Ignore:
Timestamp:
May 17, 2021, 1:02:36 PM (4 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bitwarden: подаден през https://crowdin.com/

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bitwarden/web/messages.json

  r3396 r3401  
  725725  "u2fTitle": {
  726726    "message": "Устройство FIDO U2F"
   727  },
   728  "webAuthnTitle": {
   729    "message": "FIDO2 WebAuthn"
   730  },
   731  "webAuthnDesc": {
   732    "message": "Използвайте всяко устройство, поддържащо WebAuthn, за да влезете в абонамента си."
   733  },
   734  "webAuthnMigrated": {
   735    "message": "(Мигрирано от FIDO)"
  727736  },
  728737  "emailTitle": {
   
  12611270    }
  12621271  },
   1272  "webAuthnkeyX": {
   1273    "message": "Устройство WebAuthn $INDEX$",
   1274    "placeholders": {
   1275      "index": {
   1276        "content": "$1",
   1277        "example": "2"
   1278      }
   1279    }
   1280  },
  12631281  "nfcSupport": {
  12641282    "message": "Поддръжка на NFC"
   
  13061324    "message": "Сигурни ли сте, че искате да изтриете този ключ за сигурност?"
  13071325  },
   1326  "twoFactorWebAuthnAdd": {
   1327    "message": "Добавяне на ново устройство WebAuthn към регистрацията ви"
   1328  },
  13081329  "readKey": {
  13091330    "message": "Прочитане на ключ"
   
  13381359  "twoFactorU2fProblemReadingTryAgain": {
  13391360    "message": "Проблем при изчитането на ключа за сигурност. Пробвайте отново."
   1361  },
   1362  "twoFactorWebAuthnWarning": {
   1363    "message": "Поради платформени ограничения устройствата на WebAuthn не могат да се използват с всички приложения на Битуорден. В такъв случай ще трябва да добавите друг доставчик на двустепенно удостоверяване, за да имате достъп до абонамента си, дори когато WebAuthn не работи. Поддържани платформи:"
   1364  },
   1365  "twoFactorWebAuthnSupportWeb": {
   1366    "message": "Трезорът по уеб както и разширенията за браузърите с поддръжка на WebAuthn (Chrome, Opera, Vivaldi и Firefox с поддръжка на FIDO U2F)."
  13401367  },
  13411368  "twoFactorRecoveryYourCode": {
   
  26102637    "message": "Адресът на електронната ви поща не е потвърден. Пробвайте да изпратите ново писмо за потвърждение."
  26112638  },
   2639  "emailVerificationRequired": {
   2640    "message": "Изисква се потвърждение на е-пощата"
   2641  },
   2642  "emailVerificationRequiredDesc": {
   2643    "message": "Трябва да потвърдите е-пощата си, за да можете да използвате тази функционалност."
   2644  },
  26122645  "updateBrowser": {
  26132646    "message": "Обновяване на браузъра"
   
  33893422  "removePasswordConfirmation": {
  33903423    "message": "Сигурни ли сте, че искате да премахнете паролата?"
   3424  },
   3425  "hideEmail": {
   3426    "message": "Скриване на е-пощата ми от получателите."
  33913427  },
  33923428  "disableThisSend": {
   
  36093645    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
  36103646  },
   3647  "sendOptions": {
   3648    "message": "Настройки за изпращането",
   3649    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3650  },
   3651  "sendOptionsPolicyDesc": {
   3652    "message": "Настройки за създаване и редактиране на изпращания.",
   3653    "description": "'Sends' is a plural noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3654  },
   3655  "sendOptionsExemption": {
   3656    "message": "Потребителите в организацията, които имат права да управляват политиките ѝ, не са ограничени от тази политика."
   3657  },
   3658  "disableHideEmail": {
   3659    "message": "Потребителите да не могат да скриват адреса на е-пощата си от получателите, когато създават или редактират изпращания.",
   3660    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3661  },
   3662  "sendOptionsPolicyInEffect": {
   3663    "message": "В момента са в сила следните политики на организацията:"
   3664  },
   3665  "sendDisableHideEmailInEffect": {
   3666    "message": "Потребителите не могат да скриват адреса на е-пощата си от получателите, когато създават или редактират изпращания.",
   3667    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3668  },
  36113669  "modifiedPolicyId": {
  36123670    "message": "Редактирана политика № $ID$.",
   
  36623720  "manageUsers": {
  36633721    "message": "Управление на потребителите"
   3722  },
   3723  "manageResetPassword": {
   3724    "message": "Управление на помощта при смяната на паролата"
  36643725  },
  36653726  "disableRequireSsoError": {
   
  37493810    }
  37503811  },
   3812  "viewSendHiddenEmailWarning": {
   3813    "message": "Потребителят, който е създал това изпращане, е избрал да скрие адреса на своята е-поща. Уверете се, че източникът на тази връзка е достоверен, преди да я последвате или да свалите съдържание чрез нея.",
   3814    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3815  },
  37513816  "expirationDateIsInvalid": {
  37523817    "message": "Неправилна дата на валидност."
   
  37633828  "dateParsingError": {
  37643829    "message": "Грешка при запазване на датата на валидност и изтриване."
   3830  },
   3831  "webAuthnFallbackMsg": {
   3832    "message": "За да потвърдите двустепенното удостоверяване, натиснете бутона по-долу."
   3833  },
   3834  "webAuthnAuthenticate": {
   3835    "message": "Идентификация WebAuthn"
   3836  },
   3837  "webAuthnNotSupported": {
   3838    "message": "Този браузър не поддържа WebAuthn."
   3839  },
   3840  "webAuthnSuccess": {
   3841    "message": "<strong>Успешно удостоверяване чрез WebAuthn!</strong><br>Можете да затворите този раздел."
   3842  },
   3843  "hintEqualsPassword": {
   3844    "message": "Подсказването за паролата не може да съвпада с нея."
   3845  },
   3846  "enrollPasswordReset": {
   3847    "message": "Включване на помощта при смяната на паролата"
   3848  },
   3849  "enrolledPasswordReset": {
   3850    "message": "Помощта при смяната на паролата е включена"
   3851  },
   3852  "withdrawPasswordReset": {
   3853    "message": "Изключване на помощта при смяната на паролата"
   3854  },
   3855  "enrollPasswordResetSuccess": {
   3856    "message": "Успешно включване!"
   3857  },
   3858  "withdrawPasswordResetSuccess": {
   3859    "message": "Успешно изключване!"
   3860  },
   3861  "eventEnrollPasswordReset": {
   3862    "message": "Потребителят $ID$ включи помощта при смяна на паролата.",
   3863    "placeholders": {
   3864      "id": {
   3865        "content": "$1",
   3866        "example": "John Smith"
   3867      }
   3868    }
   3869  },
   3870  "eventWithdrawPasswordReset": {
   3871    "message": "Потребителят $ID$ изключи помощта при смяна на паролата.",
   3872    "placeholders": {
   3873      "id": {
   3874        "content": "$1",
   3875        "example": "John Smith"
   3876      }
   3877    }
   3878  },
   3879  "trashCleanupWarning": {
   3880    "message": "Записите, които са били в кошчето за повече от 30 дни, ще бъдат изтривани автоматично."
   3881  },
   3882  "trashCleanupWarningSelfHosted": {
   3883    "message": "Записите, които са били известно време в кошчето, ще бъдат изтривани автоматично."
   3884  },
   3885  "passwordPrompt": {
   3886    "message": "Повторно запитване за главната парола"
   3887  },
   3888  "passwordConfirmation": {
   3889    "message": "Потвърждение на главната парола"
   3890  },
   3891  "passwordConfirmationDesc": {
   3892    "message": "Това действие е защитено. За да продължите, въведете отново главната си парола, за да потвърдите самоличността си."
  37653893  }
  37663894}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.