Changeset 3400 for non-gtk/stellarium


Ignore:
Timestamp:
Apr 7, 2021, 2:56:21 PM (4 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

stellarium: подаден през https://www.transifex.com/stellarium/stellarium/language/bg/

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/stellarium/bg.po

  r3399 r3400  
  3232#: src/core/modules/CustomObject.cpp:86
  3333msgid "custom marker"
  34 msgstr "друг маркер"
   34msgstr "друго обозначаване"
  3535
  3636#. TRANSLATORS: type of object
   
  5353#: src/core/modules/CustomObjectMgr.cpp:65
  5454msgid "Marker"
  55 msgstr "Маркер"
   55msgstr "Обозначаване"
  5656
  5757#: src/core/modules/Asterism.cpp:205
   
  223223#: src/core/modules/GridLinesMgr.cpp:756
  224224msgid "Invariable Plane"
  225 msgstr "Неподвижна равнина"
   225msgstr "Равнина на Лаплас"
  226226
  227227#: src/core/modules/GridLinesMgr.cpp:760 src/ui_viewDialog.h:3625
   
  345345#: src/core/modules/GridLinesMgr.cpp:1815
  346346msgid "Invariable Plane line"
  347 msgstr "Линия на неподвижната равнина"
   347msgstr "Линия на равнината на Лаплас"
  348348
  349349#: src/core/modules/GridLinesMgr.cpp:1816
   
  488488#: src/core/modules/SpecialMarkersMgr.cpp:264
  489489msgid "FOV Center marker"
  490 msgstr "Централен маркер на ЗП"
   490msgstr "Обозначаване на центъра на на ЗП"
  491491
  492492#: src/core/modules/SpecialMarkersMgr.cpp:265
  493493msgid "Circular marker of FOV"
  494 msgstr "Кръгъл маркер на ЗП"
   494msgstr "Обозначаване на кръгло ЗП"
  495495
  496496#: src/core/modules/SpecialMarkersMgr.cpp:266
  497497msgid "Rectangular marker of FOV"
  498 msgstr "Правоъгълен маркер на ЗП"
   498msgstr "Обозначаване на правоъгълно ЗП"
  499499
  500500#: src/core/modules/SpecialMarkersMgr.cpp:267 src/ui_viewDialog.h:3766
   
  18101810msgctxt "supernova remnant structure classification"
  18111811msgid "remnant shows a filled center ('plerion') radio structure"
  1812 msgstr "останките имат радиоструктура със запълнен център (\"плерион\")"
   1812msgstr "останките имат радиоструктура със запълнен център (плерион)"
  18131813
  18141814#: src/core/modules/Nebula.cpp:1333
   
  18281828"uncertainty"
  18291829msgstr ""
  1830 "останките имат радиоструктура със запълнен център (\"плерион\") с известна "
   1830"останките имат радиоструктура със запълнен център (плерион) с известна "
  18311831"несигурност"
  18321832
   
  24702470#: src/core/modules/HipsMgr.cpp:151
  24712471msgid "Toggle Hierarchical Progressive Surveys"
  2472 msgstr "Показване на нарастващите, йерархични обзори"
   2472msgstr "Показване на обзорите Hierarchical Progressive Surveys (HiPS)"
  24732473
  24742474#: src/core/StelApp.cpp:422
   
  24982498#: src/core/StelApp.cpp:470
  24992499msgid "Initializing HiPS survey..."
  2500 msgstr "Инициализиране на йерархията от все по-подробни обзори…"
   2500msgstr "Инициализиране на обзорите HiPS…"
  25012501
  25022502#: src/core/StelApp.cpp:476
   
  25862586#: src/core/StelApp.cpp:592
  25872587msgid "Initializing highlights..."
  2588 msgstr "Инициализиране на отбелязването на важни обекти…"
   2588msgstr "Инициализиране на обозначаването на важни обекти…"
  25892589
  25902590#: src/core/StelApp.cpp:600
   
  44674467#: src/gui/HelpDialog.cpp:288
  44684468msgid "Add custom marker"
  4469 msgstr "Добавяне на маркер"
   4469msgstr "Добавяне на обозначение"
  44704470
  44714471#: src/gui/HelpDialog.cpp:289
   
  44754475#: src/gui/HelpDialog.cpp:291
  44764476msgid "Delete marker closest to mouse cursor"
  4477 msgstr "Изтриване на маркера най-близо до показалеца на мишката"
   4477msgstr "Изтриване на обозначението най-близо до показалеца на мишката"
  44784478
  44794479#: src/gui/HelpDialog.cpp:292
   
  44834483#: src/gui/HelpDialog.cpp:294
  44844484msgid "Delete all custom markers"
  4485 msgstr "Изтриване на всички потребителски маркери"
   4485msgstr "Изтриване на всички потребителски обозначения"
  44864486
  44874487#: src/gui/HelpDialog.cpp:295
   
  46444644"following acknowledgment would be appreciated:"
  46454645msgstr ""
   4646"Ако програмата Stellarium е спомогнала в научната ви работа или проучванията"
   4647" ви, молим да я цитирате по следния начин:"
  46464648
  46474649#: src/gui/HelpDialog.cpp:466
  46484650msgid "This research has made use of the Stellarium planetarium"
  4649 msgstr ""
   4651msgstr "В това изследване е ползвана програмата Stellarium"
  46504652
  46514653#. TRANSLATORS: The text between braces is the text of an HTML link.
   
  46554657"citation format."
  46564658msgstr ""
   4659"Може и да {изтеглите библиографските данни във формат BibTeX}, за да "
   4660"цитирате в друг формат."
  46574661
  46584662#: src/gui/StelGui.cpp:229
   
  58945898#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:2461
  58955899msgid "Sun, planets and moons of observer location"
  5896 msgstr ""
   5900msgstr "Слънце, планети и луни на мястото на наблюдение"
  58975901
  58985902#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:2461
   
  59035907#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:2462
  59045908msgid "Moons of first body"
  5905 msgstr ""
   5909msgstr "Луни на първото тяло"
  59065910
  59075911#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:3030
   
  60826086#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:4025
  60836087msgid "Shadow transit"
  6084 msgstr ""
   6088msgstr "Преминаване на сянката"
  60856089
  60866090#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:4028 src/gui/AstroCalcDialog.cpp:4035
   
  61026106#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:4054
  61036107msgid "Stationary (begin retrograde motion)"
  6104 msgstr "Неподвижна (начало на ретроградно движение)"
   6108msgstr "Неподвижна (начало на обратно движение)"
  61056109
  61066110#. TRANSLATORS: The planet are stand still in the equatorial coordinates
  61076111#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:4059
  61086112msgid "Stationary (begin prograde motion)"
  6109 msgstr "Неподвижна (начало на проградно движение)"
   6113msgstr "Неподвижна (начало на право движение)"
  61106114
  61116115#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:4065
   
  62886292#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:5172
  62896293msgid "Algol-type eclipsing systems"
  6290 msgstr "Затъмнителни системи като Алгол"
   6294msgstr "Затъмнително двойни звезди тип Алгол"
  62916295
  62926296#: src/gui/AstroCalcDialog.cpp:5173
   
  73157319#: src/translations.h:384
  73167320msgid "van den Bergh Catalogue"
  7317 msgstr "Каталог на Ван ден Берг"
   7321msgstr "Каталог на ван ден Берг"
  73187322
  73197323#. TRANSLATORS: Catalogue of objects (for "Lists" in the search tool)
   
  74457449#: src/translations.h:436
  74467450msgid "van den Bergh-Hagen Catalogue"
  7447 msgstr "Каталог на Ван ден Берг-Хаген"
   7451msgstr "Каталог на ван ден Берг-Хаген"
  74487452
  74497453#. TRANSLATORS: Type of stars (for "Lists" in the search tool)
   
  1058510589msgstr ""
  1058610590"Каталог на ван ден Берг-Хаген (Еднообразен обзор на куповете в южния Млечен "
  10587 "път, Ван ден Берг и Хаген, 1975)"
   10591"път, ван ден Берг и Хаген, 1975)"
  1058810592
  1058910593#: src/ui_viewDialog.h:3341
   
  1107211076#: src/ui_viewDialog.h:3747
  1107311077msgid "Invariable plane of the Solar system"
  11074 msgstr "Неподвижна равнина на Слънчевата система"
   11078msgstr "Равнина на Лаплас на Слънчевата система"
  1107511079
  1107611080#: src/ui_viewDialog.h:3749
  1107711081msgid "Color of the invariable plane of the Solar system"
  11078 msgstr "Цвят на неподвижната равнина на Слънчевата система"
   11082msgstr "Цвят на равнината на Лаплас на Слънчевата система"
  1107911083
  1108011084#: src/ui_viewDialog.h:3753
   
  1119111195#: src/ui_viewDialog.h:3821
  1119211196msgid "Set the planet and position as specified for the selected landscape"
  11193 msgstr ""
   11197msgstr "Задаване на планетата и координатите на указания пейзаж"
  1119411198
  1119511199#: src/ui_viewDialog.h:3823
   
  1167111675"View settings."
  1167211676msgstr ""
  11673 "Бутон за йерархия от все по-подробни обзори. Може да изберете обзор от "
  11674 "настройките на изгледа."
   11677"Бутон за обзорите HiPS. Може да изберете обзор от настройките на изгледа."
  1167511678
  1167611679#: src/ui_configurationDialog.h:1748
  1167711680msgid "HiPS Surveys"
  11678 msgstr "Обзори НЙО (HiPS)"
   11681msgstr "Обзори HiPS"
  1167911682
  1168011683#: src/ui_configurationDialog.h:1751
   
  1168411687#: src/ui_configurationDialog.h:1753
  1168511688msgid "ICRS grid"
  11686 msgstr "Мрежа на международната еталонна небесна система (ICRS)"
   11689msgstr "Мрежа на Международната стандартна система небесни координати (ICRS)"
  1168711690
  1168811691#: src/ui_configurationDialog.h:1755
   
  1215612159msgctxt "placeholder for input line"
  1215712160msgid "Search the action..."
  12158 msgstr ""
   12161msgstr "Търсене на действие…"
  1215912162
  1216012163#: src/ui_shortcutsDialog.h:213
   
  1224512248#: src/ui_greatRedSpotDialog.h:174
  1224612249msgid "Jovigraphic longitude of Great Red Spot in System II"
  12247 msgstr "Йовианска дължина на ГЧП в система System II"
   12250msgstr "Йовиграфска дължина на ГЧП в система System II"
  1224812251
  1224912252#: src/ui_greatRedSpotDialog.h:176
   
  1283412837#: src/ui_bookmarksDialog.h:210
  1283512838msgid "Clear the highlights"
  12836 msgstr "Изчистване на отбелязаните"
   12839msgstr "Изчистване на обозначенията"
  1283712840
  1283812841#: src/ui_bookmarksDialog.h:211
  1283912842msgid "Highlight bookmarks"
  12840 msgstr "Отбелязване на отметки"
   12843msgstr "Обозначаване на отметки"
  1284112844
  1284212845#: src/ui_dsoColorsDialog.h:545 src/ui_orbitColorsDialog.h:387
   
  1343013433#: plugins/AngleMeasure/src/ui_angleMeasureDialog.h:313
  1343113434msgid "Text"
  13432 msgstr ""
   13435msgstr "Текст"
  1343313436
  1343413437#: plugins/AngleMeasure/src/ui_angleMeasureDialog.h:304
  1343513438#: plugins/AngleMeasure/src/ui_angleMeasureDialog.h:315
  1343613439msgid "Line"
  13437 msgstr ""
   13440msgstr "Линия"
  1343813441
  1343913442#: plugins/AngleMeasure/src/ui_angleMeasureDialog.h:305
   
  1356313566#: plugins/Satellites/src/gui/SatellitesDialog.cpp:830
  1356413567msgid "Warning!"
  13565 msgstr ""
   13568msgstr "Предупреждение!"
  1356613569
  1356713570#: plugins/Oculars/src/Oculars.cpp:1370
   
  1356913572"Unable to display a sensor boundary: No sensors or telescopes are defined."
  1357013573msgstr ""
   13574"Границата на сензора не може да се покаже: няма налични телескопи или "
   13575"сензори."
  1357113576
  1357213577#: plugins/Oculars/src/Oculars.cpp:1505
   
  1359313598#: plugins/Oculars/src/Oculars.cpp:1510
  1359413599msgid "Toggle Oculars configuration window"
  13595 msgstr ""
   13600msgstr "Превключване на прозореца за настройки на окулярите"
  1359613601
  1359713602#: plugins/Oculars/src/Oculars.cpp:1511
  1359813603msgid "Toggle Oculars button bar"
  13599 msgstr ""
   13604msgstr "Бутон за окулярите"
  1360013605
  1360113606#: plugins/Oculars/src/Oculars.cpp:1513
   
  1453214537#: plugins/Oculus/src/Oculus.cpp:174
  1453314538msgid "Oculus"
  14534 msgstr ""
   14539msgstr "Oculus"
  1453514540
  1453614541#: plugins/Oculus/src/Oculus.cpp:177
  1453714542msgid "Support for Oculus Rift"
  14538 msgstr ""
   14543msgstr "Поддръжка на ВР с Oculus Rift"
  1453914544
  1454014545#: plugins/Satellites/src/Satellites.cpp:73
   
  1532815333#: plugins/Satellites/src/gui/SatellitesDialog.cpp:823
  1532915334msgid "Empty string - not saving"
  15330 msgstr ""
   15335msgstr "Празен низ — не се запазва"
  1533115336
  1533215337#: plugins/Satellites/src/gui/SatellitesDialog.cpp:830
  1533315338msgid "Invalid URL - not saving"
  15334 msgstr ""
   15339msgstr "Неправилен адрес — не се запазва"
  1533515340
  1533615341#: plugins/Satellites/src/gui/SatellitesDialog.cpp:897
   
  1538115386#: plugins/Satellites/src/gui/SatellitesDialog.cpp:999
  1538215387msgid "[small satellites]"
  15383 msgstr ""
   15388msgstr "[малки спътници]"
  1538415389
  1538515390#: plugins/Satellites/src/gui/SatellitesDialog.cpp:1000
  1538615391msgid "[medium satellites]"
  15387 msgstr ""
   15392msgstr "[средно-големи спътници]"
  1538815393
  1538915394#: plugins/Satellites/src/gui/SatellitesDialog.cpp:1001
  1539015395msgid "[large satellites]"
  15391 msgstr ""
   15396msgstr "[големи спътници]"
  1539215397
  1539315398#. TRANSLATORS: LEO = Low Earth orbit
   
  1544015445msgctxt "time unit"
  1544115446msgid " s"
  15442 msgstr ""
   15447msgstr " s"
  1544315448
  1544415449#. TRANSLATORS: duration
   
  1544615451#: plugins/Satellites/src/ui_satellitesDialog.h:982
  1544715452msgid "Segment length:"
  15448 msgstr ""
   15453msgstr "Продължителност на сегмента:"
  1544915454
  1545015455#. TRANSLATORS: duration
   
  1545415459msgctxt "time unit"
  1545515460msgid " h"
  15456 msgstr ""
   15461msgstr " h"
  1545715462
  1545815463#. TRANSLATORS: Displayed in the satellite group selection box.
   
  1553515540#: plugins/MeteorShowers/src/ui_MSConfigDialog.h:469
  1553615541msgid "Update frequency:"
  15537 msgstr ""
   15542msgstr "Честота на обновяване:"
  1553815543
  1553915544#: plugins/Satellites/src/ui_satellitesDialog.h:951
   
  1557615581#: plugins/Satellites/src/ui_satellitesDialog.h:961
  1557715582msgid "Color of markers, labels and orbits for invisible satellites"
  15578 msgstr ""
   15583msgstr "Цвят на обозначение, етикети и орбити на невидимите спътници"
  1557915584
  1558015585#: plugins/Satellites/src/ui_satellitesDialog.h:965
  1558115586msgid "Color of markers for satellites in transit through the Sun or the Moon"
  1558215587msgstr ""
   15588"Цвят на обозначение, етикети и орбити на спътниците минаващи пред Слънцето "
   15589"или Луната"
  1558315590
  1558415591#: plugins/Satellites/src/ui_satellitesDialog.h:967
  1558515592msgid "Show satellites as markers"
  15586 msgstr ""
   15593msgstr "Обозначение на спътниците"
  1558715594
  1558815595#: plugins/Satellites/src/ui_satellitesDialog.h:968
   
  1563415641#: plugins/Satellites/src/ui_satellitesDialog.h:1005
  1563515642msgid "Change markers color for selected satellites"
  15636 msgstr ""
   15643msgstr "Смяна на цвета на обозначение на избраните спътници"
  1563715644
  1563815645#: plugins/Satellites/src/ui_satellitesDialog.h:1008
  1563915646msgid "Change orbits color for selected satellites"
  15640 msgstr ""
   15647msgstr "Смяна на цвета на орбитите на избраните спътници"
  1564115648
  1564215649#: plugins/Satellites/src/ui_satellitesDialog.h:1011
  1564315650msgid "Change info color for selected satellites"
  15644 msgstr ""
   15651msgstr "Смяна на цвета на информацията на избраните спътници"
  1564515652
  1564615653#: plugins/Satellites/src/ui_satellitesDialog.h:1015
   
  1581015817#, qt-format
  1581115818msgid "Sync telescope #%1 position to selected object"
  15812 msgstr ""
   15819msgstr "Синхронизиране посоката на телескоп № %1 с избрания обект"
  1581315820
  1581415821#: plugins/TelescopeControl/src/TelescopeControl.cpp:191
   
  1581715824#, qt-format
  1581815825msgid "Abort last slew command of telescope #%1"
  15819 msgstr ""
   15826msgstr "Отмяна на последната команда за насочване на телескоп № %1"
  1582015827
  1582115828#: plugins/TelescopeControl/src/TelescopeControl.cpp:200
   
  1593315940"command."
  1593415941msgstr ""
   15942"Телескоп в първоначално положение не може да се насочва. Изведете го от него"
   15943" преди насочване."
  1593515944
  1593615945#: plugins/TelescopeControl/src/ASCOM/TelescopeClientASCOMWidget.cpp:41
  1593715946msgid "ASCOM Settings"
  15938 msgstr ""
   15947msgstr "Настройки за ASCOM"
  1593915948
  1594015949#: plugins/TelescopeControl/src/ASCOM/TelescopeClientASCOMWidget.cpp:42
  1594115950msgid "Choose ASCOM Telescope"
  15942 msgstr ""
   15951msgstr "Избор на телескоп с ASCOM"
  1594315952
  1594415953#: plugins/TelescopeControl/src/ASCOM/TelescopeClientASCOMWidget.cpp:43
  1594515954msgid "Selected Device:"
  15946 msgstr ""
   15955msgstr "Избрано устройство:"
  1594715956
  1594815957#: plugins/TelescopeControl/src/ASCOM/TelescopeClientASCOMWidget.cpp:44
  1594915958msgid "No device selected"
  15950 msgstr ""
   15959msgstr "Няма избрано устройство"
  1595115960
  1595215961#: plugins/TelescopeControl/src/ASCOM/TelescopeClientASCOMWidget.cpp:45
  1595315962msgid "Source for coordinate system:"
  15954 msgstr ""
   15963msgstr "Източник на координатната система:"
  1595515964
  1595615965#: plugins/TelescopeControl/src/ASCOM/TelescopeClientASCOMWidget.cpp:46
   
  1595915968"mounts will handle this correctly, but some might not."
  1596015969msgstr ""
   15970"Позволяване на устройството с ASCOM да зададе на Stellarium коя координатна "
   15971"система да се ползва. Повечето монтирания се справят успешно с това, но в "
   15972"някои случаи това може да не сработи."
  1596115973
  1596215974#: plugins/TelescopeControl/src/ASCOM/TelescopeClientASCOMWidget.cpp:47
  1596315975msgid "Let ASCOM device decide"
  15964 msgstr ""
   15976msgstr "Както е според устройството с ASCOM"
  1596515977
  1596615978#: plugins/TelescopeControl/src/ASCOM/TelescopeClientASCOMWidget.cpp:48
   
  1596915981"properties for this telescope."
  1597015982msgstr ""
   15983"Използване на координатната система, която е зададена в ностройките за "
   15984"телескопа."
  1597115985
  1597215986#: plugins/TelescopeControl/src/ASCOM/TelescopeClientASCOMWidget.cpp:49
  1597315987msgid "Use Stellarium settings"
  15974 msgstr ""
   15988msgstr "Както е според Stellarium"
  1597515989
  1597615990#: plugins/TelescopeControl/src/gui/TelescopeConfigurationDialog.cpp:185
   
  1603316047#: plugins/TelescopeControl/src/gui/TelescopeDialog.cpp:268
  1603416048msgid "ASCOM Telescope Client"
  16035 msgstr ""
   16049msgstr "Клиент за телескопи на ASCOM"
  1603616050
  1603716051#: plugins/TelescopeControl/src/gui/TelescopeDialog.cpp:269
   
  1604116055#: plugins/TelescopeControl/src/gui/TelescopeDialog.cpp:270
  1604216056msgid "INDI Telescope Client"
  16043 msgstr ""
   16057msgstr "Клиент за телескопи на INDI"
  1604416058
  1604516059#: plugins/TelescopeControl/src/gui/TelescopeDialog.cpp:276
   
  1701117025#: plugins/TelescopeControl/src/gui/TelescopeDialog.cpp:593
  1701217026msgid "remote, INDI/INDIGO"
  17013 msgstr ""
   17027msgstr "отдалечена, INDI/INDIGO"
  1701417028
  1701517029#. TRANSLATORS: Telescope connection type
  1701617030#: plugins/TelescopeControl/src/gui/TelescopeDialog.cpp:597
  1701717031msgid "local, ASCOM"
  17018 msgstr ""
   17032msgstr "локална, ASCOM"
  1701917033
  1702017034#: plugins/TelescopeControl/src/gui/TelescopeDialog.cpp:1019
   
  1713017144#: plugins/TelescopeControl/src/gui/ui_slewDialog.h:358
  1713117145msgid "Sync"
  17132 msgstr ""
   17146msgstr "Синхронизация"
  1713317147
  1713417148#: plugins/TelescopeControl/src/gui/ui_slewDialog.h:359
   
  1792617940#: plugins/NavStars/src/NavStars.cpp:126
  1792717941msgid "Mark the navigational stars"
  17928 msgstr "Отбелязване на навигационните звезди"
   17942msgstr "Обозначаване на навигационните звезди"
  1792917943
  1793017944#. TRANSLATORS: The emphasis tags mark a title.
   
  1822518239#: plugins/NavStars/src/ui_navStarsWindow.h:288
  1822618240msgid "Only highlight when visible"
  18227 msgstr ""
   18241msgstr "Обозначаване само при видимост"
  1822818242
  1822918243#: plugins/NavStars/src/ui_navStarsWindow.h:289
  1823018244msgid "Only show extra information for marked Navigation Stars"
  1823118245msgstr ""
   18246"Извеждане на допълнителна информация само за обозначените навигационни "
   18247"звезди"
  1823218248
  1823318249#: plugins/NavStars/src/ui_navStarsWindow.h:290
  1823418250msgid "Show information as a tabulated list"
  18235 msgstr ""
   18251msgstr "Информация в табличен вид"
  1823618252
  1823718253#: plugins/NavStars/src/ui_navStarsWindow.h:291
  1823818254msgid "Show extra decimals in info"
  18239 msgstr ""
   18255msgstr "Допълнителни знаци след десетичната запетая в информацията"
  1824018256
  1824118257#: plugins/NavStars/src/ui_navStarsWindow.h:292
  1824218258msgid "Use upper limb for Sun and Moon"
  18243 msgstr ""
   18259msgstr "Горен лимб на Слънцето и Луната"
  1824418260
  1824518261#: plugins/NavStars/src/ui_navStarsWindow.h:293
  1824618262msgid "Use UTC time when navigational stars are displayed"
  18247 msgstr ""
   18263msgstr "Универсално време (UTC) при показването на навигационните звезди"
  1824818264
  1824918265#: plugins/Novae/src/Novae.cpp:72 plugins/Novae/src/Novae.cpp:145
   
  1840818424#: plugins/Quasars/src/ui_quasarsDialog.h:307
  1840918425msgid "Use markers for quasars"
  18410 msgstr "Маркери на квазарите"
   18426msgstr "Обозначения на квазарите"
  1841118427
  1841218428#: plugins/Quasars/src/ui_quasarsDialog.h:308
  1841318429msgid "Quasars marker color"
  18414 msgstr "Цвят на маркерите на квазарите"
   18430msgstr "Цвят на обозначенията на квазарите"
  1841518431
  1841618432#: plugins/Pulsars/src/Pulsars.cpp:75
   
  1863218648#: plugins/Pulsars/src/ui_pulsarsDialog.h:343
  1863318649msgid "Pulsars marker color"
  18634 msgstr "Цвят на маркерите на пулсарите"
   18650msgstr "Цвят на обозначенията на пулсарите"
  1863518651
  1863618652#: plugins/Pulsars/src/ui_pulsarsDialog.h:345
  1863718653msgid "Marker Color for pulsars"
  18638 msgstr "Цвят на маркерите на пулсарите"
   18654msgstr "Цвят на обозначенията на пулсарите"
  1863918655
  1864018656#: plugins/Pulsars/src/ui_pulsarsDialog.h:347
   
  1864418660#: plugins/Pulsars/src/ui_pulsarsDialog.h:349
  1864518661msgid "Marker Color for pulsars with glitches"
  18646 msgstr "Цвят на маркерите на пулсарите със звездотресения"
   18662msgstr "Цвят на обозначенията на пулсарите със звездотресения"
  1864718663
  1864818664#: plugins/Pulsars/src/ui_pulsarsDialog.h:351
   
  1867118687"Space programme."
  1867218688msgstr ""
   18689"Тази приставка бе създадена като проект в рамките на Лятото за космическо "
   18690"програмиране 2015, организирано от Европейската космическа агенция."
  1867318691
  1867418692#: plugins/RemoteControl/src/RemoteControl.cpp:153
   
  1871218730#: plugins/Calendars/src/gui/CalendarsDialog.cpp:195
  1871318731msgid "Publications"
  18714 msgstr ""
   18732msgstr "Публикации"
  1871518733
  1871618734#: plugins/RemoteControl/src/gui/RemoteControlDialog.cpp:159
   
  1871918737msgid "If you use this plugin in your publications, please cite:"
  1872018738msgstr ""
   18739"Ако ползвате приставката в публикация, моля цитирайте по следния начин:"
  1872118740
  1872218741#. TRANSLATORS: The text between braces is the text of an HTML link.
   
  1876618785#: plugins/RemoteControl/src/ui_remoteControlDialog.h:275
  1876718786msgid "Enable CORS for the following origin"
  18768 msgstr ""
   18787msgstr "Включване на CORS за следене на източника"
  1876918788
  1877018789#: plugins/RemoteControl/src/ui_remoteControlDialog.h:276
   
  1877418793" at your own risk."
  1877518794msgstr ""
   18795"Споделянето на ресурси между източници (CORS) позволява на указания уеб сайт"
   18796" да достъпи и управлява инсталацията ви на Stellarium.<br/>Може да позволите"
   18797" на всеки сайт да прави това като укажете „*“, но правите това на собствен "
   18798"риск."
  1877618799
  1877718800#: plugins/RemoteControl/src/ui_remoteControlDialog.h:277
   
  1881318836" in Space programme."
  1881418837msgstr ""
   18838"Тази приставка бе създадена като проект в рамките на Лятото за космическо "
   18839"програмиране 2015/2016, организирано от Европейската космическа агенция."
  1881518840
  1881618841#: plugins/RemoteSync/src/gui/RemoteSyncDialog.cpp:129
   
  2142321448#: plugins/Exoplanets/src/ui_exoplanetsDialog.h:592
  2142421449msgid "Exoplanets marker color"
  21425 msgstr "Цвят за отбелязване на извънслънчеви планети"
   21450msgstr "Цвят на обозначението на извънслънчеви планети"
  2142621451
  2142721452#: plugins/Exoplanets/src/ui_exoplanetsDialog.h:594
  2142821453#: plugins/Exoplanets/src/ui_exoplanetsDialog.h:596
  2142921454msgid "Marker color for potential habitable exoplanets"
  21430 msgstr "Цвят за отбелязване на потенциално обитаемите извънслънчеви планети"
   21455msgstr "Цвят на обозначението на потенциално обитаемите извънслънчеви планети"
  2143121456
  2143221457#: plugins/Exoplanets/src/ui_exoplanetsDialog.h:598
   
  2147721502#: plugins/Exoplanets/src/ui_exoplanetsDialog.h:620
  2147821503msgid "Table"
  21479 msgstr ""
   21504msgstr "Таблица"
  2148021505
  2148121506#: plugins/Exoplanets/src/ui_exoplanetsDialog.h:621
   
  2197021995#: plugins/EquationOfTime/src/ui_equationOfTimeWindow.h:253
  2197121996msgid "Color of text"
  21972 msgstr ""
   21997msgstr "Цвят на текста"
  2197321998
  2197421999#: plugins/MeteorShowers/src/MeteorShowersMgr.cpp:89
   
  2199122016#: plugins/MeteorShowers/src/MeteorShowersMgr.cpp:149
  2199222017msgid "Show meteor showers settings dialog"
  21993 msgstr ""
   22018msgstr "Прозорец за настройките на метеорните потоци"
  2199422019
  2199522020#: plugins/MeteorShowers/src/MeteorShowersMgr.cpp:150
  2199622021msgid "Show meteor showers search dialog"
  21997 msgstr ""
   22022msgstr "Прозорец за търсене на метеорните потоци"
  2199822023
  2199922024#: plugins/MeteorShowers/src/MeteorShowersMgr.cpp:268
   
  2200622031"Space programme."
  2200722032msgstr ""
   22033"Тази приставка бе създадена като проект в рамките на Лятото за космическо "
   22034"програмиране 2013, организирано от Европейската космическа агенция."
  2200822035
  2200922036#: plugins/MeteorShowers/src/MeteorShowersMgr.cpp:645
   
  2202322050"date.</li></ul></p>"
  2202422051msgstr ""
  22025 "<p>Тази приставка позволява да симулирате периодични метеорни потоци и да се извеждат маркери за действащите и неактивните радианти.</p>\n"
  22026 "<p>Натиснете върху маркера на радианта и ще се изведат данни за положението и активността му. Повечето данни за тази приставка идват от официалния каталог на <a href='http://imo.net'>Международната метеорна организация</a>.\n"
   22052"<p>Тази приставка позволява да симулирате периодични метеорни потоци и да се обозначават действащите и неактивните радианти.</p>\n"
   22053"<p>Натиснете обозначения радиант и ще се изведат данни за положението и активността му. Повечето данни за тази приставка идват от официалния каталог на <a href='http://imo.net'>Международната метеорна организация</a>.\n"
  2202722054"<p>Има три вида маркери:<ul><li><b>Потвърден:</b> радиантът действа и датата е потвърдена. Това е или исторически действителен (случил се в миналото) или прогнозиран метеорен поток.</li><li><b>Обикновен:</b> радиантът може да действа, но няма потвърдени данни за активността му конкретната годинаr.</li><li><b>Неактивен:</b> радиантът не действа на зададената дата.</li></ul></p>"
  2202822055
   
  2207622103msgctxt "meteor shower activity"
  2207722104msgid "Maximum"
  22078 msgstr ""
   22105msgstr "Максимум"
  2207922106
  2208022107#: plugins/MeteorShowers/src/MeteorShower.cpp:577
   
  2239922426#: plugins/MeteorShowers/src/translations.h:157
  2240022427msgid "Daytime Sextantids"
  22401 msgstr ""
   22428msgstr "Дневни Секстантиди"
  2240222429
  2240322430#. TRANSLATORS: Name of meteor shower
   
  2254622573" marker for each active and inactive radiant."
  2254722574msgstr ""
  22548 "Тази приставка ви позволява да симулирате метеорни потоци. Тя осигурява и "
  22549 "маркери за активните и неактивните радианти."
   22575"Тази приставка ви позволява да симулирате метеорни потоци. Тя обозначава "
   22576"активните и неактивните радианти."
  2255022577
  2255122578#: plugins/MeteorShowers/src/gui/MSConfigDialog.cpp:246
   
  2255622583"catalog."
  2255722584msgstr ""
  22558 "Натиснете върху маркера на радианта и ще се изведат данни за положението и "
   22585"Натиснете обозначения радиант и ще се изведат данни за положението и "
  2255922586"активността му. Повечето данни за тази приставка идват от официалния каталог"
  2256022587" на <a href='http://imo.net'>Международната метеорна организация</a>."
   
  2257022597"inactive for the current sky date.</li></ul></p>"
  2257122598msgstr ""
  22572 "<p>Има три вида маркери:<ul><li><b>Потвърден:</b> радиантът действа и датата"
  22573 " е потвърдена. Това е или исторически действителен (случил се в миналото) "
  22574 "или прогнозиран метеорен поток.</li><li><b>Обикновен:</b> радиантът може да "
   22599"<p>Има три обозначения:<ul><li><b>Потвърден:</b> радиантът действа и датата "
   22600"е потвърдена. Това е или исторически действителен (случил се в миналото) или"
   22601" прогнозиран метеорен поток.</li><li><b>Обикновен:</b> радиантът може да "
  2257522602"действа, но няма потвърдени данни за активността му конкретната "
  2257622603"година.</li><li><b>Неактивен:</b> радиантът не действа на зададената "
   
  2276122788#: plugins/MeteorShowers/src/ui_MSConfigDialog.h:448
  2276222789msgid "Show radiant marker"
  22763 msgstr "Отбелязване на радиантите"
   22790msgstr "Обозначаване на радиантите"
  2276422791
  2276522792#: plugins/MeteorShowers/src/ui_MSConfigDialog.h:449
   
  2316423191"releasing Ctrl before cursor key.</p>"
  2316523192msgstr ""
   23193"<p>Изобразяване на тримерен преден план. Ще може да се разходите, търсите и "
   23194"заобикаляте предмети в градината си и да проучвате и покажете възможни "
   23195"астрономически връзки на ориентацията и местоположението на храмове, както и"
   23196" сенките на слънчевите часовници и мн. др.</p><p>За да се придвижвате, "
   23197"натиснете клавиша Ctrl в комбинация със стрелките. За да насочвате посоката "
   23198"на погледа нагоре и надолу, ползвайте Ctrl в комбинация с PgUp/PgDn. "
   23199"Скоростта на придвижване зависи от зрителното поле (т.е. колкото е по-малко,"
   23200" толкова движението е по-фино). Може да продължите движението в посока, като"
   23201" отпуснете клавиша Ctrl преди стрелките.</p>"
  2316623202
  2316723203#: plugins/Scenery3d/src/Scenery3d.cpp:1147
   
  2317323209"Austria (http://archpro.lbg.ac.at/)."
  2317423210msgstr ""
   23211"Разработката на тази приставка е подкрепена и по проекта на Австрийския "
   23212"космически фонд (Austrian Science Fund) ASTROSIM (P 21208-G19; "
   23213"https://astrosim.univie.ac.at/). <br/>По-нататъшната разработка е подкрепена"
   23214" и от Института за археологически проучвания и виртуална археология на името"
   23215" на Лудвиг Болцман, Виена, Австрия (Ludwig Boltzmann Institute for "
   23216"Archaeological Prospection and Virtual Archaeology, Vienna, Austria, "
   23217"http://archpro.lbg.ac.at/)."
  2317523218
  2317623219#: plugins/Scenery3d/src/S3DRenderer.cpp:398
   
  2341723460"course only for a single point of observation."
  2341823461msgstr ""
   23462"Изчертаване на полилинията на хоризонта дефинирана в пейзажа, по начин, "
   23463"който подчертава неточностите при голям равнинен модел сравнен с кривината "
   23464"на Земята- Естествено това се отнася за единична точка на наблюдение."
  2341923465
  2342023466#: plugins/Scenery3d/src/ui_scenery3dDialog.h:491
  2342123467msgid "Draw horizon polyline in foreground"
  23422 msgstr ""
   23468msgstr "Изчертаване на полилинията на хоризонта на преден план"
  2342323469
  2342423470#: plugins/Scenery3d/src/ui_scenery3dDialog.h:492
   
  2356323609#: plugins/ArchaeoLines/src/ArchaeoLines.cpp:301
  2356423610msgid "Show Polar Circles"
  23565 msgstr ""
   23611msgstr "Полярни кръгове"
  2356623612
  2356723613#: plugins/ArchaeoLines/src/ArchaeoLines.cpp:302
   
  2361123657#: plugins/ArchaeoLines/src/ArchaeoLines.cpp:313
  2361223658msgid "Show Line for Custom Altitude 1"
  23613 msgstr ""
   23659msgstr "Линия за височина 1"
  2361423660
  2361523661#: plugins/ArchaeoLines/src/ArchaeoLines.cpp:314
  2361623662msgid "Show Line for Custom Altitude 2"
  23617 msgstr ""
   23663msgstr "Линия за височина 2"
  2361823664
  2361923665#: plugins/ArchaeoLines/src/ArchaeoLines.cpp:315
   
  2364723693#: plugins/ArchaeoLines/src/ArchaeoLines.cpp:1429
  2364823694msgid "Polar Circle"
  23649 msgstr ""
   23695msgstr "Полярен кръг"
  2365023696
  2365123697#: plugins/ArchaeoLines/src/ArchaeoLines.cpp:1432
   
  2370823754#: plugins/ArchaeoLines/src/gui/ArchaeoLinesDialog.cpp:222
  2370923755msgid "Declination of the Polar circles"
  23710 msgstr ""
   23756msgstr "Деклинация на полярните кръгове"
  2371123757
  2371223758#: plugins/ArchaeoLines/src/gui/ArchaeoLinesDialog.cpp:223
   
  2376323809"trigonometry on a spherical Earth."
  2376423810msgstr ""
   23811"В някои религии, особено в Исляма, молитвите се отправят в определена "
   23812"посока. Може да се покажат линиите на азимута на две местоположения. "
   23813"Стандартните са Мека (Кааба) и Йерусалим, но може да изберете произволни от "
   23814"списъка на Stellarium или да въведете собствени. Посоките се изчисляват чрез"
   23815" сферична тригонометрия към сферична Земя."
  2376523816
  2376623817#: plugins/ArchaeoLines/src/gui/ArchaeoLinesDialog.cpp:239
   
  2376923820"declination lines with custom label can be shown."
  2377023821msgstr ""
   23822"Допълнително може да се изобразят и до две линии с отбелязване на произволен"
   23823" азимут, височина или деклинация."
  2377123824
  2377223825#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:718
   
  2382823881#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:735
  2382923882msgid "Polar Circles"
  23830 msgstr ""
   23883msgstr "Полярни кръгове"
  2383123884
  2383223885#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:736
   
  2386523918#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:814
  2386623919msgid "From selected object (if any)"
  23867 msgstr ""
   23920msgstr "От избрания обект (ако има такъв)"
  2386823921
  2386923922#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:754
   
  2389423947#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:798
  2389523948msgid "Always counted from North"
  23896 msgstr ""
   23949msgstr "Винаги се брои от север"
  2389723950
  2389823951#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:785
   
  2390323956#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:791
  2390423957msgid "Select from location list"
  23905 msgstr ""
   23958msgstr "Избор от списък"
  2390623959
  2390723960#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:789
  2390823961#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:793
  2390923962msgid "Pick..."
  23910 msgstr ""
   23963msgstr "Избор…"
  2391123964
  2391223965#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:796
   
  2392023973#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:801
  2392123974msgid "Custom Altitude 1"
  23922 msgstr ""
   23975msgstr "Височина 1"
  2392323976
  2392423977#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:802
  2392523978msgid "Custom Altitude 2"
  23926 msgstr ""
   23979msgstr "Височина 2"
  2392723980
  2392823981#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialog.h:817
   
  2393623989#: plugins/ArchaeoLines/src/ui_archaeoLinesDialogLocations.h:153
  2393723990msgid "Locations"
  23938 msgstr ""
   23991msgstr "Местоположения"
  2393923992
  2394023993#: plugins/Vts/src/Vts.cpp:152
  2394123994msgid "Vts"
  23942 msgstr ""
   23995msgstr "Vts"
  2394323996
  2394423997#: plugins/Vts/src/Vts.cpp:155
  2394523998msgid "Allow to use Stellarium as a plugin in CNES VTS."
  23946 msgstr ""
   23999msgstr "Използване на Stellarium като приставка за CNES VTS."
  2394724000
  2394824001#: plugins/Calendars/src/Calendars.cpp:75
   
  2395024003#: plugins/Calendars/src/Calendars.cpp:163
  2395124004msgid "Calendars"
  23952 msgstr ""
   24005msgstr "Календари"
  2395324006
  2395424007#: plugins/Calendars/src/Calendars.cpp:78
   
  2505125104#: plugins/Calendars/src/ISOCalendar.cpp:79
  2505225105msgid "Week"
  25053 msgstr ""
   25106msgstr "Седмица"
  2505425107
  2505525108#: plugins/Calendars/src/IcelandicCalendar.cpp:76
   
  2517225225#: plugins/Calendars/src/JulianCalendar.cpp:76
  2517325226msgid "A.D."
  25174 msgstr ""
   25227msgstr "пр.н.е."
  2517525228
  2517625229#: plugins/Calendars/src/JulianCalendar.cpp:76
  2517725230msgid "B.C."
  25178 msgstr ""
   25231msgstr "сл.н.е."
  2517925232
  2518025233#: plugins/Calendars/src/MayaHaabCalendar.cpp:40
   
  2537625429#, qt-format
  2537725430msgid "Day %1, month %2 in the year %3 of the %4th Olympiad"
  25378 msgstr ""
   25431msgstr "Ден %1-и, месец %2-и в година %3 на %4th-тата Олимпиада"
  2537925432
  2538025433#: plugins/Calendars/src/RomanCalendar.cpp:36
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.