:654
  32833309#, c-format
  32843310msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
  32853311msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
  32863312
  3287 #: convert.c:685
   3313#: convert.c:674
  32883314#, c-format
  32893315msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
  32903316msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
  32913317
  3292 #: convert.c:692
   3318#: convert.c:681
  32933319#, c-format
  32943320msgid "external filter '%s' failed %d"
  32953321msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
  32963322
  3297 #: convert.c:727 convert.c:730
   3323#: convert.c:716 convert.c:719
  32983324#, c-format
  32993325msgid "read from external filter '%s' failed"
  33003326msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
  33013327
  3302 #: convert.c:733 convert.c:788
   3328#: convert.c:722 convert.c:777
  33033329#, c-format
  33043330msgid "external filter '%s' failed"
  33053331msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
  33063332
  3307 #: convert.c:837
   3333#: convert.c:826
  33083334msgid "unexpected filter type"
  33093335msgstr "неочакван вид филтър"
  33103336
  3311 #: convert.c:848
   3337#: convert.c:837
  33123338msgid "path name too long for external filter"
  33133339msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
  33143340
  3315 #: convert.c:940
   3341#: convert.c:934
  33163342#, c-format
  33173343msgid ""
   
  33223348"филтрирани"
  33233349
  3324 #: convert.c:1240
   3350#: convert.c:1234
  33253351msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
  33263352msgstr ""
  33273353"„true“/„false“ (истина/лъжа̀) не може да са кодирания на работното дърво"
  33283354
  3329 #: convert.c:1428 convert.c:1462
   3355#: convert.c:1414 convert.c:1447
  33303356#, c-format
  33313357msgid "%s: clean filter '%s' failed"
  33323358msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
  33333359
  3334 #: convert.c:1508
   3360#: convert.c:1490
  33353361#, c-format
  33363362msgid "%s: smudge filter %s failed"
   
  34593485msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
  34603486
  3461 #: diff-merges.c:70
   3487#: diff-merges.c:80
  34623488#, c-format
  34633489msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
  34643490msgstr "непозната стойност за опцията „--diff-merges“: „%s“"
  34653491
  3466 #: diff-lib.c:534
   3492#: diff-lib.c:538
  34673493msgid "--merge-base does not work with ranges"
  34683494msgstr "опцията „--merge-base“ не работи с диапазони"
  34693495
  3470 #: diff-lib.c:536
   3496#: diff-lib.c:540
  34713497msgid "--merge-base only works with commits"
  34723498msgstr "опцията „--merge-base“ работи само с подавания"
  34733499
  3474 #: diff-lib.c:553
   3500#: diff-lib.c:557
  34753501msgid "unable to get HEAD"
  34763502msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде получен"
  34773503
  3478 #: diff-lib.c:560
   3504#: diff-lib.c:564
  34793505msgid "no merge base found"
  34803506msgstr "липсва база за сливане"
  34813507
  3482 #: diff-lib.c:562
   3508#: diff-lib.c:566
  34833509msgid "multiple merge bases found"
  34843510msgstr "много бази за сливане"
   
  35523578"%s"
  35533579
  3554 #: diff.c:4276
   3580#: diff.c:4278
  35553581#, c-format
  35563582msgid "external diff died, stopping at %s"
   
  35583584"външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
  35593585
  3560 #: diff.c:4628
   3586#: diff.c:4630
  35613587msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
  35623588msgstr ""
  3563 "Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
   3589"опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
  35643590"една с друга"
  35653591
  3566 #: diff.c:4631
   3592#: diff.c:4633
  35673593msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
  3568 msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
  3569 
  3570 #: diff.c:4710
   3594msgstr "опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
   3595
   3596#: diff.c:4712
  35713597msgid "--follow requires exactly one pathspec"
  3572 msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
  3573 
  3574 #: diff.c:4758
   3598msgstr "опцията „--follow“ изисква точно един път"
   3599
   3600#: diff.c:4760
  35753601#, c-format
  35763602msgid "invalid --stat value: %s"
  35773603msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
  35783604
  3579 #: diff.c:4763 diff.c:4768 diff.c:4773 diff.c:4778 diff.c:5306
   3605#: diff.c:4765 diff.c:4770 diff.c:4775 diff.c:4780 diff.c:5308
  35803606#: parse-options.c:197 parse-options.c:201 builtin/commit-graph.c:180
  35813607#, c-format
   
  35833609msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
  35843610
  3585 #: diff.c:4795
   3611#: diff.c:4797
  35863612#, c-format
  35873613msgid ""
   
  35923618"%s"
  35933619
  3594 #: diff.c:4880
   3620#: diff.c:4882
  35953621#, c-format
  35963622msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
  35973623msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
  35983624
  3599 #: diff.c:4904
   3625#: diff.c:4906
  36003626#, c-format
  36013627msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
  36023628msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
  36033629
  3604 #: diff.c:4918
   3630#: diff.c:4920
  36053631#, c-format
  36063632msgid "unable to resolve '%s'"
  36073633msgstr "„%s“ не може да се открие"
  36083634
  3609 #: diff.c:4968 diff.c:4974
   3635#: diff.c:4970 diff.c:4976
  36103636#, c-format
  36113637msgid "%s expects <n>/<m> form"
   
  36143640"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
  36153641
  3616 #: diff.c:4986
   3642#: diff.c:4988
  36173643#, c-format
  36183644msgid "%s expects a character, got '%s'"
  36193645msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
  36203646
  3621 #: diff.c:5007
   3647#: diff.c:5009
  36223648#, c-format
  36233649msgid "bad --color-moved argument: %s"
  36243650msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
  36253651
  3626 #: diff.c:5026
   3652#: diff.c:5028
  36273653#, c-format
  36283654msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
  36293655msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
  36303656
  3631 #: diff.c:5066
   3657#: diff.c:5068
  36323658msgid ""
  36333659"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
   
  36383664"„histogram“ (хистограмен)"
  36393665
  3640 #: diff.c:5102 diff.c:5122
   3666#: diff.c:5104 diff.c:5124
  36413667#, c-format
  36423668msgid "invalid argument to %s"
  36433669msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
  36443670
  3645 #: diff.c:5226
   3671#: diff.c:5228
  36463672#, c-format
  36473673msgid "invalid regex given to -I: '%s'"
  36483674msgstr "неправилен регулярен израз подаден към „-I“: „%s“"
  36493675
  3650 #: diff.c:5275
   3676#: diff.c:5277
  36513677#, c-format
  36523678msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  36533679msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  36543680
  3655 #: diff.c:5331
   3681#: diff.c:5333
  36563682#, c-format
  36573683msgid "bad --word-diff argument: %s"
  36583684msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
  36593685
  3660 #: diff.c:5367
   3686#: diff.c:5369
  36613687msgid "Diff output format options"
  36623688msgstr "Формат на изхода за разликите"
  36633689
  3664 #: diff.c:5369 diff.c:5375
   3690#: diff.c:5371 diff.c:5377
  36653691msgid "generate patch"
  36663692msgstr "създаване на кръпки"
  36673693
  3668 #: diff.c:5372 builtin/log.c:179
   3694#: diff.c:5374 builtin/log.c:179
  36693695msgid "suppress diff output"
  36703696msgstr "без извеждане на разликите"
  36713697
  3672 #: diff.c:5377 diff.c:5491 diff.c:5498
   3698#: diff.c:5379 diff.c:5493 diff.c:5500
  36733699msgid "<n>"
  36743700msgstr "БРОЙ"
  36753701
  3676 #: diff.c:5378 diff.c:5381
   3702#: diff.c:5380 diff.c:5383
  36773703msgid "generate diffs with <n> lines context"
  36783704msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
  36793705
  3680 #: diff.c:5383
   3706#: diff.c:5385
  36813707msgid "generate the diff in raw format"
  36823708msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
  36833709
  3684 #: diff.c:5386
   3710#: diff.c:5388
  36853711msgid "synonym for '-p --raw'"
  36863712msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
  36873713
  3688 #: diff.c:5390
   3714#: diff.c:5392
  36893715msgid "synonym for '-p --stat'"
  36903716msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
  36913717
  3692 #: diff.c:5394
   3718#: diff.c:5396
  36933719msgid "machine friendly --stat"
  36943720msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
  36953721
  3696 #: diff.c:5397
   3722#: diff.c:5399
  36973723msgid "output only the last line of --stat"
  36983724msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
  36993725
  3700 #: diff.c:5399 diff.c:5407
   3726#: diff.c:5401 diff.c:5409
  37013727msgid "<param1,param2>..."
  37023728msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
  37033729
  3704 #: diff.c:5400
   3730#: diff.c:5402
  37053731msgid ""
  37063732"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
  37073733msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
  37083734
  3709 #: diff.c:5404
   3735#: diff.c:5406
  37103736msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
  37113737msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
  37123738
  3713 #: diff.c:5408
   3739#: diff.c:5410
  37143740msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
  37153741msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
  37163742
  3717 #: diff.c:5412
   3743#: diff.c:5414
  37183744msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
  37193745msgstr ""
   
  37213747"празните знаци"
  37223748
  3723 #: diff.c:5415
   3749#: diff.c:5417
  37243750msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
  37253751msgstr ""
   
  37273753"режима на достъп"
  37283754
  3729 #: diff.c:5418
   3755#: diff.c:5420
  37303756msgid "show only names of changed files"
  37313757msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
  37323758
  3733 #: diff.c:5421
   3759#: diff.c:5423
  37343760msgid "show only names and status of changed files"
  37353761msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
  37363762
  3737 #: diff.c:5423
   3763#: diff.c:5425
  37383764msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
  37393765msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
  37403766
  3741 #: diff.c:5424
   3767#: diff.c:5426
  37423768msgid "generate diffstat"
  37433769msgstr "извеждане на статистика за промените"
  37443770
  3745 #: diff.c:5426 diff.c:5429 diff.c:5432
   3771#: diff.c:5428 diff.c:5431 diff.c:5434
  37463772msgid "<width>"
  37473773msgstr "ШИРОЧИНА"
  37483774
  3749 #: diff.c:5427
   3775#: diff.c:5429
  37503776msgid "generate diffstat with a given width"
  37513777msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
  37523778
  3753 #: diff.c:5430
   3779#: diff.c:5432
  37543780msgid "generate diffstat with a given name width"
  37553781msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
  37563782
  3757 #: diff.c:5433
   3783#: diff.c:5435
  37583784msgid "generate diffstat with a given graph width"
  37593785msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
  37603786
  3761 #: diff.c:5435
   3787#: diff.c:5437
  37623788msgid "<count>"
  37633789msgstr "БРОЙ"
  37643790
  3765 #: diff.c:5436
   3791#: diff.c:5438
  37663792msgid "generate diffstat with limited lines"
  37673793msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
  37683794
  3769 #: diff.c:5439
   3795#: diff.c:5441
  37703796msgid "generate compact summary in diffstat"
  37713797msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
  37723798
  3773 #: diff.c:5442
   3799#: diff.c:5444
  37743800msgid "output a binary diff that can be applied"
  37753801msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
  37763802
  3777 #: diff.c:5445
   3803#: diff.c:5447
  37783804msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
  37793805msgstr ""
   
  37813807"преди и след промяната"
  37823808
  3783 #: diff.c:5447
   3809#: diff.c:5449
  37843810msgid "show colored diff"
  37853811msgstr "разлики в цвят"
  37863812
  3787 #: diff.c:5448
   3813#: diff.c:5450
  37883814msgid "<kind>"
  37893815msgstr "ВИД"
  37903816
  3791 #: diff.c:5449
   3817#: diff.c:5451
  37923818msgid ""
  37933819"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
   
  37973823"преди и след разликата,"
  37983824
  3799 #: diff.c:5452
   3825#: diff.c:5454
  38003826msgid ""
  38013827"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
   
  38053831"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
  38063832
  3807 #: diff.c:5455 diff.c:5458 diff.c:5461 diff.c:5570
   3833#: diff.c:5457 diff.c:5460 diff.c:5463 diff.c:5572
  38083834msgid "<prefix>"
  38093835msgstr "ПРЕФИКС"
  38103836
  3811 #: diff.c:5456
   3837#: diff.c:5458
  38123838msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
  38133839msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
  38143840
  3815 #: diff.c:5459
   3841#: diff.c:5461
  38163842msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
  38173843msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
  38183844
  3819 #: diff.c:5462
   3845#: diff.c:5464
  38203846msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
  38213847msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
  38223848
  3823 #: diff.c:5465
   3849#: diff.c:5467
  38243850msgid "do not show any source or destination prefix"
  38253851msgstr "без префикс за източника и целта"
  38263852
  3827 #: diff.c:5468
   3853#: diff.c:5470
  38283854msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
  38293855msgstr ""
   
  38313857"БРОЙ редове"
  38323858
  3833 #: diff.c:5472 diff.c:5477 diff.c:5482
   3859#: diff.c:5474 diff.c:5479 diff.c:5484
  38343860msgid "<char>"
  38353861msgstr "ЗНАК"
  38363862
  3837 #: diff.c:5473
   3863#: diff.c:5475
  38383864msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
  38393865msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
  38403866
  3841 #: diff.c:5478
   3867#: diff.c:5480
  38423868msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
  38433869msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
  38443870
  3845 #: diff.c:5483
   3871#: diff.c:5485
  38463872msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
  38473873msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
  38483874
  3849 #: diff.c:5486
   3875#: diff.c:5488
  38503876msgid "Diff rename options"
  38513877msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
  38523878
  3853 #: diff.c:5487
   3879#: diff.c:5489
  38543880msgid "<n>[/<m>]"
  38553881msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
  38563882
  3857 #: diff.c:5488
   3883#: diff.c:5490
  38583884msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
  38593885msgstr ""
  38603886"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
  38613887
  3862 #: diff.c:5492
   3888#: diff.c:5494
  38633889msgid "detect renames"
  38643890msgstr "засичане на преименуванията"
  38653891
  3866 #: diff.c:5496
   3892#: diff.c:5498
  38673893msgid "omit the preimage for deletes"
  38683894msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
  38693895
  3870 #: diff.c:5499
   3896#: diff.c:5501
  38713897msgid "detect copies"
  38723898msgstr "засичане на копиранията"
  38733899
  3874 #: diff.c:5503
   3900#: diff.c:5505
  38753901msgid "use unmodified files as source to find copies"
  38763902msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
  38773903
  3878 #: diff.c:5505
   3904#: diff.c:5507
  38793905msgid "disable rename detection"
  38803906msgstr "без търсене на преименувания"
  38813907
  3882 #: diff.c:5508
   3908#: diff.c:5510
  38833909msgid "use empty blobs as rename source"
  38843910msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
  38853911
  3886 #: diff.c:5510
   3912#: diff.c:5512
  38873913msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
  38883914msgstr ""
   
  38903916"на файл"
  38913917
  3892 #: diff.c:5513
   3918#: diff.c:5515
  38933919msgid ""
  38943920"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
   
  38973923"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
  38983924
  3899 #: diff.c:5515
   3925#: diff.c:5517
  39003926msgid "Diff algorithm options"
  39013927msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
  39023928
  3903 #: diff.c:5517
   3929#: diff.c:5519
  39043930msgid "produce the smallest possible diff"
  39053931msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
  39063932
  3907 #: diff.c:5520
   3933#: diff.c:5522
  39083934msgid "ignore whitespace when comparing lines"
  39093935msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
  39103936
  3911 #: diff.c:5523
   3937#: diff.c:5525
  39123938msgid "ignore changes in amount of whitespace"
  39133939msgstr "без промени в празните знаци"
  39143940
  3915 #: diff.c:5526
   3941#: diff.c:5528
  39163942msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
  39173943msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
  39183944
  3919 #: diff.c:5529
   3945#: diff.c:5531
  39203946msgid "ignore carrier-return at the end of line"
  39213947msgstr "без промени в знаците за край на ред"
  39223948
  3923 #: diff.c:5532
   3949#: diff.c:5534
  39243950msgid "ignore changes whose lines are all blank"
  39253951msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
  39263952
  3927 #: diff.c:5534 diff.c:5556 diff.c:5559 diff.c:5604
   3953#: diff.c:5536 diff.c:5558 diff.c:5561 diff.c:5606
  39283954msgid "<regex>"
  39293955msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
  39303956
  3931 #: diff.c:5535
   3957#: diff.c:5537
  39323958msgid "ignore changes whose all lines match <regex>"
  39333959msgstr "без промени в редовете, които напасват РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ"
  39343960
  3935 #: diff.c:5538
   3961#: diff.c:5540
  39363962msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
  39373963msgstr ""
  39383964"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
  39393965
  3940 #: diff.c:5541
   3966#: diff.c:5543
  39413967msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
  39423968msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
  39433969
  3944 #: diff.c:5545
   3970#: diff.c:5547
  39453971msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
  39463972msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
  39473973
  3948 #: diff.c:5547
   3974#: diff.c:5549
  39493975msgid "<algorithm>"
  39503976msgstr "АЛГОРИТЪМ"
  39513977
  3952 #: diff.c:5548
   3978#: diff.c:5550
  39533979msgid "choose a diff algorithm"
  39543980msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
  39553981
  3956 #: diff.c:5550
   3982#: diff.c:5552
  39573983msgid "<text>"
  39583984msgstr "ТЕКСТ"
  39593985
  3960 #: diff.c:5551
   3986#: diff.c:5553
  39613987msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
  39623988msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
  39633989
  3964 #: diff.c:5553 diff.c:5562 diff.c:5565
   3990#: diff.c:5555 diff.c:5564 diff.c:5567
  39653991msgid "<mode>"
  39663992msgstr "РЕЖИМ"
  39673993
  3968 #: diff.c:5554
   3994#: diff.c:5556
  39693995msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
  39703996msgstr ""
  39713997"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
  39723998
  3973 #: diff.c:5557
   3999#: diff.c:5559
  39744000msgid "use <regex> to decide what a word is"
  39754001msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
  39764002
  3977 #: diff.c:5560
   4003#: diff.c:5562
  39784004msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
  39794005msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
  39804006
  3981 #: diff.c:5563
   4007#: diff.c:5565
  39824008msgid "moved lines of code are colored differently"
  39834009msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
  39844010
  3985 #: diff.c:5566
   4011#: diff.c:5568
  39864012msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
  39874013msgstr ""
  39884014"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
  39894015
  3990 #: diff.c:5569
   4016#: diff.c:5571
  39914017msgid "Other diff options"
  39924018msgstr "Други опции за разлики"
  39934019
  3994 #: diff.c:5571
   4020#: diff.c:5573
  39954021msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
  39964022msgstr ""
   
  39984024"се ползват относителни пътища"
  39994025
  4000 #: diff.c:5575
   4026#: diff.c:5577
  40014027msgid "treat all files as text"
  40024028msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
  40034029
  4004 #: diff.c:5577
   4030#: diff.c:5579
  40054031msgid "swap two inputs, reverse the diff"
  40064032msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
  40074033
  4008 #: diff.c:5579
   4034#: diff.c:5581
  40094035msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
  40104036msgstr ""
   
  40124038"случай — с 0"
  40134039
  4014 #: diff.c:5581
   4040#: diff.c:5583
  40154041msgid "disable all output of the program"
  40164042msgstr "без всякакъв изход от програмата"
  40174043
  4018 #: diff.c:5583
   4044#: diff.c:5585
  40194045msgid "allow an external diff helper to be executed"
  40204046msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
  40214047
  4022 #: diff.c:5585
   4048#: diff.c:5587
  40234049msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
  40244050msgstr ""
  40254051"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
  40264052
  4027 #: diff.c:5587
   4053#: diff.c:5589
  40284054msgid "<when>"
  40294055msgstr "КОГА"
  40304056
  4031 #: diff.c:5588
   4057#: diff.c:5590
  40324058msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
  40334059msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
  40344060
  4035 #: diff.c:5591
   4061#: diff.c:5593
  40364062msgid "<format>"
  40374063msgstr "ФОРМАТ"
  40384064
  4039 #: diff.c:5592
   4065#: diff.c:5594
  40404066msgid "specify how differences in submodules are shown"
  40414067msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
  40424068
  4043 #: diff.c:5596
   4069#: diff.c:5598
  40444070msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
  40454071msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
  40464072
  4047 #: diff.c:5599
   4073#: diff.c:5601
  40484074msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
  40494075msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
  40504076
  4051 #: diff.c:5601
   4077#: diff.c:5603
  40524078msgid "<string>"
  40534079msgstr "НИЗ"
  40544080
  4055 #: diff.c:5602
   4081#: diff.c:5604
  40564082msgid ""
  40574083"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  40594085msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
  40604086
  4061 #: diff.c:5605
   4087#: diff.c:5607
  40624088msgid ""
  40634089"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  40674093"на регулярния израз"
  40684094
  4069 #: diff.c:5608
   4095#: diff.c:5610
  40704096msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
  40714097msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
  40724098
  4073 #: diff.c:5611
   4099#: diff.c:5613
  40744100msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
  40754101msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
  40764102
  4077 #: diff.c:5614
   4103#: diff.c:5616
  40784104msgid "control the order in which files appear in the output"
  40794105msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
  40804106
  4081 #: diff.c:5615 diff.c:5618
   4107#: diff.c:5617 diff.c:5620
  40824108msgid "<path>"
  40834109msgstr "ПЪТ"
  40844110
  4085 #: diff.c:5616
   4111#: diff.c:5618
  40864112msgid "show the change in the specified path first"
  40874113msgstr "първо извеждане на промяната в указания път"
  40884114
  4089 #: diff.c:5619
   4115#: diff.c:5621
  40904116msgid "skip the output to the specified path"
  40914117msgstr "прескачане на изхода към указания път"
  40924118
  4093 #: diff.c:5621
   4119#: diff.c:5623
  40944120msgid "<object-id>"
  40954121msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
  40964122
  4097 #: diff.c:5622
   4123#: diff.c:5624
  40984124msgid ""
  40994125"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  41014127msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
  41024128
  4103 #: diff.c:5624
   4129#: diff.c:5626
  41044130msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
  41054131msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
  41064132
  4107 #: diff.c:5625
   4133#: diff.c:5627
  41084134msgid "select files by diff type"
  41094135msgstr "избор на файловете по вид разлика"
  41104136
  4111 #: diff.c:5627
   4137#: diff.c:5629
  41124138msgid "<file>"
  41134139msgstr "ФАЙЛ"
  41144140
  4115 #: diff.c:5628
   4141#: diff.c:5630
  41164142msgid "Output to a specific file"
  41174143msgstr "Изход към указания файл"
  41184144
  4119 #: diff.c:6285
   4145#: diff.c:6287
  41204146msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
  41214147msgstr ""
   
  41234149"многото файлове."
  41244150
  4125 #: diff.c:6288
   4151#: diff.c:6290
  41264152msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
  41274153msgstr ""
   
  41294155"файлове."
  41304156
  4131 #: diff.c:6291
   4157#: diff.c:6293
  41324158#, c-format
  41334159msgid ""
   
  41404166msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
  41414167
  4142 #: diffcore-rename.c:786
   4168#: diffcore-rename.c:1418
  41434169msgid "Performing inexact rename detection"
  41444170msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
   
  41754201msgstr "изключване на пътеводното напасване"
  41764202
  4177 #: dir.c:1198
   4203#: dir.c:1206
  41784204#, c-format
  41794205msgid "cannot use %s as an exclude file"
  41804206msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
  41814207
  4182 #: dir.c:2305
   4208#: dir.c:2314
  41834209#, c-format
  41844210msgid "could not open directory '%s'"
  41854211msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
  41864212
  4187 #: dir.c:2605
   4213#: dir.c:2614
  41884214msgid "failed to get kernel name and information"
  41894215msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
  41904216
  4191 #: dir.c:2729
   4217#: dir.c:2738
  41924218msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
  41934219msgstr ""
  41944220"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
  41954221
  4196 #: dir.c:3534
   4222#: dir.c:3543
  41974223#, c-format
  41984224msgid "index file corrupt in repo %s"
  41994225msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
  42004226
  4201 #: dir.c:3579 dir.c:3584
   4227#: dir.c:3590 dir.c:3595
  42024228#, c-format
  42034229msgid "could not create directories for %s"
  42044230msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
  42054231
  4206 #: dir.c:3613
   4232#: dir.c:3624
  42074233#, c-format
  42084234msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
   
  42144240msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
  42154241
  4216 #: entry.c:177
   4242#: entry.c:179
  42174243msgid "Filtering content"
  42184244msgstr "Филтриране на съдържанието"
  42194245
  4220 #: entry.c:478
   4246#: entry.c:500
  42214247#, c-format
  42224248msgid "could not stat file '%s'"
   
  42384264msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
  42394265
  4240 #: fetch-pack.c:177
   4266#: fetch-pack.c:182
  42414267msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
  42424268msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
  42434269
  4244 #: fetch-pack.c:180
   4270#: fetch-pack.c:185
  42454271msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
  42464272msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
  42474273
  4248 #: fetch-pack.c:191
   4274#: fetch-pack.c:196
  42494275msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
  42504276msgstr ""
  42514277"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
  42524278
  4253 #: fetch-pack.c:211
   4279#: fetch-pack.c:216
  42544280#, c-format
  42554281msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
  42564282msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
  42574283
  4258 #: fetch-pack.c:222
   4284#: fetch-pack.c:227
  42594285msgid "unable to write to remote"
  42604286msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
  42614287
  4262 #: fetch-pack.c:283
   4288#: fetch-pack.c:288
  42634289msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
  42644290msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква  „multi_ack_detailed“"
  42654291
  4266 #: fetch-pack.c:378 fetch-pack.c:1457
   4292#: fetch-pack.c:383 fetch-pack.c:1423
  42674293#, c-format
  42684294msgid "invalid shallow line: %s"
  42694295msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
  42704296
  4271 #: fetch-pack.c:384 fetch-pack.c:1463
   4297#: fetch-pack.c:389 fetch-pack.c:1429
  42724298#, c-format
  42734299msgid "invalid unshallow line: %s"
  42744300msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
  42754301
  4276 #: fetch-pack.c:386 fetch-pack.c:1465
   4302#: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1431
  42774303#, c-format
  42784304msgid "object not found: %s"
  42794305msgstr "обектът „%s“ липсва"
  42804306
  4281 #: fetch-pack.c:389 fetch-pack.c:1468
   4307#: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1434
  42824308#, c-format
  42834309msgid "error in object: %s"
  42844310msgstr "грешка в обекта: „%s“"
  42854311
  4286 #: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1470
   4312#: fetch-pack.c:396 fetch-pack.c:1436
  42874313#, c-format
  42884314msgid "no shallow found: %s"
  42894315msgstr "не е открит плитък обект: %s"
  42904316
  4291 #: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1474
   4317#: fetch-pack.c:399 fetch-pack.c:1440
  42924318#, c-format
  42934319msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
  42944320msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
  42954321
  4296 #: fetch-pack.c:434
   4322#: fetch-pack.c:439
  42974323#, c-format
  42984324msgid "got %s %d %s"
  42994325msgstr "получено бе %s %d %s"
  43004326
  4301 #: fetch-pack.c:451
   4327#: fetch-pack.c:456
  43024328#, c-format
  43034329msgid "invalid commit %s"
  43044330msgstr "неправилно подаване: „%s“"
  43054331
  4306 #: fetch-pack.c:482
   4332#: fetch-pack.c:487
  43074333msgid "giving up"
  43084334msgstr "преустановяване"
  43094335
  4310 #: fetch-pack.c:495 progress.c:339
   4336#: fetch-pack.c:500 progress.c:339
  43114337msgid "done"
  43124338msgstr "действието завърши"
  43134339
  4314 #: fetch-pack.c:507
   4340#: fetch-pack.c:512
  43154341#, c-format
  43164342msgid "got %s (%d) %s"
  43174343msgstr "получено бе %s (%d) %s"
  43184344
  4319 #: fetch-pack.c:543
   4345#: fetch-pack.c:548
  43204346#, c-format
  43214347msgid "Marking %s as complete"
  43224348msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
  43234349
  4324 #: fetch-pack.c:758
   4350#: fetch-pack.c:763
  43254351#, c-format
  43264352msgid "already have %s (%s)"
  43274353msgstr "вече има „%s“ (%s)"
  43284354
  4329 #: fetch-pack.c:844
   4355#: fetch-pack.c:849
  43304356msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
  43314357msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
  43324358
  4333 #: fetch-pack.c:852
   4359#: fetch-pack.c:857
  43344360msgid "protocol error: bad pack header"
  43354361msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
  43364362
  4337 #: fetch-pack.c:946
   4363#: fetch-pack.c:951
  43384364#, c-format
  43394365msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
  43404366msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
  43414367
  4342 #: fetch-pack.c:952
   4368#: fetch-pack.c:957
  43434369msgid "fetch-pack: invalid index-pack output"
  43444370msgstr "fetch-pack: неправилен изход от командата „index-pack“"
  43454371
  4346 #: fetch-pack.c:969
   4372#: fetch-pack.c:974
  43474373#, c-format
  43484374msgid "%s failed"
  43494375msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
  43504376
  4351 #: fetch-pack.c:971
   4377#: fetch-pack.c:976
  43524378msgid "error in sideband demultiplexer"
  43534379msgstr "грешка в демултиплексора"
  43544380
  4355 #: fetch-pack.c:1031
   4381#: fetch-pack.c:1019
  43564382#, c-format
  43574383msgid "Server version is %.*s"
  43584384msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
  43594385
  4360 #: fetch-pack.c:1039 fetch-pack.c:1045 fetch-pack.c:1048 fetch-pack.c:1054
  4361 #: fetch-pack.c:1058 fetch-pack.c:1062 fetch-pack.c:1066 fetch-pack.c:1070
  4362 #: fetch-pack.c:1074 fetch-pack.c:1078 fetch-pack.c:1082 fetch-pack.c:1086
  4363 #: fetch-pack.c:1092 fetch-pack.c:1098 fetch-pack.c:1103 fetch-pack.c:1108
   4386#: fetch-pack.c:1027 fetch-pack.c:1033 fetch-pack.c:1036 fetch-pack.c:1042
   4387#: fetch-pack.c:1046 fetch-pack.c:1050 fetch-pack.c:1054 fetch-pack.c:1058
   4388#: fetch-pack.c:1062 fetch-pack.c:1066 fetch-pack.c:1070 fetch-pack.c:1074
   4389#: fetch-pack.c:1080 fetch-pack.c:1086 fetch-pack.c:1091 fetch-pack.c:1096
  43644390#, c-format
  43654391msgid "Server supports %s"
  43664392msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
  43674393
  4368 #: fetch-pack.c:1041
   4394#: fetch-pack.c:1029
  43694395msgid "Server does not support shallow clients"
  43704396msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
  43714397
  4372 #: fetch-pack.c:1101
   4398#: fetch-pack.c:1089
  43734399msgid "Server does not support --shallow-since"
  43744400msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
  43754401
  4376 #: fetch-pack.c:1106
   4402#: fetch-pack.c:1094
  43774403msgid "Server does not support --shallow-exclude"
  43784404msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
  43794405
  4380 #: fetch-pack.c:1110
   4406#: fetch-pack.c:1098
  43814407msgid "Server does not support --deepen"
  43824408msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
  43834409
  4384 #: fetch-pack.c:1112
   4410#: fetch-pack.c:1100
  43854411msgid "Server does not support this repository's object format"
  43864412msgstr "Сървърът не поддържа форма̀та на обектите на това хранилище"
  43874413
  4388 #: fetch-pack.c:1125
   4414#: fetch-pack.c:1113
  43894415msgid "no common commits"
  43904416msgstr "няма общи подавания"
  43914417
  4392 #: fetch-pack.c:1138 fetch-pack.c:1682
   4418#: fetch-pack.c:1122 fetch-pack.c:1469 builtin/clone.c:1238
   4419msgid "source repository is shallow, reject to clone."
   4420msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова няма да се клонира."
   4421
   4422#: fetch-pack.c:1128 fetch-pack.c:1651
  43934423msgid "git fetch-pack: fetch failed."
  43944424msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
  43954425
  4396 #: fetch-pack.c:1265
   4426#: fetch-pack.c:1242
  43974427#, c-format
  43984428msgid "mismatched algorithms: client %s; server %s"
  43994429msgstr "различни алгоритми — на клиента: „%s“, на сървъра: „%s“"
  44004430
  4401 #: fetch-pack.c:1269
   4431#: fetch-pack.c:1246
  44024432#, c-format
  44034433msgid "the server does not support algorithm '%s'"
  44044434msgstr "сървърът не поддържа алгоритъм „%s“"
  44054435
  4406 #: fetch-pack.c:1289
   4436#: fetch-pack.c:1279
  44074437msgid "Server does not support shallow requests"
  44084438msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
  44094439
  4410 #: fetch-pack.c:1296
   4440#: fetch-pack.c:1286
  44114441msgid "Server supports filter"
  44124442msgstr "Сървърът поддържа филтри"
  44134443
  4414 #: fetch-pack.c:1335
   4444#: fetch-pack.c:1329 fetch-pack.c:2034
  44154445msgid "unable to write request to remote"
  44164446msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
  44174447
  4418 #: fetch-pack.c:1353
   4448#: fetch-pack.c:1347
  44194449#, c-format
  44204450msgid "error reading section header '%s'"
  44214451msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
  44224452
  4423 #: fetch-pack.c:1359
   4453#: fetch-pack.c:1353
  44244454#, c-format
  44254455msgid "expected '%s', received '%s'"
  44264456msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
  44274457
  4428 #: fetch-pack.c:1420
   4458#: fetch-pack.c:1387
  44294459#, c-format
  44304460msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
  44314461msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
  44324462
  4433 #: fetch-pack.c:1425
   4463#: fetch-pack.c:1392
  44344464#, c-format
  44354465msgid "error processing acks: %d"
  44364466msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
  44374467
  4438 #: fetch-pack.c:1435
   4468#: fetch-pack.c:1402
  44394469msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
  44404470msgstr ""
  44414471"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
  44424472
  4443 #: fetch-pack.c:1437
   4473#: fetch-pack.c:1404
  44444474msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
  44454475msgstr ""
   
  44474477"други раздели"
  44484478
  4449 #: fetch-pack.c:1479
   4479#: fetch-pack.c:1445
  44504480#, c-format
  44514481msgid "error processing shallow info: %d"
  44524482msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
  44534483
  4454 #: fetch-pack.c:1526
   4484#: fetch-pack.c:1494
  44554485#, c-format
  44564486msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
  44574487msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
  44584488
  4459 #: fetch-pack.c:1531
   4489#: fetch-pack.c:1499
  44604490#, c-format
  44614491msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
  44624492msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
  44634493
  4464 #: fetch-pack.c:1536
   4494#: fetch-pack.c:1504
  44654495#, c-format
  44664496msgid "error processing wanted refs: %d"
  44674497msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
  44684498
  4469 #: fetch-pack.c:1566
   4499#: fetch-pack.c:1534
  44704500msgid "git fetch-pack: expected response end packet"
  44714501msgstr "git fetch-pack: очаква се пакет за край на отговора"
  44724502
  4473 #: fetch-pack.c:1960
   4503#: fetch-pack.c:1930
  44744504msgid "no matching remote head"
  44754505msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
  44764506
  4477 #: fetch-pack.c:1983 builtin/clone.c:693
   4507#: fetch-pack.c:1953 builtin/clone.c:697
  44784508msgid "remote did not send all necessary objects"
  44794509msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
  44804510
  4481 #: fetch-pack.c:2010
   4511#: fetch-pack.c:2056
   4512msgid "unexpected 'ready' from remote"
   4513msgstr "неочаквано състояние за готовност от отдалечено хранилище"
   4514
   4515#: fetch-pack.c:2079
  44824516#, c-format
  44834517msgid "no such remote ref %s"
  44844518msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
  44854519
  4486 #: fetch-pack.c:2013
   4520#: fetch-pack.c:2082
  44874521#, c-format
  44884522msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
   
  45074541msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
  45084542
  4509 #: grep.c:543
   4543#: grep.c:531
  45104544msgid ""
  45114545"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
   
  45154549"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
  45164550
  4517 #: grep.c:1906
   4551#: grep.c:1893
  45184552#, c-format
  45194553msgid "'%s': unable to read %s"
  45204554msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
  45214555
  4522 #: grep.c:1923 setup.c:176 builtin/clone.c:412 builtin/diff.c:90
  4523 #: builtin/rm.c:135
   4556#: grep.c:1910 setup.c:176 builtin/clone.c:416 builtin/diff.c:90
   4557#: builtin/rm.c:136
  45244558#, c-format
  45254559msgid "failed to stat '%s'"
  45264560msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
  45274561
  4528 #: grep.c:1934
   4562#: grep.c:1921
  45294563#, c-format
  45304564msgid "'%s': short read"
   
  47574791msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
  47584792
  4759 #: ident.c:454 builtin/commit.c:634
   4793#: ident.c:454 builtin/commit.c:647
  47604794#, c-format
  47614795msgid "invalid date format: %s"
  47624796msgstr "неправилен формат на дата: %s"
  47634797
  4764 #: list-objects-filter-options.c:81
   4798#: list-objects-filter-options.c:83
  47654799msgid "expected 'tree:<depth>'"
  47664800msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
  47674801
  4768 #: list-objects-filter-options.c:96
   4802#: list-objects-filter-options.c:98
  47694803msgid "sparse:path filters support has been dropped"
  47704804msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
  47714805
  4772 #: list-objects-filter-options.c:109
   4806#: list-objects-filter-options.c:105
   4807#, c-format
   4808msgid "'%s' for 'object:type=<type>' isnot a valid object type"
   4809msgstr "„%s“ не е правилна стойност за вид на обект в „object:type=ВИД“"
   4810
   4811#: list-objects-filter-options.c:124
  47734812#, c-format
  47744813msgid "invalid filter-spec '%s'"
  47754814msgstr "неправилен филтър: „%s“"
  47764815
  4777 #: list-objects-filter-options.c:125
   4816#: list-objects-filter-options.c:140
  47784817#, c-format
  47794818msgid "must escape char in sub-filter-spec: '%c'"
  47804819msgstr "знак за екраниране в подфилтър: „%c“"
  47814820
  4782 #: list-objects-filter-options.c:167
   4821#: list-objects-filter-options.c:182
  47834822msgid "expected something after combine:"
  47844823msgstr "добавете нещо след комбинирането:"
  47854824
  4786 #: list-objects-filter-options.c:249
   4825#: list-objects-filter-options.c:264
  47874826msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
  47884827msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
  47894828
  4790 #: list-objects-filter-options.c:361
   4829#: list-objects-filter-options.c:376
  47914830msgid "unable to upgrade repository format to support partial clone"
  47924831msgstr ""
   
  47944833"може да се обнови"
  47954834
  4796 #: list-objects-filter.c:492
   4835#: list-objects-filter.c:532
  47974836#, c-format
  47984837msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
  47994838msgstr "няма достъп до частично изтегления обект-BLOB в „%s“"
  48004839
  4801 #: list-objects-filter.c:495
   4840#: list-objects-filter.c:535
  48024841#, c-format
  48034842msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
   
  48154854msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
  48164855
  4817 #: list-objects.c:375
   4856#: list-objects.c:395
  48184857#, c-format
  48194858msgid "unable to load root tree for commit %s"
   
  48534892msgstr "след аргументите към „ls-refs“ се очаква изчистване на буферите"
  48544893
  4855 #: merge-ort.c:888 merge-recursive.c:1191
   4894#: mailinfo.c:1050
   4895msgid "quoted CRLF detected"
   4896msgstr "цитирани знаци CRLF"
   4897
   4898#: mailinfo.c:1254 builtin/am.c:176 builtin/mailinfo.c:46
   4899#, c-format
   4900msgid "bad action '%s' for '%s'"
   4901msgstr "неправилно действие „%s“ за „%s“"
   4902
   4903#: merge-ort.c:1116 merge-recursive.c:1205
  48564904#, c-format
  48574905msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
  48584906msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
  48594907
  4860 #: merge-ort.c:897 merge-recursive.c:1198
   4908#: merge-ort.c:1125 merge-recursive.c:1212
  48614909#, c-format
  48624910msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
  48634911msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
  48644912
  4865 #: merge-ort.c:906 merge-recursive.c:1205
   4913#: merge-ort.c:1134 merge-recursive.c:1219
  48664914#, c-format
  48674915msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
   
  48704918"подаванията)"
  48714919
  4872 #: merge-ort.c:916 merge-ort.c:923
   4920#: merge-ort.c:1144 merge-ort.c:1151
  48734921#, c-format
  48744922msgid "Note: Fast-forwarding submodule %s to %s"
  48754923msgstr "Бележка: Превъртане на подмодула „%s“ към „%s“"
  48764924
  4877 #: merge-ort.c:944
   4925#: merge-ort.c:1172
  48784926#, c-format
  48794927msgid "Failed to merge submodule %s"
  48804928msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“"
  48814929
  4882 #: merge-ort.c:951
   4930#: merge-ort.c:1179
  48834931#, c-format
  48844932msgid ""
   
  48894937"%s\n"
  48904938
  4891 #: merge-ort.c:955 merge-recursive.c:1259
   4939#: merge-ort.c:1183 merge-recursive.c:1273
  48924940#, c-format
  48934941msgid ""
   
  49054953"Това приема предложеното.\n"
  49064954
  4907 #: merge-ort.c:968
   4955#: merge-ort.c:1196
  49084956#, c-format
  49094957msgid ""
   
  49144962"%s"
  49154963
  4916 #: merge-ort.c:1127 merge-recursive.c:1341
   4964#: merge-ort.c:1415 merge-recursive.c:1362
  49174965msgid "Failed to execute internal merge"
  49184966msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
  49194967
  4920 #: merge-ort.c:1132 merge-recursive.c:1346
   4968#: merge-ort.c:1420 merge-recursive.c:1367
  49214969#, c-format
  49224970msgid "Unable to add %s to database"
  49234971msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
  49244972
  4925 #: merge-ort.c:1139 merge-recursive.c:1378
   4973#: merge-ort.c:1427 merge-recursive.c:1400
  49264974#, c-format
  49274975msgid "Auto-merging %s"
  49284976msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
  49294977
  4930 #: merge-ort.c:1278 merge-recursive.c:2100
   4978#: merge-ort.c:1566 merge-recursive.c:2122
  49314979#, c-format
  49324980msgid ""
   
  49374985"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
  49384986
  4939 #: merge-ort.c:1288 merge-recursive.c:2110
   4987#: merge-ort.c:1576 merge-recursive.c:2132
  49404988#, c-format
  49414989msgid ""
   
  49474995"на тези пътища там: %s."
  49484996
  4949 #: merge-ort.c:1471
   4997#: merge-ort.c:1634
  49504998#, c-format
  49514999msgid ""
   
  49585006"никоя от тях да е по-честа цел."
  49595007
  4960 #: merge-ort.c:1637 merge-recursive.c:2447
   5008#: merge-ort.c:1788 merge-recursive.c:2468
  49615009#, c-format
  49625010msgid ""
   
  49675015"„%s“ също е с променено име."
  49685016
  4969 #: merge-ort.c:1781 merge-recursive.c:3215
   5017#: merge-ort.c:1932 merge-recursive.c:3244
  49705018#, c-format
  49715019msgid ""
   
  49765024"„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
  49775025
  4978 #: merge-ort.c:1788 merge-recursive.c:3222
   5026#: merge-ort.c:1939 merge-recursive.c:3251
  49795027#, c-format
  49805028msgid ""
   
  49855033"преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
  49865034
  4987 #: merge-ort.c:1801 merge-recursive.c:3218
   5035#: merge-ort.c:1952 merge-recursive.c:3247
  49885036#, c-format
  49895037msgid ""
   
  49945042"преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  49955043
  4996 #: merge-ort.c:1809 merge-recursive.c:3225
   5044#: merge-ort.c:1960 merge-recursive.c:3254
  49975045#, c-format
  49985046msgid ""
   
  50035051"която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  50045052
  5005 #: merge-ort.c:1952
   5053#: merge-ort.c:2103
  50065054#, c-format
  50075055msgid "CONFLICT (rename/rename): %s renamed to %s in %s and to %s in %s."
   
  50105058"и на „%s“ в „%s“."
  50115059
  5012 #: merge-ort.c:2047
   5060#: merge-ort.c:2198
  50135061#, c-format
  50145062msgid ""
   
  50215069"получат вложени маркери за конфликт."
  50225070
  5023 #: merge-ort.c:2066 merge-ort.c:2090
   5071#: merge-ort.c:2217 merge-ort.c:2241
  50245072#, c-format
  50255073msgid "CONFLICT (rename/delete): %s renamed to %s in %s, but deleted in %s."
   
  50285076"е изтрит в „%s“."
  50295077
  5030 #: merge-ort.c:2735
   5078#: merge-ort.c:2550 merge-recursive.c:3002
   5079#, c-format
   5080msgid "cannot read object %s"
   5081msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
   5082
   5083#: merge-ort.c:2553 merge-recursive.c:3005
   5084#, c-format
   5085msgid "object %s is not a blob"
   5086msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
   5087
   5088#: merge-ort.c:2981
  50315089#, c-format
  50325090msgid ""
   
  50375095"това се извършва преместване в „%s“."
  50385096
  5039 #: merge-ort.c:2808
  5040 #, c-format
  5041 msgid ""
  5042 "CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed %s "
   5097#: merge-ort.c:3055
   5098#, c-format
   5099msgid ""
   5100"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed both "
  50435101"of them so each can be recorded somewhere."
  50445102msgstr ""
  5045 "КОНФЛИКТ (различни обекти): „%s“ е различен вид обект в двата варианта, "
  5046 "затова се извършва преименуване на %s, за да може и двата варианта да са "
  5047 "отразени."
  5048 
  5049 #: merge-ort.c:2812
  5050 msgid "both"
  5051 msgstr "двата"
  5052 
  5053 #: merge-ort.c:2812
  5054 msgid "one"
  5055 msgstr "единия"
  5056 
  5057 #: merge-ort.c:2907 merge-recursive.c:3052
   5103"КОНФЛИКТ (различни видове): „%s“ е различен вид обект в двата варианта.  И "
   5104"двата се преименуват, за да може всичко да е отразено."
   5105
   5106#: merge-ort.c:3062
   5107#, c-format
   5108msgid ""
   5109"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed one "
   5110"of them so each can be recorded somewhere."
   5111msgstr ""
   5112"КОНФЛИКТ (различни видове): „%s“ е различен вид обект в двата варианта.  "
   5113"Извършва се преименуване в единия, за да може всичко да е отразено."
   5114
   5115#: merge-ort.c:3162 merge-recursive.c:3081
  50585116msgid "content"
  50595117msgstr "съдържание"
  50605118
  5061 #: merge-ort.c:2909 merge-recursive.c:3056
   5119#: merge-ort.c:3164 merge-recursive.c:3085
  50625120msgid "add/add"
  50635121msgstr "добавяне/добавяне"
  50645122
  5065 #: merge-ort.c:2911 merge-recursive.c:3101
   5123#: merge-ort.c:3166 merge-recursive.c:3130
  50665124msgid "submodule"
  50675125msgstr "ПОДМОДУЛ"
  50685126
  5069 #: merge-ort.c:2913 merge-recursive.c:3102
   5127#: merge-ort.c:3168 merge-recursive.c:3131
  50705128#, c-format
  50715129msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
  50725130msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
  50735131
  5074 #: merge-ort.c:2938
   5132#: merge-ort.c:3198
  50755133#, c-format
  50765134msgid ""
   
  50805138"КОНФЛИКТ (промяна/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а е променен в %s.  Версия "
  50815139"%s на „%s“ е оставена в дървото."
   5140
   5141#: merge-ort.c:3433
   5142#, c-format
   5143msgid ""
   5144"Note: %s not up to date and in way of checking out conflicted version; old "
   5145"copy renamed to %s"
   5146msgstr ""
   5147"Бележка: „%s“ не е актуален и пречи за преминаването към версията с "
   5148"конфликт.  Старият вариант е преименуван на „%s“"
  50825149
  50835150#. TRANSLATORS: The %s arguments are: 1) tree hash of a merge
  50845151#. base, and 2-3) the trees for the two trees we're merging.
  50855152#.
  5086 #: merge-ort.c:3406
   5153#: merge-ort.c:3730
  50875154#, c-format
  50885155msgid "collecting merge info failed for trees %s, %s, %s"
  50895156msgstr "неуспешно събиране на информацията за сливането на „%s“, „%s“ и „%s“"
  50905157
  5091 #: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3661
   5158#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3699
  50925159#, c-format
  50935160msgid ""
   
  50985165"    %s"
  50995166
  5100 #: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3436
  5101 #, c-format
  5102 msgid "Already up to date!"
  5103 msgstr "Вече е обновено!"
   5167#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3465 builtin/merge.c:402
   5168msgid "Already up to date."
   5169msgstr "Вече е обновено."
  51045170
  51055171#: merge-recursive.c:356
   
  51215187"Сливането е преустановено."
  51225188
  5123 #: merge-recursive.c:874
   5189#: merge-recursive.c:876
  51245190#, c-format
  51255191msgid "failed to create path '%s'%s"
  51265192msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
  51275193
  5128 #: merge-recursive.c:885
   5194#: merge-recursive.c:887
  51295195#, c-format
  51305196msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
  51315197msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
  51325198
  5133 #: merge-recursive.c:899 merge-recursive.c:918
   5199#: merge-recursive.c:901 merge-recursive.c:920
  51345200msgid ": perhaps a D/F conflict?"
  51355201msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
  51365202
  5137 #: merge-recursive.c:908
   5203#: merge-recursive.c:910
  51385204#, c-format
  51395205msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
   
  51415207"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
  51425208
  5143 #: merge-recursive.c:949 builtin/cat-file.c:41
   5209#: merge-recursive.c:951 builtin/cat-file.c:41
  51445210#, c-format
  51455211msgid "cannot read object %s '%s'"
  51465212msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
  51475213
  5148 #: merge-recursive.c:954
   5214#: merge-recursive.c:956
  51495215#, c-format
  51505216msgid "blob expected for %s '%s'"
  51515217msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
  51525218
  5153 #: merge-recursive.c:979
   5219#: merge-recursive.c:981
  51545220#, c-format
  51555221msgid "failed to open '%s': %s"
  51565222msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
  51575223
  5158 #: merge-recursive.c:990
   5224#: merge-recursive.c:992
  51595225#, c-format
  51605226msgid "failed to symlink '%s': %s"
  51615227msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
  51625228
  5163 #: merge-recursive.c:995
   5229#: merge-recursive.c:997
  51645230#, c-format
  51655231msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
   
  51675233"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
  51685234
  5169 #: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
   5235#: merge-recursive.c:1227 merge-recursive.c:1239
  51705236#, c-format
  51715237msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
  51725238msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
  51735239
  5174 #: merge-recursive.c:1216 merge-recursive.c:1228
   5240#: merge-recursive.c:1230 merge-recursive.c:1242
  51755241#, c-format
  51765242msgid "Fast-forwarding submodule %s"
  51775243msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
  51785244
  5179 #: merge-recursive.c:1251
   5245#: merge-recursive.c:1265
  51805246#, c-format
  51815247msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
   
  51845250"от подаванията)"
  51855251
  5186 #: merge-recursive.c:1255
   5252#: merge-recursive.c:1269
  51875253#, c-format
  51885254msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
  51895255msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
  51905256
  5191 #: merge-recursive.c:1256
   5257#: merge-recursive.c:1270
  51925258msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
  51935259msgstr ""
   
  51955261"подмодула:\n"
  51965262
  5197 #: merge-recursive.c:1268
   5263#: merge-recursive.c:1282
  51985264#, c-format
  51995265msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
  52005266msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
  52015267
  5202 #: merge-recursive.c:1402
   5268#: merge-recursive.c:1424
  52035269#, c-format
  52045270msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
  52055271msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
  52065272
  5207 #: merge-recursive.c:1474
   5273#: merge-recursive.c:1496
  52085274#, c-format
  52095275msgid ""
   
  52145280"е оставена в дървото."
  52155281
  5216 #: merge-recursive.c:1479
   5282#: merge-recursive.c:1501
  52175283#, c-format
  52185284msgid ""
   
  52235289"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
  52245290
  5225 #: merge-recursive.c:1486
   5291#: merge-recursive.c:1508
  52265292#, c-format
  52275293msgid ""
   
  52325298"е оставена в дървото: %s."
  52335299
  5234 #: merge-recursive.c:1491
   5300#: merge-recursive.c:1513
  52355301#, c-format
  52365302msgid ""
   
  52415307"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
  52425308
  5243 #: merge-recursive.c:1526
   5309#: merge-recursive.c:1548
  52445310msgid "rename"
  52455311msgstr "преименуване"
  52465312
  5247 #: merge-recursive.c:1526
   5313#: merge-recursive.c:1548
  52485314msgid "renamed"
  52495315msgstr "преименуван"
  52505316
  5251 #: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2484 merge-recursive.c:3129
   5317#: merge-recursive.c:1599 merge-recursive.c:2505 merge-recursive.c:3158
  52525318#, c-format
  52535319msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
  52545320msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
  52555321
  5256 #: merge-recursive.c:1587
   5322#: merge-recursive.c:1609
  52575323#, c-format
  52585324msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
   
  52605326"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
  52615327
  5262 #: merge-recursive.c:1645
   5328#: merge-recursive.c:1667
  52635329#, c-format
  52645330msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s.  Added %s in %s"
   
  52675333"„%s“ е добавен в „%s“"
  52685334
  5269 #: merge-recursive.c:1676
   5335#: merge-recursive.c:1698
  52705336#, c-format
  52715337msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
  52725338msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
  52735339
  5274 #: merge-recursive.c:1681
   5340#: merge-recursive.c:1703
  52755341#, c-format
  52765342msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
   
  52795345"Вместо него се добавя „%s“"
  52805346
  5281 #: merge-recursive.c:1708
   5347#: merge-recursive.c:1730
  52825348#, c-format
  52835349msgid ""
   
  52885354"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
  52895355
  5290 #: merge-recursive.c:1713
   5356#: merge-recursive.c:1735
  52915357msgid " (left unresolved)"
  52925358msgstr " (некоригиран конфликт)"
  52935359
  5294 #: merge-recursive.c:1805
   5360#: merge-recursive.c:1827
  52955361#, c-format
  52965362msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
   
  52995365"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  53005366
  5301 #: merge-recursive.c:2068
   5367#: merge-recursive.c:2090
  53025368#, c-format
  53035369msgid ""
   
  53105376"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
  53115377
  5312 #: merge-recursive.c:2202
   5378#: merge-recursive.c:2224
  53135379#, c-format
  53145380msgid ""
   
  53195385"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  53205386
  5321 #: merge-recursive.c:2973
  5322 #, c-format
  5323 msgid "cannot read object %s"
  5324 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
  5325 
  5326 #: merge-recursive.c:2976
  5327 #, c-format
  5328 msgid "object %s is not a blob"
  5329 msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
  5330 
  5331 #: merge-recursive.c:3040
   5387#: merge-recursive.c:3069
  53325388msgid "modify"
  53335389msgstr "промяна"
  53345390
  5335 #: merge-recursive.c:3040
   5391#: merge-recursive.c:3069
  53365392msgid "modified"
  53375393msgstr "променен"
  53385394
  5339 #: merge-recursive.c:3079
   5395#: merge-recursive.c:3108
  53405396#, c-format
  53415397msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
  53425398msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
  53435399
  5344 #: merge-recursive.c:3132
   5400#: merge-recursive.c:3161
  53455401#, c-format
  53465402msgid "Adding as %s instead"
  53475403msgstr "Добавяне като „%s“"
  53485404
  5349 #: merge-recursive.c:3339
   5405#: merge-recursive.c:3368
  53505406#, c-format
  53515407msgid "Removing %s"
  53525408msgstr "Изтриване на „%s“"
  53535409
  5354 #: merge-recursive.c:3362
   5410#: merge-recursive.c:3391
  53555411msgid "file/directory"
  53565412msgstr "файл/директория"
  53575413
  5358 #: merge-recursive.c:3367
   5414#: merge-recursive.c:3396
  53595415msgid "directory/file"
  53605416msgstr "директория/файл"
  53615417
  5362 #: merge-recursive.c:3374
   5418#: merge-recursive.c:3403
  53635419#, c-format
  53645420msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
   
  53675423"като „%s“"
  53685424
  5369 #: merge-recursive.c:3383
   5425#: merge-recursive.c:3412
  53705426#, c-format
  53715427msgid "Adding %s"
  53725428msgstr "Добавяне на „%s“"
  53735429
  5374 #: merge-recursive.c:3392
   5430#: merge-recursive.c:3421
  53755431#, c-format
  53765432msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
  53775433msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
  53785434
  5379 #: merge-recursive.c:3445
   5435#: merge-recursive.c:3474
  53805436#, c-format
  53815437msgid "merging of trees %s and %s failed"
  53825438msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
  53835439
  5384 #: merge-recursive.c:3539
   5440#: merge-recursive.c:3568
  53855441msgid "Merging:"
  53865442msgstr "Сливане:"
  53875443
  5388 #: merge-recursive.c:3552
   5444#: merge-recursive.c:3581
  53895445#, c-format
  53905446msgid "found %u common ancestor:"
   
  53935449msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
  53945450
  5395 #: merge-recursive.c:3602
   5451#: merge-recursive.c:3631
  53965452msgid "merge returned no commit"
  53975453msgstr "сливането не върна подаване"
  53985454
  5399 #: merge-recursive.c:3758
   5455#: merge-recursive.c:3796
  54005456#, c-format
  54015457msgid "Could not parse object '%s'"
  54025458msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
  54035459
  5404 #: merge-recursive.c:3776 builtin/merge.c:712 builtin/merge.c:896
  5405 #: builtin/stash.c:471
   5460#: merge-recursive.c:3814 builtin/merge.c:716 builtin/merge.c:900
   5461#: builtin/stash.c:473
  54065462msgid "Unable to write index."
  54075463msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
   
  54115467msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
  54125468
  5413 #: merge.c:109 rerere.c:704 builtin/am.c:1883 builtin/am.c:1917
  5414 #: builtin/checkout.c:575 builtin/checkout.c:828 builtin/clone.c:817
  5415 #: builtin/stash.c:265
   5469#: merge.c:109 rerere.c:704 builtin/am.c:1931 builtin/am.c:1965
   5470#: builtin/checkout.c:595 builtin/checkout.c:849 builtin/clone.c:821
   5471#: builtin/stash.c:267
  54165472msgid "unable to write new index file"
  54175473msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
  54185474
  5419 #: midx.c:62
   5475#: midx.c:74
  54205476msgid "multi-pack-index OID fanout is of the wrong size"
  54215477msgstr "неправилен размер на откъс (OID fanout) на индекса за множество пакети"
  54225478
  5423 #: midx.c:93
   5479#: midx.c:105
  54245480#, c-format
  54255481msgid "multi-pack-index file %s is too small"
  54265482msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
  54275483
  5428 #: midx.c:109
   5484#: midx.c:121
  54295485#, c-format
  54305486msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
  54315487msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
  54325488
  5433 #: midx.c:114
   5489#: midx.c:126
  54345490#, c-format
  54355491msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
  54365492msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
  54375493
  5438 #: midx.c:119
   5494#: midx.c:131
  54395495#, c-format
  54405496msgid "multi-pack-index hash version %u does not match version %u"
   
  54435499"%u"
  54445500
  5445 #: midx.c:136
   5501#: midx.c:148
  54465502msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
  54475503msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
  54485504
  5449 #: midx.c:138
   5505#: midx.c:150
  54505506msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
  54515507msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
  54525508
  5453 #: midx.c:140
   5509#: midx.c:152
  54545510msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
  54555511msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
  54565512
  5457 #: midx.c:142
   5513#: midx.c:154
  54585514msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
  54595515msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
  54605516
  5461 #: midx.c:158
   5517#: midx.c:170
  54625518#, c-format
  54635519msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
   
  54665522"преди „%s“"
  54675523
  5468 #: midx.c:202
   5524#: midx.c:214
  54695525#, c-format
  54705526msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
   
  54725528"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
  54735529
  5474 #: midx.c:252
   5530#: midx.c:264
  54755531msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
  54765532msgstr ""
   
  54785534"„off_t“ е недостатъчен"
  54795535
  5480 #: midx.c:467
   5536#: midx.c:490
  54815537#, c-format
  54825538msgid "failed to add packfile '%s'"
  54835539msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
  54845540
  5485 #: midx.c:473
   5541#: midx.c:496
  54865542#, c-format
  54875543msgid "failed to open pack-index '%s'"
  54885544msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
  54895545
  5490 #: midx.c:533
   5546#: midx.c:564
  54915547#, c-format
  54925548msgid "failed to locate object %d in packfile"
  54935549msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
  54945550
  5495 #: midx.c:821
   5551#: midx.c:880 builtin/index-pack.c:1535
   5552msgid "cannot store reverse index file"
   5553msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
   5554
   5555#: midx.c:933
  54965556msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
  54975557msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
  54985558
  5499 #: midx.c:855
   5559#: midx.c:979
  55005560#, c-format
  55015561msgid "did not see pack-file %s to drop"
  55025562msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
  55035563
  5504 #: midx.c:904
   5564#: midx.c:1024
   5565#, c-format
   5566msgid "unknown preferred pack: '%s'"
   5567msgstr "непознат предпочитан пакет: %s"
   5568
   5569#: midx.c:1029
   5570#, c-format
   5571msgid "preferred pack '%s' is expired"
   5572msgstr "предпочитаният пакет „%s“ е остарял"
   5573
   5574#: midx.c:1045
  55055575msgid "no pack files to index."
  55065576msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
  55075577
  5508 #: midx.c:965
   5578#: midx.c:1125 builtin/clean.c:37
   5579#, c-format
   5580msgid "failed to remove %s"
   5581msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
   5582
   5583#: midx.c:1156
  55095584#, c-format
  55105585msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
  55115586msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
  55125587
  5513 #: midx.c:1021
   5588#: midx.c:1214
  55145589msgid "multi-pack-index file exists, but failed to parse"
  55155590msgstr "файлът с индекса за множество пакети, но не може да бъде анализиран"
  55165591
  5517 #: midx.c:1029
   5592#: midx.c:1222
  55185593msgid "Looking for referenced packfiles"
  55195594msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
  55205595
  5521 #: midx.c:1044
   5596#: midx.c:1237
  55225597#, c-format
  55235598msgid ""
   
  55275602"%<PRIx32> = fanout[%d]"
  55285603
  5529 #: midx.c:1049
   5604#: midx.c:1242
  55305605msgid "the midx contains no oid"
  55315606msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
  55325607
  5533 #: midx.c:1058
   5608#: midx.c:1251
  55345609msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
  55355610msgstr ""
   
  55375612"множество пакетни файлове"
  55385613
  5539 #: midx.c:1067
   5614#: midx.c:1260
  55405615#, c-format
  55415616msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
   
  55435618"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
  55445619
  5545 #: midx.c:1087
   5620#: midx.c:1280
  55465621msgid "Sorting objects by packfile"
  55475622msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
  55485623
  5549 #: midx.c:1094
   5624#: midx.c:1287
  55505625msgid "Verifying object offsets"
  55515626msgstr "Проверка на отместването на обекти"
  55525627
  5553 #: midx.c:1110
   5628#: midx.c:1303
  55545629#, c-format
  55555630msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
  55565631msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
  55575632
  5558 #: midx.c:1116
   5633#: midx.c:1309
  55595634#, c-format
  55605635msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
  55615636msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
  55625637
  5563 #: midx.c:1125
   5638#: midx.c:1318
  55645639#, c-format
  55655640msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
  55665641msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
  55675642
  5568 #: midx.c:1150
   5643#: midx.c:1343
  55695644msgid "Counting referenced objects"
  55705645msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
  55715646
  5572 #: midx.c:1160
   5647#: midx.c:1353
  55735648msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
  55745649msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
  55755650
  5576 #: midx.c:1351
   5651#: midx.c:1544
  55775652msgid "could not start pack-objects"
  55785653msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
  55795654
  5580 #: midx.c:1371
   5655#: midx.c:1564
  55815656msgid "could not finish pack-objects"
  55825657msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
  55835658
  5584 #: name-hash.c:538
   5659#: name-hash.c:542
  55855660#, c-format
  55865661msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
  55875662msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
  55885663
  5589 #: name-hash.c:560
   5664#: name-hash.c:564
  55905665#, c-format
  55915666msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
  55925667msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
  55935668
  5594 #: name-hash.c:566
   5669#: name-hash.c:570
  55955670#, c-format
  55965671msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
   
  56455720msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
  56465721
  5647 #: object-file.c:480
   5722#: object-file.c:526
  56485723#, c-format
  56495724msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
   
  56525727"alternates“"
  56535728
  5654 #: object-file.c:531
   5729#: object-file.c:577
  56555730#, c-format
  56565731msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
  56575732msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
  56585733
  5659 #: object-file.c:603
   5734#: object-file.c:649
  56605735#, c-format
  56615736msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
   
  56645739"дълбоко влагане"
  56655740
  5666 #: object-file.c:610
   5741#: object-file.c:656
  56675742#, c-format
  56685743msgid "unable to normalize object directory: %s"
  56695744msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
  56705745
  5671 #: object-file.c:653
   5746#: object-file.c:699
  56725747msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
  56735748msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
  56745749
  5675 #: object-file.c:671
   5750#: object-file.c:717
  56765751msgid "unable to read alternates file"
  56775752msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
  56785753
  5679 #: object-file.c:678
   5754#: object-file.c:724
  56805755msgid "unable to move new alternates file into place"
  56815756msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
  56825757
  5683 #: object-file.c:713
   5758#: object-file.c:759
  56845759#, c-format
  56855760msgid "path '%s' does not exist"
  56865761msgstr "пътят „%s“ не съществува."
  56875762
  5688 #: object-file.c:734
   5763#: object-file.c:780
  56895764#, c-format
  56905765msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
  56915766msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
  56925767
  5693 #: object-file.c:740
   5768#: object-file.c:786
  56945769#, c-format
  56955770msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
  56965771msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
  56975772
  5698 #: object-file.c:746
   5773#: object-file.c:792
  56995774#, c-format
  57005775msgid "reference repository '%s' is shallow"
  57015776msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
  57025777
  5703 #: object-file.c:754
   5778#: object-file.c:800
  57045779#, c-format
  57055780msgid "reference repository '%s' is grafted"
  57065781msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
  57075782
  5708 #: object-file.c:814
   5783#: object-file.c:860
  57095784#, c-format
  57105785msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
  57115786msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
  57125787
  5713 #: object-file.c:964
   5788#: object-file.c:1010
  57145789#, c-format
  57155790msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
   
  57175792"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
  57185793
  5719 #: object-file.c:985
   5794#: object-file.c:1031
  57205795msgid "mmap failed"
  57215796msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
  57225797
  5723 #: object-file.c:1149
   5798#: object-file.c:1195
  57245799#, c-format
  57255800msgid "object file %s is empty"
  57265801msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
  57275802
  5728 #: object-file.c:1284 object-file.c:2477
   5803#: object-file.c:1330 object-file.c:2524
  57295804#, c-format
  57305805msgid "corrupt loose object '%s'"
  57315806msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
  57325807
  5733 #: object-file.c:1286 object-file.c:2481
   5808#: object-file.c:1332 object-file.c:2528
  57345809#, c-format
  57355810msgid "garbage at end of loose object '%s'"
  57365811msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
  57375812
  5738 #: object-file.c:1328
   5813#: object-file.c:1374
  57395814msgid "invalid object type"
  57405815msgstr "неправилен вид обект"
  57415816
  5742 #: object-file.c:1412
   5817#: object-file.c:1458
  57435818#, c-format
  57445819msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
   
  57475822"type“"
  57485823
  5749 #: object-file.c:1415
   5824#: object-file.c:1461
  57505825#, c-format
  57515826msgid "unable to unpack %s header"
  57525827msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
  57535828
  5754 #: object-file.c:1421
   5829#: object-file.c:1467
  57555830#, c-format
  57565831msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
   
  57585833"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
  57595834
  5760 #: object-file.c:1424
   5835#: object-file.c:1470
  57615836#, c-format
  57625837msgid "unable to parse %s header"
  57635838msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
  57645839
  5765 #: object-file.c:1651
   5840#: object-file.c:1697
  57665841#, c-format
  57675842msgid "failed to read object %s"
  57685843msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
  57695844
  5770 #: object-file.c:1655
   5845#: object-file.c:1701
  57715846#, c-format
  57725847msgid "replacement %s not found for %s"
  57735848msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
  57745849
  5775 #: object-file.c:1659
   5850#: object-file.c:1705
  57765851#, c-format
  57775852msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
  57785853msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
  57795854
  5780 #: object-file.c:1663
   5855#: object-file.c:1709
  57815856#, c-format
  57825857msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
  57835858msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
  57845859
  5785 #: object-file.c:1768
   5860#: object-file.c:1814
  57865861#, c-format
  57875862msgid "unable to write file %s"
  57885863msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
  57895864
  5790 #: object-file.c:1775
   5865#: object-file.c:1821
  57915866#, c-format
  57925867msgid "unable to set permission to '%s'"
  5793 msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
  5794 
  5795 #: object-file.c:1782
   5868msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат зададени"
   5869
   5870#: object-file.c:1828
  57965871msgid "file write error"
  57975872msgstr "грешка при запис на файл"
  57985873
  5799 #: object-file.c:1802
   5874#: object-file.c:1848
  58005875msgid "error when closing loose object file"
  58015876msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
  58025877
  5803 #: object-file.c:1867
   5878#: object-file.c:1913
  58045879#, c-format
  58055880msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
   
  58075882"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
  58085883
  5809 #: object-file.c:1869
   5884#: object-file.c:1915
  58105885msgid "unable to create temporary file"
  58115886msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
  58125887
  5813 #: object-file.c:1893
   5888#: object-file.c:1939
  58145889msgid "unable to write loose object file"
  58155890msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
  58165891
  5817 #: object-file.c:1899
   5892#: object-file.c:1945
  58185893#, c-format
  58195894msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
  58205895msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
  58215896
  5822 #: object-file.c:1903
   5897#: object-file.c:1949
  58235898#, c-format
  58245899msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
  58255900msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
  58265901
  5827 #: object-file.c:1907
   5902#: object-file.c:1953
  58285903#, c-format
  58295904msgid "confused by unstable object source data for %s"
  58305905msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
  58315906
  5832 #: object-file.c:1917 builtin/pack-objects.c:1097
   5907#: object-file.c:1963 builtin/pack-objects.c:1097
  58335908#, c-format
  58345909msgid "failed utime() on %s"
  58355910msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
  58365911
  5837 #: object-file.c:1994
   5912#: object-file.c:2040
  58385913#, c-format
  58395914msgid "cannot read object for %s"
  58405915msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
  58415916
  5842 #: object-file.c:2045
   5917#: object-file.c:2091
  58435918msgid "corrupt commit"
  58445919msgstr "повредено подаване"
  58455920
  5846 #: object-file.c:2053
   5921#: object-file.c:2099
  58475922msgid "corrupt tag"
  58485923msgstr "повреден етикет"
  58495924
  5850 #: object-file.c:2153
   5925#: object-file.c:2199
  58515926#, c-format
  58525927msgid "read error while indexing %s"
  58535928msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
  58545929
  5855 #: object-file.c:2156
   5930#: object-file.c:2202
  58565931#, c-format
  58575932msgid "short read while indexing %s"
  58585933msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
  58595934
  5860 #: object-file.c:2229 object-file.c:2239
   5935#: object-file.c:2275 object-file.c:2285
  58615936#, c-format
  58625937msgid "%s: failed to insert into database"
  58635938msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
  58645939
  5865 #: object-file.c:2245
   5940#: object-file.c:2291
  58665941#, c-format
  58675942msgid "%s: unsupported file type"
  58685943msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
  58695944
  5870 #: object-file.c:2269
   5945#: object-file.c:2315
  58715946#, c-format
  58725947msgid "%s is not a valid object"
  58735948msgstr "„%s“ е неправилен обект"
  58745949
  5875 #: object-file.c:2271
   5950#: object-file.c:2317
  58765951#, c-format
  58775952msgid "%s is not a valid '%s' object"
  58785953msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
  58795954
  5880 #: object-file.c:2298 builtin/index-pack.c:192
   5955#: object-file.c:2344 builtin/index-pack.c:192
  58815956#, c-format
  58825957msgid "unable to open %s"
  58835958msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
  58845959
  5885 #: object-file.c:2488 object-file.c:2541
   5960#: object-file.c:2535 object-file.c:2588
  58865961#, c-format
  58875962msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
  58885963msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
  58895964
  5890 #: object-file.c:2512
   5965#: object-file.c:2559
  58915966#, c-format
  58925967msgid "unable to mmap %s"
  58935968msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
  58945969
  5895 #: object-file.c:2517
   5970#: object-file.c:2564
  58965971#, c-format
  58975972msgid "unable to unpack header of %s"
  58985973msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
  58995974
  5900 #: object-file.c:2523
   5975#: object-file.c:2570
  59015976#, c-format
  59025977msgid "unable to parse header of %s"
  59035978msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
  59045979
  5905 #: object-file.c:2534
   5980#: object-file.c:2581
  59065981#, c-format
  59075982msgid "unable to unpack contents of %s"
   
  60176092msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
  60186093
  6019 #: object.c:233
   6094#: object.c:232
  60206095#, c-format
  60216096msgid "object %s has unknown type id %d"
  60226097msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
  60236098
  6024 #: object.c:246
   6099#: object.c:245
  60256100#, c-format
  60266101msgid "unable to parse object: %s"
  60276102msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
  60286103
  6029 #: object.c:266 object.c:278
   6104#: object.c:265 object.c:277
  60306105#, c-format
  60316106msgid "hash mismatch %s"
  60326107msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
  60336108
  6034 #: pack-bitmap.c:843 pack-bitmap.c:849 builtin/pack-objects.c:2226
   6109#: pack-bitmap.c:844 pack-bitmap.c:850 builtin/pack-objects.c:2251
  60356110#, c-format
  60366111msgid "unable to get size of %s"
  60376112msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
  60386113
  6039 #: pack-bitmap.c:1489 builtin/rev-list.c:92
   6114#: pack-bitmap.c:1547 builtin/rev-list.c:92
  60406115#, c-format
  60416116msgid "unable to get disk usage of %s"
  60426117msgstr "използваното място за „%s“ не може да бъде получено"
  60436118
  6044 #: pack-revindex.c:220
   6119#: pack-revindex.c:221
  60456120#, c-format
  60466121msgid "reverse-index file %s is too small"
  60476122msgstr "файлът с обратния индекс „%s“ е твърде малък"
  60486123
  6049 #: pack-revindex.c:225
   6124#: pack-revindex.c:226
  60506125#, c-format
  60516126msgid "reverse-index file %s is corrupt"
  60526127msgstr "файлът с обратния индекс „%s“ е повреден"
  60536128
  6054 #: pack-revindex.c:233
   6129#: pack-revindex.c:234
  60556130#, c-format
  60566131msgid "reverse-index file %s has unknown signature"
  60576132msgstr "непознат подпис за файла на обратния индекс „%s“"
  60586133
  6059 #: pack-revindex.c:237
   6134#: pack-revindex.c:238
  60606135#, c-format
  60616136msgid "reverse-index file %s has unsupported version %<PRIu32>"
  60626137msgstr "версия %2$<PRIu32> на файла с обратен индекс „%1$s“ не се поддържа"
  60636138
  6064 #: pack-revindex.c:242
   6139#: pack-revindex.c:243
  60656140#, c-format
  60666141msgid "reverse-index file %s has unsupported hash id %<PRIu32>"
   
  60696144"не се поддържа"
  60706145
  6071 #: pack-write.c:236
   6146#: pack-write.c:250
  60726147msgid "cannot both write and verify reverse index"
  60736148msgstr "обратният индекс не може едновременно да се записва и да се проверява"
  60746149
  6075 #: pack-write.c:257
   6150#: pack-write.c:271
  60766151#, c-format
  60776152msgid "could not stat: %s"
  60786153msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
  60796154
  6080 #: pack-write.c:269
   6155#: pack-write.c:283
  60816156#, c-format
  60826157msgid "failed to make %s readable"
  60836158msgstr "не може да се дадат права за четене на „%s“"
  60846159
  6085 #: pack-write.c:508
   6160#: pack-write.c:522
  60866161#, c-format
  60876162msgid "could not write '%s' promisor file"
   
  60936168"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
  60946169
  6095 #: packfile.c:1934
   6170#: packfile.c:1937
  60966171#, c-format
  60976172msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
   
  61006175"индексът да е повреден)"
  61016176
  6102 #: packfile.c:1938
   6177#: packfile.c:1941
  61036178#, c-format
  61046179msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
   
  61706245msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
  61716246
  6172 #: parse-options.c:666 parse-options.c:971
   6247#: parse-options.c:668 parse-options.c:988
  61736248#, c-format
  61746249msgid "alias of --%s"
  61756250msgstr "псевдоним на „--%s“"
  61766251
  6177 #: parse-options.c:862
   6252#: parse-options.c:879
  61786253#, c-format
  61796254msgid "unknown option `%s'"
  61806255msgstr "непозната опция: „%s“"
  61816256
  6182 #: parse-options.c:864
   6257#: parse-options.c:881
  61836258#, c-format
  61846259msgid "unknown switch `%c'"
  61856260msgstr "непознат флаг „%c“"
  61866261
  6187 #: parse-options.c:866
   6262#: parse-options.c:883
  61886263#, c-format
  61896264msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
  61906265msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
  61916266
  6192 #: parse-options.c:890
   6267#: parse-options.c:907
  61936268msgid "..."
  61946269msgstr "…"
  61956270
  6196 #: parse-options.c:909
   6271#: parse-options.c:926
  61976272#, c-format
  61986273msgid "usage: %s"
   
  62026277#. one in "usage: %s" translation.
  62036278#.
  6204 #: parse-options.c:915
   6279#: parse-options.c:932
  62056280#, c-format
  62066281msgid "   or: %s"
  62076282msgstr "     или: %s"
  62086283
  6209 #: parse-options.c:918
   6284#: parse-options.c:935
  62106285#, c-format
  62116286msgid "    %s"
  62126287msgstr "    %s"
  62136288
  6214 #: parse-options.c:957
   6289#: parse-options.c:974
  62156290msgid "-NUM"
  62166291msgstr "-ЧИСЛО"
   
  62196294#, c-format
  62206295msgid "Could not make %s writable by group"
  6221 msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
  6222 
  6223 #: pathspec.c:130
   6296msgstr "Не може да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
   6297
   6298#: pathspec.c:151
  62246299msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
  62256300msgstr ""
  62266301"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
  62276302
  6228 #: pathspec.c:148
   6303#: pathspec.c:169
  62296304msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
  62306305msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
  62316306
  6232 #: pathspec.c:151
   6307#: pathspec.c:172
  62336308msgid "attr spec must not be empty"
  62346309msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
  62356310
  6236 #: pathspec.c:194
   6311#: pathspec.c:215
  62376312#, c-format
  62386313msgid "invalid attribute name %s"
  62396314msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
  62406315
  6241 #: pathspec.c:259
   6316#: pathspec.c:280
  62426317msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
  62436318msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
  62446319
  6245 #: pathspec.c:266
   6320#: pathspec.c:287
  62466321msgid ""
  62476322"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
   
  62516326"други глобални настройки за пътища"
  62526327
  6253 #: pathspec.c:306
   6328#: pathspec.c:327
  62546329msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
  62556330msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
  62566331
  6257 #: pathspec.c:327
   6332#: pathspec.c:348
  62586333#, c-format
  62596334msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
  62606335msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
  62616336
  6262 #: pathspec.c:332
   6337#: pathspec.c:353
  62636338#, c-format
  62646339msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
  62656340msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
  62666341
  6267 #: pathspec.c:370
   6342#: pathspec.c:391
  62686343#, c-format
  62696344msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
  62706345msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
  62716346
  6272 #: pathspec.c:429
   6347#: pathspec.c:450
  62736348#, c-format
  62746349msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
  62756350msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
  62766351
  6277 #: pathspec.c:445
   6352#: pathspec.c:466
  62786353#, c-format
  62796354msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
  62806355msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището при „%s“"
  62816356
  6282 #: pathspec.c:521
   6357#: pathspec.c:542
  62836358#, c-format
  62846359msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
  62856360msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
  62866361
  6287 #: pathspec.c:531
   6362#: pathspec.c:552
  62886363#, c-format
  62896364msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
  62906365msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
  62916366
  6292 #: pathspec.c:598
   6367#: pathspec.c:619
  62936368#, c-format
  62946369msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
  62956370msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
  62966371
  6297 #: pathspec.c:643
   6372#: pathspec.c:664
  62986373#, c-format
  62996374msgid "line is badly quoted: %s"
   
  63166391msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
  63176392
  6318 #: pkt-line.c:153 pkt-line.c:239
   6393#: pkt-line.c:153 pkt-line.c:265
  63196394msgid "protocol error: impossibly long line"
  63206395msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
   
  63246399msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
  63256400
  6326 #: pkt-line.c:203
   6401#: pkt-line.c:204
  63276402msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
  63286403msgstr ""
   
  63306405"пакет"
  63316406
  6332 #: pkt-line.c:210 pkt-line.c:217
  6333 msgid "packet write failed"
  6334 msgstr "неуспешен запис на пакет"
  6335 
  6336 #: pkt-line.c:302
   6407#: pkt-line.c:222
   6408#, c-format
   6409msgid "packet write failed: %s"
   6410msgstr "неуспешен запис на пакет: %s"
   6411
   6412#: pkt-line.c:328 pkt-line.c:329
  63376413msgid "read error"
  63386414msgstr "грешка при четене"
  63396415
  6340 #: pkt-line.c:310
   6416#: pkt-line.c:339 pkt-line.c:340
  63416417msgid "the remote end hung up unexpectedly"
  63426418msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
  63436419
  6344 #: pkt-line.c:338
   6420#: pkt-line.c:369 pkt-line.c:371
  63456421#, c-format
  63466422msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
  63476423msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
  63486424
  6349 #: pkt-line.c:352 pkt-line.c:357
   6425#: pkt-line.c:386 pkt-line.c:388 pkt-line.c:394 pkt-line.c:396
  63506426#, c-format
  63516427msgid "protocol error: bad line length %d"
  63526428msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
  63536429
  6354 #: pkt-line.c:373 sideband.c:165
   6430#: pkt-line.c:413 sideband.c:165
  63556431#, c-format
  63566432msgid "remote error: %s"
   
  63666442msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
  63676443
  6368 #: pretty.c:984
   6444#: pretty.c:988
  63696445msgid "unable to parse --pretty format"
  63706446msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
   
  63906466"името отдалеченото хранилище-гарант не може за започва със знака „/“: %s"
  63916467
   6468#: protocol-caps.c:103
   6469msgid "object-info: expected flush after arguments"
   6470msgstr "object-info: след аргументите се очаква изчистване на буферите"
   6471
  63926472#: prune-packed.c:35
  63936473msgid "Removing duplicate objects"
   
  64036483"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
  64046484
  6405 #: range-diff.c:101 sequencer.c:5318
   6485#: range-diff.c:101 sequencer.c:5551
  64066486#, c-format
  64076487msgid "could not parse commit '%s'"
   
  64356515msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
  64366516
  6437 #: read-cache.c:682
   6517#: read-cache.c:708
  64386518#, c-format
  64396519msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
   
  64416521"няма да бъде добавен псевдоним за файл „%s“ („%s“ вече съществува в индекса)"
  64426522
  6443 #: read-cache.c:698
   6523#: read-cache.c:724
  64446524msgid "cannot create an empty blob in the object database"
  64456525msgstr "в базата от данни за обектите не може да се създаде празен обект-BLOB"
  64466526
  6447 #: read-cache.c:720
   6527#: read-cache.c:746
  64486528#, c-format
  64496529msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
   
  64526532"на git"
  64536533
  6454 #: read-cache.c:725
   6534#: read-cache.c:751
  64556535#, c-format
  64566536msgid "'%s' does not have a commit checked out"
  64576537msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
  64586538
  6459 #: read-cache.c:777
   6539#: read-cache.c:803
  64606540#, c-format
  64616541msgid "unable to index file '%s'"
  64626542msgstr "файлът „%s“ не може да бъде индексиран"
  64636543
  6464 #: read-cache.c:796
   6544#: read-cache.c:822
  64656545#, c-format
  64666546msgid "unable to add '%s' to index"
  64676547msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
  64686548
  6469 #: read-cache.c:807
   6549#: read-cache.c:833
  64706550#, c-format
  64716551msgid "unable to stat '%s'"
  64726552msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
  64736553
  6474 #: read-cache.c:1318
   6554#: read-cache.c:1356
  64756555#, c-format
  64766556msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
  64776557msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
  64786558
  6479 #: read-cache.c:1532
   6559#: read-cache.c:1571
  64806560msgid "Refresh index"
  64816561msgstr "Обновяване на индекса"
  64826562
  6483 #: read-cache.c:1657
   6563#: read-cache.c:1700
  64846564#, c-format
  64856565msgid ""
   
  64906570"Ще се ползва версия %i"
  64916571
  6492 #: read-cache.c:1667
   6572#: read-cache.c:1710
  64936573#, c-format
  64946574msgid ""
   
  65006580"Ще се ползва версия %i"
  65016581
  6502 #: read-cache.c:1723
   6582#: read-cache.c:1766
  65036583#, c-format
  65046584msgid "bad signature 0x%08x"
  65056585msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
  65066586
  6507 #: read-cache.c:1726
   6587#: read-cache.c:1769
  65086588#, c-format
  65096589msgid "bad index version %d"
  65106590msgstr "неправилна версия на индекса %d"
  65116591
  6512 #: read-cache.c:1735
   6592#: read-cache.c:1778
  65136593msgid "bad index file sha1 signature"
  65146594msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
  65156595
  6516 #: read-cache.c:1765
   6596#: read-cache.c:1812
  65176597#, c-format
  65186598msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
   
  65206600"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
  65216601
  6522 #: read-cache.c:1767
   6602#: read-cache.c:1814
  65236603#, c-format
  65246604msgid "ignoring %.4s extension"
  65256605msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
  65266606
  6527 #: read-cache.c:1804
   6607#: read-cache.c:1851
  65286608#, c-format
  65296609msgid "unknown index entry format 0x%08x"
  65306610msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
  65316611
  6532 #: read-cache.c:1820
   6612#: read-cache.c:1867
  65336613#, c-format
  65346614msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
  65356615msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
  65366616
  6537 #: read-cache.c:1877
   6617#: read-cache.c:1924
  65386618msgid "unordered stage entries in index"
  65396619msgstr "неподредени записи в индекса"
  65406620
  6541 #: read-cache.c:1880
   6621#: read-cache.c:1927
  65426622#, c-format
  65436623msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
  65446624msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
  65456625
  6546 #: read-cache.c:1883
   6626#: read-cache.c:1930
  65476627#, c-format
  65486628msgid "unordered stage entries for '%s'"
  65496629msgstr "неподредени записи за „%s“"
  65506630
  6551 #: read-cache.c:1989 read-cache.c:2280 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
  6552 #: submodule.c:1634 builtin/add.c:546 builtin/check-ignore.c:181
  6553 #: builtin/checkout.c:504 builtin/checkout.c:690 builtin/clean.c:991
  6554 #: builtin/commit.c:364 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:505
  6555 #: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:290
   6631#: read-cache.c:2036 read-cache.c:2333 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
   6632#: submodule.c:1635 builtin/add.c:575 builtin/check-ignore.c:183
   6633#: builtin/checkout.c:522 builtin/checkout.c:711 builtin/clean.c:991
   6634#: builtin/commit.c:377 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:505
   6635#: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:291
  65566636#: builtin/submodule--helper.c:332
  65576637msgid "index file corrupt"
  65586638msgstr "файлът с индекса е повреден"
  65596639
  6560 #: read-cache.c:2133
   6640#: read-cache.c:2180
  65616641#, c-format
  65626642msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
  65636643msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
  65646644
  6565 #: read-cache.c:2146
   6645#: read-cache.c:2193
  65666646#, c-format
  65676647msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
  65686648msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
  65696649
  6570 #: read-cache.c:2179
   6650#: read-cache.c:2226
  65716651#, c-format
  65726652msgid "%s: index file open failed"
  65736653msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
  65746654
  6575 #: read-cache.c:2183
   6655#: read-cache.c:2230
  65766656#, c-format
  65776657msgid "%s: cannot stat the open index"
  65786658msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
  65796659
  6580 #: read-cache.c:2187
   6660#: read-cache.c:2234
  65816661#, c-format
  65826662msgid "%s: index file smaller than expected"
  65836663msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
  65846664
  6585 #: read-cache.c:2191
   6665#: read-cache.c:2238
  65866666#, c-format
  65876667msgid "%s: unable to map index file"
  65886668msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
  65896669
  6590 #: read-cache.c:2233
   6670#: read-cache.c:2280
  65916671#, c-format
  65926672msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
   
  65946674"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
  65956675
  6596 #: read-cache.c:2260
   6676#: read-cache.c:2307
  65976677#, c-format
  65986678msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
   
  66006680"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
  66016681
  6602 #: read-cache.c:2292
   6682#: read-cache.c:2345
  66036683#, c-format
  66046684msgid "could not freshen shared index '%s'"
  66056685msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
  66066686
  6607 #: read-cache.c:2339
   6687#: read-cache.c:2392
  66086688#, c-format
  66096689msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
  66106690msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
  66116691
  6612 #: read-cache.c:3035 strbuf.c:1171 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1141
   6692#: read-cache.c:3095 strbuf.c:1173 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1145
  66136693#, c-format
  66146694msgid "could not close '%s'"
  66156695msgstr "„%s“ не може да се затвори"
  66166696
  6617 #: read-cache.c:3138 sequencer.c:2487 sequencer.c:4239
   6697#: read-cache.c:3138
   6698msgid "failed to convert to a sparse-index"
   6699msgstr "индексът не може да бъде превърнат в частичен"
   6700
   6701#: read-cache.c:3209 sequencer.c:2684 sequencer.c:4441
  66186702#, c-format
  66196703msgid "could not stat '%s'"
  66206704msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
  66216705
  6622 #: read-cache.c:3151
   6706#: read-cache.c:3222
  66236707#, c-format
  66246708msgid "unable to open git dir: %s"
  66256709msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
  66266710
  6627 #: read-cache.c:3163
   6711#: read-cache.c:3234
  66286712#, c-format
  66296713msgid "unable to unlink: %s"
  66306714msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
  66316715
  6632 #: read-cache.c:3188
   6716#: read-cache.c:3263
  66336717#, c-format
  66346718msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
  6635 msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
  6636 
  6637 #: read-cache.c:3337
   6719msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат поправени"
   6720
   6721#: read-cache.c:3412
  66386722#, c-format
  66396723msgid "%s: cannot drop to stage #0"
   
  66666750"e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
  66676751"s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
  6668 "f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
   6752"f, fixup [-C | -c] <commit> = like \"squash\" but keep only the previous\n"
   6753"                   commit's log message, unless -C is used, in which case\n"
   6754"                   keep only this commit's message; -c is same as -C but\n"
   6755"                   opens the editor\n"
  66696756"x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
  66706757"b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
   
  66756762".       create a merge commit using the original merge commit's\n"
  66766763".       message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
  6677 ".       specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
   6764".       specified); use -c <commit> to reword the commit message\n"
  66786765"\n"
  66796766"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
   
  66826769"Команди:\n"
  66836770" p, pick ПОДАВАНЕ   — прилагане на подаването\n"
  6684 " r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
   6771" r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но промяна на съобщението му\n"
  66856772" e, edit ПОДАВАНЕ   — прилагане на подаването и спиране при него за още "
  66866773"промени\n"
  66876774" s, squash ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му\n"
  6688 " f, fixup ПОДАВАНЕ  — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
  6689 "                      съобщението\n"
   6775" f, fixup [-C | -c] ПОДАВАНЕ\n"
   6776"                    — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
   6777"                      съобщението.  С „-C“ се използва само съобщението на\n"
   6778"                      настоящото, а с „-c“ освен това се отваря редакторът\n"
  66906779" x, exec ПОДАВАНЕ   — изпълнение на команда към обвивката: останалата част "
  66916780"на\n"
   
  67056794"последователно отгоре-надолу.\n"
  67066795
  6707 #: rebase-interactive.c:63
   6796#: rebase-interactive.c:66
  67086797#, c-format
  67096798msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
   
  67126801msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
  67136802
  6714 #: rebase-interactive.c:72 git-rebase--preserve-merges.sh:218
   6803#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:218
  67156804msgid ""
  67166805"\n"
   
  67186807msgstr ""
  67196808"\n"
  6720 "Не изтривайте редове.  Подаванията могат да се прескачат с командата "
  6721 "„drop“.\n"
  6722 
  6723 #: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:222
   6809"Не изтривайте редове.  Подаванията може да се прескачат с командата „drop“.\n"
   6810
   6811#: rebase-interactive.c:78 git-rebase--preserve-merges.sh:222
  67246812msgid ""
  67256813"\n"
   
  67296817"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
  67306818
  6731 #: rebase-interactive.c:81 git-rebase--preserve-merges.sh:861
   6819#: rebase-interactive.c:84 git-rebase--preserve-merges.sh:861
  67326820msgid ""
  67336821"\n"
   
  67446832"\n"
  67456833
  6746 #: rebase-interactive.c:86 git-rebase--preserve-merges.sh:938
   6834#: rebase-interactive.c:89 git-rebase--preserve-merges.sh:938
  67476835msgid ""
  67486836"\n"
   
  67546842"\n"
  67556843
  6756 #: rebase-interactive.c:110 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3615
  6757 #: sequencer.c:3641 sequencer.c:5424 builtin/fsck.c:329 builtin/rebase.c:272
   6844#: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3816
   6845#: sequencer.c:3842 sequencer.c:5657 builtin/fsck.c:327 builtin/rebase.c:271
  67586846#, c-format
  67596847msgid "could not write '%s'"
  67606848msgstr "„%s“ не може да се запише"
  67616849
  6762 #: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:230
  6763 #: builtin/rebase.c:254
   6850#: rebase-interactive.c:119 builtin/rebase.c:203 builtin/rebase.c:229
   6851#: builtin/rebase.c:253
  67646852#, c-format
  67656853msgid "could not write '%s'."
  67666854msgstr "„%s“ не може да се запише."
  67676855
  6768 #: rebase-interactive.c:193
   6856#: rebase-interactive.c:196
  67696857#, c-format
  67706858msgid ""
   
  67756863"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
  67766864
  6777 #: rebase-interactive.c:200
   6865#: rebase-interactive.c:203
  67786866#, c-format
  67796867msgid ""
   
  67926880"или „error“ (считане за грешка).\n"
  67936881
  6794 #: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2402
  6795 #: builtin/rebase.c:190 builtin/rebase.c:215 builtin/rebase.c:241
  6796 #: builtin/rebase.c:266
   6882#: rebase-interactive.c:236 rebase-interactive.c:241 sequencer.c:2597
   6883#: builtin/rebase.c:189 builtin/rebase.c:214 builtin/rebase.c:240
   6884#: builtin/rebase.c:265
  67976885#, c-format
  67986886msgid "could not read '%s'."
  67996887msgstr "от „%s“ не може да се чете."
  68006888
  6801 #: ref-filter.c:42 wt-status.c:1975
   6889#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1978
  68026890msgid "gone"
  68036891msgstr "изтрит"
   
  69547042msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
  69557043
  6956 #: ref-filter.c:806
   7044#: ref-filter.c:807
  69577045#, c-format
  69587046msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
  69597047msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
  69607048
  6961 #: ref-filter.c:808
   7049#: ref-filter.c:809
  69627050#, c-format
  69637051msgid "format: %%(then) atom used more than once"
  69647052msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
  69657053
  6966 #: ref-filter.c:810
   7054#: ref-filter.c:811
  69677055#, c-format
  69687056msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
  69697057msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
  69707058
  6971 #: ref-filter.c:838
   7059#: ref-filter.c:839
  69727060#, c-format
  69737061msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
  69747062msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
  69757063
  6976 #: ref-filter.c:840
   7064#: ref-filter.c:841
  69777065#, c-format
  69787066msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
  69797067msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
  69807068
  6981 #: ref-filter.c:842
   7069#: ref-filter.c:843
  69827070#, c-format
  69837071msgid "format: %%(else) atom used more than once"
  69847072msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
  69857073
  6986 #: ref-filter.c:857
   7074#: ref-filter.c:858
  69877075#, c-format
  69887076msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
  69897077msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
  69907078
  6991 #: ref-filter.c:914
   7079#: ref-filter.c:915
  69927080#, c-format
  69937081msgid "malformed format string %s"
  69947082msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
  69957083
  6996 #: ref-filter.c:1555
   7084#: ref-filter.c:1556
  69977085#, c-format
  69987086msgid "(no branch, rebasing %s)"
  69997087msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
  70007088
  7001 #: ref-filter.c:1558
   7089#: ref-filter.c:1559
  70027090#, c-format
  70037091msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
  70047092msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
  70057093
  7006 #: ref-filter.c:1561
   7094#: ref-filter.c:1562
  70077095#, c-format
  70087096msgid "(no branch, bisect started on %s)"
  70097097msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
  70107098
  7011 #: ref-filter.c:1565
   7099#: ref-filter.c:1566
  70127100#, c-format
  70137101msgid "(HEAD detached at %s)"
  70147102msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
  70157103
  7016 #: ref-filter.c:1568
   7104#: ref-filter.c:1569
  70177105#, c-format
  70187106msgid "(HEAD detached from %s)"
  70197107msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“)"
  70207108
  7021 #: ref-filter.c:1571
   7109#: ref-filter.c:1572
  70227110msgid "(no branch)"
  70237111msgstr "(извън клон)"
  70247112
  7025 #: ref-filter.c:1603 ref-filter.c:1812
   7113#: ref-filter.c:1604 ref-filter.c:1813
  70267114#, c-format
  70277115msgid "missing object %s for %s"
  70287116msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
  70297117
  7030 #: ref-filter.c:1613
   7118#: ref-filter.c:1614
  70317119#, c-format
  70327120msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
  70337121msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
  70347122
  7035 #: ref-filter.c:1996
   7123#: ref-filter.c:1997
  70367124#, c-format
  70377125msgid "malformed object at '%s'"
  70387126msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
  70397127
  7040 #: ref-filter.c:2085
   7128#: ref-filter.c:2086
  70417129#, c-format
  70427130msgid "ignoring ref with broken name %s"
  70437131msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
  70447132
  7045 #: ref-filter.c:2090 refs.c:676
   7133#: ref-filter.c:2091 refs.c:676
  70467134#, c-format
  70477135msgid "ignoring broken ref %s"
  70487136msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
  70497137
  7050 #: ref-filter.c:2430
   7138#: ref-filter.c:2431
  70517139#, c-format
  70527140msgid "format: %%(end) atom missing"
  70537141msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
  70547142
  7055 #: ref-filter.c:2529
   7143#: ref-filter.c:2525
  70567144#, c-format
  70577145msgid "malformed object name %s"
  70587146msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  70597147
  7060 #: ref-filter.c:2534
   7148#: ref-filter.c:2530
  70617149#, c-format
  70627150msgid "option `%s' must point to a commit"
   
  70827170"\tgit branch -m <name>\n"
  70837171msgstr ""
  7084 "Първоначалният клон ще се казва „%s“.  Това може да се промени.  Можете да "
   7172"Първоначалният клон ще се казва „%s“.  Това може да се промени.  Може да "
  70857173"зададете\n"
  70867174"настройката и да спрете това съобщение.  За това изпълнете:\n"
   
  75197607msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
  75207608
  7521 #: rerere.c:865 submodule.c:2088 builtin/log.c:1991
  7522 #: builtin/submodule--helper.c:1878 builtin/submodule--helper.c:1890
   7609#: rerere.c:865 submodule.c:2089 builtin/log.c:2000
   7610#: builtin/submodule--helper.c:1879 builtin/submodule--helper.c:1891
  75237611#, c-format
  75247612msgid "could not create directory '%s'"
   
  75587646msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
  75597647
  7560 #: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3468
   7648#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3669
  75617649#, c-format
  75627650msgid "failed to find tree of %s"
  75637651msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
  75647652
  7565 #: revision.c:2338
   7653#: revision.c:2343
  75667654msgid "--unpacked=<packfile> no longer supported"
  75677655msgstr "опцията „--unpacked=ПАКЕТЕН_ФАЙЛ“ вече не се поддържа"
  75687656
  7569 #: revision.c:2668
   7657#: revision.c:2683
  75707658msgid "your current branch appears to be broken"
  75717659msgstr "Текущият клон е повреден"
  75727660
  7573 #: revision.c:2671
   7661#: revision.c:2686
  75747662#, c-format
  75757663msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
  75767664msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
  75777665
  7578 #: revision.c:2877
   7666#: revision.c:2892
  75797667msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
  75807668msgstr ""
   
  75867674msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
  75877675
  7588 #: run-command.c:1274
   7676#: run-command.c:1275
  75897677#, c-format
  75907678msgid "cannot create async thread: %s"
  75917679msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
  75927680
  7593 #: run-command.c:1338
   7681#: run-command.c:1345
  75947682#, c-format
  75957683msgid ""
   
  76017689"    git config advice.ignoredHook false"
  76027690
  7603 #: send-pack.c:146
   7691#: send-pack.c:150
  76047692msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
  76057693msgstr ""
   
  76077695"отдалеченото разпакетиране"
  76087696
  7609 #: send-pack.c:148
   7697#: send-pack.c:152
  76107698#, c-format
  76117699msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
   
  76137701"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
  76147702
  7615 #: send-pack.c:150
   7703#: send-pack.c:154
  76167704#, c-format
  76177705msgid "remote unpack failed: %s"
  76187706msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
  76197707
  7620 #: send-pack.c:374
   7708#: send-pack.c:378
  76217709msgid "failed to sign the push certificate"
  76227710msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
  76237711
  7624 #: send-pack.c:467
   7712#: send-pack.c:433
   7713msgid "send-pack: unable to fork off fetch subprocess"
   7714msgstr "send-pack: неуспешно създаване на процес"
   7715
   7716#: send-pack.c:455
   7717msgid "push negotiation failed; proceeding anyway with push"
   7718msgstr "неуспешно договаряне на изтласкване, но се продължава с изтласкването"
   7719
   7720#: send-pack.c:520
  76257721msgid "the receiving end does not support this repository's hash algorithm"
  76267722msgstr ""
  76277723"отсрещната страна не поддържа алгоритъма за контролни суми на това хранилище"
  76287724
  7629 #: send-pack.c:476
   7725#: send-pack.c:529
  76307726msgid "the receiving end does not support --signed push"
  76317727msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
  76327728
  7633 #: send-pack.c:478
   7729#: send-pack.c:531
  76347730msgid ""
  76357731"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
   
  76397735"използва сертификат"
  76407736
  7641 #: send-pack.c:490
   7737#: send-pack.c:543
  76427738msgid "the receiving end does not support --atomic push"
  76437739msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
  76447740
  7645 #: send-pack.c:495
   7741#: send-pack.c:548
  76467742msgid "the receiving end does not support push options"
  76477743msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
  76487744
  7649 #: sequencer.c:195
   7745#: sequencer.c:196
  76507746#, c-format
  76517747msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
  76527748msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
  76537749
  7654 #: sequencer.c:323
   7750#: sequencer.c:324
  76557751#, c-format
  76567752msgid "could not delete '%s'"
  76577753msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
  76587754
  7659 #: sequencer.c:343 builtin/rebase.c:757 builtin/rebase.c:1602 builtin/rm.c:385
   7755#: sequencer.c:344 builtin/rebase.c:757 builtin/rebase.c:1592 builtin/rm.c:402
  76607756#, c-format
  76617757msgid "could not remove '%s'"
  76627758msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
  76637759
  7664 #: sequencer.c:353
   7760#: sequencer.c:354
  76657761msgid "revert"
  76667762msgstr "отмяна"
  76677763
  7668 #: sequencer.c:355
   7764#: sequencer.c:356
  76697765msgid "cherry-pick"
  76707766msgstr "отбиране"
  76717767
  7672 #: sequencer.c:357
   7768#: sequencer.c:358
  76737769msgid "rebase"
  76747770msgstr "пребазиране"
  76757771
  7676 #: sequencer.c:359
   7772#: sequencer.c:360
  76777773#, c-format
  76787774msgid "unknown action: %d"
  76797775msgstr "неизвестно действие: %d"
  76807776
  7681 #: sequencer.c:418
   7777#: sequencer.c:419
  76827778msgid ""
  76837779"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  76877783"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
  76887784
  7689 #: sequencer.c:421
   7785#: sequencer.c:422
  76907786msgid ""
  76917787"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  76977793"подайте резултата с командата „git commit'“."
  76987794
  7699 #: sequencer.c:434 sequencer.c:3070
   7795#: sequencer.c:435 sequencer.c:3271
  77007796#, c-format
  77017797msgid "could not lock '%s'"
  77027798msgstr "„%s“ не може да се заключи"
  77037799
  7704 #: sequencer.c:436 sequencer.c:2869 sequencer.c:3074 sequencer.c:3088
  7705 #: sequencer.c:3345 sequencer.c:5334 strbuf.c:1168 wrapper.c:631
   7800#: sequencer.c:437 sequencer.c:3070 sequencer.c:3275 sequencer.c:3289
   7801#: sequencer.c:3546 sequencer.c:5567 strbuf.c:1170 wrapper.c:631
  77067802#, c-format
  77077803msgid "could not write to '%s'"
  77087804msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  77097805
  7710 #: sequencer.c:441
   7806#: sequencer.c:442
  77117807#, c-format
  77127808msgid "could not write eol to '%s'"
  77137809msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
  77147810
  7715 #: sequencer.c:446 sequencer.c:2874 sequencer.c:3076 sequencer.c:3090
  7716 #: sequencer.c:3353
   7811#: sequencer.c:447 sequencer.c:3075 sequencer.c:3277 sequencer.c:3291
   7812#: sequencer.c:3554
  77177813#, c-format
  77187814msgid "failed to finalize '%s'"
  77197815msgstr "„%s“ не може да се завърши"
  77207816
  7721 #: sequencer.c:485
   7817#: sequencer.c:486
  77227818#, c-format
  77237819msgid "your local changes would be overwritten by %s."
  77247820msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
  77257821
  7726 #: sequencer.c:489
   7822#: sequencer.c:490
  77277823msgid "commit your changes or stash them to proceed."
  77287824msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
  77297825
  7730 #: sequencer.c:521
   7826#: sequencer.c:522
  77317827#, c-format
  77327828msgid "%s: fast-forward"
  77337829msgstr "%s: превъртане"
  77347830
  7735 #: sequencer.c:560 builtin/tag.c:598
   7831#: sequencer.c:561 builtin/tag.c:609
  77367832#, c-format
  77377833msgid "Invalid cleanup mode %s"
   
  77417837#. "rebase".
  77427838#.
  7743 #: sequencer.c:670
   7839#: sequencer.c:671
  77447840#, c-format
  77457841msgid "%s: Unable to write new index file"
  77467842msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
  77477843
  7748 #: sequencer.c:684
   7844#: sequencer.c:685
  77497845msgid "unable to update cache tree"
  77507846msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
  77517847
  7752 #: sequencer.c:698
   7848#: sequencer.c:699
  77537849msgid "could not resolve HEAD commit"
  77547850msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
  77557851
  7756 #: sequencer.c:778
   7852#: sequencer.c:779
  77577853#, c-format
  77587854msgid "no key present in '%.*s'"
  77597855msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
  77607856
  7761 #: sequencer.c:789
   7857#: sequencer.c:790
  77627858#, c-format
  77637859msgid "unable to dequote value of '%s'"
  77647860msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
  77657861
  7766 #: sequencer.c:826 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:710
  7767 #: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1136 builtin/rebase.c:910
   7862#: sequencer.c:827 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:728
   7863#: builtin/am.c:820 builtin/merge.c:1140 builtin/rebase.c:910
  77687864#, c-format
  77697865msgid "could not open '%s' for reading"
  77707866msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
  77717867
  7772 #: sequencer.c:836
   7868#: sequencer.c:837
  77737869msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
  77747870msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
  77757871
  7776 #: sequencer.c:841
   7872#: sequencer.c:842
  77777873msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
  77787874msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
  77797875
  7780 #: sequencer.c:846
   7876#: sequencer.c:847
  77817877msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
  77827878msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
  77837879
  7784 #: sequencer.c:850
   7880#: sequencer.c:851
  77857881#, c-format
  77867882msgid "unknown variable '%s'"
  77877883msgstr "непозната променлива „%s“"
  77887884
  7789 #: sequencer.c:855
   7885#: sequencer.c:856
  77907886msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
  77917887msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
  77927888
  7793 #: sequencer.c:857
   7889#: sequencer.c:858
  77947890msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
  77957891msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
  77967892
  7797 #: sequencer.c:859
   7893#: sequencer.c:860
  77987894msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
  77997895msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
  78007896
  7801 #: sequencer.c:924
   7897#: sequencer.c:925
  78027898#, c-format
  78037899msgid ""
   
  78287924"    git rebase --continue\n"
  78297925
  7830 #: sequencer.c:1211
   7926#: sequencer.c:1212
  78317927msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
  78327928msgstr ""
   
  78347930"(prepare-commit-msg)"
  78357931
  7836 #: sequencer.c:1217
   7932#: sequencer.c:1218
  78377933msgid ""
  78387934"Your name and email address were configured automatically based\n"
   
  78497945msgstr ""
  78507946"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
  7851 "потребителя и името на машината.  Проверете дали са верни.  Можете да "
  7852 "спрете\n"
   7947"потребителя и името на машината.  Проверете дали са верни.  Може да спрете\n"
  78537948"това съобщение като изрично зададете стойностите.  Изпълнете следната "
  78547949"команда\n"
   
  78587953"    git config --global --edit\n"
  78597954"\n"
  7860 "След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
   7955"След като направите това, може да коригирате информацията за автора на\n"
  78617956"текущото подаване чрез:\n"
  78627957"\n"
  78637958"    git commit --amend --reset-author\n"
  78647959
  7865 #: sequencer.c:1230
   7960#: sequencer.c:1231
  78667961msgid ""
  78677962"Your name and email address were configured automatically based\n"
   
  78777972msgstr ""
  78787973"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
  7879 "потребителя и името на машината.  Проверете дали са верни.  Можете да "
  7880 "спрете\n"
   7974"потребителя и името на машината.  Проверете дали са верни.  Може да спрете\n"
  78817975"това съобщение като изрично зададете стойностите:\n"
  78827976"\n"
   
  78847978"    git config --global user.email пенчо@example.com\n"
  78857979"\n"
  7886 "След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
   7980"След като направите това, може да коригирате информацията за автора на\n"
  78877981"текущото подаване чрез:\n"
  78887982"\n"
  78897983"    git commit --amend --reset-author\n"
  78907984
  7891 #: sequencer.c:1272
   7985#: sequencer.c:1273
  78927986msgid "couldn't look up newly created commit"
  78937987msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
  78947988
  7895 #: sequencer.c:1274
   7989#: sequencer.c:1275
  78967990msgid "could not parse newly created commit"
  78977991msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
  78987992
  7899 #: sequencer.c:1320
   7993#: sequencer.c:1321
  79007994msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
  79017995msgstr ""
   
  79037997"подаването"
  79047998
  7905 #: sequencer.c:1322
   7999#: sequencer.c:1323
  79068000msgid "detached HEAD"
  79078001msgstr "несвързан връх „HEAD“"
  79088002
  7909 #: sequencer.c:1326
   8003#: sequencer.c:1327
  79108004msgid " (root-commit)"
  79118005msgstr " (начално подаване)"
  79128006
  7913 #: sequencer.c:1347
   8007#: sequencer.c:1348
  79148008msgid "could not parse HEAD"
  79158009msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
  79168010
  7917 #: sequencer.c:1349
   8011#: sequencer.c:1350
  79188012#, c-format
  79198013msgid "HEAD %s is not a commit!"
  79208014msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
  79218015
  7922 #: sequencer.c:1353 sequencer.c:1431 builtin/commit.c:1577
   8016#: sequencer.c:1354 sequencer.c:1432 builtin/commit.c:1692
  79238017msgid "could not parse HEAD commit"
  79248018msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
  79258019
  7926 #: sequencer.c:1409 sequencer.c:2108
   8020#: sequencer.c:1410 sequencer.c:2295
  79278021msgid "unable to parse commit author"
  79288022msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
  79298023
  7930 #: sequencer.c:1420 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:702
   8024#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1614 builtin/merge.c:706
  79318025msgid "git write-tree failed to write a tree"
  79328026msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
  79338027
  7934 #: sequencer.c:1453 sequencer.c:1573
   8028#: sequencer.c:1454 sequencer.c:1574